Identita jako masový hrob

31. 08. 2010 | 10:51
Přečteno 5682 krát
Objev hrobu ubitých Němců v Dobroníně na Vysočině znovu otevřel onu pověstnou skříň plnou kostlivců. Archeologové, na které jsme zvyklí spíše z vykopávek starověkých osídlení, tentokráte odkrývají minulost, kterou si nynější sedmdesátníci a starší ještě jako děti pamatují.

K desateru přikázání by mělo být přidáno ještě jedenácté - Nevyženeš!

Archeologové tedy otevírají minulost živou, až nebezpečně živou. Tou se totiž - díky nepromlčitelnosti zločinů genocidy - zabývají rovněž, a především, kriminalisté. Pokud se vyšetřovatelům podaří shromáždit dostatek důkazů, pak se proviněním těch, kdo povraždili v prvních poválečných dnech místní Němce, bude zabývat soud. Ale žádný pozemský soud nikdy neurčí to, do jaké míry se stalo vyhnání a vraždění sudetských Němců součástí nás samých. Nás, kdo "…žijeme v domech, které vybudovali…", jak uvedl (24. srpna na serveru aktuálně.cz) jeden z těch dobronínských rodáků, kteří nechali nad masovým hrobem vztyčit dřevěný kříž. Ten snad zůstane součástí krajiny jednoho z nejméně samozřejmých krajů republiky, jehož hlavním městem prochází stará česko-moravská zemská hranice. Prochází Jihlavou, jež byla centrem německy mluvícího jazykového ostrova, obklopeného slovanským mořem.

Pohlednice z Vysočiny

Při skládání pohlednice z Vysočiny lze rámečky vyhrazené žánrovým obrázkům vyplnit různě. Pokud by měl být celek pozdravem z již neexistující německo-židovské Vysočiny, pak v jednom políčku by mohl být náhrobek údajné Hitlerovi babičky z židovského hřbitova v Polné (Rosalia Müller, rozená Hüttler) Po náhrobku prý za války pátrali esesáci, aby ho odstranili. Ten však přečkal skryt. Nebo zpodobnění nedaleké vesnice Kamenná, vybrané SS za vzorově árijskou. A taky foto Žida Leopolda Hilsnera, obviněného z údajné rituální vraždy děvečky Anežky Hrůzové. Za prokázání jeho neviny se bral profesor Tomáš Garigue Masaryk a jeho odsouzení antisemitské hilsneriády ho učinilo světově známým. Další rámeček by mohl být vyhrazen právě kříži na louce Budínka v Dobroníně. A políčka by byla spojena nápisem protkaným jeřabinami: "Nejprve Němci zradili zemi a vyvraždili Židy, pak Češi vyhnali Němce, Bůh nám všem odpusť."

Jedenácté přikázání

Součástí identity je někam patřit. Pokud jsou lidé ve svém patření znejistěni, dokážou bestiálně vraždit. Válka a okupace lidské spolupatření znejistila až na samou mez. Spory, zda se na poválečné vraždění vztahuje zákon amnestující činy násilí na Němcích, které "souvisely s bojem za svobodu nebo byly projevem spravedlivé odplaty", jsou dobré jen pro ctitele právních fikcí. Spíše by k desateru přikázání, v kterých je i nezabiješ, mělo být přidáno ještě jedenácté. Nevyženeš. Aby se tak posílila identita všech, kdo tu žijeme. Všech, kdo chtějí, aby jejich patření nestálo jednou nohou v masovém hrobě.

Vyšlo v kavárně online 31. srpna 2010
http://zpravy.idnes.cz/nazor-k-desateru-prikazani-by-melo-byt-pridano-jeste-jedenacte-nevyzenes-1qt-/kavarna.asp?c=A100830_153921_kavarna_chu

Pochodem smrti ztratilo Brno tvář

Brněnský pochod smrti změnil hlavní město Moravy v provinční zapadákov

Je tomu pětašedesát let co druhé město republiky vylikvidovalo část svého ducha. 31. května 1945 začalo být nově zřízenými Revolučními gardami vyváděno na dvacet tisíc německých obyvatel Brna. Dělo se tak na přímý rozkaz komunistického ministra vnitra Václava Noska krátce poté, co prezident Edvard Beneš pronesl z balkonu brněnské Nové radnice projev vyzývající k „vylikvidování“ všeho německého. Z toho samého balkonu, z kterého před šesti lety řečnil Adolf Hitler o návratu do domova tisícileté říše. Heim ins Reich. Oběma se po projevech dostalo od skandujícího davu frenetických ovací. “Bylo to nejstrašnější procesí Božího těla všech dob…“ cituje historik Ján Mlynárik (Danubius) jednoho z účastníků vyvedení, jak čistku eufemisticky označili její osnovatelé. Vžil se však pro ni jiný název. V Brně jí neřekne nikdo jinak, než pochod smrti. V procesí totiž defilovali hlavně ženy, děti a starci. Většina ostatních brněnských Němců město opustila již před dubnovou frontovou ofenzívou Rudé armády, nebo jako příslušníci Wehrmachtu či Volkssturmu rozseta mrtva na bojištích nebo v zajateckých táborech. Proč by jim to probůh brněnští Češi nepřáli. Proč se ale sami potupili krutostmi na nemohoucím zbytku, je z dnešního hlediska těžko pochopitelné…

Na pochod smrti k rakouským hranicím nazírá se doposud v Brně buďto výhledem z Kounicových kolejí, kde bylo za okupace popraveno na 1300 Čechů, nebo z padesáti kilometrů vzdálených Pohořelic, kde zahynulo na 1700 deportovaných. Oko za oko, zub za zub. Nechť mrtvý pochovávají své mrtvé! Nelze se vcítit do dějů, které i pamětníci znají už nanejvýš jen z mládí. Nelze již poměřit ochotu a schopnost tehdejších brněnských Čechů a Němců žít společně v jednom městě. Není na čem zvážit vinu toho, kdo první hodil kamenem. A byl to nepochybně německý nacismus, který vyhnal či povraždil tisícky brněnských židů a zbavil tak město třetí entity, jenž město vytvářela. Z kulturně nacionalistického hlediska vlastně paradox. Židé v Brně, na rozdíl od Prahy, patřili v naprosté většině k německému živlu. A antisemitismus byl díky tomu u brněnského převážně českého proletariátu silnější, než jinde v republice. Jedno však pětašedesát let po pochodu smrti říci lze: poválečné Brno ztratilo svůj status druhé metropole a začalo se propadat do provinčnosti. Bezpochyby se takto nestalo jen díky čtyřiceti rokům komunismu. Živou tkáň města po staletí tvořilo právě česko-německé soupeření a židovský obchodně-průmyslový genius. Ten vytvořil město, které směle konkurovalo Vídni i Praze. Po tom je veta.

Ani Zbrojovka, ze které vyjížděli čačtí a celou okupaci dobře živení dělníci „vylikvidovat“ Němce, již rozkradena neexistuje. Tak, jako z většiny továrních komplexů, zbyl z ní jen brownfield. Ve městě, v kterém vycházelo několik německých a českých deníků (včetně Lidových novin), není již dnes jediné samostatné redakce. Jen traktor Zetor stále ještě vyjíždí z továrních bran. A tisíce studentů plní brněnské vysoké školství.

Pochodem smrti ztratilo Brno tvář. Nejen tu, kterou ztrácíme při spáchání něčeho hanebného. Spíše, jakoby se z mosaiky města odloupla velká část vzorků. Zbývá jen kontura, při jejíž rekonstrukci se dá snad odhadnout odstín a tvar. Pětašedesát let je již v příhraničí živé paměti. Za pár dalších let už budou vidět vytlučenou mosaikou jen břehy řeky zapomnění.

Vyšlo 2. června 2010 ve zkrácené verzi v Brněnském deníku Rovnost

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Da.Rock napsal(a):

Asi bychom jako Češi měli spáchat rituální sebevraždu. Tak strašná je naše vina.
Pak by se mohli potomci odsunutých vrátit a slova R. Heydricha ("Tohle je německý prostor, Čech zde koneckonců nemá co pohledávat") by konečně došla naplnění.
31. 08. 2010 | 11:05

On napsal(a):

Vážený pane, tušil jsem, že převyšujete řadu ostatních občanů svou vytříbenou inteligencí a opravdovým lidstvím. Vaše touha po dokonalé spravedlnosti zcela jistě pramení z Vaši líbezné, krásné duše. Proto jistě souhlasíte s tím, že humanitární vyhnání sudetských Němců, ochránilo většinu z nich před krvelačnou zběsilou pomstychtivostí Čechů a také před dalšími 40. lety komunistického teroru. Vzhledem k Vaší krásné duši se lze nadíti, že se zasadíte o stavbu pomníku či dokonce památníku humanitárního vyhnání. Údaje o počtu obětí genocidia sudetských Němců se v podání jednotlivých krasoduchů liší, takže by bylo vhodné uzákonit jejich počet na přesně 500 000. Součástí památníku by mohla být exposice o Češích zabitých Němci před obsazením Sudet.
31. 08. 2010 | 11:27

Ládik!!! napsal(a):

Popište, prosím, kdo organizoval divoký odsun. Jmenovitě, nebo alespoň podle stranické příslušnosti. Mi se do toho pořád plete červená nit.
31. 08. 2010 | 11:29

blue jay napsal(a):

No pokud by v CR ubylo lidi jako je "Da.Rock", mozna by zbylo vice prostoru pro ty slusne.
31. 08. 2010 | 11:31

Targus napsal(a):

Pochopil jsem. "Vývoz" židů Brnu neublížil, ublížil mu tzv. pochod smrti.
Ještě že tu zbrojovku rozkradli až pravdoláskaři a modroptáci. Kdyby to udělali komunisti, museli bychom udělat další pochod a hnát ty jedny komunisti až do Koreje, jak už tady jeden předkolega navrhoval.
Akorát jsem nepochopil, jestli skutečnost, že Zetor přežil, je dobře nebo špatně, to jsem teda fakt nepobral.

Jinak se mi strašně líbí, jak Roman Krištof všechno ví, jak bylo to Brno bomba štatl, co schoval do kapsy u vestičky Prahu, ba co dím, i samotnou Vídeň.
Jo, jo, za našich mladejch let
bejval svět, jako květ,
bejvávalo, bejvávalo,
bejvávalo dobře.
31. 08. 2010 | 11:48

Sladký napsal(a):

Co tak špatného a mylného řekl Da Rock, modrý žvanile? A jak se ti žije v USA,zemi ukradené vyvražděným majitelům?
31. 08. 2010 | 11:51

Targus napsal(a):

To blue jay:

Omyl. Po kolektivní sebevraždě nezůstává nikdo, ba ani modří ptáci. Ti chcípají násloedně na chronický nedostatek hostitelů. Nemají totiž pak na kom cizopasit.
31. 08. 2010 | 11:52

dabei napsal(a):

Historie je souběhem mnoha příběhů.
Idealizovaná postava náchodské kněžny Kateřiny Zaháňské v díle Boženy Němcové má předlohou osobu z rodu livoňských-kuroňských knížat-kněžnu,která byla dcerou Vévody,knížete kuroňského Petra Birona.Země původu paní kněžny,která pronesla o umřelé babičce slova "Štastná toť žena"
se dnes nachází na severu mezi Polskem a pobaltskými republikami.Původním jazykem už hovoří jen jedna stoletá žena žijící v Kanadě.Kus země,kde mají své město tajemní předkové Slovanů Wendové.Kde se od raného středověku organizovali Teutonští rytíři svádějící boje s Polskem s Litvou nebo naopak jako Litevsko-polšští spojenci.Kde žilo mnoho židů,z nichž první se začali stěhovat do Palestiny okolo r.1873.Kde v Palestině žijí dodnes.Větší část židů,která tam zůstala,byla vyvražděna fašisty-Němci r.1941-42.Už o dvacet let dříve-v letech 1919-20 řádily po němečtí Freikorps,Ruská bílá armáda,sovětská a polská nacionalistické a pochopitelně pobatských republik osvobozenecké za protektorátu spojenců,diktátu z Versailles.
Tradiční livonská knížata-domácí vládci-končili okolo r.1800 právě otcem Kateřiny dynastii.Dynastii ,která o dvěstě let dříve založila své kolonie v Africkém Senegalu a Karibském Trinidadu,začala obchod s otroky.Dynastie,která po bitvě u Moháče proti Turkům r.1526,kde padl i český Jagelonský král,pocházela z potomka vdovy Jagelovny s prvním habsburským českým králem.
Děd Kateřiny,své štěstí a osud plně vložil do rukou ruských carů,kterým se dal ke službám.Po získání tím obrovského majetku byl za účast na převratu poslán do vyhnanství na Sibiř na 20 let azbaven majetku.Tam s ním v chudobě,v Permu-Sverdlovské oblasti žil i jeho 16 letý (od 16-do 36 let) syn,budoucí otec Kateřiny.Po omilostnění novou ruskou imperátorkou mu byl vrácen majetek a až do doby než Livonsko přešlo od Polska k Rusku i knížectví.Včas koupil před koncem vlády panství Zaháňské v dnešním západním Polsku a Náchodské v Čechách okolo r.1780. Mladší sestra Kateřiny, Paulina po smrti kněžny Zaháňské r.1840 panství Náchodské prodala.
Bironové se soustředili na Jelgavu v Lotyšsku,kde se vystřídali v exili mnozí evropští králové,princové i diplomat Talleyrand. Dcery Petra Birona se krátce po jeho smrti r.1800 všechny provdaly do nejvyšších monarchistických rodů Evropy,neboť jejich slavná urozená matka měla literární salón v Berlíně pro veškerou elitu té doby.Nebylo evropské politické,vojenské,literární a diplomatické veličiny,kterou by setry osobně neznaly,vesměs měly nemanželské děti,každá.Kateřina se třikrát vdala a rozvedla.Pouze jedno dítě měla,se známým švédským generálem Armsfeltem,které pak už nikdy nespatřila,poté co zůstalo v rodině jinak ženatého generála na výchovu:dcera Gustava.Generál byl v době otcovství nemanželské dcery s Kateřinou o desítky let starší,a podobného dramatického osudu jako její otec Petr Biron,jenže pro změnu ve Švédsku.Náhradou Kateřina vychovála 4 adoptované schovanky-komtesy.Nakonec nejvíce slávy získala nejkrásnější dcera posledního livonského vévody Petra Birona,sestra kněžny z Babičky Boženy Němcové Kateřiny Zaháňské-Dorothea-nevlastní dítě.O bohatém diplomatickém životě po boku vnuka Talleyranda napsala rozsáhlé memoirs.
Zahánští měli dva paláce v Berlíně a snad i jeden v Praze.

Byli oporou,ozdobou a páteří veškeré monarchistické reakce 19.století,která vesměs usilovala o návrat monarchií,který se jí většinou dařil-pruské,bourbonské-francouzské,rakouské,španělské.Od výhodných ruských carů otce Petra dcery přešly nakonec plně k rakouským Habsburkům a pruským Hohenzollernům,projevíc tak svou prastarou pangermánskou Teutonskou krev.Monarchismus.
31. 08. 2010 | 12:01

Targus napsal(a):

To Sladký:

Modropták zřejmě zastává humanitární heslo:
Každý indián
je špatný indián.
Jen mrtvý indián
je dobrý indián.

Kdo ví, možná ani ti indiáni nejsou třeba vůbec lidi, a to by se pak mohli zabíjet úplně v pohodě.
Tak mě napadá, nejsme my Češi náhodou převlečení indiáni?
31. 08. 2010 | 12:04

hoven napsal(a):

vyhnání je v pořádku, vraždění ne. mam pocit, že od začátku někomu jde mezi vyhnání a vraždění dát rovnítko a zmanipulovat veřejný mínění a upravit historii.
31. 08. 2010 | 12:21

hoven napsal(a):

targus,
hahaha, kdyby vychcípali modří ptáci, kteří platí daně , z čeho by stát tobě a podobným levicovým vyžírkám platil dávky???
31. 08. 2010 | 12:24

Jana napsal(a):

Dobrý den,vždycky mě udiví,že stále stejní "příspěvkáři" si vyberou z článku jen ty věty,do kterých se chtějí navážet a úplně jim unikne celá souvislost.Kdyby četli to,co je napsáno a ne to,co chtějí číst tak by nemohli tak stupidně reagovat.No,ale asi opravdu nemají co dělat a tady se můžou vyblbnout a vykecat (což asi doma nemůžou a jinde už je nikdo nechce poslouchat). Díky za článek,je moc hezký a pravdivý a mile pokorný.Zdravím všechny co umí číst Jana
31. 08. 2010 | 12:29

Targus napsal(a):

To hoven:

A o jakých dávkách pěješ, hovnivále? Já nedostávám od eráru ani děravý groš. Z mých daní za minulý rok by se postavil hezký kus chodníku, i když ne toho pražského, co stál stopadesát litrů za metr. My venkované jsme podstatně skromnější.
31. 08. 2010 | 12:31

Sladký napsal(a):

to hoven (nomen omen) a jemu podobným dobrodincům a živitelům. "Až ti někdo bude tvrdit,že zbohatl díky tvrdé práci zeptej se ho,čí práce to byla." Asi tak.Nebýt schopných a pracovitých lidí,kteří realizují vaše záměry,měli byste kulové,páni podnikatelé.
31. 08. 2010 | 12:34

Targus napsal(a):

To Jana:

Souvislost je taková, že si autor ráčil přihřáti svou vystydlou polívčičku na právě rozdělaném ohni nacionalistického sebebičování přikrmovanou čerstvě vykopávanými kostmi mrtvol ze zcela jiné a s Brnem nijak nesouvisející lokality.
Vy tam vidíte něco jiného?
31. 08. 2010 | 12:41

Sladký napsal(a):

Milá Jano,vy mluvíte o stupidních reakcích a o souvislostech? Viděno věcně a střízlivě, váš příspěvek je minimálně stejně stupidní-a o souvislostech-tedy o tom,CO PŘEDCHÁZELO a co mělo následovat a nepochybně by následovalo-tedy fyzická likvidace méněcenných národů-zřejmě vůbec nic nevíte. Jinak- vytrhovat čin z kontextu doby a posuzovat včerejšek dnešní optikou je stupidní.Nejsem už nejmladší,přesto jsem se narodil víc než patnáct let po těchto událostech.S tím,co se tehdy stalo nemá nikdo z nás nic společného!
31. 08. 2010 | 12:41

Rumcajs napsal(a):

Lepší dělení než na německé a české vrahy mi přijde dělení na komunisty a fašisty. Není náhodu, že válku začali společně. Ale jak to bývá u těhle bestiálních zvrhlíků, nakonec se zakousli i do sebe.
31. 08. 2010 | 12:41

Sladký napsal(a):

Zdravím,Targusi.Vidíme to velmi podobně.A podobně jsme nositeli těch jedině správných pravicových názorů vnímáni.Též jsem tu často za socku.I komunistou se zde můžeš stát snadno a rychle,stačí,když se tvé psaní nelíbí některému hlasateli vládnoucí ideologie.
31. 08. 2010 | 12:45

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
ve svém vidění světa v tom máte dost podstatný renonc. Asi by ale bylo zbytečné vám vysvětlovat jaký.
31. 08. 2010 | 12:57

dabei napsal(a):

U sebe výše opravuji: Dorothe byla nemanželské dítě,ne nevlastní. S ní jich bylo žijících dcer čtyři.Dvě děti umřely v dětství.
Bironové-Zahánští se přímo dostali do literatury v meomárech krásné diplomatky Dorothei a díle Boženy Němcové,o níž se historici přou zda není nemanželské dítě Zaháňských s Klam-Martinicem,Metternichem nebo Windisgraetzem.
Nepřímo jsou jako rod v literatuře ještě dvakrát:Ostrov Tobago-Trinidad v Karibiku,který jim patřil byl i místem Robinsona Crusoe,tedy anglického námořníka Alexandra Selkirka,z jehož vyúprávění psal D.Defoe knihu.
Známý baron Prášil-Muenchausen měl předlohou zasložilého a známého generála ruských carů Munnicha,který sdílel vyhnanství v sibiřském Permu v téže době s Petrem Bironem,otcem Kateřiny.
31. 08. 2010 | 12:58

kacir napsal(a):

Aby vám lidi víc věřili, dejte si novou fotku bez cigára. Vypadáte jak narkoman a tak nepůsobíte věrohodně. Ksicht dělá 50%.
31. 08. 2010 | 13:04

Ládik!!! napsal(a):

Zase chce tu červenou nit někdo smotat.
31. 08. 2010 | 13:13

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tak nezbývá než uspořádat Pražský proces.
Na způsob norimberského.
Tedy v zemi a ve městě, kde došlo k vyhlášení Benešových dekretů.
Ať to má k...a tu správnou symboliku.

Kolik chcete napařit těm zfanatizovaným grázlům, kteří ubili ony Němky a Němce ?
Co když již budou nemocní, třeba jako

http://en.wikipedia.org/wik...

nebo naopak mocní, jako

http://en.wikipedia.org/wik...

etc.etc.etc..../ http://en.wikipedia.org/wik...

Co tedy s tou spoustou řadových SS-manů, jejich podržtašků a dalších anonymních vykonavatelů, kteří programově a systematicky vyvražďovali civilní obyvatelstvo po celé Evropě a kteří dnes žijí spokojeně v důchodu ?
Obnovení Norimberku ? V rámci boje s právní fikcí ?

Jo, najděte je. Vyslechněte. A pak suďte.

Ale beze mě. Já totiž nemám čas. Dělám totiž pošťáka. A musím zítra zanést důchod Bilakovi a Jakešovi.

P.S. Ale pro klid zdejších sebemrskačů -
"Ano, i po válce došlo k mnoha nespravedlnostem a zločinům. Na některých z nich se podíleli i Češi, Slezané a Moravané. Stydím se za ně. Ale to neznamená, že bych jejich motivy v některých konkrétních případech nedovedl pochopit."
Tečka.
31. 08. 2010 | 13:16

hoven napsal(a):

targus,
kdo by ti dal práci, kdyby tu nebyli modrý ptáci??
31. 08. 2010 | 13:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

hoven
Ty sis nedal ten nick jenom tak. Že ne ?
31. 08. 2010 | 13:20

egoist napsal(a):

Vzal jsem si to k srdci. Omlouvat se snad už nemusím , to udělal president. Je mi líto všech zabitých a umučených. Může mně někdo poradit co mám ještě udělat , abych se očistil ?
31. 08. 2010 | 13:22

gaia napsal(a):

Brno byla Zlatá loď ještě v 80. letech to bylo město které mělo atmosféru.
Ale dnes? Úsudek so člověk udělá už když vystoupí z vlaku na čínskou tržnici a pak se proplétá kolem zahrádek a vystaveného haraburdí až na Českou a nepotká kloudný obchod kde by si mohl něco nakoupit.

Myslím že za to vyhnání nemůže ale Brno ztratilo svou atmosféru největší vesnice na světě a zároveň nejmenšího velkoměsta na světě až po roce 89.
31. 08. 2010 | 13:30

TNT napsal(a):

haha, libí se mi jak neokonzervativci jako Joch či Kryštof operují křesťanskými hodnotami, když jde o vraždění Němců krátce po válce (desatero - nezabiješ) a sami přitom velebí vrahy Mašíny
31. 08. 2010 | 13:31

Marcus Agrippa napsal(a):

gaia:
co se týče té Zbrojovky - tu odrovnali až bývalí svazáci - tedy až po listopadu 1989. Bohužel veškeré státní investice odsává Praha a ostatní kraje holt skomírají. I proto jsem pro nové nádraží ( i když to staré je moc hezké ) - proč by se mělo všechno cpát pražákům?!
31. 08. 2010 | 13:35

Targus napsal(a):

To hoven:

No ty určitě ne.
Jinak kdyby sis to rozmyslel a započal někdy ze zoufalství pracovat, zjistíš, že při práci je úplně jedno, jakou má kdo knížku.
31. 08. 2010 | 13:42

Targus napsal(a):

To Sladký:

Souhlasím. Podle nepohodlnosti názorů se dnes (a nejen dnes) mění člověk bryskně z fašisty na komunistu, nacionalisty na rasistu, ze šovinisty na anarchistu, prostě jak je právě potřeba.
David Cooperfield je zoufalý nedouk, nechť se odebéře k prvnímu vycpávači a nechá se naplnit slámou a vatelínem.

Tak mě napadlo, zda je správně bryskně, anebo briskně - existuje prachstará značka zapalovacích svíček Brisk.
Neví to tady někdo, třeba gaia?
31. 08. 2010 | 13:48

Targus napsal(a):

To TNT:

Mašíni bojovali proti zrůdnému totalitarizmu, ti mohli úplně všechno.
Já a strejček Nimra jsme jim to dovolili, oni se nás chodili ptát.
31. 08. 2010 | 13:51

gaia napsal(a):

Marcus Agrippa

no a i to nádraží to mělo tu atmosféru přijet si na výlet vystoupit v centru no řekněte kdo z vás tomá?

Brno byla moje srdeční záležitost ale dnes je všude přecpáno spoustu divných lidí atmosféra pryč

spojovat to s odsunem pokulhává
brněnskou atmosféru zabila globalizace (nebo to že už nejsem mladá?)
31. 08. 2010 | 13:53

Targus napsal(a):

To gaia:

Přesně tak, vážená, smiřte se s tím, že jste(, jak já říkám své poměrně levné polovičce,) prostě stará olítaná raketa.

Za našich mladejch let,
bejval svět jako květ.

Kdybyste zpívala prostonárodní písně, bylo by Vám vše jasné.
31. 08. 2010 | 13:59

gaia napsal(a):

Targus

je bryskně ale ty svíčky to je asi cizí slovo

zřejmě z angličtiny brisk znamená čilý
- ostrý
- bystrý
- řízný
- šumivý
- perlivý
- výrazný
- osvěžit
- oživit
- živý
- svěží
- energický
- hbitý
- oživnout
- mrštný
- rázný
- křepký
31. 08. 2010 | 14:00

vlk napsal(a):

přiznám se, že už mne poněkud unavuje zas a znova připomínat lidem jako je autor, že dějiny vztahu Čechů a Němců rozhodně nezačaly až datumem 09.05.1945. Ale podstatně dřívě.

Mohl bych opět obsáhle argumentovat, tak jako jsme to udělal pod minulými blogy na tohle téma.

nebudu. Místo toho položím autorovi jednoduchou otázku:
myslíte si pane Kryštofe , že by došlo o odsunu , včetěn jeho následků, kdyby se byli čeští němci ke svému státu chovali stejně , jako se k tomu svému chovali Němci Švýcarští?
To není omluva těch zrůd, co jim připravili onu torturu. Ani toho velmi neblahého dekretu presidenta Beneše.

Ale je to otázka hledající podstatu. Kdo zasel vítr, skllidil bouři.

Tím skončím. Vlastěn ještě ne. Nepoužívám zpravidla věty ostatních zdejších diskutérů. ctím jejich originalitu. a snažím s enajít své formulace.
Ale pro diskuse o SN u podobných textů to vystihl celé nejlépe ten, kdo tu nedávno v jedné diskusi napsal - tuším pod Žákem - opět pokus dát rovnítko mezi genocidu a vraždu. Myslím, že to byl Targus. Popsal to lapidárně a přesně. A jistě mi odpustí, že jsem tu jeho hutnou úvahu použil, tak jako mi jistě odpustí, pokud to on nebyl. v tom příapdě žádám také za prominutí skutečného autora.
31. 08. 2010 | 14:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

Příklad ze včerejška.
Chlápek vyvraždil celou rodinu sousedů.
Hrůzný čin.

Co když ale :

1. Ta rodina jej svým počínáním každodenně obírala o jeho svobodu svým hlučným chováním a b´hví čím ještě.
2. Takto mu brala (kradla) domov, ničila život.
3. On běhal po úřadech, volal policii a marně se domáhal ochrany svých práv, protože všichni jen krčili rameny.
4. Co když byl nucen platit nájem za byt, v kterém se nedalo bydlet, který začal nenávidět - svůj domov začal nenávidět !!
5. Co když se mu členové té rodiny, když viděli jeho bezmoc, ještě vysmívali ?

Etc etc.

Takový čin každopádně odsuzuji.

Ale - nejsou stejně vinny i konkrétní osoby z řad líné, nevychované a úplatné byrokracie, výsledkem jejichž "práce" jsou jen bezvýznamná lejstra, psaná alibistickým, bigotně rigorozním jazykem ?

Já fabuluji. Ale - pokud by to byla pravda, pak MOTIVACE toho činu chápu.

Akorát měl místo na ten byt namířit hlaveň jinam. Pak by se snad konečně začlo mluvit o tom, jakou kvalitu má tunajší "právní" stát.
Že je fikcí. Skutečnost se rozbije hned o první dveře nějakého z nesčetných kanclů.

P.S. Analogie ? Hmm. Co my víme o válce, okupaci, každodenním strachu z fyzické likvidace, mučení etc. etc.
Víme hovno.
31. 08. 2010 | 14:07

gaia napsal(a):

Targus

Ivanovi Mládkovi se zdálo že jsou v Brně lepší holky a mně zas že lepší kluci.
Vždycky když jsem šla po České tak se mně zdálo že chlapi jsou tam tak nějak hezčí a sympatičtější a vstřícnější než ti co chodili po ulicích u nás.
Já tam žádné Židy nebo Němce nepotřebovala.

A dnes je tam moc šikmookých a opálených a já mám už málo hormonů to je pravda. Takže Brno už pro mne není ta Zlatá loď z mládí.
31. 08. 2010 | 14:07

Jemnický napsal(a):

Jó, to bejvávaly v Brně časy, když tak krásně soupeřili Němci s Čechy a židé to geniálně financovali. Hlavně při vzniku Československa se ti naši Němci mohli přetrhnout. Za války si kupovali lístky na popravy v Kounicových kolejích a brali na tu osvětovou podívanou celou rodinu i s dětmi. Inu, kulturně vyspělé publikum s vytříbeným smyslem pro umění a soucitným srdcem. V té době Brno bylo Mekkou dramatického umění.

Toto je už snad 6 blog na téma odsunu. Co za tím vězí. To nebude samo sebou, takový náhlý záchvat lítosti, soucitu a milosrdenství. Tolik slz nebude zadarmo. Plačky něco stojí.
Celé to náhlé naříkání spustil nález 6 mrtvých v "Masovém hrobě" v Dobroníně, vzorné vesničce SS.
Celý případ ještě není uzavřen, zdá se, že vrahy ani nebyli Češi, ale už se všichni mrskají, aby slza ukanula.

Co tak napsat něco o pochodu smrti celého Českého národa podle představ Sudetských Němců a R. Heydricha? (Rudolf Vinzenz Maria Ritter Lodgman von Auen)

Jemnický
31. 08. 2010 | 14:07

vlk napsal(a):

Rumcajs udiviuje dějepism¨nými znalostmi jako vždycky.

Mnichov, Snschluss Rakouska apodobně pro něj není nic, co by souviselo s druhou světovou válku. A ohledně obou zmiňovanch událostí, bez kterých by 2.ww těžko mohla začít, - nějak mi uniká, jak v tom měli prsty komouši.
ale historik Rumcajs, kdy s e porad s Loh¨jzou mi to jistě nějak vysvětlí. STejně tak mi vysvětlí roli Stalina v přepadení Pearl Harboru.
Podobně mi vysvětlí roli komoušů v konstrukci Saint Germainského míru a zejména reparačních podmínek pro Německo. Které de facto zapříčinily vznik a vzestup nácků.

Už se těším.
takže milej zarostlíku z jeskyně -s chutí do toho. Vzhůru do studovny NA Růžku. dneska bude mít Lojza velký den.
Ted ypokud dokáže přijatelně vysvětlit fakt, že kdyby naprosto fatálně nebyla selhala demokracie a dmeokratické mocnosti se svými představteli, eměl Hitler ani bolševik šanci.
jenže oni slehali. A mohou kdykoli v budoucnu. Zejméan , pokdu demokracii reprezuntují takoví karaktéři jako třeba Kalousek, John a tak podobně. To skutečně lidi přesvědčí, že demokracie je opravdu funkční.
31. 08. 2010 | 14:11

Marcus Agrippa napsal(a):

Jemnický:
teď jste mě trochu zaskočil. O tom prodeji vstupenek pro Němce na popravy českých vlastenců jsem četl, ale šlo o Špilberk. Můžete mi to prosím ujasnit ( jestli znáte podrobnosti )?
31. 08. 2010 | 14:12

Jemnický napsal(a):

Vlk

Ano, ta snaha dát rovnítko mezi genocidu a vraždu je nebezpečná.
Ta úporná snaha SN o živení tohoto problému je vidět i z projevu Posselta na srazu. Vyňatky jsem dal na diskusi pod blogem Žáka.

S pozdravem,

Jemnický
31. 08. 2010 | 14:16

mb napsal(a):

dobrej článek ... za to vás čeští (neo)nacionalisté udupou ... podobně jak masaryka u hilsnera s pozdravem ...

jo a jste neoflagelant ...

(kdybyste to nahodou nevedel)
31. 08. 2010 | 14:20

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Nazdar chlupáči. Ty žiješ ? Já myslel, že jsi se ubrečel nad tíživou situací bezdomovců a státních zaměstnanců.

Dějepisné znalosti opravdu nejsou mojí silnou stránkou, ale tolik si pamatuju, že když vynechám Mnichov, tak 2. světovou válku začali Sověti s Němci obsazením a rozdělením Polska, kde se na polovině cesty tak nějak po bolševicku objímali. Sověti si to tuším ještě rozdali s Finskem.
31. 08. 2010 | 14:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
A když vynechám rok 1989 a to co mu předcházelo, tak kapitalismus v Čechách založil Kožený. Pak se tak trochu pár lidí poobjímalo s Klausem, založila se konsolidační agentura a bylo.
Tuším, že se tam ještě mihl nějaký Mrázek.

Člověče, nikdy jsem nevěřil, že blbost je nakažlivá.

Je.

A moc.
31. 08. 2010 | 14:37

Al Jouda napsal(a):

V Brně jsou bezva podvodníci ! Včera šel na ČT 1 hezký pořad Reportéři, kde vystupoval jeden profesor !! a dakší dva senzibilové, kteří vytáhli z Ministerstva průmyslu a obchodu 30 milionů korun na výzkum tzv. biotronických jevů. Měli zkonstruovat přístroj, kterým by nalezli živého člověka za zdí nebo zeminou. Při pokusu ukázaném v tomto pořadu však nenašli nic a vždycky byli vedle jak ta jedle!! Jedná se o zřejmý podvod, který financovalo MPO! Snad nový ministr pořad viděl a okamžitě ty úředníky, kteří odsouhlasili dát těm darebákům ty peníze, okamžitě vyhodí! A prezident Klaus by měl tomu profesorovi odebrat jeho titul!
31. 08. 2010 | 14:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Krištofe,
odkud víte, že u Dobronína byli ubiti Němci? A pokud ano, odkud víte, že je ubili nějací Češi? A pokud ano, co Vás vede k plku o "pověstné skříni kostlivců"?
Ve Zbrojovce za okupace vyráběli ´čačtí dobře živení dělníci´ zbraně podle pokynů udílených z Berlína a zasílaných po telegrafních linkách ´čackými telegrafisty´ v telegrafních ústřednách. V jedné z nich, právě v té brněnské na Poštovské ulici čeští telegrafisté si smysleli, že nebudou pomáhat ´čackým dělníkům´ ve Zbrojovce vyrábět zbraně a tak obsah těch pokynů měnili anebo rovnou je ničili. Nebylo to jednoduché, originální lepicí pásky, na kterých pokyny přišly, bylo třeba ze střežené budovy telegrafní ústředny vynášet, protože v budově s ústředním topením je nebylo možno rovnou ničit. Vynášet přes vrátnicí s německou stráží bylo možné jenom proto, že telegrafisté byli podrobováni osobní prohlídce jenom při nástupu do služby a nikoliv při odchodu ze služby. Přesto se nad hlavami oněch mužů stále vznášela hrozba, co kdyby Němci tento způsob kontroly náhle změnili a objevili kilometry telegramů vynášených z ústředny ven? Anebo kdyby na tento způsob sabotáže přišli kolegové telegrafisté - etničtí Němci?
Vlastně z dnešního propagovaného hlediska nestalo by se nic tak hrozného, pouze českých odbojářů by bylo popraveno o několik více.
Už dávno se nevzpomínají hrdinové českého protinacistického odboje, není to in. Naopak se neustále opakovaně připomíná údajná česká poválečná mstivost na ubohých ´sudetských´ Němcích. Tak to vypadá, když prý Čechy dohonila jejich vlastní histórie.
Pane Krištofe, nepřipadá Vám v hloubi duše to Vaše plkání aspoň poněkud trapné?
31. 08. 2010 | 14:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Jste taky suděťák nebo jenom kolaborantský poskok?
31. 08. 2010 | 14:45

bobš napsal(a):

Já bych rád věděl co by dnešnímu dění řekl tchán, který prožil 30 léta v Sudetech v okolí Bíliny. Když vyprávěl jak se chudáci Němci chovali k českému národu. Střelba a fyzické násilí bylo na denním pořádku. Nehledě na to, že se neustále mluví o vyhnání Němců z republiky, ale zapomíná se na to, že první s tím začali sudeťáci. Naši lidé po obsazení Sudet byli vyhnáni do zbytku Českého území. Směli si vzít v podstatě to co unesli.
31. 08. 2010 | 14:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Dějepisné znalosti nejsou vůbec žádnou Vaší stránkou. Soudný člověk by raději mlčel, ale Rumcajs....
31. 08. 2010 | 14:49

Carlos V. napsal(a):

Pane Kristofe ... skrin plna kostlivcu by nyla otevrena, kdyby byly nalezene masove hrobu pobitych Nemcu, rozkaz armadniho ci policejniho velitele k teto akci a rozhodnuti vlady a prezidente o konecnem vyhlazeni Nemcu.

Stal se zlocin. Zlocin spachany skupinou ozralu. Vsichni zname polehcujici okolnosti, ale zlocin to byl.

Ale zadny Cesky kostlivec. Toto nebyla ceska politika, byl to zlocin skupinky zlocincu.

Tak neblbnete lidem hlavu ....
31. 08. 2010 | 14:49

Pepa Řepa napsal(a):

To Jemnický
nic nechápete, bratře Jemnický.

To je štafetový běh. Podobný jako světlo betlémské o Vánocích.
To nám také nosí štafeta z Vídně. Jen se divím, že běží i rastaman z Karibiku.

Copak embéčko, to jsem čekal. Chtělo by to ale stříknout sprej pod víčko rozdělovače. Zase mu to škytá, samý tečky.Voda,samá voda,

A tak jede jede embéčko a veze světlo Berndtovo.
Vy nejste dojat z toho daru? Já už probrečel tři kapesníky.
Děkuji Berndte, děkuji.

Podobná štafeta už tu byla několikrát. Inu ovulaci neporučíš.

Nějak se štafeta vloni nevydařila a tak náš poustevník-který drží druhý den bobříka mlčení a píše jen jednou za půl hodiny a maže jen jednou za pět minut-zesmutněl a prohlásil, že česká společnost ještě není připravena.

Viděl jsem jednou zabijačku a pan řezník prohlásil, že se musí čuník nejdříve připravit.

Nebojte Berndte, vydržte. Počkejte ještě rok.
Za rok bude čuník připraven.

A přimlouval bych se, aby byla premie světlonošům vyplacena.
Neflákali se, opravdu se snažili.

Zvláště pan Stejskal, brouček náš svatojánský, ten svítil na pasece i ve dvě ráno a vytrvale zpíval.
Holahýholahýjahou
http://www.youtube.com/watc...
31. 08. 2010 | 14:50

Rumcajs napsal(a):

Tebe to komunisti učili jinak Matyáši ?
31. 08. 2010 | 14:59

Lucie napsal(a):

Dobrý den, pane Krištofe!

Zajímavý článek. Jsem o něco málo mladší než vy, takže válku jsem pochopitelně nezažila. Jsem ze smíšené česko-německé rodiny. Ta češtější část rodiny byla vyhnána ze svého domova po Mnichovu, tu němečtější čekalo to samé po válce. Pikantní bylo zvláště dokazování těch členů mé rodiny, kteří byli papírově Češi, ale kulturně a jazykově spíše Němci, že jsou Češi (ne vždy se zadařilo). Nemoci někam patřit je problém, stejně jako vědomí, že vás mohou kdykoliv vystěhovat. Proto bych se u Němců i Čechů přimlouvala za to nevyhánění.
31. 08. 2010 | 14:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa Řepa:
"To je štafetový běh." Přesně tak!
31. 08. 2010 | 14:59

Pepa Řepa napsal(a):

Dyť Berndt zabijačky tak rád.
Je to na něm vidět, řekl bych.
http://bigbloger.lidovky.cz...
31. 08. 2010 | 14:59

Rumcajs napsal(a):

Vykydal:

Asi ho založili dobře, když se tady uživí i takový nýmandi, jako je Vykydal.

P.S.

Jsi si jistý, že píšeš k věci ?
31. 08. 2010 | 15:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajsi, chápu, že v jeskyni Vás slušnosti nenaučili. Bylo by dobré, kdybyste si uvědomil, že tady jste mezi lidmi.
Jo, a taky se něco doučil z histórie, neselektívně. ☺
31. 08. 2010 | 15:04

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
ono to"spojenectví"Hitlera se Stalinem bylo jen na oko a z jediného důvodu - Hitler potřeboval linii pro přepadení SSSR. Nacisti určitě neměli v plánu se dělit dlouhodobě o svou kořist se sověty. Každopádně asi se pak nestačili divit, když jim Hitler vyhlásil vyhlazovací válku. Tak jak Jamamoto prohlásil po přepadení Pearl Harbouru - vzbudili jsme spícího obra - tak totéž platilo o sovětské armádě.
31. 08. 2010 | 15:08

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Copak Ti hochu přišlo neslušný ?

A co jsem z tá historie napsal špatně ?
31. 08. 2010 | 15:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
A nepij tolik. Brání ti to pochopit i celkem primitivní analogie.

Vše si asociuješ s čůčem a kde ho sehnat ve slevě. Zeptej se existenčních trosek - svých zaměstnanců. Díky almužnám, které jim platíš mají ti chudáci dokonalý přehled a dokonce ti řeknou, kde ti ho dají na dluh.

Ty, za ty nízké výplaty taky můžou socani a komouši ? Nebo zlá Severní Korea a Castro ?
31. 08. 2010 | 15:12

Jemnický napsal(a):

Marcus Agrippa

Podrobnosti ze závěru války na Moravě a v Brně jsem shodou okolností mohl vyslechnout v pondělí od pamětníka, velmi vzdělaného člověka - psychologa, který vše zažil tak dramaticky, že je to na román. Je možné, že jsem zaměnil Kounicovy koleje za Špilberk, pak se omlouvám. Ta fakta a psychologický výklad těchto činů mnou velmi otřásly.

Spoustu podrobností jsem také slyšel od svého dědečka. Je podivuhodné, že ukrutností na Němcích se dopouštěli především komunisté a kolaboranti. Ti stejní se pak vyřádili v padesátých letech na nekomunistech.
31. 08. 2010 | 15:12

Rumcajs napsal(a):

Marcus Agrippa:

A co tím chceš říci ? Co to na to mění ? Copak mafiámi mezi sebou nespolupracují jen na oko ?
31. 08. 2010 | 15:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Takže naposledy, loupežníku: pokud máte dojem, že jsem Vám dovolil mi tykat, je veskrze falešný, ještě jsem úplně nezhloupnul. Takže si to v hlavě nejprve srovnejte a potom se můžete na mne obracet. Ale slušnou formou.
31. 08. 2010 | 15:16

Rumcajs napsal(a):

Vykydal:

A kolik platíš lidem ty ?
31. 08. 2010 | 15:17

vlk napsal(a):

Jemnický
vážený kolego, promiňte, že jsme autorství té opravdu skvělé definice přisoudil Targusovi.
díky za ni. Je hutná a brilatně výstižná

Rumcajs
ne nejsou opravdu nejsou.
Na d ruhou světovou válku bylo zaděláno daleko dříve . A bylomožno jí předejít.
Kdyby
Anglie a Francie zasáhly , když
1- Německo vypovědělo omezující linici pro výstavbu armády dle Versailles
2-kdyby reagovaly na obsazení Sárska a Poruří Wehrmachtem
3-kdyby reagovaly na Anschlus s Rakouska
4-kdyby nebyly podepsaly Mnichovskou smlouvu
5- Paktu hitler s-Stalin s e také dalo velmi snadno zabránit, kdyby byli, zejméan britové aspoň trochu poctivě byli vedli jednání s Ruskem o spojenecké smlouvě. Jednali o ní skoro tři roky. Velmi polovičatě.
Patk mezi Německem měl být původně podepsán asi deset dní dříve. Nicméně Stalin posla do Berlína osobní ždost , aby z naléhavých důvodů byl termín podpisu posut. Tím naléhavým důvodem, milej zarostlíku, bylo něco, co NA Růžku nenastuduješ. Totiž to, že v Moskvě ještě mělo proběhnout jedno kolo jednání s Francouzi a Brity.
Až po jeho skončení s nulovým výsledkem Stalin definitivně rozhodl.
A někdy až budu v důchodu s e chystám o paktu Hitler - Stalin napsat takovou hodně delší úvahu. Která se ti určitě nebude líbit.

No ale do té doby si něco zkus nastudovat sám. Zkus třeba heslo Sykes -Picotova smlouva.
Pro začátek. a pro rozšíření svých obzorů.
ze svých zdejších vystoupení vynech jakékoli historické reminiscince. Mohu li ti přátelsky poradit.

Jo te´d koukám, že ti píši totéž co Matyáš. Takže se jdu sám nad sebou pro jistotu zamyslet. jestli náhodou , opravdu náhodou , nakonec nejsi člen - korespondent Historicého ústavu akademie věd.

Po pauze - nejsi . Jsi pořád jen ten studen z Růžku.
Takže s enedá nic dělat, ale jsou okamžiky, kdy vidí svět stejěn jako Matyáš.
A to jak jistě uznáš Rumcajsi, je opravdu na pováženou. To to s tebou zcela jistě vypadá hodně na levačku.
31. 08. 2010 | 15:20

hoven napsal(a):

targus,
ty seš jenom scovyžírka, co nic neumí a jenom závidí.
31. 08. 2010 | 15:24

mb napsal(a):

ZM ... jsem sudeťák ... českej sudeťák ... a mrzí mě že je tu víc romů ... kteří sem přišli z východu ... než němců ... které jsme odlifrovali na západ ( a pár jich přitom taknějaksoudružsky povraždili )

to víte zbyňku .... lepší už to nebude .... at zije benes ... vivat
31. 08. 2010 | 15:24

Marcus Agrippa napsal(a):

Jemnický:
ne ne. Na Kounicových kolejích byly šibenice a popravovalo se i střelbou. Já jsem o tom prodeji vstupenek jen četl i o Špilberku, tak mě to překvapilo, že podobný morbidní postup praktikovali brněnští Němci na obou místech - zkrátka"kultivovaná"zábava panské rasy.
31. 08. 2010 | 15:25

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Jsem zvyklí vykat jenom lidem o kterých něco vím,znám jejich tvář nebo kteří volí tady takovou formu rozhovoru že mi tykání přijde nevhodné .(Např.jarpor,Muller,Tata.. atd). Ty jsi pro mě jenom nick, za kterým se může schovávat desetiletej frocek .

Nezlob se , ale vykat někomu, kdo se tu vyjadřuje jako dlaždič, mi přijde nevhodné.
31. 08. 2010 | 15:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Takovým, jako jsi ty, nic. Nic mi totiž nepřinášejí.
Jenom prudí.
Takže v tomto kontextu celkem fandím onomu ustanovení o propuštění zaměstnance na hodinu, bez udání důvodu. :----()
31. 08. 2010 | 15:27

Carlos V. napsal(a):

vlku,

miluju historicka kdyby
kdyby Hitlera trefil v prvni valce srapnel
kdyby se Gabcikovi neotevrel padak
kdyby Hess letel do Moskvy misto Skotska
kdyby puma atentatniku Hitlera zabila
kdyby Hus na hranici odvolal

ale co z toho ...
31. 08. 2010 | 15:28

mb napsal(a):

a propos vlku, jak se vam libila žakova veta : Minulost totiž nelze posuzovat jinak než z dnešních měřítek.

predpokladam, že jste bud zvracel, nebo to druhé ....

kazdopadne dobre vam tak ...
31. 08. 2010 | 15:30

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Přemýšlím, která věta z toho tvýho příspěvku je k věci.
Nemůžu na nic přijít.

Tak se Tě zeptám znovu.

Obsadili komunisti s fašisty Polsko nebo ne ?
Pokračovali komunisti směrem do Skandinávie ?

A neokecávej to.
31. 08. 2010 | 15:31

Jemnický napsal(a):

Pepa Řepa

Bratře Pepo, pravda, hlava mi to už nebere, koukám jako blázen, co upřimné lítosti tryská z přečistých srdcí a bolestných slz se najednou řine z nepřeryvného pláče opuchlých očí.
Autor, co žije na vysočině, se dojímá nad tím, jaké to bývalo v Brně multikulti. Já mám pár kilometru od chalupy spoustu pomníčků zavražděných Čechů a Moravanů těmi bezbrannými íbrmešinocenty. Neviděl jsem tam procesí ani našich flagelantských plaček, ani papulatých posseltů. I když je tam moc hezky a na výlet jako stvořeno. Ve vesnici už žijí jen chalupáři, tak tam kytku dá málokdo, přesto tam v květnu je.

Krásné jsou vzpomínky na kožené holínky.
Na koncentráčnické mundůry se tak krásně nevzpomíná.

S pozdravem,

Jemnický
31. 08. 2010 | 15:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajsi, jste lhář.
Nevyjadřuji se jako dlaždič.
31. 08. 2010 | 15:39

dabei napsal(a):

V příhodách kněžny Zaháňské jsem zapoměl dodat,že své jediné dítě měla vlastně s milencem své matky,vlastnicí aristokratického salónu v Berlíně.Co je etnicky na r.okolo 1800 zajímavé? Že po nesmírně dlouhé době,je to konec (nebo začátek etnického konce u Baltů) dvou prastarých pangermánských etnik: V době turecko-ruských válek dožívajících na Krymu z dob říše Římské Krymských Gótů a v době polsko-ruských válek-Livonských Teutonů z raného středověku.Obojí germánská etnická minus probíhají za silné germanizace ruského samoděržaví a carství.Viz i druhý manžel Kateřiny Zaháňské-kníže Trubeckoj.
Na jednu okolnost etnicko-sociálních dějin často zapomínáme (i teď v čerstvé velké EU).Že feudalismus (Monarchie,šlechta) bylo to co po pádu říše římské otrokářské vedlo od provincií k vytvoření velkých národních států.V 18/19 století kdy tato tendence již probíhala 1300 let byla silná tendce na rozdíl od posledního období říše Římské-stěhování národů-stěhování nyní hranic těchto národních států-viz třeba tři po sobě jdoucí dělení Polska.A tak např.Řekové (Phanars),kteří existovali subautonomně pod Turky po pádu Cařihradu 1451 přímo v něm, se po r.1800 mohli stát vlivnými vévody v oblastech dnešního Rumunska.Pás zemí od Bulharska,přes Rumunsko,Ukrajinu,Polsko k Baltským zemím prožíval pod vlivem carské vojenské síly a s ní spojené současně germanizace veškeré evropské šlechty,včetně Ruska (nešlo více o bělohorskou katolizaci rakouskou,spíše o pruské Hohenzollerny,Berlínské monarchisty apod.) podložím monarchistický národní bum,trvající až do konce druhé světové války,celé devatenácté století.Šlechta,která byla zchudlá růstem bohatství kapitalistů,hledala náhradu v placených politických státních funkcích,z úplat protekcemi bohatým kapitalistům přes územní zisky.Tak se po německu germanizoval nadlouho na přelomu 19. a 20.století celý Balkán,Pobaltí.Je třeba vidět,že když lidové masy začaly být spolúčastníkem dějin velmi silně začátkem 20.století-nelze bylo oddělit formálně národní aspekty od masově-etnických a sociálních v té době jednoduše.Protože vyjednávání o územích,která Lenin nazýval imperialismem pro zisk a trhy,byla spojena s revizí stále ještě platných mnoha národních úmluv,na monarchistickém základě a stále činnými monarchisty.Kdykoliv se to obešlo,jako v historii pobaltských republik 1919-20-mezinárodní kontrolní orgány Versailes apod.tomu učinily přítrž vojensky a diplomaticky.Nebylo možné zastavit stovky let trvající monarchistickou politiki území národů naráz.Navíc za různá staletí se přemístily a rozrostly početné cizí menšiny.Genocida,jakou nacisté spáchali na židech všech jimi okupovaných bývalých politicky monarchistických územích,někdy s nimi v souhlase, se nezakládala na politickém vlivu Židů:ti se po celá staletí místní politiky neúčastnili.Mohli mít tradičně vliv pouze na finance a obchodní politiku.Švédský král po r.1526,to je po porážce Evropy Turky se začal nazývat mj. i králem Gótů a Vandalů.To mohlo být i podezřením na to,že tím zesílí útisk a emigrace repatriovaných v Cařihradu od r.550 Gótů a Vandalů po porážkách od Řeků.Vlast Wendů-možných praslovanů,oficiálním názvem ležela v Livonii-Kuronsku-Semigalii-níže na mapě k jihu pod Švédskem.Většina evropských monarchií padla okolor.1945.Pruská tradiční šlechta byla od léta do konce dubna 1945 vyvražděna Hitlerovci na základě účasti na atentátu na Hitlera (v počtu stovek).Tak vlastně r.1945 je z hlediska jednoho z více druhů činností nacistů (jako pokus o světovládu,zničení komunistů a Slovanů)a SS je koncem i dvou historických entit feudalismu astředověku,trvajících v jeho řádu tisíc a více let:šlechty-pozemkových vlastníků a židů-finančníků,obchodníků.Byprodukt.
31. 08. 2010 | 15:45

Jemnický napsal(a):

Vlk

Ten výrok je skvělý, ale nejsem autorem. Domnívám se, že to je opravdu Targus, jak jste uvedl.
Souhlasím s vámi, že na vzniku druhé války se podíleli evropské velmoci.
Kdysi vyšla kniha od pátera Vrby (1926?) "Příčiny vzniku druhé války světové" (někdo my ji nevrátil). V té knize byly celkem velmi přesně popsány postoje velmocí a jejich nutné následky. Přeji vám čas na napsání úvahy o přepadení Polska. Je to velké téma.

S pozdravem,

Jemnický
31. 08. 2010 | 15:50

Jemnický napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Zbyňku, Zbyňku, zase vás musím kárat? Wolf za dveřmi a vy se perete s Rumcajsem a narušujete vyučování.
Za trest napište pár fakt o soužití Němců a Čechů v Brně.

Jemnický
31. 08. 2010 | 15:53

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Uklidni se brouku. Ty jsi mě napadl, ačkoliv jsem napsal jen his.data, které zná každé malé dítě.
Napadení Polska Sověty , následná genocída v Katyni, spojenectví s fašisty - to jsou neokecatelný fakta.

Tvá reakce byť bez sprostých slovíček byla na úrovni nedoučeného dlaždiče.
31. 08. 2010 | 15:54

jezevec napsal(a):

Blogy a diskuse na téma poválečných vztahů Čechů a Němců jsou pro mne zajímavé, ale už je toho moc. Nestačím vstřebávat.Ale přesto jednu poznámku. Je zjevné, že pro Němce všechno skončilo 8.5.1945 a po tomto datumu je všechno bezpráví.Rád bych připomenul, že taková emocionální věc jako je soulož, nekončí výronem semene, ale má své doznívání. Proto je třeba Němcům stále vysvětlovat, že válka měla také své doznívání!
31. 08. 2010 | 15:55

mb napsal(a):

jj jezevec ... melo to doznivani ktere(ho) vyuzili čeští sadisté, kolaboranti a chamtivci .... nihil novi sub sole ....
31. 08. 2010 | 15:58

zdesta napsal(a):

Rumcajs. Máš tam chybu."Obsadili komunisti s německými socany Polsko nebo ne?"
31. 08. 2010 | 16:02

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

Nazdar dědku !

Tys tomu dal korunu. Souhlas.
31. 08. 2010 | 16:05

Karel Mueller napsal(a):

Milý Rumcajsi,

neokecatelná fakta jsou tato:

V roce 1938 Mnichov. Účast GB, Itálie, Francie, Německo. Polsko a Maďarsko poslalo do Mnichova požadavek na rozbití ČSR. Zejména na tento polský požadavek se později odvolávali angličtí mnichované.
V Berlíně se chystal generálský puč, dnes je vcelku jasné, že by bez Mnichova došlo k vojenskému převratu s cílem likvidace Hitera.

SSSR a USA mnichovskou smlouvu odmítly. SSSR vyzvalo GB a Francii k vytvoření jednotné fronty prot Hitlerovi. Nic z toho nakonec nebylo, můžete si přečíst proč.

1.9.39 Německo napadlo Polsko. 2.WW začíná ... na Rýně sedí 90 opanceřovaných anglo-francouzských divizí proti 30 pěším. Kdyby chtěly, byly by Berlíně za dva týdny. 17.9.39 je Polsko na kolenou. SSSR překračuje polskou hranici a zabírá území s ruskou a ukrajinskou menšinou. Totéž, co Poláci rok před tím dělali nám.

Hořké plody? Jistě.
31. 08. 2010 | 16:12

Targus napsal(a):

To hoven:

Milý hovniválku, něco kromě trapných nadávek by tam nebylo? Mez diskutéry tohoto kalibru mi to připadá HÓÓÓDNĚ slabé...

A Stejskal nemaže a nemaže. Asi budu muset začít chválit pochrochtávajícího Berníka.
31. 08. 2010 | 16:15

Targus napsal(a):

To vlk a Jemnický:

Nevím, který výrok máte na mysli. Pokud míníte větu "Kdo seje vítr...", rozhodně jsem měl dosti předchůdců, to jak zapálených komoušů, tak i americké protějšky.
Ne že bych se rád nechlubil cizím peřím, ale tohle by bylo fakt dost okaté...
31. 08. 2010 | 16:20

Michal Macek napsal(a):

jezevec:

mate pravdu.nemci si mysli ze to pro ne skoncilo tim ze si Hitler prostrelil hlavu.stejne nechapu jak to je mozny ze si v klidu spachal sebevrazdu a nechal se spalit.byt nemci co k cemu kat ho zastreli sami a telo predaji spojencum.nebo lip,svazat ho a predat ho ziveho.pak by se snad dalo rict ze to tim skoncilo.historici pisi ze to bylo hitlerovym charisma,ze po jeho sebevrazde se "narod probral z hrozneho snu" a takovyhle kecy...
31. 08. 2010 | 16:20

Rumcajs napsal(a):

Karel Mueller:

Co tyto fakta mění něco na tom, že německý socan spolupracoval s ruským bolševikem a společně začali 2.sv. válku ?
31. 08. 2010 | 16:24

xxx napsal(a):

To autor: krátce. Hezky blbej canc!
31. 08. 2010 | 16:34

*** napsal(a):

Rumcajs

ZM, vlk a mnozí jiní zde mají historii v malíku. Nebo se tak alespoň tváří, u nich s běžným školním dějepisem moc neuspějete, musíte jít více do hloubky problémů i situací a znalosti podstatných souvislostí. To pak vlk usoudí, že "druhá strana" má jakous takou úroveň a ZM si odpustí obvyklé duchaplné jedovatosti.
***
Oni si to tak přejí, tak vám držím palce. Více studujte a méně střílejte na asfaltové holuby, i když v základním prostředí máte pravdu. Je třeba stále více znát - budete mít tedy méně času na Manku a budete více hoblovat historii.
***
31. 08. 2010 | 16:35

Rumcajs napsal(a):

***

Neš se plácat v historii, budu radši hoblovat tu Manku.

P.S.

Nemyslím, že by další studium mohlo cokoliv změnit na tom, co jsem napsal. Tohle se dá leda okecávat, popřít určitě ne.
31. 08. 2010 | 16:40

Karel Mueller napsal(a):

Rumcajsi,

válka, začala 1.9.39, za dva dny se připojila F a GB, Rusko až 17.9. Nelze tedy říct, že SSSR začlo válku společně s Hitlerem.

Vidím, že pro Vás je socan jako socan, nejspíš ... tedy Hitler je něco jako Paroubek, že?

Pokud si myslíte, že západ s Hitlerem úzce nespolupracoval - mnohé firmy obchodovaly i během války, tak se pohybujete oblasti sci-fi.

Pokud jsou pro Vás mnou uvedené skutečnosti nepodstatné, tak se samozřejmě nedá nic dělat.
31. 08. 2010 | 16:46

krokus napsal(a):

Targus:

Ne, jde o výrok: "Opět pokus dát rovnítko mezi genocidu a vraždu." z některé z předchozích debat.Vlk ho cituje ve svém prvním zdejším příspěvku.
31. 08. 2010 | 16:50

*** napsal(a):

Rumcajs

vždyť říkám, že máte v základech pravdu. Hoblovat Manku plně schvaluji, ještě to doplňte skvostnou květinou a s historií si nemusíte lámat hlavu. Početný roj Cipísků si s historií poradí velmi rychle - více než rada mudrců. Je to takový arabský způsob, ne?
31. 08. 2010 | 16:53

Michal Macek napsal(a):

karel Mueller

mate pravdu - USA obchodovaly s 3.risi az do Pearl Harboru (dokonce dodavaly zbrane a benzin)
31. 08. 2010 | 16:53

zdesta napsal(a):

Rumcajs. Já jen tak,protože jsem měl dojem,že jsi zapomněl na socany jako takové.U tebe nezvyklé opomenutí.Navíc bych přehodnotil vlivy odborových předáků,na př.A.Kruppa a.t.p.
31. 08. 2010 | 17:16

Rumcajs napsal(a):

Karel Mueller:

Nějak nechápu kam tím míříte. Že začalo Rusko válku "až" 17.9, souhlas. Nic proti. Ale začalo ji jako spojenec fašistů a díky připomínce Zdesty, ještě spojenec socanů a odborářů. Na druhé straně byla Francie a GB.
Tvrdím snad něco jiného ?

No a pokud použiju Vaši logiku, pak, pokud dneska západ obchoduje s Čínou a ta někoho napadne, jsou agresoři vlastně všichni.

Rozumím tomu dobře ?
31. 08. 2010 | 17:59

Petr Havelka napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

jdeme na to.

http://www.businessinfo.cz/...
jaký dáme název.

FlagelantPro
LamentSD
PC/BSDM

Budeme muset rozjet reklamní kampaň.

Třeba:

Nevyženeš bližního svého zadarmo

Konkurence by mohla:

Nevyvraždíš bližního svého nadarmo
31. 08. 2010 | 17:59

Michal Macek napsal(a):

ja vim ze je to mimo misu ale nevite nekdo proc nejsou diskuze pod clankama op bratislavskym masakru?
31. 08. 2010 | 18:19

poste.restante napsal(a):

člověk by řekl, že na téma divoké odsuny a 2. svět válka už bylo v posledních týdnech napsáno prakticky vše, co mělo smysl.

A ejhle.
Zase se našel jeden intelektuál, který cítí potřebu se masochisticky pitvat v zahojených vředech, či mu právě došlo, že by měl posypat svou hlavu (vlastně spíš naše hlavy) popelem za to, že naši otcové a dědové nebyli vůbec žádní svatouškové a napáchali také občas i nějaká ta svinstva, na která zrovna pyšní být asi nemůžeme.

Jenže mi to už opravdu začíná připomínat nekonečné seriály a la Dallas či Ordinace v růžové zahradě.

Ještě, že se aspoň Rumcajs (zřejmě omylem) díval včera na ČT2, kde byl dokument o začátku 2. sv. války a tak to tady trochu ¨"oživí".

Opravdu mi začíná být tohle permanentní rýpání v exkrementech proti srsti.

Obzvláště proto, že těm prvotním obětem války, nevinným lidem, odbojářům, bez ohledu na barvu jejich partajní knížky, vojákům, bez ohledu na to, zda přišli z východu či západu, partyzánům a vůbec obyčejným lidem, se nevěnuje téměř nikdo.

Zřejmě to není in, ani cool.

Vyzývám proto stálé blogery, kteří zažívají v poslední době stejné pocity jako já:

Napište příběhy lidí ze svého okolí, které znáte anebo jste slyšeli vyprávět.
Popište zvěrstva a zločiny, které se odehrávaly v časech Protektorátu. Ať víme všichni v jakém rozpoložení myslí se nacházeli ti "čeští vrahové, kteří se mstili na nevinných Němcích".

Mám pocit, že je nutno začít vyvažovat tuto kampaň.
A obávám se, že od oficiálních médií se toho nedočkáme, až na pár výjimek, kterýmž budiž čest.
31. 08. 2010 | 18:27

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

Opravdu by mi zajimalo jestli jen tak provokujete nebo už jste tak zaslepen,že hitler byl socan,dobry tady se da použit určity uhel pohledu podle mě scestny ale pro vas zase muže byt muj pohled zcestny,ale vytrhavat věci s kontexstu jen že se vam to hodí ohledně jen s čire nenavisti k rusum,ohledně toho okecavaní to dělate bohužel jen vy,prostě tady jsou jasna fakta,nebyt mnichova nebyl by ani hitler,to že rusove po obrovske chybě velmoci a ustoupení hitlerovi a naslednem přiživení rusu byl jen dusledek mnichova,koněčně oni ty rusove to priživění dostali pak spatky bohatou měrou,všechna fakta jsou proti vam,fakt datum začatek valky a vstup ruska do valky je holy fakt at dělate co dělate 16 dni vam tam faliruje,když pomineme sovislosti,,ktere se pominout nedají,, tk hola fakta ukazují kdo zde okecava,

ps jestli to ma byt provokace tak i tak je to velice nepovedene,jo kde ty lonske sněhy jsou,kam vas ta zaslepenost přivede,?1+1JE VŽDY 2 BOHUŽEL NIKDY NE 16
31. 08. 2010 | 18:29

jezevec napsal(a):

to mb
Ve válečném doznívání je všechno, tak jako je v lidech všechno.Proto žádná doba není ideální, protože lidé se nechovají ideálně. Vždycky narazíme na směsku.Proto k válečnému doznívání patří sadisti i prezident Beneš se svými dekrety.
31. 08. 2010 | 18:32

Rumcajs napsal(a):

tata:

Nezlobte se pane Tato, ale že Rusové napadli Polsko a Finsko díky Mnichovu, tak to při vší úctě se snad ani nedá nazvat demagogií ale rovnou pitomostí.Tady bych odkázal na příspěvek Carlose.V. Líp to napsat neumím.

Hitler socan byl, s tím se nedá nic dělat. Jeho úderná hnědokošilatá jednotka byla dokonce vystavena na ideách násilného zničení kapitalismu a zavedení sociálního státu. Jedinej rozdíl proti bolševikům byl, že oni to prokládali nacionalismem.

No a nenávist k Rusům ?

Jsem z 50%, čech, z 25% němec a z 25 % rus. Necítím nenávist ani k jednomu.

poste.restante :

Máš pravdu. Díval jsem se.
31. 08. 2010 | 18:43

jezevec napsal(a):

Mám pocit , že diskuse začíná zkomírat a proto navrhuji tečku : Jedenácté přikázání - Vyženeš každého, kdo tě chtěl poslat do plynu !
31. 08. 2010 | 18:45

mb napsal(a):

souhlas s jezevec ... jen bychom z vraždění sudetských němců a zabírání jejich majetků neměli dělat hrdinství a český národní totem / tabu ... o kterém se nediskutuje a nepochybuje ... případně pokud to někdo udělá, tak že je národní nepřítel ...

souhlasím s vaším občanským přístupem .....
31. 08. 2010 | 18:46

Michal Macek napsal(a):

jezevec:

:DDDDDD
31. 08. 2010 | 18:47

mb napsal(a):

jsem se koukám přepsal ve smyslu předhodil .... myslim stransky ... když se ho ptali ti staří lidé proč musí odejít ... tak jim ukázal číslo na ruce z koncentráku ... a oni se ho ptali, co to je ( co to znamena )

((( staříci na vesnici njn )))

( od te doby treba stransky (oldrich) zacal mezi nemci rozlisovat .... njn .... rozlisovat, rozlisovat, rozlisovat, diskriminovat, diskriminovat, diskriminovat ...
31. 08. 2010 | 18:50

dennis napsal(a):

Odsun Nemcu probehl za straslivych ahumannich podminek. S tim se slusni lide nemohou smirit.

Na uzemi Ceska uz petasedesat let neni zadna signifikantni nemecka mensina. Je nekdo, kdo se s tim nemuze smirit?
31. 08. 2010 | 18:55

Rumcajs napsal(a):

jezevec:

I komunisty ?
31. 08. 2010 | 18:57

Michal Macek napsal(a):

dennis:

clovece jestli odsun nazyvate "straslivy a ahumanni" tak jak byste nazval treba osvetim nebo radeni japonciku v nankingu?
31. 08. 2010 | 19:01

Vico napsal(a):

Nekonečný seriál pokračuje. Prej někým řízená štafeta. Když už je 350.díl, málokdo si pamatuje začátek.

Tak, aby bylo jasno, "začal" to europoslanec Zahradil, který dostal záchvat letního vzteku.

Já myslím, že to nebyl letní vztek, ale silně virulentní letní úplavice.

Takhle nějak před lety nastal exodus "nepřizpůsobivých" do Anglie. Investigativci z Novy v čele s panem Josefem Klímou o tom natočili velkou reportáž, která se stala popudem k masovému přílivu Romů do imigračně vlídné VB.

A kdo je vítěz? Ten, který už mnoho let z tohoto soudku čerpá palivo pro svůj politický let.

Jan Zahradil.

Dle pravidel klasické detektivky dle Agáty Christie je vrahem vždy zahradník.

V tomto případě nikoliv zahradník, ale Zahradil.
p.s. kdo o tom Měníně vlastně píše? V Evropě včetně Německa ticho po pěšině. Do světového tisku se dostal vrah z Děvínské Nové vsi.

Měnín ? I don't know
31. 08. 2010 | 19:10

Emissary napsal(a):

Jezevec:

nikoliv, neskomírá.

Panové Rumci a Zbyněk M. by se neměli hádat o prkotiny. Příčina předchází následku, ale následek generuje další příčinu, a tak dokola.

A Rusko mnohokrát dokázalo vyhrát válku a výsledek války využít ve svůj prospěch. A také nejde omluvit paktování s fašisty jen za účelem oddálení války.

Zdravím, Zbyňku, Rumci. :)
31. 08. 2010 | 19:19

Zbyněk napsal(a):

Stále slyším že Sudeťáci křičeli že chtějí do říše,nevím jestli všichni.Je to zapeklité a stále mi nejde do hlavy proč jsem padesát let neslyšel a neslyším dodnes, že tam chtěli také Slováci a slyšel jsem že všichni.
31. 08. 2010 | 19:21

vlk napsal(a):

No tak vyřídíme zase poštu:
Carlos V
Soudím, že je drobný rozdíl mezi vašimi a mými kdyby. Vaše jsou ve smyslu klasického, co by kdyby, spekulace.
Moje kdyby jsou jiná.
Jestliže si někdo v mírové smlouvě vymíní , že jeho poražený nepřítel něco nesmí, například postavit a znovuvyzbrojit armádu, jestliže si vymíní, že nesmí obsadit a provádět správu jistého území, jestliže podepíše spojeneckou smlouvu, jestliže má za normální , že dodrží princip na kterém postavil systém států po světové válce , totiž Trianon, který výslovně zakázal spojení Německa a Rakouska a pak na nic z toho nereaguje, připomíná mi chlápka ,, co položí ke své ochraně kolem baráku minové pole, aby následně zahodil plány a po bujarém mejdlu si do toho minového pole vyrazil na procházku.

Rumcajs
Jo , místo studia historie jdi hoblovat Manku. Jednak je to příjemnější, jednak je to snazší a jednak tím uděláš radost nejen sobě.
Nicméně , vezmi na vědomí, že německý socan, jak opět co by „historik“ píšeš, v době zahájení války byl už byl dávno v koncentráku. Já chápu, že někdo jako ty jde po verbálních symbolech tedy národní socialista pro tebe nutně musí být socan. Takže když s e někdo jmenuje národní socialista třeba v Čechách, musí to nutně být, podle toho, jak se to tobě zrovna hodí, tu nacista tu komouš. Nepochybně to bude platit i pro prezidenta Beneše a například i Miladu Horákovou. Oba byli národní socialisté.

No ale někdy zkus to heslo , co jsem ti dal, nastudovat. Jen tak. Třeba tě něco napadne.

A ohledně ruského vstupu - on už ti to napsal Karel Mueller, jak to s tím vstupem koho do války bylo.
Jeho osud a na které straně měly v rukou Anglie a Francie. Mimochodem - mám pro tebe další informaci. Polsko se v roce 1936 pokoušelo v Berlíně vytvořit s Německem pakt proti Rusku. A to dokonce i za předpokladu, že by šlo o válku útočnou.
A ohledně Finska? Jistě , byla to odsouzeníhodná válka . Útočná. Ale měla jednu zásadní souvislost. Nicméně , to ž bych šel dále , než chci. Ty bys to nepochopil a já si to hodlám držet pro svůj eventuální esej.

Targus
Ne nejde o výrok kdo seje vítr.. Ten je z bible, pokud s nepletu.
Jde o jiný . o jednoduchou ale naprosto trefnou námitku, že flagelanti a vciťovačí se zkrátka snaží udělat rovnítko mezi vrahem a jednoduchou vraždou a masovým vrahem a genocidou.
31. 08. 2010 | 19:26

tata napsal(a):

PANE RUMCAJS

mohl byste mi teda napsat jak by asi napadli spojence nebyt mnichova byli by v koalici proti hitlerovi,holt po mnichovu si přihrali svoji mocenskou polivčičku,nebyt mnichov nebyl by hitler napadl Polsko,,,jestli vam něco řika tak hitler zabranim československa ziskal dost vyzbroje,,no a kdyby hitler nenapad polsko ,rusove by se neodvažili urvat polske uzemí,i kdyby nebyli v koalici,,dost nepravděpodobne,,neryskovali by konflikt s velmocemi,takle bylo jasne že velmoci maj starost s hitlerem a oni si urvou svuj krajic,no o hlouposti bysme si mohli povidat.

SPOJENECTVÍ S HITLEREM,BYL DUSLEDEK Mnichova,ač čas ukazal že zrovna tak špatne jak Mnichov,dokumenty mluví jasně,nebyt mnichov,nezabral by nas,nasledně Polsko,tudiž stalin by NEMĚL MOŽNOST SI URVAT SVUJ KOUSEK.

o socanovi hitlerovi se nebudu dohadovat,je dost historiku co toto tvrdí a opak je dost co to považují za hloupost spiš pravda je že využil jak kapital tak masy,což o mnichovu s vami bude tu zaslepenost malokdo sdilet,vy tady argumentujete bez sovislostí,navic rusove nebyli spojenci hitlera jen měli pakt o neutočení což je dost velky rozdil,to že využili pak přiležitost je svinstvo ale nikoliv spojenectví s hitlerem tudiž argument že začali 2s valku spolu
31. 08. 2010 | 19:36

Emissary napsal(a):

Tady ten vleklý spor,

připomíná spor Kapuletů a Monteků, hledají se Romeo a Julie. :)
31. 08. 2010 | 19:36

Pepa Řepa napsal(a):

To Havelka
flagelanti nejsou moc kreativní, hulvát by řekl, že to mají v hlavě vyšlehaný.
Já bych jim kampaň udělal, jedno oko by nezůstalo suchý.

Venku leje jako z konve.
U dveří německý ovčák.
Vystrčí čumák, couvne, zakňučí.
Ozve se hlas hospodáře.
To je slota, ani psa by nevyhnal.
Střih a záběr na procesí zbědovaných s žebřiňákem.Scéna jako ze sedmé pečeti.

Horizont a na něm:
Helmut v uniformě oberguppenfuhrera SS.
Ilsa z lampičkou se stínidlem z kůže Izáka.
Konrád ukrývající Mein kampf na prsou, jako staří písmáci Bibli.
Houf dětí v bílých podkolenkách, s padacími mosty hrozící pěstičkami.
Vpředu malý Berndt deklarující Es kommt der Tag.

A u cesty plačky lomící rukama a trhající svá roucha.Stejskal, Žák a embéčko v peřince.

Hnali by mě všichni, nikdo by nevěděl, koho jsem urazil víc.
Komu to ale prodat? Česká soda skončila a Zelenka točí Bábo přemluv vnoučata.
31. 08. 2010 | 19:44

Vico napsal(a):

Pepa Řepa : a co Talentmánie? Tam by to nevzali?
31. 08. 2010 | 19:50

stejskal napsal(a):

Nemohl bych se v tom snímku bičovat po obnažených plecích důtkami, pane Pepo Řepo?

Možná by to působilo ještě expresívněji a přesvědčivěji (vidím to spíš na něco ve stylu Roberta Wiena či film noir).

Hezký večer Vám i ostatním.

Libor Stejskal
31. 08. 2010 | 19:51

Rumcajs napsal(a):

tata:

Možná kdyby se starej Barkas nespustil se starou Barkasovou, nikdy by se nenarodil Hanibal a Římané si nemuseli dělat starosti.

Možná kdyby zavčas zbourali Sarajevo, nemuseli zastřelit Ferdinanda a nikdy by nebyla 1. světová.

To já ale neřeším, páč to nemá žádný smysl. Nebavím se o tom, jak se tomu mohlo zabránit. Říkám fakta a jak jsem už jednou psal, ty se dají jenom okecávat ale vyvrátit nikdy.

Vlk:

A ty hochu zase jenom okecáváš. Ale počkám si na tu tvou esej.
31. 08. 2010 | 19:58

Targus napsal(a):

Omluva diskutérům, dnes jaksi nemám čas vše pročíst.

Co se týká mého výroku o vraždách páchaných soukromými osobami a genocidou řízenou státem, stojím si za ním a tvrdím, že je to správná úvaha.
Není možno pokládat rovnítko mezi odsouzeníhodnými hromadnými vraždami páchanými třeba i organizovnými skupinami lidí a programovým vyhlazováním jednotlivých národů či etnik pohybujících se v řádů statisíců až milionů, coby důsledkem doktríny státního útvaru.

Byl zde zmiňován kříž, který nechali zhotovit v Anglii pro drážďanský chrám.
Já tvrdím, že to je ostudou Velké Británie, že takový kříž nedali vyrobit na státní náklady. Stejně jako je ostudou, že takto nečiní Německo ve všech státech, kde vyvraždili statisíce lidí jiné národnosti a jiného smýšlení. To vše za předpokladu, že se po nás požaduje stavět kříže a pomníky u každé meze, u níž se našly prozatím neidentifikované mrtvoly v méně než polovičním počtu, který nám byl slibován.

To dennis:

"Na uzemi Ceska uz petasedesat let neni zadna signifikantni nemecka mensina. Je nekdo, kdo se s tim nemuze smirit? "
Smířit se s tím nemohou sudetští Němci, Čechům to je celkem putna.

"Odsun Nemcu probehl za straslivych ahumannich podminek. S tim se slusni lide nemohou smirit. "
Zajímal jste se někdy, jak probíhalo vyklízení pohraničí, jak probíhaly pochody smrti - ale ty opravdové, kolik a jaké jídlo dostávali na lístky neárijci, atd., atd.?
Že tady napíše jeden idiot, že si Čecháčci za války nacpávali břicha, vy to zbaštíte i s navijákem?
Do smrti si budu pamatovat, co mi říkala druhá babi, že kdyby jim neposílala z Reichu rodina žrádlo, chcípli by na hlad a na tuberu.
Btw. co říkáte na ty lístky na do kina, vlastně na popravy na Špilasu? To asi bylo podle vás v poho, vašimi slovy humánní. Špagát na krk, sekerou za uši, devět gramů olova mezi paroží, vždyť to pro mnohé bylo vlastně vysvobození. Já se pak ale nedivím, že se našli takoví, kteří je po válce hnali ze štatlu svinským krokem a vůbec je netankovalo, že to jsou dědci a ženské s děckama.
31. 08. 2010 | 20:00

Pepa Řepa napsal(a):

To Stejkal
to je mi divnej půst. Včera jste vykřikoval, že držíte bobříka mlčení.

Vy budete s důtkami až v tom druhým díle.
V čele procesí jako při aššúra.
Šipka Munchen a vy půjdete v čele neoflagelantskýho procesí prosit Berndta aby se vrátil.
Vy , Žák, Hans-Jorg i Vico.

Berndt bude čekat u pluhu jako Přemysl Oráč a řekne:
Ja wohl mein pšítel, tak my se frátit, když vy jinak nedat.

Jasně, že by první díl nemohl bejt na barvu.
Druhej jo, bylo by to škoda.Berndt vypadá jako dobře živenej trpaslík z vietnamský tržnice,
A pak barva přece symbolizuje optimistickou budoucnost.

Ty clipy by trvaly každej max. 30 vteřin.
31. 08. 2010 | 20:09

Rumcajs napsal(a):

Targus:

Moje babička musela sledovat, jak židovskou část vesnice Němci postříleli a polomrtvé je zahrabali do hrobů. Ještě několik dnů se ty hroby prý hýbali. Ona skončila v koncentráku. Když slyšela Německy, odplivla si. Můj děda byl taky v koncentráku. Ale ani jednoho by nenapadlo vraždit. A už vůbec né děti a ženy.

Neomlouvej prasata. Tohle nedělali slušný lidé ani lidé kterým němci ublížili. Ti byli rádi že to všechno skončilo.
31. 08. 2010 | 20:09

stejskal napsal(a):

Jo, tak to jo, to je dobrý. Mně by to bez těch důtek snad ani netěšilo.

Kdo je to Šipka Munchen? Já jen, jestli také bude ochotný se bičovat, jinak s ním nikam nejdu. Na mně je spoleh, kromě bičování umím nasadit i velmi kajícný (někdo by mohl říct servilní) výraz.

O bobrech jsem tuším nic nepsal. Asi si to pletete s vedlejším blogem pana Bobka.

Libor Stejskal
31. 08. 2010 | 20:16

Vico napsal(a):

Pepa Řepa : Dík za roli. Fyziognomicky trochu připomínám papeže Benedikta XVI.,ale o deset let staršího.Navrhoval bych název díla "Letní záchvat"

V rámci klipu bych mohl nabízet ozdravný gutalax.
31. 08. 2010 | 20:30

Karel Mueller napsal(a):

Rumcajsi,

už odpověděli za mě jiní a tak jen tolik, že by jste se do těch dějin tochu začíst měl. Ale místo fundovaných "výkladů" zaměřených na to, co si o tom máte myslet, by jste měl začít harmonogramem, tj. co se stalo a nestalo i v předválečném období.

Nikdo tady neomlouvá vraždy žen a dětí. O co jde jsme řekli mnohokrát. Partie nebyla uzavřena a stále se hraje. O tom debatujeme na jiných blozích.

Našel jste někdy na aktuálně blog detailně popisující zločiny Einsatzgruppen na východě? Já ne.

Takže co chce vlastně básník říct? Jediný podtext všech těch kydů a připomínání domělých či skutečných českých zločinů je jen jeden: Byli jste stejní a nemáme si co vyčítat. To v lepším případě. V horším budou vykládat, jak jsme se měli za protektorátu dobře a jak jsme se po válce bestiálně chovali.

Pokud jsou ochotni tuto hru hrát i Češi (byť jsou za to samozřejmě placeni), tak to shledávám poněkud perverzní. Důvody jsme uvedli mnohokrát.
31. 08. 2010 | 20:30

Michal Macek napsal(a):

pepa repa:

proboha dooost :)) predstavil sem si pana Posselta jen v bederni rousce jak ore s parem volku....:DDDD to se neda!!!
31. 08. 2010 | 20:31

Pepa Řepa napsal(a):

Šipka-Nach Munchen.Šipa jako ukazatel směru.

Kam jinam byste pro Berndta šli?
Když nebude na poli u volů, bude v pivnici, kde jinde?
Voli by byli přirozeně z Čech.

Jinde by se takoví voli-jako my-nenašli.
31. 08. 2010 | 21:02

Michal Macek napsal(a):

pepa repa:

a kam se pak flagelantske procesi s berndtem vyda?no prece na vychod!prece je potreba novy lebensraum!
31. 08. 2010 | 21:16

stejskal napsal(a):

Jo ták, pane Pepo Řepo,

já myslel, že je to třeba nějaký Vámi používaný pseudonym či akronym pro Jana Rysa Rozsévače popř. Josefa Burdu, kteří by - coby alegorické figury - mohli jít v čele průvodu po mém boku.

Umělecký dojem (navozený tou nevtíravou a jemně ironizující poznámkou o stínítku z kůže Izáka) by se tak ještě umocnil.

S těmi voly to je též dobrý nápad. Myslíte, že bych si mohl říct o dvojroli?

Libor Stejskal
31. 08. 2010 | 21:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
"Říkám fakta " ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
31. 08. 2010 | 21:28

Pepa Řepa napsal(a):

Já bych tu dvojroli nebral.
Voli budou utraceni na mnichovských jatkách. Wurstu je třeba.
Kdo by s nimi do Čech tahal?
Tam je volů- kteří ještě postaví uvítací slavobránu -dost.
31. 08. 2010 | 21:30

AC napsal(a):

Jsem přesvědčen, že neustálé vyvolávání ducha minulosti se neděje jen tak pro nic za nic, je hanebně řízené -(štafeta).
Jeden, moudrý (ne modrý!) muž kdysi v 15.století prohlásil, že Německo bude pijavicí vesmíru, nechce se mi s jeho nadčasovým názorem polemizovat. Nicméně se zdá, že si naše více než slabá vláda sama pod sebou klidně podřezává větev.
31. 08. 2010 | 21:35

stejskal napsal(a):

Co bych pro smíření obou bratrských národů neudělal, pane Pepo Řepo.

Bral bych to jako oběť na oltář všeobecného porozumění v rámci velké společné rodiny rodiny evropského lidu. Považoval bych si to za čest.

Ostatně sekvence ve stylu Slaughterhouse-Five respektive The Children's Crusade: A Duty-Dance with Death by vůbec mohlo být docela stylovým vyvrcholením Vašeho svěžího dílka.

Libor Stejskal
31. 08. 2010 | 21:37

stejskal napsal(a):

Mimochodem to proroctví beznámého moudrého politologa z 15. století by tam mohlo zaznít jako takové drobné memento, řekněme něco jako třetí část dějové stavby klasického řeckého dramatu.

Pak by ovšem nutně musela následovat post dějová katarze ve smyslu smíření se sebou i druhými. To je samozřejmé. l.s.
31. 08. 2010 | 21:43

Michal Macek napsal(a):

o to prave jde - smireni narodu.ale co kdyz se nechceme smirovat?co kdyz proste nemce a rakusany fakt nemame radi?(jako oni nas)?
31. 08. 2010 | 21:50

stejskal napsal(a):

Ona by se ta vážně míněná agitka pana Pepy Řepy dala v nejhorším natočit i jako parodie, pane Macku ;-) l.s.
31. 08. 2010 | 21:51

Viola napsal(a):

Velmi se mýlíte

pane s cigaretou.

Mohlo by být k desateru přikázání přidáno ještě jedenácté - Vyženeš!

Protože i Ježíš z chrámu poáně vyháněl ty farizeje a zaprodance, kteří chtěli z chámu jen týt.
31. 08. 2010 | 21:54

AC napsal(a):

stejskal

Kdopak je ten Váš neznámý moudrý politolog z 15. století-snad nemá co do činění s tím mým?:-))
31. 08. 2010 | 21:55

stejskal napsal(a):

Podobnost čistě náhodná, pane AC ;-)

Ten můj říkal, že nejhorší jsou Islanďani. Od té doby si na ně dávám setsakra pozor. l.s.
31. 08. 2010 | 21:58

AC napsal(a):

Pane Stejskale,

sledujete dění posledních dní v Německu?
Nejenom v souvislosti s Tureckou otázkou. Byla vydána kniha (a v prvních 8 hodinách prodeje ihned rozebrána), která se jmenuje Deutschland schlegt ab a popisuje, že národy, stejně tak rasy jsou rozdílné geneticky a proto je nelze jednoho do druhého integrovat.
Není jistě náhodou, že právě tato kniha a právě v Německu, byla rozebrána tempem, o kterém se jiným nakladatelům ani nezdá!
Takže jenom tolik k současnému smiřování národů. Zítra v německé tv pokračuje diskuse s autorem uvedené knihy.
31. 08. 2010 | 22:06

AC napsal(a):

Viola

Nemyslím, že je nutné hned rozšiřovat Desatero o Nevyženeš či Vyženeš. Stačí vzpomenout přikázání Nepokradeš:-)
31. 08. 2010 | 22:16

stejskal napsal(a):

Nezlobte se, pane AC,

já už se zde do rozborů německé duše nechci pouštět (ostatně jsem to tu - myslím včera - avizoval, pan Pepa Řepa mi to dosvědčí).

Jen jsem se chtěl domluvit na tom filmečku, kam mne pan Řepa obsadil. Přišlo mi, že bych ho mohl doplnit o pár svých nápadů.

Opravdu, nemohu už sloužit, možná tak o těch Islanďanech.

Libor Stejskal

P.S. Mimochodem té knize se dostalo skvělého marketinku od předních německých politiků. Není divu, že vzbudila takovou pozornost. S takovu by se dalo vytřískat spousta peněz i na Budulínkovi.
31. 08. 2010 | 22:18

Viola napsal(a):

pro AC

samozřejmě, že nejenže není nutné Desatero rozšiřovat, ani by se to nemělo, neboť je dokonalé. Kéž by se bývali byli všichni drželi Desatera, ale to necisti se jen dělali, že jsou věřící a jiné věřící obalamutili. Měli na svědomí tolik hříchů, že ještě teď se čerti v pekle nemohou dopočítat.
31. 08. 2010 | 22:24

AC napsal(a):

Pane Stejskale,

marketinkoví odborníci se snaží o něco podobného minimálně u každé 10.knihy. V tomto případě byla ale vůle německého národa si takovou knihu koupit. Mimochodem, nikdo z politologů se před vydáním této knihy k obsahu nevyslovoval.
Pokud by byl Budulínek čistě německé rasy, snad by se tak rychlé vyprodání i této knihy povedlo.
Na okraj-pohádka o Budulínkovi je v německy mluvících zemích neznámá:-)
31. 08. 2010 | 22:32

AC napsal(a):

Viola

Souhlas, nemyslel jsem to zle.
31. 08. 2010 | 22:34

Viola napsal(a):

AC

Já vím. :-)
31. 08. 2010 | 22:38

Tin napsal(a):

nevyženeš - to platí i pro ty rumunský Romy z Francie?? Pokud ano, tak Sarkozy porušuje jedenácté přikázání:)))...k těm obětem, je mi jich líto, umřeli, protože byli Němci, stejně tak umřeli Češi, protože byli Češi, co mají říkat Rusové, těch za války umřelo nejvíc - a umírali i stejně jako ti naši Němci, přišli k nim domů, pak je odvelkli k masovému hrobu a zastřelili - válka je svinstvo, kdo ji rozpoutá, je odpovědný a nese důsledky a tuto válku rozpoutalo Německo
31. 08. 2010 | 22:45

Zacheus napsal(a):

Snad jenom pro upřesnění dodám,že Anežka Hrůzová byla zavražděna ve svých devatenácti letech dne 29. března 1899 cestou z Polné okolo lesa Březinky.

Leopold Hilsner byl omilostněn posledním rakouským císařem Karlem v roce 1918.
31. 08. 2010 | 23:38

dennis napsal(a):

Pane Targusi,
budete mi verit, kdyz reknu, ze Vase odpoved byla ta, kterou bych cekal od kazdeho slusneho Cecha?

Skoda, ze jste nezachoval poradi otazek. Pak by strucna odpoved na kratickou otazku, komu dnes vadi nepritomnost nemecke mensiny v Cesku, vypichla pointu cele kampane, kterou se snazi "nekdo" rozdmychavat.
01. 09. 2010 | 00:02

dabei napsal(a):

ještě ke kněžně Kateřině Zaháňské z BABIčky a Ratibořic:její poslední (nejdelší) ,také rozvedené,třetí manželství bylo s von Schuleburgem.
Jestli se nemýlím (?) příslušník tohoto rodu byl velvyslancem v SSSR Německa při vypovězení války SSSR r. 1941-Schulenburg-také účastník spiknutí proti Hitlerovi 1944 a následně za to v Německu za války popraven (prosím, ověřte si).
01. 09. 2010 | 06:18

Rumcajs napsal(a):

Karel Mueller:

O téma, zda se cítit vinen či ne, jsem snad ani slovem nezavadil. Řešil jsem pouze to, že na jedné straně páchali zločiny fašisti a na druhé komunisti a že ty hrůzy rozjeli společně.

Debatu, zda se cítit vinen či ne, tu už jsem dávno uzavřel. Nemá smysl. Každá liška chválí svůj ocas.
01. 09. 2010 | 06:52

zdesta napsal(a):

Rumcajs:Hitler byl asi takový socialista,jak H.Truman komunista.Nemůžu uvěřit, žes opravdu naletěl na mou ironickou poznámku o A.Kruppovi jako o odborovém bossovi.Proč si Adolf do názvu své strany vypujčil název socialistická-dělnická si můžeš přečíst od nepřeberného množství historiků.(západních)Hitler sociální demokraty přímo nenáviděl.Navíc séfem německých socialistů byl žid. Je-li ovšem pro tebe směrodatnější "historik" Bendl,tak s tím nic nenadělám.Čti hochu,seriozních a objektivních materiálů na toto téma je habaděj.
01. 09. 2010 | 07:08

Pepa Řepa napsal(a):

Violo, je vidět, že jste žena. Navíc moudrá žena.
Vyženeš!
Rastaman nebyl- zřejmě -ve svazku manželském.

Mého kamaráda vyhnaly ženy dokonce dvakrát. Podruhé už nebyly ani kufry za dveřmi.
Takových je, byl by z nich Svaz českých vyhnanců.
A mezi náma, pokaždé si to vykoledoval.Dobře mu tak.
01. 09. 2010 | 07:32

Targus napsal(a):

To Rumcajs:

Hroby se několik dní hýbaly - hmmm...
A teď tu O červené Karkulce.

Můj dědek zase sebral flintu a křepčil po barikádách v Praze, zatím co bába seděla ve sklepě, protože bydleli vedle nádraží a každou chvíli tam byli hloubkaři střílející po lokomotivách. A po vyrabování špajzu zdrhajícími skopčáky dne 10. 5. 1945 našla v kamnech ruční granát. Prý na památku od hodných árijců.
Sousedka od vedle si ty kamna neprohlídla. Kupodivu jí, ani jejímu děcku nikdo kříž nepostavil. Asi proto, že ji nikdo nezahrabal na mezi.

Inu, každý se vypořádal s koncem války dle svého gusta. Někdo byl rád, že to skončilo, někdo rozséval smrt dále.
01. 09. 2010 | 07:51

vlk napsal(a):

Rumcajs
tak já kecám.. Zajímavé. Slyšet tohle od dokonalého ignoranta historie.

No s Lojzou Na Růžku fakt nepotřebuješ cokoli vědět a tím méně cokoli pochopit.
01. 09. 2010 | 08:45

Rumcajs napsal(a):

Targus:

No jestli Tvůj dědek u toho střílel malé děti a těhotný ženský, tak ti gratuluju.

Né každý má doma hrdinu.
01. 09. 2010 | 09:05

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Zeptám se Tě znovu a naposled. Co jsem napsal špatně, co bylo jinak ?
01. 09. 2010 | 09:06

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

Já o tom něco málo četl. Hitler se dostal k moci jako nacionální socialista s naprosto shodnými myšlenkami(Mimo tu nacionální část) jako má dnešní ultralevice. Že se začali mydlit mezi sebou, jako třeba menševici s bolševikama, to už tak nějak patří k folklóru téhle pakáže.
01. 09. 2010 | 09:09

dabei napsal(a):

Carský dědeček kněžny Kateřiny Zaháňské založil v Pobaltí koncem 18.století první Akademii věd-Academia Petrini,jejímž prvním předsedou se sám stal.
01. 09. 2010 | 09:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Můžeš ty "shodné myšlenky" konkretizovat ?
A vymezit pojem "dnešní ultzralevice" ?
Jinak totiž tvá analýza silně připomíná hysterické výkřiky jistého vídeňského mazala.
Kdy bohužel platí, že snaživý a vytrvalý šváb udolá i koně.
Nebo tak nějak.
01. 09. 2010 | 09:53

Targus napsal(a):

To Rumcajs:

Na rozdíl od jiných, včetně Rumcajsovitých, si nedělám iluze o žádném ze svých předků. Ať do byl hrdina - barikádník, hrdina - partyzán, hrdina - policajt, či dokonce hrdina - esesák (byť fronťák). jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.
A na rozdíl od jiných mi nečiní potíže to přiznat.
Možná to je i tím, že jsem měl možnost osobně poznat lidi s velice čerstvou válečnou, či spíše genocidní zkušeností.
Všichni jsme jenom lidi s velice slabým charakterem. A o síle charakteru a mravnosti vykřikují zásadně a vždy jen ti, kteří si svým charakterem nejsou jisti a kteří jej nikdy nemuseli podrobit žádné větší zkoušce.
01. 09. 2010 | 10:29

Rumcajs napsal(a):

Targus:

To máš samozřejmě pravdu.A už jsi jenom krok od toho si přiznat, že mezi českou a německou sviní není rozdíl.
01. 09. 2010 | 10:36

Rumcajs napsal(a):

Vykydal:

Tak nějak od boku, na víc nemám čas.

- silná úloha státu
- důraz na dělnickou třídu a sociální stát
- v počátku nástupu fašismu i likvidace kapitalismu

..... atd.

Pokud si to nejsi schopen najít sám, večer ti to vypíšu z knihy Hitler a Stalin.
01. 09. 2010 | 10:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs

Jakého státu ? Stejné podstaty a kvality ?

Likvidace kapitalismu ?? Nebo majetkový přesun ?

Ale chybí mi tam to podstatné.

Nechoď na mě s mrtvolami. Tys použil nálepku "dnešní ultralevice".

Kdo je tou "dnešní ultralevicí" ? Konkrétně. Ne stylem " no víš, tak nějak všichni, co ... to a to..".

Prosííííím. :----()
01. 09. 2010 | 11:06

Targus napsal(a):

To Rumcajs:

A já jsem tvrdil, že je rozdíl mezi prasátky?
Já neustále tvrdím, že je podstatný rozdíl v individuálním či skupinovém zločinu a státem organizovaném plošném vyhlazování obyvatelstva. Za toto vyhlazování je odpovědný stát, neboť jej nařídil. A jelikož stát nemožno popravit či strčit do šatlavy, pokud nechceme také plošně zneškodnit obyvatelstvo zkrácením o hlavu či strčením do koncentráků, je pak na místě hromadná omluva od vrcholných představitelů státu či organizací sdružujících účastníků této kratochvíle. Na rozdíl od vyžadovaných omluv za individuální zločiny motivované v drtivé většině právě následky tohoto organizovaného vyhlazování.

A že se suděťáci naprostou většinou podíleli na rozpoutání světové války formou podpory rozbíjení Československa, o tom snad mezi normálními lidmi není sporu.
01. 09. 2010 | 12:09

dennis napsal(a):

Cim vasniveji se ozyvaji hlasy, poukazujici na historickou neprispusobivost ceskeho naroda standardum lidskeho chovani v kontextu evropske historie a pritomnosti, tim spokojeneji si mnou ruce zastanci Benesovych dekretu.

V historii minuleho stoleti ani Hitler ani nemecka marka nas nevclenila do velikeho tela jedne rise a jedne vlasti. V dohledne dobe se to asi nepodari ani Euru. Jeste jsou tu masmedia. Je videt, ze se snazi. I tak si spokojene mnu ruce a rikam si: Bez otevreneho nasili je kazda debata zajimava.
01. 09. 2010 | 14:23

celemrk napsal(a):

Celou dobu čekám, že se k odsunu vyjádří taky jeho přímý pamětník a ono zatím jen čím dál mladší ročníky...

K článku:
To jen Brno ztratilo svůj kolorit? Jinde je v tomto směru vše, jak má podle autora být?
01. 09. 2010 | 15:40

Michal Macek napsal(a):

tak dnes sem koukal na CT2 na farncouzky dokument Apokalypsa:2.svet.valka.doporucuji vsem - nadherne zachovale a vzacne barevne zabery.tento dil byl o "podivne valce - sitzkriegu" dalsi ma byt o invazi do francie,fakt skvely dokument
01. 09. 2010 | 16:11

Viola napsal(a):

Pepo Řepo

děkuji za kompliment. Ale kterého rastamana máte na mysli a proč jej zmiňujete? Vyhánět muže není dobré, je třeba nějak odhadnout dopředu, zda bude muž dobrý, nebo ne. Ovšem v našem případě, kdo mohl odhadnout, jaký člověk se objeví (Hitler) a jak zmanipuluje davy. Měli vůbec sudetští Němci možnost jiné volby, nesledoval je někdo a nemstil se za to, na jakou stranu se přiklonili? Sudetští Němci byli přece úplně normální lidi a byli z velké části s Čechy smíšeni, proč se v nich ozvaly jakési velikášké myšlenky a nechali se zmanipulovat, viděli tu Biblickou říši a to je zaslepilo?
01. 09. 2010 | 16:35

JC napsal(a):

Já se v tom ani nenimrám, protože, když to hodně zjednoduším tak :
Jeden z mých strýců/Wermacht/ porušil jedenácté přikázání a vyhnal jiného mého strýce do CCCP.
Ten pak po válce také porušil jedenácté přikázaní a vyprovodil prvního strýce přes Pohořelice do NSR.
Ti dva se po válce nikdy nesetkali, ale pokud jsem mluvil s nimi jednotlivě nedávali na jevo žádnou vlastní vinu. Vždy říkali to byla taková doba, to byla válka.
P.S. Kterému z nich jsem se měl omluvit ?
01. 09. 2010 | 16:53

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

libí se mi jak naprosto nepodložene věci vydavate za fakta,,hitler socialista,je zajimave že socialisti a komunisti s židama skončili jako první v kriminale později v koncetraku,ale to vam nebraní v tom řikat že byl socialista,jak sem řek v tom konečně nejste sam,tady hodně pravicovych chtějí spojit levice +hitler,
genocida,jak sem napsal hitler využil jak kapital tak masy ,hitler byl zdalen socialistovi asi jako vy levičakovi.

co se tyče toho druheho bodu,napsat na fakta.....Možná kdyby se starej Barkas nespustil se starou Barkasovou, nikdy by se nenarodil Hanibal a Římané si nemuseli dělat starosti.

TO NENÍ KDYBY ALE HOLEJ FAKT,NEBYT MNICHOV,nebyla by možna expanze hitlera,to že mohl zabrat nas mu umožnil Mnichov,ŽE ZABRAL NAS MU UVOLNILO CESTU NA POLSKO,TO JSOU NEZPOCHIBNITELNA FAKTA,to si nevymyslela ma maličkost ale odbornici co se tim zabyvaj,podle faktu jeho vyzbroje a možností prumyslu,tim že zabral nas dostal hromadu zbraní a co je duležite zbrojní prumysl na urovni,to není kdyby a baba blažkova ale fakt ktery vy jen ignorujete,že rusove měli pakt o neutočení vubec neznamena že byli spojenci jen po zradě velmocí,,sice chybně vyhodnotili čelit hrozbě hitlera,,uzavřenim paktu o neutočení,ktery byl stejně jen neučiny car papiru,oni snad byli ve valce s Francii a Angli?TO ŽE ŘEŠILY svoji uzemní expanzi na ukor Polaku bylo sice svinstvo ale S 2 světovou to nemělo vubec nic společneho ani hitlerovi to žadnou vyhodu neposkytlo.

KDO TADY OKECAVA A IGNORUJE NAPROSTO FAKTA JSTE VY, myslym že fakta co napsal pan vlk jsou jasna.......Anglie a Francie zasáhly , když
1- Německo vypovědělo omezující linici pro výstavbu armády dle Versailles
2-kdyby reagovaly na obsazení Sárska a Poruří Wehrmachtem
3-kdyby reagovaly na Anschlus s Rakouska
4-kdyby nebyly podepsaly Mnichovskou smlouvu
5- Paktu hitler s-Stalin s e také dalo velmi snadno zabránit, kdyby byli, zejméan britové aspoň trochu poctivě byli vedli jednání s Ruskem o spojenecké smlouvě. Jednali o ní skoro tři roky. Velmi polovičatě.
Patk mezi Německem měl být původně podepsán asi deset dní dříve. Nicméně Stalin posla do Berlína osobní ždost , aby z naléhavých důvodů byl termín podpisu posut. Tím naléhavým důvodem, milej zarostlíku, bylo něco, co NA Růžku nenastuduješ. Totiž to, že v Moskvě ještě mělo proběhnout jedno kolo jednání s Francouzi a Brity.
Až po jeho skončení s nulovým výsledkem Stalin definitivně rozhodl.
A někdy až budu v důchodu s e chystám o paktu Hitler - Stalin napsat takovou hodně delší úvahu. Která se ti určitě nebude líbit.

to je fakt a vy odpovite......jako fakt

Co tyto fakta mění něco na tom, že německý socan spolupracoval s ruským bolševikem a společně začali 2.sv. válku ?
uplně mimo fakta ne společně ani neměli kordinaci,jakokoliv dohodu o společnem postupu,hitler a velmoci byly ve valce kdy rusove o 16 dni později si urvali uzemí ktere už dloho považovali za sve mimo jakykoliv vyznam a pomoc hitlerovi,co by nak souviselo že by to přispělo k začatku 2 světove,když už de fakto 16 dní 2 světova byla pochopite vubec tento blabol?jak muže někdo něco začit když to 16 dní probiha,kdybyste napsal věrolomně využily situace na sve uzemní abice je to jina ,ale ze začatkem to nema nic společneho......to jsou fakta pane,ne okecavaní ,hloupost,to naopak je to co pišete vy bez jakekoliv,posloupnosti,faktu,směšujete začatek 2 světove s využitim situace a uzemnimi ambicemi,jak vam konečně napsal pan Mueller...............1.9.39 Německo napadlo Polsko. 2.WW začíná ... na Rýně sedí 90 opanceřovaných anglo-francouzských divizí proti 30 pěším. Kdyby chtěly, byly by Berlíně za dva týdny. 17.9.39 je Polsko na kolenou. SSSR překračuje polskou hranici a zabírá území s ruskou a ukrajinskou menšinou. Totéž, co Poláci rok před tím dělali nám.

ale ano konečně už sem si zvykl že argumenty smetete větou....Možná kdyby se starej Barkas nespustil se starou Barkasovou .........

ne pane valka bežela 16 dni to je holej fakt,ani kec ani ,blabol,1+1se rovna 2 ovšem u vas 16 bravo myslym že jste opět zazařil konečně už je to u vas časty jev vaší nenavisti k všemu jen trochu levicovemu,stalin udělal hodně špatností,svinaren,ale rozhodně nezačal 2 světovou jako přes všechny svinarny je fakt že minimalně s 50 procent vděčíme že jsme jako narod zustali, rusum.

COŽ OVŠEM PRO VAS JE NEZTRAVITELNE.
01. 09. 2010 | 17:00

JC napsal(a):

tata,
Víte co znamená v překladu NSDAP ?

Historie může mít mnoho výkladů. Záleží kdo ji studuje a o jaké materiály se opírá.
01. 09. 2010 | 17:10

Targus napsal(a):

To Viola:

Nesledujte a neposuzujte osudy a možnosti volby sudeťáků z fakt a a událostí těsně před Mnichovem. Taková úvaha je stejně zcestná, jako nastavení data 9. 5. 1945 jako bod nula v posuzování jejich odsunu za hranice ČSR.
Zkuste se seznámit s aktuální situací na sklonku existence R-U. lidé hlásící se k německé národnosti byli skutečný Herrenvolk (nejméně tak po 150 let), jak se označovali. nelze opominout ani jejich silné odstředivé tendence ještě před ukončením I. sv. války, které vyvrcholily vyhlášením svrchovanosti státního útvaru Deutschböhmen (nebo tak nějak) ještě před vyhlášením Československé rep. a následným vytvořením branných sil vybavených trofejními zbraněmi z rakouských zbrojních skladů, které operovaly na obou stranách česko-německo-rakouské hranice.
Ustavením čs. státu se pozice téměř obrátily a německý lid měl rovnocenné postavení s Čechoslováky za podmínky, že ovládal oficiální jednací řeč (čeština nebo slovenština) a jevil znaky spolehlivosti, tzn. loajality s panujícím režimem, s čímž měla většina bývalého Herrenvolku docela problém.
Další průser nastal s příchodem světové krize po r. 1930, kdy byly Sudety s lehkým průmyslem velice postiženy (až 60% nezaměstnanost). Tyto, řekl bych, predispozice velice významně ovlivnily postoj drtivé většiny sudeťáků v otázce odtržení Sudet od ČSR. Samozřejmě, že nesporný vliv měly i bezbřehé naprosto nerealistické sliby Hitlera, Henleina a spol. těmto lidem, v sociální oblasti.
Je však rovněž nesporné, že prokouknout Henleina a Hitlera nebyl zase takový problém pro člověka, který si alespoň občas přečetl noviny a místo hlavy neměl na krku kedluben.
01. 09. 2010 | 17:24

JC napsal(a):

tata,
Kdybych neviděl dokument o kterém psal Michal Macek, tak by mi možná z toho vašeho " na Rýně sedí 90 opanceřovaných anglo-francouzských divizí proti 30 pěším. Kdyby chtěly, byly by Berlíně za dva týdny" spadla brada. ale takhle:-)))))).
Tak říkáte a za dva týdny v Berlíně:-)))))
Na Rýně zašítí za Maginotovou linií před sebou Siegfridovu linii, sunka s 10 náboji na dva vojáky. Tak jo .....
01. 09. 2010 | 17:25

Michal Macek napsal(a):

JC,tata

no tak vsichni dobre vime ze hitler byl v prvni rade okultista a ze byl jen loutkou bavorskych iluminatu.navic byl rizen mimozemstany a byl zena :))))))
01. 09. 2010 | 17:26

Michal Macek napsal(a):

JC:

jo je to pravda - frantiku sice bylo 2x tolik ale meli jen kone a par pancerovych aut z 1.svetove.navic dementni franc.generalni stab nerozpoznal ulohu tanku a i kdyz jich vyrabeli 300 mesicne tak je posilal po cele francii jako podporu pechoty misto aby je soustredil na maginotove linii a zahajil poradnou ofenzivu.navic veril ze ardfeny sou pro tanky neprostupne a nemci je pekne prekvapili kdyz maginotovu linii proste tema ardenama objeli.dal je to znama historie...
01. 09. 2010 | 17:29

tata napsal(a):

PANE JC

VYBIRATE si věci jen co se vam hodí takže po pořadě. bod jedna hitler socialista

nevim čim mi argumentujete když jinymi slovy pišu to same.....pišete....Historie může mít mnoho výkladů. Záleží kdo ji studuje a o jaké materiály se opírá.

musite čist a pak se přit,napsal sem toto....o socanovi hitlerovi se nebudu dohadovat,je dost historiku co toto tvrdí a opak je dost co to považují za hloupost spiš pravda je že využil jak kapital tak masy,

takže co mi vytikate?

bod 2. souhlas že 90 divizí ještě nemusi znamenat za 14 dní v berlině,dal sem to citaci od pana MUELLR KVULI TE POSLOUPNOSTI V DATUMECH ABYCH TO NEMUSEL PSAT CELE SAM,ja osobně bych tuto větu vynechal nebot to je spekulace,ale samozřejmě vy jste se chitil te jedine nepřesnosti,de o zcela jinou podstatu a to že rusove nezačali 2 světovou valku ani nemohli nebot už de fakto 16 dni probihala,pane čist čist a pak poznate že jste s odpovědí uplně mimo,skuste dat fakta proti faktum že mnichov defakto umožnil hitlerovi začit 2 světovou,a rusove bylo mimo to ja rozebiram.
01. 09. 2010 | 17:50

Pepa Řepa napsal(a):

Vico
dyť říkám, nejen člověk, možná o něco víc.
Už jen vypravit to procesí shrbených hřbetů za Berndtem.
Plížením plazením vpřed.
A omlouvat se a omlouvat se ......teď zrovna prší.
Omlouvám se, že prší.
01. 09. 2010 | 18:14

zdesta napsal(a):

Rumcajs:On ti to mladej částečně nastínil Vlk.Ty když slyšíš slovo sociální,socialistický,nebo levicový,tak tě popadne záchvat ideolgické vztekliny a vyfaluješ se sám.Nacismus nevznikl v mnichovské pivnici.Přečti si Mein Kampf,nacistické filosofy (Rossenberg atp.)a pak diskutuj o stejnosti programů s německou sociální demokracií.Já osobně nemám nejmenší chuť se s tebou přít.Nemá to smysl a ani na to nemám náladu.Měj se.
01. 09. 2010 | 18:32

Alarien napsal(a):

Usuzovat na ideologickou spřízněnost socialismu a německého nacismu (=nacionálního socialismu) z pouhého názvu strany NSDAP (=Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, tedy Nacionálně socialistické německé dělnické strany) je velmi naivní a ošidné. Samotná existence levicového křídla kolem bratrů Strasserů či rovnostářských prvků v programu není rovněž dostatečným argumentem, zejména z toho důvodu, že Hitler sám se už v roce 1919 (a zcela veřejně v roce 1926) postavil za soukromé vlastnictví a zásadně odmítal zespolečenštění výrobních prostředků, jež bylo cílem původních socialistů. Mnohem důležitější je však jeho interpretace samotného pojmu "socialismus". Proti internacionálnímu socialismu postavil socialismus nacionální, přičemž nacionalismus chápal jako oddanost individua národnímu společenství (Volksgemeinschaft), zatím co socialismus definoval jako odpovědnost tohoto společenství za každého jedince. Samo národní společenství bylo přitom vymezeno příslušností k etniku, příslušností k rase. Členem mohl být jen Volksgenosse, tedy osoba německé krve. Příslušnost ke společnství na bázi krve byla zároveň podmínkou státního občanství. Od oddanosti k národnímu společenství je pak už jen krůček k oddanosti státu a oddanosti vůdci (Ein Volk, ein Reich, ein Führer).
01. 09. 2010 | 18:50

Pepa Řepa napsal(a):

To Vico
a on Sudeťák nemá rohy?
To jste mně úplně vyrazil dech.
Děkuji za poučení, ještě jsem žádného nepotkal.

To by chtělo serii štafetových článečků typu:
historie dohonila zaprcatělé xenofoby, kteří si myslí, že máme rohy.....blablabla.

Ostatně, minule to bylo taky tak.
Mnozí schvalují poválečné vraždy.....blablabla.
Mohl jsem si oči vykoukat a žádného takového blba jsem tady nenašel.

Ale nevadí, hezky jste si zamoralizovali, zamistrovali, probrali jste to od Císaře pána, užili jste si a to je to hlavní.

Nebojte, za měsíc, za dva se vykope další zamordovaný a začne to znova.
01. 09. 2010 | 18:54

Michal Macek napsal(a):

Pepa repa:

nevim jestli mame rohy ale rozhodne sme smejici se bestie muhehe :))
01. 09. 2010 | 18:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

Alarien
Přesné. Nové náboženství, nová ideologie. Se starými cíli. Zábor území a následná germanizace spolu s rasovou hygienou. Dokonalé zásnuby kapitálu, moci a ideí.
Tak jak jej kdysi provedli křesťanští papaláši a Konstantin.
Těm ale ta tisíciletá říše vyšla.
01. 09. 2010 | 20:29

argun napsal(a):

Berndta jsem zažil před pár lety naživo v západočeských Sudetech. Jezdíval tam pár let po sobě na pouť do jednoho městečka, sranda je, že právě tam bylo v době nejhoršího bolševickéoho teroru velitelství praporu PS. Na pouti si vždycky dal panáka s bývalými péesáky, kteří z drátů sestřelovali ty utíkající zoufalce, a na pouť si jezdili zavzpomínat na pašácké časy.. Ta hospoda se jmenuje Hubertus, dodneška funguje. Během hodiny měl Berndtík naváto tak, že pánský záchodek vytřel po břiše... Zvedal jsem ho na nohy, chodili jsme čůrat spolu. Je to hloupej vesnickej chasník, kterej umí dobře mluvit. To je vše.

Že nevyženeš? O čem se tu probůh vede ta nesmyslná debata? Turecko, Arménie, Kongo, jižní Afrika, Jugoslávie, Indie, Čína... Vyhánělo se a vyhánět se bude. A v budoucnu více než kdy v minulosti. Všude jsou tisíce hrobů zavražděných neznámých.
01. 09. 2010 | 20:42

Vico napsal(a):

Pepa Řepa : ??

Můj poslední příspěvek :

Vico napsal(a):
Pepa Řepa : Dík za roli. Fyziognomicky trochu připomínám papeže Benedikta XVI.,ale o deset let staršího.Navrhoval bych název díla "Letní záchvat"

V rámci klipu bych mohl nabízet ozdravný gutalax.
31.08.2010 20:30:15

Nevím konkrétně na co reagujete. Že by ten Id měl pravdu? Smog je prevít.
01. 09. 2010 | 20:47

argun napsal(a):

Jo mimochodem, má ten název toho myšlenkově rozplizlého blogu vůbec nějaký sémantický smysl?
01. 09. 2010 | 20:58

Tencokida Hnuj napsal(a):

argun
Ne. Je třeba aby blog s tímto názvem napsal pan Komárek. :----()
01. 09. 2010 | 21:12

argun napsal(a):

Tenco
Komárek, páč umí česky, by to asi napsal opačně - masový hrob jako identita. To by smysl dávalo, řekl bych.
01. 09. 2010 | 21:38

Pepa Řepa napsal(a):

Sorry, milý Vico.
Neznám totiž nikoho, kdo pořádá casting pro velkofilm o Benediktu XVI.
Vyčkej času, jako husa klasu, říkávala maminka.
Spíše se uplatní p. Pehe v roli V.I. Lenina, vnější vzhled i naturel má korespondovat s postavou.

Vím, doba je zlá, člověk si musí přivydělat, ale ani jako dealer gutalaxu nepochodíte.
Mně stačí přečíst pár místních mouder a je po problému.
02. 09. 2010 | 06:27

Pepa Řepa napsal(a):

Teď teprve mi to došlo
Pán je zřejmě specialista na komplexní detoxikaci.
Tělu nabídne gutalax, duši ozdravnou cestu za Berndtem.
Jako žebraví mniši, jen ti šli púo svých Vy to máte těžší: plížením - plazením vpřed.

To by pohnulo skálou, natož horou tuku. No nic, pravda je, že to není jen specialita lokajského národa.
Pamatuju jistou Němku L.M., která tady zůstala, byla ušetřena odsunu a z vděčnosti se stala funkcionářkou KSČ. Pilnou a bdělou.

Babka běhala na běžkách jako srna a kdykolliv jsme jí potkali, pokřikovali jsme: Zase je schůze KSČ? Honem, honem ať to neprošvihneš.

Nikomu to nepráskla, smála se. Byla vděčná, že byla ušetřena.
A to je moc hezká vlastnost, milý Vico.
Vděčnost je třeba vyjádřit, ruku políbit.
Gute reise.
02. 09. 2010 | 07:10

Vico napsal(a):

Pepa Řepa : Já se za Berndtem nechystám. Jen jsem projevil radost, že jsem uspěl ve vašem castingu.

To, co se tu už několik dní omílá, dle mně, není nic jiného. Berndt je sádrovým trpaslíkem ve stánku za Železnou Rudou, flagelanti se bičují biči upletenými z hovna, dědkové se hádají, kdo z nich byl před 70 lety větší prevít.

A všem jde ve skutečnosti jen o to uspět ve vašem castingu a já jsem rád, že jsem se tam dostal i se svou vizáží Benedikta XVI.

Jen mám obavy, aby celé to dílko fakt nevyznělo jako reklama na gutalax.

Mějte se
02. 09. 2010 | 08:02

slavwin napsal(a):

Propitvávat a poměřovat režimy tzv. konečného řešení, pokud povede k přesvědčení, že konečné řešení v nekonečném vesmíru vlastně neexistuje, tak je vlastně dobré. Komu z nás pokud jsme tu na tom světě déle, občas se nestane že se ocitne v prostředí lidí jiné mentality a chtěl by to změnit. Kdo se nedostal do situace, že ať dělá co dělá nemůže zabezpečit odpovídající životní podmínky sebe a své rodině, nebo mu jen prostě vadí lidé zchatralí a poškození nějakou kožní nemoci, nebo nadměrně vyhublí. Jeden oběd a večeře třeba na pražském hradě považuje za příliš málo. Pak nastává hledání a zájmy. Není vidět cesta ven. Myslím, že dnešní němci také vše nevyřešili ale jsou podle mne s řešním nejdál, tak proč pořád jimi strašit. Je ten český jazyk tak důležitý oproti výše naznačeným problémům.
02. 09. 2010 | 08:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

slavwin:
Je.
02. 09. 2010 | 08:16

JC napsal(a):

Alarien,
Mnohem ošidnější je domněnka, že pouze na základě teorie a ideologie je nutné oba systémy postavit do přímého protikladu.
Cíle a prostředky jak jich dosáhnout, jakož i tragické následky se totiž podobají jako vejce vejci.
02. 09. 2010 | 08:56

slavwin napsal(a):

Když je, tak posoudit, jestli ta ochrana spočívá jen izolaci. Mít se přiměřeně dobře a mít klid, když se mi příčí okrádání a vyvražďování je také dobré a kde hledat inspiraci případně emigraci, než tam kde to mají prozatím nejlíp vyřešené. Tzv. čisté cesty (konečná řešení) jsou zase komunismus a nacionální socialismus, jsme přece poučeni kam vedou.
02. 09. 2010 | 09:35

skeptický napsal(a):

Renne Sheisse

pravil Švejk,aby se vmísil do diskuse.
02. 09. 2010 | 11:21

Honza999 napsal(a):

Rumcajs

"Napadení Polska Sověty , následná genocída v Katyni, spojenectví s fašisty - to jsou neokecatelný fakta."

Až na jednu maličkost - to co říkáte, byl jen následek předcházejících událostí.

1) "Naoadení Polska Sověty ,! -- to byl následek Polsko-ruské války 1921-1923 a anexe Ukrajiny Polskem (Ukrajina byla v tom čase již 200 let součástí Ruska a polslé obyvatelstvo tam bylo vždy v menšině).

2) "následná genocida v Katyni," -- (mimochodem, sice oficiální propaganda tvrdí něco jiného, ale je velmi sporné, kdo za ní opravdu stál), pokud v ní opravdu mají prsty Rusové, byla zase následkem Poláky provedené genocidy několika desítek tisíc ruských válečných zajatců z této války...

Tedy ad 1) plus ad 2) - Poláci v letech 1921-1923 zaseli vítr a v roce 1938 sklidili bouři.

3) "spojenectví s fašisty" - taková nehorázná lež... SSSR neměl s Německem SPOJENECKOU smlouvu, měl smlouvu O NEÚTOČENÍ a i tu s Němci uzavřel jen na základě toho, že Francie a Británie odmítly spolu s SSSR vytvořit protihitlerovskou koalici..

Smlouvy o hospodářské spolupráci s německými firmami měli kapitalisti z celého světa. US kapitálu patřila téměř polovina německého zbrojního průmyslu a američtí předsedové správních a dozorčích rad svobodně odešli z Německa v týdnu poté, co Japonci přepadli Pearl Harbour a co Hitler vyhlásil USA válku. A kupříkladu některé americké firmy dodávaly Německu ropu i jiné strategické suroviny i nadále, přesto že USA byly s Německem ve válečném stavu. A v době před tímto válečným stavem? Bez amerických dodávek aditiv do leteckého benzínu by Německo nemohlo bombardovat Londýn.. On totiž letecký motor na benzín vyrobený z uhlí prostě neběhá..

TO JSOU NEOKECATELNÝ FAKTA...
02. 09. 2010 | 15:54

slavwin napsal(a):

Honza 999 Myslím že tam je něco přimyšleného, ale i kdyby nebylo, k čemu je dnes dobré. Jestli je ti Rus sympatičtější než němec je to sice problém ale je vás dost ale ne tolik aby jste nás dostali ze střední evropy. Když tu vládl rus, utíkalo se k němcům, teď nikam utíkat nemusíš. Pomoz zachraňovat češtinu a husity, nejlépe se těmto záležitostem daří v uzavřené společnosti pod záštitou Ruska, můj velký bratr to není.
02. 09. 2010 | 16:28

slavwin napsal(a):

Jo a neopomeň mne pokárat za pravopis
02. 09. 2010 | 16:32

skeptický napsal(a):

Tady se často rádo mluví o genocidě.Obávám se,že výraz se používá dost volně,když se to hodí.
02. 09. 2010 | 17:07

Honza999 napsal(a):

slavwin

Slova "Myslím že tam je něco přimyšleného," nejsou žádným argumentem.

Sdělte mi, CO je tam přimyšleno a pak můžeme diskutovat o tom, kdo má pravdu.
02. 09. 2010 | 17:09

slavwin napsal(a):

Honza 999
Nerad se do těch diskuzí pouštím, ale zkusím. Myslím, že to nějakou provokací Poláků začalo pochodem na Ukrajinu, pak se to zvrhlo v bolševický triumf, obléhali Waršavu, myslím že se viděli už v Berlíně, určitě tu byl citován nějaký Leninův výrok, potom téměř poražená armáda vstala z mrtvých a hnala bolševika až za řeku Bug. Pak nastala jednání o územních ziscích Poláků nevím, hlavní kořist tuším byla Litva. Jednání o zajatcích se měla účastnit žena spisovatele Gorkého. Mám v hlavě číslo 5 na straně bolševika, 3 Poláků. Jesti je tam řád tisíce desetisíce nevím. Jedná se o vyměněné zajatce nikoli ubité. Jestli nějaké číslo vydává ruská strana, tak je nevěrohodné. Viz prosrané obsazování Finska. Finové říkají že v ní padlo milion ruských vojáků, číslo po Stalinově smrti potvrdil Chruščov, oni po Timošenkově vítězné ofenzivě, kdy vyčerpaní Finové přistoupili na příměří přiznali asi 3000 padlých. Americký kapitál v Německu to je z nějaké propagandistické příručky. Kapitál hledá zisk, nelze vyloučit že nebyl, ale nebyla to nějaká vysoká Kojzarovská čísla. Jinak kousek výše je celý můj názor na pitvání a rozebírání sporů mezi tzv. režimy usilující o konečné řešení.
02. 09. 2010 | 21:03

Honza999 napsal(a):

slavwin

Zkrátka a dobře - Polsko-Ruskou válku 1919-1921 (nahoře jsem se o dva roky seknul) začali Poláci. Tečka. Poláci prostě přepadli sousední stát s cílem ukořistit z jeho území. Odvolávali se na to, že jim toto území bylo cca 150 let předtím Ruskem odebráno (a druhou jejich část si tehdy vzalo Prusko, ale po nich, resp. po nástupnickém Německu vrátit nechtěli nic.. To jim pak vrátili až Rusové po II.WW, kdy celé Polsko posunuli na západ), přičemž se zapomněli zamyslet nad tím, komu jej zase v dobách předchozích odebrali oni - nejednalo se o polská území, byla to území pod polskou nadvládou, území, jejichž VĚTŠINOVÉ obyvatelstvo dávalo přednost ruskému karabáči před karabáčem polským. Ta polská armáda nevstala z mrtvých jen tak - dostala ohromnou materiální transfuzi ze západní Evropy a proto ta válka dopadla tak, jak dopadla. Díky té podpoře západu pak Poláci posupovali opravdu rychle a zajali přes 60 tisíc ruských vojáků... Z nich pak více než polovina nepřežila polské zajatecké tábory. Ne, že by tam poumírali věkem, tehdejší polský tábor pro válečné zajatce neměl moc daleo k ně,eckým koncentrákůmpozdějším.

No a ti Amíci v Německu... Předpokládám, že je vám známo, že po I.WW byly Německu předepsány k úhradě likvidační válečné reparace. Pokud by je Němci měli opravdu platit, byli by na příštích cca 30-40 let naprosto odepsaní. Jenže Němci ty reparace Anglii a Francii zaplatili běhen měkolika let. Pročpak asi? Že by byla ěmecá ekoomika tak výkonná? Německo pohledávky uhradilo z půjčky, kterou dostalo od amerického kapitálu, který ji pak vyměnil za podíly v německém průmyslu. Tuto transakce proběhly přes firmu Sullivan & Cromwell. Do těchto svých podílů v německém průmyslu pak ještě US kapitál vydatně investoval - jen v druhé polovině 20. let se jednalo o 1,5 miliardě U$, což na tu dobu byly OHROMNÝ PRACHY.

Firma Adem Opel byla plně v rukou GM.
Ford vybudoval v Německu ohromný podnik.
Standard Oil a IG Farben byly majetkově provázány, že byly v podstatě jedna firma (výroba Cyklonu B amíkům vůbec nevadila).
Stejně tak byly propojey GE se Siemensem.
Koncern ITT provedl obrovské akvizice v oblasti telekomunikační techniky a technologií.

John Foster Dulles (budoucí ministr zahraničí USA) byl členem správní rady IG Farben, jeho bratr Allen byl ve správní radě Schröder Bank( a seděl za jedním stolem spolu se zástupcem SS).

Toto je jen pár příkladů z desítek velkých a stovek malých..

V letech 1939 a 1940 prodala Standard Oil (myslím že "Of New Yersey", patřila Rockefellerovi) Německu celken 500 tun tetrametylolova, použitého pak do leteckého benzínu na bombardování Anglie.

V roce 1941 prodala tatáž firma za 11 milionů U$ Německu těžební práva k rumunskýn ropným polím.

Že v Německu ve firmách s podílem amerického kapitálu pracovali vězni z kocentračních táborů, také nositelům svobody a demokracie nevadilo.

Ono to chce jen nenaslouchat oficiální propagandě a hledat informace i jinde. Ty lehce a snadno dostupné informace jsou totiž lehce a snadno dostupné jen proto, že vám jsou intenzivně a masově podstrkávány. Jejich jediná vada na kráse je, že většinou nejsou (tak úplně) pravdivé. Nemají za úkol vás informovat - mají za úkol vás zpracovat.Bolševická propaganda byla jen slabým odvarem toho, co vás masíruje dnes.
03. 09. 2010 | 00:37

Honza999 napsal(a):

slavwin

Ještě pár zajímavých jmen a firem...

Banka pro mezinárodní vyrovnávací platby
James Forrestal - náměstek ministra obrany (který kryl Standard Oil dodávající Německu ropu pes Španělsko.. I po začátku válečného savu mezi USA a Německem. Ministr obrany Harold Ickes chtěl tyto obchody zablokovat, byl však odstaven.)
Bratři Dullesové
E.H.Harriman (a synové)
G.H.Walker
Prescott Bush (ano, dědeček G.W.Bushe)
němečtí Thyssenové a jejich spolupráce s předchozí trojicí

The Union Banking Corporation (UBC)
United Steel Works
Consolidated Silesian Steel Corporation
The Harriman 15 Corporation
Upper Silesian Coal and Steel Company
- společná děťátka předcházeící čtveřice výtečníků

Stále se jedná jen o zlomek americké účasti v Německém průmyslu.

PS: Thyssen to byl, kdo UDĚLAL Hitlera vládcem Německa....
03. 09. 2010 | 01:02

slavwin napsal(a):

Z vašeho poučení pro mne vyplývá že je vše třeba brát s rezervou. U národa s počtem obyvatel středně velkého města velkého státu jde jen o to obrazně který karabáč. Já si už vybral a ten svůj mínim dále hájit. A co Vy?
Podíl na obnově Německa prý nesou i Rusové, doma prý mohli cvičit s maketami a oni jim dali poprvé omakat skutečné zbraně, o morální vině versailské smlouvy už je vše všeobecně známo, po té druhé už takové ponížení poraženého nenastalo.
03. 09. 2010 | 09:04

slavwin napsal(a):

Ponížení jako bezpodmínečná kapitulace a kriminální stíhání zástupců režimu schvaluji, mínim ty reparace, které se nutně projeví na životní úrovni obyvatelstva.
03. 09. 2010 | 09:14

slavwin napsal(a):

Prominte dodatečně mi zašumělo v lebce spojeni Dulles - IG Farben - Cyklon B. Podáno bolševickým způsobem Dulles pomáhal vyhlazovat židy. Blesklo mi tu vyznání jednoho občana židovského původu že byl zaměstnán při výrobě cyklonu B, Původním záměrem bylo vyrobit účinný deratizační prostředek proti parazitům - švábům nebo něčemu podobnému. Svinstvo proti lidem z toho udělali nacionální socialisté.
03. 09. 2010 | 09:35

Honza999 napsal(a):

slavwin

Jistě, původně šlo o insekticid.

Jistě, svinstvo z toho udělali nacisté.

Členové představenstva IG Farben - včetně těch Američaů - ale věděli. Stejně jako věděli, že v jejich firmách pracují vězni z koncentráků.

Proč jsem o tom přesvědčen? Vezměme jako příklad třeba zrovna tu IG Farben..

1) IG Farben byla AS.
2) AS Jako taková vydává výroční zprávy. 3) Z výroční zprávy každý vyčte mzdové náklady podniku za příslušné období.
4) Výroční zprávu schvaluje představenstvo a dozorčí rada (včetně zástupců z americkéstrany v těchto orgánech)
5) Vězni pracovali zadarmo - peníze za ně bral lágr a bral jen zlomek částky v té době jako mzda obvyklé.
6) Že mají desetitisíce pracovníků se mzdou ve výši 20-30% mzdy obvyklé, nemohlo ujít ani tomu nejtupějšímu členu představenstva či dozorčí rady.

Aby jako bylo jasno - Vězni v IG Faben pracovali a lágry od IF Farben odebíraky Cyklon B již před začátkem válečného stavu mzi Německem a USA, tedy v době, kdy v představenstvech a dozorčích radách bylo ještě i americké zastoupení (Cyklon B byl používán od roku 1940, PŘÍMÁ OFICIÁLNÍ účast amerických zástupců v představenstvech německých firem skončila v prosinci 1941).

Krom toho členové představenstva dobře věděli, KDO od nich CO kupuje (nehledě k tomu, že IG Farben byla držitelem 42,5 akcií finálního výrobce cyklonu B, byla součsně i jediným dodavatalem stabilizátoru který až do okamžilu vystavení směsi vzduchu zabraňoval reakci složek a předčasnému uvolňování kyanovodíku). Cyklonem B, odebraným jedním lágrem za měsíc bylo možno hubit veškerý hmyz v celém Německu po dobu půl roku.

Ti američtí byznysmeni moc dobe věděli, která bije - ale prachy jsou prachy. Přes UBC a švýcarskou Banku pro mezinárodní vyrovnávací platby do USA přitékaly z Německa peníze téměř po celou dobu II.WW (včetně zubního zlata "vytěženého" v oncentrácích).

Socialistické Československo bylo ze strany USA embargováno mnohonásobně silněji a důsledněji, než Hitlerovo Německo - protože v socialistickém československu amíci neměli kapitálové podíly. Německo a jeho firmy - válka neválka - bylo ve světovém obchodu dobrým zákazníkem a platilo...
03. 09. 2010 | 18:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy