Potřebujeme autorské právo?

17. 09. 2012 | 11:16
Přečteno 3703 krát
Pravděpodobně teď kroutí hlavou každý, kdo mě zná osobně. Nikdy jsem se netajil tím, že právo, právní kličky a všeobecně rozšířenou pravdu, že dva právníci mají tři názory, považuji za neštěstí lidské společnosti. A teď jsem se rozhodl zabývat se autorským právem? Ne, můžete být klidní, nebudu zde podrobně rozebírat zákon č. 121/2000 Sb. v aktuálním znění. Ale měl jsem možnost se před časem zúčastnit semináře na téma Autorské právo v kartografii a geoinformatice a své dosavadní znalosti této problematiky jsem si docela dobře prohloubil a rozšířil. V jedné z přednášek (RNDr. Alena Vondráková, UP Olomouc) byl ukázán případ jasného porušení autorského práva, který dobře znám, protože jsem v tomto porušení autorsky zapleten. 21. srpna letošního roku jsem pro informační stránky ČHMÚ www.infomet.cz připravil mapu maximální teploty. Součástí mapy je logo ČHMÚ, datum vytvoření a informace o aplikaci, ve které byla mapa vytvořena. Mapa obsahuje nejčerstvější operativní data ze stanic ČHMÚ, které jsme měli ten den ráno k dispozici.

TMA 20.8.2012
TMA 20.8.2012O několik hodin později jsem byl upozorněn, že stejnou mapu vytvořili na serveru tn.cz a použili ji jako podklad pro svou informační grafiku o extrémně teplém 20. srpnu 2012.

tn.cz
tn.cz


Můžeme samozřejmě spekulovat nad tím, že si v tn.cz opravdu stáhli z webu ČHMÚ informace o maximální teplotě a mapu si vytvořili sami. Potom by se žádného prohřešku proti autorskému právu nedopustili, protože data jako taková nejsou tímto právem chráněna. Autorské právo mé, jako autora, a ČHMÚ, jako držitele majetkových práv k této mapě (byla vytvořena jako zaměstnanecké dílo), bylo porušeno zcela jednoznačně. Podobných příkladů najdeme v českém internetovém prostoru nespočet. Někde alespoň deklarují, že si data vzali od ČHMÚ (např. radar. meteopress.cz), ale nesprávnou úpravou porušují CC licenci (nemám aktuální informace, ale předpokládám, že nemají od ČHMÚ povoleno posunovat odrazy oblačnosti libovolně po mapě).

Ale vraťme se k původní mapě maximální teploty pro rekordní 20. srpen 2012. Internetové stránky Infomet.cz www.infomet.cz přinášejí informační servis ČHMÚ s důrazem na média (citace ze stránek). Já to chápu tak, že informace zde publikované by měly/mohly být zdrojem informací pro média. Jako autor této mapy jsem rád, že byl o ni zájem. Jsem rád, že byla použita v docela zdařilé grafice na serveru tn.cz (jako ostravskému patriotovi mi tam chybí informace ze severu Moravy, ale to si vynahrazujeme v těchto dnech informacemi na jiné téma). Ale proč tam autor nenapsal, například Foto: tn.cz s využitím mapy ČHMÚ. Nebo proč nenechal v levém dolním rohu logo ČHMÚ? Já jako autor bych byl maximálně spokojený, tn.cz by si zachovalo tvář a nevystavovalo by se takto okatě na pranýř na výše citovaném semináři k autorskému právu.

Problém však je, že ani tak by to nebylo v souladu s autorským právem. Kdybychom chtěli dostat celou situaci do souladu s tímto právem, tak by pravděpodobně tato mapa na tn.cz dosud nevyšla. A proto souhlasím s prof. Voženílkem, který na semináři s nadsázkou navrhl, abychom autorský zákon zrušili. Je to přílišná komplikace pro ty, kdo ho chtějí dodržovat. Ti, co ho nedodržují, mají velice jednoduchou situaci a nemají žádný problém. A zákon, který se beztrestně nedodržuje je, dle mého názoru, zbytečný. Já se přece nebudu jako autor domáhat nějaké nápravy, když jsem v podstatě rád, že jsem mapu nedělal zbytečně. Chybí mi tam jen zmínka o ČHMÚ a informace o MS kraji, nic víc.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jenicek napsal(a):

To jste dopadli ještě dobře, netvrdí že to vytvořili oni na rozdíl od "Foto: tn.cz", ačkoli bych se vsadil, že to podkladové foto nezplodili oni.
17. 09. 2012 | 11:41

modrý edvard napsal(a):

Snad autora potěším sdělením, že jsem článek přečetl a pochopil. /ale nemám, co bych k němu dodal/.
17. 09. 2012 | 11:41

listonoš cheval napsal(a):

Co člověk, to názor.
Je stále celá řada lidí, kteří díla v žádném zaměstnaneckém poměru nevytvařejí. Vytvářejí je ve své režii a se svými investicemi za své.
Pro ně jistě není lhostejné nejen to, že je při citaci nikdo nepodepíše ale také to, že jim za stažení, eventuelně zveřejnění nikdo nic nedá.
Jelikož obvykle nedisponují statisíci potřebnými k vedení autorskoprávního sporu, musí to obvykle nějak spolknout. A přihlížet, jak zákonodárce spolkům dobrovolných hasičů jako je OSA přiřkává právo vybírat zcela bez souvislosti s použitými díly poplatky a ty pak rozdělovat mezi vlastní členy podle uvážení (každý statistický klíč je nastaven tak, jak mají vypadat výsledky).
Berte to tak, že právní řád zrcadlí zájmy vládnoucí třídy. Proto máme kvazicopyrigtové autorské právo, protože si jej objednaly nejbohatší články v řetězu šíření díla. Jde o obchod, jehož dimenze leží zcela mimo vaše perspektivy, dívejte se raději na oblohu.
17. 09. 2012 | 11:59

Al Jouda napsal(a):

Jsem pro úpravu zákona o autorském právu.Autorská práva by měla trvat jen 5 let. Pokud si za tuto dobu autor nenahrabe, tak jeho dílko nestojí za nic a nemá právo na další ochranu. Pokud si nahrabe, tak mu 5 let musí stačit:))))
17. 09. 2012 | 12:27

Alena Vondráková napsal(a):

Hezký den,
ihned po semináři se na mě obrátila jedna právnička s tím, že se o porušení autorského zákona nejedná, protože jde o využití tzv. zpravodajské licence. Proto jsem ještě řešila problém dále a výsledek je následující:

§ 34 Autorského zákona "Úřední a zpravodajská licence" praví, že:
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře dílo užije
b) při zpravodajství o aktuální události, při které je takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak užito,

Nicméně dané ustanovení má i svůj oficiální výklad obsahující:

Klasická zpravodajská licence, jak byla známa v předchozí úpravě, byla v souladu s Bernskou úmluvou a Informační směrnicí rozšířena na hromadné sdělovací prostředky. Na podkladě této úpravy je možné dílo užít (včetně překladu) v jiném než ve sdělovacím prostředku, ve kterém bylo dílo zveřejněno, za podmínek, že obsahem díla jsou aktuální informace o věcech politických, hospodářských nebo náboženských, a že takové přejímání není výslovně zapovězeno. Převzetí předpokládá přizpůsobení formy užití díla (článku) pro daný sdělovací prostředek. V rámci ochrany práv autora či provozovatele onoho jiného sdělovacího prostředku je třeba uvést jeho jméno, název díla a pramen.

Tedy... o porušení autorského zákona se jedná, protože zdroj nebyl uveden. Ale také to znamená, že autorský zákon není až tak omezující, protože mapu použít mohou, jen musí v souladu se zákonem (i s etickými pravidly) citovat.
17. 09. 2012 | 12:28

radimtolasz napsal(a):

Alena: Ano, to je přesně to, co mi na tom použití chybí a osobně vadí.
17. 09. 2012 | 12:34

jonšta napsal(a):

Milý Radime, sedněte si v klidu s RNDR.Vondrákovou a smiřte se. Na závěr si dejte do každé nohy panáka např. hanácké vodky ze zlínské garážové palírny a bude klid !
17. 09. 2012 | 12:46

radimtolasz napsal(a):

jonšta: Kde jste přišel na to, že se potřebujeme smiřovat? Usmiřovat by se měli v tn.cz a jinde. A to by panák hanácké určitě nespravil.
17. 09. 2012 | 12:49

Petr napsal(a):

Autorské právo? Ano! Ale všem stejným metrem. Což nefunguje.
Lék na AIDS, žloutenku, malárii, očkovací látku proti všemu možnému, nový operační zákrok,technický vynález, vyšlechtění nové plodiny pro lidskou potravu a pod. si patent musí autor draze zaplatit a to na max.15. let.
Zato jakékoliv zahalekání je chráněno bez jakéhokoliv poplatku 70 - 100 let.
17. 09. 2012 | 13:12

wiki napsal(a):

RT napsal "Můžeme samozřejmě spekulovat nad tím, že si v tn.cz opravdu stáhli z webu ČHMÚ informace o maximální teplotě a mapu si vytvořili sami."

Radime, nenapadlo Tě (resp. ČHMU) začít vkládat do Vašich produktů vodoznaky ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_watermarking
17. 09. 2012 | 13:55

Jan Vaculík napsal(a):

Díky za dobrou zprávu, ze které (po vysvětlujícím komentáři Aleny Vondrákové v diskusi) vyplývá, že litera práva je tu v souladu se zdravým rozumem.
To není až tak časté, tedy těšme z toho co nejvíce :--)
17. 09. 2012 | 14:14

Alena Vondráková napsal(a):

jonšta: pochopil jste to špatnĕ, já s dr. Tolaszem ve při nejsme, naopak jsem na jeho stranĕ a jeho práce i názorů si vážím. Spor je v daném případĕ s tn.cz, kde nedodržují výše uvedenou literu zákona a byl to jeden z příkladů na probĕhlém semináři...
17. 09. 2012 | 14:48

L.Metelka napsal(a):

Je spousta organizací, které si s "pravidly hry" starosti nedělají a "převezmou" (tedy spíše ukradnou) cokoli, co se hodí nebo s tím dělají věci, které nejsou povoleny příslušnou licencí.
Je už na čase s tím něco dělat a vodoznaky by mohly být to první, co se dá snadno udělat.
17. 09. 2012 | 14:58

Jana Pechová napsal(a):

Pokud ve společnosti chybí obyčejná slušnost, sebelepší zákony ji nedoženou.
17. 09. 2012 | 14:59

český maloměšťák napsal(a):

Má Kubice autorské právo na své nesmysly nazvané Kubiceho zprávou ?
Má Kalousek autorské právo na to, že /a to prosím není můj výmysl - ale tvrdí to ve svém blogu pan Klaus ml./ .....že změnil spotřební daně tak, že došlo k masovým vraždám ?

A dá se vůbec autorsky chránit sluneční svit ?

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk

Já si myslím, že to, co někdo vytvoří tak, že je za tuto tvorbu placen penězi daňových poplatníků....patří každému z těchto daňových poplatníků.

Bohuřel to platí jen o průserech a břemenech vzniklých v důsledků potíží, na kterých se takoví podíleli.

Ostatně myslím si, že za čas se bude autorskx chránit i každý prd - pokud bude autor členem OSA-y.
/jen nevím, jak se budou vyměřovat tantiémy a zejména kdo to bude chodit kontrolovat do terénu /
A vůbec nejlepší by bylo nechat patentovat blbost - to by se většina politiků a jejich podržtašků mohla velmi brzy stát Bakaly a Kellnery.
----------

Otázka na autora blogu.
Byla mapa vytvořena v rámci běžného plnění Vašich zaměstnaneckých povinností - anebo jste ji tvořil mimo pracovní dobu ?
17. 09. 2012 | 16:04

radimtolasz napsal(a):

wiki: Vkládání vodoznaků nás samozřejmě napadlo, ale znehodnocuje to kvalitu podávané informace. A grafik tn.cz by si s tím určitě poradil, aby nebyl ten vodoznak vidět.
17. 09. 2012 | 19:09

radimtolasz napsal(a):

Jana Pechová: To je přesné. Jde o elementární lidskou slušnost.
17. 09. 2012 | 19:10

radimtolasz napsal(a):

český maloměšťák: Byla vytvořena v pracovní době, dle autorského zákona jako zaměstnanecké dílo. Proto jsem nikde nepsal a nepožaduji, aby u mapy bylo napsáno: Vytvořil Tolasz. To by byla blbost. Ale práva k tomuto dílu má můj zaměstnavatel. Proto by tam mělo být uvedeno, že se jedná o mapu ČHMÚ. O tom to je.

A souhlasím, že co je vytvořeno a zaplaceno z daní, by mělo být daňovým poplatníkům k dispozici. Ale tady to není tak jednoduché. ČHMÚ (a tedy to co dělá) není 100% hrazeno daňovým poplatníkem, ale jen částečně. A aby bylo úplně jasno, tady vůbec nejde o peníze. Tady jde o elementární slušnost. Použiju něco ze stránek ČHMÚ, tak to tam napíšu a je to, podle mne, OK.
17. 09. 2012 | 19:16

L.Metelka napsal(a):

Radim: Ale co když tou elementární slušností někdo netrpí a ani trpět nehodlá?
17. 09. 2012 | 19:19

wiki napsal(a):

radimtolasz napsal(a): Vkládání vodoznaků ... znehodnocuje to kvalitu podávané informace. A grafik tn.cz by si s tím určitě poradil, aby nebyl ten vodoznak vidět.

Já nemyslel VIDITELNÝ, ale NEVIDITELNÝ vodoznak čistě jen jako průkaz Vašeho copyrightu pro případ sporů jako je tento.

A stran jejich (ne)snadné (ne)odstranitelnosti by to asi chtělo "nakupovat u obchodníků". Což to třeba zadat nějakým spřáteleným informatikům (třeba někomu z IT4Innovations) jako námět na spolupráci/dipl. práci?
17. 09. 2012 | 19:41

radimtolasz napsal(a):

wiki: To je na osobní sdělení. Když jsem byl ve vedení ČHMÚ, tak jsem byl proti viditelným vodoznakům. A neviditelné jsou důležité jenom pokud chceme o svá práva bojovat a to si nejsem jist, že je náš úkol.
17. 09. 2012 | 19:55

Džexperou napsal(a):

Máte adresu na prof. Voženílka?
Poslal bych mu přihlášku do Pirátské strany :-) A vám, milý autore, taky. Vítáme lidi s otevřenou myslí!
17. 09. 2012 | 20:38

radimtolasz napsal(a):

Džexperou: Pošlete. Jako správný pirát si adresy jistě najdete sám :-)
17. 09. 2012 | 22:17

Jan Vaculík napsal(a):

Aby se nám svět zbytečně nezdál horší, než je, tak na obranu lidí z tn.cz si troufám hádat, že kdyby byli znali správný postup (tedy že mohou dílo použít, pokud jej označí znařkou původního autora), tak by jej asi použili.

Sám se někdy ocitám v podobné situaci (ovšem s nesrovnatelně menším publicitou): na internetu člověk najde tolik skvělých didaktických obrázků, které se výborně hodí... Použít je s uvedením původu, anebo původ raději neuvádět? Když se ptáte autora na souhlas, tak vám s velkou pravděpodobností řekne, že on sám proti tomu nic nemá, ale že vůbec neví, kdo by byl kompetentní za organizacio souhlas dát, když on je vlastně jen pracovníkem ve mzdě. Ale ani nezávislý autor nemá svá práva plně v ruce: vykládal mi kamarád muzikant, že má od jiného hudebníka písemné prohlášení, že smí hrát na vystoupení jeho písničky a že se v tomto případě vzdává jakýchkoliv poplatků; podle jiného názoru je však takovéto prohlášení protiprávní, protože poplatky náleží OSA a autor nemá právo vzdávat se za Svaz jeho nároků.

Takže neuvedení autora při přejímání díla je spíš východiskem z bezradnosti, než vědomým hulvátstvím.
18. 09. 2012 | 00:42

Jan Vaculík napsal(a):

Omlouvám se za překlep:
Má být "označili" namísto "použili" (na konci prvního odstavce)
18. 09. 2012 | 00:44

Džexperou napsal(a):

Radime Tolaszi, tak aktivní spammeři nejsme, ale pokud byste vážně měl pocit, že je spousta věcí, které by se měly změnit, tak stačí naťuknout
https://forum.pirati.cz/viewforum.php?f=434
Tomu říkám výzva! :-)
18. 09. 2012 | 01:33

jozka napsal(a):

Copak "media", ta ziji v presvedceni, ze autorska prava jsou od toho, aby je chranila a pak jsou hrozne prekvapena, ze to na ne plati taky.

viz:
http://www.lupa.cz/zpravicky/youtube-ve-zpravodajstvi-ct-analyzuje-nova-vyjednava-a-prima-nekomentuje/

http://blog.lupa.cz/nogard/jak-idnes-prebira-obsah-youtube/

atd.
18. 09. 2012 | 06:13

český maloměšťák napsal(a):

radimtolasz
O.K. Rozumíme si (až na to, že zaměstnavatelem /dle vás tedy " částečným zaměstnavatelem"/ je každý daňový poplatník - nikolivěk ČHMU - jak MOŽNÁ implikujete).
Má poznámka o úhradě jen měla zvýraznit (svou hořkou ironií) ten fakt, že máme sice hypertrofované psané právo, ale je takového charakteru, že je mnohdy nejednoznačné...a především nelogické (je nesmyslem, aby si nějaká státní instituce uzurpovala autorská práva - vlastníkem je každý daňový poplatník - tečka).

Pamatujete se na to, jak MIloš Forman měl problém s natočením scén pro film Hair - v objektech pod správou armády ?
To je něco podobného /jistě - opomeňme teď fakt, že je ČHMU jen částečně - jak tvrdíte - financován daňovým poplatníkem/.
Víte jistě, jak to celé dopadlo, že ?
18. 09. 2012 | 10:37

český maloměšťák napsal(a):

Jan Vaculík
Přesné.
Jenže co by pak dělali chudáci právníci a exekutoři ? Kdyby bylo všeobecně známo, jak se věci mají ? Tak, že je nemůže změnit ŽÁDNÝ šibal z justice ?
18. 09. 2012 | 10:39

Karlos napsal(a):

Je mi ctí, pane Tolaszi, pochválit Vás za dobrý, kvalitní článek. Souhlasím s Vámi. Přeji hezký den.
19. 09. 2012 | 14:21

jonáš napsal(a):

No pod CC licencí to asi nebude .. jeden z bodů praví "Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely".
03. 10. 2012 | 10:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy