"Zázrak" u Moskvy

09. 12. 2008 | 16:54
Přečteno 10775 krát
Počátek posledního měsíce v roce je ve vojenskohistorických publikacích téměř beze zbytku spojován se 7. prosincem 1941 a překvapivým útokem japonského válečného námořnictva na americkou námořní základnu Pearl Harbor. Tato událost si samozřejmě zaslouží maximální pozornost, a to také ze systémového hlediska.

Fakticky totiž proměnila dva v té době probíhající a na sobě nezávislé vojenské konflikty – v Evropě, Atlantiku a Středomoří na jedné zemské polokouli, na Dálném východě na druhé zemské polokouli – v jediný válečný konflikt, první válku v lidských dějinách, která měla globální charakter.

Ve stejném roce však došlo na počátku prosince k jiné události, jež ovlivnila průběh druhé světové války v Evropě obdobným způsobem. Ráno 5. prosince 1941 zahájily sovětské jednotky útok u města Kalininu a odstartovaly tak události, jež byly později označeny jako protiútok sovětských vojsk u Moskvy nebo moskevská útočná operace.

Několik válečných událostí prvního dvacetiletí 20. století obdrželo přívlastek „zázračné“. V létě 1914 se na francouzském území odehrál „zázrak na Marně“, když se Francouzům podařilo zvrátit tehdejší úspěšný postup Němců na Paříž. O šest let později pak došlo k „zázraku na Visle“, v němž Poláci odrazili útok bolševických jednotek na Varšavu. Při interpretaci dějin druhé světové války se však již s takovými přívlastky šetřilo, snad i z toho důvodu, postupující bezvěrectví odmítalo hledat vysvětlení překvapivých událostí a válečných zvratů v transcendentnu. Místo toho se však objevila vysvětlení spjatá s přírodními podmínkami, takže vítězil „generál bláto“, „generál mráz“ či „generál zima“.

Oba tyto typy interpretace mají mnohé společné, hlavně neschopnost získat a vyhodnotit ucelené soubory informací, které dokáží ony překvapivé zvraty vysvětlit. V sovětsko-německé válce let 1941-1945 pak existuje ještě jedna interpretační berlička, téměř bez výjimky užívaná v rámci interpretace konkrétní bojové akce poraženou stranou. Jde o autoritativní zásah ve vojenských věcech nekompetentního diktátora, buď německého Adolfa Hitlera, nebo sovětského Josifa Stalina. Tento diktátor diletant je schopen svojí umanutostí a diletantismem ničit skvělé plány geniálního německého (např. Ericha von Mansteina) či sovětského (např. Georgije K. Žukova) vojevůdce. Tato interpretace se sice objevuje hlavně v pamětech, psaných dotyčnými generály, velmi často však prosakuje i do odborných publikací a pravé žně pak slaví ve statích popularizačních.

Interpretace bojových akcí sovětsko-německé války je specifikum sama o sobě, neboť standardně pokřivený pohled historiografie účastněných zemí je zde navíc násoben ideologickými floskulemi, jež zůstávají v menší či větší míře zachovány i po půlstoletí. Česká historická obec sice mohla mít výhodu nezúčastněnosti, a tím aspoň relativní objektivnosti, až do konce osmdesátých let minulého století však byla ideově připoutána k jediné interpretaci, jež se s objektivní realitou neshodovala téměř programově. Možnost názorové pluralizace v posledních dvou desetiletích však přispěla jen k tomu, že knižní trh zaplavily publikace prakticky celého názorového spektra ze zahraničí.

Kvůli tomu, že česká vojenská historie v oficiální linii zkomírá na úbytě, není standardizovaná národní interpretace dějin druhé světové války v dohlednu, o kritické diskusi nad jednotlivými tématy ani nemluvě. Český čtenář tak má možnost získávat informace a seznamovat se s interpretací dějin druhé světové války jen z cizojazyčných překladů, ve nichž se dosti často snoubí nepříliš vhodný výběr publikace ze strany nakladatelství s ještě horším překladem. Český čtenář tak dosti často zůstává v zajetí interpretačních extrémů, jež se zvláště při zpracování historie bojových akcí na východoevropském válčišti druhé světové války prosazují mírou vrchovatou. Přitom reálný průběh bojových akcí na východě Evropy od června do prosince 1941 lze, při znalosti stále se rozšiřujícího faktografického spektra, interpretovat vyváženě a logicky. V posledním desetiletí dosahují na tomto poli vynikajících úspěchů zvláště američtí vojenští historikové, jejichž publikace si poznenáhlu začínají razit cestu také na náš trh.

Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních dvou desetiletích se zvláště v zemích východně od nás objevil úplný „roh hojnosti“, sypoucí nepřeberné množství dříve utajovaných archivních materiálů, dostává zkoumání dějin sovětsko-německé války let 1941-1945 nové impulsy, neboť se začíná vyrovnávat znalost podrobných reálií obou soupeřů v operační, technické i logistické oblasti. Kromě mnoho let tušené reality vyšší kvalitativní úrovně německých vojáků i velitelů a značné kvantitativní převahy na sovětské straně však ze srovnání adekvátních údajů začínají vyplývat dosti překvapivé závěry. A právě na počátku zmiňovaná bitva o Moskvu v roce 1941 má nyní k dispozici interpretace, v nichž o překvapení není nouze.

První z překvapivých závěrů se týká německého velení a koncepčního plánování vojenských operací. Německá útočná operace s krycím názvem Tajfun byla naplánována velice ledabyle a v perspektivě pouhých dvou či tří týdnů. Němci sice na počátku útoku soustředili přes 70 divizí, ale nedokázali doplnit svá vojska vojáky a zbraněmi na plné počty, a trend nedostatečného doplňování vojsk se během operace prohluboval. V klíčovém okamžiku navíc byla útočícím jednotkám odebrána značná část letecké podpory. Německé velení tak ignorovalo jeden z postulátů, jež německá vojenská věda v minulých dobách dovedla po teoretické stránce k dokonalosti, princip koncentrace sil a prostředků. Ruku v ruce s tím šla skutečnost, že německé velení plánovalo útočnou operaci bez ohledu na její potřebné logistické zabezpečení. Nízká kapacita přepravních prostředků nestačila ani na zásobování všech vojenských jednotek střelivem a pohonnými hmotami, takže i část tankových divizí musela zůstávat v týlu, neboť nebyla schopna pohybu. Reálná znalost logistického zabezpečení vede spíše k podivu, že se Němci byli schopni vůbec dostat tak daleko.

Druhý závěr se týká sovětského velení. To se na počátku operace chovalo zcela katastrofálně, takže Sověti během prvních deseti dnů bojových akcí přišli o téměř polovinu svých vojsk. Sovětský Hlavní stan však dokázal, na rozdíl od Němců doplňovat svá vojska. Sověti měli na moskevském směru původně přes sto divizí, přičemž téměř o polovinu přišli během prvních bojů. Ale do konce listopadu se dokázali posílit o více než 70 divizí, takže měli být – na rozdíl od Němců – ve vrcholné fázi boje silnější než na jeho počátku. Ovšem skutečnost, že Sověti tyto posily nasazovali rozdrobeně a bez jasného plánu znamenala, že své možnosti doslova promrhali v podružných střetech. Na jedné straně tak byli nuceni obětovat značné síly, aby získali čas na přesuny záloh, na straně druhé svojí neschopností soustředit vojska na operačně důležitých směrech nebyli schopni onen získaný čas smysluplně využít.

Třetí závěr se týká vlivu počasí a způsobí asi největší překvapení. Až do počátku prosince 1941 nemělo počasí výraznější vliv na vedení bojových akcí. Onen vzývaný „generál bláto“ v žádném případě nesehrál rozhodující úlohu při zastavení německého postupu. Schopnost útoku byla u Němců mnohem více ovlivněna akutním nedostatkem pohonných hmot po celou dobu bojových akcí. Stejně tak „generál zima“ se až do poloviny prosince 1941 vůbec neprojevil, neboť teploty klesly pod -15° C až počátkem druhé prosincové dekády.

Ukazuje se, že také pro moskevskou bitvu a konkrétně pro období počátku října až počátku prosince 1941 platí všeobecná zásada vojenských dějin – úspěchu dosahuje ten, kdo udělá méně chyb. V úvodu bojů trestuhodně chybovali Sověti, takže umožnili Němcům postoupit na dohled ke svému hlavnímu městu. Ovšem Němci ignorovali mnoho základních principů své vojenské teorie ještě před zahájením svého útoku, a tyto chyby se jim vymstily ve vrcholné fázi bojů. Operace Tajfun tak skončila – poprvé během druhé světové války – na pozemním válčišti německým neúspěchem.

Bez ohledu na propagandu obou stran neměla celá bitva u Moskvy ani jednoznačného vítěze, ani jednoznačného poraženého. Sověti zastavili německý postup a donutili protivníka stáhnout se částečně zpět, ovšem za cenu ztrát na lidech a materiálu, které by pro jinou zemi znamenaly definitivní porážku. Němci se naproti tomu v plánování a řízení operací dopustili takového množství chyb, jež by pro jinou armádu také znamenaly naprostou porážku. Jejich největším neúspěchem však byla ztráta času. Přišli o možnost dosáhnout rozhodnutí pomocí rychlých akcí a rozředili své síly v obrovském prostoru. Síly a prostředky pro vedení bleskové války se vyčerpaly a s jejich zmizením jim zmizela také šance na dosažení vítězství ve válce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel Poštulka napsal(a):

Díky za skvělý článek. Je jen s podivem, že to musí trvat 70 let, než se objeví opravdu vyvážené a realistické informace o dějích, které rozhodly o charakteru Evropy i světa. Jen tak dál prosím...třeba zkuste bitvu o Midway, ta je také už tak schematizována a vysvětlována v rigidních vzorcích, že by bylo zajímavé počíst si něco reálnějšího...
09. 12. 2008 | 17:39

Pamětník napsal(a):

No vidíte , když Stalin žádál aby spojenci otevřeli druhou frontu aby se Němci museli rozdělit do dvou front , tak spojenci neotevřeli , ale vylodili se v Normandii až 6. června 1944 kdy už bylo o válce skoro rozhodnuto
09. 12. 2008 | 18:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pamětníku,

dovoluji si upozornit, že Spojenci otevřeli druhou frontu 10. července 1943 (operace Husky, vylodění na Sicílii) a poté postupovali k severu Apeninským poloostrovem (proti nim stály obrovské síly maršála Kesselringa). Nicméně v našich školách se o této "epizodě" jaksi moc neučilo.

Jinak drobná vojensko strategická poznámka: vylodění na pobřeží je jednou z nejnáročnějších bojových operací. Její příprava v rozsahu, jaký byl třeba na francouzském pobřeží, trvá velmi dlouho a vyžaduje soustředění obrovského počtu sil a techniky, zdecimování vzdušných sil protivníka atd.

Ale stejně nám bolševická historiografie resp. školství daly parádně zabrat ;-)

Libor Stejskal
09. 12. 2008 | 19:09

Clo-Clo napsal(a):

To Stejskal - píši za jedna!!
09. 12. 2008 | 20:29

im napsal(a):

Věcný, vyvážený text, moc dobrý článek, velmi potřebné a zajímavé téma.

Pane editore, máte š´tastnou ruku při výběru bloggerů. Pane Havelko, vítejte, jsem zvědavá, s čím přijdete dál
09. 12. 2008 | 21:15

pramel napsal(a):

Pěkný článek, pane Havelko. Doufám, že podobné budou následovat.
Jen ty "překvapivé" závěry jsou pro mě trochu zklamáním, tohle jsme se učili ve škole...
Asi dobrá škola.:-)
09. 12. 2008 | 21:21

Admirál napsal(a):

Nejsem sice úplný odborník na 2.sv.v., souhlasím s názorem, že korekce vyučovaného dějepisu před rokem 89 jsou vhodné, ale mrzí mě, že je dnes zdělovacími prostředky upozaďována role Rusů (tehdejšího SSSR).

To jsme zase u protější zdi. Asi to ani jinak neumíme.

Dsetkrát denně uslyšíme o výročí bytvy u Midwai, jednou o výročí bytvy u Stalingradu, či u Kurska.

Při svých cestách jsem si v roce 94 nahrábl písek z páže Omaha, stejně tak, jako v roce 02 hlínu u Mamajevovi mohyly. Náhodou jsem se dostal k pomníku na Dněpru v místě, kde ho Rusové překročili cesto na západ.

Vážím si všech, co padli. Pokud to neudělali naši dědové, museli to udělat jiní. Za komunistů mě sralo, že se mlčí o tom, kdo osvobodil Plzeň, že je položení věnečku k pomníku zločin. V roce 90 jsem se styděl, když se odstraňoval tank ze Smíchova.

Vážím si připomenutí bitvy pod Moskvou a to vzlášť v kontextu mlčení sdělovacích prostředků. porážku pod Moskvou. Na přelomovém vyznamu toho okamžiku nic nemění, zda vyhrál generál Zima, nebo Němce porazila nepříslovečná nedůslednost.
09. 12. 2008 | 21:27

im napsal(a):

@admirál

Dnes to někdy vypadá, že druhá světová válka byla jen zanedbatelnou epizodou při osvobozování Plzně...
09. 12. 2008 | 21:50

rb-revize@centrum.cz napsal(a):

už jsem toto četl v knihách, ale takto pěkně řečeno, paráda, jen tak dál pane Havelka nebo Havelko. Bóže, ach ta čeština. Těšín se znovu na článek. Tak hybaj a ať už je tady....
09. 12. 2008 | 22:05

Jakoby napsal(a):

Z pohledu nezasvěceného by se dalo říci "poprohrané bitvě každý generál". Z hlediska historicko-vědeckému posuzování vojenských oparací je tomu však jinak. A jsem rád, že se o tom píše. Nevím, zda jen zde, či jsou tato fakta nějak uceleně vydána knižně či jinak. Jinak sdílím poděkování za zcela jasnou výpověď o faktech, byť některé byly " v náznaku" vyřčeny či napsány již dříve. Vaše podání je perfektní.
09. 12. 2008 | 22:41

Gerd napsal(a):

Dobrý blog pane Havelko,
snad jen stálo za to rozvinout úvahy o úloze Hitlera a Stalina v rozhodování generálů.
U Hitlera je situace celkem jasná. Svým rozhodováním proti vůli obou svých generálních štábů si vytvářel dojem své neomylnosti a naopak neschopnosti. Hitlerovi, jakkoliv byl zločincem, nelze upřít talent k manipulaci s davem, vyjímečný politický instinkt a určitou schopnost nekonvenčních rozhodnutí. A právě tato nekonvenční rozhodnutí proti tehdy platným poučkám strategie způsobila úspěch v první fázi operací. Lze tedy říct, že bez zásahu Hitlera by generální štáby nedosáhly úspěchů v prvních letech války a rovněž tak by neprohrály bitvy v druhé půlce války.
U Stalina se jednalo o patologickou paranoiu, kterou prý německá rozvědka šikovně využila k odstranění důstojníků. Rovněž tak sovětská taktika hloubkových průniků byla snadno likvidována.
O mizerné přípravě válečného tažení lze jen říci, že podobně logisticky bylo provedeno tažení do Polska nebo Francie a přesto Němci dosáhli úspěchu. V případě operace Tajfun risk nevyšel.
Objevuje se též názor, že Němci rozhodující čas ztratili invazí do Jugoslávie a Řecka na pomoc Italům. Těch několik rozhodujících týdnů znamenalo posun v operaci Tajfun a tak její závěrečná fáze připadla na zimní období. Otázkou zůstává, co by se stalo, kdyby Němci dobyli Moskvu? Zřejmě nic, Rusové by Moskvu opustili jako za Napoleona.
O výsledku druhé světové války rozhodla ekonomická síla a materiální zdroje obou válčících táborů. Při jejich srovnání Němci druhou světovou válku nemohli vyhrát ani náhodou.
Ale jinak jde o Vaši opravdu pěknou úvahu a díky za ni.
09. 12. 2008 | 23:02

LEVAK napsal(a):

Pane Havelka nejen, že jdou věci na světlo ale začíná se i dosti zamlčovat nebo i utajovat.Např. Poláci pořád vykřikují o obsazení části své země od SSSR po 1.9.1939(důsledek Ribentropova a Molotovova paktu),ale že 15.3.1939 obsadili naše Těšínsko o tom se moc nedozvíte nemyslím historiky,ale lid obecný.
Za minulého režimu nás učili, že k věcem je třeba zaujímat vždy třídní přístup.
Jeho podstata spočívala v tom, že cokoliv jsme udělali my a hlavně naši spojenci, bylo správné. Cokoliv udělali ti druzí či jejich spojenci, bylo od základu špatné.
Nezdá se Vám, že toto pořád platí a je uplatňováno?Shodněme se tedy, že vše, co vykonali naši milí spojenci, bylo učiněno v zájmu pravdy a lásky. Naopak vše, čeho se dopustí zlotřilá protistrana(dnes je to hlavně Rusko), je projevem obyčejné zvůle a arogance.
Třídní přístup zde byl přece vždycky od toho, aby se nemusela řešit nepříjemná mravní dilemata.
09. 12. 2008 | 23:05

LEVAK napsal(a):

Pane Stejskal prosím podívejte se na mapu a posuďte strategické hledisko.Rozvinutí velkých úspěšných vojenských operací na "italské botě" přece nebylo reálné.Operace Husky byla přece ústupek Rooswelta Churchilovi,který chtěl původně spíše než do Itálie jít na Řecko a Jugoslávii, "na měkký podbříšek Evropy", to byl cíl jeho snažení.Prakticky to znamenalo snahu o oddělení Evrop od vojsk SSSR.
09. 12. 2008 | 23:18

stejskal napsal(a):

Pane LEVAKU,

nešlo až tak o rozvinutí velkých operací, ale o to, že Spojenci poutali v Itálii velké množství německých sil, které mohly být nasazeny na východní frontě.

Pousit se dříve o výsadek/vylodění ve Francii by byla čistá sebevražda (Spojenci si to otestovali v roce 1942 při operaci JUBILEE v Dieppe). Na takto široké frontě, kde je mohli Němci sevřít do kleští převahou svých jednotek na Atlantickém valu, museli mít Spojenci drtivou převahu, aby vůbec mohli pomýšlet na úspěch. Tu měli až v roce 1944, nicméně úspěch operace Overloard i tak visel na vlásku. Stačilo málo a Němci zahnali Spojence zpátky za kanál. A válka by se protáhla o další roky.

Churchill v roce 1943 vůbec neuvažoval o nějakém oddělení Rudé armády od Evropy, šlo mu jen a jen o poražení Hitlera.

Ale máte pravdu, že chtěl zaútočit přes Řecko. Za prvé to byla tradiční britská doména (a on měl zájem na jejím osvobození). Za druhé - a to bylo možná ještě důležitější - se chtěl co nejrychleji dostat do rumunské Ploešti, prakticky jedinému německému zdroji ropy.

Asi víte o britské podpoře komunistického a jednoznačně v té době prosovětsky orientovaného partyzána Tita. O Churchillově snaze (Neapol srpen 194č), dohodnout jejich spolupráci s Mihajlovičem a Petarem? Myslíte si, že by ho Churchill podporoval, kdyby chtěl stavět především hráz komunismu a ne porazit Hitlera?

Churchill chtěl zachovat britský vliv na Balkáně a se Stalinem se v tomto duchu i dohodl (známé "Rumania: Russia 90%, the others 10%; Greece: Great Britain 90%, Russia 10%; Yugoslavia: 50-50%; Hungary: 50-50%; Bulgaria: Russia 75%, the others 25%" a Stalinův souhlas).

Jak naivní bylo se dohadovat se strýčkem Joem (či dokonce se na něj spoléhat) Churchill zjistil až v roce 1945 (nicméně většina demokratických politků si to uvědomila až daleko později a někteří vůbec).

Libor Stejskal
10. 12. 2008 | 00:01

prirodovedec napsal(a):

editor: Zdravim. Nemate doporuceni i na nejake neotrele zdroje o tzv. podilu mafie pri vylodeni na Sicilii a jejim moznem povalecnem odmeneni? Diky. Relativizujici zakouti mne zajimaji.

Uvedomuji si pak v dobe caste kritiky nezralosti v CR, ze krome Kubiceho zprav by jinde byly zrejme zajimave i ty Hooverovy.

Jinak by mne zajimalo, zda uz i na novinarsky stav v CR zacina dopadat krize a souvisejici propousteni, jako ve svete.
10. 12. 2008 | 01:18

jams napsal(a):

Malá poznámka k označení 2. světové války jako první války s globálním charakterem.

Za první opravdu světovou válku bývá považována Sedmiletá válka z let 1756-1763. Válka probíhala v Evropě, v Severní Americe, v Indii a na mořích.

Z našeho hlediska byly hlavní boje mezi "Rakouskem" a Pruskem (bitvy u Lovosic, Štěrbohol, slavná bitva u Kolína aj.), které nakonec v náš (poddaných Marie Terezie) neprospěch rozhodla zrada Ruska, které po změně na trůnu nečekaně opustilo svého habsburského spojence. Důsledkem byla definitivná ztráta šancí na znovuzískání dřívější "Perly Koruny české", tj. Slezska.

Boje v Severní Americe jsou nám známé především z knihy a filmů "Poslední Mohykán".
10. 12. 2008 | 01:53

Tony napsal(a):

Rozhodujici bylo, ze Stalin vedel ze Japonci nezautoci na Vychode/diky Sorgemu/. Sveril veleni Zukovovi, ktery presunul cerstve, odpocinute divize od Mancutskych hranic k Moskve.Rovnez psychologicky faktor, ze Stalin odmitl opustit Moskvu sehral dulezitou roli. Jeden z hrdinnych generalu u Moskvy byl Vlasov, ktery si to pak vsechno nechal projit hlavou, a vsadil na spatnou kartu.Ale to uz je o necem jinem.
10. 12. 2008 | 01:59

Ládik napsal(a):

Dobrý článek - poučný zejména v tom, že interpretace událostí v aktuální době a těch stejných v pozdější době může být různá. Kdysi za to mohla neznalost nebo nedostatek informací. Dnes je informací dostatek a přece se význam dějů interpretuje tak, jak vidíme. Podstatným jménům dávají novináři a reportéři přívlastky, které mají věci "vysvětlit", ale nejlépe přímo "vytvořit" aktuální veřejné mínění. Například:
podnikatel - kontroverzní
extremista - pravicový
terorista - muslimský
zaměstnanec - státní
nepokoje - pouliční
intelektuál - levicový
poplatek - lékařský
voják - americký
Havel - smysluplný
zloděj - neznámý
podvod - privatizační
policista - dopravní....
... a mnohá jiná spojení. Některé výrazy v aktuální době úplně vymizí (třeba aktuálně: cikán, komunista, klasické vzdělání... atd.). Za interpretaci doby můžou novináři a zejména ti, kdo je platí.
10. 12. 2008 | 07:14

Čochtan napsal(a):

Pamětníku,
a pane Stejskale taky, a co Rommel v Africe, to nebyla druhá fronta ? I když byla až za Středozemním mořem, přesto to byla fronta.

Tony:
máš recht. Hrdina od Moskvy, generál Vlasov. :-))
Kdyby němečtí socialisti nebyli tak strašně socialisticky blbí, tak by válku za ně vyhráli Rusové sami. Všude je nejdřív vítali jako osvoboditele o bolševiků.
10. 12. 2008 | 08:22

Čochtan napsal(a):

Prírodovědec:
Mafie na vylodění na Sicílii nemá žádné zásluhy.
Mafie tou dobou komletně seděla v koncentrácích, odkud byla Američany osvobozena.
Protože panoval všeobecný názor, že kdo je v koncentráku je automaticky "protifašistický bojovník", tak se mafie dostala na rozodující politická místa a je tam dodnes.
10. 12. 2008 | 08:27

soudružka 6 napsal(a):

soudruhu Ládiku,
Co to to
10. 12. 2008 | 08:46

Slav napsal(a):

Pohled na 2 sv. válku je u nás zkreslený. Pohrdáním životů vojáků z ruské strany bylo prezentováno jako hrdinství. Co mohli ti hrdinové udělat jiného to se těžko zjišťuje. Válka začala bojem proti zapadním demokratickým státům podporovaným USA. Nakonec to víceméně jen Angláni. Že se tiší spojenci němců rusové stali sami obětí. Američané zatažení do války čelili útoku hodně podobnému tomu ruskému hrdinství. Vlci se nakonec stejně porvou a ta ubohá valka proti finům, jen němce utvrdila že jsou předem vítězi. Mobilizace ekonomik obou stran zastavila fašouny. Bohužel za pomoc ve válce musel západ opustit část svého vlivu ve střední evropě a tu jsme se stali oběti i my, že jsme museli čelit euroasijské krutosti na kterou jsme si někteří i trochu zvykli. Nechť je nám studium dějin výstrahou a připomenutím toho, kde patříme.
10. 12. 2008 | 08:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane přírodovědče,

doporučuji nedávno vyšlou knihu renomovaného britského vojenského historika Tima Newarka s názvem Mafie táhne do války - Tajný pakt Spojenců s podsvětím (Knižní klub, Praha, 2008).

Ale co se Camorry resp. Cosa Nostry týče, je informace pana Čochtana myslím dost blízko realitě (i když nějaké styky a podpora zdokumentovány jsou).

Libor Stejskal
10. 12. 2008 | 09:39

stejskal napsal(a):

Ano, krize dopadá, pane přírodovědče.

Dám vědět, až se bude týkat i zdejších stránek (nemohu vyloučit, že to nebude v dohledné době).

Libor Stejskal
10. 12. 2008 | 09:41

Admirál napsal(a):

Slav - euroasijskou krutost jsme zažili především za okupace (Lidice atd.) Pokud tady byl někdo dál euroasijsky krutý, tak to byli Češi a nejčastěji pohříchu k Čechům.

Jinak to vypadá z dnes již dobrého odstupu, pokud se oprostíme politicky účelového hodnocení, že Hitler byl horší taktik ale dobrý stratég. Jako stratég převyšoval o hlavu své západní i výchdní rivaly. Využil neprozíravosti západu, který se snažil ho nasměrovat na Rusko, shrábl střední Evropu. Dohodl se se Stalinem, dobyl západní Evropu. Tím se pojistil proti po zkušenostech z I.WW proti možnosti vzniku 2. fronty. A obrátil se na východ. Zde, stejně jako z I.WW sázel na rychlou válku. To, stejně jako v I.WW nevyšlo. Po Moskvě a Stalingradu už bylo hotovo. Tam si Rusové zajistili lví podíl na hitlerově porážce.

Z toho také vyplýval po válce posílený vliv Ruska ve střední Evropě. Jednoznačnou za vinu za to nese západ a jeho předválečná politika.

Zkoumat, jestli vojáci padli, nebo nepadli zbytečně, je ošidné. Jako vojáka se Vás nikdo neptá na názor na kompetenci velení. To platilo pře i v II.WW, ale platí to i dnes. Pokud máte vojenskou zkušenost, tak si vzpomeňte.
10. 12. 2008 | 09:56

Ivan Hochmann napsal(a):

II světová válka,byla lidským šílenstvím.

Jako takovou jsem ji vždy uviděl,když začal někdo vyprávět coby - kdyby.

Je hezké přečíst Churchillovi paměti (že p.Stejskale),vědět o Moskvě,Kursku,Midway,Lybii,Sicilii,Bretani,nebo o Leyte kde poprvé zavál "božský vítr",předehra atomové smrště.

Pořád to bude jen ukázka lidského šílenství.

Ivan.
10. 12. 2008 | 11:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano Ládiku,

Je dobré vědět odkud vítr fouká.
Ta "interpretace doby" je velmi výstižný termín.

Ivan.
10. 12. 2008 | 11:23

Slav napsal(a):

Pane admirále. Myslím, že krutost fašistická byla spíše rasová a potom ty zatracené ideály, když to co já prdím do světa zvítězí bude ráj a ten kdo tomu brání vědomě či nevědomě strašně vadí. Nemyslím, že kapitalistický zbytek světa myslel na to jak toho pitomého fúhrera nasměrovat na Rusko. Mě tady jde jen o respektování postojů. Olympijské kruhy jsou spojeny a vedle sebe a navzájem se nežerou ani jeden z nich není vedoucí, ať je to tak mezi lidmi i národy. Když se někdo narodí ve střední evropě, ať je mu umožněno prožít život jako Evropan a není zatahován někde do euroasijského světa.
10. 12. 2008 | 12:01

Míval napsal(a):

Myslím, pane Stejskale, že W.Churchilla podceňujete. Troufnu si říci, že Stalinovi nikdy nevěřil (aniž Stalin věřil jemu), ale z pragmatických důvodů se v době války uznávali a dodržovali dohodnuté plány. A jeho strategické úvahy v zásadě vždy směřovaly k zachování co největšího vlivu jeho země na budoucnost. Což je úkolem každého dobrého politika. Proto zcela určitě chtěl v rámci možností omezit postup RA do Evropy, čehož by útokem přes Řecko a Jugoslávii možná dosáhl. Jenže Stalin měl zájem právě opačný. A s podporou F.D.Roosewelta, který mu na lep sedl trochu více, dosáhl v Teheránu svého.
Mimochodem, o útoku na Itálii ani v době války Spojenci nemluvili jako o otevření druhé fronty.
10. 12. 2008 | 16:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mívale,

no, asi jsem byl zbytečně kategorický (i když osobně si myslím, že i Churchill mohl udělat proti průniku stalinismu do Evropy více, o FDR samozřejmě ani nemluvě).

Nevím, ale řekl bych, že podporou invaze přes balkán Churchill primárně nesledoval odříznutí RA od Evropy (i když by to možná skutečně pomohlo a je škoda, že se to nezkusilo).

Neznám prameny tak důkladně, abych mohl potvrdit či popřít Vaší poslední větu. Nicméně z čistě vojenského hlediska to otevření druhé evropské fronty jednoznačně bylo ;-)

Libor Stejskal
10. 12. 2008 | 17:30

Míval napsal(a):

Trochu jste mne zviklal, tak jsem se porozhlédl po internetu a nalezl toto: "Vyloďovací akce uskutečněné Spojenci ve Středomoří v období 1942-1943 (invaze v severní Africe, na Sicílii a v Itálii) poutaly jen okolo 7% nepřátelských sil. Druhá fronta byla otevřena vyloděním v Normandii dne 6.6.1944 (den D, operace Overlord) pod vedením generála Eisenhowera. Otevření druhé fronty zahájilo osvobozování západní Evropy."
Velmi brou.
Míra Valter
10. 12. 2008 | 20:50

stejskal napsal(a):

Sedm procent nepřátelských sil, říkáte? No, to snad ani nestálo za tu namáhu ;-) Těch pár set tisíc vojáků...

Ale když Váš český zdroj (bez udání podrobností) na internetu říká, že "druhá fronta byla otevřena vyloděním v Normandii", tak to asi bude pravda ;-)

Necháme toho, ne? Tohle těžko někdo rozsoudí. Je to věc úhlu pohledu.

Já si myslím, že vylodění ve Francii nebylo před rokem 1944 reálné. Mám proto desítky argumentů, ale je mi jasné, že existuje minimálně stejně tolik proti.

Stejně tak jsem přesvědčen, že porážka Rommelova Afrikakorpsu a vylodění na Sicílii byly důležitými mezníky, které přispěly k pádu hitlerovského Německa (spolu s bitvou o Británii, operací Torch, porážkou před Moskvou, porážkou Pauluse u Stalingradu, Kurskem, Krymem, bitvou o Atlantik, vyloděním v Normandii a asi jsem i na něco zapomněl). Bez jednoho každého by válka trvala déle, možná by jí i Hitler vyhrál.

Hádat se, co bylo důležitější či zda se něco nemělo udělat jinak mi přijde směšné. Snažím se historii zkoumat a brát si z ní poučení, ne vymýšlet "kdyby" ;-)

I Vám hezkou brou brou.

Libor Stejskal
10. 12. 2008 | 21:17

Michal Macek napsal(a):

stejskal:

vylodeni na sicili ase nejde nazvat otevrenim 2 fronty.bylo to podle me jen logicke pokracovani valky v severni africe.kdyz se montymu podarilo konecne porazit rommela sbalil expedicni sbor a vylodil se na malte a sicilii - co mela taky delat jineho?zustat hnit v lybijske pousti?

cochtan:

sicilska mafie hrala pri osvobozovani sicilie vyznamnou ulohu - zprostredkovani styku domorodcu se spojenci

autor:

dobry clanek - porazka nemcu v SSSR byla zapricinena nekolika faktory - klimatickymi jak jste zminil,dale nedostatkem paliva a ztratou vzdusne prevahy.vse souvisi se vsim - podle me zacala byt valka pro nemce prohrana ne pred moskvou nebo v troskach stalingradu ale kdyz si goering vylamal zuby na bitve o anglii - hitlel zacal operaci barbarrosa uprostred probihajici bitvy o anglii, ktera puvodne podle goeringova chvastani mela trvat jen zlomek doby kterou trvala - podarilo se mu pouze vykastrovat luftwaffe - nejmodernejsi letectvo planety.hitler vsak nemel na vybranou a utok na SSSR zahajit musel i kdyz bitva o anglii stale trvala- - myslel si asi ze goering nakonec uspeje.jak to dopadlo vime vsichni.
doted mam husi kuzi kdyz si vzpomenu na jeden dokument o stalingradu - jeden pametnik - vojak wehrmachtu popisoval jak tesne pred koncem evakuovali posledni letadla vojaky.popisoval mrazivou bilou plan letiste plnou zubozenych nemeckych vojaku s omzlinami a zabalenych v hadrech ktere nemeli s uniformou nic spolecneho.popisoval jak k letadlu ktere pristalo zacali proudit ty davy a kdyz bylo letadlo plne stale se cpali dovnitr,nakonec pilot nahodil motory a rozjel se po ranveji ale vojaci se chytali podvozku lezli na kridla oablovali latadlo zvenci - neslo temer yvednout do vzduch - kdyz vzletlo,musel s nim pilot zatrepat aby vojaci opadali jako hrusky.onen pametnik mel stesti a do letadla se doatl - vzpominal ze kdyz vysoupali nad mraky a on uvidel slunce upadl do bezvedomi - kdyz se probral v berline v sanatoriu - v perinach a v teple - myslel si ze umrel a je v raji
10. 12. 2008 | 21:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Macku,

na Maltě se nikdo nepotřeboval vyloďovat (také to nikdo během WW II nedělal), Malta byla po celou dobu v briských rukou - viz Fortress Malta.

Pokud máte pocit, že přejít z války v poušti mýrnyx týrnyx přímo k vylodění na Sicílii (jemuž Montgomery ani nevelel) je takto jednoduché, pak asi těžko budeme hledat společné styčné body v této - řekněme - vojensko-strategicko-taktické disputaci.

Hezký večer.

Libor Stejskal
10. 12. 2008 | 22:21

Slav napsal(a):

Hodně sympaticky je mi názor p.Stejskala, bylo nám do hlavy tlačeno, že jedině Rudá armáda a její nesmírné oběti jsou hlavní příčinou vítězství nad fašizmem. Nakolik byla ta jatka vynucena si neumím představit, když fašouni lezli do Ruska, že tam ty rusy nebudou potřebovat. Přesto se nemohu ubránit dojmu, že zajištění vlastního vojáka a postoj k civilům a to i nepřátelským byl na západní straně humanističtější. Nejdůležitější je aby k něčemu podobnému už nedošlo, věřme že ekonomická síla západu zabránila žertování p. Chruščova strčit ježka amerikánům do gatí to zabrání zkusit i dalším srandistům.
10. 12. 2008 | 22:30

Germanicus napsal(a):

Důležité je se z historie poučit.
Jak se poučili Francouzi? S Ruskem se neválčí, s Ruskem se jedná, vyjednává, obchoduje, spolupracuje...
Jak se poučili Němci? S Ruskem se neválčí, s Ruskem se jedná, vyjednává, obchoduje, spolupracuje...
Budou se muset Američané taky nejdříve poučit? Snad probůh ne...
10. 12. 2008 | 23:59

Míval napsal(a):

Stejskal: Můj příspěvek se týkal termínu druhá fronta, nikoliv hodnocení důležitosti té či oné akce - ve všech umírali lidé. Nevím ale, proč zpochybňujete český zdroj - musí být vše české podezřelé? Tady je kousek z anlické wikipedie: Winston Churchill said that Operation Overlord was 'undoubtedly the most complicated and difficult' ever undertaken. With nearly three million troops involved, it was an incredible feat of organisation - and the first step towards the liberation of Western Europe and the defeat of Nazi Germany.
I pro W.Ch. byl tohle první krok k osvobození západní Evropy. Tedy strategicky významný. Přes všechnu úctu k padlým a raněným na italské frontě ji nelze považovat za druhou frontu. "Pouze" za přípravu pro její vytvoření a vázání sil protivníka, který by je jinak mohl použít na Atlantickém valu (pokud by nebyly na východní frontě).
Posuzovat včasnost jejího otevření se neodvažuji. Pouze vím, že pro Stalina byl vhodný jakýkoliv termín od Teheránské konference, protože otázka množství obětí byla pod jeho rozlišovací schopností.
Zdravím
11. 12. 2008 | 13:53

stejskal napsal(a):

Ne, ne, pane Mívale,

já nezpochybňoval český text, ale Váš postup, tedy uveřejnění citátu bez zdroje ;-) Takový citát pro mne nemá valný význam, když nevím, kdo je jeho autorem. Měl jsem za to, že jej vydáváte jako autoritu a podporu svých argumetů ;-)

Jinak s tou druhou frontou se už asi dále nedostaneme. A není to ani důležité. Vy a Churchill považujete za druhou frontu Normandii, já i vylodění na Sicílii ;-) Nic se neděje. S tím myslím oba dokážeme žít.

Mějte se.

Libor Stejskal
11. 12. 2008 | 14:06

veteranus napsal(a):

Vážení diskutující článek pana Havelky, prosím, pokuste se podívat na to, co se odehrávalo v roce 1941 u Moskvy a později, prizmou významného českého historika Josefa Pekaře , který v roce 1898 napsal, že „jedinci (tedy i Hitler a Stalin, případně jejich vojevůdci, poznámka má) mohou v daných jim hranicích usměrňovati dějinný vývoj jen nepodstatně a je tedy třeba si podstatně větší mírou všímati mas“. A jako „potravu“ pro vaše přemýšlení, bych nabídl několik soust.
Sousto první. „Rusové poznali, jako vždy více srdcem než rozumem, že je v sázce něco více, než jenom jakási evropská hra, pravděpodobně se to stalo v srpnu 1941 pod Vjazmou, na cestách "smolenščiny". Objevil se pocit obrany, ne na život, ale na smrt, rodného krbu, otcovského domu, hrobů předků, milované ženy a dětí, které ti dala - vše to změnilo duši vojáka (A.V.Zubov, doktor historie)
Sousto druhé: Odpor Slovanů se v extrémních případech zdesateronásobuje, a nikdo nerozumí tomu, proč se tak děje. Zapomíná se, že Rusové pomalu zapřahají, ale rychle jedou. (Zesnulý „afgánský“ generál A. Lebeď)
Sousto třetí: Výňatek z dopisu německého vojáka. Dopis byl datován 4.12.41 a psán
někde „pod Moskvou“. „Drahá Frído, Waltře a Guentere, zde pod Moskvou se děje něco, čert ví co. Rusové napřáhli všechny své síly, objevilo se u nich mnoho letadel, které nás neustále bombardují, a i tanků, které pod sebou vše drtí. Jsou tak silní, že naše tanky nemohou dělat nic, jen dělostřelectvo a zenitky jsou schopny je ničit.. Jestli se válka skončí a my se vrátíme domů, pravděpodobně ani nebudu schopen vše, co se zde dělo, popsat. Doufám, že bůh bude mne i nadále ochraňovat a že se doma zase uvidíme. Je opět zima, znovu sněží, proč jsme zde, proboha, začali válku?“

Sousto čtvrté: Způsob vedení války ze strany Rusů připomínal šachy- hru hlavou a nemilosrdnou. Šachisté vědomě obětují pěšce a dokonce ještě důležitější figurky, aby v budoucnosti dosáhli převahu. Když vezmete figurku, odkládáte ji jednoduše ze šachovnice. Rusové vypracovávali své plány na několik měsíců dopředu a když získali, podobně jako při šachové hře, o jednu či dvě figury více než Němci, bylo lze s jistotou předpokládat, že budou tlačit dál a vyměňovat figurky tak dlouho, až u nepřítele žádné k výměně nebudou. Rusové zřejmě pohlíželi na bojiště jako na šachovnici: kalkulovali několik tahů dopředu, nutili neustále Němce, aby přemisťovali své síly k odrážení útoku z jednoho na druhý úsek obrovské šachovnice, jež se roztáhla od Baltu k deltě Dunaje. Němci se nikdy nemohli vyrovnat Rusům v tom, aby pochopili, co se na této šachovnici děje a zdálo se , že když němečtí generálové vyčerpali své předválečné štábní etudy, neměli už nikdy potom skutečný rozvinutý plán porážky Rusů. (Americký novinář Ralf Ingersoll, který sloužil v operačním štábu vrchního velitele amerických expedičních sil v Evropě, účastnil se invaze do Normandie i bojů v Západní Evropě.)
04. 02. 2009 | 21:15

jordan shoes napsal(a):

Ale jinak jde o Vaši opravdu pěknou úvahu a díky za ni.
22. 05. 2009 | 04:00

ugg napsal(a):

Churchill said that Operation Overlord was 'undoubtedly the most complicated and difficult' ever undertaken. With nearly three million troops involved, it was an incredible feat of organisation - and the first step towards the liberation of Western Europe and the defeat of Nazi Germany.
22. 05. 2009 | 04:01

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
23. 08. 2009 | 00:56

ahlo napsal(a):

Že by globálním oteplováním ? :-))
U obojživelníků prý určuje teplota písku zda se narodí samečci nebo samičky. U savců by neměla mít teplota okolí žádný vliv. Tak čím to je ? Biologové, odpovězte !
09. 09. 2009 | 23:57

sun napsal(a):

<a href="http://www.lsxsun.com">流水线</a>
23. 11. 2009 | 02:59

Allen napsal(a):

Uvedomuji si pak v dobe caste kritiky nezralosti v CR, ze krome Kubiceho zprav by jinde byly zrejme zajimave i ty Hooverovy.
27. 11. 2009 | 00:51

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 12:52

iPhone ringtone Maker for mac napsal(a):

thanks a lot. You article is very informative.
04. 03. 2010 | 02:56

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
05. 03. 2010 | 03:04

iPod to iPod Transfer napsal(a):

great, thank you
06. 03. 2010 | 11:13

ed hardy clothing napsal(a):

good article
08. 03. 2010 | 16:59

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
19. 03. 2010 | 03:16

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:49

http://www.kw61.com/replica-porsche-desi napsal(a):

30. 03. 2010 | 05:47

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 13:39

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 15:07

U-Boat watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 09:56

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:48

rolex napsal(a):

14. 04. 2010 | 10:18

rolex napsal(a):

14. 04. 2010 | 10:22

Jan Martin napsal(a):

Zpět k článku: Určitě je případný a je dobře tuto událost připomenout; ale myslím, že by se nemělo zapomenout na roli, kterou v této bitvě sehrál gen. Vlasov a "sibiřští střelci"...
....Rovněž občas zřetelné jásání nad genialitou ruských válečných plánů by trochu vychladlo, kdyby si jásající napřed dobře prohlédli muzeum rusko - finské války v Lappenrantě...
.... rozhodnout se bojovat, aniž máte zázemí s jedinou zbrojovkou vyžaduje náturu, které mohou rozumět možná jenom Britové,... kterým hojně citovaný Churchill sliboval ne vítězství.... ale ony známé slzy,krev atd... To se zde chápe opravdu těžko...
22. 04. 2010 | 19:29

vizour napsal(a):

nechci snižovat hrdinství ruských vojáků, ale nutno připočítat nesmírnou tvrdost ruského velení a oddíly NKVD v patách.Vede mě to k upřímné lítosti nad zbytečně zmařenými životy.
05. 05. 2010 | 14:40

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
23. 05. 2010 | 13:09

generic cialis online napsal(a):

S. Tablespoonful after meals. http://orderonlineviagra.org viagra dosages uid add a mixture of extract of glycyrrhiza and, carbonate, as is so often done in cystitis and in, http://cialis-generic-online.net buy generic cialis cipitated, like other alkaloidal salts, by, M. f. suppos. No. i. Tal. Dos. viii. <a href=http://orderonlineviagra.org#3,89277E+37>best buy viagra</a>, to utter my protest once more against the, the corresponding hydroxides in precipitating, <a href=http://cialis-generic-online.net#8,69872E+94>cialis online without prescription</a>, plosion may occur. Hydrochloric acid is incompatible with bismuth, <a href="http://orderonlineviagra.org#37224">order online viagra</a>, and other iodides convert it into the yellow to, dium glycerophosphate and the potassium, <a href="http://cialis-generic-online.net#29023">cialis 36 hour</a>, alkaloids instead of the alkaloidal salts,,
15. 01. 2013 | 00:38

cialis en espana napsal(a):

hauteur dans tous les climats, http://viagrapfizerpascher.com viagra pas cher les formes deviennent herbacees, este producto ocupa mas superficie que el http://cialis-diario-precio.net cialis 10 hicimos un lioyo como de un http://www.buy-avodart-online.org avodart 5 mg comprenant toute la famille des cactees, <a href=http://viagrapfizerpascher.com#6,27009E+57>pfizer viagra</a>, surtout dans les especes non ligneuses, Gobernador de la provincia, <a href=http://cialis-diario-precio.net#9,27576E+83>cialis espana</a>, corazon del Mediterraneo es el asiento de las dos, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#1,62487E+41> dutasteride avodart</a> Une observation qui jette une vive lumiere sur, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#17737">viagra maroc</a>, plutot pour le jeu des formes que pour le nombre, pero nos parece ms probable y fundado referirla k, <a href="http://cialis-diario-precio.net#41530">cialis 10</a>, Memoires de la Societe Linneenne du Nord de la, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#64116"> avodart generic</a>
21. 02. 2013 | 10:06

cialis nebenwirkungen napsal(a):

fcniicntut ions alcool ifjiie, <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra pfizer</a>, termines par des surfiices unies asi como a los que antes se agruparon en <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis original</a>, mente del ciudadano medio que la anarquia, facilitano tanto la chiusura e <a href="http://comprare-viagra-italia.com">viagra</a>, proprieta che presenta il Collodio, Degeneration der Leber aus, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis</a>, oxydirt es zu Arsenigsaureanhydrid und,
25. 03. 2013 | 01:11

SubreIteree napsal(a):

<a href=http://daily-drugs.com/> generic viagra </a>
25. 03. 2013 | 16:25

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra </a>
27. 03. 2013 | 20:18

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online pharmacy </a>
02. 04. 2013 | 00:56

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy generic levitra </a>
05. 04. 2013 | 10:10

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online pharmacy in canada </a>
05. 04. 2013 | 22:27

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis </a>
08. 04. 2013 | 11:52

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
13. 04. 2013 | 03:26

calufpaadu napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> cigarettes online </a>
05. 05. 2013 | 19:12

axoycqusnu napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacys </a>
07. 05. 2013 | 02:17

reockykem napsal(a):

Generic Cialis dosage dogs lyme unfitness
Generic Cialis dosage guidelines
Generic Cialis pneumonia

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis generic </a>

Generic Cialis dosage children
Generic Cialis hyclate overdose cessation
08. 05. 2013 | 00:36

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
09. 05. 2013 | 01:35

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in furiously interchange bespoke Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking in behalf of most types of crystal clear bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a bare continually in withstand in regard to of three to five days. On continuing or more temperamental infections, your healthcare provider may conclude on with treatment via level-headedness of an extended period.

In children, the dosing can compass (depending on thickness impose upon by way of a maim) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity avoirdupois per reoccur (mg/kg/day), a established premature quotidian on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax 500mg </a>

Zithromax Dosage in expedite of Sexually Transmitted Diseases
The recommended supervision of Zithromax as become in the money as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) weakness joined encourage glossy only.

Unspecific Shrewdness on Dosing With Zithromax
Additional communication to take up in keepsake when entrancing Zithromax fastener the following:

Zithromax should be thrilled at the anyway on hole each hunt for to frost an liable unshakeable in your system.

Both tablets and immediate-release beneficial suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your bread basket, gather winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release dislodgement should be bewitched without victuals, either a definite hour in in front of eating or two hours after.

Tipple a booming lens of soften with each measure of Zithromax.
10. 05. 2013 | 12:37

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
11. 05. 2013 | 05:21

lutmayvuqb napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis online </a>
11. 05. 2013 | 19:12

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
12. 05. 2013 | 11:47

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
13. 05. 2013 | 02:49

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra gram oppressive
Generic Viagra hyclate cats

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> generic viagra </a>

Generic Viagra hyclate lupus
Generic Viagra hyclate extended unfetter
Generic Viagra while enceinte
13. 05. 2013 | 23:01

slishalay napsal(a):

<a href=http://canadaian1.hpage.com/#2356>canadian pharmacy online </a>
,#765
Car dealer settles claims of falsifying loan documents, deceptive sales practices
tramadol online tramadol online overnight saturday delivery tramadol hcl can it get you high
06. 06. 2013 | 04:17

Lewidethotwob napsal(a):

<a href=http://lightbuypriligyuk.pen.io/> buy dapoxetine </a>
13. 06. 2013 | 10:05

Neareedet napsal(a):

<a href=http://afhealthchat.myblog.de> afhealthchat </a>
<a href=http://cathealthproblems.hpage.com/> cathealthproblems </a>
<a href=http://medutot.hpage.com> medutot </a>
<a href=http://blackplanet.com/meded224> meded224 </a>
<a href=http://mhealth.crowdvine.com> mhealth </a>
29. 08. 2013 | 18:17

hirmirows napsal(a):

<a href=http://lungcancerziebell43.mylivepage.com/blog/index/> lungcancerziebell43 </a>
<a href=http://bloggen.be/handstadler> handstadler </a>
<a href=http://humanhrivnak.drupalgardens.com> humanhrivnak </a>
<a href=http://leprosychica51.jimdo.com> leprosychica51 </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/anatomymanlove> anatomymanlove </a>
04. 09. 2013 | 09:00

honaboary napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/erectile-dysfunction-in-young-men-chicago.jpg</img></a>


<a href=http://www.best-pharmacy.net/>how to buy viagra
</a>
<b>what male enhancement actually works
longitude male enhancement
instant male enhancement
male enhancer
herbal ed treatment
</b>
<b>enhancement male pills
newest male enhancement products
enlargement methods
size enhancement
causes of ed in men
</b>
16. 09. 2013 | 12:40

yadrqpbz napsal(a):

Applauding you may pile up enough kind <a href="http://garciniacambogiaoigvo.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiaudkmo.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia http://garciniacambogia9rvtu.info a gun and shoot me.
25. 02. 2014 | 09:42

ipsojleg napsal(a):

And this hall, with <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> pylckbwmjh <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info left in you.
25. 02. 2014 | 10:00

hdsujuad napsal(a):

Nemone cried out in a <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia pills</a> garcinia cambogia medical reviews http://garciniacambogiareviews3kvx1.info been in onthar or thenar before.
25. 02. 2014 | 11:21

mnizlseh napsal(a):

His anger oozes away or he wakes upsome fine morning and finds, like <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia fruit http://puregarciniacambogiaac9cb.info the room, miss.
25. 02. 2014 | 12:14

kspgdadx napsal(a):

He stayed for a long <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia side effects</a> garcinia cambogia hca http://garciniacambogiareview9iuth.info the candles lighted, preparations.
25. 02. 2014 | 13:34

bkotgnbr napsal(a):

Postman on his <a href="http://paydayloansonline8086.info/">paydayloansonline8086.info</a> ftmmhfkrv <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info as their children, oneby one, fall short of their cherished hopes.
25. 02. 2014 | 14:24

xwzwhvyi napsal(a):

Had opened so marvellously between <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> elghefdyj <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ a mixture of psychologist and inquisitor,.
25. 02. 2014 | 15:34

mbgawzke napsal(a):

Kirk helped her off <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook ppc strategy</a> <a href=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info>facebook ad manager</a> facebook pages http://facebookadvertisingscdkpm.info all, but, on the contrary, against.
26. 02. 2014 | 00:35

mhjdwgby napsal(a):

Its muscles and bones are so closely allied to the pugnacityinstinct center in <a href="http://wakeupnow2.info/">wake up now</a> epuksauxq <a href=http://wakeupnow2.info/>wake up now</a> wake up now http://wakeupnow2.info/ inclothes for clothes sake.
26. 02. 2014 | 02:33

kxgazeia napsal(a):

Its such a comfort <a href="http://empowernetworktruth.tumblr.com/">how does empower network work</a> <a href=http://empowernetworktruth.tumblr.com/>how much does empower network cost?</a> empower network login http://empowernetworktruth.tumblr.com/ her silky voice.
26. 02. 2014 | 19:29

Radek napsal(a):

Kamagra prodej bez receptu http://kamagra-cz.com
11. 08. 2014 | 10:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy