Česká společnost jako pacient - čím by ji léčil psychiatr?

14. 10. 2013 | 10:48
Přečteno 6364 krát
Když se lékaři pustí do politiky a léčení společnosti, nedopadá to dobře. Jedinou světlou výjimkou byl Radovan Karadžić, ale ani on nebyl úplně bez chyb. Nechal se chytit, což se správnému politikovi nesmí stát. Naši lékaři se také příliš nevyznamenali, snad jedině ta bystrá doktorka, která prohlásila, že lidé, kteří zažili válku se jistě rádi uskrovní, protože to dovedou, aneb co se v mládí naučíš...Nabídka zpracovat takovéto téma se ale neodmítá, neboť je z těch, jež přicházejí jednou za život. Patřím do generace, která už ponechává výboje mladším, věnuje se pohledům do historie a hledání souvislostí. V souladu s jednou z pěti latinských vět, které umím (latina patřila za našich školních let mezi reakční pavědy a později už na ni nedošlo), směle tvrdím, že historia – magistra vitae nám může něco hezkého poradit a doporučit.

Ponořil jsem se tedy do doby před šestisty roky, která se té naší nápadně podobá. Jistý rozdíl je v tom, že mravy byly ohleduplnější k prostému lidu a dopřávaly mu potěšení z pohledu na máchání provinilců ve Vltavě a jejich popravování, což dnes jen nedokonale nahrazují akční filmy.

Jinak ovšem byly zpustlé, což plasticky popisují – kupodivu shodně – nám nepřátelsky naladění i naši kronikáři. Snad se milovník citátů na Hradě shlédl ve staré čínské poezii a procítěně deklamoval, co napsal Wan Czi: Kam slunka boží zář se lije, / pít bude se a pilo, pije, / že všechno pije -- každý ví ! -- / a já mám být sám střízlivý !?, je ale také možné, že se inspiroval jinými vzory, každopádně se v tomto směru činil. Dokonce kvůli tomu zmeškal významnou státnickou schůzku (Palacký to omlouvá tím, že mu tenkrát šly špatně hodinky, že je pro bolest v prstech nemohl seštelovat) a vysloužil si přídomek Líný nebo také Opilec. Pražský kanovník Pavel Židek o něm velmi neuctivě napsal: Byl žráč a opilec.

Elita ho chutě následovala, dokonce Jan z Jenštejna s ním zpočátku s oblibou popíjel a filosofoval, ale pak se arcibiskup polepšil, dal se k Anonymním Alkoholikům a s Václavem se nějak rozkmotřili, což vyvrcholilo sporem o vodní dílo na Labi přerostlým až do malé války, jejímž koncem bylo vlastnoruční královské umordování Johánka z Pomuku.

Nicméně spotřeba piva a vína (metanol ještě neznali) byla znamenitá, jak konstatovala SZO. Průzkum, který agentura STEM udělala pro Zbyňka Zajíce z Hazmburka „přinesl alarmující výsledky: krádeže, smilstvo, porušování předpisů a opilství – to byl obraz, který arcibiskup o svých podřízených dostal“, tvrdí historik.

Generální amnestie všech loupežníků výměnou za to, že potáhnou proti Řádu německých rytířů vynesl vojenskou slávu Janu Žižkovi, zatímco lobista Huler, který dlouho úspěšně pletichařil, byl nakonec dopaden u zpronevěry a popraven. Bulvární deník Hrom o tom přinesl podrobnou reportáž (byli jsme při tom!) s titulkem Sťatý král sťal svého Hujera. Popravě přihlížel pražský rychtář a Iveta Bartošová.

Své kouzlo měly i Václavovy půtky se Zikmundem, kdy jeden druhému propichoval a trávil na hostinách kamarády a spojence a pak se to ututlalo. Vrcholem provincialismu byl Kutnohorský dekret. Ten si vydupal na vladaři rektor (soutěžní otázka: kdožpak tehdá byl rektorem UK?), aby se zbavil opozice, která tak přišla o místa na kandidátce a viklefovci pohodlně vyhráli. Byla to prostě zajímavá doba, v níž o adrenalin nebyla nouze a když docházel, udělal se pogrom.

Půvabným zakončením tohoto období pak bylo vyházení konšelů z novoměstské radnice na rožně připravených sudlic a šlaku trefení Václava IV. v Kunraticích. Než dojela na místo RZS, bylo po něm.

Přes četné podobnosti lze přece jen některé rozdíly, krom shora již zmíněného, mezi tehdejší a dnešní dobou najít, a to:

- v průměrné době dojezdu rychlé záchranné služby;
- v rekvizitách užitých v politickém zápolení a předvolebním boji;
- především ale v tom, že všemu svinstvu tenkrát říkali HŘÍCH, zatímco dnes je to NEMOC. Hříšník versus pacient – každý má naprosto jiné řešení.

Hřích je nutné přiznat, potom se kát a slíbit, že se dotyčný hodlá polepšiti a více již nehřešiti. Nemoce se mají léčit bez ohledu na to, že – jak píše Havlíček v Perunově lamentaci – dřív si, prase, zdraví zkazil, / potom ho mám hojit. Nutno připomenout, že pokrytecký přístup vede k tomu, že konkurs na lékaře své doby vyhrávají sociální inženýři, kteří promění malý malér ve velký velkér. Proto prohlašuji s Hippokratem (který jako všichni Řekové mluvil latinsky), primo non nocere! Především neškodit! Konkrétní postup mě naučili naši chirurgové: Nech to vyhnít!

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Baba Jaga napsal(a):

Skutečně léčba dle psychiatra, jehož kvalitu rozpoznati nelze.
14. 10. 2013 | 11:04

olga napsal(a):

"Nech to vyhnít."
Asi nějak tak.
Nechávali to před potopou.
Nechávali to před zničením Sodomy.
Ono to nějak dopadne i dnes.
14. 10. 2013 | 11:11

Zdravíme pravicové zloděje napsal(a):

Praha je město podvodníků, prostituce a drog. Copyright 2013 National Geographics. Po modré do pr...
14. 10. 2013 | 11:28

dennis napsal(a):

U hrisnika se ocekava, ze ma svedomi. U pacienta se se svedomim nepocita. Pomer hrisniku k pacientum je ve spolecnosti nemenny. Pouze koncentrace v ruznych spolecenskych vrstvach je ruzna. Nahore prevladaji pacienti, dole hrisnici.

Jednu zidovskou: Maminka pred odjezdem obou rodicu varuje svou dospivajici dceru: "Ne abys vpustila do domu toho Icika Khona. Bude se chtit zdrzet do vecera, vypit sklenicku vina, zhasnout hlavni svetlo, na pohovce se nad tebou skloni a... A hanba padne na nasi rodinu. Po navratu se maminka pta: Tak co? Dceruska s rozsirenymi zornickami zvestuje mamince na vsechny otazky lakonickou odpoved. Icik prisel, vypili spolu po sklenicce vina, zhasl se hlavni lustr, dceruska se naklonila nad Icic'kem a...? Hanba padne na jeho rodinu!
14. 10. 2013 | 11:35

Twist napsal(a):

Pane Honzáku, jen velká rána do palice může tomuto národu pomoci. Šokuje mě, kolika lidem je jedno všechno, co se kolem nich děje. Jenom bedákují a čumí na televizi. Snad se potom po té šlupce mohou z hlouposti a lenosti vzpamatovat.
14. 10. 2013 | 11:35

Richard napsal(a):

Titulek, fotka a závěr pro mě dobrej, v tom středu jsem díky neznalosti historie a snad také nevelké oblibě alkoholu, plaval jak ten hříšník ve Vltavě.
Nevím však, jestli jsem text pochopil správně, což sem i u Vás asi stává.
Hřích jako nemoc, proč ne, pokud je současně dodáno, že malý malér je často těmi, kteří slovo hřích uvedli na světlo světa považován za velký velkér. Tedy, že příčinou nemoci, může být také vykonstruovanost hříchu(dle mého častý případ), což ostatně pravil i ten vousatý, nerudný pán, jenž zapisuje králíčkovy sny.
Nemocným se pak v takovém případě stává samotné vytváření konceptu hříchu, který člověka činí těžce vinným prakticky za nic, či dokonce za to, že zůstává svůj, že nepokleká před tím, co nejrůznější "sociální inženýři" učiní k vlastnímu prospěchu a ovládání jiného svatým. I v takovém případě přichází nemoc, resp. při konformním podrobení se uměle vytvořeným "hříchům".
Myslím, že neškodit, může být takové výstižné zobecnění, ovšem nejen jiným, ale také sobě, skrze vyhovování některým přáním jiných, kteří vymýšlí nejrůznější hříchy, ty však mají charakter jejich vlastních, skrytých, temných tužeb.
14. 10. 2013 | 11:51

buldatra napsal(a):

I patolog je lékař a bylo by zajímavé, co by na to chuopi v knajpě, kdyby nějakej patolog se stal premiérem. A začal to tady dávat do pořádku.
To by byla pitva jedna radost.

Už se o to chce snažit veterinář, velkopekař a řepkový gigant v jedné osobě, chemik-pochopitelně, dokonce i knihkupkyně, tak proč ne patolog, že.

Psychiatr, i když má klíče, se premiérem stát nemůže, protože lidi by se báli skotských střiků a svěrací kazajky. Klecové lůžko by se dalo vydržet.
14. 10. 2013 | 12:11

poškozený Klausovou amnestií napsal(a):

"...Generální amnestie všech loupežníků výměnou za to, že potáhnou proti Řádu německých rytířů vynesl vojenskou slávu Janu Žižkovi..."

Žižkova účast v bitvě u Grunwaldu není jednoznačně prokázána.
Tou " generální amnestií" měl autor na mysli co ?
Loupežníkem se někdy stává člověk proti své vůli, třeba mu bylo nějak ublíženo, přišel podvodným způsobem o grunt, došlo k nadměrnému útisku shora atd.
A jak pak pan psychiatr nazve účast českých žoldnéřů na straně Řádu ? To byli ctihodní am poctiví páni se svými družinami, že ?
Proč potom tedy někteří z nich spojili své osudy s " loupežníkem" Žižkou ?
Mimochodem - jiné prameny uvádějí, že Žižka bojoval v řádovém vojsku, co teď s tím, autore ?

http://www.lidovky.cz/zizka-bojoval-na-nemecke-strane-tvrdi-sef-rytirskeho-radu-p33-/zpravy-svet.aspx?c=A100715_083905_ln_zahranici_nev

Společnost lze léčit tak, že je léčen jednotlivec, nejlepší terapií je pak osobní a aktivní účast na léčbě druhých /vymítání čerta andělem/, často to zdánlivých nepřátel daných jednotlivců, platformou by měla být zejména Listina respektive úřad ombudsmana /ano - až tak daleko poklesly instituce - že je ten úřad VELMI potřebný, jeho posílení a působnost/, za to se bojovalo v WW2, jinak se umíralo zbytečně - pokud je to opomíjeno.
Jak ale vyláčit psychiatry - např. z předpojatosti a tedy z jednoduchosti vidění událostí ...to se neví, ono i ti nemocniční ombudsmani to asi nebudou vědet, jde o choulostivé téma, co když se jednou oni sami octnou v jejich pařátech, nikdy neříkej nikdy - vše se může stát, jen koukněte jak se pomalu zapomíná na tři trafikanty, na Nagyovou- Nečasovou, na S- karty, zákony typu " arbeit macht frei" atd., a jak horlivě se připomínají hříchy dávno vyhnilé - to není dobré zjištění, jak pak vybrat duševně zdravého nemocničního ombudsmana ?
Z řad profesionálních psychiatrů - amaterských historiků snad ?
14. 10. 2013 | 12:15

Anna napsal(a):

Kdo bude léčit společnost (o pacientech nemluvě), kde jsou psychiatři zároveň hříšníky a pacienty?

Slovy Jana Vodňanského:
Jdou po ulici doktoři, la la la la la la,
jdou jdou a tiše švitoří, la la la la la la,
a zdá se, že tu nehoří a kvete jahoda.
Dnes hlavy vědou nemoří a tak je celkem pohoda.
Jdou, jdou a tiše švitoří, la la la la la la...
a zdá se, že tu nehoří a kvete jahoda.
Dnes hlavy vědou nemoří
a nic je nehlodá.

A netuší, že kdesi v dálce
rozjížděj se parní válce...
V dálce...

Vykračují si alejí, berou se za ruku,
v ní kotouly pak válejí tiše a bez hluku.
A nevědí, že třeba jsou experty v oboru,
maj perspektivu nejasnou
a s nožičkama nahoru...
vykračují si alejí, v ní kotouly pak válejí,
maj perspektivu nejasnou tiše a bez hluku.

A netuší, že někde v dáli
už někdo parním válcům v kotlech pálí...

Setrvačnost je potvora, la la la la la la,
když drtí pana doktora, la la la la la la,
neví, že blízko předpeklí jsou běhěm hovoru
a že se jejich perspektiva
blíží směrem k hororu.

Slibuje doktor doktoru
svou bezvýhradnou podporu
a jenom s krajním odporem
zůstane doktor doktorem
a nestane se placatým
a k tomu magorem...

http://www.youtube.com/watch?v=2yKL1-McmUA
14. 10. 2013 | 12:16

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna
Doktor se skutečně nestane "magorem". I když jim tituly lehce mění - zubaři už nejsou MUDr., ale změnili jedno titulové písmenko (hledat se mně nechce).
Ale že ty Hospodářky uveřejňují články kohokoliv o čemkoliv - to už jsou na tom dost špatně. Kdo ví, zda jim autoři za tuto "čest" náhodou neplatí.
14. 10. 2013 | 12:34

yorick napsal(a):

No přece: ZUBr, milá Babo.
14. 10. 2013 | 12:39

Pavel.S napsal(a):

Kdo má prachy a postavení jako Honzák ( a i věk), asi také zastává teorii nechte to vyhnít, zvolte ty co tam byli doposud, hlavně když máte svobodu a můžete si pindat co chcete.
Dnes si alespúň odpustil ten projev strachu z komunistů, že by se tu zase muselo pracovat a dodržovat zákony.
14. 10. 2013 | 12:44

Roni napsal(a):

Zase jste se ukázal jako starý, rozmrzelí, uštěpačný zavodař který je za vodou hlavně díky svému věku nežli díky plné peněžence a který se nám o něco mladším směje se slovy já to mám za pár neumětelové a Vy?
14. 10. 2013 | 12:48

Bělomíl Vocn napsal(a):

Dle bílého králíka na kanapi soudím, že jde o freudiánskou satiru na behavioristy.
14. 10. 2013 | 12:49

Albert Rajner napsal(a):

... nebo naopak.
14. 10. 2013 | 12:51

Richard napsal(a):

Pavel S
sám komunismus je jeden velký zločin, a Vy jeho služebníček, který blábolí o zákonech a pracovitosti..
14. 10. 2013 | 13:00

Soňa napsal(a):

Minimálně vtipné to bylo:-)
14. 10. 2013 | 13:01

Viola napsal(a):

Soňo, spíše jak od psychiatra.

Společenský systém se vyvíjí, jako asi všechno a tak starý vyhnije a vyroste nový systém. Jak je to s morálkou, vyvíjí se, nebo ne, nebo propadá chaosu.
14. 10. 2013 | 13:18

Baba Jaga napsal(a):

To: yorick
"ZUBr" - moc hezká by to byla zkratka, ale žel bez "doktora". Na MDDr. zubaře už před 5 lety přejmenovali, jak jsem se nyní koukla. Psychiatři jsou asi pořád mezi ostatními MUDr..
14. 10. 2013 | 13:22

Filuta napsal(a):

Novák: „Dobrý den, pane doktore. Já bych potřeboval potvrzení o psychotestech, chci si pořídit revolver.”
Doktor: „To nepřipadá v úvahu. Já vám nic nedám.”
Novák: „Ale pane doktore, já bydlím v takové blbé čtvrti, pod okny mám hospodu, já ten revolver potřebuju.”
Doktor: „No ale já vám to potvrzení nedám.”
Novák: „Jak nedáte? Proč nedáte?! Vy jste povinen mi ho dát!”
Doktor: „Nedám a nedám!”
Novák: „Nedáte? No to bych se na to podíval! Já s vámi zatočím! Vy se budete ještě divit! Tak dáte, nebo nedáte?!”
Doktor: „Člověče, vy jste snad úplně blbej, tak vám to řeknu polopatě - já se na vás můžu vysrat!”
Novák: „Tak vysrat?! Vy hajzle mizernej, já vám dám do držky, já vám rozbiju hubu, že vás vlastní žena nepozná!”
Doktor: „Tak, pane Nováku, právě jste absolvoval psychotest na držení zbraně. Bohužel jste nervově labilní a to vám napíšu do posudku.”

Neurotici si staví vzdušné zámky, psychopati v nich žijí, a psychiatři vybírají nájemné.

Psychiatr pacientovi: „Takže vy pracujete u lisu, máte plat 5 tisíc a práce vás těší. Hm, to je tedy opravdu vážné.”

Psychiatr sedí u sebe v ordinaci. Pacienti nechodí, nikdo nevolá. Zkrátka,
nuda. V tom se otevřou dveře a do nich po čtyřech vejde muž s něčím mezi
zuby, v rukou má taky zvláštní předměty a ještě za sebou po chodbě něco
táhne. Doktor na něj: "Óóó, kdopak se nám to plazí na návštěvu? Není to snad
maličký hádek? Tak se doplaz a vítej, malý hádku, doktor ti pomůže." Osoba
na čtyřech však zakroutí nesouhlasně hlavou. "Ááá, tak ty jsi tedy malá
želvička, která se sem vleče na slovíčko?" Osoba na čtyřech opět nesouhlasně
zakroutí hlavou. "Tak, kdopak tedy jsi? Že by snad malý červíček?" Muž pustí
z pusy drát a povídá: "Jděte do pr...dele, doktore. Já jsem váš informatik a
natahuju vám tu síťový kabel."


Povídá psychiatr svému pacientovi: "Žijete ve stálém stresu, musíte se odreagovat. Utopte všechny své starosti a bude vám dobře."
Pacient na to nešťastně: "Když já ženu do vody nedostanu!"
14. 10. 2013 | 13:26

Anna napsal(a):

Baba Jaga

Koumám, koumám, jsem z toho magor - a stále nevím, jak jakýkoliv titul může zabránit tomu, aby z člověka byl magor.
14. 10. 2013 | 13:45

Dáša N. napsal(a):

Ta doktorka, co prohlásila, že se lidé rádi uskrovní když mají v živé paměti válku, věděla, co říká. Zřejmě nejen proto, že ji sama pamatovala. Ale také stranický guru této paní, jistý Kalousek, provedl zcela nedávno test této vlohy zdejšího lidu, když kulantně vybral bez toho, aniž by kdo brvou hnul, ještě před tím, než masivně zvýšil daně, POVODŇOVOU STOKORUNU.

To byl ovšem jenom takový malý okresní nácvik budoucího globálního teroristického útoku s ochotným komparsem občanů České republiky. Občané jej zatím přežili, i když různá nosítka se do různých sanitek nevešla, někdo prostě do nemocnice nedorazil včas a proto má trvalé následky.

Teď je jen otázkou času, kdy přijde ten globální úder sociálních inženýrů, srovnatelný s odkládáním cenností a peněz do kašny v Táboře. Občané u nás jsou již povodňovou stokorunou imunizovaní, tak předpokládám, že u nás nikdo reptat nebude, když hlas shora zavelí: "odevzdej deset procent ze svého majetku k záchraně světového finančního systému."

Možná nám pošle Kalousek složenku ze svého finančního superúřadu s předtištěnou částkou, abychom netápali, kolik vlastně zaslat.
Pochybuji ale, že v té době budou ještě nějaké sanitky jezdit.
14. 10. 2013 | 14:01

santawizard napsal(a):

Česká společnost jako pacient - čím by ji léčil psychiatr?

Společnost je více méně jako právnická osoba.Nelze psychoanalyzovat právnické osoby nebo dokonce dávat právnickým osobám prášky nebo injekce.Jestli je společnost nemocná ,tak je to proto ,že vytváří velké množství schizofreniků a maniaků nebo somráků a feťáků,které potom psychitři musí léčit,jako psychiatrický živel.
V boji proti zločinu a nemocem(prevence a represe proti zločinu a nemocem )však působí ,ruku v ruce s psychiatrii i kriminologie.Mudři jsou mudři a judři jsou judři.I když se nějaký zločin dá chápat jako nemoc a nějaká nemoc se dá chápat jako zločin,tak toto se nedá zevšeobecňovat.
Dedektiv je dedektiv a psychoanalitik je psychoanalytik.
Lidé a občané by měli býti psychicky zdraví a bezúhonní.I když vyjímka dělá pravidlo ,tak povaha a povolání člověka se časem zdokonaluje.Přebytek a nedostatek akce a reakce jako času a peněz se má vyrovnávat morální a finanční podporou.
Cožpak si myslíte ,že bohatí bohatnou a chudí chudnou ,protože bohatí jsou motivování láskou ,ale chudí jsou motivováni karabáčem?
14. 10. 2013 | 14:13

Santawizard napsal(a):

Dodatek:
Pozor,pozor,psychitrie ale vytváří pokusné králíky kdežto kriminologie vytváří obětní beránky.
14. 10. 2013 | 14:23

Martin1 napsal(a):

Já si myslím, že žádný jiný doktor, mimo psychiatra neřekne "nech to vyhnít", ale psychiatr to řekne trošku jinak - "musíš si to pořádně v sobě několikrát prožít".
Psychiatři jsou jediní doktoři, kteří vám hned na začátku řeknou, že se musíte chtít vyléčit sám, ale zkuste jim to samé říct, když vám předkládají účet k zaplacení na konci léčby.
14. 10. 2013 | 14:29

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna 13:45
No, u nás se příliš nevžili magistři (mimo lékárníků) - jsou to prostě zkráceně "magoři", co se jim z nejrůznějších důvodů doktorátů nezachtělo.
V Praze jsou všelicí magistři v oblibě?
14. 10. 2013 | 14:32

Myšelín napsal(a):

Co se týká latiny, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále, aby pohlédl do minulosti.
Také hornickým učňům by prospěla klasická maturita, i když se to kdosi pokoušel zpochybňovat. Dnes přece nikdo nemůže vědět, kdy nám který sociální inženýrský doktor bude chtít doly definitivně zahrnout haldami.
Co potom budou dělat chudí horníci bez základního vzdělání? Budou navštěvovat za úplatu a alkohol zdarma sexpárty s pornoherci? Odborníci přece říkají, že sex je zábavou chudých.

Doba je k chudým drsná. Nejenže se nepořádá máčení Babišů dávajících do uzenin sóju místo masa, jak by tomu bylo v minulosti, ale ani těch, kteří zrušili státní normy.
14. 10. 2013 | 14:34

Poblité prkýnko napsal(a):

Česká společnost jako pacient - čím by ji léčil psychiatr?

Antabusem?
14. 10. 2013 | 15:55

Anna napsal(a):

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna 13:45
No, u nás se příliš nevžili magistři (mimo lékárníků) - jsou to prostě zkráceně "magoři", co se jim z nejrůznějších důvodů doktorátů nezachtělo.
V Praze jsou všelicí magistři v oblibě?
----------------------------------------------------------------

I v Praze je zkrácenina "magoři" běžně používaná. Omlouvám se, rozuměla jsem Vašemu příspěvku, ale nedalo mi to...

S tou oblibou v Praze teď nevím, asi 8 let už bydlím na vesnici na Křivoklátsku. Já mám pár svých oblíbenců magorů, ale ne kvůli titulu, ale protože si s nimi rozumím. Často jsme okolím považováni za skutečné magory - jsou to vesměs matfyzáci, což dostatečně vysvětluje. Ale já jsem strojařka, ne matfyzačka :-)
14. 10. 2013 | 15:56

Karel napsal(a):

Nemohu si pomoci, ale české společnosti - tomu bílému králíkovi na kanapi předčítá léčitel jednu pohádku za druhou. Problém je v tom, že pacient už nerozezná pohádku od reality.
14. 10. 2013 | 16:04

minatomirai napsal(a):

Velice pěkné, pane Honzáku.
14. 10. 2013 | 16:17

skeptický napsal(a):

Ty klasifikace doktorů jsou stará věc.

Všeobecný lékař : ví všechno,neumí nic.
Chirurg : umí všechno,neví nic.
Anesteziolog:Jen administrativním omylem zařazen mezi lékaře.
Psychiatr :Neví nic,neumí nic,nedělá nic.
Dentista : nenžraný řemeslník.
Anatomický patolog :Ví všechno,umí všechno,ale už je pozdě.
14. 10. 2013 | 16:33

Pavel.S napsal(a):

Pořád nevím jestli to Honzák myslí doopravdy a má nutkání nám to sdělit, nebo jestli se každé pondělí úchylně zaraduje- mám to od Stejskala povolené, naštvu lidi až polezou děsem po zdi. No nelezeme, jenom si klepeme na čelo a přemýšlíme čím to je a jestli se dá vůbec psychiatrům věřit.
14. 10. 2013 | 17:09

mb napsal(a):

soutěžní otázka: kdožpak tehdá byl rektorem UK?

Jan z husy ...
14. 10. 2013 | 17:14

Ernest Pumpa napsal(a):

errata skeptický

Internista: Ví vše, nedělá nic
Chirurg : Neví nic, dělá všechno.
Psychiatr: Neví nic, nedělá nic.

Něco navíc:

Anesteziologie = řízená intoxikace
Perfuziologie = řízený stres
14. 10. 2013 | 19:13

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Anno de to i stručněji, myslím ...

NIHIL NOVI

Dostal jsem já
zprávu
o zdravotním
stavu

Pan doktor mi
píše
že jsem skonal
tiše ...

Veselé krizování ...
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527155_434654249955532_1421239404_n.jpg?dl=1
Jo a házmburk pak tu.
http://milesovka.cz/uploads/pics/Zricenina_hradu_Hazmburk_2.jpg
14. 10. 2013 | 22:39

pamětník napsal(a):

Čím dál větší tlachání.
Škoda.
14. 10. 2013 | 23:50

Akrs napsal(a):

Ano, defenestrace JE Ústavní zvyklostí! Takže nikoli protiprávní, jen sestavit pořadí.
Ano, základem státu je rodina , ale která ? Topolánkova, Paroubkova, Nečasova ?
15. 10. 2013 | 02:37

Pavel.S napsal(a):

Pamětníku, a čím chcete na to Honzákovo divné tlachání reahgovat?? Dejte nám sem názornou ukázku inteligentní reakce.
A to si tentokrát honzák ty největší ideologické bludy docela odpustil
15. 10. 2013 | 12:17

líný černý pes napsal(a):

to autor :
Kdyby česká společnost nebyla pacientem ale koněm, veterinář by nařídil utracení.
15. 10. 2013 | 14:19

pamětník napsal(a):

Pavel.S:
No právě. Možná nebylo jasné, co jsem měl tím tlacháním na mysli - autorův blog.
15. 10. 2013 | 14:52

Radkin Honzák napsal(a):

Ad pamětník:
Nejste Vy frustrovanej, že si na ty věci už nepamatujete tak dobře, jako na tu modlitbu na Letenské pláni v roce 1989?
15. 10. 2013 | 16:38

pamětník napsal(a):

Nejsem.
Diskutér slabý v kramflecích se chytá i nepodstatné přiznané chyby oponentovy, aniž by přiznal chybu vlastní. Váš blog, pane doktore, napěchovaný různostmi je v podstatě o ničem resp. to něco je v něm dokonale zamaskováno slovním rádobyduchaplným křovím.
15. 10. 2013 | 21:18

Digi napsal(a):

A propos, autore - a chtějí psychiatři opravdu léčit? Nebo dokonce vyléčit? Tj. pomoci pacientovi, (nebo klientovi, jak se dnes říkává), aby se naučil nejen zvládat, ale žít svůj život, vyrovnávat se s jeho obtížemi, těšit se z něj - a to bez práčků a bez psychiatrů?
16. 10. 2013 | 00:41

Radkin Honzák napsal(a):

Ad digi:
Psychiatři ano, pacienti (tedy klienti) sice taky, ale po svém, a to nejde. Tam je nedorozumění a tam jsou i ty blbé výsledky.
Některé poruchy bez "prášků" ruší vesele dál, předpokládanou změnu nechce udělat pacient, ale požaduje, aby ji dělali všichni okolo, atd.
16. 10. 2013 | 09:08

Pavel S napsal(a):

Honzáku, mnozí pamatují obojí.
** Jak to že jsme tu měli stát kde nebyla žebrota, bezdomovci, gheta,kriminalita, nezaměstnaní, exekuce, kde jsme se dokázali uživit bez dluhů. Slušní a pracovití si slušně žili, kriminálníci, fe´táci a paraziti byli převychováváni. I ty banány pamatujeme

** Tak to cinkání klíči kdy dav vykřikoval že chce vládu odborníků a nikoliv straníků, Havel ujišťoval že nezaměstnaností a bídou straší jen komunističtí štváči a žádná nebude, také se nebude privatizovat, novináři slibovali že budou objektivní a nezaujatí hlídací psi demokracie a nebude cenzura, umělci křičeli jak nemohli tvořit, ale mají to opravdové umění v šuplíku atd.
O naši paměť se nestarejte, vyřešte si svůj pořádek v hlavě
16. 10. 2013 | 10:13

magor napsal(a):

Doktore, víte, že Vás žeru, ale drobnou kritiku jevu popsaného bych si neodpustil. Ono, pacienty vem skutečně čert, (což on rád, za našimi zády a bez vyzvání činí), ale poukázat na společenský normativ je rovněž ošidné. V "normě" tu evidentně nepříliš, k čemuž nakonec odkazem nejen Váš text, ale i lecos z těchto diskuzí*.

Malý dovětek, s tím Karadžićem jste mě rozesmál - takový Váš trademark.

*Ano, patřím k nim, to nepopírám:-) Jsme jen lidé, tedy, ti chybující.
16. 10. 2013 | 11:17

somnambulka napsal(a):

Tak jsem si přečetla všechny příspěvky- a s laskavostí sobě vlastní- si dovoluji doporučit "pamětníkovi" aby se NECHAL VYŠETŘIT! Děkuji za pozornost.
16. 10. 2013 | 20:09

organopreparát napsal(a):

Vánočky nebudou.
16. 10. 2013 | 20:12

pamětník napsal(a):

somnambulka:
Proč?
16. 10. 2013 | 22:36

Dáša N. napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=jZD2TOElAMA
17. 10. 2013 | 10:24

strejc Josef napsal(a):

Docela mne téma blogu zaujalo, ale škoda, že autor nejspíše zaměnil texty a jejich názvy, protože v textu o "nemoci společnosti" a možnostech její "terapie" - není vlastně ani slovo. Zase je to spíš o autorovi, který se mi prolíná na přiložené fotografii s chudákem králíkem a volně asociuje, aniž by se dotkl vytčeného tématu. Vypovídá jen o tom, že rád čte magazíny "History" a "Historie dnes" a že si libuje ve volném, náhodném spojování, jak by řekl MUDr Štrosmajer "vyčteninek", ale v tom byli dadaisté lepší. Pohled psychiatra na dnešní společnost by přitom byl velmi zajímavý a potřebný. Někteří erudovaní psychiatři to také dokážou (Höschel) docela dobře. Nahrazování hlubšího ponoru do problematiky povrchním vtipkováním jak to dělá pan Honzák se mi jeví jako kontraproduktivní. U psychiatra - byť emeritního - by nemělo jít o sebestředné předvádění se toho "co (nejspíše) vím", ale o skutečné sdělení (a sdílení) osobitého pohledu na určitý problém skrze profesní erudici a osobnostní zkušenost a zralost. Škoda.
17. 10. 2013 | 10:25

pamětník napsal(a):

somnambulka:
Už je den, Měsíc nesvítí, mohla byste odpovědět na mou otázku? Anebo teď jste pro změnu zase v rauši?
17. 10. 2013 | 15:08

pamětník napsal(a):

A už zase svítí.
Tak prd.
17. 10. 2013 | 21:00

Radkin Honzák napsal(a):

Ad strejc Josef:
Jmenované magazíny neznám, děkuji za upozornění. Na revanš: ve slovníku cizích slov kze najít význam slova "emeritní". S pozdravem RH
17. 10. 2013 | 22:20

P. S napsal(a):

Pane Honzáku, to emeritní nemáte asi oficiálně ale jinak to sedí. U některých vašich názorů bych vás spíš než na cizí slovník upozornil na to, že kolegové by vás určitě ze solidarity vyšetřili i bez poplatku 30 Kč za vstup do čekárny. Ale vy pořád máte klíče a bílý plášť
18. 10. 2013 | 11:37

strejc Josef napsal(a):

Radkin Honzák napsal(a):
Ad strejc Josef:
Jmenované magazíny neznám, děkuji za upozornění. Na revanš: ve slovníku cizích slov kze najít význam slova "emeritní". S pozdravem RH

Vážený pane Honzáku, velmi mi imponuje skutečnost, že v mém hodnocení rozporujete pouze tyto dvě zcela podružné skutečnosti. Potěšil jste mne.

S pozdravem
S.J.
18. 10. 2013 | 14:38

Radkin Honzák napsal(a):

Detaily někdy ÚPLNĚ stačí...
18. 10. 2013 | 16:00

strejc Josef napsal(a):

Radkin Honzák:
Detaily někdy ÚPLNĚ stačí...
......
Strejc Josef:
Souhlas.
18. 10. 2013 | 16:52

strejc Josef napsal(a):

Radkin Honzák:
Detaily někdy ÚPLNĚ stačí...
......
Strejc Josef:
Souhlas.
18. 10. 2013 | 16:52

Zdeněk Bartoň napsal(a):

Já tomu nevěřím. To je podvod.
18. 10. 2013 | 21:43

Vysedlina napsal(a):

Pane doktore,
k čemu potřebujeme výraz prostý lid? Mám dojem, že na západě se dávno nepoužívá. Když klapou soudci, potom i výkvět postkomunistických intelektuálů, dírozákonových politiků a třeba bohatých zlodějíčků mají utrum. No, snad se dočkáme jednou slušnosti.
20. 10. 2013 | 11:46

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Vysedlina:
Nelze však popřít, že v době před šesti stoletími ještě existoval.
20. 10. 2013 | 18:04

Georg napsal(a):

Pan Babiš na rádiu Impuls prohlásil,že tomu co se děje v ČSSD nerozumí !Tak já Vám to pane Babiši vysvětlím!Proti panu Sobotkovi by proveden vnitrostranický puč,pod vedením pana Haška,kdy pučisté vrazili dýku do zad panu Sobotkovi,k prasečí radosti pravičáků !Tento puč bude mít nedozírné následky pro ČSSD !(zda za tímto pučem stojí jen pučisté z ČSSD ,nebo v pozadí je někdo jiný,to ukáže budoucnost!Jsem přesvědčen,že puč byl naplánován dopředu a jen se čekalo na vhodnou příležitost !)Pravice hned toho využila a hlásí sprostou lež,kterou jsem slyšel na rádiu Imuls,že ČSSD zradila své voliče !Je to sprostá lež !Voliče zradili pučisté !Pane Sobotko!Jste vítězem voleb a v žádném případě neodstupujte,ať se v republice děje cokoliv !Vše rozhodne až sjezd ČSSD ,který by měl být v březnu 2014 !!!!
29. 10. 2013 | 09:20

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately merely details -- important details, but variations on this theme. index.php is the controller, the menu program determins what the "existing page" is, and lots of occasions get fired in the act of building that page. Plugin modules can hook in to those events and shift the workflow/provide additional info/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources concentrate on making modules. Without modules, Drupal does not actually DO something other than say, 'Some one asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:52

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 16:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy