Máme šanci na dalšího nobelistu?

19. 03. 2018 | 06:17
Přečteno 3658 krát
Česká republika je mimořádně dobře vybavena pro špičkový výzkum. Díky prostředkům z evropských fondů byla vybudována kvalitní výzkumná infrastruktura, kterou hned tak každá země nemá. Tato výhoda však může zůstat nevyužita. Český vzdělávací a výzkumný systém vykazuje řadu nedokonalostí, díky kterým ti lidé z Česka, kteří jsou výborní, dosahují úspěchy spíše v cizině. Soukromé investice do výzkumu přitom rok od roku rostou, je tedy zřejmé, že zájem o nové poznatky a inovace se zvyšuje.
Za jakých okolností můžeme říci, že se kvalita výzkumu v ČR zvyšuje? Čím se bude měřit? Světovým uznáním a/nebo užitečností? Jak?
Nobelova cena je synonymem špičkové vědy, která často za zásadními inovacemi stojí. Znamená nejen obrovskou prestiž, ale přináší do dané oblasti další investice.


Je v České republice dostatek lidí, kteří by mohli s kvalitní výzkumnou výbavou pracovat? Je české institucionální prostředí dostatečně soutěživé? Pobízí výzkumné pracovníky k mimořádnému zaujetí a výborným výsledkům? Má tedy Česká republika šanci na dalšího nobelistu? Pokud ano, kde “vyroste” - na univerzitě nebo v Akademii věd?

Vždy záleží na lidech. Ve výzkumu je to ještě významnější než v jiných oborech. Ovšem v jakém institucionálním prostředí se pohybují? Co všechno potřebujeme, abychom vytvořili „dostředivé síly“ do našeho výzkumného prostředí? K tomu, abychom měli jasná pravidla a všichni „hráči na poli výzkumu“ věděli, kde se pohybují, potřebujeme:

1. Novou strategii výzkumu a vývoje v ČR
2. Nové národní priority orientovaného výzkumu
3. Skutečný dialog mezi sférou výzkumnou a aplikační, jasná pravidla hodnocení a financování
4. Nový zákon o výzkumu a vývoji, resp. přinejmenším rychlou novelu stávajícího zákona/zákonů


Nová strategie výzkumu a vývoje/Národní politika výzkumu a vývoje

V současné době platná Národní politika výzkumu a vývoje představuje „rozpis úkolů“ v oblasti institucionální, finanční, v oblasti hodnocení a dalších. Není ovšem jasné, na jakých principech je založena a k jakému cíli slouží. V úvodu se sice deklaruje, že podpora výzkumu v Česku by měla být zaměřena na jeho UŽITEČNOST pro společnost, z dalšího textu ale vůbec není zřejmé, jak se tohoto má dosáhnout, resp. že tento cíl je skutečně platný a k němu má směřovat společné úsilí představitelů státu, vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a vývoje, inovátorů a uživatelů výsledků výzkumu. Proti předchozím deklaracím RVVI z doby výstavby nových výzkumných infrastruktur z evropských fondů, tj., že se český výzkum bude orientovat na EXCELENCI, je toto obrat, ovšem pouze formální. Interpretace, v posledních letech velmi rozšířená, že vše se pozná podle financí a růst objemu finančních prostředků do výzkumu je hlavním měřítkem přístupu společnosti k výzkumu a úspěšnosti příslušného člena vlády, vedl diskusi o stavu a smyslu výzkumu špatným směrem.

O čem mluví nobelisti napřed, když představují svou práci? Že jim někdo dal dost peněz, proto mohli něco zásadního vybádat?

Finanční prostředky na výzkum jsou jistě velmi důležité, nemohou však být prvním předmětem diskuse, aniž bychom si řekli, čeho chceme dosáhnout.
Už v současnosti se diskutuje o směřování evropských fondů v dalším programovacím období. Pokud je zřejmé, že kapacity pro výzkum již máme, půjde zejména o to, abychom získali lidi, kteří v nich budou pracovat. Nová strategie a politika výzkumu a vývoje je tedy nezbytná, cílem je vytvořit podmínky pro lidi, kteří přinesou naší zemi znalosti, dovednosti a prosperitu.

Nové národní priority orientovaného výzkumu

Nové technologické možnosti, nové výzvy v oblasti biotechnologií, nových materiálů, energetiky, životního prostředí a digitalizace, rychle „mění svět“, občas se mluví o revoluci. Je celkem jedno, jak tyto změny budeme nazývat, zda Průmysl 4.0, v celospolečenském kontextu Společnost 4.0, nebo zlomové inovace či digitální revoluce, v každém případě žijeme v době, která je pro zkoumání mimořádně zajímavá a kde – při dobrém vybavení – výzkum může přinést výsledky, které si „běžní smrtelníci“ ani nedovedou představit. Setrvávat v této době na prioritách výzkumu stanovených před více než pěti lety a dále nediskutovaných a v podpoře výzkumu neuplatňovaných, na národní RIS3 strategii se znatelnými nedostatky, by bylo krajně rizikové, pokud je výzkum sám a management výzkumu považován za intelektuální, na logice založenou činností. Společnými silami všech partnerů v dialogu o směřování výzkumu je proto třeba formulovat nové priority, stanovit, co je zvláště perspektivní, co opravdu potřebujeme a kde jsme opravdu dobří a do těchto směrů pak investovat – včetně získávání odborníků, výchovy a vzdělávání mladých lidí.

Skutečný dialog mezi sférou výzkumnou a aplikační, jasná pravidla hodnocení a financování

Výsledky výzkumu se uplatňují nejen přímo ve výrobních technologiích, což bývá zúžená interpretace užitečnosti výsledků výzkumu (a také interpretace pojmů „výzkum a vývoj“, resp. „věda a technologie“), resp. interpretace toho, co je aplikovaný výzkum. Výzkum je nezbytný obecně pro rozvoj společnosti, dobré podmínky pro život lidí.
Mělo by dojít ke skutečnému dialogu mezi sférou výzkumnou a aplikační, tedy mezi výzkumnými organizacemi, firmami a těmi, kteří představují veřejný zájem (tj. nejen potřeby státní správy). Budoucnost vyžaduje rozsáhlý společenskovědní výzkum, zkoumání stavu a vývoje společnosti, souvislostí rychlých technologických změn. K synergickému efektu v úsilí jednotlivých společenských skupin dochází ne jejich izolací do vlastního prostředí, ale spoluprací, hledáním souvislostí a vzájemných návazností. V současné době výzkum v ČR takto nastaven není. Naopak, způsobem hodnocení výzkumu a v posledních letech také financování se jednotlivé společenské skupiny stále více vzdalují.

Prosperita naší společnosti je závislá na hospodářském výkonu v průmyslu, ovšem nejen na něm, také na vytváření dobrých podmínek pro život lidí – na zdravotnictví, školství, sociálních službách, vazbách v komunitě a společenském klimatu. To je výzva pro stávající vědce a ty, kteří by to výzkumného prostředí měli nově přijít.

Nový zákon o výzkumu a vývoji, resp. rychlá novela stávajícího zákona/zákonů

Fascinace společnosti tím, že se morálka v jednání lidí i organizací nahradí právními normami a vše bude vynucováno zákonem, by se neměla přenášet do tak vysoce intelektuální činnosti, jakou je výzkum a vývoj. Na druhé straně zejména financování výzkumu z veřejných zdrojů musí mít pravidla, která jsou všeobecně platná.

Stávající zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, byl jistě adekvátní poměrům v době svého vzniku, resp. poslední velká novelizace, která souvisela s reformou výzkumu a vývoje, odpovídala tehdejším záměrům. V současné době se jedná o normu v řadě ohledů překonanou, resp. nedokonalou. Co nejdříve by měl být zpracován nový zákon o výzkumu, a to jako norma strategická, nikoli procesní. Je třeba diskutovat o způsobu podpory výzkumu, možnostech společného využití soukromých a veřejných finančních prostředků, daňových odpočtech a transparentnosti jejich užití, míře institucionálního financování na základě odpovídajícího hodnocení kvality a užitečnosti výzkumu. S tím samozřejmě velmi úzce souvisí to, jakým způsobem a jak často bude hodnocení výzkumu prováděno, kdo jím bude pověřen, kdo bude shromažďovat data a informace z oblasti výzkumu a užití výsledků výzkumu, jak budou fungovat organizace ve výzkumu, když během posledních deseti let se napřed financování výzkumu „přelilo“ od ústavů Akademie věd ČR na vysoké školy a dnes se opět vyrovnává. O nových infrastrukturách se mluví jako o hrozbě výzkumného prostředí v Česku, místo jako o příležitosti. Rozchází se kritéria hodnocení výzkumných infrastruktur a oficiálně deklarované cíle jejich využití.

Cílem veřejné podpory výzkumu je vytvořit to, co bude sloužit dobrému životu společnosti. Do ní patří také lidé ve výzkumu – chceme, aby jich bylo stále více, aby byli opravdu dobří, dělali kvalitní výzkum a chtěli tady být s námi. Tak bychom podle toho měli jednat.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy