Velmoc Evropa prohrává s Ruskem

23. 04. 2013 | 12:20
Přečteno 9539 krát
Přede dvěma lety popsal Tony Blair smysl evropské integrace tak, jak to známe i od jiných: čelit čínské dominanci a globálním výzvám. Na rozdíl od jiných však z toho Blair vyvodil i logický závěr, když řekl: „Základní princip Evropy není mír, ale moc.“ Britský premiér tak pojmenoval skutečnost, že sjednocování evropského kontinentu nezáměrně, ale bezprostředně koliduje s ruskou představou o rozdělení moci v Eurasii.

Rusko chce vládnout v Eurasii
Brusel se ve vztahu k Moskvě dosud cítí jako „senior partner“ – ekonomicky výkonnější a politicky příkladný vzor. V Rusku se na to takhle dívali jen prvních pár let po zániku SSSR. Dnes hovoří o „ruské cestě“ a Eurasii, pojmech spjatých s geostrategickými ambicemi.

Moskevské elity se přiklánějí k názoru, že Evropa je západní výběžek Eurasie a Rusko hraje pro její budoucnost rozhodující roli. Současný neutěšený stav EU jako by tyto teze potvrzoval. Není jistě přehnané vnímat krizi eurozóny jako výraz selhání integrační strategie. Moskevští stratégové z toho odvozují historickou příležitost korigovat mocenské ztráty utrpěné po zániku SSSR.

Vůči Evropě má Moskva tradičně dva cíle: oslabit soudržnost evropského soustátí a zesílit kontrolu ruského předpolí. Proto všechny dosavadní ruské vlády jednaly raději s jednotlivými státy než s Evropskou komisí. Také v současné krizi Moskva obratně využívá rozdílné národní zájmy členských zemí. Nemusí se ani moc namáhat.

Moskva má velký zájem podmanit si státy ve svém předpolí, aby se co nejméně ekonomicky a politicky lišily, a neohrožovaly tak její stabilitu. Rusové však nezapomněli, jak nákladné bylo financování sovětského impéria. Proto expandují bez rozšiřování svého území. Snaží se kontrolovat sousední země, aniž by je museli obsadit. S pomocí hospodářských prostředků, třeba v rámci „Euroasijského hospodářského společenství“, toho lze dosáhnout elegantněji a levněji.

Cena moci
Rusko dnes vykonává téměř imperiální moc, za niž však platí podstatně nižší cenu než Brusel za moc, kterou ve skutečnosti nemá. Dlouholeté nekontrolovatelné zadlužování členů eurozóny je příkladem bezmocné velikosti EU. Brusel totiž oproti Moskvě postupuje staromódně a rozšiřuje své území o další a další státy. Tím však celkově chudne a zároveň se stává vydíratelným i tak malým členem, jako je Kypr.

Dokud Evropané nepochopí, že budování kontinentálního státu je dnes pro svou nákladnost neproveditelné a že moc, kterou Brusel skutečně vykonává, je příliš drahá, bude mít Moskva v euroasijském soupeření lepší karty. Naposledy se to projevilo právě v kyperské krizi.

Moskva Kypr podporovat nemusela. Unie zaplatí bezperspektivní hospodářskou záchranu, a „udrží“ si tak dalšího zchudlého člena. Rusko sice na ostrově ztratilo nějaké peníze, ale na druhé straně získalo další možnosti, jak geostrategicky operovat. Kypr je bez finančního průmyslu neschopen přežít. Suroviny a námořní základny budou levně k mání. Rusko musí jen chtít.

Kypr přibyl do hroutícího se jihovýchodního křídla EU. Tvoří jej Řecko, předčasně přijaté Bulharsko a Rumunsko. „Posílit“ se jej zjevně chystají další státy bývalé Jugoslávie. Velmoc Evropa je předražený sen.
psáno pro E15

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

moc Bruselu je hlavně nesmyslná napsal(a):

Velmoc Evropa je použitý americký toaletní papír pohozený jako návnada až na samé hranice Ruského impéria.
Vzbuzuje zájem úměrný své povaze.
Dvě baterie Iskanderů a redirekce toku ropy a plynu směrem do Číny.
Kde je odbyt na dvě dekády jistý.

Bohatší evropané mají zakonzervované uhelné doly.
Ti chudší budou topit velbloudím trusem, naloupeným v noci ze slimáckých sídlišť.
23. 04. 2013 | 12:37

scientist napsal(a):

pane Robejšku, nějak to nedává smysl. Nejdříve prohlásíte, že Rusko nerado vidí sjednocující se Evropu a raději podporuje její fragmentarizaci, načež pronesete, že fragmentarizace současné Evropy bude nakonec tou nejlepší cestou, neboť sjednocování neprobíhá zrovna hladce :)
23. 04. 2013 | 12:39

Admirál napsal(a):

To je komentář "k věci". Vypadá to, že je prost vložených zástupných problému ala zlý Putin.

Nad tímto textem se dá diskutovat.

Základní pro náš pohled na věc by měl být náš zájem, náš profit. Co na tom soupeření o prostor a vliv můžeme trhnout, jak si pomoci zlepšit svoji neutěšenou situaci, jak zvýšit svoji cenu.

To by mělo být zadání pro naše politiky.
23. 04. 2013 | 12:39

mirekP napsal(a):

Dobré a reálné.
Suroviny a jaderná energie nám budou do budoucna chybět a platit za ně budeme vším.
23. 04. 2013 | 12:40

Petr z Tábora napsal(a):

Jak obvykle pěkná analýza pana Robejška. Jen bych to ještě zasadil do souvislostí, abychom si uvědomili váhu obou subjektů :
Rusko je osmou světovou ekonomikou se 143 miliony obyvatel.
Evropská unie je první světovou ekonomikou s 504 miliony obyvatel.
23. 04. 2013 | 12:58

zemedelec napsal(a):

Pane Robejšek.
Projekt EU.byl myšlen dobře,Byla bývalým satelitům SSSR podána pomocná ruka.
Jenomže stáří komunisté kradli po milionech,kdežto jejich potomstvo po miliardách a když jsou k tomu ještě pobízeni,tak nedivme těmto dopadům.Že se s tím musí něco dělat je jasné,akorát zase na to doplatí ti dole,jako pokaždé.
23. 04. 2013 | 13:03

Gustáv Kočí napsal(a):

Snažně prosím mohl by mě některý ze zdejších kádrů prozradit, zjevit, popsat, vyložit, nastínit, specifikovat, co je to ten Český národní zájem?
23. 04. 2013 | 13:08

Trvalá svoboda napsal(a):

To jsou ale objevy!

Za chvíli zjistíme, že EU založilo Rusko, že jí šéfuje Rusko, že NATO založilo a ovládá Rusko. Ideologicky zaslepený autor jaksi přehlédl, kdo šéfuje eurozóně, její ekonomice, politice a vojenské oblasti. Za chvíli zjistíme, že zrádný ruský barbar ovládá americké ratingovky, světové burzy, MMF,SB, OSN... kdo se vojensky roztahuje v zemích EU. Rusko asi zakládá vojenské požáry kolem Evropy, Rusko rozdmýchává terorismus v islámském světě, multikulturalizuje Evropu, vhjání Turecko do Evropy, Rusko způsobilo svou neoliberální politikou systémovou krizi v USA a Evropě, Rusko donutilo evropské kapitalisty vyvézt práci a know how do Asie, povolit daňové ráje...

Hlavně že máme nepřítele, že? A toto si říká analytik.
23. 04. 2013 | 13:10

Pepa Řepa napsal(a):

Nechci vypadat jako autorův čípek, ale Robejšek je tady jeden z mála, kteří neztratili chladný zdravý rozum.
A stačí mu na to pár řádků, neklade PC slabiky a nebývá to-obvykle- příjemné čtení a nikdy to není o tom, že nás Venda táhne na východ a Karel na západ.
Vůbec mi nenapadá z čeho si u něj dělat srandu, jen tiše čtu...
Problém není v tom, co by rád Ivan-to chtěl vždycky- ale co by ráda matička EU.
23. 04. 2013 | 13:11

Honza II napsal(a):

Je to prosté, co je český národní zájem. Přežít jako národní stát bez cizáků, kteří nás zaprodávají místo kdysi Rusku nyní Evropě, ale spíše Německu, protože to má nyní největší vliv díky projektu Eurozóny.
Konkrétně se to projevuje nečekaným opovrhování všemi názory navrátivších se emigrantů nebo zahraničních analytiků. Pouze je to zatím skryto, protože rozhodující média stále představitelé této porevoluční skupiny dokáží cenzurovat. Ale je jen otázkou času, kdy se to po pár úmrtích může rázem zlomit. Vždyť si jen v hlavě promítněnte, jak výrazně se vše u nás změnilo po smrti V.Havla, který už 9 let neměl de facto žádný vliv.
23. 04. 2013 | 13:21

Trvalá svoboda napsal(a):

Trvalá svoboda,

bankovní, hypoteční krizi a virtualizaci západního finančního systému asi taky způsobilo Rusko.

PS: Rusko dělá politiku jaká vyhovuje primárně Rusku. Tam kde může kooperuje, vyváží, dováží, investuje - přesně tak jak to dělá neruský kapitál a evropské státy. Když na něj někdo vystrčí pozadí anebo číro, tak se třeba přeorientuje jinam. Hledí si svého. Vůbec jsem nezaregistroval, že by Rusko bylo příčinou potíží - ekonomických, politických Evropy.

Autor si pouze potřebuje kopnout - to je teď velice moderní. Namísto oboustranného prospěchu pokračuje ve vymezování se. Díky takovým .... se Rusko orientuje namísto na západ na východ a Evropa na tom nemůže nic získat - leda ztratit. A vzniká ji tím velice významný konkurent. Přitom Rusko vždy bylo těsně kulturně, nábožensky, historicky propojeno s Evropou. Několikrát dokonce zachraňovalo Evropu před pohromou (Tataři, Napoleon, Hitler).
23. 04. 2013 | 13:23

Trvalá svoboda napsal(a):

Honza II,

"Je to prosté, co je český národní zájem. Přežít jako národní stát bez cizáků, kteří nás zaprodávají místo kdysi Rusku nyní Evropě, ale spíše Německu, protože to má nyní největší vliv díky projektu Eurozóny.
Konkrétně se to projevuje nečekaným opovrhování všemi názory navrátivších se emigrantů nebo zahraničních analytiků. Pouze je to zatím skryto, protože rozhodující média stále představitelé této porevoluční skupiny dokáží cenzurovat." Jakým opovrhováním? Co máte na mysli? Koukněte se na záhlaví blogů. Kolik je tam analytiků a radilů navrátivších se ze Západních zemí, kteří zde privatizovali a radí? Někteří dokonce vládě? Politologové, nakladatelé, zámečtí páni, finančníci, globální profesoři, kandidáti na prezidenta...?
23. 04. 2013 | 13:28

Bob napsal(a):

My se ustrašíme
Strašíme se Řeckem, Ruskem....
Pak to za rok zase většina nahází těm, kteří budou nejlépe strašit a mobilizovat.
Spolu s pí Švihlíkovou ( včera na ČT24 Inerview nebyla špatná), se divím, co tato země všechno utáhne.
23. 04. 2013 | 13:28

Pepa Řepa napsal(a):

zemedelec
Vaše teorie má dvě slabiny.
1. Pokud tvrdíte, že ve starých zemích EU se nekrade,mělo by být vydatné loupení v nových zemích jako celek EU nevýznamné.

2. Pokud připustíte, což je naprosto zřejmé, že v Rusku kradou staří exkomunisté mnohem více, což je vcelku jasné nejen v porovnání oligarchů, ale i bohatců utrácejících mnohem víc než staro či novoevropané, kamkoliv přijedete, něco nehraje.

Problém je-zřejmě-jinde. V systému.
Nezajímá mě ten ruský, imperiální -to je jejich problém- ale ten evropský.
Mantra o tom, kde by EU byla, kdyby se u Kalousků nekradlo je o ničem.
23. 04. 2013 | 13:38

resl napsal(a):

Opak je pravdou, Robejšku. proti Rusku musí stát jednotná EU i s Británií a Státy. Vaše klausovské vidění světa, je nesmírně škodlivé. Jak jistě víte, přejí si slabou Evropu i komunisti. Proč asi ?
23. 04. 2013 | 13:43

Trvalá svoboda napsal(a):

PŘ,

ruský je řekněme stejně imperiální jako ten západní - evropský a americký. Jistě si vzpomenete na koloniální války a otrokárny - Řecko, Řím, Francie, Anglie, Španělsko, Portugalsko, 3.říše, Nizozemsko a nyní "4.říše" - USA. Jestli chcete vidět kdo je nyní (v této době) imperiální, tak pohlédněte na blízký a střední východ a do Afriky. Nezdá se mi, že by se tam vojensky roztahovalo, podvracelo státy, vnucovalo svůj systém a válčilo zrovna Rusko.
23. 04. 2013 | 13:46

Rudi Koutek napsal(a):

Honza II napsal:
"Vždyť si jen v hlavě promítněnte, jak výrazně se vše u nás změnilo po smrti V.Havla, který už 9 let neměl de facto žádný vliv.
23. 04. 2013 | 13:21"Jelikoz v CR nebydlim a ani tam moc nejezdim, tak to tam ani moc neznam. Takze dotaz:

Co a jak se vse vyrazne(i nevyrazne) v CR zmenilo po smrti V.Havla?
23. 04. 2013 | 13:48

český maloměšťák napsal(a):

Pane Robejšku - necítíte se v kontextu svých mnohých nesplněných předpovědí někdy trapně ?

Hezký den.
---------------
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2314655/zlevnujici-ropa-doleha-na-rusko-kreml-a-vlada-zvazuji-co-dal.html

Ale i :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2317434/rusti-tezari-bojuji-o-pozice-ve-stredomori-nejvetsi-sance-maji-v-libanonu.html

/ a tedy nejen Rosněfť, Lukoil , ale i např. Exxon, Total, Shell - coby partneři " Ruska" v expanzi do cizích teritorií - neboli jak elegantními metodami ovládnout geograficko-politický prostor..../

Zkuste někdy, pane Robejšku, zapřemýšlet nad pojmy jako jsou " Rusko" ,
" Řecko" ...a nejen tedy nad Evropskou Unií.
23. 04. 2013 | 13:56

Pepa Řepa napsal(a):

resl
mámo, táto...já bych jed'.
Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Kosovo, Albánie, Středomořská unie....samá perspektivní bába s motykou ........mámo táto já bych jed.'

Už i ten Ivan pochopil, že síla není jen ve velikosti, když sežerete mršiny. A že se různorodá veleříše z jednoho centra ukočírovat nedá pochopil už kdysi jistý Saša z Makedonie.
Dobrou chuť.
23. 04. 2013 | 13:57

Karel Mueller napsal(a):

Pane Robejšek,

můj názor na Vás se vcelku neliší od názoru Pepy Řepy, jak jsem dal víckrát najevo, ale tentokrát bych měl podstatné námitky. O co jde naznačil Pepa v poslední větě.

Každý dobří hráč hraje to, co mu soupeř dovolí a Putin je velmi dobrý hráč. Základní rozdíl mezi Putinovým Ruskem a EU (či jednotlivými státy) se zdá být v tom, že Putin a jeho klan skutečně vládnou, nejspíš ještě utahují opratě a staví do latě hospodářské i finanční kruhy a oligarchy (s nimiž samozřejmě splývají). To je velmi dobré pro možnost vytvořit jasnou politicko-ekonomickou koncepci a také mít nástroje pro její prosazení.

To v EU nemáme. Jsme na průsečíku hlavně mimoevropských ekonomických a politických zájmů a politické elity v rámci EU i jednotlivých států jsou jen loutky těchto zájmů. Můžete jít stít od státu a jasně vidíte, jak se od sebe liší třeba ve vztahu k USA, některé vzorně poslouchají a sledují americké (resp. židovské) zájmy, jiné nikoliv, nebo je daleko víc ovlivňuje islám.

Současný stav sice dává Rusům určitý manévrovací prostor, ale alespoň zatím nejsou až tolik ekonomicky silní, aby ho mohli efektivně využít. Myslím, že by jim daleko víc vyhovovala skutečně politicky a ekonomicky jednotná Evropa v čele se SRN, ovšem SRN zcela samostatnou, která by byla partnerem.
23. 04. 2013 | 13:57

Pepa napsal(a):

Oslabit evropské soustátí je holý nesmysl pana Robejška.Tady žádné soustátí neexistuje.V Evropě vládne německý pangermanismus,několik hyen se přiživuje (Francie,Anglie,Italie)a stádo ovcí, které dobrovolně nosí daně (voli) do Berlina.Němci pochopili,že spolupráce s Ruskem je nespochybnitelná , zvlášť pro udržení ekonomické a politické moci nad západním výběžkem.To je nový způsob "demokratického" vykořisťování menších národů a rozšířování životního prostoru Velkoněmecka.Nejdříve vás vyžereme,pak vás vyženeme!Německý kapitál opět vládne nad Evropou.
23. 04. 2013 | 14:04

resl napsal(a):

řepo,
vše marno, nelze obhájit vaše cancy, stačí se podívat denně do tisku, jak to vaše česká garnitura vede. jste naprosto vedle, ale je to váš názor, tak nevím proč tady šaškujete a neuvedete něco konkrétního. jste ještě snad střízliv ? máte vašeho troubu na hradě, když jste jednoho ztratil, máte svazáka-zbabělce premíérem, máte denně maléry v politice s komunistickým chichotáním, ale vám to vyhovuje. už mě nebaví psát, tak kopíruji.
nic jiného čechům nezbude, než se úplně včlenit do EU se všemi jejími právy a povinostmi. e divné, že tomuto "holubičímu" národu není nápadné, jak unii napadají vrcholní politici. při bližším pohledu není nikdy jasné proč, takže hrají na strunu české blbosti se špekáčky a rumem. skutečnost je jen jedna. dodržování zákonů unie uškodí vládě, hejtmanům, naopak pomůže občanům. ti nejvíce infikovaní klausem, nečasem a spol. se opět rozeřvou ve spravedlivém hněvu českého vlastence, českého komunisty a klausova slouhu. před pár lety jsme se zavázali k zavedení eura, dnes nečas vyřvává, že euro jen v referendum. opět spoléhá na českého, troubu, který se nechá navést tak jak si svazák a spolek vyčůraných českých politiků, přeje. a protože národ je v koncích, jako suveréní stát, vyčkáme zda nás zbalí ruský analfabet, nebo vyspělá eu. podle zdejší komunity v čele s šéfem řepou, to vypadá na východního medvěda.
23. 04. 2013 | 14:15

český maloměšťák napsal(a):

http://zpravy.kurzy.cz/350459-svetove-akcie-jsou-podhodnocene/

Stejně by mě zajímalo, na čem že to je pan Robejšek coby analytik nezávislý.

Hezký zbytek odpoledne všem !!!
23. 04. 2013 | 14:19

Milan Procházka napsal(a):

Pane Robejšku, ať Vám vrátí školné
23. 04. 2013 | 14:23

scallop napsal(a):

Zajimave je, ze autor, Pepa Repa i Karel Mueller predpokladaji v evrope automaticky silne centrum, tj. federalizaci.

Ale treba maji pravdu eurofobove a rozpadu EU a nasledneho tandemu Rusko-Nemecko se brzy dockame. My - statni junaci - prece brusel precurame.

PS Nedavno prosla v mediich sprava o hospodarskem rustu v Rusku - uctyhodnych 2.5%. To je myslim pri obrovskem ropnem exportu fascinujici vykon, ke kteremu maji ostatni zeme BRIC hodne daleko. Idealni zeme, kde hledat pouceni.

Karel Mueller

Jakou ze ma Putin "jasnou politicko-ekonomickou koncepci" ? Napr. uz leta mluvi u zmenseni zavislosti ruske ekonomiky na cenach ropy, a zavislost spis roste. Jeho koncepce by mne - bez ironie - zajimala.
23. 04. 2013 | 14:38

český maloměšťák napsal(a):

scallop
Jeho "koncepce" se v celé nahotě ukáže, až začne.... po výměně ruských politických garnitur na žádost té nové ....účty soukromých osob ve velkém odtajňovat i Švýcarsko - pokud teda včas nepřevede peníze třeba do Singapuru.
23. 04. 2013 | 14:51

Trvalá svoboda napsal(a):

scallop,

Putinova koncepce: Statistika

Ruský rubl 1995 2000 2005 2008 2010
Příjmy na 1 obyv
(rubl) 515,9 2 281 7 938 17 320 20 000
Průměrná mzda
(rubl) 472,4 2 223,4 8 550,2 19 400 21 000
Průměr penze
(rubl) 188,1 694,3 2 364 6 800 8 200

Ruská ekonomika je v současnosti osmá nejsilnější na světě. Rusko má stále, i po obtížných 90. letech, klíčový význam ve světovém hospodářství. Od roku 1999 zažívá ekonomický růst, na němž se podílí jak zdražení surovin na celosvětových trzích, tak i restriktivní politika vlády vůči dovozu. Rusko má tak aktivní obchodní bilanci: více vyváží než dováží.
23. 04. 2013 | 14:55

scallop napsal(a):

Trvalá svoboda

Bez udaju o iflaci to nic nerika. A chlubit se aktivni obchodni bilanci v pripade Ruska .... Vy uz jste dneska pil ??

Ve srovnani se zememi BRIC Rusko zretelne zaostava, pritom k tomu neni zandy vnejsi duvod.
23. 04. 2013 | 15:01

Trvalá svoboda napsal(a):

scallop,

možná roste taky vývoz humanitární vojenské výzbroje.

Jinak, nepřímým ukazatelem bude asi spokojenost voličů s Putinem, kdy ani skrze masivní západní barevnou propagandu si barevní politici ani neškrtli. Přitom Rusko, třeba na rozdíl od USA, které k urnám cizince nepustí, je přímo prošpikováno humanitárními mezinárodními dohližiteli (i z ČR) na své volby.
23. 04. 2013 | 15:07

vico napsal(a):

Robejšek , největší odpůrce evropské integrace, se rozhodl spáchat sebevraždu způsobem známým u domorodců- lidožroutů z východní Papuy.

Snědl sám sebe.

Píše, že Rusko chce ovládnout Euroasii a proto dělá možné ale i nemožné, aby zabránil evropské integraci. Bude-li integrace, nebude ruské euroasijské impérium, nebude-li integrace, budou Čecháčci pro změnu/ale velmi,velmi šeptem/nadávat na Moskvu. Já bych ale nevylučoval ani Berlín.Klekne-li EU a my získáme zpět tu naši suverenitu, konečně budeme moci říci eurem nesvázané Germanii, co si o ni a sudetské otázce myslíme.

Inu při vážení před soubojem bez rozdílu vah může bez nebezpečí újmy i lehký welter pokřikovat na polotěžkou mlátičku s prackami, jak koňská kopyta.Ale až za tónů Valkýry dojde v ringu na lámání chleba, trvale nabytá suverenita bude bolet.
23. 04. 2013 | 15:07

scallop napsal(a):

Trvalá svoboda

"spokojenost voličů s Putinem" - tato spokojenost klesa, patrne diky genialni Putinove koncepci (kterou uz se asi nedovim).
23. 04. 2013 | 15:23

šašek z Jihlavy napsal(a):

vico
Pořád jsem měl nutkání zapojit se do diskuse pod blogem autora, jehož motivacím nerozumím. Už už mě svrběly prsty aby udeřily do kláves, když jste to svým příspěvkem vyjádřil za mne. Podepisuji bez výhrad, s tím přirovnáním k ringu bez rozdílu vah jste to vystihl přesněji, než to nějak podrobně rozebírat. Gratuluji k vítězství v prvním kole, uvidíme, co na to soupeři.
Tímto zdravím i kolegu resla.
23. 04. 2013 | 15:30

MartinO napsal(a):

ČM:

citace:
"Následuje kroucení krků bohatým - lidé zahnání do sociálně-existenčního kouta nebudou mít žádné výčitky svědomí. A nemyslte si, že to odnesou Gross, Janoušek, Šnajdr...vy a já to odneseme - od nás si to vemou. /ode mně ne - kliknu a mám to v Švajcu/."

citace o hodinu později:
"Jeho "koncepce" se v celé nahotě ukáže, až začne účty soukromých osob ve velkém odtajňovat i Švýcarsko"
=================================

Dneska je ČM ve výtečné formě. Asi mu došly prášky na hlavu :-D
23. 04. 2013 | 15:31

Petr Ježek napsal(a):

Petře Robejšku, výtečně jste popsal pomocí Ruska strategickou pozici a záměry USA. Ti se ale na rodíl od Rusů neštítí podporovat teroristy... Dále se mýlíte ohledně selhávání integrace EU - v posledních letech vše směřuje k tužší integraci a Klub nevynechá jedinou příležitost prosazovat přes Komisi to, co by se přes EP cedilo dlouho a s nejistým výsledkem. Ten zdánlivě bezzubý debatní klub je ve skutečnosti přímým nástrojem na postupnou přeměnu národních statů na globální superstát postavený na ovládání všech podstatných zdrojů (netřeba poznamenat, že omezených).
23. 04. 2013 | 15:31

Trvalá svoboda napsal(a):

Evropa neprohrává s Ruskem.

Evropa prohrává sama se sebou, se svými těžkostmi, zčásti uměle zanášenými a vytvářenými (viz války v okolí Evropy, zatahování Turecka s jeho islámskou komunitou a islámských států do nitra EU a se systémovou krizí kapitalismu, přiživovanou spekulacemi globálních "investorů", finančníků, finančních korporací a kartelů.

Rusko na rozdíl od jiných velmocí nepotřebuje k ničemu slabou a roztříštěnou Evropu, nespolehlivé a nestabilní odběratele, tranzitní země a pod... Bylo by to proti vlastním ruským zájmům. Rusko potřebuje bohaté, plativé stabilní odběratele, stabilní odběratelské vztahy...
23. 04. 2013 | 15:36

Petr Ježek napsal(a):

->vico:
Vcelku souhlas. Pouze ten tvrdý predeterminismus ohledně vah v ringu mi nijak nepřipomíná realitu. Německo je plné Turků a Balkánců a přicházejí další. Je tedy otázkou, komu co zvuky Valkýry říkají již dnes, natož za pár let... Týž problém drtí výchdního medvěda, jen místo Valkýry je slyšet muezzina...
23. 04. 2013 | 15:38

Trvalá svoboda napsal(a):

A nakonec. Rusko nepotřebuje v Evropě další válku. Užilo si jí dost v předešlých dvou světových konfliktech. Jsou jiné mocnosti a jejich podnikatelské špičky, o kterých se nemluví, kterým Evropa jako největší ekonomické centrum konkuruje, které by mohly chtít těžit z problémů EU, tak jako z nich těžily vždy v minulosti kdy Rusko spolu s Evropou těžce krvácelo.
23. 04. 2013 | 15:40

Petr Ježek napsal(a):

Trvalá svobodo,
máte trefné komentáře. Dovolím si přidat ještě jeden postřeh: Rusko má to, co Evropě schází - parádně nízkou hustotu osídlení. A Až díky vytrvalému spalování ropy a jiných uhlovodíků napříč touto planetou odtaje permafrost, vyjde najevo výhoda trhem nevydrancovaných přírodních zdrojů. Byl to Putin, kdo se postavil proti těžbě surovin zahraničními korporacemi...
23. 04. 2013 | 15:49

Trvalá svoboda napsal(a):

Aktuální noticka. Rusko skrze FSB upozornilo USA, které podporují v Čečensku bratry ve víře a sdílených hodnotách, že čekatel na americké občanství Tamerlan Carnajev se kontaktoval v Dagestánu s humanitárními islámskými džihádisty. Americké bezpečnostní síly, které mají k ruce Patriot Act, přesto ponechaly Tamerlana pohybovat se po USA jako nezávadnou osobu. Úrodu sklidily při Bostonském maratonu.

Hnusní konspirátoři ti Rusové.
23. 04. 2013 | 15:51

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

dluhy zemí eu stále neudržitelně rostou. utečme z eu, dokud je čas. je to jediná možná záchrana.
23. 04. 2013 | 16:15

Rikaji mu mestacek usacek napsal(a):

Ano Kosovo ma obohatit EU , on se ten Barrosuv sen ,jit ve stopach Mao tse Tunga vlastne splnil . Dobro dosli.
23. 04. 2013 | 16:18

marxík napsal(a):

V 89. Rusové ze strategických důvodů obětovali pár pindíků ( jak ostatně potvrdil i vědec historik Žáček) a nyní halt začínají vyvíjet tlak, jehož výsledkem bude zpětné dobrání pěšáků.
Oni byli v šachách vždycky dobrý.
Jestli bychom neměli pomalu začít myslet na slovanskou vzájemnost.
23. 04. 2013 | 16:26

john petres napsal(a):

Robejšek,jako vždy,evropská štětina v pověstném zadku! Tendenční příspěvek ala Klaus,jak bývá jeho zvykem.Ale blahobyt jeho žití v v Německu se mu líbí!Rezimé-Robejšek je antievropský manipulátor!!!
23. 04. 2013 | 16:27

Pepa Řepa napsal(a):

John petres napsal(a):
Robejšek,jako vždy,evropská štětina v pověstném zadku!
---------
Docela jste se trefil, možná je štětina v té evropské......
scallop
jo tak ono to má dvě hlavy? Dvě centra.
Nojo, chvíli v Bruseli, chvíli ´ve Štrasburku, pluralita jako víno.
:-)
mestacek usacek?
Nojo, za ušima má. Ale co?
23. 04. 2013 | 16:44

Makrela napsal(a):

'Do Česka míří vlna přistěhovalců ze západu.'

Asi si spletli dvere Brussel je kapku na sever. To je vychozi politika EU byrokrata - stehovani zbidacenych narodu z mista na misto- euroval , vali se to ze vsech stran . Toz pani socani ukazte svoji stedrost.
23. 04. 2013 | 16:47

Zbyněk napsal(a):

Analytik a kouč Robejšek to zase rozjel. Sedí na terase svého bytu v Hamburgu, čučí na Labe a usrkává červené, pravděpodobně francouzské, nikoli německé, jak je to mezi intelektuáli v emigraci populární. Po zdolání první lahvinky, jsa ovládán vstekem, že i obyvatelé jeho bývalé vlasti, přez všechno to příšerné kradení se začínají mít dobře, paneláky se vylepšují, některé se dokonce zateplují za peníze té proklaté EU, po ulucích měst se prohánějí úplně stejná auta jako v Hamburgu. Prcek ho může vzít, že i profesor Pánek, který zůstavše ve vlasti, ladil Trabanta a nyní se prohání v Audině. Po zdolání druhé láhvinky, při které si četl v některé knize od Václava Klause, napíše takovýto blábol. Je až s podivem kolik lidí na takovéto bláboly těchto papírových ekonomů naletí. EU se nerozšiřuje k vůli moci, to jen evropští ekonomové mají krom vzdělání také selský rozum a vědí, že bezcelní trh znamená odbytiště a chudoba to neumožní. Odbyt znamená pracovní místa. Svět jede jako perpetum mobile, vyrábět, prodávat, kupovat a modlit se aby to fungovalo co nejdéle. Pan Klaus se při návštěvě Japonska podivoval, že je mu servírována francouzská minerálka, vozí to tak daleko. Jako ekonomovi se selským rozumem by mu sepnulo, kolika lidem to dalo práci. Stejně uvažuje pan Robejšek a je s podivem kolik lidí mu na to naskakuje. Fandům těchto lidí bych chtěl položit otázku, zda si opravdu myslí, že bez EU a VW by Škoda Mladá Boleslav měla tři automobilky v Číně? Neměla by tam ani autoservis a já osobně si myslím, kdyby to dopadlo jak si přál největší ekonom, neexistovala by vůbec.
23. 04. 2013 | 17:35

marxík napsal(a):

Zbyňek
Kolego, kdybychom necikali klíčema, tak máme v číně nejen automobilky. Přispěla by k tomu především totožná značka kormidelníků obou zemí.
Bratr Rus si to ale naplánoval jinak. Potřeboval , aby nenasytný imperialista polevil v ostražitosti. Proto kromě Číny veškerá svá léna předhodil spolusoutěžiteli, a ten na návnadu naskočil.
23. 04. 2013 | 18:00

Hayek napsal(a):

marxík

Bylo podle vás správné, že bratr Rus předhodil svá léna spolusoutěžiteli anebo to bylo špatně a měla zůstat tam kde byly?
23. 04. 2013 | 18:14

Hayek napsal(a):

oprava: ... měly
23. 04. 2013 | 18:15

pařez napsal(a):

Rozdíl mezi bývalou RVHP a EU je, podle mne v tom, že Rusko v RVHP více, či méně, drancovalo své satelity (zejména suroviny, někde mozky, někde pracovní síly, výrobní kapacity a pod.) a Německo si v rámci ekonomicky slabších také satelitech, vytváří svá odbytiště pro svůj zbytnělý, zejména, automobilový průmysl.
O významu rozbytí Jugoslávie pro takvouto politiku lze celkem úspěšně spekulovat.
23. 04. 2013 | 18:22

pařez napsal(a):

Omlouvám se "rozbití!
23. 04. 2013 | 18:28

marxík napsal(a):

Hayek
Bratra Rusa za zvolený postup chválím. Jsem rád, že opustil doktrínu krvavých revolucí a našel způsob jak dosáhnout téhož nenásilnou cestou, tedy prostřednictvím peněz.
23. 04. 2013 | 18:29

jogín napsal(a):

Rozdíl mezi bývalou RVHP a EU je v tom, že Rusko v RVHP více, či méně, drancovalo své satelity nařízenými kšefty, kdežto Německo drancuje své satelity vývozem zboží a bankovními půjčkami na něj. Ten druhý způsob je podstatně výhodnější o úroky, co přesahují i 7%.
23. 04. 2013 | 19:21

jozef napsal(a):

Horna Volta,
rozporovplna federacia,krajina s klesajucim poctom obyvatelstva,krajina ,ktorej exportna sila je niekde na urovni Belgicka -
chce vladnut eurazii? Tlacenim rublov?
Preto chce "oslabit soudrznost europskeho soustati"?

Najlepsim sposobom,ako neoslabit sudrznost europskeho soustati je teda amputovat /dat do bankrotu,vyhodit z eurozony/juh tohto soustati,odpisat si zo svojho uctu v kolonke "bankrot" biliony dlhov,hodit Ateny,Rim,ci Madrid azijskym psom,ci tigrom - nech si ich zozeru?

Po odpisani dlhov najzadlzenejsich europskych krajin ani ti ostatni europania nebudu menej zadlzeni,nez krajina velmocnych tlaciarov dolara.
Pre azijskych tigrov cele usraelske imperium bude este lakavejsou a chutnejsou koristou.

Ak je zmyslom europskej integracie "celit cinskej dominancii",preco sa realne deje politika partnerstva s Cinou a politika posilnovania cinskej hospodarskej nadvlady?
A preco stale prebieha vojna s Moskvou a nutenie vsetkych susedov Ruska do vojny proti Moskve?

"Zaklani princip Evropy neni mir,ale moc - tlaciarov dolara" - ano,tak to myslel pudl Blair.Tak totiz funguje bruselsky protektorat.
Tak "pudl" Blaire /a cela svorka europskych pudlov/konal aj vtedy,ked pod zamienkou Husseinovho utoku na Londyn vydal sa po boku Stryka Sama dobyjat Mezopomiu.
Vysledok? Len na za mlakou straty z tohto dobyjania moci pre tlaciarov dolara: 3 biliony.V dolaroch.A k tomu pridana hodnota: posilnene siky protikriziackych modzahedinov.

Dnes atlanticki kriziaci pod "zidovskym "velenim eviduju mnohobilionove pasiva.A Cinania niekolkobilionove volne zdroje.
Pritom cast Brzezinskeho pocitacovych figurok na plne hrdlo jaci o ruskom nebezpecenstve.

Keby to nebolo na zaplakanie...
23. 04. 2013 | 19:37

pařez napsal(a):

Pro jogín:
Ano. Je to přesnější.
23. 04. 2013 | 20:37

hovorka11 napsal(a):

PETR ROBEJŠEK:
To jste byl na politickém školení u našeho poručnického bratra v zámoří ?

Pokud se podíváme zpětně do historie novodobého Ruska a EU v řádu desetiletí tak je neustále a zřetelně vidět snaha Ruska spolupracovat s EU ve všech možných hospodářských i vojenských svazcích. Přesto je Rusko neustále kopáno do zadku prostřednictvím "transatlantického vojenského společenství", které přes dohody z dob rozpadu SSSR protlačuje přes NATO americká vojska blíže Ruska, okupuje dodnes Německo a řadu zemí EU (v Německu má US army jaderné hlavice připravené k možnému nasazení) Proč ? Je to jednoduché - amici nepotřebují jednotnou, celistvou Evropu a samostatnou Evropu, ale Evropu roztříštěnou a tím i velmi poslušnou jejich americkým zájmům globální moci. Evropa zde hraje vojenského a hospodářského poskoka, který je nucen dělat to, co amici rozkážou.
Hospodářskou krizi tištěním dolarů tak na nás jako nejednotnou Evropu v klidu přes "finanční trhy" přehazují a EU se pak může zbláznit, jak dotišťuje nekryté EUR dle vzoru amiků, kde to americké RVHP funguje tak, že krachující Kalifornie a Ohio jsou pod federální ochranou a jakýkoliv ouznačení USA jako krachující velmoci nebo jednotlivého státu se snížením AAA kreditu se trestá vyhozením šéfa ratingové agentury (jak se už stalo).

EU je nesvobodný imperiální moloch, který je podřízen americko- izraelskému poručnictví válek a příkazů. Jde do budoucnosti s neudržitelným dluhem.... - Rusko je bez dluhů a nikdo mu neporoučí a to vadí nejvíce. Návrh Ruska na výlučné obchodování s EU za EUR bez obchodování dolarem byl díky tlaku USA zamítnut.
Ten stav podřízenosti rozkladu z USA je tak absurdní, že i přístup Británie se mění, protože poznala, že Juan oproti nekrytému dolaru má budoucnost:

http://proinvestory.cz/zapadni-financni-centra-bojuji-mezi-sebou
23. 04. 2013 | 21:40

Emissary napsal(a):

Ano, pane Robejšku,

jenomže na jedno podstatné jste zapomněl, možná schválně. To pan Tomský se to už nebojí říct.

Zatímco Rusko se vydalo mnohem levnější cestou nejen z imperiálních zájmů, ale i tvrdou kapitalistickou (mnohdy i asociální) cestou (v Rusku je rovná daň, velké zásoby ropy a zemního plynu a dalšího nerostného bohatství), v zemích EU panují socialistické myšlenky navazující právě na kolébku myšlenek čerpající z VŘSR, tedy Ruska 100 let zpět. Kolo dějin se točí dokola a dokola, jen Spojené státy, zdá se, jsou schopny se tomu bránit a ještě z toho po zásluze i vytěžit.

A abych byl správný politruk, dle toho suchého šaška, ještě si zakřičím.

Smrt socializmu, tomu evropskému zvláště! Světový komunizmus nelze brát vážně a nepředstavuje skoro žádnou hrozbu, jen straší v hlavách a některé je berou vážně. :)
23. 04. 2013 | 21:40

Admirál napsal(a):

pařez - "Rusko v RVHP více, či méně, drancovalo své satelity (zejména suroviny, někde mozky, někde pracovní síly, výrobní kapacity a pod.)"

To drancování surovin přeháníte, jestli myslíte uran , tak to je marginálie. Spolupráce z Ruskem z našeho pohledu s odstupem beru jako nesporně výhodnou. Oni dodávali laciné suroviny, my platili výrobky, investičními celky..

Srovnejte si to s dnešním stavem a pak lamentujte.
23. 04. 2013 | 21:56

hovorka11 napsal(a):

Ještě další věc k USA:
Zatáhli k nám přes Afgánistán a dealery v Kosovu drogy. Podporovali a podporují fanatické islamisty v Kosovu, Líbyi, Sýrii. Vyzbrojují fanatickou Saudskou arábii, Katar, Bahrajn a blokují tam změnu režimu k demokracii (za to islamisté obchodují výlučně za dolary a kupují americké zbraně). V současnosti největší zbrojní kontrakt světa realizuje USA v SA které prodává v první vlně 84 nejmoderněji vybavených letadel F15 a začíná dodávat tankovací letadla pro možnost dálkových úderů na založení islamistického kálifátu burkových a bombových islamistů kteří bojují v Sýrii za peníze SA, Kataru s výzbrojí z USA (noční vidění, ochranné oblečení, výcvik). zbraně jdou po dohodě s amiky z SA a Kataru. Tyto naši "kamarádi" vyvražďují křesťany, pálí kostely a zavádějí výlučný radikální sunitský islamismus v Sýrii.
EU už uvolnila embargo vývozu ropy ze Sýrie pouze na obsazených ropných polích pro islamisty, takže legitimní vláda musí koukat, jak islamistům za ukradenou ropu platíme.
Diví se pak někdo, že námi opovrhují ? Stačí, když islamista uvede fakta o naší zradě křesťanů na BV kvůli ropě a rozkladu suverénních států mimo dolarový diktát.
23. 04. 2013 | 22:01

argun napsal(a):

Brilantní blog, není co dodat.

scientist

Špatně čtete. Smysl to dává velmi dobře. Dejte si to ještě dvakrát, třeba pochopíte..
23. 04. 2013 | 22:12

Nárdoněosvobozeneckéhnutívelkostatku napsal(a):

Autor již dlouho směřuje do pekel populismu, není divu, že u něho elity nepoptávají.
Na panu Robejškovi lze sledovat zhroucení osobnosti: píše zde čistě propagandistický text, opravdu spíše připomíná dílko na objednávku pod nátlakem, který v sobě obsahuje takovou povrchnost, neznalost či prostě vysokou míru prostituování (proč?).
Nedivím se, že lidé jako hovorka11 výskají.
K tomuto krajně nesolidnímu textu Robejška není co dodat. Možná přeci jen něco ano, inspiroval se literárním talentem pana Klause? či vítěznými náladami nového prezidenta?
23. 04. 2013 | 23:11

came escleu napsal(a):

Robejšek začíná blbnout.
Stačí se odtrhnout od kabalistických zlodějů FEDu a Bang of England, co stojí za posledním pádem zlata třeba a bude líp.
Celá globalizace s propojeným centrálním bankovnictvím a deriváty je jen šaškárna v jejich prospěch.
23. 04. 2013 | 23:24

Wiewerdenwiresannehmen napsal(a):

Doktor Robejšek jde ve šlépějích českého myšlení: žádná fakta, hlavně tvrzení opodstatněná jen neschopností vnímat komplexitu světa. No, Čechům z Falce, Porýní, Saska i Boehmen se Rakousko tak nějak podařilo udolat, první republika nic moc, spíše velký průšvih, sovětská okupace zjevně dodnes v mnoha zanechala příznivý dojem...Míra fantasmagorií v tomto článku odpovídá stavu po dlouhodobém použití "methananfetaminu". Komentovat vývody tak skvělých občanů jako Admirál, hovorka11 atp. snad ani nejde, také si užívají, snad jen v kukuřici pěstují "marjánku", anebo zelenou deset sklenic po večeři...
Šílené, co lze v českém tisku číst. člověk si připadá jako v nejzapadlejším koutu světa, kam civilizace nevkročila...
Ostatně , to že si občané jiných států pletou Česko s Čečenskem svědčí nejen o originalitě dnešního teritoriálního názvu této země, ale i o naprosté destrukci její kultury hovorky a admirály
24. 04. 2013 | 00:40

Josef K. napsal(a):

Po přečtení blogu a známých komentátorů si říkám, čím se země Česko liší od země Severní Korea...?
24. 04. 2013 | 01:01

Igel napsal(a):

Všem kdo si myslí že Robejšek nemá pravdu.
Kdo mluví o svém rospadu- Rusko nebo EU?
Kdo hovoří o tom že jeho měna je neudržitelná Rusko nebo EU?
Kdo je zadlužen tak, že je to asi nesplatitelné- Rusko nebo EU
24. 04. 2013 | 07:22

český maloměšťák napsal(a):

MartinO
Zanechte prosím už svého estébáckého udávání a pište k tématu.
Stejně se po roce 1989 už za to neplatí.
---------------------------------------------------
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2319832/krugman-deprese-kvuli-euru-a-deprese-kvuli-excelu.html
24. 04. 2013 | 09:35

Sid napsal(a):

Opět excelentní článek. Děkuji.
Ale ta diskuse pod je opravdu smutná, tolik hlouposti, zloby a nenávisti. Proč?
24. 04. 2013 | 10:23

český maloměšťák napsal(a):

Sid
Možná jde o vyvážení příspěvků typu " Excelentní blog " nebo " Brilantní blog".
Znáte to, ne ? I v prvomájových průvodech se našli " narušitelé pořádků".

Hezký den.
24. 04. 2013 | 12:52

Sid napsal(a):

český maloměšťák:
... aha, takže o článek vůbec nejde. Jen si mastíte svoje ego?
25. 04. 2013 | 10:16

Zbyněk napsal(a):

Petr z Tábora napsal(a):
Jak obvykle pěkná analýza pana Robejška. Jen bych to ještě zasadil do souvislostí, abychom si uvědomili váhu obou subjektů :
Rusko je osmou světovou ekonomikou se 143 miliony obyvatel.
Evropská unie je první světovou ekonomikou s 504 miliony obyvatel.
=========================================================
EU má obrovskou váhu svým předlužením a výrobní čím dál větší neschopností.
24. 05. 2013 | 23:40

Jaka napsal(a):

Zbyněk napsal(a):
Analytik a kouč Robejšek to zase rozjel. Sedí na terase svého bytu v Hamburgu, čučí na Labe..... Svět jede jako perpetum mobile, vyrábět, prodávat, kupovat a modlit se aby to fungovalo co nejdéle. Pan Klaus se při návštěvě Japonska podivoval, že je mu servírována francouzská minerálka, vozí to tak daleko. Jako ekonomovi se selským rozumem by mu sepnulo, kolika lidem to dalo práci. Stejně uvažuje pan Robejšek a je s podivem kolik lidí mu na to naskakuje. Fandům těchto lidí bych chtěl položit otázku, zda si opravdu myslí, že bez EU a VW by Škoda Mladá Boleslav měla tři automobilky v Číně? Neměla by tam ani autoservis a já osobně si myslím, kdyby to dopadlo jak si přál největší ekonom, neexistovala by vůbec.
==============================================================
Bože... kams to duši dal... stáhněte si dokument -
http://www.uloz.to/xdENV78/cestujici-potraviny-cz-www-stiahnito-xf-cz-flv
25. 05. 2013 | 02:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy