Ztracen v obchodním domě se vzpomínkami

20. 11. 2013 | 13:44
Přečteno 10211 krát
„Jenom ne tak hrrr,” brzdil jej Golux. „Já si totiž vymejšlím. Když jsem byl ještě mladík, tak jsem všude vyprávěl povídačku o zakopaném pokladu a chlapi na míle a míle ve vůkolí se hrnuli a začali kopat po lesích. Sám jsem se taky pustil do kopání.”
„Ale proč, prosím tě?”
„Myslel jsem si, že je ta povídačka o pokladu třeba pravdivá.”
„Vždyťs povídal, že sis ji sám vymyslel.”
„To je mi jasné, ale tehdy jsem to už zase nevěděl, že jsem si ji vymyslel. Tá totiž taky zapomínám.“
Minstrela se zmocnil podivný pocit nejistoty...

James Thurber: Třináctery hodiny


Lidská paměť je nespolehlivá. Ne, nebudu psát o volebních slibech, ani přísahách věčné lásky, na něž politici i milenci tak snadno a hbitě zapomínají. Politika je nudné divadlo, na kterém se programově lže, hodnotu přísahy při Luně, jejíž tvář je proměnlivá, odhalila již Julie Kapuletová. Já vás zvu na daleko zajímavější scénu, na níž se ztrácejí lidé, kde se znásilňuje a vraždí a na závěr vám šílený vědec vloží do mozku zcela jinou líbeznou vzpomínku. Vím totiž, že nic slabšího už dnes oko čtenářovo nepřiláká.

Nejsledovanější soudní proces v USA v roce 1990 se odehrál v Redwood City v Kalifornii. Jedenapadesátiletý George Franklin byl obžalován z vraždy Susan Kay Nanson, která se odehrála před dvaceti roky, přesně 22. září 1969. Hlavní svědkyní byla dcera obžalovaného Eileen, které bylo v době vraždy osm let. Po dvaceti letech si totiž vzpomněla, co tehdy její otec udělal s její přítelkyní. Napřed ji sexuálně napadl na zadním sedadle auta. Susan se bránila a křičela, nědělej to, přestaň! Pak otec řekl: „Teď Suzy!“ což Eileen opakovala s věrnou intonací. Pak byli všichni venku, kde viděla otce s rukama nad hlavou, v nich držel kámen, upamatovala se na výkřik, potom na zkrvavenou Susan a na deformovaný prstýnek na jejím prstu.

Paměť se Eileen nevrátila najednou. Začalo to před léty flashbacky, když si hrála s malým synkem, který se na ni při nějaké příležitosti nedůvěřivě podíval. Náhle se jí v paměti vynořil zděšený pohled dříve důvěřivé, nyní krutě zrazené Susan. Pak se detaily postupně vracely a doplňovaly. Její vzpomínce uvěřil jak terapeut a několik členů rodiny, tak státní zástupce a nakonec všichni porotci, kteří vydali jednomyslný verdikt: vinen vraždou prvního stupně.

Jak už to tak bývá, otázka potlačených vzpomínek nabyla náhle větších rozměrů v soudní praxi, sice se už neobjevila žádná vražda zasutá do nevědomí, ale vynořily se vzpomínky na dětská traumata, zejména na sexuální zneužití. A s tím také otázka, nakolik věrohodné tyto vzpomínky jsou a heuristický zájem o mechanismus lidské paměti. Nejaktivnější badatelé, rozdělení na nesmiřitelné tábory, byli pochopitelně mezi psychoterapeuty, kterým pacientky a pacienti svěřovali své zážitky. Psychoanalytici v tom viděli potvrzení Freudových hypotéz, jejich odpůrci naopak uváděli, že nejde o nic víc, než o „nepotvrzené klinické spekulace“, byla vyslovena i domněnka, že se může jednat o ovlivnění pacientek jejich terapeuty.

Krátce předtím totiž feministické aktivistky Ellen Bass a Laura Davis vydaly publikaci „The courage to heal“ (Odvaha zhojit se) s podtitulem: Průvodce žen, které přežily sexuální zneužití v dětství. Jejím nesporným kladem bylo upozornění na tabuizovanou a bohužel značně rozšířenou skutečnost (jak stále potvrzují četné seriózní průzkumy) a návod jak postupovat dále k plnému zhojení dětského traumatu. Kritici jí naopak vytýkali, že paušálně spojuje některé psychické a psychosomatické příznaky s tímto traumatem a pomáhá tak vytvářet falešné vzpomínky nezakládající se na pravdě, ale negativně ovlivňující životy rodin.1

Skutečnost, že zejména terapeutky mohou vmanévrovávat své pacientky do falešných vzpomínek, jak „nadhozením návnad“, tak explicitní interpretací symptomů jako důsledku takového jednání, dokresluje případ popsaný soukromou agentkou, kterou si najal otec obviněný vlastní šestadvacetiletou dcerou ze sexuálního zneužívání. Agentka se vydala v roli pacientky za terapeutkou žalující dcery a zde si stěžovala na poruchy spánku a noční děsy. Již při třetí návštěvě se od psycholožky dozvěděla, že je zřejmě obětí sexuálního zneužití v dětství.

„Řekla mi, že je si jistá, že prožívám tělesné vzpomínky na toto trauma, které se odehrálo tak časně v mém životě, že si na ně nemohu vzpomenout. A nemohu si vzpomenout také proto, že to bylo příliš bolestné, než abych to mohla nějak zpracovat a můj mozek teď ty vzpomínky blokuje.“ Když pseudopacientka řekla, že si na žádné trauma nepamatuje, terapeutka pokračovala: „To se stává mnoha lidem, že až mnohem později tímhle procházejí, když vzpomínky začínají vystupovat na povrch.“ Terapeutka uvedla, že je to běžné u lidí, kteří zažili těžký stres, jako třeba ve Vietnamu, při zemětřesení nebo při incestu. Když agentka namítla, že nikdy nebyla ve Vietnamu, ani neprožila zemětřesení, psycholožka řekla, že to ví a doporučila jí prostudovat knihu Bassové a Davisové.

Potom vyndala z knihovny další podobnou publikaci a začala předčítat symptomy typické pro oběti incestu. U dvou třetin z nich se vždy podívala na pseudopacientku a pokývala hlavou na znamení, že to souhlasí. Při čtvrté návštěvě byla diagnóza oběť incestu potvrzena na základě „klasických symptomů“ tělové paměti a poruch spánku. Když agentka trvala na svém, terapeutka ji ujistila, že to tak velmi často bývá.2

Ponechme stranou chamtivost neoprávněných žalobkyň, jakož ideologickou zaslepenost feministických terapeutek schopných uplést bič z kozích bobků (poznal jsem několik takových, které/kteří bez váhání přišijí svou oblíbenou diagnózu kdekomu bez ohledu na realitu, ale také věřím, že nic jiného než nadšení je nežene) a ptejme se, zda je skutečně možné někomu vložit do paměti neexistující vzpomínku. Tato otázka se stala na konci minulého století velmi aktuální a věnovala se jí řada badatelů.

Peter Freyd, poté co byl neprávem obviněn vlastní dcerou ze sexuálního zneužívání, vymyslel termín „False memory syndrome – FMS“, který sice nepronikl do oficiálního klasifikačního systému DSM, ale skutečnost, že paměť může být tímto způsobem zvenčí ovlivněna, je uznáván většinou vědců. Mezi nimi stojí na čelném místě kognitivní psycholožka Elizabeth Loftus (*1944), která se této problematice věnuje od sedmdesátých let.3 V desítkách knih a stovkách článků osvětluje, jak se taková věc ve stylu Trojského koně může přihodit a jak relativně snadné to je. Podívejme se na experiment modelující běžnou událost.

Účastníci pokusu shlédnou scénu zachycující srážku automobilu s chodcem. Polovina z nich posléze dostane novou, zavádějící informaci, spočívající v písemném vylíčení situace, v němž je nesprávně uvedena barva automobilu, druhá polovina dostane týž popis se správnou barvou. Při reprodukci, která proběhne o něco později, jsou pokusné osoby dotazovány na barvu auta. Ti z „obelhané skupiny“ mají tendenci následovat zavádějící informaci a uvádět nesprávnou barvu.

To ještě lze považovat za omyl. Lze ale tímto způsobem imputovat i komplexní vzpomínku na něco, co se nestalo? Ano. Příjemcem jedné z prvních implantovných falešných vzpomínek byl čtrnáctiletý chlapec Chris. Byl mu – s aktivní pomocí rodiny – předložen stručný popis tří příhod, které se skutečně odehrály, když mu bylo asi pět let. Čtvrtá, nepravá, popisovala situaci, jak se v téže době při rodinném nákupu ztratil v obchodním domě, jak plakal a jak byl nakonec zachráněn starším mužem, který mu pomohl najít rodinu. Dalších pět dnů Chris doplňoval ke stručným příběhům všechno, na co si v souvislosti s popsaným dějem vzpomněl, pokud si nic nevybavil, měl napsat, „nepamatuji si“.

Během prvních pěti dnů si Chris vybavoval stále více podrobností o tom, jak se ztratil. Pamatoval si, že muž, který ho zachránil byl „opravdu skvělý“. Vzpomněl si, jak byl zděšený a bál se, že už nikdy neuvidí svou rodinu. Také si pamatoval, jak ho matka vyplísnila.

Po několika týdnech proběhlo interview a Chris měl určit na škále od jedné do jedenácti, jak jasné jeho vzpomínky jsou, od ne zcela jasných až po naprosto jasné. Pravdivým událostem přiřadil hodnocení 1, 10 a 5. Falešnou vzpomínku zařadil jako druhou nejjasnější s hodnotou 8. Když byl požádán, aby situaci popsal, poskytl experimentátorům mnoho podrobností o oddělení s hračkami, kde se ztratil a také své úvahy v neblahé situaci (Ách jo, teď jsem v maléru!). Pamatoval si, že zachránce měl na sobě modrou flanelovou košili, že byl už starší, s počínající pleší... „a měl brýle“.

Pak se Chris dozvěděl pravdu, vlastně jen jednu její polovinu, a to že jedna z historek je nepravdivá a tedy, že jedna ze vzpomínek je falešná. Když měl určit, která to je, označil jednu z těch příhod, které se skutečně staly. Když mu byla servírována druhá polovina pravdy, že se nikdy v obchodním domě neztratil, nemohl tomu uvěřit.

Motiv ztracených dětí upoutala badatele skoro jako moje vnučky pohádka o perníkové chaloupce a věnovali se mu ve velkém. Zjistili, že není každý tak tvárný jako Chris a na špek falešného příběhu skočilo jen 25 % dospělých. Při závěrečném shrnutí jim ale stejně dali menší stupeň věrohodnosti. Objektivní sémantická analýza ukázala, že teoreticky je možné usuzovat na falešnou vzpomínku z menšího množství slov použitých k vylíčení události (asi o 30 %) a menšího množství uvedených detailů.4 Tyto skutečnosti zajímavým způsobem korespondují se zkušeností policejních vyšetřovatelů.

Někteří policejní psychologové se domnívají, že dosavadní postupy rozpoznávající pravdivé a nepravdivé výpovědi především na základě projevené nervozity, nejsou zcela spolehlivé; nervozita a všechny její zevní projevy samy o sobě nemusí vycházet z nepravdivosti výpovědi, ale mohou být důsledkem situace, na kterou vypovídající není zvyklý. Došli naopak k závěru, že podstatné je opakující se převyprávění události, kdy pravdivě vypovídající svědek nebo obviněný postupně přidává další detaily, jak se mu vybavují, zatímco lhář svoji verzi stále opakuje nebo dokonce zestručňuje.5 Zdá se tedy, že je možné rozlišit pravé a nepravé vzpomínky.

Otázka je, jak to bude vypadat, až místo badatelů pracujících se sugescí, se slovy, vstoupí na scénu neurovědci ovlivňující funkci mozku na úrovni jednotlivých neuronů. K upřímnému zděšení neuroetiků se už takoví objevili.6 Pracují v Massachussetts Institute of Technology (Cambridge, USA) a podle slov vedoucího týmu, profesora Susumu Tonegawy, prozatím nehodlají tento postup použít u lidí. Ale už tady jednou je a kdo ví, koho všeho bude zajímat.

Vědci z MIT v návaznosti na badatelskou linii nastartovanou ve 40. letech minulého století Penfieldem hledali nejprve neurony odpovědné za ukládání paměťové stopy tam, kde je hledal on, v temporálním laloku a skutečně je v hippokampu našli. Nová optogenetická technologie jim umožnila pomocí světla jednotlivé buňky aktivovat nebo vypnout. Genetickou manipulací dosáhli toho, že hippokampální neurony exprimovaly gen pro kanálový rodopsin – membránový protein, který po stimulaci světlem buňku aktivuje. Současně systém upravili tak, že rodopsin byl produkován vždycky, když byl zapnut gen c-fos nezbytný pro vytvoření paměťové stopy.

Pak začali trápit myš a vyvolali u ní lehkým elektrickým šokem podmíněnou reakci strachu na specifickou pokusnou komůrku. Když tato reakce byla dostatečně upevněna, byl zapnut sočasně gen c-fos a gen pro kanálový rodopsin. Tímto způsobem „označkovali“ paměťovou stopu proteiny citlivými na světlo.

Další den umístili myš do úplně jiné, pro ni neznámé komůrky, na kterou neměla žádné vzpomínky a myš se zde chovala zcela normálně. Nicméně v okamžiku kdy světelným paprskem aktivovali paměťové buňky označkované kanálovým rodopsinem, myš ztuhla hrůzou stejně jako předešlého dne, neboť její paměťová stopa byla reaktivována.

Vědci si to pochválili, vzpomněli na doby, kdy byl behavioristy mozek označován za „černou skříňku“ nedobytnou zvenčí a potěšilo je, že nyní mohou postupovat opačným směrem zevnitř ven. Xu Liu, uvedený jako druhý autor publikované práce řekl novinářům: „Technologie vyvinutá pro tuto studii nám dovoluje jemně pitvat a potenciálně také si pohrávat s procesem paměti přímým ovlivňováním mozkových buněk“.7

K čemuž já dodávám: Potěš nás Pánbůh!
_____________________________________________

1 Loftus EF: The reality of repressed memories. Am Psychol, 1993;48:518-537
2 Monesi L: Reports of a private investigator. Falcon International Inc., Columbus, Ohio, 1992
3 Alison George: I could have sworn… Why you can't trust your memory. New Sci, 30 August 2013; Issue 2931
4 Loftus EF, Pickrell JE: The formation of false memories. Psychiat Ann, 1995, 25:720-725
5 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=7490
6 Ramirez S, Liu X, Lin PA, et al.: Create a false memory in the hippocampus. Science, 2013;341344:387-391
7 MIT News, July 25, 2013. http://web.mit.edu/newsoffice/2013/neuroscientists-plant-false-memories-in-the-brain-0725.html


Psáno pro Vesmír

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

K tomu, aby si člověk vzpomněl na to, co se nestalo, je potřeba přivolat policajta s pendrekem.
20. 11. 2013 | 14:05

Akrs napsal(a):

Mám za to, že mezi průměrnými psychology, psychiatry, psychoterapeuty a těmi špičkovými , je rozdíl nikoli jako mezi trabantem a mercedesem ale jako mezi koněm a mercedesem.
20. 11. 2013 | 14:06

gaia napsal(a):

takže je možné, že např. Vácha se Zwyrtek Hamplovou a Honzákem za totality vůbec netrpěli, ale trpí dnes, akorát se jim to v hlavě přeaktivovalo a převypnulo?
20. 11. 2013 | 14:07

Alice napsal(a):

Ano pane Honzáku, přesně tak
- když má někdo moc, dokáže i vaše vlastní vzpomínky vysvětlit tak že se sám divíte, a zjistíte že jste žil dlouhodobě tak jak jste vůbec nežil. Pamětníci socialismu by mohli vyprávět, dnes jim vysvětlíme že se to vůbec nedalo přežít, leda se opít v kotelně nebo emigrovat. A ono jich tu ve skutečnosti 10 milionů docela spokojeně žilo, většinou spokojenější než dnes
- a jsou takoví, kteří si zásadně nepamatují, zejména při vyšetřování na policii a u soudu.
20. 11. 2013 | 14:08

dennis napsal(a):

Suma pameti jednotlivych obcanu je pak pameti naroda. Chceme-li se na ni spolehat, potes nas panbuh. :-)

Jestlize je lidsky mozek se vsemi bunkami a se vsemi synapsemi slozity jako vesmir, pak maji vedci pred sebou jeste hodne prace. Mozna ze predstava soudneho dne pri dalsich "objevech" a "experimentech" s mozkem uz neni v rukou bozich. :-(
20. 11. 2013 | 14:14

gaia napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=eckA2Lqa2oo
20. 11. 2013 | 14:15

zemedelec napsal(a):

Pane Honzák
Velice zajímavé.
Jak vidíme u naších voličů,stou pamětí je to opravdu špatné.Vyvolat vzpomínky,to je nadlidský výkon.Je ale možné,že Vámi uvedenou technologii,už naše média mají,pohrávat si s procesem paměti přímým ovlivňováním mozkových buněk.
20. 11. 2013 | 14:31

skeptický napsal(a):

Porota je 100% b.bec.U soudce je tak 50% šance,pokud je to muž.
20. 11. 2013 | 14:42

skeptický napsal(a):

Jako prevenci před bozkovými muňkami naši vědci doporučují holit gen Italie.
V genetickém inženýrství jsme tak na světové špičce.To,že je země placatá je odbyté,ale my jsme přišli na to,že je špičatá.
20. 11. 2013 | 14:51

skeptický napsal(a):

P.S.
Ohledně toho holení : ono je to ve většině případů dost ošklivý zvíře,radši neholit.Ale někdy se povede.Ta muňka.
20. 11. 2013 | 14:56

olga napsal(a):

Dennisi, jak můžeš vůbec připustit myšlenku možnosti, že by něco nebylo v rukou Božích. Člověk sice dokáže zázraky. Ale Bůh má v moci vše. A poslední slovo bude mít On.
20. 11. 2013 | 15:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vyholené muňky ??
Jsem snad pedofil ?

OZNÁMENÍ

Ke všeobecné radosti
výsosti

Oznamují tímto
s lítosti

Že dobrák
od kosti

A vzor všech
nectností

Váš senilní choť
jasnosti

Navzdory jisté
žádosti

Nad ránem skonal
na vašem pásu
cudnosti

Neb ztratil klíče
od číče ...

Veselé krizování.
Vyholená pak tu, kukněte jak je škaredá ...
http://www.dailyhaha.com/_pics/shavedpussy.jpg
20. 11. 2013 | 15:08

Akrs napsal(a):

Tvrzení , že bůh/bohyně existuje , má právě takovou informační váhu , jako tvrzení, že bůh/bohyně neexistuje .
20. 11. 2013 | 15:08

čert }:o) napsal(a):

olga
myslíte? =o)
20. 11. 2013 | 15:15

skeptický napsal(a):

Pepíček na svůj první sex taky nerad vzpomíná.Tři dny si nemohl ve škole sednout.
Píšou tu,že v Américe nějaká souška učitelka neužila jedenáctiletého žáka.Jó,Amerika...
20. 11. 2013 | 15:16

filipo napsal(a):

Četl jsem vše zde odzadu nahoru,počínaje 15:05.Nic si nepamatuji.
Moje koncepce je:"paměť=anarchosyndikalismus".
Každý bývá v pozici Kréťana,který řekl:Všichni Kréťané jsou lháři.
Bertrand Russel-Principia..Nestavte tyto věže,vůbec nestavte nikdy věže.
Bál se jezdit výtahem?(en:lift)
20. 11. 2013 | 15:16

Ateista napsal(a):

Honzák:

No vidíte, že umíte napsat i něco normálního. Dneska k tomu nemám negativních poznámek. Sice to berete velmi povrchně, ale beru to tak, že je to zde pro širokou veřejnost. Nicméně jak odkazujete na bod 6 a sedm v seznamu citací, já to zrovna přečetl, ale domnívám se, že tam je to ještě velmi otevřené a nelze utvářet nějaké jisté závěry.
A jste dnes svědkem toho, že k vám přistupuji objektivně, ale když píšete plky, tak to ode mně schytáte.

gaia:

"takže je možné, že např. Vácha se Zwyrtek Hamplovou a Honzákem za totality vůbec netrpěli, ale trpí dnes, akorát se jim to v hlavě přeaktivovalo a převypnulo? "

To je výstižné, souhlasím. A u toho Váchy to platí minimálně dvojnásobně :)
20. 11. 2013 | 15:17

čert }:o) napsal(a):

Dr Honzák
na to stačí krátká věta:
100x opakovaná lež se stává pravdou!
A je to =o)

p.s. Vždyť i spousta dětí si pamatuje i věci z minulého života.
Nebo regrese dokáže probudit zasunuté vzpomínky či přímo hypnóza
s člověkem taky udělá svý..lidská paměť je fakt nespolehlivá =o)
Pěknej blog díky
20. 11. 2013 | 15:24

Jana Pechová napsal(a):

Myslím, že schopnost lidí uvěřit neexistujícím "vzpomínkám" je stejně různá jako šíře fantazie. A bůhví, jestli roli nehrají i geny.
Jeden můj známý - a zdaleka ne ojedinělý ve své schopnosti - byl takový ten typ brouk Pytlík, co všude byl a všechno viděl na vlastní oči. Jednou si na něj kluci vymysleli past: když došel na pivo, hoši se začali vzrušeně bavit o "ranní dopravní nehodě". Ta se měla stát právě v blízkosti zaměstnání onoho brouka Pytlíka. A ten, jak se celkem očekávalo, se během chvíle aktivně zapojil do hovoru s tím, že to viděl na vlastní oči, protože jel kolem. A pestré vyprávění obohatil o ohromující detaily. Když mu kluci řekli, že si to vymysleli, úplně vážně jim odtušil, že se tedy strefili: protože v tom místě prý ta nehoda opravdu byla. A nedal si to vymluvit.
Kdo toho člověka znal, zakrátko nabyl tušení, že on těm svým fantasmagoriím, které si i sám vymyslí, prakticky okamžitě i uvěří. A malá poznámka na závěr: jeho tatík byl to samé v bleděmodrém. Přitom oba jinak fajn chlapi.
To by bylo pro vědecké zkoumání sousto!
20. 11. 2013 | 15:29

šašek z Jihlavy napsal(a):

skeptický napsal(a):
P.S.
Ohledně toho holení : ono je to ve většině případů dost ošklivý zvíře,radši neholit.Ale někdy se povede.Ta muňka.
20. 11. 2013 | 14:56
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kdysi jsem slyšel vtip, ale už mi paměť neslouží, vím jen že pointa byla "ale tlamu to mělo škaredou".
Ale to je asi moc skeptický poohled na věc.
20. 11. 2013 | 15:29

Richard napsal(a):

zde dva velmi zajímavé snímky na dané téma...
http://www.csfd.cz/film/254156-pocatek/
http://www.csfd.cz/film/311967-hon/

"Mám za to, že mezi průměrnými psychology, psychiatry, psychoterapeuty a těmi špičkovými , je rozdíl nikoli jako mezi trabantem a mercedesem ale jako mezi koněm a mercedesem"
Akrs
kůň se často dostane i tam, kde mercedes nemá šanci..
------------------------------
20. 11. 2013 | 15:43

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, šašku, díky za starý dobrý ze základky.
Dáma se nemohla řádně posadit na kúň, neb měla vlka.
Instruktor to okamžitě zkontroloval a pravil - na vlka to nevypadá atd atd ...
Veskriz.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1084894_593334237376125_910577169_o.jpg?dl=1
20. 11. 2013 | 15:45

čert }:o) napsal(a):

šašek a wbgarden
taky něco pro pobavení
Taková paměť věštce skloubená s intuicí je taky dobrá =o)

http://www.youtube.com/watch?v=h8-OlE-mv4Y

Jana Pechová
to jste mi připomněla našeho jednoho policajta co nám
tvrdil že i některé dieselové motory jezdí na naftu ale
ne úplně všechny. Jakou část mozku k tomu použil nevím.
Předpokládám že paměťovou =o))))
20. 11. 2013 | 16:00

dennis napsal(a):

Pani Olgo,
stouranim do mozku by mohli ucenci jednoho dne ucinit cloveka ke svemu obrazu. A to by mohl byt konec sveta, jak se lidove rika. A nebo - Soudneho dne by se mohli lide dockat vlastnim pricinenim. Ostatne studena valka s hrozbou atomoveho utoku si uz s necim takovym zahravala. Nastesti na obou stranach zelezne opony sedeli u cervene skrinky zodpovedni politici.

Rozsiri-li se politicka zodpovednost v ceskem pojeti globalne, nebudou politici odpovedni nikdy, nikde, nikomu. Pak by pokusy se zasahovanim do cinnosti mozku mohlo lidstvu prinest podobne ovoce jako prinesou cirkevni restituce ceskym obcanum.
20. 11. 2013 | 16:02

Ládik!!! napsal(a):

A pak že se nedá vzpomenout ....
20. 11. 2013 | 16:03

Anna napsal(a):

Pane Honzáku,

tak hezky jste začal... Třináctery hodiny mám ráda, jestli mě paměť slouží, tam je i dotaz: Co se stane pak? Blebanec tě blabne.
20. 11. 2013 | 16:07

Gru napsal(a):

Milý pane Honzáku,
"ale také věřím, že nic jiného než nadšení je nežene"

nejen to, že vás znám jako osvědčeného "bulvárního psychiatra", mě vede k tomu, že vám nevěřím, že tomu věříte. Nemůžete přece nevědět, jak se roztrhnul pytel s regresními terapiemi poté, co začalo zdravotní pojištění tyto terapie platit. Stačí pouze mít pacienta, který má potíže, vzniklé tím, že si "začíná" nejasně vzpomínat. Jaký to zlatý důl pro "terapeuty", kteří najednou objevovali u některých svých pacientů i stovky "skrytých osobností" v jednom individuu (každý potlačený zážitek vytváří psychologicky jinou identitu, prý). Takže tento boom má praktické obchodní kořeny. V českých zemích se pak kromě toho najde jistě dostatek "terapeutů", kteří chtějí být jednoduše tak "úžasně in", jako jejich inspirátoři tam v Massachusetts...
Člověk nemusí být z oboru, aby mu nebylo nápadné, jak se množí počet "zneužívaných" dětí, já vždycky myslel, že mužští jdou v zásadě po ženských, a hle - oni po dětech.
20. 11. 2013 | 16:34

Jana Pechová napsal(a):

čert
Jeden řidič v mém někdejším zaměstnání zase potvrdil rčení o zvyku zvícím železné košile, když do dvanáctsettrojky automaticky načepoval naftu, protože standardně jezdil s vejtřaskou.
Ale to bude asi tématicky poněkud jinde :-)
(I když, pravda, zlomyslní chlapi mu na to nedali zapomenout do smrti, ačkoli on by to z té paměti býval vymazal asi strašně rád)
20. 11. 2013 | 16:40

čert }:o) napsal(a):

Jana Pechová
to se může stát každýmu =o))
kámoš peskoval manželku že natankovala místo
nafty benzín a za týden to udělal sám a navíc
a na rozdíl od manželky dal plnou =o)
Ale od tématu to není. Protože paměť je bestie
a pamatuje si kraviny. Takže když léta máte
vejtřasku tak se nedivte =o)))
Viděli jsme v Rakousku klasickýho vidláka co
přijel s autem a nemoha nacpat do nádrže hadici
od nafty došel si pro lopatu a nádrž lopatou
prorazil. Spokojeně načepoval odjel a na další
křižovatce se mu to krásně kouslo =o))))
20. 11. 2013 | 16:54

wbagrden napsal(a):

Budu neustále opakovat, to s autíčky, to je dnes asi už normálka. Žena má benzín a já chrochtáka naftového, takže pokaždé skoro stojím před stojany a chvílu čučím než načepuju a připadám si jak ten debo.
Jinak to ovšem leze dost do peněz.
Záměna pochopitelně.
Veskriz.
http://wbgarden.com/nove/wbgarden.com/Albums/Album1/Source/dwarf_conifer_208.htm
20. 11. 2013 | 16:58

učitelé napsal(a):

to Dr.Honzák

Pokus se Dr.Honzák neurazí a zachová i elementární důstojnost k presidentské funkci,

pak by mne zajímala jeho "paměťová" odpověď k výrokům našich dvou presidentů o svých učitelích:

1)T.G.Masaryk,univ.profesor,první buržoasní president:

"Brentanův mozek byl ostrý jak břitva"

2) Klement Gottwald,tesař,legionář-dělostřelec c.k.,novinář slovenské "Pravda chudoby",první lidově-demokratický president zapsal o poslední návštěvě u J.V.Stalina ,tři týdny před smrtí Stalina,čtyři týdny před svou smrtí:

"Stalin byl bodrý,...."
co "bod -Ry" -Rykov? Roztroušená sklerosa?

25.únor 1948 ,předtím Dimitrov,přítel Stalina -kominterník osobně zajel ke Gottwaldovi:"Neprolévejte zde krev,v SSSR byla úplně jiná situace",Slánského,přítele z válečné Moskvy, poprosil zajistit přechod Čechů-jeho příbuzných Fleischmanů (zde řeznictví v Boskovicích)-ze strany jeho druhé,české, manželky z Moskvy zpět do ČSR,i když Richard právě lifroval letadlo za letadlem materiální pomoci Izraeli.
1953 za Stalina i Gottwalda naživu již fungoval sovětsko-americký fyzikální objev:LASER. Bez Slánského jistěže.Popraveného již.Dimitrov zemřel v Moskvě 1949,tamtéž kde za války zemřel jeho syn s první srbskou manželkou,modní návrhářkou i modelkou-krasavicí z Vídně-salonů, a kde 1933 (v Moskvě žila od r.1925)v době Lipského procesu ona spáchala sebevraždu v psychiatrickém sanatoriu.Nebyli rozvedeni.Dimitrov byl nejmladší zvolený poslanec Bulharského parlamentu 1913.S druhou ženou adoptovali tři děti-válečné siroty.A též havarovali v autě.Přežili.
20. 11. 2013 | 17:03

scientist napsal(a):

to Honzák
Zrovna včera jsme s manželkou shlédli film Jagten (česky Hon), který má velmi blízko k tomu, co píšete o sexuálním zneužívání a dětské paměti.
20. 11. 2013 | 17:05

učitelé napsal(a):

oprava : ne Richard Slánský,ale Rudolf Slánský-otec byl popraven ,gen.tajemník KSČ
20. 11. 2013 | 17:09

čert }:o) napsal(a):

wbgardene
máte nějakou VIP značku
nejste poslanec? =o))))
20. 11. 2013 | 17:09

********** napsal(a):

Roku 1916 Stalin nějakou dobu žil s Trockým v bytě Trockého ve Vídni.
Roku 1917 Stalin ve Smolném kolegu upozornil na šlechtičnu-bolševičku Kolontajovou,že se miluje s mladým bolševikem rev.štábu, zde, o dvacet let mladším než ona.Pozdější velvyslankyně SSSR -u nás za normalizace o ní celovečerní film.
20. 11. 2013 | 17:15

Jana Pechová napsal(a):

čert
Z té naší konverzace ovšem přece jen něco k tématu je - ale až z toho leze husí kůže: pokud by se podařilo objevit mechanismus ukládání vzpomínek, bylo by možné léčit lidi s traumaty (a takových je požehnaně: od válečných veteránů přes zneužité děti po oběti násilí či abnormální výchovy). Jenže na druhou stranu by to byla strašně zneužitelná věc :-(
Nicméně, při vědomí, jak tahle věc dokáže postiženým lidem zasáhnout do života (a leckdy i jejich širokému okolí)...
20. 11. 2013 | 17:20

čert }:o) napsal(a):

Jana Pechová
nóó pokud by se ten mechanizmus podařilo objevit =o)
Zatím nezbývá než spoléhat na vlastní paměť a vyselektovat
to blbý a to dobrý nechat. Nejlepší je zmizet do lesů
daleko od civilizace a médií. V tom zmatku dnešních bludů
je to na paměť mazec a pro slabší jedince i fatální
20. 11. 2013 | 17:32

Gudka napsal(a):

********
"Roku 1916 Stalin nějakou dobu žil s Trockým v bytě Trockého ve Vídni."

Píšete nesmysly. Špatně jste si přečetl článek, který se pozastavoval nad tím, že ve stejnou dobu žili chvilku na stejném místě (t.j. ve Vídni, ale nikoliv ve stejném bytě), Trocký, Stalin, Hitler a Tito. Dokonce tito žurnalisté spřádali teorie, že Stalin se s Hitlerem potkával na procházkách zámeckým parkemn. Což je nejspíš kravina.
Konkrétně: nebylo to 1916, ale 1913. Trocký bydlel v Rodlergasse 25, Stalin v Schlosstraße 30.
20. 11. 2013 | 17:36

olga napsal(a):

Dennisi, církevní restituce nám nijak neublíží. Dokonce si myslím, že jsou jiné věci, které nás zatěžují daleko více. Ovšem to nás nezabije. Do mozku bych si ovšem šťourat nenechala. Doufám, že to bez mého souhlasu možné nebude.
20. 11. 2013 | 17:57

dotaz napsal(a):

Pane Honzáku,
teď tedy příliš rychlá myšlenka,prosím o pardon,
nemohl byste zdatné čerty a čertice místo do lesa posílat za Zelenými
a ekology s nějakými pekelnými úkoly...aby bylo jasno jestli převládne na Zemi peklo či zemský ráj to na pohled?

Ta pekelná tornáda zatímjen americká by se mohla usídlit i v naší kotlině,neb vy psychiatři milujete ty emerické DMS či co..aby ta pekelná tornáda nešla za svými...
Vy snad nemáte z přírody strach a respekt jako z díla Božího?
20. 11. 2013 | 18:01

Richard napsal(a):

"Dennisi, církevní restituce nám nijak neublíží. Dokonce si myslím, že jsou jiné věci, které nás zatěžují daleko více. Ovšem to nás nezabije"
olga

když osvobodíme Ratha, resp. když jej soud zbaví viny, tak nás to taky nezabije...pár miliónů, vždyť to je nic, ... nakonec ani ty divoké privatizace v devadesátých letech nás nezabili...tak, co se tolik vzpíráme pro pár nevyjasněných miliard, že...
navrhoval bych novou amnestii, ta nás taky nezabije...
když si teď nasadím kuklu a půjdu do banky pro pár tisícovek, taky to nikoho nezabije....takže v poho...
20. 11. 2013 | 18:18

dotaz napsal(a):

Richarde,jéžiškunakřížku,
to nevíte,že Vás zastřelí?
Zatímco na božské a andělské tuneláře pro jejich chytrost a krytí nikdo nemůže?
20. 11. 2013 | 19:04

******** napsal(a):

to Gudka:Moc mne mrzí,ale napsal jsem to co jsem četl.

Hitlera ,máte pravdu,tam plésti je echo pozdější smlouvy Ribentrop-Molotov.Dokonce Ribentrop při vručení Noty zahájení války s SSSR sovětskému velvyslanci v Berlíně při odchodu špitnul:Já byl jediný proti.Asi byl na své dílo 1939 hrdý. O málo později již kraloval mezinárodní tiskovce naopak.
V detailech se dnes ví,že Německo poslalo na předválečné i válečné území SSSR kolosální množství rusky trénovaných měsíce na vše, mluvících špionů a diversantů sruskou uniformou,hodností,voj.knížkou (obvykle desantem s perfektními dokumenty a naučeným CV,protože to se u Rusů dny přezkušovalo),hodně ze zajatců.Obvykle se stali pak tam spíše "dvojáky".I vracejícími,pendlujícími.Jedna taková jistá leningradská rodina Rusy stála tisíce životů,lodě,mosty.Nicméně i velké množství individuálních zrad,nebo i ukrajinsko-litevsko-lotyško-estonská-tatarská emancipace na fašismus horší než Němci-Poturčenci.Stará garda carských a kozáckých emigrantů.Vlasov-zrádce okolnostmi z hladu .
Ale nicméně Němci Rusy nešetřili.To byly výjimky.
Člověk se dnes nestačí divit těm prohrám SSSR v začátku války.
Jak ale ukázal konec války,Němci si po celou válku udržovali rezervu 3 miliony vojáků (přes odpor Hitlera často-ten chtěl rezervu v územích-nárazník,jaký měli Rusové 1941 v Polsku a Finsku)na úplný závěr a Rusové asi trojnásobek.To vysvětluje mnohé.Rusové ztráceli více tanků a letadel při rovnováze sil,ale nebylo to jenom technikou.Třeba u Dněpru a Visly se na ně už vykašlali,vojáci šli,pluli přes vodu v palbě němců na každý metr čtvereční,možná pak už místy někde mrtvá těla tvořila ponton jako u Waterloo-zaplněné těly Francouzů propasti.Celkově Rusové lépe zvládli globální útočně-obranné linie-geometrii a Němci lokální souboje.Videí a memoárů -bezpočet.Dvoj,trojjazyčně.RJ,NJ,AJ.
20. 11. 2013 | 19:11

Medikolog napsal(a):

Richarde,

Karel May kdysi ústy Kary ben Nemsího doporučoval vítězným kmenům, aby byli při výměře "reparací" poraženým moudří, protože kam půjde krást ten kdo byl okraden? K tomu, kdo jej okradl. Kam půjde loupit ten který byl oloupen? K tomu, který jej ožebračil..

Olga, protože nás církevní "restituce", ta krádež a loupež OŽEBRAČÍ, ale nezabije nás.. to, co přejí skalní antikomunisté komunistům přeji já těm církvím a těm "obcím".. Němci si obdobu takového ožebračení prožili po První světové.. a obce se pak divily.

Zrovna ve zprávách zástupci církve katolické a obcí mluvili na podporu likvidační loupeže Čs. národa.. .. že by prý neobdarování obcí bylo pro obce likvidační.. tak ať je OBDARUJÍ JEJICH BOHÁČI ZE SVÉHO, NEBO IZRAEL.. Mě žádný Žid nikdy nic nedaroval.. nechápu, proč bych já a moji potomci měli obdarovávat Čechami Židy! Církevní komedii také nebereme; ať si ji financuje Vatikán a konzumenti planých slibů samozvaných zástupců židovského boha na Zemi.

Zlatý poctivý Islám, budiž jméno Alláhovo nastotisíckrát pochváleno.
20. 11. 2013 | 19:22

dotaz napsal(a):

no-jo,jak ti králové,generálové a šéfové vlád vytvoří atmosféru války/psychozu kdo z koho/
a najednou se mrtvoly hodí jako pontonové mosty,že?
Při hladomorech se mrtvoly hodily asi jako potrava pro hladové,že?
Poslušnost jim přisluhujících žoldáků je podivná,že,ale účinně přinutí
masy k bratrovražednému boji.
Jo člověk,to je snad nadbestie....a dokonce asi je to v bibli,že je pánem tvorstva,amen.Nechci se rouhat,ale ten kdo to psal,si neuvědomil,k čemu jeho slova povedou,Bůh mu odpusť.
20. 11. 2013 | 19:22

dotaz napsal(a):

medikologu,
lidi kradou i preventivně,co kdyby je někdo okradl.
A tak se to šíří.
Šaria zlodějům usekává ruce,jednak není 100% možné rozpoznat pachatele zlodějny
v maglajzu,jednak je to krutý a nevýchovný trest,protože dotyčný musí enem žebrat
a trestáni jsou hlavně ti kolem pohledem naňho a tím,že ho musí tučně obdarovat.

Boha s islamisty máme stejného,za to díky,jen pohled naňho jiný,že?
20. 11. 2013 | 19:28

Richard napsal(a):

"Richarde,jéžiškunakřížku, to nevíte,že Vás zastřelí?"

šmarjajosef, tak nakonec budu přece jen slavný
20. 11. 2013 | 19:30

Baba napsal(a):

No, babo, jak já to vidím, tak podstatou zdravého sebevědomí je dostatek barvitého expresívního výraziva a diplómek dokazující svoji živočišnost.
20. 11. 2013 | 19:53

dotaz napsal(a):

Babo,
diploooomeeek dokazuje přeci NADbestialitu.
20. 11. 2013 | 20:23

Baba napsal(a):

Safra klávesnice mačká skoro sama.
20. 11. 2013 | 20:37

Medikolog napsal(a):

Dotaze,

pravý Islám NEMÁ CÍRKEV hamižnou, nákladnou; Muslim se modlí k ALLÁHOVI, budiž jeho jméno nastotisíckkrát pochváleno, ne k obrázkům a k soškám mrtvých lidí jako katolíci, kteří mají model plné chrámy..

A jedinou přímluvou u posledního soudu může být samotný Alláh, milosrdný, spravedlivý, vševědoucí. Ne podvodníci z církví, kteří budou mít sami se svými problémy co obhajovat před Tváří Boží...

Takže každá koruna vložená do jiného vyznání, než do Islámu, je věnovaná Peklu a jeho přisluhovačům.
20. 11. 2013 | 21:00

Gudka napsal(a):

Medikolog
"ne k obrázkům a k soškám mrtvých lidí jako katolíci, kteří mají model plné chrámy"

Ovšem skutečnost, že muslimové se neklaní sádrovým maketám mrtvol připevněných na stylizovaných dřevěných modelech mučícího zařízení, ještě muslimy nijak nevyvyšuje na katolíky, jejichž bláhovost je nade vší pochybnost. I náboženství muslimů je tmářstvím nehodným současného člověka.
20. 11. 2013 | 21:12

Odol napsal(a):

Broučku, babu taky přežiju, viď?
20. 11. 2013 | 21:12

Baba napsal(a):

A někteří odoláři vědí, jak na to, přece jen líp.
20. 11. 2013 | 21:24

skeptický napsal(a):

Jedni žijí ve třináctém století,druzí zase v jednadvacátém,třetí někde v padesátémšestém.Podoba lidstva se nijak moc nezměnila.
Kradou sice všichni,ale vývoj zdá se spěje k beztrestnosti.

Matematický příklad.
Hodím do studny kámen.Za 15 vteřin se ozve žblunknutí.
Otázka : kolik je hodin?
20. 11. 2013 | 21:32

Radkin Honzák napsal(a):

Ad skeptický:
Půl desáté a dvě minuty.
Ale nevím, proč chodíte v tuhle nelidskou dobu v tomto hnusném počasí házet šutry do tak hlubokých studen.
20. 11. 2013 | 21:51

Babababa napsal(a):

Komunikace verbální i nonverbální, osobní i na dálku, je hojně používaným nástrojem. Na základě zpětné vazby volíme další kroky. Teď ještě, aby člověk volil pro správný typ zpětné vazby. Leda by měl z opaku nějaké specifické potěšení.
20. 11. 2013 | 21:55

Poznámka napsal(a):

Jen věcná poznámka. Blog má bý něco jako deník, event. glosář aktuálních událostí. Je škoda, že se stává zvykem stále častěji (i u jiných autorů) přetiskování textů určených jiným médiím. Je to jen sebereklama a ta by do blogů patřit (podobně jako jiné druhy reklamy) neměla. Na takové texty stačí odkaz.
20. 11. 2013 | 22:43

skeptický napsal(a):

Doktore,

Mezi půl desátou a dvěma minutami,a 21:51 je 19 minut.Trvalo Vám to tak dlouho dopsat,nebo jsme tu na stopě nějaké záhadě?

Ten příklad byl jen jako.Musíte si to abstrouhat.
20. 11. 2013 | 22:47

Radkin Honzák napsal(a):

Ad skeptický:
Půl desáté a dvě minuty byly, když jste vrhnul.
Tedy kámen do studně.
Neptal jste se. "Kolik bude?"

Ad poznámka:
Z kodexu blogera:
4. Bloger a komerční informace
- Bloger může na svém blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity za předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Upozornění musí být viditelné u každého textu, který svojí povahou naplňuje definici komerční propagace.
Vzkaz mojí malé myšky Vaší kočce nebudu raději publikovat.
20. 11. 2013 | 23:14

Richard napsal(a):

"- Bloger může na svém blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity za předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Upozornění musí být viditelné u každého textu, který svojí povahou naplňuje definici komerční propagace"

"ha, konzum...", in flagranti
20. 11. 2013 | 23:23

skeptický napsal(a):

Doktore

Plausibilní vysvětlení.Měl jsem obavy,zda se vám nezastavily hodinky,nebo budík.

Živój,to je hlavní.

Nedávno jsem četl o nějakém Meiselovi,co si svých hodinek velmi cenil.Prodal mu je dědeček na smrtelné posteli.

V takovém Rusku ještě po válce mít hodinky bylo rodinné bohatství.

To máte jako s koukáním do vesmíru,to co vidíme už tam třeba dávno není.Učeně anachronismus.

Tady kousek,támhle kousek,ted mne vidíš,teď zas ne,praví Kniha.
20. 11. 2013 | 23:55

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....jóó, paměť, to je mrška proradná.

Domnívám se, že jsem to už při nějaké příležitosti tady na Akt. psala. Mám problém, že mi mnohé sny pokračují jako skutečnost. A protože se probouzím velice rychle, vteřinově,....někdy nedokážu oddělit sen od skutečnosti, protože to má koninuální logiku.

Příklad z posledního takového snu.

Přezouvám na zimu celá kola, koupila jsem si 4 disky, nestahuji gumy, .... je to rychlejší. Měla jsem domluveno, že až se večer vrátím, že můj soukromý opravář aut doma zvedne auto, přehodí kola, je to rychle hotové. Jenže pršelo, z auta by na něj kapalo, v dílně nepořádek, a bylo už pozdě večer, tak jsem mu telefonovala, že to odložíme na další den. Sice říkal, ať přijedu, ale,.....kola zůstala v autě nepřehozená.

V noci jsem pak měla sen, že jsem přecijenom jela na tu výměnu,...sen byl jak realita.

Rámo, když jsem přišla do garáže, stojan na kola prázdný,....někdo mi ukradl letní kola, vždyť jsem je tam večer rovnala,.....tak jsem začala zjišťovat, co se ještě ztratilo,.....proč psi neštěkali, když byla v garáži nezvaná návštěva,....a.t.d.,.....až do chvíle, než jsem otevřela auto a zjistila, že kola se zimními gumamami jsou pořád v kufru a auto nepřezuté.

Mám za život stovky takových podobných příhod, kdy můj mozek nějak nerozlišuje skutečnost a snové představy, které jsou věrnou kopií skutečnosti, která teprve nastane.....a jejich součástí je i několik trapasů.

Snažím se tomu předejít, že si vše zapíšu a večer odškrtávám,....ne vždy to dodržím, zabírá to čas, ale alespoň vím, kde je hranice reality a kde je už jen představa.

Jsem přesvědčená, že kopírovat lidskou paměť a prohlížet si ji jako film se vědě hned tak nepodaří,....lépe, asi nepodaří nikdy,....nebo, podaří, až bude mít věda k dispozici umělý mozek stejné struktury jako ten původní.
Díky za blog,....Tužka.
21. 11. 2013 | 00:11

Digi napsal(a):

To autor

Snad chraň nás Pán Bůh, ne?
21. 11. 2013 | 00:11

Richard napsal(a):

Tužka
mně tohle hlava dělá taky, když před spaním něco řeším a usnu, často dále přemýšlím i ve snu, mozek mi začne samovolně přehrávat situace, asi jako více různých verzí filmu, z nichž jedna má být správná, vést k řešení, velmi často se mi pak stává, že ve snu jakoby vyřeším nedořešený problém s nimž jsem uléhal. Ten pocit "aha, takhle to je", je na hranici mezi sněním a probuzením hrozně silný, ale sotva se probudím naplno, nevím nic, byť cítím, že to řešení je jen kousek ode mě, za mnou, na dosah, jen zavřít oči a vybavit si jej a natáhnout pro něj ruku resp., no bohužel s probuzením je vždy a vše nenávratně zapomenuto, zůstává jen takové zvědavostní svědění "co to asi bylo?"
To Vaše snové přezutí na mě dělá dojem, že je vlastně fantazijně dořešená situace, kterou jste přála odžít ve skutečnosti, resp. že jste výměnu odžila zástupně ve snu, jako ve skutečnosti nesplněnou "povinnost", která Vás i ve spánku frustruje/straší...tím jste si vlastně zástupně uspokojila jakési přání a dosáhla uvolnění, žádoucího stavu - výměnu kol a mohla spát..
píšu o to moc složitě, a ono je to přitom jednoduché jak facka...
tohle je typ snu, který viditelně navazuje na realitu, nevím, snad je v tom i nějaká hlubší symbolika - kola, duše, výměna = přizpůsobení
21. 11. 2013 | 00:52

Myšelín napsal(a):

No nazdar. Teď ještě by nám scházelo, abychom po letech došli k závěru, že perníková chaloupka nebyla léčebna pro neduživé děti, kde si mohli ukládat na horší časy, ale obyčejná hladomorna Alibaby a čtyřiceti loupežníků.
21. 11. 2013 | 02:15

Myšelín napsal(a):

mohly
21. 11. 2013 | 02:15

dotaz napsal(a):

no co se týče šaríi,tak ukamenování nevěrné ženy je jednak krutý trest,z něhož má radost jen manžel a milenec,a házeči kamenů jsou najednou týmovými vrahy,ne?
Co se pak s těmi týmovými vrahy děje podle šaríi?
21. 11. 2013 | 06:21

tužkoit napsal(a):

Jestli MUDr.Honzák nemá u někoho sekeru nebo již válečnou sekeru zakopal?

Masaryka s Gottwaldem lze třeba sblížit úlohou:

Jaká je pravděpodobnost,že když 21 sekerami rozštípeme
300 000 špalků dřeva za 68 let,že v roce 69 letopočtu Babylonského z Orloje na Staroměstském náměstí 4 ze seker budou tupé.V začátku letopočtu všechny naostřeny.
Paní Gottwaldová s Pehem bysi mohli(y) podat ruce,že.Oběti profese.Lučané drželi orly a sokoly na kopích a pustili je chvíli předtím než Lužici polnicemi boj Svantovíta s Odinem započali.Vosy strunami ublížily Merovejcům.
21. 11. 2013 | 08:48

Medikolog napsal(a):

Gudka včera 21.12

Muslimové jsou mnohem lepší než katolíci tím, že nemají Církev A NEPODÍLEJÍ SE NA CÍRKEVNĚ-OBECNÍ MEGALOUPEŽI! To jsou biliony...

Takže když někdo musí mít náboženství levantinského vyznání, nechť je to Islám.
21. 11. 2013 | 09:01

zdenekb napsal(a):

Velmi zajímavé, díky.

Jen mě napadlo - co když se Chris v obchoďáku skutečně ztratil a z paměti to vytěsnili rodiče?
21. 11. 2013 | 09:38

Baba napsal(a):

Hold Evropa si svý instrukce nechá pro sebe.
21. 11. 2013 | 10:51

Odol napsal(a):

Prosím, potvrďte svoji neochotu sdílet péči o kohokoli jiného ratolesti.
21. 11. 2013 | 11:11

dennis napsal(a):

"...Mám za život stovky takových podobných příhod, kdy můj mozek nějak nerozlišuje skutečnost a snové představy, ..."

Pani Tuzko,
chtel jsem poznamenat, ze s podobnymi prihodami zapasi mnoho lidi, nejen Vy sama. Po vterine jsem si uvedomil, ze vlastne vsichni, naprosto vsichni, at uz se pysnime vyraznymi odlisnostmi dusevniho sveta, a nebo jsme lidmi bez jakekoli vyjimecnosti, proste vsichni zijeme ve svete svych predstav. Svet predstav a domnenek je obrazem sveta, ktery existuje mimo nase vedomi.

Ti nejmoudrejsi, nebo radeji ti s uzasnymi intelektualnimi schopnostmi se ve svych predstavach blizi onomu svetu mimo nas verneji, nez ti z nas, kteri uveri kde cemu. A ze vseho nejvic jsou vzdaleni okolnimu svetu ti, kteri veri vsemu, co si mysli.
21. 11. 2013 | 11:39

mb napsal(a):

potěš nás pánbů ...
21. 11. 2013 | 14:54

somnambulka napsal(a):

ad dennis

a jsme u základů buddhismu :-)
21. 11. 2013 | 16:44

Richard napsal(a):

"A ze vseho nejvic jsou vzdaleni okolnimu svetu ti, kteri veri vsemu, co si mysli."

- nebo ti, co věří všeumu, čemu věří
- nebo ti, co věří všemu, co říkaj
...to by podle mě taky šlo...
- nejuvědomělejší jsou poté ti, co nevěří vlastním očím a uším..

no, to jsem to hezky shrnul...
21. 11. 2013 | 17:38

Akrs napsal(a):

Ad Richard napsal(a):
kůň se často dostane i tam, kde mercedes nemá šanci..

Já jsem tímto : "Mám za to, že mezi průměrnými psychology, psychiatry, psychoterapeuty a těmi špičkovými , je rozdíl nikoli jako mezi trabantem a mercedesem ale jako mezi koněm a mercedesem." chtěl říci, že žel je mezi nimi
kvalitativní rozdíl, nikoli kvantitativní.
Např. by mi zajímalo, který/á psychlog/žka
dělala testy místním naším policistům u nás "na okrsku". Jejich chování bylo pro mne dosti zarážející , když jsem je byl nucen 2x navštívit.
21. 11. 2013 | 18:29

Richard napsal(a):

"Např. by mi zajímalo, který/á psychlog/žka
dělala testy místním naším policistům u nás "na okrsku".

určitě policejní...
21. 11. 2013 | 19:36

Richard napsal(a):

Akrs
oni na to maj asi standardizované testy, jejichž výpovědní hodnota je ovšem dosti pochybná, ...
jinak, také jsem měl nedávno čest s policií, zavolali si mě na služebnu, kvůli zkopírovanému textu z internetu, ten jsem zkopíroval z jednoho, veřejně přístupného fóra a vložil do jiného, taktéž veřejného webu...ten text byl veřejně přístupný, ale obsahoval některé osobní údaje o člověku z jedné mediálně známé causy. Nedošlo mi, že bych se tím mohl něčeho nepatřičného dopustit, neboť jak píšu, text byl veřejně přístupný a jen jsem ho zkopíroval a vložil jinam.
No a policajti si mě zavolali a prý, jak jsem se k tomu textu dostal. Tak jim říkám, že jsem ho zkopíroval z jistých stránek, dokonce jsem uvedl pod textem i citaci z kterých. No a oni zas, odkud to mám a že to jsou osobní informace a že jsem cosi porušil a hrozí mi tohle a tohle. Tak jim říkám, ať se podívaj na ty stránky, odkud jsem to zkopíroval, že to tam možná ještě bude, no a policajt na mě prý ať ho nepoučuju, che. Tak jsem musel na něj citlivě, a hezky mu to vysvětlit znovu, pomalu a empaticky. Pak na mě zkoušel nějaké kecy, jestli si prý uvědomuju, co mi hrozí a furt se ze mě snažil velmi "rafinovaně" dostat něco, co nebylo a není, ani vlastně nevím proč, asi si myslel, že jsem hacker a ten text jsem čórl z nějaké chráněné databáze, nebo nevím, jaký mělo jeho jednání smysl. Přitom, kdyby se podíval na ty stránky, které jsem pod zkopírovaným textem sám uvedl, tak by zjistil, že je veřejně přístupný, nebo alespoň byl, to šlo jistě snadno zjistit, neboť šlo o zavedené stránky.
Pak jsem se dozvěděl, že stejný text snad vyšel dokonce v tištěném odborném časopisu, no a policajt mě tam lámal a chtěl ze mě asi dostat, že jsem sofistikovaně pronikl do nějaké zabezpečené databáze, odkud jsem ho měl snad ukrást. Přitom takovým věcem, operacím s PC rozumím asi jako domácímu úklidu a práci s prachovkou. Pak jsem mu ještě diktoval formulace do spisu, aby věty dávaly smysl a kontroloval gramatické chyby, no, tož tak.
21. 11. 2013 | 21:38

dennis napsal(a):

Pane Richarde,
na tema duveryhodnosti (a zaroven i otazce spravneho pochopeni sdilene informace) velice pekne pise Don Miguel Ruiz se synem v knizecce Pata dohoda. Tema knizky bych shrnul jedinou vetou asi tak: Ucte se poslouchat velice pozorne, ale nicemu neverte. Sam pro sebe jsem si z toho vzal ponauceni, ze kazdy podnet stoji za to, aby jej clovek apriori neodvrhoval (venoval mu tolik pozornosti, kolik casu tomu muze venovat), ale nikdy nepropadal devotnimu nadseni. Proste aby se clovek vyhnul tomu, ze bude horlive delat hlasnou troubu myslenkam, o kterych treba muze brzy zjistit, ze vyjadruji jen velmi specificky a uzouzoucky obraz sveta, ktery muze se jevit i velmi odlisne, ne-li jako omyl.

Pani Somnambylko,
budhismus je kouzelne a smysluplne zbudovany komplex lidskych postoju ke vsem dulezitym aspektum zivota. Ateiste, jsou-li mravni, nemuseji prijimat celou nauku o nesmrtelnosti duse a jejim opakovanem zjevovani a i tak se mohou v zivote vyrovnavat s existencnimi otazkami stejne cestne a uspokojive jako budhiste.

A poznamku nakonec - tusim, ze clovek je zdrojem vseho, co se muze moudreho o zivote, prirode, vesmiru rici. A ze uz to asi bylo receno. Rozdily v tech poselstvich jsou dany pouze dobou a mistem, kdy se ktery autor ci kolektiv autoru dobral k jednotlivym kapitolam zivota. A tak si myslim, ze kdyz bereme zretel na kulturni zvlastnosti jednotlivych uceni, muzeme cerpat pouceni z kterehokoliv zdroje. Necini mi problemy cist Stary i Novy zakon, moudrost starych Tolteku a nebo Tibetskou knihu smrti. Vsechna ta sdeleni usiluji o to, aby pomohla lidem, komunitam, cloveku zit a prezit.
21. 11. 2013 | 22:52

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Richard a Dennis, díky, pánové,....to prolínání snů a skutečností,.....mám to už od dětství.

Tak ještě jednu příhodu, na kterou ráda vzpomínám,...je z dětství,....

Cestou do školy a ze školy jsem chodila kolem chalupy, kde měli štěňata. Fena byla vstřícná, nechala mě si s nimi hrát. Jedno jsem si obzvlášť zamilovala,....paní jsem říkala, .... vzala bych si ho, ale už jsem jednoho psa od svého nevlastního dědečka dostala,....neměla jsem odvahu, říci si o dalšího psa.

Ovšem,....na vesnici se nic neutají, paní řekla dědečkovi, jak se mi šťěně líbí,......a mě se šťěně líbilo tak, že se mi o něm zdály i sny.
Pak jsem si před spaním umínila, že až se zítra vrátím ze školy, tak pěstouny poprosím, zda bych si nemohla přinést dalšího psa,.....a v noci se mi o něm zase zdálo,.....jak si ho nesu v košíku, dávám do krabice,.....ráno po probuzení jsem ještě v posteli přemýšlela, zda bych to neměla říct už ráno,.....to o tom štěněti.

Když jsem se posadila na posteli, a pohlédla na zem vedle ní,.....byla tam krabice a v ní spalo vytoužené štěně,....

Běžela jsem za pěstouny do chléva, kde ráno pracovali a moc jim za šťěně děkovala a ptala jsem se,....jak se dozvěděli, že chci tohle šťěňátko,.....Dědeček mi odpověděl,....vždyť sis ho včera večer přinesla.

Tak jsem nevěděla, jak to skutečně bylo,....přinesla, ... nebo nepřinesla.

Až cestou do školy mi paní od štěňat v tom udělala jasno,....Můj nevlastní dědeček od ní věděl o mém přání a šťěně večer donesl,......a pak si ze mne udělal malý žert.

Celé to ráno tenkrát, .... jsem pořád dokola převracela a sledovala časovou smyčku,...večer,...sen,....ráno, a jak se tam to štěně objevilo,....

A další nevýhoda prolínání snů a skutečností,....když ve snu vyřeším prekérní situace,....a ráno dodatečně zjistím, že to byl jen sen,....a je to pořád na pořadu dne,....tak je ze dne hned psychokivadlo.
Tužka.
22. 11. 2013 | 00:09

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....další sen,....kyvadlo,....
Tužka.
22. 11. 2013 | 00:16

somnambulka napsal(a):

Sny jsou výsledkem každonočního neorganizovaného mejdanu neuronů, do kterého jim naše myšlenky nemohou zasahovat. Je to neuvěřitelný rej postrádající jakoukoliv zákonitost a logiku. Některé neurony jsou např. zlomyslné, další veselé, cestovatelské, hádavé, erotické, sportovní, laskavé nebo ukecané. Tyto všechny, když se spojí, vytvářejí v mozku bizarní sny a skvěle se baví. No a my, lidičky, se pak po probuzení snažíme v nich najít nějaký smysl. Omluva, pane Freude. :-)
22. 11. 2013 | 07:43

dennis napsal(a):

Pani Somnambylko,
necetl jsem prilehavejsi popis bdeleho mysleni: "Je to neuveritelny rej postradajici jakoukoliv zakonitost a logiku... neurony (lidske schopnosti) jsou zlomyslna, vesele, hadave eroticke, laskave nebo ukecane."...

Vsude, kam se podivam, vsechno, co si prectu, vsechno, co rikam i ja - vsechno to vyhovuje vasi definici sneni. Neni to bajecne?
22. 11. 2013 | 08:41

zdenekb napsal(a):

somnambulka:
Já mám pár neuronů cestovatelských, několik dobrodružných, občas se najdou i sportovní. Ale ze všech nejvíc mám erotických. Ovšem zlomyslně erotických. A to je pak peklo...! :o) Ale stejně se na ten biják každý večer těším.
22. 11. 2013 | 09:56

modrý edvard napsal(a):

Děkuju za článek. Někteří lidé zřejmě mají schopnost si implantovat vzpomínky a potom je přesvědčivě líčit. V chování ve společnosti to je nejspíš vývojová výhoda - je lepší něco tvrdit s jistotou (slyšela jsem hlasy, bylo tam víno, a tak), než říkat pořádně si to nepamatuju, nejspíš bychom měli jít doleva.
22. 11. 2013 | 10:57

Richard napsal(a):

"a v noci se mi o něm zase zdálo,.....jak si ho nesu v košíku, dávám do krabice,.....ráno po probuzení jsem ještě v posteli přemýšlela, zda bych to neměla říct už ráno,.....to o tom štěněti.

Když jsem se posadila na posteli, a pohlédla na zem vedle ní,.....byla tam krabice a v ní spalo vytoužené štěně,...."
Tužka
tohle je asi klasická Frojdovština Tužko, aneb "sen jako splněné přání"
--------------------

"Sam pro sebe jsem si z toho vzal ponauceni, ze kazdy podnet stoji za to, aby jej clovek apriori neodvrhoval"
Dennis

pane Dennisi, s tímhle přístupem bych musel mít asi sto nebo tisíc hlav, i tak bych je měl nafouklé jak pouťové balónky, ale asi chápu, chcete říct, že v každém šprochu, může být obohacení trochu, ale současně je důležité, zachovat si vlastní postoj....
22. 11. 2013 | 11:21

dennis napsal(a):

Pane Richarde,
vy mne skadlite. Uz podruhe jste uvedl neuplny uryvek. :-) Ta veticka o tom, ze bych neodvrhoval kazdou myslenku, pokracuje poznamkou v zavorce: "pokud mam na to cas".

Uznavam, ze bez tohoto pripodotknuti se vam podarilo na onu prvni polovinu vety sikovne reagovat. Musim s vami naprosto souhlasit. I kdyby vsechno, na co clovek narazi, byly same hlubokomyslne myslenky, tak reagovat na vsechno nemuze. To by se jeden brzo zblaznil. :-)

Tou poznamkou o uznani kazdeho sprochu jsem mimo jine mel na mysli zasadu, ze se o zadnem nazoru nevyjadruji hlasite: To je ale hloupost! a nebo: To je ale hlupak! Prinejmensim si to zaden clovek nezaslouzi. Si myslim. Za dulezitejsi nez dodrzovani jiste miry zdvorilosti povazuji onen zdrzenlivy postoj, ktery muze zdrzet cloveka pred vlastnim zesmesnenim (kdyz se pozdeji omlouva za svuj zbrkly omyl nebo predchozi nevedomost).

Kdyz uz jsme se do sebe pustili, zeptam se vas. Co si myslite nebezpeci, ktere je zakleto v lidech bez historicke pameti? A o nadeji, ze lide s logickym myslenim mohou ovlivnit budoucnost naroda?
22. 11. 2013 | 13:02

Richard napsal(a):

"Za dulezitejsi nez dodrzovani jiste miry zdvorilosti povazuji onen zdrzenlivy postoj, ktery muze zdrzet cloveka pred vlastnim zesmesnenim (kdyz se pozdeji omlouva za svuj zbrkly omyl nebo predchozi nevedomost)."
Dennis

myslíte, že se člověk nemůže zesměšnit zdrženlivostí?
asi chápu, co se mi snažíte říct, ale emocionální lidé jsou někdy velmi zajímaví, dokáží vystihnout jádro věci, byť třeba také často míjí..ve své živosti si s tím však nelámou hlavu, je to součást jejich temperamentu, povahy, pak jsou samozřejmě lidé, kteří dvakrát, třikrát, čtyřikrát měří až nakonec vůbec neuřeží....hloubaví, přemýšliví, do sebe stažení, zdrženliví..
nemám pocit, že by jeden či druhý přístup byl a priori směšný, záleží jak každému, co vyhovuje, v čem se cítí dobře a spokojený, s jakým řešením je v souladu...
existují lidé, kteří litují toho, co udělali/řekli a pak zase ti, kteří litují toho, co neudělali/neřekli...takže to je těžko
směšné může být obojí, ale také nic, záleží jako takové situace nahlížíte, i sebe v nich..
--------
"Co si myslite nebezpeci, ktere je zakleto v lidech bez historicke pameti? A o nadeji, ze lide s logickym myslenim mohou ovlivnit budoucnost naroda? "

nevím, pane Dennisi, jen nemám pocit, že logické myšlení je něco spásného, člověk je tvor citový, emocionální, pln rozporů a paradoxů, stejně takový je i život, logické myšlení vede často k jednoduchým a jasným závěrům, která mohou být realitě dosti vzdáleny...
Logické myšlení a naděje? Spíše mám obavy z racionalizování, tzn. rozumového, logického vysvětlování "proč by něco mělo být, i když zjevně není", či tak nějak... = rozumové, logické ospravedlňování/vysvětlování neospravedlnitelného
Historická paměť?
Nevím, tohle se často skloňuje s komunismem, nevím ...osobně komunisty nerad, ale přijde mi zvláštní, že někdo odkazuje na historickou paměť, přičemž je jasné, že spoustě lidí je milejší bezpečná konformita s autoritářem než nejistá svoboda...
Pro mě je to taky nepochopitelné, možná jako cítění obětí tzv. "stockholmského syndromu", kdy oběť pocítí sympatie ke svému únosci...
nevím pane Dennisi, ale nemám pocit, že jsme se do sebe pustili, jo jo, občas do věcí šťourám, z různých stran se snažím dobrat ke kořenům, přesně v duchu toho, co jste napsal, tzn. jestli člověk hlásá jen něco, co kdesi slyšel nebo to, co říká, vychází z něj samého, ...
ale jak jste napsal prvně, člověk nesmí věřit všemu, co věří...
nebo jsem to napsal já? che...už nevím...ale je to dobré...
22. 11. 2013 | 16:21

dotaz napsal(a):

Richarde,
takže teď je fakt,že se na internetu kopírovat nesmí?
A posílat odkazy se smí?
To by byl převrat,protože cokoliv napíšete na internet,tak se to na internetu naklonuje SAMO a zveřejní,ne?
dík za odpověď
23. 11. 2013 | 07:05

dennis napsal(a):

Pane Richarde,
diky za vaznou uvahu nad tim, zda se clovek muze zesmesnit svym nezkrotnym temperamentem, a nebo svou zdrzenlivosti. Nepochybne oba typy povah mohou prinaset inspirujici napady.

A s tou historickou pameti je to, jak rikate, asi jako se stokholmskym syndromem. Lide dovedou svou minulost nenavidet a zaroven si ji zamilovat. Nenavidet a milovat svou minulost zaroven dava stejnou nadeji pro budoucnost, jako ji pouze nenavidet, a nebo nekriticky milovat. Dokonce si myslim, ze neco jako historicka pamet naroda netvori dejiny ve smyslu: "Tam uz jsme se spalili, to uz nikdy neudelame." Kazdy dalsi historicky krok v budoucnosti vychazi z evoluce poslednich dvaceti triceti sto let. A nutne zahrnuje vsechny vlivy vnejsiho sveta, jako jsou napr. stav spolecenskeho vyvoje v zahranici a aktualni velmocenske zajmy. (Treba historicka pamet narodů neurcuje dejiny kontinentu. Ostatne evropske dvacate stoleti je toho ucebnicovym prikladem.)

A s nadeji, ze logicke mysleni lidi muze byt chvalyhodnym stimulem dejin, jsem se rozloucil podobne jako vy. Kazda logicka koncepce vychazi z postulatu, premis a axiomu, ktere si vybira kazdy po svem. Onim kormidelnikem ve vyberu "spravnych" predpokladu pro logickou konstrukci jsou nase city. V te veci mame shodny nazor. Kdyby tomu tak nebylo, nemela by zadna propaganda nebo predvolebni agitace nejmensi sanci nadehnat volice. Historicka zkusenost nam napovida, ze snadneji nad pravdivymi argumenty vitezi ucinky propagandisticke masinerie. Pravda bohuzel neni nikdy tak jednoducha a rychle akceptovatelna jako rafinovana lez.
23. 11. 2013 | 11:46

Richard napsal(a):

ještě k té historické paměti národa, pane Dennisi, ona vlastně formuje povahu společnosti, podobně jako osobní, individuální zkušenost jedince...
tzn. tak jako má jedinec své individuální nevědomí, v němž jsou skryty jeho osobní komplexy/emočně silně nabité témata, která ovlivňují jeho vnímání, prožívání i jednání/povahu, má zase každá společnost své kolektivní nevědomí, které sehrává podobnou roli...např. Mnichov, vláda komunistů, národní obrození atd.

dotaz
mohou se kopírovat texty paní Dotaz, psal jsem o specifickém případu, kdy došlo ke zkopírování osobních dat, které byly zveřejněny, v čemž byl hlavní problém /v tom zveřejnění/,..
resp. problém byl v tom, že byť u nich nebylo uvedeno jméno, díky medializaci causy, bylo jasné o koho jde, ...odborník, který tyhle osobní údaje zveřejnil, tohle spojení asi neodhadl...jen jsem to zkopíroval a vložil jinam....nejspíš mě podezírali, že jsem to vytáhl z nějaké chráněné databáze, přitom stačilo ověřit původní zdroj zveřejnění, který jsem uvedl...
23. 11. 2013 | 13:30

Richard napsal(a):

no a jelikož je člověk bytost individuální/jedinec, i sociální/jednotlivec, tak se v něm vlivy individuálního i kolektivního nevědomí spojují a formují ho...
logické myšlení má nad takovým působením jen pramalou moc, nejen proto, že jsou takové vlivy z povahy věci často nevědomé, ale také díky tomu, že jde o prožitkovou záležitost, navíc často velmi silnou...
, ale racionalisti by Vám řekli asi něco jiného...
23. 11. 2013 | 13:47

Richard napsal(a):

no, a když už tady zase vedu přednášku, tak ještě doplním, že nejhlubší vrstvy kolektivního nevědomí nazval Jung archetypy, jde vlastně o jistý druh komplexů, které jsou společné všem lidem.
23. 11. 2013 | 13:55

dennis napsal(a):

OK, nebudu se prit se samotnym K. G. Jungem. Jen jsem si vzpomnel na varovani, ze nedostatek historicke pameti muze Cechum privodit novy Unor.

Domnivam se spolecne s Petrem Drulákem (Politika nezajmu: Česko a Zapad v krizi, Sociologicke nakladelstvi SLON, Praha 2012, www.slon-knihy.cz), ze vitezstvi Unora byl z velke cast dusledek "historicke pameti naroda" s neblahymi zkusenostmi z prvni republiky at' to bylo rizeni statu nebo zalostny vysledek prvorepublikoveho kapitalismu v oblasti socialni.

Promeni-li se nase mlada krehka demokracie v totalitu, zda se mi, ze to nebude proto, ze lide "zapomenou" jake to za totace bylo udesne a nesnesitelne, ale proto, ze budou vzpominat na mafiansky kapitalismus, ktery se zmocnil vlady nad svobodou i nad spravedlnosti...
23. 11. 2013 | 15:17

Richard napsal(a):

dennis
v podstatě s Vámi souhlasím, jen myslím, že roli sehrála také válka a poválečné rozdělení sféry mocenského vlivu mezi západem a východem...ale to emoční jádro, ta nakloněnost lidu k takovým "únorovým/radikálním, autoritářským, davovým" řešením, byla samozřejmě ovlivněna zkušenostmi z minulosti, které popisujete...
--------------------------
"Promeni-li se nase mlada krehka demokracie v totalitu, zda se mi, ze to nebude proto, ze lide "zapomenou" jake to za totace bylo udesne a nesnesitelne, ale proto, ze budou vzpominat na mafiansky kapitalismus, ktery se zmocnil vlady nad svobodou i nad spravedlnosti"

no, v podstatě ano, zřejmě by sehrály roli obranné sebeklamy = zapomenuto bude z komunismu jen to špatné, zlé, za nekritického vzývání světlých stránek (dojde k tzv. přerámování či přehodnocení minulosti, jejíž zločiny budou tímto prakticky ospravedlněny a integrovány v současné řešení krize)...
k tomu zátěž z doby post komunismu/Klausův systém a jako závěrečná, stylová třešnička na dortu, nynější církevní restituce... = znechucení, černý pohled na vše = vše špatně, deprese vedoucí k impulsivním, agresivním a radikálním řešením = vzrůst nacionalismu, extremismu, levicového i pravicového..
ta zátěž a frustrace se může stát tak velkou, že celá společnost udělá několik kroků zpět a půjde do autoritářské regrese, který jako nástroj moci neváhá užít násilí, represe opozice atd....
Podle mě není problém v tržním systému, ten dle mého není špatný, problém je pokud je podvodný, vylhaný, to pak není kapitalismus ani trh, ale prostý, jednoduchý a vychcaný podvod...stejně jako církevní restituce...
Pokud bude ospravedlněna/zracionalizována i tato, pro mnohé údajně nepodstatná, církevní lež, je dost možné, že bude skutečně pomyslnou třešničkou na dortu, spouštěčem regresivních změn a skutečně se u nás cosi prolomí směrem zpátky.... antikomunisti obhajující církevní restituce se pak budou hrozně divit,
jak jsem už někde psal, jejich podíl na takové potenciální regresivní situaci je však pro mě očividný, společným jmenovatelem je totiž podpora či umožnění průchodu lži, podvodu a klamu, je celkem
jedno, zda-li je komunistický nebo církevní. patologické, obranné sebeklamy/sebepodvody tím jen naberou na síle...což umožní vstup na scénu patologickým hráčům, jakými jsou nejen církevní, ale také komunističtí pohlaváři....
snad se to nestane...
jednoduše řečeno, komunistická patologie jako obrana proti patologii tržní, církevní....
23. 11. 2013 | 16:48

dotaz napsal(a):

Richarde,
ale to by mohlo způsobit i revoluci ve zdravotnictví,kde mají o každém nás složky osobních údajů,které dokonce chtějí elektronisovat a hodit na inetrnetovou komunikaci-aby se nadala kopírovat a zneužít intomní data-
to asi budou muset investovat do šifrování a anonymisace dat /i před samotnými zdravotníky a ajťáky a hackery/,že?

Páni,to bude stát asi prachy,zaplatit si stroj podbný enigmě,že?
23. 11. 2013 | 18:06

Richard napsal(a):

dotaz
no, hlavně je to asi trestné, dolovat takové věci ze soukromých či lékařských databází...
asi stejně jako jejich případné použití, tedy mimo "povolené, státní záležitosti"...bo ty můžou všechno a jak se tajné složky rozhodnou, že jste neslušný agent cizího státu, krycí jméno "Dotaz", na hlavě navíc podezřelý šátek, tak aj do lékařské složky Vám vlezou a počtou si,..to se pak doví, kdy jste měla rýmu, kdy Vás bolela noha, kdy zas hlava ... kolik si na Vás doktor připsal hodin, nevykonaných zákroků, atáák...
...
23. 11. 2013 | 18:22

dotaz napsal(a):

Jen by mně zajímalo,jestli se pozná oprávněné vnikunutí proti neoprávněnému,tajné služby můžou být různých států.

To bude asi jako oprávněná injekce a neoprávněná injekce,pozná až soudní lékař,že,
možná....
No hlavně funkce soudů má být výchovná,takže rozprávění o soudech je naopak společensky žádoucí,
na tom není nic podezřelého.
24. 11. 2013 | 07:27

dotaz napsal(a):

Taky si myslím,že nešifrovaná osobní data házet na internet napospas hackerům je lajdáctví,
že.
24. 11. 2013 | 07:29

dotaz napsal(a):

Myslím,že bude fajn,že si zdravotníci uvědomí,že dělají chybu,když veřejně píší:Měl jsem pacientku Annu O...z města tohoto a to byla hysterka...Freud a jeho přítel
tím prosluli,různé knížky jako Vesnický lékař a tak...
http://sigmund-freud.webnode.cz/pripad-anny-o-/

Nepovídejte mi ,že i zdravotníci můžou podbně jako tajné služby všechno?

Taky máme globalisaci i politicky podporovanou,zvou nám do Evropy např.čínské sestry,včerea to bylo v telce,
tak jste asi Richarde,vedle jak ta jedle.
24. 11. 2013 | 07:45

dennis napsal(a):

Pane Richarde,
jak uz jsem rekl drive, nase nazory jsou si v mnohem velice podobne. Na tendence, ktere nasi demokracii pomalinku naklaneji k totalitnim formam vlady, mam i jednoduchou verzi. Takove laicke rceni: Ve state, v nemz nefunguje pravo, nelze se dovolat spravedlnosti a predevsim kradou a lumpaci vsechny vrstvy spolecnosti, tak v takovem state nekdo musi zavest Pravo a Poradek. Jinymi slovy to vyjadril predvolebni slogan CSSD - Fungujici stat potrebuje pevnou vladu.

Tendence k "naprave nesvaru", ktere rozvinula ona vlada kleptokracie, muzeme sledovat temer vsude, kam pohledneme. Toho, ceho se bojime, je onen kardinalni rez, ktery nam nejspis neprivodi seniori z KSCM. Neblahe tuseni nam napovida, ze onu "napravu" privodi lide, kteri maji radi predevsim narod a pak take socialni spravedlnost.

Mozna si historicke souvislosti jednou budeme moci osvetlit nejen myslenkami Carl Gustava Junga, ale take myslenkami Gustava Fromma, jak je velice specificky vyjadril ve sve praci Escape of freedom, v cestine Strach ze svobody.
24. 11. 2013 | 13:47

Richard napsal(a):

"Ve state, v nemz nefunguje pravo, nelze se dovolat spravedlnosti"

dennis

podle mě nefungují ani společenské vzory, resp. důležité symboly jako jsou prezidenti a představitelé vlád, ti totiž významným způsobem ovlivňují něco jako "svědomí" společnosti = vzory jednání, hodnoty, ideály
Klaus, Zeman, Nečas, atd.? kdo by chtěl být jako oni? snad jen idiot

Jinak, nejspíš máte na mysli extremisty z dělnické strany, no ano, nacionalismus očividně roste, stejně jako bují také extremismus levicový - komunismus, taková běžná reakce na společenskou frustraci - radikalismus, jednoduchá, rychlá řešení..atd.
Jen maličká oprava, asi jste se překlepl, Fromm byl Erich
Můj osobní pocit je, že to, co sehrávala v minulém režimu konformita a podpora komunistickému molochu - Velkému bratru, v době dnešní sehrává konformita vůči moci peněz, pokud člověk nemá sílu nenechat se koupit ke spolupráci = lži, podvodu, stává se vlastně agentem Velkého bratra - moci peněz, tak jako v dobách totality různí soudruzi a aparátčíci, těžící ze spolupráce s komunistickým molochem ..
Problém je v tom, že tak jako v dobách totality nebylo vůbec snadné nespolupracovat či nebýt konformní, není snadné ani teď odolat moci peněz. Navíc, ta spolupráce s nimi je u mnohých krásně zracionalizovaná a hranice jsou mlhavé. Nepřítel je jakoby rozptýlený do mnoha různých lží, podvodů a klamů, ve výsledu však může skrze ně nastat úplná kolaborace s penězi.
to jen taková osobní úvaha, navíc kolaborace s penězi není totožná s konzumem, kolaborovat může i člověk tzv. duchovní, který prostě na penězích jen sedí, nebo je shromažďuje, aniž by si za ně koupil třeba jen bonbón...
-------------------------

"Myslím,že bude fajn,že si zdravotníci uvědomí,že dělají chybu,když veřejně píší:Měl jsem pacientku Annu O"

Freud a jiní tyhle své knihy psali asi se souhlasem pacientů, případ o kterém jsem psal bylo spíše nedopatření, špatný odhad, odborníka nejspíš nenapadlo, že spojení anonymních osobních údajů, v nichž byl vylíčen popis situace, je s konkrétním causou velmi snadno spojitelný...
24. 11. 2013 | 14:34

Richard napsal(a):

ještě upřesním, nemyslím tím, že mít peníze nebo i hodně peněz je špatně, to jen v případě, kdy k jejich nabytí posloužila lež, klam, podvod jako způsob kolaborace s nimi a jejich mocí...
24. 11. 2013 | 14:40

Richard napsal(a):

ještě
nerad bych sklouzával do nějakých moralistních pozic, hodnota nebo také "svědomí" nelze nikomu nařídit, je spojeno asi s nějakými hlubšími lidskými potřebami, cítěním, osobními ideály atd.
existují např. muži pro něž by "nechat se koupit" znamenalo potupu, sebeponížení, selhání, ztrátu kontroly nad sebou sama, podlehnutí jakési invazi určité moci,
a naopak zas muži, pro které je tento vzorec znakem úspěšnosti, který vyvolává jakýsi pocit hrdosti a vítězství nad jiným, "podvedl jsem ho, tak jsem dobrý"

podobně je to třeba i ve sportu
mám za to, že ti nejlepší by se k podvodu nesnížili, ten by pro ně totiž znamenal porážku sebe sama, primární pro ně není výsledek, ale způsob, hrají zejména pro sebe sama, sami sobě jsou nejvyššími soudci, nikoliv vnější ocenění, čestná prohra je víc než výhra podvodem..
jiní zas podvodný způsob vnímají jako zcela legitimní a nebrání jim užívat si slávy z něj vzešlé, která je pro ně cílem...

sám tomu úplně nerozumím, nerad bych se na to díval moralistně, byť se tomu samozřejmě skrze vlastní projekce nevyhnu..
mám ale pocit, že pokud budou na nejvyšších úrovních hráči druhého případu, daleko nedojdem....
24. 11. 2013 | 15:23

Radkin Honzák napsal(a):

Ad "Myslím,že bude fajn,že si zdravotníci uvědomí,že dělají chybu,když veřejně píší:Měl jsem pacientku Annu O"

Vážení, Anna O. se vůbec nejmenovala Anna O., nýbrž Berta von Pappenheim. Snad si nemyslíte, že by psychiatři riskovali pověst svou a svých pacientů. Ale to byste měli vědět, než se pustíte do jejich kritiky.
24. 11. 2013 | 17:53

Akrs napsal(a):

Pane doktore Honzáku,
posílám ten Lexikon Otakara Motejla Vám do IKEMu.
Raději však doporučeně -protože je téměř k nesehnání.
Přijde Vám buď v Út 26.11.2013 či o den později -není do vlastních rukou.
24. 11. 2013 | 17:58

dotaz napsal(a):

Pane Honzáku,
ona ta Anna nejspíš nebyla ani Berta,ale Pappenheimská asi jo.
Freud byl plodný literát,jak to všechno stihl bez internetu,to fakt nevím.
24. 11. 2013 | 18:52

dotaz napsal(a):

Pane Honzáku,
díky,díky vaší poznámce jsem konečně našla stopou-Anna-Freud-kokaimista- co jsem dlouho hledala,neb jsem se domnívala,že to jen chybná vzpomínka:a to v lékařském slovníku:kokainismus
. Závislost je silná, abstinenční příznaky zahrnují výraznou spavost, pocity strachu, třes, deprese aj. Při dlouhodobém šňupání dochází v důsledku vazokonstrikčního účinku kokainu k ulceracím až proděravění nosní přepážky

dík,na shledanou
24. 11. 2013 | 19:14

Richard napsal(a):

"Vážení, Anna O. se vůbec nejmenovala Anna O., nýbrž Berta von Pappenheim. Snad si nemyslíte, že by psychiatři riskovali pověst svou a svých pacientů. Ale to byste měli vědět, než se pustíte do jejich kritiky."
R.H.

pane Honzáku, vím, že Anna O., nebyla Anna O., stejně jako Dora nebyla Dora, ale Ida Bauerová a malý Hans nebyl malý Hans, ale Herbert Graf, syn Maxe Grafa, atd.
O to ale nejde, navíc můj příspěvek nebyl kritikou, ale popisem skutečné situace, kdy lékař zřejmě neodhadl situaci, zveřejnil anamnézu bez uvedení jména pacienta, ale jeho identita, byla i tak, díky medializaci causy, celkem snadno rozpoznatelná, resp. z anonymní anamnézy, která popisovala případ, i bez uvedení jména, bylo jasné, o koho jde. Nakonec, poznal se v ní tuším přímo sám tento pacient.
Asi jako se mnozí dovtípili, že malý Hans je ve skutečnosti Herbert Graf.
Nevím, jestli Freud zveřejňoval své spisy se souhlasem svých pacientů, byť pod pseudonymem, nebo prostě jen doufal, že je v nich nikdo nepozná, včetně nich samých.
Není to kritika, nemyslím si, že to lékař udělal, aby někoho poškodil, jen mu zřejmě nedošlo, že pacient bude ze spisu rozpoznán, i bez uvedení jména. A mně zas nedošlo, že když je takový spis veřejně ke stažení, mohl by být nějaký problém.

S pozdravem, jeden z vážených
-----------------------
Dotaz
platinovou nosní přepážku má díky užívání kokainu údajně zpěvák David Bowie

"Freud byl plodný literát,jak to všechno stihl bez internetu,to fakt nevím."
dotaz
no, asi uměl sublimovat to svoje líbido...
24. 11. 2013 | 21:23

Santawizard napsal(a):

Sny se vykládají snářem .Nejprve si musíte sen zapamatovat a potom význam každého slova , kterým ho popisujete si vyhledat ve snáři.Tímto si sen dešifrujete .To vám ale může vzít hodně času.Zároveň to ovlivní další sny na pokračování.Význam slov je ve snech často úplně naopak.Však si přečťěte jakýkoliv snář od A po Z.a uvidíte .Např pes ,který je přítel člověka je ve snech nepřítelem(tužce dědek cikanil)Říká se ,že když tělo usne,tak se vaše duše probudí. Usneme a probudíme se je jako umřeme a vstaneme zmrtvých.Ve dne v bdělém stavu vládnou motoneurony ,kdežto v noci ve snech vládnou "psychoneurony"Tímto způsobem den programuje noc a noc programuje den.
Zapisováním snů si taky cvičíte paměť.Nirvánu můžete najít i ve snech a probudíte se jako Budha.Když je život jako ve filmu tak je království boží jako ve snu.
24. 11. 2013 | 22:08

Radkin Honzák napsal(a):

Freudovy spisy neměly náklad jako Blesk a tehdejší "Blesky" se staraly o úplně jiné věci, než o Freudovy pacientky.
Jak to Freud stihl: Jones v jeho životopisu např. píše, že překládal tak, že přečetl stránku a pak ji celou přeložil. S takovou pamětí se dá stihnout leccos.
24. 11. 2013 | 22:10

Richard napsal(a):

nevyšlo to v Blesku, ale nějakém veřejně přístupném, odborném časopise....
Vy jste se do toho Blesku asi nějak zamiloval, člověk, kterého nezajímá, mu většinou nevěnuje tolik pozornosti...
Vy ho určitě taky čtete, tajně...a Vácha jakbysmet
24. 11. 2013 | 22:22

Richard napsal(a):

já si v něm třeba počtu, třeba jak Ewe Farne narostl zadek, to je drsné...taká šikovná holka s takou dupou...
nebo kouknu na fotky Táni Kuchařové z Dance star, ...den je pak taký veselejší...
24. 11. 2013 | 22:35

Radkin Honzák napsal(a):

As Richard:
Vaše invektivy mi nestojí za odpověď.
24. 11. 2013 | 23:15

Richard napsal(a):

R.H.
za Vaši vztahovačnost nemohu...
25. 11. 2013 | 00:09

dennis napsal(a):

Prekladat cizojazycny text po strankach je silene. Tedy minim to jako uzas nad kapacitou pameti Freudova genia. Neni divu, ze zasnu prave ja, kdyz klidne vyklopim K. G. Jung nebo Gustav Fromm. (Jsem si vedom, ze Freudova genialita nespocivala v jeho fenomenalni pameti, ale byla i tak jednou z jeho charakteristik.

(V Yalomovi, myslim ze v jeho Existencialni psychoterapii jsem se docetl, jak asi by se dala take vysvetlit Freudova zacilenost do predstavy, ze vsechno v psychice se da odvodit ze vztahu k sexu.)

O historicke pameti, jak ji zminuje Jung, si myslim, ze daleko prekracuje dvacetileta ctyricetileta nebo dokonce dvousetleta udobi period politickych dejin...
25. 11. 2013 | 11:30

Radkin Honzák napsal(a):

Gustav Fromm je podle mě vzpomínka na úžasný orchestr Gustava Broma.

Ad akrs: děkuju, jsem tam jen v pondělky, v pořádku došlo.
02. 12. 2013 | 23:07

Akrs napsal(a):

Ad MUDr. Honzák
Dobré jitro ,není zač. Poprvé se celá moje i širší rodina jednohlasně shodla na KLADNÉ kritice té knihy.
03. 12. 2013 | 06:23

Akrs napsal(a):

oprava -U knihy
03. 12. 2013 | 06:24

Perzepona napsal(a):

Tak jsem Vás viděl pane Honzák, v TV asi bar krásný něco. Při Vašem věku - fešák, kultivovaný projev, srozumitelná řeč. Celkem obdivuhodné, sice mi tam naskočilo trochu toho narcisizmu ale možná to nebyl narcis ale jen předvádění se před krásnou dámou co tam s Váma byla také.
Pak už i ty Vaše zdejší obhajovací řeči "kapitálu" nezněli tak agilně jako když si to tady člověk čte, už jste se stal trochu reálnějším člověkem. Ano, trochu reality do vašeho života a třeba budou i Vaše texty více reálné. A ten zdejší kaspitalizmus není o nic méně zločiný než komunisti v padesátých letech, jen forma je jiná ale výsledek je stejný - nedá se tu žít.
14. 12. 2013 | 11:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy