Deportace Romů a cikánství

21. 08. 2010 | 12:45
Přečteno 11426 krát
Vypovídání balkánských Romů ze západní Evropy je každoroční jev. Přidali se už i liberální Skandinávci. Ale proč se to opakuje? Protože na tom vydělávají romští bossové. Několik set eur pro zpáteční cestu, jež lidé dostanou na ruku, je pobídkou pro další rotaci.

Na koloběhu romských vyhnání se dobře vydělává
Leckteré romské dítě z Balkánu má první zážitek z cesty letadlem při dobrovolném návratu (tak se v novořeči nazývají deportace nechtěných) ze sladké Francie. Rumunsko i Bulharsko, odkud tito Romové pocházejí, jsou stejně jako Francie součástí EU. Ovšem s rovností v Unii je to stejné jako s postavením obyvatel Zvířecí farmy George Orwella. Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. A ta rovnější se určitě s těmi méně rovnými o cikánské dítě dělit nebudou. Je tvoje, tak se snaž! A pokud nechápeš, že řeči o společném občanství jsou součástí slavnostního projevu na recepci při rozšiřování farmy o další chovy, pak je to jen tvoje nedovtipnost.

Kdo vlastně jsou oni nechtění Romové a kdo má užitek z koloběhu výjezdů balkánských Romů na západ Evropy a z jejich následných deportací do vlasti? Ve zkratce by se dalo shrnout: v první řadě klanoví bossové, ti samozvaní králové a císařové všeho Romstva, ale i etnonadšenci a budovatelé nového „evropského“ panromského národa. Ti první mají samozřejmě reálné příjmy z žebrání žen s omámenými nemluvňaty, kapsářství dětských gangů lepících se v tlačenici, prostituce a v těch nevinnějších případech i ze sběru opuštěného i neopuštěného kovu. Z těch si pak stavějí paláce s desítkami věžiček, balkonů a schodišť v jakési kombinaci podnikatelského baroka a hinduistického chrámu. Ti druzí pak těží z humbuku kolem deportací, které probíhají pravidelně (jen minulý rok Francie deportovala na osm tisíc „Romů“). Naskýtá se však šance navrhnout další velkolepé integrační projekty, končící povětšinou recepcí na mezinárodní konferenci.

Nevím, kdo všechno je zahrnut v onom dvacetitisícovém počtu duší určených ve Francii k deportaci na Balkán. Zda jsou do nich zahrnuti i dříči vydělávající si při sezonních sklizních, nebo jen pobertové. Jedním si jist jsem. Tu romskou nálepku si nevymysleli sami. Pokud se totiž jen trošku seznámíte s mnohočetností cikánských skupin na Balkáně, zatočí se vám hlava. Je jich na sta. A vůbec tam neplatí, že všichni ti strkaní pod nálepku Rom se za Romy považují. Ba ani pod širší pojem Cikáni se nevejdou. V Rumunsku mohou mluvit některým z cikánských dialektů nebo maďarsky či rumunsky (nebo taky starorumunsky). V Bulharsku se line pomyslná dělicí čára mezi křesťany a muslimy, muslimští Cikáni se považují za Turky nebo Pomaky (snad poturčené Bulhary) a mluví jak bulharsky, tak i turecky. Anebo taky „po svojemu“. Když se pražská kriminálka snažila odposlouchávat pasáky „Bulharek“ z Perlovky, nenašla mezi etnology celé slavné Univerzity Karlovy nikoho, kdo by jim odposlechy přeložil. Darmo zmiňovat albánské a makedonské Cikány považující se za Egypťany...

Deportační kolotoč a palivo v eurech

Balkán je považován za „druhou kolébku“ Cikánů, kde došlo k jejich etnogenezi a zformování do sta podob. „Romové“ jsou jen jednou z nich. Druhou proto, že onou první měla být mytická Indie. Onu pravlast však lze hledat i všude jinde a dost možná žádná nikdy nikde nebyla. Kdo však věří v říši kněze Jana, najde ji. Hledači mají podporu u Evropské komise. Ta členským státům na jedné straně vzkázala, že se s problematikou nechtěných mají vypořádat sami, na druhé straně podporuje panromské evropské projekty. Jedná se asi o internalizovaný rozpor vlastní nadnárodním strukturám.
Nicolas Sarkozy vyhlásil „nulovou toleranci“ vůči nelegálním cizincům už v roce 2002, kdy ještě nebyl prezidentem, nýbrž ministrem vnitra. „Francie vyhlašuje nulovou toleranci vůči cizím občanům, kteří přicházejí do Francie páchat trestnou činnost,“ prohlásil. Následovala vlna deportací několika tisíc „Romů“. Ti se ovšem každoročně vraceli. Zvláště pak po vstupu Rumunska a Bulharska do EU v roce 2007. Stejně tak se dělo i v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Británii a Irsku. Povětšinou se vracejí i s příspěvkem na „dobrovolný návrat“ ve výši několika set eur. Ten pak většinou končí v kapsách jejich migračních manažerů a je dobrým palivem pro další rotační koloběh. Letos již došla trpělivost i tradičně tolerantním skandinávským zemím. „Romové“ jsou navraceni do svých domovů z Helsink, Stockholmu i Kodaně. Německo navíc podepsalo s novostátem Kosovo dohodu o vrácení 12 tisíc kosovských Romů. Korunu všemu nyní nasadil rumunský prezident Traian Basescu. Vyzval své spoluobčany k žádosti o maďarské pasy. S těmi v rámci Schengenu mohou svobodně hledat uplatnění v rámci EU. Maďarsky hovořících Romů jsou v Rumunsku (a také v sousedním Moldavsku a na Ukrajině) statisíce. Basescu rovněž vyzval k celoevropskému řešení. Těžko říci, co si pod ním představuje. Snad spočívá v nějakém návodu, jak narušit proces vyvinění pachatelů kriminality, kterého se jim dostává v „romských“ společenstvích a jež pouliční kriminalitě a žebrotě dává výrazný etnický, tedy „romský“ ráz.

vyšlo v MFDnes, 21. srpna 2010

Cikánství versus rétorika médií

Když se v létě 2009 u Staré Boleslavi přiutopil mladý rumunský Rom a houf příbuzných čekal v Čechách na uzdravení „olašského prince“, byl z toho hit okurkové sezony. Psalo se mj. o tom, že rumunští Olaši jsou úplně jiní než naši Romové či Cikáni. Nebo že tato skupina byla v Berlíně na konferenci a cestou domů se chtěla vykoupat. Ve skutečnosti tu ovšem šlo o sezonní migraci za výdělkem, dosahovaným leckdy žebráním dětí a výhružným vybíráním poplatků za mytí oken aut na křižovatkách. Asi stočlenná skupina se nejprve usídlila v jednom z berlínských městských parků, poté obsadila blízký kostel, až jí městské úřady poskytly ubytování. Nakonec každý dospělý, který se písemně zavázal opustit Berlín, dostal 250 eur v hotovosti (a na děti pod 14 let 150 eur). Celkem tato operace berlínskou pokladnu přišla na cca 27 tisíc eur.
O takových věcech se ale nepíše a nemluví. Namísto toho se veřejnosti předkládá příběh o věčně pronásledovaných obětech. Příběh, jehož vyústěním má být emancipace obětí – Romů v národ, který je největší evropskou menšinou. Na podporu oné politiky identity evropské instituce vytvářejí programy a udělují stipendia. Zcela se přitom pomíjí skutečnost cikánství založeného na specifickém pojetí času, práce a rodiny. Toto pojetí nelze ztotožnit s nějakou konkrétní skupinou Sintů, Romů, Manušů, Travellerů, Beášů a desítek dalších. Pro cikánství je klíčový svět rodiny, cikánství pojmy jako etnicita a národ odmítá. To jsou pojmy z jiného světa, dobré tak leda k tomu, aby se z toho světa dalo žít. Jinak se s ním ovšem hraje hra a hlavně se od něj nesmí chytnout nic nečistého, zašpinit se. To by znamenalo ztratit sebe, své cikánství.
Ghetta nevznikají jen zlou vůlí samospráv, ale i tendencí velkorodů sestěhovávat se na jedno místo, kde se budou cítit bezpečněji vůči okolnímu světu (autosegregace). Tradičně je největší nepřátelství mezi velkorody navzájem, poté až k vnějšímu světu.

Z rozporu mezi rétorikou, která se valí z médií, a tím, co při kontaktu s cikánstvím zažívá takzvaná majorita, pak vzniká napětí. Občas vyvře na povrch: při stavbě „zdi“ v ústecké Matiční, vystěhování pavlačáku ve Vsetíně nebo při azylové migraci. Tedy tam, kde existuje spor o nějaký společný prostor či statek, jakým je třeba bezvízový styk s jinou zemí. Lidé potom reagují podrážděně, zvláště když jim rétoři vysvětlují, že vinni jsou oni – většinová společnost. Protože oni Romy sestěhovali do ghett, a pak se diví, že je sousedství s nimi nesnesitelné. Oni dokonce neviděli v Matiční zeď, ale plot, který měl zadržet linoucí se nepořádek a hluk. A v azylových žádostech neviděli oprávněný útěk před rasismem, nýbrž zneužívání sociálního systému.

Co s takovou majoritou? No přece převychovat. Vštípit jí už od první třídy, že její každodenní zkušenost je vylhaný produkt předsudků. Že je vinna nepřijímáním jiného, které ji přece svou jinakostí může obohatit. Lhář „říká, co není tak, jak říká, že to je, poněvadž chce, aby věci byly jinak, než ve skutečnosti jsou – jinými slovy chce změnit svět“, uvádí Hannah Arendtová v eseji Pravda a politika.

Odsouzeni ke světlým romským zítřkům

V nenávisti k tomuto světu a v touze jej změnit je zdroj energie promotérů nových Romů. Aby uspěli, musí nejprve změnit jazyk a minulost. Ve snaze po změně jazyka zavádějí název Romové namísto Cikáni (ačkoli mnozí Cikáni se za Romy nepovažují a v mnoha zemích jsou Romové uváděni jen jako jedna z cikánských skupin), vytvářejí novotvary, ve kterých je skutečnost tvořena Romy a Neromy (ti pak u nás žijí mezi Nečechy). Přitom všechno negativní, co s sebou kdy výraz Cikán nesl, bylo už do nového politicky korektního názvu Rom v emotivní rovině beztak přeneseno. Ne ovšem to pozitivní, tedy temná lákavost cikánského antisvěta. Nikdo už nebude zpívat Cikánko (Romko, Romni?) ty krásná. Cikán nebude hrdinou, který obehrává svět. Bude hrdý Rom. Ale jakou jinou minulost má Rom nežli tu cikánskou? Té se zmocňují promotéři emancipace Romů (jen málokdy jsou to Romové samotní, a už vůbec ne Cikáni) a přetvářejí ji k obrazu použitelnému ve světě, k němuž Cikáni nikdy nechtěli patřit. Odsouzeni k emancipaci budou pochodovat k světlým zítřkům.
Fatální omyl spočívá ve snaze promotérů romství anektovat cikánství. To se jim nemůže povést, z jejich snahy může vzniknout jedině paskvil. Cikánství je vůči anexi imunní. Cikánství však může a dokáže romství využít při své hře. To je při hrách na integraci leckdy a leckde pozorovatelné. Dokud taková hra přináší možnost získat rito, není důvod ji nehrát. A pokud Kanada obnoví bezvízový styk, budou podávány další tisíce žádostí o azyl. Emancipace vyžaduje organizovanou lež. Cikánství lež nezná, má jen své vlastní pravdy.

vyšlo v Lidových novinách, 10. února 2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

odjinud napsal(a):

Zdál se mi jeden sen…

Všechny občanskoprávní organizace se spojily a po vzoru vytvoření jiného státu nalezly a odkoupily kus Země, aby zde vznikl stát nový. Stát vzdělaných a pracovitých Romů, které celý svět před tím tak utiskoval a odsuzoval…

Kočovné národy jsou neitengrovatelné. Však proto jsou také kočovné. Nezabírá nic. A proč by také mělo, když jejich způsob života je prostě jiný. Státy Evropy se snaží „řešit“ romskou otázku, vydávají ji za ukázkový boj o lidská práva a zcela přitom zapomínají, že lidská práva jsou od slova „lidé“, nikoli „Romové“. Je zcela arogantní, jak neuvěřitelným způsobem útočí aktivistické organizace, které rádoby bojuji za lidská práva, na Romana Jocha. Ještě horší je pak sledovat multikulturalismem naprosto vymyté hlavy reportérů, komentátorů a moderátorů všech televizí napříč, když si zvou do studia tohoto člověka, aby ho téměř zaživa upálili. Člověka, který po dlouhých letech přišel mezi tu politicky korektní elitu, jež si na „řešení“ romské problematiky mastí kapsy, aby řekl holou skutečnost a pravdu: zrušte úřad Michaela Kocába a všechny podobné.

Jak už bývá u politiků zvykem, tak dlouho (za hodně peněz nás všech) nic neřeší, až pak přijde poptávka od lidí, kteří toho už mají dost. Nejprve všichni otevřou hranice, aby splnili své multikulturalistické vize a plány, a když to zcela logicky nefunguje, začnou likvidovat jejich tábory a deportují je do jiných států, odkud původně přišli (jako například Francie dnešních dnů). Přitom by stačilo si prostě jen konečně přiznat, že integrace (nejen) Romů, prostě není správnou cestou. Že jsou jiní, na což mají plné a nezadatelné právo. Jsou jiní odnepaměti.

Všechny státy Evropy prý Romům škodí. Nemáme pro ně pochopení, děláme pro ně málo, nedáváme jim byty, když je potřebují. Prý by rádi a hojně pracovali, ale my jim nedáváme práci, přestože jsou šikovní, zdatní a fortelní, protože jsme prý rasisté a xenofobové. Také Roman Joch je prý rasista a xenofob. Kéž by ti, co to říkají, vůbec věděli, co ta slova opravdu znamenají.

Úvod článku je samozřejmě fikcí. Žádný takový sen se mi nezdál. Jen jsem tak přemýšlel nad tím, že před šedesáti lety tu bylo více národů, které se Třetí říše rozhodla vyvraždit a vymazat z historie. Bylo tu více národů, které také přežily a následně chytily příležitost za správný konec. Jejich příslušníci se semkli a dokázali neuvěřitelné věci. A tak jen přemýšlím, kde by asi dnes Romové byli, kdyby se o ně ti, na které tak nadávají, po druhé světové válce nestarali až do dnešních dnů.

Lidská práva nejsou jen práva Romů, jak se nám vlády snaží manipulativně předhazovat. Jsou to práva lidí a zejména pak daňových poplatníků, ze kterých žijí všechny ty občanskoprávní organizace i stát samotný. Základním lidským právem je totiž svoboda. Vše ostatní je jen politická hra. Samostatná Romská republika nikdy nebude. A právě proto stojím za Romanem Jochem, přezdívaným AntiKocáb, a jeho výkladem pojmu „lidská práva“:
„Lidská práva má mít člověk proto, že je člověk a ne příslušník nějaké skupiny. Ať už se skupina nazývá jakkoli a má jakýkoli etnický nebo jiný původ. Obhajoba lidských práv znamená obranu občanů před buzerací ze strany státu.“
21. 08. 2010 | 13:25

ld napsal(a):

Autor,

tohle byl velmi dobrý článek! Dokonce bych řekl, že asi nejlepší k danému tématu, neboť byl jediný konkrétní, bez ismů, ignorujíc vize pseudohumánních pobloudilců, racionální, s nástinem řešení. Proto má úcta!
21. 08. 2010 | 13:42

vlk napsal(a):

Díky za blog!
21. 08. 2010 | 13:43

Silvie napsal(a):

Mně přijde neuvěřitelné, že se Francie ocitla pod palbou kritiky krasoduchů jen proto, že si dovolila v rukavičkách!! vyhostit cikány, kteří se na jejím vlastním území dopouští opakovaně! trestné činnosti. Nemluvě o tom, že dokonce zaútočili na policejní stanici.

To je snad jenom zlý sen nebo EU ovládají samí idioti a sabotéři, kteří mají za úkol ji přivést "cugrunt"?
21. 08. 2010 | 14:16

Gerd napsal(a):

Pěkný článek! Jen k doplnění, Cikáni/Romové podle některých jazykových bádání pocházejí z Keraly (stát na jihozápadě Indie). Co se týká integrace Romů, na to stačí jedna prostá otázka, zeptat se Romů, jak by si ji představovali v rámci možností, které má majorita. A konečně z blogu vyznívá ještě jeden apel: Státe a multi-kulti, nechte už konečně Romy být!
A možná je to přesně to řešení, které i Romové sami chtějí.

Hezké odpoledne!
21. 08. 2010 | 14:18

Gerd napsal(a):

Silvie,
díky za Francii a Sarkyho, konečně je vidět, jak moc jsou Romové v ČR opravdu utiskovaní. A o cikánských táborech v Itálii odděleným od okolního světa plotem ani slovo ....
Asi se to nehodí do obrázku netolerantních Čechů a tolerantních politiků ze západní Evropy. Těch samých, kteří dříve kritizovali ČR a nyní provádějí věci ještě horší.
21. 08. 2010 | 14:21

Silvie napsal(a):

Gerde,

ty tábory přívěsů jsem v Itálii viděla všude. Říkala jsem si totéž a vzpomněla se slzou v oku na ten spektákl s Matiční. Obdobně to v závěru dopadlo s emigrací cikánů do Kanady a Británie.
21. 08. 2010 | 14:28

myslím napsal(a):

Je to moc pěkné, autore. A asi i přínosné.
Podotýkám, vídával jsem Cikány v Argentině a neviděl jsem u nich žádnou touhu změnit svůj tradiční způsob života.
21. 08. 2010 | 14:56

honolulu napsal(a):

KONECNE, konecne logika a dobra analyza tohoto nebezpecneho problemu..
Pane Krystof, vy umite velmi dobre a zajimave psat ! DEKUJI VAM !!!....Ted jde o to, jak podporit Dr. Jocha a jak se to bude resit, aby to nedopadlo jako v JAR..Ta integrace tak rozdilnych kultur je vzdy DISASTER !

Stoji to lidske zivoty, je to totalne destruktivni, ekonomicky neunosne, krute a nespravedlive k danovym poplatnikum. Je to proste velmi draha pitomost.

Ted dr. Joch bude napaden lidmi, kteri pronasleduji Hitlera a Mussoliniho 65 let po skonceni valky...
Narceni je tak nebetycna hloupost, ze si nekdy myslim, jesli v te Praze neni neco spatneho s pitnou vodou...Podporte dr. Jocha, nebo zazijete Johannesburg v Praze !!!...
21. 08. 2010 | 14:59

zk napsal(a):

Nechci polemizovat s celkovým vyzněním článku, ale čtu správně, že pan Krištof kritizuje snahu škol bojovat proti netoleranci a rasovým předsudkům? To je vtip?
Nejsem odborník na romskou/cikánskou komunitu, nevím, jestli se tato menšina chce opravdu integrovat, nebo spíše touží zachovat svůj tradiční způsob života. Zato vím bohužel velice dobře, že většina bílých dospělých Čechů jsou ve vztahu k Romům rasisté, trpící často dosti krutými a sprostými předsudky. A je lhostejné, že "ti cigáni" si za to tak trochu můžou sami. Pracovat v tomto směru s nejmladší generací, vychovávat ji k otevřenosti a toleranci - tak jako ve všech vyspělých zemích - pokládám za naprostou samozřejmost, o které by se snad ani nemělo diskutovat. Překvapuje mě, že zrovna bývalý ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity s tím má problém.
21. 08. 2010 | 15:27

Eva- beag beet napsal(a):

Pracovat v tomto směru s nejmladší generací, vychovávat ji k otevřenosti a toleranci - tak jako ve všech vyspělých zemích - pokládám za naprostou samozřejmost, o které by se snad ani nemělo diskutovat.

Jeste by to chtelo vyjmenovat ty vsechny vyspele zeme, ktere zajiste uz davno vyresily cikanskou otazku..... jak dlouho se u nas pracuje s nejmladsi generaci si pamatuju jeste ze ZS, kdy se bojovalo s predsudky a tolerovalo se..... a to uz je dost dlouho a zadne vysledky nejsou videt....

Velice dobre naspane pane Kristof!
21. 08. 2010 | 15:51

AC napsal(a):

odjinud

Je hezké, že hájíte jakéhosi Jocha-ale pozor na schizofrenii! Píšete:

"Lidská práva...Jsou to práva lidí a zejména pak daňových poplatníků,.."

A hned nato:

"Lidská práva má mít člověk proto, že je člověk a ne příslušník nějaké skupiny."

Takže si nejprve ujasněte, komu ta lidská práva laskavě přiznáte, zda lidem, anebo skupinám lidí!
Vy a vám podobní musí po boku Jocha každou jednoduchou myšlenku za každou cenu "zdokonalit", že?
21. 08. 2010 | 16:00

mudrc napsal(a):

Dobrý autore.
Předpovídám, že se přibližuje druhý "holocaust"! Ten první nevznikl ze dne na den. Hitler, Himler a další si museli nenávist hodně dlouho v sobě živit. S nenávistí k Cikánům k (Romům) to bude stejné. Najednou tu bude konečné řešení. Proč u člověka slušného charakteru, mající děti, vnoučata se pojednou rodí až ďábelská nenávist? Proč Stejkalova slova mají opačný účinek? Viním ho proto z podílu na nenávisti. Změňte kodex, vyboucháme si emoce a už nezbyde čas na ....
21. 08. 2010 | 16:10

blue jay napsal(a):

mudrc said,
"Chaos, panic, & disorder"...his work here is done.
21. 08. 2010 | 16:23

blue jay napsal(a):

mudrc,
If ignorance is bliss, you must be the happiest person alive.
21. 08. 2010 | 16:27

Eva- beag beet napsal(a):

Roman Joch

Za prvé, je správně, že v této svobodné zemi mají lidé petiční právo a taky je využívají. Za druhé, myslím si, že mi zbytečně přikládají příliš velkou pozornost, tím vyvolávají zájem lidí o mé názory, s kterými pak naprostá většina z nich souhlasí. Za třetí, citace z mých článků jsou vytrženy z kontextu a někdy mi dokonce přisuzují pravý opak mých názorů. Flagrantní příklad je ten, kde jsem prý tvrdil, že gentleman smí vlastnit otroky. Já jsem tvrdil, že někteří gentlemani vlastnili otroky (např. George Washington), ale právě jejich svobodymilovnost je morálně zavazovala k tomu, aby je propustili, dali jím svobodu! Tj. přesně opačný význam, než mi tak něžně a laskavě přisoudili. Zlatíčka.
Tak tohle se tyka taky vas, pane AC....
kdo chce, ten panu Jochovi rozumi co chce rict a kdo nechce, ten se v tom bude stourat jak v ovinku.....
21. 08. 2010 | 16:32

odjinud napsal(a):

drahej AC,
je tezke uverit ze z 10 milionu spermatu jsi zrovna ty byl ten nejrychlejsi.
21. 08. 2010 | 16:33

stále rebel napsal(a):

Připomnělo mi to import Mongolů, kteří měli zachránit naši ekonomiku

Nečas: Mějme rádi pracovní imigranty, budeme je potřebovat
„Česká republika i celá EU musí počítat s pracovníky ze zahraničí. V době globální krize poptávka po jejich práci poroste. Tvrdí to ministr práce Petr Nečas, který zároveň vyzývá k většímu sjednocování evropské migrační politiky.“

http://domaci.ihned.cz/c1-3...

„Kampaň za 67 milionů „zbavila“ Česko stovek Mongolů i nelegála z USA
Ministerstvo vnitra zveřejnilo výsledky projetu takzvaných dobrovolných návratů cizinců. Nabídku na příspěvek za dobrovolný odjezd z Česka využilo 2 089 lidí, nejčastěji Mongolové, kterých bylo 1 342. Program přišel stát na 67 milionů korun. „
http://ekonomika.idnes.cz/k...
21. 08. 2010 | 16:42

BK napsal(a):

stále rebel

Uchylujete se(dlouhodobě)
k nekorektnímu a podpásovému způsobu argumentace.
Naprosto ignorujete skutečnost, že vaši oponenti nikdy nepoužívají žádná doložitelná čísla,fakta,citace,argumenty a že si nic nepamatují.
21. 08. 2010 | 17:04

Janina napsal(a):

Konečně pravdivý článek, až mi to vyrazilo dech. Mám od nás z Ostravy takové každodenní zkušenosti s rómy, že napsat to pravdivě, tak to okamžitě smažou. Pokud NAŠE pravda není růžově a salónně multikulturně vylhaná, tak nesmí zaznít. Ještě jednou děkuji za článek.
21. 08. 2010 | 17:05

mudrc napsal(a):

blue jay: Blažený a šťastný lidé chtějí mít tu naší kotlinku čistou navěky. Tomu vy emigranti (bílý cikáni) nerozumíte. Máte tam krásný blog Zvědavec. My originální Češi (s trvalým rodokmenem o Přemyslovců) máme Aktualne.
21. 08. 2010 | 17:33

honolulu napsal(a):

A ja jsem vedel, ze to skonci u Hitlera !.A uz je to zde v plne slave !.Zas nekdo micha erteple a pomerance dohromady..Pan Mudrc nechce holocaust..Dr. Joch ho urcite nechce take ! Dr. Joch chce stejny metr na kazdeho ! Co je na tom spatneho ??? V mich ocich vubec nic !
( Pohorsil jste se nekdy pane Mudrc nad EXTERMINACI, v dnesnich dnech, tam dole pod rovnikem )???? Pane mudrc, zamrducujte nad problemy dnesnich dnu..
Vsichni stejna prava a vsichni stejne povinosti. A to vsude kolem celeho sveta !! O to zde jde..

Proc se zlobite na pana
Stejskala ? To je zlaty clovek, protoze dava moznost lidem se vzajemne dusevne OBOHATIT..To Vy by jste chtel, aby bylo predepsano o cem se smi mluvit, a o cem ne ?..To prece chtel Himler, pokud si pamatuji z dejepisu a take Ti dusevni trpaslici v KSC..
Nechte spat stare strasaky a podporte Dr. Jocha...Uz je nejvyssi cas nastolit opravdovou DEMOKRACII a rovnopravnost VSECH kolem celeho sveta....

( Az nam komousi vymrou na sklerozu, cemu se budeme rechtat ? V Las Vegas je draho ! Listek na estradu stoji moc penez. Proto zustavam na Aktualne cz. - Pane Stejskal, Vas casopis je moc fain, nedejte ho, brante ho, a podporujte pana Dr. Jocha ) A jde se plavat !
21. 08. 2010 | 17:39

LessPure napsal(a):

To je jednoduché místo odvozu letadlem vymrskat za hranice jako za starých dobrých časů, které tu má tolik lidí rádo. To už by si pak rozmysleli návrat:-p
21. 08. 2010 | 17:58

blue jay napsal(a):

mudrci,
Bily cikan? Tak to je krasne. No me bejt bilej cikan nevadi. Hlavne ze nejsem "originalni" Cech jako jste vy. To bych se opravdu stydel.
21. 08. 2010 | 18:15

Frante napsal(a):

honolulu

píšete: "je to totalne destruktivni, ekonomicky neunosne, krute a nespravedlive k danovym poplatnikum."

Ale co se dá dělat? Pokud je nebudeme alespoň trochu podporovat, tak se část se integruje (do pracovního procesu) ale ostatní se dají na kriminální činnost ještě víc a daňoví poplatníci budou místo do Romů investovat do policie, soudů, vězeňství, zabezpečovacích systémů ... a to může být mnohem dražší. Vězeň prý nás stojí asi 900Kč na den (bez započtení soudců a práce policie). To je potom výhodnější dát Romovi 300Kč na den na ruku (10.000/měsíc) na dávkách ne? Je to sice trochu jako platit výpalné ale co jiného?
21. 08. 2010 | 18:51

stále rebel napsal(a):

Pro BK.
Podpásovek není nikdy dost

„Petr Nečas: Na zelené karty přijdou do České republiky desítky tisíc lidí“
http://zpravy.ods.cz/prispe...

„Debakl zelených karet - využilo je pouze 21 cizinců“
„Podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí v listopadu pracovalo pouze 21 lidí vybavených těmito doklady;

až do prázdnin zelenou kartu dokonce využíval jen jediný cizinec.“

http://www.ct24.cz/domaci/7...

I kdy je to většinou dost smutné, tak nám obyčejným lidem nezbývá nic jiného, než se tomu smát.
To jak v případě Mongolů, kteří měli nahradit naše nemakačenky, tak v případě zelených karet.
21. 08. 2010 | 18:52

BK napsal(a):

stále rebel

Vy si nedáte říct :))
21. 08. 2010 | 19:22

blue jay napsal(a):

stale rebele,

kolik si myslis ze v CSSD sponzorovane montovne v Nosovicich pracuje Cechu? A kolik Korejcu a Vietnamcu. Dej sem odhad Rebele. Neboj se!
A to jen jedna z genialnich investicnich montoven. Ta v Hranicich se uz polozila. A jeji nezamestnani Asiate ted pestuji marijuanu. Dobre, co?
21. 08. 2010 | 19:28

honolulu napsal(a):

From honolulu to Frante. Pane Frante, vase reseni teto situace se u nas nazyva EXTORTION OF MONEY a je to trestny kriminalni cin.
Pripusti-li stat kriminalitu, tak nema pravo na existenci..Stat musi vytvorit spravedlive pominky pro vsechny stejne a kazdy obcan musi mit stejna prava a povinosti.. My zde "naleptavame" Affirmative Action a vy "naleptejte" Positivni Diskriminaci...

Integrace stejnych kultur je dobra vec pro ekonomii statu. Ty lidi, kteri se neprispusobi, poslete odkud prisli...

Dnes je to 42 let, co prisli Rusaci...Ja jsem take imigrant do US, ale pracoval jsem cely zivot jako vcelicka a tato zeme byla vuci me moc fain, protoze jsem dodrzoval zakony a zvyklosti teto zeme.

Vite, ze na to, dostat zde obcanstvi, se musi udelat zkouska pred komisi ? Musi se na to chodit do skoly 4 mesice.
V pripade , ze jste se poamerictel, tak narocnost te zkousky je lehka, jako ucivo prvnacka.
V pripade, ze jste neprizpusoben, tak tu skolu mate povinne jeste jednou a oni to okamzite poznaji, i kdyby jste byl panem profesorem ! ( To nejde obkecat. Lide, zde narozeni jsou na to velmi citlivi.)
Tim chci rici, ze je treba importovat od nas k vam i dobre veci a ne jen blby filmy z Hollywoodu...Nepripuste zadne vypalne !!!!...
21. 08. 2010 | 19:55

stále rebel napsal(a):

Pro blue jay
„Cílový počet zaměstnanců: přibližně 3.400 lidí (z toho 59 korejských zaměstnanců)“

„K 1. 9. 2009 zaměstnávala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech přes dva tisíce dvě stě zaměstnanců, z nichž 95 % představovali občané České republiky.“
http://www.hyundai-motor.cz...

„S rozšířením výrobní kapacity na 300.000 vozů ročně chce společnost zaměstnávat 3500 lidí. U subdodavatelů by díky tomu mělo být vytvořeno dalších zhruba 7500 pracovních míst.“
http://www.ceskenoviny.cz/t...
21. 08. 2010 | 20:01

Jmelí napsal(a):

Ano, to dává smysl, děkuji za zajímavý blog.
21. 08. 2010 | 20:14

yara ze země krys napsal(a):

Autorovi:
Výborný článek a rozumný objektivní pohled na celou záležitost! Je potřeba si říkat pravdu do očí bez jakýchkoliv příkras a stereotypů.
21. 08. 2010 | 21:22

Targus napsal(a):

Dobrý blog napsaný člověkem, který se nesnaží různě polhávat a politicky korektivizovat.
Děkujeme, pište dál.
21. 08. 2010 | 22:17

MaB napsal(a):

Autor blogu sděluje, že integrace a výchova je marná. Takže co, pane? Koncentrák nebo rovnou střílet?
Jak tohle mohou chválit lidé jako vlk, nepochopím.
21. 08. 2010 | 22:35

Al Jouda napsal(a):

To frante :
K těm radám nicka honolulu bych přidal ještě jednu: Cikán se nejvíc bojí biče. Místo neúčinného a drahého věznění by bylo lepší trestat Cikány 25 ranami bičem. Buď by se přizpůsobili nebo by odešli za naše hranice. To by ale chtělo změnit Listinu.
21. 08. 2010 | 22:43

češka napsal(a):

To autor
Ten článek na na čí objednávku?
V jazyce R-U a potom i Ceskoslovenska se vzdy ríkalo "Cikáni a osoby zijící cikánským způsobem".
Takové články mají jediný cíl - odvést pozornost od chudoby, která se týká všech, i majoritní společnosti.
21. 08. 2010 | 23:10

mirda napsal(a):

konečně něco co se dá číst, jinak souhlas s panem odjinud

a né ptákoviny Džamili či Kocába
realita je mnohem horší než se zdálo.
21. 08. 2010 | 23:28

mirda napsal(a):

češka ano jsi představitel chudoby -duševní
rád bych poznal chudého člověka,který nechlastá,nefetuje,nekouří.
21. 08. 2010 | 23:34

Medikolog napsal(a):

Al Jouda

máte pravdu. Od sedmdesátých let se Cikáni cpali do Čech kvůli policajtům. "Žandári na Slovensku bijů, kdežto u vás Čechůnou PÍŠŮ."
22. 08. 2010 | 00:21

Taoiseach napsal(a):

Roman Krištof

"Rumunsko i Bulharsko, odkud tito Romové pocházejí, jsou stejně jako Francie součástí EU. Ovšem s rovností v Unii je to stejné jako s postavením obyvatel Zvířecí farmy George Orwella."

Soudím, že žvaníte. Všichni občané EU se můžou volně pohybovat po celém území EU, samozřejmě bez víz. Ovšem vzhledem k tomu, že Rumunsko a Bulharsko zatím neimplementují tzv. Schengenskou dohodu, můžou jejich občané pobývat v Schengenském prostoru souvisle jen tři měsíce. Takové jsou smlouvy a smlouvy prostě platí pro všechny.
22. 08. 2010 | 00:48

Taoiseach napsal(a):

odjinud

"Základním lidským právem je totiž svoboda. Vše ostatní je jen politická hra."

Jasně - Vy a Roman Joch nám prostě veškerá další lidská práva míníte upírat. Jenomže Listina pořád platí - to není žádná politická hra.
22. 08. 2010 | 01:00

Inci napsal(a):

Taoiseach

" A jaká je to existence ten pan ... " ... tolik citace ze starého filmu ... :-)

S rovností v Unii je to stejné , každý se musí nějakou existencí prokázat ... původ , práce , důchody , daně , majetek ... jen ti kočovníci nám tam tak nějak většinou nepasují ... Jak ale vysvětlit jejich existenci ostatním normálním plátcům daní , nebo jiným občanům dodržujícím zákony ?
22. 08. 2010 | 01:19

Jirka napsal(a):

No možná se ani tak nejedná o degeneraci cikánů jak se mylně všichni domníváme, ale spíš o degeneraci demokracie, která si s parazity prostě neví rady! Normálně fungující společnost by někoho kdo v životě nehráb a jen natahuje ruce prostě nechala hladovět, protože si tento způsob života zvolil sám! Ale žijeme ve zvrácený době kdy ten kdo platí daně a je jen dělníkem či zaměstnancem živoří skoro stejně jako ten kdo nikdy nedělal a flákání je jeho životním cílem a tento cíl, tenhle sladký způsob života mu z velké části cálují stejně chudí! Tahle nerovnost nebo spíš rasismus naruby povede jen k další a čím dál větší nesnášenlivosti vůči cikánům a ne k jejich integraci! Řešení je jednoduché a nazývá se hlad-ten by donutil úplně každého hnout zadkem, ale dokud můžou žít a přežít bez práce a snahy nikdo s nimi nehne, to už snad muselo dojít i těm největším multimagorům!!
22. 08. 2010 | 07:11

Gerd napsal(a):

Úplně nejlepší řešení pro rychlou integraci Romů/Cikánů do majortinít společnosti je zjistit od nich samých, jak by si ji nejlépe představovali v rámci určitých hranic.
Jejich hodnotový žebříček je úplně jiný, jejich nazírání na problémy a způsob řešení také, proto tradiční evropské modely selhávají.
Na druhé straně je třeba podat pomocnou ruku těm, kdo se opravdu chtějí integrovat. Třeba i poskytnutím bytu zdarma, ale jen jednou! A dát jasně vědět, že jakmile jej zničí, žádný další a nový nebude.
Romové/Cikáni také žijí svým stylem ze dne na den, protože nic nemají. Možná, kdyby dostali do vlastnictví třeba karavan, koně a kus louky nebo něco jiného, co je v romské komunitě hodnoceno s tím, že musí pracovat, jinak přijde exekutor a vše jim zabaví a oni tak přijdou o něco, na co jsou v romské komunitě hrdi, začali by se více snažit.
Další příčinou emigrace Romů, byť i dočasné, je snaha zbavit se exekutorů. To je další věc, která brání integraci do společnosti a pravděpodobně nejtěžší překážka.
Pro zlepšení vztahů mezi majoritou a Romy by postačilo vyzdvihnout romskou elitu, třeba natočit profily těch nejlepších a integrovaných. Pro majoritní společnost by to byla ukázka, že s Romy lze žít, pro Romy by to byla ukázka, jak získat úctu příslušníků majority. Úcta a rodina jsou věci, kterých si Romové cení.
Pěkné dopoledne!
22. 08. 2010 | 08:24

Gerd napsal(a):

Jirko,
ne, hlad každého donutí jen krást nebo zabíjet pro kousek chleba. Bída z lidí vlky činí ...
Bez určité finanční injekce a snahy státní správy a poslanců omezit řádění exekuční a justiční mafie se jakákoliv integrace mine účinkem. Styl života kočovníků ze dne na den se nehodí do dnešní doby, to je vše.
22. 08. 2010 | 08:27

Ládik!!! napsal(a):

Moderní cikán bude nakonec žít jen v letadle. Navrhoval bych městečka z vyřazených letadel a vyvolávat iluzi, že už už poletí.
22. 08. 2010 | 08:38

gaia napsal(a):

Také si neustále říkám kdo jsou to ti Romové?
Jsou prý to ti opálení lidé kteří se za ně prohlásili v roce 1971 na romském sjezdu v Londýně.

Včera jsem byla na plovárně byli jsme tam všichni opálení ale nebyli jsme na sjezdu a za nic jsme se neprohlásili takže pohoda.

Pak tam přišla skupinka dospělých s plno dětmi a začala se nepřevléknutá koupat. Bylo nechutné vidět pod mokrými kraťasy prosakovat slipy ale muži splynuli s davem byli do půl těla bez tak v bazénu se nepoznalo kdo je kdo až když vylezli ale žena v tričku v kalhotách a pod tím nasáklá podprsenka to bylo něco, plavčík ji z bazénu vyhnal.A ona se divila nevěděla co proti ní máme ale nás v plavkách bylo víc a plavčík měl podporu

A my všichni okolo jen řekli no jo Romové.
Já osobně jsem šla domů neb jsem nechtěla znovu lézt do vody kde si někdo vypral šaty.
Jak jsme to poznali že to byli Romové když jsme všichni byli stejně opálení?

Radek Horváth by se rozčiloval že máme předsudky.

Ale já se ptám ještě jednou. Kdo jsou tedy ti Romové a jak se poznají? Vydávali na tom sjezdu v Londýně nějaké průkazy či čipy?

Tato otázka mně vrtá v hlavě.
22. 08. 2010 | 09:41

Pepa Řepa napsal(a):

Matko země

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že na 29.2.2011 bude do Londýna svolán II. romský sjezd, který má vyhodnotit čtyřicet let úspěšné pozitivní diskriminace i úspěšnost několik století probíhající akce "Poznej celý svět na náklady bližních svých".

Návrat do země původu je vyžadován pouze letadly Jumbo jet každý dostane-kromě pohoštění na palubě- na cestu i stejný třípatrák, jaký se nosil do ČKD.

Při příležitosti sjezdu má být přijato nové označení, které má sjednotit všechny, Romy, Cigány, Sinty, Rumungry pod jedním označením:
Bumerang.

Zážitek z plovárny není nic proti návštěvě pláží v arabském světě-přirozeně mimo letoviska určená nevěřícím.
Když vidíte plavat ženu v tradičním černém oděvu, nevíte, zda plave rejnok nebo potenciální krasavice.
Naštěstí málokterá umí plavat. takže když je to blízko břehu, rejnok to není.

Ono to je vlastně jedno, když se dotknete dostanete ránu od obou.
22. 08. 2010 | 10:54

Pepa Řepa napsal(a):

To Ládík
u našich dálnic -třeba na MB- jsou odstavená letadla jako motoresty.
Traduje se příběh o borci, který kdysi zkasíroval vietnamskou komunitu o zálohy na letenky a dal si sraz pod érem.
Bude to nejspíš lidová tvořivost typu "Bílá paní na cimbuří".
Na to by Vám Cigán nenaletěl.
22. 08. 2010 | 11:01

Ládik!!! napsal(a):

Pepo Řepo -
když letadla neprojdou, tak aspoň letištní halu....
22. 08. 2010 | 11:46

gaia napsal(a):

Pepo
v přírodě ať si plavou jak chtějí bakterie ten sajrajt odbourají ale v našem bazénu 20x30 m plavčík každou chvíli hlásí žádáme návštěvníky aby se před každým vstupem do bazénu řádně osprchovali a procházeli brodištěm a my to rádi děláme neb se nechceme koupat v močůvce
a plavky má každý přijde nám to normální.

Takže Romové jsou ti kteří nevědí na co jsou plavky?
22. 08. 2010 | 12:28

a. napsal(a):

Velmi dobrý článek. Skoro mě překvapilo, že jsem ho našla tady :-). Děkuju.
22. 08. 2010 | 14:02

Taoiseach napsal(a):

inci

Každý člověk má svou identitu, každý občan EU bez výjimky je zároveň občanem některého členského státu. To platí pro usedlé i kočovníky, pro občany Francie i Rumunska. Není možné diskriminovat, používat různá měřítka, uplatňovat různá pravidla.
22. 08. 2010 | 15:13

Pepa Řeoa napsal(a):

To a.
Mě taky.
22. 08. 2010 | 15:14

honolulu napsal(a):

Je dobre se vzajemne informovat ! Tyto informace vytvari celkovy obraz problemu, ktere ohrozuji stabilitu a ekonomii u vas v Evrope a my to porovavame s tim, co se deje u nas...
Casto prekladam vase clanky kamaradum a je o to velky zajem.
Z TV se nejde dozvedet NIC !...
Tak vas chci informovat !

Zde je uz pres 2 miliony lidi, kteri v teto dobe KRIZE vycerpali veskere podpory v nezamestnanosti a jakekoliv davky.
Tito lide samozrejme nemohou platit najemne, tak se stehuji zpet k rodicum (penzistum), nebo zakladaji t.zv. HOMELESS COMMUNITY. Dalo by se to nejlepe vystihnout slovy strediska bezdomovcu...Protoze jsou to vetsinou slusni lide, kteri pracovat chteji, tak maji podporu z okoli..Napr. penize za prilezitostne prace pro municipality (obec) atd...
Vsichni tito lide se za nejakou dobu znovu postavi na nohy, protoze CHTEJI normalne zit !

Tim vam chci vysvetlit, ze ani v te -KDYSI- bohate Americe...Nikdy nikdo, nedostal nic zdarma !..
Najemne se vzdy musi platit v kazdem state..
Kdyz nekdo zdemoluje byt, tak ho musi zaplatit. (Pokud nema pojisteni na ten byt.)

Ekonomie ma zelezne zakony a ty zakony kaslou na jakekoliv ideologie "humanismu"...

Proto nebude-li u vas zmena v tom ekonomickem nesmyslu, co tam pseudohumaniste prosazuji na vas ucet, tak budete rapidne chudnout ! - A take stale a stale vice pracovat...Nedejte se lidi !

Vazeny pane Stejskal, ja silne touzim po tom , abych NAS*** pseudohumanisty az do nepricetnosti...Jsem k tomu motivovan k vuli vrazdeni belochu v JAR...Dovolil by jste my nejakou vyjimku proti slusnosti ?? Ja opravdu o tech vasich zakonech nic nevim a ja bych se vas nerad necim dotknul, uz kvuli narocnosti a tezkosti vasi prace..Proto se ptam predem.
Ta JAR me dela psychologicky STRASNE ZLE !!!...Proto pisi !
22. 08. 2010 | 15:22

skeptický napsal(a):

PP

Zlatovlasý synu pouště.
Právě jsem přišel ze zahrady uondán sledováním,jak milostivá v plavkách dobývá pařezy.

Jsem rád,že dle jejího názoru jí černá nesluší.

Nedozvěděl jsem se,v čem mi přijde na pouřeb,tož jsem se rozhodl,že to bude bez obřadu.
Asi vůbec,proč taky,já na jejím taky nebudu.

Nepotřebujete játra nebo ledvinu?
22. 08. 2010 | 15:42

Pepa Řepa napsal(a):

To honolulu
zaujala mne Vaše informace o tom, že si lidé odmítají dělat zákroky od lékařů, u nich je důvodný předpoklad, že vystudovali na základě AA.

Před pětadvaceti pěti lety mně dělal zákrok Pakistánec a neměl jsem s tím nejmenší problém. Měl jsem k němu důvěru, v arabském světě je hodně pak. doktorů a mají dobrou pověst.

Kdyby to ale bylo dneska-je jedno v jaké zemi- a já důvodně předpokládal, že dotyčný vystudoval s podporou AA či na základě gendrové rovnosti, půjdu k jinému lékaři taky.
A je jedno, jaké národnosti či barvy kůže by dotyčný byl.

Pozitivní diskriminace je neuvěřitelmné svinstvo, je v důsledcích kontraproduktivní i pro ty, kdo se na její vlně svezou a její následky se objeví až po letech.
22. 08. 2010 | 15:45

skeptický napsal(a):

Gaia

Vy si pouštíte do bazénu cizí lidi?
22. 08. 2010 | 15:47

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
oblečte ji do burky, hoďte do vody a uvidíte.
Chcete-li být galantní, neříkejte jí rejnok, ala Viktorie královská.

Ledvinu? Vaši? Děkuji, asi bych si nepomohl.

I když, ledvinky já rád.Na cibulce. A lä Bokassa.
22. 08. 2010 | 15:52

češka napsal(a):

To Mirda
Ono je jedno, z jakého důvodu jsou dospělí lidé chudí, jestli hrají na automatech, fetují, pijí. Zkrátka zpronevěrují prostredky, které od státu /nás všech/ dostávají pro rádnou výzivu a výchovu svých dětí.
Jde o děti, které nemají to, co mají mít.
Nebo snad jste Vy a členové Vaší rodiny takoví morální giganti, ze jiz v 6-ti letech jste byli sami schopni vstát, obléknout se, nasnídat se, priravit si svačinu a odejít do školy?
Po návratu ze školy si sám udělat úkoly, slozit tašku na druhý den atd...
V naší rodině je x generací vysokoškolsky vzdělaných, leč takový bájný hrdina se ještě nenarodil a vzdělávací proces byl vzdy nastartován pod tlakem rodiny.
Co by z nás vyrostlo bez tohoto tlaku ve správné době na správném místě?
V Německu některé obce dotují placené volnočasové aktivity pro sociálně slabé, nyní v době krize, dotace chtějí zavést plošně, ale tak, aby peníze byly vázány na daný účel.
Ve svém zivotě jsem poznala slušné Cikány,
oázou je Ceský Krumlov, ale potkala jsem i lékare. Ten z dětského domova šel na vojenské gymnasium a potom na vojenskou medicínu, byl neurochirurg.
Rozhodně si myslím, ze vláda musí urychleně najít universalně aplikovatelný způsob civilizace Cikánů s českým občanstvím, jinak se utopíme v problémech necivilizovaných hord, které k nám pritáhnou v nejblizší budoucnasti.
Vzdyt jedním ze základních lidských práv se právě stal prístup k pitné vodě, coz otevrelo dvere imigrace pro kazdého.
22. 08. 2010 | 15:54

skeptický napsal(a):

PP
Nadkolego

S tím zákrokem na Vás mne svrbí jazyk se zeptat,jestli to nebyl náhodou gynekolog andělíčkář,a jestli si neubíráte,a jak jste to přežil?
22. 08. 2010 | 15:57

skeptický napsal(a):

P.S.
Co takhle držkovou od milostvé? Má na rozdávání.
22. 08. 2010 | 15:59

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
já mám problém i dneska "obléknout se, nasnídat se, a odejít".O svačině neluvě.
A když se mi to podaří, někdy nevím, kam se vrátit.

K narozeninám jsem dostal takovou gravírovanou destičku.
Jmenuji se tak a tak.
Kdybych se ztratil, dopravte mne tam a tam.

Dělají je na Míráku pod divadlem.
Doporučuju, dobrá věc.
22. 08. 2010 | 16:01

ironik napsal(a):

Jednotlivé státy které řeší tuto problematiku mají inspiraci v Izraeli kde dohoda poskytla území pro život tohoto etnika.i přes problémy zůrodnili pouště, a vytvořili místo pro život,lze se domnívat že romské etnikum je schopno tohoto výkonu???? nebo je jen schopno přežívat na úkor jiných????
22. 08. 2010 | 16:09

skeptický napsal(a):

Když mi bylo šest,tak jsem musel vstávat za tmy v šest ráno,a dojít do mlíkárny s bandaskou pro mlíko a housky.Škola začínala v 7:10,a byla i v sobotu.

Píle se dosahovalo častým pohlavkem.A Do školy jsem chodil odjakživa sám,antož jsem zkoušku dospělosti složil za jeden den,kdy mne vyhodili první den ze školky pro nekázeň.

V daném věku jsem lítal až 3km od domova,skákal z prvního patra z okna s výtažným padákem,závodil s jednoroční ségrou kočárové závody,házel patrony klukům do ohníčku s bramborama,a četl Verneovky,Májovky a tři mušketýry.A praktikoval medicínu.Šlo mi to,žádná positivní diskriminace,dvojky z mravů od první třídy.

Mám dojem že to dědičné vysokoškolometství vede k zderegeneraci.
22. 08. 2010 | 16:18

honolulu napsal(a):

From Honolulu to pan Repa..Jste velmi odvazny jit na lekarsky zakrok k Pakistancovi !...(Jsem presvedcen, ze lov zraloku u Floridy je daleko bezpecnejsi.)

Vase veta o kontraproduktivite Positivni Diskriminace / (Affirmative Action) je vystizna briliantni...Ti lide jsou bezcenni, protoze meli ulevy.
Nikdo jim nikdy neveri a nechce je zamestnat...
Ti chytrejsi mezi nimi to vi a predstavte si, ze ty ulevy jsou posledni dobou kritizovany silne i od cernochu...
Pane Repa nemohl by jste to vysvetlit zastancum tech ulev u vas ? Melo by to hodnotu pro vasi republiku, pomohlo by to i Cikanum a osvitilo by to hlubokou tmu v mozeccich pseudohumanistu.
22. 08. 2010 | 16:38

JP napsal(a):

možná se měl autor raději věnovat chalupě na Vysočině - otázka pravlasti Romů či řešení zda rom či cikán je dělání prdu z kuličky.
Řeší někdo zda jsme spíš bémáčkové či čecháčci ? Ostatně slováci nám často říkávali zk...í švédi a my jim to zase podobně vraceli.
Z takovéhle statě tu budou kvasit jen různí nácíčkové a xenofobové (jak ostatně viditelné z diskuse).
22. 08. 2010 | 17:20

honolulu napsal(a):

From Honolulu to JP....Vy mate pravo mit jakykoliv nazor a jste s nim vitan v diskuzi... Nemate, ale zadne pravo NALEPKOVAT nikoho oznacenim k prislusnosti politicke strany - nacicek nebo titulem, xenofob...
Abych vam to VRATIL !!!
Prohlasuji : "Prdolizkove, prizdisraci, natvrdlici, skoro vsichni levicaci jsou stoupenci pseudohumanismu...Jsou to funebraci civilizace a nepratele ekonomickeho vzrustu zeme. Jsou zodpovedni za bidu kolem sveta" !....Kdyby nebylo nalepkaru, tak bych se odvazil predlozil inteligentnim Cechum na posouzeni a zamysleni se nad svetovym problemem ZITRKA...Ale ja nemohu, protoze Ceska zame je zasvinena lidmi, kteri hledaji za kazdym problemem Hitlera a Mussoliniho....To ted ceka Dr. Jocha, a ten pan pritom ani nezna rozdil mezi fasismem a nacismem...Vsimnite si kalendare ! Jsme mnoho let po valce...
AUTORE, POKRACUJTE V PSANI !!! Jste potrebny v Evrope i v Americe !!!
22. 08. 2010 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

To gaia
Matko, jak to poznáte?
Takto.
Layin' out in the midday sun
Tryin' so hard not to run
Looking out at the deep blue sea
I guess it's just the gypsy in me
http://www.youtube.com/watc...
22. 08. 2010 | 19:11

Aktiv napsal(a):

Pro pana Krištofa, možná jste to odhalil tu iluzi stěhování Romů,trochu mi to přípomíná jakési dohody mezi rumunským cikánským králem a vládci z různých zemí Unie-možná jejich král, a jejich podnikatelská šlechta z něčeho musí být živi, no přece ze svých podanných, kteří několikanásobně musí takhle pendlovat mezi zaostalou romskou zemí v Rumunsku, a bohatou západní Unií:-)
Každopádně si na tom určitě namastí psy romská šlechta, podobně jako u nás rómská mafie, která odírá důvěřivé rómské neplatiče o poslední peny.
Prostě jde vidět, jak katastrofálně je na tom Rómská populace, podobně jako v rozvojových Zemí, bez pomoci by na tom byla ještě húř.
Pro Romy by bylo důležité najít cestu ven, ale jak?

Pane Honolulu nebědujte nad tím, že vaše normální názory zní fašisticky, i když v duchu se tak necítíte, řada běžných nacistů, také nechápala slova, ale pro Hitlera to fungovalo skvěle...Lepší přijmout kritiku, a zamyslet se nad libozvučností fašistických socialistických slov, a pochopit, kde je zakopaný pes...Řada lidí se neposlouchá, proto se potom diví, že jim kdosi vlepí Hitlera, nebo Pinocheta do tváře!!!!
22. 08. 2010 | 22:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane honolulu,

žádné vyjímky zde neuděluji.

Libor Stejskal
22. 08. 2010 | 22:49

Pípa napsal(a):

Pane autore,
tak to je kouř. A má grády. Vy víte. Díky.
22. 08. 2010 | 23:45

honolulu napsal(a):

Pane Aktiv, ja se opravdu zasadne snazim drzet faktu ! Moje technicke vzdelani a zpusob mysleni samo o sobe zarucuje realisticky nazor na svet..(Matematicky). Ja nebalim do politickych ideologii dnesni problemy.
Bohuzel, musim priznat, ze casto ty problemy vznikly kvuli menecenym ideologiim..

V dnesni dobe, i kdyz znim nekdy pravicove, tak nejake sblizeni mezi fasisty/nacisty a nami, (konservativni demokraty) je kvuli ruznym bodum nemozne. Jsem take pevne presvedcen, ze problemy dnesnich dnu se nedaji vyresit vcerejsimi ideologiemi.

To mate tak, ja jsem se o tyto veci nikdy nestaral...Sladky zivot byl pro me vzdy dulezitejsi.
Ale zpravy z Afriky me privedly do psychologickeho SOKU, protoze to tam znam od rovniku az po Agulhas..Takze od te doby jecim ve 3 zemich a velmi me mrzi, ze neznam nemecky.

Kritiku velmi rad prijmu, ale konstruktivni - bez nalepek..

Zakopany pes je v utopisticke levici..Prinasi bidu a destrukci...Jinak dekuji za Vase vety...Budu o tom premyslet..
Na ukonceni, ujistuji Vas, ze se POSLUCHAM !...
Informuji Vas, ze general Pinochet, byl velmi chvalen od obcanu CHILE, samozrejme krome komousu..- Neznam tu zem, tak, ze ho NEBUDU ani hajit, ani hanit...Racionalni, logicky zpusob mysleni, ze ano ? At se to nauci levicacy ! Strkaji svoje frnaky do vseho. Oni zavinili totalni zkazu JAR...
22. 08. 2010 | 23:54

Iva Emilie Kaminska napsal(a):

Kdo vlastně ještě ví, že čeština po velkém stěhování národů patří do skupiny indoevropských jazyků... Proč asi :-))) Pokud chcete znát můj názor na pána Jocha - koukněte ne mou zeď... Pokud bych dala na názor pana Jocha - jako občana - dokázala bych si představit deportaci mnoha bílých "lidí" z naší země... Kam - no přece do koncentráků ! A hádejte, kterého bílého člověka bych deportovala nejdříve... Nejlépe do Indie - kolonizované britskými gentlemany :-DDD
23. 08. 2010 | 04:07

Majdula napsal(a):

Paní Iva Emilie Kaminska je úplně mimo,zřejmě nikdy nežila poblíž cikánské(nebo romské komunity).Tady nejde o něčí deportaci,ale o to,práva i povinnosti by měli mít všichni stejná.
23. 08. 2010 | 08:53

Bohuš napsal(a):

to ZK: Cituji část Vašeho příspěvku: "Zato vím bohužel velice dobře, že většina bílých dospělých Čechů jsou ve vztahu k Romům rasisté, trpící často dosti krutými a sprostými předsudky". Můj komentář k Vám: Představte si, že v našem státě dojde ke jmenovité odpovědnosti ve vztahu k Romům/ Cikánům - každá řádně pracující ( a daně platící) rodina dostane přidělenou cikánskou/ romskou rodinu, která nikdy nepracovala a nebude (přece nebudeme rasisti a nebudeme je nutit k tomu, aby změnili svůj naturel..) a mezi ty rodiny, které se budou muset starat o přidělenou rodinu, budete samozřejmě patřit i Vy se svojí rodinou. Jak dlouho vydržíte podporovat příživníky? Nevydržíte to ani rok!!! Vaše děti by totiž nemohly jít ani studovat, protože jedn z platů (váš nebo Vaší manželky) půjde na výživu Romů/ cikánů a to nepočítám, co budete muset řešit na policii, jako tutor či optarovník svěřené "ubohé dikriminované" rodiny. Uvědomte si, že většina lidí, kteří jsou proti tomuto etniku je nenávidí právě proto, že je musí živit a přitom když se sama "normální bílá" rodina dostane do fin.potíží, těžko by se dočkala toho, že jí Romové/ cikáni pomohou z nesnízí. Spíše jim Romové zase od něčehoodpomohou(tj ukradnou co se dá). Nepleťe si pane ZK pojem a dojem a podívejte se na svět bez růžových brýlí a také si odpovězte na moji otázkU. Až Vámpřidělíme romskou rodinu, jste ochotek ji živit ze svého? Jmenivitě, adresně, přímo? (Sám za sebe říkám úpřímně: NE!!)
23. 08. 2010 | 09:39

Bohuš napsal(a):

ti Jirka: Naprostý souhlas!
23. 08. 2010 | 09:45

Bohuš napsal(a):

to ironik: Odpovídám otevřeně na Vaši otázku do pranice "je jen schopno přežívat na úkor jiných..." takto: ANO, ROMSKÉ A CIKÁNSKÉ ETNIKUM JE SCHOPNO PŘEŽÍVAT JEN A JEN NA ÚKOR JINÝCH. Nic na tom nemění fakt, že několik málo silných jedinců se odvážilo žít jinaka lépe - vystudovali, mají dobře placená místa, slušnost, kázeň a inteligence jde s nimi ruku v ruce. ALE - JE JICH ZOUFALE MÁLO NA TO, ABYCHOM VŠICHNI ZMĚNILI NÁZOR NA ROMY, PROTOŽE DRTIVÁ VĚTŠINA Z NICH ZAMRZLA VE STAROVĚKU, NE-LI V PRAVĚKU.
23. 08. 2010 | 09:49

Iva Emilie Kaminska napsal(a):

Jsem z Olomouce a z Ostravy - takže zkušenost s Romy mám celý život :-D Pořád řešíte problém - že Romové jsou flákači :-) Mezi vzdělanou a slušnou bílou rasou je tolik flákačů a lumpů, že romské etnikum je v tom těžko může napodobit... Jestliže bílá rasa si svou honbou za "užíváním" přivodila hospodářskou krizi - těžko z toho můžeme obviňovat chudé a nevzdělané Romy :) Ale udělat z nich obětního beránka - to jde bělochům odjakživa snadno ! Pokud je v některých bílých pocit, že jsou nadřazenou rasou - tím spíše by se měli dokázat postarat sami o sebe a ještě i o druhé... Tím by svou nadřazenost opravdu dokázali ! Ve skutečnosti bílá rasa pro svou lenost a neschopnost si něco upřít vymírá - protože ji obtěžuje mít své vlastní děti - a tak se děsí toho - že chudí Romové, kteří úctu k mateřství nikdy neztratili - ji vytlačí... Ať to udělají - budou si bez nás pak žít po svém - a nebudou nikým ponižováni...
23. 08. 2010 | 12:25

honolulu napsal(a):

Vsimli jste si lide, ze Ti multikulti pseudohumaniste se NIKDY nezajimaji o to, kdo ty jejich zvracene, ekonomicky perverzni, socialni experimenty bude platit ???
Oni automaticky predpokladaji - pocitaji s tim ze to BUDETE VY !!! Aniz by se vas ptali ! - Nakalejte na ne !!!
Kdyby se to nahodou nekommu z vas nehodilo, tak vam omlati o hlavu Hitlera a Mussoliniho..

Tak si pamatujte poucku z americkeho, uz nekolikrat zminovaneho TQM...
- Pracujeme proto, abychom zili ! (A meli se dobre)!..My nezijem proto, abychom pracovali ! ( Do nekonecna na experiment, ktery nefunguje u vas a ani u nas).

Je to 42 let co odeslo 250 000 lidi z Ceska..Kdyz prisli do zeme, kterou si vybrali, tak nemeli zadne davky... Zacali se
uplatnovat svou praci a houzevnatosti...Podivejte se na ne dnes..Jsou ZAZOBANI, sebevedomi a spokojeni a nikdy nenatahovali ruce.. Prave v te, u vas tak popularni Kanade, je to hodne videt...

Pane Bohus, Vas prispevek je moc pekny a logicky, napiste jich vice. Delate tim dobro pro Cesko, a vase lidi...

( Vsak pockejte vy multikulti ! Gaddafi se na vas chysta s rezavimy ziletkamy..Pujdete na obrizku. Bude vam pomozeno od vsech tech snu o "lidskych pravech" behem 24 hodin, a i od vasi karikatury muznosti.) A jde se plavat..
23. 08. 2010 | 12:30

Iva Emilie Kaminska napsal(a):

Tak všichni bílí si přejí být ZAZOBANI - o to tu jde :-) A mají pocit, že romské etnikum jim v tom brání :-D Tak to ani náhodou ! Neznám žádnou rasu - která by po "zazobanosti" toužila více - než ta bílá ! Proto také všechno bohatství planety Země už téměř stihla zlikvidovat... A protože chtěla být "zazobaná" pokud možno bez nejmenší námahy - máme tu světovou hospodářskou krizi... Tož se budeme muset smířit s tím - že když už je všechno zazobaností "prožráno" - budeme na tom stejně bídně - jako jsou Romové... Ale ti jsou na to po staletí zvyklí - jenže my ne! A vo tom to je !
23. 08. 2010 | 13:24

Iva Emilie Kaminska napsal(a):

A pro ty líné bílé, kteří už nejsou schopni číst a přemýšlet - bych chtěla zdůraznit - že se bavíme o článku - který má v názvu "Deportace Romů" :-D Opravdu bych vlídněji přijala deportaci mnoha bílých - kteří tu přispěli - nejlépe na Antarktidu ! Tam by si bílé barvy užili dost... A mohli by klidně začít znovu žít z ničeho a vypracovat se hrdě k ZAZOBANOSTI !
23. 08. 2010 | 13:32

honolulu napsal(a):

A az bychom se pilne znovu dopracovali k zazobanosti, (v te Antarktide), tak by prisli lide jako vy, a meli by jsme znovu "0"...Takze ta Antarktida by nam moc nepomohla..Daleko lepsi reseni je poslat vas kamkoliv, kde vy by jste museli dokazat, ze umite neco vice, nez pouze natahovat ruce..Napr. neco zbudovat - treba fungujici stat. Meli by jste vice respektu !

(Tim nemyslim pouze Cikany, kteri maji 12 deti...Znam daleko horsi rasy.)
Kdyz uz jsme u tech ras.. Tak se smirte se skutecnosti, ze bila rasa je to nejlepsi, co se teto planete stalo...Pochod bile rasy dejinami byl pochodem GIGANTU..Z cehoz prameni poznani, ze bila rasa byla stvorena ANDELY ! (Vsechny ostatni rasy byly splacany ozralymi certy...) My nejen, ze jsme nejuspesnejsi, nejzazobanejsi, my jsme i HEZCI ! Samozrejme se mnou souhlasite, pani !
Co se tyce krize, ta vznikla v USA kvuli hypotekam, ktere dostali nezodpovedni pres zbytecny protest a proti vuli bank...Takze to nesvadejte na zazobane !
Vymirani bile rasy je zapricineno tim, ze bila rasa se snasi mit KVALITU ve svych potomcich...U jinych ras jde spise o KVANTITU. Take mi musime do nekonecna pomahat vam. A vy se nezodpovedne mnozite jako mysi, aniz by jste si delali starosti, jak se uzivite...Na to ziveni mate prece nas, je to tak ?
Zazobanost je dulezita pro rozvoj duse a cesta k zazobanosti je otevrena i pro vas...Ale samozrejme klic k zazobanosti je v praci..Coz je sproste slovo pro vas...
23. 08. 2010 | 14:32

fafnir napsal(a):

Iva Emilie Kaminská
anobavímeo článku o deportaci.Ale poněkud jste to překroutila.Bavíme se odeportaci lidí,kteří porušují francouzské zákony,kteří chtěli vypálit četnickou stanici,kteří si v cizí zemi nárokují sociální dávky,aniž by,kromě krádeží,hnuli prstem.A čistě náhodou jsou to Cikáni všech kmenů,a čistě náhodou se tak děje z více zemí.A čistě náhodou ti Cikáni tvrdí,že zpátky do vlastní země nemohou,neb tam nejsou tak štědré sociální dávky. On to zde už napsal Bohuš.Vemte si jednu takovou rodinu pod svá ochraná křídla a živte ji.Pak pište o zazobancích.Pak možná na to budete mít právo
23. 08. 2010 | 14:49

mirda napsal(a):

zvíře má jen tolik potomků co dokáže uživit
(pokud má králice více mladých tak je vynese z hnízda a nechá je chcípnout,)
cikáni a černoši,indové jich maj co jen jde generační ciklus není 20 ale 16let
ač předem ví že je neuživí.
Živit a léčit tato etnika je to samé jak jim rozdávat Viagru.Dříve to vybírala příroda silnější přežil.Čína to vyřešila,řeknete totalita? ano! Lidstvo se nemůže donekonečna rozrůstat.Nevalčíme ,neumíráme na nemoci pak tedy musíme zemřít hlady
23. 08. 2010 | 20:27

m.v. napsal(a):

Někde v Tichém oceánu asi 2 000km od Honolulu je ostrov vytvořený odpadky ve velikosti Španělska.
"Viděli jsme albatrosy, kteří se snažili v odpadcích hledat jídlo a pak pochcípali," uvedl pro agenturu Reuters ekolog Steve Smith, který ostrov sleduje z paluby lodi Esperanza.
To by bylo super místo pro založení Romského státu.Tam byse určitě cítili jako doma.
Bordel a smrad je jejich revírem.
Odpadky a špína je jejich domovem
23. 08. 2010 | 20:57

Federer napsal(a):

A kdo to jsou vlastne Cesi- Arijci? Okdud pritahli do Prahy, na Horu Rip. Z Chotvatska? Stara Praha, Karlovy Vary, Marianske Lazne,Cheb,Brno a dalsi mesta byla postavena Nemci. A odkud vlastne prisla Cestina, z Prahy? A nebo ze Splitu z Chorvatska?
24. 08. 2010 | 04:41

mikon napsal(a):

milý federere češi jsou prapůvodem keltové a posléze neuvěřitelný mišmaš ras a národů. bohdík toho slovanství je v nás mizivé procento.
24. 08. 2010 | 11:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zvláštními shledávám příspěvky bytostí, které se pouze díky náhodě nenarodili jako černoch či Rom.
Vskutku zvláštními příspěvky !
24. 08. 2010 | 12:11

Terry napsal(a):

honolulu napsal(a):
"Pripusti-li stat kriminalitu, tak nema pravo na existenci."

U nás je posledních dvacet let "už taková tradice" - tunelování. Probíhá stále, již v jiných formách a z menšího "krajíce" než jakým byla "zlatá" kuponová privatizace, ale stále ještě je z čeho.

Mj.
215 milionů? To není velká škoda, rozhodl soudce a za tunel uložil jen podmínku (http://domaci.ihned.cz/c1-4...)_5.8.2010.

Na ty stovky rozkradených (pardon: vytunelovaných) miliard zase tolik lidí u nás odsouzeno nebylo: v průměru tak jeden na 200-300 miliard.

Právo na existenci...??

Mj. až přestaneme existovat, tak po Češích alespoň něco zbude:

český národ obohatil světový slovník o dva výrazy:

Karel Čapek po roce 1920 svým slovem "robot" (který prý vymyslel vlastně jeho bratr Josef) v dramatu R.U.R.

a

pan "profesor" (jako tehdejší ministr financí) Václav Klaus přidal druhý světově známý výraz "tunelování" (http://en.wikipedia.org/wik...(fraud)).

Čapkův "robot" nás nic nestál, naopak.

Klausovo "tunelování" nás přišlo sakra draho...
24. 08. 2010 | 13:05

buldatra napsal(a):

Řekl bych, že Francie je veliký a bohatý stát s vyhlášenou kuchyní a obyvatelstvem tradičně vzdělaným, vstřícným a pohostinným.
Jen ten jejich maďarský prezident nemá z nějakého neznámého důvodu rád Romy ani cigány.
Jak překvapivé a smutné zjištění.
24. 08. 2010 | 13:26

vasja napsal(a):

Maďarský Žid. Maďarem byste francouzkého prezidenta asi urazil.
24. 08. 2010 | 17:12

mirda napsal(a):

re Tencokida hnuj
znáš řešení?
jedinej co ho znal byl Ada,to jsme odmítli a od té doby nikdo řešení nezná.
Socialisti na celém světě jen cpou peníze-jídlo a podporují rození dalších co jen natahujou ruku bohužel né k práci.Když i tak schovívavá země jako je Canada o ně nestojí tak je to opravdu špatné.
První co dělali cikáni v Canadě pašovali cigarety přes řeku z USA.
vUSA se černoši (né všichni) za cca40 roků kdy padl rasizmus vypracovali jako podnikatelé,policajti,doktoři,právníci atd
cikáni kteří měli daleko snažší přístup ke vzdělání než ti "negři" za 55 roků jsou ještě horší než bývali.
24. 08. 2010 | 21:26

dedek napsal(a):

Nedá se říci, že bych se cítil rasistou. Nevadí mi Vietnamec, černoch Ind a kdokoliv jiný, protože je mnohdy potkávám, zdravíme se a máme k sobě úctu. Tento vztah je možný proto, že pracují stejně jako já, živí rodinu, ctí zákony i sousedské vztahy. Proč se mi tedy otevírá kudla v kapse, když vidím Cikána? Za prvé všichni výše jmenovaní jsou tu nejdéle od revoluce, velice slušně mluví česky a jejich děti již jako rodilí Češi. Cikán je tady několik století a nejenže neumí pořádně česky ale děti má nevzdělané stále jen s nataženou rukou. Nikde jsem neviděl jiné etnikum jak cikány zdevastovat a vybydlet domy takovým způsobem, jak to umějí jen oni a drze požadovat další. Chlastat celé noci, řvát po ulicích a nenechat vyspat lidi, kteří na ně musí pracovat.V autech si jezdit pro podporu, nechat si dovést za obecní peníze uhlí, které vzápětí zpeněží a žádají další. Neměl bych proč je nenávidět, pokud by se chovali jako ostatní ale tady už přestává legrace, protože tato odporná štěnice sedící na našich zádech vysává celou společnost. Vadí mi i to, že ostatní etnika včetně Čechů nemají šanci se dovolat takových výhod a sociálního zabezpečení jako cikáni. Že by to bylo kouzelným zaklínadlem "DISKRIMINACE"? Ano celý svět nás kritizoval za diskriminaci cikánů, protože je nepoznal. Dnes se začínám usmívat nad četbou zpráv. Romové jsou pohromou pro Kanadu, Francii, Itálii, Španělsko a i Skandinávie se začíná proto nim stavět. Oni si totiž cikáni udělají nepřátele z celého světa a snad se dočkám i dne, kdy budou muset začít pracovat a budou mít stejná práva jako já.
25. 08. 2010 | 08:02

Tencokida Hnuj napsal(a):

mirda
Kdybych znal řešení, tak si založím Občanský institut, nebo beru plat jako ministerský poradce.
Možná bych se pak zmohl na haciendu. Třeba v Honolulu.

Myslím si, žý Romové by si měli vzít příklad od Židů. Kteří to taky neměli lehké, co se týče pohledu majority na ně.
Zvolili cestu katedokracie. A obecní soudržnosti. Tam by měla směřovat podpora státu.

Ale co se státem, který je sám prolezlý rakovinou.
25. 08. 2010 | 16:42

honolulu napsal(a):

Pripadne nakupci nemovitosti na kteremkoliv z Polyneskych ostrovu, chci informovat o tom, ze FLORIDA je asi lepsi ! Je to prece jen daleko z ostrovu k nejblizsi pevnine.. (Pres 2000 mil na vychod.)
Zde hrozi kazdemu casem zdegenerovani a zhloupnuti z izolovanosti. Stastni ti, kterym hloupost z izolovanosti nikdy nevadila. Samozrejme jsou na ostrovech vitani....Roste tam nejlepsi kava na svete, jmenuje se KONA a podava se k tomu nejlepsi dort na svete z ananasu z Lana'i ! (Sousedni ostrov).
Levicovy politikove by meli jezdit na Hawaii povinne...Venovat se kave, dortum a poplacavani mistnich devcat po zadecku, aby nenadelali tolik skod v Evrope...
25. 08. 2010 | 17:56

Albín Derekeš napsal(a):

Nehodlám nijak polemizovat s názory pisatelů, ale spíše se budu věnovat autorovi. Roman Krištof se zničeho nic, pasoval do role "publicisty, fundovaného etnologa, politologa", ale hlavně se z něho (nevím kdy a jak) stal "nejzanlejší romista" pod sluncem. Dobře si pamatuji, na toho ošuntěle a zašle vypadajícího pána, v rozšmajdaných a rozervaných botách, smrdutém kabátu, špinavě vyhlížejících džínách a dechem páchnucím po tabáku a česneku. Na to, se opravdu jen tak nedá zapomentout. Když skončil v USA jako číšník, bezcílně se toulal po luzích a hájích naší krásné vlasti. A jako pocestný dokázal ze široka využít pohostinnosti různých lidomilů. Jeden takový lidumil (podle mého hlupák) mu nabídl místo v redakci romských novin Romano Hangos v Brně. Pro čověka bez práce a příjmu, to byla doslova mana z nebes. Co přesně, tam vyděšený a stále se uklánějící a děkující Krištof dělal, fakt nevím. Jeho kariéra začala růst v okamžiku, kdy si svým jedním přivřeným a dost možná i poloslepým okem, přečetl cosi na romské téma. To, o čem dnes píše zdánlivě se znalostí věci, a ještě pod nálepkou publicisty, jsou naprosté nesmysly. Tento pán ve svých článcích, záměrně zpochybňuje fakta, a to tak nehorázným způsobem, že účelově manipuluje se skutečnostmi. Tyto přinejmenším stupidní výplody, pak bezostyšně a beztrestně servíruje veřejnosti, která nic netušící bere vše psané jako dané. Navíc mam dojem, možná i další čtenáři bez předsudků také, že z mazanic toho pána silně čiší předpojatost až agresivní zaujatost k romskému etniku. To je ale opravdu divné. Vždyť se přes záda Romů dostal do funkce ředitele Úřadu pro lidská práva, a pak dál do centra IOM, a dnes pracuje ve vědeckém pracovišti nesoucí název Socioklub. Pan Krištof je jen potrzením toho, co Romové kritizují 20 let, (před dvaceti lety, pan Krištof roznášel Coca-Colu a buráky v bistru kdesi v USA) že pokud budou do této oblasti dosazováni neschopní, můžeme mít tisíce institucí pro lidská práva, ale budou to jen bezzubé a nemohoucí poradní orgány vlády.
30. 09. 2010 | 01:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy