Vždyť válka mezi chudými je atraktivní

08. 10. 2012 | 13:30
Přečteno 7475 krát
Schyluje se k válce mezi chudými, sdělila v Le Monde jedna z francouzských proromských aktivistek poté, co obyvatelé bloku sociálních bytů v Marseille vypálili tábor balkánských Romů. Aktivistku zřejmě zděsilo i to, že mezi žháři byli i lidé původem ze severoafrického Maghrebu. Tito noví chudí Francouzi napadli nové chudé občany EU, místo aby vytvářeli multikulturní společnost.

Inu, není občan jako občan. To přece dobře víme i u nás, když mluvíme o romských občanech, ačkoliv jejich občanka je česká a romskou by marně kde sháněli. Co není, může být, řekli by na to zastánci založení Romistánu z řad (nejen) českých politických extremistů.

Romské tábory se u nás zatím nevypalují, neboť tu nejsou (pro z balkánské Romy nejsme tak atraktivní). Dokonce ani romské venkovské osady jako na Slovensku nemáme, byť se jim nějaká ta postindustrie obydlená Romy už začíná podobat. Zato se tu specifickou romskou sídelní formou stávají ubytovny. A před ty se čas od času řadí policejní těžkooděnci, aby stáli před davy, chtějícími řešit kriminalitu tzv. nepřizpůsobivých. Ve Varnsdorfu si již loni vystáli důlek (davy i těžkooděnci), pak je to přestalo bavit. Tedy ten dav. Pro těžkooděnce je vystávání důlku práce, a kdyby je takříkajíc přestala „bavit“, mohli by se naštvat a někomu nabít. A dav, anebo možná spíš ti na ubytovnách, by to schytali…

Takže, k válce mezi chudými se tu sice taky občas schyluje, ale neříkáme tomu tak, hlavně proto, že si mnozí ti chudí, co tak rádi pochodují na cikány, nechtějí přiznat, že jsou chudí... A co si nepřiznáme, to jakoby neexistuje. Měřeno pozorností médií, společnost nereflektuje ani jedno z vrcholových čísel války proti chudým, které předvedla sněmovna, když posvětila odměny exekutorů i advokátů u bagatelních neboli nicotných dluhů. Tu válku již drahně let vede vzkvétající advokátsko-exekutorský průmysl.

Například z dlužné tisícovky, dejme tomu za komunální odpad vyprodukovaný nezletilým dítětem, se totiž stává odměnami exekutorům a advokátům tisícovek skoro šestnáct. Takových případů je v praxi zaznamenáno do foroty. A takto zničující a častokrát likvidační penalizování dopadá zhusta na chudé zaměstnané i chudé nezaměstnané. A dluhy jsou i motorem migrace do ubytoven a jiných sídlištních agregátů chudoby, známých pod poeticko-exotickými jmény Bronx, Mexiko, apod.
Od sněmovny se po vší publicitě věnované nehorázným nákladům na vymáhání drobných pohledávek očekávalo, že návrh zákona (upravený Senátem) v senátní dikci také schválí.

Dokonce za to zaangažované nevládní organizace lobbovaly, a to „napříč politickým spektrem“. Senátní výhrady však sněmovna přehlasovala (19. září) rovněž „napříč politickým spektrem“. Navrhovaným snížením odměn by totiž výnosy exekutorsko-advokátního průmyslu klesly z odhadovaných čtyřiceti miliard na nějaké stamiliony. Lobby nevládek pracujících s klienty v dluhové pasti prohrálo na celé čáře s lobby průmyslu s čtyřicetimiliardovými zisky (jak překvapivé). A prohrála i celá společnost, která tak bude s ještě větší jistotou platit stovky milionů za šiky těžkooděnců hájících ubytovny deklasovaných, nazývaných z třetí Říše vytaženou kategorií lidmi „nepřizpůsobivými“ (unanpassungsfähig), před nenávistným davem. Ten je nenávidí proto, že „oni“ kradou, přepadávají a dělají bordel a za všechno si můžou sami. Nic naplat, že mnohé v těchto nenávistných davech dělí od těch na ubytovnách jen jedna exekuce, jedna nevyplacená výplata, jedna výpověď a někdy barva pleti.

Advokátní komorou prolobbovaná norma, posvěcující dobrý výdělek z bezmocnosti zadlužených, prošla sněmovnou bez většího zájmu médií. Ten bude možná spíše zaostřen na pochody proti ubytovnám „nepřizpůsobivých“, jaký proběhl právě tuto sobotu v Ústí nad Labem. Reportovat o válce mezi chudými je přece mnohem barvitější.

vyšlo zkráceno v Lidových novinách 8. 10. 2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jihočech napsal(a):

Stručné a výstižné.
08. 10. 2012 | 13:58

Anna napsal(a):

Se divíte? Žijeme v právním státě!

Cituji z článku na téma exekuce:

Byl zveřejněn otřesný případ dívky ("Žena na hranici bídy musí platit dluhy z doby, kdy žila v dětském domově:), která žila jako sirotek v dětském domově a na její staré adrese v Brně za ni opatrovnice nezaplatila poplatek za komunální odpad, v době, kdy dívka již žila v dětském domově. Po osmi letech se ozval exekutor. Nepřišel by, dívka však měla naspořeno ze sirotčího důchodu a tak bylo z čeho brát. Město nesmyslně vedený poplatek neodpustí, soud proti nezletilé vydal exekuční titul a později nařídil exekuci. Až do příchodu exekutora dívka, žijící před tím léta v dětském domově, o ničem nevěděla. Do věci vstoupili právníci, ombudsman a nakonec se ukázalo, že s tím u nás skutečně nic dělat nejde. Bodejť by se dalo, když už na magistrátu jsou bezcitní idioti, jeden to posílá druhému a ani nezávislý soud tomu neudělá přítrž s poukazem na výkon práva v rozporu s dobrými mravy.

http://www.blisty.cz/art/62128.html
08. 10. 2012 | 14:01

hovorka11 napsal(a):

Vystihující problém- gratuluji.
Osobně si myslím, že vláda chce, aby se rasismus a nenávist etnických skupin zvyšovala (kryje to lumpárny z rozkrádání).
Vždyť zákony musí platit na všechny stejně a pak by neexistoval "pozitivní rasismus".
Pokud i místní policajti se bojí cokoliv řešit proti kriminálním činům, aby jim nebylo beztrestně vyhrožováno, a aby nemohli být kvůli tomu vyhozeni pro rasismus, tak je to velmi špatně. Hrozí, že strážci pořádku se obrátí proti postiženému. Takový přístup řeší jejich problém ze ztráty zaměstnání a chrání jejich rodinu před výhružkami a napadáním (můj poznatek z rozhovoru s místním v Horním Podluží).
08. 10. 2012 | 14:07

Archeopteryx napsal(a):

Děkuji za blog. Osobně jsem žil v mylném předsvědčení, že odměny exekutorům a advokátům v případě vymáhání bagatelních dluhů již byly razantně sníženy.

Je možné někde dohledat, jak který konkrétní poslanec hlasoval? Děkuji.
08. 10. 2012 | 14:15

rosťa brožík napsal(a):

výborné odkrytí skrytých kauzalit
08. 10. 2012 | 14:21

dříve čtenář napsal(a):

Koukám, že advokát sokol si na nedostatek práce nemůže stěžovat - fůra exekucí a teď do toho ještě dalík (mimo jiných prominentů)...
08. 10. 2012 | 14:24

Občan napsal(a):

Pane Krištofe,

pravděpodobně jste "zapomněl" uvést, že Cikáni v Marseille NEZÁKONNĚ okupovali a ničili obecní a soukromé pozemky a na žádné úřední a policejní výzvy k jejich vyklizení nereagovali.
PROTO vzali místní OBČANÉ zjednání pořádku do vlastních rukou. Mám pro ně plné pochopení.

Před týdnem podobě zoufalí slovenští občané postupovali stejně. Na JEJICH pozemcích ovšem nevyrostl tábor, ale rovnou osada se ZDĚNÝMI haluznami. A protože jim úřady nebyly schopny zajistit užívání pozemků a dokonce ani přístup na ně, vzali SVÁ práva do SVÝCH rukou.
Se zlou se ale potázali, protože policie zasáhla PROTI VLASTNÍKŮM pozemků!!! Takže příště nejspíš půjdou NA SVÉ pozemky nikoli ve dne a s hráběmi a sekerami, ale v noci a s kanystry.

Ano, máte pravdu - existence jako jste Vy dělají vše pro to, aby i u nás vzplála válka mezi chudými. Nakonec - jste za to vládou (tedy daněmi těch, PROTI nimž pracujete) placeni.
08. 10. 2012 | 14:31

šašek z Jihlavy napsal(a):

autore, proč jste sem dal fotku, jak labužnicky potahujete z cigarety. Někdo by vás ještě mohl osočit, že kouříte trávu. Chcete li pranýřovat sociální nešvary v naší společnosti, měl byste dbát i o svou věrohodnou vizuální prezentaci. Předvádět se s cigaretou je v dnešní době passé. U Jamese Bonda je to jakž takž přijatelné, u bojovníka za lepší svět naopak.
08. 10. 2012 | 14:37

český maloměšťák napsal(a):

Anna
Dívka může vymáhat dlužnou částku na opatrovnici.
Jistě by se našel nějaký ochotný advokát a poté i exekutor...kteří by ji v tomto /za úplatu, of course - a to za úplatu nejlépe ve výši té úplaty, kterou zaplatila sama tato dívka předchozímu advokátovi a exekutorovi...ať už je to absurdní divadlo dokonalé/ ochotně pomohli.
Ideální by pak bylo, kdyby advokát č. 1 i č. 2 byly totožné osoby - stejně tak i exekutor č. 1 a č. 2.
Ideální proto, protože by pak Svěrák mohl sepsat zcela novou a jistě divácky atraktivní cimrmanovskou divadelní hru.

Když už mají to výročí...

Ostatně takový kruh by mohl i pokračovat. Třeba kdyby se ukázalo, že exekutor je v nějakém střetu zájmu...pak by mohla například ona dívka vymáhat čáastku na něm - při pomocí jiného exekutora a stejného advokáta. No a kdyby se ukázalo, že např. i ten advokát je ve střetu zájmu...tak by mohl onen exekutor vymáhat čáastku na něm a on zase na tom, kdo ho nařkl ze střetu zájmu /fřeba nějaká paní jménem Anna/ a ta by zase vymáhala tu částku na oné dívce coby původci celé té lapálie etc etc....
/v podstatě bychom tak všichni časem mohli vymáhat tu částku na každém z nás a to tak že i na sobě samém...cožpak toto není krásný a ze života odkoukaný námět na divadelní hru ? - například s názvem " Dívka a exekutor" ???/
08. 10. 2012 | 14:39

aga napsal(a):

Jo, dokavád se mezi sebou perou untermenšové, jsou z toho ýbermenšové venku. Proto je třeba válku mezu untermenši podporovat všemi prostředky.
08. 10. 2012 | 14:51

Anna napsal(a):

Stojí zato si poslechnout:

Problém, který nám přerostl přes hlavu: v romských ghettech dospívá generace, která nikdy neviděla své rodiče pracovat.
Kde selhala většinová společnost? V čem selhávají sami Romové? A jak vykročit z kruhu?
Diskutovat budou koordinátorka mezinárodní sítě ERGO network Gabriela Hrabaňová, romistka Jana Hejkrlíková a dokumentaristka Markéta Nešlehová.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/212411058160022/
08. 10. 2012 | 15:02

razdva napsal(a):

Velmi dobré. Ale některým pitomcům a rasistickým bojovníkům proti NGOismu v jednom to nevysvětlíte.
08. 10. 2012 | 15:04

jancerny napsal(a):

To Rosťa Brožík: Dlouho o Vás nebylo slyšet. Občan: Vrána k vráně, hrách na stěnu, všechny války jsou spravedlivé a vyvolané reálnými problémy obyčejných lidí, kteří si je začnou řešit zcela po právu po svém. A mohou za to lidé, kteří na rizika válek upozorňují. Brilantní dedukce.
08. 10. 2012 | 15:06

Yosif K napsal(a):

Dokonce za to zaangažované nevládní organizace lobbovaly, a to „napříč politickým spektrem“. Senátní výhrady však sněmovna přehlasovala (19. září) rovněž „napříč politickým spektrem“. Navrhovaným snížením odměn by totiž výnosy exekutorsko-advokátního průmyslu klesly z odhadovaných čtyřiceti miliard na nějaké stamiliony. Lobby nevládek pracujících s klienty v dluhové pasti prohrálo na celé čáře s lobby průmyslu s čtyřicetimiliardovými zisky (jak překvapivé).
KONEC CITATU.

Dalsi ukol pro socdemacke soudruhy, kteri budou mit v parlanentu vetsinu. Jenom aby to nedoadlo jako v tom filmy "Prohnili a jeste prohnilejsi".......
08. 10. 2012 | 15:09

Anna napsal(a):

český maloměšťák
"cožpak toto není krásný a ze života odkoukaný námět na divadelní hru ? - například s názvem " Dívka a exekutor" ???/"

Ano, s podtitulem Perpetuum debile a s použitím Cimrmanovy odborné literatury Who is who (Kdo je kdo, nesprávný překlad E. Fiedlera "Vlak je vlak")

Díky :-)
08. 10. 2012 | 15:12

Občan napsal(a):

Pane Jane Černý,
pan Krištof je zaměstnancem Úřadu vlády ČR (Agentura pro sociální začleňování). Není placen za to, aby upozorňoval, ale za to, aby KONAL.

Výsledky činnosti Agentury jsou přitom naprosto tristní - http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/tiskova-zprava-diky-vladni-podpore-muze-agentura-pro-socialni-zaclenovani-rozsirit-cinnost-do-dalsich-17-obci-97832/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/

To, co dělá Agentura, totiž zvládají s nesrovnatelně nižšími náklady a úspěšněji lokální sdružení a charity. A zatímco sdružení a charity konají (byť někdy amatérsky), Agentura dodává plky, knížecí rady a brožurky. Na to ji skutečně nepotřebujeme...
08. 10. 2012 | 15:30

český maloměšťák napsal(a):

Anna
Rádo se stalo. (Ale v podstatě je to celé dost smutné....)

Ještě epilog té hry :
Národní důchod (GDP - vytvořené bohatství) by pak díky takovému Perpetuum debile narostl min. na dvojnásobek.
Všichni účastníci by se tedy měli dvakrát lépe než předtím.
08. 10. 2012 | 15:30

Pacák napsal(a):

Yosif K, vy, pokoud byste se nemohl jediný den pošťourat v oranžovém lejně, byl by pro vás den naprosto ztracený.
08. 10. 2012 | 15:48

Anna napsal(a):

český maloměšťák

Nejen smutné, ale až děsivé. Bože, jak hluboko jsme klesli :-(

GDP bych nahradila GNH.
Hrubé národní štěstí (HNŠ, anglicky gross national happiness, GNH) je koncept, který se snaží vyjádřit míru kvality lidského života a rozvoje společnosti pomocí obecnějšího ukazatele, než jakým je hrubý domácí produkt.

Hrubé národní štěstí je založeno na podpoře udržitelného rozvoje, zachovávání a podpoře kulturních hodnot, přirozeného životního prostředí a na dobré vládě. Tyto čtyři pilíře se dělí na další kategorie a na celkem 72 ukazatelů. (citace z Wikipedie)

Jenže je tu nepřekonatelný problém. GNH je založeno mj. na dobré vládě. Takže nezbývá, než si říct - Co je štěstí? Muška jenom zlatá... a tu spolkl modrý pták na TOPu a nas..l lidem.
08. 10. 2012 | 15:51

modrý edvard napsal(a):

Archeopteryx: jo , taky jsem si to myslel. Jak je to doopravdy?
08. 10. 2012 | 16:04

Yosif K napsal(a):

Pacák napsal(a):
Yosif K, vy, pokoud byste se nemohl jediný den pošťourat v oranžovém lejně, byl by pro vás den naprosto ztracený.
08. 10. 2012 | 15:48
Jedine co si slibuji positivniho od nastupu CSSD ku kormidlum je ze by mohli neco udelat s tema exekutorama a ze by mohli schvalit zakon o statni sluzbe.

Uvidime jak to dopadne, kdyz meli vetsinu s martany tak krome pastelkovneho a SLIBU 13 duchodu neudelali nic.

Tady Roman Kristof se snazi, ale neni v parlamente........ mozna by jej tam meli Romove donest na ramenou.......
08. 10. 2012 | 16:07

Olgoj Chorchoj napsal(a):

Obcane (to je prezdivka z gilotinove francouzske revoluce nebo z dob komunismu?), prectete si neco o zakonech a ulohach policie nez sem zase napisete nejakou ptakovinu. Nebo vite co? Radeji nic nepiste. V kazdem pripade, policie ma za ukol zabranit eskalaci konfliktu a pripadnemu nasili, ne se rozhodovat kdo je v pravu a na ci stranu se pridat, jasne? Ja vim, ze Vam ne, na to nemate hlavu.
08. 10. 2012 | 18:19

Milan Doubek napsal(a):

Také vám připadá, že ta naše smetánka zkouší co uneseme? Jak dlouho jí to vydrží? Co myslíte? Je to jen na nás. Zatím se jenom planě kecá a volíme voly.
Milan
08. 10. 2012 | 19:37

dennis napsal(a):

Pane Kris'tofe,
to, co jste popsal - valka chudych proti chudym - to je presne jednim z jevu, ktere provazeji nastup fasistickych sil. Svym komentarem k zakonu o exekucich jste prave popsal mechanismus politickeho procesu, ktery fasismus plodi. Tento rezim od svych pocatku z devadesatych let je budovan tak, aby obeti se stal slusny clovek, nejlepe nemajetny.Aby byli chraneni gauneri, kteri si tento system pro sebe vybudovali. Jednim ze zastiracich manevru dnesniho spolecenskeho svinstva je predstirana snaha nasi vlady o protikorupcni legislativu a jeji tvrzeni, ze ma na to silny mandat od svych volicu.
08. 10. 2012 | 19:41

evix napsal(a):

Hrubé národní štěstí a pan Kalousek? Který o obětech metanolových otrav řekl, že si zato mohou sami.....řekla bych, že pro vládní kmány je to spíše sprostá nadávka.
08. 10. 2012 | 19:42

Antonelo da Mesina - Carravagio, napsal(a):

Jak říká klasik: Tady v tom státě "drbe" kámen cihlovou ...
08. 10. 2012 | 19:46

Da.Rock napsal(a):

Komu vadí na romech, že jsou chudí? Nikomu.
Komu vadí na romech jejich kriminalita? Všem.
Tohle je jádro pudla.
Ve Varnsdorfu proti sobě nestáli chudí proti chudým, ale zastánci pořádku proti útočníkům a násilníkům.
08. 10. 2012 | 19:52

Al Jouda napsal(a):

To Olgoj Chorchoj :
Tak na co pak mají policejní důstojníci právní vzdělání ? Podle Vás by jim stačil mozek vyhazovače v bordelu !
08. 10. 2012 | 22:10

vojnov napsal(a):

Autor: Překvapuje mě, že jste nezaznamenal, že tu máme několik průlomových judikátů NS ve stejné věci. Tedy že soudy nemají při vymáhání bagatelních (a rutinních) pohledávkek zohledňovat náklady soudního řízení. Předmětné spory byly v Ústí nad Labem a Ostravě (v pokutě jsou i náklady na soudní vymáhání). Soudy tedy prostřednictvím svých mladších členů (kteří neměli strach pohybovat se v intencích litery zákona rozumně) vyřešily sněmovnou naštěstí neřešený problém za použití zdravého rozumu.

Chce se mi říct: "Více prostoru soudcokracii!"
08. 10. 2012 | 22:35

Jank napsal(a):

Tak se lidi zamyslete, kam jste to dopracovali, kdyz muze prijit exekutor za holkou z detskeho domova, protoze za ni kdysi zodpovedna osoba nezaplatila, co mela.
1. Nezletila osoba NEZODPOVIDA za dluhy, ktere za ni udela dospely clovek(dite navic ani financim NEROZUMI)
2. mela by existovat nejaka doba na promlceni dluhu
3. vase zakony se vymykaji normalnimu mysleni (zrejme je vyprodukoval nekdo z Plzne) a vy proti tomu ani NEBOJUJETE? Take se nakonec muze stat, ze nakonec bude chodit exekutor kam ho napadne (jak liska do kurniku), protoze ho nikdo nezastavi.
4. JAK JE MOZNE, ZE EXEKUCE SE NEDA ZASTAVIT?????!!!!!! To je snad spatny vtip, ne?
09. 10. 2012 | 01:23

Jeviš napsal(a):

Diskuse o exekutorech už tu byla mnohokrát a žvaníme o ničem.
Znovu a znovu - v dosavadní úpravě chyběla jediná věc - Povinné upomínky za dlužnou částku- měsíc po splatnosti doporučený dopis s administrativním poplatkem např. 500Kč, a to že když věřitel nepodá do určité doby, dluh např. do 2000 kč po 2 letech je promlčen.Tím se nikdo nemůže vymlouvat že nevěděl a je nevinný. Dlužník se odvolá nebo zaplatí. Pokud ne, je jasný zločinec a není třeba ho litovat. Exekutorské poplatky jsou v pořádku, komu se nelíbí, může si otevřit živnost a vymáhat to levněji- bude mít zisky a ještě ho lid bude zbožňovat jako svatého spasitele. Jejich snižování by vedlo k tomu že by nikdo neplatiče z gheta za pár korun nehonil a rozrostla by se dále vrstva parazitů kteří své dluhy neplatí.
Znovu a znovu - je potřeba litovat věřitele, dlužník který kašle na své dluhy je zločinec, rozrostlo se to do neúnosných rozměrů, exemplární tresty jsou na místě. Žádné slitování. Co chybí je kriminál pro dlužníky- sfárat do dolů a rubat uran nebo uhlí dokud dluh nesplatí. Do půl roku by bylo po všech problémech
09. 10. 2012 | 06:54

Lusajfr napsal(a):

Jeviši, zařiď si koncentrák, lid tě bude milovat
09. 10. 2012 | 07:51

Jeviš napsal(a):

Lusajfre, nekraď a plať své dluhy, lid tě bude milovat ještě víc než mne.
Opravdu nechápu proč se tu pořád někdo zastává kriminálníků, kteří nechtějí uznat, že když si něco vezmou, měli by to také zaplatit. Chceme žít ve slušné zemi, ne v Bronxu kde se krade a přepadá na potkání
09. 10. 2012 | 08:19

Milan Jíra napsal(a):

Výsledek tohoto hlasování je přesným obrazem morální pokleslosti těch,které jsme si svobodně zvolili.Navíc postrádá logiku,která praví,že trest má být odpovídající spáchanému činu.To,co se "prohlasovalo" je nestoudné "nahrávání na smeč"exekutorským vyžírkům a jejich (zajisté nestranným) ochráncům. V této zemi mě už nepřekvapí nic.
09. 10. 2012 | 08:39

Jeviš napsal(a):

Milane Jíro - pokud se ti zdají odměny exekutorům vysoké, dělej to sám a levněji, konkurence cenyexekucí ustálí. To je jedna z mála výhod kapitalismu.
Netřeba litovat dlužníky- jsou to škůdci, paraziti, kriminálníci.
Starejte se ať se tu mají dobře ti slušní co svoje dluhy platí
09. 10. 2012 | 08:54

Medikolog napsal(a):

V tomto blogu nejde o exekutory, ale o střet zájmů dvou kategorií chudobných.

Těch co pracují za žebrácké mzdy a platí vše co je jim předepsáno.. a z toho co jim zbyde skromě žijí a pořizují si věci usnadňující život a občas i něco pro radost...

A těch, co jsou chudí protože se práce štítí, v životě na ni dobrovolně nesáhnou a žijí z parasitace na těch výše uvedených... a) parasitace na tom co výše uvedení povinně platí na vlastní stáří, na vlastní nemoc a na stáří a nemoc těch SVÝCH... b) přímým kradením a loupením toho, co si za svoji dřinu po mnohém odříkání ti první pořídili pro sebe a pro ty svoje.
09. 10. 2012 | 09:08

Občan napsal(a):

Jeviš napsal(a):
"Milane Jíro - pokud se ti zdají odměny exekutorům vysoké, dělej to sám a levněji, konkurence cenyexekucí ustálí. To je jedna z mála výhod kapitalismu.
Netřeba litovat dlužníky- jsou to škůdci, paraziti, kriminálníci.
Starejte se ať se tu mají dobře ti slušní co svoje dluhy platí
09. 10. 2012 | 08:54"

Nikoli, Jeviši.
FUNKČNÍ stát by se měl především starat o to, aby dlužníci nevznikali. Jenže to byste se VY, skuteční parazité, škůdci a zločinci - lichváři a exekutoři - museli začít živit PRACÍ; což byste jen těžko rozdýchávali.
09. 10. 2012 | 09:21

Jeviš napsal(a):

oBČANE, A JAK SE MÁ STÁT STARAT ABY DLUHY NEVZNIKALY????
Jedině tak že zakáže půjčování. To je ale nesmysl, protože banky jsou založeny na tom že peníze které střadatelé uložili, za vyšší úrok půjčuje těm kdo je potřebují. A znovu, půjčovat si má JEN TEN kdo ví jak splatí. Podnikatel má zakázku nebo podnikatelský plán, ale nedostatek vstupního kapitálu, půjčí si, zakázku dostane zaplacenu, vrátí bance a zbyde mu trochu zisku a firma která má know how a dobré jméno na trhu.
Lze pochopit i hypotéky- koupím nemovitost, tou ručím bance, a už v ní mohu žít a pomalu ji opravovat.
Zločin je koupit si na konzum, na prožrání, když nevím jak splatím.
Pokud vaše poznámka měla být o tom, že za socialismu dlužníci, žebráci, gheta, bezdomovci a exekuce nebyly, máte pravdu, jenom pláčete na nesprávném hrobě
09. 10. 2012 | 09:34

český maloměšťák napsal(a):

"...Zločin je koupit si na konzum, na prožrání, když nevím jak splatím...."

Jenže právě že takoví lidé potřebují peníze nejvíc / na jídlo, na nájem.../.
Tam je ta akutnost nejvyšší - nikolivěk v případě subjektu, který pouze zvažuje cenu peněz - a proto sáhne mnohdy k cizímu kapitálu.

Ostatně také proto se parazitům tolik daří - protože právě že těchto lidí je za vlády " prosperity" stále více a více.
Proto se s parazity roztrhl pytel - to, že si pak účtují odměny, které ve svých důsledcích z dlužníků vytvářejí oběti....to je na celé té věci , jak správně naposal občan, už jen jakýmsi evolučním apendixem. V celé té kauzaistice.

Ostatně já znám osobně (tedy tak, že jsem se dozvěděl, co dělají nyní - po plyšáku) pouze 2 lidi z exekutorské branže - oba čile kdysi spolupracovali s StB.

Hezký den při plnění exekutorských povinností proto vinšuji.
Nemáte to lehké.
Obelhávat totiž dokonce i sám sebe - to musí být dost na hlavu.
09. 10. 2012 | 09:45

Alena napsal(a):

Nedělejte dluhy , nekraďte a může vám být jedno jaké odměny si berou exekutoři. Jak prosté
09. 10. 2012 | 09:46

Jeviš napsal(a):

Maloměštáku, exekutor nejsem, chci jenom žít v zemi ksde se nekrade a kde si každý za zboží které konzumoval, také zaplatí.
Exekutor je práce nepříjemná, ale jen produkt systému.
.
Ano , máte pravdu, za socíku si každý vydělal prací dost aby měl na nájem a jídlo a ještě pohodě na dovolenou v Bulharsku. Dnes jsou žebráci, gheta, bezdomovci, exekuce.
Pláčete na nesprávném hrobě, za to může systém státu, ne exekutoři
09. 10. 2012 | 09:52

Občan napsal(a):

Ne, Jeviši.
Tak, že nepřipustí, aby byly statisíce lidí bez práce, aby ti, co ještě práci mají, za ni nebyli "placeni" tak, že nepokryjí ani základní životní potřeby, že nenechá živořit nemocné, nemohoucí a staré lidi, ne nepřipustí pád lidí do chudoby. Že nastaví bankovní podmínky tak, aby banky SLOUŽILY rozpohybování ekonomiky a ne aby ji vysávaly.
A že, ano, ZAKÁŽE a bude tvrdě stíhat jakoukoli formu lichvy.

Zločin není půjčit si na úhradu základních životních potřeb. Zločin je dopustit, aby si lidé na něco takového MUSELI půjčovat.
09. 10. 2012 | 09:53

Občan napsal(a):

Oprava: "...za ni byli..."
09. 10. 2012 | 09:56

český maloměšťák napsal(a):

http://www.potravinovabanka.cz/news/potravinova-banka-v-ostrave-dekuje-/

Šalom.

Alena
Ano - je to velmi prosté.
Škoda že neděláte generálního tajemníka OSN.
Nebo aspoň nějakého poradce :

http://www.youtube.com/watch?v=efPowvdAYz8
09. 10. 2012 | 09:57

Martin Konvička napsal(a):

U těch exekucí jde o princip.

Platit za řekněme 50 Kč nedoplatku 16 000 Kč není výchovná pokuta, ani to nejsou penále - je to sadistický a pro mnoho lidí potenciálně likvidační trest, přinejmenším v rovině psychického mučení, ne-mlu-vě o navázaných tricách, kdy člověk může za pár babek dluhu, někdy i umělého, přijít o střechu nad hlavou. Mučení a nepřiměřené tresty Ústava zakazuje.

A je to "třídní válka" proti nejslabším, a fatálně to rozkládá společnost. Opět nemluvě o návazných ztrátách - lidé takovým systémem doživotně ožebračení totiž nakonec přijdou stát dráže, ať jako bezdomovci, nemocní, nezaměstnatelní, děti v dětských domovech ... Ti, kdo přerštěné "odměny" za bagatelní exekuce schvalují, si pod sebou podřezávají větev. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci.
09. 10. 2012 | 10:03

Jeviš napsal(a):

Konvičko, to je jak na kolovrátku. Exekutoři jsou jen produkt systému. Dlužníci se rozbujeli do té míry, že neexistuje jiné řešení než extrémně odstrašující tresty.
.
Pláčete na nesprávném hrobě. Ano, byl tu před 23 lety systém, kde nebyli žebráci, gheta, bezdomovci, exekuce.
Systém měl jiné nevýhody, ale fakt je ten, že nejhůř jak mohl slušný člověk dopadnout ekonomicky, bylo že dělal práci která ho moc nebavila, ale k smrti se tam neudřel, a bydlel bez dluhů přinejhorším na podnikové ubytovně, ale dříve nebo později ti co slušně pracovali ten byt za symbolické nájemné nějak dostali, a plat stačil v pohodě na jídlo,bydlení, koníčky, i na tu dovolenou v Bulharsku
Můžete proto něco udělat ve volbách. Nadávat na exekutory nebo na jeden zákon je nesmysl
09. 10. 2012 | 10:36

český maloměšťák napsal(a):

Otázka tedy /z úhlu pohledu např. Dopravního podniku - což je obecní subjekt/ stojí takto :
Jak se dopracovat k tomu, aby černý pasažér pokutu uhradil, nedošlo při tom k další nespravedlnosti a zda je i černý pasažér stále členem obce - nebo je to psanec, na kterého nyní vypíšeme odměnu.

Dopravní podnik má dopravovat - ne se starat o vymáhání dluhů. To je logické.
Pokud ovšem již v procesu lapení černého pasažéra došlo k jeho identifikaci a k uznání dluhu /jakože došlo, jinak by asi bylo na místě vězení pro dlužníky/ - tak je asi na místě, aby následné vymáhání dluhu provedl sám - s eventualním využitím jediného subjektu, který má monopol na perzekuci lidí - tedy s využitím státu (jím zřízených institucí).Ten by pak měl jednat rychle , efektivně a logicky správně.
V podstatě by měl stačit nějaký formulář, který věřitel vyplní a podá.
Stát by měl pak vyrozumět dlužníka - prokazatelným způsobem. Pokud není dlužník dohledatelný - a to ani po provedení potřebného pátrání (opět provedeném institucí státní)....je věc až do zjištění nových okolností odložena. Pokud dlužník nechce zaplatit - musí se hájit soudně. Pokud
to neudělá - je mu zabavena odpovídající část jeho mzdy , zvýšena daňová povinnost (něco podobného v opačném směru např. navrhuje inženýr Kalousek ve směru kompenzace ztrát prodejců alkoholu), zabavena část sociální dávky....
Lidem bez jakéhokoliv příjmu by se zabavovat nic nemělo. Je to nelogické - takovým lidem se má pomáhat - nikolivěk je uvádět do ještě větších nesnází.

Všechny tyto úkony by podle mě neměly být oceněny vyšší částkou než 1000 CZK.
Z nichž pak část nad rámec dluhu by měla plynout do pokladny státu.

To samé platí i o případu, který popsala Anna. Kdy jde opět o vymáhání dluhu subjektu obecního vůči členu obce.

Jinak skončíme u honu na lidi, u jejich špiclování a pronásledování - soukromými osobami. V podstatě tak zavládne atmosféra , která panovala v jisté části Texasu před příchodem soudce Roy Beana.

Nelze např. proti černým pasažérům postupovat mnohem tvrději naž například proti korupčníkům ...či vrahům.
Na ty totiž nikdo soukromé firmy neposílá. Aby je hledaly, popř. perzekvovaly.

http://www.nycourts.gov/courts/nyc/smallclaims/forms/InstructionsforFiling.pdf

http://www.nyc.gov/html/dof/html/pdf/07pdf/smclaimfrm.pdf
P.S. Ve Švédsku se mají rušit fyzické peníze.
Což mj. postihne právě že celý parazitující článek řetězce věřitel - dlužník.
S tím, že lidem bez příjmu se prostě BRÁT nic NESMÍ !

P.S. 1 Jde o příspěvek k diskuzi nad bagatelními dluhy. Tak jak je zmínil pan Konvička. Nikolivěk o snahu postihnout celou problematiku dluhů a jejich vymáhání.
Ostatně zajímalo by mě, kdy uhradí svůj dluh vůči státu např. takový Řebíček. Nebo Parkanová.
/není známo, že by na ulovení Řebíčka někdo vypsal odměnu - či se mýlím ? - a nějaký exekutor už po něm jde ???/
(jistě - neproběhl soud, že ? - to se starou babkou , která zapomene doma jízdenku...to je soud hotov natotata...je prostě jednodušší likvidovat chudáky - než podusit lidi tkzv. nedotknutelné...holt zde chybí ten Roy Bean :))
09. 10. 2012 | 10:59

Občan napsal(a):

Nejsou, Jeviši, nejsou.
Než byli tito novodobí lupiči legalizováni, fungovaly soudní exekuce, prováděné STÁTEM, dobře. Byť poněkud těžkopádně. Ale neměly za následek existenční likvidaci DESÍTEK TISÍC lidí.
V okmažiku, kdy stát ZPRIVATIZOVAL vymáhání pohledávek a VZDAL se jakékoli dozorové činnosti, jakož i prakticky ZNEMOŽNIL opravné prostředky proti exekuci, nastalo pro SOUKROMÉ exekutorské lupiče hotové El Dorado.
Obhajujete zde neobhajitelné. A takoví, jako jste Vy, budou viníky krveprolití, k němuž se ti ožebračení a zoufalí nakonec BUDOU MUSET uchýlit.
09. 10. 2012 | 11:08

Jeviš napsal(a):

Maloměšťáku, to jsou bláboly jak od malého děcka.
Co věta to blbost
Stát bude efektivně vymáhat nedoplatky???- a čím motivujete úředníka, pro toho bude nejjednodušší říci že dlužníka nelze najít / protože nepřevzal poštu / a tak to odkládá. Vy to neznáte, třeba od policie a od veškerých přestupkových komisí magistrátu atd, v milionech případů???.
Lidem bez jakéhokoliv příjmu by se nic zabavovat nemělo???? Proboha, máte tu málo cigánů, bezdomovců,feťáků kteří nepracují a vědí že si na nich nikdo nic nevezme, a tak si v obchodě ukradnou kdykoliv cokoliv, naštěstí jenom do částky nedosahující trestného činu / a to ještě jen v případě že nechtějí na zimu do kriminálu kde budou v teple na stravě a budou relaxovat, posilovat a studovat. Ani se nestarají jestli je někdo chytí, je jim to jedno.
Vy opravdu chcete žít v zemi kde si každý krade a vraždí podle nálady, protože žádný trest nikdy nepřijde??? Zbláznil jste se???
09. 10. 2012 | 11:31

Martin Konvička napsal(a):

Občan tu repliku Jevišovi napsal za mě. Díky.

Přihřeji si polívku, ale pak už na to téma psát nebudu.
Jakmile Systém začne proti chudým/bezbrannýMlm/jednodušším lidem používat neúměrné a sadistické tresty, tak ti lidé ten Systém přestanou jakkoli brát. A přinejmenším část z nich podpoří cokoli, co s tím Systémem slíbí zatočit. Exekuce a "židovští lichváři" vynesli k moci Hitlera. Dnes tady žádného Hitlera nemáme, ale na skladě je spousta jiných ideologií, a nejdynamičtěji se má k světu islám, který se přece "zastává slabých" a navíc, bingo(!), odsuzuje lichvu. Mluví se o statisících exekuovaných. Kolik z nich se ze zoufalství přidá k nějaké nedemokratické ideologii - procento? Kdyby to bylo JEN procento, znamená to ve výsledku tisíce osob. Howgh.
09. 10. 2012 | 11:34

Alena napsal(a):

Občane, co to blábolíte, vždyť ty exekutoři byli uzákoněni PRÁVĚ PROTO že se tu vše zhroutilo, dluhy nikdo neplatil, každý si ukradl v obchodě co mohl, jenom si hlídal aby to bylo do výše zákonem stanoveného trestného činu / viz Jevišova poznámka nade mnou. Dluhy na nájemném - to je přesně důsledek, prostě rodinka - matka samoživitelka nepracuje, načerno s ním přespáívá týpek co také nepracuje, na ulici je nevyhodíte protože to zákony nedovolovaly, zvláště když je tam to děcko. Majitel jen zoufale přihlíží jak mu devastují dům. /pokud je slušný, drsňák je nějak nezákonně vypudí
09. 10. 2012 | 11:38

Martin Konvička napsal(a):

ne, Jeviši, zblázni, jste se Vy.

Ty statisíce exekucí se netýkají zlodějů a defraudantů (safra!), ale pokud za čenou jízdu v MHD, pokut za parkování, pozdních doplatků za elektriku nebo "nezachycení" zvýšených záloh za cosi. Vesměs přicházejících s mnohaletým zpožděním (to je součást systému).
A teď tedy ... je vám 17, jste rozjivenej a blej, jedete načerno, nezaplatíte pokutu, dlužíte řekněme 1000 Kč, aby to bylo výchovný tak klidně 5000, ať nežeru.

Za 10 let je vám 27, založil jste rodinu, snažíte se vydělávat, platíte splátky jak mourovatej, taknějak vycházíte. A bác ho, přijde exekuce na 20 000. To je pro mladou rodinu dost na to, aby to ohrozilo placení dalších splátek, nemluvě o plánech atd. 5000 za 1000 by mohlo být, řekněme, "výchovné", 20 000 je saďárna. A teď si představte, že se vám to stane opakovaně ... protože jste v těch 17ti fakt byl pěkné kvítko. Kolik z 10 000 000 lidí je natolik "mravně pevných", aby takovou situaci uneslo? Nevím, ale docela dost ji NEunese, a začne se chovat asociálně (chlast, automaty, práce načerno, nálada, "já se na to můžu vys...."). Důsledky si domyslete.
09. 10. 2012 | 11:43

Martin Konvička napsal(a):

Omlouvám se za tuny překlepů ... nějak mu trnou prsty nebo co.

Ještě jeden aspekt musím zmínit - právní a doslova životní nejistotu.

Víme, že i ten nejzodpovědnější občan může mít někdy "výpadek" (... deprese z přepracování nebo ze ztráty blízké osoby? pár týdnů pití přes míru? atak 2. nebo 3. puberty?), a v takovém výpadku něco zampomene, přelédne, hodí za hlavu... Něco též mohli provést jeho potomci, nebo jiný příbuzný, nebo nakonec i kamarád - nevíte dne ani hodiny.

Takže vlastně NIKDO nemůže tušit, zda kdysi-cosi, a zda mu pošta nepřinese ne tu klasickou pokutu + penále, ale likvidační "... nesmíte nakládat se svým majetkem...". Není mezi náma málo lidí, i normálně slušných a spořádaných, kteří prostě nemají na účtě volných 20+++ tisíc, a nemohou se v krizi opřít o podporu širší rodiny. Takže jsme v situaci, kdy si půlka národa prostě nemůže být jistá, že je jejich vlastní stát jednoho rána lidsky nezlikviduje. Psychologicky za to už dnes platíme mnohem větší cenu, než je těch pár miliard za nějaké nezaplacené pokuty za parkování...
09. 10. 2012 | 11:58

český maloměšťák napsal(a):

Jeviš
Lidem bez jakéhokoliv příjmu má stát dávat - nikolivěk brát /a vlastně kdokoliv jim nesmí brát/. Tečka. Pokud nechápete takovouto elementární logiku - nemá smysl snažit se o vaši převýchovu.

Tu hysterii si ušetřete - budete ji potřebovat až se ty vaše soukromé motivace /nelogické a v podstatě i netržní odměny/ podaří očesat - na rozumné úrovně.
09. 10. 2012 | 12:12

český maloměšťák napsal(a):

Pokud však přestoupí i člověk bez příjmu zákony - tak mu lze vzít...svobodu.
Tu mu ale smí vzít (prostřednictvím justice)...opět a jen stát.

Vám ale jde o zisk. Nikolivěk o nápravu a spravedlnost, že ?
A tak i ten kabát, co má bezdomovec na sobě - bude dobré vydražit.
Však on si už někde najde teplý úkryt na zimu.
09. 10. 2012 | 12:20

Jeviš napsal(a):

Konvičko a maloměšťáku, kde jste vzali názor že kdo je chudý, nemusí respektovat zákon , múže páchat jakékoliv trestné činy, neplatit dluhy-
"lidem bez jakéhokoliv příjmu má stát dávat, ne brát" - co to je za blábol. Kdo nepracuje má nároky??? A placené od těch co pracují a platí daně - jak dlouho si myslíte že budou pracovat a živit parazity???
Pokud jim stát něco má dát tak PRÁCI, aby si ze mzdy koupili vše co potřebují.
Jenže pracovat, nekrást a platit dluhy je zřejmě proti vašemu přesvědčení.
A nejsem komunista, ale je mně smutno z toho že oni byli ti poslední kdo tu chápal, že stát se uživí jenom poctivou prací a tvořením hodnot, dodržováním zákonů
09. 10. 2012 | 12:45

Občan napsal(a):

Pne Konvičko,

on ani nemusí nic opomenout v (např.) alkoholickém opojení. Ono stačí pár týdnů nemoci, "vylepšené" ještě náklady na hospitalizaci. A velice hbitě se dostane do skluzu i člověk s lehce NADPRŮMĚRNÝM příjmem, splácející např. hypotéku. Protože nemocenská u takového platu představuje POUHÝCH cca 30% příjmu.
Zaplatí tedy inkaso, jídlo, špitál, léky - a nezbude mu na splátku a POVINNÉ pojistky.
Následuje ZPOPLATNĚNÁ upomínka s upozorněním, že již běží úroky z prodlení.
Než se dotyčný dlužník uzdraví a obnoví se mu příjem, už to má vymahačská společnost a po dalším měsíci exekutor.

Nezaplacená splátka v takovém případě se během pár měsíců vyšplhá z několika málo tisíc na DESÍTKY tisíc.

Totéž platí napříklas u zaměstnanců, za něž zaměstnavatel neodváděl povinná pojistná (někdy i celé ROKY!!!!!). Zaměstnanec se to dozví až v okamžiku, kdy jej začne honit pojišťovna nebo ČSSZ, případně když zjistí, že zaměstnavatel ráčil zkrachovat a proto mu nevyplatil mzdu za poslední měsíc.
Protože ČSSZ a ZP mají na provedení kontrol 10 let a dávají si sakra záležet na tom, aby dluh a penále z něho byly co nejvyšší.
Pokud je takový nešťastník zrovna bez práce, je totálně v loji. Ale i když práci má, vymáhaná částka obvykle činí opět desítky tisíc Kč a splatnost je okamžitá a v plné výši.

Takhle vznikají ti dlužníci. Ti, co se zadlužili kvůli chlastu nebo automatům, jsou marginální částí dlužnictva.
09. 10. 2012 | 12:55

český maloměšťák napsal(a):

Jeviš
Vytrhl jste větu z kontextu - a pak takto vyrobeného "hastroše" cupujete.
Ostatně napsal jsem, že o vaši převýchovu jsem ztratil zájem - je to ztráta času.

P.S. Termín " hastroš" je k dohledání v pracech pana Koukolíka - věnovaných nástrojům propagandy.

Tak jim tu práci dejte - spojte se třeba s Alenou - jistě se pak dostanete - podobně jako Monty Python...minimálně do nějakého estrádního pořadu.
/ s tím OSN bych byl - být na vašem místě - poněkud skeptický...snad byste ale pro začátek mohl napsat Obamovi, popsat mu váš vynález - ať tedy přestane vyplácet podpory v nezaměstnanosti a najde lidem práci...a zároveň mu vyčtěte , že ho to nenapadlo dřív !!/

Proti mému přesvědčení je snažit se léčit někoho, koho měli rodiče kdysi řádněji a častěji pohlavkovat. Je to totiž ztráta času.

Howgh.
09. 10. 2012 | 12:56

Jeviš napsal(a):

Maloměšťáku - pořád se snažím vám vysvětlit že pláčete na špatném hrobě.
Práce je na každém rohu více než dost. U nás i v USA. Jenom jsme zavedli ŠPATNÝ politicko byrokratický systém, který pracovat a vydělat si na živobytí znemožňuje, a teprve jako následky toho jsou že se neumíme uživit bez dluhů / jako stát i jednotlivci/ a teprve dalším následkem v řadě je zvýšená kriminalita, neplacení dluhů, a teprve v řadě dalším následkem jsou ty exekuce, ano, jsou zničující často i pro relativně / alespoň kdysi/ slušné lidi.
A znovu, nejsem komunista, ale VIDÍM ŽE TU ŘEŠÍME A VZÁJEMNĚ SE POZABÍJÍME KVŮLI PROBLÉMŮM, KTERÉ TU PŘED 23 LETY VŮBEC NEEXISTOVALY.
09. 10. 2012 | 13:31

český maloměšťák napsal(a):

Jeviš
Já se kvůli pár stovkám s nikým "pozabíjet" nehodlám.
Někdy prostě o princip nejde. Někdy je realita důležitější než nějaký princip - např. že se dluhy vždy musejí platit.

Dokonce i obrovské dluhy je někdy dobré odpustit /restrukturalizovat/.
Mluvil o tom kdysi Keynes /ale i mnoho jiných - dokonce i ten Wilsonův poradce..jak se jmenoval .../ na Versaillské konferenci.
Bohužel zvítězili právě že takoví fanatici jako jste vy.
Dluhy se ale stejně nesplatily...a navíc narostly. /přičemž kupa cca 40 milionů mrtvol se často ve výpočtech zohledňujících vedlejší náklady tohoto dodržování principu, že se dluhy vždy musejí platit....vůbec neobjevuje...ale i tak je suma dost vysoká/.

Konec - definitivně. /nestojím o to, abyste mě zase obvinil, že nadržuji vychcaným dlužníkům....když jde v podstatě jen o to, abyste se zamyslel nad mírou a mezemi toho či onoho jevu/
09. 10. 2012 | 14:06

J.V napsal(a):

Maloměšťáku, chápete alespoň kam by došla společnost kdyby si každý bral co se mu líbí , nepracoval a neplatil. Když chytíte zloděje který je bezdomovec , nemakačenko a škodu stejně neuhradí, je to snad důvod abychom přestali chytat zloděje úplně?? A vrah životy také nevrátí, takže přestaneme chytat vrahy, stejně to nemá cenu???
To že se někdo, někdy i stát, dostane do situace kdy není schopen zaplatit své dluhy bez hlubokých sociálních otřesů, snad není argument aby se dluhy obecně neplatily.
Máte to v hlavě hodně pomatené
09. 10. 2012 | 14:43

Jeviš napsal(a):

Maloměšťáku, tohle jste hrozně podělal
Celý vývoj společnosti od pravěku, celá civilizace je právě o tom, že si vytvářela určitá pravidla, a dodržování vyžadovala, i když ta pravidla někdy těžce dopadla na jednotlivce.
Ten problém je právě o tom, že ta pravidla jsme nedodržovali hned po r. 89. Kdyby to tak bylo, nemuseli jsme mít vůbec bankovní krizi v 90 letech. A lidé by po prvních tehdy ještě malých dluzích pochopili že dluhy se opravdu platí, a nedostali by se do dnešního tragického stavu.
Něco jiného je to, že režim po r,89 vehnal miliony lidí do situace, kdy se tu nedá uživit poctivou prací. Počet exekucí jen v r 2011 přes 970 000, letos překročí další milion .
Už bylo řečeno, to je ale pláč na jiném hrobě.
Opravdu tu před 23 lety tyto problémy vůbec neexistovaly, můžete přemýšlet proč
09. 10. 2012 | 15:11

Martin Konvička napsal(a):

Jenže Jeviši
ta "určitá pravidla", která umožňují za dluh, nebo i "dluh" - viz Maloměšťákovy příklady výše - udělat ze 30 Kč 20 000 Kč na různých palmárech, případně za třeba 10 000 Kč připravit rodinu o střechu nad hlavou, jsou právě nemravná pravidla, lichvářská pravidla, xindlí pravidla ... ublížující nejen těm dlužníkům, ale celé společnosti.
A taková pravidla se musí ZMĚNIT, ne hájit, Voni vocase.

Vždyť jsou světovým unikátem - a teď se nechci oháněž západem, ale takhle tvrdý systém opravdu nemají nikde.

Sám to ostatně dokazujete: jestliže je v zemi 1 000 0000 exekucí ročně, tak i kdyby měl každý exekuovaný na hlavě v průměru dvě - to si myslíte, že každý Váš ca 15. plnoletý spoluobčan (10 procent populace / 2 = 20, dávám 15 jako korekci za nezletilé, kteří v tom čísle nejsou) je ten STRAŠNÝ DLUŽNÍK?
Fakt hájíte nehájitelné. Nemravo.
09. 10. 2012 | 17:13

český maloměšťák napsal(a):

J.V
Pomatenec jste vy - a navíc sprostý a primitivní podsouvač.
(Nic takového - že se dluhy nemají platit - obecně tedy...jsem nenapsal. A že se nemají zloději chytat a trestat... )

jeviš
Pan Konvička vám udělil školení za mě. Já se domnívám - že opět marně.

Howgh. /to znamená konec rozpravy - respektive vedení dvou monologů/
09. 10. 2012 | 18:44

Jeviši napsal(a):

Ježíši Konvičko- nahraji vám to na kafemlejnek - kdyby někdo nedlužil a platil si svoje dluhy, nenaskočily by mu úroky a odměna exekutora v desítkách tisíc. Přečtěte si znovu diskusi, vše už bylo 10 x přežvákáno.
Platťe svoje dluhy, nekraďte a může vám být u zadele kolik bere exekutor.
Jediné co chybělo je povinná upomínka / dnes už je doplněna/ a vězení pro dlužníky / to neuděláme, máme svobodu pro kriminálníky
09. 10. 2012 | 18:45

Občan napsal(a):

Jeviši,

jak má někdo platit dluhy O KTERÝCH NEVÍ???
JAK má zjistit zaměstnanec, jemuž zaměstnavatel sice STRHÁVÁ z platu povinné odvody, ale strká si je do kapsy a nepošle je pojišťovně a ČSSZ, že mu někde vzniká dluh?

Nnoha lidem tak vznikají dluhy, aniž by na tom měli nejmenší vinu. Přesto jsou oběťmi exekutorů oni a nikoli pachatelé těch dluhů - zaměstnavatelé a nepřímo i ZP a ČSSZ (nekonáním VČAS).

Podobná situace je u dlužníků, kteří se jimi stali z důvodu delší nemoci a navíc ještě hospitalizace. Stejně tak lidé, kteří NEZAVINĚNĚ přišli o práci (krach zaměstnavatele, zrušení pracovního místa, vyhazov kvůli změně zdravotního stavu apod.)

Vy o všech těchto lidech tvrdíte, že to jsou zloději a kriminálníci!
09. 10. 2012 | 19:54

juvel napsal(a):

Pane Jeviši, snažím se Vám porozumět, Vaše argumentace je konzistentní a logická. Ale přece nelze jednu špatnost (dluhy) potírat další špatností (lichvou, bezohlednou chamtivostí a vydíráním). Tady Vaše argumentace neobstojí. Namítnete, že pláčeme na špatném hrobě, že toto zde nebylo a být nemuselo a můžeme přemýšlet proč. A tady je v koncích zase naše argumentace. Proč byla chamtivost (pod záminkou svobody) naprosto puštěna ze řetězu? Nemá společnost vlastně to, co si zaslouží?
10. 10. 2012 | 15:24

honolulu napsal(a):

Tak Machometani a Cikani se rvou u Zabozroutu...
To je dobra zprava. Pane Kristov nekdy napiste o Vas a cernoskach na Haiti, at se zasmejem.
10. 10. 2012 | 19:29

JardaV napsal(a):

Kdo potrestá firmy,které nabízejí hypotéky,různé úvěry a jiné "zboží",které může občana v konečném efektu zlikvidovat??Kdo potrestá poslance stran,které kašlou na
národ a vymýšlejí jednu blbost za druhou,které nakonec vedou třeba ke ztrátě zdrojů
příjmu??Kdo potrestá politickou garnituru,která oblbuje národ spořením na důchod v soukromém sektoru,když ani stát se není schopen a hlavně ochoten účinně bránit tunelování???Kdo potrestá média,která produkují jednu LEŽ za druhou a masírují mozky
diváků reklamami a jinými technikami???Je zvláštní,že chudí jsou tak hloupí,že si neberou příklad ze začátku minulého století.Velká masa chudých nakonec dosáhla změny společnosti.Představme si situaci,kdy se 1000 bezdomovců dohodne,že bez násilí vyplení obchodní centrum,třeba TESCO.Vejdou a začnou jíst na co dosáhnou.Potom se odeberou směrem k východu a v tom počtu je nikdo nezastaví.
Navíc je nikdo nedokáže nijak postihnout.Takže výroba chudáků se může ve společnosti dostat až do situace,kdy stát začne cíleně vraždit lidi.Hlavně ale,že
poroste počet dolarových milionářů.Nemáte pocit,že něco správně nefunguje ?????
18. 10. 2012 | 14:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy