Západ potřebuje naší rozvojovou pomoc

22. 01. 2018 | 18:20
Přečteno 4918 krát
Dlouhá desetiletí se vyplatilo přebírat ze západních zemí nejenom technologické novinky, ale i způsoby myšlení, názory a hodnoty. Byl to vliv blahodárný již proto, že podkopával komunistickou totalitu. Čtvrt století po konci studené války se ale ze Západu valí vlna duchovní destrukce ohrožující naši existenci.

Bartošovy dready

Ti kteří dnem i nocí bdí nad tím, abychom správně mysleli to již dávno vědí. Ale třeba Ivan Bartoš ještě ne. Jinak by urychleně něco udělal se svým účesem. Proč? Z USA totiž do Evropy dorazil nový poryv pokroku, který se jmenuje „cultural appreciation“. Ten pojem znamená něco jako uznání kulturní jedinečnosti. Její zastánci trvají na tom, že my běloši nesmíme přebírat symboly, jídla, zvyky, části oděvů a tudíž ani účesy z jiných kultur, protože tím krademe něčí totožnost. Takže jako běloch nemá pan Bartoš na dready nárok. A jako člověk pokrokový to jistě uzná a zachová se podle toho.

Někteří zvláště kovaní Koniášové a (abych byl politicky korektní) i -ky považují dokonce za problém to, když běloši hrají blues anebo jazz, protože tak vydělávají na "cizí“ hudbě, která jim nepatří.

Lidé se vždy učili od jiných, jak si zlepšit vlastní život. A z celospolečenského hlediska je měřítkem úžitečnosti každé myšlenky její přínos k přežití společnosti. U technologických novinek je to jednoduché. Rozhoduje poptávka, která nemilosrdně vyloučí všechno, co lidé nechtějí.

Ve světě myšlenek funguje trh pouze částečně. Tu nejméně hrozivou formu bezmyšlenkovitého napodobování Západu známe z populární kultury. Drtivá většina zábavních programů v naší televizi je okopírována ze Západu. Ale večery u televize anebo u počítače nám zkrášlují také módní názory převzaté ze Západu. Ty se někdy vyskytují v talk shows a jasně převládají ve zpravodajských relacích.

Co se v nich dozvídáme? Hlavně důkazy o tom, že ve srovnání se Západem jsme převážně egoističtí, rasisté, pronásledujeme menšiny, nechápeme přínos evropské integrace, jsme nesolidární a ekologicky zaostalí ignoranti. Proč ta přísnost? No přece kvůli moci. Dělat obyčejným lidem výčitky svědomí je tradičně účinný nástroj utlačování.

Absolutní rovnost

V současnosti je importní šlágr Západu "rovnost pro všechny". Ano, opravdu by byl nejvyšší čas postarat se o zastavení rostoucí příjmové nerovnosti v západních společnostech. Tento problém však intelektuální a mocenské horní vrstvy společnosti nepovažují za důležitý nebo na něj nestačí. Zároveň však potřebují zakrýt skutečnost, že nejsou ochotné nebo schopné plnit svou společenskou funkci. Tou je rozeznat a vyřešit ty otázky, které trápí většinovou společnost. A tak musí duševně málo potentní vrstva mocných v médiích a v politice najít něco, čím oprávnit své hmotné a mocenské výhody. A jelikož neumí nebo nechtějí řešit věci důležité pro většinu společnosti tak hledají domněle problémy.

Proto se vrhají na okrajové nerovnosti a nadchne je i ta nejmenší znevýhodněná menšina. Pěkně to vidět na tzv. „pohlavní pluralitě“. Co to znamená ukazuje třeba britský facebook, kde lze volit mezi 71 genderovými možnostmi. Reálným výdobytkem tohoto intelektuálního třeštění je skutečnost, že v New Yorku musí být vybaveny veřejné záchodky jak pro ženy tak pro muže stolkem na přebalování dětí.

Jiná zástupná varianta nerovnosti je domnělá věčná vina bohatších zemí na zaostalosti III. světa. Aby ji bohatší země odčinily musí dělat všechno možné; momentálně hlavně přijímat ekonomické migranty.

Výrobci špatného svědomí

Úporné hledání domnělých problémů má ještě jeden rozměr. Henry Ford kdysi řekl: "Kdyby lidé chápali peněžní systém tak by došlo k revoluci již zítra ráno." To je také důvod proč někteří superbohatí systematicky podporují myšlenkové úlety všeho druhu. Odvádí pozornost od své vlastní hrabivosti tím, že financují činnost „průmyslu špatného svědomí". Ten se zabývá hledáním a vytvářením vnějších a vnitřních nepřátel nebo „existenčních“ výzev (kupř.: tzv. klimatické změny nebo atomových elektráren), které mají samozřejmě přednost před přízemními zájmy obyčejných lidí. Někteří superbohatí systematicky zneužívají idealistické postoje mládeže a investují do škol a institutů vzdělávajících další generace kazatelů a sociálních blouznivců.

Řekli jsme si, že u technologických novinek rozhoduje tržní poptávka, která nemilosrdně vyloučí všechno co je neprodejné. Proč to nefunguje při vzniku a rozšiřování spasitelských myšlenek? Skutečnost je taková, že tenhle trh je méně svobodný. Zkresluje jej vliv ideových monopolistů; zejména médii, univerzit a stranicko-politických názorových kartelů.

Na odvedení pozornost společnosti od skutečných problémů mají ale zájem nejenom politické a podnikatelské vrstvy. K nim se přidružuje celá armáda právníků, část neziskových organizací, většina publicistů a i někteří umělci. Všichni těží z papouškování západních názorových implantátů. Ty tak postupně obsazují náš duchovní prostor, vytěsňují naše vlastní potřeby a postoje, vedou ke vzniku odpovídajících zákonů a tím i k nevratné změně společnosti.

Hodnoty jako je rodina, domov, svoboda a způsob života se časem stanou zaměnitelné a libovolně zastupitelné zcela cizími „univerzálními“ hodnotami. Nestojí za to je bránit a posléze vlastně již není ani co bránit.

Obrátit směr

Někdy koncem 70. let jsem v Německu zveřejnil svůj první odborný text. Popisoval jsem v něm, jak se názory a modely způsobu života přelévají ze Západu na Východ. Tehdy to byl vliv blahodárný, protože podkopával komunistickou totalitu. U nás bylo zakázáno samostatně myslet a západní svět tehdy ještě chápal důležitost svobody slova.

Čtvrt století po konci studené války se situace obrátila. Přejímání inovací ze Západu přetrvává, ale jednoznačně přínosné to již dávno není. Na Západě se totiž zakazuje samostatné myšlení a přikazuje názorová jednolitost. Valí se k nám vlna dobra, která si svou omezeností a agresivností nezadá s počiny soudruha Jakeše a Husáka. Zvláště plodným inkubátorem myšlenkových úletů všeho druhu jsou Spojené státy.

Západní partneři se na nás i dnes dívají spatra a považují nás především za prostor pro uspokojování svých polit-ekonomických zájmů a objekt poučování. Technologická závislost Východu na Západě ale již dávno neplatí tak jednoznačně jako kdysi. A ohledně nazorů, vysvětlení a řešení, prostě duchovní oblasti je třeba vztah Západu a Východu od základu revidovat. Je prostě nejvyšší čas korigovat směr nápodoby. Proč?

Protože západní společnosti dlouholetým blahobytem a příliš samozřejmou svobodou výrazně zhlouply. A dnes jsou tyto země pořád ještě před námi. Ale jen na cestě k dekadenci. Z míst, která jsme dříve právem obdivovali se valí vlna duchovní destrukce ohrožující naši existenci. Napodobovat západní názorové proudy i dnes je smrtelně nebezpečné.

Situace se obrátila. Západní svět by teď potřeboval naší rozvojovou pomoc. Cosi jako povinný kurs v realistickém myšlení, v chápání hodnoty svobody projevu, v uznání významu tradic a i toho že některé naše hodnoty jsou automaticky důležitější než jiné. A k doučování by patřilo i pochopení toho, že co je údajně platné univerzálně neplatí ve skutečnosti nikde.

Co bychom měli udělat?

Tuto rozvojovou pomoc, ale západní vládnoucí vrstvy samozřejmě arogantně odmítnou. Pro nás to znamená, že názorové poddanství vůči západním vzorům skončilo. Když je „duchovní vzor“ v předstihu směrem ke stabilnější společnosti, tak se vyplatí jej napodobit. Když je ale napřed na cestě k zániku tak je to velmi nezdravé.

Technologické novinky vybíráme nemilosrdně tím, že ukazujeme za co jsme ochotni zaplatit. Stejně bychom měli postupovat v případě myšlenkových importů ze Západu. Hleďme na ně skepticky a kriticky. Přestaňme se konečně chovat jako ideologická kolonie Západu.

A proto je hlavně načase, rozhodně se postavit proti vlastním renegátům hodnotového rozkladu. Dát jim konečně najevo, že jsou názorová menšina, kterou sice musíme demokraticky strpět, ale určitě ne poslouchat. Odmítněme a bojkotujme jejich monopol na projevování jejich „vlastních“ názorů okoukaných jinde. To co potřebujeme je renezance realistického myšlení. To co potřebujeme je tažení za vládu zdravého rozumu.

A teď to hlavní. Střední Evropa je dnes nejenom výspa, ale i poslední bašta západní civilizace. Měli bychom jí chránit proto, abychom obyčejným lidem na Západě dali nadějí v sílu rozumu. Ale hlavně ji musíme bránit proto, že to je náš domov.

upravený text pro Dnes


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy