Poněkud ochočený text pamětní desky na Národním muzeu

01. 11. 2018 | 22:31
Přečteno 2600 krát
Ruský imperialismus se schovával za Varšavskou smlouvu. A bohužel tuto kamufláž pronášíme do budoucnosti.

V rámci rekonstrukce Národního muzea byla osazena a ve dnech oslav stoletého výročí vzniku republiky odhalena pamětní deska s tímto textem:
PRŮČELÍ NÁRODNÍHO MUZEA BYLO ROZSTŘÍLENO V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH 21. SRPNA 1968 PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY. PATŘÍ K HLAVNÍM SYMBOLŮM ZMAŘENÉHO PRAŽSKÉHO JARA A SNAH O DEMOKRATIZACI ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI
V ROCE 1968
Myslím, že text vznikl jako kolektivní dílo, aspoň tak působí: jako slepenec a jako by formulace byly výsledkem nějakého kompromisu. Jako by věty byly obrušovány, až ztratily své přesné a zřetelné obrysy.
Proč není jasně napsáno, kým bylo průčelí Národního muzea rozstříleno, když už je tam pasívum: „BYLO ROZSTŘÍLENO“? Anebo proč tam není raději aktivum plus nezamlčený podmět?
Na desce je jen časové určení: „PO OKUPACI VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY“ Jako by střelba na Muzeum neprobíhala v rámci okupace. Jako by to byly dvě oddělené události: okupace (lépe: invaze)… a potom, kromě toho se ještě rozstřílelo muzeum, kdosi střílel do průčelí Muzea. Proč tam není raději předložka „při“? Kdopak to tedy na muzeum střílel? Neznalý návštěvník může dokonce hádat, zda si fasádu nerozstříleli sami Češi. Nicméně když si oba údaje spojí a za původce střelby na Muzeum bude považovat vojska Varšavské smlouvy, nebude znát úplnou pravdu.
V Praze, tak jako ve většině velkých českých měst, a tedy i před Muzeem byli a stříleli přece právě Sověti. Ano, proč se píše o Varšavské smlouvě a nikoli o sovětském Rusku, sovětské armádě a kremelském vedení?!
Je také otázkou, zda mladší spoluobčané a další generace budou vědět, co to byla Varšavská smlouva. A jak k tomu s výhledem do budoucnosti přijde chudák Varšava a Polsko? (Tak trochu podobně jako k „polským koncentračním táborům“.)
Ruskému velení šlo o to namočit své satelity do svých úkladných vražedných akcí, a jistě proto byla ona úkladná smlouva (polsky Uklad Warszawski) založena mimo území ruského impéria, a také proto nenesla jméno Kremlu nebo Moskvy nebo sovětského Ruska. Aktér okupace, Sovětský svaz, potřeboval komplice, spoluviníky, potřeboval, aby se protesty světové veřejnosti rozložily i na další intervenující státy. Ty byly přibrány pro formu do počtu, účastnily se vpádu, brzy se však stáhly, vpadly a zase vypadly. U nich to byla pouze invaze, ale nikoli okupace. Naši zemi ale okupovalo a prznilo třiadvacet let sovětské Rusko.
Neměli bychom přejímat dávný záměr Rusů a stereotypně tradovat tuto kamufláž rozmělňující vinu ruských komunistů a jejich „armády rudější o naši krev“. Nazývejme věci pravými a přesnými jmény. Stejně tak bychom neměli mluvit o „době normalizace“, vždyť termín normalizace pochází z Moskevského protokolu z 27. srpna 1968. Nicméně třeba na wikipedii se dočteme, že normalizace je období 1968 – 1989. Ne, to nebyla doba normalizace, ale okupace !
Je škoda, že vedení Národního muzea snad bezděčně proneslo „na věčnou památku“ do budoucnosti ono mlžení historie. Vždyť pamětní desky se píší zejména pro ty, co nepamatují, tedy pro budoucí generace, popřípadě pro ty, kteří nejsou obeznámeni s reáliemi země, protože přicházejí odjinud.
Není mi přesně známo, jakou genezí prošel text. Jisté je, že původně byly ve hře jiné návrhy, jež byly zavrženy – stejně jako původně vedením Muzea přijatý návrh zachovat jeden nebo dva rozstřílené sloupy z průčelí muzea coby autentický památník.

4. srpna 2013 jsem navrhoval:
BUDOVU NÁRODNÍHO MUZEA ROZSTŘÍLELI V SRPNU 1968 BĚHEM OKUPACE ČESKOSLOVENSKA VOJÁCI RUSKÉHO IMPÉRIA ZVANÉHO TEHDY SOVĚTSKÝ SVAZ
http://petrpayne.bigbloger.lidovky.cz/c/354091/V-predvecer-45-vyroci.html

20. srpna 2013 byla v mediích vedením Národního muzea uveřejněna výzva:
„V rámci rekonstrukce bude navíc na vstupní části průčelí Historické budovy Národního muzea umístěna pamětní deska, připomínající srpnové události roku 1968. A zde se Národní muzeum obrací na veřejnost s prosbou, aby se zapojila do tvorby textu, který bude deska obsahovat. Napadá vás, jak by měla deska vypadat a co by na ní nemělo chybět? Napište nám svůj názor a přispějte k tomu, aby se nezapomínalo na minulost.“
http://muzeum3000.nm.cz/rekonstrukce/stopy-po-strelach-zustanou-na-fasade-muzea-jako-memento
Podobně se 21. 8. 2013 vyjadřuje také ředitel Národního Muzea Michal Lukeš:
„Rozstřílení by mělo být alespoň částečně vidět, protože muzeum nevnímáme jen jako muzeum, ale stalo se určitým symbolem invaze v roce 1968. Zároveň jsme se rozhodli, že na průčelí historické budovy budou osazeny dvě bronzové desky. Jedna bude věnována připomenutí, kdy byla budova postavena, druhá bude připomínat právě rok 1968. Pamětníky prosíme, aby nám pomohli vymyslet, co by na té desce mělo být napsáno, aby to bylo popisné a zároveň to odráželo ducha doby.“
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cast-rozstrilene-fasady-narodniho-muzea-bude-i-po-rekonstrukci-pripominat-invazi-z-roku-1968_201308210059_jpiroch

Výzva pak dala vzniknout mimo jiné těmto (29. 8. 2013 zveřejněným) návrhům
http://muzeum3000.nm.cz/rekonstrukce/vase-navrhy-na-pametni-desku-k-srpnu-1968
–:
PODOBA FASÁDY TÉTO BUDOVY ODRÁŽÍ JIZVY ZPŮSOBENÉ NA DUŠI ČESKÉHO LIDU V SRPNU 1968.
-
21. SRPNA 1968 SE KULKY ZARYLY NEJEN DO BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA, ALE I DO DUŠÍ LIDÍ, KTERÝM SE Z MINUTY NA MINUTU PŘEVRÁTIL ŽIVOT.
-
STOPY PO STŘELBĚ NA TÉTO BUDOVĚ POCHÁZEJÍ Z 21. 8. 1968, Z 1. DNE OKUPACE ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY.
-
GENERACÍM NADCHÁZEJÍCÍM PŘIPOMÍNKOU LIDSKÉ BEZOHLEDNOSTI.
-
NA PAMĚŤ OSUDOVÉHO DNE, KDY LEŽ A ZÁŠŤ VRAZILA KLÍN MEZI DŘÍVĚJŠÍ OSVOBODITELE A OSVOBOZENÉ, NA PAMĚŤ VOJÁKŮ, JIMŽ BYLO NAMLUVENO, ŽE JEDOU POTLAČOVAT KONTRAREVOLUCI A KTEŘÍ BYLI STEJNĚ PODVEDENI JAKO TI, KTERÉ PRÝ MĚLI ZNOVU OSVOBODIT. NA PAMĚŤ DNE, KTERÝ ZMAŘIL NADĚJE A POŠKODIL NEJEN TUTO BUDOVU…
-
NESMÍME ZAPOMENOUT ANI NA ŽIVÉ, ANI MRTVÉ OBĚTI 21. SRPNA 1968 PROTOŽE JINAK TI PRVNÍ ZEMŘOU POPRVÉ A TI DRUZÍ PODRUHÉ. NA PAMĚŤ VŠEM, KTEŘÍ SE NEDALI. NA PAMĚŤ VŠEM, KTEŘÍ S HOLÝMA RUKAMA VZDOROVALI TANKŮM. BEZ NICH BYCHOM BYLI MY, KDOŽ TATO SLOVA ČTEME, MRTVI DÁLE.
-
NECHŤ NA MUZEU STŘELBA SVĚDČÍ,
JAK SNADNO JI LZE ZNEUŽÍT,
ZDE PO NÍ SVORNOST ZBYLA KŘEHČÍ,
CHTĚLI JSME JENOM JINAK ŽÍT.
NECHŤ NA FASÁDĚ STOPY STŘEL,
JSOU PRO BUDOUCÍ VAROVÁNÍ,
VŽDYŤ SVOBODA VHODNÁ NA ODSTŘEL
JE V NAŠEM SVĚTĚ STÁLE K MÁNÍ.
-
PRŠÍ A VENKU SE SETMĚLO,
TATO NOC NEBUDE KRÁTKÁ,
BERÁNKA VLKU SE ZACHTĚLO,
BRATŘÍČKU, ZAVŘEL JSI VRÁTKA?
21.8.1968


21. srpna 2015 se ještě počítá se dvěma zachovanými rozstřílenými sloupy, ale text na pamětní desce je již zpečetěn:
„Už před nějakým časem byla vyzvána veřejnost, aby o nápise na pamětní desce diskutovala. V muzeu se sešlo velké množství návrhů. Konečné znění textu se nechalo některými návrhy inspirovat:
PRŮČELÍ NÁRODNÍHO MUZEA BYLO ROZSTŘÍLENO
V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH 21. SRPNA 1968 PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY.
PATŘÍ K HLAVNÍM SYMBOLŮM ZMAŘENÉHO PRAŽSKÉHO JARA
A SNAH O DEMOKRATIZACI ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI
V ROCE 1968.“
http://muzeum3000.nm.cz/aktuality/okupanty-z-roku-1968-pripomene-pametni-deska

21. srpna 2017 je již opuštěna idea jednoho či dvou rozstřílených sloupů, nicméně přece jen se mluví o zachování jistých stop po střelbě, a opět je zmíněna pamětní deska:
„Po dokončení generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea zůstanou na fasádě zřetelné stopy v podobě kamenných filuňků, tvořících náhradu za kamenné části poškozené střelbou, které budou spolu s pamětní deskou umístěnou u vchodu do muzea mementem srpnových událostí.“
http://www.historieblog.cz/2017/08/strely-ze-srpna-1968-budou-na-fasade-historicke-budovy-narodniho-muzea-viditelne-i-po-jeji-rekonstrukci/

---
K tématu památníků a pomníků obětem okupace:
http://okupace.evangnet.cz/
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy