Angažovaná poezie

19. 10. 2013 | 22:02
Přečteno 6990 krát
Hynku, Viléme, Jarmilo! Vašeho autora, geniálního tvůrce rýmu, láska – páska, od jeho dob již více nepoužitelného, by se zmocnil permanentní psychický orgasmus nad verši, které se jak oslňující jiskry ohňostroje vyrojily v posledních dnech na nebi klenoucím se nad volebním kláním (planouce tam, co slzy lásky). Kam by se na ně hrabaly jeho zážitky s Lori! Pravda je, že reklamní veršotepectví bylo vždy na vysoké (nebylo by přesnější napsat, „na hluboké“?) úrovni potvrzujíc tak pravdu, že umění má sloužit jen kráse a nikomu a ničemu jinému.

Čas všude ryje nehtem zlým / a déšť ty čáry v maltě drolí, napsal básník a nelze, než souhlasit. Přesto mi některé skvosty utkvěly a hodlám se o ně podělit s nadějí, že diskuse přivane další.

Bohužel jsem neměl možnost shlédnout Vestpocketku, ale měl jsem možnost číst její text. Podle něj měly na scéně figurovat také dvě reklamy na ženský časopis:

Burské oříšky praž Anka
doporučuje Pražanka.

a vedle toho:
Chceš-li míti více dětí
Pražanka ti pověděti
.


Jako dítě jsem utrpěl dvě knížky od pana Haise-Týneckého, které byly celé psány ve verších, jako kdyby autor musel křečovitě psát pro Cimrmanova děda Vševěda. Později jsem pochopil, že to vedlo k pádu Krhútské říše. Svědčí o tom jeden z dochovaných zádrhelů: Hoří necky blíže chýše / v níž pan Hais Týnecký píše. / To ať raděj píší necky / a shoří pan Hais Týnecký.

Rolnický kalendář s vepsanými údaji o počtu sebraných vajec a datu, kdy byl navštíven obecní kozel, jsem našel u babičky a s chutí se začetl do jeho povídek, které většinou končily svatbou, až na jednu, která naopak končila smrtí (zasažení bleskem) nezdárného hospodáře. Je tomu již pěkná řádka let, co se mi do paměti vpálilo dvojverší plynně pokračující prózou:

Že jsem tlustý, samé sádlo,
nedělá jen dobré žrádlo,
je to též Koukalovým práškem pro prasata, který mi hospodyně denně přisypává do korýtka...


Přibližně v tomtéž věku jsem s tátou absolvoval prvomájový průvod před volbami v roce 1946. Byla to ještě taková pestrá doba. Abych pochopil, proč – když nikdo nepracuje – tramvaje v Praze přesto jezdí, bylo na každé z nich připnuto rýmované heslo, které mi tenkrát přišlo divné (moje vnučka užívá toto adjektivum místo daleko tvrdšího označení):

Tramvajáci
oslaví První máj prací


Z tramvajové poezie vzpomínám ale s dojetím na zdravotnickou osvětu, šířenou zde prostřednictvím šablony a válečku, z čehož povstal nesmytelný nápis na okně a jak vidno, též v mém srdci:

To je lama, ráda plivá.
Ty to nikdy nedělej!
To je zvíře, ty jsi člověk.
Nákazu nerozsévej!

nebo:
Na rýmu a při kašli
kapesníky vynašli.


Hygienické motivy se zdají přitahovat reklamní umělce – jako by se jim nedostávalo jiné inspirace – magnetickou silou jantarové hory. Na pravítkách, které jsme dostali darem někdy v obecné škole, stálo:

Nehty noste nakrátko,
dlouhé má jen prasátko!


Když pominula pestrost života, přinášela své ovoce třídní poezie. Bohužel se tam připsali i básníci, částečně zpitomělí, částečně pod existenčním tlakem. Konstantin Biebl, krátce předtím, než skočil z okna, napsal:

Četl jsem tuhle senzační knihu
Nebyl to Sever proti Jihu
Četl jsem H.G.Wellse
Možno mu věřit? Nelze!
Nelze mu věřiti, že lidstvo zahyne
Dokud je vedete vy, velký Staline...


Nemohu též opomenout Sovětský svaz, mírovou hráz, kdo na ni půjde, zláme si vaz. Doufám pevně, že se zde opět najdou obhájci této angažované poezie a patřičně mi vyčiní. Musím říci, že už se na ně těším. Ondyno jsem cosi publikoval u konkurence a žádný kritik se neozval, což mě přivedlo do hluboké frustrace.

Ale vzpamatoval jsem se záhy. Osvěžující poezie předvolebních hesel, zpěvů a dokonce jedné hymny mě probudila z letargie a zahnala mé zklamání. Zejména když jsem zjistil, že kvalitní verše – navíc pravdivé – jsou oděny do stejně kvalitního hudebního závoje.

„Komunisté, to je jisté, s lidmi dnes i zítra,
neslibujem’ lidem žádný ráj.
Ruce máme stále čisté, svědomí i cíle,
my jsme ti, co slaví První máj,“


Ocenil jsem filosofii „autora“ hymny paní Bobošíkové, který si zřejmě řekl, že když Cimrmana mohla vykrást taková esa, jako byl Oskar Nedbal, Richard Straus, Franz Lehár a další, že se rovněž stane slavným touto cestou, tentokrát jako neohrožený pomocný Čech.

Metelesku blesku
pomůžeme Česku


Teď se ale ukázalo, jaký je Zdeněk Svěrák zaprodanec rakouské monarchie! Soudil se snad Cimrman s tehdejšími občany Rakousko-Uherska? A jaký to byl vlastenec. Český. S hlavou vzhůru.

Klenotem sezóny jsou ovšem verše z dílny neznámého autora velebící pravici s jasným sluncem na líci. V souladu se zákony dramatu pokročil děj z krize způsobené láskou do katastrofy spáchané básníkem.

Prvňáčci anglicky mluvící –
i proto volím pravici.


Tak tohle by Mácha nevymyslel! Myslím, že všichni autoři by měli utvořit svaz a ve Wagnerově stylu vydat prohlášení k českému národu: Teď konečně máte poezii!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Doma by tě nenapadlo
házet zbytky pod sedadlo.

Uvedomelý človek niepľuje.

U nás se nekašle
máme Hašlerky.

A tak jsme se dohodli
že největší pohodlí
je lahvové pivo ve flaškách.

Naše vítšzství je jisté,
vzhůru na imperialisté.

Na zahrádce seděl kos
v zobáčku měl prima hračku.

Nienahýňajte sa z okien.

Alles verboten.
19. 10. 2013 | 22:29

Pompeius Magnus napsal(a):

Napadá mne verš jednoho mého velice vzdáleného příbuzného, který publikoval v prvorepublikovýchz novinách následující klenoty:

" Znenadání upad´na ní
A hned dostal požehnání.

Její otec uze -
nář byl bohat tuze."
19. 10. 2013 | 22:30

kormoran napsal(a):

Na rýmu a při kašli
kapesníky vynašli.

Na kapesnik ,ja ti kaslu,
z toho bych si hodil maslu,
nosit susne po kapsach.

Prec si kazdy neknuba
vyvrta prstem sveho holuba.
19. 10. 2013 | 22:47

skeptický napsal(a):

A nyní vám soudruzi a soudružky zemedělci zahraje orchestr Karla Vlacha kubánskou lidovou Havana gila.Kurva chím!
19. 10. 2013 | 22:51

Radkin Honzák napsal(a):

Na zahrádce seděl kos
v zobáčku měl prima hračku.

Děkuju, vyzbudilo to vzpomínku:
Nade vše je zdraví tvé,
proto jen Primeros gumové.
19. 10. 2013 | 23:04

kormoran napsal(a):

Az to ve me radne hrklo

ze to na kosa nevyteklo.
19. 10. 2013 | 23:07

Dáša N. napsal(a):

To je hezký text. Básníci jsou v poslední době dost opomíjení. Hais Týnecký a jeho Vodník patří k ozdobám mé knihovny, stejně jako dodnes zpaměti recituji Konstantina Biebla - S lodí co přiváží čaj a kávu.
Ale z velmi raného věku mám v paměti seriál zarámovaných obrázků z čekárny ordinace ve vile doktorů manželů Jelínkových v Kuřimi u Brna. Na nich je rodina medvědů při různých zdravotních a hygienických úkonech. Na jednom z nich medvědice myje ušpiněného medvídka ve vaně plné mýdlové pěny. Obrázek zdobil tento text:
Mlčí, ani nedutá
ten medvědí filuta
špína barví bílou pěnu
do černa a do žluta.

Vzápětí mi naskakuje text
Odboráři
vezli ..... na trakaři

autor Miroslav Kalousek
(před skokem z Parnasu)
19. 10. 2013 | 23:10

Vlach by si dal Bacha napsal(a):

skeptický
Nezahrávejte si.
19. 10. 2013 | 23:16

Dáša N. napsal(a):

Vlach
tak ať doktor nefouká do děr po kořenech vinné révy
19. 10. 2013 | 23:21

PatientO.T. napsal(a):

máš-li dlouhý vlas
nechoď mezi nás!
19. 10. 2013 | 23:23

Dezidér Francois napsal(a):

Civilizovaný svět, kdys, mluvil po francouzsku,
německy neuměl vůbec, a anglicky mluvil jen plpec ...

Pozůstatkem doby civilizační
je bohémský život - vždyť v písni a tanci je život Bohémů,
jak praví klasikové, těch udatných rekův slavné Bohémie,
ve které Karel s malým Bušem, sladkotrpké víno pije.

I najel číši, paže,
ať jsi pravá, nebo levá,
mně to neva.

Pozůstatkem doby civilizační,
je místní tradice, že občas od nás vyháníme,
tvrdé palice. Ať jde o mluvku nebo o němce,
čas od času vyrábíme běžence.

I najel číši, paže,
ať jsi pravá, nebo levá,
mně to neva.

Nejznámnější čeští vyslancové
ve Francii se slují Bohémové.
Oni svobodný život měli
proto ze své pravlasti se poroučeli.

I najel číši, paže,
ať jsi pravá, nebo levá,
mně to neva.

Dějepravci dobře vědí,
že staročeští Bohémové byli snědí,
a podle fulnecké bohyně Romy,
z cikánů se stali Romy.

I najel číši, paže,
ať jsi pravá, nebo levá,
mně to neva.

Když tu náhle spadla klec
ze Zlína se zlostně ozval Japonec,
že Bohémové mají být do ní nahnáni,
a do své pravlasti vyhnáni.

I najel číši, paže,
ať jsi pravá, nebo levá,
mně to neva.

Kdy Okamůra dočká se Úsvitu své hlavy?
Kdy mozku se dostane Tomiovy kalvy?

Bohémským životem žijí Cikáni,
naučili se mu ve své pravlasti Bohémii,
kde ruku v ruce s nimi žili Čechové,
co se k nim přiženili.

Už jsme se vpili ...
19. 10. 2013 | 23:24

Jakelin de Mailly napsal(a):

Radkin Honzák

Díky, rád Vás čtu.
19. 10. 2013 | 23:27

uz to zacalo napsal(a):

Radkin Honzák pry byl
bonzak,
maleho ma pindourka proto voli
Kalouska
19. 10. 2013 | 23:30

skeptický napsal(a):

Kupujte kšandy Dix & Dix.
Oblíbená značka u sebevrahů.

Máme rádi naší vládu,
zlevnila nám čalamádu.
Máme rádi vládu naší
že je dneska všechno dražší
není ani margarín
jen když lítá Gagarín.

Na Václavském náměstí
měli lidé bžundu
jela ženská po zábradlí,
natrhla si tričko.
19. 10. 2013 | 23:35

Richard napsal(a):

jedna potravinová tvrdí, že
"zdraví a sílu najdeš v sýru"

..a chceš-li spokojenost věčnou, zrob si v hlavě díru
ovšem toto je skutečný národní poklad
http://www.youtube.com/watch?v=3H9uFziCZxg

ta jistota je mocnější než zbraně
Ty víš to, Ty to víííš
Ty vděčně, myslíš na ně...

brrrr, ta ženská je drsná
wikipedie píše, že se u ní před smrtí objevila duševní choroba, no myslím, že není divu...
19. 10. 2013 | 23:36

skeptický napsal(a):

Víš,že seš podobnej Suchýmu?
Nekecej,to snad ne.

H...u
19. 10. 2013 | 23:38

Klouzek z Hájku napsal(a):

Klapzubové měli jedenáctku
klaphubové mají jedničku.

http://www.ceskenoviny.cz/video/detail.php?id=280082

Volte p.del
vlte stehna
jen nevolte
číslo jedna!
19. 10. 2013 | 23:42

skeptický napsal(a):

Vlach by si dal bacha

Namouduši to tak bylo.Ať se na místě propadnu do Západního Německa.

Hospodyňka pořádná,
u číšníka objedná.
19. 10. 2013 | 23:45

Petr Havelka napsal(a):

čistá voda z potoka
může kápnout do oka
ale vápno, to je jiná
vápno to je žíravina
ušetříš si horké chvíle
použiješ-li ochranné brýle

v továrně se kola točí
dělníkovi září oči
nedělá jen pro sebe
dělá pro mne i pro tebe
19. 10. 2013 | 23:50

Dáša N. napsal(a):

Ze vzpomínek předchozí generace:

Děkujeme straně, vládě
za nanuka v čokoládě
19. 10. 2013 | 23:56

skeptický napsal(a):

Vyhrnem si rukávy,
lehneme si do trávy,
hola hej,hola hej,
Nikdo nemeškej.

Soudruzi a soudružky,
jen si dejte do držky.

Víš,co dostaneš,když skřížíš svazačku se silonem?
Štětku k neroztrhání.

To se děti podiví,
až ty nohy uvidí...
20. 10. 2013 | 00:01

Vlastimil Chlastěj napsal(a):

Je třeba

Choroboplodná ložiska
rozehnat insulinem.
Koloniální otroky
vést věrně za Stalinem.

Desinfikovat vědomí
od smrdutého bahna.
Vytáhnout vlajky na stožár,
na gottwaldovská ráhna ...

http://www.scritube.com/limba/ceha-slovaca/Budovatelsk-bsn64498.php
20. 10. 2013 | 00:09

Sraldo Mandolini napsal(a):

Radkin Honzák:
Asi mi to pan Stejskal smaže, ale když jste tu zmínil reklamní slogan na Primeros, tak přidám ještě jeden, který se mi už jako malému dítěti vryl do paměti:
"Primeros je dobrá značka,
čuráka vám nepomačká!"
20. 10. 2013 | 00:26

Richard napsal(a):

Sraldo Mandolini
hoďte ten verš do diskuze k Dominiku Dukovi, možná ho z něj jebne, a nám zůstane Hrad
20. 10. 2013 | 00:32

mb napsal(a):

zatím to jde všechno skvěle
po modré až do p.dele
rudomodří od pruhů ?
recyklace soudruhů
že se skrvn a špíny zbavíš?
marná snaha - krysař Babiš
zprotézuje pravici
po nové krvi lačnící
SPOZ do ztracena ?
úřaduje Miloš Zeman
začni kouřit jako on
plíce zdravé jako zvon
nabádá nám české děti
co se vleče neuletí
zatím končím veršováním
publiku se lehce klaním
20. 10. 2013 | 00:45

mb napsal(a):

skeptický napsal(a):
Kupujte kšandy Dix & Dix.
Oblíbená značka u sebevrahů.

chceš li ovšem jistotu míti
musíš padák od Kalouska vzíti

s úsměvem pak na líci
stačí zvolit pravici
jde to dřív než vyřkneš ´ach´
volí každý sebevrah ...
20. 10. 2013 | 01:00

mb napsal(a):

richard: veselé, jako kvítek na tubetějce.

vidíte, pelikánová už v pětaosmdesátym věděla

co je to youtube(tějka) nebo věděla, že jednou bude/přijde ...
20. 10. 2013 | 01:03

Kalousek napsal(a):

Protože se k tomu nikdo nemá, nezbývá, než abych obligátní otázku položil sám.
Který český básník napsal verš:
Když jsem včera usnul
někdo na mě flusnul?
Děkuji.

PS. To s tím Haisem-Týneckým má podle mě Hrych od T. R. Fielda (neplést s Nöelem Fieldem, rodinným přítelem Mlynářových; vedle Marthy Doddové) - Šumavanského.

Zatímco své Blesku ukradl Svěrák mojí babičce, která to měla z první republiky.
Kdy to mezi našimi spojenci v Malé dohodě byl samý Titulescu, Antonescu, Bibescu nebo dokonce mme. Lupescu, která prostřednictvím krále ovládala zahraniční politiku.

Tak i Metelescu.
Pamatuju, že jako malí kluci jsme to ještě pokřikovali v Základní škole, než nám mstiví Rumuni začli promítat své filmy v původním znění.
20. 10. 2013 | 01:08

mb napsal(a):

a co lobotomici ???
taky volí pravici ...
20. 10. 2013 | 01:17

Richard napsal(a):

Slušní vždy zůstaneme

volím, volíš, volíme
my občané slušní
svými hlasy, na věčné časy
nepoctivost skolíme

Ty víš to, Ty to víš!
lepší společnosti
jen díky Tobě voliči
budu, budeš, budeme
zas navždy blíž

a jako o hooooodně

ty slušné poznáš hned
kolem huby mažou med
vždy Ti hezky zazpívají
a krásný odznak,
žes kulturní, pro Tě mají
a taky taky diplom,
žes vzdělaný, Ti dají

mně až dech se z toho tají
jak rádi mě ti slušní mají

a kdo nevěří, ať k nim běží
budeš lepší a ještě svěží

napsáno slušným člověkem
s velkou úctou a hlubokým povděkem
Ty víš to, Ty to víš
ale radši, drž se dál
a nechoď blíž
20. 10. 2013 | 01:57

[10.10.2013, 19:35] napsal(a):

Šetřete silou
duckrabbití – ať se vám
v prd nevysvítí.
20. 10. 2013 | 04:38

Drzá zrzka napsal(a):

Když jsem takhle po ránu
točil klikou lanovky
a zdáli mě zdravila
svými větvi jasan,
vždycky takhle po ránu
s přírodou si řvu !

:-)
20. 10. 2013 | 05:43

patriot napsal(a):

V sauně i u holiče
myslíme jen na voliče –
na to, co jim dovolíme,
jak je lépe oholíme.
20. 10. 2013 | 07:37

patriot napsal(a):

Chcete žít jak v Africe?
Volte šíbry z pravice!
20. 10. 2013 | 07:46

Baba Jaga napsal(a):

Príma rifl obleček - má ho každý blbeček.
I tak by asi bylo možné "sečíst" inteligenci národa, co? Aby se volební komise nenudily. Jen by asi byl problém vyčíslit, koho více ti oriflovaní skutečně volí.
Nu, za týden už bude sečteno. Ale ještě si jistě přečteme mnoho "dobře míněných rad".
20. 10. 2013 | 08:04

myloš napsal(a):

Letáček v tramvaji:
Nezdvořáka poznáš rázem,
bezohledně plive na zem.

Dovětek neznámého tvůrce:
Zdvořilý se tomu vyhne,
na stěnu neb na strop plivne.
20. 10. 2013 | 08:06

Baba Jaga napsal(a):

A v čítance pro tuším 4. třídu ZDŠ stálo:
"Kdo je hloupější? Božena Němcová"
Od té doby mám jasno, že zbytek národa je chytřejší.
20. 10. 2013 | 08:07

Jiří. S napsal(a):

Ano, už jsme se opět vrátili k disidentské "vysoce inteligentní" angažované tvorbě typu
.
Když jsem včera usnul
někdo na mne flusnul
.
Proslul tím tuším Skoumal +Dědeček, ale nejsem si jístý.
.
Běžím s Hovnem proti plátnu
do plátna to hovno zatnu

z tvorby našich bojovníků za Chartu 77 je také výživná.
.
Ujasnil jsem si alespon, že si musím udržet duševní zdraví za každou cenu, to spárů našich předních psychiatrů bych se dostat nechtěl
20. 10. 2013 | 08:17

olga napsal(a):

Z komínů se kouří
slunce oči mhouří.

Mhuř si oči mhuř.

Kdyby se z nich nekouřilo
bylo by nám hůř
20. 10. 2013 | 08:53

Jana Pechová napsal(a):

Poklady sprostonárodní poezie se velmi často vyskytovaly v někdejších plechových autobusových čekárnách, které však pohříchu sloužívaly účelu zcela jinému - a na dálku ho prozradil nos. Byla tak vytvořena i kulisa odpovídající kvalitě těch sdělení.
Jako dítkům nám ty veršovánky připadaly vtipné, některé jsou i nezapomenutelné. Recaptcha by však s nimi měla vesměs problém. Možná právě odtud čerpali tvůrci reklam a politických hesel svoji inspiraci.
20. 10. 2013 | 08:56

olga napsal(a):

Zítra se bude
tančit všude.

Až naše vítězné
vlajky rudé.

Na stožáry světa
vyletí
20. 10. 2013 | 08:57

Ládik!!! napsal(a):

Kyslík + mastnota = ví bůh.
20. 10. 2013 | 08:58

olga napsal(a):

Láska naše veliká
miluje člověka
miluje mír
20. 10. 2013 | 08:58

olga napsal(a):

Ten umí to a
ten zas
tohle.

A všichni dohromady
uděláme
moc.
20. 10. 2013 | 09:00

Ládik!!! napsal(a):

Grg je pld hrdelní,
který pohrdl cestou pldelní.
20. 10. 2013 | 09:02

strejc Josef napsal(a):

No, vidíte pane Honzáku, že si lze najít téma i formu zpracování, které i emeritní psychiatr zvládne docela dobře...
20. 10. 2013 | 09:41

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,......na jednom nádraží se roky skvěly nápisy na obytném vagónu pro údržbářskou četu,.....

Sám si vařím, sám si peru, že se na to nevy***u.

Bez ženskejch a tabáku smutno je nám v baráku.

Jsi li, dívko, vzhledu laně, sejdeme se na lampárně.

Pokud si vzpomenu, připíšu,.....bylo toho povíc.
Tužka.
20. 10. 2013 | 09:52

kamilw napsal(a):

Jedna v žižkovském dialektu:
Na suchu i na moři
rozdrtíme agresoři.
Ejchuchu,
i ve vzduchu.

A jiná v ostravském:
Ty bulaču, ty bulaču,
ty Trumanův pomahaču.
Aji tvoja je to vina,
že se Truman tak rozpina.
20. 10. 2013 | 10:45

Brbloch napsal(a):

Koukněme se na sedláka
neseje a nesklízí
jenom hbytě do úkrytu
své zásoby uklízí.

Copak je to za zvyky
takovýhle cavyky
zavřeme ho do chládečku,
bude lepit pytlíky.
20. 10. 2013 | 11:06

řekněme všici s Jiřím Svobodou: ANO, napsal(a):

flusnul

Jedna vietcongová, bombardovací:

Americký piráty
pověsíme na dráty
Za hnáty

PS. Se smutkem pozoruji, jak Olga s Pavkou Kohoutem marně bojují s cynismem a pražáky, plivajícími všude kolem sebe.
Aspoň že ten Truman se v Ostravě už tak neroztahuje.
20. 10. 2013 | 11:11

Martin1 napsal(a):

Volím komunisti,
ty platí na kapitalisti!

Ty to do ruda zmalujou,
lásky bude hned na druhou.

To píši Honzákovi na zlost,
i když je to pěkná blbost.

Ať je konec jeho bádání -
kdo a koho a nač a jiná hádání,
víme, že ho máme na hraní,
oba dávno už ne na paní.

Až poběžím do Kolbenky na směnu,
tam si depku z hlavy vyženu.

Už zase slyším kupředu levá
a ták dál, ale už mi to nebá.

I Resla to snad potěší,
už tuším, že se zase pověší.

Politika je prča veliká,
každý kabát převlíká.

Kdo nechce u Chocholouška snídat,
musí se jak Švejk na svět dívat.
20. 10. 2013 | 11:31

mb napsal(a):

k mylošovi (dokončení)

Zdvořilý se tomu vyhne,
na stěnu neb na strop plivne.
jen co plivne, hned to skápne
i když všechny síly napne ...
20. 10. 2013 | 11:42

mb napsal(a):

dokončení olgy

Zítra se bude
tančit všude.

Až naše vítězné
vlajky rudé.

Na stožáry světa
vyletí

poprvé, podruhé, potřetí ...
20. 10. 2013 | 11:47

mb napsal(a):

vybraný martin1

Až poběžím do Kolbenky na směnu,
tam si depku z hlavy vyženu.

jaké mé zklamání
kola se netočí
to snad pan Kožený
peníze otočil?

či v rámci globálu
v Indii neb Číně
kola se roztáčí?
stěhovat továrny
je zločinné
je zločinné ...

všechny nás dostala
ta asijská láce
všichni se sejdeme
na úřadu práce ...
20. 10. 2013 | 11:52

Martin1 napsal(a):

Budovatelská
Až to zase uchopíme,
mládež naši napravíme.

Pořad Vila od sexu a násilí vyčistíme,
poesií a láskou k Stálinovi nahradíme.

Ten brloh od špíny a všeho svinstva vyčistíme,
od pěti s písní na rtech v akci "Z" napravíme.

Proč tolik hloupých stanic tady mít,
stačí jedna pěkná, dejte častušky znít!

Oj to bude zase zemský ráj,
Jo jen si vole Martine1 tak hraj.
20. 10. 2013 | 12:00

Martin1 napsal(a):

Má první Hanka
Tam, kde dříve já chodil s láskou do kina,
dnes stará kurva bez kina v koutě usíná.

Tam, kde já ve svátečním korzoval,
na holky dělal oči a pózoval,

tam dnes mezinárodní a všech barev sebranka,
chlast, drogy, ano tam jsi byla má první - Hanka.
20. 10. 2013 | 12:16

Martin1 napsal(a):

Dříve:
Noste nehty na krátko, dlouhé nosí jen prasátko!
Upravené:
Noste nehty na krátko, dlouhé nosí jen odeesátko!
20. 10. 2013 | 13:43

Martin1 napsal(a):

Chceme jen vše, co nám ukradeno - vrátit zpět.
Ve jménu Boha, od Evina listu vydej všechno hned!
Část můžeš dávat na splátky na sto let,
jsme křesťané, víme co jsi prožil běd.
20. 10. 2013 | 13:58

Midori napsal(a):

Sel rotny chodbou,
na konci se odbouch.
Zel nebyl to Topol,
co na vejcich ma mozol.
20. 10. 2013 | 14:10

Martin1 napsal(a):

Miroslava a Miroslav

Pěkný párek "4" a "6" oslav
Oslav ho zvolením,
pak záhy žáhy pálením.
Proč jíst po čem ti bylo špatně,
že už si vzpomínáš jen matně?
První ta čistá, jak její kimono,
bude hrát tu blbou zas nanovo.
Ten druhý se ze všeho zas vylouská,
za pěnici se schová - znáte Kalouska.
20. 10. 2013 | 14:33

Richard napsal(a):

teď už jen, aby přišel doktor a všechen ten literární nános přečetl a poděkoval, bo jinak tu všichni z hloubi svých bublajících duší křičeli marně a do prázdna... a věčná touha,
"být přečten", bude jen prázdně a navždy rezonovat mezi virtuálními zdmi zdejšího prázdného domu a jen víc a víc bobtnat, jako ten zkvašený rybíz v demižónu, v každém dalším slově, ostatně jako to hezky sám předvádím.
Musíme všichni hezky počkat až pan Honzák přijede zas odkudsi z Africké nudapláže a přiveze i tu tolik očekávanou, fajnou pochvalu všem, aneb,
"děkuji všem za jejich tvůrčí příspěvky, mnohé mě skutečně pobavily, těším se v dalším tématu"
Až poté přijde smíření s všehomírem, až poté, co dorazí dobrý prs doktora Honzáka.
20. 10. 2013 | 14:50

Martin1 napsal(a):

Já chci Grebeníčka velitelem kultury,
post ať zas těm, co to mají shůry.
Chci zase ty procesy, procesy, procesy,
na ty byli komunisti nejen v recesi.
20. 10. 2013 | 14:55

mb napsal(a):

richarde ... ještě se také můžeme chválit sami se navzájem ...

jak jsme dobří ...

třeba martin1 se mi příliš nelíbil ... ale jeho 14 55 je celkem dobré ...

udělej komára velbloudem
a prorvi ho uchem jehly
pak vypusť geparda na Jarka
co běhá tak
aby jej vlci nedoběhli

rozluč se s osudem
hejska i páska
a nikdy nemudruj
zda láska praská ...

zatim hezký den ...
20. 10. 2013 | 15:28

mb napsal(a):

k panence Marii procesí
nakonec končí procesy
zahynout v gulagu pro kopějku
anebo upálit čarodějku
tak jako umučili Krista
je pomsta dnešních mocných jistá
procesí k panence Marii
nakonec někoho zabijí ...
20. 10. 2013 | 15:54

mb napsal(a):

Kolovrat

v chaloupce macechy za pahorky
jsou odebrané vzorky Dorky
oči, ruce, nohy ...
20. 10. 2013 | 16:11

Martin1 napsal(a):

Jedna malá volební.

Až to Radkin Honzák přečte,
do diagnos volebních sečte.

Spravedlivě nás podělí,
do všech pavilónů rozdělí.
Tři spravedlivě do dvou postelí,
S návštěvou jen v pondělí.

Lehcí blbi smí zítra do světa,
zbytek jim budou dělat pomvěda.

Za čtyři roky si to zase vymění,
jak káže zákon volební.
20. 10. 2013 | 16:37

Martin1 napsal(a):

Tři spravedlivě do dvou postelí,
opr.: Tři vždy do dvou postelí
s návštěvou jen v pondělí.
20. 10. 2013 | 16:56

mb napsal(a):

Je profous doma? On spí, hochu, klidně,
zde armády je těžiště,
než voý befél přijde opět z Vídně,
že ztraceno je celé bojiště.
Tu proti nepřítele vpádu
on z pryčen staví barikádu.
Z úst mu při té práci splyne,
když se mu to podaří:
´Říš rakouská nezahyne,
sláva vlasti, císaři!´
20. 10. 2013 | 17:02

mb napsal(a):

voý = nový
20. 10. 2013 | 17:03

mb napsal(a):

i Jiránkovo králíci
určitě volí pravici ...
20. 10. 2013 | 17:23

Martin1 napsal(a):

Pro mb
Kdepak Králíci
Ti volí jednou levici,
příště zas pravici.
Podle toho, kdo je vytáhne,
z které strany jim u huby přitáhne.
Králíci jsou stateční jak zajíci,
stále stejný výraz na líci.
Umějí jen trochu dupat,
raději však budou vždy chrupat.
Oba ušáci správný lid volící,
ty netřeba rozhánět vodou a hadicí.
20. 10. 2013 | 17:51

mb napsal(a):

to martin 1

Jiránek coby pravičák
vyučil králíky proč a nač
jedinou čekat lze inverzi
po ideové diverzi...
20. 10. 2013 | 18:05

AKRs napsal(a):

K...y, svině, dobytek, -všichni půjdou do kytek.
P.S. Nejdu, vždy následně zkamán "VYVOLENÝMI", k volbám.
20. 10. 2013 | 18:27

Martin1 napsal(a):

Pro mb
Jiránkovi kloboukoví králíci

Jiránkovi kloboukoví králíci
to bude vždy jeho parta volící.

Chybí jim dobrý rozhled i svoboda,
znají jen slovo hop a hop a poroba.

Jiránek, že je pravičák?
Pak já jsem jeho opičák!

Až nám vrátěj náš věk i Dikobraz,
opijem se všichni pod obraz!
20. 10. 2013 | 18:31

Richard napsal(a):

mb
"richarde ... ještě se také můžeme chválit sami se navzájem ...

jak jsme dobří ..."
jůůůůů, to jsou ale kláááásné básničky
20. 10. 2013 | 20:47

Medikolog napsal(a):

Kdo pomlouvá opice?

Sešly se jednou slepice a pomluvily opice,
že za banány, za flašky by nosily i furažky.

Tu zavřeštěla opice, co přepila i opilce,
toť pomluva zlá od ptáků, co podělali ošatku.
A do ošatky, starou belu, snesly k vejcim salmonelu.
Vřeštěla by ještě chvilku, neskončiti po studentsku,
usnula jim v půli věty, problila se do dřímoty..
20. 10. 2013 | 21:43

mb napsal(a):

díky richarde ... chytrého pošťouchni, hloupého kopni ...

také píšete skvěle ...

hezký večer ...
20. 10. 2013 | 22:10

Kleofáš napsal(a):

Běda, běda, třikrát běda,
školám vládne rudej děda.

Za církevní restituce,
zpřelámem ti Duko ruce!
20. 10. 2013 | 22:16

Martin1 napsal(a):

mb
Richard básnické střevo nám závidí,
bojí se, že každý jeho slepé uvidí.

Co vyhnat klystýrem něco z veršů ven,
snaž se jen - už je ven prd a hlen.
20. 10. 2013 | 22:27

Radkin Honzák napsal(a):

Óóóóóóóóó!
Napdá mě jediné, a to říci s bástníkem: Těch neznám slov, jež řekl bych a plakal...
20. 10. 2013 | 23:03

Martin1 napsal(a):

Volební
(dříve a nyní)

Už zase máme volit,
to mne může skolit.

Proč tolik papíru,
dřív stačil jeden na míru.

A té slávy a hudby ryk,
dnes jen skepse a vzlyk.
--------------------------
Dnes už jdu chrápat,
to už musí každý chápat.
Dobrou noc všem
20. 10. 2013 | 23:06

mb napsal(a):

angažovaná poesie
nikoho nezabije
alespoň ne přímo
vždycky jen nepřímo...

záleží jaké slouží klace
poslušně zalehne na matrace
poslušně poslouží, odpůrce přepere
bůh si pak své mrtvé prý stejně přebere ...
21. 10. 2013 | 00:30

Richard napsal(a):

tak jednu na dobrou noc, už jsem to nacpal v syrové podobě pod Janečka, tak ještě sem, trochu upravené.

Expendables of Czechia: Finally last blood

Babiš se po volbách stává neomezeným vládcem Čechije. Zemi řídí krutými diktátorskými praktikami. Ve svých továrnách otrocky zneužívá nejen slepice, ale také lidi. Zelení dokonce tvrdí, že z nich dělá zmrzlinu a koblihy. To se začne příčit chronickému bojovníkovi za svobodu, čerstvému nositeli Truman-Reganovy medaile, Vašíkovi Klausů, svolá tedy starou partu. Myslitel a macho v jedné osobě Míra Kalousek, přidělí každému ze skupiny sebevražedný úkol s cílem zasáhnout tyranovo sídlo Agrofert. Sám si za smrtící zbraň zvolí letadlo, má s ním totiž nevyřízené účty. Nedávno chtěl jednomu zabránit vzlétnout, ono ho však neposlechlo a bez respektu uletělo pryč. Lidový hrdina Milošek Zemáček popluje na Agrofert v gumovém člunu, po okraj naloženém explozivní slivovicí a sám plně nasáknut lihem v roli živé bomby. Vlastenec Okamura poletí s Kalouskem jako doprovodný kamikadze pilot, možná s sebou vezme i tajnou lásku Ornelu Štikovou. Sexy agent s čírem, skoro Bond Schwarzenberg to napálí přímo do brány Agrofertu v nejnovějším Aston Martinu, posilněn bude samozřejmě Martinim, snad neusne, než tam stihne dorazit. Sebevražedný útok, jako jediný ze všech, přežije. V závěrečné scéně si to v rytířském souboji, muž proti muži, rozdá se samotným zlosynem Babišem. Karel Bond Švarznegberg po dlouhém, těžkém boji nakonec zvítězí, na body, byť Babišovi přijde na pomoc zástup tajných agentů z bývalého východního bloku. Babiš bude odsouzen k doživotnímu trestu ve slepičí kleci s pravidelným nočním buzením na svačinku. Tu se však ukáže, že Vašík, který původně všechny svolal, sám touží převzít moc. Karla tedy čeká rozhodující souboj. Ve svém Aston Martinu se rozjíždí proti Vaškově české stodvacítce, to jsou nervy(Vašek je má trénované z basketbalu), kdo asi uhne, už jsou tak blízko, už, už by to měl jeden z nich stočit do strany, no...ani jednomu se to nepodaří, dojde k čelnímu nárazu. Oba vyletí předním sklem přímo proti sobě, ve vzduchu jeden druhým proletí, což způsobí, že na vraky aut dopadnou jen krvavé šmouhy a kusy střev a potrhaných údů, prostě sračky, ruce a nohy, mozek se nenašel ani jeden. Tak končí příběh našich Postradatelných. Na Hrad usedá otec Duka a jeho syn Bělobrádek, spojuje je duch církevních restitucí, který vládne, nyní již majetkem zcela pokatoličtěnému národu. Stáváme se Českou katolickou republikou v níž je každý povinen býti poslušný představám nejvyššího Dominátora. Po měsíci Čechija zakazuje předmanželský sex, prezervativy a porno. Dochází však ke strmému nárůstu zneužívání nezletilých chlapců. Stát se hroutí, Duka je lidmi pověšen na hák mezi uzené kýty a ....

Po té, co je kardinál pověšen mezi šunku a jeho syn Bělobrádek rozběsěným davem donucen masírovat mu po vzoru Rockyho církevní panděro, jsou vyhlášeny nové volby. Svou příležitost vycítí geniální matematik Kárl Janeček, který si umí spočítat, že jedna a jedna jsou dvě, vlastně, že pět a pět je deset, tolik je totiž součet prstů na obou rukou. Po dlouhém a hlubokém, vlasteneckém dumání objeví skvělou tezi, a to, že pro voliče je nejvhodnější, když bude mít deset hlasů, stejně jako prstů na rukou. V takovém případě si totiž bude moc hezky spočítat, komu je všechny dát. Do voleb pak vyráží s geniálně jednoduchým, avšak sugetivně působivým heslem, "podáme Vám ruce, Vaše hlasy budou u nás jako v rukavicích". Volby, ušité na míru vlastním zájmům s drtivou převahou vyhrává. V Čechii opět zavládne prospěchářský, antikorupční klid a mír. Ten má však trvání jen chvíli. Na vycpaném, muzikálovém Šemíkovi se totiž přiřítí holohlavý, vybledlý rytíř Landa, který svému králi králů radí zajistit si neomezenou moc. Navrhne usekat všem ruce, aby je v dalších volbách již nikdo nemohl podat novému králi, který by nynějšího krále Janečka ohrozil. Poté, co jsou všichni bez rukou, však Landovi i Janečkovi dojde, že v království již nezůstal nikdo, kdo by pracoval a plnil jejich přání. Rozhodnou se tedy usekané ruce zase všem přišit. Landa je bohužel poněkd prchlivá a netrpělivá povaha a mnohým přišívá obě ruce levé, některým jsou zase přišity tři, jiným jen jedna a někdo zůstává jen s pahýly. Král se musí rozhodnout, co dále a vymyslit další tezi, neb národ působí poněkud bezradně. Tu přichází na pomoc po vzoru Ježíše zmrtvýchvstalý agent Kárl Bond a navrhuje zachránit z věznění otce Duku a jeho syna Bělobrádka...
21. 10. 2013 | 01:39

K.V napsal(a):

Tak ještě 4 dny a potom nám Honzák spolu s další pražskou "elitou" vysvětlí že jsme Rudá a hnědá pra..., a že čteme jenom Blesk, víc se pro nás nehodí
21. 10. 2013 | 13:46

Santawizard napsal(a):

Co je to lidská duše a lidská mysl?
Co je to boží duše a boží mysl?
Co je to nemocná duše a nemocná mysl?
21. 10. 2013 | 18:41

somnambulka napsal(a):

Tady se pravda ukáže!! Do roka a do dne
pryč s vámi, vrahové z Wallstreetu!!
vy krvavé hyeny
jenž ve stínu se plížíte k našim dětem
a koleny tlučete do našich zad
ne, vy nebudete vládnout světem
vy nevnutíte nám svůj řád
plný hladu, bídy otroctví
dnes každý dělník dávno ví
že v řadách našich bují síla
ta, která nás propojila
v jeden šik a paží dav
ta, jenž svět v ráj obrátila !!
Kdo jdeš s námi, ty buď zdráv!
22. 10. 2013 | 18:08

somnambulka napsal(a):

Tady se pravda ukáže!! do roka a do dne
pryč s vámi, vrahové z Wallstreetu!!
vy krvavé hyeny
jenž ve stínu se plížíte k našim dětem
a koleny tlučete do našich zad
ne, vy nebudete vládnout světem
vy nevnutíte nám svůj řád
plný hladu, bídy otroctví
dnes každý dělník dávno ví
že v řadách našich bují síla
ta, která nás propojila
v jeden šik a paží dav
ta, jenž svět v ráj obrátila !!
Kdo jdeš s námi, ty buď zdráv!
22. 10. 2013 | 18:22

somnambulka napsal(a):

omluva za kopírku, já za to nemůžu!!:-))
22. 10. 2013 | 20:17

mb napsal(a):

somnambulka napsal(a):
omluva za kopírku, já za to nemůžu!!:-))
22. 10. 2013 | 20:17

... jen aby, to by mohl napsat kdekdo = každý = kdokoli(v) ...

hezkýou večeronoc
23. 10. 2013 | 00:12

somnambulka napsal(a):

Ještě bych chtěla poděkovat panu dr. Honzákovi, že umí ve svých článcích namíchat skvělý koktejl znalostí, moudrostí a srandy. Skvělé!
23. 10. 2013 | 11:04

somnambulka napsal(a):

mb

kaju se, před odesláním prvního příspěvku mi vypnul PC..jsem nepopsaný list papíru, co týká těchto ďábelských technologií.

Hezký den přeji.
23. 10. 2013 | 11:11

mb napsal(a):

thanks ... the same to you ...
23. 10. 2013 | 22:12

Dáša N. napsal(a):

"Hoří necky blíže chýše / v níž pan Hais Týnecký píše. / To ať raděj píší necky / a shoří pan Hais Týnecký"

Vzniknou-li potíže
kníže nás z problémů vylíže
http://www.youtube.com/watch?v=kYDrE6Fy7fI
30. 10. 2013 | 15:08

dotaz napsal(a):

No tak nám volby dopadly jak dopadly,prezident je v nemocnici s naraženým kolenem,vítězové propadli údajně dvojhlavé schizofrénii.
Globalisace nám přinesla problém 2 unesených českých dívek v Balučistánu,
které mají sloužit jako rukojmí a výkupné za neuroložku Afíku,zapletenou do terorismu.
No není nyní těžká doba?
31. 10. 2013 | 07:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy