Nic než návod

27. 08. 2013 | 22:02
Přečteno 4191 krát
Sobotní demonstrace a antidemonstrace nepřinesly kromě své časové synchronizace nic nového. V každém z osmi měst ventilovaly přetlak, způsobovaný škálou příčin, na povrchu však ujednocovaný „cikánským“ tématem. Zřejmé je, že o Romy sice jde až v první řadě, jak již o penězích pravil klasik, ale jinak jde o kadlub frustrací a hněvu, pěnu, roubící spíše neonormalizační patok dneška. Pokud to měla být ukázka síly extremistické scény, tak se tedy moc neukázala, anebo jsou expertní odhady čtyř až pěti tisíc jejích členů nesprávné Ukázalo se jich všude dohromady pár stovek až tisícovka, zbytek byli čumilové. Možné je i to, že nebyli výzvou organizátorů náležitě osloveni. Další stovky daly dohromady antidemonstranti.
Záměrem mělo být rozptýlit síly policie tak, aby „to“ někde nezvládla a organizátoři tak mohli vyprovokovat dav k pochodu na „cikány“. Ukázalo se (již pokolikáté), že policie nemá jasnou metodiku, jak postupovat při stále častěji opakovaném scenáriu, kdy organizátoři oficiálně ukončí demonstraci a přitom přímo či nepřímo vyzvou účastníky k pochodu. Takováto „svobodná procházka městem“ vedla v Ostravě k výbuchu násilí ze strany mladistvých nácků. Zatím to schytali jen okna, kontejnery a výklady. Pokud se postup samospráv, policie a ministerstva vnitra neujednotí na tom, že pochody bude zakazovat a demonstrace omezí na náměstí, tedy fóra, kde vyjádření, byť i nenávistná, mohou mít své místo, bude hůř. Výhružný pochod k obydlím „cikánů“ nemá se svobodou projevu, ani se svobodou pohybu, nic společného. A jednou se vymkne policii z rukou a půjde o pogrom.

Nejprve by si měla exekutiva vyjasnit, proti komu a čemu má zasahovat a koho a před čím bránit. Jsou tu dvě skupiny občanů hodny a právy ochrany, respektive intervence státu. Prvními jsou v případě nenávistné akce samozřejmě ti, proti nimž je namířena. Ty zatím dokážou ochránit kordony těžkooděnců kolem jejich ghett. Druhá je pak tvořena těmi, kdo jsou vznikem a rozpínáním ghett každodenně poškozováni, pouliční kriminalitou a nepořádkem počínaje a poklesem hodnoty a neprodejností jejich bytů a domů konče. Těm však žádní těžkooděnci nepomůžou…

Víc by se na veřejnosti mělo vědět o ideových zdrojích organizátorů demonstrací (i antidemosntrací). A zvláště o současném českém neonacismu a jeho v ideové oblasti úplné závislosti na „kamaraden“ v Německu, s kterými sdílí apoteózu třetí říše. Každoročně při svatováclavských slavnostech si na demonstracích připomínají pokus o vznik SS divize Böhmen na Kladensku, aniž by nějak reflektovali, že vítězství říše by bylo koncem českého národa. Není jisté, kterýže národ při pořvávání Nic než národ mají vlastně na mysli (byť u mnohých má v té chvíli mysl vypnuto). Měli by spíš řvát Nic než návod a držet v rukou Hitlerův Mein kampf, pak by zavládlo na ulicích více upřímnosti…

prase kozu potrkalo

Při sledování televizních výstupů k demonstracím ze strany naši mediální elity, působí tato při veřejném probírání „kde že se to zase demonstrovalo a kdo za to může“, jak kůzlátka, potrkaná nezbednými prasátky. Na jedné straně si třebas ostravské studio Čt přizve ke komentáři slezského sociologa Jiřího Sostrzionka, který národu sdělí, že jde o vzpouru proti nepřizpůsobivým, kteříž mají být za svou nepřizpůsobivost exemplárně potrestání a na straně druhé se v dobrém ránu na Ćt od pražského sociologa Karla Čady dovíme, že nevraživost vůči Romům u nás je stejného druhu, jak nevraživost vůči muslimům v západní Evropě.

Namoutě! Škoda, že pan Sostrzionek nepoužil ten původní německý termín unanpassungsfähig, znělo by to jak z norimberských zákonů (odkud taky je), a autentičtěji… a pan Čada, že pozapomenul na to, že Romové žijí i na západ od nás a problém s nesnášenlivosti je tam zhusta stejný a s muslimy nemá co moc společného (ba nedávno u Marseille to byli právě severoafričtí muslimští přistěhovalci, kdo vypálil romský tábor). Čada v tom ale má zdá se jasno. Češi jsou xenofóbové a kupříkladu Vietnamce zatím nenenávidí jen proto, že jsou do sebe uzavření, ale až jejich děti budou úspěšně konkurovat na trhu práce (a ne na tržnicích), budou je nenávidět taky…

nenávist jako nenávist, třídní anebo kulturně-rasistická

V Plzni byl k vidění u protidemonstrujících transparent s nápisem„Nerozdělují nás rasy, ale třídy“. Baže. Při zběžné profilaci nácků a nacistek a poslechu jejich projevů není o jejich třídním původu pochyb. Venkovská učňovská mládež („agroskini“), postindustriální proletariát. A o třídním původu jejich protidemonstrujících není taktéž pochyb - urbánní inteligence (často „prekariát“), piknikující a zesměšňující mladé nácíčky v Brně a vtipnější a ještě vtipnější při akci Čechy v ČR nechceme v Praze. Jen jestli při scénickém popravování Brouka Pytlíka (jako typického pivního Čecha), nevěšeli spíše k odivu to, jak vzdáleni jsou frustraci lidí mimo metropolitní centra. Chtělo by se v té chvíli po soudružsku zvolat, blíže k lidu, multikulturní elito! A zvláště blíže pak ke kulturnímu jádru věci – osvětlit jakže poblíž těch „sociálně vyloučených lokalit“, a leckde i v nich samotných, dochází k multikulturalismu v praxi. Není to třebas tak, že kultura „bílých“ obyvatel panelákových sídlišť se dostává do konfliktu s tamní kulturou obyvatel „černých“ a žádné „černí bílí spojme síly“ tam neplatí.

Nota bene, taktéž Romové jsou třídně a tudíž i kulturně rozděleni. Někteří žijí po cikánsku - stylem známým v osadách na Slovensku, jiní se nijak neliší od panelákové kultury svého okolí. A v ghettech pak často ti schopnější (a všehoschopní) tyjí na těch neschopných. Ohroženi nácky jsou ale kvůli barvě pleti všichni z nich.

psáno pro LN, vyšlo editováno 27.8.013

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Je to pravda? napsal(a):

http://www.sanep.cz/pruzkumy/duvera-v-predsedy-politickych-stran-a-hnuti-publikovano-27-8-2013/
27. 08. 2013 | 22:10

autorovi napsal(a):

Ten nadpis má být pokus o vtip
anebo můžete být součástí toho halekajícího davu?

Já myslela, jak jste zcestovalý,
ale zatím mohu vidět uvažování vskutku jen baráčnické.
27. 08. 2013 | 22:24

mb napsal(a):

...nic než nájod ...
27. 08. 2013 | 23:18

Richard napsal(a):

tady jeden zážitek čumila z Ostravy:

... z dálky celkem působivá podívaná, podobně snad vypadá občanská válka, pomyslím si. Z blízka vidím chlapce hrající si na vojáčky. Většinou skinheady, baníkovské hoooligans, kteří se netají touhou bouchnout si, ani potěšením z uštědřené rány. Často vysportovaní, svalnatí kluci, kteří se perou skoro profesionálně. Intelekt nejspíš jen v ojedinělých případech nad stovku. Vybaveni ochranami na ruce, aby klouby zůstaly nezraněny, až si najdou oběť, kterou je potřeba naučit normalitě a slušnosti.
Ochránci pořádku se vaří v batmanovské výstroji, chráněni od hlavy až k patě. Žádná odkrytá achillovka, žádné viditelné zranitelné místo, jen to infarktové horko uvnitř. Pravidelně mění postavení, aby nikdo nestál dlouho na slunci. Přehřátému organismu hrozí v černé výstroji kolaps. Skleněné a zmožené oči těžkooděnců to sdělují celkem jasně. S připravenými štíty a obušky pochodují vpřed a zase zpátky. Někteří, pozorujíc situaci, sedí na do řady vyrovnaných, ohonem nervózně švihajících koních, čekajících na jejich povel.
Radikálové ve snaze proniknout na zakázané území nepřátel, ženou se s hlasitým křikem útočně vpřed. Vzápětí, v reakci na rychlou obranu protijdoucích Batmanů, však činí několik rychlých kroků zpátky. V ruce tisknou tyče a na zemi nalezené kameny. Hází je neurčitě bez míření, kamsi do davu před sebou s cílem zasáhnout kohokoliv z druhé strany barikády.
Po chvíli se ozvou silné rány, "bum bum, prásk", všude plno kouře, Batman vystřelil slzný plyn, lidé si kryjí obličeje tričky a mikinami.
Tu se náhle otočí vítr, plyn mi začíná vnikat do očí, nosu i krku, přitom jsem měl pocit, že od výbuchu postávám dostatečně daleko. V nose to trošku štípe, podrážděné oči roní slzy, ale dá se to vydržet, plyn je větrem silně zředěný. Původně jsem chtěl jít do parku, před přívozskou křižovatkou, na které se odehrává rozhodující bitva "dobra se zlem", však stahuji ocas a mířím zpět do své útulné nory.
27. 08. 2013 | 23:48

Jamima napsal(a):

Pane Krištofe, velice dobrý článek. Děkuji za něj. Už skoro nekoukám na zprávy, to je o duševní zdraví....celkem výstižně jste to popsal. Z referencí jednotlivých médií se dá lehce vydedukovat, komu tato říkají pane. Zprávy si o nějaké profesionalitě mohou nechat jen zdát a to bohužel i na veřejnoprávní televizi. Málokdy se divák dočká toho, že by byl problém popsán z obou stran nebo situace, kdy by se někdo obtěžoval problém rozebrat do hloubky. Jestliže veřejnoprávní televize místo toho, aby na takto vážnou situaci reflektovala a podobnou debatu iniciovala, se spokojí s pavlačovou estrádou paní Jílkové, kterážto je dobrá leda tak pro rychlé a levné pořízení žaludečního vředu, pak je to hodně smutný obrázek...Již před pár lety jsme tady s několika dalšími upozorňovali na fakt, že pokud se budou problémy majority s romskou menšinou zametat pod koberec a pokud se nezačnou hledat opravdová řešení a nepůjde se v tomto problému do hloubky, situace se vyhrotí až na neúnosnou mez a bude tady reálná hrozba otevřeného konfliktu. Byli jsme šmahem označeni za xenofoby a rasisty a ještě podobné pitomosti jsme se o sobě dočítali. Politici si zatím se smíchem mastili kapsy a ze státu vyrobili prázdný vyhlodaný oříšek stejně šikovně jako to umí plch....Co teď? Já fakt nevím, jak moc jsou dutohlavové na obou stranách barikády říční k řeži. Co vím určitě je, že kdyby se začalo dříve, mohlo to méně bolet a i přemlouvání sama sebe, abychom se nějak zapojili místo najití si pořádného klacku do ruky by bylo lehčí. Přeju hodně síly a trpělivosti. (asi nám všem...)
28. 08. 2013 | 00:20

Alarmista napsal(a):

Pane Krištofe, zajímavá analýza JUDr. K.V.Samkové.
http://www.romea.cz/cz/publicistika/analyzy/klara-a-samkova-proc-se-vyostruje-socialni-napeti
Je mi z té situace k zblití.
www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/decin-neonaciste-napadli-v-kamenicke-ulici-romy-volali-na-ne-dnes-umrete-pece-uz-mame-rozpalene-policie-pry-utocniky-ani
28. 08. 2013 | 00:30

evix napsal(a):

Výborný blog autore, palec na horu...
28. 08. 2013 | 00:32

Vlad Naiva napsal(a):

"Zřejmé je, že o Romy sice jde až v první řadě, jak již o penězích pravil klasik, ale jinak jde o kadlub frustrací a hněvu, pěnu, roubící spíše neonormalizační patok dneška."

Zřejmé je, že o Romy nejde vůbec, jsou kalsickým zástupným cílem hněvu. Hněvu pochopitelného, frustrace zákonité z bezvýchodné situace neustálých existenčních starostí. Jako vždy v historii, když sociální napětí přesáhne neúnosnou mez, xenofobie jen kvete a kdyby nebyli po ruce Romové, schytala by to jiná menšina. Především musí být slabší, protože frustranti se nedovolí na pravé viníky. Praví vinící jsou totiž mocní, jsou o představitelé pseudo anebo archaičtěji - lumpenpravice.

Roman Krištof nám nepředložil analýzu, nýbrž "neonormalizačmí patok", jak to sám nazval.
28. 08. 2013 | 00:50

Alarmista napsal(a):

ad Jamima

Nahlížím to obdobně a p. Krištof prokázal, že je v obraze.
28. 08. 2013 | 00:52

Alarmista napsal(a):

Takový obyčejný rozhovor reportéra ČT s obyčejným člověkem:

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/richard-samko-stripky-sobotni-protiromske-demonstrace-v-duchcove
28. 08. 2013 | 01:04

Jamima napsal(a):

Vlad Naiva - myslím si, že na straně Romů je pořádná dávka viny, ne že ne. Mocenské struktury a hlavně spousta naprosto naivních multikultů a šikovných grantožroutů jim bohužel umožnily, aby svá selhávání a pohodlnou pasivitu povýšili téměř na jakési národní kulturní dědictví či odkaz hodný uchování v muzeích. Takže dnes z jisté míry mají, co si sami nadrobili (a že drobí čile dále, vidíme dnes i denně v krimi zprávách....). Bude to stát asi hodně přemýšlení, než najdeme cestu z toho marasu, co tady po tomto období zůstal a aby ta cesta nebyla pro mnoho lidí cestou na hřbitovy.
28. 08. 2013 | 01:19

Vandal napsal(a):

Vlad Naiva

Zřejmé je, že o Romy nejde vůbec, jsou kalsickým zástupným cílem hněvu. Hněvu pochopitelného, frustrace zákonité z bezvýchodné situace neustálých existenčních starostí. Jako vždy v historii, když sociální napětí přesáhne neúnosnou mez, xenofobie jen kvete a kdyby nebyli po ruce Romové, schytala by to jiná menšina.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mohl by jste mi alespoň naznačit, JAKÁ JINÁ MENŠINA BY TO SCHYTALA?

S jakou jinou menšinou jsou v této republice ještě takové problémy, jako s CIGÁNY?

Pro případ, že o žádné jiné menšině nevíte, nebo nejste schopen doložit, co říkáte, můžu vás laskavě požádat, abyste si přestal debilně cintat pentli?

Zkuste někdy konfrontovat ty jalovosti, které tady plácáte, s lidmi bezprostředně
postiženými cigánským multikulturním "obohacením". Bude to pro vás výtečná životní
zkušenost, nenahraditelná, podotýkám.

Děkuji vám.
28. 08. 2013 | 01:42

Trtkos napsal(a):

Cikáni jsou predevsim nastroj, jak demokraticky okradat danove poplatniky.
Na vsechny ty parazitni organizace a cikany samotne musi vlada vynalozit mnoho penez ze statni pokladny.
Ty pak cikani spolehlive spolu se ziskovymi neziskovkami rozfofruji. Penize konci krome statni pokladny predevsim pres supermarkety a dalsi lobby jenom v nekolika kapsach tech, kteri vlady v zap spolecnosti instaluji.
Cely tento multikulti megatunel a v cele zap spolecnosti pomahaji prosadit, zduvodnit a udrzet takove skupiny, jako je u nas napr nikym nevolena, ale velmi silna neomarxisticka havloidni klika nainstalovana v mediich, dulezitych postech a ve skolach a podporovana predevsim z USA a EU.
Takovym nastrojem k obrovskym ziskum je v cele zap spolecnosti i mnohem nebezpecnejsi islam a jeho stoupenci, jehoz udrzba a podpora zajistuje nejen megavydelek, ale taktez totalni kontrolu lidi v "boji s terorismem" a ztratu svobody obyvatel.
Mimochodem nase CSSD toto svinstvo podporuje nejvice.
28. 08. 2013 | 02:33

Luba napsal(a):

Řeky Řekům!
28. 08. 2013 | 03:04

Vlad Naiva napsal(a):

Jamima ->
"...myslím si, že na straně Romů je pořádná dávka viny..." Čímpak Romové zavinili, že většina občanů ČR (včetně Romů) je ožebračována? Stovky tisíc nezaměstnaných nejsou jen Romové, bohužel ale Romové získají práci u většiny zaměstnavatelů (jsou totiž 'bílí') obtížněji, než gadžové. Když nejsou pracovní příležitosti pro 'bílé', jak jsou na tom asi Romové?
Jaksi jsem nepostřehl ani jednoho Roma v těch katastrofálních vládách, které zhuntovaly stát natolik, že nezbyl téměř žádný majetek (započato Klausovou zlodějnou zvanou privatizace) a státní dluh jen za posledních 7 let Kalouska tito pseudopravičáci zdvojnásobili na 1.6 bilionu Kč. Přitom reálné mzdy oproti krizí stejně postižených sousedů klesají, životní úroveň 'dolních 10ti milionů' také, sociální systém se při pokusu o privatizaci (privatizace sociálního systému je fašistická tendence) destruovali až téměř k nefukčnosti... Bylo by toho více, co je příčinou rapidně narůstající sociální nerovnosti, žádnou ale nezavinili Romové. Zato jke zřejmé, kdo nám vládl a jak se za jeho vlád 'hospodařilo' (většinou spíše kradlo).
A v regionální praxi? Příspěvky na bydlení podvodně navyšují gadžové a podvádějí jak potřebné 'bílé', tak Romy, ale i stát (tedy všechny poplatníky). Např. Zd.Bakala ve svých 46.000 zanedbaných bytech odírá skandálně vysokým nájemným především 'bílé', bere nehorázné přípěvky na gadže i na Romy.
Obdobně dopadají různé granty. K Romům se dostane zlomek prostředků, než je rozkradou gadžové v různých lžineziskovkách.
I mimo vládní úroveň drtivou většinu objemu prostředků rozkrádají 'bílí'.

Vandal -> Až se naučíte diskutovat, nikoli pouze neurvale útočit, pak si lze vašich výlevů povšimnouti.
28. 08. 2013 | 04:40

muromec napsal(a):

"Pějme píseň dokola, okolo stola-la-la, pějme píseň dokola, okolo stola! Pějme píseň krásně, Dežo nám ji začne...!"
28. 08. 2013 | 06:53

neo napsal(a):

Venkovská učňovská mládež („agroskini“), postindustriální proletariát :))))))))))))))))))))))
agroskin mě dostal, to je výraz :)
Jinak i v centrech velkých měst je multikulturalismus dost častý a vítaný.
28. 08. 2013 | 08:04

Pavel napsal(a):

Roman Krištof,chytrý baráčník z Vysočiny : "Není jisté, kterýže národ při pořvávání Nic než národ mají vlastně na mysli (byť u mnohých má v té chvíli mysl vypnuto). Měli by spíš řvát Nic než návod a držet v rukou Hitlerův Mein kampf, pak by zavládlo na ulicích více upřímnosti…" Pěkný vhled i nadhled autora na tak složitou problematiku. Ještě by měli ti davoví trotlové v rukou držet učebnice Angličtiny, Němčiny a Francouzštiny (trivium evropana), aby si tak mohli díla evropských filozofů studovat v originále a zvýšit si tak tu svou pouliční kvalifikaci. To by ovšem museli umět číst a hlavně MYSLET...
28. 08. 2013 | 08:41

Filuta napsal(a):

Pan profesionální aktivista by měl oprášit gramatiku:

" zatím to schytali jen okna...".
28. 08. 2013 | 08:42

Filuta napsal(a):

Vlad Naiva
Tentokrát s vámi nemohu souhlasit.
Cikáni se nezúčastňují loupeží "bílých límečků" jen proto, že na to mentálně nemají, nikoliv proto, že by byli tak charakterní.
Ostatně, veškeré tunely tak jako tak zaplatí minorita, včetně jejich soc.dávek.

Nezbývá jim tedy nic jiného nežli méně "sofistikovaná" kriminalita.

Rád bych věděl, z jakého titulu má zdejší daňový poplatník živit např. slovenské cikány, jejichž počet u nás (poté ,co jim Slováci zkrouhli soc.dávky) utěšeně roste. Nedosti na obrovském počtu nezaměstnaných "českých" cikánů (oni pocházejí ze Slovenska a z Maďarska de fakto všichni).
Vrcholem stupidity jsou pak zásahy bruselských byrokratů do autonomie jednotlivých států - Slovákům nařizují zbořit "rasistickou" zeď chránící alespoň minimálně slušné lidi a jejich majetek od cikánů v Luníku, podobný cirkus se odehrál kdysi u nás v Matiční.

Jako by majorita neměla už ani právo chránit se před útoky zdivočelé minority, která jim ničí majetek, kálí po něm, obtěžuje hlukem.
Strašné! V té zatracené EU se snad učili u samotného Stalina.

Mluvit o "extremistech" je trapné. Média lžou a neustále tvrdí, že běžní občané, jichž bývá v těchto proticikánských demonstracích převaha, jsou "náckové".
Připomíná to slavný výrok bolševika Štěpána a nas.... odpověď davu, jež odstartovala listopadový převrat. "Nejsme děti" a "nejsme extremisti"!
28. 08. 2013 | 08:55

Ives napsal(a):

Nevím proč tolik vášní, blog je přesně odpovídá zaměření autora. Minimum faktů a argumentů, hodně omáčky. Příznačné pro lidi, kteří velmi dobře z integrační politiky žijí a mají představu, že když uspořádají dětský den v romské kolonii, tak by měli dostat Nobelovu cenu za přínos pro soužití ras a národů. Ještě jsem neviděl kohokoliv z těchto žvanilů, aby se skutečně naplno věnovali této problematice a hlavně aby skutečně pracovali v terénu. Skoro bych řekl, že chaos a neexistence jasné strategie v romské otázce jim přímo vyhovuje.
28. 08. 2013 | 09:05

muromec napsal(a):

Co by teď řekl bratr Žižka? "Hrr na ně, deti!" - ???
Ne, to by neřekl! Řekl by něco docela jiného:
"Neztrácejmež naději, milí bratři. Egypťané jsou tady ještě jenom pouhých 600 let, a hleďmež, jakých úspěchův se už dobrali! Jak se někteří zařadili do společnosti jim ještě pred šestisty léty neznámé a cizí! Třeba taková paní doktorka Samková, nebo ztepilý havíř František Fero Bongylai! Vyčkejmež ještě dalších 600 let. Jistě se do té doby najdou i další dva! Co dím, dva! Snad i tři!"
28. 08. 2013 | 09:32

Ares napsal(a):

„Jen jestli při scénickém popravování Brouka Pytlíka (jako typického pivního Čecha), nevěšeli spíše k odivu to, jak vzdáleni jsou frustraci lidí mimo metropolitní centra.“

Docela by mě zajímalo, co by ti tupci říkali, kdyby náckové na svých demonstracích začali věšet černé figuríny. Recese, přece.
28. 08. 2013 | 09:50

Pavel13 napsal(a):

Filuta napsal(a):
"Rád bych věděl, z jakého titulu má zdejší daňový poplatník živit např. slovenské cikány, jejichž počet u nás (poté ,co jim Slováci zkrouhli soc.dávky) utěšeně roste."

A divíte se? Proč by nerostl, když tady dostanou zdarma ubytování v ubytovně. Pravda, oni za ty velké prachy, které my do jejich bydlení vložíme, žádný komfort nedostanou a zisk po zásluze inkasují naši pracovití bílí spoluobčané.

Vemte si to z druhé strany. Naše země vymírá a určitý počet přistěhovalců potřebujeme. Nikdo další se k nám zrovna nehrne. Zároveň se děsíme imigrantů z jiného kulturního a náboženského prostředí. Naše blbost, že neumíme využít imigranty kulturně a jazykově blízké, nábožensky dokonce čistější než stávající obyvatelstvo.
28. 08. 2013 | 10:24

jichu napsal(a):

Pan Naiva si své jméno musel vymyslet. Velmi trefně vymyslet!
28. 08. 2013 | 10:25

rhisus sardonicus napsal(a):

Chodov Chodům!
28. 08. 2013 | 10:27

Jamima napsal(a):

Vlad Naiva - ale samozřejmě, že jsou Romové také vinni tím, že je stát ožebračován. Jejich naprosto pasivní přístup k životu nás jako daňové poplatníky stojí hromady peněz. Většina Romů není například vůbec ochotna podílet se alespoň minimální spoluprací se školami na zlepšení úrovně vzdělání svých dětí. Těžko může někdo vyčítat státu, že pro něj není schopen zajistit práci, když neumí zhola nic, co by ten stát mohl nějak potřebovat. Milion kopáčů kanálů či metařů společnost fakt neuživí. A další kapitolou jsou zdevastované domy a jejich okolí, kdy městům či obcím nakonec nezbude nic jiného, než finančně se na likvidaci tohoto podílet, pokud nechce, aby problémy eskalovaly až do dnešního stavu. Takže - ano, způsob života, jakým mnoho Romů u nás žije, platíme jakožto daňoví poplatníci nejen placením dávek ale i sanováním škod. Dokud se tento problém nepojmenuje a Romové neuznají, že to pro společnost problém je, nepohneme se dále a politici a vyžírky si mohou v klidu mastit kapsy na psaní bezzubých projektů a proplácení grantů.(což je samozřejmě nepoměrně jednodušší a pohodlnější obživa, než nějaká konkrétní práce s romským etnikem...).
28. 08. 2013 | 10:41

aga napsal(a):

Bych spíš řekl, že to někdo organizuje jako výcvik pro policajty, kdyby se náhodou Wittasekům a podobným podařilo rozdmychat revoluci. Ti, co se utěšují vidinou davu s vidlema v rukou, jsou naivní snílkové.
28. 08. 2013 | 10:46

Jamima napsal(a):

muromec - ano, "pějme píseň dokola". Raději než "perte se a žerte se"....až se totiž o problémech přestane debatovat, hrozí, že se začne řezat...
28. 08. 2013 | 10:47

Jáchym napsal(a):

Roman Krištof.
nepatřím mezi vaše fandy, ale palec nahoru,
dnešní článek je velmi dobře napsaný.
Problém má pochopitelně mnohem více rovin, ale na této ploše se asi víc napsat nedá.

Selektivní prorómské pseudointelektuálské matlámo-patlámo
kontra selektivní protirómské intelektuální matlámo-patlámo jsou společným klešťovým útokem na zdravý rozum.

(Pravda, často se ukáže, že zdravý rozum - cíl tohoto společného útoku - již zesnul. V apatice ani u etnobyznysmenů nový nekoupíme.)
28. 08. 2013 | 11:14

Jáchym napsal(a):

Luba,
"řeky Řekům" nemá chybu. :-))
28. 08. 2013 | 11:16

Jáchym napsal(a):

Aga 10:46
Aj tak móžno.
28. 08. 2013 | 11:26

Pavel13 napsal(a):

Země Zemanům!
28. 08. 2013 | 11:27

Luba napsal(a):

Zdar Jáchyme!

Půdy pudům!
28. 08. 2013 | 12:05

fafnir napsal(a):

Vlad naiva
obtížně zaměstnatelní jsou Cikáni především proto,že nemají ve valné většině žádné použitelné vzdělání,ani vyučení.A kopáčů,sociálních pracovníků ani zpěváků tolik, jak by si oni představovali,zapotřebí není.Potřební a zaměstnatelní jsou kovoobráběči,svařeči, truhláři,elektrikíři a podobná řemesla,o vyšším vzdělání nemluvě.Je li někdo stále doma,a nemá co dělat,smozřejmě že se baví různým způsobem,od heren přes obtěžování jiných až po přepadávání kolemjdoucích.
28. 08. 2013 | 12:32

Vandal napsal(a):

Vlad Naiva
neustálé hloupé lži, a stále dokola, jak se na to dá reagovat?

Jistěže bílí rozkrádají miliardy, ale zase jenom bílí tvoří ty miliardy, které stojí celý ten cigánský cirkus, a bez kterých by cigáni táhli o dům dál.

No a je zcela logické, a zde na to upozorňovala roky celá řada lidí, že se zhoršující ekonomickou situací se bude snižovat ochota okrádaných daňových poplatníků živit parazity, a ještě k tomu snášet frustraci a kriminalitu cigánů.

Lidé mají víc než dost svých vlastních problémů, proč by měli brát na svůj hrb ještě problémy cigánů a problémy s cigány?

Dnes je krádež důchodu pro seniora rozsudkem smrti. Dnes jsou i drobné krádeže pro spoustu lidí existenčním problémem.

Dnes jsou zkrátka lidé daleko citlivější na cigánské multikulturní "obohacování".

Dnes a denně vidím u popelnic bílé lidi, cigána jsem u popelnic ještě neviděl. Dnes a denně vídávám bílé bezdomovce, zbídačelé, cigána bezdomovce jsem ještě neviděl. Dnes a denně vídávám 15-16 tileté cigánské "rodiče" s kočárky, bezstarostné.

Z čeho žijí? Z čeho budou žít jejich potomci? Kde budou bydlet? Kdo to bude za ně platit?

Proč nemají daňoví poplatníci informace, kolik celý ten cigánský cirkus sakumprásk
obnáší? Kolik desítek miliard ročně?

Copak je tak těžce pochopitelné, že nelze daňové poplatníky okrádat donekonečna, zvyšovat jim daně donekonečna, a že nelze donekonečna mlátit oprávněně protestující
občany?

Stát neřeší kriminalitu cigánů, a když poškození jdou do ulic protestovat, pošle na ně policejní soldatesku, aby je zmlátila.

To má být demokracie? Nepřipomíná vám to něco?

Ekonomika země jde ke dnu, zlodějny státních úředníků a politiků, a k tomu
neustále se zvyšující hora nákladů na cigánské etnikum, problémy budou jen narůstat.

Cigánské etnikum je cizí prvek, přivandrovalý, neschopný přizpůsobení evropským zvyklostem, to je realita.

Realita je také to, že lidé nejsou ochotni dále snášet pochybné experimenty multikulturalistů na své kůži. Chtějí žít normálně, v bezpečné zemi, a žít dle svých vlastních kulturních zvyklostí, stejně jako jako po staletí jejich předkové.

Nemá smysl násilně nutit cizokrajné etnikum žít dle našich měřítek, a také není naší povinností živit je. Na to nemá a ani nemůže mít nikdo nárok. A pokud se jim nebude u nás po zkrouhnutí dávek líbit, mohou odcestovat do jiné zaslíbené země.

Jsou to přece lidé jako my, nebo ne?
28. 08. 2013 | 12:34

Joachym Brezina napsal(a):

Lessy Lesům!
28. 08. 2013 | 13:05

Joachym Brezina napsal(a):

Dobrý článek, dobré reakce na něj.

Různé pohledy, různé zkušenosti, rozdílné postoje .... ne není to na škodu.

Osobně mám negativní zkušenosti s cikány a prostě pozitivně je vnímat už nebudu. Ano jsou i tací, co mají bílou (-: audinu nebo něco lepšího, ale ti vesele odírají bílé i spolubratry, najdou se i ti co prostě pracují a nekradou, ale mě osobně vadí ta většina co nic nedělá krom kriminality byť drobné, co šikanuje své okolí atd. atd.

Vietnamci nejsou o moc lepší, jedou ve velkým a organizovaným zločinu, ale zase jsou pracovití, tiší, nevyčnívají tolik a hlavně ...jsou o hlavu menší jak většina z nás (-:

Zatím co Vietnamci se přizpůsobili a tiše kradou tak aby nebyli moc vidět, cikáni prostě se nepřizpůsobí.
28. 08. 2013 | 13:14

Ares napsal(a):

Vandal: „Stát neřeší kriminalitu cigánů, a když poškození jdou do ulic protestovat, pošle na ně policejní soldatesku, aby je zmlátila.“

A jak by ty demonstrace vypadaly, kdyby tam policie nebyla. Náckové a ti co by se k nim přidali, by zmlátili každého černého, kdo by jim přišel do cesty?
28. 08. 2013 | 13:17

buldatra napsal(a):

Kozy Kozákům!
28. 08. 2013 | 13:45

Pavel13 napsal(a):

Ameriku Indiánům!
Evropu Neandrtálcům!
28. 08. 2013 | 13:46

Filuta napsal(a):

Pavel 13
Teď si nejsem opravdu jistý, jestli to byla ironie (s tím "obohacením" genofondu) nebo to myslíte fakt vážně?!

Ares

Přesně tohle mě v souvislosti s věšením "bílého" brouka Pytlíka napadlo.
Tyhle tapné rádoby "hepeningy" jen nasírají lidi.
28. 08. 2013 | 13:51

Pavel13 napsal(a):

:Filuta
Nenapsal jsem jako důvod obohacení genofondu. Kvůli genetické degeneraci nevymíráme - tady můžeme být naprosto klidní. Jinak to myslím zcela vážně.
28. 08. 2013 | 14:11

Vandal napsal(a):

Ares

A jak by ty demonstrace vypadaly, kdyby tam policie nebyla. Náckové a ti co by se k nim přidali, by zmlátili každého černého, kdo by jim přišel do cesty?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tož to vám řeknu přesně, občané by vzali spravedlnost do vlastních rukou, tak už to chodívá, a paušálně by ztrestali a zlynčovali každého, kdo by neměl rychlejší nohy, a samozřejmě by to odnesli i ti nevinní.

Ale existuje příčina, a pak následek. A v demokratické zemi by volení zástupci i policie měli řešit příčiny. A příčiny toho, že se k "náckům" přidávají běžní občané, jsou dlouhá léta neřešené problémy s nepřizpůsobivými, a dlouhá léta zvýhodňování parazitů. Tak to prostě je.

Jednoduché řešení - přechod ke skutečné demokracii. Tak, aby byli občany voleni místní policejní náčelníci, a aby byli také odvolatelní, pokud evidentně na problémy nestačí.

Dosud přežívající bolševický centralizmus, kdy na místní pozice centrum dosazuje svoje kamarádíčky a známé, tak jako Nečas ze státních peněz si vydržoval svou konkubínu, která prý dřela jako kobyla, neumožňuje řešení místních problémů.

Přehlížet dlouhodobě nadřazeně místní problémy, a pak na naštvané občany poslat sadistickou soldatesku, to nemá s demokracií nic společného.

To je totalita jak v bolševickém Rusku, nebo nacistickém Německu.

Myslím, že název "nácci" by si spíše zasloužili ti, kteří nechali věci dojít tak daleko, že musí spořádaní občané do ulic.
28. 08. 2013 | 14:20

babočka napsal(a):

Kdyby policie nezasáhla, cigáni by nácky vypráskali. Řvát na vystrašené děti v oknech cigáni do plynu je ubohost dělnické třídy, která nechala pod vedením komunistů popravit ženu. Každý starosta, kde je hlášn pochod nacků, by měl vyhlásti pochod proti násílí jako je to v západních zemích. Bílí Češi se musí naučit čelit násilí a bránit se bez nacistů. Ale bolí to.
28. 08. 2013 | 15:34

Richard napsal(a):

nikomu nic, všechno mně
28. 08. 2013 | 15:41

Ares napsal(a):

Vandal: Já samozřejmě souhlasím, že je špatné neřešit problém a pak posílat policii na lidi, kteří proti němu demonstrují. Na druhou stranu, neposlat ji a nechat davu volné ruce by bylo mnohem horší.
28. 08. 2013 | 15:54

Filuta napsal(a):

Pavel
Tak to vůbec nechápu, jak jste to myslel.
Co do kvantity, když chybí kvalita.
28. 08. 2013 | 17:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy