Neviditelný výbor číhá ve tmě

09. 02. 2013 | 09:11
Přečteno 5712 krát
Aktivisté beroucí se za vystěhovávané Romy používají nový typ rétoriky a „přímé akce“, dosud u nás nezdomácnělé.

Ústecké čtvrti Předlice a Krásné Březno představují se sousedními Trmicemi nejpočetnější agregát romského osídlení v Čechách. „Tady už to není žádná menšina, ale spíš polovina obyvatel,“ říká mi paní u domu, kde v září zavalil padající strop dvě ženy, jedna nepřežila. Statiku domu totiž narušili sběrači kovů a celkové zanedbávání údržby ze strany majitelů. Poté začal ústecký magistrát umisťovat obyvatele padajících domů do tělocvičny a posléze ubytovny, tu se ale posléze rozhodl koncem letošního ledna majitel uzavřít. To přitáhlo pozornost aktivistů, kteří požadovali od města, aby zajistilo pro vystěhovávané Romy plnohodnotné bydlení. Celá kauza vyvrcholila nedávným vyvlečením demonstrantů za právo na bydlení z budovy ministerstva práce a sociálních věcí policejními těžkooděnci a obsazením uzavírané ubytovny aktivisty. Těm se nakonec přihlásil v hodině dvanácté majitel nájemního domu na ulici Klíšská a nabídl vystěhovávaným Romům slušné bydlení. Aktivisté slavili vítězství: „Budeme dávat dál to, co jsme se v Krásném Březně naučili. Zase se zjevíme tam, kde nás nebudou mocní čekat a kde se lidé na dně budou chtít prát za svá práva na důstojný život, za práva svých dětí, za bydlení, proti rasismu… a poté se zase odmlčíme, schováme šátky a budeme číhat ve tmě,“ uvedli. Nějak jim uniklo, že společně s nájemními smlouvami podepisovali jejich klienti i bianco souhlas s ukončením pronájmu. Kdykoliv.

Kdyby nebylo prezidentských voleb a amnestie, strhla by na sebe kauza jistě masivní mediální pozornost. Už jen proto, že aktivisté beroucí se za vystěhovávané Romy používají nový typ rétoriky a „přímé akce“, dosud u nás nezdomácnělé. „Dnes jsme Bydlení pro všechny, včera jsme si říkali jinak a zítra zase můžeme být kýmkoli. Dali jste nám různá jména – anarchisté, aktivisté, skvoteři, feťáci. Můžeme být klidně bílí cikáni nebo zlí extremisté. Na jménech nezáleží. Důležitá je jiná věc – budeme vždycky černým svědomím těch u moci,“ uvedli v prohlášení zjevně inspirovaným francouzský manifestem Neviditelný výbor – Vzpoura přichází z roku 2007. A po vzoru všech radikálů jsou jejich největším nepřítelem ti, kdo podle jejich představ posluhují „systému“. V tomto případě pak organizace, které dlouhodobě pracují s chudými Romy, především pak společnost Člověk v tísni. Potvrzují tak leninistickou tezi: kdo nám stojí nejblíže, ale přesto s námi není ideově ztotožněn, je náš největší nepřítel. Tvrdí, že aby odhalili problém, zakryli si obličej šátky. O co jde za problém a co se skrývá za šátky?

Problém je starý jak novodobá historie ČR. Od roku 1993 opakovaně ztrácí bydlení v ústeckých Předlicích lidé na okraji, mezi nimi i romská velkorodina Červeňákových. Za posledních dvacet let již několikráte pobylo několik desítek členů tohoto velkorodu v tělocvičnách či ubytovnách. Jejich přesuny se zabýval i evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Projednávání u tohoto soudu se vláda vyhnula uzavřením smíru se zástupkyní rodiny advokátkou Klárou Samkovou a zaplacení 900 tisíc korun odškodného šesti členům rodiny v roce 2003 za údajně neoprávněný „odsunu“ rodiny na Slovensko, ze kterého se přistěhovali v roce 1988. Tehdejší primátor města Petr Gandalovič a řada dalších místních představitelů rozsudek veřejně odsoudili. Samková se poté zastupování rodiny vzdala a napsala jim tehdy: „Poté, co jsem Vám předala finanční prostředky poskytnuté Českou republikou jako spravedlivé zadostiučinění, jsem Vás všechny naléhavě nabádala k vynaložení veškerých svých sil, abyste Ústí nad Labem trvale opustili, neboť nebude v mých silách, abych Vás nadále právně chránila. Bohužel, ať z objektivních, nebo ze subjektivních důvodů jste mých rad neuposlechli a důsledky toho byly přesně takové, jakých jsem se obávala: v důsledku ‚výhry‘ soudu ve Štrasburku jste upadli do ještě větší sociální nouze a ještě většího pohrdání okolím, než dříve.“

Samozřejmě, trudná situace Předlic je dána především tím, že městská část rozprodala svůj bytový fond spekulantům, kteří se na stavu domů a v nich usedlých rodin doslova vyřádili. Situace bydlení a životního světa (plného drog, dluhů, lichvy a násilí) zdejších chudých romských rodin se stala za posledních deset let stěží řešitelnou a ghetto bude zřejmě odstraněno postupnou demolicí asi třiceti staticky poškozených domů. Nyní identifikováno takových domů pět ze strany magistrátu, obývaných 60 lidmi včetně dětí. Nyní jde spíše o to, aby se „problém“ jen nevytěsnil někam jinam, kde se bude reprodukovat.

samotná iniciativa jako řešení

Noví bojovníci za lidi na okraji jsou však součástí jiné hry. Její pravidla jsou sice zastřená jako jejich obličeje šátky, ale rozpoznat se dají. Takže především, za zoufalou situaci si zoufalci nikdy nemůžou sami, vždy za ní může systém. Kdo tvrdí opak, je součástí fašizující se rasistické klaky. Stačí tvrdit zjevné, tedy to, že se domy řítí nejen proto, že je zanedbávají jejich majitelé, často spekulanti, úvěroví podvodníci a bytoví lichváři, ale taky protože je (mimo jiných) rozebírají i jejich vlastní obyvatelé na součástky do sběren (nosné konzoly, litinová potrubí, rozvody…). Stejně tak neakceptovatelné je poukázat na specifika kulturních schémat romských velkorodin a jejich kvazi-solidární ekonomiky znemožňujících individuální vzestup. A za vším je diskriminace. Kdo ji zpochybňuje, je reakcionář. Ale nikdo po aktivistech nemůže chtít, aby přinášely řešení. Mají přece právo na vzpouru.
"Jsme nezákonně diskriminováni na trhu s bydlením. Nikdo nám nechce pronajmout byty, protože jsme Romové. Přestože diskriminace je v naší republice nezákonná a protiústavní, nikdo jí neřeší, nepostihuje a nikdo nic nedělá pro její ukončení. Dozvěděli jsme se, že snad existuje záměr, rozstěhovat naši komunitu zhruba čtyřiceti lidí po menších skupinkách do různých částí města. To odmítáme. Máme právo bydlet pohromadě a ve vzájemné blízkosti, možná to nevíte, ale jsme velkorodina," zkomponoval za Červeňákovi koncem roku jejich zástupce Miroslav Brož ze sdružení Konexe. Naopak, samotné rodiny ve své o deset let starší stížnosti napsali, že se "cítí zkráceni na svých právech, neboť tím, že byli shromážděni v jednom domě, se vytvořilo umělé ghetto, čímž došlo ke zhoršování jejich rodinných vztahů, což způsobilo rozvod čtvrtého stěžovatele a páté stěžovatelky."
Jan Černý ze společnosti Člověk v tísni však tvrdí, že v takových proměnách postojů, daných manipulací momentálních zástupců Červeňákových, není podstata věci. „Důležité je, že Brož postavil vědomě situaci tak, aby byla neřešitelná, aby rodiny bydlení odmítli a směřoval to od začátku do konfliktu a odmítal cesty, které by rodinám pomohli najít bydlení. On jako sociální pracovník a Konexe se svými stanovami, kde se zavazují k pomoci, podpoře a poradenství. Měl tedy rodinám pomoci najít bydlení, měli pro to stejnou kvalifikaci jako naši terénní pracovníci. Místo toho pracoval na budování mediálního konfliktu, nejdříve tematizoval záchranu Předlic a naši neschopnost to komunitně naplánovat, pak napadal přechodné bydlení na ubytovně, čímž se stalo, že rodiny musely setrvat pak v tělocvičně. Bydlení u pana Mráze (majitel nájemního domu na ulici Klíšská) klientům nedoporučujeme a ani jsme ho tedy nenabízeli rodinám. Podepsat společně s nájemní smlouvou nedatovanou výpověď je jako nepodepsat nic.“
Samotný Brož rád mluví jménem Romů, byť sám Rom není. „Část mé rodiny má však židovské kořeny a tak jsem stejně, jako jiné děti z rodin zasažených šoa, slyšel vyprávět a četl mnoho příběhů o koncentrákách, Norimberských zákonech a nástupu nacistů k moci. Velkou inspirací nám je černošské hnutí na americkém Jihu v 50. a 60. letech. Místní komunity afroameričanů čelily silné diskriminaci a segregaci. To se podařilo zlomit tím, že proběhlo něco jako občanské obrození těchto komunit. Na Jih začali jezdit ve svém volném čase stovky černých i bílých, často židovských aktivistů z mnohem méně rasistického Severu a snažili se o probuzeních místních afroameričanů“, sdělil mi poučně e-mailem.

Podle Brože jsou v lokalitách, jako je předlické ghetto, přirození zástupci, pro které však „paternalisté“ nemají nástroje a know how na jejich identifikaci, zapojení a komunikaci s nimi, protože se této otázce nikdy nevěnovali a ani nemíní. „Paternalisté o ně však nemají zájem, nechtějí je používat, protože aktivizace místních romských komunit a následky tohoto procesu, tedy aktivní romské komunity, které usilují o svá práva a zlepšení své situace, jsou v protikladu s politikou paternalismu a státu.“ Místo individuálního plánování chce Brož kolektivní plánování. To ale v Předlicích znamená třeba i s pasáky a dealery drog. „Jeho koncept se dobře poslouchá pro někoho, kdo o tom nic neví. Pro toho, kdo to zkoušel dělat, je jeho teoretický přístup směšný. Vím, že to ví. Nepokora jeho přístupu k právu lidí opustit ghetto po vlastní lince je totalitní, namyšlená a skandální. Nutit lidi, kteří mohou pro své děti zvolit jinou cestu, nežzůstat vevnitř kvůli jeho vlastní představě o správném postupu je právě přístup ‚bílého muže‘, který nadělá škody kam nakráčí. Aktivita lidí, kteří přijeli pomáhat je sympatická a má můj respekt. Ale obávám se, že se tady hrají starší hry, aniž by to Brož svým kolegům svěřil,“ glosuje situaci Černý a nechce přistoupit na apriorní postulát aktivistů, mající za dané, že město (potažmo nějaké ministerstvo) ministerstvo je odpovědné a rodiny ze svých činů neodpovědné. Před aktivisty, pro které řešení spočívá v samotné iniciativě, s tímto neobstojí. A Červeňákovi? Ti svou situaci nyní glosovat nechtějí. Po tom všem snad ani není divu.

Devastace předlického ghetta dosáhla rozměrů humanitární krize, což si pracovníci ústeckého magistrátu uvědomují. Nikdo však nedokáže odhadnout, kolik řešení bude stát peněz a jak dál postupovat. Podle Černého si musí zodpovědní aktéři nejprve ujasnit, jestli má město usilovat o stržení domů soukromých majitelů a sanaci prostoru ghetta. To jsou stomilionové výdaje. Může si ale vedení města dovolit prosazovat (byť postupně) takovéto řešení, aniž by bylo odvoláno? „Konkrétnost navrhovaných cest zatím trochu připomíná panoptikální Postřižiny: Musíte se víc snažit, pane správče!", říká k tomu Černý.

psáno pro Lidové noviny

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Neudržitelný napsal(a):

Pro cikána je nejlepší řešení maringotka. Nakupme jim maringotky pro 4 členy rodiny 1 maringotka. bydlet smí na parkovišťích mohou kočovat a budou šťastní a spokojení.
09. 02. 2013 | 09:29

gaia napsal(a):

ty mobilheimy by si mohly koupit sami. Stojí to 250 litrů, za to odškodné mohli Červeňákovi mít 4.
09. 02. 2013 | 09:44

šašek z Jihlavy napsal(a):

Neudržitelný
Přemisťovat se budou pomocí koníků, nebo si zjednají odtahovou službu? O jejich schopnosti postarat se o řádnou údžbu jak maringotek, tak tažných prostředků (technické prohlídky, pojistky, případně krmiva pro koně) bych silně pochyboval.
Také bych se obával jejich častých srazů, kde by mezi místními obyvateli nastala panika a organizování domoobrany.
Stát dlouhodobě situaci podceňoval a zanedbával, nechť to vyřeší, ale nikoliv na úkor občanů. Co takhle místo organizování soutěží missek a jiných zviditelňovacích atrakcí
pověřit řešením např. paní Bakalovou, Hanku Zaňákovou a další celebrity.
Až jejich sídla jednou obsadí velkorodina Červeňákových, může být pozdě.
09. 02. 2013 | 10:08

Pepa Řepa napsal(a):

Koukám, že pan Stejskal zavedl novoty.
Kliknu dole na Mullera, co je nového v Arabii a....objeví se, jak jezdit na ledu.
---------------
Krásné je žít, krásné je být Červeňákem. Aktivista tour zajistí dovolenou v Kanadě i nový byt k vybydlení. Aktivistu zaplatíme z grantíku.
09. 02. 2013 | 10:11

Neudržitelný napsal(a):

šašek z Jihlavy
"Stát dlouhodobě situaci podceňoval a zanedbával, nechť to vyřeší, ale nikoliv na úkor občanů."
Stát jsme my šašku. Ty jsi myslel, ale především na sebe viď?
09. 02. 2013 | 10:25

šašek z Jihlavy napsal(a):

Tykat staršímu spoluobčanu, aniž bych je osobně znal, mi přijde neudržitelné. Z tohoto důvodu zařazuji osobu skrývající se pod tímto nickem mezi individua, s kterými je hanba komunikovat.
09. 02. 2013 | 10:30

Anna napsal(a):

"Problém, který nám přerostl přes hlavu: v romských ghettech dospívá generace, která nikdy neviděla své rodiče pracovat."
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/212411058160022/

http://zpravy.idnes.cz/napeti-sili-vyrostla-ztracena-romska-generace-fqi-/domaci.aspx?c=A120502_214418_domaci_brd

-------------------------------------

I bez toho navrhuji zavést veřejně prospěšná zaměstnání placená minimální mzdou, hodinovou, aby bylo možné platit počet opravdu odpracovaných hodin.

Stát by vytvořil počet veřejně prospěšných zaměstnání pro 10% nezaměstnaných, s možností případného navýšení, nejen na úklid veřejných prostranství, budov, nádraží, ale i na státních zakázkách, ve státních organizacích a úřadech, firmách se státní účastí...

Stát by nevyplácel žádné podpory v nezaměstnanosti a vyplácel by sociální příspěvky jen zaměstnaným.
------------

K tomuto návrhu mě vedlo zjištění, jaký je nepoměr mezi sociální dávkou a minimální mzdou.

Cituji z blogu paní Sokačové Institut veřejné služby naplňuje podstatu zakázaných nucených prací

Frantina napsal(a):

Souhlasím s článkem a myslím si, že by se to dalo nazvat ,,Drábkovo otrokářství".
Krásně se kritizují nezaměstnaní, když má člověk práci. O ,,štědrém" sociálním systému může mluvit jen tan, který nebyl závislý na sociálních dávkách.
Je mi přes padesát let, žiji sama, práci nemohu sehnat a pobírám sociální dávku 7254 Kč. Myslíte si, že to je moc na veškeré poplatky a živobytí?
------------------------

Přitom cituji:

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí nejméně 8000 korun za měsíc nebo 48,10 korun za hodinu.

http://www.podnikatel.cz/clanky/minimalni-mzda-se-od-ledna-2013-meni-vime-kdo-si-polepsi/
---

Pro všechny tedy bude lepší, když budou pokud možno všichni zaměstnaní. Nebyla by povinnost být zaměstnán, ale nezaměstnaní by od státu nic nedostali.
09. 02. 2013 | 10:33

Neudržitelný napsal(a):

šašek z Jihlavy
Omlouvám se za to tykání. kdo z nás je starší bych však neřešil. Jsem již ve věku, kdy si mohu dovolit tykat téměř všem.
09. 02. 2013 | 10:49

dalimír napsal(a):

Za vše může býv.prez.Husák ! Ten tomuhle nezvedenému etniku poskytl a to ze škodolibou radostí v 70 letech min.století v čechách až příliž velký prostor aby od nich ulevil svému rodnému slovensku ! O tom at nikdo nepochybuje ! Nebylo to tenkrát dobré a moudré rozhodnutí ale ono jich bylo daleko více od tehdejší strany a vlády ! Důsledky Husákova prezidentování budou dalekosáhlé a dlouhodobé ! Horší ovšem je že i ti naši čeští prezidenti nebyli o nic lepší ! Ted musí naše zoufalá společnost tlačit na nováho prez. aby s těmi nezvedenými romy něco podnikl ! Jinak za pár let bude republika od nich úplně vybydlená ! Nové předražené byty od těch vychytralých kapitalistických developerů nikdo normální kupovat nebude ! Jedině pár bohatých blbečků ! Hezký den
09. 02. 2013 | 10:50

David napsal(a):

„...Takže především, za zoufalou situaci si zoufalci nikdy nemůžou sami, vždy za ní může systém....“

------------------

V našem městě nikdy nebylo moc Romů. V poslední době se však jejich počty, pro mě naprosto nevysvětlitelným způsobem, zvětšují.

Je s podivem, že se i přemísťují z okraje města do centra. Patrně i příspěvek státu na bydlení jim umožnil, že si pořídili byty v blízkosti centra města. U obchodního domu posedávají na lavičkách, kde popíjejí Coca-Colu, dopřejí si hranolky, pizzu a dělají NEPOŘÁDEK.

Na to, že nepracují a převážně žijí ze sociální podpory je vidět, že si vůbec nežijí špatně. Počet jejich dětí je až do očí bijící. Oblečení moderní. K jídlu si dopřávají to, co ani já si nedovolím.

Když to tak všechno sleduji, tak mám velké obavy, že dříve nebo později dojde k velkým střetům mezi Romy a většinovou společností.

Podle mého názoru dosavadní výsledky všech možných komisí, aktivit apod. celkovou romskou problematiku nezlepšují.

Proto nabízím k zamyšlení toto systémové řešení romské otázky.

Nejdříve je nutné, aby byla sněmovnou vybrána jedna konkrétní a zodpovědná osoba, která zahájí a bude koordinovat práci dvou odborných komisí.

Jedné romské a druhé těch "bílých".

Je třeba, aby sami Romové a jejich elity sepsali jednu velikou knihu, kde by popsali naprosto všechny problémy, které oni sami vidí a také navrhli, jak by si oni představovali jejich konkrétní řešení.

Na druhou stranu by skupina odborníků za stranu "bílých" sepsala jednu velikou knihu, v čem vidí problémy v soužití s Romy a jaké navrhuje jejich řešení.

Tyto dvě komise by pracovaly na sobě naprosto nezávisle, aby nebylo do zveřejnění známo, co která komise zjistila a co navrhuje.

Až by byly tyto dvě knihy sepsány, tak by se zveřejnily a porovnalo by se, jak to která strana vidí a jaká navrhuje řešení.

Potom by se sepsala třetí kniha, kde by došlo ke kompromisnímu návrhu řešení. A pak by se už podle této třetí knihy postupně řešily zjištěné problémy tak, jako podle nějaké „kuchařky“ a vždy by se pak vyhodnocovalo jejich plnění.

Základním předpokladem je systémovost a zejména pak maximální důslednost v prosazování toho, co si vytyčíme, jak tuto nikdy nekončící romskou problematiku řešit. Stručně řečeno je nutné přejít od slov k činům a toto je jen malý podnět - pokus, jak to už „konečně“ nějak vyřešit.

Pokud budeme postupovat chaoticky jako dosud a nebude vše jasně a srozumitelně sepsáno, o co bychom se mohli OPŘÍT, tak hrozí dříve nebo později velké vyhrocení situace, které budou muset už řešit jen policejní těžkooděnci.
09. 02. 2013 | 10:55

šašek z Jihlavy napsal(a):

Anna
Obávám se, že ani váš návrh není řešením. Ti, kteří se poctivé práci vyhýbají, by jen navýšili kriminalitu, už tak vysokou. Spíš je potřeba skoncovat s velkozloději, neuvěřitelně vysokými daňovými úniky a tvrdě trestat podvody ve veřejném sektoru, státní službě a politice. Pak bude dost prostředků na investice, zvýšení mezd a zatraktivnění poctivé práce.
Kdyby mi někdo před dvaceti lety nastínil dnešní poměry, považoval bych ho za nepřítele demokracie a komunistického agitátora. Neschopnost polistopadových elit čelit všemožným nešvarům, které se zákonitě dosraví po každěm politickém převratu, zapřičinila dnešní neutěšený stav.
V nastávajícím období do parlamentních voleb by neměli lidé politicky činní a usilující o nápravu věcí veřejných (jen ne proboha VV) prošustrovat. Hlavně politické strany by si měly každou novou tvář důkladně proklepat. Dříve se tomu říkalo kádrování, ale každý člověk má nějakou historii, a kandidáti na poslance by měli takovým veřejným filtrem projít. Jinak se dočkáme nových tváří se starými praktikami.
09. 02. 2013 | 11:00

KAteřina napsal(a):

Problém bydlení se nedá řešit trhem, nemá tedy cenu mudrovat nad tím "kolik to bude stát". Musí se začít tím, zda mají lidé právo bydlet, definovat bydlení a rozhodnout, kdo je povinen komu bydlení zajistit nebo umožnit. Nemá cenu lít peníze do výstavby bytů, které budou následně zprivatizovány vybranými obyvately měst za desetinu tržní ceny (jak se to stalo s celým státním bytovým fondem)nebo do bytů, které budou vybydleny. Jako první je nutné zrušit státní příspěvek na bydlení.
09. 02. 2013 | 11:00

dalimír napsal(a):

Davide romové jsou mazaní a jelikož kočování je jim vlastní tak se drží většinou v městských aglomeracích kde jsou důležité železniční uzly ! Aby nemuseli někam dále na nádraží ! Pokud jste si nevšiml třeba takový Přerov ne bo Vsetín ! V takových městech se jim daří odkud můžou trádovat jak je jim libo na všechny světové strany ke svým "příbuzným" !Bydlel jsem před více jak dvaceti lety v Přerově ale pak znechucen tímhle problémem jsem se raději odstěhoval ! A to jich tam v té době ještě nebylo zdaleka tolik jako dnes !
09. 02. 2013 | 11:10

Lola Švarclousková napsal(a):

Situace bude vyřešena v průběhu roku 2013. Díky penězům z rozpočtu EU postavíme v Předlidech i Zalidech golfová hřiště - bude třeba sběračů míčků , přespat budou moci Červeňákovi v hangáru pro letadla. Spolufinancování zajištěno.
S pozdravem Lola.
09. 02. 2013 | 11:15

Anna napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):

Anna
Obávám se, že ani váš návrh není řešením. Ti, kteří se poctivé práci vyhýbají, by jen navýšili kriminalitu, už tak vysokou. Spíš je potřeba skoncovat s velkozloději, neuvěřitelně vysokými daňovými úniky a tvrdě trestat podvody ve veřejném sektoru, státní službě a politice. Pak bude dost prostředků na investice, zvýšení mezd a zatraktivnění poctivé práce.
--------------------------------------------------

Podle mě by se mým návrhem vyřešil "Problém, který nám přerostl přes hlavu: v romských ghettech dospívá generace, která nikdy neviděla své rodiče pracovat.".

Kriminálníci vždy byli a budou a patří do kriminálu.

Jsem pro veškeré kroky vedoucí k Vámi zmíněnému - "dost prostředků na investice, zvýšení mezd a zatraktivnění poctivé práce".
Podle mě je však romská problematika o něčem jiném a hlavně způsobená něčím jiným.
09. 02. 2013 | 11:17

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane Krištof!
Opravdu po dlouhé době hezký článek.Je to tzv." FOTOGRA-FIE" dnešního stavu.Nejen dnešního,ale to má postupný vývoj negativnějších a negativnějších skutečností.Nejhorší je,že toto pak nepůjde odstranit či napravovat jednorázově a bezbolestně!Ne jen pro romské obyvatele,ale bude se to týkat všech!
Vynechám historii,zákony,prováděcí vyhlášky,myšlení všech stranou a jen bych doporučil./Jistě to již napadlo dávno jiné,ale neni " Vůle" konečně někde s tímto v ČR začít:
1 - Počátek řešení by byl v tom,všichni co chtějí v Ústí n.L. bydlet,jako Romové,zahrnout do pracovního procesu a to bez vyjímek!!!
Nebyly by to pracovní tábory-to pro rejpali a ty,co tomu nechtějí rozumět!
Dozajista jich celá řada má zkušennosti a i základní vzdělání v všeobecných profesích,kdy by to mohli sami vykonávat.Jen by se muselo hlídat a to denně až do kolaudací oprav a staveb,aby nebyly scizovány stavební zařízení,stroje ,materiál,pomůcky,nářadí apd.!
Tím by se jednoznačně řešila a to ihned otázka jejich velikannánské nezaměstnanosti!Neposlechnou-li,přijmou se do Ústí n.L. ti,kteří "BUDOU" chtíti pracovat a tím i bydlet!
2 - Dále jsem přesvědčen,že jich zde v ČR neni oficiálně cca 350 tisíc,ale aspoň 400 až 500 tisíc.Státní orgány to vědí,od Policie ČR to vědí,ale lžou,matou,odklánějí pozornost atd.!
3 - Dále chci "UPOZORNIT",
bude-li součastná vláda,kdy je vše stejně pak schváleno v PČR a SČR,pokračovat v tomto stavu demokratického vývoje státu ??? pokračovat,během 5 až 10 let bude se stejná situace jako ve Vašem článku týkat tak 2 třetin všech obyvatel ČR!!!OPRAVDU A VĚŘTE!!!
09. 02. 2013 | 11:27

Občan napsal(a):

Anno,

ten Váš (nebo reprodukovaný) nápad by skončil tak, že by nakonec většina české populace pracovala za minimální mzdu. Což by vedlo k naprostému zhroucení veřejných rozpočtů i podnikatelské sféry.
Práce za minimání mzdu by měla být POUZE dočasným, nouzovým nebo podpůrným nástrojem, nikoli pravidlem. Tedy buď jako přivýdělek k penzi či invalidnímu důchodu, nebo jako odměna za terapeutickou práci jinak nezaměstnatelných lidí (těžce zdravotně postižení, mentálně postižení, lidé s duševními poruchami), jako odměna za chráněnou práci zcela nekvalifikovaných (případně negramotných) občanů a jako DOČASNÝ výdělek za VPP.

VPP a minimální mzda nezaměstnanost neřeší a nevyřeší. Pokud člověk delší dobu nemá pravidelný výdělek na základě řádné pracovní smlouvy, který by mu zajistil víc než prosté přežití, stává se sociálně vyloučeným se všemi z toho plynoucími důsledky. Nespoří, nepojišťuje se, "nekonzumuje" kulturu, rekreaci a služby, nevzdělává se, nakupuje jen minimální množství zboží, neléčí se - nemůže si to dovolit.

Navíc by takové opatření vedlo k totální degradaci vzdělání - Vámi navrhované VPP za MM by v konečném důsledku vykonávali hlavně SŠ a VŠ, jejichž pracovní místa byla zrušena a "nahrazena" VPP. Protože veřejnou správu, kvalifikované stavební, energetické, dělnické a jiné práce (státní zakázky, státem vlastněné firmy) nemohou vykonávat lidé zcela nekvalifikovaní. A lidé kvalifikovaní a vzdělaní by zase neměli být nuceni pracovat za MM. Vznikl by tak jen další z bludných kruhů.

Částečným řešením chudoby by MOHLO být snad jen podporované (dotované) zakládání malých soběstačných zemědělských komunit - v podstatě nových vesnic. BEZ ingerence "neziskovek" a za přísného ZÁKAZU účasti církví a sekt.
Což je ale neprůchodné, protože v důsledku privatizace a ničení zemědělského a lesního půdního fondu ve vlastnictví státu by je dnes už asi nebylo KDE zakládat.
09. 02. 2013 | 11:32

Anna napsal(a):

Občan napsal(a):

Anno,

ten Váš (nebo reprodukovaný) nápad by skončil tak, že by nakonec většina české populace pracovala za minimální mzdu. Což by vedlo k naprostému zhroucení veřejných rozpočtů i podnikatelské sféry.
---------------------------------------------

Tomu nerozumím. Minimální mzda je i nyní. Cituji:
Minimální mzda se už šest let nezměnila, bere ji 90 tisíc lidí

5. března 2012

Zatímco životní náklady neustále rostou, minimální mzda zůstává na osmi tisících měsíčně. Každý měsíc chodí na účet 90 tisícům Čechů. Necelých 50 korun na hodinu vydělávají uklízečky, servírky, pomocný personál a lidé pracující manuálně.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/minimalni-mzda-uz-se-v-cesku-sest-let-nezmenila-flw-/podnikani.aspx?c=A120202_1726408_podnikani_zuk
---
Podle mě by bylo pro nezaměstnané i stát lepší, aby měli všichni možnost mít zaměstnání. A to z hlediska motivace hledat si lepší práci, pracovních návyků, větší zodpovědnosti za přístup k životu...ze strany státu i z hlediska ekonomiky.

Můj návrh není k vyřešení chudoby, ale k vyřešení - "Problém, který nám přerostl přes hlavu: v romských ghettech dospívá generace, která nikdy neviděla své rodiče pracovat.".
09. 02. 2013 | 11:51

Miláno z Děčína napsal(a):

Občanu!
Já jsem myslel ne jako princip,ale konkrétně v ÚSTÍ n.L. a zdařilo-li by se třeba i někde jinde a v menším.Je to k Romům a nejdříve musí bydlet!
To ostatní snad už se během krátkých let zlidší a bude to platit tzv.pro Petra i Pavla!
09. 02. 2013 | 11:58

Občan napsal(a):

Co se "červeňákovitých" týče, řešení je nasnadě.
Výstavba, správa a údržba levného bydlení svépomocí (pavlačové holobyty).

Chceš bydlet a jsi švorc?
Zde cihly, malta, omítka, míchačky, nářadí a smlouvy (pracovní, nájemní a rekvalifikační).
Pracovní - po dobu výstavby pomocné a kvalifikované stavební práce, po dokončení správa a údržba domu, dvora a zahrady .
Nájemní - nízký nájem spojený s pracemi na údržbě domu, dvora a zahrady
Rekvalifikační - praxe pod vedením kvalifikovaných řemeslníků a pedagogů, teorie na příslušných školách, nakonec výuční list s potvrzením délky práce

Odborné vedení zajistili BÝVALÍ nezaměstnaní z řad řemeslníků, a pedagogů, ekonomiku a právní zázemí provozu titíž z řad ekonomů a právníků (ano, milé děti, i nezaměstnané právníky už máme), zaměstnaní obcemi (státem). Sice za nižší mzdu než je obvyklé v daných oborech (tedy NIKOLI za MM), ale zato s dlouhodoou smlouvou.

Za porušení podmínek smluv bez milosti okamžitá cesta na ulici a bez práva na jakoukoli pomoc (maximálně jízdenka na hranice). Pokud "červeňákovití" mají zájem se zařadit do společnosti, toto BY MOHLA být cesta. A pokud nemají, tak ať vypadnou, kam se jim zachce. Bez možnosti návratu.

Ad holobyty - holobyty proto, že chudý člověk nemá na komfort. Ale je schopen si nasekat dříví, nanosit uhlí, ohřát vodu na koupání v hrnci. Takže holobyty (velká obytná kuchyně vybavená výlevkou, dvě ložnice, předsíní, komorou a s místností pro budoucí koupelnu, vybavenou pouze splachovcím klosetem a výstupy pro baterie a odpady) by zajistily hygienické minimum a komfort by si mohl nájemník postupně zvyšovat.
Pavlačové proto, že - jsou to komunikační trasy, jsou kontrolovatelné lépe než chodby, nelákají bezďáky, šetří náklady na stavbu, dají se využít pro sušení prádla, pěstování drobné zeleniny, k posezení.
Dvůr proto, že to je komunikační trasa, pobytové místo, místo pro kontrolovanou hru a rekreaci a za určitých podmínek místo vhodné třeba pro umístění kráklíkáren.
Zahrada proto, že to je místo pro pracovní terapii, aktivní rekreaci, komunikaci a zajištění doplňků jídelníčku.
09. 02. 2013 | 12:02

Anna napsal(a):

Občan 09. 02. 2013 | 12:02

Podle mě s řešením bydlení a výstavby bytů je Váš návrh výborný.
09. 02. 2013 | 12:08

aga napsal(a):

Občan

Taky se přidávám ke chvále návrhu. Je skvělý, a situaci by vyřešil - proto nemá šanci. V téhle hře nejde nikomu o to, situaci vyřešit.
09. 02. 2013 | 12:11

Občan napsal(a):

Anno,

jistě, ona existuje a už teď za ni pracuje stále více lidí. Jenže jakmile by se stala náhradou za podporu v nezaměstnanosti, socdávky a vůbec byla uzákoněna jako JEDINÝ nástroj sociáloní politiky, došlo by k tomu, že by řada zaměstnavatelů propustila stávající zaměstnance a nahradila by je VPP za MM.

Přesně tohle se totiž stalo, když Kybersadista zavedl "Arbeit macht frei". Obce i firmy propustily ZAMĚSTNANCE a nahradily je OTROKY. Vykonávali úplně stejnou práci, ale bezplatně a za mnohem horších podmínek a obce a firmy si libovaly, jak báječně snížily náklady.
Když byla nucená otrocká práce zakázána, tytéž fňukají, že najednou zase MUSÍ za práci platit.

PROTO to není řešení.
09. 02. 2013 | 12:12

Anna napsal(a):

Občan napsal(a):

Anno,

jistě, ona existuje a už teď za ni pracuje stále více lidí. Jenže jakmile by se stala náhradou za podporu v nezaměstnanosti, socdávky a vůbec byla uzákoněna jako JEDINÝ nástroj sociáloní politiky, došlo by k tomu, že by řada zaměstnavatelů propustila stávající zaměstnance a nahradila by je VPP za MM.
-------------------------------------

Ale já jsem tu již ve svém návrhu napsala:

Stát by nevyplácel žádné podpory v nezaměstnanosti a vyplácel by sociální příspěvky jen zaměstnaným.

Vůbec mě nenapadlo, že by veřejně prospěšné zaměstnání placené minimální mzdou mělo být "JEDINÝ nástroj sociáloní politiky".

Máme tu "Problém, který nám přerostl přes hlavu: v romských ghettech dospívá generace, která nikdy neviděla své rodiče pracovat.", tak jsem navrhla řešení.
09. 02. 2013 | 12:23

šašek z Jihlavy napsal(a):

Občam
Velmi dobrý a uskutečnitelný nápad, i notorický pesimista aga vás pochválil. Musel si ale tradičně ulevit pesimistickou prognózou.
Ago, teď je depresivní období, ale pořád lepší než listopad, už jste slyšel skřivany vrznout, i kdyby měli zmrznout (což je pověra, lidé si je pletli s chocholouši, ale kde je těm konec). Teď jde o to, jak tento návrh uvést do praxe. Tady by mohli pomoci novináři, třeba zrovna z ACZ.
Ale nejúčinnější je vliv TV, stálo by to za pořádnou kampaň, po té prezidentské úpotřebuje společnost vydechnout a zaměřit se na konkrétní úkoly.
09. 02. 2013 | 12:37

Občan napsal(a):

Aha!
Tak to se, Anno, omlouvám za překouknutí :o)

Ano, takhle BY to MOHL být dobrý motivační prostředek. KDYBY se změnila sociální politika v ČR.
Protože momentálně je taková, že nezaměstnaní nejenže v 83% případů NEDOSTÁVAJÍ podporu či socdávky, ale navíc si NESMĚJÍ ani přivydělat.
Maximální povolená výše příjmu pro nezaměstnaného evidovaného ÚP a NEpobírajícího podporu nebo socdávky je 4000.- Kč/měs. Tuto výši nesmí překročit ani o korunu, protože následuje škrtnutí z evidence a zastavení proplácení ZP.

Pokud nezaměstnaný pobírá podporu nebo socdávky, NESMÍ mít ŽÁDNÝ jiný příjem. Takže motivace k přijetí málo placené práce a práce na snížený úvazek je ze strany státu NULOVÁ. Vlastně... nikoli nulová, ale dokonce NEGATIVNÍ. ÚP NUTÍ nezaměstnané přijmout JAKOUKOLI práci, kterou jim dohodí. Za jakkoli nízkou mzdu, na jakkoli krátký úvazek. Pokud to dotyčný odmítne, je vyřazen z evidence a potrestán tím, že po dobu 6 měsíců nebude přijmut zpět.
09. 02. 2013 | 12:44

Miláno z Děčína napsal(a):

Občanu po druhé!
Hezký,ale opravdu fajn!Vypadá to srandovně,ale jejich problém se musí řešit od začátku a to uplně stejně jako my,když jsme slezli ze stromu!
Jen ještě upozornění,že by se pavlače musely v zimních měsících zajistit okny,tzv. zimní zahrady.Oni totiž v chladnu moc nevegetují,tzv. hybernují!Zkušenost ze zimních měsíců tu v sídlištích,ne?
09. 02. 2013 | 12:46

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Výborný návrh. Ale :
1) Kdo to celé bude financovat ?
2) Kdo zajistí udržitelnost pracovních míst ? / z čeho bude placen nájem.../
3) Jak by se realizoval případný odsun vyhozených na ulici ? /právní řád, mezinárodní dohody, do kterého státu by byli odsunuti..../
4) Co když se dotyční odstěhují - za prací, někam jinam...co bude dál s těmi holobyty ?
09. 02. 2013 | 12:48

Občan napsal(a):

Šašku z Jihlavy,

ale on má Aga pravdu a já jsem stejný pesimista.
Protože tenhle systém by úplně eliminoval vliv (a parazitování) NGOsek, církví a privátu. Protože by byl plně KOMUNÁLNÍ/veřejnoprávní (obecní, krajský, státní) a v podstatě by neumožnil "odklánění" (každá "zmiznutá" cihla, lopata cementu nebo hrábě by chyběly).
PROTO nemá nejmenší šanci na realizaci.

On by totiž mohl být ten systém, za striktně vymezených právních podmínek, dokonce částečně soběstačný/ziskový.
Jeho účastníci by mohli být motivováni k LEGÁLNÍMU shánění všelijakých zbytků a přebytků, které by dál snižovaly náklady na realizaci, správu a údržbu.
S dvoukolákem nebo dodávkou objet stavby, sklady a dvory v okolí a požádat o - cihly z bouračky, zbytek králičího pletiva, rozbité palety na topení/králíkárny/štorklata na sezení na pavlači, zbytky stavebního dříví.
Příjemka - výdejka; aby bylo naprosto jasné a zdokladovatelné, že to je legální.
SAMI, vlastním přičiněním; jako motivace a odměna třeba 100.- Kč z nájemného dolů po dobu tří měsíců (za to už jsou u Vietnamců/ve výprodeji/v sekáči NOVÉ kecky nebo svetr či džíny). Žádná žebrota a "dobročinnost", ale jen a jen vlastní inicitiva a práce.

Ale právě proto, že ta konstrukce systému je co nejméně tunelovatelná, je nerealizovatelný. Přitom by si na něm mohl někdo postavit i zajímavý volební program.
Protože politicky to je zcela neutrální a tudíž universální.
Pravičák by mohl ocenit a vypíchnout tu svépomoc a povinnost se stále podílet na srávě a údržbě (nic zadarmo)
Levičák zase dostupnost pro opravdu chudé lidi, dání jim šance, variabilitu, zajištění placení práce pro nezaměstnané (sociální rozměr).
Střeďák motivaci k práci a respektování lidské důstojnosti (pravdoláska).
09. 02. 2013 | 13:08

aga napsal(a):

šašek z Jihlavy

To není pesimismus, to je realismus. Vždyť si přečtěte, co pan Krištof píše - nevysvítá z toho snad jasně, že tu o nějaké obecné blaho nejde naprosto nikomu, ale že si každá ze stran hojí nějaká svá vlastní bebíčka a prosazuje nějaké své parciální zištné zájmy, případně hraje nějaké z virtuality odkoukané zápletky?

A tak je to dobře, tak to má být, takovému rozhádanému a demoralizovanému davu se vládne nejlépe.
09. 02. 2013 | 13:10

Občan napsal(a):

Český maloměšťáku,
i nad tím jsem už přemýšlel a myslím, že bych věděl. Teď musíme jít dělat dříví, ale Vaše otázky za pár hodin zodpovím.
09. 02. 2013 | 13:11

aga napsal(a):

Občan

Tak tak. Bohužel.

A jakmile by se nějaká "optimistická" občanská inciativa o něco takového pokusila zdola, hned by ji někdo infiltroval, rozhádal a rozložil - z Vámi výše pregnantně uvedených důvodů.
09. 02. 2013 | 13:16

svatý Václave... napsal(a):

aga, nemá nikdo! Dokud mají lidé dostatek starostí s nepřizpůsobivými, nemají čas zabývat se nepořádkem ve státě.
09. 02. 2013 | 13:20

otokar napsal(a):

Vzrůstá počet soc.vyloučených. Vzrůstá počet milionářů.V globále je všeho dost(G.Husák)
Kde tedy soudruzi udělali chybu(pokud to tak nemá být)?
(Myslím samozřejmě bývalé soudruhy v nových, tržních podmínkách).
Že by při budování nové splečnosti zapoměli na lidi?
09. 02. 2013 | 14:18

Čochtan napsal(a):

http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/14306/jak-se-mate-cervenakovi-rx-diskuse.html
09. 02. 2013 | 14:31

šašek z Jihlavy napsal(a):

Občan
Tomu nerozumím, nejdříve něco navrhnete a vzápětí to sepsujete. Co se týče té dokladovatelnosti, myslím, že v těch bumážkách to nebude, to jsme zažili za socialismu, i tehdy se úspěšně kradlo navzdory dokladům. Je pravda, že v malém, zato soustavně. Šéfové velkých podniků si pomohli i k rekreačním chatám a podobným nemovitostem (různé hájenky, vybavení bytu atd., však to pamatujete.
Není divu, že po nebývalých možnostech dřevního kapitalismu se tento druh lidí rychle zorientoval a začal krást ve velkém. Pokud jde o Jihlavu, drtivá většina zbohatlíků se rekrutuje právě z takových, normalizací zocelených rodin. Troufám si říct, že mimo několika restituentů a vyjímek z pravidla, je to většina majitelů stavebních firem, autoservisů či autosalonů, a taky mnoho jich je v manažerských pozicích. Uměli totiž poroučet a netrpěli sociálním cítěním, a to se hodí za každého režimu.
09. 02. 2013 | 14:31

santawizard napsal(a):

Situace je neprůhledná,úplně jako kdyby padla facka padla na sále.Radikálové a aktivisti nejsou ochotni a schopni se dozvědět pravdu.Jde převážně o válku slov,kde silnější vyhraje.Kdyby se to dalo přirovnat ke sporu mezi mužem a ženou,tak obě strany chcou jeden druhého dávat na kolena či na lopatky jako anima a animus či domina a dominus.
Ze začátku platilo co čech to muzikant a co cigán to zloděj ,ale teďka platí co čech to velký zloděj ,ale co cigán to malý muzikant.
Protože bible a joga nejenom pro marijuána gury a hospodské kaplany je zakázané ovoce,jak městskou policii, tak městaskou máfii,tak se anarchisti a holé lebky mezi sebou perou jako mladí somráci a feťáci .Peníze jsou jako drogy a lichváři a exekutoři jsou jako drogoví dealeři.Bankéři a investoři mají zase bar v trezoru,kde cigarety jsou jako drobné ,ale alkohol jako papírové peníze.
V pozadí je to ,ale výhradně problém s českým rasismem.
Jestliže hospodářská krize bude pokračovat,tak bude víc a víc nezaměstnaných a bezdomovců.Zajímavé je ,že chudí romové mají problém se zaměstnáním, kdežto chudí češi mají zase problém s bezdomovectvím. Říká se ,že takový bezdomovec alespoň ušetří na nájem a může si ještě přivydělat sbíráním odpadu.Protože jsou však často namazaní,což je v útulku zakázané, tak je armáda spásy nechá zmrznout v zimě na ulici jako šoková terapie.
Proto by se měli stavět chudobince pro chudé kapitalisty a tábory pro chudé socialisty .Komunistická strana by měla raději než vládnout na radnici, tak by měla "vládnout" armádě spáse.I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech, tak křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ale museli vždycky seminovat jenom a jenom vojenské kaplany. Nejvíc ohrožení alkoholismem jsou ,ale v Rusku.Lidský nezájem o trpící tam přesahuje limit ruského ombudsmanu.
09. 02. 2013 | 15:03

češka napsal(a):

To autor
1/ Všichni jsme občany jednoho státu.
2/ Někteří z nás ještě před dosažením důchodového věku požívají podporu určenou pro pokrytí potřeb osob dočasně nezaměstnaných po dobu nezaměstnanosti.

Základní chybou systému je vyplácení různých dávek přímo příjemcům.

Otázka bydlení, jakje řešena v Holandsku vypadá následovně.
1/ Dotované bydlení je výlučně ve vlastnictví obce.
2/ Občané dokazují svou insolventnost a podle příjmů, a to do určité hranice, je jim poskytnuto bydlení. Za stejný byt nájemníci platí podle tabulkových příjmů různé částky tak, aby při dosažení jisté hranice nájem převyšoval tržní nájemné a nájemce se odstěhoval do nedotovaného bytu.
3/ Banky přistupují ke klientům diferencovaně, i osoby s nízkým příjmem z výdělečné činnosti jsou upřednostňovány různou formou státní podpory.

U nás Cikáni hlasitě a agresivně upozorňují na "špatné zacházení", zatím co skromné důchodkyně jsou v neřešitelné situaci - mnohdy nájemné přesahuje jejich důchod, sociální odbory měst ale pro ně nemají řešení.
Mnohé žijí mnohem hůř, než vězni.
Jejich strava je horší, než za Protektorátu na lístky.

Možné řešení je jednoduché, progresivně zdanit bytový fond, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Tím se zdaní prázdné byty v doveloperských projektech a v centrech měst a dojde ke skutečnému trhu s byty. Výnosy z této daně by měly být vázány na financování městských bytových domů.
09. 02. 2013 | 15:23

šašek z Jihlavy napsal(a):

santawizard napsal:
"Zajímavé je ,že chudí romové mají problém se zaměstnáním, kdežto chudí češi mají zase problém s bezdomovectvím."

Toho jsem si také všiml, v tom se asi většinová společnost od té minoritní liší. Romové by asi nenechali příslušníky svého etnika umrznout někde pod mostem, v naší společnosti je to běžné. Možná je to dané rozdílnými hygienickými návyky, kulturními tradicemi, nechuť ke ztrátě soukromí a též obavy z kriminálníků a podvodníků všeho druhu. Tohle oni neřeší, hlavně, že je veselo, hodně lidí pohromadě, a pokud je co jíst a pít, zítřek je netrápí. Řešení je na Nobelovku.
09. 02. 2013 | 15:29

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím, že moudré řešení nabízí běžící Lola.

Je třeba pozitivního přístupu, tedy navýšit prostředky pro pozitivní diskriminaci. Postavit golfová hřiště, ale neustrnout, nedělat z našich spoluobčanů pouhé sběrače, ale vychovat z nich české Tiger Woodse.

Zřídit zvláštní oddělení na úřadu vlády, vládního zmocněnce-pan Kocáb se přímo nabízí- zřídit několik podpůrných organizací afirmátorů a afirmátorek-pozor dodržovat kvoty 40/60- nakoupit sady holí á 10 ks na hlavu (kovové po deseti), obléknout do setů Lacoste, zaplatit špičkové trenéry a začít.

Vše ostatní zařídí grant z EU a všemocná Gaussova křivka-kouzelnice.
Moudrým řešením je Kniha požadavků komunity, jakási nekončící Kniha přání a stížností s kterou má určitě Občan zkušenosti, proto by se mohl stát lordem-strážcem knihy.
Nezapomínat na duchovní život, žáci golfové akademie přece nebudou chodit do škol, což bude pro ně zdrcující rána, takže je třeba dodat znalosti, postavit vedle hřiště campus a pověřit zkušeného filozofa-nejlépe Josefa K z Chelmu- vyhledáním erudovaných profesorů, mimo mirgorodskou aglomeraci přirozeně.

Zadat výzkum prognozy panu Gabalovi, který prokáže, že i kdyby se stal Tigerem každý desátý žák, tak se -vzhledem k výhrám na turnajích PGA-investice navrátí do deseti let.
09. 02. 2013 | 15:33

dalimír napsal(a):

Za peníze přerozdělené z EU by se opravdu měli začít stavět byty ale levné a z rozumným nájmem ! To by ovšem v téhle republice nesměl panovat zlodějský kapitalismus a MAFIÁNSKÁ DEMOGRATURA , která suvereně stíhá všechny tyhle dotace rozkrást ! Stavějí se pouze betonové autostrády ,pro občany zbytečné a drahé fotovoltaické elektr. atd. Republika bude za pár let celá zabetonovaná a na polích místo řepy a brambor budou všude skleníky ! Za takové plánování nár hospodářství bych nechal zodpovědné osoby pozavírat až by byli všichni černí !
09. 02. 2013 | 15:52

otokar napsal(a):

Pepa Ř.
opět kvalitní komentář,jako by se Vám vrátila forma z dob Balbínovských.
Anebo probůh tu psal někdo jiný v době Vaší nepřítomnosti? Dost jsem tím trpěl.
Kontrolní otázka:Je pravdou, že jste dostal nabídku na místo majordoma v nové Klausově vile na Pha6?
09. 02. 2013 | 16:09

Pepa Řepa napsal(a):

otokar
odmítl jsem, aspiruji na místo prezidenta Velkoúřadu na podporu neintegrovatelných. Je výživnější, nic nehrozí.
V jednání jsou pravomoci, úřad by měl mít možnost sankcionovat ty, kteří nedodrží kvoty 40/20/40 (Ž/C/M) na vedoucích místech v bankách, sběrnách, hernách i dozorčích radách všech společností pokutou 50 milionů.

O golfových resortech nehodlám diskutovat. Ty patří nepřizpůsobivým všech barev i sexuální orientace.
Cesta k integraci vede pouze přes AA v golfu.
09. 02. 2013 | 16:27

santawizard napsal(a):

My už jsme se transformovali.Právo na práci bylo nahrazeno právem na nezaměstnaneckou podporu.Doopravdy však nemusí pracovat jenom důchodci a buržoazie.Jejich společným smyslem života leží v otázce co dělat se svým volným časem ,když máš hodně nebo málo peněz.
Založte si svoji vlastní charitu a firmu pro výpomoc v domácnosti a v podnikání jako domácí dílna a domácí kancelář pro kutily a kutilky nebo podnikatele a podnikatelky.Stavební nebo bytový podnik a družstvo,či výrobní a spotřební podnik nebo družstvo není jako zastupitelská a opatrovnická firma pro uklizečské a opravářské práce.
09. 02. 2013 | 16:28

Pepa Řepa napsal(a):

Ostatně, už nadpis Neviditelný výbor číhá ve tmě, leccos o barvě obličejů vybraných členů výboru, tedy elity společnosti na správu resortů napovídá.
Tvarohové neberem, řepy a brambory patří na pole, nepřizpůsobivý na golf.
09. 02. 2013 | 16:34

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa, jako už tolikrát, svými konstruktivními nápady opět nezklamal. Tímto bychom tedy mohli diskusi uzavřít. Konec keců a hurá do práce, do žní by mohlo být hotovo, říkal pan Pávek.
09. 02. 2013 | 17:36

Lom napsal(a):

Cesi se jednou dostanou na stejnou Lod tak ajko za Proktektoratu a nebo po Kvetnu 1945.
09. 02. 2013 | 18:04

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):

Ostatně, už nadpis Neviditelný výbor číhá ve tmě, leccos o barvě obličejů vybraných členů výboru, tedy elity společnosti na správu resortů napovídá.
xxxxxxx
Nějaký neviditelný výbor mě nemůže nerozházet, ale neviditelný pes mi nedá spát. Jak se dostane do špajzu, přestává sranda. O zbytek se postarají kocábovití. A plukovník Zbytek bude křepčit s džendrtetami nad troskami kdysi prosperující usedlosti. Hrůzná představa, sabat začíná, leden předal vládu vítěznému únoru.
09. 02. 2013 | 18:32

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Člověče, máte už Vy tu rekvalifikační smlouvu?

Jinak se nestačím divit...na co velká obytná kuchyně vybavená výlevkou? (Bohatě stačí miniaturní!)

Na co dvě ložnice? (Stačí jedna.)

Na co splachovací klosetem? (Stačí suchý.)
09. 02. 2013 | 19:33

Občan napsal(a):

Marku Kobero,

Vaše ironie poněkud ... nepřínosná.

velká obytná kuchyně nahrazuje obývák, jídelnu, pracovnu i dětský pokoj. A šetří za vytápění, protože z ní lze temperovat i ložnice. Je to stejný princip, jaký byl uplatňován po dlouhá staletí v chalupách, domech i tvrzích - velká obytná místnost, v níž bydlela a pracovala celá rodina, a spací komora či komory, přihřívané ohništěm, pecí a později kamny v "jizbě". Není nejmenšího důvodu takové uspořádání měnit; je totiž ideální.

Děti by za žádných okolností neměly spát s rodiči v jedné místnosti. Proto dvě ložnice.

Suchý kloset ve třetím patře by mě docela zajímal. Vy víte, jak to technicky řešit?
09. 02. 2013 | 19:57

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Tak to není ironie. Já se kupř. léčím, i když na to podle Vás nemám...Vaše požadavky jsou prostě nadnesené.

Nebylo by od věci se prostě podívat na to, jak se žije u nás, ale i třeba ve srovnatelných státech. A když píšu srovnatelných, tak se můžeme srovnávat např. tou velikostí minimální mzdy. Pokud se dá věřit Wikipedii, tak jsme podle její velikosti mezi Íránem a Egyptem.

Děti nespávaly ve stejné místnosti s rodiči před x lety? Rád se nechám poučit, povídejte.

Suchý kloset ve třetím patře? Např. chemický záchod nebo řešení z dob již dávno minulých - prevít. Proč vůbec trváte na třech patrech? Nadto se zahradou, o níž se mnohým za dob sorely vůbec ani nesnilo, nebo ji dostali pár kilometrů za městem?
09. 02. 2013 | 20:15

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Mimochodem, kolik by to celé podle Vás mělo mít metrů čtverečních?
09. 02. 2013 | 20:19

Občan napsal(a):

Pane Kobero,

myslím, že jsem popsal PROČ zahradu a dvůr dost polopaticky. Pokud máte problém s pochopením textu, pak je mi líto, ale já Vám nepomohu.

Při správném prostorovém uspořádání by stačilo na plně funkční byt pro čtyř-pětičlennou rodinu 55 m2.

Ne, nespávaly. Pokud rstavení nemělo jen jedinou místnost, pak děti spaly v jizbě a rodiče (s kojenci) ve spací komoře.

Prevét je blbost a chemický záchod je drahý investičně i provozně.
09. 02. 2013 | 20:37

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Ano, já nezpochybňuji proč zahradu nebo dvůr, to je naprosto správné. Zpochybňuji to, že se někomu jen tak má dávat, či snad za symbolické částky, pronajímat.

Prevét je blbost, stejně jako vynášet ze třetího patra každou chvíli popel.

Ono celkově mi ten Váš návrh připomíná skupinu kolem Karla Teigeho. Nějak netuším, proč se ty jejich návrhy nakonec nerealizovaly. Potíž s Romy je ale právě to nerespektování pravidel, na což máte řešení jen je vyvézt na hranice. Ale abych Vám nekřivdil, tak si myslím, že pokud by se podíleli na stavbě, tak by tak snadno zase ony byty neničili. To by byl přínos.

Mimochodem těch 55 m2 se už blíží průměrné velikosti bytu (necelých 62 m2).
09. 02. 2013 | 21:25

Občan napsal(a):

Pane Kobero,

nikomu by nic nebylo dáno. Zkuste si laskavě přečíst, jak by nájemníci k bytům přišli a co by museli dělat, aby v nich mohli také zůstat.

Popel se dá využít na zahradě, je-li dřevěný. A vynášejí ho i dost zámožní lidé, pokud mají kotel na PP a šetří na služebnictvu.

Ne je vyvézt na hranice, ale nechat sobě samým poté, co by porušili pravidla pomoci. Pokud by projevili zájem odejít, zaplatit jim jízdenku na hranice. Proč pomáhat nebo dokonce vnucovat pomoc někomu, kdo odmítá dodržovat jakákoli pravidla? Je tu dost lidí, kteří pomoc umějí ocenit a váží si jí - je-li účinná.

Myslíte sádrošové developerské dvougarsonky, plné hluchých prostor? No, já bych do toho 2-4 mega rozhodně nevrazil; to fakt raději roubenku s hliněnou podlahou.
Já v té koncepci vycházím z vysoce efektivního uspořádání LBDčkových "Masarykovských" bytů z 20. a 30. let 20. století. Tam v podstatě nenajdete ani centimetr neúčelné plochy a přitom ty byty, ač 1+1, jsou dost velké a skladné i pro 4člennou rodinu. Stejně účelné jsou i LBDčkové pavlačové 2+1 z téže doby. A oby typy mají cca 55m2.
09. 02. 2013 | 21:55

Občan napsal(a):

To Marek Kobera:

To myslíte "koldům"?
Ale vůbec ne. To sice byla zajímavá koncepce a částečně uskutečněný experiment, ale a) ani omylem sociální bydlení a b) daleko tím předběhl dobu.
Ono na ně stejně dojde, až nás bude 10 giga nebo ještě víc...

Ale jinak Taige přesně pochopil a definoval důvod bytové krize ve městech vč. nedostupnosti důstojného bydlení pro "pracující chudinu". A použil naprosto moderní terminologii a metodiku posuzování chudoby. Navíc byl vizionář, protože se dnes bezezbytku naplňují všechny problémy, které kdysi teoreticky popsal. Vč. toho, že byty pro chudé nesmějí být laciné, nýbrž musejí být levné; což je zásadní kvalitativní rozdíl.
09. 02. 2013 | 22:19

Miláno z Děčína napsal(a):

Panu občanu po třetí!
Čtu a je to zajímavé.Přes vážnost situace-problému to zatim všichni berou hezky pomalu a postupně!
Já jen lehce k počtu a rozměrům metrů čtverečních bytové plochy,kdy zde je hygienická norma,společenská norma,urbanistická a stavební norma,socíálně-psychologicky a psychicky výchovná atd....!Vím o čem píšu!
Lidská práva a nároky s deklarovanou svobodou je "DOGMA"!
Tak a nyní dumejme blogeři???
09. 02. 2013 | 22:27

nikdo napsal(a):

Nic neřešící blog. Je pouze otázkou času, kdy dojde zákonitě k násilnému řešení tzv.romské otázky.
09. 02. 2013 | 22:41

Glosator napsal(a):

Průšvih začne, až začnou lidé volat "Hitlere vrať se, vše odpuštěno."
Teď se mi to pořád jeví jako nesmysl ale stav pomalu směřuje k tomu, že to bude reálné...
09. 02. 2013 | 22:41

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Aha, tak já jsem "Zde cihly, malta, omítka, míchačky, nářadí..." pochopil jako, že byste jim je věnoval...a ono by to bylo spíš družstvo, vlastně SBD. Jenom tedy nechápu, jak by se to financovalo, zda by tedy nájemníci měli nějaké úvěry.

Jestli to správně chápu, tak výhodou má být, že takové byty budou levné na pořízení a provoz. Takže mě také, jako některé diskutující tady, napadá myšlenka, proč vlastně neobsadit spíš již postavené neobydlené byty, kterých je prý přes 650 000. I byť jen část z nich by musela stačit pro všechny Romy ČR.

Popel ze dřeva se dá jistě využít, vynášení popelu znám, ale neznám ho vynášet ze třetího a vyšších pater a tam opětovně nosit dřevo (pravděpodobně ho skladovat v komoře kvůli ochraně před zcizením).

Nepochopil jsem ještě, jak zaměstnavatel přijme rekvalifikovaného cikána bez praxe (kromě praxe ze školy), např. čtyřicátníka (kolem průměrného věku občana). Dostane to nařízeno?
09. 02. 2013 | 22:55

Pamětník napsal(a):

"Za peníze přerozdělené z EU by se opravdu měli začít stavět byty ale levné a z rozumným nájmem!"
Ale každého, kdo je zdevastuje zavřít do vězení a propustit ho teprve tehdy, až Brusel nebo aktivisté zaplatí jím způsobeno škodu. Vězení by sestávala z kamenných kobek 1x2m a vězeň by byl ke zdi připotán řetězem.
09. 02. 2013 | 22:56

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Ano, koldům apod. Vlastně něco podobného dnes mají v Číně nebo Japonsku.
09. 02. 2013 | 22:57

Občan napsal(a):

Miláno,

to jsem všechno zahrnul. A vyšlo mi jako optimum - tedy ideální poměr mezi užitností, sociálním pohodlím a hygienickými požadavky - těch 55 m2. Míň nejde a víc by bylo zbytečných; jde o sociální bydlení.
Ono fakt záleží jen a jen na prostorovém uspořádání; a přitom to je tak snadné. Ovšem není to uvnitř žádný architektonický skvost; ale to středověké domy/chalupy také nebyly :o) Ale o co je vnitřek úspornější, o to víc by se mohl architekt vydovádět na řešení pavlačí a fasád. Ovšem opět úsporně - a to bych je chtěl vidět ;-)

Škoda, že sem nejde malovat. Ale v podstatě lze vyjít z obdélníku, rozděleného chodbou na tři části. Bráno od vchodu do chodby je vlevo stup do velké obytné kuchyně (30 m2), z níž jsou vstupy do dvou malých ložnic (2x8 m2). Vpravo je z chodby (3 m2) vstup do "špajzu" (1 m2) a v čele chobby proti dveřím vstup do hygienické místnosti (5 m2). Nic víc není třeba.
09. 02. 2013 | 22:58

Občan napsal(a):

Pane Kobero,

bavíte se dobře?
09. 02. 2013 | 23:01

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Proč myslíte? Vy třeba znáte účinnost rekvalifikačních programů? Já ne. A ze svých zkušeností prostě o nich pochybuji. Zkouším si to představit na sobě, když něco navrhuji pro druhé. Kdybych se nyní rekvalifikoval třeba na elektrikáře s VL, tak mám dojem, že bych čelil velmi značným předsudkům na pracovním trhu, a to i jako neRom.
09. 02. 2013 | 23:09

jancerny napsal(a):

Potíž není cena nájmu, ale provozní ceny, které tvoří více než polovinu obvykle placené měsíční částky a tento podíl pravděpodobně poroste. Paradox: jediné opravdu sociální(levné) bydlení je ve stavbě v minimálně nízkoenergetickém standardu.
09. 02. 2013 | 23:16

Občan napsal(a):

Pane Kobero,

v ČR ŽÁDNÉ SKUTEČNĚ rekvalifikační programy, financované ÚP, neexistují. Pokud se chce nezaměstnaný SKUTEČNĚ REkvalifikovat, musí ti rekvalifikaci hradit SÁM. Z čeho, to ÚP, MPSV, nikoho v ČR nezajímá.
Rekvalifikací NENÍ dvoudenní nesmysl "Úvod do účetnictví", ani třídenní "Práce s počítačem". Ba dokonce ani tříměsíční "údržba zeleně" nebo "truhlářské práce". Pokud kurs neobsahuje minimálně výuční list a potvrzení o praxi, NENÍ rekvalifikací. Jsou to jen vyhozené prachy a banda přežraných privátních nebo "neziskových" parazitů.

Takže účinnost "rekvalifikačních" programů je momentálně nulová. S ohledem na vyhozené prachy spíš záporná. Takže tady jsme částečně ve shodě. Já ovšem rekvalifikaci jako takovou nezavrhuji; pokud by se zásadně změnila koncepce, byla by uižtečná.
09. 02. 2013 | 23:31

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Aha, tak to ano. Hledal jsem onehdy seznam rekvalifikací s akreditací na MŠMT. Byl nějaký divně neaktuální. Že by tam něco končilo VL bych se skutečně velice divil, jelikož by to vlastně znamenalo, že SOU a podobné školy se mohou jít klouzat. Dalším konceptem je NSK. Tam můžete pod patronací NÚOV a NÚV získát všelijaká osvědčení. Jestli k něčemu jsou, nevím, ale asi časem budou všude potřeba. Např. strážní již nějaký ten certifikát potřebují. Časem třeba i hrobníci a uklízečky. Já jsem si myslel, že se tam dá kvalifikovat na něco zajímavého, třeba na analytického chemika, ale taková sofistikovanější povolání se tam nenabízejí.

Souhlasím, že je to business as usual.
09. 02. 2013 | 23:57

Občan napsal(a):

Pane Kobero,

uklizečky už dokonce mají eurocertifikát! Jenom zkouška na něj stojí asi 6500.- Kč.
Když jsem to viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to snad je žert. Ale nebyl...

Ne. "Rekvalifikace" v ČR jsou krystalický parazitismus spřátelených firem na veřejných rozpočtech. Za posledních 5 let existovaly DVA skutečné rekvalifikační kursy - "Účetní" a "Zahradnické práce".
Oba byly dvousemestrální a určené výhradně SŠ a VŠ. Celkový objem hodin výuky a praxe byl u obou asi 600 hodin. Jeden probíhal v jedné dost velké účetnické firmě, která záskala grant z EU a vydupala si na MŠMT akreditaci, a druhý na jedné pražské SŠ zahradnické. První kurs skončil vyčerpáním eurograntu, protože ČR neměla zájem na jeho pokračování; druhý byl vloni vyřazen z rekvalifikací a začleněn do "kvalifikačního vzdělávání", na které ovšem ÚP nepřispívají.
No, a to byl konec SKUTEČNÝCH rekvalifikací v ČR. Takže nezaměstnaní VŠ končí (když mají obrovské štěstí a dobré známé) jako řidiči náklaďáků a autobusů, a když mají toho štěstí méně, tak jako skladníci a kopáči. Ale znal jsem v r. 2009 i jednoho bývalého profesora z VŠE (dvě vysoké; Ševčík ho jako 55tiletého vyrazil pro "starobu"), který dělal nočního vrátného v jedné bance a byl rád, že vůbec něco sehnal. Protože v ČR nikoli absolutně nekvalifikovaní, ale VŠ s praxí jsou prakticky nezaměstnatelní.
10. 02. 2013 | 00:54

eM napsal(a):

Nechte je "číhat ve tmě". Potenciálně závadové osoby Uhlová a Brož. Jen ať pošťuchujou nepřizpůsobivé proti systému a majoritě. Až vzplane první auto, bude aspoň záminka tyhle vůdce deaktivovat. Chci věřit, že BIS dělá to co má, čili že má v okruhu Kostlána, Brože a dalších svoje oči a uši, a koná.
10. 02. 2013 | 08:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

Asi to bude znít neuvěřitelně, ale já včera v Čtv poprvé shlédl Panelstory, natočené Věrou chytilovou v r.1979! Zázrak je, že se jí to v té době povedlo, ale to je vedlejší.
Pro mne bylo důležité to poselství dnešní generaci, třeba těm, kteří na Jižním městě vyrostli nebo tam dodnes žijí. Já to dešifroval asi takhle: Opravdu by většina populace chtěla návrat do těch dob, kdy se panelstory odehrávala snad v každém větším městě?
Já musím poděkovat dramaturgii Čtv, že tento dokument zařadila. Měli by to častěji reprízovat, třeba jednotlivé epizody a s komentářem.
Nejbližší reprízu bych navrhoval 25.února v prime time.
10. 02. 2013 | 09:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Docela se mi líbí, jak se "vyspělá" civilizace pomalu propracováví k tomu, co už lidstvo dávno zvládlo, ale v posledních staletích ve své zaslepenosti zapomnělo.

Několik tisíc let zná lidstvo bydlení, kterému se říká pueblo. V neolitu existovaly i jiné velkodomy. Ještě na začátku minulého století uměla každá obec zajistit bydlení a práci pro své občany, i když byli handicapovaní.
10. 02. 2013 | 10:28

kristina cesalkova napsal(a):

Diky za clanek. Sleduju to silenstvi kolem Usti s otevrenymi usty. Myslim, ze jste presne pojmenoval o co tu jde. Jeste jednou diky (jak je mozne, ze ta podstata Vaseho clanku v LN se tam nedostala?!)
10. 02. 2013 | 10:48

Občan napsal(a):

Pane Brome,

mohl byste tohle "...Ještě na začátku minulého století uměla každá obec zajistit bydlení a práci pro své občany, i když byli handicapovaní..." trošku rozvést?
10. 02. 2013 | 11:08

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

To není problém.

V té době existovalo právo domovské, které je dnes aktivisty tolik kritizováno. Pokud se obyvatel obce X dostal do problémů v obci Y (nemoc, chudoba ...) měla obec X povinnost se o něj postarat - ubytovat a uživit. Pokud tam dělal nepořádek, byl do své obce vykázán též.

Každá obec s tím počítala a měla na to připravené zázemí. Ubytovní bylo pochopitelně skromné a práce spočívala ve službách pro obec, ale byla za ní obživa.

Malou ukázkou je např. práce s mentálně postiženým člověkem. Protože neexistovaly utopie společností Člověk v tísni, měl takový obyvatel obce od počátku zajištěnou péči a hlavně - práci. Pásl dobytek, posluhoval na statku ... uměřeně svým schopnostem a za to dostával odměnu. Mohl tedy klidně říci, že se živí svojí prací a žádné dávky nepotřebuje. V podstatě proběhlo úspěšné sociální zařazení, o kterém se nyní tolik píše.

Postupně ale nastával problém s rostoucími městy, kde řešení této otázky bylo čím dál více složitější. Roku 1948 bylo zrušeno i domovské právo. Samostatnost obcí byla postupně také oklešťována ve prospěch centrálního řízení a plánování. Proto tyto schopnosti obcí zcela zakrněly.
10. 02. 2013 | 11:34

Pavla2 napsal(a):

Občan: Já vidím jediné řešení přesně tak jako Vy. Dokud se nebudou Cikáni podílet na budování svého obydlí, tak si ničeho nikdy vážit nebudou. Ikdyby jim stát měl částečně třeba materiál hradit, pořád by nás to vyšlo levněji než teď, kdy se dotují vychcánkové, kteří si pořídili nemovitosti právě jen z důvodu tahání nehorázných peněz od státu. Přece není možné, aby někde na ubytovně stát platil nájemné za 1+1 např. 10 tisíc. Je třeba vystavět holobyty, klidně i z nyní již stojících a chátrajících budov. Ale pouze z práce samotných budoucích obyvatel. Kdo normálnímu člověku poskytne bydlení, a to už poněkolikáté? Jak se stát postaral o lidi, kteří přišli kvůli povodním o domy? Dal jim pár tisíc a víc nikoho nezajímalo. Museli si, chudáci, nabrat půjčky. S pomocí sousedů a rodin stavěli znovu. A tady pořád ti nepřizpůsobiví budou křičet, že nemají kde bydlet. Stačí se podívat, jak každý jimi obývaný dům vypadá. A proč by nakonec toho nevyužívali, když jim stát vždycky znovu a znovu vyhoví. To je fakt už sprosté vůči slušným lidem.
Pokud by totiž museli makat na svém, věděli, že nic jiného už nedostanou, tak by se sakra snažili, aby jim jejich práci nikdo nekazil. To je jediný možný způsob. Nebo at jim to postaví ti aktivisti, když jsou tak aktivní. A pak se můžou dívat, jak veškeré úsilí přichází vniveč.
10. 02. 2013 | 12:23

zdenekbrom napsal(a):

Pavla2:

Doporučuji návštěvu slovenské romské osady.
10. 02. 2013 | 12:37

Pavla2 napsal(a):

zdeněkBrom: Já jsem to viděla v televizi mnohokrát. A co jako s tím? Myslím, že právě ti cikáni ze Slovenska tady zadělali na to největší neřádstvo. To jsou lidé z jako několik století zpátky.
10. 02. 2013 | 12:46

Občan napsal(a):

Pane Brome,

To je sice hezká legislativní teorie, ale ke skutečnosti má stejně jako pražák do Pekingu.
Domovské právo existovalo až od správních reforem z období 1845-1870.

Obec se nepostarala. V nejlepším případě stála někde ZA obcí pastouška, do níž byli chudí vykázáni. Když došlo místo v pastoušce, došla "obecní péče" a další případní chudí byli zcela bez "pomoci". Situaci řešili obvykle tak, že si v lese poblíž obce postavili zemljanku a doufali, že je majitel nenajde.
"Stravování" chudých obec odbyla tzv. "ptaním" - tedy povinností uloženou chudým, kteří museli obcházet "přidělené" jim domácnosti a prosit tam o zbytky jídla. Až koncem 19. století se ve městech objevily polévkové vývařovny. Na venkově byli chudí i nadále odkázáni pouze na "organizovanou" žebrotu, kdy si museli pár zbytků z kuchyně tvrdě odpracovat. "Jdeme po ptaní" se říkávalo...
"Zajištěná práce" spočívala v tom, že chudí otročili ZADARMO v domácnostech a hospodářstvích radních a jim spřátelených osob; "odměnou" jim byla hrst kuchyňských zbytků nebo rovnou odpadků. Nic víc.
Stát se "obecním chudým" znamenalo být v horším postavení než k smrti odsouzený. Proto mnozí chudí raději volili smrt nebo vězení.

A mentálně postižený?
Vy jste opravdu nikdy neslyšel/nečetl o "obecních bláznech" a o jejich sociálním statusu? Vy jste nikdy nečetl o tom KDE končili "obecní blázni"?
"Péče " obce o ně začínala a končila tím, že nebyli vyhnáni. Přespávali kde se dalo (často na hnojištích, kde bylo teplo) a sloužili k obecnému pobavení a posměchu. Za to jim občas někdo dal nebo hodil starý hadr nebo kus žvance.
Práce pasáků a cestářů NEBYLA přidělována "obecním bláznům". Tu vykonávali "obecní slouhové" nebo rovnou "obecní pasáci" - zdraví zaměstnanci obce. Někdy bylo slouhovství svěřováno válečným invalidům, ale ne mentálně postiženým. Kde byla zřízena funkce "ponocného", opět ji vykonávali často váleční invalidé.

Váš nápad se skalním bydlením je "vynikající". V Kotlince má i slušnou tradici (viz. např. skalní chudinské příbytky kolem Sloupu v Čechách, v Praze stopy na Proseku a Střížkově nebo ve svahu nad Žižkovem).
JAK ale přimějete majitele pískovcových skal, aby na svých pozemcích umožnili vybudování skalních městeček?

Pane Brome, prosím Vás, kam na to chodíte? Můžete nějak DOLOŽIT, že o chudé a mentálně postižené bylo obcemi (třeba v okolí Vodňan) POSTARÁNO?
10. 02. 2013 | 12:51

zdenekbrom napsal(a):

Pavla2:

Ty osady vznikly přesně tak, že si je Romové postavili sami. Což zde doporučujete a spojujete s tím naději v řešení.

Nedejte na televizi, osobní návštěva je mnohem lepší. Když z ní vyváznete, pak pochopíte, že problém je trochu jinde, než se zdá.

a) Romská společnost je přísně strukturovaná. Jedna skupinu Romů považuje druhou klidně za lidský odpad a degeše. I uvnitř jedné skupiny platí specifické zákony.

b) Před rokem 48 to byl menší problém, protože každý klan v podstatě kooperoval s nějakým statkem a vzájmně spolužily. To se se zánik soukromého zemědělství zásadně změnilo a řada nepřátelských rodů se ocitla v jedné osadě.

c)Pojetí života Romy je jiné. než naše. Co vyřeší problém v našem pojetí života, nevyřeší problém romského života.
10. 02. 2013 | 12:54

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

Než napíšu odpověď, tak jen malá otázka. Vyrůstal jste ve městě nebo na vesnici?
10. 02. 2013 | 12:56

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

Puebla nejsou pouze skalní obydlí stávala i v rovinách.

http://www.digital-images.net/Gallery/Scenic/Southwest/IndianLands/Pueblos/TaosPueblo/taospueblo.html
10. 02. 2013 | 12:58

Pavla2 napsal(a):

Zd.Brom: Jenže já mám na mysli jim pomoci vybudovat jejich vlastní prací slušné bydlení, kde se jim bude líbit, ne nějaké chatrče. Když nebudu mít kde bydle, postavím si třeba stan. Ale pořád tam spokojená nebudu. Oni sice pěkné byty dostanou, kde by spokojení být mohli, ale jelikož je to nestálo celý život nic, vše jen pořád dostávají, tak proč si nepřilepšit třeba tím, že odmontuju radiátor a dám ho do sběrny. Aspon na den bude chlast. Ale když se na výstavbě budou podílet, a to pořádně, třeba i s nějakýma půjčkama, které by sice stejně spláceli zase jen z dávek, tak si myslím, že by se mohli k majetku pak chovat jinak. Ikdyž u nich člověk nikdy neví. Oni se totiž za celá staletí nanaučili hospodařit. To by musel v každé takové osadě být někdo, kdo bude vše držet v nějakém řádu. A taky aby následovaly sankce, když bude na úkor jiných někdo škodit. Jinak nevím, co s nimi dál. K lepšímu to nejde, spíše naopak, práce většině nevoní, tak co pro ně chcete dělat? Ikdyž vzdělávání má svůj smysl, tak myslím, že sám máte zkušenosti, že i ti, kteří by se časem v životě uplatnili, tak nakonec je ta jejich sorta stáhne zpátky na dno.
10. 02. 2013 | 13:06

Občan napsal(a):

Ve městě i na vesnici.
Ale i ve Strašnicích ještě pamatuji zbytky OBÝVANÉ chudinské "kolonky" za viaduktem.

To ve 12:58 myslíte vážně? Jestli jo, tak mi, prosím, prozraďte, kam na ten "matroš" chodíte. Věděl bych o pár zájemcích, kteří by dobré kuřivo ocenili.

Ad cikánské osady:
- cikánské osady stojí skoro vždy na CIZÍCH pozemcích
- pokud jsou nějak připojené na veřejnou infrastrukturu, je to načerno a obyvatelé NEHRADÍ energie a vodné/stočné
- materiál na stavbu si obyvatelé obvykle opatřují NELEGÁLNÍM způsobem
- otop si obyvatelstvo obvykle opatřuje NELEGÁLNĚ
10. 02. 2013 | 13:12

Občan napsal(a):

Paní Pavlo2,

obávám se, že nebude snaha pozorumět tomu, co jsme napsali.
10. 02. 2013 | 13:14

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

Cituji:

Ad cikánské osady:
- cikánské osady stojí skoro vždy na CIZÍCH pozemcích
- pokud jsou nějak připojené na veřejnou infrastrukturu, je to načerno a obyvatelé NEHRADÍ energie a vodné/stočné
- materiál na stavbu si obyvatelé obvykle opatřují NELEGÁLNÍM způsobem
- otop si obyvatelstvo obvykle opatřuje NELEGÁLNĚ
Správně. A jak by dopadl asi Váš experiment? Nehledě na to, že až by se Váš dům zbortil a někoho zmrzačil, tak by byly vyšetřovány stavení postupy a kdo to stavěl. No a stát by cáloval všechno odškodné.
Podle Strašnic nemůžete soudit menší obce. To už byl problém expandujících měst.

Správně jste napsal - nebyli vyhnáni. Nikdo, kdo měl domovské právo. A obec se postarala na úrovni svých možností dané doby. Tuhle jistotu měl každý.

V okolí Vodňan přespávali na statcích, domech měťanů, obecních domech pro chudé. Pracovali na statku, pro měšťany, dělali poslíčky, pásli dobytek ... Dostávali stravu, ošacení a bydlení. Byl to chudý a skromný život.
10. 02. 2013 | 13:27

zdenekbrom napsal(a):

Pavla2:

Řada Romů si už svůj domov vybudovala a vzorně se o něj stará. Chodí do práce a jejich děti studují.

Pak je tu ale další skupina, která žije zcela jinak. Perfektně se přizpůsobila současným možnostem sociální politiky státu a plně ji využívá. Tito už jenom chtějí. Nic stavět nebudou.

Dříve skutečně v každém klanu byl vajda, který držel velkorodinu plně ve svých rukou. Bohužel i tato struktura se hroutí a některé velkorodiny přestávají zvládat svůj dorost.
10. 02. 2013 | 13:33

santawizard napsal(a):

Víc a víc budete nadávat na cigány ,že jsou přiživníci ,víc a víc budou bolševici nadávat na zhýčkanou buržoazii,která se prý přiživuje na společnosti 1000x víc než cikáni.Rovněž češi jsou borci v tom ,že i demokratická levice už obviňuje demokratickou pravici z bolševismu a demokratická pravice obviňuje demokratickou levici z nacismu.Mezi fanouškama pravice a levice je to ještě horší.Komunisti jsou obviňování z fašismu a fašisti z komunismu.Podobně by náckové byli jako cikáni a cikáni jako náckové.Na internetu by to mohlo zabrat.Tam to nejde poznat barvou pleti.Demokracie je jako náboženství, ale fašismus a komunismus je jako černá a bílá magie?Tato vazba politiky na náboženství jde však ještě dál.Raději než křesťanem ,tak to budu židem nebo raději než antikřesťanem tak to budu cigánem?Co je lepší?Co je nejlepší? Co je nejhorší?
Nakonec jsou to samotní politici ,kteří se devastují navzájem jako lidi a jako nemovitosti dohromady.Tato válka slov je v rukou tabákového novinářství.Místo aby se kouřilo lépe a méně ,tak se kouří hůře a více.Tímto se lidi navzájem devastují ještě víc.Všechno toto je však zaviněno církvemi.Protože církve nesmí seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany natož nedej bože nějaké tabákové mági , ale musí seminovat jenom svoje vojenské kaplany,tak válka slov se rozrůstá pomocí hospodářské krize do opravdové války,kde se církev bude uplatňovat jenom a jenom s vojenskýma kaplanama.
Jinak řečeno,v každé hospodě je jenom samá k++va a samý žoldnéř ,ale žádný tanákový mági či hospodský kaplan neexistuje.Holt člověk by musel umět páchat kouzla a konat zázraky jako boží zákon a ďáblův advokát,křížem krážem s božskou erotikou a čertovou pornografii.!?
10. 02. 2013 | 13:39

Pavla2 napsal(a):

Pane Brome, jistě, že jsou i takoví, co se snaží a svá obydlí udržují v čistotě. Ale jak píšete, většina jen využívá možností, které jim stát nabízí. Právě proto by se toto mělo už nějak utnout. Protože bude hůř. Slušní lidi nemají kde bydlet, kdo dá byt bezdomovci, který kvůli blbým pár stovkám za černou jízdu přijde o byt? Proč se pořád musí někdo preferovat? Tady nejde o částky, které nás slavné etnikum stojí, je pravda, že se proplýtvá jinak mnohem více, ale o systém nespravedlnosti. KdYž by si stavěli sami, tak by to samozřejmě muselo být za vzorného dohledu zodpovědných a zkušených stavařů. Tak jako u každé jiné stavby - stavebního dozoru. Aspon by se něčemu naučili. Ať jim to trvá několik let, to je jedno, ale neflákali by se. Jen si nejsem jistá, jak dlouho by je práce bavila, když jsou zvyklí se jen povalovat. Ale zkusit by se to mohlo. Nejlepší by bylo, kdyby to měli jako svoje zaměstnání, žádné dávky, ale dostat zaplaceno a navíc by měli byty. Ale i to už je nespravedlivé. Ale pořád lepší takto než jim dávat za nic.
10. 02. 2013 | 13:53

Občan napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
"...Správně. A jak by dopadl asi Váš experiment? Nehledě na to, že až by se Váš dům zbortil a někoho zmrzačil, tak by byly vyšetřovány stavení postupy a kdo to stavěl. No a stát by cáloval všechno odškodné..."

Pane Brome, Vy jste vůbec nečetl návrhy a jejich zdůvodnění v diskusi, že?
10. 02. 2013 | 14:07

santawizard napsal(a):

Kuchyňská linka=obytná stěna:
Pravě na televizi ukazovali že průměrný český byt má 75m2,němci mají 95m2 ale japonci mají 60m2.Stavět 55m2 sociálních ubytoven,tak to by byly besídky jako to mají zahradkářské osady.Některé domky se dají rozebrat do kanistra jako nábytek do krabice.Architekti umí už všechno.
10. 02. 2013 | 14:07

zdenekbrom napsal(a):

Pavla2:

S velkou částí Vašeho příspěvku souhlasím a mám stejný názor.

Osobně základ vidím v tom, co zde již léta píšu - stejný přístup ke všem občanům této země. Už mnohokrát jsem tu dostal po puse za to, že nesouhlasým se speciálním preferováním romských žáků před jinými.

Ona totiž ta dsruhí skupina je i uměle vytvářena - romští lichváři, neziskovky žijící z problému a v neposlední řadě i možnost zviditelnění pro politiky.

Pokud by se utnuly některé nesmyslné projekty a zpřísnilo se přiznávání dávek, došlo by celkem rychle ke změnám.

Ty samostavby by bylo možné realizovat možná před rokem 1939, ale nyní už asi ne, pokud se nezmění státní sociální politika. Nyní mají mnoho problémů:

- řada dotčených je naprosto nekvalifikovaných a o žádnou kvalifikaci nestojí
- řada dotčených pracovat nechce
- právní předpisy, stavební normy atd. jsou tak neprostupná džungle, že by to jen těžko prošlo a jak tak tuším, vyrojily by se další úřady, které by to dělaly
10. 02. 2013 | 14:08

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

Četl a několikrát.

Myšlenka je dobrá, provedení narazí na právní a stavební předpisy a na mentalitu některých Romů.
10. 02. 2013 | 14:09

Občan napsal(a):

Pane Brome,
tak jako na stavbách pracují pod odborným vedením místo českých zedníků, lešenářů, tesařů atd. ruští, moldavští a jiní učitelé, policisté, akademici a další NEkvalifikovaní stavební dělníci, tak by SI pod odborným vedením MOHLI postavit levné nájemní domy nezaměstnaní/chudí. Mezi nimiž jsou i kvalifikovaní stavební dělníci (byli totiž nahrazeni ruskojazyčnými "agenturníky" - osbně znám tři; mladí lidé do 40ti let - dva VYUČENÍ zedníci s praxí a jeden VYUČENÝ tesař s praxí).
A protože BY MOHLI, lze předpokládat, že by zájem z řad Cikánů projevili pouze ti, kteří by si byli vědomi budoucích povinností a byli by ochotni jim dostát.

Všichni ti, kteří odmítají dodržovat pravidla (BEZ ohledu na barvu pleti a národnost), by měli skončit bez jakékoli pomoci. Tím by jim bylo dostatečně dáno na srozuměnou, že by udělali nejlépe, kdyby odsud vypadli. Protože kvůli takovým zůstavají nakonec bez pomoci právě ti, kteří pravidla vždy dodržovali, dodržují a hodlají dodržovat i přes své momentálně bezvýchdoné postavení.
10. 02. 2013 | 14:30

zdenekbrom napsal(a):

Občan:

Tak to by samozřejmě mohli, to zase jako jo.

Jenže nekvalifikovaným dělníkům ty mosty občas padají, silnice se vlní a domy mají mnoho nedostatků.

Vše, co navrhujete, by samozřejmě šlo, ale ne v dnešní době. Bohužel.
10. 02. 2013 | 14:42

Pavla2 napsal(a):

Pane Brome, ale to nepadají mosty či nevlní se silnice kvůli tomu, že je stavějí nekvalifikovaní. Ale že ti kvalifikovaní - ovšem v jiném oboru - kradou na úkor kvality staveb. To přece víme. Domy při rekonstrukcích taky padají, ale myslím, že takové, co nemají žádnou kontrolu. Tak sakra je tady snad dost schopných lidí, kteří by se, když prý není dostatek práce, mohli solidně živit dohledem. Užitek by měli všichni. No je jasné, že by se cikáni všichni do takového projektu nehrnuli. Ale třeba by je to nakoplo, když by viděli výsledky. Ovšem oni sami ti leniví by nesměli dostávat nic. Jinak by samozřejmě klidně dále leželi a natahovali pařáty.
10. 02. 2013 | 15:50

zdenekbrom napsal(a):

Pavla2:

Padají kvůli nekvalifikované práci a také kvůli šizení. A pak v neposlední řadě kvůli "nedbalému" dohledu ze strany zadavatele zakázky. To jde ruku v ruce.

Kolik dohledů by pak muselo být na jednoho nekvalifikované? A kdo by to ve finále předělal?

Bohužel jsme v situaci, kdy lenivět je ekonomicky stejné jako někde svépomocí stavět dům.
10. 02. 2013 | 16:00

Pavla2 napsal(a):

Paní Samková, je jen dobře, že víme, jak to mezi váma chodí. A proč Červeňákovi dostali statisíce? Čím se o ně zasloužili? Byly to snad jejich byty, aby za ně mohli požadovat peníze? Jediné, co vaše etnikum umí, je vybydlet a pak si stěžovat a jen tahat peníze od státu.
Nechcete mi taky poradit? Mám totiž letitý problém.
Nejde mi o to, že bych nemohla zaplatit, ale jde mi o princip.
V roce 1988 jsme dostali od státu dotaci na výstavbu bytové jednotky v našem RD 35 tisíc. Měli jsme v té době 4 malé děti a dosavadní bydlení nám nevyhovovalo. Dům máme napůl s rodiči. Stavební povolení bylo vydáno na nádstavbu jedné části domu. Z určitých důvodů kvůli rodičům jsme to nemohli udělat nakonec tak jak bylo původně, tak jsme si místo nádstavby přistavili velkou část domu se 2 byt. jednotkami, samozřejmě se SP. Peněz bylo prostaveno mnohem více, bydlení taky více. Po mnoha letech po nás chtějí vrátit tuto dotaci, že jsme byt nepostavili tak, jak bylo dle původního stav. povolení. Marně si s úřadem dopisuju několik let a vysvětluju, prostě komise prý pro odpuštění nenašla důvody. Přitom peníze byly určeny na to, aby se člověk postaral sám o své bydlení, postavili jsme i pro děti, ale prostě to nestačí.
Jak říkám, jde mi o princip. Ale jak vidím v dnešní době, tak se cpou peníze neúčelně všude, normální člověk zastání nemá nikde.
Tak co, myslíte, že bysme mohli mít alespoň trochu práva, jakého si užívají Vaši spoluobčané?
10. 02. 2013 | 18:59

Občan napsal(a):

Paní Samková,

Vy i Červeňákovi jste tak profláknutí (v tom nejhorším slova smyslu), že i kdyby sem někdo vyvěsil všechny jejich spisy lejstro po lejstru, horší už by to být nemohlo.

A co se pana Krištofa týče, nemáte si co vyčítat. Jste úplně stejní "šibalové"; ale protože docházejí lováky a na jednom cecíku vás visí moc, začínáte si navzájem konkurovat a pořvávat po sobě, kdo je zbytečnější. No, proč ne; mohli byste se všichni navzájem požrat a byl by klid. Cikáni byli před NGOskami a "aktivisty" a byl celkem klid; budou i po NGOskách a "aktivistech" a časem se zase "hodí do klidu". Když ne, budou do klidu hozeni majoritou. Už moc neschází.
10. 02. 2013 | 19:02

génius ústavy napsal(a):

Já bych to tak nehrotil. V klidu se všichni domluvíme.
10. 02. 2013 | 19:11

eM napsal(a):

2 Občan:

Super glosa, tesat do kamene.
10. 02. 2013 | 19:46

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem jeden text obsahující vugarismus, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé diskuse).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 02. 2013 | 22:07

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

To, co píšete o tom profesorovi, je zvláštní. Já pamatuji takového extravagantního profesora, který svůj předmět učil v Praze, Ostravě a Chebu, než byl vyhozen pod záminkou toho, že na zkouškách nadával studentkám. Ovšem takový profesorský titul (správně hodnost) se pro akreditaci vždy hodí. Možná na NHF VŠE jich mají přehršel, ale jinde by myslím o něj klidně stát mohli.
10. 02. 2013 | 22:45

Marek Kobera napsal(a):

To Stejskal:

No, pane Stejskale, jestli měl pan Krištof čas si onu reakci přečíst...

Jinak já bych myslel, že paní Samková z textu blogu nevychází tak zle, tak nemusí ani tak pěnit. :-)
10. 02. 2013 | 22:50

Vandall napsal(a):

řekl bych, že chyba je v systému a na straně státu. Polovičatý a lajdácký přístup politiků, úředníků a státní správy. Posledních 23 let přišlo mnoho upozornění např. ze strany AI, a také nesčetné organizace ochránců lidských práv o zvýšení boje proti diskriminaci romského etnika v oblastech bydlení, školství i zaměstnanosti. O boji proti předsudkům vůči romskému etniku. Jsou to přece lidé jako my. Je třeba zvýšit výdaje na řešení tohoto tíživého problému, a tyto výdaje se jistě v budoucnu vrátí. Je třeba se věnovat výchově a pomoci romským dětem, aby si lépe zafixovaly takové životní zkušenosti, které si přinášejí z domova, kde vidí, jak je dobré se nevzdělávat a nesnažit se najít si práci. Máte potom bezstarostný příjem bez práce, a to mnohdy vyšší, než mají lidé s vyšším vzděláním, kvalifikací a praxí. Každému musí být jasné, že s takovými "hendikepy" nemá smysl bojovat. Takže je opravdu nutné zajistit odborníky na výchovu romských dětí, podchytit jejich snahu o vzdělání, fixaci na hendikepy z domova. A je naprosto jasné, že se nám ostatním, majoritě, utažení opasků v této souvislosti ohromně vyplatí, ta lavina vysokoškolsky vzdělaných romů, lékařů, inženýrů, vědců, a hlavně z humanisticky orientovaných oborů, kterých má naše společnost takový nedostatek, a na které naše ekonomika tak zoufale čeká, tak tady nastane obrovský ekonomický boom, a staneme se světovými ekonomickými tygry. Takový potenciál je ukrytý v romském etniku, ještě podtržen potenciálem romských žen. O kolik géniů každoročně přicházíme, a to jen díky čecháčkovské zaprděnosti a neschopnosti se zbavit starých předsudků. Je málo těch, kteří jasnozřivě, a již dlouho, např. politik Vladimír Mlynář, který neohroženě prohlásil, že se stydí za to, že je Čech, jelikož právě český národ nejvíc na světě diskriminuje romské etnikum, poznali, kde je jádro problému romského etnika. Je to diskriminace, a jsou to předsudky.
Je smutnou pravdou, že poslední dobou, obzvláště s příchodem krize, se zmenšuje počet ochránců lidských práv, a ochota českého národa probudit génia v romském etniku. Česká majoritní společnost sestěhovává romy do ghet, a ztěžuje jim tímto cestu za vzděláním, prací atd. Zkrátka je marginalizuje. Tím však přichází právě o možnost nalezení romských Mozartů, Fordů, Teslů, Kochů, Křižíků, Hašků, Masaryků, Masopustů, Jágrů Stejskalů, Krištofů, a dalších.

Snad touto svou troškou do mlýna podzvednu upadající prapor bojovníků za lidská práva. Bydlení je právo, právo je i běžný životní standart.
A vy, čecháčci, běžte makat, ať se máme my, romové dobře!
10. 02. 2013 | 23:21

Marek Kobera napsal(a):

To Vandall: Ano správně, bydlení je právo.
11. 02. 2013 | 01:09

Klára Samková napsal(a):

Občane, mezi mnou a Krištofem jsou dva "drobné" rozdíly:
1) já jsem nikdy nebyla pro obranu romů zaměstnána, nebrala jsem za to peníze.
2) chovám se k nim stejně jako k jiným lidem zatímco pro Krištofa nic neznamená uveřejňovat cizí korespondenci...
11. 02. 2013 | 07:12

Občan napsal(a):

Pane Kobero - PRÁVO.
Nikoli NÁROK.
Právo na bydlení znamená, že nikomu nesmí být bráněno v uzavření nájemní smlouvy z důvodu příslušnosti k rase, náboženství sociální, politické či jiné skupině. MŮŽE mu ale být bráněno, pokud by taková smlouva mohla být v rozporu s jinými obecně uznávanými pravidly. Nebo pokud by byl pronajímatel nucen uzavřít ji za nápadně nevýhodných podmínek.

Takže pokud je nějaká skupina vyhozena z domu, protože neplatí co platit má a vybydlela jí PRONAJATÉ byty, nejenže nemá na cokoli nárok, ale ztratila i právo uzavřít jinou nájemní smlouvu. Právě pro takové skupiny by měla být možnost postavit "si" nebo pomáhat při výstavbě levného prostého bydlení POSLEDNÍ ŠNCÍ; po ní už by měla následovat jen ulice a nulová pomoc.

A ne, že si jdou s "aktivisty" zařvat na "vejbor" a nafasují obratem další byty k vybydlení a k neplacení za ně a za služby.
11. 02. 2013 | 10:04

Jamima napsal(a):

autor: moc dobře napsaný článek, děkuji.
11. 02. 2013 | 10:05

Občan napsal(a):

Paní Samková,
to snad přece nemůžete myslet vážně?!

Vy jste snad za vybojování naprosto exkluzivních podmínek pro bandu ústeckých neplatičů a ničitelů nedostala ani korunu?
Vy jste snad nebyla v letech 1990-1992 poslankyní PČR za ROI a následně za ODS? A nejste snad nyní od r. 2010 zastupitelkou v Praze 2 za TOP09?
Vy se snad neangažujete dlouhá leta v různých dotovaných procikánských organizacích (Dženo) a podnikatelských subjektech a nejste procikánskou aktivistkou?

A když už tak jsme u toho - Vy snad nejste mimo jiné podnikatelkou v realitách, ZÁROVEŇ členkou zastupitelstva MČ Praha 2 a členkou majetkové komise ÚMČ Praha 2 a ZÁROVEŇ advokátkou, nabízejí služby ZEJMÉNA v oblasti věcí bytových a souvisejících s bydlením, včetně nájemních smluv a privatizace?
11. 02. 2013 | 10:43

Vandall napsal(a):

tak to zas já paní Kláru Samkovou obdivuji, pozoruhodná to žena! Vždy se ujme věci slabých, kteří jsou vystaveni zvůli mocných / Červenákovi, mačetáři /. To byl husarský kousek, kdy donutila rasistickou zemi, jako je ČR, vyplatit odškodné tak kvalitnímu a nadanému etniku, jako je velkorodina Červenákových. Více takových velkorodin naší republice! A teď ještě vysoudit ve Strasburghu odškodnění pro mačetáře. Paní Samková bojuje za spravedlnost jak lev, a tak to má být, a tak je to správné.

Člověk má alespoň naději, v tomto zkorumpovaném a rasistickém státě, že se ho někdo proti zvůli mocných zastane!

Paní Samková, držím vám palce, nedejte se.
11. 02. 2013 | 10:55

Miláno z Děčína napsal(a):

Občanu!
No to tedy koukám ,kolego blogere!!!
Něco pěkného o mě někdo takto písnout a bylo-li by na tom aspoň šprocha reality/nepíši pravda,ta neexistuje/,tak zajedu do Plzně na PF a odevzdám zpět titul našemu školství!!!
Doporučit madame S.,aby v co nejbližším termínu se podílela na veřejném životě tu v Ústí n.L. a to jako poslanec čtvrti,kde ji rádi pronajmeme byt,odpovídající jejim požadavkům.Krajské zastupitelstvo se stalo jako jediné v ČR,kde jí budou jak paragrafově tak sociálně lidsky rozumět i podporovat prováděcími vyhláškami dle myšlenek LIDSKÝCH PRÁV a SVOBOD,kdy ona je touto "AUROU" obklopena a bojuje jako lev za ni/psáno podobně i v předešlých blogech/!!!
11. 02. 2013 | 14:34

santawizard napsal(a):

Slovo cikán a slovo nácek bude brzy zakazané slovo.Pan Stejskal to už naznačil.Proč asi ?Protože bohatí cikáni vykořisťují chudé romy a k tomu jim pomáhají chudí náckové.!? Hádajte jak jsem k tomu přišel.
11. 02. 2013 | 20:57

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Tak také jsem již bydlel kdesi v nájmu. Pořád nevím v prvé řadě, proč se tady nechávají byty "vybydlet". Zodpovědný nájemce má přece byty pravidelně kontrolovat. Pokud je něco poničeno kvůli nájemníkovi, tak mu to má připsat k tíži a domluvit se s ním na opravě, ať již svépomocí nebo pomocí třetí strany. To by mělo platit pro Romy i neRomy.

Pokud někdo naprosto zdevastoval byt, tak by tam měl mít možnost nadále bydlet a splácet vzniklou škodu. Pokud už třeba hrozí, že mu spadne na hlavu, tak může dostat náhradní, jenže ne byt, ale přístřešek, což podle výroku slavného Nejvyššího soudu může být klidně i pokoj na hotelu, který si dotyčný ani střednědobě nemůže dovolit zaplatit. Taky tu máme dětské domovy a omezenou kapacitu azylových domů. Pak je tu i Vaše navrhované řešení, které v současnosti bohužel úplně realizovatelné není, ale mohlo by se stát prostředkem, pomocí něhož by si města a městské části zajistily fond sociálního bydlení, které tak zoufale chybí.

Jestliže je pak základním problémem Romů nízký příjem, tak od toho tu máme přece sociální pracovníky, aby je učili hospodařit s penězi a pomáhali jim hledat si práci. Nevím, nemyslím si, že řešením je nalévat každoročně stovky milionů z vlády na "řešení romské otázky" pomocí nějakých fantasktních projektů. Chtělo by se to vrátit k jednoduchým činnostem.
12. 02. 2013 | 00:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy