Kandidát na titul Manipulátor roku

02. 10. 2013 | 21:07
Přečteno 6809 krát
Nedělám to s radostí, ale je to nutné. Manipulace pana Kremlíka dosáhla svého pomyslného vrcholu. Jeho dnešní blog „Tisková zpráva OSN zatajila, že se už 16 let neotepluje“ je snůškou lží a nesmyslů. Je vidět, že jednou z nevýraznějších osobnostních vlastností pana Kremlíka je „číst neumí, ale píše“.

Je to možná příkré konstatování, ale doložím ho na následujících řádcích.


Citace Kremlík: A hle, ve Shrnutí Páté zprávy IPCC se otevřeně přiznává, že se oteplování 1998-2012 zastavilo (sekce D.1).

IPCC (sekce D.1): Pozorované snížení trendu přízemního oteplování v období 1998-2012 v porovnání s obdobím 1851-2012 je způsobeno sníženým trendem radiačních vlivů a ochlazením z vnitřní variability systému (např. oteplování oceánů).

Závěr: Kremlík lže, IPCC nepřiznává zastavení oteplování.

Citace Kremlík: Pánové Moldan a kol. tomu (snížené oteplování nebylo zmíněno na tiskovce) pasivně přihlíželi a neodvážili se ani pípnout.

Realita: Na zmíněné akci v Akademii věd nemohl ani prof. Moldan, ani nikdo jiný, vědět, že je fakt sníženého oteplování ve zprávě IPCC zmíněn a dostatečně podrobně rozebrán.

Závěr: Pan Kremlík by se měl prof. Moldanovi a spol. minimálně omluvit.

Citace Kremlík: Drtivá většina médií tedy informovala o Páté zprávě IPCC, ale ani slovem nezmínila, že globální oteplování skončilo před 16 lety!

Závěr: Drtivá většina médií se v této věci držela zprávy IPCC, kterou citovali. Nemohli tedy informovat o zastavení globálního oteplování.

Citace Kremlík: Oteplování 1980-2000 trvalo asi 20 let, že? Takže 20 let oteplování je důležité a 16 let neoteplování není?

Stejně divná citace: Neoteplování 2002-2005 trvalo 4 roky, že? No a co, pane Kremlíku?

Citace Kremlík: IPCC byla založena v roce 1988, když oteplování probíhalo sotva 10 let.

Realita: O trvání oteplování už byla řeč. Ale rád bych podotkl že IPCC nevzniklo jako důsledek oteplování. IPCC vzniklo jako reakce na probíhající a očekávané urychlování globální změny klimatu. Mezi oteplováním a změnou klimatu je poněkud rozdíl. Asi jako mezi ČR a EU (tento příměr by mohl pochopit i pan Kremlík, ale pro jistotu - jde o vztah mezi celkem a jeho částí).

Citace Kremlík: Co vůbec pohledávají tito byrokraté na konferenci IPCC? Neměli by závěry IPCC prezentovat vědci klimatologové?

Realita: Tito „byrokraté“ jsou čelnými představiteli organizací, které IPCC založily. Je tedy v pořádku, že tam byli. A závěry IPCC prezentovali klimatologové – spolupředsedové pracovní skupiny IPCC WGI.

Závěr: Pan Kremlík lže, že závěry IPCC neprezentovali klimatologové.

Citace Kremlík: Jakým právem političtí zástupci vlád přepisují vědecký text a mění v něm slova?

Realita: Nic takového se neděje. Zástupci vlád (nevím zda političtí) vznášejí připomínky ke zprávě v rámci tzv. governmental review. A autoři je zapracují nebo nezapracují do zprávy. A tyto změny jsou poté posuzovány na plénu WG, které pro WGI tvoří převážně klimatologové.

Závěr: Pan Kremlík nezná základní postupy práce IPCC.

Citace Kremlík: Jak to, že šéf meteorologů Jarraud vykřikuje na konferenci, že "musíme zásadně snížit globální emise"? Nevolení byrokraté nám chtějí poroučet?

Realita: Jarraud na tiskovce nic nevykřikoval. Ale nebyl jsem na akci v Akademii věd, nemohu vyloučit, že kvalita přenosu byla tak nízká, že si pan Kremlík musel mnoho domýšlet (vymýšlet). A emise snižovat nemusíme? Opravdu ne? Řekněte to lidem na Ostravsku a v jiných postižených oblastech. A vrchol všeho – nevolení byrokraté? Generální tajemník WMO není žádný byrokrat, ale odborník ve vysoké manažersko-odborné funkci. A do této funkce se dostává volbou, která nebývá nijak formální (už jsem byl svědkem čtyř voleb SG WMO).

Závěr: Pan Kremlík nemá ani základní představu o fungování mezinárodních organizací.

Citace Kremlík: Realita a modely se rozcházejí.

Realita: Ano, tak tomu bývá. Žádný model nekopíruje realitu zcela přesně. Proto je to model. Ale v tomto případě hovoří IPCC o rozdílu mezi trendy za krátké období s různým začátkem (a ukazuje to na příkladech - 1998-2012, 1997-2011, 1996-2010.

Závěr: Není pak Kremlík náhodou překladatel? Ani to neumí?

Citace Kremlík: Teplota prý není pro určení globálního oteplování směrodatná.

Realita: Teplota je pro určení globálního oteplování tím nejdůležitějším. Ale kolega Ač píše o změně klimatu, pro kterou je teplota jen jedním z mnoha indikátorů.

Závěr: Pan Kremlík neumí číst.

Jestli si pan Kremlík myslel, že když mě v jednom odstavci pochválí, tak budu mlčet k této manipulaci, tak se spletl. Ostatně se spletl a plete v mnoha věcech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Přidat komentář napsal(a):

Řekněmě že Kremlík a Tolasz neumějí číst a Metelka umí psát. Co z toho vznikne - hokej bez hokejek. Má to pan Tolasz zapotřebí?
02. 10. 2013 | 21:21

Petr napsal(a):

IPCC (sekce D.1): Pozorované snížení trendu přízemního oteplování v období 1998-2012 v porovnání s obdobím 1851-2012 je způsobeno sníženým trendem radiačních vlivů a ochlazením z vnitřní variability systému (např. oteplování oceánů).

Já fakt číst umím, ale nerozumím. Tak otepluje se nebo se neotepluje? Co to vlastně pozorují, nějaké oblečení nebo normální teploměr?
02. 10. 2013 | 21:37

ladislavmetelka napsal(a):

Petr: Otepluje, ale pomaleji než dříve...
02. 10. 2013 | 21:39

Pavel A napsal(a):

Pane Tolaszi
Nepříjemně mě překvapuje, že člověk Vaší úrovně je schopen klesnout na tak nízkou úroveň.
Příklad :
Citace Kremlík: Jak to, že šéf meteorologů Jarraud vykřikuje na konferenci, že "musíme zásadně snížit globální emise"? Nevolení byrokraté nám chtějí poroučet?

Realita: Jarraud na tiskovce nic nevykřikoval. Ale nebyl jsem na akci v Akademii věd, nemohu vyloučit, že kvalita přenosu byla tak nízká, že si pan Kremlík musel mnoho domýšlet (vymýšlet). A emise snižovat nemusíme? Opravdu ne? Řekněte to lidem na Ostravsku a v jiných postižených oblastech.
To myslíte pane Tolaszi vážně ?
V rámci globálního oteplování se řeší emise CO2 což dobře víte. Že na Ostravsku nejde o CO2 víte také. Aby se člověk Vašeho vzdělání snížil k takovéto demagogii je dost smutné.
02. 10. 2013 | 21:47

Nestačím se divit . napsal(a):

Nesmysly nečíst . Veku kosa že by psa nevyhnal a někdo píše o oteplování .
02. 10. 2013 | 21:52

Nestačím se divit . napsal(a):

Oprava : venku
02. 10. 2013 | 21:54

Martin1 napsal(a):

Vážení přátelé došlo v našem ústavu k politováníhodnému omylu, ke kterému dochází maximálně jednou za 200 let. Pan Kremlička hlásil manželce do telefonu , na jakou mu má nastavit doma teplotu v jeho pracovně, aby až přijde domů, měl vytopeno na příjemnou teplotu k bádání. To omylem zaslechl pan Metelka, s kterým před tím pan Kremlička mluvil a zapomněl vypnout telefon. Pan Metelka to omylem zanesl do celosvětových tabulek a tedy tím byl zkreslen graf oteplování celosvětově o 10 stupňů za deset let.
Ještě jednou se celému světu omlouváme za mega náklady na různá zbytečná opatření. Omlouváme se a zapomeňte.
Chocholoušek v.r.
02. 10. 2013 | 22:04

radimtolasz napsal(a):

Pavel A: To se nenechávejte takto překvapovat. Já dlouhodbě tvrdím, že není dobře se takto zabývat jen emisemi skleníkových plynů. Kdybychom část financí ze solárů dali na omezení emisí prašného aerosolu, bylo by to super. A pan Kremlík mi na tuto repliku jen nahrál. Jarraud mluvil o skleníkových emisích. Kremlík už jen o emisích. A pokud jde o vliv na klima, tak ani aerosoly nejsou nevýznamné :-)
02. 10. 2013 | 22:07

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://www.osel.cz/_popisky/125_/1254545630.jpg
Veselé krizování.
02. 10. 2013 | 22:08

mb napsal(a):

koukám že kremlík je cosi jako duch komtura ... dokáže rozbálit doběla kdejakého chladného klimatologa ...

... nenechte (byť oprávněnou) prchlivost cloumat svým majestátem ...
02. 10. 2013 | 22:11

mb napsal(a):

b=p
02. 10. 2013 | 22:11

radimtolasz napsal(a):

mb: Víte, čeho je moc, toho je příliš. Jak jinak se bránit proti nesmyslům tohoto typu? Nesmyslům, které poslouchají i hodně vlivní lidé v této společnosti? Kdyby to byly jen nesmysly a omyly, pak bych to i překousl. Ale to je prachsprostá manipulace s fakty.
02. 10. 2013 | 22:18

Martin1 napsal(a):

V našem ústavu došlo k politováníhodnému omylu, ke kterému dochází maximálně dvakrát za 200 let. Do svěrací kazajky jsme spoutali omylem pana Kremličku, místo pana Kremlíka.
Omlouváme se.
Chocholoušek v. r.
02. 10. 2013 | 22:21

Martin1 napsal(a):

"Víte, čeho je moc, toho je příliš. Jak jinak se bránit proti nesmyslům tohoto typu? Nesmyslům, které poslouchají i hodně vlivní lidé v této společnosti? Kdyby to byly jen nesmysly a omyly, pak bych to i překousl. Ale to je prachsprostá manipulace s fakty."
-------
"Jen klid, klid, klid ať si každý pindá co chce, my jsme tady na to zvyklí."
vedoucí ústavu
Chocholoušek v. r.
02. 10. 2013 | 22:30

Marek napsal(a):

radimtolasz: "Nesmyslům, které poslouchají i hodně vlivní lidé v této společnosti." Díky za Vaši trpělivost. Kéž by i v jiných oblastech skuteční odborníci trpělivě vyvraceli své Kremlíky.
02. 10. 2013 | 22:42

Nestačím se divit . napsal(a):

http://mpgvrtula.rajce.idnes.cz/nastenka#
A ták nám tady smradi Ind Mital
Foto mé vlastní .
02. 10. 2013 | 22:50

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, a tak smradili komouši a ešče se tím chlubili ...
Veskriz.
http://antikvariat11.cz/files/66207.jpg
02. 10. 2013 | 22:55

Nestačím se divit . napsal(a):

Na tom posledním foto to Ind Mital žene přímo na Wbgardena .
02. 10. 2013 | 23:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jak fouká od východu, tak to mám skoro sedumdesát roků z první ruky.
Ale s tou komoušskou kvalitou se to absolutně srovnat nedá.
Ind je proti nové huti vánek přímo něžný.
Veskriz.
http://i.idnes.cz/13/082/cl6/AMA4d4005_tockA_pLedseda_vlAdy_u_zapAlenA_VP1.jpg
02. 10. 2013 | 23:20

Nestačím se divit . napsal(a):

wbgarden: Jasné !! Od Mitala to tady přímo voní !!!!
02. 10. 2013 | 23:37

F.Srbek napsal(a):

Příliš vznešená debata pro obyčejné lidi. Ostatně v Čechách se lže běžně, nebo snad ne? Kdo nelže, není Čech.
Jinak ovšem soudím, že poměry se rozhodně zlepšily!
Oteplování nadále pokračuje, i když letos mrazy začaly už koncem září. Alespoň v Podbrdí, kde přebývám, a kde teploty měří rodinný klimatolog, moje manželka. Dnes ráno mi oznámila, že jiřiny zmrzly a musí se (rozuměj musíš je, jako já) vytrhat!
Bez ohledu na zprávu OSN.
02. 10. 2013 | 23:43

ladislavmetelka napsal(a):

F.Skrbek: To se na podzim občas stává... :-)
02. 10. 2013 | 23:44

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pro vykuleneho dam citat.
Andrzej Sapkowski v knize Paní jezera.
Pokrok, prohlásil, je jako stádo sviní v humně.
Z takého stáda, to sa mosí uznat, je užitek.
Je uzený špek, je ovar, je prejt, sú klobásky, sú nožky v rosolu.
Tož sa nesmí ohrnovat nos, že je všecko posrané.
Bydlím v průmyslové krajině skoro sedumdesát roků.
Vím to.
Z východu nová huť a vratimovské papírny, ze severu vítkovice, z jihu biocel.
Tomu komu se to nelíbí, už může dnes i na seyschely atd.
Okamžitě.
A těšit se na tsunami.
Veskriz.
http://cdn.gajitz.com/wp-content/uploads/2009/11/reboot-universe-crosswalk-button.jpg
03. 10. 2013 | 00:12

J. da C., Dilettant oder Fachman? napsal(a):

Páni klimatologové, aby zachránili důležitost své profese pro spásu lidstva, museli nacpat reálně neexistující ale v jejich modelech přebývající teplo do oceánů.
Doufám, že se mu tam dobře daří a že s tím v nadcházející tuhé zimě Golfský proud nesekne. Abychom nenavštěvovali Británii po zamrzlém Kanále.
03. 10. 2013 | 00:54

Maximus napsal(a):

Najeďte si na mapy Goole Earth a pozorně si prohlédněte z patřičné výšky dna oceánů a vytvořené "švy" zemského povrchu jak v Atlantickém, tak i v Tichém oceánu, které vedou známými trasami. A jsou i jiné zdroje. Třeba zrovna Středozemní moře je jednou z těchto cest, kde se v minulosti něco divokého dělo a země resp. dno moře se tehdy muselo propadnout. Pověsti o Atlantidě mají totiž reálný základ. A Indonésie a Japonská oblast vypadá doslova hrozivě a je doslova živá! Do toho si zkusme uvědomit, že energetický status planety Země není dán jen tím, že každou chvíli na ní dopadá sluneční energie, která tuším činí 15 TWh. Ono by to totiž nestačilo a Země by rychle vychladla. Je tu totiž ještě další zdroj energie v nitru Země a velmi pravděpodobně tam probíhají termojaderné reakce a jejich projevem je relativně v čase energetická stabilita planety, ale jde také o to, kdy to zase někde odfoukne formou sopečného výbuchu, anebo dojde ke změnám v pozici zemských ker jak tomu došlo jen trochu před tsunami u Thajska před pár lety. Země je z tohoto hlediska živá a neustále se mění, rotace planety musí určitě mít na toto také vliv. Rovněž vliv Slunce tady na počasí je, ale jen se neví či neumí exaktně spočítat jakou to má váhu v celkovém výsledku na klima země. Velký vliv má i hmota vody oceánů, i když z hlediska celé hmoty planety je docela dost malá! My lidé jsme tady jen z tohoto pohledu, tedy co se děje na Zemi, jen opravdu na chvilku a jsme jen takový obtížný hmyz, co devastuje její faunu a flóru a hlavně znečisťuje povrch Země a moře a oceány odpadem. Ovšem na energetické "megajevy", které jsou od výše zmíněných dvou tří zdrojů tj. Slunce, z nitra Země resp. pohybová energie planety v soustavě, máme pramalý a zanedbatelný vliv. Jsme spíš moc nafoukaní a hloupí.
Podle některých vulkanologů žijeme v době kdy v čase cca 2 tis. let by měl znovu vybouchnout supervulkán v Indonésii, jako byl Toba před 74 tis. let. Jen se neví, jestli jsme na počátku tohoto odpočítávání nebo uprostřed či na konci před výbuchem. To by ovšem byl konec civilizace a všichni ti počasologové vč. nás všech by se nemohli jít ani napást. Vše by pokryl popel a Slunce by na desítky let zmizelo z oblohy a nastala by doba ledová!

Takže z tohoto "energetického" pohledu na naši matičku Zem, jasme opravdu jen nafoukaní naivní tvorečkové, kteří se množí jako lumíci a znečisťují svoje životní prostředí jako hlupáci. Jenže planeta Země to za nějaký čas zcela určitě srovná do latě, případně toto může nastat i po srážce Země s velkým meteoritem, ani toto není vyloučeno, to už tady také bylo před 67 mil. lety.
Dobrou noc.
P.S.
Doporučuji všem si prohlédnout záběry vesmíru z Hubbleova dalekohledu a uvědomíte si, jak jsme nepatrní a zanedbatelní tvorečkové a vlastně žijeme na malé planetě
jen nepatrnou chvilku. Pak je ovšem pokora na místě.
03. 10. 2013 | 01:36

Ládik!!! napsal(a):

Bližší než teleskop jsou mi teleskopické hůlky.
03. 10. 2013 | 06:47

vasja napsal(a):

Jestli pan Kremlik lže, tak to nikoho nic nestojí. Narozdíl od oteplovačů.
03. 10. 2013 | 07:36

Pažout napsal(a):

Myslím že Kremlík ke buď psychiatrický pacient nebo je za to někým placený. Je oteplováním zcela posedlý, věnuje tomu spoustu času, založil blog, píše o tom pořád. Druhá varianta je, že je prostě placený Lukoilem nebo někým, aby šířil ty demagogie kolem sebe. Reagovat se na něj nedá a ani to nemá smysl. Smysl to má pouze v případě inteligentního, duševně zdravého člověka, který má zájem o diskuzi (ne monology)
03. 10. 2013 | 07:45

vasja napsal(a):

Maximus napsal(a):
....z Hubbleova dalekohledu a uvědomíte si, jak jsme nepatrní a zanedbatelní tvorečkové.....
------------
Krom teda "klimatologů" z IPCC a velkého otce Al Gora.
Nezevšeobecňujte.
03. 10. 2013 | 07:56

vasja napsal(a):

E-maily naznačující možné záměrné zkreslování grafů[zdroj?]
Jones 16 Nov 1999: „Právě jsem dokončil Mikův trik z Nature… na zakrytí poklesu teplot.“ (hide the decline)[13]
Mick Kelly 26. říjen 2008: Asi z křivky odstřihnu posledních pár let, protože tam teplotní trend klesá dolů[14]
Wigley 28. září 2009: Kdyby se nám podařilo v grafech snížit teploty oceánů (ze 40. let) o 0,15 °C,mělo by to signifikantní vliv na globální teplotu…. 0,15 °C jsem vybral úmyslně…. [15]

E-maily naznačující možné umlčování kritiků[zdroj?]
Wigley 24. duben 2003: Musíme se zbavit také von Storcha[16]
Jones 31. března 2004: Zašel jsem si promluvit s redaktory. Doufám, že úspěšně. Moc bych se divil, kdyby ty články otiskli.[17]
Jones 8. července 2004: Nedovolím, aby se tyto studie objevily v příští zprávě IPCC. S Kevinem už je nějak udržíme mimo. I kdybychom měli redefinovat, co je to věda (peer-review).[18]

E-maily naznačující možné utajování dat[zdroj?]
Phil Jones 9. května 2008: „Nikomu to neříkej…Tato zpráva se sama zničí za 10 sekund.“ [19]
Phil Jones 2. únor 2005: „Radši ty soubory smažu, než bych je někomu předal podle zákona o poskytování informací“[20]
Phil Jones 2. únor 2005: „Nenechávej ležet data na anonymních ftp serverech. Nevíš, kdo by je tam mohl objevit.“[20]
Phil Jones 25. únor 2005: I kdyby WMO dala souhlas, stejně vám nic nedám. Investovali jsme do toho 25 let práce. Proč bych vám ta data měl posílat, když vám jde jen o to, hledat v nich chyby.
Phil Jones 29. května 2008: Miku, mohl bys vymazat veškerou e-mailovou korespondenci s Keithem? On udělá to samé.[21]
Ben Santer 19. března 2009: Jestli časopis RMS bude požadovat po autorech článků, aby zveřejnili, z jakých důkazů jejich závěry vycházejí… přestanu tam publikovat.[22]

E-maily naznačující možné selhávání modelů[zdroj?]
Kevin Trenberth 14. října 2009: Píšu vlastní článek na téma „kam se sakra podělo globální oteplování“. Poslední dny tu máme nejchladnější počasí od začátku záznamů. Čtyři palce sněhu… Nemáme ani ponětí, jak funguje energetická bilance Země. A nejsme o nic blíž pochopení. Je to ostuda. (travesty).[23]

E-maily naznačující možný politický tlak[zdroj?]
Keith Briffa 22. září 1999: Vím, je tu velký tlak, abychom vytvořili úhledný příběh o oteplování, které nemá za posledních tisíc let obdoby. Jenže to není tak jednoduché... Jsem přesvědčený, že před tisícem roků bylo zhruba stejně teplo jako dnes.[24]

E-maily, které lze interpretovat jako nezdravou zaujatost[zdroj?]
Phil Jones 5. července 2005: Nejde mi o politiku. Vím, že je to ode mne sobecké, ale chtěl bych aby klimatická katastrofa přišla. Aby se ukázalo, že naše věda měla pravdu.[25]

E-maily naznačující možné zastrašování[zdroj?]
Michael Mann 11. září 2007: Když jim pohrozíme soudní žalobou, možná ten článek nakonec vůbec neotisknou.[26]
03. 10. 2013 | 08:11

Xury napsal(a):

Pro Maxima:
v jádru Země určitě žádné termojaderné reakce neprobíhají a sopečné erupce čerpají zdroje z oblastí relativně blízko povrchu.
03. 10. 2013 | 08:27

martin_ka napsal(a):

když ono je dneska t´žké něčemu věřit....když i "ctihodní profesoři" jsou schopni ohnout hřbet a podepsat kdejaký nesmysl podle potřeb toho kdo jim zaplatí nějaký grant
03. 10. 2013 | 08:29

martin_ka napsal(a):

maxim:
do fyzikálních diskuzí se raději nepouštěj.....plést si výkon s energií...trochu směšné
03. 10. 2013 | 08:35

Xury napsal(a):

Pro radimtolasz:
aniž bych chtěl hájit pana Kremlika, který je v klimatologii maximálně nadšeným laikem, tak bych měl k vašemu blogu pár poznámek:

" Ale rád bych podotkl že IPCC nevzniklo jako důsledek oteplování. IPCC vzniklo jako reakce na probíhající a očekávané urychlování globální změny klimatu. Mezi oteplováním a změnou klimatu je poněkud rozdíl." Konec citátu.
- tohle nemůžete myslet vážně. Sleduji debatu o oteplování už několik let a o změnách klimatu se začalo hovořit až před pár lety, kdy už bylo jasné, že oteplování neprobíhá tak rychlým tempem jak se předpokládalo. Tak se přišlo se změnami klimatu, kdy se operovalo hlavně s nárůstem počtu hurikánů (bylo potřeba vyděsit americkou veřejnost, aby zatlačila na vládu a ta podpořila Kjóto) jenže to také nevyšlo.

" A emise snižovat nemusíme? Opravdu ne? Řekněte to lidem na Ostravsku a v jiných postižených oblastech. "
- pane Tolaszi tolhle mi přijde skutečně pod vaši úroveň. Z kontextu jasně plyne, že se hovoří o CO2. Montovat do toho jiné emise je nesmysl. IPCC se, pokud vím, nikdy jinými emisemi nezabývala (maximálně aerosoly a jejich vlivem na globální oteplování).

Co se týče spolehlivosti modelu, tak máte nepochybně pravdu, že se stává, že předpovědi nevyjdou. Problém je, že díky hysterii vyvolané právě těmi předpověďmi, jsem vyhodili z okna stovky miliard eur, které bylo možné investovat daleko smysluplněji.
03. 10. 2013 | 08:41

martin_ka napsal(a):

xury:
ono všechno je relativní....i ti lidi na ostravsku - když jim tam krachují firmy oni nemají co do huby, tak by možná překousli i nějakou tu emisi :-)
ale jinak souhlas
03. 10. 2013 | 08:49

L.Metelka napsal(a):

Xury: Pojem "změna klimatu" je daleko starší a taky obecnější než "globální oteplování". Globální oteplování je jen jedním z projevů změn klimatu. Ty změny klimatu byly na našem území studovány už v době po začátku měření v Klementinu, tj. konec 18. a začátek 19. století, když se začala vyhodnocovat naměřená data z tehdejší "mannheimské" sítě stanic. V té době se ale rozhodně ještě nemluvilo o nějakém systematickém oteplování, natož potom globálním. O změnách klimatu (lokálních či regionálních) se ale mluvilo už tenkrát.
03. 10. 2013 | 08:52

martin_ka napsal(a):

lmetelka:
vždycky mi vrtalo hlavou jestli to měření před řekněme 150 200 lety je vůbec srovnatelnéé s tím dnešním........aby to nebylo jako v tom Cimrmanovi:....někdy začátkem listopadu 1914 plus mínus 200let.... :-)

děkuji
03. 10. 2013 | 08:59

Přidat komentář napsal(a):

http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima-zprava-osn-zatajila-ze-se-uz-16-let-neotepluje-f81-/p_klima.asp?c=A131002_202352_p_klima_wag

a Metelka umí psát a neobjektivně informovat najednou, protože Kremlík nemá tu správnou barvu hokejky a soudce archanděl Gabriel v tý řeži krosčeků strachem spolknul píšťalu i hlásnou troubu. Je to hnus velebnosti a na faře je od rána kaltna jak vyšitá. Kledra jako kráva, kafe zamrzlo a kostelník zlomil poslední hokejku, když zvonil umíráček bábě Metelkový ze zapadlých vlastenců.
New balls - Kremlick.
03. 10. 2013 | 08:59

Xury napsal(a):

Pro L.Metelka:
možná jsme se špatně pochopili. Já jsem neměl na mysli, že by snad před dvaceti lety neexistovalo slovní spojení změna klimatu nebo že by se změny klimatu nestudovaly. Jde o to, že IPCC od počátku klade důraz na oteplování (nevylučuji použití termínu změna klimatu na nějaké nepodstatné stránce v textu) a posledních deset patnáct let jsme neustále masírováni, jak se všichni uvaříme horkem.
03. 10. 2013 | 09:01

vasja napsal(a):

Dva v jedný.
Výkruty, kruty, podmety a kotrmelce těchlech dvou klimatologů, připomínaj chudáka přeseknutou žížalu.
Smolík.
03. 10. 2013 | 09:06

L.Metelka napsal(a):

Xury: tak to se nenechte masírovat, přečtěte si něco přímo od klimatologů. Pokud někdo tvrdí, že "...klimatologové říkají, že ..." - ještě to nemusí být opravda.
03. 10. 2013 | 09:07

Hovoří rádio Kreml napsal(a):

martin_ka
Vy žerete emise ? To je moc fajn, navštivte Xuryho on rád zase kremličky ( nevím ale přesně co to je, asi něco jako jsou katovické trubičky - kremelské trubičky, po domácku kremličky). Pozvěte i Klause, ten má dobré nápady, ale bacha - je momentálně nikým nevolený, už mluví pouze za sebe (podle toho to i vypadá)!!!
03. 10. 2013 | 09:09

Xury napsal(a):

Pro L.Metelka:
myslím, že jsem vám už v našich předchozích debatách na stránkách aktuálně.cz dokázal, že se nenechám masírovat. Problém je, že ti zmasírovaní často určují tok peněz a to včetně těch, které jdou z mé kapsy.
03. 10. 2013 | 09:14

aga napsal(a):

Pan Metelka tu komentuje každej pšouk, ale Vasju 8:11 nějak přehlédl. Tak jak je to s tou manipulací, kdo tu vlastně manipuluje a proč? Otázka platí i pro pana Tolasze.

Samozřejmě, nějakej Kremlička, amatér, musí být potrestán za to, že se do té manipulace séře spojeným odborníkům oteplovačům celého světa a jejich mediální dělostřelecké podpoře.
03. 10. 2013 | 09:27

aga napsal(a):

..Kremlík...
03. 10. 2013 | 09:28

Nestačím se divit . napsal(a):

ˇ5ekl bych ,že pravdu mají tady ti ,pomalu se jím to vyplňuje .http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005120014
03. 10. 2013 | 09:29

Nestačím se divit . napsal(a):

Oprava: Řekl a né ˇ5ekl. Jo a dnes zás Mital jede na plné pecky , to by zás bylo foto .
03. 10. 2013 | 09:36

L.Metelka napsal(a):

aga: Vasja se na něco ptal(a)? Jinak dejte mi mraky Vašich mailů (nejlépe někým ukradených), já z nich vytrhám kousky a dám je zase dohromady do takových souvislostí, že se nebudete stačit divit, kdo vlastně jste...
03. 10. 2013 | 09:55

Satan napsal(a):

Nové náboženství - AGW?
Odpustky se už platí.
Kdy začnou upalovat bezvěrce?
Ten Kremlík jim hodně leží v žaludku, když se zaobírají takovým amatérem. Je nebezpečný, píše, co si většina myslí. Měli by ho uvrhnout do žaláře.
To všechno už tu bylo, stačí se podívat do Vatikánu.
03. 10. 2013 | 09:57

L.Metelka napsal(a):

Satan: Hlavně píše blbosti, manipuluje a lže. Pokud si tohle myslí většina, je to dost smutné...
03. 10. 2013 | 10:00

Xury napsal(a):

Pro radimtolasz:
tak jsem si přečetl ten Kremlikův blog a upřímě řečeno nepřijde mi nijak vybočující z řady jeho minulých blogů. Upřímě moc nechápu, jak vás zrovna tento jeho příspěvek mohl tak vytočit.
Spíš mě napadlo, jestli jste to nedostal jako "stranický" úkol, když se tam o vás pochvalně zmiňuje.
03. 10. 2013 | 10:03

aga napsal(a):

Metelka

Většinou se vás nikdo na nic neptá, a přesto komentujete každej pšouk.

No a co si má většina myslet, když se snažíte zahrát do autu ony maily tak trapně průhledným způsobem? Další maily vám těžko dáme, mafie nám naa příkladu Manninga, Assange a Snowdona ukázala jasně, jak bude s obrazoborci naloženo.
03. 10. 2013 | 10:05

veverka napsal(a):

Kremlík je směšná figurka.

Už dlouho.
03. 10. 2013 | 10:13

Satan napsal(a):

No vida, už se přihlásila i svatá inkvizice, že p. L.Metelka?
Jestli se ona svatořečená IPCC neučila od českých tunelářů.
L.Metelka nesvítíte někde zbytečně? Chodíte do práce pěšky? Nevypouštíte moc plynů? Neměly by se zakázat kremace? Už vymřeli ti lední medvědi? Prej se jim daří a přemnožili se.
03. 10. 2013 | 10:23

radimtolasz napsal(a):

xury, 8:41: To je další výmysl, který se ve veřejnosti bohužel ujal. IPCC je od samotného počátku panelem pro klimativkou změnu, ne pro oteplování. V tomto jsme od počátku zcela konzistentní
03. 10. 2013 | 10:27

L.Metelka napsal(a):

Přidat komentář: Ano, zatajila. Tím způsobem, že například v 9. kapitole té zprávy o tom máte asi 4 strany. Račte na http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter09.pdf , str. 26-30. Alespoň vidíte, jak Kremlík kecá. A mimochodem - uvádíte link na článek, na který právě tady dr.Tolasz reaguje. Což považuju za poměrně zbytečné...
03. 10. 2013 | 10:34

Xury napsal(a):

Pro radimtolasz :
dobrá tak se zeptám jinak - vznikl by nějaký IPCC, kdyby se teplota v průběhu 20. století nezvyšovala?
03. 10. 2013 | 10:34

radimtolasz napsal(a):

xury, 10:03: A která strana by mě takto úkolovala? A proč mě to teď vytočilo? To je jednoduché. Zaprvé, pohár přetekl. A za druhé, komentuje to, čeho jsem byl osobně svědkem a o čem vím jak probíhalo. On to neví a vymýšlí si.
03. 10. 2013 | 10:34

L.Metelka napsal(a):

Satan: Občas někde zbytečně svítím, do práce jezdím autem, plynů vypouštím přiměřeně, kremace by se zakázat neměly a lední medvědi ještě nevymřeli.
Co ještě byste rád věděl?
03. 10. 2013 | 10:39

radimtolasz napsal(a):

aga, 10:05: Maily nelze zahrát do autu. Ale kdo si je přečetl komplet, aby o nich mohl zasvěceně vykládat? Asi autoři. Já ne a dělat to nebudu, jsou ukradené a tím pro mě nedůvěryhodné.
A s toutu aktuální zprávou nemají snad už žádnou soivislost. 60% autorů zprávy je zcela nových, kteří s minulou nemají nic společného.
03. 10. 2013 | 10:40

Xury napsal(a):

Pro radimtolasz :
pokud vím, tak nejste ředitelem ČHMÚ, takže klidně kterýkoliv z vašich nařízených.
K panu Kremlíkovi - opravdu si myslím, že už uveřejnil blogy s většími chybami než byl ten poslední.
03. 10. 2013 | 10:41

Satan napsal(a):

Správně, pohár přetekl, nikdo už je nebere vážně, až na pár věřících. Těch lží IPCC už vyprodukovala dost.
03. 10. 2013 | 10:42

radimtolasz napsal(a):

xury, 10:34: Odhaduji, že ne. Zvyšující se teplota sebou totiž nese ty jevy a projevy, které stály za vznikem IPCC. A vidíme to i teď, 15 let je trend nevýznamný, ale problémy gradují. Např. roustoucí teplota v oceánech i ve větších hloubkách. Kdo víme, co to přinese do systému v dalších destiletích? Nikdo. Jen odhadujeme.
03. 10. 2013 | 10:44

radimtolasz napsal(a):

xury, 10:41: V ČHMÚ nikdo nedostává stranické úkoly. A ani úkoly typu - napiš to na blog. To by bylo hodně špatné.
03. 10. 2013 | 10:46

radimtolasz napsal(a):

Satan, 10:42: Přečtěte si poslední zprávu a buďte konkrétní, prosím.
03. 10. 2013 | 10:49

Jan Horálek napsal(a):

Nebudu se vyjadřovat k naprosté většině článku. Do mnoha věcí (zejména klimatologických) nevidím. Ale rád bych se vyslovil ke slovům "A emise snižovat nemusíme? Opravdu ne? Řekněte to lidem na Ostravsku a v jiných postižených oblastech." – Je třeba odlišit emise skleníkových plynů (typu CO2), které jsou pojednávány v souvislosti se změnami klimatu, a emise klasických znečišťujících látek (zejména PM10, PM2,5, benzo(a)pyren), které mají přímý vliv na lidské zdraví a které jsou silně překračovány na Ostravsku. Přímá souvislost mezi růstem skleníkových plynů a klasických znečišťujících látek neexistuje.
Naopak - např. spalování biomasy je z hlediska emisí CO2 (pokud vím) doporučováno, zatímco z hlediska klasických znečišťujících látek (BaP, PM2.5) je jedním z hlavních zdrojů znečišťování. P.S. Dr. Tolasze zdravím z Komořan.
03. 10. 2013 | 10:49

Xury napsal(a):

Pro radimtolasz :
" V ČHMÚ nikdo nedostává stranické úkoly. A ani úkoly typu - napiš to na blog. To by bylo hodně špatné. " - to nepochybně. Na druhé straně jsem nepředpokládal, že byste něco takového přiznal. To mě jen tak napadlo, když jsem se dočetl na konec Kremlikova blogu.
03. 10. 2013 | 10:53

fafnir napsal(a):

L.Metelka
jak zajistíte zákaz odařování oceánů,a úniky metanu z bažin.Největší to zdroje skleníkových plynů.Když tedy je třeba podle toho co píší agentury o IPCC urychleně něco dělat.
Víte nejhorší je,že klimatologové ssebou nechají tak cvičit.Kremlík je sice amatér,leč dokáže poukázat na chyby.Jeho "utřením" ty nesmyslnosti s OZE,řepkou a další ekozhůvěřilosti neodstraníte.Vy je bohužel,kolikrát jen mlčením,když ne přímo, podporujete.
03. 10. 2013 | 10:59

L.Metelka napsal(a):

fafnir: Aha. Agentury píšou... :-)
Podívejte se raději na to, co píše IPCC...
03. 10. 2013 | 11:02

Satan napsal(a):

Píší ve svatém písmu IPCC, jakým způsobem máme teď začít ochlazovat ty zahřáté oceány?
Nebo je to bez pointy?
Pobavili jste mně apoštolové věrouky dost. Jdu se věnovat užitečnější práci. Sbohem

P.S. A nezakážete i krevní transfuze? :-D
03. 10. 2013 | 11:19

L.Metelka napsal(a):

Satan: Nikoli, to se podle všeho začne rovnat samo, tak za 10-20 let. Pak se nám ovšem začne zase ohřívat atmosféra...
Krevní transfuze nezakazovat.
Ještě něco?
03. 10. 2013 | 11:21

gabriela napsal(a):

K oteplování-neoteplování jsem řekla už své na milém blogerovi metelesku-blesku ;-)Metelkovi. Kdo má zájem, může se podívat zde ...
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ladislav-metelka.php?itemid=21122#c
03. 10. 2013 | 11:38

Stáňa P. napsal(a):

Aha, takže vám podle všeho milé oceány jako na zavolanou pohltily v modelu přebývající teplo a pak ho podle všeho (Metelka věští: za 20 let) zase vydají zpět.
Se divim, že je to baví.
Přestalo na ně svítit slunce?
Změnila se jejich odpařovací plocha?
Změnilo něco jejich akumulační kapacitu?
Ne, jsou to zcela voluntaristické oceány, které lze ovlivňovat pouze kolektivní modlitbou členů IPCC.
A pálením peněz občanů v OZE.
03. 10. 2013 | 11:54

fafnir napsal(a):

L.Metelka
podívejte se.jednou jste mi podsunul Kremlíka.Víte mě je celkem jedno,co píší agentury.Mě zajímá výsledný dopad vašich zpráv,a ten je nepopiratelný,bohužel.Vy klimatologové to musíte vidět,nebráníte se,ale jaképak se,nebráníte lidi,kteří vás konec konců i platí,a tím,ať se vám to líbí,ta klimaalarmistická nesmyslná opatření verifikujete.To není,přečíst nepřečíst.Ono jde o praktické dopady.A k tomu by měl i základní výzkum,a k tomu klimatologii počítám,přispět.Ano,důrazným neohražením,k tomu přispíváte,a máte tedy na těch nesmyslnostech zunačný podíl viny.Kdo z vás, v Čechách,vy nebo pan Tolasz se ohradil ve skutečně včeobecně sledovaných mediích proti tvrzení,že za 95% změn může člověk.Nikdo.To vypadne jen tak mimochodem na takovýchto forech.Nikdo,naopak klimaalrmismem velmi operuje pan Holan s AV ČR.
03. 10. 2013 | 12:07

L.Metelka napsal(a):

Stáňa P.: No, oceány občas takové věci dělají. Není to totiž tak primitivní systém, jak si ho asi představujete Vy. Podívejte se třeba na ENSO...
03. 10. 2013 | 12:14

L.Metelka napsal(a):

fafnir: "Kdo z vás, v Čechách,vy nebo pan Tolasz se ohradil ve skutečně včeobecně sledovaných mediích proti tvrzení,že za 95% změn může člověk" Fafnire, my taky musíme občas pracovat, víte? Nečekejte, že bude reakce hned a na všechno...
03. 10. 2013 | 12:18

Satan napsal(a):

to fafnir: co by mohli říkat? Nikdo se jich na nic neptá, a jsou rádi, že si na ně někdo vzpomene a někam do světa je pozve. Pochybuji, že si to platí ze svého.
Pak přijedou jako apoštolové a hleď, čti písmo svaté. Narodil se nový mesiáš. Šaškárna :-D
03. 10. 2013 | 12:25

fafnir napsal(a):

L.Metelka
právě tady by ale bylo na místě důkladné ohrazení.Jestli vám nevadí,že media vaše slova v přímém přenosu zkreslí(p.Tolasz ve 24 na ČT4)a neohradíte se,pak se nedivte,že ne pan Kremlík,ale vy jste považováni za manipulátory,a příčinu hospodářských a technologických nesmyslů provozovaných vládami.A soudím,že právě uvedení výzkumů na pravou míru je součástí vaší práce,ne že ne.A v neposlední řadě,zvýšilo by to u lidí pošramocenou vaši důvěryhodnost,což soudím není k zahození.
03. 10. 2013 | 12:54

L.Metelka napsal(a):

fafnir: pracujen se na tom, ale jsou i důležitější věci k reakci...
03. 10. 2013 | 12:58

Stáňa P. napsal(a):

metelka
To ste řikal už vo hokejce, že je to daleko složitější.
Než jsme si přečetli ty maily.
Tak, vo trochu složitější to bylo.
Ale nic, co bysme nečekali.
03. 10. 2013 | 13:07

xx napsal(a):

Daleko přesvědčivěji by pane Tolaszi znělo, kdybyste hned na tu první věc, zastavení oteplování, neodpovídal vyhýbavým slovíčkařením ze zprávy IPCC ale jasnými konkrétními daty z konkrétního výzkumu.

Víte dám příklad - když se nějaký trend zpomalí natolik že začne stagnovat, lze o něm prohlásit obojí. Jak že zpomalil tak že se zastavil.

Je to hříčkologie ve statistice. Slovíčkaření a prázdné tlachání.
03. 10. 2013 | 13:17

L.Metelka napsal(a):

xx: Data HadCRU - trend 1998-2012 je +0,044 st.C./10 let. Nová data NASA GISS nemám, neb mají odstavené servery...
03. 10. 2013 | 13:20

xx napsal(a):

L.Metelka: tak nějak jsem to myslel, ale bylo by to přesvědčivější, kdybyste ještě uvedl ten trend 1851-2012 vůči kterému je to porovnáváno
03. 10. 2013 | 13:27

Honza H. napsal(a):

L.Metelka
"trend 1998-2012 je +0,044 st.C./10 let"
A statistická významnost?
03. 10. 2013 | 13:29

L.Metelka napsal(a):

xx: od roku 1851 je to 0,048 st.C./10 let, od roku 1901 je to +0,075 st.C./10 let, od roku 1951 +0,108 st.C./10 let. Takže přibližně stejný trend jako za celé období 1851-2012. Z hlediska posledních 150 let tedy nic výjimečného...
Honza H: nevýznamný na 5%, ale to je spousta trendů pro takto krátká období...
03. 10. 2013 | 13:40

xx napsal(a):

L.Metelka: takže bouře ve sklenici vody jestli to chápu správně. A proč to zpráva IPCC nekonstatuje jednoznačně, aby to nebylo takhle zamlžené.

Vypadá to, že zpráva IPCC kolem toho chodí jako kolem horké kaše. Jakoby autor byl placený od slova.
03. 10. 2013 | 13:53

L.Metelka napsal(a):

xx: Nevím, kdo z čeho dělá bouři, ale ty trendy teplot tam jsou taky rozebrané...
03. 10. 2013 | 14:20

mb napsal(a):

to radimtolasz ... 02. 10. 2013 | 22:18

njn ...

když může Klaus chválit kmotry za to, že plní důležitou společenskou funkci veksláků ... ZPRŮCHODŇUJÍ SYSTÉM VLÁDNUTÍ (sic. !!!!!!!)

tak proč by Kremlík nemohl snížení tempa oteplování interpretovat jako ochlazování ...

JSOU VĚCI MEZI NEBEM A ZEMÍ ...

A JSOU LIDÉ KTEŘÍ NĚKDY V ŽIVOTĚ NĚKAM ZVOLILI VÁCLAVA KLAUSE ...
03. 10. 2013 | 14:22

Přidat komentář napsal(a):

Metelka
slovutný vědče ze staré školy, komunistické, vy vůbec netušíte, co tady mediální neohrabaností působíte. Je tu o vás výše napsáno, že reagujete na každý pšouk. Reagujete a to dost blbě a nevhodně takovým komunistickým inkvizičním způsobem. To vás už nikdo nenaučí, ale působíte jako vzteklý zlý pes, co právě sežral nejen všechnu moudrost, ale i 100x dobrý dort od pejska a kočičky. A teď hledá konev s vodou. A ejhle, ono se otepluje, voda se z konve vypařila a bude sucho. Pršet bude až o monzunu a to v Indočíně. Tady skoro na Sahaře ani kapka. Tak si ten žvanec nechte prolízt makovicí a zkuste do pšouků mediálně ani lidsky nevstupovat. Přinese vám to alepoň to, že nebudete za nestravitelné individuum, neobjektivního kecala, manipulátora a jak píše Tolasz kandidáta na manipulátora roku.
Vy se bez vstupu do každé pitomé diskuse obejdete a čtenáři také. Není to krásné, Metelko? Jinak byste mohl slíznout přezdvku Metelka-Metylka. Váš nasupený výraz z fota plně odpovídá vašim nasupeným kecům. Musíte si zvyknout na to, že veřejnost ani jednotlivci nejsou součástí vašeho myšlení ani konání. Nejsou váš počítačový model, jsou sví a mají vlastní hlavu. Alespoň někteří a zatím. Metelka za zapadlých vlastenců byl lepší než vy, máte co dohánět. Učit se, učit se, učit se vycházet s lidmi synku i kdyby jste měl 100x pravdu. Musíte jí umět podat a vysvětlit, jinak jste jen nabubřelý a nafoukaný panák z okresního výboru.
Pa.
03. 10. 2013 | 14:34

xx napsal(a):

L.Metelka: Kremlík a Tolasz.
03. 10. 2013 | 14:38

L.Metelka napsal(a):

Přidat komentář: Chtěl jste tím něco říci?
xx: vlny tady kolem toho dělá jen Kremlík. A to jen proto, že tradičně nechápe...
03. 10. 2013 | 14:48

kp napsal(a):

otázky pro R. Tolasze
Co se stane,jestliže hypoteticky nebude přispívat lidstvo svými 50 procenty na oteplování atmosféry? Bude se stále oteplovat, ale pomaleji? Máme tedy problém nechat pravnukům?
Málokterý proces v přírodě měl spojitý růst (nebo pokles). Je možné spekulovat, že třeba 20let bude průměrná teplota stagnovat (nebo dokonce klesat)? Bude nutné "upravovat" potom data, aby se oprávnila existence IPCC?
Neptám se LMetelky, poněvadž jeho odpovědi na nepohodlné otázky jsou demagogické.Na druhou stranu jeho existence opravňuje existenci Kremlíka.
03. 10. 2013 | 16:07

radimtolasz napsal(a):

Jan Horálek: Děkuji za vysvětlení, budu si to pamatovat :-)
03. 10. 2013 | 19:12

radimtolasz napsal(a):

fafnir: Já jsem se ohradil a myslím, že dost důrazně v pátek 27.9. v ČT a ČRo a několika redaktorům telefonicky.
03. 10. 2013 | 19:17

radimtolasz napsal(a):

kp: Pokud by po roce 1951 nebyl více než 50% příspěvek člověka, pak by se po roce 2000 ochlazovalo. To je výsledek radiačních analýz. V dalších letech by vývoj závisel hlavně na intensitě slunečního cyklu. Data neude nutné, ani možné, upravovat a existence IPCC není dnes ani do budoucna nutná. Shrnutí a analýzu 9000 odkazů si přece může nechat udělat každy manager a politik sám. Bude-li cítit potřebu.
03. 10. 2013 | 19:32

Maximus napsal(a):

martin_ka napsal(a):
maxim:
do fyzikálních diskuzí se raději nepouštěj.....plést si výkon s energií...trochu směšné
03. 10. 2013 | 08:35
.......................

Nebojte se, nepletu si energii a výkon. Výkon x čas = energie resp. práce. Nemusíte mě fakt poučovat, ale jinak jsem si nevšiml, že byste nějak reagovala "odborně". Chytáte mě za slůvko, že na zemský povrch padá sluneční svit o výkonu cca 15 TW/sec a celé to dává samozřejmě v čase energii. Asi jsem to měl pro vás upřesnit či napsat exaktně. Hnidopichy miluji jako osinu v ..... nějaký ten rok jsem pracoval jako energetik a pojmy jako kW, MW, MJ, entalpii, entropii atd. docela ovládám....

Xurymu
Pane kolego, jak to víte, že v nitru Země nedochází k energetickým procesům jaiko je termojaderná reakce atd. Moc toho jako lidstvo nevíme a pokud vím tak i vědci jsou zatím v této věci dost opatrní.

Hezký večer.
03. 10. 2013 | 19:53

aga napsal(a):

radimtolasz

"Shrnutí a analýzu 9000 odkazů si přece může nechat udělat každy manager a politik sám. Bude-li cítit potřebu"

No to teda sakra může, nevím, proč bych mu na to měl přispívat, když to navíc stejně použije proti mně.
03. 10. 2013 | 20:34

Xury napsal(a):

Pro Maxima:
k tomu, aby mohly kdekoliv probíhat termojaderné reakce, tak by tam kromě vhodných podmínek muselo být ještě palivo. V daném případě tedy vodík. A dá se s vysokou pravděpodobností říci, že ten tam skutečně nebude.
03. 10. 2013 | 21:47

Maximus napsal(a):

Xury

Pane kolego, vy vycházíte z názoru, že my lidé už všechno víme a známe, ale to je hluboký omyl. Kolik toho víme "jen" o všech jevech na Zemi v procentuálním vyjádření? Procento? Promile? Samozřejmě, jestli je vůbec možné se abstrahovat od zbytku vesmíru! (-:
Mějte se.
03. 10. 2013 | 22:05

simgiran napsal(a):

Maximus: Tvrdíte, že se v těch pojmech vyznáte, ale udáváte výkon v TW/sec, výkon je samozřejmě v TW, ne v TW/sec.
03. 10. 2013 | 22:07

Qin napsal(a):

Kdo je to ten Kremlík? To je pseudonym nějakého politika?
03. 10. 2013 | 23:12

Petr Šercl napsal(a):

Prosím vás, Radime Tolaszi a Ladislave Metelko, už se na toho Kremlíka vy...te, děláte mu akorát reklamu. Se zabedněnými ideology typu Kremlíka, Klause a dalších nemá smysl diskutovat!! Prostě je ignorujte!
04. 10. 2013 | 07:40

Xury napsal(a):

Pro Maximus :
nepochybně neznáme vše o Zemi, ale to že na ní i v ní musí platit fyzikální zákony, to si myslím, že víme docela určitě.
04. 10. 2013 | 07:48

L.Metelka napsal(a):

Petr Šercl: Jsou věci,ke kterým se dost dobře mlčet nedá. Už proto, že pro spoustu lidí "kdo mlčí - souhlasí"...
04. 10. 2013 | 08:28

kp napsal(a):

pro R. Tolasze 3.10. 19.32
Děkuji za odpověď.
Jenom mně potom nesedí formulace IPCC, že 50 procentní příspěvek k GO mají přírodní jevy a 50 procentní příspěvek činnost (či lépe existence) člověka. Když umažu polovinu vlivu ( t.j. v modelu zredukuji okrajovou podmínku způsobující oteplování) celý proces dostane totálně jiný funkční popis. To je hodně silný závěr.
04. 10. 2013 | 11:34

L.Metelka napsal(a):

kp: Ale tohle IPCC netvrdí. Je to o tom, že je 95% pravděpodobnost, že vliv člověka je nadpoloviční (tedy v intervalu 50-100%), pořád tedy zbývá 5% pravděpodobnosti, že vliv člověka je "podpoloviční" (tedy 0 až 50%)
04. 10. 2013 | 11:57

kp napsal(a):

pro L.Metelku
Nechtěl jsem s Vámi diskutovat, Váš způsob argumentace je hodně podobný politikovi, který hájí svoji stranu za každou cenu.
Dovolte mně tedy vložit dále část textu, který napsal R. Tolasz
"Více než polovina pozorovaného vzestupu globální přízemní teploty v období 1951-2010 je způsobena antropogenním zvýšením koncentrací skleníkových plynů a antropogenními změnami dalších faktorů (anthropogenic forcings). Toto je ve zprávě podepřeno mnoha výpočty v jednotlivých částech klimatického systému a jeho spolehlivost je označována termínem „extremely likely“, který v jazyce IPCC odpovídá pravděpodobnosti 95% (viz citace níže). Toto pravděpodobnostní konstatování je často citováno jako jeden z hlavních výstupů zpráv IPCC. S tím já osobně nesouhlasím, výstupy IPCC obsahují podstatně důležitější a spolehlivější výsledky. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že sousloví „více než polovina“ je hodně volné, dovolující různé interpretace a znehodnocující vypovídací schopnost tohoto konstatování. Ukazuje se, že pro odhad podílu člověka na globální změně klimatu mají klimatologové stále málo dat, analýz i znalostí celého klimatického systému."
Vycházím ve své úvaze vstříc údajům IPCC a dohodneme se, že 60procent Go je způsobeno člověkem. (Nechtějte na mně, abych přistoupil na 100 procent, to snad si nemyslí ani největší fanatik). Umažu tedy těchto 60 procent a zbývá mě 40procent "jiných" vlivů, které způsobují oteplování. Jak to, že potom těchto 40 procent nestačí udržet trend GO s mírnějším růstem.
Pokud budu zarputilý, je i 5ti procentní pravděpodobnost, že vliv člověka je nulový (nebo velmi malý) možné považovat za vážnou námitku a nutnost ponechat dosti prostoru kritikům celého modelu GO.
Nakonec poznámka - pravdu nelze odhlasovat, i jeden hlas ze sta může být ten, který nakonec má pravdu (ověřenou experimentem či poznáním)
04. 10. 2013 | 12:35

L.Metelka napsal(a):

kp: "Jak to, že potom těchto 40 procent nestačí udržet trend GO s mírnějším růstem." Když v tom příkladu umažete antropogenních 60%, zbyde přirozených 40% bez antropogenního vlivu. Těch 40% může vést jak k mírnému oteplování, tak k mírnému ochlazování.
Jinak v IPCC se o těchto věcech nehlasuje a nehlasovalo.
04. 10. 2013 | 12:43

miro novak oponice napsal(a):

Zdravim, pan Tolasz,

obavam sa, ze ste sa dopustili na zaciatku malej nepresnosti v tom, ze Kremlik pise o tlacovej sprave OSN, kdezto vy napadate Kremlika, ze to predsa v IPCC dokumentoch je.
Pre mna je dost podstatny rozdiel medzi dokumentami IPCC s tlacovou spravou OSN.

Takze ten Kremlik asi nebude az taky manipulator roka. A nemusi sa nikomu ospravedlnovat. Ci?
04. 10. 2013 | 13:59

radimtolasz napsal(a):

miro novak: Má to v nadpise, ale už moje první jeho citace je z části D.1 SPM, ne z tiskové zprávy. Moldana a spol nařkl ze zatajení něčeho, co vědět nemohli, prezentaci a účastníky na tiskové konferenci popsal zcela nevhodně (nevolený byrokrat), špatně přeložil část SPM, aby mohl napadat modely, apod. Myslím, že jsem se na počátku omylu nedopustil :-)
04. 10. 2013 | 17:50

miro novak oponice napsal(a):

Ved o to ide, p. Kremlik pise o tlacovej sprave a vy o IPCC, ako v tom prislovi o voze a koze... :-)

Co uz p. Kremlik popisuje neskor, je to o inom, to uz je vasa parketa...
04. 10. 2013 | 18:07

radimtolasz napsal(a):

kp: Ta vaše procenta mají drobný nedostatek. Zapomínáte, že výsledné procento je vždy kombinací kladných a záporných radiačních vlivů. A to i v případě, že ponecháte jen tu menší, přirozenou polovinu.
04. 10. 2013 | 18:23

radimtolasz napsal(a):

miro novak: Nepíše, on cituje část D.1 ze SPM, ne z tiskové zprávy, já na to jen reaguji. On předkládá citace ze SPM, ne z tiskové zprávy a k tomu špatný český překlad a říká tomu převod do lidského jazyka.
04. 10. 2013 | 18:28

Pavel Strunz napsal(a):

Závěry zprávy IPCC byly známy již 20. září 2013, viz článek
"Forscher entziehen Klimaregulierern die Grundlage"
http://www.welt.de/wirtschaft/article120219019/Forscher-entziehen-Klimaregulierern-die-Grundlage.html
To, že o tom neinformaovala naše média, je sice blbé (a svědčí to o jejich nedobré práci, neboť toto je velmi podstatné pro naše peněženky a svobodu), ale nevěřím, že by se informace v předstihu nedostaly ke kapacitám typu Moldan (pokud nedostaly, pak to nejsou kapacity). Takže to Moldan a spol komentovat mohli.

[Je možné, že samotné oficiální zveřejnění zprávy IPCC bylo posunuto až za německé volby zcela záměrně, aby kancléřce Merkelové s její "Energiewende" nekazilo výsledek (ale to je samozřejmě jen spekulace).]
04. 10. 2013 | 20:45

radimtolasz napsal(a):

Pavel Strunz: Ano, zpráva a její závěry byly známy, protože prošly již několkrát zmíněným governmental review. Ale v textu bylo jasně uvedeno, že se nesmí kopírovat nebo citovat. A každý slušný člověk a novinář tento požadavek dodržel. Pokud ne, pak se stal nedůvěryhodným a jeho "citacím" se stejně nevěřilo. A na akci v AV, kterou pan Kremlík cituje, bylo prezentováno Shrnutí, které během posledního týdne před tiskovkou doznalo hodně velkých změn. Prof. Moldan tedy nemohl vědět nic o obsahu Shrnutí. Byl jsem z ČR jediný kdo věděl.
04. 10. 2013 | 21:49

radimtolasz napsal(a):

Pavel Strunz: Ještě dodatek. Nevím, kdy byl znám termín německých voleb, ale já jsem měl akci ve Stockholmu v kalendáři od dubna 2012, takže asi špatná spekulace.
04. 10. 2013 | 21:52

Brundibár napsal(a):

Radim Tolasz:

Technická k volbám v Německu - termín voleb do Bundestagu byl znám od začátku února 2013. Takže minimálně časově ta spekulace sedí.
04. 10. 2013 | 22:29

ladislavmetelka napsal(a):

Brundibár: termín a místo zasedání IPCC byly známy na jaře 2012, tedy LONI. Volby do Bundestagu, jak píšete, v únoru 2013, tedy LETOS. V žádném případě tedy nemohl být termín té akce ve Stockholmu volen s ohledem na volby v Německu...
04. 10. 2013 | 22:43

Pavel Strunz napsal(a):

Tedy novináři z Die Welt nejsou podle Vás slušní lidé. Dobrá. Asi jim zprávu okopíroval někdo z německé vlády, když to procházelo v BRD "governmental review". Asi taky neslušný člověk, podle Vás. Dobrá. Tito se stali nedůvěryhodnými. Ale ... měli pravdu nebo ne? To je zásadní.

A zásadní také je, zdali pan Moldan a spol o stagnaci teplot věděli (Vy jste mu to asi neřekl, ale nevěřím, že to nevěděl - 15 let snad již v oboru pracuje, ne?) a nikterak takovou zásadní věc nekomentoval. Neřekl: Pánové a dámy, tady nám jistá informace ve Shrnutí chybí. Je to prekérní, ale globální oteplování se patnáct let nekoná.

Desetiletí se mluví o "global warming" a když zmizí, tak to přejdeme mlčky? A začneme potichoučku vše předefinovávat obecněji na "klimatická změna"?

Píšete: "Byl jsem z ČR jediný kdo věděl" (o obsahu shrnutí). Takže shrnutí sice obsahovalo informaci o stagnaci teplot, ale ani panu Moldanovi a všem v AV to nebylo ze Stockholmu sděleno? Připadá Vám to normální? Taková zásadní informace ...

Píšete: "Shrnutí, které během posledního týdne před tiskovkou doznalo hodně velkých změn."
Proč takový zásadní dokument během posledního týdne před tiskovkou doznal hodně velkých změn? Měnily se v něm nějaká data? Nebo byly politické tlaky na změny? To by mne celkem zajímalo, jak text vypadal týden před tiskovkou a jak posléze na tiskovce. Vy, zdá se, můžete k tomu něco říci.

---
Nechtěl jsem to původně dělat, ale také Vám musím vytknout ten výrok s emisemi na Ostravsku. Měl byste rozlišovat na jedné straně emise kysličníků siřičitých, oxidů dusíku a polétavého prachu, které mohou být živým organizmům nebezpečné. A na straně druhé emise CO2, o kterých je zde v doméně globálního oteplování řeč. CO2 je naopak pro rostliny nezbytný, jinak by mně ani Vám neprodukovaly kyslík, který dýcháme. Dnes ví již každé děcko školou povinné, co je to fotosyntéza:
6 CO2 + 12 H2O -> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
04. 10. 2013 | 22:52

Brundibár napsal(a):

Omlouvám se, nevidím už na letopočty ;)
04. 10. 2013 | 22:55

ladislavmetelka napsal(a):

Pavel Strunz: Radim Tolasz Vám jistě odpoví na Vaše dotazy, já bych chtěl jen to, že pokud chceme být přesní, nejde o stagnaci teplot, ale o zpomalení rychlosti oteplování. Trend je ale za posledních 15 let pořád kladný...
04. 10. 2013 | 22:55

karlos napsal(a):

Knížecímu klimatologovi už 3 dny v kuse tečou nervy. Rozhořčuje se, pohoršuje se, veřejně uráží, moralizuje, naprosto hloupě klade na stejnou úroveň emise z Ostravska a oxid uhličitý, atd. Celý ten jeho hulvátský článek a jeho neméně hulvátské vystupování (otevřené urážky - "lže", "manipuluje","neumí číst"; kyselé, řečnické dotazy; smajlíky; atd.) dokazují pouze a jedině to, že není slušným a emocionálně vyspělým člověkem.

Závěr: Pan Tolasz by se měl zamyslet nad svým chováním a panu Kremlíkovi by se měl přinejmenším omluvit.
05. 10. 2013 | 01:47

karlos napsal(a):

Citace Tolasz:"Víte, čeho je moc, toho je příliš. Jak jinak se bránit proti nesmyslům tohoto typu? Nesmyslům, které poslouchají i hodně vlivní lidé v této společnosti? Kdyby to byly jen nesmysly a omyly, pak bych to i překousl. Ale to je prachsprostá manipulace s fakty."

Komentář: IPCC a klimatologové prachsprostě manipulovali s fakty. Viz Himaláje; viz jejich tvrzení, že 55% nizozemského teritoria je pod úrovní hladiny moře (ve skutečnosti je 26% nizozemského teirotia pod úrovní hladiny moře); atd. Dále tady máme oficiální právnické stanovisko britských úřadů, že klimatologové porušovali zákony. Jsou tady i jiné prachsprosté manipulace s fakty ze strany klimatologů. To Vám však samozřejmě nevadí. Kvůli tomu nebudete na internetu vyskakovat jak čertík z krabičky.

Závěr: Pan Tolasz je zaujatý, neobjektivní pokrytec. Je to možná příkré konstatování, ale doložil jsem jej v předcházejících řádcích.
05. 10. 2013 | 02:17

radimtolasz napsal(a):

Pavel Strunz: Pokusím se reagovat.

1. Ano, pokud někdo zveřejní to, co je embargováno, je podle mne neslušný. To embargo tam je proto, že se jedná o nehotový materiál. A jakákolov citace "IPCC říká" je v okamžiku před zveřejněním neslušná a nepravdivá. A je jedno jestli to je Die Welt nebo kdokolov jiný.

2. V době akce Moldan a spol. Shrnutí neznali a pokud by řekli, že tam něco chybí, tak by se pletli. O zpomalení oteplování tam totiž informace je. A že nezazněla na tiskovce ani na AV? Stejně jako dalších mnoho informací ze zprávy. Smyslem tiskovky nebylo číst celou zprávu, ale upozornit, že už je zpráva připravena a lze z ní citovat.

3. Už jsem několikrát zde i jinde vysvětloval, že k žádnému předefinování oteplování na změnu klimatu nedošlo. IPCC byl už v roce svého založení založen jako panel po klima změnu, ne pro oteplování. Ale ano, oteplování bylo vždy mediálně viditelnější než složitější problémy spojené s klima změnou. To je stejné jako s 95% vlivem člověka. Všichni o tom mluví, ale není to pravda. A nakonec to bude vyčítáno klimatologům, že to pustili do světa.

4. Ano, připadá mi to normální. Měl jsem jim tomsnad zavolat? Měl jsem už ve čtvrtek vyhovět mnoha českým novinářům a sdělit jim, co bude ve zprávě. Před tiskovkou? Ne. Stal bych se ve svých očích neslušným a nedůvěryhodným. Viz bod 1 výše.

5.To je asi nejdůležitější Vaše otázka, děkuji za ni. Budete asi překvapen. Jednání ve Stockholmu dostalo ke schválení Shrnutí připravené v červnu 2013 autory, ke kterému byly připojeny návrhy změn po governmental review. A my jsme na jednání rozhodovali, zda tyto "politické" návrhy akceptujeme nebo ne a případně jak. A většinou přijaty nebyly nebo byly přeformulovány tak, aby byli autoři a klimatologové spokojeni. Je to tedy úplně naopak, než si mnozí myslí. A měnily se i čísla a období ve Shrnutí. Víte, udělat ze 2000 stran zprávy, Shrnutí na 30 stran není úplně jednoduché. Každý autor, každý přítomný klimatolog i každý přítomný "zástupce vlády" považuje za důležité něco jiného. Když si přečtete celoum zprávu, tak zjistíte, že krátký a statisticky nevýznamný trend za posledních 15 let není (zatím) tou nejdůležitější informací.

6. K těm ostravským emisím už se snad vracet nemusíme. Já jsem jen reagoval na větu pana Kremíka, že emise snižovat nemusíme. To je něco, s čím bychom snad souhlasit neměli. Ale pokud zůstaneme u CO2, tak i ten, je-li odpadem ze spalování fosilních paliv, není v přirozené rovnováze klimatického systému vítán.
05. 10. 2013 | 10:19

karlos napsal(a):

Citace Tolasz: "K těm ostravským emisím už se snad vracet nemusíme. Já jsem jen reagoval na větu pana Kremíka, že emise snižovat nemusíme."

Komentář: Pan Kremlík nenapsal, že není třeba snižovat emise. Pan Kremlík se zeptal, kam se poděly předpisy IPCC, že IPCC nemá nic ostatním předepisovat. Pan Kremlík hovořil o emisích skleníkových plynů, ne o emisích jiných, jak mu knížecí klimatolog podsouvá.

Závěr: Pan Tolasz neumí číst a lže. Pan Tolasz rovněž vkládá ostatním do úst hlouposti, aby mohl vítězoslavně ty hlouposti vyvracet. Stejně tak dává do souvislosti naprosto nesouvisející. V debatě o emisích skleníkových plynů začne najednou s inteligencí sobě vlastní cosi hovořit o emisích z Ostravska.
05. 10. 2013 | 13:22

Pavel Strunz napsal(a):

Pane Tolaszi, děkuji za informace. Na mnohé mám jiný názor (viz níže), ale oceňuji, že se snažíte o vysvětlení.

1. OK.Takže Váš kolega z Německa, který to zřejmě vynesl, je neslušný. Při příštím jednání mu to, prosím, sdělte.

2. Já nerozporuji, že ve Shrnutí ta informace je. Já také chápu, že Moldan Shrnutí neznal (pokud nečte Die Welt), ale mohl vědět o stagnaci teplot z jiných zdrojů. Přeci čte odborné časopisy, kde se to v průběhu minulých let jistě diskutovalo. A ve chvíli, kdy se taková ZÁSADNÍ informace na tiskovce ze Stockholmu neobjevila (měla se objevit, jinak je to manipulativní!), měl se ozvat. Ale neudělal to.

3. Proč lidstvo vynakládá ročně stamiliardy dolarů, eur, jenů a čeho všeho ještě? Aby omezilo globální oteplování. Ne aby zabránilo nějakým změnám klimatu, ale konkrétně aby zabránilo globálnímu oteplování. O tom jsou ve svém důsledku ty zprávy - tání ledovců, úpěnlivé prosby přímořských států, lední medvědi, kteří nebudou mít kde bydlet, Al Gore nechající se zvedat nad lešení, aby nám ukázal, kam až koncentrace CO2 stoupají. Vše je to o člověkem způsobeném globálním oteplování, ne o nějaké obecné změně klimatu.
Zřejmě byl IPCC založen za obecnějším účelem, ale jeho zásadním objektem zájmu hned od začátku bylo globální oteplování, nikoliv něco jiného. Pokud chce objekt svého zájmu změnit, tak ať napřed jasně prohlásí: globální oteplování není už tak důležité, asi se nekoná. Ale to IPCC hlasitě neudělá, neboť by to znamenalo jeho konec.
A pokud něco, co si interpretují novináři a politici ze zpráv IPCC není pravda a politici zprávy IPCC překrucují, pak se má IPCC jasně ozvat! Ale možná by mu to ti politici při "governmental review" překopali (to však dále popíráte).

4. Opravdu mi neříkejte, že jediné místo za posledních 5 let, kde se informace o stagnaci teplot v posledních 10-15 letech objevila, bylo Shrnutí, které nesměl nikdo citovat. Nevěřím, že se to neobjevilo v posledních pěti letech někde v odborném tisku.

5. Pokud tedy byly politické tlaky eliminovány (viz též bod 3), pak si klimatologové za Shrnutím stojí v celém rozsahu (a bude jim to podle mne v příštích letech velmi vyčítáno - ke škodě vědy obecně).
A dále: předtím jste psal, že dokument doznal za poslední týden "hodně velkých změn". V čem tedy spočívaly? Píšete "A měnily se i čísla a období ve Shrnutí". Můžete být specifičtější? Jedině konkrétní příklady mohou ukázat, zdali to bylo "hodně velkých změn" (a jestli účel byl manipulativní nebo nemanipulativní) nebo zdali se o žádné velké změny nejednalo.

6. Bohužel to bylo dosti podpásové vůči panu Kremlíkovi. Pokud mluví o emisích v souvislosti se zprávou IPCC o globálním oteplování, pak je jasné, že nemluví o emisi bankovek Státní banky Československé z roku 1976. A samozřejmě ani o emisích aerosolů na Ostravsku.
A to, že CO2 ze spalování fosilních paliv narušuje zásadně klimatickou rovnováhu (a navíc v neprospěch člověka), není rozhodně prokázáno. A ještě k tomu Ostravsku: říkal jste v jedné své odpovědi, že vliv aerosolů na klima, není nevýznamný. OK, ale pak taky řekněte, kterým směrem. Jedná se snad o to, že aerosoly iniciují vznik oblačnosti? Pak by ale způsobovaly spíše globální ochlazení, ne?
05. 10. 2013 | 21:35

ladislavmetelka napsal(a):

Pavel Strunz: Nechci se vám do toho motat, pánové, takže ejn malou poznámku:
ad 3) IPCC byl založen, aby sestavoval metaanalýzy o změnách klimatu, důsledcích, adaptačních možnostech a možnostech snížení emisí. Jako zdroj informací pro politiky a veřejnost. A pokud jde o oteplování, z ničeho nevyplývá, že se nekoná nebo že se v budoucnosti (10-20 let) konat nebude.
ad 4) Mluvilo se o tom, psalo se o tom, k dispozici jsou databáze a z těch dat to je taky jasně vidět.
05. 10. 2013 | 21:45

karlos napsal(a):

Vyvádět 3 dny v kuse na internetu, protože páni čeští experti z IPCC neumějí číst, to je skutečně na diagnózu. Českým klimatologům by se měl pro jejich dobro internet zakázat.
05. 10. 2013 | 22:42

radimtolasz napsal(a):

Pavel Strunz:
1) To nemohu. On se nikdo nepřizná a německých kolegů a novinářů v Die Welt je docela hodně.
2) 20.9.2013 neměli Shrnutí ani v Die Welt, takže by čtení prof. Moldanovi nepomohlo. Nevím jak prof. Moldan, ale já tuto informaci zase za tak až zásadní nepovažuji. Ne proto, že by nebyla důležitá, je. Ale nelze z ní dělat žádné podstatné klimatologické závěry. Spekulovat lze o čemkoli.

5) Např. původní text v SPM byl:

Warming over the past 15 years (1998−2012; 0.05 [−0.05 to +0.15] °C per decade) is smaller than the trend since 1951 (1951−2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade.

Ve výsledku je:

As one example, the rate of warming over the past 15 years (1998–2012; 0.05 [–0.05 to +0.15] °C per decade), which begins with a strong El Niño, is smaller than the rate calculated since 1951 (1951–2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade) Trends for 15-year periods starting 1995, 1996 and 1997 are 0.13 [0.02 to 0.24], 0.14 [0.03 to 0.24], 0.07 [-0.02 to 0.18] °C per decade, respectively.

6) Ano, výsledný radiační vliv aerosolů je záporný (viz. obr. 5 v SPM). A myslíte, že to je důvod je nesnižovat? Já si to nemyslím.
05. 10. 2013 | 23:23

cQTjUrnZFT napsal(a):

<a href=http://flobots.com/files/#31648>buy tramadol online</a> tramadol narcotic high - tramadol 100 mg sandoz
24. 11. 2013 | 16:21

tlqyaoqj@tptqtxxd.com napsal(a):

At 282 feet below the video has casino received a $4., <a href="http://num1sverigeonlinecasino.eu/">internet casino</a>, [url="http://num1sverigeonlinecasino.eu/"]internet casino[/url], %(((, <a href="http://num1sverigeonlinecasino.eu/">casino online</a>, [url="http://num1sverigeonlinecasino.eu/"]casino online[/url], pxg,
26. 02. 2014 | 13:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy