Falešné analogie o emigraci (nejen Hutkově)

25. 10. 2018 | 05:40
Přečteno 2923 krát
Poznámka: Dobrá zpráva! Aktuální mapu Středozemí, ukazující, že žádné z plavidel neziskovek už u severního pobřeží Afriky není, najdete ve spodní části tohoto článku.

Propagandistická mašinérie nám opakovaně servíruje falešnou analogii mezi současnou invazí ilegálních migrantů (hlavně do) Evropy a tím, že přece za hnědé a zejména poté rudé totality u nás, západní země naše uprchlíky před totalitou přijímaly, udělovaly jim příslušný status uprchlíka, pomáhaly jim. Zatímco prý (většina?) z nás a většina našich volených zástupců neprokazuje podobný přístup ke stávající migrantské vlně.

Jednou z posledních takových falešných a na emoce hrajících a elementární skutečnosti vědomě nebo z neznalosti ignorujících „analogií“ byl článek Luďka Navary, „Holanďané emigrantu Hutkovi neřekli: Sorry, pomáhat se má tam, kde problémy vznikají.“

Ponechejme stranou zásadně významnou skutečnost, že západní země ve většině případů (a z geopolitických důvodů?) samy nepřistupují k současným migrantům a rádoby azylantům, stejně jako k uprchlíkům z komunistických zemí. To by bylo na samostatnou diskusi.Takže zpět k Navarovu článku, který navíc a nesprávně, označuje Hutku za „emigranta“, tedy vystěhovalce, i když byl, jako de facto všichni ostatní spoluobčané kteří utekli na Západ, z hlediska Ženevské úmluvy o uprchlících … uprchlíkem.

Ani z hlediska právního, liberálně demokratického a lidského se nedalo a nedá říct, že se Hutka „vystěhoval dobrovolně," což Navara sám také potvrzuje. (Nejen) Hutkova „volba“ byla buď snášet, zřejmě rostoucí šikanu a všestrannou perzekuci, nebo dát totalitě pokoj rozloučením se s rodnou zemí. A to přesně byla režimem jemu a ostatním „nepohodlným“ vnucená „volba“.

Hutka, stejně jako všech ostatních, více než čtvrt milionu spoluobčanů, kteří museli nebo měli odvahu totalitě utéct, nebyl vystěhovalec (emigrant), ale uprchlík (před komunismem), tedy refugee, Flüchtige. Status uprchlíka byl a stále je žadateli udělován signatářskými zeměmi Ženevské úmluvy o uprchlících. Neuděluje si ho tedy migrant, ani mu jej nepřiznává „progresivní“ pracovnice neziskovky nebo mediální komentátor, ale je to jen a jenom na příslušných orgánech státní správy.

To, že se u nás podařilo (hlavně díky KSČM a údajně „liberální, pravicové” ODS, vedené Václavem Klausem, dominující postavou naší domácí politické scény kritických 90. let) úspěšně zavést nálepku „emigrant” těm, kteří nebyli vystěhovalci, ale uprchlíky, má co činit s tím, že si, zase včele s Klausem, většina politiků a vlastně i občanů nepřála změnu z hanlivého, totalitního a účelového „(zrádní) emigranti” na objektivní uprchlíci (před komunismem).

Důvodem bylo (zase rádoby liberálním Klausem a KSČM nejdůsledněji odmítané) vracení komunistickým režimem konfiskovaných majetků, tak i jejich snahy o vyloučení uprchlíků před komunismem, exulantů (nejen prof. Zeleného a prof. Švejnara) z procesu formování lepší transformace ekonomiky a státní správy. A tak Klausovo, jinak pedantické a hrdé lpění na “slovíčkách,” v tomto ohledu neplatilo, protože on a jeho tým z Prognostického ústavu zasvěcenější a roli právního prostředí chápající hlasy kvalifikovaného exilu pro svoji “českou cestu” vědomě nechtěl a upřednostňoval “zhasnout, privatizovat, než přijdou právníci”.

Stran falešných analogií mezi našimi uprchlíky před nacizmem a početně zejména pak před komunismem na straně jedné a na druhé straně stávající invazí ilegálů, kteří mají skutečný nárok na udělení statutu uprchlíka jen v malé menšině (třeba podle zprávy OSN z jara 2017, týkající se migrantů v Itálii, jen ve 3 % případů) bylo v minulých dvou, třech letech již opakovaně doloženo, v jakých základních ohledech a faktech „kulhají na všechny čtyři”.

Zde jsou některé z nich:

1) Zásadní rozdílnost mezi našimi uprchlíky před komunismem a současnými migranty je patrná už na skutečnosti, že - podle zákonů a Ženevské úmluvy o uprchlících - de facto všichni naši uprchlíci daný status a azyl dostávali, zatímco ty samé západní demokracie je velké většině současných migrantů, i po všech možných odvoláních, neudělují.

2) Naši uprchlíci před komunismem si na Západ nepřivezli víru v učení proroků komunismu a nechtěli jej tam (jako mnozí, nejednou i většina muslimů na Západě šaríi) všemožně prosazovat.

3) Pilně a všestranně se snažili o integraci, těšili se a vážili si svobody a demokracie.

4) Každý z nich svým útěkem nejenže odepřel práci svých rukou a hlavy komunistické totalitě a nabídl je ve Studené válce s „Říší zla”, SSSR a jeho vazaly a mnozí se kromě toho aktivně zapojili do boje proti komunismu a pomoci demokracii.

5) Žádný náš uprchlík (s výjimkou jistého Karla Charvy, v roce 1983 v Eppisteinu) za celých 40 let komunismu, na Západě nikdy neplánoval, natožpak aby se dopustil teroristického masakru, nikdy na svých nových spoluobčanech ani on, ani jeho potomci, nepáchali jakékoliv vražedné útoky, ať již nožem, sekerou atd. a už vůbec ne s výkřikem „Stalin (Brežněv či Husák) je veliký!”

6) Naši uprchlíci nepřísahali Stalinovi, SSSR atd. věrnost a mučednickou smrt ve svaté válce proti Západu.

7) Respektovali zákony a pravidla, počínaje tím, že hned v první svobodné zemi podali žádost o azyl a vyčkali tam na příslušné rozhodnutí a jenom poté si, zase podle zákona, mezi signatářskými zeměmi Ženevské úmluvy, vybrali zemi k trvalému usazení.

8) Masově „neztráceli” své osobní doklady a nelhali o svém věku nebo národnosti.

9) Atd. atd.

Žádná rodná země současných ilegálních vetřelců a migrantů nemá, jako komunistický režim měl, zákonem ustavený „trestný čin opuštění republiky” a s tím související běžnou sazbu 1 či 2 let vězení a „propadnutí“ majetku. Naopak, od Senegalu po Eritreu, vlády emigraci, hlavně kvůli remitendám, vlastně podporují, nejen proto, že představují vítaný a významný příspěvek k HDP. Navíc, téměř všechny, odmítají brát zpět falešné a neúspěšné žadatele o azyl. To, že se jejich občané, celé rodiny i vesnice otevřeně skládají na pašeráky a mafii, aby alespoň jednoho ze svého středu, coby „záchytnou kotvu”, dostali do Evropy, jim také vůbec nevadí.

V gigantickém, navíc i velmocenském zápase bipolárního světa, trvajícím 40 (nebo i 74) let, kdy vítězství svobody nebylo vždy nebo všude jasné, uprchlíci před komunismem byli také vítaným a výmluvným argumentem Západu v ideologickém a mocenském boji s Východem. Pro komunistický režim ale to, že třeba Novákovi „utekli” a „zůstali venku” (z klece údajného ráje pracujících), bylo naopak velice nepříjemným políčkem. Všichni takoví Novákovi se nevystěhovali, nebyli tedy emigranti, ale utekli, byli skutečnými uprchlíky.

Z Čech se totiž nemigrovalo před nacizmem nebo za komunismu, ale jen za 1. republiky a za Rakouska-Uherska. Zcela otevřeně, oficiálně a svobodně. Nebyl to trestný čin, ani za to nebylo vězení, konfiskace majetku, cenzura korespondence, popotahování příbuzných, atd.

Tedy znovu, ze všech podstatných hledisek, propagandistické nebo neznalosti základních faktů poznamenané snahy klást jakékoliv rovnítko a nabízet analogie mezi uprchlíky před komunismem a absolutně drtivou většinou současné migrantské vlny jsou zcela falešné.

O tom, jaké zájmy zjevně stojí za údajnou „neschopností” většiny západoevropských vlád a tedy i „Bruselu“ vnější hranice chránit, dbát na dodržování platných zákonů o vstupu, pobytu nebo vyhoštění ze země se dá, myslím, že dosti racionálně a objektivně, spekulovat. Zabývají se tím třeba mé články na níže uvedených odkazech.

Závěrem dobrá zpráva a hmatatelný důkaz úspěšné snahy o zastavení přívalu ilegálů: Mapka ze Salviniho Twitteru ukazuje, že všechna plavidla tzv. „neziskovek”, pilně koordinující s pašeráky, mafií a jejich klienty, ilegálními migranty, kteří si je za vědomě nezákonný a nejednou násilný vstup do Evropy dobře zaplatili, už nejsou u severoafrického pobřeží, ale „mimo provoz” a mimo frašku „záchrany na otevřeném moři”.

Žádné z plavidel neziskovek už u severního pobřeží Afriky není
Žádné z plavidel neziskovek už u severního pobřeží Afriky není


Pokud tedy občané, zejména ti, kteří volí, dají dostatečně silný mandát partajím, které to s návratem zákonnosti do ochrany hranic a udělování povolení k pobytu atd. myslí doopravdy, náprava je možná. Když se chce, tak to evidentně jde.

* * *

Další články na téma imigrace:

Obrovské závazky z „nezávazných paktů o migraci“ stále nikde, ani ve sněmovně, nedebatovány

Dalajláma v Malmö: „Evropa patří Evropanům”

Lepší je mít děti, než tím “úkolovat“ imigrant(k)y

Imigrační politika EU – jeden trestuhodný trik za druhým. Dělejme ji jako Japonsko!

Stávající imigrace je (právem) prioritním zájmem voličů - v celé Evropě

Doporučit Sdílet

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy