Náplavky jsou unikát, komerce by je zničila

14. 01. 2013 | 16:00
Přečteno 2964 krát
V posledních měsících se stal zejména z náplavky mezi Výtoní a Jiráskovým mostem jeden z nejživějších a nejpříjemnějších koutů Prahy. Současně se téma vltavských náplavek intenzivně skloňovalo i na pražské veřejné a politické scéně. Přestože se na první pohled jedná o pro Prahu okrajový problém, projevuje se na něm několik nových tendencí i starých problémů, které zasluhují naši pozornost.

Čím jsou náplavky výjimečné

Původní smysl náplavek se sice již takřka vytratil, stále však mají významný podíl na celkové atmosféře Prahy. Z původního využití ledaři, pro napájení koní, skladování dřeva a zásobování města se zachovala jen role kotviště lodí. Života Pražanů i města se tedy už zdánlivě bezprostředně netýkají. Náplavky dnes mají blíž k parku s promenádou než k náměstí či ulici. Rytmus jim více než samotné město dává řeka a její život. Jsou jedním z nejsilnějších míst setkávání Vltavy s Prahou. Svou podobou, charakterem řeky, kvalitou výhledů a možná nejvíce odtržením od města jsou jedinečné. Prostory v centru města, přesto bez automobilové dopravy a turistických atrakcí. Místa s minimálním komerčním zatížením, s řekou po boku a městem na ramenou. Hranice města a přírody, kde najdeme nevídanou strukturou uživatelů všech věkových a sociálních skupin. Tím vším dnes odpovídají smyslu veřejných prostranství lépe než vytěžované veřejné prostory v historickém centru.


Bajkazyl na náplavce u Rašínova nábřeží. Foto: Jan Langer.

Nový fenomén Rašínova nábřeží

Bez tvůrčí činnosti a spolupráce občanských sdružení, nezávislé kulturní scény a aktivních jednotlivců se zájmem o rozvoj města by se náplavky v žebříčku pražských témat stěží kdy dostaly do popředí. Zdola, od občanských sdružení a jednotlivců a za minimální podpory politiků, se přesto právě na Rašínově nábřeží naplno znovuobjevil pozapomenutý fenomén pouličního života, kultury a setkávání ve městě.

V průběhu minulého roku se ale na magistrátu objevil záměr tento úspěch komerčně vytěžit. Spontánně objevená atraktivita místa byla opět podnětem k vymýšlení způsobů, jak vše co nejlépe zpeněžit. Veřejný prostor však nemá primárně sloužit vytváření zisku. Podstata pražských nábřeží jako veřejného prostoru byla ohrožena.

Koordinovaný odpor řady zainteresovaných aktérů a ochota některých politiků však nyní náplavkám dávají naději na pozitivní změnu. Zdá se, že se zde odehrává proces, který může přerůst v nový přístup k veřejným prostorům v Praze obecně.

Role města a potřeba koordinace

V této době se na magistrátu rozhoduje, zda dojde spíše k nekoncepčnímu „zatraktivnění“ a plíživé nebo dokonce otevřené privatizaci náplavek, či bude-li vyslyšen hlas desítek provozovatelů aktivit, které nábřežím daly dnešní jedinečnou povahu. Hlas odborné veřejnosti se shoduje, že je třeba stávající fenomén chránit. Pokud něco na náplavkách měnit, tak koncepčně, otevřeně a nejen za účelem ekonomického zisku pro kdoví koho (s rizikem malého vlivu města na budoucí podobu).

Styk řeky a města, komunikace s organizátory aktivit na náplavkách, městský mobiliář, správa dopravního koridoru pro pěší a cyklisty, lodní doprava, protipovodňová ochrana, obnova biokoridorů, atd. To vše v zájmu zachování rovnováhy vyžaduje koordinovanou aktivitu městských částí a magistrátu s otevřeným zapojením všech zainteresovaných stran.

O různorodosti náplavek a jejich budoucnosti

Pražské náplavky jsou každá jiná a tato různorodost je jednoznačně určující i pro jejich budoucí život. Liší se jak orientací ke světovým stranám, tak spojením s městem za zády a různými výhledy. Orientace na východ či západ určuje potenciál využití během dne, oslunění i jejich mikroklima. Pro život náplavek je také podstatný charakter města a složení uživatelů v jejich blízkosti, vzdálenost od centra i přístupnost náplavek a jejich napojení na veřejnou dopravu. Stejně bude jejich život ovlivňovat potřeba řeky a lodní dopravy.

Naděje do budoucna

Doposud náplavky před komerční exploatací a umrtvením spontánního života i osobitého genia loci proměnou v další zvláštní komerční zónu „ochraňovala“ jistá vytrženost z města, poloha na jeho vnitřní hranici (pod ní). Jednou objevený prostor se však stává tématem a bez zájmu veřejnosti a kvalitní péče se neobejde.

Prosincové jednání Metropolitní ozvučné desky, poradního orgánu Rady hlavního města Prahy složeného z několika desítek nezávislých zástupců odborné i laické veřejnosti, doporučilo dosavadní záměr nepromyšleného „zatraktivňování náplavek“ opustit. Namísto toho dostali radní Udženija (ODS) a náměstek primátora Hudeček (TOP 09) doporučení vytvořit strategii založenou na širším konsensu všech dotčených subjektů a cílových skupin (například v rámci nedávno vzniklé Kanceláře veřejného prostoru při Útvaru rozvoje města) strategii, která by nebyla zatížena požadavky na ekonomickou výtěžnost místa, ale podporovala by sociální a kulturní potenciál náplavek a plně by respektovala jejich odlišnosti a specifika.

Aktuálně by o tom mělo rozhodovat některé z příštích jednání Rady hlavního města Prahy.

Od náplavek k dalším místům v Praze

Díky aktivitě stávajících nájemníků, neziskových organizací i „módní“ propagaci potenciálu řeky (viz například festivaly reSITE, Zažít město jinak či United Islands) se řeka stala jedním z oblíbených témat primátora Svobody. Aktivní přístup náměstka primátora pro územní rozvoj Hudečka a zájem odpovědné radní Udženije o vzniklou diskuzi spolu s ochotou měnit vlastní názor dávají naději. Zdá se, že se tentokrát osud náplavek stal veřejným tématem ještě před politickým rozhodnutím a že náplavky dostanou šanci stát se svého druhu unikátním pokusem o participativní řešení vlastní budoucnosti. Je však třeba nejvyšší obezřetnosti.

Značná shoda odborné i laické veřejnosti na ochraně stávajícího fenoménu, projevená jak na Metropolitní ozvučné desce, tak i při říjnovém diskuzním setkání organizovaném náměstkem Hudečkem, představuje velký příslib do budoucna. Doufejme, že svůj potenciál veřejnost využije i pro změnu či pro ochranu dalších veřejných prostor hlavního města. Pro začátek můžete začít i vy tím, že napíšete radní Udženiji, náměstku Hudečkovi a primátorovi vyjádření podpory pro nekomerční a koncepční rozvoj náplavek. Pište na aleksandra.udzenija@praha.eu, tomas.hudecek@praha.eu a bohuslav.svoboda@praha.eu.

Lukáš Vacek, Pražský Urbanistický Kroužek

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Aleš Bajgar napsal(a):

Pěkný blog.
Za svého rok a půlletého působení v Praze jsem měl mezi Pankrácem (práce) a Dejvicemi (obydlí) oblíbenou pěší trasu: Na Vyšehradské výstup z díry, Vyšehradem dolů na Výtoň, po náplavce k mostu Legií, přes vodu na Kampu, úbočím Petřína na Úvoz, pak Loreta, Nový svět, Ořechovka, Veleslavín a byl jsem skoro doma, svižné 2h chůze. Doufám, že náplavky zůstanou, jak je pamatuju: klidné příjemné korzo, jsi ve městě a nejsi ve městě...
V případě komercializace nelze než doufat v občasnou očistnou velkou vodu.
14. 01. 2013 | 18:34

rezident napsal(a):

dobrej nápad! hlavně těm radním pište žádosti, ať tu pohodovou a klidnou atmosféru, ideální k procházkám a výletům, zase nezničí cyklisti - levicoví uzurpátoři veřejného prostoru z auto/matu. tak jako kampu, letnou, stráně, chodníky v centru, pěších zónách a na nábřežích. podle nenápadně ilustračního fota soudím, že už si to rychtujou!!!
14. 01. 2013 | 20:52

Michal Macek napsal(a):

tulokas....
14. 01. 2013 | 21:34

cyklistický uzurpátor napsal(a):

Hezké téma, hezky pojednané a momentálně snad nejzávažnější z blogů. Díky.

V případě náplavek lze ovšem doufat v sice nahodilou, leč vydatnou podporu neúplatného živlu, zatímco na vyšších úrovních si Čechové budou muset kýženou očistu zjednat sami.
14. 01. 2013 | 22:35

rezident napsal(a):

kdopak je, medle, ten neúplatný živel...? organizovaní navrhovači zbytečných cyklostezek za stamilióny?
15. 01. 2013 | 06:37

rezident2 napsal(a):

A já doufám, že bolševičtí noci, jako jste vy, rezidente, nebudou nadále plkat nesmysly v diskuzích a nechaj lidi žít ve městě podle svého a ne vašeho.
02. 04. 2013 | 18:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy