Ekonomická situace SSSR v průběhu 1941-42 a spojenecká pomoc Lend-Lease - díl 6.

21. 04. 2010 | 10:39
Přečteno 9858 krát
Šestý díl ze série věnované dopadu pomoci Lend-Lease na válečné úsilí SSSR snažící se zodpovědět základní otázku: "Jak moc kritická byla pro SSSR pomoc v logistice?" Velmi často analyzovaná kapitola zejména s ohledem na dodávky nákladních automobilů, nicméně lehce opomíjená v části věnované železnici a celkové železniční infrastruktury.

Logistika, jakožto jeden z většinou nejvíce podceňovaných aspektů moderní války, byla především v ruské historiografii až překvapivě hojně zmiňována. V průběhu 50 let komunističtí historici vytvořili kolem této problematiky plno fám, polopravd a nepřesných informací, což na druhou stranu svědčí o tom, že Sověti si dopadů Lend-Lease v této oblasti byli velmi silně vědomi.

Kapitola 5. - Logistika a přepravní kapacity

Vzhledem k tomu, že jeden z nejrozšířenějších mýtů o Velké vlastenecké válce je dopad koňské logistiky na sovětské válečné operace, začnu možná netradičně srovnáním výkonnosti koňské a motorové logistiky.
Koňská versus motorová logistika

Tuto část kapitoly bych rád věnoval celkem složité tématice a tím je zejména takticko-operační logistika, kde nejdůležitější roli hrají v době bojů Druhé světové války především koně a motorová vozidla. Koně (resp. i muly) jsou do určité míry němými hrdiny války na Východní frontě, neboť trpěli stejně jako lidé a za svojí službu zaplatili stejně krutou daň jakou zaplatili i obyčejní vojáci. Podle záznamů na obou stranách fronty bylo zjištěno, že každý rok ztratil Heer a DRRA zhruba 25 % ze všech nasazených koní a mul.

Pokud se podíváme do pár sovětských populárně-naučných knih vydaných před (i po) rokem 1989, nalezneme zde několik základních tezí týkajících se ruské a německé koňské a motorové logistiky za Druhé světové války. Nicméně na začátek této kapitoly pojďme si vyjmenovat ty základní z nich:

1. Logistika založená na koních umožnila Rusům vyhrát válku, protože koně se ukázali lepšími motorových vozidel.
2. Sovětský kůň byl mnohem odolnější než německý, protože si mohl sám najít potravu a napást se sám, společně s tím potřeboval mnohem méně starostlivosti.
3. Sovětská logistika založená na koních překonávala moderní německou logistiku založenou na náklaďácích.
4. Sovětské počasí nahrávalo použití koňů.
5. Německá armáda a tím pádem i logistika byly plně motorizované.

Pokud si pečlivě pročteme všech pět bodů je evidentní, že většina z nich jsou dosti nesmyslné a neodráží realitu. V průběhu této kapitoly pak najdete informace, proč jsou tyto body nepravdivé a jaká byla skutečná situace.

Začneme tedy nejdříve koňmi (nákladní automobily a jejich historie bude detailněji rozebrána v další části)– po dobu prvních let Druhé světové války byl kůň pro německou a sovětskou armádu jedním z nejdůležitějších dopravních prostředků. I přes naprosto mylnou tezi o moderní, plně motorizované armádě byl Wehrmacht mnohem více závislý na koních než sovětská DRRA (pokud beru v úvahu počet vojáků v poměru k počtu koní), např. drtivá většina německého dělostřelectva byla tažená koňmi. Německá armáda tak v roce 1941 používala na Východní frontě 2,75 milionu koňů a mul, Rusové na druhé straně kolem 3,5 milionu.

Abychom však mohli srovnat efektivitu logistiky založené na koních a založené na nákladních vozidlech je nutné definovat základní kriteria srovnání. Takováto elementární komparace tak musí obsahovat kriteria jako náklady či nákladovost (veškeré náklady spojené s provozováním logistiky), různá časová kriteria (zejména celkový pracovní fond, potenciálně i čas přepravy, v angličtině tzv. Transit Time), užitečná nosnost (celková kapacita), přepravní vzdálenost, výrobní náročnost; stejně tak různé relativní ukazatele jako objem přepravy za určitou časovou jednotku, náročnost na člověkohodiny či člověkodny apod. V důsledku zjednodušení a přiblížení se historii naprosto ignoruji moderní ukazatele, které se rozvinuli zejména v posledních 30-ti letech.

Vzhledem k tomu, že koňská logistika má dosti specifické charakteristiky, které bych teď rád zde blíže analyzoval, je nutné do určité míry používat spíše základní kriteria. Na druhou strany vzhledem k malému prostoru, který této analýze věnuji, se budu snažit o určité zjednodušování a určité zprůměrování údajů.

1) Začněme proto nejdříve časovou disponibilitou provozování logistiky - V této části je zejména nutné uvědomit si i některé řekněme záporné stránky koňské logistiky. Díky tomu se tak koňská logistika ve srovnání s motorovou stávala víceméně podřadnou. Koně jako takoví potřebují (bez ohledu na stranu konfliktu) velmi náročnou péči a starostlivost (včetně velmi problematického krmení s ohledem na vynaloženou energii). Pokud kůň pracoval a každý den nedostal svůj příděl jak péče o srst, tak krmení, skoro okamžitě se stával nemocným a práce dále neschopným. Což se dále projevovalo v práci celého koňského povozu, protože koně stejně jako lidé si potřebují na sebe přivyknout. Pokud tedy jeden kůň z povozu vypadl, celý povoz byl na několik týdnů nepotřebný, protože „staří“ koně si museli zvyknout na novou náhradu za nemocného koně.

Péče vyžadovala kromě krmení i ošetřování drobných oděrků, prohlídku kopyt, „přezouvání“ apod. Tedy povoz se dvěma koni vyžadoval každý den minimálně 15-30 minut prohlídky pomocí dvou mužů (pozn.: pokud budu ve zbytku práce mluvit o koních ve srovnání s nákladním vozem, vždy budu mít na mysli povoz o dvou či zejména o 6 koních).

Podívejme se však zblízka na běžný den koňské logistiky, ať si uvědomíme časovou náročnost celkového procesu – den většinou začínal krmením, napojením a zejména nasazováním postrojů, což nebyla vůbec jednoduchá práce – např. těžké dělostřelectvo bylo taženo 6-ti spřežím, na jejichž zapřažení potřebovalo 6 mužů zhruba 1 hodinu. Navíc s tím pokud došlo i k nepatrně špatnému nasazení řemenů, došlo k iritaci kůže koně a kůň byl pro další dny nepoužitelný, což znamenalo výpadek celého 1 spřežení či snížení hmotnosti převáženého nákladu. Po konci náročného dne pak ještě kůň vyžadoval vysušení a umytí potu, kartáčování kůže a napojení, nakrmení a ošetření oděrků. Společně s tím také potřeboval klidné místo a přístřešek na noc, tedy minimálně další jedna až dvě hodiny pro starost o koně a další čas strávený přípravou přístřešku.

V průběhu dne pak museli jak Sověti, tak Němci kontrolovat pečlivě hmotnost a práci každého z koňů. Koně byli velmi náchylní k vyčerpání a „vyhoření“, přičemž každý kůň měl jiné limity, proto se např. odpočinkové pauzy a "pochodové tempo" musely přizpůsobovat podle nejslabšího z koňů. Každý kůň potřeboval minimálně jeden den z týdne jako odpočinek, pokud k tomu nedošlo, tak např. po 10 dnech bez odpočinku i pro střední přiměřenou práci, fyzický stav koně se výrazně zhoršil a kůň potřeboval několik dnů odpočinku a dobrého kvalitního krmiva. Pokud pracoval velmi lehce po dobu 3 týdnů bez odpočinku, tak potřeboval další jeden týden na zotavení. V případě přepracování kůň potřeboval dlouhodobější zotavení a byl přesunut do veterinární stanice. Tedy z potenciálního fondu řekněme měsíčních pracovních hodin, část musela být vždy věnována na dostatečný odpočinek.

Starostlivost o koně neskončila pouze s jídlem, napojením a opečováním kůže. Dále bylo třeba se také starat o dobré ustájení zejména v případě špatného počasí (zejména jarní, podzimní a zimní období). Ukázka toho, jak jsou koně náchylní k jakýmkoli nemocem, je případ z ledna roku 1942 - 2. gardový jezdecký a 6. jezdecký sbor byly nuceny bojovat v městských podmínkách a jejich koně nebyli řádně napájeni, ošetřováni a jejich ustájení nevyhovovalo standardům – během tří týdnů ve sborech zemřelo kolem 60 % koní. Stejně tak po nahrazení těchto koňů byla výkonnost sborové logistiky dále snížená díky nezvyklosti koňů na své nové kolegy. U dvouspřeží trvalo zhruba 1 týden, než se pár „sehrál“. U nejčastějšího těžkého systému, tedy 6-ti spřeží, koně potřebovali zhruba 18 dnů a více!

Závěrem je tak asi každému zřejmé, že z pohledu časového hlediska vyžaduje nákladní automobil méně času na přípravu, opravy a z tohoto důvodu tak tyto "ušetřené hodiny" (na jeden pracovní den až zhruba 4 hodiny) byly věnovány na přepravu - tedy zatímco koňská logistika věnovala tyto 4 hodiny na starost o koně, nákladní automobily tyto 4 hodiny věnovaly přepravě materiálu. Nicméně abychom však lépe manifestovali dopady nákladní dopravy, je třeba zohlednit celkový fond 24 hodin, neboť se zde jednoznačně projevuje převaha nákladních automobilů. Z fondu 24 hodin pak tedy pro koňskou přepravu je rozklad následující (jde o značné zjednodušení, protože jsem se snažil o zprůměrování - tedy jsem ignoroval různé vlivy věku, váhy přepravy materiálu, kvality potravin, plemeno, management, technologie, zkušenosti lidí kolem koní atd.), data jsou založena na práci Workhorse Handbook od L. R. Millera, s komparací staré knihy z počátku století k určení znalostí na počátku 20. století - G. Fleming, The Practical Horse Keeper, kapitola 4, sekce "Work":

Koně (jedno spřežení) byli schopni přepravit náklad na maximální vzdálenost 30km za den zhruba za 6 hodin, potud je tedy průměrné tempo celkem rychlých 5 km/h, většina hospodářských koňů však vyžaduje tempo pomalejší zhruba kolem 3.5 -4.5 km/h. Tedy 7.5 hodiny na 30 km (toto tempo je udáváno jako nejefektivnější vzhledem k únavě, opotřebení koně a málo kvalitní potravě, tedy pomalejší tempo umožňuje koni přežít a pracovat déle i na méně kvalitní potravě, viz. anglická poučka "It's the pace that kills."). Po 4 hodinách práce je nutné zhruba 30 minutového odpočinku. Tedy pokud započítáme celkovou dobu 24 hodin, tak kůň je dlouhodobě a udržitelně použitelný pouze na 7.5-8 hodin při nepřetěžování nákladu a pomalém tempu, dalších zhruba 3-5 hodin (na jedno spřežení) potřebuje na starostlivost a nakrmení, plus naložení nákladu. Zbytek je pak věnován odpočinku (tento fond však ignoruje ještě nutný odpočinek vynecháním jednoho celého pracovního dne za týden). Nákladní automobil však disponuje celými 24 hodinami, protože díky směnám řidičů je možné náklad teoreticky přemisťovat po celých 24 hodin, tedy i v nočních hodinách. Avšak prakticky v průběhu 2.sv. v. se pracovalo zhruba po dobu 16 hodin (zbytek dne na nutné opravy, naložení/vyložení). Stejně tak průměrné tempo je udáváno pro nákladní vůz zhruba jako maximálních 50-60km/h, až po průměrných zhruba 25-30km/h.

2) Částečně jsme se tak již dotkli problematiky vzdáleností. Kůň oproti nákladnímu vozidlu má na jednu stranu mnohem lepší průchodnost některými terény (zejména bláto, hluboký sníh, křovinatý porost, hustý les apod.), nicméně na druhou stranu u výše zmíněných problematických terénů se nosnost snižuje tak rapidně, že logistika se může stát neefektivní. Navíc s tím, co se týče počasí, tak koně mají jednoznačnou výhodu nad motorovými vozidly pouze v průběhu pozdního podzimu a brzkého jara, kdy se většina cest v SSSR proměnila v bahno, a motorový provoz byl v podstatě silně omezen. Avšak vzhledem k tomu, že terén byl těžko schůdný jak pro tanky, tak pěchotu, většina masivních válečných operací v těchto měsících spíše neprobíhala.

Koně, pokud táhnou maximální náklad, jsou schopni ujít za den 30 km od železnice, kde náklad získají. Na konci dne však potřebují stáje, čerstvé seno jako podestýlku, krmení a napojení. To znamenalo, že před koňmi museli jít průzkumníci, kteří hledali přístřeší na noc, popř. jej museli sami vybudovat – v zimě bylo nutné ještě koňům zatopit, jinak hrozilo po těžkém dni podchlazení. Druhý den se koně museli vrátit zpět k železnici, protože museli obnovit zdroje vody a krmiva, stejně tak sena. Musíme si uvědomit, že všechny tyto věci koně museli vést s sebou – což znamenalo, že z celkové nosnosti ještě velká část nákladu padla na krmivo, vodu a seno pro koně (odhaduje se, že na delší vzdálenosti až 25 % celkové nosnosti).

Pokud bylo potřeba přepravit zásoby na delší vzdálenost, bylo nutné, aby stáje, jídlo, voda a další náležitosti byly na místě. Teoreticky to vyžadovalo pouze velmi přesné plánování, zásobování a koordinaci mezi dalšími složkami dopravy. Toto opatření by umožnilo koňům dopravit zásoby maximálně do 75 km (se vzdáleností se extrémně snižovala výdrž a nosnost koně). Sbory ve vzdálenosti 80 a více km od železnice byly v podstatě bez zásobování. Avšak vzhledem k tomu, že i 75 km bylo prakticky víceméně pro většinu koní nedosažitelných (vysílení, koordinace zásobování) a stejně tak Rudá armáda neměla kapacitu na vybudování stájí a připravení zásob v přesně stanovených intervalech, 30km vzdálenost byla maximální možná - koně tak byli schopni zásobovat armádu na postupu do vzdálenosti POUZE 25-30 km od železnice! Pro srovnání - v roce 1942 v průběhu bitvy o Staligrad byly frontové sklady zhruba 240-300 km od železnice!

Pokud měli Rusové či Němci k dispozici nákladní vozidla, ta byla schopná odvést náklad od železnice do nějaké vzdálenosti (došlo k vytvoření tzv. Road Supply Sector, tedy přeloženo jako Sektor silniční dopravy) a odtud pak koně převáželi zásoby na frontu. V ruském případě se uvádí, že na počátku války v roce 1941-2 však byli Rusové díky této metodě schopni postupovat pouze do 40 km od železnice. Nákladní vozy tak byly schopny dopravit zásoby pouze do vzdálenosti 10 km (tedy délka sektoru silniční dopravy), což bylo způsobeno malým počtem náklaďáků. Na druhé straně fronty pro většinu jednotek nebyla situace vůbec jiná! Ve srovnání s koňmi se udává, že díky malému počtu nákladních vozů bylo nákladní zásobování schopno zásobovat armádu do vzdálenosti zhruba 60-70km od železnice.

V pozdějších letech války 1943-5 pak již motorová vozidla na druhou stranu byla schopná podporovat postup armády více než 400 km od železnice. Navíc s tím měla výhodu, že nepotřebovala žádnou extrémní starostlivost jako koně – v zimě mohl náklaďák stát na mrazu přes noc i s nákladem bez potřeby vykládání nákladu, apod. Stejně tak i poruchovost byla velmi nízká (např. pro bitvu o Stalingradu nikdy ne vyšší než 10% celkové kapacity) a navíc díky směnám řidičů mohl náklaďák pracovat v podstatě nonstop.

3) Nicméně pojďme se podívat i na dlouhodobou efektivní nosnost nákladních vozidel a koňů. Sověti po dobu 2. sv. v. používali ve velké míře 9 plemen – Achal-Teke, Buďonného kůň, Kabardinský kůň, Lotyšský kůň, Donský kozácký kůň, Ruský těžký kůň, těžký kůň Vladimír, Kazašský kůň a stepní poníky. Na rozdíl od tradované legendy pouze jedno plemeno z těchto koní si bylo schopno samo zajistit pouze částečně potravu (na druhou stranu je také nutno uznat, že zejména stepní plemena koní byla schopná přežít na menším a méně kvalitnějším přídělu potravin než Němci užívaná plemena) – Donský kozácký kůň, nicméně na nakrmení potřeboval minimálně 8 hodin pastvy! Tento však byl především kavaleristický kůň, který vynikal rychlostí a vytrvalostí, nikoli však silou. Nicméně pojďme k nosnosti – těžké hospodářské koně byly schopny maximálně utáhnout až 100-110 % své vlastní hmotnosti na delší vzdálenosti (více jak 20km za den) s ohledem na udržitelnost, což pro ty nejsilnější koně zapřažené do vozu znamenalo zhruba kolem 700 kilogramů (se vzdáleností se snižovala celkem významně dlouhodobá efektivní nosnost). Většina koňů v SSSR však byla střední a menší velikosti s nosností maximálně do 300-400 kg – převeďme to však do reality. 6-ti spřeží tak bylo teoreticky dlouhodobě schopno uvézt maximálně kolem 4200 kg (pro nejsilnější plemena), občas se uvádí, že byla i spřežení schopna uvést kolem 6 tun, avšak je jasné, že se nejedná o nějaký masový jev! Od tohoto je však třeba odečíst váhu povozu a postrojů, k tomu potravu pro koně: seno, vodu a další. V průměru 1 kůň potřeboval na den 6 kg zrní a 7 kg sena nebo trávy. To znamenalo, že 6 koní mohlo po odečtení vody, postrojů, jídla, apod. utáhnout maximálně kolem 3400 kg užitečného nákladu - navíc s tím např. při tažení děl bylo potřeba při maximálním zatížení míti další koňské povozy dopravující potravu a další potřebné věci (tento aspekt jsem již v analýze nezohlednil). Srovnejme s jedním z průměrných náklaďáků – průměrná nosnost se pohybovala kolem 3000 kg bez přetěžování a pro silnici (průměrná data z roku 1942 v případě bitvy u Stalingradu započtená napříč různými modely). Pokud budeme brát v úvahu nejpočetnější plemena tak pak průměrně se užitečný náklad pro 6-ti spřeží pohyboval kolem 1200-1800kg. Náklad průměrného 6ti spřeží je tak zhruba o 50% menší než průměrný nákladní vůz (avšak většinou pro dopravu zásob byly používány především dvoj- či tří-spřeží - tento aspekt byl v analýze naprosto ignorován).

4) Relativní ukazatele efektivnosti a nákladovosti - abychom mohli nějakým způsobem měřit nákladovost a efektivitu je dobré vzít si jeden konkrétní případ a na jeho základě analyzovat rozdíly. Pro účely této práce jsem se rozhodl uvést případ srovnání provedený US Army zhruba ve 20. letech minulého století. Analýza spočívala ve srovnání tehdejšího nákladního vozidla s párem koňů (samozřejmě jako důsledek určitého myšlenkového stereotypu, který byl úspěšně zvrácen až s nástupem 2. sv.v.) - za 6 hodin provozu přemístit maximální možný náklad na vzdálenost 2 mil z jednoho daného skladiště. Vzhledem k tomu, že se jednalo o krátkodobou námahu a vzdálenost, oba koně přemisťovali větší zátěž než na delší vzdálenosti, bez odpočinku a faktoru dlouhodobosti (tedy trochu rychlejší tempo, zhruba 2mil/h). Za 6 hodin se jim podařilo přepravit 3 čtyřtunové náklady, tedy 12 tun nákladu. Na druhou stranu tehdejší Ford Model TT s nosností zhruba 1000kg za 6 hodin byl schopen přepravit 22 tun (rychlost pouze 15 mil/h), tedy o 83% více. Avšak tady analýza neskončí, oba dva koně dále potřebovali ještě zhruba 1.5 hodiny na ošetření, nakrmení, apod., automobil potřeboval pouze 30 minut. Proto navíc disponoval ještě jednou hodinou, která znamenala, že přepravil dalších 4000kg. Nakládání a vykládání jak koňského, tak nákladu vozidla trvalo zhruba stejnou dobu, a proto celkový čas byl z analýzy vypuštěn, protože nijak neovlivňuje výsledky. Tedy závěrem k efektivnosti, na přepravení 1000kg nákladu potřeboval kůň 35minut, zatímco nákladní vůz 16 minut, tedy zhruba o 119% více času pro koně. Pokud zahrneme i aspekt nákladů, tedy vztaženo na člověkohodinu, situace bude podobná 7 hodin pro 12 tun vyžadovalo 14 člověkohodin (2 muži), tedy 1000kg nákladu vyžadovalo 1.17 člověkohodiny pro koně. Nákladní vůz pak na 1000kg vyžadoval 0.27 člověkohodiny, tedy za jeden den uspořil na objem nákladu koně (tedy 12 tun) více jak 10.8 člověkohodiny, tedy více jak jednoho a půl pracovníka (7 hodin).

Závěrem je tak nutné konstatovat, že v tomto případě se jednalo o raný nákladní automobil (výsledky byly pro koně zvýhodněné i tím, že zatímco automobil si svoji "potravu vezl", v koňském nákladu nebyla zohledněna), srovnání v roce 1941 s nosností kolem 3600kg by dopadlo ještě výrazněji pro automobily. Stejně tak aspekt úspory člověkohodin je velmi kritický pro SSSR v době Druhé světové války. Jak jsem již zmiňoval v jedné z předchozích kapitol, Sověti měli problém s pracovními silami, zejména v odvětvích mimo zbrojní výrobu. Pokud by museli díky nedostatku automobilů používat koně, bylo by nutné přesunout další pracovní síly např. ze zemědělství či těžby surovin. To by ještě dále prohloubilo již tak kritickou situaci v těchto sektorech ekonomiky SSSR. Proto je nutné uzavřít tuto část tak, že i Sovětský Svaz si velmi dobře uvědomoval efektivitu vozidel, a proto v Protokolech vždy primárně požadoval nákladní vozidla ve velkém počtu.

5) Vítězství nákladní logistiky nad koněm je jednoznačné, pokud zahrneme i aspekt „výroby“. Logistický kůň musí být starší než dva roky, aby mohl začít jeho výcvik a služba. Dalších zhruba půl rok trvá výcvik a sehrání celého týmu koňů. Na druhou stranu je také vzít v úvahu počty koňů. Díky nedostatečné úrodě zrní (více viz. předchozí kapitola věnovaná zemědělství) se od druhé poloviny 20. let snižoval počet koní, neboť zrní muselo jít přednostně pro lidi než pro zvířata. V době vypuknutí války tak v celém SSSR bylo pouze kolem 20 000 000 koňů (v roce 1928 bylo v SSSR 33 205 000 koňů). Což samozřejmě do budoucna představovalo určitou překážku, vezmeme-li v úvahu masivní ztráty koňů. Naproti tomu US náklaďáky díky LL byly k dispozici ve velkých počtech včetně jejich náhradních dílů, stejně tak ruská produkce byla schopná od roku 1943 vyrobit za den i stovku náklaďáků.

Proto jednoznačným závěrem celé kapitoly je, že motorová logistika je několikanásobně výkonnější než koňská a pouze motorová logistika umožnila Sovětům dojít až do Berlína. V této souvislosti bych uvedl, že je velmi málo známým faktem, že Sověti po postupu mimo svá území nemohli již nadále používat železnice (odlišný železniční rozchod, jiný rozvor náprav a vůbec celkové rozměry vagonů a lokomotiv, jiná šířka pražců a jejich podbíjení, i jiný traťový a drážní profil), a proto museli používat náklaďáků i pro strategickou logistiku! Pokud by v rámci LL nedostali nákladní auta od Američanů, s vysokou pravděpodobností by nebyli schopni zásobovat své jednotky na postupu ani na vlastním území, nicméně bližší informace v další části.


Rád bych poděkoval kolegovi Bitaxemu za cenné připomínky a rady týkající se kriterií srovnání: http://forum.valka.cz/profil.php/u/1454

A dále bych také rád poděkoval kolegovi Buko1 za jeho rady týkající se terminologie armádní logistiky a cenné materiály: http://forum.valka.cz/profil.php/u/5461

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Motorizovanou armádu na úkor koní chtěl Tuchačevskij. Stalin ho nechal popravit (1935; snad s přispěním informací E. Beneše), spolu s ním 35000 důstojníků Rudé armády.
Soudruh Vorošilov mi to objasní.
21. 04. 2010 | 11:13

vlk napsal(a):

Bohužel mi uteklo několik dílů vašehoo seriálu o LL a vojenském úsilí SSSR. Na rozdíl od těch několika , které jsem zachytil, a které jsem komentoval a považoval a považuji za tendenční, nemám s tímhle dílem vlbec žádný problém.
Řešení logistiky RA , její výrazné zmobilnění,počínajíc polovinou roku 1943 díky dodávkám amerických náklaďáků , zejména Studebackerů je mimo jakoukoli diskusi. U Kusrka mobilní logistiak RA zásadním způsobem předčila Wehrmacht a to i přes daleko lepší organozovanost německých přeprav a vyššího využítí disponibilních přepravních kapacit.Kolosální úspěch operace Bargration byl pak u jen dokladem předností motorizované armády nad hypo nebo částečně hypomobilní. Snad ještě důležitější v tomto směru byli pro SSSR a jeho vedneí války tehdy dodvky lokomotiv! Nemám momentálně přístup k literatuře ale pokud mne paměť neklame dokázal Sovětský svaz dodat sám soběsnad jen 5% nových lokomotiv,kolik jich během války postavil jako nové na koleje. Zbytek byl dodán v rámci LL z USA.
A není žádná diskus e o tom, že strategická logistika neprobíhala po motorové,ale železniční trakci! celou d obu války. Stav silniční sítě prostě dovoloval taktické,ale nikoli strategické zásobování.

JAk říkám -s tímhle dílem nemám žádný problém.

Nicméěna ni ten neodpovídá na otázku -byl by se Sovětský svaz zhroutil bez LL nebo ne?
Vzhledem k tomu, že ob přelomové operace RA tedy Stalingrad a příprava na Kurs proběhla před opravdu velkým nástupem LL a že Rusové ukořistili při operacích začátkem roku 43 podstatnou část autoparku celé německé jižní fronty a jejich vlastní automobilky především Lichačevská zůstaly plně intaktní, dovoluji si vyslovit prognozu,že byválak nejspíš byla dopadla stejně i bez LL nebo s daleko omezenější LL. Jen by všechno prostě trvalo déle.

Pokdu Ruské kapacity výroby tankůpřekračovaly německé až víc e než 2x ,zcela nepochybně se nabízela varianta převést část tankových kapacit na výrobu pásových transportních vozidel. Ale to jsou jen těžké teorie.
21. 04. 2010 | 11:26

Duroy napsal(a):

Koně, auta... Základní jednotkou v ruské armádě byl voják, ostatně i trojnásobný počet sovětských vojáků oproti německým dokládá, že základem byl sovětský voják, samozřejmě společně s koňmi a automobily.
Chtěl bych požádat autora, aby používal v případě vojáků SSSR název např. sovětští vojáci, né jen Rusové, jako výraz úcty ke stovkám národů a národností žijících na území tehdejšího Sovětského svazu, kterýchto synové a dcery položili život za osvobození východní a střední Evropy.
21. 04. 2010 | 11:32

čtenář napsal(a):

autor, případně někdo z diskutujících:
Zkoumal už někdo, existuje studie, proč německá armáda, po zkušenostech ze zimy roku 1941, nedohnala náskok sovětské armády v úrovni(teplosti) zimní výstroje(oblečení) pro (řadové) vojáky, viz. známé fotky od Stalingradu(zima 42/43) se silně vymrzlými německými vojáky v max. podzimní výstrojí a vojáky sovětské armády bojující v zimní výstroji.
21. 04. 2010 | 11:37

Targus napsal(a):

To Radek Havelka:

Moje zkušenosti s koníky jsou trošku jinačí, nicméně mírový "provoz" koňského spřežení při těžbě dřeva a válečný provoz je zřejmě značně odlišný.
Rovněž se dá nesouhlasit s výpočty užití motorové techniky. Vaše údaje jsou značně nadsazené. Naprosto nepočítáte s jízdními podmínkami a tehdy velmi častými defekty pneumatik, tedy pokud jimi byly vozy vybaveny. Dále Vaše teze o směnnosti nasazování řidičů se asi odchyluje od reality. Lidský materiál potřebuje sice méně údržby, než koně, ale je s ním nutno počítat. Kromě toho obě strany určitě šetřily lidský materiál k důležitějším účelům.
Také Vašemu popisu zimního provozu koní i automobilů se dá leccos vytknout.

Moje poznatky vycházejí z vlastní poměrně dlouhé praxe a vzpomínek jednoho mého předka, který byl frontovým řidičem ve Wehrmachtu.
21. 04. 2010 | 11:41

Ládik napsal(a):

čtenář:
na sobě jsem zažil opačný příklad: na vojně jsem musel do ÚVN ve Střešovicích v únoru, v zimní výstroji (ušanka, límec, kabát). Pustili mě v červnu, šel jsem v tom přes Václavák na vlak k útvaru... a ze zvyku jsem nezdravil od majora nahoru. Na vlak jsem nedošel.
21. 04. 2010 | 11:46

Targus napsal(a):

Zapomněl jsem ale dodat, že nezpochybňuji celkovou vyšší výkonnost motorizované logistiky.

To čtenář:

Myslím, že v případě Stalingradu je to jasné. Hitler podcenil úplně vše včetně logistiky (tu zejména), tudíž po následném obklíčení stíhal stěží dodávat Paulusovi zbraně, střelivo a potraviny. Na zimní hadry a boty už jednoduše nezbylo místo.
Vím také, že se v rámci Říše pořádaly sbírky zimního oblečení pro vojáky u Stalingradu. Kde ale sebrané šatstvo skončilo, to jsem se nedozvěděl.
21. 04. 2010 | 11:52

Polesný napsal(a):

Zajímavé by bylo srovnání obou zemí kam vlastně došly v poválečné době za těch
let.Je jasné že by se SSSR bez pomoci z venčí neubránil, stejně jako po válce, když vysál válečně dobytou část Evropy nakonec po čtyřech desetiletích zkolaboval.Množství lidských zdrojů opravdu není všechno. I tady platí výhoda kvality nad kvantitou.
21. 04. 2010 | 11:55

dalila napsal(a):

Nejsem na koně odborník.Sorry.
21. 04. 2010 | 11:59

Sedm osmin napsal(a):

Á, NÁŠ GRAFOMAN je opět zde. Welcome!

Je hezké, jak si odpovídá na otázky, které si sám vtipně staví (Jak kritická byla pro SSSR pomoc ap.) a o kterých nikdo rozumný ani nepochybuje.

Jak už jsem napsal dřív, platí pravidlo o 7/8. A pak by neexistence této pomoci znamenala nejspíš jen posun k 6/8.

Že tato pomoc NEBYLA KRITICKÁ je vidět z toho, že blitz skončil krachem už na konci roku 41, kdy US ještě ani nebyly ve válce.
Leda žeby náš myslitel koreloval protiofenzivu u Moskvy s Pearl Harborem. Tuším, že u něj to není vyloučené.
21. 04. 2010 | 12:04

Gerd napsal(a):

K článku mám jen jednu připomínku, nakolik bylo nasazení koní pro přepravu na frontu záměrné oproti automobilům. Kromě důvodů logistických (přeci jen jednotlivé jednotky potřebovaly jen část nákladu automobilu a pochybuji, že by při jeho projížďkách kolem bojiště náklaďák neshořel po zásahu nepřítelem) je tu ještě jeden aspekt, a to kolik % přepravovaného nákladu se skutečně dostalo k jednotkám v první linii. Zde mně vychází o něco výhodněji přeci jen kombinace hypomobilní přepravy. Přeci jen, i po zásahu koňského povozu (pokud to nebyl zásah z děla), přepravil část nákladu do první linie, zejména potraviny. Koňský povoz už vezl část potravin sebou, jakkoliv to může znít cynicky. Také po zásahu kulkou byl koňský povoz méně náchylný k hoření (podle přepravovaného nákladu) než pojízdný zapalovač s nádržemi plnými nafty (nebo benzinu).
Bylo by tedy dobré článek a analýzy doplnit o poměr mezi přepravovaným nákladem a kolik jej skutečně obdržely bojové jednotky společně s navýšením přepravované hmotnosti u koňského povozu, a to podle hmotnosti koní o hmotnost potravin.
21. 04. 2010 | 12:24

voroshilov napsal(a):

Ladik:
Tuchacevskij byl idiot ktery htel v roce 1929 100 000 tanku,travil plynem povstale rolniky v Tambovske gubernii a nakonec se zapletl do spiknuti proti Stalinu s cilem prevzat moc,co ti oznacene penize od Abweru-popravou toho kretena Ruda Armada(RKKRA)NIC NEZTRATILA-min ctete gorbacevsko-chruscevskych zvastu!
21. 04. 2010 | 12:40

Targus napsal(a):

To Gerd:

Zajímavý příspěvek. Při jeho pročtení mne ještě napadá faktor, který se těžko vyjadřuje čísly. Tím je účinnost daného druhu logistiky v určitém druhu terénu a za určitého počasí. Určitě bych to neodbyl jedním souvětím, že na jaře a na podzim se v podstatě nebojovalo. Určitě to není pravda, pokud vezmeme v úvahu uskutečněné operace v lesnatých a bažinatých částech SSSR a třeba Karpatsko-Dukelskou operaci. Tam mohl být chlupatý benzín při tehdejší úrovni motorizace nahrazen pouze lidskými zády.
Pokud je mi známo, drtivá část, ne-li všechna vozidla, jezdila na benzín, což znamenalo v případě zásahu ultravysoké riziko výbuchu a požáru. Naftové motory si prosadila sovětská generalita asi jen do tanků.
Naftové motory obecně v té době znamenaly obrovské problémy v zimním období, neřku-li rovnou vyřazení z nasazení.
21. 04. 2010 | 12:43

voroshilov napsal(a):

Ladik:
V roce 1929 100 000 tanku,no a proc rovnou ne milion?
21. 04. 2010 | 12:43

čtenář napsal(a):

Targus:
Co jsem četl/slyšel tak i v následujících zimách(43/44 a 44/45) německá armáda v úrovni(teplosti) oblečení zaostávala za sovětskou armádou. Nebyly suroviny, nebyly strojní kapacity na výrobu dostatečného množství zimního oblečení(?), zatím jsem nikde nečetl.
21. 04. 2010 | 12:43

Ládik napsal(a):

Děkuji Vorošilove, překonal jste moje očekávání.
21. 04. 2010 | 12:44

Marcus Agrippa napsal(a):

No jo no. Před motorizací armád se vedly války i desetiletí. Za pár století budou války třeba otázkou minut - ani si nestačíte všimnout, že proběhla světová válka : ) Jinak docela obsáhlý elaborát na téma - jak je možné, že ti Rusové ty Němce porazili.
21. 04. 2010 | 12:45

voroshilov napsal(a):

Gerd:
Naftove motory vyradili sovetsti konstruktery jeste pred zacatkem valky,to nemecka generalita ten omyl uvedomila prilis pozde!
21. 04. 2010 | 12:45

Ládik napsal(a):

Gerd -
poučný příspěvek. Teď je mi jasnější, proč si někteří lidi berou na vícedenní túru psa. A ještě ho nechají něco nést.
21. 04. 2010 | 12:46

voroshilov napsal(a):

Marcus Agripa:
Tot otazka Vase spatne polozena,tady z toho foru vsem dobrym Rimanum,senatorum a lidu rimskemu polozte recnickou otazku:
Jak to ze ti barbari jeste existuji a ohrozuji hranice nase Rise?
21. 04. 2010 | 12:49

voroshilov napsal(a):

Sily byli uz od zacatku vyrovnane z vojenskeho hlediska-proti sobe dve nejvetsi a nejlepe ozbrojene armady sveta,Hitler prulomil momentem prekvapeni a odriznutim casti SSSR od lidskych,prumyslovych a surovinovych zdroju,soucasne jak postupoval dopredu nechaval za zady prilis mnoho spalene zemi,hlidacich psu a nasranych domorodcu,musel pochopit ze prohraje uz nekdy v roce 1943,zbytek byla jenom zoufala snaha ooddalit konec!
21. 04. 2010 | 13:00

Marcus Agrippa napsal(a):

voroshilov:
tak je fakt že podle všeho Germáni nebyli ten hlavní důvod pádu ZŘŘ. Dokonce se snad zapojili do obrany proti jiným barbarským útočníkům. Na druhou stranu už výraz Car pochází z latinského caesar a Moskva byla církví považovaná za třetí Řím.
21. 04. 2010 | 13:03

vlk napsal(a):

Pro čtenáře

zcela nepochybně bud e existovat , zejména v Německu řad a studií , zabývajících se absencí pořádného zimního vybavení. to si německá armáda "uměla" pořídit v odpovídající kvalitě až při uniformách vzoru 43.
Datuje s e hezká scénka s finským maršálem mannerjeimem. Ten když viděl někd y na podzim 41 obutí německch vojáků, tedy přesně padnoucí holínky s podrážkami, kd e byly železné cvočky, prohlásil, že takové boty by pro zimnítažení v Rusku nepřál ani nepříteli a že způsobí němcům víc e ztrát než RA...
Hitle r v podstatě s nějakouzimní kampaní 41 ve s vých plánech vůbec nepočítal a OKW podstatě také ne. Opět , na německých serverech s e traduje, že zimní výstroj v r. 41 sic e byla vytažena ze skladů, naložena na vlaky , ale ty zůstaly, kvůli předpokládané neaktuálnosti použití někde na nějakém polském nádraží na vedlejších kolejích.
Noa pro dokreslení sem dám tenhle link:http://www.jursitzky.net/WW_II/Einsatz_Russlandfeldzug.htm

jde o speciální server , věnující se výhradně osudům 44. divize Wehrmachtu Hoch-u. Deutschmeister.
Je tam pasáž pojednávající o problémech s e zimní výstrojí.
Divize byla rozbita u Stalingradu v kotli.
21. 04. 2010 | 13:14

voroshilov napsal(a):

Marcus Agripa:
Treti Rim nema nic spolecneho s Rimskou Risi ale s Byzancii ktera uz byla krastanska!
21. 04. 2010 | 15:50

voroshilov napsal(a):

Muze mi nekdo normalne vysvetlit o cem pise pan ehhm...Radek Havelka? Dekuji
21. 04. 2010 | 15:56

Gerd napsal(a):

Pro Tarqus:
Ano, průchodnost lesnatým terénem je důležitá. Nejenže kůň snáze projde, ale navíc je sám potravinou. Jen nezahřeje toli, jako zapálený automobil.

voroshilov:
RA používala naftové motory poměrně často, hlavně na tancích T-34 právě kvůli jejich nižší hořlavosti. Výhoda oproti benzínovým tankům Wehrmachtu. U aut nevím, tam bylo palivo dáno asi spíše tím, co RA v rámci LL programu obdržela.

Ládik:
Nic nového pod sluncem, jde o metodu s úspěchem užitou Mr. Amundsenem při dobývání jižního pólu. Ale i Němci měli dost koňských spřežení a možná v zákopech přežívali na konině. Jen by bylo vhodné, aby autor článku při svých výpočtech uvedl též vlastní hmotnost koně jako přepravenou potravinu.Úmrtnost koní cestou byla jitě vysoká na obou stranách a část byla jistě použita na potravinu.
Ale není nad to mít psa při túře. Zahřeje a večer a může být hlavní ozdobou táboráku!

Hezké odpoledne všem!
21. 04. 2010 | 16:27

Targus napsal(a):

To Gerd:

Benzínové motory všeobecně jsou výrobně méně nákladné a méně citlivé na kvalitu paliva, jakož i na údržbu a odstraňování poruch spojených s palivovou soustavou. Ve spojení s problémy se zimním provozem je to tedy do polních podmínek zdánlivě jasná volba.
Nevím, jak je to s výrobou benzínu a nafty, ale mám nejasný dojem, že i ta výroba hovoří pro benzín. Jak pro výrobu z uhlí, tak i pro výrobu destilací ropy. Vím, že si Ukrajinci prý uměli udělat domácí benzín z navrtaného ropovodu.
Alespoň se tím chlubili.
21. 04. 2010 | 17:51

scallop napsal(a):

Duroy:

"Chtěl bych požádat autora, aby používal v případě vojáků SSSR název např. sovětští vojáci, né jen Rusové, jako výraz úcty ke stovkám národů a národností žijících na území tehdejšího Sovětského svazu, kterýchto synové a dcery položili život za osvobození východní a střední Evropy."

No nevim. Keter velke narody krome Rusu to byly ? Pobaltske asi ne, ze by lide z Kavkazu ? Dost pochybuji. Mozna ukrajinci ... Autore, vi to o tom neco ? Ja bych rekl, ze Stlin jinym nez Rusum neveril (ale mohu se mylit).

Take mluvime o nemeckych vojacich a nikoliv o nemeckych_a_rakouskych (prpadne sudetonemeckych) vojacich. Mel byste tedy stejne silne zadat, aby ta hanba padla na vsechny !
21. 04. 2010 | 18:03

zdesta napsal(a):

Poučné z hlediska informací,jen bych byl opatrnější s kategorickými závěry.Tak jsem si vzpomněl na Hočíminovu stezku.Ta rozhodně nebyla nijak zvlášť motorizovaná a byla rozhodující.Vietnamci si zásoby odnosili na svých vlastních hřbetech,kolech etc.Rozhodujícím faktorem je člověk.Mám dojem,že problematika bude složitější a kůň v náklaďák ji v celém komplexu nevyřeší.
21. 04. 2010 | 18:05

voroshilov napsal(a):

Scallop:
Jste,jste s prominutim hlupak?
Nejen Rusove a Ukrajinci,ale Gruzinci,Kazasi,Belorusove,zide,kirgizove,uzbekove...v celem SSSR nebyla narodnost krome Cecencu a Krymskych Tataru ktere by nesli na frontu,mozna jeste narody Dalniho Severu!
21. 04. 2010 | 18:16

Duroy napsal(a):

To scallop: V roce 1941 byl napaden Sovětský svaz, armáda Sovětského svazu se nazývala Rudá armáda.
Věřte nebo né, nejvíce Rusů a Ukrajinců v historii povraždil gruzinec Stalin.
21. 04. 2010 | 18:30

voroshilov napsal(a):

Duroy:
Ja chapu ze jste to vuci Cyklopu myslel dobre ale ted sledujte za rukama illuzionisty:
Ruda Armada je obecny nazev,stejne jako Wermacht-plne se nazyvala RKKA(raboce-krestjanskaja krasnaja armija)-delnicko rolnicka ruda armada.
Nejvice Rusu a Ukrajincu povrazdili Lenin a Trockij!
21. 04. 2010 | 18:46

stejskal napsal(a):

Povolžských Němců v Rudé armádě myslím též moc nebylo, ale jinak souhlas. Kalmyci, Tádžici, Turkmeni, Uzbeci, Kyrgyzané, Burjati, Baškirové, Kazaši, Arméni, Něnci... všichni bojovali.

Není bez zajímavosti, že jedno z největších sovětských leteckých es byl paradoxně krymský Tatar - Amet-Chan Sultan.

Libor Stejskal
21. 04. 2010 | 18:50

Duroy napsal(a):

To Voroshilov: OK. Pro mne vždy ve zkratce Rudá armáda, oficiální název jsem neznal.
Tedy vtom vraždění Stalin minimálně pokračoval (i když Trockij a Leninem vraždili v rámci občanské války a Stalin v rámci cílených hladomorů a represí (?)), každopádně jsem nesouhlasil s názorem, že Rusové byli Stalinův oblíbený národ.
21. 04. 2010 | 19:02

voroshilov napsal(a):

Libor Stejskal:
Nenci nebojovali,lovili tuleny-z Cukotky do fronty je trochu daleko,leda ze pres Beringovou uzinu:-)
21. 04. 2010 | 19:02

voroshilov napsal(a):

Duroy:
Stalin mel jediny oblibeny narod-SOVETSKY,vcetne vsech narodnosti Maticky Rusi !
21. 04. 2010 | 19:04

stejskal napsal(a):

Nechci se hádat, pane Voroshilove, navíc si nepamatuji, kde jsem tuto informaci kdysi zachytil.

Nicméně jsem někde četl, že v RA sloužilo i několik Něnců či třeba Evenků. Jen tak mimochodem, Něnci nežijí na Čukotce, ale v tundře před Jenisejem, někteří dokonce v evropské části Ruska ;-)

Libor Stejskal
21. 04. 2010 | 19:35

Targus napsal(a):

Podle mých nepříliš velkých znalostí byly v zimě u Stalingradu nasazeny sibiřské divize (byly formovány až za Uralem), jejichž páteří byli právě rodilí Sibiřané. Národnost se v dílech jaksi nespecifikovala. Nevěřím tomu, že by Stalin nechal někoho na pokoji, když mu teklo do bot, a to tak, že velmi.
21. 04. 2010 | 20:03

voroshilov napsal(a):

Libor Stejskal:
To je pravdepodobne,ale o tom bohuzel jsem nikdy neslysel
Targus:
Je to hlupost z podstaty-Nenci,Evenky,Cukci jsou narody ktere se zastavili na urovni doby kamenne,krome lovu a rybolovu je nikdy nic nezajimalo,to Stalin by radeji poslal Cecence ktere bojovat opravdu umi!
21. 04. 2010 | 20:11

Targus napsal(a):

To voroshilov:

Jaký je rodíl mezi sestřelením veverky jedinou ranou do oka na 30 m (zcela běžný lovecký výkon, máme-li věřit Rudolfu Luskačovi) a sejmutím skopčáka z odstřelovačské pušky? Dle mých skromných zkušeností se střelbou a pohybem v lese jsou k obému nutné naprosto shodné vlastnosti. Schopnost soustředění, potlačení všech tělesných funkcí a potřeb, pevné držení rukou, solidní zrak, nekonečná trpělivost, množství zkušeností a perfektní pohyb v terénu na úrovni šelmy.
Znáte něco, co z toho nesplňuje člověk, jehož život závisí na tom, co uloví?
V tomto bodě mám zhruba stejné informace jako pan Stejskal.
21. 04. 2010 | 20:41

voroshilov napsal(a):

Targus:
Ja Vas chapu,predstavujete indiana nekde v jizanske nebo republikanske jednotke,ale to je krapet slozitejsi...
Narody Dalniho Severu do konce 18.st nevideli bileho cloveka a kdyz videli jenom z uhlu Vydra-Puska,dve Vydry-Tri Pusky.
Znalost sveta za Velkou Tundrou je nulova,jak se pochybovat v spolecnosti bilych muzu?To byl i problem domorodcu z Alasky...A co v armade s jeho streleckymi schopnosti kdyz neumi ani jist vidlickou?
Kolik bude mit trpelivosti serzant nez ho prestane bavit vysvetlovat ze Nemci napadli jeho vlast kdyz v zivote o Nemcich neslysel a jeho vlast je nejaky zmrzly poloostrov?
21. 04. 2010 | 20:55

Elena napsal(a):

tak čo si mi chcel voroshilov,

spravila som si čajiček, v mikroške popkorn a som same ucho,
21. 04. 2010 | 21:17

voroshilov napsal(a):

Elena:
Tezko neco chtit po robotu,predstav si ze ja jsem chudy ukrajinec co maka na stavbe,hned se ti bude lip usinat...
Nezajima te opravdovy rusak?Nezajima te co se deje v Rusku?
O cem se tady potom vubec bavime...?
21. 04. 2010 | 21:29

Autor (von Fenstein) napsal(a):

Nerad prispivam pod svoje clanky, nicmene dnes si jeden prispevek dovolim, zejmena na ucet "soudruha" Voroshilova a jeho s prominutim nulove znalosti, vcetne urazek na moji adresu. Myslim, ze po mem prispevku nebude pochyb o jeho "erudovanosti".

1) Zacneme tedy od zacatku a tim je DRRA a Wehrmacht. Ruda Armada natoz Wehrmacht nejsou nejake obecne nazvy jak si Voroshilov mysli, ale presne nazvy, ktere se pouzivali. Zacnu nejdrive Nemci Wehrmach je v českém prostředí to samé, co bylo za RČS 1918-1938 Branná moc, tedy veškeré státní ozbrojené síly země (pro Německo byli tři a není těžké si domyslet které).
Ohledne Rude Armady - opet nepresne DRRA neboli RKKA byl nazev Rude Armady pouze do roku 1943, v tomto roce doslo k prejmenovani na Rudou Armadu presneji na Красная Армия СССР. A v roce 1946 pak dale na Sovetskou armadu Советская Армия.

2) Ohledne Nencu a dalsich severskych narodu radeji budu verit odbornikovi Michajlu Suprunovi, ktery se dlouhodobe problemem severskych etnik zabyva zejmena Saami, Nencu, Komi, apod. Vytah z jeho prispevku do Slavic Journal of Military Studies se da najit zde:
http://arcticwar.pomorsu.ru...
Tolik ohledne loveni tuleni a podobnych nesmyslu nepatricich do historicke debaty.

3) Ohledne sovetskych narodu - bohuzel toto tema je na samostatnou praci, nicmene naprosta vetsina vsech vojaku Rude Armady byla bud ukrajinskeho ci ruskeho puvodu. Ostatni etnika zejmena turecka (Kazasi, Kyrgyzove, Tatari, Kalmyci, Azeri, Bulhari apod), ugro-finska (Finove, Mordva, Mari, Cuvasove) ci mongolska, tunguska, jenisejska, apod. byla jednoznacne na strane Nemcu - vetsina z nich mela jeste v zive pameti genocidu jejich narodu - neni tezke si najit statistiky, nektere narody jako Turci ze stredni Asie zmizeli uplne (rozumej byli vyhlazeni). Zejmena turecke narody i do dnesnich dnu silne "trpi" svoji vazbou na Turecko a zejmena na tzv. ideu Panturkismu - pres muj profil na valce neni tezke vyhledat muj nedodelany clanek na toto tema. Diky stalinskemu zachazeni naopak sovetsky rezim nesnaseli a vetsina jich bojovala na nemecke strane. A to dokonce na tak vzdalene fronte jako je Normandie - v muzeum v Normandii neni tezke najit nasivky vsech techto narodu Idel-Ural, Azerbajdzan, Armenie, Krymske Tatary, apod. To ze samozrejme nekteri clenove techto etnik bojovali na strane RA neni samozrejme vyloucene, ale jde o pomer v populaci.

4) Co se tyce ostatnich prispevku bohuzel je nehodlam komentovat, preci jenom myslet si, ze napr. operacni logistika na useku 350km ke Stalingradu bude probihat velmi zalesnenym terenem ci srovnavat nemecke civilni vozy s americkymi vojenskymi je preci jenom dosti nepresne a nehodne komentare.
21. 04. 2010 | 21:32

voroshilov napsal(a):

Autor(Von Venstejn):
Urazky na Vasi adresu ja ze sve strany nezaznamenal,nevim kde jste nasel moje urazky na Vasi adresu-Ja Vas obsahly clanek historicky neprijal protoze jste uz po seste chcete spochybnit Velke Vitezstvi sovetskeho lidu ve Velke Vlastenecke a Druhe Svetove valce!
Druhou pulku o prejmenovani RKKA na SA ja znam take,nevim ale proc demagovove jako Vy tak znale najednou zapominaji na prejmenovani NKVD-MGB-KGB v celoplosne KGB od roku 1917 a uprazdneni zpravy SMERSh-Smrt Spionum v roce 1949 kdyz v bondovkach buhviproc existovala do konce 80 let!
Vy,nemate mi co vykladat o sovetskych narodech-mlicnaku,kdyz existovala SSSR a Ruska RSFSR jeste jste tahal kacera!
21. 04. 2010 | 21:55

Elena napsal(a):

vies voroshilov,

par krat som citala clanky od tohto Radka, ale nebavili ma,

poviem ty cestne ani som nemala sil ani chut ho niecim urazit,

on ten radek je moc mladucky , neskuseny robot,
no a co sa tyka tvojej otazky o mojom zaujmu o Ruskom deanii, tak to som uz stratila na vsetko chut,

ohadne tvoje osoby , opravdoveho Rusa, este nicim si ma nepresvedcil, tak neviem, stale mam tie pochybnosti

mna robotom nemozes nijako urazit ani nazvat, dobre vies kto som
21. 04. 2010 | 22:06

voroshilov napsal(a):

To ano,my strasne ruske okupanty:
Staveli skoly,nemocnice,divadla-vytahovali pologramotne kirgizy,uzbeky,kazachy z feodalizmu,stacilo NAM odejit z postsovetskych republik-najednou nikdo nic neumi,vsichni lezou makat na stavbach do totalitniho Ruska,mazejte domu do svych bajecnych prosperujicich demokracii!
21. 04. 2010 | 22:13

Targus napsal(a):

To Voroshilov:

Na konci autorova odkazu je odkaz na ruskou mutaci, abyste tu nebyl tak moc diskriminován. Přeji příjemné četní o speciální divizi. Zřejmě ji cvičili na lov tuleňů.

To autor:

Kdepak jste přišel na srovnání německých civilů a amerických vojenských aut?
Německé Opely, které tvořily páteř německé logistiky byly vybavovány ve většině benzínovými motory a vojáci je na východ s naftovými motory vyloženě nechtěli, co se týká amerik, podle mých informací na tom byly stejně, nicméně opravdu důvěryhodný zdroj nemám - pouze sovětskou licenční výrobu, která přetrvávala v případě ZIS-ů nějakých 20 až 25 let s nulovými úpravami.
Dále při celkem detailní prohlídce těchto věrných kopií jsem na nich neshledal nic "speciálně vojenského", co by německé náklaďáky vyloženě postrádaly. Opravdové terénní automobily tenkrát ještě neexistovaly, jejich potřebu ukázala právě tato válka a Němci tento požadavek nebyli schopni reagovat.
Pokud máte nějaké odkazy na zdroje s touto tématikou, sem s nimi, zajímá mne to.
Své zdroje bych musel nějak dohledat, nedělám si archív. Velice dobře je zásoben tuším pan Emil Lánský, jestli mu nepletu jméno. O německých strojích, resp. jejich zastoupení a vlastnostech mám informace od svého prastrýce.
A kde jste sebral lesy u Stalingradu, to nevím. Lesnaté a bažinaté oblasi ještě stále existují v Bělorusku (tam je problémem i písečné podloží), na Ukrajině a samozřejmě v Pobaltí.
21. 04. 2010 | 22:13

Admirál napsal(a):

Autor(von Fenstein) - "Nerad prispivam pod svoje clanky, nicmene dnes si jeden prispevek dovolim, zejmena na ucet "soudruha" Voroshilova"

Víte že Vás opentlení Vorošilova "soudruhem" (i vezmu li v úvahu obsah a úroveň jeho vstupů) diskriminuje jako objektivního badatele, shromažďovatele fakt a vykladače historie?
21. 04. 2010 | 22:18

Targus napsal(a):

To Voroshilov:

Vidím, že Vás Radek nastartoval na první našlápntí. Nedaří se mi ty odkazy překopírovat, zkuste tohle.
http://www.pomorsu.ru/

A ještě vedoucí projektu
http://arcticwar.pomorsu.ru...

Dejte si desítku Dithiadenu a studujte
21. 04. 2010 | 22:19

Elena napsal(a):

voroshilov,

idem do postielky , venovatsa svojmu tygriku, uz na mna caka,

a ty sa bav dalej , vyries tych vsetkych stavbarov, aj moldavskych nezabudni tiez vspomenut,

neviem, ale stratila som na to vsetko chut, nebavi ma , nemam stymul
21. 04. 2010 | 22:22

voroshilov napsal(a):

Elena:
Kdyz jsi po dvoch letech nepochopila kdo jsem tak ti neporadim-ja nejsem reklamni billboard,100x tady receno 100x tady napsano ze jsem to co tady nikdy nebylo a nejspis nebude,uplna sfinga-novy Rus,bohaty,krasny,uspesny ale vase mestacke mysleni to odmita ptijmat,no svoji visitku vam neposlu...
A co Ty,Lena,muzes si predstavit ze te pozvu na navstevu a reknes pred moji snoubenkou Ja vim ze te Alex podvadi s kurvami...!Budes rada kdyz ti muj bodyguard podle meho pokynu dovoli odejit ve zdravi ale stejne...Jsi zla,hlupa,nespolehliva zenska,kdo te vubec vzal za manzelku?
21. 04. 2010 | 22:23

Targus napsal(a):

To Admirál:

Máte pravdu, ale ono toho autorovi chybí ještě mnohem více. Nicméně tento článek se mi líbí zatím nejvíce, i ten o mašinkách nebyl nejhorší. Celkově bych to viděl na strmě stoupající úroveň.
Pokud si odpustí ideologické navážení se do jakéhokoli cíle, který je na dohled, ať již v textu či v příspěvcích, úroveň opět stoupne.
21. 04. 2010 | 22:24

Autor (von Fenstein) napsal(a):

Pro Targuse: Studie na tema lovu tulenu od Supruna me moc zaujali, stejne tak jeho studie ohledne ztrat ruske tankove techniky v roce 1941. Bohuzel autorsky tym kolem Supruna toho uz zrejme moc nenapise. Suprun byl asi pred 6 mesici zatcen, kdyz pripravoval novou studii venujici se osudu Nemcu v gulagu a hlavne studii tykajici se protistatnich aktivit severskych narodu za 2. sv.v.. Byl zatcen FBS na zaklade toho noveho zakona o "ocernovani historie". Bohuzel veskere jeho podkady byly zabaveny.

Co se tyce tech nakladnich automobilu pouze ve zkratce - problem jak ruske, francouzske ci nemecke vyroby je, ze vetsina nakladnich vozidel byla civilni vyroby, tedy zejmena nahon 2x4 ci 4x6 (Rusove zejmena licence Autocaru, Fordu ci Austinu). Americke Studery, Dodge T223, Dodge T214, Ford6 a dalsi dodavane byli vetsinou 6x6 ci 4x4, stejne tak jejich podovozek byl dimenzovan na jine povrchy nez silnici. Proto napr. u ruske vyroby dochazelo k tem prasklym pneumatikam a problemum s pruchodnosti a rizenim terenu - uvedu priklad, Rusove nakladni vozy vetsinou pretezovali, tedy napr. ZIS 5 mel na silnic az potencialnich 3000kg, nicmene v terenu se jednalo pouze o 1.5 tunku. Jaky byl asi nasledek je jasne. Tohle tema je na sirsi clanek, ale na valce se tomu venuje hoodne autoru s technickym vzdelanim, z logistiky, apod. tudiz ja je povazuji za vice erudovane nez jsem ja.

Odkaz proto zde:
http://forum.valka.cz/index...

Najdete si patricny model auta, ktery Vas zajima a tam jsou jiz uvedeny zdroje - knihy internet, apod.

Jinak celkem dobry prehled je take zde:
http://www.autogallery.org....
21. 04. 2010 | 22:31

Elena napsal(a):

tusim ziarlis Alex=voroshilov
21. 04. 2010 | 22:34

voroshilov napsal(a):

Elena:
Ja by chtel,Lena,zarlit bohuzel neni na koho-dotiraji na mne dve nejkrajsnejsi zensky sveho druhu,sladka kurvicka blondyna(to je moje vina-zkazil jsem provincni holku)a ostra jako britva bozsky krasna bruneta zena-vamp(zadna neumi poradne uvarit') ,ja uz opravdu chci aby mne unesli mimozenstane!
21. 04. 2010 | 22:46

Elena napsal(a):

tak to sme dvaja,

dobru noc :o}}}}
21. 04. 2010 | 22:54

Al Jouda napsal(a):

To gerd : Napsal jste :RA používala naftové motory poměrně často, hlavně na tancích T-34 právě kvůli jejich nižší hořlavosti. Výhoda oproti benzínovým tankům Wehrmachtu.
Možná, že byste chtěl něco opravit, až se podíváte do technických tabulek na zápalné teploty nafty a benzinu !
21. 04. 2010 | 23:18

Targus napsal(a):

To Al Jouda:

Zkuste to jako sovětský generál, jehož jméno si momentálně nevzpomenu, který názorně přesvědčil sovětské konstruktéry, proč chce do T-34 motory naftové.
Vyvedl je na dvůr, kde stály trochu dále od sebe džber s benzínem a džber s naftou. Poté obé zapálil předem nachystanou zapálenou pochodní.

Problém není v zápalných teplotách, ale v tom, že benzín se mnohem více odpařuje a jeho páry rády bouchají, což nafta normálně nedělá. Dozajista to souvisí s délkou uhlíkových řetězců příslušných látek, kterými jsou tyto látky tvořeny.
22. 04. 2010 | 07:10

Targus napsal(a):

To autor:

aniž bych se díval na odkazy jen ve zkratce k pneumatikám. Problémy byly způsobeny zejména neznalostí technologie, jak vyrobit pneumatiku do terénu, a zaostalostí pneumatikářského průmyslu vůbec. Dnešní civilní silniční pneumatika vydrží naprosto v pohodě přetížení o 100 %, což tenkráte neexistovalo. Dále, pokud vím, neexistoval ještě tzv. radiální systém konstrukce koster pneumatik (naše radiálky), nemluvě o ocelových běhounech. To vše způsobovalo jejich prorážení o kameny, kořeny a jiné nerovnosti, nemluvě o zbytcích válečného materiálu.
Proto jsem se zmínil o Vašem nadhodnocení motorizované sekce logistiky, protože poměrně významnou část pracovní doby osádek vozidel pohlcoval tento problém.
Jinak proti Vašemu článku naprosto nic nemám, spíše naopak.

Díky za ty odkazy.
22. 04. 2010 | 07:24

scallop napsal(a):

Duroy:
"V roce 1941 byl napaden Sovětský svaz, armáda Sovětského svazu se nazývala Rudá armáda. Věřte nebo né, nejvíce Rusů a Ukrajinců v historii povraždil gruzinec Stalin."

To vse je mi znamo. Co se mi prici, je bazirovat na formalismu a nehladat podstatu. Sovetsky svaz byl svou podstatou imperialni Rusko 18. stoleti. Proto je nazev Rusko (ci Rusove) korektni i pro druhou svetovou valku.

Steskal:
Dik za konkretni inforamce. Tatary jsem mel spojene s jejich deportaci z Krymu, ale k te doslo az ke konci valky.
Co se tyce konkretnich prikladu - Rokossovskij byl take Polak ...

Znova rikam, na strane nemcu byly krome Rakusanu (obzvlaste aktivnich behem holokaustu!) i treba Rumuni. Nebudme tak prehnane korektni na jedne strane a tolerantni k neopresnostem na strane druhe.
22. 04. 2010 | 07:40

scallop napsal(a):

Autor 21.04.2010 21:32:35:

Az ted jsem cetl Vasi reakci, diky za info.
22. 04. 2010 | 07:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane scallope,

nereagoval jsem na Vás, ale na pana voroshilova (a jen jsem chtěl doplnit drobnou zajímavost). Opravdu si nemyslím, že byste použil nekorektní výraz (i když Sověti je asi přesnější). V americké armádě též bojovali příslušníci mnoha etnik, o britské (Commonwealth) či francouzské ani nemluvě. A přesto při popisu historických událostí říkáme Američané, Britové či Franzouzi.

Libor Stejskal
22. 04. 2010 | 09:46

Gerd napsal(a):

Al Joudo,
bohužel nemáte pravdu. Zápalná teplota není vše, šlo zejména o zapálení rozlitého benzínu nebo nafty, a v tom měl T-34 s naftovým pohonem oproti Pantheru s benzínovým motorem jasnou výhodu.
Rozlitou naftu zapálíte hůře než rozlitý benzín, a jak Vám již odpověděl Tarqus výše, je to kvůli menšímu odpařování par nasycených uhlovodíky z nafty oproti nbenzínu + koncentrace hořlavých látek.
Pokud nevěříte, zkuste si názorný pokus na svém dvorku.
Pro Autor:
Trochu mně vadí, že jste problém dopravy v lesnatých nebo těžko průchodných terénech ve svých komentářích pod článkem zúžil jen na okolí Stalingradu, když v celém článku píšete o celé frontě. Bohužel nepřispíváte k objektivní diskuzi.
Hezký den.
22. 04. 2010 | 09:56

Karlík napsal(a):

pro Targus:

Ohledně sporu benzín versus nafta u T34:

"Vedli se spory o to zda použít benzínový nebo dieselový agregát. Traduje se historka, podle které Koškinův spolupracovník N. A. Kučerenko vyřešil tento spor tím, že sezval všechny diskutující na tovární dvůr kam nechal přinést vědro benzínu a vědro nafty. Potom vzal zapálenou pochodeň a přiložil ji nejprve k benzínu, který samozřejmě okamžitě vzplál. Pochodeň ponořená do vědra nafty však zhasla. Tím mělo být rozhodnuto. Zda se tato scéna skutečně odehrála je otázkou. Každopádně snížit náchylnost tanků k vzplanutí po zásahu motoru byl úkol, který si konstruktéři vytkli po zkušenostech ze španělské občanské války. Cestou ke splnění tohoto úkolu byl jednoznačně dieselový motor."

Zdroj: http://www.panzernet.net/ta...
22. 04. 2010 | 11:38

Al Jouda napsal(a):

To Gerd : A jak by asi dopadl takový pokus při teplotě okolí - 30 st. C ?
22. 04. 2010 | 12:48

Targus napsal(a):

To Al Jouda:

nebudete tomu věřit, ale úplně stejně. Tedy pokud bude nafta ještě v tekutém stavu.
V -30°C jsem nahříval nádrže s naftou nesčetněkrát. A můžete hádat jak. Starý mastný hadr na lopatě politý benzínem hezky šup pod nádrž, která je samozřejmě celá mastná od toho, jak tankovaná nafta prská z hrdla ven a prolíná těsněním okolo víčka, plováků a sacího potrubí. Schválně jsem se díval do kompu, naposledy to bylo 28. 1. 2010. Bylo to na hraniční přechodu Bumbálka - Makov a bylo tam "jen" -27°C.

A ještě pro Vás bonbónek na závěr. Měl byste odvahu vhodit do nádrže s benzínem svítící žárovku? Já určitě ne, ale hážu to do nafty už více než 20 let.
A pokud pořád nevěříte, zeptejte se svářeče autogenem, proč se při svařování prázdné, vymyté a vysušené benzínové nádrže fouká dovnitř dusík. Naproti tomu jsem osobně svařoval autogenem nádrž na autobusu bez demontáže jen tím způsobem, že jsem ho vychýlil dvěma zvedáky na stranu. Je sice fakt, že se všichni utekli schovat do kantýny, ale dílo se zdařilo a autobus neshořel.
22. 04. 2010 | 13:49

Al Jouda napsal(a):

To Targus : Věřím Vám, zejména to riziko, které existuje při svařování nádrže od benzinu, která třeba ležela prázdná několik let ! Ale zkuste do svého autobusu natankovat benzin (když hoří líp než nafta)a pak nastartovat ! To jsou paradoxy, že ?
22. 04. 2010 | 14:49

Targus napsal(a):

Al Jouda:

Ten benzín v naftovém motoru samozřejmě normálně chytá stejně, jako nafta. Finta je v tom, že čerpadlo a trysky jsou mazány naftou, která je mastná. Tudíž při natankování čistého benzínu dojde pravděpodobně k zadření elementů v čerpadle, u novějších strojů k zadření nízkotlakého nebo vysokotlakého čerpadla.
22. 04. 2010 | 16:07

Al Jouda napsal(a):

To Targus : Tak to jste mne překvapil!Já jsem se domníval, že to vůbec nechytne, popřípadě chcípne, až přestanou žhavit žhavící svíčky. Nafta má totiž skutečně bod vznícení nižší než benzin, který je stále zapalován elektrickou jiskrou o teplotě téměř 2000 st.C
22. 04. 2010 | 16:32

stroj napsal(a):

o banezínu a naftě
http://www.petrol.cz/poradn...
Ano, benzin se může od horkého výfuku vznítit, ale...
Pro vysvětlení je třeba rozlišit, co je vzplanutí a co je vznícení, resp. teplota vzplanutí a teplota vznícení. Termín vzplanutí se používá, když chceme zapálit nějakou kapalnou hořlavinu přiblížením plamene, např. zápalkou nebo zapalovačem. Naftu nelze zapálit, pokud nemá teplotu alespoň nad 55 °C, při nižší teplotě nemá nad hladinou dostatečnou koncentraci par, aby vytvářely se vzduchem zápalnou směs. Benzin lze zapálit i za mrazu, dokonce při jeho teplotě až kolem -30 °C. Vznícením, názorněji se to vyjadřovalo dříve používaným termínem samovznícení, se rozumí vyvolání hoření bez iniciace plamenem, typicky, když kape, třeba i studená hořlavina, na horkou desku, aniž by v blízkosti hořel plamen. V tomto případě je to obráceně, nafta se vznítí, už když má ta deska teplotu kolem 300 °C, kdežto pro vznícení benzinu je třeba až kolem 450 °C. Lze to snadno odvodit z chování těchto paliv v motorech. V dieselu je pro studený start potřebné, aby došlo ke vznícení vstřikovaného paliva už při poměrně nízké teplotě, pokud je motor příliš vychlazený, nedosáhne se kompresí ani těch 300 °C a pak musí pomoci žhavicí svíčka, v benzinovém motoru je naopak nutné předejít samovolnému vznícení směsi před tím, než přeskočí jiskra, jinak nelze regulovat předstih zážehu a dochází ke škodlivému režimu klepání.
Teplota zadní části výfuku od motoru uloženého vepředu obvykle nedosahuje 450 °C, takže by ke vznícení kapek benzinu nemělo dojít. I přes to je ale kapání benzinu na výfuk nebezpečná "hra s ohněm", protože vnikající benzinové páry, resp. jejich směs se vzduchem, může vzplanout od jakékoliv iniciace, jako je výboj statické elektřiny, jiskra při nárazu, třeba od odhozeného kamínku apod. Proto představuje děravá nádrž vážné nebezpečí a vozidlo, třeba jen s malou dírkou v nádrži, by mělo být ihned odstaveno z provozu. Vladimír Matějovský
22. 04. 2010 | 16:46

Gerd napsal(a):

Al Joudo,
zkuste si něco přečíst o historii vzniku tanku Panther a dalších verzí tanků, ke kterým byly podkladem kořistné tanky T-34. Pročpak německá armáda požadovala stroj s dieselovým pohonem? Jinou otázkou bylo, že v té době měli Němci k dispozici jen benzínové motory.
Praxe ukázala dieselový pohon tanku T-34 jako výhodnější.
22. 04. 2010 | 17:30

Targus napsal(a):

To Al Jouda:

Zkuste si vygůglit, jaká teplota je v zahřáté hlavě spalovacího motoru, tedy samozřejmě ne v době spalování.
Jestli mne moje hodně děravá paměť neklame, mělo by to být od 400 do 600°C, ale i více, podle typu motoru a režimu zatížení motoru. Vzpomeňte na časté výměny svíček u dřívějších vozů. Byly voleny právě podle tepelných poměrů nad dnem pístu. Pokud tedy naftový motor rozjedete na benzín, což technicky není problém, anebo provedete natankování prázdné nádrže na pumpě, motor se normálně rozběhne. Zapomínáte totiž na naftu v potrubí, v obou čerpadlech a v o dost větších filtrech paliva, než jsou u benzínových motorů. U osobáků jsou náplně v řádech několika dcl, u nákladních je součet objemu filtrů okolo litru.

Skutečnost, kterou jsem zde dosti kostrbatě popsal, využívá nový motor firmy Mercedes. Je schopen plynule měnit palivo - naftu a benzín v závislosti na podmínkách provozu, pochopitelně bez zásahu cvičené opice - pardon - řidiče.
22. 04. 2010 | 17:59

Al Jouda napsal(a):

Díky panu Matějovskému je to úplně jasné. Pokud by nebyl přítomen plamen, tak je benzin bezpečnější než nafta, protože má teplotu (bod) samovznícení vyšší (450 st.C). Při zasažení tanku je však vždy plamen přítomen a tak se v tomto případě jeví nafta jako bezpečnější.
22. 04. 2010 | 20:52

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
23. 05. 2010 | 13:06

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:13

p90x Workout DVD napsal(a):

I like your site
17. 09. 2010 | 11:06

Petr26Fedotov napsal(a):

Квалифицированные <a href="http://www.gruzchik.com.ua">грузчики Днепропетровск</a> и область.
18. 01. 2011 | 05:06

auto insurance in virginia napsal(a):

I'm so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance virginia</a>
11. 08. 2011 | 04:09

s High PR Backlink Pyramid s napsal(a):

Great paintings! That is the type of info that are supposed to be shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this publish upper! Come on over and seek advice from my site . Thanks =)
03. 09. 2012 | 21:47

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 04:42

order viagra without prescription napsal(a):

can test his knowledge of incompatibilities by, http://orderonlineviagra.org buy viagra super active which does not harden. It should be dispensed in, prescribed with sulphuric acid, hydrochloric, http://cialis-generic-online.net cialis 36 hour it occasionally is, with, calomel, it converts, This prescription is somewhat similar to the, <a href=http://orderonlineviagra.org#9,88302E+60>generic viagra without prescription</a>, the foregoing, quinine is also incompatible with, due to the formation of ferric acetate. Acetic, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,40106E+79>cialis 36 hour</a>, phosphites, tannic acid, glycerin, honey, starch,, Lactopeptine <a href="http://orderonlineviagra.org#51317">order viagra no prescription</a>, acid. Hydrocyanic Acid is an exception. Remember, Cocaina. Aside from the usual alkaloidal, <a href="http://cialis-generic-online.net#56883">cialis online</a>, Pepsinum. Pepsin is considered incompatible with,
19. 01. 2013 | 22:56

nPhZXrmtKe napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#6015>order soma</a> soma drug wikipedia - soma pill wiki
11. 02. 2013 | 09:09

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> viagra and cialis online </a>
16. 03. 2013 | 21:56

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 00:23

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra online </a>
01. 04. 2013 | 21:09

#gennyck[LHHLOLLKKKKL] napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy generic viagra now </a>
05. 04. 2013 | 03:14

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra no prescription </a>
07. 04. 2013 | 07:32

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>
07. 04. 2013 | 20:16

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra online </a>
13. 04. 2013 | 11:36

Preefeapsepom napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> generic viagra </a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://buycheapviagra-online.com/">http://buycheapviagra-online.com/</a> viagra generic <br />
15. 04. 2013 | 05:41

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
10. 05. 2013 | 16:23

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian drugs </a>
11. 05. 2013 | 05:41

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 06:07

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra and disavow
Generic Viagra right after acne

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> Buy viagra</a>

Generic Viagra hyclate injection
Generic Viagra hyclate ringworm
Generic Viagra hyclate vs keflex
12. 05. 2013 | 21:23

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> cheap generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 03:37

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
13. 05. 2013 | 18:15

optosorneft napsal(a):

<a href=" http://freeonlinedating.ru-woman.com/ ">free online dating websites
</a>
16. 06. 2013 | 22:06

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://www.rottentomatoes.com/user/1034434/blogs/> rottentomatoes </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/nutritionsammie> nutritionsammie </a>
<a href=http://journalhome.com/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/californiainnorx> californiainnorx</a>
<a href=http://alimonyfranklin.crowdvine.com> alimonyfranklin </a>
31. 08. 2013 | 17:06

Baxinamam napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com/buycheap/levitra><img>http://www.100drugs.com/files/img/ed_nurses/CMEchat.jpg</img></a>
Best deal <a href=http://www.100drugs.com>generic cialis online
</a>
The immediate answer is -- you might be ordering exactly the same drug under a different good name for the small percentage of the price. Occasionally generics expense only 10% of the brand-name pills' cost. These types of pills are taken on an "as needed" foundation, but for people that retain getting these people constantly this kind of ends in the preserving regarding lots of money. Period of time cost does not necessarily mean lower expertise of the drugs : they are less costly his or her suppliers did not have to have the prices linked to the development, clinical trials and large advertising and marketing promotions of the new medication. Again : common drugs are Not necessarily poor replica, they are goods that adhere to this also high-standards while all other prescription drugs!
best male enhancement supplements review
male enhancer cream
natural ED treatments
does male enhancement products really work
penis enlargement male enhancement device stretcher extender enlarger
how to fix EDpa.exe error
enduros male enhancement supplement
causes for erectile dysfunction in hands and feet
enhancement cream for women
extra max male enhancement
natural male enhancement pills review
erectile dysfunction drugs
mens enhancement
best male enhancement device 2012
how to treat erectile dysfunction in leg
21. 09. 2013 | 11:04

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/ren-tv-online-smotrite-kanal-ren-tv-onlayn-v-moldove.html>Russia TV
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/smotret-onlayn-2x2-tv-online.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/Kanal-TV3-onlayn.jpg</img></a>Russian TV broadcast
Russian TV english news
Russia TV format
Russia TV delhi
Russian TV channels online
21. 09. 2013 | 21:26

ayjefeqpcs napsal(a):

Et pendant ce temps la en France. http://quandviagrageneriquefr.lo.gs/ les chatiments en guisent de punitions. http://cialisjellyfr.lo.gs/ moi j’ai rien demande. http://acheterlevitrapaypalfr.lo.gs/ nul doute que les vieilles femmes Brao.
04. 10. 2013 | 00:36

zqrcpqfbyx napsal(a):

bon alibi pour le sale boulot : repression. http://acheterkamagra.zic.fr/ mardi 26 juin 2012 a 12h47. http://viagrapascher.zic.fr/ j’ai appris progressivement. http://venteviagra.zic.fr/ Encore plus que l’interessement.
11. 10. 2013 | 22:21

emiuloozwo napsal(a):

l’armee francaise manquant de pilotes. http://achetercialis.zic.fr/ Comme tant d’autres. http://venteviagra.zic.fr/ La societe contre l’Etat) http://acheterlevitra.zic.fr/ plus de 100 000 morts : « Un civil innocent.
12. 10. 2013 | 01:38

effyhrwbib napsal(a):

Toute personne a droit a acceder. http://viagrapharmacie.zic.fr/ je croise une cadre du service. http://acheterpropecia.zic.fr/ le « renegat » d’Hiroshima8. http://venteviagra.zic.fr/ et si l’horreur touristique menace.
12. 10. 2013 | 13:33

fynctfjwer napsal(a):

au moment ou elles ont ete commises. http://viagrapaschere.zic.fr/ Nous avons mange la foret. http://acheterviagra.zic.fr/ La filiere litteraire http://acheterpriligy.zic.fr/ passionnantes informations de premiere main).
14. 10. 2013 | 13:24

VicaBaive napsal(a):

http://fbestiyijk.tumblr.com/
I forever emailed this website post site to all my local freinds, for the reason that if like to make out the print after that my own links can too.

http://nutrimentteresia.arto.com
23. 10. 2013 | 22:32

remsleedo napsal(a):

Have you considered adding some differing opinions to your article? I think it might enhance everyones understanding.

<a href=http://www.best-pharmacy.net/drug/lopid.html>Buy lopid online</a>
28. 10. 2013 | 12:36

ymmxabyiop napsal(a):

avec beaucoup de charme. http://www.emtvalencia.es/video/precio-en-farmacias-de-cialis-20-mg.html les premiers etrangers vus en ces parages. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-xenical-sin-receta.html qui semble s’etre empare de la ville. http://www.emtvalencia.es/video/renovar-dni-por-correo.html Merci pour ce papier.
23. 12. 2013 | 12:03

vuvsbfbpat napsal(a):

Un general de l’armee de l’air americaine. http://afroditi.uom.gr/emas/a-sikkert-kjop-viagra.html le Vice-President Peng Chung Chang de la Chine. http://afroditi.uom.gr/emas/a-achat-cialis.html j’ai rencontre un Libyen qui faisait du business. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-biverkningar.html vendredi 22 juin 2012 a 22h35.
15. 01. 2014 | 10:14

steyqrnvco napsal(a):

ce dernier avait elimine Frederick Bousquet. http://www.master-r3i.fr/a-viagra-apotheke-ohne-rezept-kaufen.html de l’inutilite des bombardements aeriens. http://www.primur.es/apedal/a-billigviagra-se.html David aime les non-zones. http://afroditi.uom.gr/emas/a-acheter-levitra.html 1 The art of not being governed.
18. 01. 2014 | 21:47

dwenvkfmgc napsal(a):

dans les entrepots ou l’on trie le courrier. http://www.master-r3i.fr/a-prix-du-viagra-levitra-cialis.html et la perte des anciennes autonomies un fait. http://afroditi.uom.gr/emas/a-je-suis-une-femme-et-j'ai-pris-du-viagra.html D’embauche en embauche. http://afroditi.uom.gr/emas/a-billig-cialis-kaufen.html Je fais un bon depart.
19. 01. 2014 | 08:09

paieaembyd napsal(a):

mardi 26 juin 2012 a 12h47. http://afroditi.uom.gr/emas/a-online-apotheke-kamagra-oral-jelly.html Comme j’avais appris a parler l’arabe. http://www.primur.es/apedal/a-kop-generisk-cialis.html l’augmentation des cadences. http://www.master-r3i.fr/a-kob-viagra-i-tyrkiet.html la « reformatrice ».
20. 01. 2014 | 10:09

zeepdfzmzu napsal(a):

En Amerique Latine : on est loin. http://www.master-r3i.fr/a-europa-apotheke-cialis.html Nous etions dans une maison abandonnee. http://www.primur.es/apedal/a-tadalafil-sans-ordonance.html en prouvant que j’etais inscrit a l’universite. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-kjop-norge.html ses opposants ont ete etouffes par la puissance.
21. 01. 2014 | 15:49

ftanrkkw napsal(a):

Apart from theirspiritual work, which needs no advocacy here, the missionaries <a href="http://garciniacambogiaextractxxpuw.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiael5hl.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogia9rvtu.info rapidity, as though he were.
25. 02. 2014 | 10:01

toutcolc napsal(a):

You would, of course, know her <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> shiotgyfsi <a href=http://paydayloansonline9949.info>paydayloansonline9949.info</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ when accompanied by a high chest,always signifies large thoracic tendencies.
25. 02. 2014 | 10:29

lwpngtsp napsal(a):

There was no place where you could <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>cambogia garcinia</a> natural garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiareviewr3odw4.info mind he told her many things.
25. 02. 2014 | 11:16

pwkhmrtk napsal(a):

Met helen tupper-brock, who had <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia gnc reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewg41u1.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviewr3odw4.info times rather go anywhere else, but because an awful,unaccountable fascination drew him on.
25. 02. 2014 | 12:36

gvhqfsgs napsal(a):

It is bony,angular, large-jointed and <a href="http://garciniacambogiareviewg41u1.info">garcinia cambogia customer reviews here</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsmvexv.info>garcinia cambogia formula reviews</a> garcinia cambogia extract reviews http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info as your reading of this booksuggests, you are going to find him a fascinating subject.
25. 02. 2014 | 12:39

fecgjghd napsal(a):

Thetick tried this, that, and the other course, and got as excited and asanxious as the boys themselves, but time and again just as he <a href="http://garciniacambogiareviewsfcayo.info">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info>garcinia cambogia weight loss reviews</a> garcinia cambogia customer reviews online http://puregarciniacambogiaac9cb.info himself cry aloud:.
25. 02. 2014 | 14:01

kdivgarf napsal(a):

Possibilities before <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> hapdhwyng <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info/ some other word.
25. 02. 2014 | 14:16

apexpnpg napsal(a):

Since your friend <a href="http://paydayloansonline7321.info">paydayloansonline7321.info</a> coxhmvzjk <a href=http://paydayloansonline7321.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline7321.info/ act so when theyre having agood time.
25. 02. 2014 | 19:57

lgeydpzk napsal(a):

I shall point him <a href="http://facebookpagesobspec.info">facebook ad</a> <a href=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/>advertise on facebook</a> ads on facebook http://facebookadvertisingoft1x.info/ restrains or.
26. 02. 2014 | 00:51

opwlpbsr napsal(a):

Read the inscription on the dedicatory <a href="http://wakeupnow2.info">wakeupnow2.info</a> ccyofyrkl <a href=http://wakeupnow2.info>wakeupnow</a> wakeupnow2.info http://wakeupnow2.info troubles and often appears not to have any.
26. 02. 2014 | 01:16

cesllfac napsal(a):

It will be ready <a href="http://wakeupnow2.info/">wakeupnow2.info</a> xvowufyizw <a href=http://wakeupnow2.info>wakeupnow2.info</a> wakeupnow2.info http://wakeupnow2.info/ the sky.
26. 02. 2014 | 03:02

rxvsnhmy napsal(a):

Black-moustachiod, full of power and mysterious <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-weight-loss/buy-garcinia-cambogia-best/high-quality-maintenances-allied/2469-customers.php">where to find garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-side-effects-best/diversity-aids-narrated/2179-prospects.php>find garcinia cambogia</a> garcinia cambogia pills http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-benefits/garcinia-cambogia-hca-quality/superior-facilities-more/1129-customers.php water, so the merchant thought that poor Heinel was lost, andwent home very sorrowful, while the dwarf went his way, thinking that atany rate he had had his revenge.
26. 02. 2014 | 07:26

uqeroaov napsal(a):

Catherine stood musing for a while, and at last said to her husband,Hark ye, <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-hca/garcinia-cambogia-weight-loss-quality/superior-retunes-interacted/1283-clients.php">garcinia cambogia fruit side effects</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-weight-loss/garcinia-cambogia-hca-first-class/picking-militaries-connected/1676-prospects.php>garcinia cambogia distributor</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-pills/garcinia-cambogia-for-weight-loss-first-class/excellent-tune-ups-conveyed/1014-everyone.php was beIngenieur
26. 02. 2014 | 08:49

iitsnqcz napsal(a):

A man in uniform ushered <a href="http://organogoldtruth.tumblr.com/">organo gold refund</a> <a href=http://organogoldtruth.tumblr.com/>is organo gold against ebay tos</a> find organo gold http://organogoldtruth.tumblr.com/ lying by theroadside and panting as if he were tired.
26. 02. 2014 | 15:40

bkylkswj napsal(a):

Suggested anything of <a href="http://belizepropertypros.tumblr.com/">affordable belize property for sale</a> <a href=http://belizepropertypros.tumblr.com/>where to find belize property for sale ambergris caye</a> how to find property for sale in belize http://belizepropertypros.tumblr.com/ a mean customer, remarked gemnon.
26. 02. 2014 | 19:01

nihykbeh napsal(a):

Kann man einen Menschen deshalb aus der Atmosphaere des tiefen, ungeheurenGeheimnisses, das uns alle umfaengt, das wir alle sind, <a href="http://creature-mind.de">sofortkredit online</a> oetwmsozp <a href=http://creature-mind.de>sofortkredite</a> sofortkredit vergleich http://wanxibj.com beiihnen das Diadem im Haare sieben wohlausgedrueckte Perlen zeigen, derSchleier am Haupte sich deutlich abheben, der Stern auf der Schulter grossund der Avers mit den Muenzbuchstaben S.
27. 02. 2014 | 14:17

dzvenfta napsal(a):

Du aber bist ich und <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit online</a> czxsmwqam <a href=http://falken-nordhausen.de>sofortkredit</a> sofortkredit online vergleichen http://creature-mind.de versehentlich auf den Strand schiesst und dann elend umkommen muss.
27. 02. 2014 | 15:26

bpertdilnw napsal(a):

Manaudou a mis une claque a son record personnel. http://www.ciccarelli.it/a-viagra-billig-ohne-rezept-nb.html Texte de la Declaration http://www.ciccarelli.it/a-acheter-cialis-marseille-fr.html on est moins enclin a leur demander des services. http://www.ciccarelli.it/b-viagra-til-norge-nb.html Conseils pour l’oral
02. 05. 2014 | 14:35

meudffgjpj napsal(a):

Le recul est de 3 %, a 2,1 milliards d euros http://www.intermife.fr/page-a-ta-viagra-till-sverige-sv.html On a tout essaye sur eux, rien n a marche http://www.intermife.fr/page-e-kjop-viagra-norge-nb.html Elle est entre les mains de l Assemblee nationale http://www.intermife.fr/page-e-acheter-un-comprime-de-viagra-fr.html Ils doivent se mettre en conformite
11. 06. 2014 | 08:17

yngxfbajyi napsal(a):

Mais la methode intrigue http://lucionmedia.ca/page-e-faut-il-une-ordonnance-pour-acheter-du-viagra-en-pharmacie-fr/ Mais l exercice a ses limites http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-viagra-i-sverige-sv/ Cela lui permettrait de mieux vivre http://lucionmedia.ca/page-e-sildenafil-citrate-50mg-fr/ Mais ce spray buccal est un rien particulier
12. 06. 2014 | 12:09

imtiavsqfc napsal(a):

Les autorites francaises sont conscientes du probleme http://lucionmedia.ca/page-e-wieviel-kostet-cialis-in-der-apotheke-nb/ Et cela n est pas du au hasard http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-20mg-online-apotheke-da/ C est meme pour ca qu il est devenu psychiatre http://lucionmedia.ca/page-e-wieviel-kostet-viagra-in-apotheke-da/ Puis celle du montant : 2 420 euros
12. 06. 2014 | 18:03

fcabcxxbik napsal(a):

L Observatoire reclame « le respect des regles » http://lucionmedia.ca/page-a-kjop-priligy-kvinner-nb/ Il faut qu on sache pourquoi http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-sehr-billig-nb/ Il emane des chantiers une odeur corrosive tres forte http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-saljes-billigt-da/ Voire les partager, pour se comparer a d autres
12. 06. 2014 | 19:19

czigtzsrle napsal(a):

A l abri des regards http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-du-viagra-sur-paris-fr/ les masseurs-kinesitherapeutes 2,1 millions d euros http://lucionmedia.ca/page-a-zithromax-sverige-lagligt-sv/ D ou l espoir apporte par ce nouveau vaccin http://lucionmedia.ca/page-e-pris-viagra-sverige-nb/ Il me semble donc que c est tout sauf tiede
12. 06. 2014 | 20:32

nhqyjfhpku napsal(a):

Evin a refuse un poste de charge de mission http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-vente-libre-fr/ Oui, nous sommes perfectionnistes http://lucionmedia.ca/page-a-online-kamagra-apotheken-da/ Ce sont les liens qui donnent envie de vivre http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-du-cytotec-en-ligne-fr/ Le MPP leur permettra d acquerir des licences
13. 06. 2014 | 01:06

spczucrpog napsal(a):

Dont la moitie sont passes par les soins palliatifs http://lucionmedia.ca/page-e-pris-du-viagra-nb/ Les e-cigarettes ne se valent pas http://lucionmedia.ca/page-a-comprar-cialis-generico-foro-it/ Il faut ajouter une piste societale http://lucionmedia.ca/page-e-peut-ton-acheter-viagra-sans-ordonnance-fr/ A 23 heures, son deces est constate
14. 06. 2014 | 11:55

gucecoermc napsal(a):

Deux donnees sont particulierement alarmantes http://lucionmedia.ca/page-e-vendita-cialis-roma-it/ Un chiffre nouveau, et inquietant http://lucionmedia.ca/page-a-kob-viagra-i-sverige-sv/ Les femmes sont de plus en plus concernees http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-costo-5-mg-it/ Les personnels de sante ne se trompent pas
15. 06. 2014 | 10:37

yhqujayxkh napsal(a):

Il y a urgence http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-apotheke-rezeptfrei-kaufen-da/ est l une d entre elles http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-pille-da/ Son jugement est attendu le 10 decembre http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-propecia-for-kvinnor-sv/ J ai des doutes legitimes
16. 06. 2014 | 05:04

yfakkmpjew napsal(a):

Des dispositions que Prescrire estime insuffisantes http://www.riminiturismo.it/a-acheter-roaccutane-fr.html C est bien le cas pour certaines de ses consultations http://www.riminiturismo.it/e-kan-man-kopa-cialis-utan-recept-sv.html Deux etaient morts entre-temps http://www.riminiturismo.it/a-kopa-viagra-danmark-da.html Deux donnees sont particulierement alarmantes
17. 06. 2014 | 06:59

xgihitxnwk napsal(a):

Vous denoncez les inegalites dans l acces a l IVG http://www.riminiturismo.it/a-une-luciole-qui-a-pris-du-kamagra-sv.html Nous, nous reclamons 1,3 % avec un plancher de 60 euros http://www.riminiturismo.it/a-pfizer-viagra-priser-nb.html Autour d elle, les gens acquiescent http://www.riminiturismo.it/a-levitra-billigt-pa-natet-sv.html Mais ils ne sont la qu a temps partiel
17. 06. 2014 | 08:10

cfmppealnd napsal(a):

Michel Legmann, lui, parle http://mozilla-tunisia.org/page-a-cialis-rezeptfrei-in-apotheke-da/ Ils ont au moins sauve ce petit garcon http://mozilla-tunisia.org/page-e-cialis-apotheke-wien-da/ Le medecin est au centre du processus http://mozilla-tunisia.org/page-e-finns-det-receptfritt-viagra-sv/ Le patient est disqualifie
18. 06. 2014 | 15:50

swwgwflatf napsal(a):

C etait un systeme de terreur http://mozilla-tunisia.org/page-e-online-apotheke-kamagra-da/ La femme en deceda http://mozilla-tunisia.org/page-e-viagra-femme-fr/ Ensuite, la signature d un contrat n est pas obligatoire http://mozilla-tunisia.org/page-a-qui-a-pris-du-viagra-nb/ Onze deces ont ete recenses au total
19. 06. 2014 | 17:25

mwucarbseg napsal(a):

Mais la encore, cela n a pas ete facile http://pray-as-you-go.org/page-e-ou-acheter-du-vrai-viagra-sur-internet-fr/ Ils n ont qu a passer par la loi http://pray-as-you-go.org/page-e-cialis-billigt-da/ Apres cet intervalle il y a une nouvelle poussee http://pray-as-you-go.org/page-a-comprare-viagra-online-italia-it/ Les produits viennent de Chine
12. 08. 2014 | 12:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy