Zastupitelská demokracie podle ODS, září 2013

10. 09. 2013 | 11:25
Přečteno 3491 krát
Občané obce se chtěli seznámit s textem smlouvy, kterou bude zastupitelstvo schvalovat. Ing. Veronika Vrecionová, senátorka a starostka obce Přezletice (ODS) požadavek odmítla jak před zasedáním zastupitelstva, tak na samotném zastupitelstvu. Text smlouvy dle přesvědčení starostky smí znát jen zastupitelé, toto je prý princip zastupitelské demokracie. Občané se mohou ke smlouvě vyjádřit, až bude uzavřená.

záznam ze zasedání zastupitelstva, 4.9.2013

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

K.M- napsal(a):

A je to...

K.M.
10. 09. 2013 | 11:43

jozka napsal(a):

A takova hodna pani to pred senatorskymi volbami byla, po Melniku korzovala, s obcany hovorila...
10. 09. 2013 | 11:45

Libertad napsal(a):

Děkuji za vzdělávání případných voličů ODS.

Právě ta odvolatelnost nám ve volebním zákoně schází.

Velmi zdravím,

Sidonio Libertad
10. 09. 2013 | 12:17

šebány napsal(a):

Ale to je přeci u žen pracujících pro ODS normální chování. Jsou přeci Obézní , Defeminizované ,Satorie.
10. 09. 2013 | 12:34

Ondřej Mirovsý napsal(a):

to je na soud!
10. 09. 2013 | 12:48

Mirko zamysli se nad sebou napsal(a):

Třešínkou na dortu potom je, když podobný starosta po zadlužení nebo krachu obce peskuje zdecimované občany občany, že si mohli smlouvy, které k tomu bezprostředně vedly - zavčas (před podpisem) ohlídat.
Občan bez klientelistických vazeb na stranu je pro ODS jen smradlavou onucí.
Občanská angažovanost znamená zvolit a po celé volební období držet h...
10. 09. 2013 | 12:51

Petr z Tábora napsal(a):

Poslechl jsem si první minutu videa. Paní starostka má pravdu. To budou občané diskutovat články smlouvy při čemž jistě neznají všechny podrobnosti případu ? Navíc kdyby se zveřejňovaly všechny návrhy smluv, tak by mohli protestovat i obchodní partneři. Mezi těmi zájemci o text mohou být i obchodní konkurenti. Starostka přeci řekla, že hotovou smlouvu zveřejní, takže pod pokličku nic schovávat nehodlá.
10. 09. 2013 | 12:59

Pavel napsal(a):

Titulek měl znít - Zastupitelská demokracie podle starostky Vrecionové... Nebo má snad autorka důkazy, že takto postupují všichni starostové za ODS a žádný za jinou politickou stranu?
10. 09. 2013 | 13:11

kaška napsal(a):

Tady je vidět, že ženy zvolené za strany s potencionálním sklonem k totalitě jsou nebezpečné, protože jejich myšlení rychle podléhá totalitárnímu způsobu myšlení i vyjadřování, prostě se kazí, je jednostranné, nepružné. Střehl bych se volby takových žen za představitelku obce... Jsou to prostě pořád štěkny s namalovanými drápy..
10. 09. 2013 | 13:17

racek napsal(a):

Pokud to žádá významná část občanů, zveřejnit by se mělo. Samozřejmě, se souhlasem i druhé strany smlouvy. A pokud nebude souhlasit, smlouvu neuzavírat.
Je to tak složité? Vždyť je to obec kde se lidé vzájemně znají
10. 09. 2013 | 13:40

michal napsal(a):

8 minut se hádají o tom, že neukáží jedno jediný číslo. To je fakt zásek. Kdyby ho ukázali, pán (který věděl, o co jde) by řek: "hm,hm,..." a bylo by za minutu hotovo.
10. 09. 2013 | 13:55

antisoudruh napsal(a):

Jo, když si to lidé nechají líbit, tak proč by s nimi necvičila jak se cvičenými opičkami. Hulajdat anonymně na webu je to poslední, co lidi zvládnou.
Snad se to brzy změní.
10. 09. 2013 | 14:39

Luba napsal(a):

Tak to je nádherné :)))

Vynikající výklad pojmu "zatupitelská demokracie"!

A koho ti zastupiči zastupují? Nejsou to náhodou ti samí občané, jejichž názory paní starostka/senátorka odmítá akceptovat, včetně jejich práva na informace?

Jóóó, najde se období, kdy se občané hodí. Volby!

Ale jinak?

Hezké video. Tak nějak si představuji slet na Petrových kamenech.
10. 09. 2013 | 15:01

Jirka napsal(a):

Kdyby se to tak týkalo jenom ODS. Žel, je to celospolečenský nešvar.
10. 09. 2013 | 15:48

Jirka napsal(a):

Kdyby se to týkalo pouze ODS...
10. 09. 2013 | 15:52

Důchodce68r napsal(a):

Úžasné. Dřív se tomu říkalo "komunisti", dnes se tomu říká "zavedené strany". Jejich případná obroda, pokud by byla vůbec možná, by byla na generace. (Protože myšlení (morálka) dospělých se již neměmění. To funguje jenom u dětí, a to ještě do řádově šesti let věku. Dospělé lze ke změmě jen nutit, a menšina ve stranách tu většinu, případně své vedení, nezvládá.)
Mám za to, že je nejvyšší čas hledat nové strany, v podstatě nové lidi, a to "nezavedené". Teď bude příležitost.
10. 09. 2013 | 16:38

modrý edvard napsal(a):

Proti komunismu je jasné zlepšení, zdá se, že toho tazatele nezavřeli.
10. 09. 2013 | 17:10

Lila napsal(a):

Petr z Tábora

Podle zákona o obcích je jednání zastupitelstva obce (na rozdíl od rady obce) veřejné a občané s trvalým pobytem v obci mají právo se k projednávaným bodům vyjádřit. Těžko se ale mohou vyjadřovat k záležitostem obce, pokud nemají příslušné podklady, proto požadavek onoho občana je nejen logický, ale i oprávněný. Je dobrým zvykem, že minimálně jedno paré podkladů, které budou zastupitelé projednávat, je v jednací místnosti volně k dispozici přítomným občanům. Například v Táboře tomu tak je.
A obchodní partneři? Pokud je jim proti srsti, aby smlouvy uzavírané s obcí byly transparentní, nemají se o veřejnou zakázku vůbec ucházet. Na jaké smlouvy se vztahuje tzv. mlčenlivost, řeší velmi konkrétně zákon.

I mně stačilo pár minut, abych si udělala obrázek o paní starostce. Jen ten tón, ("ten tón, to je on", jak kdysi zpíval Jiří Suchý) jakým s občanem mluvila, byl dost výmluvný...
10. 09. 2013 | 17:19

paja napsal(a):

To nemá chybu,to jsou vyloženě manekýny,jenom nemohu pochopit ,proč se tomu řílá veřejné projednávání,když účastníci nemají podklady o tom co se bude projednávat.To když půjdu do divadla tak aspoň udělám něco pro kulturu.Ono se vůbec nic nezměnilo,diskuse byla zrušena a všechno se jednomyslně odhlasovalo a tak to ma byť.
Jenom se děsím toho že tohle individuum se podílí na tvorbě zákonů pro tuto republiku,ti lidé co jí to hodili museli být hluší a slepí a nebo v opčném případě totálně blbí.
10. 09. 2013 | 17:42

jarpor napsal(a):

Autorce, ale nejen jí...

Co tímto příspěvkem chtěla autorka říci ?
Že starostka a zastupitelé, viz video, postupovali špatně ?
Samozřejmě že ano !

Jako jeden ze zastupitelů v jedné Horní-dolní si představuji... jak sedím na onom zastupitelstvu v Přezleticích...

Nevydržel bych, požádal o slovo / pořadí udělování slova je právem toho, kdo vede schůzi zastupitelstva / a sdělil následující :

1 - že starostka postupuje v rozporu s jednacím řádem když připouští na jednání něco, co je podobné diskuzi zde na Aktuálně, kde si kdykoliv, kdokoliv může povídat cokoliv, neboť jednání zastupitelstva NENÍ diskusním klubem,

2 - že občan má právo kontroly smlouvy, nikoliv právo vyjednávat smlouvy a jakékoliv podmínky takové smlouvy,

3 - že program zastupitelstva je dle zákona vyvěšen na úřední desce a pokud měl potřebu dozvědět se něco z dosud NEUZAVŘENÉ smlouvy, že měl v kontaktovat starostku či kdykoliv kteréhokoliv zastupitele, aby byl informován a třeba poukázal na podezření jež má, neb zasedání zastupitelstva jsou veřejná, leč to neznamená, že má občan právo do projednávané věci zasahovat diskusními příspěvky. Může hovořit, pokud je mu slovo uděleno...

4 - že se nesmí divit, leč osobou vyjednající za obec se smluvním partnerem není třeba 500 obyvatel obce, ale starosta či jím pověřený zastupitel. Vyjednané podmínky smlouvy a smlouvu samotnou schválí či neschválí zastupitelstvo a buď je nebo není taková smlouva podepsána jednajícím za obec a druhou stranou. Buď vstoupí v platnost nebo nevstoupí...

5 - Občan má právo se s uzavřenou smlouvou seznámit a může ji napadnout, pokud má pocit, že zastupitelstvo nejednalo v souladu se zákonem či nepostupovalo s péčí řádného hospodáře.

Vyzval bych zastupitele aby přednesli své připomínky k projednávanému materiálu a pokud žádné namají, navrhl bych hlasování.

Jak vidno, ne každý advokát prosazující transparentnost veřejné správy se vyzná v tom, jak jedná zastupitelsvo a jaké jsou běžné postupy zastupitelské demokracie.
O mnohých diskutujících, kteří asi nikdy jednání nějakého zastupitelstva nenavštívili ani nehovoře...

Hezký podvečer
10. 09. 2013 | 17:49

modrý edvard napsal(a):

Jarpor. To znamená, že obyvatel obce má podle vašeho výkladu právo napadnout až uzavřenou smlouvu. Hluboce se mi to nelíbí, protože to už může být pozdě.
10. 09. 2013 | 18:09

Veronika Vendlov napsal(a):

Tak to je síla... princip zastupitelské demokracie překroucen....škoda.
10. 09. 2013 | 18:52

jarpor napsal(a):

modrý edvard

Nikoliv.
Jak jsem napsal, může se, a má se (!) zajímat o tuto věc dříve... Považuji za krajně nevhodné vystupovat až na jednání zastupitelstva tak, jak onen občan ve videu postupoval...

Soudíte, že jen ten občan má nějaký pádný argument protestu proti té smlouvě, že ji nebude mít někdo z členů zastupitelstva ? A jak jsem si všiml, zastupitelé se k občanu s nijak nepřiklonili... v té konkrétní záležitosti.
Mnohdy "zvenku" se mohou věci vidět jinak, než ve skutečnosti jsou... A zastupitelstvo není zvoleno doživotně... :-)

Hezký večer
Hezký večer
10. 09. 2013 | 18:56

jarpor napsal(a):

"Tak to je síla... princip zastupitelské demokracie překroucen....škoda"

V čem překroucen ? Nesdělíte ?

Hezký večer
10. 09. 2013 | 19:00

marian napsal(a):

@jarpor, hneď prvá veta občana je, že by sa rád oboznámil so zmluvou, ale že mu to nebolo (v minulosti) umožnené a preto sa dožadoval prečítania zmluvy na zastupiteľstve. Takže ak mal na to právo vopred, zjavne mu bolo odopreté ešte pred zasadaním zastupiteľstva a to rozhodne nie je v poriadku.
10. 09. 2013 | 19:28

jarpor napsal(a):

Těžko se vyjádřit k tomu "v pořádku či v nepořádku", když neznáme detaily, které mohou být velmi důležité...
Z vlastní zkušenosti znám případy, kdy občan, jež nikdy k ničemu nepřiložil "ruku k dílu" ale vše je, dle jeho názoru, špatně, protože to má být jinak... takových kverulantů, kterým se zavděčit nelze... těch je.
Každopádně náznak autorky, jaké že příkoří činilo ono zastupitelstvo "veřejnosti" - nesdílím.
Každý by si měl zkusit být chvíli zastupitelem... než se bude vyjadřovat k něčemu, možná zcela vytrženému z celkového kontextu...

Hezký večer
10. 09. 2013 | 20:43

petrof napsal(a):

takže český národe, alou na školení o tom, co je to zastupitelská demokracie a proč si vlastně ty zastupitele volíme..!!!!
A paní autorka, advokátka, pak by měla být mezi prvními, aby se naučila vnímat rozdíl, mezi pojmy právo na informaci a kontrolu .....a právo na spolurozhodování!!!!
Pak by jistě již nepsala takové pitominy......???
10. 09. 2013 | 22:21

modrý edvard napsal(a):

Jarpor. Souhlasím, že jsme viděli jen výsek ze skutečnosti. Ale stačilo dát onomu občanovi tu smlouvu do ruky, aby si jí přečetl, s tím, že to není definitivní verze a všechno může být jinak.
10. 09. 2013 | 23:11

úsvit napsal(a):

no tak budeme mít s Okamurou referenda. Kolik má ta smlouva vět? :-)
10. 09. 2013 | 23:36

Medikolog napsal(a):

Zastupitelská demokracie.. to je naprosto běžný způsob politiky v ČR již od sametu. Třeba TOP 09; Drábkovy a Šiškovy smlouvy za MPSV; Kalouskovy, Nečasovy a Peake smlouvy s církvemi, občan se pokud možno nemá dozvědět nic; aby to nemohl ovlivnit.

Takové demokracii se říká demokraDie.
11. 09. 2013 | 06:00

jarpor napsal(a):

modrý edvard

"Ale stačilo dát onomu občanovi tu smlouvu do ruky, aby si jí přečetl, s tím, že to není definitivní verze a všechno může být jinak."

Možná že by to stačilo a starostka by "vypadala lépe".
Možná by to nestačilo... Kdo ví ?
Neukojená snaha jistých individuí mluvit do všeho a vždy... myslíte, že je skutečnou pomocí ve směru něco zlepšit ?
Každý ať si odpoví sám... včetně autorky...

Hezký den
11. 09. 2013 | 07:55

Lila napsal(a):

jarpor

A Vy znáte jednací řád zastupitelstva obce Přezletice? Pokud vím, jednací řád si schvalují sami zastupitelé a je jen na nich, jak si "diskuzi občanů k projednávaným bodům" v jednacím řádu zakotví; jestli ji umožní při každé projednávané záležitosti, nebo v samostatném bodu programu jednání.

To nic nemění na skutečnosti, že podklady k jednání zastupitelstva by měli mít občané k dispozici, aby věděli, o čem se vůbec jedná. Jinak nemá smysl, aby se veřejného jednání svých zastupitelů zúčastňovali.

Máte pravdu v tom, že tato jednání s oblibou navštěvují i kverulanti... Jenže i oni jsou obyvatelé obce s volebním právem, i oni mají právo se zajímat a mluvit do místního dění. Pokud někoho obtěžuje s občany hovořit a svá rozhodnutí vysvětlovat (a dodržovat přitom pravidla elementární lidské slušnosti), pak nemá v politice co pohledávat.

Jestli se nemýlím, tak paní starostka Přezletic sedí při jednání zastupitelstva k publiku zády a s oním občanem mluví přes rameno a ještě při tom žvýká...! Co k tomu dodat?
11. 09. 2013 | 07:55

NemoX napsal(a):

Nevím, proč se všichni navážíte do pana Jarpora kvůli jeho vyjádření k danému problému. Myslím, že odpověď je dána už v titulku článku, "demokracie podle ODS".Za kterou stranu byl do zastupitelstva v uvedené Horní-dolní zvolen pan Jarpor, co myslíte?
11. 09. 2013 | 09:19

modrý edvard napsal(a):

Jarpor. Samozřejmě, nevím. Třeba by přitom ji kousnul do ruky.
Ale kdyby mu to dala a řekla, tak si to v klidu přečtěte, tak není o čem mluvit. A potom ho samozřejmě může taky v klidu utřít, protože když dáte někomu na prostudování smlouvy 5 minut, tak z toho nic nepozná.
Vidíme tady fázi jakéhosi souboje, o kterém nic nevíme. Nicméně úkolem zastupitele je chovat se slušně, a na druhé straně má v ruce nástroje, jak schůzi zmanipulovat tak, aby proběhla v klidu /... a všechny problematické záležitosti strčit pod stůl/.
11. 09. 2013 | 09:58

volič ODS napsal(a):

Paní senátorka Vrecionová by měla být okamžitě navržena vedením ODS na místo superleadera místo neschopné Němcové. Na přední místa celostátní kandidátky ODS by měly být zařazeny i zastupitelky, které tam svou starostku precizně doplňovaly při střetu s tupým a drzým občanem ! Je škoda, že v ODS takové kvalitní političky nechávají hnít v obcích jako jsou Přezletice. Ony patří do parlamentu, aby nahradily ty různé Bendy,Kuby,Stanjury atd. !!!
11. 09. 2013 | 11:26

jarpor napsal(a):

Lila, Nemo X... a další

Aby na sebe členové zastupitelstva viděli, obvykle sedí kolem stolu... vždy tedy je k veřejnosti někdo obrácen zády... neb veřejnost u toho stolu nesedí...
Jistě, kritizvat lze vše... i sezení zastupitelů...

Myslím, že jsem napsal, jak bych postupoval... V čem se Vám můj postup nelíbí... a jak vy byste postupovali... to se nedozvíme... a tak se lehce plácá, že "ODS tak postupuje"...

Jó... od klávesnice, to se to kibicuje... co takhle změnit to špatné tak, že aktivně vstoupíte do veřejného života a jednání vést dle Vaší představy ?
Až tak učiníte, dejte vědět...

Hezkou dobrou noc.
11. 09. 2013 | 22:17

NemoX napsal(a):

Pane Jarpor, také máme u nás v práci takového prudce inteligentního kolegu. Když vám nechutnal oběd, poradí vám, abyste si zařídil restauraci a vařil lépe, když nemůžete sehnat košili podle svých představ, máte si zřídit butik a prodat si jí sám sobě, když má autobus zpoždění, máte přeci možnost provozovat tu linku sám a lépe.Když nedávno poradil kolegovi, který natankoval mizerný benzin a vyčištění motoru ho přišlo skoro na 4 tisíce, aby si tedy tu benzinku pronajal, tak už málem dostal po hubě. Ale na to, že když si chce někdo přečíst smlouvu, která se ho možná nějak týká, tak se má nechat zvolit do zastupitelstva,na to by asi nepřišel ani on.

Moc, moc hezký den
12. 09. 2013 | 09:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy