F-86F Sabre versus MiG-15 (2) - Jak se tlačí Sabre…

03. 02. 2009 | 16:12
Přečteno 14827 krát
Autor : ing. Radek ICE Panchartek

Nejlepší pilot, kterého Risner ve svém životě potkal, nebyl Američan, ale pilot MiGu-15, se kterým se pustil do souboje. Do souboje, který v konečném důsledku přinesl ztráty na obou stranách.

Oba bojující letouny, F-86F Sabre i MiG-15, klesaly a nabíraly rychlost. Rychloměr ukazoval 0,95 M, když se pilot MiGu rozhodl pro manévr, který vypadal jako dokonalá sebevražda.

Dokonalý akrobat

Provedl půlvýkrut, otočil letoun na záda a začal přitahovat. Risner usoudil, že zvrat (zvrat je kombinace půlvýkrutu a půlpřemetu) v tak malé výšce nemůže skončit jinak, než nárazem do země a přešel do mírné zatáčky, aby mohl zkontrolovat dopad MiGu. Wingmanovi ohlásil „Two, this is going to be the easiest kill I ever had!(Dvojko, tohle bude můj nejsnadnější sestřel!).

Ale těšil se předčasně. Pilot MiGu byl skutečně excelentní a dokonale znal okolí svého letiště. Spodní část půlpřemetu dokončil ve vyschlém korytě řeky. Korytem prolétl tak nízko, že se za jeho letounem vířil prach a odlétávaly drobné kamínky. Slabé tři metry nad zemí.

Risner, zpočátku ohromený úžasným akrobatickým číslem, se rychle vzpamatoval a vrhl se skrz oblak zvířeného prachu za ním, aby ho dostal, dokud je v přízemní výšce a má omezenou možnost manévrování. Ale při dotahování to trochu přehnal a vlétl do úplavu za MiGem. Turbulence zmítala Sabrem tak, že nedokázal udržet MiG v zaměřovači.

Pilot MiGu rozpoznal Risnerovy potíže a vytasil se s dalším „trikem“. Prudce stáhl otáčky motoru a otevřel brzdící štíty. Předpokládal, že ho „rozjetý“ Sabre s přebytkem rychlosti předlétne a dostane se tak před hlavně vražedné baterie tří kanonů v přídi MiGu.Sabre se dostával na úroveň MiGu a míjel ho v těsné blízkosti. Risner už měl nalétáno dost na to, aby se nechal takovým manévrem zaskočit. Když byl na úrovni kabiny MiGu, vytáhl svůj Sabre do sudového výkrutu, kterým se dostal na jeho druhou stranu. Když to pilot Migu zaregistroval, „přiložil pod kotel“ a zahájil ostrou zatáčku s velkým přetížením směrem od něho.

Risner položil Sabre do ostrého náklonu, přitáhl a začal přetínat zatáčku MiGu. V okamžiku, kdy už si „šteloval“ MiG v zaměřovači, provedl pilot čínského MiGu další z překvapivých kousků. Prudce potlačil a převedl MiG do „tlačené“ zatáčky. Tento divoký manévr nedokázal Risner zopakovat, protože byl příliš blízko. Musel dotočit normální „taženou“ zatáčku na opačnou stranu a honička začala znovu od začátku.

Tlačená zatáčka, zdánlivě jednoduchý manévr, je velmi nepříjemná. Pilot je vystaven zápornému přetížení proti, kterému anti-G kalhoty nepomáhají, pilotovi se hrne krev do hlavy tak, že začíná vidět rudě, ztrácí vědomí (Red out) a hrozí mu zpřetrhání cév zásobující mozek krví. Na rozdíl od kladného přetížení, které je snesitelné zhruba do 8G, se u záporného považuje za mezní hranici –2G, maximálně –3G.

Pilot MiGu otočil svůj letoun na záda a v této poloze stoupal při rychlosti 0,8M po úbočí blízkého horského hřbetu. Za hřebenem přitáhl a s kladným přetížením kopíroval odvrácenou stranu kopce, přitom měl hlavu v prostříleném kokpitu pár metrů nad vrcholky stromů. Risner, který ho pronásledoval v normální poloze, musel na vrcholu provést půlvýkrut, aby se dostal na záda, protože tak ostrý obrat by byl jako tlačený nesnesitelný.

Risner sám přiznal, že zažíval horké chvilky, sáhl si až na dno fyzických sil a musel využít všechny své pilotní dovednosti, aby se za MiGem udržel. Pilota MiGu považoval za nejtěžšího protivníka, kterého kdy ve vzduchu potkal a na adresu jeho pilotního umění nešetřil slovy chvály.

Dřina a dřina

Během honičky kolem hory Risner využíval každou příležitost k tomu, aby se pokusil MiG zasáhnout. Výhodou Sabru bylo, že zásobníky obsahovaly 267 nábojů na hlaveň, což při kadenci 1200 ran za minutu reprezentovalo teoreticky nepřetržitou třináctisekundovou dávku, takže se nemusel na spotřebu munice ohlížet tolik jako piloti MiGů.

Několikrát se mu podařilo MiG zasáhnout, což dokládaly odletující kusy plechu. Celkový technický stav MiGu se rychle zhoršoval. Risner mu odstřelil část svislé ocasní plochy, definitivně odlétl již dříve proděravěný překryt kabiny, z levé strany letounu vycházel kouř a občas probleskly plameny.

Letouny oblétly hřeben a znovu se ocitly ve vyschlém řečišti. Joe Logan, Risnerův wingman se držel svého vedoucího, jak jen to v sérii divokých manévrů šlo a halekal do rádia: „Hit him Lead! Get him!(Střílej veliteli, doraz ho!).

I´m doing my best!(Dělám, co můžu), zněla odpověď. Ale přes úpornou Risnerovu snahu se protivník nevzdával a bojoval jako lev. Když se Risner dotahoval k MiGu, na vzdálenost vhodnou ke střelbě, ten použil opět trik se stažením otáček a otevřením brzdících štítů.

Risner zareagoval stejně jako předtím, sudovým výkrutem vytratil rychlost a ocitl se na druhé straně, vlevo, těsně vedle MiGu. Oba letouny klouzaly s otevřenými brzdícími štíty a motory na volnoběžných otáčkách těsně vedle sebe, křídlo na křídle.

Byli tak blízko, že Risner byl schopen rozeznat prošívání na kožené přilbě pilota MiGu. Pilot se krčil před náporem vzduchu za čelním štítkem kabiny. Už neměl kyslíkovou masku, kterou mu pravděpodobně serval proud vzduchu, když Risnerova kulometná dávka odstřelila odsunovací část překrytu.

Oba letouny se „potácely“ v přízemní výšce, na minimální rychlosti, konce křídel pár centrimetrů od sebe, piloti na sebe nevěřícně zírali když: „…he raised his hand, and shook his fist.(… zdvihnul ruku a pohrozil mi pěstí) vzpomínal Risner a pomyslel si: „This can't be happening! It´s like stupid movie.(To snad ani není možné, je to jak z blbého filmu).

Pilot MiGu najednou naklonil svůj letoun a provedl zatáčku doprava. Risnerovi, pokud ho nechtěl ztratit, nezbývalo než udělat totéž. V zápalu boje vůbec nestíhal sledovat, kde jsou. Číňan ho zatáhl sérií divokých manévrů zhruba 35 mil do čínského vnitrozemí, přímo nad základnu Ta Tung Kuo.

Než se Risner vzpamatoval, proletěly letouny přímo mezi dvěma hangáry. Mezitím se wingman, který svého velitele neustále kryl, ozval do rádia: „Lead, they´re shooting at us!(Veliteli, jsme pod palbou!).To byl další z pokusů, jak setřást protivníka. Rádiem zalarmoval postavení flaku na letišti a „protáhl“ své pronásledovatele v malé výšce přímo před hlavněmi protiletadlových dělostřelců. Ti neváhali a stříleli po Sabrech, až se z hlavní kouřilo. Letouny byly tak nízko, že piloti viděli záblesky u ústí hlavní, které na ně mířily.

Na první pohled se zdálo, že pilot MiGu už toho má v rozstříleném letounu dost a rozhodl se pro nouzové přistání pod deštníkem vlastní protiletadlové palby. Udělal zatáčku a klesal směrem k přistávací dráze. Podle všeho chystal přistát na břicho. Neměl vysunutý podvozek, letěl tak nízko, že se za ním zvedal prach kolem přistávací dráhy, ale stále měl příliš vysokou rychlost, kolem 300 uzlů (555 km/h), přitom normální přistávací rychlost MiGu-15 byla kolem 180 km/h, podle zbytku paliva. To bylo podezřelé.

Dohráno

Risner, který ho pronásledoval, byl o něco výš. Nezbývalo mu, než se držet těsně za MiGem, protože tak snižoval nebezpečí, že bude zasažen čínským flakem. Čínští protiletadloví dělostřelci by totiž při přílišné horlivosti mohli zasáhnout vlastní letoun.

Navíc mu bylo jasné, že pokud by si to pilot MiGu s přistáním rozmyslel, na konci letiště bude muset buď přitáhnout, nebo udělat zatáčku a tak se vystaví v zaměřovači Sabru podstatně větší plochou, než když letí přímo před ním v přímočarém letu.

Nespletl se. Když začal pilot MiGu na konci letiště přitahovat, Robbie stiskl spoušť a „půlpalčáky“ spustily svoje ničivé staccato. Dlouhá dávka MiGu doslova odřízla 4 stopy (1,2 m) z konce pravého křídla, které začalo hořet.

Hra skončila. Pilot MiGu vytáhl svůj letoun do svíčky, udělal souvrat vpravo, čímž se dostal na opačný kurz a chystal se, tentokrát již definitivně, provést nouzové přistání na travnatém bočním pásu vzletové a přistávací dráhy.

Risner zezadu „napumpoval“ zbytek obsahu zásobníků přímo do jeho výtokové trysky. MiG, který po strmém sestupu ještě nestihl snížit rychlost a svištěl těsně nad zemí rychlostí nějakých 350 uzlů (648 km/h) najednou „škobrtl“ ve vzduchu, narazil do travnatého pásu a roztříštil se. Kusy hořícího vraku zaháhly také několik letounů odstavených na zemi. Ty začaly hořet a explodovat.

Trosky a kusy plechů létaly vzduchem a Risner měl co dělat, aby se jim vyhnul. MiG byl definitvně vyřízený a Robbie si mohl připsat šestý sestřel. Joe Logan, který mu stále hlídal záda, mu rádiem pogratuloval: "Red lead, you just destroyed their whole Air Force." (Veliteli, právě jsi jim zničil celé letectvo). Risner se v duchu ušklíbl, Joe byl nejen dobrý wingman, ale i dobrý kámoš. Teď bylo načase přemýšlet nad tím, jak dostat oba v pořádku domů.

Nebezpečná cesta domů

Situace obou Sabrů nebyla vůbec růžová. Motaly se v malé výšce, v dosahu lehkého flaku, daleko v hloubce čínského území. Aby toho nebylo málo, nacházely se mezi dvěma leteckými základnami Antung a Ta Tung Kuo, kde byl vybudován obranný perimetr protiledlového dělostřelectva, bránícího obě letiště.Zpravodajci je varovali, že nepřítel má v této oblasti velkou koncentraci protiletadlových děl všech možných ráží, většinou řízených radarem. Celkem asi 250 hlavní. Tentokrát se bohužel vůbec nemýlili.

Oba letouny musely nastoupat, jednak kvůli tomu, aby snížily spotřebu paliva při letu zpět a také, aby se dostali alespoň z dosahu protiletadlových zbraní malé ráže. Flak do nich pral ze všech stran a piloti se mu snažili vyhnout, jak jen se dalo. Výbuchy granátů plnily nebe černými obláčky a letouny se otřásaly nárazy tlakových vln, až v konstrukci praštělo.

Když už to vypadalo, že jsou z nejhoršího venku a před sebou měli tok řeky Yalu, ozval se rádiem Joe Logan: „Lead, my fuel gauge is down!(Veliteli, dochází mi palivo). Robbie Risner zpomalil a nechal wingmana přelétnout nad sebou, aby zkontroloval stav jeho letounu.

"It looks like you've been hit." (Zdá se, že´s to schytal), zněla nepříliš optimistická „diagnóza“. Celý spodek Loganova Sabru byl pokrytý unikajícím palivem a hydraulickou kapalinou.

Bylo více než jasné, že zpět na mateřskou základnu 336.TFS AFB Kimpo se v tomhle stavu nedostanou. Jediným řešením bylo, pokusit se dolétnout na jih, k ostrovu Cho-do ve Žlutém moři, kde mělo US Air Force vybudovanou základnu pro záchrannou a pátrací jednotku SAR (Sea Air Rescue). Od ostrova je dělilo zhruba 60 mil.

Letouny si vyměnily pozice. Z Loganova Sabru, letího vpředu, crčelo palivo a palivoměr padal k nule nebezpečně rychle. Pilotovi začalo docházet, že i těch 60 mil je neskutečná dálka, kterou nemůže zdolat. Risner, který letěl za ním, horečně přemýšlel, jak by mu mohl pomoci. Katapultáž nad územím ovládaným severokorejci nedávala přílišné vyhlídky na přežití.

Statečné rozhodnutí

Podle standardního postupu měl druhý pilot z dvojice zůstat se svým kolegou, dokud nespotřebuje zbytek paliva. Potom počkat na katapultáž, zkontrolovat otevření padáku a dopad pilota na zem. Dalším úkolem bylo zaměření polohy sestřeleného pilota, navedení záchranných jednotek, případně jeho ochrana ze vzduchu, až do doby, než i jeho zbytek paliva donutí opustit oblast a starat se o záchranu vlastního života a letounu.

Ale Risner nechtěl přijít o přítele. Když Loganovi zbývalo palivo na posledních pět minut letu, dostal Robbie nápad, jak by to možná šlo zařídit. „Two, shut down engine, I´ll try to push you!(Dvojko, vypni motor, zkusím tě tlačit) nařídil rádiem.

Tohle ještě nikdy nikdo nezkusil. V pestré historii letectva se zkoušelo všechno možné, aerovleky na laně nebo na tyči, parazitní letouny, ale vždy to bylo při podstatně nižších rychlostech a letouny byly pro podobné „atrakce“ speciálně upravené. Ale stíhačka není stavěná na to, aby před sebou tlačila jiný letoun. Riziko bylo obrovské. Oba letouny mohly skončit svoji pouť neřízeným pádem, beznadějně zaklíněné jeden do druhého.

Logan vypnul motor, který už byl stejně prakticky bez paliva a udržoval přímočarý sestupný let, pokud možno s minimálními opravami. Risner se pomaličku blížil k zadní čáasti jeho Sabru. Milimetrovými pohyby páky přípusti motoru opravoval sbližovací rychlost a opatrně zasunul převislý „ret“ ukrývající anténu radilokačního dálkoměru do výstupní trysky Sabru letího před ním. Fungovalo to.

Robbie měl největší obavy z toho, aby byl motor jeho letounu dostatečně zásobovaný vzduchem, protože část vstupního otvoru byla zakrytá tryskou Loganova Sabru. Kdyby došlo k přetažení prvního stupně kompresoru, mohl motor zhasnout. To by znamenalo konec.

Nezanedbatelné bylo i riziko toho, že motor Risnerova Sabru nasaje nějaký úlomek z poškozeného Loganova letounu. V lepším případě by úlomek motorem prošel a jen ho poškodil, v horším mohl motor klidně explodovat.

Další problém byla turbulence za Loganovým Sabrem. Risnerovi se podařilo najít prakticky jen jeden bod, kde byl v „závětří“, ale jakmile se poloha letounů o pár centimetrů změnila, cloumaly ním vzestupné nebo sestupné víry. Netrvalo dlouho a příď jeho Sabru byla otřískaná a plechy zmuchlané jako na Cadillacu po těžké bouračce. Pokaždé musel znovu provést sbližovací manévr a obnovit kontakt s letounem před sebou, navíc prakticky poslepu.

Proud vzduchu totiž vysával z nádrží a drenážního systému Loganova Sabru nevyčerpatelný zbytek paliva. To se mísilo s vytékající hydraulickou kapalinou a pokrývalo čelní sklo Risnerova Sabru matným, téměř neprůhledným filmem, který rozmazával proud nabíhajícího vzduchu dál po překrytu. To vše při rychlosti zhruba 190 uzlů (352 km/h).

Risner po letech popisoval situaci takto: „Představte si, že jedete v husté mlze po kostrbaté polní cestě rychlostí 80 mil za hodinu (130 km/h) a před sebou tlačíte druhé auto“.

Na prahu bezpečí

Díky nezměrnému úsilí, se Risnerovi podařilo, postupně dostrkat Loganův Sabre až k pobřeží před ostrovem Cho-do. Tam už se mohl wingman bezpečně katapultovat. Risner se odpoutal a v rádiu uslyšel: „I am going to bail out. I'll see you in a little, while as soon as they pick me up...(Jdu na katapultáž. Uvidíme se za chvilku, jen co mě vyzvednou…). To byla poslední slova, která od svého wingmana slyšel.

Risner ještě zkontroloval otevření Loganova padáku, ale potom už to byla práce záchranných jednotek. Sám byl nucen zamířit k letišti, protože i jeho zásoby paliva se tenčily. S poškozeným letounem přistál na základně Kimpo.

Přes nadlidský výkon a obrovské hrdinství obou pilotů si Logan toho osudného dne svoji dávku štěstí již vyčerpal. Před dopadem na vodní hladinu se bohužel nestihl včas zbavit padáku, překryl ho vrchlík a šňůry se mu omotaly kolem krku. Celou situaci ještě zhoršily záchranné vrtulníky, které se proudem vzduchu od rotoru, snažily "dofouknout" pilota k blízkému břehu.

Přestože byl 1/Lt. Logan dobrým plavcem, nedokázal se ze šňůr vymotat a tento boj s vodním živlem prohrál. Záchranná jednotka SAR, vylovila jen bezvládné tělo nešťastného pilota.

Risner dvě hodiny čekal na záchranný létající člun Grumman HU-16 Albatross. Když osádka otevřela dveře a Logan se neobjevil, cítil, že něco není v pořádku. Potom se dověděl krutou pravdu.

Vyšlo v časopise Naše vojsko 2/2008North American F-86F-1 Robbieho Risnera. Je to jedna z podob letounu, která je fotograficky doložená. Takto vypadal letoun těsně po předání 336. FIS 4. FIW na AFB Kimpo. Nese známý znak 336. FIS "Rocketeers" ale postrádá pilotův osobní marking - zajíce s lupou.

Prameny:
Arsenjev E.: MiG-15 ISBN 5-85729-019-8
Davies Larry: Air war over Korea ISBN 0-89747-137-7
Davies Larry: MiG alley ISBN 0-89747-081-8
Dorr R.F., Lake J., Thompson W.: Korean war aces ISBN 1-85532-501-2
Mesko Jim: Air war over Korea ISBN 0-89747-415-5
Piotrowski Cezari, Taras Piotr: Korea 1950-53 ISBN 83-86208-24-4
Skulski Premyslav: MiG-15 Pod lupa ISBN 83-86153-45-8
Periodika: Air international, Flight, NTW, Aviacia i vremja, Mir aviacii
Web: www.acig.org

Kresby: autor

Foto: USAF, archiv US DoD, autor

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Havelka napsal(a):

Děkuji
03. 02. 2009 | 16:52

F. Adamec napsal(a):

Zelene mozky zase utoci, maji to v DNA.
03. 02. 2009 | 17:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane Adamče,

připadne mi, že jste se zastavil v minulé době :)

Mám zkušenost základní vojenské služby v ČSLA a tam bylo "zelených" mozků plno. Dnešní armádu tvoří, převážně, sebevědomí profesionálové. To je dobře.
03. 02. 2009 | 17:39

stejskal napsal(a):

Skvělé, díky moc.

Dost mi leželo v hlavě to "divné" tlačení jednoho sabru druhým. Z filmu to vyznělo, jako že ten první snad jen stáhl motor na minimum, což mi přišlo vzhledem k žáru, jenž tryskový motor vydává, poněkud přitažené za vlasy.

Takhle se mi to už zdá... no, řekl bych méně neuvěřitelné (něco jako když pilot Luftwaffe vyskočí nad Alpami z letadla ve výšce nad tisíc metrů, neotevře se mu padák, ale on to přežije, protože spadně do laviny; dějí se různé věci).

Druhá věc, která ve filmu zazněla dost mne zaujala:

Logan se prý utopil především proto, že se hoši od vrtulníků nemohli dohodnout s kolegy od SAR, kdo jej vlastně vytáhne. S albatrossem by jej nikdo nikam "nefoukal" a spíše by se pokusili přistát v jeho blízkosti (otázka ovšem je, v jakém stavu bylo moře).

Ještě jednou díky. Výborné čtení (i když asi ne pro všechny ;-)

Libor Stejskal
03. 02. 2009 | 18:35

juvel napsal(a):

To mi připomělo letecké eso, Ivana Kožeduba. Tady by stačilo zaměnit jeho jméno za Risnera, letadlo F86F Sabre za Lavočkina a Mig 15 za Focke-Wulfa a je to čtení k nerozeznání.
03. 02. 2009 | 18:54

stejskal napsal(a):

No, srovnávat Risnera (při vší úctě k jeho schopnostem a výsledkům) s nejlepším spojeneckým pilotem I. N. Kožedubem a jeho dvaašedesáti potvrzenými sestřely za sruhé světové války mi přijde poněkud nepřípadné. To byla přeci jen trochu jiná liga.

Ale nikomu to neberu... ;-)

Libor Stejskal
03. 02. 2009 | 19:24

Petr Havelka napsal(a):

Pane Stejskale,

v článku je zmíněno, že se včas nezbavil padáku. Padák musíte v přijatelné výšce nad vodní hladinou odstřelit nebo z popruhů doslova vypadnout. Zamotat se ve vodě do padáku je osudová záležitost
03. 02. 2009 | 19:46

Michal Macek napsal(a):

ze simulatoru vim ze je velmi tezke ba temer nemozne zasahnout palubnim kanonen v rychlost1 1M a vyssi cil ktery se pohybuje stejne rychle a jeste divoce manevruje - takze klobouk dolu pred temito piloty.dneska vas sejmou AMRAAMem pres radar a ani nepotrebujou vizualni kontakt
03. 02. 2009 | 19:55

Líný černý pes napsal(a):

Tja, no ve vzduchu je asi, stejně jako na zemi, možné, při troše chtění a štěstí, ledacos.
03. 02. 2009 | 20:21

stejskal napsal(a):

Já, vím, pane Havelko,

byl jsem povolán cob\ záklaďák k parašutistům v Prostějově (jako absolvent a naštěstí jen na měsíc, pak mne superabitrovali ;-), teoreticky to všechno znám.

Toliko jsem reprodukoval úvahu, která zazněla ve filmu. Pokud byl mrtev následkem udušení, neřekl bych, že by se jej snažili někam "dofoukat". Ale mohu se mýlit.

Co létáte, pane Macku? Já "ila" ;-)

Libor Stejskal
03. 02. 2009 | 20:32

juvel napsal(a):

to stejskal: asi se mi ta ironie moc nepovedla. Ale po přečtení tohoto blogu se mě v mysli vybavilo to, co už jsem dávno zapoměl, totiž kniha o I.Kožedubovi, kterou jsem četl jako malý kluk. A připoměl mi to zejména podobný styl popisu vzdušných soubojů, mistrovství Kožeduba bylo také zdůrazněno mistrovstvím leteckých es luftwaffe.
03. 02. 2009 | 20:35

Michal Macek napsal(a):

stejskal:

ja vyrustal jeste na PC386 ,takze Dogfight,TFX atd...
stary klasiky - ne uplne realisticke ale taky ne uplne arkadove - treba blackot a redout umel TFX udelat - ve sve dobe to byla prevratna hra - uz jen protoze ze 3 letadel bylo v te dobe 1 prototyp (F117) a dva byly tehdy jen na papire (F22 Raptor a Eurofighter) napriklad pristat s raptorem na letadlove lodi aniz bych na konci ranveje spadl do more se mi povedlo asi az po mesici :) ale uz tehdy byly dost realisticke simulatory (matne se mi vybavuje Flight over europe nebo microsoftacky Flighsimulator) dns uz neni na hrani moc cas
03. 02. 2009 | 20:56

Petr Havelka napsal(a):

Pane Stejskale,

já Vás zdravím, stará vojno :)
Byl jsem v Prostějově dva roky, u technického zabezpečení, tedy nevýsadkový. Jistého generála Páleníka si pamatuju coby podporučíka, hrávali jsme spolu fotbálek, je to prima chlapík. Dalšího generála Prokše si pamatuju velmi dobře, za jeho Devítky jsem pravidelně šůroval na štábu, říkali jsme mu "Goro Bílý Pes" no a ten taky šéfoval vojenskému zpravodajstí. Tehdy jsem se o armádu obával, dnes už ne :)
03. 02. 2009 | 21:18

martys napsal(a):

takový bojovník a nakonec se utopí :-)
co si o tom má člověk myslet?
03. 02. 2009 | 21:22

stejskal napsal(a):

Pane Macku,

já "roury" nikdy nelétal. Popravdě řečeno pro mne letecká historie i technika v podstatě končí WWII. Pak už mne to moc nezajímá. Mrkněte sem, tady se scházejí podobní šílenci jako já http://vwings.net/sturmovik...

Pane Havelko,

já tam byl někdy v roce 1986. Páleník, Páleník...? Nějakej por. Páleník byl zástupcem velitele výsadkové roty průzkumného praporu v Tachově, kam mne z Prostějova odlifrovali (vojnu jsem pak doklepal jako chronický příslušník zpětného odřadu ;-) Byl to fajn chlápek, jestli je to generál, tak mu to přeji.

Z Tachova pak přešel do Prostějova coby náčelník štábu nějaký major Homolka. "Ten byl dost hustej" ;-) Hodně jsme si oddechli.

Libor Stejskal
03. 02. 2009 | 21:28

stejskal napsal(a):

Mimochodem, pane Havelko,

také Vám v Prostějově říkali, jak těžké je při seskoku do vody odhadnout výšku, kdy se máte vyvlíknout z popruhů? Tradovalo se, že nějaký chlápek se odpoutal sto metrů nad hladinou. Jakoby dopadl na beton... Jen jsem si teď vzpomněl, jak jsme se bavili o tom Loganovi.

Libor Stejskal
03. 02. 2009 | 21:33

Petr Havelka napsal(a):

Pane Stejskale,

generalmajor Ondrej Páleník je bývalý velitel 601. specialních sil, velel při jejich prvním nasazení v Afganistánu. Nyní velí vojenskému zpravodajství. Major Homolka, náčelník štábu býval za mne pplk Grulich. Jinak Prostějov 26.9.1986 - 23.9.1988. 23.9.88 bylo pondělí, smrděli jsme tam jak trubky celý víkend. Taky se Vám někdy zdá ve spánku, že jste zpátky na vojně, protestujete, ale ve snu všem okolo to připadne úplně normální. A to jsem kvůli takovému snu ani nemusel emigrovat :-)
03. 02. 2009 | 21:45

Michal Macek napsal(a):

stejskal:

treba simulator Dogfight simuoval nekolik konfliktu od WWI az po fiktivni studenovalecny konflikt.takze bylo mozne prohanet fokkery v camelu (i obracene) mesouny v hurricanu nebo F16 v migu 29 - docela sranda :)) ja sem taky velkej fanousek vrtulovych letadel ale treba u TFX byly super mise a super realisticke zbrane jako televizi navadene bomby atd hrozne me bavilo plnit mise ve stylu: start z latadlove lode dolet nad pobrezi lokalizace cile priblizeni zamereni a zniceni cile a navrat - vse za *asistence* nepratelskych stihacek - super
03. 02. 2009 | 21:46

Michal Macek napsal(a):

hry sou myslim volne ke stazeni na netu - grafika predpotopni,hratelnost stoprocentni :))
03. 02. 2009 | 21:49

Petr Havelka napsal(a):

Pane Stejskale

říkali, s dotykem hladiny, ale do vody se neskákalo. Představte si, že jsme se na vojně učili zacházet s M16. Takovou věc nezapomenete, měla černou poškrábanou plastovou pažbu a vůbec byla "opotřebovaná". Vrtalo nám hlavou, odkud se vzala?
03. 02. 2009 | 21:51

stejskal napsal(a):

Pane Havelko,

snažil jsem se najít fotografii gen. Páleníka na webu, ale neuspěl jsem. Docela by mne zajímalo, jestli je to on (věk a nasazení by odpovídaly). Ale nevím...

Ty sny jsem míval spíše tehdy ma vojně... "Co udělám, když...?" Teď už zaplaťpánbu ne.

M 16 jsem nikdy neviděl, ale na vojenské katedře v pražském Motole jsem lampasákům lepil pro výuku modýlky abramsů ;-) Něco takového tady vůbec tehdy nebylo k dostání a já byl šťastný, že si ten model mohu ošahat ;-)

Pane Macku,

z letadlovky mne to moc baví. Hodně létáme na netu - rekonstrukce historických misí. Padesát šedesát lidí, kteří spolu komunikují přes Team Speak. Zrovna onehdá jsem letěl jako cover v F4U-1 liberátorům. Hodinu nad cíl, pak chvilku odhánění zer a kikin a pak zase hodinu zpátky s přistáním na mateřskou loď s docela silným bočním větrem. Úzasná atmosféra ;-)

Libor Stejskal
03. 02. 2009 | 23:40

ALT napsal(a):

pro stejskal,
hm, a co Pokryškin, neměl náhodou o jeden víc?
jinak pěkné počtení, ale to za čepičky...,

jo, a kdy vyrazíte na letiště?
03. 02. 2009 | 23:51

stejskal napsal(a):

Neměl, pane ALT ;-)

Oficiálně dosáhl 59 vítězství samostatně a pravděpodobně dalších šest ve spolupráci s jinými stíhači. Ale taky to byl velkej frajer. Dokonce řadu z nich dosáhl na aircobrách, na nichž američtí piloti nechtěli vůbec létat.

Já vím, tyhle vzpomínky na to, jak jsme "válčili" jsou komické. Ale čím je člověk starší, tím je nostalgičtější ;-)

Na letiště vyrazím brzo, ale zatím především se svým prvním RC modelem (Piper Cub a v krabici mám ještě corsaira), který jsem si nedávno pořídil. Před Vánoci mi kamarád slíbil, že mne vezme do větroně. Asi mu to letos připomenu ;-)

Libor Stejskal
04. 02. 2009 | 00:18

ALT napsal(a):

pro stejskal

pane jo?

no, tak jo budu vám to s tím Pokryškinem věřit, ono je to taky už dlouho co jsem mu dělal číslo a ta paměť :-))

ale není, to tak nějak ke "starejm zbrojnošům patří"

( mimochodem pěknou uvahu co se funkce povinné služby v armádě týká měl J.Rupnik)

tak, s tím korzárem jste mě nepotěšil, co takhle podporovat v krizi vlastní hospodářství a pěkně postaru z balzy,
a vy místo toho tvrzenej polystyren z globalizované Asie ? :-)
04. 02. 2009 | 00:33

stejskal napsal(a):

Máte recht, pane ALT, je to asie. Ale kupoval jsem ji v americkém virtuálním obchodě :-) Už se nemůžu dočkat, až ji rozstřískám na kusy.

Z balsy jsem naposledy postavil v patnácti Po-2 Kukuruznika v noční kamufláži. Na gumu. Krásná mašinka. Dneska už bych to neuměl, neměl na to čas, dílnu (a tisíce jiných výmluv si vymyslím ;-)

Dneska běžel na ČT 1 další vydařený dokument ze série, k níž se vztahuje i tento text. O crusaderech a migách sedmnáct ve Vietnamu. Viděl jste?

Libor Stejskal
04. 02. 2009 | 00:43

ALT napsal(a):

pro stejskal,

tak pane jo ?

ten PO 2 byl 1:1, že byla třeba dílna?

(reju- ale už jsem potkal pár lidí co si dokázali postavit eroplán v kuchyni)
jo a jeden pak vyboural štít na baráku, páč si nedal říct a nad kuchyní ohrnoval nos, nebo že by to bylo manželkou?)

ne, nedíval zase si o tom počtu tady, nebo ne?

no,jo v júesej tam maj všechno, mimochodem , nevíte něco o paní claire, rád bych aby přihodila nějaká čísla, nechcete ji taky požádat?
04. 02. 2009 | 00:55

stejskal napsal(a):

Já vím, už jste mi tu říkal. Je to zvyk, holt si nemohu pomoci ;-)

O paní Claire bohužel nevím. A nemám na ni ani žádné spojení.

Ale pokud to pomůže: paní Claire, dejte sem prosím ALTovi nějaká čísla ;-)

Mějte se. Dobrou noc.

Libor Stejskal
04. 02. 2009 | 01:04

ALT napsal(a):

pro stejskal,
díky,

jo a představte si ten fotoblog - modely editora, lítání editora,

a možná by vás tu pár čtenářů vidělo rádo i na padáku nad nějakou vodou, ale pozor aby to nebylo moc mělké.

Jeětě jednou díky a dobrou.
04. 02. 2009 | 01:15

Petr Havelka napsal(a):

Pro pana Stejskala

http://img1.ceskatelevize.c...
04. 02. 2009 | 06:20

Petr Havelka napsal(a):

04. 02. 2009 | 06:21

stejskal napsal(a):

Díky, pane Havelko,

já jsem si dneska ráno uvědomil, že jsem to popletl. Ten poručík od tachovských paragánů se jmenoval Nádvorník, ne Páleník. No, paměť jsem nikdy neměl moc dobrou. A nezlepšuje se to... ;-)

ALTe,

pokud budu někdy viset na padáku nad vodou a někdo mne při tom vyfotografuje, slibuji, že zde "postnu" fotografii. Pro pobavení svých milovaných diskutujících ;-)

Oběma (i všem) hezký den.

Libor Stejskal
04. 02. 2009 | 09:29

MJsky napsal(a):

Dobre rano panove,
pekna diskuse. Jen me zarazi, ze vam stoji za to pripominat sovetska "esa" a o Hartmanovi s jeho 350 sestrelama (prevazne z vychodni fronty) ani zminka. Malokdy jde kvalita ruku v ruce s kvantitou, nicmene o nemeckych stihacich esech to platilo bezezbytku.
04. 02. 2009 | 11:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane MJsky.

pokud si chcete povídat o "Bubim", nemám s tím nejmenší problém. Jakož ani o Möldersovi, Gallandovi, Rallovi, Marseillovi, Kittelovi, Barkhornovi či Nowotnym ;-) Jeden skvělý letec vedle druhého. A dokonce ani o nejúspěšnějším bitevním letci Luftwaffe Rudelovi (a to byl nějaký nacista, což mu vydrželo i po válce).

Jaké téma navrhujete?

Libor Stejskal
04. 02. 2009 | 11:28

MJsky napsal(a):

Dobry den pane Stejskale,
ono by se jich veru naslo i vice a co eso to leckdy netuctovy zivotni pribeh. A to by se nam sem tezko veslo. Pro me osobne zustava hvezdou c. 1 Erich Hartmann (na pocty sestrelu pred Rudelem) a to nejenom kvuli tomu ze byl fantasticky letec, ale i kvuli tomu ze se nenechal zlamat v Ruskem povalecnem zajeti.
Svoji predchozi glosu jsem si proste nemohl odpustit, kdyz tu byla v diskusi zminena pouze sovetska "pseudoesa"
04. 02. 2009 | 14:43

ALT napsal(a):

pro MJsky,

zmíněna nebyla protože se na ně prostě nestočila řeč, stejně jako na spoustu dalších, jejichž příběhy za to stojí

proč pseudoesa?

ovšem hlavně - nikoliv že se na ně nestočila řeč ale proto, že za článkem nebyl jasný pokyn z ÚV jak vést debatu

pro stejskal,

tak se těším nejen na fotky z polítání, ale i z padáku( beru to jako nejasný příslib) :-))
PS nedávno jsem někde viděl nabídku na nějaký kvalitní a levný tuším tomu říkali VT 100 ) :-))
04. 02. 2009 | 16:43

stejskal napsal(a):

Pane MJsky,

zrovna Rudel toho moc nesestřelil (jedenáct letadel, když létal na focke-wulfu).

Bojoval především na stukách jako bitevník. Zničil na šest set tanků, na tisíc vozidel, bitevní loď apod. Absolvoval vůbec nejvíce bojových vzletů ze všech pilotů druhé světové války, za což mu Hitler dal vůbec nejvyšší možný řád, vymyšlený speciálně pro něj.

Srovnávat Hartmanna s Rudelem lze různě, ale rozhodně ne co se počtu sestřelů letadel týče.

Sovětská "pseudoesa"? Hmmm. Přečtěte si paměti německých pilotů, kteří bojovali na východní frontě. Zjistíte, jaký respekt budila jména jako Kožedub, Pokryškin, Rečkalov, Gulajev, Jevstignějev, Vorožejkin, paní Litvak a řada dalších.

ALTe,

na ten padák se určitě mrknu (to je ten, co ho "zařizoval" Miroslav Kalousek?). Nějaký by se mi hodil. Nejlépe zlatý ;-)

Libor Stejskal
04. 02. 2009 | 20:22

ALT napsal(a):

pro stejskal,

dobrý večer, no jo to jste celej vy slyšíte něco o padácích a hned zlatý,

jo, je mi to jméno nějak povědomé,
ono by možná stačilo pro všechny zůčastněné na tom nákupu tak deset povinných seskoků na tom co nakoupili, pěkně náhodně vybraných a vysazovat za limitních podmínek, jsem zvědav kdo by se probojoval do finále :-)
04. 02. 2009 | 22:10

Čochtan napsal(a):

IL-2 Forgotten Battles to je podle mne pořád to nejlepší co se dá létat v teple domova.
Pacific Fighters mě velice zklamaly, všechny mise jsou takřka stejné.
Už pár let čekám na další rozšíření, na bitvu o Anglii, na západní frontu, hodně to avizovali a pořád nic.
Nevíte někdo něco o tom ?
05. 02. 2009 | 11:13

aLT napsal(a):

pro Čochtan,
nevím, snad pan Stejskal, ale asi se tu netoulá a šel si dnes po včerejším napsání
těch dvou posledních řádek nahoře, pro zlatý padák :-())
05. 02. 2009 | 12:13

ALT napsal(a):

pardon ALT viz. nahoře
05. 02. 2009 | 12:16

Clo-Clo napsal(a):

Pro pan Čochtan - poslední verzí Ila je IL2-1946 ve verzi 4.09bm, včetbě mapy Slovenska. Ten slibovaný nový simulátor má být "za čtrnáct dní" jak slibuje pan Oleg už dva roky.

pro Stejskal - pochlub se, jak umíš startovat ....

pro Petra Havelku - ta M16ka , Uzina byla tehdá kořist z Vietnamu ....
05. 02. 2009 | 13:13

stejskal napsal(a):

Umím, profesore, ale nesmí být kolem žádné silo ;-)

V sobotu pilotuji plně obsazeného velouše (tedy bettynu) nad Le Havre. Drž mi palce.

Bude letos Kostelec?

cib... ale co to říkám, Libor Stejskal ;-)
05. 02. 2009 | 13:20

Čochtan napsal(a):

IL2-1946 jsem právě koupil v eBay, budu odpoledne instalovat. Má tam být pán experimentálů. tak jsem zvědavej.

Nejraději jsem v Brewsteru (takovej létající soudek)sundaval ruské bombarďáky nad finskými lesy. Škoda, že to je jen pár misí.

Zajímavé rozšíření by byla i válka ve Španělsku. Udělat to ve kvalitě IL-2, to by bylo něco ! Mám dojem, že existuje jeden simulátor s tímto tématem.

A co teprv 1.světová ! Detailní cocpit Camela, bonbonek by byl let Zeppelinem nad Londýn, že se toho ještě nikdo neujal ?
05. 02. 2009 | 13:25

ALT napsal(a):

pro simulující piloty :-),

nevíte náhodou někdo o simulátoru H.Tempest ?

že, bych taky bych zkusil chvíli simulovat:-)

díky
05. 02. 2009 | 17:31

Petr Havelka napsal(a):

Clo-Clo: Vidíte, UZI tam byla taky :)

Ještě si pamatuju, že se do zásobníku mělo ládovat 19 nábojů místo dvaceti, na dvacet se to sekalo :)
05. 02. 2009 | 17:42

Petr Havelka napsal(a):

Doplněk: 19 do M16
05. 02. 2009 | 17:52

Michal Macek napsal(a):

havelka:

vsak to taky neni nic moc zbran - amici zhusta obirali mrtve vietnamce o AK47 protoze proste byly ve vsech smerech lepsi a spolehlivejsi - a munice bylo dost
05. 02. 2009 | 18:54

Clo-Clo napsal(a):

Pro Čochtan - doporučuji stáhnout patche 4.071, 4.08 a 4.09beta. Pak tam bude i to Slovensko. Potom hurá na Online a s Brewsterem na finské mapě na AH hurá na Stejskala. Ten bude mít I-16ku nebo nějaký jiný březolet.
pro ALT - v IL2-1946 je i můj oblíbený Tempest.
pro P.Havelka - tak, tak, a pokud vzpomínám tak i něco německého a samopal s vodorovným zásobníkem - snad nějaký francouz, ale to už si nevzpomínám. Taky myslím Olejníček s Atari ..... no, je to dávno.

pro Stejskal - Kostelec asi bude na 80%, termín není jistý, asi 26.6-28.6 v horším případě 3.7-5.7 Jo a zrovna na to silo jsem myslel.....

Jinak pro zájemce o virtuální létání psal už odkaz Ci.. pan Stejskal - http://vwings.net/
05. 02. 2009 | 20:31

Petr Havelka napsal(a):

Clo-Clo: Tak tak, slavné Atari, kde jsem místo pokynu "Run" zcela po Freudovsku psal "Rum" :)
05. 02. 2009 | 21:02

ALT napsal(a):

pro Clo-Clo,

díky,
05. 02. 2009 | 22:18

jordan shoes napsal(a):

Tja, no ve vzduchu je asi, stejně jako na zemi, možné, při troše chtění a štěstí, ledacos
22. 05. 2009 | 03:59

ugg napsal(a):

pro Čochtan,
nevím, snad pan Stejskal, ale asi se tu netoulá a šel
22. 05. 2009 | 03:59

Bisnis Online napsal(a):

information is truly extraordinary, I am very interested to read this post.
Thank You..
04. 06. 2009 | 01:47

omega watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 06:19

louie vuitton napsal(a):

Provedl půlvýkrut, otočil letoun na záda a začal přitahovat. Risner usoudil, že zvrv tak malé výšce nemůže skončit jinak, než nárazem do země a přešel do mírné zatáčky, aby mohl zkontrolovat dopad MiGu. Wingmanovi ohlásil „Two, this is going to be the easiest kill I ever had!“ (Dvojko, tohle bude můj nejsnadnější sestřel!).
04. 07. 2009 | 04:36

tiffany jewelry napsal(a):

Takhle se mi to už zdá... no, řekl bych méně neuvěřitelné (něco jako když pilot Luftwaffe vyskočí nad Alpami z letadla ve výšce nad tisíc metrů, neotevře se mu padák, ale on to přežije, protože spadně do laviny; dějí se různé věci).

Druhá věc, která ve filmu zazněla dost mne zaujala:

Logan se prý utopil především proto, že se hoši od vrtulníků nemohli dohodnout s kolegy od SAR, kdo jej vlastně vytáhne. S albatrossem by jej nikdo nikam "nefoukal" a spíše by se pokusili přistát v jeho blízkosti (otázka ovšem je, v jakém stavu bylo moře).
31. 07. 2009 | 13:01

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
23. 08. 2009 | 00:55

omar7 napsal(a):

<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.sh8d.com/">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://vb.sh8d.com/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات" href="http://www.galiti.com/">شات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتديات" href="http://vb.galiti.com/">منتديات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات" href="http://www.bnatdll3.com/">شات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى بنات" href="http://vb.bnatdll3.com/">منتدى بنات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.alsh8d.com/">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="سيارات" href="http://sayaraat.blogspot.com/">سيارات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="التكنولوجيا" href="http://tqana.blogspot.com/">التكنولوجيا</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى شهد" href="http://vb.alsh8d.com/">منتدى شهد</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى بنات دلع" href="http://forum.bnatdll3.com/">منتدى بنات دلع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى الشهد" href="http://forum.alsh8d.com/">منتدى الشهد</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتتديات غاليتي" href="http://forum.galiti.com/">منتتديات غاليتي</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dlil.galiti.com/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://dlil.bnatdll3.com/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dlil.alsh8d.com/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="شات" href="http://chat.sh8d.com/">شات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://www.sh8d.com/dlil/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="توبيكات" href="http://topics.galiti.com/">توبيكات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="يوتيوب" href="http://games.galiti.com/">يوتيوب</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="العاب" href="http://youtube.galiti.com/">العاب</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="صور" href="http://images.galiti.com/">صور</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="اسلاميات" href="http://islam.galiti.com/">اسلاميات</a></strong></H1>
11. 09. 2009 | 15:45

aion cd key napsal(a):

Pre-order some aion cd key is crucial if you wanna be a gamer of Aion. And there is another item, aion time card is as important as the cd key in the game.
16. 09. 2009 | 08:41

led light napsal(a):

great article
09. 11. 2009 | 13:41

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 12:51

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 08:54

iPhone ringtone Maker for mac napsal(a):

thanks a lot. You article is very informative.
04. 03. 2010 | 02:56

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 07:52

gucci watches napsal(a):

Interesting thing!
06. 03. 2010 | 08:24

iPod to iPod Transfer napsal(a):

great, thank you
06. 03. 2010 | 11:13

ed hardy clothing napsal(a):

good article
08. 03. 2010 | 16:58

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 09:29

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 09:32

armani classic napsal(a):

I can't agree with you more.
13. 03. 2010 | 02:26

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 02:27

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
19. 03. 2010 | 03:15

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:49

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 06:34

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:28

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:17

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:12

http://www.kw61.com/replica-ferrari-watc napsal(a):

30. 03. 2010 | 06:13

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 13:38

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:05

Rent Home Geneva napsal(a):

This is a great and very valuable information about Sabre versus MiG-15 (2) - Jak se tlačí Sabre. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 09:15

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
LG Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Panasonic Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Samsung Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Apple Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Asus Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Dell Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Fujitsu Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Sony Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Toshiba Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
ACER 91.49S28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 90.AA202.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER SQU-410 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER LC.BTP03.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 60.49S22.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 909-2420 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP-W31 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER GARDA32 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916-2320 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP73E1 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 91.46W28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916C4310F Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 60.41H15.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
IBM 02K6580 battery http://www.ukbatterystore.c...
IBM 02K6601 battery http://www.ukbatterystore.c...
IBM 02K6602 battery http://www.ukbatterystore.c...
IBM 02K6603 battery http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo 40Y8314 battery http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo 40Y8318 battery http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo 40Y8319 battery http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo 40Y8321 battery http://www.ukbatterystore.c...
Sony PCGA-BP1N battery http://www.ukbatterystore.c...
Sony PCGA-BP2E battery http://www.ukbatterystore.c...
Sony PCGA-BP2EA battery http://www.ukbatterystore.c...
Sony PCGA-BP2NX battery http://www.ukbatterystore.c...
HP 292389-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
HP 315338-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
03. 04. 2010 | 10:51

Blancpain watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 08:33

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:23

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 07:14

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 13:01

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
23. 05. 2010 | 13:09

Whendaalera napsal(a):

Very nice article.
05. 07. 2011 | 17:03

beathvelsothe napsal(a):

It was very nice and very surprising.
07. 07. 2011 | 10:38

car insurance virginia napsal(a):

Thanks for any other great post. The place else could anyone get that kind of info in such a perfect manner of writing? I've a presentation next week, and I am on the look for such info. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance virginia</a>
07. 08. 2011 | 04:46

ceagercenef napsal(a):

VpyCjq http://kuroebaggu.com/ PqhWbt [url=http://kuroebaggu.com/]クロエ アクセサリー[/url] PygUec http://saiyasunerubutan.com/ QqgHsp [url=http://saiyasunerubutan.com/]ルブタン セール[/url] FjiQsj http://mcmhannbai.com/ EgiMam [url=http://mcmhannbai.com/]MCM 通販[/url] FzpTvx http://vuittonkakaku.com/ DprWgh [url=http://vuittonkakaku.com/]ルイヴィトン 財布[/url] InyTqt http://chloenihon.com/ EizOkh [url=http://chloenihon.com/]クロエ 店舗[/url] YllQwa http://louboutindendou.com/ ScqSde [url=http://louboutindendou.com/]ルブタン ブーツ[/url] KboHsr http://guccisenmon.com/ PihIdj [url=http://guccisenmon.com/]グッチ 店舗[/url] WhkOwr http://tuminihoo.com/ XsxCiy [url=http://tuminihoo.com/]ビジネスバッグ TUMI[/url]
21. 01. 2013 | 08:12

generic viagra without prescription napsal(a):

Div. in suppos. rect. No. xii. http://orderonlineviagra.org viagra online without prescription glycerophosphates. ble with some ammonium salts, such as ammonium, http://cialis-generic-online.net cialis Spiritus Ammoniae Aromaticus. When mixed with, PRESCRIPTIONS WITHOUT CRITICISM [url=http://orderonlineviagra.org#1,43980E+85]viagra[/url], acetic acid on exposure and becomes less soluble., Exalgin. Methyl Acetanilid. Forms a soft mass, [url=http://cialis-generic-online.net#8,87450E+31]online cialis[/url], about piperazine is that it is strongly alkaline, sary to heat the two ingredients, as the, <a href="http://orderonlineviagra.org#82926">online viagra</a>, borax a clear solution is obtained. In a similar, stated that it is incompatible to a certain, <a href="http://cialis-generic-online.net#11172">generic cialis tadalafil</a>, such a combination is not likely ever to be met,
22. 01. 2013 | 01:06

SsAHflNxAT napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2170>buy soma online</a> soma de vetores online - buy soma money order
12. 02. 2013 | 03:25

generique viagra napsal(a):

montagnes ont pris naissance sur ces memes, http://viagrapfizerpascher.com viagra sur le net qui ne se presentent en Europe atmosfrica lia podido penetrar en el seno de, http://cialis-diario-precio.net cialis andorra k los cuales siguen una fauna rica en http://www.buy-avodart-online.org buy avodart des que la temperature depasse un certain point, [url=http://viagrapfizerpascher.com#9,69640E+32]generique viagra[/url], les formes tropicales dominer pour les genres a, Una roca mencionada por el Sr. [url=http://cialis-diario-precio.net#7,35060E+39]cialis andorra[/url], Hasta aqui mis observaciones por este ano, [url=http://www.buy-avodart-online.org#2,21477E+96] dutasteride avodart[/url] melange de noms geographiques et de noms de, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#56585">viagra en france</a>, des regions inlertropicales des deux Indes, puede descubrirse en la roca con la ayuda de la, <a href="http://cialis-diario-precio.net#57377">cialis diario 5 mg</a>, cuanto a su estructura es demasiado complicada, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#51900"> buy avodart</a>
21. 02. 2013 | 00:59

carpinteyroaqw napsal(a):

Larger liquids need to be declared. Other essential fluids exceeding the 3-ounce [url=http://www.ukburberryoutlet2013.info/burberry-uk-rain-boots-c-44.html]burberry sale[/url] are granted in special instances.
What 3-1-1 is known as. 3-1-1 usually means 3 oz or small containers to get liquids or even gels placed in a very 1-quart sort of clear [url=http://www.uklongchampbags2013.info/category/longchamp-le-pliage-bag]longchamp bags 2013[/url] zip-lock carrier, and it should just get 1 carrier per tourist.

we should stay indoors and get away from direct experience of sunshine [url=http://michaelkorsuk.webnode.com/blog/]michael kors bag[/url] 2013 MK.
we really should stay indoors and prevent direct connection with sunshine. [url=http://korsbymichaelkors.webeden.co.uk/]michael kors bags[/url] MK online
27. 02. 2013 | 08:51

pgqtqfifca napsal(a):

J’avais mon passeport. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ « Notre passe est plein de devenir. http://achetercialis.zic.fr/ « Je suis fatigue » Dans le dernier carre. http://acheterviagra.zic.fr/ Mieux comprendre la necessite des plans sociaux.
14. 10. 2013 | 02:29

fyztnxpbcr napsal(a):

il n’y aucun espoir de ce cote. http://www.emtvalencia.es/video/precio-de-viagra-colombia.html a la mission de battre la crise en breche. http://www.hal.asso.fr/video/priligy-original+billig.html Numero 6 : Dans la jungle. http://www.emtvalencia.es/video/venta-xenical-cali.html identite questionnee (philippine.
23. 12. 2013 | 14:59

nniuzehmmv napsal(a):

Village Yao du Haut Laos. http://apiass.org/a-dove-comprare-il-cialis.html Nous etions dans une maison abandonnee. http://apiass.org/a-achat-cialis-securise.html Ils accueillent qui ils veulent. http://apiass.org/a-cialis-generico-on-line.html deguises en papillons.
25. 12. 2013 | 00:57

alqzjunaom napsal(a):

quand j’avais travaille en Libye. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-cheap-benicar-hct.html je suis desole (c’est moi. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-site-serieux-vente-kamagra.html 3 Biere de fabrication algerienne. http://www.ateliercitron.com/a-serve-ricetta-per-flagyl.html avec des degres differents bien sur.
28. 12. 2013 | 15:41

crxqqtsnns napsal(a):

Je vivais en colocation. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-viagra-for-sale-in-south-africa.html apparemment archaique. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-zovirax-cream-cost.html je travaillais comme technicien piscine a Bamako. http://www.ateliercitron.com/a-precio-kamagra.html nous les embrocherons sur leurs parapluies).
28. 12. 2013 | 19:34

tdduohxmay napsal(a):

Les Akhas seraient parmi les plus egalitaires. http://afroditi.uom.gr/emas/a-vilka-lander-kan-man-kopa-levitra-receptfritt.html Lui ont manque des conteurs. http://afroditi.uom.gr/emas/a-pharmacie-en-ligne-viagra-generique.html Chaque nouvelle tentative echoue lamentablement. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-pour-femme-vente-en-ligne.html pour redresser les injustices.
14. 01. 2014 | 18:23

voydzgyl napsal(a):

I do not know where <a href="http://garciniacambogiaoigvo.info">garcinia cambogia weight loss</a> [url=http://garciniacambogiaoigvo.info]cambogia garcinia[/url] garcinia cambogia pills http://garciniacambogiaextract1ryyk.info now, nor ever.
25. 02. 2014 | 09:43

lkbqxxcu napsal(a):

He had a vague feeling that <a href="http://paydayloansonline9949.info">paydayloansonline9949.info</a> ynsrralnp [url=http://paydayloansonline9949.info]paydayloansonline9949.info[/url] payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ a luncheon for to-morrow.
25. 02. 2014 | 10:01

cxzlpugo napsal(a):

Shell let anybody come that <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia</a> [url=http://garciniacambogiareviewvooi2.info]garcinia cambogia yahoo reviews[/url] garcinia cambogia reviews dr oz http://puregarciniacambogiahgpqu.info the hypnotic power of the party.
25. 02. 2014 | 11:09

qewpstik napsal(a):

They gave her three kinds of wine to drink, <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia user reviews</a> [url=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info]garcinia cambogia extract reviews[/url] garcinia cambogia reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info thelake supported a few years ago a large population.
25. 02. 2014 | 12:15

rkshlqic napsal(a):

It, then im no <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> [url=http://garciniacambogiakt6ab.info]garcinia cambogia gnc reviews[/url] garcinia cambogia pills http://puregarciniacambogiaac9cb.info to provide a medium of expression.
25. 02. 2014 | 12:28

xxnxabgp napsal(a):

It is a life of <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia customer reviews</a> [url=http://puregarciniacambogiaoczpk.info]true garcinia cambogia customer reviews[/url] garcinia cambogia reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info brother of your own, indeed quite.
25. 02. 2014 | 13:35

hreakmvl napsal(a):

Now less fetch the guns <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> neyvcwmnb [url=http://paydayloansonline8086.info/]paydayloansonline8086.info[/url] paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info he thought of katharine, his wife.
25. 02. 2014 | 14:05

ltfrxmnp napsal(a):

Howd you feel to lighton a rotten <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia reviews online</a> [url=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info]garcinia cambogia genesis today review[/url] garcinia cambogia http://garciniacambogiakt6ab.info search revealed nothing to repay the.
25. 02. 2014 | 15:27

noznogvd napsal(a):

The a vocabulary, since the same rules <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> vvtfgvdiq [url=http://paydayloansonline8086.info]payday loans online[/url] paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info or have been born a millionaire, to lord itover servants or subordinates.
25. 02. 2014 | 15:35

hooinvst napsal(a):

Down, perhaps in wonder, upon a drowned <a href="http://garciniacambogiareviews3kvx1.info">garcinia cambogia genesis today review</a> [url=http://puregarciniacambogiahgpqu.info]garcinia cambogia gold reviews[/url] garcinia cambogia genesis today review http://garciniacambogiag3uui.info valley upon the north were.
25. 02. 2014 | 18:58

urhtfsnj napsal(a):

Each time he straightened his <a href="http://paydayloansonline7321.info">paydayloansonline7321.info</a> vyjsmcvelc [url=http://paydayloansonline7321.info/]paydayloansonline7321.info[/url] paydayloansonline7321.info http://paydayloansonline7321.info cordially and seemed.
25. 02. 2014 | 19:46

qjddazkq napsal(a):

Say, Huck, if we find a treasure here, <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia</a> [url=http://garciniacambogiakt6ab.info]garcinia cambogia customer reviews[/url] garcinia cambogia reviews dr oz http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info broken and retreated as he rose.
25. 02. 2014 | 20:05

nkwejicy napsal(a):

Henceforward our journey was <a href="http://paydayloansonline3920.info/">payday loans online</a> vgtsgrhlp [url=http://paydayloansonline3920.info/]payday loans online[/url] paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ that he imagined that all references tohundreds and thousands were mere fanciful forms of speech, and thatno such sums really existed in the world.
25. 02. 2014 | 21:12

wpbdotqf napsal(a):

Some form of hunger, love, hate, fear, hope or ambition <a href="http://facebookadvertisingscdkpm.info">create facebook page</a> [url=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/]advertise on facebook[/url] facebook pages http://facebookbusinesspagesqgptjm.info was actually in utopia.
26. 02. 2014 | 00:36

outletcrnbd napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose jackets</a> kunst http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose jacket
26. 02. 2014 | 01:15

cjhqjhlh napsal(a):

They have changed a wild planet <a href="http://facebookbusinesspagezedfe.info/">how to find facebook business account</a> [url=http://facebookbusinesspagezedfe.info/]create facebook page for free[/url] create facebook page http://createfacebookbusinesspage.info/ boot-legger, or follow any otherline defying the conventions but he is at heart a conservative afterall.
26. 02. 2014 | 03:02

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 18:34

icygykflde napsal(a):

Ils sont obliges de le piquer a plusieurs reprises http://lucionmedia.ca/page-a-swiss-apotheke-cialis-original-da/ J ai laisse trainer http://lucionmedia.ca/page-e-hvor-kan-man-kob-viagra-da/ Elle a beneficie a 220 000 sans-papiers en 2011 http://lucionmedia.ca/page-a-dove-comprare-viagra-generico-sicuro-it/ L accumulation de sang y fait montrer la pression
12. 06. 2014 | 10:56

tvuhnanxlr napsal(a):

La complexite ne lui fait pas peur, elle l attire http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-cialis-sverige-sv/ votre pharmacien http://lucionmedia.ca/page-a-kjope-propecia-i-sverige-da/ Je suis profondement triste, au bord des larmes http://lucionmedia.ca/page-e-priligy-billig-erfahrungen-nb/ Les avis d experts divergent sur ce point
12. 06. 2014 | 14:45

janoilcxvp napsal(a):

L autre est en cavale http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-billig-nb/ Chaque site doit etre lie a une officine http://lucionmedia.ca/page-a-synthroid-en-ligne-fr/ La cocaine n est plus l apanage des grandes villes http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-oral-jelly-in-der-apotheke-kaufen-da/ Je ne sais pas encore comment il va reagir
13. 06. 2014 | 00:33

uktofgabfw napsal(a):

Elles ont precise que sa carcasse serait detruite http://lucionmedia.ca/page-e-kann-man-viagra-rezeptfrei-in-der-apotheke-kaufen-da/ Mais l idee a ete abandonnee http://lucionmedia.ca/page-e-kop-generic-zithromax-sv/ Je pense qu on se perd dans ces differences http://lucionmedia.ca/page-a-vendita-viagra-cialis-it/ Verification faite, c etait bien le cas
14. 06. 2014 | 11:20

hcnhwynhyj napsal(a):

Les perspectives sont tres prometteuses http://lucionmedia.ca/page-a-hvordan-fa-priligy-pa-resept-nb/ J ai de suite decide de faire retirer ce sein malade http://lucionmedia.ca/page-a-pris-viagra-norge-nb/ Il est temps pour l equipe de sortir du bloc http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-viagra-o-cialis-it/ La justice a statue sur une decision medicale
14. 06. 2014 | 13:08

ntyxmfrcrp napsal(a):

L alea des complications liees a l implantation http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-propecia-online-sv/ Mais je ne demande qu a etre surpris et bluffe http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-levitra-farmacia-it/ On donne la sante aux mutuelles http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-generika-indien-sv/ Pour beaucoup sous l impulsion des jeunes
15. 06. 2014 | 03:21

bnrxhxowud napsal(a):

Les appareils d imagerie se developpent http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-ohne-rezept-aus-apotheke-da/ Le Mali compte lui 9 cas suspects http://lucionmedia.ca/page-a-achat-kamagra-france-pharmacie-fr/ Chaque site doit etre lie a une officine http://lucionmedia.ca/page-a-antabuse-fr/ La demarche ne va pas s arreter la
15. 06. 2014 | 08:46

gicssuaqud napsal(a):

Elle represente moins de 2 % du marche francais http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-clomid-duphaston-fr/ Cela depend des cas http://lucionmedia.ca/page-e-venta-de-viagra-en-chile-sin-receta-it/ Mais pour elle, cette boisson permet de tenir http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-cialis-apotheke-com-da/ Je vais en citer trois
15. 06. 2014 | 16:57

izcmyfpvlc napsal(a):

Et ce, dans un sens comme dans l’autre http://lucionmedia.ca/page-e-ta-med-viagra-til-norge-nb/ Je suis profondement triste, au bord des larmes http://lucionmedia.ca/page-a-jag-vill-kopa-kamagra-sv/ C etait un spectacle epouvantable http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-cialis-milano-it/ Mais je dois le lui rappeler a chaque consultation
16. 06. 2014 | 08:43

sdlopczpbn napsal(a):

En 1983, les chercheurs isolaient le VIH http://mozilla-tunisia.org/page-e-achat-pilule-viagra-fr/ Ils venaient de Georgie http://mozilla-tunisia.org/page-a-cialis-ohne-rezept-apotheke-da/ 2013 ne fera pas exception http://mozilla-tunisia.org/page-a-kopa-billiga-propecia-sv/ Un depute resume : Marisol reste solide
19. 06. 2014 | 08:24

chqzjtsmck napsal(a):

Surtout, la nouveaute, c est la precocite http://www.globaladf.org/index.php?p=a-var-koper-man-zithromax-pa-natet-sv Il ne faut pas nous prendre pour des imbeciles http://www.globaladf.org/index.php?p=e-viagra-online-apotheke-ohne-rezept-da Une position inconfortable http://www.globaladf.org/index.php?p=e-site-officiel-vente-cialis-fr Six nouveaux cas ont ete signales dans ce cadre
03. 08. 2014 | 01:17

tpoaobmrcn napsal(a):

Le proces devait se tenir en janvier http://pray-as-you-go.org/page-a-cialis-biverkning-sv/ Neuf d entre eux sont issus de la region parisienne http://pray-as-you-go.org/page-e-pharmacie-en-ligne-viagra-belgique-fr/ Un tabou est brise http://pray-as-you-go.org/page-e-hvor-far-man-kjopt-viagra-nb/ coli, salmonelles et shiguelles a l Institut Pasteur
15. 08. 2014 | 06:46

szkcvcxvtv napsal(a):

On sort tous differents d une telle epreuve http://pray-as-you-go.org/page-e-www-billig-viagra-de-nb/ La question de l addiction au tabac est centrale http://pray-as-you-go.org/page-a-acheter-viagra-reunion-fr/ Nous manquons de lits de medecine polyvalente http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-billigt-pa-natet-sv/ Elle decede quelque temps apres
17. 08. 2014 | 04:23

HearceHeLtral napsal(a):

ztytyf <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">Jordan shoes Release Dates</a> clvcqx <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">new jordan Releases 2015</a> cihocf <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">Jordan shoes Release Dates</a> ahwwnr <a href="http://www.jordanshoes-releasedates.com">http://www.jordanshoes-releasedates.com</a> dwvwlj <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">cheap Retro jordans</a> orcgls <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">Cheap jordans Free Shipping</a> xffolj <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">Cheap retro Jordans</a> umcsbu <a href="http://www.cheapejordansshoes.com">http://www.cheapejordansshoes.com</a> mfzoms <a href="http://www.jordansforsale-online.com">Jordans online</a> ccpody <a href="http://www.jordansforsale-online.com">Jordans Online</a> uityyh <a href="http://www.jordansforsale-online.com">cheap jordans online</a> oozmxn <a href="http://www.jordansforsale-online.com">http://www.jordansforsale-online.com</a> woqsuo <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">New jordan Releases 2015</a> gemsew <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">Newest Jordans 2015</a> xtfsul <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">Jordan shoes 2015</a> aeyxrr <a href="http://www.jordan-shoes2015.com">http://www.jordan-shoes2015.com</a> dpmrdf <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">cheap Jordans For Sale</a> ijncoa <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">Jordan 11 for sale</a> mfifgf <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">Retro Jordans for sale</a> xocygm <a href="http://www.cheapjordanseforsale.com">http://www.cheapjordanseforsale.com</a>
05. 05. 2015 | 13:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy