Lehman a Kondratěv

27. 09. 2010 | 08:53
Přečteno 9379 krát
Viděl jsem plakat giganty," píše Lawrence McDonald v knize Dead Bank Walking. Podle bývalého viceprezidenta oddělení obchodu s cennými papíry u Lehman Brothers zavinilo konkurz pouze její představenstvo.

Ti, se kterými pracoval on, prý přitom sami ztratili spoustu peněz. "Zlomení lidé, roztříštěná srdce, na cáry roztrhané životy," píše McDonald. Poté, co jsem zamáčkl slzu, napadla mě hrozivá myšlenka: jestli byli tak nevinní, jak to McDonald líčí, byli logicky i nevědomí; zřejmě zcela neschopní rozeznat nadcházející katastrofu a její příčiny.

Bankrot Lehman Brothers je považován za začátek finanční krize. Ve skutečnosti to však bylo pouze vyvrcholení dlouhodobého procesu odcizování peněz od reálné ekonomiky. Kořeny finanční krize sahají do sedmdesátých let minulého století. Od té doby totiž stagnuje růst západních ekonomik. Vyčerpaný vývojový potenciál industrializace bylo nutné nahradit něčím novým.

Při hledání silných růstových impulzů se vkládaly velké naděje do informační technologie; ta měla být pohonem „páté Kondratěvovy dlouhé vlny“ směrem k ekonomice služeb a komunikace. Stejně jako předchozí čtyři klíčové inovace (parní stroj, železnice, elektrotechnika, automobil) měla i ona přinést dlouhé růstové období.

Rozvinuté západní ekonomiky služeb sice po informační technologii chtivě hrábly, ale na její plošný a dlouhodobý růstový impuls se dosud marně čeká. Pouze výrobci počítačů a příslušenství vytěžili maximum. Záblesk naděje přinesla tzv. internetová ekonomie. Kdekdo nadšeně hovořil o zcela novém modelu vytváření hodnot, který se obejde bez vazby na zastaralou reálnou ekonomiku. Internetová bublina však vzápětí praskla a přežily ji pouze elektronické aukční síně a encyklopedické "telefonní seznamy" s výkonnou vyhledávací funkcí. Výnosné však tyto vlajkové lodi moderní ekonomie nejsou samy o sobě, nýbrž jenom tam, kde usnadňují a urychlují odbyt hmotných produktů.

Elektronika tedy neosvobodila ekonomiku služeb od závislosti na reálném hospodářství. A toto i nadále trpí příliš slabou poptávkou, nízkým růstem a nedostatkem atraktivních investičních příležitostí.

Finanční průmysl si však vytváření zisku bez vazby na reálnou ekonomiku nenechal vymluvit. Nejenom u Lehman Brothers hledali moderní alchymisté cesty, jak generovat zisky pouze v počítačovém univerzu. A zničehonic se začaly ve virtuálním finančním oběhu sčítat aktiva a pasiva. Zdálo se, že vynásobením rizik vzroste jistota a pomocí matematických formulek lze přehodit znaménko z minus na plus. Na hypotékách se najednou dalo vydělat víc, než činila aktuální hodnota nemovitosti a šance, že budou vůbec splaceny.

To však nebylo surfování na páté dlouhé vlně pana Kondratěva, nýbrž totální odcizení peněz od reálné ekonomiky na bezcílné cestě k surreálným ziskům. Lehman padl na konci jedné takové slepé uličky. Dva roky poté se finanční průmysl z labyrintu, který sám zbudoval, nevymotal ani reálně, ani intelektuálně. O konsolidaci finančního průmyslu nemůže být ani řeči a o revizi jeho ambicí a obchodních modelů také ne. Zejména to druhé nás musí zajímat. Dva roky po krachu Lehman Brothers jsou západní společnosti spoutané řetězem dluhů; občané dluží bankám, stát dluží občanům, banky dluží státu a státy dluží jiným státům.

Cílem by mělo být zredukovat peníze opět jen na měřítko hodnoty zboží a proklestit finanční průmysl tak, že banky budou opět pouze instituce, které organizují vztahy mezi věřiteli a dlužníky. Nereálné? Pak zůstane finanční průmysl oním pekelným strojem jako při krachu Lehman Brothers.

Psáno pro Víkend Hospodářských novin

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dale Cooper napsal(a):

Neoliberálové jsou stále u moci - pekelný stroj jede dál. Současná krize je sice nepříjemná a táhlá, ale málo hluboká... Uvidíme při té další...
27. 09. 2010 | 09:18

JC napsal(a):

Tak to jste byl vy, kdo to psal do víkendu ?
Na začátku jsem si myslel, že jste to z víkendu "obšlehnul":-))
Ta se omlouvám.
Jinak se mi to líbilo a líbí.
27. 09. 2010 | 09:20

Béda napsal(a):

Prostý selský rozum napovídá, že autor asi bude mít pravdu v tom, že se finanční kapitál úplně vymknul jakýmkoliv pravidlům, že současná ekonomika tzv. vyspělého světa běží na bezkonečný dluh a realita v ní je nahražována virtualitou.

Jinou otázkou jest, co by se stalo, kdyby se nějakým zázrakem povedlo banky "spoutat" a navrátit globální výrobní kapitál zpátky do mateřských západních zemí.

Jak dlouho by zůstal svět prost ekonomických krizí?

A ještě jedna připomínka. Západu hodně pomohl rozpad sovětského impéria, který na jistý čas pozměnil průběh křivky.

Co mu pomůže tentokrát? Snad neoliberalismus, který vyhrocením konkurence srazí naprostou většinu společnosti (prostou pracovních práv, sociální ochrany ...) do podmínek 19. století? Anebo má přijít zásadní systémová reforma či změna?
27. 09. 2010 | 10:02

JC napsal(a):

Béda,
Kapitalismu by pomohl návrat ke kořenům, kdy si majitel zkrachované banky vpálil kuli do hlavy.
27. 09. 2010 | 10:22

Cech napsal(a):

Získat virtuální kapitál na úkor virtuálního světa.
Jak vidíte má to svoje nevýhody.Protože když už se Vám to podaří tak je to průšvih.Neexistuje tlačítko RESET.
27. 09. 2010 | 10:30

Sladký napsal(a):

Autor se hrubě mýlí.Za hypoteční krizi je zodpovědný agent KGB Clinton a sockomoušská politika jak v USA,tak kdekoli jinde.A největším zlem jsou sociální práva,odbory,sociální stát,důchodci a nefachčenka.Tolik ideologie zdejší pravice v kostce.
27. 09. 2010 | 10:56

jogín napsal(a):

A přitom není těžké udělat pořádek. Stačila by Tobinova daň a pořádné zvýšení povinných rezerv.
27. 09. 2010 | 11:04

Colt napsal(a):

JC

a nebo by pomohlo, kdyby mu tu kulku vpálil do palice někdo, až by si řekl o odměny a zlatý padák
27. 09. 2010 | 12:58

sybil napsal(a):

Nelámal bych si hlavu s tím, co bude dál. Řekl bych, že vše šlape podle pětiletých plánů čínských komunistů, kteří již dávno pochopili základní axiom "svobody a demokracie" a zařídili se podle toho. Toto pravidlo se nevyučuje na školách, přesto je všeobecně známé: Kdo má prachy, má mediální pravdu a tedy i moc. Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale znáte klasika.
27. 09. 2010 | 15:58

garry napsal(a):

Brilantní článek. Nezbývá jen tleskat. Bohužel se nikdo nepoučil.
27. 09. 2010 | 17:08

Kelt napsal(a):

garry-"bohužel se nikdo nepoučil"-dovolím si nesouhlasit.
Poučila se naše pravice-přestože "řecký problém"je pozůstatkem pravicových vlád-opakovaná předvolební lež se stala pravdou a de facto základním stimulem jejího volebního vítězství.
Druhá lež,že za státní dluh jsou vini nenažrané "socky"/důchodci,nemocní,nezaměstnaní,hasiči,policajti,lékaři,zdravotní sestry a ost.st.zaměstnanci/,kteří si na rozdíl těch,kteří iniciovali a schvalovali schodkové rozpočty,žili nad poměry.
To,že sociální,zdravotní a výdaje na školství v poměru k HDP jsou hluboko pod průmětem EU nikdo nechce ze zodpovědných slyšet.
Že klientelismus,korupce a mafiánské struktury jsou integrální součástí současné vládní garnitury si štěbetají i vrabci na střeše.
Že "horních deset tisíc"díky Kalouskově a Nečasově daňové politice mají z těch dolních deseti milionů akorát srandu na jachtách ve středomoří a v Dubaji je také skutečnost.
Násobeno je to tím,že se naší"pravici"podařilo poštvat jednotlivé sociální skupiny proti sobě-dividi et impera.
Jdu se podívat na Teplice-tam se také občas píská trochu falešně,ale jenom trochu-je na to přece jenom vidět.
27. 09. 2010 | 17:45

Mr.White napsal(a):

Moc pěkný článek jdoucí k jádru věci.

Především se mi líbí myšlenka, že růstové možnosti ekonomiky se v současnosti stále více omezují jen na vytváření jakýchsi surreálných hodnot. Uvědomuji si sice, že mohou existovat i hodnoty abstraktní a že se i s nimi dá obchodovat (a nic proti tomu nenamítám), avšak vytváření takových hodnot musí mít nějakou mez (tj. musí být nějak svázáno s každodenní lidskou zkušeností a se skutečnými potřebami).

Mám trochu strach z dalšího vývoje globalizované ekonomiky, neboť si myslím, že přebytečný kapitál v touze po ziskových šancích začne po zemích třetího světa kolonizovat i poslední před ním jakžtakž chráněnou výspu-lidskou mysl. Tak tomu samozřejmě už je, ale obávám se, že je to jen předvěst dějů budoucích. Můžeme (všichni!) dávno být otroky svobodných trhů, a přitom žít v naivní víře, že jsme jejich svrchovanými pány.
27. 09. 2010 | 17:52

Tazatel napsal(a):

Neznám nikoho, kdo potřebuje růst ekonomiky. N+ěkteří si přejí víc bytů, jiní víc bazénů a zase další třeba víc lanovek nebo kolotočů.
Pokus, všechna tato přání zahrnout do nějakého společného pojmu "ekonomika" nevyšly. Výsledkem je, že sice občas něco přibude, ale má to čím dál horší kvalitu. Neúměrně však roste počet dluhů, bankrotů a z toho odvozených problémů.
Umíte to někdo vysvětlit ?
27. 09. 2010 | 18:24

Vladimír napsal(a):

Já bych spíše řekl: Nic nového pod sluncem. Vytváření bublin má dlouhou historii, jen aktiva, kterých se týká, se mění. Jsou to spíš případy pro psychology nebo psychiatry než pro ekonomy. Na počátku vždy stojí nenažranost, která zatemní veškerou racionalitu. Vždyť ve čem se liší nedávné obchodování s CDO a dalšími deriváty od "tulipánové horečky" z roku 1630. Tenkrát tulipánové cibulky sloužily také jen předmět spekulace, úplně odtržený od jakékoliv rozumné hodnoty tulipánu. CDO jsou v podstatě totéž, jen zabalené do "sofistikovaného" hávu. Splasknutí tulipánové bubliny mělo devastující účinek na tehdejší holandskou ekonomiku, stejně jako globální CDO zdevastovalo ekonomiku světovou. Příště to zase bude něco jiného, člověk se zkrátka nemění.
27. 09. 2010 | 19:40

pento napsal(a):

Vladimíre a myslíte že by bylo možné zorganizovat nějakou spekulativní bublinu na ty plastový céčka (http://cs.wikipedia.org/wik...)? Já jich mám doma z dětství ještě docela hodně a nějaké multimiliónové přilepšení by se mi hodilo...
27. 09. 2010 | 21:08

dennis napsal(a):

Pane Robejs'ku,
toto je brilantni clanek. Ostatne jako obvykle vysel z vasi dilny hodnotny produkt. Clovek se musi zamyslet, co to znamena, kdyz se rekne, ze penize musi predevsim slouzit sve funkci byt ekvivalentem hodnot. Co to znamena, kdyz se rekne investice. Co to znamena, kdyz se rekne hodnota. Co to znamena, kdyz se rekne investovat. Co to znamena, kdyz se rekne produkt.

Napr: Investujte do sve krasy! Cs. Sporitelna vam nabizi sve produkty! Hodnota akcii klesla na polovinu! Jsou to sice "jenom" reklamni slogany, ale vsichni se tvari, ze to mysli vazne. Je velmi neprijemne si pripomenout definice zakladnich pojmu jako jsou funkce penez, hodnota, cena, investice atd. Mnohem libeznejsi jsou lzive fraze. Ty na rozdil od definic nezavaneji osklivym Marxem.
28. 09. 2010 | 00:18

vlk napsal(a):

Dal jsme si od aktuálně odstup. a hodlám v něm pokud možno pokračovat.
Ale tenhle článek nemohu nechat bez komentáře.

Protože pan Robejšek šel naprosto tvrdě ke kořenům.
Žádná ideologická manipulace. věci jsou nazývýny pravými jmény. Darebák a je darebákem, věčný ¨chamtivec chamtivcem.A Kellyovský finanční alchymista magistrem Kellym dnešní doby.
Jenže daleko nebezpečnějším. A daleko mocnějším.
Jak už napsal někdo přede mnou - nejsmutnější je , že s eniko nepouřčil. Ztráty byly tvrdě socializovány, nejméně dvě generace Američanů si budou muset zvykat na život velmi střídmého typu, západ ztratil svoji vedoucí pozici ve světě, ale nikod, opradu NIKDO , v našem světě se z toho nepouil. už zas ebudeme věřit šarlatánům, co budou tvrdit, že našli ekonomický kámen mudrců a jsou schopni měnit nic ve zlato. A co horšího, budeme jim věřit rádi. Tedy ne my, ale ti kterým, většinou ze zoufalství, házíme své volební lístky, aby rozhodovali za nás.
Takže - bud e jen hůř.
Díky za blog pane Robejšku.

P.S.

nemohu si odpustit. Nijak mne nepřekvapuje diskuse pod tímto blogem. Jak její krátkost, tak všeobecný souhlas,a zejména její účastníci, pokdu znám z dřívějška jejich nicky.
Takže zde vidím, podle očekávání Coopera, Beďu, Jogina, Dennise,Kelta Sladkého, kteří píší zleva... A z pravověrných? .. no JC. ve vzácně umírněné formě....
Jak charakteristické pro zdejší diskusní fora. Jak charakteristické.
Blog je totiž příliš věcný a příliš jdoucí do hloubky a příliš vyžadující určité znalosti než aby k němu šlo připojit něco na úrovni Pehe hehe..
28. 09. 2010 | 16:31

jezevec napsal(a):

Pana Robejška není třeba komentovat.Jeho články mají vysoký argumentační a vypovídací standart.Autor dobře připomíná chamtivost finančníků a hloupost lidí.Domnívám se, že se zapomněl zmínit, že ke krizi pomohlo politické ovlivňování zaváděním socialistických prvků do kapitalismu za prez. Clintona. No a Obama v tom jede taky.
28. 09. 2010 | 21:35

Jiřík napsal(a):

Že by na tom spise "Kapitál" přece něci bylo ? Co je to hodnota? Co je užitná hodnota ? Ostatně i nemarxista Jára da Cimrman konstatoval, že foukáním bublin do vody zlato nevznikne.
29. 09. 2010 | 11:04

poste.restante napsal(a):

Opravdu není moc co dodávat.

Snad jen, kdyby někdo náhodou neznal, pak doporučuji shlédnout videa Peníze jako dluh (Money as debt), nebo třeba taky Příběh věcí (Story of stuff).
Je tam zhruba totéž, ale je to hezky animované.
http://dokumentarni.tv/peni...
29. 09. 2010 | 13:27

JC napsal(a):

jezevec,
Jestli to nebude tím, že amíci chtěli surfovat na vlně, kterou vymyslel Rus.:-))
Ta chamtivost se nemusí vztahobvat jen na finančníky a hloupost na lidi, myslím že se to může aplikovat i opačně.
P.S. Podle jakéhosi průzkumu je cca 60% lidu v Německu,UK a USA nespokojeno s naléváním peněz do krachujících bank a stejné množství je pro větší zásahy státu.
No rozumíte tomu ?
29. 09. 2010 | 15:11

JC napsal(a):

vlk,
Ano pane vlku, důležité jsou neideologické pohledy.

A tak si vzpomínám, že v letech 90-tých, kdy náš bankovní sektor procházel krizí, bylo různých ideologů, kteří tvrdili, že je to vina neviditelné pracky a že v emerice, kde mají vše pod státní kontrolou se něco takového přihodit nemůže.
Pic kozu do vazu....a vidíme, že může.
29. 09. 2010 | 15:25

jezevec napsal(a):

to JC
první větě nerozumím, ale druhá věta sedí. A těm průzkumům se dá věřit. Záleží přece jakou skupinu lidí ověřím. V místě krachu banky lidé, co tam mají peníze, tak chtějí záchranu. A o něco dál od problému lidé,, moudře,, říkají, ať ta banka zkrachne.
29. 09. 2010 | 22:20

JC napsal(a):

První věta...pokus o vtip/ neúspěšný zdá se.
Vaše poznámka ohledně krachu bank, to je to oč vždy běží. Ať klidně zkrachuje ta banka ve které nemám peníze.
29. 09. 2010 | 22:43

starej ajtak napsal(a):

Nejsem ekonom a tezko rozlisim hlubokomyslne se tvarici ekonomicke uvahy od blabolu. Mohu pouze rici, ze vsechny vetsi projekty IT ktere jsem videl zevnitr byly pekny hnuj. Dnes uz se pouze otresu, kdyz vidim jak prede mnou nekdo ve fronte na pokladnu vytahne kreditni kartu a nastane zdlouhavy proces placeni.
01. 10. 2010 | 11:44

hovorka11 napsal(a):

JC:
Jste úplně mimo.
Komunizmus bank, který např. u nás zavedl Klaus sanací vybraných bank za minimálně 600 miliard bez podmínky vrácení peněz to je ta hrůza.
Bankovní sektor má výjimku z páchání dle mého názoru podvodů, které nesmí nikdo z výrobního sektoru napodobovat, jinak by byl trestně stíhaný a to je - vykazovat zisky které neexistují a půjčovat lidem na potvrzenky neexistujících zisků !!!
Z toho se neustále nafukuje bublina zadlužení! Ta se musí vysanovat u nás např. Českou národní bankou, která jim půjčí dle potřeby za úroky pod inflací (1/2% až 3/4%). Tím nemůže banka v našem monopolním ČEZku zkrachovat. Je to jako z ČEZem.
Čím silnější, tím menší konkurence a větší komunizmus pro tyto monopoly!
Problém je v neoliberální demagogii, která likviduje konkurenční prostředí a dokáže vydírat vlády jako banky- "když zkrachujeme, tak se zhroutí fungování státu".
Je to jednoduché i pro méně chápajícího, hlavně nemlžte!
01. 10. 2010 | 12:16

Pípa napsal(a):

Pane autore,
výborný článek. A perfektní závěrečný odstavec, který bych doplnil o " a ekonomové by se měli znovu stát účetními a ekonomie účetnictvím".
03. 10. 2010 | 21:28

konečný napsal(a):

opět brilantní a díky
04. 10. 2010 | 20:44

Kapsa napsal(a):

stačilo by nekrást
05. 10. 2010 | 09:56

Počítadlo napsal(a):

1+1=2
05. 10. 2010 | 10:00

skeptik minor napsal(a):

pípo, sebelepší účetní vám nevyřeší riziko, které podstoupíte, když si půjčíte na budoucí nejisté výnosy...rostoucí ekonomika v delším čase opravdu není tak determinována avšechno účetní rozvahou nevyjádříte.
06. 10. 2010 | 11:52

Ivo Patta napsal(a):

Je tady ještě jeden problém ve vztahu k bankám. Ve chvíli, kdy se možnosti ekonomického růstu prakticky vyčerpaly, banky sáhly nejen po vytváření zisku bez vazby na reálnou ekonomiku, jak píše p. Robejšek. Banky se současně pokusily ukrást společnosti poslední tučný balík peněz. Tomu pokusu se obecně říká penzijní fondy a obrovské stádo beranů si tam šetří peníze na slanou vodu. Nevěříte? Tak tady je to spočítáno: Průměrná úložka ve výši 600 korun měsíčně (včetně státního příspěvku) při reálném jednoprocentním zhodnocení bude znamenat po 36 letech spoření celkovou hotovost ve výši 312 tisíc korun. Pokud bych si chtěl z uvedené částky přilepšovat k důchodu po dobu patnácti let, budu moci čerpat celých 1733 korun měsíčně.
06. 10. 2010 | 14:29

voroshilov napsal(a):

08. 10. 2010 | 23:29

pozorovatel napsal(a):

Muj laicky nazor do odborne diskuze.
Myslim si, ze za vsechno muze lidska chamtivost, mit vic a vic, vic nez ostatni. Znam par, kteri "vyhodne investovali", nabrali spoustu pujcek,nakoupili auta atd. Pro ne jsem byl divny. Spokojeny s tim co mam, bez auta, drahych veci a jinych symbolu bohatstvi. Nikam jsem neinvestoval - o nic jsem neprisel. Zadne pujcky nemam a ani jsem nikdy nemel - nemusim mit strach, ze prijdu o praci a dostanu se do financnich problemu. Vlastne, zadnou praci nemam, ziji z uplneho minima a mozna proto mam dostatek penez, vlastni byt, zlato, stribro. Pro okoli jsem socka, bez auta, v osoupanem obleceni, ktery se na nic nezmohl. Ja se jenom v duchu smeji, chodim spat kdy chci, vstavam kdy chci, venuji se svym zajmum. Proste pohoda.
Mimochodem, v roce 2005 jsem se staral o jednoho 95-leteho pana, ktery to mel pres svuj vysoky vek v hlave v poradku. Nevim jak k tomu prisel, ale byl toho nazoru, ze se financni system za 2,za 3 roky zhrouti.
A uz me zase jako driv muzete posilat zpatky na stromy.
11. 10. 2010 | 01:08

Nok napsal(a):

VVývoj se podobá spirále, kdy se děje opakují na vyšší úrovni. V této souvislosti mne napadá, že Lenin neustále tvrdil, že je potřeba vedoucí funkcionáře neustále kontrolovat, by se neopili mocí a nevnikla rudá šlechta, která by znamenala konec rudého hnutí. (Ať byl jakýkoliv, prostý blbeček to asi nebyl, neberte to jako politizování nebo že bych mu snad fandil, ale ti dříve narození to částečně zažili). Proto chtěl odstavit od moci i Stalina, kterého považoval za zločince. Prostě musí se to hlídat... Jak to dopadlo víme. Když se toto hnutí rozšiřovalo do ostatních států, tak mnoho intelektuálů a odborníků také řeklo, že to nejsou špatné myšlenky, ale musí se to hlídat ... Neuhlídalo, protože už původní mocnost byla tak silná, že si do toho nenechalo foukat.
Když po ek problémech v USA asi na podruhé prorazili se založením FEDu, a tím popřeli offic důvod proč USA bojovali za svou nezávislost, tak odborníci taky řekli, to není špatné a může to přinést pokrok, i když každá nová bankovka začne žít s dluhem, ale, jak se konstatovalo i v Evropě, kde jsou centrální banky naštěstí většinou státní, musí se to hlídat ...
Když byla ek opět v úzkých řeklo se, vždyť můžeme prodat reservní zlato, na co potřebujeme komoditní měnu. Odborníci - to by mohlo přinést pokrok, ale musí se to hlídat...
A burza, motor kapitalismu - jsou tu sice spekulanti, ale ti střeží zdraví trhu, jen se to musí hlídat... (U nás byli donedávna jen spekulanti, protože pokud někdo přivedl společnost na burzu, tak ji hned rozkradli, takže společnosti čerpaly kapitál většinou jen z bank).
Při dalších potížích někdo vymyslel, že není potřeba obchodovat jen s reálnými akciemi a přišly deriváty. Výborná myšlenka, další pokrok, ale musí se to hlídat...
Zatím tu máme finanční a investorskou šlechtu. Diskrétní menšiny se chechtají a bohatnou a já čekám co kdo vymyslí příště. Nebo si myslíte, že je možné se vrátit ke komoditním penězům a obchodování pouze s reálnými akciemi...
11. 10. 2010 | 19:08

Jag napsal(a):

Zajímalo by mě,jaké hodnoty vytváří pan Robejšek a jak se ho dotkne krize.........ve starém Římě byl filozof nejchudší v obci a nějteří také žili v sudu..........podle mého má také máslo na hlavě.Jeho pojetí SOCIÁLNA je takové,jak prohlásil v Televizi v Hyde parku,že si chudé musíme předplácet.......to by jistě bylo možné,ale když chudý má 10 dětí a 5 manželek s každou dalších 10,tak naše ženy s průměrným počtem 2-3 děti-to v lepší situaci,takže tyto 2-3 děti-daňoví poplatníci, toto jeho placení si sociálna utáhnout nemohou a z toho vzniká ten jeho KRACH.Už si tu pravdu řekněme a nedělejme,že dotovat se dá pan Robejšek a ještě to sociálno na celém světě.je to nonsens a pan Robejšek je spíše než ekonom,jen pouhý snílek.Ostatně takoví této republice vládnou.JAKOBÍNI.
12. 10. 2010 | 09:56

Jag napsal(a):

IVO Patto,problém je model vašeho výpočtu.N krizi ceny nikdy nerostou,ale padají.A je otázka co se bude dít dnes.......ceny surovin,vzhledem k tomu,že se svět sjednocuje a tím se drtí lidi,ale ceny drží,spotřebu nahradí někdo jiný,lidi budou chudnout.Ale jak dál?Pak tedy ubyde lidí na komodity a ceny klesnou-zajistila to vždy válka,nebo ne a budou zde postupné přesvědčovací metody-neměj 10 dětí a 5 manželek,neměj tolik zbytečných inflačních strávníků pro které není krmení a práce.Pochopí to lidi v krátkém čase,než to padne na hubu,nebo zde bude muset zasáhnout vláda a určit počet dětí aspoň na dobu,než se situace stabilizuje?A co vaše skvěle naplánovaná lidská práva,která tento krach podporují?Budou i nadále dodržována,až do konečného krachu?Řím na to měl odpověď.Když byl stát v krizi s demokracií,jmenovali na přechodnou dobu diktátora-neřeší se zbytečné kecy,ale koná se.Jenže diktátor se někdy pak nechtěl vzdát své vlády nad všemi a musel být buď atentát nebo násilné sesazení od moci.Zachutnala mu moc.Prostě svět je chaos a tato krize hlavně potřebuje chladnou hlavu.Jenže zdravý rozum a ne v čele státu psychopaty a snílky.Ostatně úkolem dnešních vládců je,aby se banky,stát a pojišťovny očistily od malých písmen,arogance a byrokracie a začaly být zase službou pro lidi.Odcizení se lidem a obohacování se na jejich úkor,to je to,co institucím jejich typu,nepřísluší.Ostatně to obohacování probíhá pod přáním státu,který z toho má vejvar a daně........takže většina HNUSU začíná u státu a jeho požadavku psychoptů na dotování všeho.Hlavně podvodů a zlodějny.
12. 10. 2010 | 10:10

Rolen napsal(a):

Přesto se situace vyvíjí naopak. Vliv finančníků roste, co jiného má být tzv. penzijní reforma, než nalití dalších peněz do "casina". V této souvislosti nelze věřit odborníkům MMF (mezinárodní měnový fond) ani WB (world bank) ani různým analytikům bank. Mají zájem být mocnější a neumějí přemýšlet jinak. Dále je jasné, že je třeba získat peníze pro americké a západoevropské penzisty (a to z východní Evropy, co na tom, že v letadle budeme sedět až vzadu). Navíc převedením peněz z tzv. průběžného pilíře (peníze jdou od produktivních k penzistům mimo ruce finančníů) do fondového systému se podaří dále provázat finanční kapitál se státem a společností.
22. 11. 2010 | 11:08

auto insurance in virginia napsal(a):

I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :) <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance virginia</a>
11. 08. 2011 | 01:23

f Cheap backlinks l napsal(a):

Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However just imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably be one of the very best in its niche. Very good blog!
03. 09. 2012 | 02:27

TcOkdvcDpF napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#6015>order soma</a> soma carisoprodol tablets 250 mg - buy cheap soma online no prescription
12. 02. 2013 | 09:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy