Vzdělání už nepomáhá, je třeba zdanit zisky a investice?

20. 06. 2013 | 07:38
Přečteno 11695 krát
V roce 1786 textiláci v Leedsu, severoanglickém centru textilního průmyslu, protestovali proti rostoucímu používání česaček příze, které přebíraly práci předtím vykonávanou dělníky s kvalifikací. „Jak se mají muži, tímto vyhozeni ze zaměstnání, postarat o své rodiny?“ tázali se signatáři petice. „A na co dají vyučit své děti?“Žijeme tedy v podobné době? A pokud ano, co s tím uděláme?

Donedávna běžný názor na dopady technologie na pracovníky byl svým způsobem konejšivý. Bylo logické, že mnozí dělníci se nepodíleli v plné míře - v některých případech vůbec ne – na výhodách z rostoucí produktivity. Místo toho většina zisků šla malé části pracovních sil. Obecně, moderní technologie zvyšovaly a stále zvxšují poptávku po vysoce kvalifikovaných pracovnících a přitom snižovaly s snižují poptávku po méně kvalifikovaných. Řešením tedy bylo a většinou stále je: více vzdělání, zvyšování si kvalifikace.

Vždy ale existovaly problémy s tímto chápáním a výkladem věci. Ačkoliv mohl vysvětlit rostoucí propast mezi mzdou těch, kteří mají vysokoškolské vzdělání a těch, kteří jej nemají, nemohl vysvětlit proč malé skupině – tomu známému “jednu procentu” – se dostávalo mnohem větších zisků než tomu všeobecně bylo u vysoce kvalifikovaných pracovníků. Přesto na tomto výkladu bylo ještě něco platného asi tak před deseti lety.

Nebyly to nemístné otázky. Mechanizace nakonec – to znamená po několika generacích – vedla k všeobecnějšímu růstu britské životní úrovně. Ale není zdaleka jasné, zda typický dělník sklízel nějaké požitky během oněch raných fází průmyslové revoluce. Mnozí dělníci jasně strádali. A často nejvíce poškozenými byli ti, kteří měli vlastním úsilím nabyté cenné dovednosti a potom zjistili, že tyto dovednosti jsou najednou bezcenné.

Dnes se ale ukazuje mnohem chmurnější obraz dopadů technologie na pracovní síly. V tomto obraze vysoce kvalifikovaní pracovníci se stejnou pravděpodobností jako méně kvalifikovaní shledávají, že jsou nahrazováni technologií nebo méně ceněni, díky téměř nekonečnému globálnímu rezervoáru levnějších pracovních sil. A tlačit na zvyšování kvalifikace přitom může způsobovat stejně tolik problémů, jako jich vyřeší.

Jak jsem se o tom zmiňoval již dříve, povaha rostoucí majetkové nerovnosti v Americe se změnila kolem roku 2000. Do té doby to bylo o konkurenci: induviduální pracovník proti druhému pracovníkovi. Distribuce příjmů mezi pracovní silou a kapitálem – nebo, chcete-li mezi mzdami a ziskem – byla po desetiletí ustálená. Od té doby se ale podíl pracovníků na onom pověstném koláči rapidně snížil. A jak se ukazuje, není to jedinečný americký fenomén. Nová zpráva Mezinárodní organizace práce poukazuje na to, že ke stejnému vývoji dochází v mnoha jiných zemích, což se dá čekat, pokud se globální trendy v technologiích obracejí proti pracovníkům.

A některé z těchto změn mohou být náhlé. McKinsey Global Institute nedávno vydal zprávu týkající se dvanácti předních technologií, které jsou považovány za pravděpodobně “disruptivní”, tedy narušující stávající aranžmá na trzích a ve společenském uspořádání. Už jenom zběžný pohled na zprávu indikuje, že některými z obětí budou pracovníci, kteří jsou v současné době považováni za vysoce kvalifikované a kteří investovali plno času a peněz do nabytí těchto kvalifikací. Zpráva na příklad uvádí, že uvidíme hodně “automatizace znalostní práce” pomocí softwaru, který bude dělat věci, které si vyžadovaly vysokoškolské vzdělání. Pokročilá robotika dále sníží zaměstnanost ve výrobě a také může nahradit některé lékařské specializace.

Takže pracovníci by měli prostě být připraveni na nabývání si nových kvalifikací?

Textiláci v Leedsu 18. století na to odpověděli v roce 1786: “Kdo ale bude živit naše rodiny, zatímco se my budeme věnovat náročnému úkolu vyučit se novému řemeslu? “ Dále si kladli otázku “A co když se stane to, že nové řemeslo bude znehodnoceno dalším technologickým pokrokem?”

Dnešní pracovníci, kteří jsou v podobné situaci jako oni textiláci před více než 200 lety, se mohou také ptát: Co se s námi stane, když – jako mnozí dnešní studenti, kteří se hodně zadluží, zatímco získávají nové kvalifikace, po kterých byla údajná poptávka – zjistíme, že hospodářství již tyto kvalifikace nepotřebuje?

Vzdělání tedy již nadále není řešením rostoucí nerovnosti (pokud snad někdy bylo, o čemž pochybuji).

Takže jaké je řešení? Pokud je obraz, který jsem načrtnul, jen trošku pravdivý, jediný způsob jak můžeme mít něco, co připomíná společnost s početnou střední třídou – tedy společnost, kde obyčejní občané mají rozumnou jistotu v udržování si slušného života, pokud se opravdu snaží a dodržují zákony – by bylo mít silnou “sociální záchranná síť”. Tedy systém podpory, která zaručuje nejenom zdravotní péči ale i minimální příjem. A s neustále rostoucími příjmy, které plynou kapitálu a ne pracovním silám, tato sociální záchranná síť by musela být z velké míry placena daněmi ze zisků firem nebo z příjmů z investic.

Již slyším konzervativce vykřikujíc něco o “zlu redistribuce“. Ale co konkrétního navrhují místo toho?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

cervenka napsal(a):

Kardinální otázky a relevantní odpovědi, jejichž čas rozhodně nastal.
20. 06. 2013 | 07:41

Pavel napsal(a):

Počkejte, nastoupí pravicová bolševická soldateska, a tam Vám rázně, čistě ideologicky vysvětlí, jak hluboce se mýlíte.
Jak chcete trestat úspěšné.
Jak jste oběti vlastní závistí.

Kupředu pravá, ...
20. 06. 2013 | 07:46

rorýs napsal(a):

V případě konzervativců je toto perla hozená vepřovému.
20. 06. 2013 | 07:51

starý jezevec napsal(a):

Redistrubuce samozřejmě probíhá,
posledních asi 30 let bohužel hlavně od chudých k bohatým.
V ekonomii se používají pojmy prvotní distribuce a redistribuce, ale ono je to jedno vždy je to o pravidlech a rozdělování (přerozdělování).
Je potřeba nastavit taková pravidla, která budou vyhovovat většině společnosti, ne jen úzké skupině. Stačí k tomu skutečná demokracie, která pomůže nastavit spravedlivé poměry.
20. 06. 2013 | 07:59

Občan napsal(a):

Problém není mechanizace či moderněji robotizace.
Problém je vlastnictví výrobních prostředků. Tento problém trvá již cca 250 let a dál se prohlubuje.

Společenské vlastnictví automatizovaných výrobních prostředků (vč. medicíny a školství) by mohlo vést ke zkracování pracovní doby při zachování nebo dokonce růstu počtu pracovních míst.
Soukromé vlastnictví vede jen k poklesu počtu pracovních míst BEZ jakékoli náhrady.

Předpoklad, že se "uvolněná" pracovní síla přelije do oblasti služeb, nevyšel. Sociální inženýři totiž zapomněli na to, že na služby lidé musejí mít prostředky, aby je mohli zaplatit, a že pracovníci ve službách se jimi také musejí uživit, aby si mohli kupovat jiné služby a rovněž výrobky.
Dále pak sociální inženýři vůbec nevzali v potaz rostoucí počet obyvatel Země, kteří se VŠICHNI chtějí nějak uživit.

Takže to, před čím stojíme, je zásadní problém.
Jednak kolaps dosavadního systému a jednak nutnost zastavit růst populace. (Pro zjednodušení vynechávám koncentraci VEŠKERÉHO jmění v rukou stále menší skupiny lidí)
Růst počtu lidí, pro něž není ŽÁDNÁ práce, se zrychluje. A JINÝ způsob jak se uživit zatím společnost nevymyslela. S růstem počtu obyvatel Země navíc stejně rychle ubývá obdělávatelné půdy a vodních zdrojů, takže "uvolněnou pracovní sílu" nelze odkázat ani do svépomocných zemědělských komun.
20. 06. 2013 | 08:02

Rumcajs napsal(a):

Ten Krugman, to je nejake petilete decko ?
20. 06. 2013 | 08:05

Dejvičák2 napsal(a):

rumcajz:

Bio Paula Krugmana:)
http://www.nytimes.com/ref/opinion/KRUGMAN-BIO.html
20. 06. 2013 | 08:11

Ládik!!! napsal(a):

Lidi se přemnožili, protože dlouho žili v měkkých podmínkách. To musí skončit. Buď to udělají dobrovolně, nebo násilím.
20. 06. 2013 | 08:13

Zdenek Pospisil napsal(a):

Vazeny pisateli, tak docela nerozumim Vasim obavam. Domnivam se, ze zmeny jsou prirodou nastavovany a snad i vyzadovany. Pravy ty nas drzi nad vodou. A vazou se pochopitelne i na vyvoj ve vyrobnich sferach. Osobne se nestavim za budovani socialnich zachrannych siti. Je to jakesi politikum.
Naopak bych se priklanel k premysleni, jak vyuzit takove situace, povazovat ji za prednost a vyuzit ji pro pruznejsi reagovani z nastale svizelne situace.
20. 06. 2013 | 08:17

Petr Havelka napsal(a):

Pane Rumcajsi,

"toho" Krugmana si dobře zapamatujte :)

Bezpochyby je to ze současných ekonomů ten, kterému je věnována největší pozornost.
20. 06. 2013 | 08:17

gaia napsal(a):

nesouhlasím, že k všeobecnějšímu růstu britské životní úrovně vedla Mechanizace
Bohatství Anglie pochází z obchodu s otroky (asi jste nic neslyšel o zlatém trojúhelníku, kdy jedna loď vydělala na cestě z UK přes Guinejský záliv do USA hned 3x) a z bezohledné koloniální politiky.

Učit děti na školách bezohlednosti je však nerealizovatelné. (učitelé by museli mít zbrojní pas a chodit v ochranné vestě, výchova je přeci jenom ve své podstatě obrana dospělých proti dětem)
20. 06. 2013 | 08:17

Rumcajs napsal(a):

Obcan
Kdo ti brani, vlastnit vyrobni prostredky treba spolecne s Krugmanem ? Treba byste byli stejne uspesni,jako soudruzi v Sev. Korei. Oni tam prerozdeluji kapital a kde nic, tu nic. Cim to asi bude ?
20. 06. 2013 | 08:19

modrý edvard napsal(a):

"Tedy systém podpory, která zaručuje nejenom zdravotní péči ale i minimální příjem. A s neustále rostoucími příjmy, které plynou kapitálu a ne pracovním silám, tato sociální záchranná síť by musela být z velké míry placena daněmi ze zisků firem nebo z příjmů z investic."
1. Ten systém u nás máme. 2. Kromě toho, musí ten systém zajistit samotnou práci. 3. Pokud zavedeme sytém, kde budeme zdaňovat příjmy z investic, musíme ho izolovat od zbytku zeměkoule. To trvale nejde. 4. Řešení neznám /.... Krugman taky ne/.
20. 06. 2013 | 08:21

Ládik!!! napsal(a):

Svět připomíná vysychající jezero. Voda už je jenom uprostřed, je to spíš bahno. V něm se rochní státní predátoři, zvyklí žrát plnou hubou, těšící se na nová sousta. Ti, co zůstali na břehu bez vody a nemají snahu se přiblížit k predátorům, se učí žít ve změněných podmínkách. Skromně, úsporně, chytře. Ani kapku vody nazmar - do jezera už nic nesmí. Sice se jich neuživí hodně, ale nejschopnější přežijí, na rozdíl od velkých predátorů.
20. 06. 2013 | 08:21

šašek z Jihlavy napsal(a):

Chamtivé lidi, toužící po nadměrném bohatství, přepychu a moci, přibrzdí jen rozumná pravidla. Má-li někdo talent k čemukoliv, neměl by zapomínat, že má dar, který nesmí zneužívat, a je jedno, jestli to je talent k obchodu, finančnictví, medicíně, kumštu nebo vynálezům. Před současnou i budoucí společností stojí náročný úkol - najít model, jak zajistit i pro budoucí generace koexistenci v relativním sociálním smíru a přiměřené prosperitě. Pokud se to nepodaří, čeká lidstvo nepěkná budoucnost.
20. 06. 2013 | 08:23

JK napsal(a):

to: Zdenek Pospisil

Pisatel nemá obavy, spíše přeložil a předkládá zajímavý názor profesora ekonomie a laureáta Nobelovy ceny, který mimochodem je, jako americký Fed, pro expanzivní monetární politiku, tedy to, co mají podnikatelé a firmy obecně rádi, pokud to není masivní inflace.
20. 06. 2013 | 08:23

Pavel napsal(a):

Rumcajz umí jenom rusky. Z dobu VUMLu.
Sice špatně, ale trochu panimajet.

Nechtějte po něm diskutovat o Krugmanových myšlenkách. NĚPANIMAJET.
20. 06. 2013 | 08:24

Občan napsal(a):

Jééé, že já si nejdřív nepřečetl autorovy profily a profily organizací, v nichž působí. Mohl jsem si ušetřit prsty :o))

USA, které vždy řešily a řeší SVOJE problémy na úkor JINÝCH, nám opravdu nemohou poradit nic rozumného.
http://www.afocr.org/aspen-prague
LinkedIn - Robert J. Miller:
Aktuální - Project Manager at 5PforRES - Prague Project Portfolio Planning for Renewable Energy Sources (Hlavní město Praha, Česká republika|Rozvodné podniky)
Dřívější - Project Engineer at Bechtel Power Corporation
http://5pforres.eu/ (OR - 2. listopadu 2012, 5P for RES s.r.o.)
No, a Zdeňka Chaluše či Marcelu Chalušovou si jistě každý dokáže dohledat sám, že...

Achjo...
20. 06. 2013 | 08:32

TomášL napsal(a):

Tak přesně tyhle obavy, autore, které předkládá P.K., jsem si položil sobě, když jsem si říkal, zda-li budu mít jistotu práce až do důchodu. Shledal jsem že nikoliv. Nu, začal jsem se tvrdě přetavovat na "nanotechnologa". Tak snad jsem měl šťastnou ruku. :-)
20. 06. 2013 | 08:33

neo napsal(a):

Mně tohle vždycky připomene Famfulu z filmu Marečku, podejte mi pero.

Sice tam maká stroj, ale Famfula je zaměstnanej, bere peníze a "kope se do řiti"
20. 06. 2013 | 08:36

TomášL napsal(a):

Chtěl bych ještě podotknout, přímo praktickou ukázku, že v ČR se právě odepisuje průvodčí na železničních/vlakových nádraží. Do devíti let -tuším- by měly být všechny stanice "prázdné".
20. 06. 2013 | 08:41

DH napsal(a):

Samozřejmě, že se Krugman mýlí. Je to totiž věc vývoje a přírodních zákonitostí.

Jestliže schopnosti nějakého druhu či poddruhu v přírodě přestávají stačit rostoucím schopnostem konkurenčních druhů, co se stane? Jednoduše vyhynou.

Lidé, kteří mají elementární znalosti z parazitologie a znají teorém Červené královny, dobře vědí, že jediná šance, jak mohou organismy v přirodě zachovat status quo, je neustále se měnit a vyvíjet. Když to totiž neudělají, získají nad nimi paraziti náskok, druh bude zdecimován a jeho niku obsadí jiný druh, méně rigidní a více flexibilní. Je to jako při běhu proti větru, musíte běžet vši silou, abyste alespoň stáli na místě. Lehce povolíte - a už ubíháte dozadu.

Z pohledu technologie, vzdělanosti je to podobné. Přírodní zákon vynucuje eliminaci těch, co nestačí. Nemusí být ve hře žádné násilí, stane se to samo od sebe. Jestliže schopnosti organismu nestačí na to, aby za průměrných 24 hodin opatřil zdroje na přežití následujících 24 hodin, začnou se v dole hromadit horníci a nastává úpadek.

Jistě, po nějakou dobu se lze bránit přírodním zákonitostem násilím. Přirozený stav s nejnižší potenciální energií, kdy letadlo leží na zemi, je možné dočasně změnit, ale jen do doby, než dojde palivo.

Podobně stav, kdy neschopní a nekonkurenceschopní jedinci mizí ze scény, je možné dočasně zbrzdit stávkami, volbami, demokracií, levicovou filosofií, psaním blogů a memorováním Leninových spisů, ale dlouhodobě je to samozřejmě neudržitelné.

Pokud někdy přijde doba (a já myslím, že k tomu dojde ještě v tomto století), že se pokrokem na poli kvantového počítání a biotroniky podaří vytvořit umělé bytosti, dokonaleší, chytřejší, rychlejší než lidé, nezatížení jejich zvířecí podstatou, s umělými dobře definovanými a efektivními emocemi, bude logické, že lidé jako druh vyčerpavší svůj potenciál postupně konvertuje do nové podoby.

Pokrok, samoorganizace a odpor k nenáviděné entropii bude pokračovat jinou, lepší cestou a neefektivní slepé cesty vývoje ponechá historii a paleontologii.
20. 06. 2013 | 08:42

Ládik!!! napsal(a):

TomášL -
to nevadí. Každý cikán bude potřebovat asistenta.
20. 06. 2013 | 08:44

Milton Friemannová napsal(a):

neo

takhle hloupý příspěvek je hoden vašeho formátu.

bez Famfuly nebudou stroje niíkdy pracovat a pokud bude Famfula pořád nasazený, pak je třeba ho vyměnit, neb nedokáže ten stroj seřídit tak, aby pořádně makal.
Tohle jsem se naučila v továrně na rukavice.

Pokud mechanici jen seděli a váleli si koule, šičky pěkně jely a splnily normu a všichni nyli spokojení. Když to ale bylo naopak , nevydělal si nikdo.
A mechanik, který se musel ve strojích púořád jen hrabat a dílna stála, stál za prd.
20. 06. 2013 | 08:44

Ládik!!! napsal(a):

DH -
"začnou se v dole hromadit horníci" - to nemá chybu!!!!! Dnes budu mít hubu od ucha k uchu až do večera.
20. 06. 2013 | 08:46

gaia napsal(a):

DH

lidský druh v ČR provozuje úspěšně tzv. sociální pararzitismus, tj. že určité skupiny lidí neschopné se uživit donutí jinou skupinu, aby se jim starala o potomky.
Pak se množí hlavně ti neschopní a ti schopní ne, což odporuje Darwinově teorii o vývoji.
Lidský genofond se zhoršuje také na to má vliv lékařská péče, která dovolí se rozmnožit i těm, kterí příroda z reprodukce vyřadila
20. 06. 2013 | 08:48

Xaver napsal(a):

Autor má pravdu.
K přežití mi nepomůže vzdělání.
Jedinou naději mám když zlepším své lezecké a vlezecké schopnosti a posílím svůj žaludek.
Mé vzory těch schopných, kteří to dokázali vidím v televizi často.
20. 06. 2013 | 08:48

neo napsal(a):

Milton:

ale copak, blíží se prázdniny a učitelka se vrací do fabriky?

Milá Gaio, asi jste ten film neviděla. Famfula měl na stroji pouze ruku, makal stroj a pohyboval rukou Famfuly, ač se zprvu zdálo, že je tomu přesně naopak.
20. 06. 2013 | 08:50

Xury napsal(a):

Obávám se, že článek uvažuje o zisku pouze v jeho absolutní výši a ne v jako reálné procento výnosu vlstního kapitálu, což by zohlednilo potřebné investice k dosažení zisku. Pokud dojde ke zvýšení zdanění zisku, tak tím dojde i ke snížení výnosu tj. k prodloužení návratnosti investice. To by se nepochybně odrazilo v ochotě investovat. Kromě toho přerozdělování pomocí sociálních dávek vede k několika negativním jevům. Jednak k návyku dostávat peníze, na které příjemce nemusel vynaložit adekvátní snahu, což podle mne nevede k ničemu dobrému. Příjemci budou trvale nespokojeni, protože těchto prostředků nikdy nebude dost. Navíc protihráčem bude stát, což ve finále vede vždy k populismu a nadbytečným výdajům potažmo dluhům.
Řešení moc nevidím. Je evidentní, že žijeme v době v níž probíhají dvě velké změny a obě mají negativní dopad na obyvatele vyspělých států.
První je vyrovnávání rozdílů mezi těmito zeměmi a tzv. rozvojovými státy, které je způsobeno jednak snížením nákladů na dopravu a jednak změnou hospodářské i vnitřní politiky řady zemí třetího světa.
Druhým jevem je technologický pokrok ve výrobě i jinde, který vytlačuje zaměstnance z určitých sektorů případně profesí.
Netroufám si odhadnout celkový dopad těchto dvou procesů.
20. 06. 2013 | 08:59

DH napsal(a):

Vážená paní či slečno gaio,

jestliže někdo dokáže donutit, motivovat či manipulovat jiného, aby se mu staral o potomky, je to podle mne popis velmi úspěšné stategie v boji o přežití. Takový organismus musíme svým způsobem obdivovat.

Není žádný přírodní zázrak biotechnologie, být velká tupá kráva, pasoucí se na trávníku a chemicky přežvýkávající málo energetickou celulózu ve své žaludečné kaskádě. To je jen takový fermentor na čtyřech nohách. Ale být malým šikovným organismem, vy byste asi řekla parazitem, který si takové tupé hovado osedlá a využije, to je přece náhderné a obdivuhodné.

Víte, jak šikovná je toxoplasma, jak dokonale manipulují mravencem nebo snad slimákem hlístice nebo jak se jmenují - dokážou měnit i jeho chování. To je téměř ideál. Parazitovaný jedinec celým svým tělem, celou osobností touží být pro svého hosta co nejlepším hostitelem. Pokud dokáže svému hostu dobře posloužit, je šťasný. Myslím, že tyto jevy, kde nám příroda dává nápovědu, by měli dobře prozkoumat také sociologové.

Celá naše společnost by byla daleko spokojenější a méně prolezlá levicovým revolučně paranoidním kvasem, kdyby se vědeckému pokroku podařilo ovlivnit myšlení tupých mas tak, aby pochopily, kde je jejich místo a nepokoušely se neustále vyvolávat problémy.
20. 06. 2013 | 08:59

jozka napsal(a):

MF:

Na tom neco je, ja to znam jako "nejlepsi udrzbar je ten, kterej ma nohy na stole, vsechno mu funguje". Nektere mene bystre kravataky to potom svadelo k domnence o nepotrebnosti udrzbare a za pouziti moderniho uceni o outsourcingu se jej dokazali zbavit. Pri prvnim vetsim problemu se nestacili divit...
20. 06. 2013 | 09:04

DH napsal(a):

Vážený pane jozko,

opět klasická demagogie připomínající normalizační vyhnívání v zatuchlých kanclech a údržbářských kutloších.

Zaměstnaný údržbář představuje jisté fixní náklady, stojící stroj představuje náklady obětované příležitosti, eventuálně vícenáklady na přesčasy a penále. Tyto dva protisměrně působící vlivy je třeba vybalancovat. Pokud je organizace, poruchovost a zastupitelnost mašin taková, že se daří náklady prostojů minimalizovat, není jediný důvod nezbavit se přebytečných udržbářů.

Z hlediska mezního užitku je mít stroje s co nejlepším poměrem cena/kvalita a udržbářů právě tolik, aby dlouhodobě průměrně byli právě všichni vytížení tak akorát. Jestliže se dlouhodobě kopou do míst, kde záda ztrácejí své jméno, je něco na práci kravaťáků nedobrého. Počet je prostě třeba dimenzovat na to, aby s řekněme 95% pravděpodobností stačil na pokrytí 95% možných havárií. O zbytek se mají postarat logistika a pojištění.
20. 06. 2013 | 09:18

Odjinud napsal(a):

Do roku 2010 bylo potřeba zaměstnat v továrnách 12 % pracujícího obyvatelstva světa. Do roku 2020 to bude z globálního pohledu pouze 2 %. Lidská práce bude zbytečný luxus.

Americký ekonom Jeremy Rifkin se pro blog Emanzipieren vyjádřil nedávno takto:
Když se ptám šéfů velkých koncernů, zda budou ještě v budoucnosti zaměstnávat desetitisíce zaměstnanců, začnou se hlasitě smát. Žijeme v době převratné proměny poměrů na trhu, který se obejde z velké části bez lidské práce. Až do roku 2010 bylo potřeba zaměstnat v továrnách 12 % pracujícího obyvatelstva světa. Do roku 2020 to bude z globálního pohledu pouze 2 %. Teď už půjde o stroje, které dokážou komunikovat se stroji. Člověk bude přebytečný.

Něco podobného bude těžko říkat lidem nějaký politik. Místo toho nás krmí stále stejnými pohádkami pro dospělé. Které to jsou?
Za prvé: Přicházíme ve vyspělých zemích o pracovní místa, protože je zlí podnikatelé přemísťují do zahraničí.
Za druhé: Máme dost pracovních míst, ale lidé nemají odpovídající kvalifikaci a nejsou vzděláni podle potřeb trhu.
Za třetí: Máme drahou pracovní sílu, sociální odvody a pracovníci jsou příliš drazí.
Tak se na tyto absurdní argumenty podívejme blíže.
Je prokázáno, že počet pracovních míst, které zmizely z Rakouska nebo Německa do východní Evropy nebo Číny, je poměrně malý. Podle Rifkina tvoří zhruba 1 %. Skutečným hrobařem pracovních míst, a to říká více ekonomů současnosti, je technologický pokrok. Průměrnou kvalitu dokáže vyrobit totiž počítačem řízený robot.
Pokud někdo vychvaluje americkou cestu zničení sociálního státu, je potřeba se důkladně zamyslet nad jeho motivací. Čím víc budou totiž sociální systémy osekány, tím větší problémy vyvstanou na druhé straně. Zhoršení zdraví obyvatel, větší chudoba, ztráta bezpečí, víc kriminality atd.
Samozřejmě, že je nezaměstnanost nižší v USA než v Evropě. V současné době sedí v USA totiž ve vězení přes 2 miliony občanů. Ti snad nepatří k nezaměstnaným? Tito lidé jsou však na tom ještě dobře. Více než 46 milionu Američanů dostává potravinové lístky a 48,2 milionu nemá zdravotní pojištění.
Pokud tyto lidi vyškrtneme ze statistiky ekonomické výkonnosti, pak opravdu nemáme ekonomické problémy, jen morální. Odřezali jsme všechny faktory, snižují úspěšnost a výkon ekonomiky v rámci HDP. Co se s těmito lidmi děje, to nás přece nezajímá.
Globalizace umožnila příliš velké přerozdělení zezdola směrem nahoru. Asi 356 nejbohatších rodin vlastní dnes 40 % bohatství lidstva. Tento vývoj nás stahuje ke dnu. Pokud budou podniky tlačit mzdy ještě více dolů, nebude brzy nikoho, kdo by si jejich výrobky mohl koupit.
Rifkin je přesvědčen, že to, co dnes potřebujeme, je re-globalizace, při které půjde o zájmy většiny, nikoliv zisky jednoho procenta. V budoucím vývoji lze vidět tyto dvě trajektorie:
Jednou je svět totálního chaosu a masové chudoby.
Druhou je společnost, která umožní člověku osvobození od práce, aby se mohl rozvíjet.

V dlouhodobém horizontu totiž zmizí práce v té podobě, jak ji známe dnes.

V roce 1995 napsal Rifkin knihu Konec světa práce. V témže roce bylo 800 miliónů lidí na světě bez práce. V roce 2001 to byla již více jak jedna miliarda a tento trend pokračuje. Produkce oceli stoupla mezi léty 1982-2002 ze 75 milionů tun na 102 milionů. Počet zaměstnanců v tomto odvětví poklesl z 289 000 na 74 000. Mezi léty 1995-2002 přišlo ve vyspělých zemích o práci 30 milionu lidí. Produktivita na 1 pracovníka stoupá a místa mizí.

Stačí se podívat na bankovnictví. Česká republika má něco přes 40 tisíc lidí zaměstnaných v bankách na 10,5 milionu obyvatel. Rakouský bankovní sektor, dotovaný zisky z východní Evropy 75 tisíc zaměstnanců na 8 milionů obyvatel. Proti nim australská Net-Bank obhospodařující vklady ve výši 2,4 miliard dolarů má pouhých 180 zaměstnanců. Normální podobná banka potřebuje na tento výkon 2000 zaměstnanců, uvádí Rifkin.

Politici nám vykládají pohádky, aby byli zvoleni. Problém nezaměstnanosti je podle nich problémem vzdělání. Nikdy ale nebude dost míst ani pro vzdělané lidi. Práce zbude jenom pro elitu: špičkové lékaře, právníky, designéry, špičkové inženýry a techniky. Lidé si to dnes vůbec neumí představit a nikdo s nimi o budoucnosti nemluví. Z čeho budou žít?...

Převzato z e-republika
20. 06. 2013 | 09:21

Viola napsal(a):

Vážený pane DH,

zdáte se mi dost nebezpečný. To, co říkáte, vědci klidně mohou aplikovat a mohli bychom se stát takovou armádou mravenců, kteří budou sloužit nějakým parazitům. Ale co když těm parazitům mravenci dojdou? Já vím, mravenců je ohromné množství, které se zdá být nekonečné. Ovládnou zemi parazité?
20. 06. 2013 | 09:30

Kom napsal(a):

Velice správně, bohužel jsou to sami občané, kdo se nechávají rozeštvat a myslí v kategoriích "těm flákačům, simulantům, cikánům, přivandrovalcům atd. sebrat dávky". Za pozornost stojí, že toto myšlení převládá i na Západě, proto rozhodně nelze čekat, že by se nemělo prosadit v ČR, kde jsou humanitní vzdělání a občanská kultura nedoceněné a sociální otázky řeší elektrikáři typu Škromacha nebo Drábka. Dokonce s asociálním étosem jako první přišla ČSSD za Škromacha a dodnes se takových tendencí nezbavila, tudíž ani případné vítězství ČSSD nepřinese obrat a zlepšení sociálního systému a přerozdělování, pouze masivní uplácení vybraných skupin, které je vlastně se sociálními principy v rozporu. Paradoxně zbohatlíci a média ČSSD patologicky nenávidí, čímž se jí starají o nezaslouženou popularitu.
20. 06. 2013 | 09:30

Toman napsal(a):

No pane autore pěknou slohovou práci jste napsal ale život je přece jen bohatší než Váš článek. Problém je v tom, že žáden stroj (i databáze třeba operujícího či testového robota) se aspoň v dohledné době nenaučí sám. Tyto znalosti mu ani zdaleka nedodají universitní "teoretici". Pořád tady musí být lidí se znalostmi a dovednostmi s interakcí s praxí aby se mohl stroj (SW) rozvíjet. Takže větší nároky na znalosti a dovednosti. Samozřejmě důsledek bude i v tom, že velká část rutinních a standardních a opakovaných operací budou řešena strojem a tím vzroste produktivita a nároky na obslužnost těchto strojů na lidi. Ale to už jsou poznatky z praxe.
20. 06. 2013 | 09:32

DH napsal(a):

Vážená paní či slečno Violo,

nikoliv. Dojde k rovnováze. Pokud by se původní hostitel blížil k vyhynutí, objeví se parazit parazita (v přírodě známe i několik úrovní, tedy máme parazity parazitů parazitů hostitele) a vše se opakuje na vyšší úrovni. Ve výsledku panuje rovnováha, kdy počty jedinců jednotlivých hostitelsko-parazitických druhů korespondují s poměrem kvality adaptace těchto druhů.

Nebezpečný nejsem, nebojte se, levičáky ani levičačky nežeru. Jsem zastánce toho, nechat je vyhynout přirozenou, nenásilnou, takřka gándhíovskou cestou.
20. 06. 2013 | 09:34

M.N.O.P. napsal(a):

Děkuji pane Millere za přeložení textu. Po dlouhé době je to blog o budoucnosti naší civilizace. Je velmi závažný a vede mě a snad i další čtenáře k hlubokému zamyšlení...
20. 06. 2013 | 09:37

kocman napsal(a):

Ad občan:
gratuluji.
20. 06. 2013 | 09:38

Ford napsal(a):

Jestli to nebude tím že povídačka o vzdělání už prostě narazila na realitu. Realita není vzdělání, ale schopnosti. Schopných lidí je velmi málo a když je ještě ti vzdělanci dusí regulací, tak konec. Poslední zhasne.
A jak ten autor blouzní o jistotách... Kdo je bude platit? Ze zisku firem? Ale dyť to už tady bylo za moskevského socialismu a výsledkem bylo že všichni se účastnili zaměstnání ale nikdo neměl zapotřebí uplatnit schopnosti a nápady protože z toho nic neměl a následkem toho žádné zisky nebyly.

Žádná technologie nic nenahradí ze dne na den. Trvá to dlouhé roky, desetiletí které mají zasažení na přizpůsobení, pokud mají možnost. Jenže díky regulací a zákonům oni tu možnost nemají.
20. 06. 2013 | 09:41

seriózní chlapík napsal(a):

Pavel napsal

Počkejte, nastoupí pravicová bolševická soldateska, a tam Vám rázně, čistě ideologicky vysvětlí, jak hluboce se mýlíte.
Jak chcete trestat úspěšné.

A k čemu směřuje článek? Kdo a proč jsou to ti úspěšní? Úspěšný můžný být i boxer, který vás knokautuje na ulici a zmocní se vaší peněženky.
20. 06. 2013 | 09:45

Cimrmanův výtah napsal(a):

Houstone máme problém!

Svět opticky bohatne ale ve skutečnosti bohatne jenom malá elita a bohatství se stále víc koncentruje v rukou malé skupiny nejbohatších. Ti vlastní propletencem vlastnických vazeb a akciových účastí skrze dluhy prakticky celé státy.

Sice setrvale roste produktivita a efektivita, ovšem rostoucí zisky jdou vlastníkům pokročilých technologií. Technologizace vyřazuje stále víc lidí z pracovního procesu, přetlakem pracovní síly na trhu setrvale většinově klesá mzda, rozšiřuje se armáda nezaměstnaných a bezprizorních. Zaměstnancům jsou snižovány mzdy, přičemž tlak na zvyšování jejich kvalifikace a výkonnost roste. Absolventi škol nemají uplatnění, lidé po padesátce jsou spravidla nezaměstnatelní, lidé postiženi a s "outěžkém" jsou nezaměstnatelní. Nejbohatší utíkají do daňových rájů a zvýšený tlak na výběr daní, chod státu, potřebu sanovat rostoucí dluhy státu a sociální systémy na které rostou nároky díky výše popsanému procesu pauperizace obyvatelstva - mají zaplatit ti, kteří ještě nepřišli o práci a výdělek.

Systém, byť pokrok nezastavíš, je v permanentní krizi. Zatímco důlní baron si mne ruce nad rostoucími zisky, v dole se hromadí "horníci", kteří nemohou "ven".
20. 06. 2013 | 09:53

aga napsal(a):

Odjinud

Nejde o to, že lidská práce bude luxus. Jde o to, že tak, jak jsou v této civilizaci nastaveny hodnoty, budou luxusem sami lidé, sám lidský život. Ta dvě procenta, co to vlastní a řídí, evidentně došla k závěru, že lidská masa jen přeplňuje a znečišťuje jejich planetu (což je samozřejmě z jejich úhlu pohledu logický závěr). Z jejich dosavdních kroků není těžké udělat si závěr, jak situaci vyřeší. Soucit není v rejstříku jejich osobnostního vybavení.

A opakuji, že hlavní problém je v nastavení priorit a hodnot lidského života a civilizace. Jistě by bylo možno žít jinak než v Chaplinově "Moderní době" - ale vlastníci této globální fabriky nám to nedovolí, a ještě nám perverzně (hlavně prostřednictvím médií) vymyli mozky tak, že tento šílený a nepřirozený stav považujeme za normální,ba jediný možný a správný.
20. 06. 2013 | 09:58

aga napsal(a):

DH

Ten systém parazitů parazitů je dokonce tak mnohoúrovňový, že v určitém okamžiku je celá civilizace parazitem na těle planety. A to může skončit jen dvěma způsoby - buď parazit zmizí tak, že se ho planeta zbaví sama, nebo zahyne spolu s ní.
20. 06. 2013 | 10:08

Vizionář napsal(a):

aga,

jak to "vyřeší" je nasnadě. Podle mého to budou tato "řešení":
1) selekce a snížení počtu "přebytečného" obyvatelstva (nabízejí se války - viz nyní v muslimském světě, které kdykoliv mohou přeskočit do "civilizovaného světa" jejich strůjců a podněcovatelů, dále se nabízejí "řízené epidemie", selekce chudých pomocí "potravin", nemocných a postižených skrze "léky" anebo cenové znedostupnění zdravotní péče. Cílová meta je selekce na úroveň "ušlechtilých" a jejich servisu. Ostatně toto "řešení" není historické nóvum. Vychází z mathusiánství, sociálního Darwinismu a určitý pokus v dějinách o jeho praktické naplnění zde již byl - ovšem na báze nacionálního suprstátu.
2) dalším "řešením" je fašizace, t.j. totální kontrola (kamery, propojené systémy šmírování, průkazy s čipy, potažmo podkožní čipy) s eliminací kritiků bankrotujícího systému. Právo žít bude mít pouze nepatrná část servilní částí servisních elit. Toto právo bude narůstat a klesat podle potřeby "nadlidí" ze suerklubu vlastníků a vládců světa.
20. 06. 2013 | 10:10

DH napsal(a):

Vážení levicoví diskutující, vážený či vážená ago,

já tento stav, který popisujete, nijak nepopírám. Ale vy i já dobře víme, že k tomuto stavu se došlo samočinně, bez jakékoliv zlé vůle. Toto uspořádání nikdo nevymyslel a nelze ho také nikomu dávat za vinu.

Jestliže budete mít přemnožené stádo lumíků, kteří z důvodů nám dosud ne zcela zřejmých houfně naskákají z útesu do moře, čímž efektivně populaci zredukují a problém vzniklý přemnožením v podstatě zmizí, a v tomto stádu budete mít skupinu chytřejších, racionálnějších a inteligentnějších lumíků, kteří z útesu neskočí a dají vzniknout dalším generacím, ale už lépe vybaveným, chytřejším a racionálnějším, kde v tomto spatřujete problém?

Když budete mít deset lidí ve člunu, kterým nezbude nakonec nic než kanibalismus, a všichni se shodnou na losování oběti, co můžete mít proti tomu, kdo svou chytrostí a lstivostí, zkrátka díky svým vlastnostem vhodným pro přežití, dokáže losování ovlivnit tak, aby ho nepostihlo? Do přístavu nakonec dorazí průměrně k životu lépe přizpůsobená posádka.

Každá krizová situace, která si jednoduše vyžaduje nějaký druh oběti, provádí prostě spravedlivou selekci, provádí přírodní výběr, který nezkoumá morálku, nezkoumá filosofické traktáty, divadelní dramata, ale zajistí přežití schopnějším a lépe přizpůsobeným. Nemusí jít o žádné násilí, jen třeba změnu podmínek.

A právě tuto změnu podmínek představuje technologický pokrok. Nastoluje situaci, se kterou se musí masy vyrovnat. Teprve tam se ukáže, kdo na to má a kdo ne. Ale neklaďte levicově za vinu a netrestejte ty, kteří na změnu mají, jen proto, že existují i takoví, kteří ne. Tento způsob myšlení nás nikam neposune, způsobí jen stagnaci - a podle teorému Červené královny budeme následně převálcováni.
20. 06. 2013 | 10:13

Viola napsal(a):

Vážený pane DH

Jste vzdělán možná v přírodovědě, říkáte, že existuje rovnováha, tak byto mohlo být i tak, že hostitel vyvine třeba trojnásobnou ochranu proti parazitu parazitu parazitu sebe. Vpodstatě jste mi odpověděl, že by svět měli ovládnout parazité.
20. 06. 2013 | 10:17

skeptický napsal(a):

Poučení : Vyhýbat se vzdělání jak čert kříži a nezadlužovat se.
Práce se vám vyhne sama.
Rozbíjejte počítače,nemějte děti.Ženy od plotny do politiky.To bude všech Čechů ráj,raj,caj,daj.

Premiér je dneska stejně jen ceremoniální funkce,na to jsou nejlepší slepice.Musí mít ale slušné nohy,pantalony ne-e.
20. 06. 2013 | 10:19

Ládik!!! napsal(a):

skeptický -
slepice má tepelný výkon 2,4W/kg, žena jen 1,45W/kg. Měrný příjem energie v potravě je v rovnováze. Kdo má doma slepice, přežije zimu levněji.
20. 06. 2013 | 10:32

Viola napsal(a):

Hledala jsem to o té červené královně a našla jsem větu:

"Kdyby sexualita byla zadarmo, neexistovali by ani kolibříci." :-)
20. 06. 2013 | 10:32

DH napsal(a):

Vážená paní či slečno Violo,

to je otázka definice. Primární producenti, jako fotosyntetizující rostliny (a nově třeba archea), které využívají jen přírodní zdroje, to paraziti řekněme nejsou. Jaký je ale rozdíl mezi býložravcem, který využívá biomasu rostlin a predátorem, který využívá biomasu býložravců, a masařkou, která využívá biomasu mrtvol? To je prostě vztah producent-konzument.

Být parazitem není žádná hanlivá nálepka, naopak, parazitismus v přírodním pojetí vyžaduje velmi efektivní a sofistikované strategie a způsoby, takže příroda nás neustále udivuje, vo všechno je možné.

Samozřejmě že v lidské společnosti existují parazité, kteří využívají mezer v systému, našli si zkrátka svou niku, kde mohou dobře a z jejich pohledu efektivně přežít. Nezaměstnaný Rom, celoživotně na dávkách, stejně jako lobbista a politický podnikatel žijící z manipulace takzvaných veřejných zakázek jsou samozřejmě v této typologii parazité, ale já je obdivuji.

S minimálním úsilím dokážou přežít, zajistit potomky, rozmnožit se, a to není málo. Být parazitem, zejména v sociologii, je zkrátka velmi náročné na inteligenci, předvídavost a kalkulační schopnosti, a to jsou vlastnosti podmíněné geny, kterých bychom si měli vážit a hýčkat, nikoliv se snažit je z populace eliminovat.

Z pytláků bývají nejlepší hajní, to je dobře známo. Jsem toho názoru, že komunita dětí romských sociálních vyděděnců, promíchaná s dětmi politických podnikatelů s jistou příměsí zlaté mládeže by dala vzniknout geneticky velmi kvalitně přizpůsobeným jedincům, kteří by v dnešním světě dokonale obstáli a vrátili by naší zemi kýženou a tolik potřebnou mezinárodní konkurenceschopnost.

Je bohužel ironií osud, že se takové geny v reálu s velkou pravděpodobností nepotkají.
20. 06. 2013 | 10:32

Přítel napsal(a):

Milé DH. Zapomnělo si, že existují v přírodě ještě další druhy, které jsou historicky popsány.Jak jsem s tvého příspěvku pochopil, patříš k těm parazitujícím druhům, které hostitele svým způsobem šanují a krásně si vegetí. Náš druh se pomalu ale jistě rozrůstá a máme metody jak parazity eliminovat.Co nezašlápne naše ocelová bota,to napraví naše ocelové včeličky. Vymezíme vám dost životního prostoru za ostnatým drátem, abychom vás chránili před levičáckým morem, který by mohl váš druh ohrozit.
20. 06. 2013 | 10:37

TomášL napsal(a):

Ládik!!!

A když některou z této dvojice budu chtít konzumovat, která je na tom lépe?
20. 06. 2013 | 10:42

Demokracie - jistěže ale kde? napsal(a):

o operaci palce,

no ony již jsou všude kamery, demonstraci musíte předem ohlásit a požádat o povolení. Krom toho vstupují pomalu v praxi projekty INDECT, ACTA a PRISM s totální kontrolou veškeré komunikace a pohybu (račte si o nich něco nastudovat). Lze očekávat vstup " vlasteneckého" zákona v českou praxi Demonstrovat již nebude tak jednoduché jako za komunistů, kdy jste nemohl zůstat bez práce a bez obživy a komunisté byli schopni monitorovat leda tak co povídala bába důvěrnice a otevírat každý desetitisící list z ciziny. Takový "terorista" - kritik se může najednou ztratit jako pára nad hrncem anebo může být eliminován specielním komandem.
20. 06. 2013 | 10:43

jozka napsal(a):

TomasL:

Po konzumaci na tom budete hure vy. Tedy pokud si vyberete spatne a praskne to.
20. 06. 2013 | 10:45

Ládik!!! napsal(a):

TomášL -
zbytečně empatická otázka. Nejprve musíte zhodnotit Váš prospěch.
20. 06. 2013 | 10:46

jogín napsal(a):

Z ekonomického hlediska je nepoměr mezi cenou práce a cenou kapitálu. Pokud ze zisk z kapitálu příliš vysoký, kladná zpětná vazba přesunuje prostředky do financí. Rozvoj technologií zpomaluje a ekonomická oblast se propadá. Není náhoda, že Čína má největší počítač a že první přečetla jak genom SARS, tak genom pathogenní Escherichie. Práce je obrovské množství, zvlášť ve vědě, vzdělání a sociální oblasti, ale nejsou na to peníze. Důvodem je špatná alokace prostředků, způsobená kladnými zpětnými vazbami tržního mechanizmu. Trh je dobrý sluha a zlý pán.
20. 06. 2013 | 10:46

Druhý díl Vizionáře napsal(a):

Uhlobaron je u vizionáře, který mu před léty předpovídal ztrátu dolu (díry v zemi). Ptá se jej, co vidí: Vizionář koukne do trouby a povídá: "vidím jen výjevy. Někdo ukradne lidem stát." Uhlobaron: "Ale to není možné. Stát přece nelze ukrást." Vizonář na to: No, já nevím. Říkám jenom to co vidím. Vidím pouze výjevy."
20. 06. 2013 | 10:27
20. 06. 2013 | 10:50

stejskal napsal(a):

Díky za překlad dle mého velmi zajímavé úvahy, pane Millere.

Jsem rád, že jste opět do svého blogu napsal.

Libor Stejskal
20. 06. 2013 | 10:50

nadšenec napsal(a):

skeptickému
Počítače netřeba rozbíjet, rozpadají se samy.
Děti jsou jen pro zlost.
A premiér nevím, na co vám kdy byl.
Ženy jsou vyšňořené muchomůrky.

Luddité dělali chybu v tom, že mlátili palicemi do strojů.
To je vysilující a namířené naprosto nesprávným směrem.
20. 06. 2013 | 10:50

aga napsal(a):

Vážený DH

vy tu Michalovu mrtvou kočku imitujete prostě dokonale.

Vy i já jsme si dobře vědmi základní chybné premisy, na které stavíte svou logickou konstrukci - člověk není mrtvá kočka ani mrtvé hmota, a život není z definice logika. Člověkem a civilizací hýbou emoce a logika je jen jejich pomýleným služebníčkem.

A když použijete logiku či spíše ana-logiku skutečně poctivě a v souvislostech tak budete muset připustit, že skoro za vším, co člověk dělá, je nejprve nějaký plán (bez plánu prostě nevybudujete nic), a plány jsou samozřejmě i za většinou přelomových historických událostí. Jak dalece všem těm tajným i zjevným bratrstvům ony plány vycházejí je jiná věc, ale "zlou či
"dobrou vůli (to je relativní) za nimi určitě naleznete. Člověk je konec konců svou vůli definován, vůle je to, co ho odlišuje od lumíka, a to, co mu nakonec - na rozdíl od lumíka - umožnilo vybudovat technologickou civilizace. Zda je na tom lépe lumík či člověk je také relativní.
20. 06. 2013 | 10:57

skeptický napsal(a):

Nadšenec

Co ale taková ač stará prdelatá muchomůrka dovede ...Joj.
20. 06. 2013 | 11:04

Viola napsal(a):

vážený pán DH

Pokud jde o to křížení genů mezi cikány, politickými podnikateli a zlatou mládeží, tak to se děje u tzv. celebrit. Je takových příkladů málo, ale jsou.
Mi se paraziti hnusí, ale když jsem si přečetla třeba o rostlinných parazitech, tak je také obdivuji. Třeba takový podbílek - zdá se mi, že je to tzv. živoucí rostlinná fosílie, rostlinný druh, který ukazuje jak rostliny vyšly z moří na souš. Parazitismus je podle mě stupeň přechodu. No asi jsme v tom našem systému přechodu od socialismu ke kapitalismu byli nuceni sami vytvořit parazity, abychom se hnuli někam výš. No a teď je budou soudit, ale tak to má být, parazit po splnění úkolu by měl být zlikvidován (i když vlastně je to nějaká záruka, že by se mohlo jít i zpět - třeba velká potopa).
20. 06. 2013 | 11:05

skeptický napsal(a):

Viola

Taky pravila :

Máte žížeň? Vemte si sušenku.
20. 06. 2013 | 11:08

Viola napsal(a):

Pane Stejskale, přeji dobrý den

bylo to setkání 17.?
20. 06. 2013 | 11:08

český maloměšťák napsal(a):

aga, Vizionář....
Řešení bude takové, na jakém se dohodnete /druh Homo Sapiens Sapiens/ a jaké prosadíte.
Zatím se jen povykuje, v tom lepším případě pak dochází k nesmyslnému obviňování a hádkám.

Nezapomeňte pak, že i zde v ČR došlo jen k odložení řešení problémů - díky přesunu " montoven" sem. A také na to, že i v samotné Číně dochází k saturaci pracovního trhu, k témuž dojde za čas v Indii.
Samotné práce /práce ve smyslu hodnototvorby/ je pak dost, ale kapitál není ochoten /ze své podstaty, ale často se zapomíná, že každý fenomen má kromě podstaty i svou kvalitu a vztahy k ostatním fenomenům...kdy v tomto případě došlo k fetišizaci podstaty, k zredukování užití kapitálu na ziskotvorbu/...tedy kapitál není ochoten zaplatit práci, která nenese příslušný profit.
Alokace kapitálu /např. i přes banky, proč ne...ovšem ty by musely skutečně hrát tu roli, která jim přináleží - tedy roli distributora kapitálu těmi nejracionálnějšími způsoby, které jsou k dispozici - a to především z hlediska udržitelnosti dané civilizace v rámci pokroku i tradic, kdy pokrok je vymezen jako snaha o udržení daného kulturně civilizačního rámce v stupni diverzity minimálně takové, jaký má k dispozici a to humánním a environmentálně podmíněném vyjádření této snahy a kdy tradice pak vyplývá z tohoto vyjádření, pak ji lze nazvat živou tradicí, ne folklorem/...tedy alokace kapitálu e společnosti založené na liberálně deemokratické ideji by pak měla směřovat k co největší míře autarkie, v globálním světě sdílené autarkie - protože svoboda znamená hlavně nezávislost , respektive každodenní úsilí o udržení nezávislosti - které ve svém perverzním , respektive každodenně aktuálním vyjádření zatím znamená urvat si co nejvíce , tak pak " zajistit" sebe a rodinu a to třeba i za cenu zničení planety, společnosti, celých skupin obyvatelstva...
Sen o vyvážení hypermobility kapitálu podobnou mobilitou práce /tedy nastolení nové společenské smlouvy mezi kapitálem a prací/ se prostě zatím nekoná, tak aby bylo možno tvrdit, že na takovéto nové společenské smlouvě participuje většina populace či by participovat mohla - pokud by byla dostatečným a relevantním způsobem vzdělaná.

P.S. Překvapuje mě, kolik (pod)lidí je svolno k tomu tvrdit, že problémem je příliš mnoho lidí - tedy i jejich sousedů, jejich spoluobčanů, příslušníků jejich druhu...a kolik jich coby řešení navrhuje intradruhovou selekci či hromadnou likvidaci.
Humorné pak je, že si oni sami myslí, že - pokud k něčemu takovému dojde ...že jich se to týkat nebude, že oni jsou těmi vyvolenými.
Velmi se mýlí - půjdou první na paškál...brát se bude tam, kde něco je a brát budou ti, co nic nemají. Protože jejich " nápady" lze uskutečnit jen v rámci neřízeného procesu, byť se z tlampače Centrálního Bunkru budou hlásat příkazy a rozkazy. Prostě ten model " urvi co můžešů se bude aplikovat jinak a jinými.
Z tohoto hlediska pak vzdělání nutné a přínosné je, bohužel k dispozici je takový pedagogický materiál, jaký je /viz jedna z diskutujících zde/.

MImochodem - i v oborech jako je ekonomie jsou předměty jako ja např. etika podnikání....je tedy záhodno se ptát, proč nechali páni pedagogové projít takové lidi jako jsou ti, kteří rozpoutali svou aktivitou či naopak svým ignorantstvím a nicneděláním finanční krizi ? Je ještě povolání učitele - je ještě povoláním ?

Tož tak je to, soudružko učitelko.
20. 06. 2013 | 11:09

Viola napsal(a):

co tím chcete říci pane Skeptický?
20. 06. 2013 | 11:09

Admirál napsal(a):

DH dává v podstatě munici do ruky těm, kteří říkají, že ten V.I. Lenin měl vlastně pravdu.
20. 06. 2013 | 11:11

skeptický napsal(a):

Viola : paraziti jsou všudypřítomní.Netřeba hledat,natož vytvářet.
20. 06. 2013 | 11:13

neo napsal(a):

Viola:

včera jste mi neodpověděla z čeho soudíte, že jsem multimilionář.
20. 06. 2013 | 11:13

skeptický napsal(a):

Viola
To je citát.Co tím myslela ona snad jako žena pochopíte lépe.Já nad tím taky uvažoval,a dospěl jsem ke konci svého rozumu po velmi krátké procházce.
20. 06. 2013 | 11:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Violo,

bylo. Takové komorní, zhruba ve dvaceti lidech, ale velmi příjemné.

Libor Stejskal
20. 06. 2013 | 11:17

Carlos V: napsal(a):

Článek bohužel zcela zoufale klouže po povrchu, nehledá vůbec příčiny a souvislosti.

Kapitalismus není už dávno vlastnících či majitelích, o panu Fordovi či Baťovi, pan Gates budiž výjimkou. Jde o diktát správců fondů a mistrů s pákou.

Kapitalismus je výborný systém - ovšem jeho institucionalizace a odosobnění mu bere mnoho z jeho základním předností.
20. 06. 2013 | 11:19

skeptický napsal(a):

Neo
Ženy mají na prachy radar.Kvalita se pozná.Jste odhalen,teď už to nespravíte.
Kdykoliv jsem seděl v metru na nadité prkenici,ač přestrojen za bezdomovce,nějaká mrcha naproti začala dělat turecký voči.
20. 06. 2013 | 11:20

DH napsal(a):

Vážený pane ci paní či slečno ago,

nejdete do důsledků a to vás mate. Schopnost plánování, emocemi podmíněného jednání, schopnost přemýšlení a racionalita obecně, to nejsou žádné z nebe spadlé, bohem stvořené vlastnosti, které jsou dané a se kterými pracujeme. Snad v případě jedince, ale druhově nikoliv.

Celá naše inteligence a emoční výbava jsou jen atributy, které se v lidech rozvinuly díky minulému selekčnímu tlaku, především ve čtvrtohorách. Celá sociální antropologie, fenomény davového chování, proč ženy stále žvaní a muži čumí po večerech do ohně, televize - nebo do zdi, když nemají nic lepšího - to všechno se vyvinulo evolucí.

Proč nepřipustit, že díky změněným podmínkám dnes, kdy z čistě přírodního prostředí nyní jedinci žijí v ekonomizovaném, komputerizovaném a technologiemi prorostlém světě, jsou některé vlastnosti méně výhodné, a jiné více? Proč nepřistoupit na myšlenku, že stejně, jako ve čtvrtohorách vyhynuli jedinci, nedostatečně chytří pro ulovení mamuta, dnes postupně, nenásílně, gándhíovskou sociální evolucí, vyhynou lidé, neschopní například založit a řídit firmu či úspěšně realizovat veřejnou zakázku? Kde vidíte rozdíl?

Žádný zásadní rozdíl zde samozřejmě není. Lidskost, solidarita, emoce, to vše jsou věci vzniklé a podmíněné útrapami minulých geologických epoch. Nyní již nejsou důležité a podstatné je, že nepřinášejí svým nositelům žádnou podstatnou evoluční výhodu. Tak to prostě je a musíme to akceptovat.

Nikdo není ochoten zaplatit někomu peníze proto, že je dobrotivý, lidský, altruistický a vůbec je to žijící světec, hlava Havla, tělo Ramba. Lidé platí peníze za něco jiného a jiným lidem - a dělají to dobrovolně.

A pokud se něco děje dobrovolně a naplňuje to ildi uspokojením, nemůže se jednat o nic špatného, naopak, je to pro všechny dobré. Proč tedy nepodpořit myšlenku, aby procento takových genů bylov populaci raději větší než menší? To by přece zvýšilo dobro nás všech.
20. 06. 2013 | 11:24

cannot noveigu napsal(a):

skeptický:

:)
20. 06. 2013 | 11:25

Viola napsal(a):

neo

řekla bych, že jste se k tomu nějak sám přihlásil svými odpověďmi, anebo jen tak chcete vypadat.
20. 06. 2013 | 11:26

nadšenec napsal(a):

skeptický
Já jsem ji viděl kdákat, když se lekla, že policajti opravdu najedou do Sněmovní s těmi autobusy, a to vydávala víc, než těch 2,4W/kg.
Mnohem víc.
Kdyby se podařilo takových sehnat dohromady hejno a držet je soustavně vyplašené, bylo by to možná lepší než tepelné čerpadlo, které tu pořád někteří propagují (když mi chcípla koza, ať ti pojde taky).

Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě Cicciolinou.
Ale ne touhle.
20. 06. 2013 | 11:27

TomášL napsal(a):

Doporučiji i k článku...

1, http://www.aljazeera.com/programmes/specialseries/2013/05/20135113835681245.html

2, http://watchdocumentary.org/watch/kay-kay-the-girl-from-guangzhou-video_1ea6873f3.html

3, A zajímavé zde: http://www.youtube.com/results?search_query=Oxford+Union
20. 06. 2013 | 11:29

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Otázkou je, jak se parazitismus vymezí.
Zkusme absolutní čísla.

Za rok 2011 bylo na sociálních dávkách " zneužito" cca 150 mil. CZK, přibližně 35 000 lidmi, obyvateli CZ. Zhruba ve stejné době došlo k odhalení, že jen na jedné zakázce ministzerstva obrany /CASA/ došlo k předražení - a tedy zneužití části stejného balíku veřejných peněz...v objemu cca 4 krát větším a to spíše ve prospěch jednotlivců.

Hovořit při takovémto rámci sdílení vybraných daní o parazitismu jednotlivého Roma, jednotlivého švarcarbajtra, jednotlivého objektu transferů sociálních dávek...hovořit o něm jako o " parazitovi" - je minimálně směšné.
Lze hovořit o sumě takovýchto " parazitů". Což sice na jedné straně může, pokud se takto podaří problém kvalifikovaně popsat ....napomoci řešení , ale i tak se v konečném důsledku zasahuje v konkrétním případě, posuzuje se konkrétní situace konkrétního člověka.
Takže tedy mějme mírné " parazity", pokud chcete...ale označme především VELKÉ ŠKŮDCE. a ty eliminujme.
Bohužel v prostředí, kdy moc mají v rukou /kdo jim ji dal ???/ velcí škůdci, a to dokonce takovou moc, že mohou vydávat zákony na pronásledování mírných parazitů a mohou veřejné mínění ovlivňovat takovým způsobem, že i to akceptuje takovouto podivnou dialektiku...je už i to označení téměř nemožné, natož aby došlo k nějaké významně eliminaci velkých škůdců.

P.S. I velcí škůdci jsou ale užiteční. To když jsou pak v celách a je prováděn zevrubný výzkum jejich osobností, jejich charakterů, jejich myšlení, motivací.
Bankéři alezavíráni nejsou - jsou jim naopak umožňovány další realizace, jsou too strong to fail a svět je potřebuje. Moc je potřebuje, bez nich by se neobešel.
20. 06. 2013 | 11:30

ščastný euroobčan napsal(a):

Možná by se nemusel problém řešit od konce, možná by stačilo najít machanismus, jak zabránit velkokapitálu, aby likvidoval, až kriminalizoval jakoukoliv (zejména ekonomickou)činnost nesouvisející s konzumací produktů velkokapitálu prostřednictvím zákonů, vyhlášek a směrnic. Samozřejmě pod hlavičkou blaha občanů. No a až si EU plácne s USA, tak žádný zodpovědný člověk do toho MATRIXU nezplodí potomka.
I když i na to časem vznikne zákon.
20. 06. 2013 | 11:32

aga napsal(a):

DH

To, co tvrdíte ve svých prvních dvou odstavcích, může nezvratně dokázat jak?

Já tvrdím, že jsou to jen střípky za kaleidoskopu informací a "fakt", které jste poskládal do takového vzoru, jaký vyhovuje vaší (nereflektované) emocionalitě, případně ovšem vašim reflektovaným záměrům a cílům.

Mohl bych kontrovat desítkami mustrů sbastlených z jiné sady informací a fakt, a podepsaných zvučnými jmény - ale na co, moje ani vaše slova na běhu věcí nic nezmění, a nejspíš o to ani nejde, daleko spíše právě o to, PROČ si vybíráme z komplexu informací ty, které vyhovují našemu apriornímu naladění, a jak nám to naše naladění prospívá či škodí v našich konkrétních individuelních životech - a to v souvislostech širších než jaké omezuje špička našeho nosu...

PS že bych vás začal brát vážně, ale je to dobrá rozcvička...
20. 06. 2013 | 11:33

Karl IV. napsal(a):

Paul Krugmann vyslovil partikulární problém, který však směřuje k zásadní a věčné otázce: lze civilizaci obětovat zisku? S ohledem na procesy spojené se změnou sociálních paradigmat takto otevřená otázka nasvědčuje, že jsme v procesu výrazné změny uspořádání lidské společnosti. Bude trvat sto let? Padesát?Svým způsobem distribuce zisku je vždy tím tématem, kolem kterého se točí velké civilizační změny naší západní kultury. Ať se již jedná o příchod křesťanství, destrukci antické kultury otrokářské, nástup kapitalismu a destrukci feudálního řádu...Otázka distribuce zisku je vždy přítomna od počátku nových sociálních poměrů. Jedná se tedy o komplexitu společenských projevů: součinnost mezi společností a jedincem. Tento vztah je však natolik mnohovrstevný, že jeho pochopení se vymyká davovému chápání reality.Podíl na zisku má dnes mnoho podob. Ve (střední) východní Evropě se jedná o formu uplatnění centrální moci: oligarchové tvoří či stávají se jedním z organizačních prvků státu. Jedná se však o stát represivní v každém ohledu, lze bezesporu napsat o návrat k feudálním principům, o formu neofeudalismu. Typicky Rusko a postsovětské země s výjimkou Pobaltí.Z druhé strany oligarchové v některých státech sami ze zákulisí řídí politickou i ekonomickou moc. I v tomto případě jde o společnost s rysy totality. Typicky Česko. (Nemá smysl mluvit o komunismu. Sovětský model se ukázal být jen pokusem zakonzervování feudálních konstant v okrajové kultuře Ruska. Ostatně o tom svědčí hluboký úpadek jeho vazala Československa, Česka za období ruského protektorátu, kdy se z jedné z „demokratických“ společností a průmyslově rozvinutých, stala jakási „chatrčoidní“ troska s vykořeněnou identitou. Podpora většinového obyvatelstva naší země vlastnímu úpadku, návratu od industriální společnosti kapitalistické, reprezentované multikulturností země, k feudálním poměrům se zajištěným „blahobytem“, reprezentovaným národní čistotou, je jen projevem posouvání historických paradigmat a křehkosti (nikoliv ve smyslu pozitivním) české kultury, jejímž konečným nositelem se stal dnešní českoobyvatel, člověk málo vzdělaný, zpátečnický a selsky sebestředný.)
20. 06. 2013 | 11:34

Karl IV. napsal(a):

V rozporu s tvorbou a dostupností zisku tradičně úzkému okruhu osob, je dnes zisk, a nebývalo tomu jinak, vytvářen spotřebou co nejširšího okruhu obyvatel. S jistou mírou citu pro věc pochopíme jak hluboce protikladný a zároveň synergický je tento vztah.Mimo jiné , v dnešním chápání, lze touto rozporuplností dokumentovat , próč kapitalismus sám o sobě není automaticky spojen s demokracií, a proč demokracie západní má zcela jiné projevy než mimo její okruh.Demokracie hledá stále tu nejotevřenější a nejstabilnější platformu, to je její podstata. V Evropě prostřednictvím státu a jeho sublimace, skrze sublimaci obyvatel. V USA pak opačně: skrze posilování role jednotlivce a především komunity na úkor státu, resp., v obou případech jde o hledání rovnováhy. Oba systémy mají základ v evropské kultuře, a jejich společným východiskem je raná industriální zkušenost, můžeme mluvit o paralelním hledání na jednom kulturním základě. To svědčí o trvalosti tohoto procesu. Oba systémy ve svém vývoji projevují tu přednosti, tu opak. Doba MT v UK , spíše její dopady na UK, ukazuje, že kulturní nůžky se rozevírají životní praxí a modely nelze přenášet automaticky. Kumulace zisku v rukou jedinců a následně v rukou státu umožnila bezprecedentní poznání lidské existence. Zároveň tradiční model kumulace kapitálu zabraňuje rozšíření tohoto poznání v procesu kultivace( sublimace) jedince. Již L. Stern věděl cosi o síle odboček. Lidská přirozenost je hledat odbočky. Obrovský a cenný aparát znalostí o sobě je tedy stále jakoby zakrýván mocensky pseudovzdělanosti. Typicky dnes důrazem na tzv. ekonomické vzdělání. Tento jev má stejnou podstatu jako sovětský marx-leninismus, který zakrýval, že nemá nic společného s Marxem, neboť pokud by měl, realita z něj vytvářená by musela být jiná než ona ruskosamoděržavná.. Zisk v sobě obsahuje paradox, typický pro lidské bytí obecně, je produktem fyzického násilí a zároveň nenásilné intelektuální práce, která dnes stojí za technologickým pokrokem. Lidstvo však nenašlo model, ve kterém by nenásilná práce, která tvoří produkt, zároveň vytvářela stejnou cestou zisk. Sentimentální filantropie zisku je projevem tohoto věčného napětí a jeho vědomí. Primitivní tradiční zisk-moc se brání přechodu na nové podoby své tvorby. Logicky, je většinou produkován společensky zpátečnickým podnikatelem, sama tvorba zisku je natolik vyčerpávající formou lovu, že se nelze divit, který za svou pokrokovost vydává vařečku z plastu namísto dřevěné. Tvorba zisku je stále ještě ve své většině v protikladu se vzdělaností a poznáním. Kolik podnikatelů v Česku slyšelo jméno Spinoza, Bolzano, Deleuze atp.? A přitom jejich práce je pro jejich budoucnost daleko podstatnější, než onen přechod na nový materiál vařečky.
Kupodivu- i spotřeba je více spojena s „neproduktivním „ myšlením, chápáno z hlediska pozitivistické ekonomie, vítězné v Česko. Matka, která nakupuje kočárek, muž, který kupuje auto atp. , nemyslí v ekonomických kategoriích, nýbrž v kulturních (v užším smyslu), tedy v kategoriích estetických, jejichž vliv na vývoj společnosti je jeden ze zásadních…
Paradigmata krize, po roce 21945, byla v sedmdesátých loetech nahrazena paradigmatem povrchnosti. Dnes jsme asi svědky další změny. Logické.
20. 06. 2013 | 11:34

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V: napsal(a):
Článek bohužel zcela zoufale klouže po povrchu, nehledá vůbec příčiny a souvislosti.

Kapitalismus není už dávno vlastnících či majitelích, o panu Fordovi či Baťovi, pan Gates budiž výjimkou. Jde o diktát správců fondů a mistrů s pákou.

Kapitalismus je výborný systém - ovšem jeho institucionalizace a odosobnění mu bere mnoho z jeho základním předností.
20. 06. 2013 | 11:19
----------
Čsp. Forbes prý patří Rothsieldům.
nevíte proč se nikdy jejich jméno neobjeví v žebříčku nejbohatších lidí planety, kterýžto žebříček Forbes publikuje ?
Že by vrozená skromnost...anebo že by šlo o to Vaše institucio(na)lizované odosobnění ?
A co v těch nacionálních institucích vlastně lízají ?
Jo že úrok....
Ten je od čerta, Rothschildi jsou Židi, ti v čerty nevěří.
20. 06. 2013 | 11:35

ex-nemo napsal(a):

Ládík!!
"Pujděš dobrovolně, nebo chceš po pysku ?"
20. 06. 2013 | 11:35

skeptický napsal(a):

Komorní...

Mámo,táto,v komoře je myš.
Pošleme tam vyšťoura,
on tu myšku zkocourá.

U nás máme myš šedou polní,hraboše,potkany a krysy.Dále Mickey Mouse ,Minnie Mouse a Speedy Gonzalese.
Andele,andele,aríba,aríba,epa,epa,jíí-háá.

Zastoupeni všichni?
20. 06. 2013 | 11:35

neo napsal(a):

Viola:

no tak to byste řekla blbě.

Nejste tu nováček a již několikrát jsem zde uváděl, že nejsem milionář. Nikdy jsem nic nevytuneloval, nerestituoval, nedědil.

jsem obyčejný zaměstnanec s obyčejnými příjmy, jezdící v ojetém voze a bydlící v nájmu.
20. 06. 2013 | 11:35

D. napsal(a):

TomášL napsal(a):
Chtěl bych ještě podotknout, přímo praktickou ukázku, že v ČR se právě odepisuje průvodčí na železničních/vlakových nádraží. Do devíti let -tuším- by měly být všechny stanice "prázdné".

Výpravčí?
20. 06. 2013 | 11:36

TomášL napsal(a):

D.

Pravda, výpravčí...
20. 06. 2013 | 11:39

Je zajímavé, že musíte znovuobjevovat to napsal(a):

co objevil již dávno Marx více než 100 po jeho smrti. Mezitím se vyrojila spousta ekonomických pitomců a utopistů, kteří si mysleli že poručí větru dešti a kosmetickými změnami docílí změnu ničivé podstaty kapitalismu.

Samozřejmě toho docílit lze ale toho byste mohli docílit jenom změnou základů kapitalismu. Museli byste zaměnit zisk za každou cenu a neviditelnou ruku trhu za udržitelný rozvoj, přežití, využití výsledků rozvoje a zdrojů planety pro všechny - včetně budoucích generací. Museli byste provést tudíž základní zmenu v ekonomickém a politickém nastavení společnosti.
20. 06. 2013 | 11:44

skeptický napsal(a):

Oni to budou dělat průvodčí,řídit vlak budou cestující s řidičákem,a teplí bratři si budou psát milionové premie.
Na ty policajti nemůžou,jsou hájení.
20. 06. 2013 | 11:45

KvL napsal(a):

to: gaia @ 20. 06. 2013 | 08:48
Je to tak, ale je tu šance, že se to do pár let samo sesype, bude to sice dost nepříjemné, ale co se s tím dá dělat. Pokud se nějak nevzpamatuje lidstvo, tak budeme mít neskutečný problém s energiemi, nejde o to, že by nebyly technologie, ale nebude čas na provedení potřebných investic a opatření.
Pak dojde k obrovským problémům, protože se začne rozpadat informační společnost, dojde ke kolapsu průmyslového zemědělství, to povede k nepředstavitelným hladomorům. S tím skončí jak státy, tak přerozdělování.
Do současné společnosti musí být zpětně vpuštěny prvky evoluce, jinak se z lidstva stane nepoužitelný druh. Můžeme se bavit, co ještě máme nechat přežít a co ne, ale rozhodně není možné vydávat taková kvanta peněz na léčbu vrozených nmocí, nebo nemocí, které si člověk přivodí sám svou blbostí. Ale najdme jen deset spravedlivých soudců, kteří by to byli schopni rozhodnout. Otázka, jestli jich tolik ve světě najdeme
20. 06. 2013 | 11:46

Karl IV. napsal(a):

Jak jsem již napsal výše, naše kultura je vyřazena z aktivní účasti na tomto procesu, jehož komlexnost vyžaduje významnou intelektuální přípravu, či snad kontiunuitu intelektuální práce.
Krugman píše o nedostatečnosti vzdělání, má patrně, jak vyplývá z kontextu, na mysli vzdělání v hospodářsky produktivních oborech. Je logické, že vzdělanost nás dovedla do situace,která je nebývalá: malý poičet lidí je schopen materiálně zajisit celé lidstvo. Podívejme se na význam Německa a jeho technologického náskoku. Podívejme se na poičet lidí, kteří se usídlují v USA a tvoří technologický náskok. Podívejme se na počet zemědělců.
Změna paradigmatu nutně musí uvažovat zisk nemocensky, tedy v kategoriích mimo hospoidářské myšlení.Je zajímavé, jak země s tradičně kultivovanou společností, Německo příkladem, Holandsko, některé země USA atp. s rozvinutou regionální kulturou zajišťují svou existenci právě díky ekonomii společenství, komunit. Ve Francii těžko zřídíte papírnictví, pokud již ve městě jsou tři.
Mocenský zisk - to je stalinistické předhánění světa ve výrobě železa, jistě typické i pro jiné země. Jaký přineslo užitek , víme.
Ovšem taková změna bude narážet na odpor chudých duchem, té části společnosti, která je sama o sobě neproiduktivní, která se ale domáhá svého výsluní. Nově vzniklé politické třídy v postsovětských zemích mají své analogie i jinde.
20. 06. 2013 | 11:48

progresor - prognostik napsal(a):

Tři zásadní celosvětové problémy blízké budoucnosti: 1) akroktenizace; 2) úbytek maklastních investic; 3) nástup ortoprostreptinace.
20. 06. 2013 | 11:49

Karl IV. napsal(a):

Český maloměšťák.
Pokud vím Forbes nepublikuje žádná jména z tradičních bohatých rodin ( aniž moc přeženu, půlka Holandska či Francie by se mu tam nevešla). Navíc jsou různé formy bohatství, kupodivu ani bohatství (materiální) nelze poměřovat kvantitou.
Byl jsem předfstaven Libanonci židovského původu, žije ve Francii, jehož bohatství předčí Kellnera, o něm se nedočtete nikde. Tradiční bohaté rodiny se neukazují. Což nemá nic společného s celosvětovým spiknutím, počínaje na pražském hřbitově a konče śchůzkami B....
20. 06. 2013 | 11:54

DH napsal(a):

Je zde plno idealistů,

kteří přesně vědí, co je v systému "špatně", a perfektně vědí, "co by se muselo", aby to "špatně" nebylo. Mám pro vás ale špatnou zprávu, nic z toho se nestane.

Doba velkých válek, velkých revolucí, knih obracejících uspořádání světa, operních div, kvůli kterým se stříleli carští důstojníci, je nanávratně pryč. Už nikdy nebude kočárek drncat po dlouhých schodech ve válečné vřavě. Již nikdy nepoběží milióny zfanatizovaného kanonenfutru proti kulometným hnízdům.

Dnešní revolucionář by musel se svým revolučním štábem pořádat dvakrát denně tiskové brífingy a konference, kde by musel setrvale odmítat odpověď na to, koho chce popravit zítra a u konho chce ještě počkat, až mu vyprší poslanecký mandát.

Kapitalismus se nezmění. Zákonitosti sociálních interakcí ve společnosti se nikdy nemohou změnit tak rychle, jako technologie. Převrat se konat nebude. Zdroje nedojdou nikdy tak rychle, aby to mělo nějaký fatální dopad. Lidstvo má dnes v záloze mraky technologií na nejrůznější účely, které se nerozvíjejí jen a jen proto, že se to momentálně nevyplatí. Jakákoliv změna jen pozmění technologickou skladbu, ale to bude vše.

Radikální řez by (dnes) mohla způsobit jen opravdu velká pozemská či kosmická katastrofa - supervulkán, asteroid, blízká supernova. Za padesát let či sto let už ani to ne.

Levičáci a myslitelé, kritici a kverulanti, smiřte se s tím, že nejlepší cesta, jak docílit toho, aby vám nevadil okolní svět a jeho reálné, spontánní projevy, je změnit sebe sama a své myšlení.
20. 06. 2013 | 11:55

Rosamunda Pilcherová napsal(a):

neo
Pak se ovšem velmi podivuji vašim názorům.
Nemohl byste si alespoň opatřit maserati, abyste s těmi pindy nevypadal tak exoticky?
20. 06. 2013 | 11:57

Stát je nejhorší hospodář napsal(a):

skeptický

Proto se ti, kdo toto hlásají derou jeden přes druhého jako klíšťata ke státnímu cecíku a nechtějí se ho pustit za žádnou cenu - jen přes svoji mrtvolu. Tvrdíc, že čím menší je stát, tím menší je korupce se snaží v rekordně krátkém čase rozkrást /- zprivatizovat a vytunelovat/ a outsourcovat (svým firmám s akciema na doručitele) obsluhu veřejných služeb státu, přidělit si a členům svého klanu neveřejně veřejné zakázky a zůstat trvale přisáti na zbytkové státní tepně, jejich obchodech, nákupech, smlouvách... V případě potřeby se snaží využít daně povinně vybrané od poplatníků na sanaci svých sooukromých ztrát.
20. 06. 2013 | 11:57

Ládik!!! napsal(a):

ex-nemo -
dobrovolně jdou uvědomělí. Musí je někdo vychovat.
20. 06. 2013 | 12:00

teď to ale všechno praskne napsal(a):

Kádl VII.
Samozřejmě že to má co společného.
Když vás loni v zimě odváželi z toho pražského hřbitova, kdo myslíte, že je na vás poslal?
Agenti celosvětového spiknutí, přece.

A že Forbes vydává chudáka Kellnera za jednoho z nejbohatších lidí na světě?
Kdyby Petr Šimůnek uveřejnil jména skutečně nejbohatších lidí, třeba i jen v Čechách, nedožil by příštího rána.
20. 06. 2013 | 12:05

aga napsal(a):

je zajímavé, že musíte znovuobjevovat..

"Samozřejmě toho docílit lze ale toho byste mohli docílit jenom změnou základů kapitalismu"

Ne, mohli byste toho docílit jenom změnou nastavení charakterových vlastnostích těch pár procent deprivantů, kteří uvažují tak, jak nám to tu brilantně demonstruje DH, a kteří ten kapitalismus řídí. A to je nemožné, takže toho docílit nelze.

Na druhou stranu - cituji DH:

"Proč nepřipustit, že díky změněným podmínkám dnes, kdy z čistě přírodního prostředí nyní jedinci žijí v ekonomizovaném, komputerizovaném a technologiemi prorostlém světě, jsou některé vlastnosti méně výhodné, a jiné více? Proč nepřistoupit na myšlenku, že stejně, jako ve čtvrtohorách vyhynuli jedinci, nedostatečně chytří pro ulovení mamuta, dnes postupně, nenásílně, gándhíovskou sociální evolucí, vyhynou lidé, neschopní například založit a řídit firmu či úspěšně realizovat veřejnou zakázku? Kde vidíte rozdíl?"

..toto je samozřejmě taky hloupost, protože evoluce nefunguje na základě toho, že někdo někde připustí myšlenku, ale funguje výhradně (a to i duchovní evoluce) na základě tlaku okolností a individuální i skupinové nutnosti řešení (i emocionálních) konfliktů, a ty okolnosti budou velmi pravděpodobně tlačit jinudy, než to pan DH lajnuje.

PS - pane DH, tam nahoře mělo být: NE že bych vás začal brát vážně...
20. 06. 2013 | 12:08

Miroslav Pivoda napsal(a):

V článku není zmíněno to, v roce 2045 můžeme reálně očekávat 90% nezaměstnanost. Co pak bude se současným druhým pilířem české důchodové reformy?

Pokud se chcete více dozvědět o naší budoucnosti, čtěte více článků od technologa, vynálezce a prognostika Ray Kurzweila, nikoliv od ekonoma Krugmana, který jen domýšlí důsledky Kurzweilových předpovědí.
20. 06. 2013 | 12:12

aga napsal(a):

DH

"je změnit sebe sama a své myšlení"

Zase se vykrucujete jak had. Myšlení je jen ocásek cítění - nejdříve cítíte, a mozek to jen racionalizuje do "myšlenek". Čili byste musel změnit cítění - a to není možné z pouhého rozhodnutí. Cítění se mění jen tím, že si sáhnete opakovaně na rozpálená kamna, než to tomu pomalému myšlení dojde.
20. 06. 2013 | 12:12

Skeptický odešel na koupaliště napsal(a):

Zdravím pane, skeptický. A hezký slunečný den přeji.

S pozdravem stát (tedy p. Kalousek, Schwarzenberg, Bendl, Kuba, p. Peake, Kubice, Blažek ...) je nejhorší hospodář
20. 06. 2013 | 12:15

Bavor napsal(a):

DH napsal(a):
Vážená paní či slečno gaio,jestliže někdo dokáže donutit, motivovat či manipulovat jiného, aby se mu staral o potomky, je to podle mne popis velmi úspěšné stategie v boji o přežití. Takový organismus musíme svým způsobem obdivovat.Není žádný přírodní zázrak biotechnologie, být velká tupá kráva, pasoucí se na trávníku a chemicky přežvýkávající málo energetickou celulózu ve své žaludečné kaskádě. To je jen takový fermentor na čtyřech nohách. Ale být malým šikovným organismem, vy byste asi řekla parazitem, který si takové tupé hovado osedlá a využije, to je přece náhderné a obdivuhodné. Víte, jak šikovná je toxoplasma, jak dokonale manipulují mravencem nebo snad slimákem hlístice nebo jak se jmenují - dokážou měnit i jeho chování. To je téměř ideál. Parazitovaný jedinec celým svým tělem, celou osobností touží být pro svého hosta co nejlepším hostitelem. Pokud dokáže svému hostu dobře posloužit, je šťasný. Myslím, že tyto jevy, kde nám příroda dává nápovědu, by měli dobře prozkoumat také sociologové.20. 06. 2013 | 08:59 KONEC CITÁTU. Milý DH, pletete si pojmy. To co popisujete, to není parazitování, to je symbióza, tedy ne využívání jednoho živočišného druhu jiným, ale vzájemné si poskytování výhodných podmínek pro život OBOU druhů. Parazitování nastává, když jeden druh ten druhý ničí. Ale stejně jako v lidské společnosti, zároveň se zničením hostitele, umírá parazit. Vaše názory, které ve svých příspěvcích hlásáte, jsou názory "übermensche" a hodily by se spíše do rasového institutu Třetí říše, než do současné doby.
20. 06. 2013 | 12:17

český maloměšťák napsal(a):

aga
Aniž bych si musel kdy sáhnout na rozpálená kamna - vyhodnotí můj mozek samotné nebezpečí rozpálených kamen tak, že na ně nesáhnu, přičemž mu stačí abstrakce ...např. zprostředkování zkušeností jiných lidí.
Jste mimo.
Cítění není nijak nadřazeno ani vnímání ani epistemologickému ú nehodnotovému/ třídění a vyhodnocování. Omyl lidí hledajících konečnou autoritu, nějaké konečné řešení, ...atd...
20. 06. 2013 | 12:19

DH napsal(a):

Vážený pane ago,

nemusíte brát mé texty vážně, i když jsou samozřejmě myšleny zcela upřímně, ale důležité je, že se nad nimi (na rozdíl od jiných) alespoň poctivě zamýšlíte.

Když to totiž uděláte, zjistíte, že se snažím říkat věci jen podle nejpoctivější metodologie vědy a vyvozovat závěry jen čistou logikou ze zcela prověřených a tradicí a historií vyzkoušených axiomů. Snažím se nedopustit se žádného logického rozporu, a tedy to, co říkám, musí být z principu pravdivé v tom necpotivějším a nejupřímnějším smyslu, jaký je k dispozici.

Naopak napadání mého paradigmatu zleva, jak předvádí ten či onen diskutující, je postaveno zcela na osobních pocitech, subjektivních dojmech a subjektivních poiltických preferencích, na ženských emocích, na filosofických rádobyautoritách, zkrátka, ne na faktech a logice, ale na víře různého druhu.

Proto jsem rád, pokud se občas někdo dopustí přemýšlení nad předestřenými závěry, protože je naděje, že vypudí z mozku levicové zlo a stane se lepším a pro budoucnost lépe přizpůsobeným člověkem. Nevím proč, ale mně to těší.
20. 06. 2013 | 12:20

skeptický napsal(a):

Nejhorší hospodář

Jediná spása pro svět je selektivní pandemie.
20. 06. 2013 | 12:20

KvL napsal(a):

to: Odjinud
Ono by stačilo (hopoteticky), aby se lidi vykašlali celosvětově na peníze a ty rodiny o značnou část vlivu přijdou. Bez zvládnutí fúze, nebo objevu nějakého zázračného zdroje energie, nejpozději do sta let současná civilizace zhroutí pod nedostatkem energií. Jen pro uspokojení světové spotřeby elektřiny, kdyby každý stát měl stejný měrný instalovaný výkon jako je u nás, bylo by zapotřebí asi 7mld kW výkonu, tedy asi 7,5TW instalovaného výkonu, který je v provozu v podstatě nepřetržitě. A to je elktřina kryje asi 16% světové spotřeby energie, tedy celý svět by potřeboval asi 77TW výkonu. To by znamenalo během sta let ode dneška postavit 77000GW nových zdrojů. Jen pro elektřinu to je 7500GW, to je instalace 3750 elektráren výkonu Temelín a to nám ode dneška říká, že je zapotřebí ročně během sta let instalovat každý rok 37-38 reaktorů po celém světě, přičemž musí docházet zároveň k náhradě odstavených zařízení, jelikož je životnost cca 50 let, pak je nutné ročně nainstalovat spíše 75 reaktorů.
To nejsou příliš lákavé vyhlídky. Obávám se, že toho

to: Vizionář
Scénář jedna zdá se dá lepší výsledky, není natolik nápadný, navíc s sebou nese i další přerozdělení bohatství a vůbec je méně riskantní.
20. 06. 2013 | 12:21

Kybic napsal(a):

Blíží se soumrak pokladních v supermarketech. Samoobslužné pokladny a čtečky pro nakupující v dohledné době zruší i tuto profesi, které byla poslední instancí pro nezaměstnané lidi.
20. 06. 2013 | 12:22

Je zajímavé, že musíte znovuobjevovat napsal(a):

aga 20. 06. 2013 | 12:08

Musela byste kapitalismus SOCIALIZOVAT = zlikvidovat neviditelnou ruku trhu, omezit koncentraci kapitálu = regulovat a plánovat (vzhledem k omezeným zdrojům) - dokonce na globální úrovni, vrátit původní funkci finančnímu kapitálu - tedy jako prostředku směny, nikoliv virtuálních spekulací a omezit jeho formy...
20. 06. 2013 | 12:24

Admirál napsal(a):

DH poskytuje munici těm, co tvrdí, že V.I.Lenin měl v podstatě pravdu.
20. 06. 2013 | 12:25

proč složitě, když to jde jednoduše napsal(a):

aga
Viděl jste Posledního císaře?
Tam čínští soudruzi převychovávají zaostalého monarchistu (a monarchu, v jedné osobě, zvláštní konfigurace), vychovaného homosexuálním agentem britského imperializmu a drezírovaného lesbickou militaristkou ve službách Kempeitai.
A jak se jim to vydaří.
Když jeho převychovatele odvádějí Maovi mládežníci k revolučnímu poslednímu soudu, chudák Pu Ji se za něj málem popere.

Stačí zařídit tábor, dát všem stejné vaťáky a učit je okopávat mrkvičku.
Předpokládám, že to je, co s těmi dvelop.., pardon devian.., ne taky ne, deprivanty máte v úmyslu.
Hodně štěstí!
My, jednodušší povahy věříme s Alexandrem Blokem, že všechno vyřeší taváryšč mauser.
20. 06. 2013 | 12:26

český maloměšťák napsal(a):

KvL.
Proč by celý svět měl fungovat /ve směru potřeb a instaLace zdrojů energie/ tak jak Česká republika ?
Vysvětlete to.
20. 06. 2013 | 12:27

skeptický napsal(a):

Rosamunda
Máte tam to M správně?
Milostivá se na Vaše ópusy ráda dívá.To víte,ženské.Když má doma sex symbol,hledá něco ze života.Říkáme tomu píchoviny.

Hospodář
Taky hezký den.
Kardiaci a duševně labilní jedinci v tomhle nevycházejí.
20. 06. 2013 | 12:30

DH napsal(a):

Vážený pane Bavore,

mýlíte se hluboce a fatálně. Symbióza je vzájemně výhodná spolupráce. Mezi srnkami a vlky symbióza neprobíhá. Symbióza, možná vás to překvapí a třeba i myšlenkově naladí, vznikla často jako adaptace na parazita. Parazit prostě nebyl dost rychlý a hostitel byl vývojově iniciativnější, a tak vznikl - nakonec - oboustranně výhodný vztah.

Další váš omyl je v tom, že parazit svého hostitele ničí. Není tomu tak, on jej především využívá, a musí pro to nemálo udělat. Parazit, který svého hostitele ničí příliš rychle a fatálně, je chybně adaptován a bude selekčním tlakem potlačen.

Někdy je hranice mezi parazitem a symbiontem poněkud rozmazána. Kupříkladu lidské střevní baktérie jsou v podstatě prospěšné, pokud zůstanou tam, kde jsou. Pomiňme zranění, a jiné druhy perforace střevní stěny. Pokud budete nějakou dobu hladovět, takže se vaše střevo téměř vyprázdní, napadnou střevní baktérie jeho stěnu, zabijí vás. Jsou to tedy symbionti, dravci, paraziti, co vlastně?

říroda se nestará o škatulkování vymyšlené lidmi. Příroda řeší, jak v nějakém prostředí přežít. Jestli je to prostředí čistě abiotické (archea) nebo třeba vnitření prostředí jiného organismu, jeho krev, střevo, výstelka jeho hnízda, jeho tělesný odpad - to vše je podružné.

Právě tak, ve společnosti máme lidi schopné živit se prací a vytvářením hodnot v potu tváře, další lidi schopné se živit jejich organizací, další lidi schopné se živit manipulací s těmito hodnotami, a etdy, po přírodním vzoru, také parazity, kteří si berou svůj díl z vytvořených zdrojů. Jsou prostě adaptováni na dané prostředí. Pokud je prostředí imunitní reakcí vypudí, dobře jim tak, byli špatně přizpůsobeni. Pokud ne, dobře ostatním, měli mít lepší imunitu.

Dávat ale parazitovi za vinu, že je parazit, je zcestné. Tasemnice nechápe, čím se provinila. Nechápe levicové hodnoty a z nebe spadlé zásady o neparazitování. Byla zde možnost, byla zde nika, proč by neměla fungovat tak, jak je stvořena? Naopak, bez tasemnic by populace degenerovala.
20. 06. 2013 | 12:33

skeptický napsal(a):

DH
Opomíjíte možnost,kdy imunitní systém parasity vypudí,ač jsou v tom ale úplně nevinně.
20. 06. 2013 | 12:39

neo napsal(a):

Rosamunda Pilcherová:

to se podivujete jen z neznalosti.
Lidé jako vy se domnívají, že pravicové vlády jsou tu pouze pro milionáře, což jak jistě již vidíte není pravda. Jsou tu pro většinu, snaží se pracovat a utvářet podmínky i pro obyčejné zaměstnance(rovná daň), pomáhají nezaměstnaným (skarta, veřejná služba) i přes odpor levice, rodinám s dětmi (3rychlostní rodičovská).

z mých příjmů si nemohu Maserati dovolit.
20. 06. 2013 | 12:40

KvL napsal(a):

to: český maloměšťák
Počítám s tím, že dojde k industrializaci a rozvoji spotřebí energií zhruba na nši úroveň, která je zhruba evropsky průměrná, co se týče zimního špičkového výkonu, to je minimum, které musí být do sítě připojeno. Samozřejmě v jiných státech se naše zimní přitápěcí špička může nahradit letní klimatizační špičkou. Ze znalostí počtu obyvatel a této běžné zimní maximální spotřeby jsem vypočetl kolik relativně rozvinutá země potřebuje instalovaného výkonu na hlavu. Následně jsem tento výkon na hlavu roznásobil velmi zaokrouhleným poočtem obyvatel na světě, tím jsem získal potřebný elektrický výkon.
Následně jsem vzal nejdelší horizonty výdrže fosilních paliv, což je asi 100 let, pokud do toho vezmeme fakt, že budeme muset nahradit ropu a rostoucí spotřbu ve světě.
Znal jsem tedy potřebný výkon a časový horizont, z toho jsem spočetl, kolik elektráren odpovídajících Temelínu bude muset být nainsatlováno, skutečný počet elektráren bude nižšší, protože se dá počítat i s velkými projekty voních elektráren, zejména v rozvojovém světě.
20. 06. 2013 | 12:40

AFČ napsal(a):

Nepřestává mě fascinovat, jak si nikdo s těmi inteligentními radami nepřipouští, že to bude on, kdo bude "přírodně vyselektován".

No, sle stejně se moderní ekonomika moc nepohnula od starého dobrého Marxe: "Buď se podělíte, nebo vám to vezmou."
20. 06. 2013 | 12:41

Ale kdepak napsal(a):

AFČ,

Nepřestává mě fascinovat, jak si nikdo s těmi inteligentními radami nepřipouští, že to bude on, kdo bude "přírodně vyselektován". Historie tvrdí, že nejdřív půjdou "teroristé" = kritici zvráceného systému, pak půjdou "parazité" = těžce nemocní, postižení, přestárlí, dlouhodobě nezaměstnaní (třeba podle délky nezaměstnanosti), pak půjdou třeba přebyteční mladí, chudí, nekvalifikovaní...

No, sle stejně se moderní ekonomika moc nepohnula od starého dobrého Marxe: "Buď se podělíte, nebo vám to vezmou." Nikoliv nehla se v tom smyslu, že kapitál má sebedestrukční schopnost a i když to chvilku vypadá, že je to hotová idylka, pak přijde okamžik
procitnutí, kdy se zjiostí, že neviditelná ruka trhu všechno požírá a za sebou nechává pouze bídu , válečné zbořeniště a hromadu konfliktů.
20. 06. 2013 | 12:48

TomášL napsal(a):

Ale kdepak

A není to spíše problém lidské morálky/etiky jak ekonomie?

Jenom kolem... Stejně si myslím, i kdyby došlo na P.K. slova, že to nebude střednědobé a dlouhodobé řešení. Konečně chce měnit ekonomii, nikoliv člověka který tvoří ekonomii (řeší následek, nikoliv příčinu)...
20. 06. 2013 | 12:56

Nedá mi abych to neřekl napsal(a):

Nemůže být oním parazitem nezřízený kapitalismus, který doslova požírá Zemi? Její zdroje - surovin, živočichů, energie... budoucnost lidského pokolení?
20. 06. 2013 | 12:59

český maloměšťák napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2363261/pojednani-o-rustu-proc-neni-dobry.html

Otázky.
Vymyslel kolo do úmoru se s břemeny lopotící dříč, vydávající veškerou svou fyzickou i mentální energii právě že na to lopotění se...anebo zdánlivě zevlující parazit, který jeho lopotění se pozoroval a pak usoudil, že by vše šlo dělat jinak ?
Anebo - bylo by možné, aby Platon vytvořil svůj filozofický systém při dřině v dole na stříbro či při "relaxaci" - po 16 hodinové takové dřině ?
atd ...atd

Jenže co pak ?
Co až bude vše zracionalizováno tak, že nebude třeba ani dříčů...ani Platonů ?
Co vlastně budeme dělat - když vše budou vyrábět a promýšlet stroje.... a kdo nás vůbec za to zevlování bude platit ? /pomineme hypotetickou možnost, že jsme vlastníky akcií a tak i výnosů z činnosti oné korporace " General Global Success " - takových lidí bude jen pár/.

Já si myslím, že velká část z nás může najít uplatnění a tak i dobře placenou práci v tkzv. vzdělaností ekonomice.
Například při řešení problémů jak co nejrychleji dostat vojenskou techniku přes demontrujícími masami ucpané ulice až k odborové centrále.
Jiná část takové vzdělanostní ekonomiky může například velmi ziskově participovat při investicích do řešení problémů identifikace a sledování osob, které jsou nepřátelské vůči politice General Global Success.
Stejně tak mohou být lukrativními i obory, zabývající se řešením eliminace takovýchto osob, dále zajišťující logistiku tohoto procesu a v neposlední řadě i mediální odborníci , vykomunikovávající dnes a denně s veřejností prospěšnost všech těchto akcí - z hlediska lidstva a jeho úspěšného přežití.
Jistě tak najdou práci i obyčejní vojáci, kriminalisté či řezníci.
Ale i inženýři a konstruktéři - například pásových dopravníků, strojů odddělujících maso od kůže a kosti od masa, drtiček kostí, výroben masokostních mouček...etc etc...

Prostě vzdělanostní společnost kladoucí důraz na zvládnutí high tech řešení.
Ta vydělá i na zevlouny.
/stále zbývá vyřešit problém , jak monitorovat co se zrovna zevlounům honí hlavou a zda tedy nechystají opět nějakou racionalizační kulišárnu...ale i to se při troše dobré vůle a hojnému výskytu amaterských psychologů typu aga může nakonec zdařiti - což povede k onomu konečnému, definitivnímu, ideálnímu.... a tedy i k přejmenování "General Global Success" na "General Endloesung Paradise" .... kdy akcie budou na majitele, of course...to by tak hrálo, aby nějaký šťoural něco vyšťoural - třeba ve Forbesu, jak bychom k tomu přišli my - pracovití !!!/
20. 06. 2013 | 13:07

skeptický napsal(a):

S tou fascinací je to stará věc.Společné pro všechny životní formy.
Tuším Leon Uris ve svém Exodu kdysi napsal,že každý žid je přesvědčen,že kdyby v Evropě zůstal jen jeden poslední,bude to právě on,který se bude projíždět v limuzině dobytým Berlínem.
20. 06. 2013 | 13:07

Bavor napsal(a):

„Textiláci v Leedsu 18. století na to odpověděli v roce 1786: “Kdo bude živit naše rodiny, zatímco se my budeme věnovat náročnému úkolu vyučit se novému řemeslu? “ Dále si kladli otázku “A co když se stane to, že nové řemeslo bude znehodnoceno dalším technologickým pokrokem?”Dnešní pracovníci, kteří jsou v podobné situaci jako oni textiláci se mohou také ptát: Co se s námi stane, když – jako mnozí studenti, kteří se hodně zadluží, zatímco získávají nové kvalifikace, po kterých byla údajná poptávka – zjistíme, že hospodářství již tyto kvalifikace nepotřebuje“? KONEC CITÁTU.
Autor nebere v úvahu jednu věc – a to je technický pokrok. Při manufakturní výrobě, která existovala v 18 století, tehdejší výrobní způsob nedokázal zajistit dostatek zdrojů pro všechny lidi. Dnes dosáhl technický pokrok takového stupně, že i při daleko vyšším počtu lidí na planetě, dokáže výroba i při klesající potřebě lidské práce a za předpokladu rozumné spotřeby dostatek zdrojů pro VŠECHNY lidi. Ale brání tomu společenské vztahy – zejména soukromý vztah k výrobním prostředkům. Jejich majitel, aby si zajistil co nejvyšší zisk, omezuje potřebu lidské práce. Tím ale vylučuje možnost „nepotřebných“ pracovníků SPOTŘEBOVÁVAT vyrobené produkty. Každý člověk je totiž zároveň tvůrcem hodnot i SPOTŘEBITELEM. V poválečném období, kdy byl svět rozdělen na dvě ekonomické soustavy, z nichž jedna tento soukromý vlastnický vztah k výrobním prostředkům zrušila, kapitalismus vytvořil „sociální stát“, což byl výrobní způsob, kde soukromé vlastnictví výrobních prostředků zůstalo, ale spotřeba byla regulována přerozdělováním zisků soukromého kapitálu (viz progresivní zdanění v USA, GB, Francii, Itálii a jinde po světové hospodářské krizi a 2sv. válce). V současné době, po tzv. „pádu komunismu“ kapitalistický ekonomický systém zdánlivě nemá konkurenci a proto upouští od přerozdělování zisků pod heslem liberalismu, kapitál se koncentruje, vytváří nadnárodní korporace, které už jednotlivé státy nedokáží (a ani nechtějí) regulovat, omezuje se potřeba pracovní síly a roste nezaměstnanost. Spotřeba se uměle zvyšuje zadlužováním jak občanů, tak států a když dluhy rostou nad únosnou mez, klesá výroba, protože klesá i spotřeba a nastala krize. Společnost se dostala do neřešitelné situace – do „dluhového otroctví“. Řešením by bylo zkracování pracovní doby při zachování stávajících mezd a tím zvýšená potřeba pracovních sil. To si však soukromý vlastník nemůže dovolit, protože by nedosahoval zisku a ostatními konkurenčními soukromými vlastníky by byl zničen. V minulosti byl kapitalismus relativně pokrokový společenský systém, protože zajistil dostatek zdrojů pro technický pokrok. Dnes se ale právě ten vztah, který technický pokrok zajistil, stává brzdou a sám sebe ničí. Z uvedeného vyplývá, že příčinou krize NENÍ pokrok v technologiích, ale soukromovlastnický vztah k VÝROBNÍM PROSTŘEDKŮM a jeho následek – honba za ziskem. A má li lidstvo jako společnost obstát, tento vztah se MUSÍ změnit.
20. 06. 2013 | 13:08

DH napsal(a):

Pokud se dá kapitalismus k něčemu připodobnit, tak k nesmírně návykové, organismu podle všech dostupných zkušeností a znalostí prospívající, droze.

Droga, která posiluje toho, kdo ji má. Kdo ji nemá, tak ji chce. Je široce dostupná a vzniká spontánně. Droga, o které skepcici a kverulanti tvrdí, jak nás nakonec všechny zabije, a ono stále a stále nic.

Droga, jejíž závislost chtějí pábitelé, myslitelé, kverulanti neustále léčit a altruisticky závislé zachraňovat, čímž jsou čím dál směšnější a trapnější.

Viděli jste film "Všemocný"? (Limitless, USA 2011). Taková droga. A ta pointa!
20. 06. 2013 | 13:12

český maloměšťák napsal(a):

KvL.
Existují civilizace, které v pohodě přežijí /a možná že dokonce budou lidé v nich šťastni/ i bez Temelína.

Nic ve zlém, ale zdá se mi , že někdy jako by to megalomanství zasáhlo i Vás, kdy jinak jste skutečně solidním podavačem dobrých informací.

P.S. Co až dojde surovina pro jaderky ? Co pak ?

P.S. 1. Stále se straší tím, že je obrovským problémem zálohování např. fotovoltaickým způsobem získávaná energie...ale co se tak zamyslet nad tím, že skvělým zálohovacím mediem a to i z hlediska agregátu celé energetické bilance dopravy - je baterie EV, který stojí v garáži, na parkovišti...a ssaje ty přebytky ?
(nemluvě o sdílení aut...ale to už je trochu jiná historie...to je už o lidské hlouposti zvykové, zažité tak, že ačkoliv je nebetyčná, tak je vydávána za chytrost...prostě raději cikcak z A přes X a Y do Z vlastním než rovnou z A do Z cizím, respektive sdíleným - kdyby takto uvažovali v starověké Mezopotámii, tak tu možná nejsme, respektive jsme , ale coby sběrači a lovci)
20. 06. 2013 | 13:19

Kapitalismus vůbec nezabíjí napsal(a):

DH,

vy mxslíte, že ta droga nezabíjí? Kupř.dnes v Iráku, Afghhánistánu, Lybii, Sýrii, anebo že nezabíjela v minulosti - 1.SV, 2.SV? Kdo vyrábí a prodává ty zbraně, cvičí teroristy anebo budoucí teroristy, konspiruje, hledá ZHN, ochraňuje civilisty, šíří Trvalou svobodu? Nezabíjí v tzv. civilizovaných zemích tzv. židokřesťanského okruhu, třeba ve státu Izrael (doposud je jeho součástí třeba Palestina), že nejsou sebevrazi kteří již neunesou blahobyt na ulici, obtíženi exekucema, podvody, vydíráním, neunesou dlouhodobou nezaměstnanost, nedostatek peněz na zdravotní péči, dluhy...?
20. 06. 2013 | 13:27

šašek z Jihlavy napsal(a):

A co právníci, mají si kde hrát?
Právní kanceláře, co se specializují na zřizování firem v daňových rájích za chvíli nebudou mít do čeho píchnout. Možná mezi nimi vypukne kanibalismus (kéž by).
20. 06. 2013 | 13:30

JC napsal(a):

DH

Doufám, že se definitivně rozpadla teorie místních levičáků, jste jeden z nich pouze ironizující, takže jsem rád, že jsem se já osobně nemýlil.

Vaše závěry jsou logické, efektivní, krásné a kruté jako sama příroda, přičemž
si uvědomuji, že krásné a kruté bych mohl dát do uvozovek.

Rád si Vás "počtu" i v budoucnu, pokud bude příležitost.
20. 06. 2013 | 13:31

Rosamunda Pilcherová napsal(a):

To maserati myslím obecně. Může to být klidně lambo.
Každopádně, když někdo vyznává ideály kasínového kapitalismu, neměl by jezdit ojetým renaultem (taky obecně) z roku 74.
Podkopává si tím sebevědomí.
20. 06. 2013 | 13:32

Bavor napsal(a):

neo napsal(a):
Rosamunda Pilcherová:
to se podivujete jen z neznalosti.
Lidé jako vy se domnívají, že pravicové vlády jsou tu pouze pro milionáře, což jak jistě již vidíte není pravda. Jsou tu pro většinu, snaží se pracovat a utvářet podmínky i pro obyčejné zaměstnance(rovná daň), pomáhají nezaměstnaným (skarta, veřejná služba) i přes odpor levice, rodinám s dětmi (3rychlostní rodičovská).
z mých příjmů si nemohu Maserati dovolit. 20. 06. 2013 | 12:40 KONEC CITÁTU. Pokud jsem viděl, milý Neo, živíte se vlastní prací. A v tom případě vaše názory a úvahy o pravici a levici pramení z neznalosti. Pokud považujete „rovnou daň“ za „utváření podmínek pro zaměstnance“ a skartu a „veřejnou službu“ za pomoc nezaměstnaným, pak vás lituji. Pomocí nezaměstnaným bych nazval zajištění PRÁCE a za ní odpovídající mzdy PRO KAŽDÉHO, kdo chce pracovat. A pro příživníky trest. A pokud se týče pomoci rodinám s dětmi, tak pomocí by byla především SOCIÁLNÍ JISTOTA, tedy jistota, že najdu práci a za ní odpovídající mzdu, abych ty děti uživil a jistotu, že naleznu slušné bydlení za PŘIMĚŘENÝ nájem (ne takový, který mi po jeho zaplacení nenechá ani na jídlo). Dnes kdy nevíte ani dne, ani hodiny, kdy ztratíte práci, je narození dítěte sázkou do loterie. Proto také klesla u nás porodnost.
20. 06. 2013 | 13:32

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

tak jste to dobře napsal. Někdy jsou i bankéři zavíráni a zavírají se i banky.
Kapitalismus je parazitický systém, když nemá pevná pravidla a přísné dodržování zákonů. Mělo by platit, že žádná výroba by neměla růst nad nějaké hranice, kdy touto výrobou dochází k plýtvání. Vývoj založit na trvanlivých výrobcích a ne takových aby vydržely ani ne 2 roky a služby dělat takové, aby byly schopné ty výrobky udržovat provozu schopné desetiletí. Dělat věci trvanlivější a trvanlivější, tak jak nám to příroda napovídá - povodně, tornáda, prudké sluneční paprsky (na balkoně se mi na listech jedné rostliny vystavené polednímu slunci udělaly flíčky jako od popálení).
20. 06. 2013 | 13:34

skeptický napsal(a):

Jak pravil Churchill : Bohatý,který volí pravici je v lepším případě idealista,chudý,který volí pravici je idiot.
20. 06. 2013 | 13:39

Viola napsal(a):

Nedá mi abych to neřekl napsal(a):
Nemůže být oním parazitem nezřízený kapitalismus, který doslova požírá Zemi? Její zdroje - surovin, živočichů, energie... budoucnost lidského pokolení?

Samozřejmě, vždyŤ to také říkám.
20. 06. 2013 | 13:42

skeptický napsal(a):

Růst je bezpodmínečně nutný,aby se stíhaly platit úroky na státním dluhu.Dřív se tomu říkalo vytloukat klín klínem.
20. 06. 2013 | 13:42

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Třeba Abse zavřeli do úřadu Adenauera a do úřadu Marshallova plánu a pak do úřadu Vatikánu.

Nenapsal jsem že je kapitalismus apriori parazitický systém, nebýt kapitalismu tak si možná posíláme tyto naše příspěvky poštovními holuby.

Na druhé straně je pravda, že pokud budou všichni mít možnost nakoupit si výrobky , které budou mít tu užitnou hodnotu tak vymezenou jak popisujete - tak bude běžná chronická nezaměstnanost ně 10 %, ale 50 %, ne-li víc.
Ano - dnešní kapitalismus je z velké části založen na nákupu levných šmejdů. :))
/někteří z nich jsou naopak velmi drazí i zadarmo/

Končím, došla baterka. Zatím to nemám na solar /tím nemám na mysli nějakou boxerskou fintu/.Mějte se. A souhlaste když tak jen s tím , co fakt napíšu, ne co si ve své půvabnné kebuličce usmyslíte - že jsem napsal.

P.S. Časem možná vzniknou takové technologie, že se vám po určité době váš počítač sám ozve a řekne " Milá Violko, nastal čas k tomu, abyste si mě prosím zanesla do sběrného dvora a koupila si mého mladšího bratříčka - protože dělníci v Nošovicích by jinak neměli již zítra do čeho píchnout".

Věřme, že se neozve již po dvou měsících od koupě a že nebude mít tu moc vám to nařídit...že fakt jen slušně poprosí.
20. 06. 2013 | 13:45

DH napsal(a):

Vážený pane Kapitalismus vůbec nezabíjí,

řekl bych, že i když kapitalismus zabíjí, tak zabíjí nejméně ze všech dosud vyzkoušených a funkčních společenských uspořádání. Nikdy v dějinách se neválčilo a neumíralo méně, než dnes.

Řekněme, že v první a druhé světové válce zahynulo dohromady 50 miliónů lidí (a z toho bezmála polovina díky fanatickému stalinistickému válečnému komunismu - jen tak je možné, že ztráty Německa jsou třikrát menší než ruské ztráty, přičemž Německo bylo poraženo, plus samozřejmě španělská chřipka). To není popis tragédie, to je suchá statistika.

Ve 12., 13., 17. století, mezi Mongoly a válečným soupeřením mezi dynastiemi v Číně, zahynulo dohromady odhadem až několik stovek miliónů lidí. V Číně se na nějaký ten statisíc nehledí. Ruská občanská válka - nástup komoušů - zabila skoro tolik lidí, jako ztratilo Německo za 2. světové války. Není to šílené? Je.

Samozřejmě, že žádná změna se neobejde bez konfliktů. Kdo někdy pracoval v hydrodynamice nebo fyzice plazmatu, dobře ví, že každé tření mezi řídkou a hustou tekutinou, na každém rozhraní, vzniká Raleyigh-Taylorovská nestabilita, vznikají turbulence a nelineární jevy. Není divu, že střet mezi středověkoyu muslimskou kulturou a technologickým Západem vede k drobným válkám, to je logické a vědecky snadno objasnitelné.

Zdá se naopak evidentní, že kapitalismus, zejména moderní, zabil nejméně lidí ze všech systémů a naopak, učinil největší procento lidí ze všech systémů šťastnými a prožívajícími životní naplnění. Je to prostě skvělá a prospěšná droga lásky.
20. 06. 2013 | 13:45

Viola napsal(a):

Pan DH je pěkný provokatér.
20. 06. 2013 | 13:45

Bavor napsal(a):

DH napsal(a):
Vážený pane Bavore,
Právě tak, ve společnosti máme lidi schopné živit se prací a vytvářením hodnot v potu tváře, další lidi schopné se živit jejich organizací, další lidi schopné se živit manipulací s těmito hodnotami, a etdy, po přírodním vzoru, také parazity, kteří si berou svůj díl z vytvořených zdrojů. Jsou prostě adaptováni na dané prostředí. Pokud je prostředí imunitní reakcí vypudí, dobře jim tak, byli špatně přizpůsobeni. Pokud ne, dobře ostatním, měli mít lepší imunitu.20. 06. 2013 | 12:33 KONEC CITÁTU. V tomto s vámi mohu souhlasit. A právě ta ZMĚNA VZTAHŮ K VÝROBNÍM PROSTŘEDKŮM, to je to „vypuzení“, to je ta imunitní reakce. Společnost lidí je prostě živý organizmus a přizpůsobuje se. Někdy to trvá déle, někdy nastanou recidivy, ale konečný výsledek, jak nás učí dějiny, je jednoznačný.
20. 06. 2013 | 13:49

Viola napsal(a):

český maloměšťák

"nebýt kapitalismu tak si možná posíláme tyto naše příspěvky poštovními holuby."

a nebylo by to více vzrušující a romantické? A mohli bychom si i holubí pečínky udělat po zaslání zprávy, pečení holubi přímo do huby. Tedy upéct bychom si je museli sami. Takhle jen plýtváme energií.

Tak se mějte hezky, pokud zrovna jdete na jahody.
20. 06. 2013 | 13:51

Parabellum napsal(a):

Bavor

Bavore, je zajímavé, jak se dokážete chlubit tím, jak jste hloupý parazit. Protože jen hloupý parazit může označit práci jiných lidí zaq ZDROJE.

Nemilý hloupý levý Bavore, zdroje nám poskytujue planeta, a na ¨limity těch planetárních zdrojů právě narážíme. Globálně již nejsme schopní získávat o moc více primárních zdrojů, a od toho se odvíjí i množství výrobků a služeb. Nebude potřeba globálně potřeba více aut, když do nich nebude benzín. Je tedy zřejmé, že pokud poroste produktivita, musí nutně růst i nezaměstnanost, a to zejména v situaci ,kdy roste globální populace.
Mimochode, kdybyste to, co civilizace globálně vyprodukuje chtěl rovnoměrně rozdělit mezi všechny obyvatele planety, musel byste jít s životní úrovní oproti současnosti nba třetinu.

O těch vašich dalších nacionálně pravičáckých slintech, ve kterých uvažujete o bílem muži jakožto jedném legitimním subjektu, který má nárok spotřebovávat planetární zdroje snad ani nemá cenu psát. Zkuste připustit fakt, že legitimní je, aby obdobné vytvořené statky spotřebovával jak čínský, tak český, tak německý inženýr, a ne jako ve Vašem pojetí, kdy dle Vás by m+ěla mít česká uklízečka nezpochybnitelný nbárok na trojnásobnou spotřebu o proti indickému programátorovi.

Mimochodem, ta nadnárodní korporace právě zajištují blahobyt té střední třídy ve vyspělých zemích, nebot je to právě střední třída euroatlantické civilizace, kdož na nadnárodních koroporacích kapitálově participuje.

Mimochodem, je typické pro Vás jako radikálního závistivéího fundamentalistu, že jedna Vaše věta rozporuje jinou - třeba
cituji:
V současné době, po tzv. „pádu komunismu“ kapitalistický ekonomický systém zdánlivě nemá konkurenci.
konec citace

je evidentně v rozporu s
cituji:
Řešením by bylo zkracování pracovní doby při zachování stávajících mezd a tím zvýšená potřeba pracovních sil. To si však soukromý vlastník nemůže dovolit, protože by nedosahoval zisku a ostatními konkurenčními soukromými vlastníky by byl zničen. V minulosti byl kapitalismus relativně pokrokový společenský systém, protože zajistil dostatek zdrojů pro technický pokrok.
konec citace

Jinými slovy, vy v jednom odstavci tvrdíte, že kapitál pozbyl konkurence, a to o několik vět dále sám vyvracíte. Jinými slovy ideologicky plácáte páté přřes deváté, jak se Vám to hodí do krámu.
20. 06. 2013 | 13:53

JoJo napsal(a):

DH,

co ty kolonie - jejich nabývání a oběti při exploataci, občanské války, revoluce za kapitalismu...? Stalinismus zabíjel v 1.SV? Již tehdy existoval někde Stalinismus? Nezavinil náhodou Stalin vznik 1.SV? Co třeba, že oběti Rusů mohli být taky mnohem větší protože Rusové nenakládali tak "lidsky" s civilním obyvatelstvem na dobytém území Němců jako nacisté?
20. 06. 2013 | 13:53

Parabellum napsal(a):

Bavor

Rozumím, Vám vadí, kdo ty výrobní prostředky vlastní. Vám zřejmě vadí, že majetkové potfolio nadnárodních korporací tvoří převážně penzijní fondy příslušníků střední třídy euroatlantické civilizace.

Takže co, vydáte s mašinkvérem rabovat do některé ze předměstských čtvrtí penzistů, třeba v SRN, Kandě, Švédsku či Rakousku, kde ti zlotřilí spoluvkastníci výrobních prostředků bydlí?
20. 06. 2013 | 13:57

Bavor napsal(a):

Viola napsal(a):
český maloměšťáku

tak jste to dobře napsal. Někdy jsou i bankéři zavíráni a zavírají se i banky.
Kapitalismus je parazitický systém, když nemá pevná pravidla a přísné dodržování zákonů.
20. 06. 2013 | 13:34 KONEC CITÁTU.Milá Violo, máte dosud iluze. v kapitalismu platí jediné pravidlo, jediný záko a jediná morálka - ZISK.
20. 06. 2013 | 13:57

Pacák napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
"Lidi se přemnožili, protože dlouho žili v měkkých podmínkách. To musí skončit. Buď to udělají dobrovolně, nebo násilím."

A mohlo by se začít vámi a Rumcajzem.
20. 06. 2013 | 13:58

TomášL napsal(a):

DH,

nebylo by tam HD?
20. 06. 2013 | 13:58

A jéjej. Zavítal mezi nás Parabellum napsal(a):

A hned v první větě JEHO "HLUPÁK". To zas bude diskuse.

Ten .... ani neví, že bavor mluví v prvním případě o konkurenci POLITICKÝCH systémů a ve druhém o vnitrokapitalistické konkurenci. To jeho hlavinka nepobere. Je to na něj moc složité.

Krom toho není známo, jak by chtěl rozpor požíračná neviditelná neregulovaná ruka trhu versus vysávání zdrojů v jejím důsledku řešit. Budou kapitalisté méně vyrábět a prodávat? Jak dosáhnout zisku? Tím že si přimalují nuly do počítačových sjetin? Anebo parabellum snad chce navrhnout nějakou regulaci? Slibovaná samoregulace kapitalismu produkujícího v důsledku úroků a potřeby bezkonečného růstiu růstu zřejmě nemůže nic vyřešit.
20. 06. 2013 | 14:01

neo napsal(a):

Rosamunda Pilcherová :

pokud to berete takhle, že sebevědomí je v autě, tak jste opět zdejší skrytá učitelka Gaia alias Milton Friedmanová a buhví co ještě. Ta taky zvyšuje své sebevědomí novým autem.

za prvé mám své auto rád a pořídim si jiné až doslouží, ostatně to tak dělám se vším. Mám třeba 10 let starý mobilní telefon a nemám důvod si kupovat nový, dokud slouží ten starý.

Na rozdíl od vás nepovažuji tyto materiální "hodnoty" za nástroje k zvedání si sebevědomí. Využívám je jen jako prostředky k upokojení potřeb. Tj dopravit se z místa A do B, popř si zavolat.
20. 06. 2013 | 14:02

JARLE HALSNES napsal(a):

Nejsem ani konzervativec, ani sociální demokrat. Jsem technik. A nestačím se divit, co přátelé ekonomové dovedou vymýšlet. Technický pokrok, jehož výsledkem jsou stroje, nebo software, nahrazující lidskou práci je v pořádku. To, co v pořádku není je skutečnost, že "zbylou" práci dělají titíž lidé, zatímco ti ostatní jsou nezaměstnaní.
Dovolte mi příměr: Na pustém ostrově je deset trosečníků. Denně všichni od rána do noci rybaří, aby nepomřeli hlady. Až jednoho dne jeden z nich najde síť, díky které za hodinu nachytá dost ryb na dva dny pro všechny. Myslíte si, že takové společenství má nový problém?
Podle mne nikoli. Takové společenství má kliku. Konečně nemusí řešit, jestli se uživí a mohou začít pracovat na tom, jak se z ostrova dostat.
Druhá věc ovšem je, že ten se sítí se skamarádí se dvěma nejsilnějšími a pomocí sítě nalovené ryby si všechny nechají. Zbylých sedm pak má problém, protože původním způsobem nenachytají nic, protože všechny ryby už vylovili borci se sítí....
Takže nikoli technický pokrok, ale lidé sami sobě navzájem působí problémy. Hamižnost jedněch přináší chudobu druhých.
20. 06. 2013 | 14:02

Parabellum napsal(a):

Bavor

A socialismus není parazitický systém? Tam jsou snaživí a kvalifikovaní lidé vykořistováni mnohem více, než v kapitalismu.

Kapitalista si přisvojí zhruba 3-5 procent vytvořené nadhodnoty, státní zaměstnanec= socialista plusminu 50 procent vytvořené nadhodnoty, a Bavor-komunálista mezi 90-95 procenty vytvořené nadhodnoty.
20. 06. 2013 | 14:03

český maloměšťák napsal(a):

KvL.
http://insideevs.com/in-geneva-abb-testing-electric-bus-tosa-with-15-second-flash-charge-wvideo/
20. 06. 2013 | 14:03

antisoudruh napsal(a):

Poselství tohoto blogu je holé neštěstí.
Neučte se, nemá to smysl, spoléhejte se na společnost a nikoliv na své schopnosti, parazitujte na těch co vydělávají, máte na to nárok, protože nevyděláváte.
Poselství pro ty co vydělávají je - nemá to smysl. Je lepší krást a nepřiznávat zisky. Lůza má na vaše zisky nárok stejně jako vy a to bez práce.
Výsledek takového přístupu k životu je to co zde dnes prožíváme.
Závist, nenávist, kriminalita odspodu nahoru a zpět.
A nejhorší je poselství, že se výkon nevyplácí.
Ve zdravé společnosti musí být každému od malička jasné, že když podá smysluplný výkon, dostane smysluplnou odměnu a naopak.
Stát by měl určovat normy, předpisy a zákony. Tyto velmi citlivě a smysluplně. Další úlohou státu by měla být starost o dodržování v minulé větě zmiňovaného, starost o vnitřní a vnější bezpečnost a starost a jistou úroveň sociálního zabezpečení potřebným.
V žádném případě nemůže stát nahrazovat dospělým lidem rodiče ve smyslu, že je bude živit, když se jim nebude chtít dělat tak jak tomu je dnes, kdy jsou zdraví a práceschopní lidé na sociálce, protože se jim za ty peníze dělat nechce.
Navrhuji stejný systém, jaký v některých zemích již existuje - určitou část použití svých daní mohu sám korigovat. Prokáži, že jsem daroval finanční obnos klubu vozíčkářů (na charitu...) dle svého výběru, o tento obnos se mi sníží daně. Stát o tento obnos automaticky sníží své výdaje obdarovanému spolku (osobě). Tím si zajistím, že se mé finance dostanou do skutečně potřebných rukou a to beze ztrát vzniklých přerozdělováním.
20. 06. 2013 | 14:05

Bavor napsal(a):

DH napsal(a):
Vážený pane Bavore,

mýlíte se hluboce a fatálně. Symbióza je vzájemně výhodná spolupráce. Mezi srnkami a vlky symbióza neprobíhá. KOINEC CITÁTU. Ale jistě připustíte, že srnky se mezi sebou nepožírají, že?
20. 06. 2013 | 14:08

Parabellum napsal(a):

A jéjej

Kapitalisté budou vyrábět stejně nebo více. A spotřebovávat bude střednbí třída. Jen rasističtí nacionální fundamentalisté Vašeho ražení se domnívají že být příslušníkem střední třídy je automatický nárok kohokoli, kdo se narodil v zemi euroatlantické civilizace, a je bílý.

Nevím, proč by v desetimilionovém New Delhi nemoihlo žít 1,5 milionu příslušníků střední třídy, a naopak nevím, proč by 60 procent lidí z MS kraje nemohlo žít ve favelas. Dochází ke globálnímu vyrovnávání, a každý bude žít tak, jak odpovídá jeho ekonomický výkon. Ty tam jsou doby, kdy německá uklízečka měla více než pětinásobný plat českého lékaře.
20. 06. 2013 | 14:09

neo napsal(a):

Bavor:
Ano živim se vlastní prací. Mé názory pramení ze zkušenosti nikoli z neznalosti. Díky rovné dani mám mnohem vyšší čistou mzdu, protože jak jistě víte, dopady přímých daní nelze ovlivňovat např. spotřebou jako je tomu u DPH popř selektivní spotřebou, jako je tomu u spotřebních daní.
Veřejnou službu i skartu považuji za pomoc nezaměstnaným, to je zcela logické. Skarta jim umožní míti bankovní účty které by si jinak nezřídili a také je může odradit od zneužívání což je pro jejich dobro. Nicméně je pravda, že bych funkci skaret vylepšil. Veřejná služba pak pomáhá udržovat pracovní návyky či je znovu nabýt a tím pomáhá nezaměstnanému k snažšímu začlenění na pracovní trh. Bohužel zde narážíme na protiústavnost u podoby VS v jaké byla zavedena, takže modifikace je potřebná.
co se týče rodin s dětmi, jako člen takové rodiny mohu s klidem potvrdit, že nepotřebuji nic takového co jste výše uvedl.Rozhodně vítám pomoc od státu formou flexibilních úvazků pro matky, dětských skupin a firemních školek apod. Nehledě na to, že porodnost neklesá díky tomu co jste napsal. Mohl jste si povšimnout, že porodnost je nejvyšší u těch, kteří mají nejnižší příjmy. Tak to bylo vždy.
20. 06. 2013 | 14:11

Ty jo napsal(a):

Parabellum napsal(a):
Bavor

" A socialismus není parazitický systém? Tam jsou snaživí a kvalifikovaní lidé vykořistováni mnohem více, než v kapitalismu.

Kapitalista si přisvojí zhruba 3-5 procent vytvořené nadhodnoty, státní zaměstnanec= socialista plusminu 50 procent vytvořené nadhodnoty, a Bavor-komunálista mezi 90-95 procenty vytvořené nadhodnoty."

Přišel znalec. Parabelko a o čem jsou ty předražené "veřejné" zakázky (kde na jednéí straně je vždycky kapitalista), o čem že jsou finanční bubliny?
20. 06. 2013 | 14:12

KvL napsal(a):

to: český maloměšťák
To bude možná tím vedrem. Jaderky používám jako měrnou jednotku pro představu. Přecijenom si lidid snáze představí fyzickou stavbu, než číslo.
Dalo by se spočítat, kolik uranu, by bylo zapotřebí, ten jde nahradit plutoniem (umíme ho vyrábět) a nebo thoriem.
Ale pro potřeby budoucí spotřeby by bylo dobré (i z hlediska případné kolonizace vesmíru) aby bylo zvládnuto využívání fúze.
Není zase tak složité provést zálohu FVE v malém, ale ve velkém. Ono by se to zálohování mělo skládat ze dvou částí, 1. kondenzátor pro velmi krátké výkyvy (ultrakondenzátory již existují), 2. baterie s kapacitou alespoň pro 30 minut provozu (15 minut trvá nastartování plynové elektrárny (prý))
Dál bysme museli pohnout s integrací fotočlánků do materiálů, třeba takové předokení rolety by mohly nést tenké fotočlánky.
Rozhodně by ale bylo nutné pokusit se vynalézt a zdokonalit ekvivalenty k lithiovým bateriím, pokud možno co nejlevnější.
Nevím ale jestli je dobrý nápad jít nadále jen kvantitativní cestou, jestli nezkusit jít kvalitativní cestou, pokusit se o NENÁSILNÉ zalomení populační křivky ve světě. Peněz by na to šlo sehnat dost.

Jinak se omlouvám za zpožděnou reakci, vypadlo mi připojení
20. 06. 2013 | 14:14

I vy kujóne napsal(a):

"A spotřebovávat bude střednbí třída." Jenže ten článek je o tom, že v důsledku přirozeného vývoje bude té střední třídy schopné spotřebovávat, platit stát a státní dluhy rychle ubývat. A naopak narůstat počet "parazitů, lůzy" t.j. těch méně úspěšných kteří sice budou chtít pracovat ale nepomůže jim ani rekvalifikace.
20. 06. 2013 | 14:15

aga napsal(a):

DH

To jsem rád, že vás těším. Zřejmě z té radosti stále dokola opakujete svá půvabná logická salta, a provokujete mne k opakovanému potlesku.

"Když to totiž uděláte, zjistíte, že se snažím říkat věci jen podle nejpoctivější metodologie vědy a vyvozovat závěry jen čistou logikou ze zcela prověřených a tradicí a historií vyzkoušených axiomů."

Podle nejpoctivější metodologie (přírodní) vědy můžete tak maximálně (a to ještě s otazníkem) říkat pouze věci, které spadají pod oblast působnosti této vědy a řídí se logikou. Tradice a historie prověřila právě to, že život (myšleno nejen fyziologický) člověka a společnosti do této kategorie nepatří. Nejplatnější axiom této kategorie je "všechno je vždycky jinak". Člověka a společnost ovládá daleko spíše iracionální víra než racionální logika (také mnohokrát historicky prověřeno), a nerespektovat to je navýsost iracionální a nelogické.
20. 06. 2013 | 14:17

Ládik!!! napsal(a):

Pacáku,
máte sklony k nesnášenlivosti. Proč by se mělo začínat mírumilovnými občany, přežívajícími v tvrdých podmínkách? Na ráně jsou jiní.
20. 06. 2013 | 14:18

Bavor napsal(a):

Parabellum napsal(a):
Bavor
A socialismus není parazitický systém? Tam jsou snaživí a kvalifikovaní lidé vykořistováni mnohem více, než v kapitalismu.
Kapitalista si přisvojí zhruba 3-5 procent vytvořené nadhodnoty, státní zaměstnanec= socialista plusminu 50 procent vytvořené nadhodnoty, a Bavor-komunálista mezi 90-95 procenty vytvořené nadhodnoty.
20. 06. 2013 | 14:03 KONEC CITÁTU. Sakra, to se budu muset zeptat Jakeše, kam dal ty nahospodařené miliardy. Máte příznačný nick. Ale asi jste jej převzal z němčiny, že? V latině a celé toto přísloví zní: "Pacem visit para bellum".
20. 06. 2013 | 14:18

KvL napsal(a):

to: český maloměšťák
No jako nápad vypadá ten autobus zajímavě, ale jenom přemýšlím nad tím, že ty baterie musí strašně trpět ty proudy jsou obrovské, navíc se mi zdá zvláštní, že by to spotřbovalo jen asi 1,6kWh na několik zastávek. Ale jak se to bude chovat v zimě? Topení, světla v noci... Nevím, nechme se překvapit.
20. 06. 2013 | 14:23

aga napsal(a):

proč složitě..

Deprivanty považuji za bič Boží, za ty, co "převychovávají" zbytek lidstva, za parazita, nutného k posilování lidského organismu ve stylu "co tě nezabije, to tě posílí". Takže je nemíním převychovávat ani po dobrém, ani po zlém, neb v tom nevidím smysl. Padoucha ve virtuální hře taky většinou hrdina nepřevychovává, to by pak nebyla žádná hra. A hra skončí i tehdy, když ho zastřelí. A hrdina musí začít znova, s novým padouchem, na nov rovině, jinak by se unudil.

Avšak "padoušství musí přijít, ale běda padouchovi, skrze kterého přichází". Takže mpje starost je, předat pádlo padouštví jinému převozníkovi.
20. 06. 2013 | 14:26

Amonre napsal(a):

Bavor,
Možná to je od té pistole.
20. 06. 2013 | 14:26

Archeopteryx napsal(a):

Podle mne Krugmanem nastíněné řešení možné je, nicméně za dvou podmínek, v současné době prakticky neprosaditelných:
(1) Progresivní korporátní daň (progrese podle zisku) - aby vysoká korporátní daň nedusila malé a vznikající firmy, a tím nebrzdila inovace.
(2) Zavedení této stejně vysoké daně ve všech zemích na světě, anebo jen v některých zemích a současné obchodní izolaci (např. prostřednictvím cel) těchto zemí od okolního světa - aby kapitál neutíkal do zemí s nejnižší korporátní daní.
20. 06. 2013 | 14:27

MC napsal(a):

Jak ta sociální síť zohlední jestli se někdo vážně snaží?
20. 06. 2013 | 14:27

modrý edvard napsal(a):

DH. To, co píšete o parazitech 2 a vyšší úrovně, je blbost. Parazit se objevuje na úspěšném organismu, jinak nepřežije.
20. 06. 2013 | 14:38

DH napsal(a):

Vážený pane modrý edvarde,

doplňte si mezery ve svém informačním backgroundu, například:

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32840/title/A-Parasite-s-Parasites/
20. 06. 2013 | 14:47

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gaia

"bohatství Anglie pochází z obchodu z otroky"

Nesmysl.
Bohatství Anglie pochází z monopolu ve světovém obchodě, získaném válkami se Španěly, Nizozemci a Francouzi.Přidejte války koloniální a máte to.
20. 06. 2013 | 14:51

Parabellum napsal(a):

Ty jo

Předražené veřejné¨, cizím slovem socialistické zakázky? No přeci o socialismu truhlíku. Žádný soukromník neudělá pro jiného soukromníka předraženou zakázku.
Kdopak asi sedí na těch veřejných penězích? Není to náhodou proletářský úředník?
20. 06. 2013 | 14:54

342 napsal(a):

V kapitalismu jde asi hlavně o to, aby lidi zbytečně nebrali drogy, které jsou jim nabízeny nebo obdobně, aby nenakupovali služby, které jsou špatné. Například zatáhnout zemi do války a vymýt přitom obyvatelům dočista mozky je služba, která sama o sobě je možná kvalitní, ale kterou není dobré si hromadně kupovat. A pokud ji přesto někdo pořád vnucuje, pak je třeba ji odmítnout, jinak nemůže kapitalistický systém správně fungovat.

The Offspring - The Kids Aren't Alright
http://www.youtube.com/watch?v=o-VSl3mi8_Y
20. 06. 2013 | 14:56

Parabellum napsal(a):

I vy kujóne

Oooo nikoliv kujone, střední třídy globálně přibývá, Jenom si vy, ideologický, nacionalistický a rasisitcký funbdamentalista musíte uvědomit, že střední třída nemusí být pouze v euroatlantické civilizaci.

Pokud ve vyspělém světě poklesne procentuelní podíl příslušníků střední třídy na třetinu populace, a v rozvojovém světě naopak stoupně na pětinu, pak se globální počet příslušníků střední třídy zvýší, a to dokonce násobně.
20. 06. 2013 | 14:57

Milovnik_krasnych_zen napsal(a):

Desetisice sebevrazd od roku 89 vypovidaji o vsem, a delaji to i deti.
Jeste aby ne, jak se asi citi dite co prijde do skoly se starou nokii a povysuje se nad nim spoluzak, co ma iphon?
Nejsem komunista, ale kdyz jeden manazer bere petkrat vice nez jeho podrizeny delnik, neco je asi spatne.
Ale to bychom nesmeli zit v bordelstanu. Tady stat necha kvadriliardare na pokoji, to spise sdira me, ktery si obcas nekde vydela a uz mi chteji odeprit podporu, pritom nechapou ze kdyz mam jednou na podporu narok tak mam na ni narok, a to co si vydelam bokem je moje osobni vec a nikoho do toho nic neni.
Panovi vyse odkazuji, ze otrocky system je tady i dnes, clovek si ani nemuze dojit na zachod.
20. 06. 2013 | 15:03

Parabellum napsal(a):

Bavor

V roce 1989 měl německý lékař oproti českému cca 15-20 násobný plat. A to prosím český lékař kapitálově participoval na nemocnici, která byla ve společenském vlastnictví.

Jinými slovy, vy bolševici jste českému lékaři vyplatili pouze dvacetinu toho, co jste měli, a zbytek jste ukradli, přičemž nic smysluplného jste s těmi penězi neudělali. A aby Vám ten lékař neutekl za hranice, tak jste socialisticky zadrátovali hranice, a nechali tyto hlídat lůzou se samopaly a psy.

To Víte Bavore, doby, kdy jste si připaloval partyzánku pětistovkou s partyzány jsou pryč.
20. 06. 2013 | 15:04

Parabellum napsal(a):

Milovnik_krasnych_zen napsal

No, to máte pravdu, ve většině rychle rostoucích ekonomik jsou ty násobky mnohem vyšší.

Dle Vás by asi zřejmě měl mít dělník násobně větší plat, než inženýr, který vymyslel výrobek, který ten dělník vyrábí. To byl standard z doby před 1989, a podle toho to také vypadalo.
20. 06. 2013 | 15:07

Ivoš napsal(a):

Dnešní konzervativci, aspoň v Česku, nic nenavrhují, křičí "hurá". Jsou šťastní jak blecha, dávají-li podnikatelé na mzdy menší a menší díl toho, co vydělají. V tomto smyslu jim nevadí, když podnikatelé daní velmi málo a nikdo neví, jaké jsou jejich skutečné zisky. Nevadí jim, když "za hubičku", za provizi, na zkoušku a "do vyhazovu" pracují studenti a důchodci, stejně jako cizinci z chudších zemí, neboť tak povzbuzují naši ekonomiku ke konkurenceschopnosti a podnikatele posouvají dostatevýš na nejprestižnějším žebříčku nejbohatších. Je to taková pravicová "Červená královna", která musí, stojíce na místě, čím dál rychleji utíkat. Jednou upadne a až bude sežrána, všichni se budou divit a hlavně radovat, aby po čase kroutili hlavami, jak se to mohlo zase stát.
20. 06. 2013 | 15:10

I vy kujóne, napsal(a):

Parabellum

kolik % populace tvoří střední třída v "civilizovaných západních" zemích a kolik v ostatních? A hlavně, jaký je výhled do budoucna v souvislosti se zmiňovaným vytlačováním lidí z výroby produktivnější technologií? Kolik lidí v zemědělství obecně zajišťuje a do budoucna bude zajišťovat výrobu zemědělských produktů, jak je to v potravinářství, stavebnictví, hornictví, energetice...? A jak to bude do budoucna? Kdo bude "konzumovat nadhodnotu"? ... a tak stále dokolečka. A pokud jde o tu střední třídu, která bude muset, vzhledem k tomu, že nejbohatší stále utíkají do daňových rájů, platit fungující stát, policii, armádu, soudy... i sociální systémy aby se celá pyramida, včetně veřejných služeb, silniční sítě, školství... nezhroutila? Kdo bude kupovat produkci těch veleúspěšných, kteří polykají stále víc výrobu i trh, když střední vrstva bude muset platit stále víc a chudnoucí nižší třída na to nebude mít?
20. 06. 2013 | 15:12

Parabellum napsal(a):

Milovnik_krasnych_zen

Jinak to, co popisujete, tak to je přesně ukázka toho jaký jste socialistický sajrajt.

1) Pokud si něco vyděláte, podléhá to odvodům na pojištění a zdanění - to platí všude v civilizovaném světě.
2) Pokud si vyděláváte, pak není potřeba Vám vyplácet podporu.

Na záchod si můžete dojít kdykoli chcete, pokud tvrdíte opak, LŽETE. Nikdo Vás nenutí násilím pracovat, a nikdo Vás neomezuuje na pohybu. Proč se neodstěhujete do země, kde Vám automaticky budou vyplácet podporu, a kde budete pravovat a neodvádět daně a zákonem stanovené pojištění? Ve které zemi tomu tak dle Vás je, poikud je ČR bordelistán?
20. 06. 2013 | 15:12

Amonre napsal(a):

Parabellume, bez toho aniž bych se s vámi chtěl nějak hádat, máte nějaké alternativní návrhy k současné situaci?
20. 06. 2013 | 15:19

TomášL napsal(a):

Amonre

Sednout si a číst si knihy z geologie, paleontologie i historie, vysmát se těmto problémům, vzít milou na vycházku, darovat ji luční kvítí a utrhnout ji jablko z jabloně rostoucí kolem polní cesty a dívat se na zapadající Slunce. A hlavně se vysrat na takové cypoviny jako: hodně peněz znamená hodně štěstí, všichni musíme být šťastní, všichni musme mít toliko a onako hmotného majetka, abychom byli spokojeni atp... :-)
20. 06. 2013 | 15:30

Parabellum napsal(a):

I vy kujóne

Proč já doprdele nemnůžu normálně jít do města, a koupit si RUČNĚ VYŠÍVANEJ ubrus? Odpověd: Protože takový artikl se na trhu nevyskatuje, neb nizkokvalifikované lůze se nechce dělat.

Počet lidí v zemědělství rapidně naroste - tyhle starosti bych být na Vašem místě přenechal koňovi. Víte, takový traktor, je v podstatě pětisetnegrová mašina. No, a tahle mašina sosá naftu. Nafta je z ropy, zásoby kteéžto na planetě jsou konečné.

Je tedy zřejmé, že pokud nebude nafta do traktoru, tak farmář bude muset zapřáhnout místo traktoru 500-1000 fungážníků, a třískat je bičem, aby pořádně táhnuli. Večer je vypřáhne, zavře do chlívka, a tam budou fungážníci moci fizofooolovat dumat a dumlat o sociálismu a komunálismu.

A k tomu dalšímu: Vy máte pořád velmni zkreslené představy o společnosti. Policie, soudy, sociální systém atd. tady přeci nemusí být pro všechny, tak jako tomu tak není na většině území planety.

Já oipravdu nevím, proč by nemohla být na území ČR favela například o rozloze MS kraje, kde by nebylo potřeba ani policie, ani hasičů, ani soudů, ani nic takového. Dokonce i sociální systémy jsou výsadou pouze malé části planety. Dokonce ani nevím, proč by ve favele měla být silnice. Naopak, na mnoha místech, dokonce daleko více místech, kde ještě před pár lety bylo provozováno primitivní zemědělství, dnes stojí mrakodrapy.

Jak říkám: Zbavte se nacionalistického a rasistického fundamentalismu. Za jednoho v současné době přepúlaceného bílého lůzometa jakožto konzumenta nastoupí tří až čtyři kvalifikovaní žlutí, či hnědí konzumenti. Já fakt nevím, co máte za problém. Zjistěte si třeba jak roste počet prodaných aut v Číně, a také zkuste vysvětlit, proč z Číny neutíkají firmy do danových rájů.

Víte,globální realita je trošku jiná¨, než prezentujete. Globálně ne, že se nedostává konzumentů, ale kapitálu. Zrojem bohatství, at chcete nebo ne, je konkurenceschopná pozice na globálním trhu, kterou můžeme označit jedním slovem - kapitál. Protože je kapitálu nedostatek, je vzácný, tak se mnohé země - tedy ty rozumné snaží kapitálu vyjít vstříc. Obvykle jde o země, které jsou velmi bohaté - vy tyto označujete za danové ráje. A světe div se, díky tomu kapitálu se i v těchto zemích tvoří střední třída. Daší země, a těch je na planetě drtivá většina, a jsou chudé, se snaží tomu kapitálu vyjít vstříc tak, že otvírá ekonomiku, a z obyvatelstva se snaží vytvářet použitelnou pracovní sílu. A tak ten pan kapitál, kterého v zemích, jako ČR sužuje třídní boj s mocným protivníkem, sociále¨m a komunálem, před tímto zlým a agresivním protivníkem prchá tam, kde jsou na něj vlídní a hodní. V první z kategorií zemí dává příležitosti hlavně ve službách, v tom droihém případě hlavně v průmyslu. Slušná část populace v těchto zemích se vzmohla z chudých rolníků na tovární dělníky - tedy nižší pracující třídu, část z těchto- ti vysoce kvalifikovaní se zařadila mezi střední třídu. Tovární dělníci spotřebovávají více, než chudí rolníci (mají třeba moped místo rikši) a střední třída nakupuje nová auta.

Co furt máte za problém?
20. 06. 2013 | 15:38

mv napsal(a):

Článek se mi líbil, otázku jen nakousnul. Jedná se o problém, kterému budeme muset jasně čelit v následujících dekádách. Nebo si opravdu ještě někdo myslí, že třemi diplomy ze sociálních věd, politologie a literatury 19. století, něco zachrání?

Stačí se jen podívat na úpadek web designerů, když chtěl někdo krásné webovky před 8 lety, vydal se z peněz, teď mu na to samé stačí šablona za pár stovek.
20. 06. 2013 | 15:39

TomášL napsal(a):

Amonre,

a tím chci jenom říc, že problém není v ekonomii, ale v lidech...
20. 06. 2013 | 15:41

Ford napsal(a):

Bavor: tak to byste se měl zeptat, ale oni žádné naspořené miliardy nebyly. Jakeš v tom provařeném projevu má nadšení za osvč, živnostníky ,kterých potřebuje co nejvíc. Došek k překvapivému závěru. Že je lepší aby si hospodský prachy co vydělá nechal než aby hospodu dotovali.
20. 06. 2013 | 15:44

Parabellum napsal(a):

Amonre

Nerozumím, proč bych měl mít nějaké řešení. Já na rozdíl od Vás zřejmě chápu, že:

1) Poválečný rozvoj euroatlantické civilizace, kteou tvořila pouze malá část globální populace, přičemž ale tato spotřebovávala většinu globální spotřeby, je historická anomálie, kteá je dílem především technologického náskoku. Pokmud tenhle technologický náskok se zmenšuje, popřípadě zaniká, pak zřejmě zanikne i řada vedlejších produktů tohoto technologického náskoku. Tedy zejména třeba

1) násobně vyšší životní úroven i tech nejchudších, oproti zbytku světa
2) velmi nízká nezaměstnanost, a vysoká cena práce, která byla způsobena nikoli třídním bojem, ale velkou poptávkou po pracovní síle - dokonce dovoz pracovní síly z rozvojových zemí (Turci v Nemecku atd)
3) z předchozího vyplývající silná vyjednávací pozice pracovní síly.

Jak vidíte, nic z toho nelze zabezpečit organizačně humanoidně.

Pokud nebude evropský dělník schopen se stejnými prostředky odvést 10x více práce, než dělník čínský, tak těžko do budoucna očekávat, že si svůj konzumní standard oproti čínskému dělníku udrží, popřípadě, že vůbec bude mít práci.
20. 06. 2013 | 15:49

Bavor napsal(a):

DH napsal(a) 20. 06. 2013 | 09:34
Vážená paní či slečno Violo,
Nebezpečný nejsem, nebojte se, levičáky ani levičačky nežeru. Jsem zastánce toho, nechat je vyhynout přirozenou, nenásilnou, takřka gándhíovskou cestou. KONEC CITÁTU. Pane DH, ne vy osobně nejste nebezpečný. Eichman také nebyl osobně nebezpečný. Byl to jenom takový úředníček na ministerstvu.
20. 06. 2013 | 15:50

Jáchym napsal(a):

Karl IV. napsal(a):
Jak jsem již napsal výše, NAŠE KULTURA je vyřazena z aktivní účasti na tomto procesu,
*************************************
Zdvořilý dotaz z auditoria:
1) Která ("vyřazená?") kultura je "Vaše", tj. kterou kulturu považujete za svou ?
20. 06. 2013 | 15:54

tajná kronika árijců napsal(a):

Tvrzení o Eichmanově osobní neškodnosti je mýtus: ve skutečnosti napadl celou řadu lidí, včetně svých blízkých spolupracovníků. Několika z nich ukousl nos a uši.
20. 06. 2013 | 15:56

k+k+k napsal(a):

Pro DH:
To, oč běží, jsou slušná pravidla hry.
Podle těch Vašich jsou levičáci předurčeni vyhynout. Měl byste ale ještě mrknout na jejich pravidla. Aby se Vám nestalo, že Vás někdo jednoduše rohne... Podle Vás je právo na straně toho, kdo je mazanější. Ale ono může být také na straně toho, kdo je silnější, nebo kdo je momentálně lépe ozbrojen.
Lidstvo, pochopitelně pokud se nebude chovat podle návodů takových hňupů, jako jste Vy, může celkem spokojeně obývat svět. V opačném případě se může přihodit cokoli - typicky jde o revoluce, války podobné libůstky.
20. 06. 2013 | 16:07

Ty jo napsal(a):

Parabellum,

jak se může nedostávat globálně kapitálu? Víte jaký je dluh USA, jaký je dluh ČR, BRD,GB, Japonska, Španělska, Itálie...? Kdo má ty peníze? Kolik je v USA a v ČR miliardářů? Jaký díl národních ekonomik vlastní oligarchové? Oni nemají kapitál? Jak tedy můžete tvrdit, že globálně kapitál není? Kapitál je. A je ho dost. Akorát je ho naprostá většina koncentrovaná v několika málo rukou a ti střídavé vydírají zbytek společnosti aby navyšovali svůj zisk, čekají na vhodnou příležitost - zvýšení úroků, daňové pobídky s dotacema, přemisťují jej do daňových rájů ...
20. 06. 2013 | 16:16

Bavor napsal(a):

To:DH
Parabellum napsal(a)20. 06. 2013 | 15:38 "Víte, takový traktor, je v podstatě pětisetnegrová mašina. No, a tahle mašina sosá naftu. Nafta je z ropy, zásoby kteéžto na planetě jsou konečné. Je tedy zřejmé, že pokud nebude nafta do traktoru, tak farmář bude muset zapřáhnout místo traktoru 500-1000 fungážníků, a třískat je bičem, aby pořádně táhnuli. Večer je vypřáhne, zavře do chlívka, a tam budou fungážníci moci fizofooolovat dumat a dumlat o sociálismu a komunálismu.A k tomu dalšímu: Vy máte pořád velmni zkreslené představy o společnosti. Policie, soudy, sociální systém atd. tady přeci nemusí být pro všechny, tak jako tomu tak není na většině území planety" KONEC CITÁTU. Toto je VAŠE filosovie, milý DH, vyjádřená v praxi. Vy jako intelektuální zdroj a Parabellum jako vykonavatel. Krásné vyhlídky, že?
20. 06. 2013 | 16:16

Amonre napsal(a):

Parabellum,
Jinými slovy svět se pomalu vrací do rovnováhy z které byl před pár stoletími vychýlen.

Myslím, že než by se rolník otravoval s lidmi v pluhu, tak si raděj sežene koně.

k+k+k
Nemyslíte že je to vlastní lidstvu, že vždy naknec do nějaké války, nebo revoluce sklouzne? Jak tomu zabránit? Možná tak jednotnou celosvětovou cenzurou, což by byla smrt lidstva a sen právě některých hňupů. Kdyby existovala metoda nějaké selekce a rozdělení světa, s tím, že před tím, než k tomu úplně dojde zničíme veškeré palné zbraně a raketovou technku a dokumenty k jejich výrobě, letadla a zaoceánské lodě.
V jedné polovině světa necháme ty, kteří chtějí být slušní a ty kteří jsou slušní a schopní tolerovat ostatní a v druhé polovičce necháme zbytek. Jak dlouho budou obě poloviny fungovat?
20. 06. 2013 | 16:21

JC napsal(a):

JARLE HALSNES

Dovedu si představit více jako váš jeden závěr příkladu s rybami a sítí.

Dále vaše " Hamižnost jedněch přináší chudobu druhých." sice může, ale nemusí platit. Vy jste ještě neslyšel o zchudlém hamižníkovi ?
20. 06. 2013 | 16:24

Petr Havelka napsal(a):

ttt
20. 06. 2013 | 16:33

Petr Havelka napsal(a):

Pane Parabellum,

píšete "Pokud nebude evropský dělník schopen se stejnými prostředky odvést 10x více práce, než dělník čínský, tak těžko do budoucna očekávat, že si svůj konzumní standard oproti čínskému dělníku udrží, popřípadě, že vůbec bude mít práci."

Samozřejmě je to hloupé, tedy to co píšete, poněvadž si protiřečíte.

Evropský dělník se stejnými prostředky 10 krát cosi :)

Taková šička se stejnými, dejme tomu, výrobními podmínkami má bezpochyby srovnatelnou produktivitu.

Potřebuje akorát kvalitní šicí stroj, přísun materiálu, tedy organizaci výroby a je to.

Podstatný rozdíl je v počtu odpracovaných hodin, sociálním a zdravotním pojištění, nákladech na živobytí a samozřejmě ve vyplacené mzdě.

Jiné dělnické profese, evropské, potom mají "technologický" náskok a sofistikované organizační systémy.

Evropská krize je především v tom, že se "myslelo", že průmysl už tolik neponese, že "budoucnost" je v rozvoji služeb a finančních trzích a ono kulové.

Takoví Němci si svůj tradiční průmyslový fundament podrželi a nemají větší problémy. Velká Británie má "City" a průmysl v ř*ti.

V ČR je potřeba udržet a rozvíjet průmyslovou tradici. Především střední firmy jsou schopné řešit výrobu v menším objemu a krátkém čase a když jsou šikovné nacházejí technologické "díry" kde lze vytvářet ze začátku veliký zisk.

Takže, je zde potřeba především hledat potenciál v lidech a ten v této tradičně průmyslové zemi je. Nejsou to jen ty montovny i když jistá míra sofistikovanosti bezpochyby i u nich potřebná je.

Odpusťte mi ten příměr, ale Vaše příspěvky tu "jedou vůní" sociálního inženýrství a pseudoneoliberalismu což si vlastně také protiřečí.
20. 06. 2013 | 16:34

Zbyněk napsal(a):

Je nejvyšší čas přestat se zabývat událostmi, které se udály před 3/4 století, jako divoký , nebo nedivoký odsun, boj v kryptě kostela a obrátit pozornost k údobí, kdy výrobní prostředky byly v rukou nás všech, nejen u nás, nýbrž v polovině světa. Noví bojovníci nastupují, nejen na blozích, stává se to módou. Takže v těch mnohými opět vyvolávajících dobách, kdy jsme byli soběstační, všichni jsme vlastnili výrobní prostředky, nebylo téměř nic. Bylo málo masa, sýrů, zeleniny, ovoce, nemá cenu vyjmenovávat, prostě všeho. Tak to bylo v celém tom soběstačném táboře a protože nebyl internet, tak jsme byli spokojeni, protože při absolvování dovolené v Rumunsku, jsme zjistili, že u nás je ráj. Pak přišla olimpiáda v Soulu a všichni jsme mohli srovnat to nádherné pulsující město s naší šedivou, špinavou Prahou o kterou neměl nikdo zájem a přistávala tam čtyři letadla za den. Dnes kdy u nás vládne ten nehorázný bordel a sociální nespravedlnost, jsme nesoběstační, je země plná obchodů, co obchodů, megakrámů narvaných masem, sýry, zeleninou, dokonce i toaletním papírem v desítkách druhů, takže mě ihned vytanou ty úhleddně nastříhané hromádky Rudého práva, které jsme používali. Vlastnictví výrobních prostředků lidem nefungovalo nikde, v žádné zemi. Zbývají ještě dvě, tak doporučuji novým Leninům a Marxům jejich návštěvu. Do jedné nebudou vpuštěni, v té druhé budou mít za zadkem fízla, jen opustí hotel. Vylepšovat, zavírat zloděje, ale těch bylo v dobách nedávno minulých, možná více než dnes, jen nebylo tolik prostředků k ukradení. Dnes máme pěší zóny plné romů, oděných v Adidasu, na nohou bílé botky File, tak ať mi nikdo nepovídá, že nejsme sociální stát. Tenkrát, v těch krásných časech, nebyla podpora v nezaměstnanosti, mateřská v porovnání s dneškem k smíchu. Tak již dost a proberte se noví bojovníci, když to změníte, bude opět bída.
20. 06. 2013 | 16:34

český maloměšťák napsal(a):

Parabellum
"...Víte,globální realita je trošku jiná¨, než prezentujete. Globálně ne, že se nedostává konzumentů, ale kapitálu. Zrojem bohatství, at chcete nebo ne, je konkurenceschopná pozice na globálním trhu, kterou můžeme označit jedním slovem - kapitál. Protože je kapitálu nedostatek, je vzácný, tak se mnohé země - tedy ty rozumné snaží kapitálu vyjít vstříc. Obvykle jde o země, které jsou velmi bohaté - vy tyto označujete za danové ráje. A světe div se, díky tomu kapitálu se i v těchto zemích tvoří střední třída..."

Mlezivoure, před nedávnem jste se ostře ohradil, kdy jsem v téže věci psal v repliku o finančním kapitálu, že nejde o finanční kapitál.

JInak logiky, která by se opírala o skutečnost na těch vašich tvrzeních moc není, zkuste zapřemýšlet o Kypru nebo Belize, poznámky o nevaliditě poptávkové stránky globálního trhu pak nemá cenu vůbec komentovat, zřejmě se vám, Mlezivoure, něco zaseklo v hardwaru tím horkem.
Tak jen malá aktualitka :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2364414/fondy-prchaji-z-emerging-markets-nejrychleji-za-dva-roky-prvni-obet-konce-qe.html

Mlezivoure - kam asi půjdou ?
Je to domácí úkol, víkend by měl stačit.

Pomůcka :
Bernanke nedodává na trh fazole ani buráky.
20. 06. 2013 | 16:37

Parabellum napsal(a):

Amonre

Vy jste docela úsměvný:-)))) Ty koně si asi nakliká myší, že???? Nebo že by to bylo tak, že sociálníci a komunálníci sestrojí mašinu, do které z jedné stranybudou cpát peníze ukradené kapitalistům, a z druhé polezou dospělí koně?
Miulej zlatej, kůn vyroste ze hříběte. Hříbě se narodí kobyle. A kobyly nejsou, nebo respektive je jich žalostně málo. Jak dlouho si myslíte, že může trvat, než uděláte z páru koní stádo?
20. 06. 2013 | 16:39

český maloměšťák napsal(a):

Zbyněk
Zkuste ještě přidat Stalina, autíčka Matchbox, Twiggy, kosmonauty a Madonnu ...a pak s tím můžete klidně vystoupit na Primě.

V komunitě Hutteritů to funguje.
Ono ale v podstatě o lidové vlastnictví výrobních prostředků jde i v případě veřejně obchodovatelných společností...teď neznám přesný ownership např. Boeingu...ale celkem jim to funguje, dokonce mají i dost zakázek " od lidu" /Pentagon atd./.

Ale do té Primy se hodit budete, zkuste někdy před tím pořadem o vařené...je dobré mít na takové pořady rozvolněné břišní svalstvo či aspoň bránici.
20. 06. 2013 | 16:42

Parabellum napsal(a):

český maloměšťák

používáte zajímavé substituce. Když chcete napsat Švýcarsko, napište Švýcarsko, a ne Kypr. Chápu, že je to kratší, ale pak to postrádá na srozumitelnosti. A už vůbec nevím proč označujete Bermudy jako Belize.

A Zkuste se mnou komunikovat civilizovaně, ne tak, že budete dávat odkazy na číslo Vašich ponožek.

A ještě něco Maloměštáku: Jáý jsem spokojenej, jako nikdy. A nejspokojenější jsem z toho, když lůzomet jako vy se vzteká a bezmocně prská. A ještě k tomu má obavy o svého třídního nepřítele.

Jinak k tomu, co píšete: Finanční kapitál našporovaný přeplacenou euroatlantickou lůzou, má tendenci k sublimování. Síly, které uvádí svět do rovnováhy zajistí, že čínští i emeryčtí geronti budou mít stejné důchody. Co máte za problém?
20. 06. 2013 | 16:47

gaia napsal(a):

Zbyněk

ve Venezuele chybí celá pětina spotřebního koše.
Ty vaše pohádky jsou už trochu vyčpělé
20. 06. 2013 | 16:48

Parabellum napsal(a):

český maloměšťák

Mimořádně hloupý maloměštáku, vy jste víceméně potvrdil to, co píši. Vy totiuž máte jeden problém: Zaměnujete vlak chechtáků za kapitál. Vlak chechtáků, je vlak chechtáků. A pošetilé pokusy o zhodnocení vlaku chechtáků, a přeměny na kapitál tím, že se bude špekulovat či jinak slanninulovat, se míjí účinkem.

Jinými slovy, chechtáků je moc, kapitálu = investičních příležitostí = konkurenceschopných produkčních kapacit, zajištujících výnos nedostatek. Tak je to hlupáku.
20. 06. 2013 | 16:52

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Celej německej hospodářskej zázrak současnosti stojí na reexportech. V západotatarských guberniích se německými technologiemi a pod německým vedením v německu navržené a vyvinuté výrobky vyrobí, odveze do Německa, nalepí se Made in Germany, a prodá se za více než dvojnásobek. A pak také samoizřejmě na technologickém náskoku a koncentraci kapitálu.

A i z toho německa ten kapitál utíká, ne, že ne,
20. 06. 2013 | 16:58

JC napsal(a):

Parabellum,

S tím přelepováním nálepek to je fakt. Kdyby se jednalo jen o západotatarské gubernie to by ještě bylo dobrý.
20. 06. 2013 | 17:01

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Velká Británie má průmysl v řiti, protože ještě v 50. letech spoléhala na kolonie, a její průmyslová základna byla poplatná období po první světové. A korunu tomu nasadily odbory, které zabránily technologickému pokroku v 60. a 70. letech, a učinili z průmyslových podniků nekonkurenceschopné schwarztunnelgeldlochy. Struktura průmyslu na konci 70. let odpovídala struktuře průmyslu rozvojových zemí - v podstatě byla založená obdobně jako v ČSSR na čmoudění z komínů.

Thatcherová neudělala nic jiného, než že odřízla chechtákovody do těchhle molochů, a dělničtí špindírové nechtěli zakládat start-up technologické firmy a budovat znalostní ekonomiku. A terciální sektor se Thatcherové zachránit podařilo.
20. 06. 2013 | 17:03

JC napsal(a):

Parabellum,

člověk má někdy hrůzu "vykuchat" nějakej EU výrobek z obavy kolik číňanů na něj jukne.
20. 06. 2013 | 17:04

Petr Havelka napsal(a):

Pane Parabellum,

píšete "Celej německej hospodářskej zázrak současnosti stojí na reexportech. V západotatarských guberniích se německými technologiemi a pod německým vedením v německu navržené a vyvinuté výrobky vyrobí, odveze do Německa, nalepí se Made in Germany, a prodá se za více než dvojnásobek. A pak také samoizřejmě na technologickém náskoku a koncentraci kapitálu.

A i z toho německa ten kapitál utíká, ne, že ne,"

Jako vždy máte jen dílek oné pověstné pravdy.

Představte si nový trend, že do německých středních firem vstupuje kapitál z Brazilie, Číny, Indie. No a dál je to o té Made in Germany.
20. 06. 2013 | 17:06

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Takže konfrontace a OSOBNÍ UTOK jo???? Hele antitechnickej HUMANOIDE nerozeznající šroub od matice, vysvětlete mi, kde v ČR je ta nadprůměrná technická a technologická invence. Zřejmě je tato někde skryta mezi státními úředníky, hasiči, policisty či pracovníky vězenských služeb že? Nebo mezi meloucháři, pučmidráty či podnikavci parazitujícími na veřejných zakázkách, že?

A s těmi menšími firmami máte pravdu. Takoví garážisté v podobě pana Džobse a pana Wožnáka našli díry na trhu natotata. Akorát ty české zprivatizované kulišárny se furt Ňák né a né chytit třeba ve výrobě harddisků, grafických karet, mobilních telefonů, Ipodů, a podobně.
20. 06. 2013 | 17:14

Zbyněk napsal(a):

Gaia.....
na Venezuelu jsem zapoměl, díky za připomenutí. To se ale nyní změní, kapitál přinese blahobyt. Jen se ale nesmí nechat opět zbláznit nějakým dělnickým vůdcem. Víte jak to dopadlo, když pan Vlček řídil sněmovnu.
20. 06. 2013 | 17:14

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Ach jo. No jistěže vstupuje Brazilskej kapitál do Brazilskýho Volkswagenu. Totéž se týká i Čínského.

To ale neznamená pane Havelko nic jiného, že aby Němci zafinancovali svůj sociál a komunákl, rozprodávají své výrobní podniky do zemí dříve rozvojových.

Takže ne, že Brazilci nebo Čínané staví v Německu nové fabriky, ale kupují ty stávající, tak jako koupili třeba Čínané Volvo. Blbý co?
20. 06. 2013 | 17:17

Petr Havelka napsal(a):

Pane Parabellum,

nevím jestli osobní útok :)

Představte si, že efekt Made in Gemany pochopily i velké finanční skupiny PPF, JT, tedy naše.

Bavíme se o globálním kapitálu nebo o hasičích a zdejším koloritu?

K GB. Ano, Thatcherová zrušila nemotorný průmysl a místo něj nepřišlo nic.

Uznejte, že "dělničtí špindírové" mohou těžko zakládat HI-tech :) To dělají špičky v oboru a k tomu si vychovávají špičkové dělníky.

K technice mám blíže než si myslíte.
20. 06. 2013 | 17:25

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

cituji:
Potřebuje akorát kvalitní šicí stroj, přísun materiálu, tedy organizaci výroby a je to.
konec citace

Podstatný rozdíl je v počtu odpracovaných hodin, sociálním a zdravotním pojištění, nákladech na živobytí a samozřejmě ve vyplacené mzdě.
no jiste:-)))

To jsaou takové nepodstatné parametrické záležitosti, na kterých ta konkurenceschopnost přeci nemůže stát, že.
a tohle je perla:

Jiné dělnické profese, evropské, potom mají "technologický" náskok a sofistikované organizační systémy.

Jasně, takže dělník na lince v automobilce je nějaký nositel technologického náskoku. Víc už toho opravdu psát nemusíte.
20. 06. 2013 | 17:26

Petr Havelka napsal(a):

Parabellum

ad 20. 06. 2013 | 17:17

píšu o středních firmách ne o Volkswagenu. Ale je klidně možné, že se to týká německých dodavatelů do takového Volkswagenu.
20. 06. 2013 | 17:27

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Zkuste ty střední firmy v Německu postavené na ZELENÉ LOUCE jmenovat. Já Vám napíšu, jak tohle funguje v REÁLU HO????: Německej střední kapitálista jde do penze, a protože už nemá sílu na to tu fabriku vést, tak to prodá Čínanům, koupí si tryskáč, a užívá si. Tím podporuje spotřebu ve své zemi. ZATÍM. Až umře, nastane výpadek spotřeby tohoto,, a výnosy z jeho fabriky budopu směřovat do Číny a Brazílie, obdobně jako výnosy z bývalých českých firem směřují do zahraničí.

Pokud toto považujete za pozitivní vývoj, tak pak království nebeské je Vaše.
20. 06. 2013 | 17:34

Petr Havelka napsal(a):

Parabellum

píšete

"Jasně, takže dělník na lince v automobilce je nějaký nositel technologického náskoku. Víc už toho opravdu psát nemusíte."

No napíšu. Pokud se chcete bavit o dělníkovi na lince, jako obsluze i ten musí zvládnout technologie, nehledě k tomu, že potřebujete špičkové pracovníky na výrobu technologii a jejich údržbu.

Vy tu plivete na "lůzu" a já si zase myslím, že u nás je v lidech potenciál.

Zřejmě to bude o přístupu.
20. 06. 2013 | 17:35

Petr Havelka napsal(a):

Parabellum

Německej střední kapitalista není blbej, drží tradici a ctí rodinu. Navíc ví, že na kapitálovém propojení s Čínou může jedině VYDĚLAT
20. 06. 2013 | 17:38

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Vy si asi myslíte, že se bavíte s DEBILEM že????

Cituji Vás:
V ČR je potřeba udržet a rozvíjet průmyslovou tradici. Především střední firmy jsou schopné řešit výrobu v menším objemu a krátkém čase a když jsou šikovné nacházejí technologické "díry" kde lze vytvářet ze začátku veliký zisk.

Takže, je zde potřeba především hledat potenciál v lidech a ten v této tradičně průmyslové zemi je. Nejsou to jen ty montovny i když jistá míra sofistikovanosti bezpochyby i u nich potřebná je.
konec citace

VAŠÍ CITACE.

Sám jste mne vypeskoval za to, že se bavíme o globálním kapitálu, a sám se bavíte o nějakém vymyšleném potenciálu českého obyvatelstva.

Na to konto jsem já opáčil, že nevím, kde se ten potenciál nachází, a zda tím máte na mysli potenciál hasičů, policistů, uředníků, pracovníků vězenských služeb, dělníků v montovnách, potenciál melouchářů či pučmidrátů. Tak KDE prokrista ten potenciál je? Na to vy to zase PODLE zamlouvát nějakým globálním kapitálem.

No, dobře, tak PPF koupí v německu fabriku, která vznikla před 60 lety a co???? Lejno, že? Jak si asi myslíte, že to těm němcům pomůže?
20. 06. 2013 | 17:40

gaia napsal(a):

no jestli si někdo myslí, že svět může uspořádat nějaký ekonom z klimatiozované pracovny a jeho názory, tak se pěkně plete.

Teď mne dostala informace ze včerejšího Práva.

Pražský kravaťáci na MPSV v klimatizovných kancelářích vydali směrnici, že v těchto vedrech mají zaměstbnavatelé dbát na pitný režim zaměstnanců.

Takže jestli si někdo myslí, že může vyřešit manuální práci a honění norem v 35°vedrech nějakou limonádou navíc, tak je to to samé, jako když nějaký krugman si myslí, to co myslí. Že za to ještě dostne Nobelovku, je už pro toho dělníka úplně nepochopitelné.
20. 06. 2013 | 17:43

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

cituji:
Německej střední kapitalista není blbej, drží tradici a ctí rodinu. Navíc ví, že na kapitálovém propojení s Čínou může jedině VYDĚLAT.
konec citace:

Otázečka: Jakým mechanismem na tom vydělá? Není to náhodou tak, že čínský kapitál dodá pracovní sílu, a německý know-how?

V tom případě LŽETE. Protože o chlup výše jste psal úplně něco jiného. Kromě toho, já takového jednoho německého kapitána průmyslu, nebo spíše už jeho synáčka, který prodal fabriku Čínanům znám osobně.
20. 06. 2013 | 17:43

gaia napsal(a):

Zbyněk

no Vlček měl stejnou školu, jako paní Němcová.

střední zemědělskou.

Lidstvo se nepoučí.
20. 06. 2013 | 17:45

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Víte pane Havelko, zkusme si trooošičku odkrýt kartičky jo???? Vy jste ideologický humanoid, který viděl moderní fabriku z rychlíku, a já jsem ten, kdo ty výrobní linky vymýšlí a konstruuje. A s DOVOLENÍM moc dobře vím, jak moc je potřeba tyto dělat blbuvzdorné, a co musí umět obsluha. V zásadě si musí obsluha přečíst část dokumentace, kteá je určena pro tuto - bývá to tak na 0,5-2 stránky, a pak se naučit napříkjlad, že když se jí chce chcát, tak že ne pod sebwe, ale dojít na záchod. To je tak asi vše.

Ty linky jsou navrhovaný tak, aby ke zvládnutí úkonů na této byl nejložitěkší úkon ten, že obsluha bude umět dojít na záchod.
20. 06. 2013 | 17:48

modrý edvard napsal(a):

DH: prosím ocitujte to rovnou. v tom článku to nevidím a nebudu jeho studiem zabíjet své volno.děkuji.
20. 06. 2013 | 17:54

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Vyměnit pneumatickej válec nebo indukční snímač opravdu vyžaduje špičkového pracovníka- ještěže to vím.

kromě toho vy píšete:
No napíšu. Pokud se chcete bavit o dělníkovi na lince, jako obsluze i ten musí zvládnout technologie, nehledě k tomu, že potřebujete špičkové pracovníky na výrobu technologii a jejich údržbu.
konec citace

Takže z reality jo???? Na ˇVýrobu" těch technologií stačí umět přečíst technickej výkres, obrobit vesměs jednoducjý dílce, nařezat hliníkový profily, a umět točit s imbusem. Co to tady furt ZKOUŠÍTE?????
a další - Vyměnit pneumatickej válec nebo indukční snímač a vyměnit olej podle návodu opravdu vyžaduje špičkového pracovníka- ještěže to vím.
20. 06. 2013 | 17:56

Fialenka napsal(a):

Perfektní článek, díky. O tom by se mělo mluvit víc. Prý je to téma v německy mluvících zemích a ve Švýcarsku.
Rovněž je asi zapotřebí zavádět veřejná vlastnictví a družstevnictví. Ti propuštění dělníci v textilce chtěli práci … ale proč když už pro ně firma neměla práci, nechtěli podíl na zisku? To kdyby byli všichni spoluvlastníky, byla by to jiná situace.
Moderní technologie jsou velké plus. Dají lidem svobodu, díky nim může mít každý co potřebuje a také čas na svůj rozvoj.
20. 06. 2013 | 18:13

Petr Havelka napsal(a):

Pane Parabellum,

ad 20. 06. 2013 | 17:40

no bavíme se stále dokola o globálním kapitálu a jak ho přilákat do našich končin.

Vy tu skuhráte o hasičích a pučmidrátech a já si myslím, že jsou zde lidé šikovní.

Tak ještě k tomuhle

"Otázečka: Jakým mechanismem na tom vydělá? Není to náhodou tak, že čínský kapitál dodá pracovní sílu, a německý know-how?"

Samozřejmě, že ANO. Kde píšu něco jiného?

Jestli jsem ideologický humanoid? To já nevím, ale u strojů se pohybuju.

K 20. 06. 2013 | 17:48

a 20. 06. 2013 | 17:56

Takže realitu. Co konkrétně projektujete? Třeba tohle

http://www.tes.cz/
http://www.trimill.cz/cz/

Ujišťuju Vás, že tam to o hliníkových profilech není.
20. 06. 2013 | 18:17

Dejvičák2 napsal(a):

Fialenka

Plně s Vámi souhlasím.
I s tím, že ve vyspělých zemích EU je toto téma předmětem diskusí.

Naši "echte pravičáci", vedení mašínovským Nečasem, který navíc hrál ochotného paňácu Davidovi Cameronovi a jako jediný mimo Británii jménem ČR říkal NE integraci EU, ale musí být většími pravičáky než jsou ti západní.

Potom se jim to, od Klause (fiancování ODS, tunelování ekonomiky, právní dřungle), přes Topolánka (nejen dalíkovská kapitola sama pro sebe) až po pana (po dvaceti letech na špičkách ODS) stále "Čistého", vymkne z ruky a počinají si hůře než totalitní politici.
20. 06. 2013 | 18:20

Amonre napsal(a):

to: Parabellum
Já jsem jenom řekl, že než se otravovat s lidmi v pluhu, tak by spíš šli do koní, to je celé. Navíc by asi nedošlo k takové situaci, že by ze dne na den bylo nutné nahradit traktory (ale asi všechno je možné). Bylo by tu nějaké přechodné období, tak by snad šly zvýšitstavy koní. (ale koli kjich máme v repuublice nevím)
20. 06. 2013 | 18:58

Petr Havelka napsal(a):

Pane Amonre,

no a představte si, že se vyvíjejí technologie, že do traktoru zadáte data z GPS a ten traktor zcela sám to pole obdělává :)
20. 06. 2013 | 19:11

Michal napsal(a):

Vida, pan Višňovský alias Parabellum se opět rozjíždí :-). Dojde i dnes na cákání na vagóny a projektování plynových komor, nebo zůstane u obvyklých blbců, debilů a podobně? :-)
20. 06. 2013 | 19:26

Yosif K napsal(a):

Odjinud napsal:
Politici nám vykládají pohádky, aby byli zvoleni. Problém nezaměstnanosti je podle nich problémem vzdělání. Nikdy ale nebude dost míst ani pro vzdělané lidi. Práce zbude jenom pro elitu: špičkové lékaře, právníky, designéry, špičkové inženýry a techniky. Lidé si to dnes vůbec neumí představit a nikdo s nimi o budoucnosti nemluví. Z čeho budou žít?...
20. 06. 2013 | 09:21

No pamatuji si jak nám fanatický komunista v nějaké politice přibližoval beztřídní společnost která vyřeší vše. Marxe se prý nějaký novinář zeptal když si všichni lidé budou rovni kdo bude Marxovi čistit boty. Marx mu na to řekl: "To je jednoduché, třeba vy mi je budete čistit a úplně dobrovolně!"

A vy se ted ptáte z čeho lidi budou žít, když nebudou místa ve fabrikách? Budou dělat leccos, třeba i čistit boty....... .....a úplně dobrovolně.....
20. 06. 2013 | 19:47

Yosif K napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Perfektní článek, díky. O tom by se mělo mluvit víc. Prý je to téma v německy mluvících zemích a ve Švýcarsku.
Rovněž je asi zapotřebí zavádět veřejná vlastnictví a družstevnictví. Ti propuštění dělníci v textilce chtěli práci … ale proč když už pro ně firma neměla práci, nechtěli podíl na zisku? To kdyby byli všichni spoluvlastníky, byla by to jiná situace.
20. 06. 2013 | 18:13
Pokud chcete podíl na zisku tak si kupte akcie....
Z podílů na zisku moc nevyžijete, zisky zdaleka nejsou tak velké jak si lumpenproletáři ve svých snech představují, přes 70-80% soukromé spotřeby v každém státě jde přes mzdy......
20. 06. 2013 | 19:51

KAteřina napsal(a):

Je divné, proč by měly být zisky z práce víc daněné než zisk z kapitálu,jak to u nás prosazují kalouskovci. Problém je kapitál, který není investován - neobydlené byty, nevyužívané pozemky, neinvestované peníze.
20. 06. 2013 | 19:59

Amonre napsal(a):

Petr Havelka
Já o tom vím :), ale to jejnom k tomu, že někdo tu psal o tom, jak místo traktoru budou pluh tahat lidi
20. 06. 2013 | 19:59

nezmar napsal(a):

Technologický vývoj občas lidem práci bere, občas novou přináší. Kdo se nepřizpůsobí přírodním zákonům, má svobodnou možnost vyhynout. To platilo nejen za času textiláků, ale už za (různých) dinosaurů.
Možná se měli textiláci přeškolit na zvýšení produkce a hýčkání a udržování kvalitního lnu, aby si spokojeně rostl. Už totiž mohli a měli tušit, že po přízi vzroste ve větším množství poptávka, jestliže stroje toho utkají za stejnou dobu víc.
Pokud takový len chřadne (...až uchřadne), a najednou nebude, pak nejen dělníci z LEEDsu, ale ani stroje ani fjůčuristické kyberčesačky se mohou jít klouzat. Nebo jít utírat p**el Saddámu Husajnovi. Který si mimochodem ve své době mohl (i později plova v mauzolejním akváriu) díky strojně vyráběným a proto levnějším spodkám dovolit vícery, než jen jedny.
Stejně si je mohl brzy dovolit i ten kdysi propuštěný textilák pro všech svých deset či více umouněných hladových krků (to proto že automatické linky a laborantů plné laboratoře na výrobu antikoncepce ještě neexistovaly).
Textilák se měl sebrat a mezi časáním příze se jít ke Stephensonům zavčasu přeškolit na topiče nebo údržbáře parních lokomotiv, jejichž čas měl díky technickému vývoji v téže Anglii přijít za 10-15 let - a přinést spoustu pracovních míst. To je dost času na přeškolení i pro totálního lempla.
20. 06. 2013 | 20:27

Yosif K napsal(a):

Petr Havelka napsal(a):
Pane Amonre,

no a představte si, že se vyvíjejí technologie, že do traktoru zadáte data z GPS a ten traktor zcela sám to pole obdělává :)
20. 06. 2013 | 19:11
No ale furt ten traktor někdo musí opravovat - že by se traktory opravovaly sami tak to tedy nebude.....

A někdo musí z traktoru umejvat bahno..... práce je dost a bude dost, žadný strachy....
20. 06. 2013 | 20:37

Martin Lacis napsal(a):

Autor žvaní
Je to zhýčkaný dělník v Evropě(a pobírač sociálních dávek tamtéž) a dobře placený dělník v USA proti neporovnatelně levnějším dělníkům ze Třetího světa. Dneska je možná "asistence přes počitač" třeba z Indie. Veškerá opatření, počínaje Keynesem a konřče autorem pak vyžadují jedno, UZAVŘENÝ TRH. Nepomůže dát víc peněz lidem, pokud to ti lidé utratí za zboží z Číny. Firma také utečou do číny, POKUD tam vyrobené zboží budou moci prodávat v Evropě!
Ale NIKDY to není a nebylo, jak říkal Henry Ford už za Velké krize, o "krizi z nadvýroby." Je to o tom, že lidé na věci, které by potřebovali, nemají peníze, což chtěl Ford dosahovat jejich ZLEVNĚNÍM.
Tolik propagovaná "ekonomika služeb" je velice závislá na zdanění práce, protože zákazník má často volbu "dám si to udělat nebo si to udělám sám."
Jsou tu i další parametry, skutečné náklady na dítě v jeslích jsou 27000 Kč měsíčně a to je mnohem více, než průměrný občan vydělá (pochopitelně se musí počítat čistá mzda).
20. 06. 2013 | 21:10

nezmar napsal(a):

Pardón, překlep, lidská chyba, mylně jsem přečetl "před více než 200 lety" a bůhvíproč si to zkrátil na "před 200 lety". Nechám se nahradit strojem. V roce 1786 by textilák na příchod železnice musel čekat o něco déle. I tehdy měl ale výhodu, že mluvil anglicky (do té míry, do jaké se to dá u dělníka z Leedsu ještě nazvat angličtinou) a nemusel se to za draho učit. Buď změna profese, nebo působiště. Takže se mohl jako jiní cizojazyční o sto let později nalodit na nějakou loď do novopečených Spojených Států, kde by jako textilák nebo i česáč bavlny na plantážích Jihu fleka našel. Třeba jako exekutivní manažer teamu (z Afriky násilím dovlečených) demokratických otroků.
20. 06. 2013 | 21:22

Petr Havelka napsal(a):

Pane Lacisi,

a to bych tak věděl Co si představujete pod zhýčkaným dělníkem v Evropě.

Co když tu je i zhýčkaný střední a vyšší stav :))))

Co je dobře placený dělník v USA. Netěží snad dělník v USA z nižších daní a podobných výhod vysoce rozvinuté ekonomiky.

Takže za to, že vyšší stavy mají hlouběji do žlabu mohou rozežraní dělníci.

To je mi nadělení.
20. 06. 2013 | 21:25

Martin Lacis napsal(a):

To Gaia
Británie zrušila totálně otroctví někdy ve 30 letech 19 století. A v 18 století byla pořád nejbohatší zemí světa Čína a ani Britové jim neměli co nabídnout. Nakonec to bylo ještě ve 40 letech 19 století jedině OPIUM, jehož export do Číny si dokonce vynutili vojensky. Jednním z hlavních artiklů, nakupovaných v 19 století v Číně byl čaj, dokud Britové nedokázali sami zavést jeho pěstování v Indii. Mnoho Britů zbankrotovalo, než se naučili čaj v Indii pěstovat ale ke konci 19 století byl jejich import čaje z Číny už minimální.
Británie opravdu zbohatla na PRŮMYSLU, Amerika na zemědělství a průmyslu. Válka Jih proti Severu nebyla jen o otroctví, průmyslově zaostalý Jih podlehl, protože nebyl schopen produkovat zbraně a dokonce ani potraviny (Jižané byli přitom obecně lepšími vojáky). Ekonomika Jihu byla závislá na exportu bavlny a tabáku do Británie, když vyhrál Sever, zavedl cla na cizí výrobky. Ochranářství vydrželo v USA až do WW2! To také přineslo výhody americkým dělníkům, které by jinak neměli.
20. 06. 2013 | 21:30

Petr Havelka napsal(a):

Tak to vyřešíme. dělníci se přesunou do slumů a budou hákovat dvanáctky, střední třída se nastěhuje do paneláků a bude držet hubu a krok, no a baráky prodáme německým důchodcům.
20. 06. 2013 | 21:36

Gerd napsal(a):

Jsou zde zajímavé názory předpokládající, že hladoví nezaměstnaní trpně vyhynou a nepokusí se s tím nic udělat. Spíše se stane to, že nouze z lidí vlky činí a ti hladoví se poučí u parazitů a začnou parazitovat také. Nikoliv však způsobem v mezích zákona, ale použitím brutální síly, která přemůže jakoukoliv i sociální inteligenci.

DH zde nastínil strategii přežití mixu komunity dětí romských sociálních vyděděnců, promíchané s dětmi politických podnikatelů s jistou příměsí zlaté mládeže, a že by dala vzniknout geneticky velmi kvalitně přizpůsobeným jedincům, kteří by v dnešním světě dokonale obstáli a vrátili by naší zemi kýženou a tolik potřebnou mezinárodní konkurenceschopnost.

Uvedený názor DH je nesmysl. Pokud opravdu dojde na lámání chleba, nejdříve nepřežijí ti nejbohatší. Když bude těch hladových mas dostatek, 400 nejbohatších rodin nebude mít proti nim žádnou šanci a jejich jedinci přijdou o své životy i možnost mít potomky. Je v tom výhoda evoluční strategie? Ne, inteligence není všechno, pokud se setká s brutální silou. Další na řadě budou neproduktivní jedinci, tedy zlatá mládež a paraziti na sociálních dávkách. Nebude už možné mít takový luxus si je vydržovat. Může se dokonce stát, že některé privilegované skupiny žijící ze sociálních dávek budou terčem útoků těch méně úspěšných, protože bude co jim sebrat. Další na řadě budou staří lidé, a pak děti. Jako u některých jihoamerických kmenů po narození zabíjejí děvčátka, protože je výhodnější si dospělé ženy uloupit u jiných kmenů.
Pokud by došlo k nejhoršímu, přežije mix brutální síly a inteligence. Tedy nic pozitivního.
20. 06. 2013 | 21:55

Martin Lacis napsal(a):

To DH
To, že u nás existují parazitující minority, je dáno jedině a pouze naší změkčilostí a pseudohumanismem.
Naši předkové v době tak před třemi sty lety se jich zbavovali prostě tak, že je POZABÍJELI. Zloděj-otec byl pověšen, matka-zlodějna také (případně byla na čas "zaměstnána" v bordelu) a jejich děti umřely hladem nebo v "lepším" případě na nemoci spojené s podvýživou.
A lidé budou v budoucnu potřeba např. do armády. Místo na slunci bude nutné ubránit silou! Lidí je moc, hlavně primitivů v zaostalých zemích, kteří jsou k ničemu, ale ve svém počtu jsou nebezpeční, hlavně pro vnitřním nepřítelem rozkládanou Evropu.
Mimochodem, Richard Dawking, autor knihy Sobecký gen napsal, že lidé, kteří popíší skutečnost jaká je jsou často napadáni těmi, kteří si myslí, že ji takovou chtějí mít.
Říká se,že orientální despotové popravovali posly špatných zpráv. V reálu, posel, který přinese špatnou zprávu může být mnohem užitečnější, než ten, který přinese zprávu dobrou, protože umožní na špatnou skurečnost včas reagovat.
20. 06. 2013 | 22:04

Parabellum napsal(a):

Gerd

Od toho je právě milý Gerde Evropská unie. Disfungážníkům se vyčlení třeba celý Balkán, ten se oddělí minovým polem za toto se umístí disfungážníci, a jestli si tam budou spořádaně vegetit nebo si navzájem prokusovat krky bude čistě na nich. Co furt máte za problém?

Zatím nás historie 20. stoletgí poučila, že jeden proletář druhého ochotně a s radostí zavírak do sprch a šlauchů, a byli to právě proletáři navzájem, kteří si vypalovali vesnice.

Takže tak.
20. 06. 2013 | 22:04

Parabellum napsal(a):

Havelko,

prostudoval jste si alespon ty stránky, na které jste dával odkaz?

Cituji namátkou: Jako Solution Partner firmy SIEMENS používáme spolehlivé komponenty této značky. Díky řídicím systémům Siemens SIMATIC, SINUMERIC, SIMODRIVE jsou pro kompletaci projektu prvotně používány AC
a DC měniče. Mezi další používané komponenty patří řídicí systémy značek Control Technniques, Beckhoff, Controltech atd., rozvaděče značek Telemecanique, Schrack, Rittal.

konec citace.

Takže PŘEKUPNÍCI. Umíte alespon číst?

A jak přilákat kapitál? Na to se zeptejte socialistů, protože oni zde žádný kapitál nechtějí. Oni chtějí kapitál vyhnat, nahradit jej sociálem a komunálem.
20. 06. 2013 | 22:14

Martin Lacis napsal(a):

to Gerd
Já to vidím na válku zaostalých zemí, a/nebo lidí, z těchto zemí pocházejících, proti Evropě. Oni ji mohou uvést do stavu, že uživí nakonec třetinu nynějšího obyvatelstva a my to nebudeme.
Hrozí nám válka o ŽIVOT. A záleží jen na nás, zda v ní obstojíme. Největším nebezpečím je, jak říkal třeba Stalin, je vnitřní nepřítel! (to neplatí vždy ale dnes ano).
A pak se dostaneme obloukem k druhému diktátorovi, Hitlerovi, který hlásal že "žádné náklady na sociální smír nejsou příliš velké, pokud sjednotí národ." Z hlediska přípravy na válku měl pravdu.
Vámi popsané eventualita ale dopadala v minulosti jinak a hůř. Ti bohatí a zhýčkaní se začali opírat o CIZÍ ŽOLDNÉŘE, kteří se nakonec přidali k agresorům proti dané zemi a odnesli to domácí a to i ti chudí.
Když Čingischán napadl Čínu, poslali proti němu žoldnéřskou armádu. Ta se ale přidala k němu, protože možná kořist byla mnohem větší, než jejich žold. A nakonec při útoku a Peking, který totálně vyvraždili hnali do útoku před sebou zajaté Čiňany, kteří museli nést žebříky k útoku na hradby.
20. 06. 2013 | 22:18

Parabellum napsal(a):

Havelko,
Ještě důkaz, který rozporuje Vaše tvrzení o technické erudici Čechů, je tento:

cituji ze stránek TES

Volné pozice

R&D design engineer - vývojový projektant elektrických točivých strojů
Mechanický konstruktér elektrických točivých strojů
Vedoucí oddělení konstrukce
Key Account Manager
Business development manager

Takže okres Vsetín, kde je NADPRUMERNÁ nezaměstnanost, a oni hledají výše uvedené pozice. To je docela v rozporu s tím co uvádíte o technické erudici Čechů.

Ale třeba se to vyřeší, pokud se technikům s VŠ seberou peníze, a nacpou se hasičům, bachařům a bengům.

A k tomu dalšímu:

Strejdo Havelko,

já jsem v životě pár CNC obráběcích strojů nakonstruoval, a to pro celkem renomovanou firmu, která je ve svém oboru světovým leaderem, a na jejich strojích se dělaj všechny přesný rotační dílce, co jsou v autech, počínaje klikovejma a vačkovejma hřídelema, a konče třeba ložiskovými kroužky, nebo pístky ve vstřikovacích čerpadlech. a taky všechny stopkový nástroje, který se přitom používaj. A jednoúčeláky a výrobní linky jsem dělal také, naposledy přímo pro globálně největšího subdodavatele automobilního průmyslu, který do těch aut dodává to, co je po mechanický stránce absolutně nejfajnovější. jakož i velké točívé stroje, byt ne elektrické.
20. 06. 2013 | 22:30

Parabellum napsal(a):

Petr Havelka

Zjistěte si nejprve fakta, a pak plácejte nesmysly. Kvalifikované profese jsou ve třetím světě odměnovány lecky lépe, než v evropě, a to i pouhým kurzovým přepočtem, nehledě na kupní sílu.

Stejně tak emeryckej miliardář má obdobnou vejpolatu, jako čínskej miliardář. Obdobně to platí i o vejplatách emeryckech, evropskech, či čínskejch milionářích.

To akorát u dělnický třídy jsou ty rozdíly ve mzdách a životní úrovni tak propastný.
20. 06. 2013 | 22:41

jogín napsal(a):

Kvl: Ano, potřebujeme respektovat principy evoluce. Hlavní z nich je, že neprobíhá jen konkurence mezi individui, ale také mezi společnostmi. I mocná a bohatá čínská císařovna pěkně poslouchala dlouhonosé barbary. Další princip spočívá v hledání a zkoušení organizace společnosti, čili pod globální či semiglobální vládou bez konkurence nastupuje degenerace místo evoluce. Od porážky komunizmu se nám atlantický kapitalizmus pěkně podělal.
20. 06. 2013 | 23:04

Nebozez napsal(a):

A jaká že je odpověď pana Krugmana na všechny ekonomické problémy světa? Připomeňme si to.... print money, print money, print money? O'rly?
21. 06. 2013 | 00:33

nezmar napsal(a):

Dnes, s odstupem 200+ let, už ale známe i odpověď na ústřední otázku (a můžeme se z ní poučit): Podařilo se statečným textilákům zvrátit nevyhnutelný osud a zastavit nástup strojů na jejich dosavadní místa? Měla všechna vynaložená energie, násilí i čas vynaložený tímto řešením větší smysl, než jiné možné řešení? Byli nakonec, když bylo po všem, textiláci na tom lépe?
I textilák je na jedné straně prodejcem vlastního pracovního výkonu a kvalifikace, a na druhé straně spotřebitelem a kupcem výrobků jiných (lidí nebo strojů). Koupí si nezaměstnaný textilák s posledními pár drobnými v kapse o dost dražší chleba ze solidarity jen proto, že ho vyrobil zaměstnaný člověk, anebo bude chtít ušetřit co to dá, protože to se počítá, a koupí si (třeba tajně, aby se to nikdo nedozvěděl) lacinější chleba vyrobený strojem?
A jsme u toho samého, jako je dnes otázka nemravnosti outsourcingu výroby, služeb nebo veřejných zakázek do (levnějšího) zahraničí, nebo otázka (ne)vlastenectví při vyhýbání se daním (tutlaným) útěkem do daňových rájů. Otázka protekcionismu z pudu sebezáchovy. Otázka závodů ke dnu ve znehodnocování měny a úspor vlastních obyvatel ve snaze zvýhodnit vývoz vlastních podniků - versus subvencované sociální programy z daní ve snaze udržet střední třídu při životě, aby bylo koho zdanit i zítra.
Když jde do tuhého, raději vrabce v hrsti, nebo holuba na střeše? Aneb o nepříteli v nás. I v textilákovi. Nejhorším strojem, který kdy ničil výdělek a to nejen textiláků, je tiskářský stroj na nekryté peníze.
21. 06. 2013 | 02:48

Ivan Tomek napsal(a):

Pane autore,

Jsem Kanadan (uz 45 let) a Cech (uz 74 let), a momentalne se nachazim u syna ve Wisconsinu. Syn pracoval az donedavna v General Motors a dostava ekonomicky casopis o tamni situaci, ktery jsem si precetl. Dozvidam se dve veci:

- Najimani je v plnem proudu, a najimaji se jine typy lidi nez pred krizi - inzenyri, fyzici, programatori - lide s vyssim vzdelanim. Tato fakta do jiste miry protireci tomu, co rikate.
- Tam, kde pred krizi jeden clovek obsluhoval jeden stroj, obsluhuje nyni jeden clovek (s vyssi kvalifikaci) stroje tri. A prumerna pracovni doba vzrostla o 1.5 hodiny. Ekonom, ktery to pise je bez sebe nadsenim - Americane jsou posedli zvysovanim productivity.

Kladete otazku co dale, kdyz zvysujici se produktivita vyzaduje stale mensi pocet zamestnancu? Moje odpoved je jasna: Vyrabi spolecnost mene nez kolik potrebuje? Ne, vyrabi vic a vic a to co dnes vyrobi uz ani spotrebovat neumi. Problem tedy je v tom, jak se to, co spolecnost vyrobi ve spolecnosti rozdeli. Odpoved tedy spociva v tom, jak resit rozdelovani produktu hospodarstvi. 'Stejne kazdemu' by urcite nefungovalo, ale socialni stat ve kterem nikdo nedostane mene nez potrebuje pro DUSTOJNY zivot ve sve spolecnosti mozny je, a fungovat muze.

A pujdu jeste dal: Az tecnologie dosahne stavu, kdy pro kazdeho opravdu smysluplna prace nebude, neni nic spatneho na tom, aby vsichni nepracovali plny pocet hodin a stejne se na produktu spolecnosti mohli dustojne podilet. Nikdo se nepozastavuje nad tim, ze deti a mladi lide nepracuji, protoze nejsou dospeli nebo dost kvalifikovani, Proc by se tento princip nemohl rozsirit i na dospele? Proc by ti, kteri nemohou byt se svym potencialem smysluplne zamestnani nemohli v budoucnosti najit svuj podil v jinych formach prispivani k blahobytu spolecnosti?

Vim, je to utopicke, ale proc si neklast vysoke cile?
21. 06. 2013 | 04:10

Petr Havelka napsal(a):

No Parabellum,

nevím odkdy jste můj synovec, ale prosím.

Můj děda v souvislosti s lidmi vašeho typu používal větu: Buď je blbej nebo navedenej.

Takže slušnost stranou.

Chápete co se skrývá pod "Solution Partner SIEMENS"?

Zřejmě ne a přitom je to tak jednoduché. Má TES vyrábět všechno a dělají to vůbec nějaké firmy. Siemens je špička.

A vy jste tumpach. Tumpach má na všechno odpověď a neudrží souvislosti.

Silně pochybuju, že jste v něčem odborně silný, u těch CNC jste tak mohl projektovat krabice na komponenty od Siemensu.

Už se s vámi nehodlám dál vybavovat, je to ztráta času.
21. 06. 2013 | 06:13

Kobra Plaz napsal(a):

Autor nejlepších příspěvků: pan Parabellum Havelka.
21. 06. 2013 | 07:06

gaia napsal(a):

Martin Lacis

mne nemusíte poučovat, ta vaše historka o Britech a čaji jen dokládá moji úvahu o bohatnutí z kolonialismu. A zotročování domorodců na plantážích.
21. 06. 2013 | 08:51

Petr Havelka napsal(a):

Pane Kobra Plaz,

vtipné :)

Parabellum, odhadem, se PODÍLÍ na nějakém projektu a to dílčím způsobem. Jeho znalosti spočívají v ovládání CADu a na projektu vytváří součásti. Tzn, že pracuje v týmu. Možná je schopen něčeho ucelenějšího v jednodušším provedení.

Každý rozumný projektant, konstruktér či technolog chápe důležitost propojení své práce s výrobou. Tedy i "styk" s dělníky. Tzn, že i dobrý dělník může najít překvapivá řešení. Zkušený dělník je pro ně poklad :)

Rozumná firma propojení projekce - výroba vyžaduje.

Nejhorší bývá "odbornická" pýcha.

Parabellum zde kálí na "dělnickou třídu" a přitom musí velmi dobře vědět, že CAD není všechno a určitě se mu stalo, že mu z výroby občas něco přistálo na hlavě. Což mu, při jeho "pýše" není příjemné. Potom nastupuje klasický obranný mechanismus, že si "užije" každý okamžik, kdy něco pokazí dělníci. K tomu zákonitě musí občas dojít. No, a on má tu svoji "pravdu"

Takže je to celé jako vždy, o lidech.
21. 06. 2013 | 09:24

expert napsal(a):

Co treba pro zacatek zridit expertni komisi?
21. 06. 2013 | 09:29

modrý edvard napsal(a):

gaia: nejsem dějepisec, ale myslím, si, že Anglie zbohatla průmyslovou revolucí. Stejně tak, jako když se Spojené státy ZBAVILY otrokářství. Holandsko zbohatlo bez otroků.
21. 06. 2013 | 09:46

gaia napsal(a):

modrý edvard

USA zas zbohatly nha tom, že počátkem 20. století Evropa válčila a oni jí poskytovaly válečné úvěry. Na úrocích a splácení vyžili až do 70. let. Od té doby to s nimi jde z kopce.
Taky zbohatly na exploataci přírodních surovin a krádeži území Indiánům a vyvražděním původních obyvatel.
To se to bohatne, když mám území zadarmo a suroviny za babku a výrobky prodám na dluh za draho válčícím stranám.

Bodejť by nezbohatla země, která spotřebovávala 40% celosvětově vyrobené energie ačkoli v ní žilo jen 5% obyvatel země.

Ale tomu je už konec, proto to vypadá, jak vypadá.
21. 06. 2013 | 10:00

modrý edvard napsal(a):

gaia: a proč nezbohatlo Rusko? Protože nevyvraždilo původní obyvatele? Nebo kterýkoli stát Latinské Ameriky? /tam, jak známo, byla většina Indiánů/ Třeba Mexiko nebo Venezuela? Protože neprovozovaly obchod s otroky? A co to Holandsko? A proč zkrachovalo Španělsko a Portugalsko, přes veškerý obchod s otroky?
Nepopírám, že někteří Indiáni byli vyvražděni. Ale za většinu úmrtí mohou nakažlivé choroby, které se šířily samovolně. Četla jste Diamonda?
21. 06. 2013 | 10:21

gaia napsal(a):

modrý edvard

Rusko je bohatá země. Proč by mělo ještě bohatnout?

státy Latinské Ameriky trpěly kolonialismem a jsou vykořisťovány USA

a mezi Indiány se šířily nakažlivé choproby, neb jim běloši dávali deky od nemocných neštovicemi. Tato nemoc byla pro Indiány nová a neznámá, neměli protilátky a proto rychle umírali. Něštovice do Evropy byly dovlečeny z Asie již dříve, tak na ně ve 14. století již byli lidé adaptováni a mnoho jich přežilo, i když znetvořeni jizvami

Indiáni se za to odvděčili zas nákazou syfilis, která zas víc decimovala bělochy, neb tato nemoc je původem v Americe.
PS.

ještě se na něco zeptejte, ráda vás poučím
21. 06. 2013 | 11:36

NZ napsal(a):

modrý edvard + gaia

"a proč nezbohatlo Rusko? Protože nevyvraždilo původní obyvatele? Nebo kterýkoli stát Latinské Ameriky? /tam, jak známo, byla většina Indiánů/ Třeba Mexiko nebo Venezuela? Protože neprovozovaly obchod s otroky? A co to Holandsko? A proč zkrachovalo Španělsko a Portugalsko, přes veškerý obchod s otroky?"

V diskutovaném širším kontextu, proč třeba Španělsko a Portugalsko, ač měly m.j. náskok v mořeplavectví a objevování kolonií nakonec za Británií jednoznačně zaostaly se mě jako dosti univerzální - a i na jiné země docela dobře padnoucí - společný jmenovatel a charakteristika, možná i jedna z příčin jeví:

Všimněte si, že, obecně protestanské země byly relativně (hlavně vzhledem k počtu obyvatelstva) úspěšnější než katolické země:

Katolické: Španělsko, Portugalsko, Itálie, v konečném duelu s Británií i Francie

Protestantské: Británie, Holandsko

Obecněji: Polsko, Slovensko, Itálie, atd. katolické země: hierarchické,tak jako je ř.k. církev samotná

Protestanské země (kromě Británie, USA, Holandska (sekundárně Belgie, která byla do 19. století částí Holandska), také třeba Švýcarsko, Skandinávie, ale i Německo (luteránství) kdy církev není hierarchická, systém je individualističtější.

Kupř. obrovské kolonie (Indonésii) spravovala soukromá holandská společnost, dtto Indii britská společnost. Oproti tomu španělské a portugalské kolonie patřily králi a ti, co mu v dobývání a správě kolonií sloužili si vydělali, ale ne tolik, neměli takovou "hmotnou zainteresovanost" jako tam, kde byli podílníky soukromé společnosti.

Čechy v tomto kontextu považuji za spíše protestantskou zemi (rozhodně oproti Slovenskiu nebo Polsku), kverulantskou, odbojnější. Proto i historické porovnání relativní úspěšnosti vyznívá pro Čechy lépe (ikdyž podstatnou roli hrála větší německo-rakouská komunita a zemská správa.

Otázkou typu co bylo první: vejce nebo slepice, je, zda národy, které inklinují k individualismu se přiklonily k protestantsví nebo zda je nezávislejšími učinilo protestanství. Domnívám se, že, obecně - pokud nepřevládl vliv mocného souseda jiného směru křesťanství (u nás pobělohorská rekatolizace), země si vybrala ten, který její populaci bytostněji vyhovoval. U nás, v Rakousku a něměckých zemích to bylo z historických důvodů Svatá říše římská, tedy oficiální katolicismus.

Obecně: chudší země jsou katolické, bohatší jsou protestantské. Centralismus a hierarchičnost ř.k. církve se nezdají být tak produktivní jako individualismus a egalitarismus protestanství.

Dělění na katolické a protestantské země coby indikátor relativní úspěšnosti se zdá být celkem univerzálně platným klíčem.
21. 06. 2013 | 11:37

modrý edvard napsal(a):

jo gaio. "Četla jste Diamonda? "
21. 06. 2013 | 12:04

gaia napsal(a):

modrý edvard

Diamonda jsem nečetla, ale četla jsem O myších a lidech

USA byly bohaté tak od 2 světové do 70. let

jinak by si člověk nevybral
21. 06. 2013 | 12:29

Nescricetic napsal(a):

sohywt <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday sale</a> ldzfay <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday sale</a> kxkede <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday 213</a> nnytkm <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> xdbzyu <a href="http://act54reform.com">nike Black friday sale 213</a> ndqucx <a href="http://act54reform.com">nike black friday</a> zxiycw <a href="http://act54reform.com">nike black friday 213</a> wtukgl <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> zfenyz <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> cxfvfm <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals</a> minsqd <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday Deals</a> ndgpke <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a>
30. 11. 2013 | 11:09

Nescricetic napsal(a):

kebcgh <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday 213</a> nvetdg <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday Sale 213</a> akbiuj <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale</a> djniiy <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> forkjh <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday Deals</a> wevxeu <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> oqyvxh <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday</a> htoirn <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> qjypzk <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday 213</a> pqbaiz <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday 213</a> mytcsp <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black friday Michael Kors</a> isnppb <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
02. 12. 2013 | 08:44

Nescricetic napsal(a):

jtrnhs <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike deals</a> unplcq <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday deals nike</a> fqshsf <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> dgejmf <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> krwfhn <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday sale 213</a> wwgqmo <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday 213</a> rbbqto <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale</a> idrtvd <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> ybnwik <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday</a> asasgk <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black Friday Michael Kors</a> asgwzk <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday 213</a> jkpetk <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
03. 12. 2013 | 03:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy