Zákon o úřednících jako „priorita“ vlády

15. 01. 2013 | 16:56
Přečteno 3917 krát
Ve společnosti převládá názor, že státní úředníci mnoho nepracují a moc toho ani neumějí. Kdo by se taky o něco snažil, když jen málokterý úředník přežije pád „svého“ ministra.

Služební zákon (218/2002 Sb.) upravující zvýšené povinnosti státních úředníků (a tomu odpovídající kompenzace) je platný již téměř 11 let. Účinnosti však nikdy nenabyl. Na jeho existenci není politická vůle. Střídání úředníků politické reprezentaci evidentně vyhovuje. Je smutnou realitou, že podmínkou přijetí úředníka není jeho odborná zdatnost a výkonnost, ale známosti či příbuzenské vztahy a podmínkou jeho setrvání míra jeho loajality k politickému vedení resortu.

Ostatně takto hodnotí současnou personální situaci sami úředníci na Ministerstvu vnitra:

null
null


Říká-li dnes vláda, že existence zákona o úřednících je její nejvyšší prioritou v boji proti korupci, jedná se o vysoce populistické tvrzení. Politická reprezentace se v minulosti vždy účinně bránila stabilizaci úřednického aparátu. Výše zmíněný zákon pro státní úředníky byl v roce 2002 přijat až na nátlak Evropské komise v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Od té doby se politici opakovaně a pravidelně shodli pouze na tom, aby zákon nikdy nebyl uveden do praxe. Výsledek: pro státní úředníky dnes platí pouze zákoník práce.

Mezi důvody pro neustálé odsouvání účinnosti zákona o státní službě politici uvádějí také nutnost stávající platnou (avšak neúčinnou) právní úpravu zásadním způsobem vylepšit. Pomineme-li skutečnost, že „vylepšování“ zákona by se zajisté mohlo dít i za současné jeho účinnosti, nemůžeme pominout opakované protahování situace, kdy nemáme pro státní úředníky zákon raději žádný, byť s jeho existencí vzhledem k obsahu pracovní náplně úředníků výslovně počítá i Ústava ČR.

Historie aneb proč to „nejde“

V rámci „reformy veřejné správy v letech 1999-2003“ bylo přijato politické rozhodnutí, že je třeba sjednotit právní úpravu státních úředníků (viz platný, ale nikdy neúčinný zákon č. 218/2002 Sb.) a právní úpravu úředníků komunálních (zákon č. 312/2002 Sb., účinný od ledna 2003).

Sjednotit tyto právní úpravy však není tak snadné, jak by se mohlo zdát.

Zákon o státní službě pro státní úředníky totiž vychází z veřejnoprávní koncepce (zjednodušeně řečeno zákonem stanovené zvýšené povinnosti jsou úředníkovi kompenzovány výraznými výhodami, které běžný zaměstnanec nemá), zatímco zákon upravující právní poměry úředníků územně samosprávných celků vychází z koncepce soukromoprávní, a tedy až na drobné výjimky pro úředníky platí režim stejný jako pro jakékoli jiné zaměstnance (zákoník práce).

Mezitím, co se pravidelně odsouvá účinnost zákona pro státní úředníky, začíná se „pracovat“ na nové, lepší koncepci. V materiálu Ministerstva vnitra, adresovaného vládě 15. Listopadu 2012, se dočteme že:

R. 1999-2003 – přijata nové koncepce společné úpravy pro úředníky státní i komunální
R. 2007 – započaly přípravné práce
R. 2008 – schváleny teze
R. 2009 – schválen věcný záměr.

K předložení zákona z důvodu demise vlády Mirka Topolánka nikdy nedošlo.

R. 2011 – 31. 8. 2011 schválen nový věcný záměr
R. 2012 – 15. 2. 2012 schváleny nové teze zákona.

Ministerstvo vnitra začalo pracovat na paragrafovém znění zákona.

A nyní pozor!

V srpnu 2012 Ministerstvo vnitra rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh tzv. jednotné právní úpravy pro státní i komunální úředníky. Rekordní počet 1425 zásadních připomínek jen potvrdil, že návrh zákona je špatný a že jsme se od roku 2002 ke skutečnému přijetí nového, tj. „lepšího“ zákona o úřednících nijak neposunuli. Vláda totiž na jedné straně usiluje o soukromoprávní koncepci (schválený věcný záměr, schválené teze zákona), ale současně vyžaduje do zákona zakotvit instituty, pro které v soukromoprávní koncepci není místo.

Ministerstvo vnitra se minimálně na podzim 2012 ocitlo v poněkud schizofrenní situaci: dostalo za úkol napsat zákon, který při nejlepší vůli napsat nedokáže. Zapracovat připomínky, které jdou proti základní koncepci zákona, totiž objektivně není možné.

Zajímavé bezesporu je, že zatímco 15. Listopadu 2012 si ministr vnitra Jan Kubice byl vědom těchto „potíží“ a navrhoval vládě jako alternativu urychlenou novelizaci současného zákona o státní službě (218/2002 Sb.) v současné veřejnoprávní koncepci, o šest dní později dospěl k překvapivému závěru, že jeho ministerstvo je schopné vyhovět přání vlády na soukromoprávní koncepci a zároveň přijatelným způsobem vypořádat zásadní připomínky.

Uvidíme. Prý na konci února 2013.

PS: Kladete si otázku, proč zrovna rok 2013 je přelomový pro zavedení zákona o státní službě?
Historie se znovu opakuje. Evropská unie podmiňuje čerpání dotací pro období let 2014-2020 přijetím služebního zákona. Dokážeme ji podruhé přechytračit přijetím zákona, který nikdy nevstoupí v účinnost?

Nyní se už nehraje o politické body. Hraje se pouze o čas.

Ukončí deklarovanou snahu o přijetí služebního zákona demise vlády nebo až konec jejího volebního období?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

čert }=o) napsal(a):

jak mi odpověděla jedna známá
ouřednice na můj dotaz: a co vlastně
na tom obecním úřadě děláte?
Vždyť je vás tam jako psů
a ouřední hodiny nic moc.

odpověděla: No víš my jsme tam na zamotávání
jednoduchejch věcí =o)
15. 01. 2013 | 17:25

Baba Jaga napsal(a):

Tak nevím, jak je to v Práglu, ale v okresech si mnoho úředníků i úřednic doplnilo VŠ vzdělání (však ty VŠ mají většinou v místě). O jejich kvalitě nic nevím, ale možná je úřednictvo ještě pořád občas přezkušováno. A protože jich na těch nejnižších pozicích ubylo fest, tak tam se jistě v práci nenudí.
Takže před přijetím zákona o úřednících by bylo dobré prozkoumat, kolik je třeba všelikých těch institucí a ústavů, co je stát platí.
15. 01. 2013 | 17:31

Občan napsal(a):

Ten dopis jste, paní advokátko, zveřejnila se souhlasem zaměstnanců MV ČR?

Jinak - ten neúčinný zákon JE špatný sakumprásk. V připomínkovém řízení NEBYLY zohledněny žádné připomínky a byl přijat jen proto, aby existoval.
EU měla 10 let na to, aby vzala ČR latí za to, že nenabyl účinnosti. Nepochybuji o tom, že nový zákon bude stejný paskvil a pokus o "obelstění" EU bude zopakován.

Stejná situace je ostatně i v případě zákonů o VZ (už máme asi pátý a situaci v oblasti VZ jen zhoršují a znepřehledňují).
15. 01. 2013 | 17:34

VFISCHER napsal(a):

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA: GANGSTERSKÝ STÁT

Vláda zločinecké, zlodějské zbohatlické oligarchie byla v neokoloniálním banánistánu s úspěchem a navždu dovršena a nastolena !

Dvacet tři let trvající řežba mafiánských klik, klanů. zájmových skupin a jiných part a partiček - megarej arogance, ignorantsví, chtivosti, chamtivosti a zejména bezbřehé loupeživosti, prolhanosti, prohnanosti a vychcanosti ! ! !
To je dvacettři let rozkladu bývalého státu Československo, Česko a nyní parazitování na troskách banánistánu Absurdistánu - Kocourkov - Gangsteristánu ! ! ! Všechno, co se zdá být nemožné a neuvěřitelné, trvalé exhibice zločineckých kreatur s cvičenými gorilami a průvody parazitických řiťolezců v patách už tu bylo a když se zdá, že to horší být nemůže, přijde ještě větší, ještě ohavnější a ještě odpornější průval hyenismu, arogance, cynismu a zlodějství ! ! ! !

Rozložení správy státu na jediný obrovský moloch mnohonásobně přebujelého úřednictva, korumpované justice a policie, idiotské územní uspořádání na zbytečných 14 krajů, existence tisíců zbytečných a nevýkonných administrativ a všude přítomný chaos umožňuje jediné - vládu loupeživých klanů válčících o nadvládu v tom či onom oboru, odvětví či území.

Proto se mohou vládní představitelé trvale a beztrestně prezentovat jako arogantní, chamtiví dominátoři, jako nově zbohatličtí papaláši, mlaskající u svých koryt ! !

Vláda zločineckých klanů funguje bez ohledu na veškeré myslitelné barevné spektrum partajních reprezentací a zasahují do všech pater organizace a řízení státní správy ! Gigantický moloch úřednického aparátu propojený se zkorumpovanou justicí, policií je nekontrolovatelný, neovladatelný a pro takzvaně „normálního - průměrného“ zde žijícího občana nepochopitelný, a neproniknutelný ! ! ! !

Vláda zločineckých klanů přímo vyžaduje existenci použitelných idiotů, poslušných bílých koňů, kterým občas udrolí něco z vývaru na zločineckcýh spekulacích, nebo je bez skurpulí odloží do sudů v orlické přehradě ! Tak to ve světě vládnoucího gangsterismu chodí, chodilo a chodit bude ! ! !

Na vrcholku zločineckých struktur se pak jako užitečné loutky pohybují a poskakují kreatury typu Kalousek, Nečas, ale stejně tak Paroubek, Fencl, Rath, Palas, Zgarba, stejně jako Bendl, John, Bárta, Peak a další a další jiní hlasatelé „mouder“ a politických zvratků, kterými ohlupují, manipulují a vymývají mozky posluchačstvu, které naivně věří a doufá v nějakou (reformní nebo revoluční, resp. rychlou) změnu nastalých poměrů jako na očekávání zázraku, nebo příchod spasitele ! ! !

Tak to chodí v neokoloniálním banánistánu Absurdistán - Kocourkov - Gangsteristán ve kterém se žádný z dnes zde žijících obyvatel, včetně nemluvňat, už nikdy nedočká zásadního zlepšení zde panujících podmínek pro důstojný život v relacích euroatlantické civilizace. K věření se plebsu pouze předkládá základní teze, že musí být rád, že vůbec žije v takzvaně vyspělé zemi v Evropě, teče voda, svítí světlo, jezdí se auty a nakupuje v Kauflandu nebo Lidlu !

Nějaký zákon o státní službě ? ? Ten je všem zde vládnoucím všežravcům dávno a dávno úplně, ale úplně u zadku ! ! ! !
15. 01. 2013 | 17:42

JenTak napsal(a):

Už byla paní Ing. Lumíra Kafková a Ing. Vladimír Kváča PhD. kázeňsky potrestáni a byla jim již doručena výpověď?!
15. 01. 2013 | 18:03

Charlie napsal(a):

Zapeklitá věc
Uvést zákon v platnost, když je tam úřednická garnitura ODS+TOP nebo ČSSD?
Mirďa Topolánků tomu nasadil korunu "Nocí dlouhých nožů".
V nenávistné prostředí není na nějaké rozumné uvažování místo. Je třeba především zabezpečit teplá místa pro oddané straníky, jako za komunistů.
15. 01. 2013 | 18:24

Kouba napsal(a):

Zákon o úřednících akorát zakonzervuje ty současné byrokraty- potom už budou nepropustitelní. Na rozdíl od těch, kteří pracují a musí ty zbytečné úředníky živit.
A na min misterstvech bodou vládnout Humphryové, nemusíme dělat žádné volby.
Starejte se o to aby byla práce kde se tvoří hodnoty. Když vyhodíte 80% úředníků, nikomu chybět nebudou. Jenom se ušetří ve státním rozpočtu
15. 01. 2013 | 18:27

rosclays napsal(a):

Paní Bielinová,
tůhle jsem přišel na úřad, za přepážkou seděla slečna/ paní v addidas teplákách od Vietnamců s umaštěnou hlavou, smrděla laciným sprejem a nevěděla vůbec nic.
Jako občan jsem byl značně rozčarován.
15. 01. 2013 | 18:39

Náhiodný čtenář napsal(a):

Docela slušný zákon o státní službě se snad začínal připravovat tuším v roce 1992, ale další zákonodárci a vlády neměli zájem ho dokončit a uvést v platnost. Kvalitně fungující státní správa by zřejmě stála v cestě některým mnoha hladovým, kteří se potřebovali napást. Což trvá dodnes. Jak správně uvádí Občan, návrh zákon z roku 2002 je už paskvil typu "aby se vlk nažral a koza (ne)zůstala celá". On by se ten příměr o nažrání nabízel i adresnější, ale nevešli by se sem do jednoho příspěvku. A poslední "teze" 2011 - 2012 jsou ještě daleko horší zhovadilost, protože jde, jak jinak, o pokus zapojit do státní správy soukromé firmy. Zdá se, že "úspěšně" spějeme k tomu, že budou i daně vybírat soukromé firmy. A to potom teprve bude českým občanům hej. "Uhlíři, máš zaplacené daně?"
15. 01. 2013 | 19:13

Stašek napsal(a):

Je to podivné, když počet obyvatel v Česku je přibližně stejný, ale počet úředníků ve státní správě je nyní několikanásobně větší. Při vyřizování žádostí jsem se setkal s vyžadováním placení správního poplatku v hotovosti - dříve to nepřicházeli v úvahu, platilo se zakoupením kolků. Vyřízení žádosti o sepsání smlouvy, katastrofa, dva roky úpravy smlouvy, uvádění nesmyslů a opětovné povinnosti projednávání (3x) v Radě města. Za pronájem 30 roků pronajatého pozemku. Zbyteční úředníci, nekompetentní, plno nových budov pro úřady, zbytečně vyhozené peníze.
15. 01. 2013 | 19:31

Hana napsal(a):

Stašek - Nejprve sui ujasněte, co je státní úředník a co je zastupitel, potažmo rada či starosta, co je výkon státní správy a co je výkon samosprávy - a pak piště příspěvky. Jaká žádost o sepsání smlouvy? Žádal jste, jak píšete, o pronájem pozemku - a v tu chvíli jednáte s obcí jako s každým jiným právním subjektem a uzavíráte typickou nájemní smlouvu - jak každý druhý. Pokud má pronajímatel podmínky - buď se dohodnete nebo ne. S tím nemají úředníci vůbec nic společného. Typický příklad toho, jak každý kritizuje, ale o věci ví hrubý kulový.
15. 01. 2013 | 22:12

Martin Macháček napsal(a):

Stašek:

To placení správních poplatků na městských úřadech v hotovosti (popř. kartou) má jednoduchý důvod. Města vykonávají státní správu za stát, stojí je to dost peněz a stát jim za to platí jen část nákladů. Další část jim hradí správní poplatky, které vyberou.

Když koupíte kolek a nalepíte ho na žádost, Vaše peníze shrábne stát a město z nich nic nemá. Proto město chce, abyste mu zaplatil na dřevo. Jinak na úředníky vykonávající státní správu doplácí z peněz, za které by spíš mělo opravit chodníky nebo postavit dětské hřiště.

Dříve (za doby okresních úřadů) města státní správu prakticky nevykonávala, proto bylo jedno, že se platilo kolkem.
15. 01. 2013 | 22:14

er napsal(a):

kdo se chce pobavit rozpočtově zodpovědnými antikorupčníky, tak ať vydrží až do karolíny pí..

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/
15. 01. 2013 | 22:53

Daňový poplatník napsal(a):

To autorka:
Jsem přesvědčen, že v ČR NIKDY nebude přijat zákon u úřednících, který by mohl povýšit zákon nad telefonát z nadřízeného úřadu, když už nestačí doporučení přímého nadřízeného, protože by mohla mj. vzniknout otázka, k čemu (nebo spíš komu) slouží krajské úřady.
Právě tak jako nebude v ČR NIKDY přijat zákon, který by rozkryl vlastnickou strukturu akciových společností ani zákon o majetkových přiznáních, protože by mohlo vzniknout mnoho otázek.
No Karolínka nám jistě něco vhodného ukuchtí.
16. 01. 2013 | 08:45

Bernát napsal(a):

Zákon o úřednících by měl mít jednoduchou podobu. Úředníci do řady, první zůstane, druhý, třetí a čtvrtý si najde nějakou slušnou práci a bude se živit sám, a další řada, zase první zůstane, další 3 do práce.
A té čtvrtině co zůstane na úřadě vysvětlit že buďto zvládnou potřebnou agendu, nebo půjdou také makat a najdeme nějaké schopnější na jejich místa.
Nevím proč by úředníci měli být chráněni více než každý jiný zaměstnanec
16. 01. 2013 | 12:31

pohyblivé písky napsal(a):

Pod bronzovou desku vedle starého vchodu kachlikárny časem pověsíme další, která bude začínat: plk. Petr Lessy, zástupci oddělení strukturálních fondů... atd. atd.
16. 01. 2013 | 18:17

Milan Hanzlík napsal(a):

Vážení, ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že život ve státních institucích je přesně takový. Každý nový spasitel(politik) nastoupí do čela takového úřadu a okamžitě začne vyhazovat úředníky, pokud tam ještě nějací zbyli, což si odůvodňuje tím, že potřebuje zaměstnat své spolustraníky a kamarády, aby se mohl na svůj tým spolehnout a je přitom přesvědčen, že dělá to nejlepší, protože je byl zvolen, respektive vyvolen občany. Co z toho vzejde je dnes každému jasné, jenom ne politikům. Dodnes mám před očima vyjádření Nečase (dříve MPSV), ve kterém vysvětluje, že on přece nemůže ve svém resortu odvolat psychopata, velmi podobného výše uvedené ředitelce. Psychopat tak mohl napáchat řadu neskutečných škod. Mně to připadá, že všichni politici nástupem do politické fuknce ztrácí základní etické vlastnosti. Politika se stává nemocí, jde mimo oblast morálky a nedodržuje žádná pravidla slušnosti. Je to nový svět, který nemůže žádný běžný občan pochopit.
17. 01. 2013 | 12:20

GVKB napsal(a):

http://www.gvkb.cz/?p=18563
12. 09. 2014 | 09:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy