S námi za mír nebo uvidíte​

09. 03. 2017 | 11:52
Přečteno 2879 krát
Globální petiční iniciativa Avaaz se snaží vylepšit evropskou demokracii zásahem do složení Evropského Parlamentu. Stať Petra Frišmana reagující na vyhazov polského poslance Janusze Korwina-Mikkeho z Evropského parlamentu. Ponechávám tu i původní anglicky psanou verzi zveřejněnou tu pod názvem Keep hate off the streets by letting it play out in parliaments.Drazí přátelé, Evropané,

zatímco píši tyto řádky, skoro 900 tisíc lidí podepsalo online petici, organizovanou iniciativou Avaaz, nazvanou “EU: Kick hate out of parliament”, jejíž znění najdete zde:
https://secure.avaaz.org/campaign/en/eu_toxic_mep_loc/?slideshow

Petici sdíleli, při zběžném pohledu do houštin facebooku, hned tři mí přátelé (opravdoví, ne električtí přátelé). Všichni slušní, ohleduplní, vzdělaní a tolerantní lidé. A to mě vyděsilo. Petenti požadují, aby Evropský Parlament vyloučil (v originále “vykopl”) ze svého středu polského poslance Janusze Korwin-Mikkeho, protože na půdě parlamentu “šíří nenávist”. Při jedné příležitosti údajně hajloval (což je jasně patrné na fotografii, která na stránkách Avaazu petici ilustruje), nazval migranty, přicházející do Evropy, “exkrementy”, a před několika dny při jednom z jednání prohlásil, že ženy mají brát méně peněz, protože jsou “slabší, menší a méně inteligentní” (videozáznam s tímto výrokem také koluje po internetu). Nad výroky pana poslance se zamyslím v postskriptu. To podstatnější, s čím bych se rád svěřil, platí bez ohledu na to, co nebo jak pan JKM řekl.

Pohled na to, jak každou hodinu dalších řádově tisíc lidí z celého světa, kteří mají na srdci dobro migrantů, důstojnost žen a rovnost gender, toleranci a slušnost, podepisuje petici, která tyto hodnoty přímo ohrožuje, mě naplňuje strachem. Generace, která si zvykla na život v demokracii jako na samozřejmost, zapomíná, co to demokracie je, co je to parlament, jak vznikl, a proč byste nikdy neměli požadovat, aby řádně zvolený poslanec byl ze svého parlamentu vyhozen. Zde je tedy 5 důvodů, proč je iniciativa Avaazu pomýlená a proč je způsob myšlení, který ji vyvolal k životu, nebezpečnější než parlament plný sprosťáků.

1. Parlamentní forma demokracie je vzácná věc a vyžaduje zvláštní ochranu. Nevznikla jako blesková geniální inovace, vznikla dlouhou evolucí, za cenu nezměrného úsilí, odvahy a utrpení generací lidí, kteří si po trochách vydobyli formou parlamentního zastoupení nové a nové svobody proti nevolené monarchii a posléze absolutismu. Krom nezávislého soudnictví a svobodného tisku si žádná sociální technologie nezaslouží tolik respektu a ohledů. Během této dlouhé evoluce se ukázalo, že parlament může fungovat tak, jak od něj očekáváme, pouze tehdy, pokud si poslanci mohou být jisti, že je nikdo nepotrestá za to, co jako poslanci řeknou. To platí v každém případě, i pro poslance, se kterými hrubě nesouhlasíme. Jednoduše proto, že příště to může být náš poslanec, zastupující naše názory a hodnoty, který se někomu znelíbí a kterého někdo bude mít chuť “vykopnout”. Chtít vylepšit parlamentní demokracii tím, že odstraníme tuto staletími osvědčenou zásadu, je jako chtít vylepšit abecedu tím, že z ní vypustíme souhlásky.

2. Vyhodit Janusze Korwin-Mikkeho z Evropského parlamentu znamená odepřít demokratické zastoupení lidem, kteří ho volili. Zastoupení, které jim bylo nabídnuto a garantováno. Je to jejich poslanec, a jeho mandát nesmí být za žádných okolností ohrožen názory lidí, kteří ani nejsou způsobilí do jeho křesla volit (protože jsou občany jiné evropské země nebo dokonce žijí na jiném kontinentu). Evropané mohou Evropský Parlament vnímat jako “svůj”, ale mandát pana JKM náleží jen jemu a jeho voličům, nikomu jinému. Kdyby měli být poslanci parlamentu vyměnitelní během svého volebního období na přání momentální většiny (nebo iniciativní a zvučné menšiny), není vůbec důvod takový parlament mít a platit. Zákony a kontrola vlády by se pak mohly dělat na ulicích a na internetu. To první bylo vyzkoušeno v Rusku od roku 1917 k hořké lítosti celé planety. Druhý model teď zkouší zavést Avaaz a všichni ti zapálení, svou pravdou si jistí, signatáři jejich petice. V jejich vlastním zájmu doufám, že jejich pomýlený pokus nezanechá víc než elektronickou stopu na příslušných serverech.

3. I kdybyste “vykopli” pana JKM z Evropského parlamentu, nepodaří se vám tím porazit nenávist a strach, které vám tak vadí v jeho výrocích. Za prvé proto, že jste tím nechali zvítězit vlastní nenávist a strach nad vlastní rozvahou a sebedisciplínou.

Za druhé proto, že šíří-li poslanec nenávist, činí tak jménem a případně i s podporou svých voličů. Po něm přijde jiný. Vyhozením poslance se nenávisti nebo frustrace jeho voličů nezbavíte. Parlamenty jsou také od toho, aby se frustrace, nenávist a odpory, které se rojí v myslích lidí (i v té vaší), mohly (relativně) neškodně uvolňovat na půdě parlamentu ve formě diskuse. Frustrovaní voliči vědí, že mohou na kolbiště vyslat někoho, kdo tam bude říkat to, co si myslí, za ně. Zmenšuje se tak potřeba někde vytřískat výlohu nebo někomu rozbít hubu. Parlament je, mimo jiné, civilizovaná forma gladiátorských zápasů.
Namítnete možná, že je empiricky prokázáno, že když politici mluví nenávistně, rostou i nenávistné nálady ve společnosti. Za prvé nevím o metodě, jak prokázat, co z toho je příčina a co důsledek. A za druhé je velký rozdíl mezi politikem v exekutivní funkci, který zastupuje všechny, jako je prezident, premiér nebo ministr, a poslancem, který zastupuje jen své voliče a jehož úkolem není vést, ale hlasovat a diskutovat.

Jediný způsob, jak nenechat naše parlamenty zaplavit nenávistí, je učit naše děti racionálnímu myšlení, empatii a sebedisciplíně. Napsáním nebo podepsáním takové petice, s jakou nyní přišel Avaaz, selháváte ve všech třech ohledech. Vaše sebedisciplína selhává, když si přejete ukrást poslance jeho právoplatným voličům. Vaše empatie selhává, když zapomínáte, že důvody, pro které ho zvolili, jsou stejně opravdové a legitimní jako ty, pro které byste ho vy raději viděli mimo parlament. A vaše racionalita kapitulovala, když nevidíte, že taková akce podrývá parlamentní demokracii jako takovou.

4. Potřebujeme mít v našich parlamentech lidi, se kterými hluboce nesouhlasíme, abychom nezapomínali, že takoví lidé jsou všude kolem. Čištění parlamentu od hulvátů vyvolá chuť od nich vyčistit celou společnost. Totéž budou chtít udělat vaši oponenti, pokud k tomu dostanou příležitost.
Snažit se vyhodit pana JKM z Evropského Parlamentu je pokusem použít sílu (byť je to jen síla daná počtem podpisů pod peticí) tam, kde jediným dovoleným prostředkem je diskuse a argumenty. Pokud jste si všichni jistí, že to, co pan JKM řekl o ženách a migrantech, je nesmysl, proč tolik odporu? Na světě jsou miliardy lidí, kteří se hrubě mýlí v miliardách věcí. Lidé s absurdními názory a předsudky jsou všude, a pokud se veřejně angažujete, nutně na ně narážíte. Proč by měly být parlamenty výjimkou? Pan JKM řekl, že ženy jsou slabší než muži. Síla znamená brát jeho výrok takový, jaký je: jako omyl nebo provokaci. Chtít za něj řečníka trestat je výrazem slabosti. (Uvědomělý rodič ví.)

5. A nakonec, chtít pana JKM penalizovat za jeho výroky je nepoctivé a pokrytecké, zejména za ty o ženách. První tři země, které v roce 1893 zavedly plné volební právo pro ženy, leží všechny v zámoří (Nový Zéland, Cookovy ostrovy a stát Colorado). První Evropská země bylo Finsko o 13 let později. Portugalsko mělo zpoždění 83 let, Itálie 52 let, Francie 51 let. Ženy v těchto zemích nemohly volit nebo být voleny, protože je mužští poslanci považovali za k tomu nezpůsobilé. Buďte trpěliví. Nepoučujte o etiketě svého mladšího bratra pár týdnů poté, co jste se sami přestali šťourat u jídla v nose.

Od prvních svobodných voleb v Československu po šesti desetiletích jsme měli v našem parlamentu skalní komunisty, fašisty, rasisty, sexisty, sprosťáky, zloděje, kmotry, alkoholiky, a spoustu ne-zrovna-fajn lidí. Slyšeli jsme rasistické výroky. Někteří komunisti jezdí na dovolenou do Severní Koreje. Často jsem si přál, aby tam nebyli. Ale ani jednou jsem nemyslel na to, že by odtamtud měli být “vykopnuti”. Chci, aby až poslední žena nebo muž bude v tomto parlamentu hájit zájmy, práva a názory nízkopříjmových neárijských feministů, jako jsem já, byli přitom chráněni pravidly a zvyky, které jsem pomohl udržet a respektovat.

Jo a poslední věc: mohu se mýlit.

Keep hate off the streets by letting it play out in parliaments.

My fellow Europeans

as I’m typing these lines, over half a million people have signed Avaaz’s “EU: Kick hate out of parliament” petition, which you may find here: https://secure.avaaz.org/campaign/en/eu_toxic_mep_loc/?slideshow

I’m typing this because the petition made me really scared. The enthusiasm with which well meaning people from all over the globe (someone from Chile just signed!) support a motion to “kick” someone else’s MP, a legitimately elected one, out of the parliament into which he was voted is one of the scariest sightings in the present political landscape I can recall. Coming from central Europe, I’m used to the fact that fascists and communists wish, ultimately, to demolish or cripple parliamentary democracy. That’s expected. But here something new is on: people who are concerned about gender equality, refugees’ rights and welfare or general level of tolerance in our society, my friends among them, do not see what a parliament is and that you should never ask for anyone being kicked out of it.
In short, I think the petition is mistaken and the thinking behind it is dangerous. Here’s why:

1. Parliamentary form is special. It has to be protected. Parliaments can only operate as we expect them if the MP’s can be sure they cannot be penalised for what they do in their capacity as MP’s (and being “kicked out” of the parliament is, of course, a penalty) and that they can complete their term even if what they do is unpopular. This has to apply to every MP, not just those you’re comfortable with, simply because one’s comfort is another’s pain and because parliaments are here to represent everyone, including people with views we strongly disagree with. You may be the strong one today, but you need rules and customs to protect you when you’re weak next time around.

2. Removing Mr. JMK from the Parliament equals to denying democratic representation to his voters, representation they were offered and guaranteed by the very institution which invited them to vote in the first place. It’s their MP, he cannot be removed because he’s disliked by people from another country (let alone from another continent) who were not even eligible to vote for or against him. You may see the whole parliament as “ours” or “yours”, meaning “belonging to us, citizens of the EU”, but Mr. JKM’s seat belongs to him and his voters, and nobody else.

3. Even if you kicked Mr. JKM out of the EP, you cannot kick “hate” out with him, since it was partly fear and hate that got him there. To keep “haters” out of our parliaments, there’s only one thing we can do: train our children in rational thinking, empathy and self-restraint and thus pull the voter base from underneath the haters’ feet. Yet by drafting and signing this petition, you fail to do either. You fail to show self-restraint when you’re ready to “steal” a democratically elected representative from his voters, you fail to use insight and rationality to see that such a motion undermines parliamentary democracy as such, and you fail to empathise with people who voted for Mr. JKM for their own reasons, reasons that may be every bit as genuine and legitimate as the reasons you have to want to see him out.

4. We need people we’re uncomfortable with in our parliaments to reflect the fact that there are and there will always be people we’re uncomfortable with in our societies. If you start sanitizing your parliaments, you’re well on your way to sanitizing the societies as well. And the same approach will be used by your opponents if they get the chance to do it, following a precedent you created.
Trying to remove Mr. JKM from his seat is ultimately an attempt to use force where only discussion and arguments are the legitimate means. If you all know that what Mr. JMK says about women and migrants is wrong, what drives your fear and repulsion? There are billions of people who are grossly wrong on trillions of matters. People with ridiculous views are everywhere and you have to face them if you engage in public life. Why should parliaments be an exception? We need parliaments as the ground where controversies and conflicts play out, even in an ugly and distasteful, but non-violent form, so that frustrated people feel less inclined toward acting their frustration out in the streets. If you want a parliament without controversy or offense, don’t start one.
5. Lastly, judging Mr. JKM’s views on women pronounced in the European Parliament is dishonest and hypocritical. The first places where women were allowed to vote in universal suffrage for parliament were all non-european: New Zealand, Cook Islands and U.S. State of Colorado in 1893. The first European country to get it right was Finland 13 years later. Portugal was 83 years late, Italy 52 years late, France 51 years late. Exercise patience. Women were not allowed to vote as late as that in those countries because they were seen by male parliamentarians as not fit to vote. Don’t patronize your younger brother over etiquette just after you finished CBT to stop picking your nose.

Since 1990’s elections, the first free elections in my country after six decades, we’ve had hard-line communists, racists, fascists, sexists, crooks, thugs, thieves, demagogues, imbeciles and many not-quite-so-nice people in our Parliament. We’ve heard racist rants, some of our communist MP’s go to North Korea for holiday. I often wished they were not there. But I’ve never dreamed of them being “kicked out”. Not from a parliament. I want the last man or woman standing there and defending the rights and representing the views of low-income not-completely-aryan feminists like myself to be protected by rules and customs that I helped to uphold and respect.

Oh yes, here’s the last word: I may be wrong.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy