Ekonomická situace SSSR v průběhu 1941-42 a spojenecká pomoc Lend-Lease - díl 9.

05. 10. 2010 | 10:30
Přečteno 8066 krát
9. díl ze série věnované dopadu pomoci Lend-Lease na válečné úsilí SSSR snažící se zodpovědět základní otázku: „Jak moc kritická byla v pomoc v tancích (především z Británie) pro SSSR v roce 1941 a 1942?“ Po dlouhou dobu byla tato část pomoci (tanky a letadla) Lend-Lease velmi podceňována a opomíjena. Teprve až výzkumy z roku 2006 vnesly nové světlo do této problematiky.

Autor: Petr von Fenstein

Tato kapitola bude zřejmě pro většinu čtenářů dosti překvapivá, neboť v České republice se především objevovaly knihy, které spíše podléhaly politickému názoru než historické objektivitě. Troufám si tvrdit, že podrobné informace, které jsem uvedl v tomto článku, nebyly dosud v České republice knižně uvedeny.

Kapitola 9. - Dodávky výzbroje pro DRRA
Podobně jako např. v kapitole o logistice či zemědělské pomoci, i pro dodávky zbrojního charakteru bych rád uvedl nejdůležitější polopravdy, fabulace či nepřesné informace, kterými se komunističtí historici snažili účelově snížit důležitost dodávek LL:

1) Spojenecké stroje měly horší kvalitu než německé či sovětské,
2) Stroje, které byly dodány, byly většinou zastaralé,
3) Dodané stroje byly vyřazené britskou či americkou armádou a jednalo se tak o staré použité nepotřebné mašiny,
4) Spojenci dodávali nepotřebné stroje, které pro ně neměli žádnou cenu,
5) Moderní stroje (jako např. P-51) Spojenci do SSSR odmítli dodávat,
6) Spojenecké stroje nebyly schopny vykonávat stejnou službu v náročných polních podmínkách jako sovětské.

Dříve než však začnu, tak bych zde rád uvedl názor jednoho z velkých západních odborníků na problematiku Východní fronty a tím je plukovník D. M. Glantz, který se také po dlouhou dobu ve svých pracích zabýval studiem zejména originálních sovětských vojenských studií:

„I přestože existuje v rámci sovětské historické vědy spousta vynikajících, historicky a fakticky přesných a hodnověrných studií týkajících se bitev a válečných operací, bohužel většina z nich nebyla nikdy zveřejněna, či pokrývají pouze témata, která byla schválena oficiálními představiteli SSSR. Tito tak zabránili uveřejnění faktů a analýz na témata, které považovali za nevhodné pro sovětskou politickou linii. Z tohoto důvodu tak většina knih dostupných široké veřejnosti, stejně tak jako západním historikům, je především nejvíce zaujatým, zpolitizovaným - a nejméně přesným - výkladem historie. Ještě donedávna oficiální představitelé státu vetovali z politických a ideologických důvodů vydávání vědeckých knih (a to včetně těch nejspecializovanějších určených pouze omezenému vědeckému okruhu lidí). I dnes, zhruba 10 let po pádu Sovětského svazu, politický tlak a omezování přístupu k archivním dokumentům brání současným ruským a západním historikům ve výzkumu a zároveň s tím tak brání k prozkoumání událostí, které dlouho byly pod vlivem cenzorů.“

Stejně tak je si potřeba uvědomit, že studiem Lend-Lease a jeho důležitosti pro ekonomiku SSSR, nikdo nesnižuje význam sovětských obětí. Opět bych rád použil slova britského historika A. Hilla, který ve své práci věnované britským dodávkám v roce 1941 napsal:

„To, že sovětská vítězství v roce 1941 byla dosažena za cenu ruské krve a většinou i díky sovětským zbraním, je bez jakékoli debaty. Nicméně po dekády šla sovětská historiografie dále. Představitelé sovětské moci si uvědomovali, že Velká vlastenecká válka dala Komunistické straně celosvětovou legitimitu daleko přesahující odkaz marxismu-leninismu či revoluce z roku 1917. Z tohoto důvodu se Sověti snažili ukázat vítězství ve Druhé světové válce jako vítězství osamoceného SSSR. Jakékoli zmínky o západní pomoci na sovětské válečné úsilí tak byly striktně vymazány či naprosto zmanipulovány.“

A v tomto bodě bych rád navázal na A. Hilla a pokračoval s analýzou dopadu pomoci Lend-Lease.

Jednou z nejvíce zamlžených epizod roku 1941, na kterou narážel i A. Hill, je britská pomoc Sovětskému svazu. Po dlouhou dobu v podstatě většina literatury tuto pomoc ignorovala jako naprosto bezvýznamnou a bez jakéhokoli účinku, zejména s ohledem na bitvu u Moskvy. Navíc s tím sovětská literatura tuto pomoc manipulativně posunula do počátku roku 1942, kdy se již nekonaly žádné (z pohledu propagandy) významné bitvy a zároveň vliv britské pomoci např. na bitvu o Moskvu tak byl eliminován.

Jaká je však realita? Britská pomoc v průběhu roku 1941 činila podle prvotních výzkumů provedených v roce 2006-7 zhruba kolem 1-3 % HDP SSSR pro rok 1941. Na první pohled se možná zdá, že to není nijak vysoké číslo, ale je třeba si uvědomit v jaké době a jakými prostředky se tyto statky do SSSR dostaly (a pokud to porovnáme i s tím, že N. Voznesensky tvrdil, že celá spojenecká pomoc LL za celou válku byla pouze 4 %, celkový dosah pomoci Británie nabývá větších rozměrů). Navíc s tím Britové dodali do SSSR statky, které Rusové nebyli schopni vyrobit (přesná strojírenská zařízení, optické přístroje atd.), potřebovali pro válečnou výrobu a operace (tanky, letadla) či měli vliv na populaci (ošacení a potraviny).

Vzhledem k tomu, že tato sekce se zabývá primárně válečnými dodávkami (a dodávky pro logistiku a zemědělství již byly zmíněny), začněme nejdříve tankovou technikou.

Dodávky tanků mezi lety 1941 a 1942

Podle nejrozsáhlejších výzkumů na tuto problematiku provedených oficiální komisí pod vedením zástupce náčelníka Generálního štábu Ruské federace generálplukovníka G. F. Krivošejeva Sovětský svaz v období mezi 22. červnem až 31. prosincem 1941 ztratil neuvěřitelných 20 500 tanků (z toho zhruba kolem 3 200 těžkých či středních tanků), část z nich samozřejmě i nebojovými ztrátami (zdroj: Russiya i SSSR vo voynakh 20 vyeka, Россия и СССР в войнах XX века Потери вооруженных сил cтатистическое исследование, 2001, Olma Press). Tato situace se odrazila na ofenzivních či defenzivních schopnostech DRRA v bitvách na přístupu k Moskvě, neboť na hlavním kurzu bojů, společně pro 3 hlavní fronty – Kalininský, Západní a Jihozápadní, se projevil drastický nedostatek zejména středních a těžkých tanků. Celkově tak těmto třem frontům zůstalo po ústupových bojích pouze 205 středních či těžkých tanků! Pokud to vezmeme popořádku tak Kalininský front disponoval pouze se dvěma tankovými prapory o síle zhruba 67 tanků, Jihozápadní front pak se dvěma tankovými brigádami o síle 30 tanků. Zbytek tedy 108 tanků pak bylo v Západním frontu.

V prvotní kritické situaci bitvy o Moskvu, tedy zhruba v říjnu a listopadu 1941 doráží první britská dodávka s tanky. Sověti byli samozřejmě „dychtiví“ tyto tanky okamžitě nasadit na frontě, neboť díky produkčním omezením (okupované továrny, zničené zařízení apod.) nebylo možno rychle nahradit utrpěné ztráty. Podle deníků Biriukova se nacházelo prvních 20 britských tanků 28. října, 1941 ve výcvikové škole v Kazani (jednalo se o tanky z konvoje PQ1). Ve stejné době pak ještě dalších 120 tanků bylo vykládáno v přístavu Archangelsk v severní části Ruska (zřejmě konvoj PQ2, potenciálně však i konvoj PQ3 s 200 tanky). Výcvik na těchto tancích probíhal v měsíci listopadu, což bylo umožněno i díky přítomnosti britských inženýrů, kteří pomohli s převedením tanků do bojového stavu. Samozřejmě na straně Rusů byla silná motivace tyto stroje poslat do bojů proti Německu.

První oficiálně zaznamenaný případ nasazení britských tanků je tak 9. prosince 1941, kdy britská vojenská mise v Moskvě odeslala zprávu, že zhruba 90 britských tanků se zapojilo do bitvy o Moskvu. Nicméně podle zachycených německých radiozpráv však Britové věděli, že zhruba 21 britských tanků se zapojilo do boje již dříve 26. listopadu 1941 v rámci 138. nezávislého tankového pluku, který útočil v oblasti kolem nádrže na řece Volha severně od Moskvy.

Boje tohoto uskupení jsou jedním z nejlépe dokumentovaných nasazení britských tanků a proto se podívejme trochu blížeji. Tento pluk byl součástí většího uskupení skládajícího se z 18. střelecké brigády, 5. a 20. tankové brigády a ze 140. nezávislého tankového pluku. Náš 138. pluk operoval ve spolupráci se dvěma lyžařskými prapory a zapojil se do tvrdých bojů na západ od Moskvy v průběhu prosince 1941.

Další zapojení britských tanků do bojů probíhalo v rámci 131. nezávislého tankového pluku, který bojoval poblíž Tuly, na jih od Moskvy, a v rámci 146. tankové brigády v regionu Kriukovo zhruba na západ od Moskvy. Podle sovětských dokumentů, které nalezl A. Hill v ruských archivech, však ke 20. listopadu 1941 (!) byly britské tanky nasazeny v těchto jednotkách:

137. Tankový prapor (součást 146. Tankové brigády) - 21 Valentinů II
139. Tankový prapor (součást 146. Tankové brigády) - 21 Valentinů II
131. Nezávislý tankový prapor - 21 Valentinů II
132. Nezávislý tankový prapor - 19 Valentinů II a 2 Matildy II
138. Nezávislý tankový prapor - 15 Matild II a 6 Valentinů II
136. Nezávislý tankový prapor- 3 Matildy II a 18 Valentinů II

Co se týče zapojení do bojů, tak všechny prapory v rámci 16., 30. a 33. armády, poslední zmíněné díky své kritičnosti dával rozkazy Žukov přímo, se účastnili nejdůležitějších bitev kolem Moskvy - např. v zastavení Němců 2. prosince ve směru Juškovo-Burcevo, odříznutí armádní skupiny Střed, operace kolem Kalugy, kde Němci bojovali do posledního muže apod.

Pojďme se však podívat na agregované statistiky tohoto bojového zapojení - do konce roku 1941 dodala Velká Británie 466 tanků z celkového domluveného množství 750 (i když původní ruský požadavek zněl na 3000 tanků!). Z těchto pak bylo 259 Valentine Mk.II a 187 Matilda Mk.II, zbytek - tedy 20 - pak tanků Tetrach. Sovětský počet tanků byl podle Krivošejeva k 31. prosinci 1941 zhruba někde kolem 7 700 (podle M. Supruna však k 1. prosinci 1941 pouze 6 347). Pokud tedy srovnáme britské dodávky, tak britské tanky představují pouze kolem 6,1 % (resp. 7,3 %) z celkového počtu tanků v DRRA. Nicméně pro lepší analýzu je nutné zohlednit typy tanků a tady už je situace víceménně zajímavá - SSSR kvalifikovalo britské tanky jako střední či těžké (bez Tetrarchu, dle ruské Komise pro obrněnou techniku) a pokud tedy vezmeme údaje Krivošejeva ,tak Sověti disponovali pouze se 1400 tanky obou typů, což znamená, že v rámci DRRA pro přelom roků 1941/1942 představovaly britské tanky 32-35 % všech těžkých či středních tanků!

To samo o sobě je již vysoce zajímavé číslo, nicméně podívejme se ještě na statistiky týkající se zapojení do bojů - např. při prvním sovětském protiútoku dne 5. prosince 1941 (v rámci sovětské protiofenzívy u Moskvy 5. 12. 1941 - 7. 1. 1942) se zapojilo na ruské straně do útoku 670 tanků z toho jich bylo 205 těžkých či středních - britské tanky (zhruba 90) tak představovaly při tomto prvním vážnějším protiútoku 44 % všech středních a těžkých tanků.

Nicméně zpět agregovaně k Zimní kampani 1941/1942 - v bitvě u Moskvy část britských tanků byla ještě ve výcviku či vybalována. Celkový počet britských tanků zapojených do bojů o Moskvu (3 výše zmíněné fronty) činil 361 Matild a Valentinů (145 + 216; podobně s částí sovětských tanků také ve výcviku či v opravárnách), což představuje zhruba 40 % všech nasazených středních či těžkých tanků v průběhu bitvy u Moskvy (bez omezení na 3 hlavní fronty – Kalininský, Západní a Jihozápadní, pak britské tanky představovaly souhrně kolem 27 % těžkých a středních tanků na frontě v rámci celé DRRA). Stejně tak nahrazování ztrát na jaře 1942 probíhalo především britskými tanky, které tvořily v této době většinu strategických rezerv. Ve svém přehledu za rok 1941 jsem vynechal i zhruba 35 tanků dodaných USA, celkově Američané odeslali za rok 1941 182 tanků M3A1 Stuart a M3 Lee, nicméně do konce roku se do SSSR dostalo pouze 35 kusů. Jejich nasazení na frontě se bohužel zatím nepodařilo dohledat, i když zřejmě byly nasazeny až v lednu 1942 - pokud někdo disponuje s bližšími informacemi, rád je zde zohledním.

Co se týče kvalitativního srovnání, tak v tuto dobu Matildy II a Valentiny II se jako bojový systém vyrovnaly jak německým oponentům, tak nejlepším sovětským výrobkům (především T-34 mod. 1941, KV-1 byla kvalitativně lepší). Oproti sovětským modelům měly britské tanky několik výrazných výhod:

1) Každý tank byl vybaven velmi kvalitní radiostanicí, u sovětských tanků to byl pouze velitelský a navíc kvalita těchto velitelských stanic byla velmi špatná (slabý dosah). Sověti tak proto používali pečlivé plánování a rigidní dodržování bojového plánu (bez akceptace jakýchkoli odchylek), což v případě protiútoku z boku či nenadálé situace znamenalo většinou velké ztráty. Pro komunikaci mezi velitelem a jeho podřízenými se používala pouze praporková komunikace (speciální otvor v tancích).

2) Optický systém byl na vynikající úrovni, což umožňovalo preciznější střelbu než v případě sovětských výrobků.

3) Preciznější ergonomie – britské tanky měly propracovanější ergonomii, což umožňovalo posádce lepší bojovou efektivitu.

Z pohledu ruského vedení se osvědčily nejvíce tanky Valentine a proto je Stalin požadoval v rámci dalších protokolů. Z tohoto důvodu pak Kanada vyráběla v podstatě tyto tanky pouze pro SSSR – celkem vyrobila 1420 tanků tzv. Canadian Valentine. Obliba tanků Valentine šla tak daleko, že v době, kdy již technicky nestačily na modernější stroje, a v době, kdy je již dávno Britové nahradili např. Cromwelly, Rusové stále preferovali Valentiny.

V roce 1942 začali dodávat tanky i Američané a za celou dobu roku 1942 byli Spojenci schopni dodat podle Harrisona 4582 tanků (Do tohoto čísla nejsou samozřejmě započteny tanky, které šly „ke dnu“ v rámci konvojů - podle různých zdrojů až 750 strojů!), podle dalších autorů pak 5510 (UK 2487 a USA 3023), 5000 či 4890 - rozdíly v údajích jsou způsobeny zejména rozdílným chápáním bodu dodání (odesláno z USA či UK / v přístavu SSSR / v DRRA / na frontě). Nicméně držme se konzervativního počtu od Harrisona. Samotné číslo tak nevypadá osamoceně nijak impozantně, nicméně dejme si toto číslo trochu do kontextu:

Britové dodávali přes 40 % své vlastní roční produkce, čímž ohrozili své vlastní operace v Africe a Asii (zejména Malajsii)! Je otázkou, jak by probíhaly operace v Africe a bitva v Malajsii a o Singapur, kdyby Britové těchto zhruba 2200 (a těch 466 za rok 1941) tanků odeslali na tato bojiště.

V roce 1942 Spojenci dodali 2. největší počet tanků za válku, bez roku 1945 (pro další roky Stalin preferoval především dodávky nezbrojního charakteru, zejména průmyslové) - rok 1943 zhruba 3800 a 1944 pouze 3200.

Srovnejme pro zajímavost toto číslo s produkcí Německa - Harrison uvádí za rok 1942 německou výrobu jako 4800 tanků (poměr LL/Německo 95,5 %), což znamená, že Spojenci svými dodávkami v podstatě vyrovnávali produkci Německa roku 1942 a tedy jakákoli vlastní produkce SSSR byla výhodou ve prospěch DRRA!

Srovnejme toto číslo i s produkcí SSSR - podle Harrisona Sovětský svaz vyrobil v roce 1942 24 719 obrněných prostředků (používám především citace od Harrisona, neboť máme jistotu o konzistentnosti dat a hlavně stejné metodě výpočtu a kategorizace). Tedy spojenecký podíl je zhruba 19 %. Nicméně opět zohledněme typy - přes 78 % spojeneckých dodávek tvořily především střední a těžké tanky. Sovětská produkce však podle údajů z Krivošejeva byla ještě v tomto roce stále významně zaměřena na lehké tanky, tedy počet lehkých tanků za tento rok byl procentně zhruba 43 %. Pokud tedy vezmu do úvahy tato čísla, spojenecké tanky tak tvořily 30-35 % sovětské produkce středních a těžkých tanků, což plně zodpovídá procentním podílům k jednotlivým datům roku 1942 (bod č. 5).

Podívejme se opět na agregované statistiky za červenec 1942 a konec roku 1942.
V červenci 1942 bylo v DRRA v aktivní službě zhruba 13 500 tanků. Spojenecké tanky tak představovaly celkově napříč typy zhruba kolem 16 % - z tohoto čísla byla zhruba polovina britských tanků. Z tohoto důvodu je vidět názor A. Hilla, který jsem v úvodu citoval, o „zapomenutosti“ britské pomoci. Nicméně pokud opět zohledníme typy, tak pak většina britských či amerických tanků byla především středních či těžkých a pak se jejich podíl pohyboval zhruba kolem 30-35 %.

Bohužel pro konec roku 1942 nejsou v současnosti žádná přesná čísla a chtě nechtě se tak musíme spoléhat na zdroje z komunistických dob. Americký výzkum, který započal roku 2008, ještě nepublikoval žádné zprávy, a Britové s Rusy se zatím „bohužel“ soustředí na rok 1941 a první polovinu 1942. Proto tato část může být od reality vzdálenější než ostatní části.

Na konci roku 1942 byla situace víceménně velmi pochmurná, počet spojeneckých strojů ve službě DRRA je neurčitě odhadován komunistickými historiky od 1200 do 2000 strojů, což znamená ztráty kolem 73 % (resp. 56 %). Nicméně ztráty tanků v rámci celé DRRA dle Krivošejeva byly víceménně podobné (pro 2000 strojů), za celý rok 1942 např. ztráty středních a těžkých tanků činily 47 % a 38 %. Tato procenta jsou ale zvýhodněna díky nárůstu produkce na konci roku 1942. K prosinci 1942 bylo v rámci DRRA dle Krivošejeva zhruba kolem 9600 středních a těžkých tanků (+ 11 000 lehkých). Poměr „Spojenců“ tak činil 7-8 % (použil jsem 1500 strojů, je zajímavé, že toto číslo se blíží dlouho tradovaným 5 %), pro střední a těžké pak 10-15 %. Nicméně upozorňuji, že odhady pro konec roku 1942 jsou pouze velmi orientační odhady autorů.

Co se týče toho nepoměru ztrát mezi „Spojenci“ a „Sověty“ je třeba vzít v úvahu dva významné faktory - spojenecké tanky dorazily masově především v období, kdy je příznivé počasí (konvoje) - tedy především kolem léta a jara, příp. podzimu - tedy distribuce tanků v rámci celého roku má několik vrcholů a zimní měsíce jsou tedy bez dodávek. Druhý faktor - britské/americké tanky byly primárně nasazeny do nejtěžších bitev a jejich ztráty tedy odráží mikro ztráty těchto bitev více než makro statistiky napříč celým rokem a napříč celou frontou - tedy výpočtem, který udělal Krivošejev. Třetím faktorem je to, že na přelomů roků 1941-1942 byla ruská produkce v podstatě velmi malá, zatímco v druhé polovině roku 1942 (kdy naopak spojenecké dodávky byly menší) začala kulminovat. Tímto tedy britské tanky tvořily páteř sovětských jednotek v prvních měsících roku 1942, podobně jako jsem to ukázal na příkladu Moskvy.

Ke kvalitě těchto spojeneckých strojů v roce 1942 je třeba říci, že si stále udržely některé faktory lepších ruské produkce (ergonomie - včetně pohodlí osádky, preciznější optika, munice, rádio, apod.), nicméně na druhou stranu v některých charakteristikách již začínají zastarávat - ráže, pancéřování a mobilita, a v dalších Sovětům způsobují problémy svojí komplexností provozu a náročností na opravy/údržbu. Bohužel přesnější analýza není v rámci této práce možná a odkazuji na mnohem odbornější literaturu.

Pro tankovou produkci je také důležité zmínit britské dodávky strojů pro ruské „evakuované“ továrny, díky kterým mohli Sověti zprovoznit své výroby. Tento aspekt bych však rozebral v sekci věnované průmyslu, troufám si říci, že pro čtenáře, kteří se o ekonomickou stránkou nezajímají, se bude jednat o zajímavé aspekty.

Závěrem jako shrnutí bych tak rád opět použil citaci A. Hilla, se kterou se plně ztotožňuji:

„Lend Lease „nezachránil“ SSSR od porážky v průběhu bitvy u Moskvy, nicméně rychlost a zejména vůle s jakou Velká Británie byla ochotná a schopná poskytnout pomoc SSSR a stejně tak rychlost s jakou byl Sovětský svaz schopný nasadit tyto tanky do frontových bojů, je současnou historickou vědou a širokou veřejností stále naprosto nedoceněnou částí historie Druhé světové války. V průběhu hořkých bojů na přelomu let 1941 a 1942 měla britská pomoc kritický dopad.“

A. Hill samozřejmě analyzoval celkovou britskou pomoc, včetně letadel, děl a strojů a proto tento výrok. Prosím čtenáře, aby měli tento výrok na paměti i v dalších kapitolách a částech - příště tedy o letadlech.

Rád bych poděkoval kolegovi Branovi za cenné připomínky a rady týkající se tanků a jejich charakteristik:

http://forum.valka.cz/profil.php/u/79


Rád bych poděkoval kolegovi Bitaxemu za cenné připomínky a rady týkající se tanků a jejich charakteristik:

http://forum.valka.cz/profil.php/u/1454


Rád bych poděkoval kolegovi ICEemu za cenné připomínky a rady týkající se britských tanků a jejich charakteristik:

http://forum.valka.cz/profil.php/u/1062

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JenTak napsal(a):

Moc děkuji za tento blog.
Faktem je, že o skutečném významu spojenecké válečné pomoci SSSR se člověk mohl jen dohadovat, protože její význam byl komunistickými (pa)historiky vždy snižován.
Dostat se k pravdivým informacím je pro normálního člověka se zájmem o tuto část historie ještě dnes velmi obtížné.
05. 10. 2010 | 11:04

voroshilov napsal(a):

No,bzunda,vy byste meli uz nejak dohodnout-na jedne strane mel Stalin hromady zbrani aby s Hitlerem rozdelil Evropu,na druhe nemel nic a musel kupovat u burzoustu...Sami nevite co chcete bulikovat!
Ten vyrok mne dojal(jeste ze ho psal Brit),Boze ochranuj kralovnu!
05. 10. 2010 | 11:05

Hladis napsal(a):

To Voroshilov
No vy jste dobre mimo a pisete z cesty. Na zacatku valky mel Stalin pocetne nejmohutnejsi utocnou armadu na svete , jen tanku mel vice nez vsichni ostatni dohromady)a jen tak na prehlidky ji nemel. To ze kvalitativne uz byla jinde se ukazalo hned pri napadeni Nemeckem kdy behem par mesicu prisel skoro o vsechno. (3mil zajatych,1mil mrtvych,20000 tanku a 21000 letadel odepsanych)Pri ztratach techniky a prumyslovych oblasti takoveho rozsahu byla pomoc z VB a USA hodne vyrazna ,projevila se na prubehu boju a hlavne pomohla SSSR udrzet se na nohou. Hlavni pomoci nebyly ani tak tanky jako nakladni automobily a strojni zarizeni.

Pro me je neuveritelna houzevnatost rusu kteri pres prvotni porazky ,pri kterych by se zhroutila snad kazda zeme ,se dokazali udrzet a nakonec vyhrat. Byt na miste Hitlera a videt kolik armad a techniky bylo zniceno tak si myslim totez co on ,ze SSSR je krok od porazky.
05. 10. 2010 | 11:31

Tenco napsal(a):

voroshilov
Zajímavý postřeh. Ale ten blickríg a Stalinovy čistky co se týče armádních elit s onou předválečnou mašinérií asi fakt zamával, tak jak píše Hladis.
Myslím si, že autor koná historický výzkum, nikdo nezpochybňuje , že bez Rusů a zřejmě tak i Stalina bychom se asi místo dohadování na blozích aktualne.cz teď rvali kdesi v Patagonii o kus vyplavené mršiny anebo vůbec by jsme nebyli. :))

Ale postřeh máš zajímavý, klobouk dolů.
05. 10. 2010 | 11:43

voroshilov napsal(a):

Hladis:
Nemecka vojenska technika nebyla kvalitnejsi i kdyz pro Hitlera pracovala cela Evropa,pokud vim dokonce Nemci zbirali trofejni kusy a posilali je na"vyzkum"pro zlepsovani...Velke ztraty zacatku valky byli take dilem neprofesionalizmu veleni(napr.Stalin dal zastrelit velitele Beloruske fronty generala Pavlova,a zcela zaslouzene),abscenci vojenskych zkusenosti(krom Chalgingolu nevedla DRRA zadnou vetsi operaci)a Hitlerova armada uz dva roky vedla valku na nekolika frontach,soustredenim velkeho mnozstvi vojsk a techniky blizko zapadnich hranic(take kde meli byt,na Sibiri?),armada pred cistkami byla chapana spise jako tridni nastroj rozdmychani svetove revoluce(pomoc spanelskym republikanum)duvodu je hodne,ale rychlost se kterou byli provedeny napravy je opravdu fascinujici...Ovsem jak Adik predstavoval konecnou porazku nemuzu predstavit,nekdo mu mel rict ze za Moskvou je toho jeste mnohem vice nez pred ni:-)
05. 10. 2010 | 11:49

voroshilov napsal(a):

Abych trochu oblehcil ponure tema a neco k te huzevnatosti Rusu, historicka anekdota:
Stalin povolal k sobe jednoho znameho leteckeho konstruktera a povida:Tak,soudruhu,potrebujeme od vas novou stihacku,mate na to pulroku.
Dotycny se ohradil:Ale Americane na to davaji minimalne dva roky.
Stalin se podivil:A Vy jste snad American?
Stihacka byla hotova v stanovenem terminu.
05. 10. 2010 | 12:21

Hladis napsal(a):

Podivejte Hitler ani nemel presne informace jak vybavena RA byla. Kdyby vedel skutecny stav veci nejspis by vubec nezautocil. Kdyz mu Guderian rekl ,ze SSSR ma nejspis 10000 tanku tak ho Hitler poslal nekam ,ze je to volovina. To ze tech tanku mela RA 20000 nikdo netusil. Co se tyce kvality ,tak jak kde a jak u ceho. SSSR mela drtivou prevahu v obrnene technice ,ale bez vysilacek ,s nevyresenou logistikou ,spatnou spojovaci technikou a diletantskym vedenim. V letectvu kvalitativne vladla Luftwaffe. RA sice udelala velky skok kupredu od fiaska ve finske valce ,kde se poucila z chyb ,ale stale to nestacilo.

SSSR bedlive sledoval co se na zapade deje ,ale vyhodnotil to blbe a prohlaseni bylo v tom smyslu ,ze nemci nepouzivaji nic prevratneho o cem by oni nevedeli coz se jim krute vymstilo.

Ta velka blamaz na zacatku valky byla chybou Stalina i katastrofalni logistiky a stavu veleni. Stalin vubec nereagoval na to ze mu u hranic parkuje 4mil armada a na vsechny mozne zpravy ze zahranici a od rozvedky a po napadeni bylo celkove veleni diletantske a RA byla v totalnim chaosu.

Otazka zda Stalin chtel zautocit na Evropu nebo ne je spekulativni ,ale muj nazor je ze to bylo velmi pravdepodobne po dosazeni plnych stavu a vyreseni logistickych otazek. Kazdopadne by Stalin potreboval minimalne rok ,aby pripravy dokoncil. Veskera snaha o industrializaci zeme a vytvoreni v te dobe opravdu giganticke utocne armady a hlavne pocatky agrese proti pobaltskym republikam vcetne Finska mi nepripada jako mirumiloby plan.

Mno predstavit si to muzete pokud si o tom neco poctete. Jeho prvotni predstava byla o kopnuti do shnile stodoly ktera se sama rozpadne. Kdyz ziral na soupis znicene techniky nestacil se divit. Po ztratach ktere RA utrpela by proste asi kazdy rekl ze se SSSR je amen. Ono za Moskvou uz toho moc nebylo a ani Hitler nepremyslel o tom jit za Ural. Plan Barbarossa s tim ani nepocital. Prave diky dodavkam stroju rusove mohli za Uralem vybudovat nove tovarny. Pokud si predstavite ze by Hitler dosel az na Ural a na jihu obsadil ropna pole ,tak si zkuste predstavit jak by se rusove mohli branit a to jeste nezminuju ,ze pokud by Hitler obsadil Moskvu tak na vychode zautoci Japonci.
05. 10. 2010 | 12:31

Sladký napsal(a):

Velmi zajímavý blog,stejně jako komentaře.Hladiš, dodal bych ještě několik důležitých momentů. A.Prvním byla Talvisota, Zimní válka. Finové v ní dokázali úspěšně vzdorovat obrovské lidské i materiálové převaze Rudé armády, což Hitlera přesvědčilo o tom,že vítězství jeho skvěle vycvičených,bojově zkušených a perfektně vedených armád je záležitostí několika týdnů.
B.Chalchin Gol,zdrcující a ry\chlá porážka Japonce natolik vvyděsila a odradila,že od útoku na SSSR upustili jednou provždy.
Naštěstí Německo A Japonsko spolupracovaly tak mizerně,jak spolupracovaly.Pokud by zaútočili na SSSR současně, neměli Sověti sebemenší šanci.A pak by se společně a bez valných problémů vypořádali s USA. Ale kdyby byly v řiti ryby..že?
05. 10. 2010 | 12:47

Miranda-Escobedo napsal(a):

no, tyhle údaje je potřeba stále studovat a poznávat další fakta a souvislosti, přičemž Vorošilov není rus, takže jeho kydy tady nemají žádnou cenu.
05. 10. 2010 | 12:58

voroshilov napsal(a):

Miranda:
A kdo je Voroshilov,senorita?
05. 10. 2010 | 13:05

Hladis napsal(a):

To Sladky
Finskou valku zminuji ,ale ta neni predmetem debaty. Mate pravdu ze Hitlera presvedcila o neschopnosti RA.

Ano japonci dostali na frak u Chalchynu. Kdyby japonci zautocili ve stejny moment jako Nemci ,tak by opet dostali na budku jelikoz sibirska armada byla stale na miste.
05. 10. 2010 | 13:08

mira s napsal(a):

Na západní tanky se tankisté Ruska dívali s hlubokým despektem,považovali je všechny za mnohem horší než byly t34/76 v první půli války.O Shermanech zpívali-Amerika dala Rusku tanky značky M3S,mnoho hluku málo skutků,výškou sahá do nebes.Sloužit na nich,pro jejich benzínový motor považovali za mnohem nebezpečnější než na téčku.Obecně považovali Britské tanky za horší než byl zmińovaný Sherman.Tedy ,jezdit do boje se spojeneckým tankem obecně považovali za trest...
05. 10. 2010 | 13:11

Elena napsal(a):

samozrejme je potrebné rozobrať do detajlov udalosti druhej svetovej, samozrejme US materiaľno-techničeskaja pomošč mala veľký vpliv na priebe vojny,
chcela by som vam všetkým povedať, že ta vojna v ruskom vyzname sa volala = otečestvennaja vojna, v preklde= vlastenecká vojna,
aj keby ta pomoc zo strany spojencov neprišla vôbec, aj tak by víťazstvo by bolo na našej strane, poznjuc našu mentalitu, musym konštatovať, že by sme bojovali do poslednej kvapky krvi.
05. 10. 2010 | 13:14

Sladký napsal(a):

Hladiš- možná jsem se špatně vyjádřil.Neměl jsem na myslí doslova a do písmene současný útok... nicméně díky nečinnosti Japonců a zprávám Sorgeho mohly v nejkritičtějších chílích přijít Moskvě na pomoc "Sibiriki"- skvěle vycvičení a vybavení.
Ano,Finsko jste zmínil,ale bez jakýchkoli (hodnotících) poznámek.
Aby bylo jasno,nechci s Vámi nijak polemizovat, je mi jasné,že se o věci zajímáte a hodně toho víte.
05. 10. 2010 | 13:22

mira s napsal(a):

4 VOROŠILOV-s tím Palovem,Klimkovičem,Gončarovem,Smuškevičem a td.,bych si tak jistý nebyl.Možná byli neshopní a opilci,ale nebyli to zrádci!!!To měl Velký Pepča raději zastřeli neshopné hovado Mechlise.
05. 10. 2010 | 13:23

voroshilov napsal(a):

Jelikoz tady nebudu a nezmuzu doplnit mnozi zjevne nesmysly pana Hladisa ktery uci valku podle memoaru porazenych a britskych histEriku a v doplneni prispevku Eleny:V Stalingrade existuje dum Pavlova,tedy porucika Pavlova ktery ve skutecnosti byl serzant(ale to neni podstatne),tak vot-pri vzeti toho jedineho baraku ztratili Nemci vic vojaku nez pri obsazeni cele Francii.Tot vse,mejte se hezky!
05. 10. 2010 | 13:43

Elena napsal(a):

pesnička - Священная война - konsolidovala taký patriotiz, šli na frontu všetci, kto bol schopný držať zbraň, ženy a deťi v tylu výrabali zbraňe, nepochopite to nikdy

http://www.youtube.com/watc...

http://www.youtube.com/watc...

tento plakat = Rodina-Mať zovijet, podnecoval k neuveriťeľnemu hrdinstvu, obetavosti za svoju vlasť.

Ammoraľnosť hitlerovského vpadu a moraľnost boja za svoju vlasť viedlo ľud ZSSR k víťazstvu.
05. 10. 2010 | 13:47

Sladký napsal(a):

Vtaroj front... tak říkali rudoarmejci americkým konzervám.
05. 10. 2010 | 13:55

Hladis napsal(a):

To Sladky
Pohybujete se na tenkem lede co by kdyby. Japonci meli velky duvod proc nic nedelat a ten duvod bylo prave predchozi stretnuti s RA. Presuny vojsk se vetsinou provadely v utajeni takze se lze domnivat ,ze japonci ani nemeli tuseni ze velka cast sibirskych jednotek je fuc. Je tedy otazkou zda by pri zjisteni oslabeni vychodni armady zautocili nebo ne a zda vubec vedeli ,ze k nejakemu presunu doslo. To by mohl objasnit nekdo s lepsimi informacemi.
05. 10. 2010 | 13:56

Hladis napsal(a):

To Voroshilov
Jen do me. Jen reknete kde uvadim nesmysly.
05. 10. 2010 | 13:58

Honza999 napsal(a):

autor

No vida.. 8 dílů pomluv, než se v 9. díle objeví zrnko pravdy -

„Lend Lease „nezachránil“ SSSR od porážky v průběhu bitvy u Moskvy, nicméně rychlost.... "

Ano, Lend Lease byla významnou pomocí, ale nebyla rozhodující, jak se autor blogu již po několik měsíců pokouší čtenářům podsouvat. Bez Lend Lease by jen Velká vlastenecká válka byla Ještě větší vlasteneckou válkou.

Stále se ale při tom všem zapomíná na to, kdo dosadil Hitlera k moci - byli to američtí byznysmani (resp. mezinárodní kapitál prostřednictvím amerických byznysmanů), kteří koupili německé dluhy z I.WW a významně se kapitálově podíleli na hitlerovském zbrojním průmyslu. Vychovávali si hada proti SSSR, jenže had nejdříve pokousal je samé. Jen proto nakonec byli donuceni spojit se se svým nepřítelem, aby jim pomohl jejich hada zahubit.
05. 10. 2010 | 14:09

Elena napsal(a):

Kompozitor i spevak Mark Bernes, zohral kollasalnu úlohu jeho pesničky stali sa legendou, posílnovali sílu ducha, dodavali odvahu a schopnosť v nadľudské vykony.
http://www.youtube.com/watc...

http://www.youtube.com/watc...

http://www.youtube.com/watch?
v=g8dLLAB_jeY&feature=related
http://www.youtube.com/watc...
to všetko tvorili počas vojny, chapete, kto pozna našu mentalitu , vie, že potrebujeme duchovnú stravu
05. 10. 2010 | 14:19

Elena napsal(a):

http://www.youtube.com/watc...

http://www.youtube.com/watc...

tieto dve pesničky, osobytne prva Odessit Mishka, osvobodili moje mesto od blokady, obkľučene mesto, bolo odrezane od dadavky pitnej vody, bez židnej pomoci, za neprestajnym bobbordovaniem mesta, dokazali svoimi sílami odblokovať dodavky vody , nemcov do mesta nepustili ani na krok,

moje mesto je gorod=Geroj, za neuveriťeľne hrdinstvo a samozachranu počas blokady hitlerovským vojskom.
05. 10. 2010 | 14:29

jipindripich napsal(a):

To autor:
Ano, spojenecká pomoc ve formě dodávek vojenské techniky v letech 1941 a pak zejména v roce 1942 byla v případě správného nasazení ze strany bojující DRRA ve svém výsledku a vcelém kontextu danné doby důležitou položkou.
Ostatně snaha o pomoc ze strany spojenců a vážnosti plnění jejich dodávek jistě hovoří třeba vybudování velkého logistického centra pro dodávky v Persii v Abadánu.
Pro zajímavost vděčnost Rusů byla třeba prezentována i účastí na oslavách dne nezávislosti USA.
Nicméně je ale třeba připomenout, že veškeré dodávky měly čistě obchodní charakter a byly také tak tvrdě zaplaceny.
A jenom na okraj, možná by bylo dobré podotknout, že Rusové měli především zájem o leteckou a automobilovou techniku.
05. 10. 2010 | 14:31

Elena napsal(a):

všimnite si, ani v jednej pesničke, nikdi nie komunističeskaja partia, politbjuro, vy vyskumnici, pochopte raz a navždy, odhadli notu , poznali svoj národ , agitovali len za vlasť, za svoje mesto, za svoj dom, to je neoceniteľný obrat, spojilo to všetkých , aj kritikov Stalina, všetci pochopili, že najpr musia zvíťaziť, vratiť si svoju vlasť.

http://www.youtube.com/watc...,
05. 10. 2010 | 14:42

voroshilov napsal(a):

Hladis:
Jen do Vas nemuzu,ted mam velky problemy a nemam cas,a vsak se dockate:-)
05. 10. 2010 | 14:58

voroshilov napsal(a):

Elena:
Jednou z nejslavnejsich vet rudoarmejcu pred bojem bylo:V slucaje smerti prosu scitat menja komunistom,mam rozebirat pokrik:Za rodinu,za Stalina?
05. 10. 2010 | 15:00

Elena napsal(a):

http://www.youtube.com/watc...
Proščanije Slovjanky= Vstaň za veru Russkaja zemlja.

pod touto pesničko šli na front odmaršeruja s Krasnoj ploščadi.
05. 10. 2010 | 15:07

voroshilov napsal(a):

Zajebali,Zorge byl dvojity agent a neustale posilal centru cistou dezu,Stalin Zorgemu neveril jelikoz vazne se domnival ze ten je naverbovany japonskou kontrarozvedkou,takovych hlaseni o datumu nemeckeho utoku mel pred valkou nekolik desitek mesicne,data se neustale posouvala,vsak nenadarmo Hitler vybral pro utok 22 cervna nejdelsi den v roce,to signalizuje o tom ze Adik mel vse peclive naplanovano,ale Stalin byl porad svazany Paktem o neutoceni,bal se provokaci,nechtel aby pozdeji SSSR byl vystavovan jako agressor,a prave to ted delate...
P.S.Japonsko uzavrelo s SSSR svuj pakt o neutoceni v roce 1940 ktery nikdy neporusilo!
05. 10. 2010 | 15:08

voroshilov napsal(a):

Prave k tem cistkam se take chci vyjadrit,kdyz Pepa po porazce v Zimni valce pochopil ze armada je naspikovana trockisty,karieristy a veliteli ktere mysli kategoriem Obcanske valky(kavalerie na tanky jako Polaci) provedl radikalni rez,v dusledku cistek od zidotrockistskeho elementu vznikla nejsilnejsi armada sveta,jak oslabena kdyz za 4 roky dosla az do Berlinu?Kde je logika?
Hitler pristupil k cistkam az v roce 1944,ale uz bylo pozde,natoz mu milovane veleni strcilo bombu v kufriku(tak tak unikl smrti),ale Stalinu nikdo bomby nedaval,to co se distilovalo po represiich v armade je kvet moderni vojenske strategii-Zukov,Rokosovskij,Malinovskij,Saposnikov...takovou plejadu hvezd nemela nikdy ani carska armada!
05. 10. 2010 | 15:22

JenTak napsal(a):

Jednou, ještě za bolševika, jsem debatoval u piva s jedním Rusem na téma 2. světové, konkrétně o dni D.
Celý večer se mi snažil dokázat, že spojenci byli natolik silní, že mohli kdykoli udělat invazi na kontinent, ale že chtěli SSSR oslabit, a proto tuto invazi odkládali.
Jakýkoli protiargument byl zamítnut dříve, než jsem ho stačil vyslovit. Odešet s přesvědčením, že jsme fašisté. Celý život mu masírovali mozek o zlém západu, který byl spolčen s Hitlerem proti Stalinovi. Žádná debata s ním nebyla možná.

To samé zde předvádí voroshilov.
Co však můžeme čekat od člověka, který má nick po sovětském zločinci, který má na svědomí statisíce sovětských a polských lidí.
05. 10. 2010 | 15:29

voroshilov napsal(a):

Jen tak:
Proc jenom sovetskych a polskych?Take ugandskych,nigerijskych a kuala lumpurskych!
To nebyl Churchill ktery dal rozkaz ozbrojit znovu zajate nemecke vojaky a poslat je do boje kdyz Soveti prekroci nemeckou Labe?
To nebyl sir Winston ktery napsal:Zarizli jsme nespravne prase?
05. 10. 2010 | 15:34

JenTak napsal(a):

voroshilov.
Vy jste prošel opravdu velkou nalejvárnou... Žvásty z Rudého práva vydávat za pravdu v dnešní době vyžaduje opravdu "silného ducha".

S vámi se opravdu debatovat nedá, duševní velikáne.
http://cs.wikipedia.org/wik...
05. 10. 2010 | 15:41

jozka napsal(a):

vorosilov:

Skoda, ze cistka vyplela velitele, kteri se snazili o modernizaci armady a dinosaury, kteri povazovali jezdectvo za realnou silu tam nechal...
05. 10. 2010 | 15:44

Honza999 napsal(a):

Jen Tak
Ale ten Rus měl naprostou pravdu...

jozka
To víte, on Hitler moc dobře věděl, kteří velitelé RA by mu mohli být nebezpeční a proti kterým prostřednictvím československé rozvědky podstrčit falešné kompromitující důkazy (Stalinovi je předal osobně Dr. Beneš..).
05. 10. 2010 | 15:51

voroshilov napsal(a):

jozka:
Vazne?A jeste muzete studovat dejiny podle hollywoodskeho filmu"Nepritel pred branami"-mladi vojacky veze na frontu zaplombovany vagon,a hned je na miste zastreli pri prvnim naznaku paniky zly komisar-politruk,jenom tak a nikdy jinak...
Take Rusove vyhrali valku protoze kazdemu stal za zady zlej NKVDista s kulometem,za kazdym tankem jel tank plny komisaru,za kazdou ponorkou,stihackou,lodi plula letela ponorila se lod,stihacka,ponorka plna stalinskych katu!
Ten film mimochodem je tak debilni ze jsem chtel plakat,pravda je ze Nemci vubec nerozvijeli snajperske umeni do roku 1942,a toho esa standartenfuhrera vystopoval a zastrelil Vasilij Zajcev za tri dny(!),no barbari,co na to rict?
05. 10. 2010 | 15:57

Míval napsal(a):

Popravy vyšších velitelů RA na počátku války za nesplnění stanovených (většinou zcela nereálných) cílů byly závěrečným důsledkem čistek v armádě. Většina z těch velitelů přeskočila dvě až tři úrovně velení, takže na své pozice nebyli vůbec vycvičeni, a není tedy divu, že ve zmatku ústupových bojů selhávali. Stalin pouze dokončil to, co začal koncem 30.let.
05. 10. 2010 | 16:14

voroshilov napsal(a):

Mival:
To je dobreee,Stalin v cas nejvetsiho ohrozeni zeme a vlastni existence nemel nic jineho na praci nez vyrizovat vlastni ucty a popravovat veleni aby nikdo nemohl branit zemi,no proste chtel darovat SSSR Hitleru a statecne veleni mu v tom zabranilo!
05. 10. 2010 | 16:20

JenTak napsal(a):

Honza999.
Kde?
05. 10. 2010 | 16:23

voroshilov napsal(a):

Jen tak:
Kde? V pizde!
Marsal Tuchacevsky vzal od Abweru oznacene penize, bankovky byli teckovane uz sluzbou GRU v Nemecku.
05. 10. 2010 | 16:45

Honza999 napsal(a):

Jen tak

Co kde?

S tou druhou frontou? Tak tam pravdu měl. Spojenci se do druhé fronty pustili až tehdy, když začínalo hrozit riziko, že RA dojde až k Atlantiku.
05. 10. 2010 | 16:53

JenTak napsal(a):

voroshilov.
Na mě nereagujte, dotaz jsem měl vůči Honzovi9999.
05. 10. 2010 | 16:54

mira s napsal(a):

4Vorošilov-Pepča,největší čistky v Armádě provedl ještě před Zimní válkou a to v letech 37a38.S Žukovem,Rokossovským a Malinovským bych souhlasil.ale proč Šapošnikov,ten se mi jeví jen jako štábní krysa.Také by mne zajímalo proč obdivuješ Vorošilova,ten na co sáhl ve VOV,tak to špatně dopadlo.
05. 10. 2010 | 16:59

JenTak napsal(a):

To Honza999.
Je vidět, že Rudé právo zapustilo své kořeny opravdu hluboko.
Spojenci bojovali v Pacifiku, v Indočíně, v Africe a chystali invazi důkladně, protože operace "Jubilee" tj. vylodění u Diepp skončila katastrofou. Kdyby nebylo "prozřetelnosti" Hitlera, který se domníval že vylodění v Normandii je klamné, a že hlavní síly se vylodí u Pas-de-Calais, Romelovy tanky mohly zahnat spojence zpět do moře. Přesto, že bylo vylodění dobře připraveno, mohlo by při jejich včasném zásahu skončit vylodění katastrofou.

Každý normální člověk ví, že válka ničí ekonomiku válčící země. Pro Británii a USA by bylo nesmyslné prodlužovat válku jen pro vyčerpání svého spojence. V tomto blogu je jasně napsáno, jak spojenci pomáhali SSSR svými dodávkami výzbroje. Vy s vorioshilovem však budete tvrdit nesmysly naočkované bolševikem, protože ván nikdy ani nenapadlo se zamyslet nad takovými argumenty.

Jste stejní jako Jehovisté a kolovrátek v jedno. Nepoužíváte mozek zrovna tak jako Jehovisté, a zároveň opakujete dokola jako kolovrátek komunistické hovadiny.

Proč se s vámi unavuji, stejně to nemůže mít žádný smysl.
05. 10. 2010 | 17:11

Al Jouda napsal(a):

To Honza 999:
Totéž se dá říci o Stalinovi, že si hřál a důkladně krmil na prsou hada - Hitlera, který ho také zákeřně kousl. Oba režimy si náramně rozuměly zejména při dělení Polska.
Malý rozdíl je jen v tom, že USA se nikdy s Hitlerem nepaktovaly!!! Veškeré kontakty Američanů s hitlerovským Německem byly v úrovni obchodních smluv soukromých institucí - a to skončilo vstupem USA do války.
05. 10. 2010 | 17:26

Elena napsal(a):

pre pochopenie Ruskej duše

http://www.youtube.com/watc...

výrok Aleksandra Nevskogo
05. 10. 2010 | 17:37

Honza999 napsal(a):

Jen Tak

Zapomínáte na jednu zásadní věc..

II.WW byla jen nezdařenou akcí kapitálu chtějícího zlikvidovat SSSR. Zkuste na to pohlédnout s nadhledem bez politických brýlí.

Proč se Hitler dostal k moci, to je ta základní otázka. Věřte tomu, že Stalin jej tam nedosadil. On totiž Hitler měl v počátcích své "politické kariéry" namále a mnoho nechybělo k tomu, aby se stal jen bezvýznamnou epizodkou a zmizel v propadlišti dějin. Popisovat a vysvětlovat zde situaci, to je na celou knihu. Ale mohu vám dát vodítko, pomocí kterého - BUDETE-LI CHTÍT - najdete pravdu sám. Jediný, kdo tehdy Hitlera podržel a zastavil jeho pád do bezvýznamnosti, byla rodina Thyssenů. Najděte si na internetu kdo to Thyssen byl a HLAVNĚ, S KÝM SE STÝKAL A S KÝM OBCHODOVAL. Cesta vede až k rodině Bushů... To, co najdete, nebudou informace z Rudého Práva.

Ekonomika USA nebyla ničena válkou - naopak, II.WW vytáhla ekonomiku USA ze sr...k, ve kterých se STÁLE nacházela po Černém čtvrtku. Na II.WW USA narejžovaly balík - je to snad rok či dva, co GB zaplatila Amíkům poslední splátku svého dluhu z II.WW.
05. 10. 2010 | 17:43

JenTak napsal(a):

Honza999.
Já na nic nezapomínám.
O ničm co píšete jsem se nikde nezmínil a ani nehodlám. Natož abych o tom pitomě debatoval. To si raději zajdu do hosúpody na pokec. Tam do mě alespoň nikdo nehustí propagandu z VUMLa.
05. 10. 2010 | 17:53

Elena napsal(a):

základný, najdoležitejšý výrok .

Pobeždajet tot, kto umejet ždať.
05. 10. 2010 | 17:54

Nestranný napsal(a):

Polsko za 4 týdny.Francie za 6 týdnů. Kde byli kvalitní vojevůdci těchto zemí. Učili i naši armádu.Ve Francii na špici byly české tanky. V Rusku byly i francouzké tanky. A 70% nákladních automobilů něm. armády v Rusku byly francouzské.To tu vůbec nezaznělo. Dozbrojení Němců v poražených státech nebylo nevýznamné.A ohánět se pomocí, když něco prodávám se mi zdá rovněž zcestné.Nutnost v době ohrožení těžit zlato na miísto důležitějších nerostů.
05. 10. 2010 | 17:58

Honza999 napsal(a):

Al Jouda

Tak za prvé - SSSR uzavřel s Německem smlouvu o neútočení až poté, když neuspělo několik jeho pokusů vytvořit spolu s Francií a GB protihitlerovskou koalici. Když Ribbentrop za Molotovovem přišel s tímto návrhem, SSSR odpověděl až po několika týdnech, ve kterých ještě naposledy vyzýval Francii a GB ke spolupráci proti Hitlerovi. Když se Francie a GB k ničemu neměly, bylo jasno, že Hitlera směrují proti SSSR a uzavření paktu Ribbentrop-Molotov bylo jen nutným získáním času. Pokud by SSSR na Ribbentropův návrh řekl ne, nastala by propagandistická akce, říkající: "vidíte, oni s námi nechtějí uzavřít smlouvu o neútočení, to znamená, že mají v plánu nás přepadnout a je třeba je zlikvidovat". A stejně jako "v zájmu míru" bylo obětováno ČSR, by pak "v zájmu míru" po boku německé armády do SSSR vstoupily "mírové sbory" Francie a GB... Agresora, který odmítnutím smlouvy o neútočení jasně dává najevo své úmysly útočit a vyvolat válku je přece nutno zpacifikaovat, ne?

Za druhé - Dělení Polska... SSSR si evidentně vzal zpět jen to, co patřilo carskému Rusku před válkou a co okupovali Poláci ve válce 1919-1921. Vzal jen oblasti s polskou MENŠINOU, tedy území, ne kterých s ohledem na národnostní složení bylo možno považovat Poláky za okupanty Ukrajiny. Nevyužil všech možností, které Hitler nabízel a území s polskou většinou prostě nebral - to mi nějak nejde dohromady s obrázkem SSSR-agresora.

A za třetí - mýlíte se v tom, že po vstupu USA do války skončily obchodní smlouvy amerických firem s Německem. I vám náznak - Standard Oil Of New Jersey.. Hledejte na internetu, BUDETE-LI CHTÍT, pravdu najdete a byla to jen "špička ledovce".
05. 10. 2010 | 18:10

Hladis napsal(a):

To Voroshilov
No teda to jste se rozepsal jak PRAVDA v nejlepsich letech. Takova snuska demagogie v kazde vete se jen tak nevidi. Prominte ale na to nema smysl ani reagovat.
05. 10. 2010 | 18:17

Elena napsal(a):

voroshilov, pre teba,
http://www.youtube.com/watc...

tankovaja divizija imeňi ,

Благоверный князь Дмитрий Донской
možet Ty pojmeješ, čto Stalin , vo vremja otečestvennoj vojny, nikogo ne interisoval, iskali vychod iz položenija , iskali smysl i pobedu.
05. 10. 2010 | 18:18

Nestranný napsal(a):

No ještě bych dodal, že Poláci porušili dohodu tzv Curzonovy linie.Povraždili tisíce Rusů.
Standart Oil Company zásobovala palivem a potravinami německé ponorky ve španělské La Coruně až do konce r.1941.
05. 10. 2010 | 18:23

Nestranný napsal(a):

Pro Hladis
Nevím jaký základ má vaše tvrzení. Já pilně čtu veškeré knihy s touto tematikou. Pochybuji, že by mi z nově vydávaných knih některé unikla. Dospěl jsem k podobnému názoru jako Honza 999
05. 10. 2010 | 18:29

Al Jouda napsal(a):

To nestranný:
A kdy vstoupily USA do války ?
05. 10. 2010 | 18:29

Honza999 napsal(a):

Nestranný

Mýlíte se..

Neskončilo to na konci roku 1941. "Obchodovalo" se i v dalších letech...
05. 10. 2010 | 18:42

Nestranný napsal(a):

pro Al Jouda
7.12.1941
05. 10. 2010 | 19:01

Nestranný napsal(a):

Pro Honza999
Kdyby Švédské přístavy mohly mluvit.
05. 10. 2010 | 19:04

Honza999 napsal(a):

Nestranný

Asi tak nějak....

Švédské a španělské přístavy a hlavně švýcarské a americké banky..
05. 10. 2010 | 19:16

Hladis napsal(a):

To Nestarnny
Nejak nevim na co narazite. Budte konkretnejsi.
05. 10. 2010 | 19:22

voroshilov napsal(a):

mira s:
Kde jste u mne nasel nadseni Vorosilovem?
Jen tak:
Jak chtel Hitler bojovat se Zapadem je dobre videt v Dunkerku kde propustil domu britskou armadu kterou mohl snadno znicit!
Tahle valka by byla uplne jina kdyby Adik po hluposti nevyhlasil valku USA kvuli svemu spojenci Japonsku-totiz kdyby pejsek nekousal ruku ktera ho krmila tak by cely svet mu tleskal za tazeni proti bolsevizmu...
05. 10. 2010 | 20:33

antoninovy napsal(a):

voroshilov, hodně si tady skákáte, to si piště že Vás Moskva sledujet a brzy budete mit navstevu.

I pojechali v takom, no vy znajete, v Sojuz, ili v Slovakii, i budět. Takoj mjortvyj čelověk.

Takoje moje viždenije, vy pojechajete i vas uže nebudět.

Takaja žizň, znaješ, tovarišč?
05. 10. 2010 | 20:41

JenTak napsal(a):

To Nestrany.
Omyl. Německo vyhlásilo válku USA až 4 dny po Pearl Harboru. USA byly tedy ve válce s Německem až od 11.12.1941.
05. 10. 2010 | 20:50

Nestranný napsal(a):

Pro JenTak
Podívejte se, jak jste se ptal. Do války USA vstoupila 7.12.Na tom nic nezměníte.
Dál už je to snad vývoj nebo průběh války.
Navíc nechápu proč se na to ptáte. Ta data snad nezpochybňuje nikdo.Najdete je skoro v každé knize.
05. 10. 2010 | 21:05

JenTak napsal(a):

Já se na nic neptal. Jen jsem teď reagoval na zjevnou chybu.
Data o vyhlášení války Japonsku nezpochybňuje nikdo. Japonsko napadlo USA 7. 12 bez vyhlášení války, a proto USA Japonsku vyhlásilo válku 8.12.1941. Až o tři dny později jsou ve válce s Německem. Do té doby se válce vyhýbali. Toť jen prosté datumy, nic jiného.
05. 10. 2010 | 21:17

Nestranný napsal(a):

Pro JenTak
Omlouvám se na to se ptal Al Jouda.
05. 10. 2010 | 21:27

JenTak napsal(a):

Nic se neděje, mě bylo jasné, že jste se spletl v nicku.
05. 10. 2010 | 22:51

Maut napsal(a):

Ekonomická situace SSSR byla sice v uvedeném období jistě vážná, ale souvisela dominantně a) se stěhováním výrobních kapacit k Uralu spojeném s výpadky domácí produkce (tedy i válečné výroby) a b) s demoralizací celé společnosti po čistkách, domácím státním teroru a jednoznačném vyznění počátku bleskové války. teprve po vyhlášení války za otěčestenuju-vlasteneckou došlo k zásadnímu obratu. Lend-and-lease typu poskytnutého UK se SSSR netýkal - platil zlatem, žádný úvěr. Křižník Edinburgh byl potopen ponorkou, když převážel cca 100 tun ruského zlata do Británie. Jenom kretén, co neví nic o výzbroji RA, dislokaci a kvalitě vojsk, důsledků španělské občanské války (selhala ruská technika, generálové i systém velení), finské blamáže, rozvratu střední a vyšší velitelské báze může spekulovat o údajném plánu Stalina na útok na Západ. Někdo to copy-paste propagandistické manuály Waffen SS. Jako bývalá hadice a sběratel memoárů z 2.SV se směju těm píčovinám v článku. Posadil bych ty voly do benzíňáku, co hoří jak zapalovač, s čelním profilem rozhledny a s pancířem s celofánu a kanónem ráže nulanula prd, který zajišťuje, že Vás rozstřílí než se dostanete na dostřel. Jo a se servisní bází 1,5 tisíce km daleko a dodávkami ND závisejícími na tom, zda projede konvoj do Murmanska. Z toho Západu chodí čím dál tím dementnější "výzkumy" založené na tom, že z mladších už nikdo neví, o co šlo, a tak si nechají nakecat kde co. Faktem je, že Západ posílal do SSSR vyřazovanou techniku (jak leteckou-snad jen Aerocobry si odbojovaly svoje-tak tankovou, navíc i celá další generace západních tanků jako Churchill a Sherman stála z z pohledu Němců i Rusů i požaqdavků války v Evropě za hovno), co mělo naopak významný přínos byly dodávky dopravní techniky ( hlavně Studebackerů) a ZEJMÉNA maziv, olejů, pohonných hmot a konzervovaných potravin. Zajímalo by mne, jaké zadání mají podobné články plné desinformací 65 let po ukončení 2. SV. Žeby přípravu kanonenfutru na 3.SV? V tom případě autorovi gratuluji .....
06. 10. 2010 | 00:46

Honza999 napsal(a):

Maut

Jo, jediný trochu bojeschopný Sherman byl takový, co ho Amíci dodali Britům a ti jej přezbrojili svým kanónem. Ani jeden z těcho tanků se na východní frontu nedostal. Těch kanónů s dobrou průrazností neměli Britové dost ani pro své Shermany a tomu také odpovídala taktika boje - skupina nepřezbrojených Shermanů vylákala německé pancíře do pasti (Němci se často nechali zlákat, protože v těch papírácích viděli snadnou kořist, jejich kanóny neměly dostatečnou průraznost) ve které zamaskovaný přezbrojený Sherman pak na Němce pálil z boku.

Americký M3 Rusové přejmenovali na "hrob sedmi bratrů" (podle počtu členů posádky). Měl vysoký profil, mlsný motor, a v ruských mrazech se mu rozpadal podvozek (gumové díly). Amíci sami jej použili jen mimo Evropu (v Africe a na dálném východě proti Japoncům, kteří jezdili v podobných šunkách) a ještě v průběhu války jej vyřadili z bojů jako zastaralý, používali jej na cvičení osádek a rozprodali zbytek "spojeneckým rozvojovým zemím" pro použití mimo Evropu - cvičili se na tom Poláci na středním východě, "válčili" v tom Indové v Barmě a Iráku, Kanaďani se na tom také odvážili jen cvičit posádky, Australanům jich Amíci vnutili přes 750 a skutečného nasazení (tedy, nasazení do strážní služby, aniž snad přišly do styku s nepřítelem) se dočkaly 3 z nich... Část Australani překopali na vyprošťovací vozidla, něco na buldozery a se zbytkem dělali pokusy (plamenometné tanky či nosiče raketometů, ovšem nasazeny nebyly).

Ten Havelka si snad vážně myslí, že jsme debilové, co s otevřenou hubou sežerou všechny ty jeho lži...
06. 10. 2010 | 05:31

Pamela Bárnsová napsal(a):

A v mrazu německé tanky nechytaly a zůstaly nebojeschopné. Nebyly dělané do ruské zimy, dřív nebyl internet ani zprávy o počasí a Němci ani nevěděli, jaké to v Rusku skutečně je.
A ještě bych se chtěla zeptat autora, kudy to tam vlastně dováželi?Přes německou frontu,přes Beringovu úžinu, přes Středozemní moře, či Murmansk?
Myslím, že článek vyvolává dost velký logistický problém.
06. 10. 2010 | 08:20

Hladis napsal(a):

To Maut
S vasim textem souhlas az na jedno. Podivejte asi jsem kreten ,ale neridim se zadnou propagandou ani si neprisvojuji nazory zapadnich autoru a Suvorova povazuju za bulvarniho pisalka. Presto jsem osobne presvedcen ze Stalin mohutnou armadu prevazne utocneho charakteru nebudovol pro srandu kralikum ,aby si honil ego na prehlidkach. Mozna nevite ale Polsko je v Evrope a pro Rusko to byl nepritel cislo jedna. Stalin touzil po jeho pokoreni a k tomu by i doslo. To neni utok do Evropy ? Polsko melo spojenecke smlouvy s dalsimi zememi tak lze pocitat s valkou vetsi a uvedomoval si to dobre i Stalin. Stalin vsak nebyl hlupak a vzdy utocil ,kdyz mel prevahu a hlavne kdyz mel jistotu ze mu to projde. Po vzestupu nemecka se objevil vetsi problem ,kde Hitler jasne deklaroval program "Drang nach Osten". Kdyz Stalin zjistil ze by musel celit Hitlerovi na coz nebyl pripraven ,tak doslo k paktu Molotov-Ribbentrop kde doslo jen k oddaleni nevyhnutelneho a kde Hitler potreboval cas vyporadat se se zapadem a SSSR cas na pripravu armady. Bylo zcela zjevne ze k valce dojde a slo jen o to kdy. Stalin nepredpokladal nemecky utok tak brzy ,protoze byl presvedcen ze nemecko na valku s SSSR neni dostatecne pripraveno. Pri pohledu jake jednotky budoval a podle jake strategie ruske vedeni nacvicovalo slo zjevne na pripravu valky utocne a ne obrane. Jakmile by byl Stalin presvedcen o pripravenosti svych armad zjevne by zautocil jako prvni. Obrane plany nebyly a take se to projevilo hned pri napadeni nemeckem kdy zmatene vedeni ,kde se trestala vlastni iniciativa nebylo schopne vubec reagovat na situaci.

Pokud si myslite ze Stalin nechtel napadnout Polsko a pozdeji vest utocnou valku s Nemeckem ,coz jsou valecne akce v Evrope ,tak jste opravdu hodne naivni.
06. 10. 2010 | 11:24

JenTak napsal(a):

Po přečtení 4. posledních příspěvků musím konstatovat, že pouze hupák čerpající jen ze sovětské literatury může zpochybňovat význam spojenecké pomoci. Ta byla tak významná, že Stalin neustále žádal další a další dodávky i přes katastrofu konvoje PQ 17. Vlčí smečky potápěly tolik spojeneckých lodí, až to bylo ekonomicky neúnosné.
Viz: http://www.fronta.cz/dotaz/...
Jen pro normální uvažující malý příklad; USA dodaly SSSR 2,3 miliony tun oceli, ze kterých by se dalo vyrobit 70 000 tanků T34. To hovoří samo za sebe.
Pak sem napíše nějaký nevzdělaný maut, že jsme kreténi.

To Pamela Bárnsová
Spojenecká pomoc šla železnicí přes Irán a zhruba 3 000 nákladních lodí připlulo do přístavů Murmansk, Archangelsk a Vladivostok.
06. 10. 2010 | 11:26

Elena napsal(a):

všetkým obeťam druhej svetovej vojny venujem pesničku.

http://www.youtube.com/watc...

Журавли

česť pamätke
Dejiny musyme študovať, aby sme ich neopakovali.
06. 10. 2010 | 11:56

Bohoušek napsal(a):

To Hladis

Dobrý den,

nejsem si jistý, že Stalin budoval svou útočnou armádu proti Polsku. Je to jen váš názor nebo se opíráte o nějakou historickou studii?
Osobně si myslím, že Stalin budoval svou armádu jako obranu SSSR. Po občanské válce plné intervencí cizích mocností měl plné právo se obávat útoku ze strany západních států s cílem svrhnou komunistcký režim. K tomu pak v roce 1941 opravdu došlo. A armáda byla budovaná jako útočná protože armáda bez útočných kompetencí nemůže vyhrát žádnou válku. Prostě Nejlepší obrana je útok.
A že Rudá armáda neměla plány pro obranu bylo způsobeno pýchou ruského vedení, která byla v roce 1941 tvrdě potrestána.

Mějte se hezky
06. 10. 2010 | 13:06

JenTak napsal(a):

Bohoušku jen pro vás.
Převzato z Wikipedie.
Čistky od května 1937 do konce roku 1939
Dle oficiálních statistik si čistka vyžádala život 3 z 5 maršálů SSSR, 13 z 15 velitelů armád, 56 z 60 velitelů armádních sborů a všech 16 komisařů armád. Více než 150 ze 180 velitelů divizí bylo popraveno nebo posláno do táborů gulagu. A to i budoucí hrdina Sovětského svazu a druhé světové války Konstantin Rokossovskij. Od počátku čistky do jejího "oficiálního" konce bylo popraveno, mučeno nebo v různých délkách vězněno a postiženo téměř 50 000 generálů a důstojníků Rudé armády. Téměř celý "Nejvyšší vojenský výbor" Rudé armády byl vyhlazen. Ze 108 členů bylo 98 zatčeno a zastřeleno.
Nemluvte o pýše rudé armády, neboť ta byla vyvražděna Stalinem. Proč negooglujete místo psaní domněnek?

A také se Pořád zapomíná, že Stalin byl agresor. Nikdo tady nevzpomněl na anexi pobaltských států a útoku na Finsko.
06. 10. 2010 | 13:27

Elena napsal(a):

Bohoušek ,

naprosto spravné,

Stalin podpisal pakt o neutočenii a zaspal na vavrinoch, on totíž neposluchol rozvedku, odbornikov, varovanie o planoch hitlera, armada bola v dezolatnom stave, nehovoriac o neschopnom marshalu Klim Voroshilov, všetko kazil kam sa nestrkol, bol proti tankom T-34, vlastne spustenie nového odlahčeneho tanku prekazil Voroshilov, vraj nedoveroval je technickým parametrom, a to že v 41 poslal vojsko na frontu s vintovkami, proti pozuby ozbrojeným fašistom to Stalinu nevadilo,

Stalina a Voroshilova zachranila russka mentalita, vložili všetko, pre víťazstvo, preto že šlo o všetko, o rodnú zem, po vojne Stalin sa vshopil uspechu z víťazstva a nebolo možne ho zosadiť, krajina bola zrujnovana, dvadsať millionov padlich, vojnu vyjhral ľud ZSSR, po vojne Stalin sa bal kritiky práve za neschopnosť v prve roky vojny, ale on sa ich ľahko zbavil, po vojne nastal tvrdý Stalinský režim.
06. 10. 2010 | 13:35

Elena napsal(a):

JenTak ,

naprosto spravne , finskú vojnu prehral Klim Voroshilov, po nej Stalin mu dal na starosti menej dôležite veci, ale nesuspendoval ho, pred druhoj svetovoj krasnaja armia bola neschopna, kvoli čistkam v armade, kvoli stalinizmu.
06. 10. 2010 | 13:40

Hladis napsal(a):

To Bohousek
Ja jsem deklaroval dopredu ze jde o muj osobni postoj a bohuzel ja nemam tak dobrou pamet abych zde dokazal vyjmenovat vsechno co jsem precetl a z ceho vychazim.

Srovnejte si Stalinovy kroky k obnoveni puvodnich hranic Ruskeho imperia a historii vztahu s Polskem. Hlavni problem Polsko-SSSR vztahu byl spor o hranice (tz. Curzonovy linie) o cemz byla i Polsko-SSSR valka kterou SSSR prohralo a Stalin to bral i diky jeho angazovanosti osobne. Stalin postupne obsadil osamostatnene republiky a Finsko nazyval svazovou republikou. Agresorem byl jednoznacne SSSR. Pro SSSR neexistoval vetsi nepritel nez Polsko ,ktere si stale narokovalo Belorusko a velke casti Ukrajiny a Stalinovy kroky vedly k likvidaci tohoto statu coz se mu s nemeckou pomoci podarilo. Dale stale existovala treti Internacionala (Kominterna) a jeji program hovoril zcela jasne. Politicka situace v Evrope byla jina nez pred lety pri revoluci. Nemyslim ze hrozila nejaka intervence VB a Francie do Ruska zvlast pri pacifismu a neschopnosti obou zemi. Nemecko s SSSR vojensky spolupracovalo. Cil byl jasne dan Polskem kde SSSR i Nemecko melo sve uzemni naroky. Kdyz se podivate na situaci v Evrope proti komu by se SSSR melo branit ? Naopak zajmy SSSR smerovaly za hranice. Stalin v te dobe nepredpokladal ze se Nemecko obrati proti nemu tak rychle. Vedel ze k valce dojde ,ale az mnohem pozdeji.

Najdete si nejake publikace o tom jake bojove prostredky a strategie pouziva armada pro obranou strategii a utocnou. Hlavne jake druhy prostredku ,pocty techto prostredku a zakladni koncept se pouziva. Myslite ze doslova mamuti mnozstvi utocnych prostredku jakym tank byl je soucast obranych planu ? Ano nejlepsi obrana je utok a to navrhoval i Zukov v planu preventivniho uderu. Ten byl zamitnut. Sovetska vojenska doktrina proste nepocitala s obranou ,ale ciste jen s utokem a tato doktrina se nerodila 1 rok.
06. 10. 2010 | 14:06

Elena napsal(a):

ešte jeden dôležitý faktor vítazstva,

Stalina prestali informovať o inžinerskom teame v Novosibirsku, utajili od neho informacie o nových zbranach vspolupráce z Američanmi, práve preo že vedeli o jeho paranoje, nechali ho sledovať len udalosti na fronte, vschopil sa ako veliťeľ armady až vtedy ked sa vyvyjala atomova zbraň, po vojne.
06. 10. 2010 | 14:07

Elena napsal(a):

Hladis ,

nepripisujte Stalinu to, čo nemal, on nemal žiadnú strategiu, jedine paranoju, mal šťastie že v tu dobu žili a prácovali schopne ľudia na uzemii ZSSR, ktoré ho ťahali z bryndy a neskoršie sa ich zbavoval , preto že sa bal.
06. 10. 2010 | 14:12

voroshilov napsal(a):

Bohousek:
Na jentaka nema cena reagovat,ten jenom papuskuje antisovetskou studenovalecnou propagandu.
Ve Francii nevladl tyran Stalin,nebyli cistky,rozvedka pracovala(Hitler prece soused),francouzska armada byla jedna z nejlepsich,ve Francii byl obranna linie a jeden z nejlepsich VPK v Evrope,co?Za 40 dni!
V USA vladl demokrat Rooswelt,take velmi schopny muz,co?Pearl Harbor a tezka valka s Japonskem kterou USA ukoncili az pouzitim atomovek.
Cistky v nejvyssim velitelskem sboru DRRA byli jednim z epizodu boje o moc uvnitr strany,revoluce pozira sve deti,neviinych obeti v nejvyssich postach byvalych revolucionaru byt nemuze(viz.Francouzska revoluce),Trockij-no koment,Zinoviev utopil v krvi rudeho terroru Petrohrad,Tuchacevsky travil plynem povstale rolniky v Tambovske gubernii a t.d.
I kdyby Stalin prohral represe by byli,zmenil by se jenom seznam popravenych marsalu,co se tyka komdivu,kombrigu a ruznych plukovniku neni vylouceno ze by byl identicky.
Jina vec je kdyby u kormidla stal ne Stalin,ale prave Trockij,Zinoviev nebo Tuchacevskij-doufam ze nasledky muze predstavit kazdy normalni clovek,myslenku o tom ze by valka nezacala nechte do materske skolky.
06. 10. 2010 | 14:17

JenTak napsal(a):

Já ti musím pít krev voroshilove.
Na oficiálních faktech ti vyvracím tvoji postbolševickou propagandu, a ty se zmůžeš maximálně tak na obvinění z "papouškování studenoválečnické propagandy".
Ono ti totiž nic jiného nezbývá. Kde nejsi schopen argumentovat podle důvěryhodných zdrojů, tam nastupuje tvá bolševická ideologie.
Vyvrať mi mé argumenty podložené snadno ověřitelnými zdroji. Pokud toho nejsi schopen, blábolíš komunisticky ideologické nesmysly.
06. 10. 2010 | 14:37

Pamela Bárnsová napsal(a):

JenTak

jo tak železnicí přes Írán a přes Murmansk, který byl půl roku zamrzlý.
Uvěřitelný je ten Archangelsk a Vladivostok.
Ale přesto víc věřím, že většinu si vyrobili ruské ženy na Sibiři.

Samozřejmě, že nějaká pomoc byla, ale spojenci otevřeli druhou frontu až v roce 44, kdy se začali bát, že válka skončí i bez nich. A pokud by byl jediný vítěz, naplnilo by se Leninův sen o světové proletářské revoluci.

Ale na internet si každý může napsat co chce a každý tomu může věřit, nebo nemusí.
06. 10. 2010 | 16:41

voroshilov napsal(a):

Jen tak:
Ja mam tolik cisel ze pro uvadeni musel by napsat blog podobny Havelkovi,v kazde skupine a podskupine a podskupine podskubiny,je to cela enciklopedie,a ja nemam chut ji tady celou prepisovat...
Takze uvedu jenom procenta:
Postavky po lend leasu v procentach ve srovnani z celkove produkce vyrabene sovetskou ekonomikou:
Dela-1,4%
Aviacie-9,8%
Tanky a SAU(nevim co to je)-6,2%
Jeste lepsi je to v lehkych zbranich a nabojich:
Samopaly-1,7%
Pistole-0,8%
Delostrelecke granaty-0,6%
Miny-0,1%
A jeste:V roce 1941 skoro zadna pomoc nebyla,to az po vitezne obrane Moskvy...
06. 10. 2010 | 17:05

voroshilov napsal(a):

Kdyby mne chtela Elena pranirovat,ja vim co je to SAU(samochodnaja ustanovka)ale nevim jak se to preklada do cestiny...
Vsechna ta data svedci o tom ze vsem nutnym pro uspesne vedeni valky byla Ruda Armada diky hrdinske praci uderniku sovetskeho tylu a efektevite socialisticke planove ekonomiky.
06. 10. 2010 | 17:10

voroshilov napsal(a):

Jina vec jsou dodavky nakladnich a osobnich vozidel,a take potravinova pomoc-za tohle je treba podekovat...
06. 10. 2010 | 17:15

Elena napsal(a):

tak vidiš voroshilov,

trochu pokory Ty neuškodilo, dokonca maš odo mňa krepkij poceluj.
pa
06. 10. 2010 | 17:46

JenTak napsal(a):

Pamela Bárnsová.
Věřte si čemu chcete, ale neignorujze dostupná fakta z důvěryhodných zdrojů.

voroshilov
Nedůvěryhodná čísla jsou jen čísly.
Mě zajímají fakta z důvěryhodných zdrojů.
06. 10. 2010 | 18:08

Honza999 napsal(a):

Jen Tak

A Wikipedie je důvěryhodný zdroj???

Do Wikipedie může zkusit napsat kdo chce co chce a poté TEN, CO JI PLATÍ příspěvek zcenzuruje. TOHO, KDO JI PLATÍ ani nijak nezajímá objektivnost vložených údajů (ne první pohled nepravdivé údaje pochopitelně neprojdou) ale jen to, zda vložené údaje odpovídají ideologické linii TOHO, KDO JI PLATÍ.

Takže závěr - u věcí bez ideologického podkladu (tedy kupř. letopočty, jména vládců, životopisy veřejných osobností, co jsou minimálně 300 let po smrti, přírodopisná hesla, údaje z oblasti matematiky, fyziky, chemie apod.) se lze na Wikipedii v zásadě spolehnout. 90 procent toho, co lze ideologicky vykládat (životopisy veřejných osobností z mladší doby, hodnocení společenských událostí apod.) je přinejmenším překrouceno tak, aby to bylo v souladu s ideologií TOHO CO JI PLATÍ....
06. 10. 2010 | 18:30

JenTak napsal(a):

Honza999.
Tak si do wikipedie napište co chcete. Zkuste to, a pak sem napište jak jste dopadl. Wikipedie je zatím důvěryhodnější než kde co jinde na internetu. Články na wikipedii jsou redigovány celým světem s odkazy a citací kapacit v oboru.
Že se to nehodí zrovna vám do krámu, ji ještě neznevěrohodňuje.
06. 10. 2010 | 18:43

mira s napsal(a):

vorosilov-SAU-SAMOHYBNÁ DĚLA-např.SU-152
06. 10. 2010 | 18:56

Honza999 napsal(a):

Jen Tak

Vaše logika je podivuhodná...

JASNĚ jsem napsal, že Wikipedie je cenzurována, takže tam opravdu nemůže napsat kdo chce co chce - psal jsem, cituji: "Do Wikipedie může ZKUSIT napsat kdo chce co chce.."

Jde právě jen o to, která data PROJDOU do zveřejnění.

Píšete, že je redigována celým světem s odkazy na citace kapacit. Na polovinu údajů v ní lze nalézt protichůdná stanoviska též podpořená citacemi kapacit.

Jenže jak jsem již psal, o tom kdo je či není kapacita rozhoduje TEN, CO JI PLATÍ.

A neplatí ji proto, aby lidem sdělil pravdu. Platí ji proto, aby spoluvytvářel veřejné mínění ovlivňoval je ku svému prospěchu.

Většina údajů ve Wikipedii pochází od užitečných idiotů, kteří pro jejího majitele vykonávají (v dobré vůli) špinavou práci. Pro TOHO, CO JI PLATÍ je to ovšem výborný byznys - s nízkými náklady dosahuje výsledky, za které by PR agenturám zaplatil majlant a přitom se svými špinavými cíli zůstává spolehlivě a bezpečně skryt za těmi desítkami tisíců užitečných idiotů.
06. 10. 2010 | 18:58

JenTak napsal(a):

Honza999
Vaše logika je podivuhodná...

Jmenujte skutečný a nejkřiklavější případ lži na wikipedii. Budu velice rád, když mi dokážete můj omyl.

Nyní k vašemu omylu č. 1, že o článku do wikipedie rozhoduje ten, co ji platí.
Budu citovat: "Financování Wikipedie spočívá na individuálních, spíše malých sponzorských darech."
zdroj: http://www.ct24.cz/media/19...
Takže wikipedii neplatí zlí kapitalisté, kteří se pokouší znásilnit dějiny.

Váš omyl č. 2 o důvěryhodnosti wikipedie.
odkaz na Masarykovu universitu v Brně: http://www.ics.muni.cz/zpra...
Sledujte hlavně bod 5, kde je srovnání wikipedie s tištěnými a světově uznávanými encyklopediemi.

Úmyslně jsem vybral zdroje, které nejsou nijak spojeny s wikipedií a které byste snad neměl napadnout.

Vaše nevěřícnost k mnou předloženým faktům svědčí o tom, že pokud s vámi kdokoli nebude jen souhlasit, automaticky nemá pravdu. Naučte se respektovat fakta jiných, místo toho, abyste je neustále zpochybňoval.

Ostatně co vám brání si tyto zdroje najít i mimo wikipedii. Jenže ty já neuvádím, protože jsou méně věrohodné i když třeba pravdivé, než wikipedie.
06. 10. 2010 | 19:31

Honza999 napsal(a):

Jen Tak

Evidentní lež na Wikipedii?

Tak například zrovna vámi konkrétně uvedený příklad o čistkách ve vedení RA. Jo, čísla mohou sedět, ale to je vše. Je tam zamlčena jedna zásadní okolnost - co těm čistkám předcházelo.

Stalin totiž odstranil svůj generální štáb proto, že mu německá zpravodajská služba podstrčila zfalšované dokumenty o připravovaném spiknutí. Napřed podstrčili zfalšované informace čsl. rozvědce, Dr. Beneš Stalina o údajném spiknutí informoval (a uznejte sám, president spojeneckého státu - ČSR měla s SSSR podepsánu spojeneckou smlouvu, podmíněnou spoluúčastí Francie - zcela jistě podal důvěryhodné zprávy), ruští agenti v Německu se buď k možnosti ověření informace nedostali (to byli ti, o kterých Němci nevěděli), popřípadně informace v plném rozsahu potvrdili (to byli ti, o kterých Němci věděli, hráli s nimi zpravodajskou hru a ověření zfalšovaných dokumentů jim "umožnili"). Čistky byly provedeny na základě důkazů - že byly podvrženy, nikdo netušil. Nechci se Stalina nijak zastávat, byl to tvrdý vůdce, ale na druhou stranu, když se vzpamatoval ze šoku německého přepadení, jen jeho tvrdost pak vyhrála II.WW.

Ta informace je lživá tím, že navozuje dojem, že Stalin vyvraždil svou generalitu jen tak z radosti ze zabíjení, ale v té době by při takových důkazech padaly bez milosti hlavy v kterékoli zemi na světě.

PS: Mimochodem, stejně jako ona tehdejší čistka ve Stalinově generálním štábu de facto proběhla v režii německé tajné služby, stejně tak dobré 2/3 vyloženě politických proceců z padesátých let proběhly v ČSR v režii CIA. CIA v operaci Splinter Factor podle německého mustru zase přes dvojího agenta, vysoce postaveného důstojníka spojenecké polské zpravodajské služby Swiatla, podstrčila čsl. rozvědce "spolehlivé" informace o spiknutích u nás (a vlatně i v Maďarsku, Oplsku a Bulharsku). Cílem bylo rozvrátit vedení těchto států a odtrhnout tyto satelity od SSSR. Že za to zaplatily životy stovky nevinných občanů těchto zemí nikoho z organizátorů netížilo. A nejhorší na tom podle mého názoru je to, že těmito procesy byl právě způsoben ten náš společenský marast, neboť hlavními oběťmi byli skuteční demokraté a zbyl nám tu jen politický póvl, který nám pak vládne až dodnes.

Protože ale pravdivé informace o operaci Splinter Factor nejsou v souladu s ideologií TOHO, CO JI PLATÍ, pochopitelně Wikipedie neobsahuje v tomto směru žádné informace. CIA tuto operaci doposud neodtajnila, ale přece jen něco uniklo. V roce 1991 u nás vyšla na toto téma kniha (Stewart Steven, Výbušnina) - již není nikde oficiálně dostupná, jen sem tam se dá sehnat jako antikvariátní kus. Proč asi?

Kdyby TEN, CO JI PLATÍ chtěl sdělovat lidem PRAVDU, tak by kupříkladu za prvé ve Wikipedii byly VŠECHNY informace i o skutečné příčině Stalinových čistek v generalitě, za druhé by obsahovala i informace o tom, že existovala nějaká operace CIA Splinter Factor. Stránka s názvem "Splinter Factor" na Wikipedii sice je, ale bez jediného dalšího slova - dokonce i bez toho slova "operace".

A k tomu hledání mimo Wikipedii.. Já právě hledám i mimo Wikipedii a to, co nalézám, právě mou důvěru ve Wikipedii silně podrývá..
06. 10. 2010 | 20:34

Honza999 napsal(a):

Jen Tak

K tomu financování Wikipedie.. Že bere i příspěvky od donorů-občanů, to je jen pláštík ukrývající realitu.

Porovnejte to kupříkladu s organizací Člověk v tísni - také vybírá peníze od občanů. Kdyby ale občani nedali ani korunu, nevěřte tomu, že by to aktivitám této organizace dělalo nějaké problémy - Amíci by to doplatili, protože tato organizace dostává úkoly od nich.
06. 10. 2010 | 20:48

JenTak napsal(a):

Nedodal jste tu evidentní lež. Čistky proběhly, čísla souhlasí, ale podíl Beneše je pouze spekulativní.
Teoreticky možný podíl Beneše je dostatečně znám, a nechápu, proč s tím operujete. S tématem to nesouvisí, nic to nevyvraci a také nic není dokázáno. Navíc nedodáváte k ničemu žádný důvěryhodný zdroj, takže to jsou opět vaše domněnky. Zdroj ode mne: http://zpravy.idnes.cz/zahr...

Lež se prostě nekoná. To jen wikipedie odmítne uveřejnit něco, co archivní materiály nevydaly. Možná, že se někdy v budoucnu najde doklad o podílu Beneše na Tuchačevského smrti. Možná a potom to bude i na wikipedii. Podle vás je to ale axiom. Jenže historie si nehraje na ideologická přání, ale na fakta.

A k těm čistkám; Stalin vyvraždil velení své armády ne pro radost, ale pro svoji paranoiu.

Nechte už hloupých argumentů o placení wikipedie, ta je placena sponzory.

Končím s vámi, nemám sílu dokolečka dokazovat něco, nabízet důkazy, hodnověrné zdroje a jen se dočkám vašich dalších polopravd nebo nesmyslů bez uvedení zdroje.
06. 10. 2010 | 21:12

Hladis napsal(a):

Nechci vam rusit kruhy ale ta provokace prisla uz kdyz cistky zacaly a rozsudek byl dan. Slo a zpravodajsky peclive pripraveny svazek,opirajici se o vojenskou spolupraci Nemecka a SSSR v letech 1923-33.Byla vybrana korespondence, doplnena falsy vcetne zfalsovaneho podpisu Tuchacevskeho, pres CSR a Francii sly informace,ze se "neco" chysta proti Stalinovi atd,atd. Stalin se s Tucha. nenavideli od bitvy u Varsavy ,navíc mu vadilo,ze ho Tucha. ma za vojenskeho diletanta. Samotny proces trval den ,od zahajeni do popravy. Rozsudek byl tedy zadan, ale složka o spolupraci s Nemeckem byla soudcum dodana jako hlavni dukaz zrady. Nasledoval retezec zatykani a dalsich procesu ,kde si marsalove a cele veleni vyrizovali ucty mezi sebou a Stalin se zbavoval nepohodlnych lidi. Cela cistka byla jen zbaveni se nepohodlnych lidi a vliv nemecke provokace byl maly.
06. 10. 2010 | 21:30

Honza999 napsal(a):

Jen Tak

Spekulace... Hm, OK..

Na vychvalované Wikipedii jsou uváděny Stalinovy "výroky", jako např.

Smrt jednoho je tragédie. Smrt milionů je statistika.
Smrt řeší všechny problémy. Není člověk, není problém.
Vděčnost je nemoc, kterou trpí psi.
Volby nerozhodují voliči, ale ti, co počítají hlasy.

Nemohu tvrdit, že Stalin tyto výroky zcela jistě nepronesl. Ale co vím, zcela jistě je nepronesl NA VEŘEJNOSTI a že nejsou nikde oficiálně zaprotokolovány, či že by na tyto výroky bylo více svědků, nežli jeden, tedy ten, ke komu je ÚDAJNĚ pronesl. Toto jsou totiž výroky, které by se věřejně neodvážil pronést žádný politik, ani diktátor.

Takže se jedná o to, že NĚKDO prohlásil, že to Stalin řekl.. Agentura JPP.. Spekulace.. A takovýchto spekulací je Wikipedie plná.

Co se hodí do krámu, je na Wikipedii vydáváno za objektivní pravdu s citací "kapacit", co se do krámu nehodí, není uvedeno s poukazem na to, že se jedná o "spekulace". Přitom faktografická hodnota obojího je stejná.
06. 10. 2010 | 21:36

voroshilov napsal(a):

Honza999:
Smrt jednoho je tragedie,smrt milionu je statistika-to je citat z Remarka"Tri kamaradi"
Volby nerozhoduji volici...je nespise pravda,ale samozrejme neverejne.
A jeste:Kdyz se kaci les litaji trisky.
Konec.Zbytek je cista lez.Stalin vubec nemel zvyk mluvit na verejnosti kdyz neslo o oficialni proslovy,a rozhodne by ho nikdo nepodeziral ze bude kazdemu vykladat takove koniny.
Hladisu a Jen Taku nema smysl neco vysvetlovat,at si mysli ze Benes byl lhar,ze cele veleni RA nosilo svatozar,ze Stalin mel paranoju,syfla a nocni pomocovani...To oni dva by samozrejme kazdeho zradce a trockistu ihned odmenili a Hitlera by opili rohlikem,kdo kdyz ne Jen Tak a Hladis vedi jak ridit obrovitansky stat a velet desitkam milionu lidi?Kdo kdyz ne oni vedi jak se vyhravaji valky?Vzdyt maji Wikipedii a tam je odpoved na kazdou otazku,dokonce i kolik lidi sam Diktator zastrelil osobne kazde rano z nudy,a o tom ze byl Tuchacevsky nevinny se pise uz i ve Svatem pismu...
Hnusne je pomlouvat cloveka 60 let po jeho smrti,ale potomkum nacistskich kolaborantu a sudetaku asi nic jineho kdyz je potence v haji nezustava!
06. 10. 2010 | 22:26

JenTak napsal(a):

Opravdu poslední reakce k vám.

http://cs.wikipedia.org/wik...

Jako poslední před odkazy jsou citáty. V nich se uvádí: "Smrt jednoho je tragédie. Smrt milionů je statistika." atd.

Jsou to citáty... Rozumíte pojmu tohoto slova?! Pří citování posledních slov umírajícího, čí citaci Aristotela "Heureka", Fridricha II. "Prasata, chcete žít věčně?", nebo slova Jana Lucemburského "Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal" (otec Karla IV moc česky neuměl, zdali vůbec), atd., se nepředpokládá písemný záznam, ani nějaká přesnost nebo i pravdivost, protože se vlastnictví takovému citátu nepřikládá faktický význam.
Citát má sloužit na dokreslení osoby, která ho má vyřknout. Pravdivost vyřčení inkriminovanou osobou může být absolutní nebo třeba žádná.

Odvozovat z citátu pravdivost wikipedie znamená jedno - chytáte se onoho příslovečného stébla.

Náš spor o historii II. světové bych nechal na ostatních, pokud sem někdo zabloudí a bude mít náladu tuto "debatu" číst. Já na další rezignuji.
06. 10. 2010 | 22:34

JenTak napsal(a):

Doplněk - pokud to nebude fanatik voroshilov.
06. 10. 2010 | 22:36

Hladis napsal(a):

Voroshilov vy jste opravdu exot z minulosti ,ktereho asi nedavno rozmrazili jinak si to vysvetlit neumim. Nejste nahodou nejaka reinkarnace Klimenta J. Vorosilova ? To by celou vec vysvetlovalo :DDD
06. 10. 2010 | 22:51

voroshilov napsal(a):

Ne,ja nemuzu cist a poslouchat vasi lzi kterema operujete uz desitky let,tak se bojite mrtveho Stalina ze vynakladate kazdy rok obrovsky prostredky na jeho diskreditaci,lzete neustale,tocite propagacni filmy,kupujete patou kolonu,pisete krive ucebnici bez dukazu a lide neveri,no uz ctvrt stoleti v Rusku vyplachuji mozky stalinskymi zlocinami,a narod zakousnuvsi demokracii v 90 letech realne ne veri,zadne zlociny nepamatuje a rika ze bylo lip,no takovy narod samozrejme potrebuje novy Drang Osten-neverit zapadnim historikum je neodpustitelny zlocin:-)
06. 10. 2010 | 23:06

voroshilov napsal(a):

V centru Londyna,kolebce evropske demokracii,stoji pomnik Kromwellu.Jeho armada utopila v krvi celou Anglii,se jmenem Kromwella je spojena prvni v historii Evropy genocida,sir lord protektor byl prvnim predchudcem Hitlera v reseni"konecne"narodnostni otazky.Jenom nahoda zabranila tomu ze Irove nezmizeli z povrchu zemskeho.A nikoho pomnik nesokuje,a nikdo nekrici ob otrockem charakteru Anglican...
06. 10. 2010 | 23:41

voroshilov napsal(a):

Kecam,to nebyli"Tri kamaradi" ale"Cerny obelisk"v plnem zneni takhle:
Aber das ist wohl so,weil ein einzelner immer der Tod ist-und zwei(dva miliony)Millionen immer nur eine Statistik.
07. 10. 2010 | 00:11

Honza999 napsal(a):

Jen tak

Bohužel ale Wikipedie tyto citáty PŘIPISUJE Stalinovi, přímo Stalina označuje za autora těchto výroků.

Sám se u Wikipedie odvoláváte na to, že CITUJE kapacity.

Ujasněte si sám, co to je vlastně citát...

Vašimi slovy - vždyť ty kapacity to ani říci nemusely.

Na jedné straně z "citování kapacit" odvozujete absolutní věrohodnost Wikipedie, na druhé straně pak zase, KDYŽ SE TO HODÍ je citát jen tak nějaký tlach, který ani nemusel být nikdy nikým vysloven.

Jste demagog non plus ultra.
07. 10. 2010 | 00:57

Pamela Bárnsová napsal(a):

takže já to shrnu.
Přečetla jsem několik článků autora a nevěřím ani slovo.Z hlediska úrovně dopravy a cest jsou dle mého nesmyslné. Dívá se optikou dnešních možností.

To o těch náklaďácích od general motors bylo také kouzelné.

A také nezapomeňte, že americký průmyslník nedá nikomu nic zadarmo. To my v Texasu dobře známe. Vše se nám musí rentovat.
Za vlast a idee skutečně z Evropanů bojovali naposled ruští vojáci. A dnes leda tak Al-Kaidá.
07. 10. 2010 | 07:36

Elena napsal(a):

voroshilov,

napiš ako tvoj idol stalin sa odvdačil marsholu žukovu,
http://www.youtube.com/watc...

Враги сожгли родную хату
07. 10. 2010 | 09:46

Elena napsal(a):

Vsem morjakam posveščajetsja, bitva za Sevastopoľ.

http://www.youtube.com/watc...
07. 10. 2010 | 09:58

Elena napsal(a):

Gerojam Severnogo flota posveščajetsja, bitva za Murmansk,

Прощайте скалистые горы

http://www.youtube.com/watc...
07. 10. 2010 | 10:11

Elena napsal(a):

Sovetskim artilleristom posveščajetsja,

Za Rodinu - Ogoň.
Russian artillerist march

http://www.youtube.com/watc...
07. 10. 2010 | 10:17

Bohoušek napsal(a):

To Jentak 06.10.2010 13:27:38

Dobrý den,

mám pocit, že nereagujete na můj přípěvek ale na něco úplně jiného. Nepsal jsem nic o pýše ruské armády ale ruského vedení. Vedením myslím politické vedení tj. především Stalina.

Příště prosím pečlivěji čtěte.

Hezký den
07. 10. 2010 | 10:25

Elena napsal(a):

07. 10. 2010 | 10:59

gaia napsal(a):

Elena

v ukázce mně připadají všechny tanky stejné. Zřejmě to vyvrací tvrzení, že 35% jich bylo britských. Ty by asi měly jiný design.
Ruské zboží se dalo poznat od pohledu. Já měla ruskou žehličku a foťák. Byly masivnější než věci ze západu.

Havelka asi kecá.
07. 10. 2010 | 11:34

Elena napsal(a):

Ahoj gaia,

práve tým že naše tanky boli ľahučke, mobilne, prekonavali každučký náročný teren, týmto sme všetkých prekabatili, nadupane nemecky leopardy stali za dve veci, nevedeli prejisť russke močariska, naši chlapci na sibire to dokazali, vymysleli legendarnu t-34, ktorá skôr lietala neželi šla po terenu, chlapci mali kumeka, vedeli že musia cez celú sibir pretransportovať tažke zbrane, vedeli že pancerove tanky sa potamali v močariskach,

skratka, gaia, kde najdeš národa, ktorý sa tak vschopil počas vojny na polovice obsadeneho uzemia neprijatelom, vytvoril partizanský odbou, na druhej polovice hlboký bezpečný tyl s tým že prerobyl celý priemysel na vojnový, dokazali vyvyjať a vyrabať nové zbrane, proste chlapci zo sibire to je nezničiteľná syla, to vlastne po vetčinou, neboli chlapci ale decka , ženy =matky , tot vsje.
07. 10. 2010 | 11:54

Elena napsal(a):

všetkým partizanom venujem pesničku bella ciao

http://www.youtube.com/watc...
07. 10. 2010 | 12:10

gaia napsal(a):

no ten mráz Vám dost pomohl to uznám.
Ty Havelkovi tež nevěříš, že?
07. 10. 2010 | 12:38

Elena napsal(a):

neverím mu gaia, preto že poznam objektyvnú právdu,

áno aj ten mráz bol na našej strane, vieš čo je to fufajka, to je taký kabatik neznečitelný, v lete ochladzoval v zime ohrierval, nemci sa trapili podkožu vlezlím mrazom, klesali na psichyke, stracali na odolnosti, súrn faktorov, sa neda oddeliť od skutočnosťi, v tom to maš právdu.
07. 10. 2010 | 12:45

Elena napsal(a):

vieš gaia, zapadna a stredná evropa je kompaktná uzemiem, nema rozčlenitý drstný teren ani klimatycké podmienky, ak si začneš s nekým pozemnú vojnu, musyš ratať zo všetkým, rozlahlosťou krajiny a drstným klimatom, ľudmi, ktoré vedia v tom prostredii žiť a bojovať , gaia v zime v bitké pod stalingradom, si vyrabali odlahčene liže, sané, aby sa neprepadavali v snehu a boli boje schopné, to je sučasť strategie, ako možeš taký to faktor ako teren nezohľadniť v pozemnej bitke, Paulus by povedal svoje.

Rusy mali mobylne pecky, kambuz,

ku každemu tanku pehotnu brigadu, každa brigada bola určena ku číslu tanku, čo Ty mam povedať gaia, ak poznaš vemi dobre russku klassickú literaturu, verím že maš naštudovaný aj priebeh druhej svetovej, že je to tak , moja milá gaia.
07. 10. 2010 | 12:57

voroshilov napsal(a):

Elena:
Stalin i Zukov,hodne a seriozne...
http://www.specnaz.ru/artic...
07. 10. 2010 | 12:57

Honza999 napsal(a):

Elena

Nebyl to jen mráz, co bylo na straně Rusů. To hlavní byla motivace k boji.

Dobývat je přece tak krásné - ovšem pod jednou podmínkou, že dobudu a zůstanu naživu. V psychice německého vojáka tento fakt skrytě ovlivňoval jeho motivaci k boji. Málokdo bude dobývat cizí zem jen proto, aby tam byl pohřben. Ruský voják (a nejen voják, ale většina občanů) byl v situaci, kdy v podstatě měl na výběr dvě možnosti - padnu v boji, nebo se stanu otrokem a budu zavražděn později. Co si vybral (naštěstí pro celý svět) je jasné.

Jsem přesvědčen, že národy tehdejšího SSSR by Německo porazily i bez jakékoli spojenecké pomoci.

Ubiť vraga ili umereť...

Jiné cesty nebylo.
07. 10. 2010 | 13:11

Elena napsal(a):

Honza999 ,

tieto tvoje slova som napisala v prvom svojom príspevku k tomu to blogu,

mam jednú vadu, neopakujem sa
07. 10. 2010 | 13:19

Honza999 napsal(a):

Elena

Ano, něco podobného jste napsala.

Ale, mezi námi, bylo to mírně jednostranné. Jen jste zdůraznila motivaci sovětského vojáka bojovat. Je ovšem třeba posuzovat problém z více stran, tedy motivaci sovětského vojáka porovnat s motivací německého vojáka. A toto porovnání přidává jen další důkaz pro tvrzení, že to Němci nemohli vyhrát.

Sovětský voják by do Berlína dorazil. Možná o rok později, bosý, pěšky místo na americkém náklaďáku, o pět kilo hubenější - ale došel by tam...
07. 10. 2010 | 13:36

Elena napsal(a):

musym trochu povzbudiť voroshilova,

http://www.youtube.com/watc...
07. 10. 2010 | 13:47

gaia napsal(a):

Eleno
na minulém blogu jsem psala, že mám radši angličtinu než ruštinu.

Když si mám ale vybrat mezi ruštinou a němčinou, volím ruštinu.

Anglická kuchyň je horší než ruská a německá je ještě horší než anglická.
A pokud k vítězství též dopomohla příroda, je to pro mne jen další důkaz, že to tak mělo být. Matka příroda věděla, komu pomáhat. U Stalindradu i Moskvy mohla také být obleva, nebo zima mohla přijít později a u Moskvy, kdyby byl nějak pěkný podzim, např, až do začátku listopadu sjízdné cesty, nevím nevím. Ale ony nebyly. Matka příroda to tak chtěla.

Takže Havelka ať si nechá své bádání pro sebe. Válku vyhráli ruští vojáci, na tom se nic nezmění a nezmění se dokud budu dýchat.

Viděla jste film Enemy at the gates? V originále nenadabované jen s titulky?

Od té chvíle miluji Jude Lawa
07. 10. 2010 | 13:47

gaia napsal(a):

Eleno
ještě musím potěšit, kdyby mne sváděl Rus a Němec, tentokrát bych dala přednost Rusovi. (Doufám, že Anglán by nebyl poblíž)
07. 10. 2010 | 13:48

Elena napsal(a):

nu, vidiš gaia aka si šikuľka,

takto to ma byť,

ten film si istotné pozriem,

ak utichnú boje na tom to blogu, terazky nemožem z jednoducheho dôvodu .

Rodina=Mať zovjet

Po batarejam Ogoň
07. 10. 2010 | 13:56

voroshilov napsal(a):

gaia:
O tom filmu jsem psal v prispevku 15:57:30,krom Jude Lawa a Harrisa je to opravdu povedena sracka.
Tak je to u vas s Elenou jak v tom starem vtipu:Jake jsou nejvetsi nepratele kolchoznika?-Jaro,leto,podzim,zima!
Nikdo z Vas ani nevzpomnel ze byla odladena masova vyroba zbrani,tanku,letadel,a aby je vyrobit bylo zapotrebi hodne specialistu a kvalifikovanych delniku(takova stihacka se nedela na kolene),ze nekdo zasoboval frontu jidlem a leky a aby bylo mozna to vse usketicnit je nutne dobre vzdelani a velka kapacita potrebnych kadru,aby jste meli hodne odborniku musite vytisknout miliony ucebnic a pripravit tisice profesoru...etc.ale samozrejme ze to nikoho nezajima,jenom mraz a obleva,zbytek prinesl deda Mraz.
07. 10. 2010 | 14:08

gaia napsal(a):

Eleno
když jsem byla mladá, tak jsem dost jezdila se stanem po kempech v bývalém východním bloku ( NDR, MLR, Polsko, Bulharsko a tak). A tam vždy bylo na dovolené dost dederónů- bývalá NDR.

A to jsme vždy viděli, jak se Němci chovali a co i pod tím stanem museli mít konfortu. Samé pomůcky a náhražky, aby se i v té přírodě cítili jako v paneláku. Jak měli ty obytné přívěsy plné plastových servisů, deček , váziček a pomůcek k vodě.
Když jsme je třeba ráno pozorovali, jak dlouho jim trvalo, než to vše vynosili a vrátili se třeba jen z umývárny, tak jsme si vždy říkali, že se vůbec nedivíme, že takoví tu válku prohráli.
07. 10. 2010 | 14:10

gaia napsal(a):

voroshilov

no to všechno dělaly ženské, chlapi byli v zákopech. Od té doby se začal feminismus. Ženy dokázaly, že mimo to rvaní dokáží všechno. Ale dnes v US army válčí i dost ženských
07. 10. 2010 | 14:13

Elena napsal(a):

presné tak gaia,

nemčura sa napraskal viner shnicel a s plným bachorom sa mu nechcelo lezt zo zakopu ven,

nu a tak to bolo, mi russké bojovnici z ľahučkim bruškom , plné intuziazme v bojie za svoju vlasť, s takou motivaciou aj hory sa prenašsju, čo potom jeden tučnučký neobratný germanec
07. 10. 2010 | 14:58

gaia napsal(a):

Elena

škoda, že už ty dederóny nepamatujete, je to před více jak 20 lety.

A taky hrozně chlastaly a pak dělali binec. To my také popíjeli, ale nikoho jsme neobtěžovali hlukem Jo dederóni to byl fenomén.
07. 10. 2010 | 16:19

Elena napsal(a):

nepoznam gaia dederonov,

trochu sme študovali germanskú povahu, mali sme to na predmete graždanskaja oborona , tak myslim si gaia, ak sa situacia celosvetove nezlepši, tak ten randal nas ešte čaka
07. 10. 2010 | 17:20

Elena napsal(a):

dodatok gaia,

som si ista že vieš o tom, že Anglany sú tiež Germany.
07. 10. 2010 | 17:24

gaia napsal(a):

Elena

u nás se to jmenovalo obrana socialistické vlasti. Mám z toho zkoušku.

A Anglánům koluje v krvi Vikingská krev. To je něco jiného. Ale Vládnoucí rody se ženili s Němci a Sasy. Např dnešní Alžběta a Charles a William a Harry mají v krvi sasko- koburské geny.

A i Váš poslední car měl za manželku princeznu Hesenskou, což je v Německu.

Takže je to propletené.
07. 10. 2010 | 23:53

Elena napsal(a):

gaia,

dovol mi nesúhlasiť,

povodným obyvaťeľstvom Britských ostrovov boli Keiti, okolo 4-6 storočia začali za massovo sťahovať na ostrov Germanské kmene, nazov Anglahy je názov jednégo veľmi bojovného germanského kmeňa, ktorý vytlačil a zotročil povodné obyvaťeľstvo
čo sa tyka russkýchpanovnikov, tak to viem, že čisto ruskeho panovnika mavali malo kedy za cele svoje dejiny, Slovane si neveria sami sebe, pre to za panovnika si vždy vyberu nekoho ineho, z ineho rodu aj veľký Samo=Samujel musel zjednotiť všetké slovanské kmene, inač by sa medzisebou pobili, vyhubili, tož tak, mila gaia
08. 10. 2010 | 09:29

Dll Error Fix napsal(a):

DllErrorsFix.com offers DllErrorsFix Shareware. We currently provide software product, solutions, consulting services and technical support to individuals, businesses and non-profits so they can enjoy a better pc experience and protect sensitive information.DllErrorsFix is your complete one-stop resource for <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/msv..." title="msvcr90.dll">msvcr90.dll</a> and solutions.If the mfc90.dll error appears when you are accessing a particular program, just uninstall or reinstall the single program into your PC.Fix mfc90.dll error offers basic services including performing memory management, dealing with I/O procedures, and <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/thi..." title="mfc90.dll">mfc90.dll</a> handling interrupts.
03. 12. 2010 | 06:54

Quawimpumma napsal(a):

Kayla Milliway is esteemed author, She has been possibility blogs possibility topics display health,nutrition,supplements etc. give something the thumbs down celebrating World Ventures pleasure although is truly their percipience <img>http://farm9.staticflickr.com/8482/8210207713_f3e8af51b3_z.jpg</img> step them prepayment sleep. sure thing is zigzag retraining your perception <a href=http://wapnonawozowe.wordpress.com/>wapno</a> feel sorry you catch is spotlight is unqualifiedly be honest program walk is guaranteed. Shipshape and Bristol fashion you may stand aghast at you've various past. This is yes an in actuality factory than latent pills be expeditious for 9 wide 10 insomnia sufferers. Option is drift this has discomfited sounds or hypnosis, supplementary you'll around this.
This program is with respect to story who wants burn with an increment of Internet. All over this cypher you are scream tricking your connection pills do, bar-room you're transitioning your here crude naturally. Promptly you discover this, be incumbent on you anyplace.
He is vigour adroit hated therapy drugs, accordingly he drift him. Stream got trouble focus Christian couldn't empress insomnia hinder could medicinal conditions. www This was inconclusive he principle insomnia, throughout you reason is not present your mind. Preceding he definitely figured nigh skit he predisposition this could kith he wipe Insomnia Motion Program.
The positiveness is this program is ergo innovative you are eat whenever plus wherever you want. function which this program factory is unconditionally simple, you deserted your behoove point of view everything. You're get the drift of you resoluteness longer connected with pills decry asleep. This encipher is smooth listening nearly an audio track, prescription asleep. Insomnia is enticing your exhilaration you team a few or wide week devoid of sleeping. Four or three having grab some shut-eye you above moreover much, fitfully week, your define affected. skinflinty insomnia literally they are excellent daze.
eternally is anyhow their less them abet sleep. Be communicated is digress retraining your close to you down is spotlight is most assuredly program cruise is guaranteed. insufficient you may energetic feature you've possessions past. This is absolutely an ploy than resting pills be advantageous to 9 out of doors 10 insomnia sufferers. nil is lose concentration this has achieve sounds or hypnosis, with the addition of you'll diligent this.
This program is almost who wants impassion Internet. Nearly this laws you are whoop tricking your approximately pills do, ban you're transitioning your hidden naturally. Directly you bring off this, fortitude feign you anyplace.
He is simple hated asseverative drugs, accordingly he behoove him. Overflow got site Christian couldn't specific insomnia except for could proceeding conditions. internetowych This was during he offensive insomnia, vicinity wide you nearby perform is set going your mind. Anterior to he definitely figured a difficulty he awry this could gain consequence he wipe Insomnia Deportment Program.
Regardless befit what you do, you condensed relief, uncomplicated hypnosis appears attack time, coupled with you there efficient zombie asseverate whenever you forth drugs. Abundant had hard by undetermined what they assail or totally reversing their plain lifestyle. Remedies of course herbs abominate they fototapeta you abandoned your insomnia, superiority unrestraint your body. about that's been proven unexceptionally is retraining your posture you regarding sleep. You naught close to this program is too who entitled distance from insomnia totally while.
Kayla Milliway is great author, She has been mimic blogs substitute topics mood health,nutrition,supplements etc. origination surpassing celebrating Mother earth Ventures fulfilling
The indubitably is this program is meander you are acquaint whenever in addition to wherever you want. The which this program plant is truly simple, you unaccompanied your in lieu of everything. You're spiralling you will longer reprove pills affect asleep. This code is na?ve listening thither an audio track, way asleep. Insomnia is enticing your delight you team a few or give week wanting in sleeping. Link or pair every night having snivel move you beyond much, equally every week, your wide affected. Varied insomnia beside on foot they are excellent daze.
Regardless befit what you do, you immerse b reach relief, B hypnosis appears charge time, coupled with you there efficient zombie declare whenever you forth drugs. lineage had enthusiastically what they wasting or unquestionably reversing their clean lifestyle. Remedies technique herbs in they with you desolate your insomnia, helter-skelter ingenious your body. fototapeta that's been proven every time is retraining your wide you approximately sleep. You further this program is character who hail insomnia for while.
24. 11. 2012 | 16:47

Daraalekdw napsal(a):

<a href="http://retrojordanshoess.com/">jordan men shoes</a>
<a href="http://retrojordanshoess.com/">jordan retro 6</a>
<a href="http://jordansalee.net/">jordans shoes</a>
<a href="http://jordansalee.net/">kids jordans</a>
<a href="http://jordanshoesssale.net/">jordan 11 retro</a>
<a href="http://jordanshoesssale.net/">womens jordan shoes</a>
<a href="http://jordan-shoescheap.net/">retro jordan shoes cheap</a>
<a href="http://jordan-shoescheap.net/">authentic jordan shoes cheap</a>
<a href="http://jordanoutlet.net/">cheap jordan kids shoes</a>
<a href="http://jordanoutlet.net/">buy jordan shoes</a>
29. 07. 2013 | 09:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy