Protislužby našich prezidentů

29. 06. 2013 | 13:40
Přečteno 2976 krát
Až do ledna 2013 mohla mít většina občanů pocit, že funkce českého prezidenta je více méně společenská záležitost. Poslední kroky Václava Klause (amnestie jako odměna) a první kroky Miloše Zemana (ministerstva jako odměna) však ukazují, že funkci prezidenta lze vykonávat i výhradně za účelem zvýšení vlastního ega.

Prezident má podle ústavy právo (s kontrasignací předsedy vlády) udělovat amnestii a rozhodovat o tom, aby se nepokračovalo v trestním stíhání. Ústavodárce logicky předpokládal, že prezident republiky jakožto mimořádně vážená a respektovaná osoba, nebude mít kamarády mezi zločinci a pokud by je tam náhodou i měl, bude jej v rozletu korigovat předseda vlády. Což se v našem případě bohužel nestalo, avšak k demisi Petra Nečase tato záležitost nevedla.

Prezident má rovněž podle ústavy právo dvakrát po sobě jmenovat kohokoliv předsedou vlády. Ústavodárce ale zároveň předpokládal, že prezident vybere osobnost nikoli jen podle svých osobních sympatií, ale rovněž podle toho, aby jím sestavená vláda měla šanci získat v poslanecké sněmovně důvěru. Protože cílem by měla být vláda, která vládne s důvěrou poslanecké sněmovny, nikoli vláda v demisi, která vládne pouze důvěrou prezidenta.

Varianta tuctová – vládneme s Nečasem až do řádných voleb

Pokud by okolnosti minulých dní nepřinutili Petra Nečase podat 17. června 2013 demisi, vládla by současná vláda v demisi s velkou pravděpodobností až do května 2014, kdy se měly konat volby do poslanecké sněmovny. Nic velkého už by stejně neprosadila a poslední rok své vlády by se (tak jako všechny předchozí vlády) věnovala volební kampani tak trochu na účet veřejných prostředků.

Varianta koaliční – vládneme bez Nečase až do řádných voleb

Když už musel Petr Nečas, ač nerad, podat demisi, očekávala současná koalice, že sestaví novou vládu, která i přes koaliční obtíže získá důvěru v poslanecké sněmovně. Jak správně uvedl pan prezident, jednalo by se více méně o „vládu Petra Nečase, bez Petra Nečase“, tedy o vládu opírající se rozložení sil v poslanecké sněmovně dle výsledků voleb z roku 2010.

Byla by to vláda, která se prezidentovi ani voličům nemusí líbit, byla by však legitimní. Dále platí varianta tuctová, vláda by nic světoborného už do konce volebního období neprosadila a věnovala by se volební kampani tak trochu na účet veřejných prostředků.

Varianta prezidentská – vládneme nejspíše v demisi až do řádných voleb

Jak všichni víme, 25. 6. 2013 jmenoval prezident premiérem Jiřího Rusnoka s tím, že lid si nepřeje „vládu Petra Nečase bez Petra Nečase“ a že tak prezident (nejen) svým voličům zajistí předčasné volby. Není vůbec jisté, co si v souvislosti s Petrem Nečasem přeje lid, protože volby do poslanecké sněmovny jak známo nebyly.

Nicméně je jisté, že takovou vládu si nepřeje pan prezident. Ovšem s velkou pravděpodobností má pro své přání jiné důvody než zmíněný lid, a sice touhu odměnit své příznivce. A na rozdíl od svých předchůdců rozdává Miloš Zeman odměny již na počátku svého mandátu a nikoli až v jeho závěru. V tomto ohledu je na místě se obávat, co bude rozdávat na konci svého funkčního období, zejména pokud se mu podaří, stejně jako jeho předchůdci, vyšvihnout se na hrad i podruhé.

Miloš Zeman pokračuje jízdou na vlně populismu, když „svým voličům“ slibuje věci, které nejsou v jeho moci. I kdyby prezident chtěl, tak za současné situace nemůže rozpustit poslaneckou sněmovnu a vyhlásit předčasné volby. Rozpustit poslaneckou sněmovnu může prezident jen z důvodů stanovených v ústavě a ty zatím nenastaly (a dost možná ani nenastanou). Čekání na Godota (tedy čekání na předčasné volby) se může a nejspíše bude realizovat i za vlády Jiřího Rusnoka.

Jiří Rusnok v této chvíli loví mezi příznivci Miloše Zemana zájemce o ministerské posty. Tyto osoby jsou ze strany sdělovacích prostředků vystaveny posměchu a velké kritice, která na čistě politické nominanty vzešlých z voleb (rovněž více či méně kvalifikované) zpravidla nedopadá.

Tím spíše se sama sebe ptám, co tyto osoby vede k přijetí postu tak dočasného a sporného? A proč chtějí navždy čelit nálepce, že jejich kvalifikací pro ministerský post nebyla proklamovaná odbornost, ale spíše jen přátelství s Milošem Zemanem? Jedinou logickou odpovědí je, že jejich pozice ve skutečnosti nebude až tak dočasná – tedy že budou, ať už s důvěrou či spíše bez ní, vládnout až do řádných voleb.

Ať se nám to líbí nebo ne, Jiří Rusnok dříve nebo později shromáždí dostatečný počet osob ochotných řídit či možná jen „řídit“ ten který resort. Pak bude prezidentem jmenována vláda Jiřího Rusnoka. Tím samým dnem zároveň skončí prozatímní vláda v demisi Petra Nečase. Opozice bouchne šampaňské, ale lid sotva.

Jakmile bude vláda Jiřího Rusnoka jmenována, může jí poslanecká sněmovna vyslovit nedůvěru (101 poslanců). Pokud se poslanci na tomto shodou, pak vláda Jiřího Rusnoka podá demisi (a pokud to neudělá, prezident ji musí odvolat) a zároveň jí prezident pověří vládnout v demisi. A prezident zároveň začne více či méně aktivně hledat dalšího premiéra.

Pokud poslanecká sněmovna nebude tak aktivní, že by vládě sama od sebe vyslovila nedůvěru ihned po jejím jmenování, počkáme si dalších 30 dní až vláda Jiřího Rusnoka požádá o vyslovení důvěry. Pro vyslovení důvěry však stačí prostá většina přítomných poslanců usnášeníschopné sněmovny, tedy nelze předem říci, jaké kvorum bude nezbytné.

Teoreticky by samozřejmě všichni poslanci (kromě těch, kteří jsou ve vazbě či výkonu trestu) měli mít chuť se dostavit a vyjádřit se k takto závažné otázce, ale nemusí to tak být – ústava nepožaduje kvalifikovanou většinu jako v případě vyslovení nedůvěry vládě. Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná, pokud je přítomno 67 poslanců (třetina). Teoreticky vláda Jiřího Rusnoka může získat důvěru od pouhých 34 poslanců. A to zase tak nepravděpodobné není.

Všechny politické strany s výjimkou strany LIDEM dnes tvrdí, že vládě Jiřího Rusnoka nedají důvěru, ale lze tomu skutečně věřit? I přes současné rozložení sil v poslanecké sněmovně není zcela vyloučené, že vláda, kterou dle prohlášení do médií dnes kromě prezidenta „nikdo nechce“, nakonec důvěru přeci jen získá. I v minulosti stačilo pro získání důvěry výrazně méně než 101 hlasů. Vzpomeňme vládu Miloše Zemana, která v roce 1998 získala důvěru poslanecké sněmovny s pouhými 73 hlasy (KSČM se zdržela hlasování a ODS opustila sál, čímž snížila kvorum na pouhých 69 hlasů).

Pokud však poslanci budou o důvěře hlasovat dle současných hlasitých prohlášení, nezíská vláda Jiřího Rusnoka důvěru a bude muset podat demisi (popřípadě by ji ze stejného důvodu měl prezident odvolat, pokud by demisi nepodala). Tak jako tak ale bude vládnout, i když bez důvěry poslanecké sněmovny. A prezident začne hledat dalšího premiéra.

Prezidentskou variantu může ve skutečnosti výrazně ovlivnit aktivita či pasivita poslanecké sněmovny. Dnes se jeví jako nejlogičtější okamžité vyslovení nedůvěry ihned po jmenování vlády Jiřího Rusnoka. Takový postoj poslanecké sněmovny by teoreticky měl vést k rychlejšímu pokusu o druhé či dokonce i třetí jmenování premiéra a posléze celé vlády, která se bude ucházet o důvěru poslanecké sněmovny.

Pokud i přes silná prohlášení vládnoucích i opozičních politických stran zastoupených ve sněmovně nevysloví poslanecká sněmovna vládě Jiřího Rusnoka obratem nedůvěru, začnu věřit, že vláda příznivců pana prezidenta nakonec důvěru přeci jen získá.

Zejména v souvislosti s trestním stíháním, které stálo Petra Nečase místo premiéra ve vládě, může být nakonec pikantní zjištění, z jakých důvodů konkrétní politici případně změnili názor a podpořili vládu, o které dnes tvrdí, že ji nikdo (kromě Miloše Zemana) nechce. Pokud vláda Jiřího Rusnoka získá důvěru, je třeba bedlivě sledovat, kdo z nich či z osob jim blízkých se objeví na tom kterém místě velvyslance, v představenstvu či dozorčí radě státních firem atp.

Konečně i bez důvěry může vláda v demisi vládnout relativně dlouho.

Hledání ministrů může Jiřímu Rusnokovi zabrat i několik týdnů a bez výslovné aktivity poslanecké sněmovny proběhne první hlasování o důvěře třeba až na sklonku léta či možná dokonce až v září. Při hledání dalších vhodných premiérů a ministrů je důležité myslet i na ústavou stanovený limit, podle kterého poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před koncem funkčního období.

Jde tedy pouze o to, vydržet s vládou v demisi do konce února 2014.

Vláda v demisi, tedy vláda bez důvěry, ve sněmovně nic neprosadí a bude se věnovat své volební kampani tak trochu na účet veřejných prostředků. Tím se nijak výrazně nebude odlišovat ani od vlády Petra Nečase, ani od případné vlády „Petra Nečase bez Petra Nečase“. Pouze příjemci benefitů budou jiní. Záleží však na tom?

Pro úplnost dodám, že prezident může poslaneckou sněmovnu v této variantě rozpustit, pouze pokud poslanecká sněmovna nevysloví důvěru vládě, jejíž předseda byl jmenován na návrh předsedy poslanecké sněmovny (třetí pokus o premiéra). Rozpuštění sněmovny proto není pravděpodobné: jednak se tři pokusy do února podle mého přesvědčení nestihnou, a kdyby ano, prosadí si současná koalice svého kandidáta a své vlastní vládě důvěru vysloví. Na nějaké vládnutí už tak jako tak nebude mít čas.

Nereálná varianta poslanecká – rozpuštění sněmovny a předčasné volby

Jedinou variantu, která skutečně vede k předčasným volbám, nemá v rukou prezident, ale poslanecká sněmovna. V této variantě prezident poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců (120 poslanců). K takovému rozhodnutí však opozice nemá dostatek hlasů a koalice předčasné volby nechce.

Proč také, když většinu v poslanecké sněmovně po nových volbách rozhodně mít nebudou.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

krajan napsal(a):

Mám takový pocit, že z těch právnických věšteb, co se stane, co se může stát, či co se nestane, naprostá většina lidu obecného velmi brzy naprosto zmagoří.
Což kdybychom počkali, jak se věci vyvinou jaksi samy od sebe ?
29. 06. 2013 | 13:54

Carlos V. napsal(a):

Jak prosté. Sněmovna vysloví Rusnovkově vláde nědůvěru. Ta podá demisi, ale Zeman do voleb nestihne jmenovat novou.

Po volbách - ať dopadnou jakkoliv - Zeman jmenuje Rusnoka premiérem. Jeho vláda nedostane důveru, podá demisi, ale Zeman jaksi nestihne jmenovat další.

Tak to půjde do konců Zemanova prezidentství.
29. 06. 2013 | 14:05

Občan napsal(a):

Děvenko,
napsal to ústavodárce do Ústavy? Nenapsal. Takže Vaše interpretace "předpokladů ústavodárce " má asi takovou váhu, jako moje usilování být uznán za předsedu vlády ČR.

A Vaše právní vědomí je rovněž pozoruhodné. V případě Putny je president podpisovací mašinou a v případě premiéra má najednou posuzovat jeho odborné a morální kvality, aby mohla být jeho vláda uznána sněmovnou? Ale děte...

Nechte to na Zemanovi a sněmovně. Nejlépe by bylo nechat to na voličích, ale "hypotečníci" svá koryta nedají.
29. 06. 2013 | 14:16

jura napsal(a):

auroka,
souhlas s občanem. A vaše: president rozdává odměny blízkým - ministerstva. Ale jděte, nikdo z těch co přijali ï z těch co přijmou to nemají zapotřebí, dyť vidíte, jak se tam nikdo nehrne, tak jakepak odměny?
29. 06. 2013 | 14:27

ld napsal(a):

Madam,

trochu jste v tom výčtu pozapomněla na Havla, na ty jeho službičky. Lidi si ještě dodnes pamatují na Chadimovou, či obráceně, na zcela náhodou nekompromisní postoj k Sládkovi, při své volbě prezidentem. Ve víru ostatních svinstev a uplynulé doby, ta Havlova jen poněkud vybledla, nicméně trvají dál. Blahosklonně opomenout Havlovy amnestie pak snad může jenom osoba, která tehdy ještě nebyla na světě, tedy ví kulový.
29. 06. 2013 | 14:29

Scarabeus napsal(a):

Vláda Jiřího Rusnoka v demisi navrhne prezidentovi za velvyslance ČR na Slovensku Lívii Klausovou ... a prezident bude souhlasit .... to je jedna z věcí, o kterou jde/šlo. Jak byla Lívie Klausová vysmívaná, že chce být velvyslankyní .... a vidíte ona možná bude. Tato, původně nereálná, možnost získává reálnější "obrysy".

Vláda v demisi by neměla dělat nějaké zásadní kroky(politická zvyklost), ale když to nezakazuje zákon, tak kdo ji to zakáže(?), jedině PS za cenu rozpuštění PS, tzn. za cenu zrušení pěkných platů svých členů, jejichž obnovení, po volbách, je velmi nejisté. Kolik procent členů(jakýchkoliv členů, nejen současných poslanců) společnosti si je ochotno, sami sobě, zrušit pěkný plat v zájmu ostatních členů společnosti? Pokud si nějaký člen společnosti, zvláště muž, je ochoten, v zájmu morálky a společnosti, zrušit pěkný plat, tak mu to, dost často, nedovolí jeho manželka(v případě muže). Pokud jde o ženy, tak znám velmi málo žen, které by nechtěly více peněz(rozhodně nechtějí méně), jak od svého zaměstnavatele(jedno kdo jím je), tak od svého manžela. Ženy(obecně, nějaká výjimka se možná najde) zdroje rády, viz následující video v odkazu.
http://www.youtube.com/watch?v=Gk3AFBUd1ng

Cherche la femme :-)
29. 06. 2013 | 14:54

Tazatel napsal(a):

"...Prezident má rovněž podle ústavy právo dvakrát po sobě jmenovat kohokoliv předsedou vlády. Ústavodárce ale zároveň předpokládal, že prezident vybere osobnost nikoli jen podle svých osobních sympatií, ale rovněž podle toho, aby jím sestavená vláda měla šanci získat v poslanecké sněmovně důvěru. Protože cílem by měla být vláda, která vládne s důvěrou poslanecké sněmovny, nikoli vláda v demisi, která vládne pouze důvěrou prezidenta..."

jak víte co ústavodárce předpokládal? Cílem by mwěla být přece vláda, která má důvěru věřejnosti, tedy občanů, nemýlím li se - nikoliv důvěru 100+1 poslanců, kterou z naprosté většiny odmítají občané (podle průzkumů až 85%). Navíc "nová" Němcové váda má být ta sama vláda, která spadla do demise, pouze s novou škraboškou.
29. 06. 2013 | 15:15

Bijte je, mucte je, smazte je ... napsal(a):

Hehe, napriklad v kauze amnestovane Union Banky soud v pripade zeny, ktera trvala na dokonceni liceni, rozhodl o jeji nevine. A predpoklada se, ze kdyby soud pokracoval u ostatnich, rozhodl by stejne.
Ja se ptam, kdo bude platit odskodneni lidem postizenym touto policejne-justicni zvuli a neschopnosti?
Proc to mam byt ja? Proc lide nadani takovou moci (a takovymi platy) nemaji nest odpovednost za svoji neschopnost?

http://ostrava.idnes.cz/pripad-union-banky-skoncil-soud-netrestal-fix-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130603_114223_ostrava-zpravy_dar
29. 06. 2013 | 15:19

Analytik napsal(a):

Miloš Zeman je díky přímé volbě tak silná osobnost, že se obejde bez vlády, ale i bez občanů.
Ani žádné přitroublé voliče už nepotřebuje.
Zeman forever!
29. 06. 2013 | 15:27

bella ciao napsal(a):

Paní Bielinová
Nechte velkou politiku lidem, kteří se jí zabývají.
Jako od právníka bych od vás spíš čekal vyjádření k otázkám položeným v tomto článku: http://www.blisty.cz/art/69127.html
Až nám 3800 paragrafů nového Občanského zákoníku exploduje 1. ledna do obličeje, bude na všechno pozdě.

Svou podporou politikaření a lavírování přispějete k vládě chaosu, která pak nastane.
Jiří Rusnok se svou dočasnou vládu snaží posestavovat z lidí, kteří se v daných resortech orientují a zajistí, na rozdíl od politických kariéristů, jakous takous kontinuitu fungování ministerstev.

Občanský zákoník, státní rozpočet a eurodotace jako by pro vás a pány politiky neexistovaly.
Jistě, vy bídu s nouzí třít nebudete.
Ostatně, odkud je to vaše sdružení financováno?
29. 06. 2013 | 15:27

Marian napsal(a):

Pravda je jedna,omylů,lží a desinterpretací bezpočet.Je to ( z hlediska Pravdy)cosi jak cikánská férovka.
29. 06. 2013 | 15:39

to PB napsal(a):

Asi jste, Petro, příliš mladá na to, abyste tomu mohla rozumět a hodnotit to. Navíc - jste žena (doufám).
U starších pánů - třeba zrovna u Schwarzeberga či Zemana - probíhá v hlavě cosi "nedefinovatelného". Navíc - když svůj podzim života "tráví" spánkem (v pracovní době), vrávoravou chůzí, virózou či jinými "chorobami stáří" - které Vy si neumíte přestavit - je jakýkoli soud, který jste vtělila do této stati, buď nepřesný nebo k smíchu.
Zeman, který více života zažil v jiném režimu, se bude velmi těžko "učit" jiným manýrům. Je jedno, zdali byl komunista, antikomunista, mánička či inženýr z prognostického ústavu. Žil tu s lidmi a žil tu se společenským zřízením. Bylo mu krátce po 45.narozeninách, když přišel Listopad.
Karel je ještě o něco starší. Sice tu nežil, dá se říci, že "by neměl být" tolik "zdeformován" minulými zvyklostmi. Pokud ale svoji vlast v rakouském exilu "miloval", měl by byl býval žít život našich lidí za Železnou oponou. A to bych řekla, že nežil. Tedy - příliš svoji českou hroudu nemiloval. Určitě kdyby tu neměl majetek, zcela by zapomněl.
Čím je muž starší, je ješitnější.
Těžko říci, zda si teď Milošek hojí komplexy z toho, že ho nezvolili už dávno prezidentem, či protlačuje svoji SPOZ na výslunní politických fleší a reflektorů. Klaus-prezident držel ochranou ruku nad ODS - zde vidíte TOTÁLNÍ "NADSTRANICKOST" pánů Zemana i Klause - stejně, jako drží dnes Zeman nad SPOZ.
Zeman si zřejmě v prezidentské sesli vyřizuje účty s ČSSD.

A protože jak Klausovi BYL, tak i Zemanovi JE osud země ukradený, dočkáme se ještě nejedné "překvapivé" chvíle.

Není totiž daleko doba, kdy z vůle "amatérský a školácky" napsané ústavy můžeme mít větší počet prezidentů i vlád.
Budeme si je volit jako zdravotní pojišťovny.
Žádné výhody z toho nebudou, budeme pouze platit, platit a platit ...

Namísto toho, aby již tato CELÁ politická garnitura odešla,
budeme dále lepit neslepitelné.

A komunisté a pravicoví extrémisté mohou tak v klidu a v pohodě posilovat ...
Slyšeli jste někdy nějakého politika, že by toto zmínil?
To raději pusté posté zhrzenou a uplakanou Němcovou, která umí básničku o tom, že "Má stojedničkovou podporu..."
Němcová by byla pro smích
a Rusnok žádné větší zkušenosti ani charisma nemá!
29. 06. 2013 | 15:39

Marian napsal(a):

Číst blogy-ale hlavně a především reakce na ně,příspěvky k nim,je nesmírně zajímavé,téměř fascinující.
29. 06. 2013 | 15:42

Candoles friend napsal(a):

Protisluzba bude ruskej Zemelin (to neni preklep). Ma nekdo pochyby?
29. 06. 2013 | 17:07

Sláma napsal(a):

Paní Bielinová napsala o vládě Petra Nečase bez Petra Nečase: "vláda by nic světoborného už do konce volebního období neprosadila "
To nemáte pravdu. Zapomínáte, že vláda Petra Nečase byla ve skutečnosti vládou Miroslava Kalouska. A vláda Miroslava Kalouska by zcela nepochybně ještě nadělala velké škody. Například by vyhodila od policie pana Šlachtu. A to by bylo škoda. Vzpomeňme si, jak Kalousek vyhrožoval policejnímu prezidentu v souvislosti s kauzou Parkanová, že jej vyhodí od policie. A co slíbil, to také splnil a policejní prezident nejen že byl vyhozen od policie, ale možná půjde i do tepláků!
29. 06. 2013 | 17:20

jendabenda napsal(a):

Jsou jen dvě hlasování, která mají nastat podle pevně stanovených pravidel: zda rozpustit Sněmovnu a to druhé, zda projevit důvěru Rusnokově vládě. První je potřebné, aby se potvrdilo, kdo si chce vzdor všemu zachovat zbylé požitky, nebo aspoň oddálit své trestní stíhání, a druhé k tomu, aby se ukázalo, zda je 101 poslanců, kteří se nestydí být proti národu. V obou případech jsou dlouhé a složité řeči zbytečné, a než se to odhlasuje, můžeme pracovat na úkolech do budoucna. - See more at: http://www.blisty.cz/art/69129.html#sthash.mVLJjExd.dpuf
29. 06. 2013 | 17:33

zemedelec napsal(a):

Paní Bielinová.
Nic nového nenapíši,ale tohle Vám doposud nevadilo,jenom za prezidentování Klause kolik bylo takových případů v obsazování velvyslanců,jako třeba Gandalovič.Co členové ČNB,co Ú soud.Jedete jen na vlně Zemanových kritiků,tak se zamyslete,jestli jste nepomohla dát tuto možnost Zemanovi i Vy.
29. 06. 2013 | 17:41

Josef Fiala napsal(a):

Človek, který (nota bene anonymně) osloví v debatě neznámenou ženu "děvenko", je zakomplexovaný chudák (důvod má pravděpodobně nějaký sexuální podtext).
29. 06. 2013 | 17:46

contamino napsal(a):

Již okolo roku 1460 ruský car prohlásil po pádu byzantské říše a Konstantinopole do rukou Turků,prohlásil,že Rusko se právě stalo Třetím Římem.Pokud si to bude M.Zeman uvědomovat tak jako V.Klaus není nic co by ČR srazilo zvenčí jako dělová koule tak mocné.
Pokud zůstaneme jako po roce 1990 v trvalé snaze se podobat zevnitř Západu,tedy přijmeme jejich Velkou demokracii typu jednou za sto let revoluce a pak 100 let servilnosti vůči vrchům s ohnutými hřbety-pak se zde zevnitř opět nic převratného nestane.Tedy v základech bytí nehrozí zde nestabilita,zdá se. Což není totéž co prosperita.Ćeši,Poláci a Rusové si to v dějinách ale občas uvědomili.Jenže nejsou v principu pro Západ nikdy hodni napodobování.
29. 06. 2013 | 18:01

cimprlich napsal(a):

Paní Bielinová, co jste měla z češtiny?
Okolnosti nepřinutili nebo raději nepřinutily?
29. 06. 2013 | 18:05

Alfa napsal(a):

Paní Bielinová, několikrát se v článku zmiňujete, že se neví, co si myslí většina lidí.
A byla jste se jich zeptat? Zejména mimo Prahu?
Tam není stojedničková většina, názory lidí jsou daleko jasnější...
29. 06. 2013 | 18:51

SuP napsal(a):

Pěkné shrnutí paní doktorko.
V téhle republice když si někdo usmyslí zneužít své příležitosti, nikdo mu v tom už nemůže zabránit. A 52% (resp 32,4%) mu za to bude tleskat.
Problém našeho systému je, že jakmile se projeví nějaká nepředpokládaná systémová chyba, je to vždycky na základě nějakého předtím netušeného průseru. A pak se obvykle zjistí, že tento nelze napravit dřív než po skončení funkčního období. Mezitím se pozornost zákonodárců otupí, popřípadě odvede jinam a osvěcčená "chyba v zákoně" se pojistí nějakou další nehorázností, nejlépe formou "přílepku". A za 30 let demokratických pokusů zjistíme, že dobře umístěná facka v pravou chvíli je pořád to nejúčinnější.
A Dobrá voda taky renegeruje .....
Ale my jsme jim to říkali, že Zemana NE. Myslíte, že budu mít nějakou radost, až na něj tihle Tazatelští Občané začnou nadávat?
29. 06. 2013 | 19:33

SuP napsal(a):

Jednabedna -
Jaké v tomhle chlívě chcete hledat budoucno?
29. 06. 2013 | 19:36

JAHA napsal(a):

Ad: autorka

Ci to zoberiete zlava, sprava, zo stredu - vysledok bude ten isty. Ten, ktory som Cesku predpovedal pred mnohymi rokmi. Potacanie sa (a tentoraz i opilecke, a to upozornujem sudruhov, ze nemam na mysli iba prezidenta!) od mantinelu k mantinelu. Bez jasneho bodu vpredu, ku ktoremu by sa spolocnost chcela dostat. Uz som X krat popisal (slusne!!!), preco to tak je. Pokial si pamatate - na zaciatku kazdeho ceskeho pribehu bola LOZ. Loz pred 1918, loz v roku 1918, loz v roku 1938, loz v roku 1945 - 1946, loz v roku 1948, loz v roku 1968, a loz v roku 1993. No a na tom predsa nemozno stavat nejake spolocne ciele -cesstvo, ktore je tak potrebne pri prekonavani problemov a prekazok.
To su moje doterajsie prezentacie.

No a ze to ide, bohuzial v Cesku dole vodou - a lepsie to asi v dohladnej dobe nebude, to potvrdila i dnes CT v Udalostech, ked prezentovala celosvetove vysledky v oblasti pozivani opiatov - Cesko na spici. A ked prezentoval odbornik, co to znamena - strata sudnosti, zlahcovanie vaznych problemov, drukovanie hocikomu, kto prezentuje jednoduche riesenia - skratka jasne prejavy straty sudnosti z coraz vacsej zavislosti.

To som si nevycucal z prstu, ale vypocul a videl DNES v Ceskej televizii.
29. 06. 2013 | 19:47

Scarabeus napsal(a):

Alfa:

Lidé se ve volbách 2010 vyjádřili, nebo nevyjádřili(nevolili) - tím se nepřímo vyjádřili také. Na základě vyjádření z roku 2010 je teď v PS stojedničková většina, přestože by dnes lidé(někteří z nich) asi volili jinak. Ať je to jak chce, tak těch 101 hlasů v PS teď tvoří politický kapitál, který je v souladu se zákony, tak se jej ti, kteří jej mají, snaží využít, případně zneužít, záleží na každém jak to vnímá.

Jak to dopadne v příštích volbách, ať předčasných nebo řádných? Hodně lidí nepůjde z naštvanosti, nebo jen proto, že nebude mít koho, volit. Zbytek lidí, kteří volit půjdou(jen ti rozhodují) možná bude volit stejně, případně jiným způsobem špatně. To, že budou volit lépe, tak k tomu jsem, po předchozích zkušenostech, skeptický. Viz předvolební kampaně, tzn. párek, pííívo(dokonce za 2 Kč) a hudba puštěná tak hlasitě, aby se nebylo možné kohokoliv se na cokoliv zeptat. To bude doplněno předvolebními spoty. Případně i politici falešně(co od nich čekat jiného) zazpívají. Kdyby taková předvolební kampaň nezabírala, tak by politickými stranami nebyla volena.

Vzpomínáte ještě na volební spot 'Přemluv bábu'? A jak to dopadlo - zvýšení státního dluhu, přesto velkorysá církevní restituce, kdy církve, hlavně katolická, dostanou i finanční restituci, kterou jiný druh restituentů nedostával. K tomu všemu od Drábka, jako přídavek, hlášení se na poště, kde žádnou placenou práci úřednice nenabízeli, práce zadarmo(dokonce bez stravy, hůř než otroci), sKarty i pro invalidy(na bankomat z invalidního vozíku mnohdy nedosáhli), snižování důchodů, zázračné vyléčení papírem(odebrání invalidního důchodu), redukce diagnóz, na které jsou předepisovány lázně, na polovinu, prodlužování čekacích lhůt na operaci .... Samozřejmě když je někdo mladý, zdravý a má dobře placenou práci, a jeho blízké osoby jsou na tom také obstojně, alespoň se zdravím a prací/důchodem, tak předchozí nevnímá, nebolí ho to.
29. 06. 2013 | 19:58

Scarabeus napsal(a):

SuP

"A za 30 let demokratických pokusů zjistíme, že dobře umístěná facka v pravou chvíli je pořád to nejúčinnější."

Co když někoho napadne, že byste jí měl dostat Vy, to také bude to nejúčinnější? Každý se bude cítit oprávněn fackovat, nikdo si nebude připouštět, že právě on/ona by zasloužil/a nafackovat.

V některých parlamentech se i občas poperou, ale není to tam, s kvalitou demokracie, lepší, spíše horší.
29. 06. 2013 | 20:08

stoprvní poslanec napsal(a):

Vážení, chtěl bych poděkovat odpovědnému přístupu vyjednavačů p. Němcové k nám nezařazeným poslancům, kteří ve sněmovně hájíme zájmy našich voličů podle našeho nejlepšího svědomí. Dlouho jsem byl na vážkách a nemohl jsem se rozhodnout. Ve hře je hodně. Kupř. hypotéka, stav konta, zaměstnání, případně delší perspektiva při uplatnění mých odborných předpokladů ve službě národu a vlasti. Již jsem ztrácel naději, podobně jako někteří dezorientovaní voliči. A pak se jako kometa objevili vyjednavači, kteří mi naznačili, kterým směrem se pustit při hájení zájmu voličů, kteří mě poctili svou důvěrou. Pochopil jsem, že oni si nepřejí plnění volebního programu se kterým jsem byl zvolen ale ze srdce si přejí vládu osvědčených odpovědných antikorupčních hospodářů s novou premiérkou, prohloubení všech reforem v oblasti důchodů, zdravotnictví, elektronizace datových sítí, na ministerstvu obrany, které začalo plnit některé tajné úkoly z pověření séfky úřadu vlády, v oblasti práce a sociálních věcí, kultury - zejména při vyrovnávání se s církvema. Bylo to jako osvícení.

Ještě jednou děkuji a slibuji na své svědomí, že důvěru ve mně voliči vloženou nesklamu.
29. 06. 2013 | 21:07

SuP napsal(a):

scarabeus -
Když myslíte, tak to asi tak bude. Že jednodušší povahy mohou fackovat podle pocitu není nic objevného. Tady byla řeč o fatálních chybách.
29. 06. 2013 | 21:53

jogín napsal(a):

Úroveň autorky předvádí už pravopis (okolnosti nepřinutili).
29. 06. 2013 | 22:02

Pepa napsal(a):

Madame se tvrdě mýlí. Klaus byl přívržencem "moderního" kapitalismu, bohužel docílil
jen restaurovat mafiánsko -tunelářský bigotní banánovník.Kdežto Zeman touží se zapsat
do dějin jako Jiří z Poděbrad.Čas ukáže jak se český zeman zapíše do dějin ?
29. 06. 2013 | 22:33

Rosťa napsal(a):

Ta parta volímkarla se dnes předhání, kdo napíše stupidnější článek proti Zemanovi. Prostě morální chudáci.
29. 06. 2013 | 22:39

Scarabeus napsal(a):

SuP:

Co je to fatální chyba? Někteří lidé nepovažují za fatální chybu dělat něco špatného, ale nechat se u toho chytit. Navíc, jak to bývá, chyby dělají ti druzí. Znáte nějakého politika, který nevidí chyby jen u jiných, nejčastěji opozičních, politických stran? Považovat pocity za znalosti je také běžné.

Vždy v dějinách, když byla ekonomika v problémech, se našli politici, kteří
1) předhodili tzv. lidu náhradního viníka, před téměř celkovým vyvražděním židů v Evropě byli "na ráně" židé, teď se hodí jiný "viník", kterému, většinou, není co sebrat, dříve se konfiskacemi židovského majetku "řešily" státní(královo) dluhy, zabily se tím 'dvě mouchy jednou ranou'.
2) vybití hněvu tzv. lidu přesměrují na náhradního viníka, nejčastěji viníka z bodu ad 1
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/jihocesky/clanek.phtml?id=783953
29. 06. 2013 | 22:40

Scarabeus napsal(a):

Realita je taková, že největší státní výdaj jsou důchody, přestože je věk odchodu do důchodu zvyšován, invalidní důchody přehodnocovány, tzn., dost často, rušeny.
http://www.mfcr.cz/assets/cs/cmsimg/verejny-sektor/PPSR-CR_2012-Q1-3_G08.png
29. 06. 2013 | 22:57

Scarabeus napsal(a):

Za to, že vládne Zeman, nemůže Zeman, ale lidé, kteří nadávali do levičáků i lidem, kterým se nelíbila neplacená práce, tzv. veřejná služba, kdy někteří lidé od státu dostávali zaplaceno jen pojištění, to se jíst nedá, někteří z těchto lidí za veřejnou službou dojížděli, takže za neplacenou práci, v konečném důsledku, (nepřímo) ještě platili! Drábek byl sociální inovátor, dokázal z některých občanů ČR "vyrobit" lacinější výrobní sílu než je otrok, protože ten, kvůli zajištění jídla, ošacení a ubytování, byl dražší.
29. 06. 2013 | 23:09

Al Jouda napsal(a):

Ženská by neměla dělat doktora - ani medicíny, ani práv :))))) Výjimky potvrzují pravidlo (ne však v případě autorky). Jedna lékařka v poliklinice Na Marjánce mě řízla skalpelem vedle abscesu v měkké části krku a druhá lékařka ve FNM mi zachránila život, když se do toho abscesu tím skalpelem strefila.
29. 06. 2013 | 23:49

kormoran napsal(a):

Rekl bych , ze doslo k fatalnimu omylu . Totiz , kdyz Boris na Russian Embassy dosahoval tu 'svoji' spicku , ptal se ho velvyslanec , co rika na ty Rus-noky v polevce, no a Boris uz to vzal , jako stranicky prikaz z Moskvy.
30. 06. 2013 | 03:33

resl napsal(a):

Ústava byla slušně napsána na charakterní osobu Václava Havla, jakoby nikdo netušil, že se časem objeví nějaký český, nafrněný mamlas a později jemu podobný lhář a opilec. Nikdo ty dva staré hlupáky už nezastaví, nejsou schopni po svém životě v normalizační době pochopit, že svět se netočí podle nich. Na svědomí mají tento stát jejich voliči i když je zřejmé, že každý nemohl tušit, co se v jejich "chytrých" hlavičkách skrývá.
30. 06. 2013 | 09:33

resl napsal(a):

Josef Fiala 17:46,
ano, máte pravdu a není to jen komplex, ale taky známka buranského chování.
30. 06. 2013 | 09:39

vasil napsal(a):

resl
Ůstavy se nepíšou na žádné osoby, nýbržto národy.
Autoři téhle konkrétní byli optimisti a já jsem jim za to vděčný.
Inherentně jsou v ní obsaženy lidské cíle, jejichž dosažení stojí za námahu.
A jsou v ní nechány určité vůle, které mají umožnit kompromis, zajistit reálnost fungování státu.
Pochud chamtivost politiky nutí hnát věci do krajnosti a kompromisy nehledat, není to důvod k odstranění ústavy ale těch politiků.

Tedy, jestli jste neměl spíš na mysli saka. Ale jak si pamatuji váš pokus s kalhotami, tenkrát na třetím nádvoří, ani bych to na vašem místě nezkoušel.
30. 06. 2013 | 10:06

vasil napsal(a):

Pokud - to bude to správné.
(Mi furt tanulo na mysli chudý duchem, dojde blahoslavenství.)
30. 06. 2013 | 10:09

resl napsal(a):

vasil,
a když to jsou lidi ješitní s velkou, ale prázdnou hubou, jak si s nimi špatná ústava poradí, když ji na jedné straně nechcete porušit a na veřejný odpor se občané nezmohou ? Právě ty "určité vůle," jak píšete, byly psané pro člověka a ne pro ješitná, stará zvířata. Vaše osobní averze vůči Havlovi na celkovém pohledu tohoto člověka nezmění nic. Mezi slušnými lidmi v tomto státě bude stát pořád nejvýše, před vládní a prezidentskou sebrankou, která tyto veletoče zavinila.
30. 06. 2013 | 10:14

Oslýk iurista napsal(a):

Ústava, jako každé právo, je jen kus papíru.
Sílu dostává tím, že ji lidé ctí a dodržují.
Pokud ji nectí a nedodržují, je úplně jedno, co do ní napíšete.

V další fázi možná Miloš dožene strany k tomu, že odhlasují ústavní změnu a odeberou mu pravomoci. Čímž skončí zvůle prezidenta a bude o to radostněji pokračovat zvůle parlamentu.
01. 07. 2013 | 10:08

Jyw9Zwwgre3 napsal(a):

Moje řeč.. hodně takzvanfdch profi tfdmů jede dnes spiš skonlgviy a nedokaži se zcentralizovat.. jinak jsem rad že tento projekt je taky stale živ.. ne1m z Cybersphere to stale jen dokazuje že hru v podaned MMORPG je možne opravdu udělat :) Mimojine9 vedte1m McMagic do proudu mmorpg tfdmů v čechach.. tež jedeme na Hero Enginu :) Třeba mužeme vytvořit nějakou spolupraci.
23. 08. 2013 | 23:12

pyMY6YvnPuX napsal(a):

Ahoj,doufejme, že brzy. Bohužel nyned vše vypade1 velmi nedobře. Hlavned vfdvoje1ři, kteřed majed toto možnost spustit s ne1mi již nějakfd čas <a href="http://pcteqd.com">neosju</a> předliš v kontaktu.Cele9 je to ve velmi nedobre9m ste1diu a nened jiste9, zda tedmto způsobem bude možne9 projekt vůbec dokončit.
24. 08. 2013 | 16:43

uFtaw1IJ5 napsal(a):

Reality be told, the parts chosen <a href="http://eignxmubkbs.com">dunirg</a> the commercials, are by far the most irrelevant splits while in the image, and since the commercials make the photo appear to be random and funny, why wouldn't you wish to seem it? In the event you would like to knowledge it though, don't have superior expectations coming in while, as the film plausibly will disappoint you. Right after all, the toon Television is great, why should not the film be just as good? They designed this kind of a massive ad campaign, and had a ton of promotions, their commercials had been funny even though random, and hello, it can be a Simpson's flick! I do obtain the beginning on the picture somewhat ironic, where the Simpson's family members are sitting while in the flick theater watching an Itchy and Scratchy film. Homer then stands up <a href="http://eignxmubkbs.com">dunirg</a> the middle on the photograph, and asks why they had to pay to glance a photo which they could see for free of charge on a flick. Then he goes on to mention that everyone in that viewers can be a sucker, than he points for the screen, and claims in particular you! It can be other, mainly because in the finish with the flick, you have out of your seat and stretch, reviewing the complete film, and realize he is appropriate, you are a sucker for watching this flick.
28. 08. 2013 | 22:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy