Stávající imigrace je (právem) prioritním zájmem voličů - v celé Evropě

20. 10. 2017 | 08:19
Přečteno 3030 krát
Establishmentu, jeho zájmům především sloužícímu „Bruselu“ a „tradičním“ politickým partajím to evidentně stále nedochází nebo si to odmítají přiznat.

Tedy že rychle a všeobecně rostou počty těch, kteří nejsou nadále ochotni snášet sobeckou politiku vládnoucích elit, kdy je masivní, v absolutně drtivé většině ilegální, žádným kvalifikačním standardům (jako třeba v Kanadě, Austrálii, Japonsku, atd.) nijak nepodrobovaná invaze migrantů vládnoucí mocí nejen tolerována, ale nejednou i velkými písmeny „WILKOMMEN!“ vítaná.

Evropanům (i Američanům) ani tak nevadila léta stávající formy globalizace, tedy hlavně přesun pracovních míst do zemí s nízkými mzdovými a ekologickými náklady. Žádné „vzpoury“ a významné „protesty“ ve volbách se nekonaly. Co ale vedlo k Brexitu, zvolení Donalda Trumpa, celoevropskému nárůstu volebních preferencí tzv. “populistických“ stran a hnutí, byly milióny z absolutně drtivé většiny ilegálních imigrantů, navíc příliš často přímo spojených s islamistickými teroristickými masakry, ať se již jednalo a jedná o imigranty z muslimských zemí nebo jejich druhou či třetí neúspěšně asimilovanou generaci.

Cestou poli, háji a lukami, v srdci Evropy
Cestou poli, háji a lukami, v srdci EvropyMy, jako „spořádaní“ občané členských zemí EU máme vše, co nám mocenské centrum, tedy cestou Bruselu a předních západních metropolí a médii servíruje, buď s nadšením, nebo alespoň bez reptání přijímat, protože je to přece to nejlepší, navíc liberálně demokratické, co můžeme mít a co si můžeme přát.

Na jednu stranu se proto máme moc a moc bát o to, jaké změny klimatu potkají naši zemi a kontinent a celý svět. V příštích 20, 50, 100 a více letech. K tomu navíc máme vítat a podporovat nejednou nákladná opatření, aby k údajným a tak vzdáleným možným změnám nikdy nedošlo.

Přitom ale nesmíme ani náhodou, navzdory údajné svobodě slova a volebnímu právu, projevovat obavy a starost o to, jak nejen v současné době, natožpak ve výhledu těch 20, 50, 100 a více let (jako stran změn klimatu) vypadá a bude vypadat Evropa (náš „společný evropský dům“) a místa v ní, kde lidé žijí, pracují, studují, jezdí hromadnou dopravou … vše s tradičním pocitem bezpečí a víceméně i harmonií.

Myslím, že nejsem sám, kdo se musí opakovaně, zejména po dalším a dalším teroristickém masakru Evropanů islámisty ptát, jak asi lukrativní ten byznys s masovou imigrací tohoto druhu je, když vládnoucí elity jsou stále ochotné tomu nadále obětovat tolik ztrát na životech, zranění i ztrátě elementárního a tradičního pocitu bezpečí u stamiliónů spoluobčanů. Nebo argumentovat, jako jeden z českých komentátorů tím, že i po jednom z pařížských teroristických masakrů, počet teroristy v EU zabitých byl v daném roce stále „nižší než počet utonulých v Polsku.“

Náklady na stávající (a dlouhodobou) imigrační politiku a praktiky Západu jsou evidentní i ve formě ztráty důvěry nemalé části občanů v to, zda a do jaké míry systém vlastně reprezentuje jejich zájmy. Dá se jednoznačně říci, že pokud je západní demokracie jakkoliv „ohrožena,“ není to díky Putinovým hackerům nebo ruským (dez)informačním serverům, ale právě díky tomu, jakou imigrační politiku přední země Západu dělají nebo naopak nedělají.

Pokud je stárnutí a vymírání populace problém, „jedinou možnou cestou“ jeho řešení ani zdaleka není masivní imigrace jakékoliv kvality.

V Japonsku, jehož populace díky nízké porodnosti (a dlouhověkosti) stárne snad nejrychleji na světě, vládnoucí elity a politici si nikdy nedovolí navrhnout nebo dokonce toto řešit imigrací. Naopak, po omezených počtech imigrantů částečně japonského původu z některých zemí Jižní Ameriky, kdy asimilace nebyla podle vlády dostatečně úspěšná, i tento program byl zastaven. Navíc, velká část těchto imigrantů („dekasegi“) využila incentiv ve výši dvou až tří tisíc dolarů a vrátila se z Japonska zpět. Přitom se rozhodně nedá s vážnou tváří tvrdit, že Japonsko není úspěšné, že neposkytuje všestranně kvalitní život, i když nepraktikuje a propagandisticky nevelebí „rozmanitost“ (diversity), natožpak aby tvrdilo, hlavně jako Obamova administrativa, že „v rozmanitosti je síla.“ (There is strength in diversity).

Mimochodem: třeba v roce 2015 Japonsko schválilo pouhých 27 (slovy dvacetsedm) ze 7,686 žádostí o azyl a třicetiletý průměr schválených žádostí je pouhých 0,2%. Japonsko, oproti západnímu světu, preferuje pomoc postiženým nebo chudým cestou zahraniční pomoci, ne imigrací do Japonska (což nakonec Zaorálek a Sobotka, zatím marně, za Českou republiku Bruselu navrhovali).

Je evidentní, že i k té minimální, částečné (taktické?) změně v praktikách masivní imigrace jakékoliv kvality, tedy že imigranti budou „odbavováni“ přímo v Africe nebo na Blízkém Východě - už ne před zraky Evropanů sledujících večerní televizní zpravodajství – aby pak byli tiše rozděleni do vesnic a městeček západoevropských zemí … došlo hlavně díky odporu veřejnosti a nárůstu její podpory „populistických“ stran.

Podstata věci a cíle elit se ale nemění. Někteří tvrdí, že výhledově EU „musí“ dovézt až 60 miliónů imigrantů. Ti, jak aktuální i dlouhodobé skutečnosti v západní Evropě dokazují, většinou nejsou a nebudou ani levnou ani vysoce kvalifikovanou pracovní silou. Korporace a jim sloužící politici je ale vítají jako tolik potřebné nové spotřebitele, protože hlavní brzdou zisků není věci vyrobit, ale to, jak všechnu tu nadprodukci prodat a zkonzumovat.

A když má daná imigrace početné rodiny a jejich ženy vysokou míru porodnosti, je to pro ty, které trápí, že díky tomu, že Evropanky v průměru mají jen 1,5 dítěte a tím se snižují počty spotřebitelů na vnitřním trhu EU, budou zisky ohroženy, je neodolatelným pokušením tvrdit, že masivní ilegální imigraci prý „nejde zabránit“ a vnější hranice EU „nelze chránit“. A statisíce (milióny?) těch, kteří nemají jakýkoliv nárok na azyl ani na „dočasnou ochranu“ navíc „nelze vracet“ do země jejich původu. Přitom OSN letos na jaře zjistila, že z těch, kteří ilegálně přišli do Itálie, necelá 3% mají nárok na azyl.

Britové – navzdory všem mocným – zvolili Brexit, Američané navzdory establishnentu, zvolili Trumpa. Po Němcích a teď Rakušanech můžeme my, Češi, také „překvapit“, tedy projevit svůj názor na prioritní témata. A tam stop masivní, nekontrolované imigraci jakékoliv kvality, v očích mnoha voličů - od Tater po Skalisté hory - evidentně patří.

I když i těm, kteří nesouhlasí s masivní, neasimilující se a bezpečnostní a jiná rizika v neúnosné míře představující – navíc ilegální – imigrací, také záleží na ekonomice, oproti vládnoucím elitám nejsou ale ochotni vše – počínaje životním prostředím a bezpečím každodenního života - obětovat na oltář zisku.


POZN: Ačkoliv se nijak nekontrovaná invaze ilegálních migrantů většinou mediálně a v politice prodává jako „humanitární krize“, tu a tam se ozvaly hlasy ekonomů a korporátních zájmů. Imigrace jakékoliv kvality, i když většina migrantů nebude dostatečně ekonomicky činná a rozhodně nepomůže EU dosáhnout jednoho z jejích původních, smělých cílů, tedy svými inženýry, vědci, atd. úspěšně konkurovat USA a ČLR … je prý prospěšná, protože veřejné, státní zakázky na postarání se o milióny ilegálů třeba v roce 2015 zvýšily německý HDP o 0,3%.

Teď, když o něco málo důslednější implementace zákonů o ilegální imigraci Trumpovou administrativou prý o 30% snížila pokusy o nezákonný vstup na území USA, tradiční média, spolu s Demokraty, naříkají, jak to prý negativně postihuje byznysy, zejména u hranic s Mexikem.

Takže, z hlediska zisků kapitálu „peníze nepáchnou“, i když jsou získané od fundamentálních porušovatelů zákonů? To moc noblesně nevypadá.

Jinak rozhodně nevidím žádný důvod dělat "blbou náladu", strašit spoluobčany s tím, že "jde o to udržet EU a NATO". Nic takového - ani náhodou a bohudík - nehrozí. Když se stopne neregulovaná imigrace jakékoliv kvality, demokracie i kvalita života Evropanů se jenom zlepší.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy