Židovský stát, dvounárodní stát nebo dva státy?

17. 05. 2011 | 10:00
Přečteno 6534 krát
V sobotu 14. května oslaví Izrael šedesát tři let od svého vzniku. Pro izraelské Židy je to Den nezávislosti, pro Palestince je to Den katastrofy. Oba národy si činí nárok na stejné území. Oba národy se navzájem popírají. Izraelští Židé mluví o Palestincích jako o „Arabech“ nebo „izraelských Arabech“. Palestinci referují o izraelských Židech jako o „židech“ (náboženská, nikoli národnostní komunita) nebo „sionistech“. Jaká je palestinská perspektiva národnostní otázky ve vleklém konfliktu?

Známý politolog Benedikt Anderson definoval národ jako „imaginární společenství“, které je produktem sociální konstrukce. Jinými slovy, národ vzniká, když o sobě skupina lidí začne smýšlet jako o národu. Národ je subjektivní pojem a musí být vytvářen, protože neexistuje objektivně. Většinou se tak děje „shora“ malým počtem uvědomělých elit. Palestinci tento proces začali v druhé půli 19. století, když ještě žili pod nadvládou osmanských Turků. Téměř současně se v Evropě zformovalo hnutí za národní sebeurčení Židů, které židovství definovalo primárně politicky. Sionismus volal po vytvoření židovského státu, a když v tomto hnutí převládl názor, že by tento stát měl vzniknout na území tehdy označovaném jako Palestina, dostal se sionismus do přímého kontaktu s palestinským hnutím národního sebeurčení a značně ho urychlil.

Palestinci měli v té době nespornou výhodu „domácího“. Tvořili drtivou většinu obyvatel Palestiny (94% populace) a na území, které se mělo stát bojištěm dvou různých národních hnutí, už byli přítomni po staletí (Palestinci svůj původ datují do biblických časů, ještě před arabskou expanzi v sedmém století po Kristu). Sionisté se s touto nevýhodou museli vypořádat masivním přistěhovalectvím. Už na přelomu 19. a 20. století bylo sionistickým představitelům jasné, že se Palestinci budou vytvoření židovského státu bránit. „Pravda je, že politicky vzato, my jsme ti agresoři a oni se jen brání,“ prohlásil ve třicátých letech minulého století pozdější první izraelský předseda vlády David Ben Gurion. Palestinci skutečně vnímali židovské přistěhovalce jako evropské kolonisty. Politicky ale byli Palestinci bezzubí, neboť dovolávání se osmanským Turkům a později Velké Británii, která území de facto kolonizovala, bylo marné. Rozhodnutí Velké Británie pomoci židovským imigrantům vybudovat v Palestině vlastní domovinu vnímali Palestinci jako rozhodnutí evropské mocnosti o ne-evropském území bez jakéhokoli ohledu na přání většinového (a z perspektivy Palestinců původního) obyvatelstva. Desítky let se Palestinci bránili britskému kolonialismu a židovské imigraci jak politickým tak ozbrojeným způsobem. Rok 1948 tedy nebyl začátkem konfliktu, ale jeho vyvrcholením.

Důvody, proč pro Palestince skončil tento střet úplnou destrukcí jejich společnosti (al-Nakbou), mapuje ve své knize „Železná klec“ historik Rašíd Khalídi. Palestinci museli politicky operovat ve stísněných mezích vytyčených železnou klecí, ze které se nebyli schopni dostat. Mřížoví této klece bylo tvořené především spoluprací Britů a sionistů, díky němuž vznikly instituce budoucího židovského státu již více než dvacet let před jeho vyhlášením. Palestincům byl stejný stupeň organizace odepřen, i když tvořili 90% obyvatelstva. Na vině byli i oficiální představitelé Palestinců, kteří se nechali rozdělit, manipulovat a zlákat vidinou osobního prospěchu. A když se Palestina dělila v OSN na dvě části, bylo už pozdě. Pro Palestince představovalo takové dělení nepřípustný zásah vnějších mocností a dělení nedělitelného. Paradoxně považovali svoji domovinu za nedělitelnou i sionisté. Menachem Begin, pozdější izraelský premiér, označil rozdělení za nelegální. Ben Gurion ale radikální sionisty utěšoval tím, že jakmile bude židovský stát dostatečně silný, expanduje i do zbylého území Palestiny. V konečné bitvě sionisté skutečně obsadili 78% Palestiny a polepšili si tak o 17% nad rámec přiřknutý OSN.

Nyní jednají Palestinci o vytvoření svého vlastního státu ve zbývajících 22% bývalé Palestiny. Pro izraelské Židy je ale většina z těchto 22% bývalým historickým územím židovského království, které tam na relativně krátkou dobu (jako nezávislý státní útvar) vzniklo před třemi tisíci lety. Proto je tzv. Západní břeh, kde by měl vzniknout palestinský stát, protkán sítí židovských osad, vojenských základen a přidružené infrastruktury, kterou mohou používat pouze izraelští Židé. Palestinci považují podstoupení 78% území Palestiny Izraeli za svůj historický kompromis. K míru ale nedochází, naopak každým dnem ukrajují budované židovské osady více a více území ze zbývajících 22%.
Je zcela evidentní, že ani izraelští Židé ani Palestinci nerezignovali na myšlenku jednoho jediného státu mezi Jordánem a Středozemním mořem. Palestinci mluví o dvoustátním řešení jako o dočasném. Obě komunity si na sebe mají zvyknout, posílit vzájemnou důvěru a následně dát vzniknout nějaké formě jednoho státu, který by zaručoval rovná práva a bezpečnost všem občanům. Podle Palestinců ale izraelští Židé uvažují sice také v rovině jednoho státu, nicméně státu židovského. Palestinské obyvatelstvo by buď bylo transferováno (vyhnáno) do Jordánska (jak o tom mluví izraelský ministr zahraničí Avigdor Lieberman) nebo by bylo koncentrováno v populačních ostrůvcích oddělených kontrolními stanovišti a bezpečnostními zdmi.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu skutečně podmínil mírovou dohodu uznáním Izraele jako židovského státu. Tento požadavek, byť by se jednalo o území dnešního Izraele, nikoli „Velkého Izraele“, je pro Palestince nejen politicky nepřípustný, ale také nesplnitelný. Museli by totiž popřít svoji vlastní identitu. Většina Palestinců se nepřestane dívat přes hranice na dnešní izraelská území jako na historicky svá a stejně tak nepřestane většina izraelských Židů považovat Západní břeh za Judeu a Samaří. Trvat na charakteru Izraele jako židovského státu je přípravou na uzákonění (už de facto) podřadného právního statusu izraelských Palestinců. To by jen potvrdilo palestinský argument, že sionismus je v zásadě ideologií o nadřazenosti jednoho etnika nad druhým, o umělém vytvoření etnické většiny na daném území bez ohledu na politická práva původní většiny.

Abychom se vyhnuli hře s nulovým součtem, tedy konceptu „buď my, nebo oni“, měli bychom začít debatovat možnost vzniku jednoho dvounárodního státu. Pokud taková vize izraelské Židy z demograficko-bezpečnostních důvodů děsí, měli bychom dát šanci dvoustátnímu řešení dříve než bude nerealizovatelné. V září budou Palestinci žádat státy OSN o uznání vlastního státu na 22% území bývalé Palestiny. Česká republika, která je vnímána jako jeden z největších spojenců Izraele, bude muset svůj hlas důkladně promyslet. Bylo by škoda, aby v dobré víře nakonec možnost míru na Blízkém východě nesnížila.

Publikováno 16.5. v Lidových novinách

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

mirekP napsal(a):

Tak, jak postupují "Palestinci" na Izraelském území, tak budou postupovat naši arabští přátelé v Evropě.
To mějme prosím na paměti.
17. 05. 2011 | 10:17

Karlík napsal(a):

Palestincu jsou myšleni Arabové, z kterých propaganda OOP vytvořila v 60. a 70. letech 20.století národ? :-DDD
17. 05. 2011 | 10:21

Karlík napsal(a):

to mirekP:

No a vidíte, naivní evropští levičáci ještě tzv. palestincům pomáhají :-((
17. 05. 2011 | 10:22

vasja napsal(a):

Já si myslim, že z Izraele by moh být vzorový multikulturní stát.
Chce to jen vyslat odborníky z našich multikulturních center a ČRo 6.
Prostě tam udělat výkladní skříň bratrského soužití.
17. 05. 2011 | 10:29

Ing. Miloslav Burda napsal(a):

Nevíte nic o historii Palestiny(arabsky Fílastán,o Balfourově deklaraci,Spice-Picketově dohodě,valečném zločinci Jeruzalémském muftim( obdržel hodnost obergruppenfuehrera SS).Zatímco Židé bojovali v řadách Britské armády,Arabové, Palestinci tj muslimové zformovali jednu z nejbrutálnějších SS divizí - Handžar.A co takhle Britský mandát 1918-1948,kdy po roce 1945 jasně nadržovali Britové Arabům.A co Váš generalisimus Kaukji,zavraždění dědečka Jordánského krále Hussejna Abdulláha a vyvraždění Palestinců,kteří chtěli s Izraelem žít v míru.Prohráli jste válku(Druhou světovou a potom všecny další s Izraelem).Tak buďte v klidu a něco si o tzv Palestině přečtětě,než se chopíte pera.A nejsem Žid,ale zajíma mě to.
17. 05. 2011 | 10:50

voroshilov napsal(a):

Ne dva staty ale dva svety,zidovska metropole se nachazi v USA kde jista narodnost ovlada tisk,televizii,politiku a halejvud!
17. 05. 2011 | 11:00

hovorka11 napsal(a):

Zjisté blogeři výše budou souhlasit s tím, že ozbrojený a tím silnější přistěhovalec např člověk, který se sám prohlásí za Vikinga má právo zabrat jim pozemek, dům či byt a jestli se budou bránit, tak je zabít.
To je ta správná demokracie.
17. 05. 2011 | 11:12

Občan napsal(a):

Pane Shanáah,
asi si trošku ujasněme pojmy.

1)Sionismus je ideologie postavená na zásadním vymezení se vůči veškeré ostatní populaci na Zemi, a to v tom smyslu, že židy považuje na nadřazené vší ostatní lidské populaci. Za účelem sebeprosazení od počátku užívá násilí vč. terorismu a korupci.
Tato ideologie je tedy plně srovnatelná s nacismem, který z ní ostatně čerpal.
Neosionismus k tomu přidal zločiny označitelné za genocidium - deportace, násilné rozdělování rodin, oddělování dětí od rodičů, vytváření takových životních podmínek, které znemožňují normální rozmnožování a rozvoj "nežádoucí" populace.
Židovští duchovní zcela beztrestně hlásají rasovou, národnostní a náboženskou nenávist, sionistický režim je režimem apartheidu - tedy segregace, okupace, konfiskací, programového porušování mezinárodního práva, vytvoření právního systému, v němž ne-židé jsou nižší rasou se všemi z toho plynoucími následky.

Svět to dodnes akceptuje, protože z nepochopitelných důvodů stále ještě akceptuje "průmysl holocaustu". Kterýkoli jiný režim se dopustil stejného jednání jako židé, byl zpravidla (pokud zrovna momentálně nevyhovuje hegemonistickým zájmům USA a "finančních trhů") vybombardován, sesazen, jeho představitelé popraveni.
Svět to nejen akceptuje, ale po Palestincích zcela nepochopitelně žádá, aby se takovému zločinnému režimu bezvýhradně podvolili!

2) OSN svou rezolucí o "Partition Plan" rozdělila Mandátní Palestinu na šest nestejně velkých kousků, kdy lepší území přidělila i v r. 1947 MENŠINOVÝM sionistům.
Že to odmítly VŠECHNY tehdejší státy BV je celkem pochopitelné.
Proč? Protože naprosto drtivá většina židovsko-sionistických přistěhovalců nikdy neměla s BV absolutně nic společného. Tím NIC myslím skutečné NIC. Nejsou totiž, na rozdíl od Palestinců, ani SEMITÉ.
Sionisté také NIKDY "Partition Plan" nepřijali. Když JEDNOSTRANNĚ vyhlásili svůj stát, vyhlásili jej na CELÉM území Mandátní Palestiny. Nelze se tedy divit okamžité vojenské odpovědi sousedů na takový krok. Byl totiž zcela v rozporu s rezolucí č. 181/1947 - ta stanovila OBOUSTRANNÉ přijetí PP, vyhlášení DVOU států a další OBOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ o postavení židů a ne-židů v obou státech.

Pokračování...
17. 05. 2011 | 11:15

Občan napsal(a):

2) OSN svou rezolucí o "Partition Plan" rozdělila Mandátní Palestinu na šest nestejně velkých kousků, kdy lepší území přidělila i v r. 1947 MENŠINOVÝM sionistům.
Že to odmítly VŠECHNY tehdejší státy BV je celkem pochopitelné.
Proč? Protože naprosto drtivá většina židovsko-sionistických přistěhovalců nikdy neměla s BV absolutně nic společného. Tím NIC myslím skutečné NIC. Nejsou totiž, na rozdíl od Palestinců, ani SEMITÉ.
Sionisté také NIKDY "Partition Plan" nepřijali. Když JEDNOSTRANNĚ vyhlásili svůj stát, vyhlásili jej na CELÉM území Mandátní Palestiny. Nelze se tedy divit okamžité vojenské odpovědi sousedů na takový krok. Byl totiž zcela v rozporu s rezolucí č. 181/1947 - ta stanovila OBOUSTRANNÉ přijetí PP, vyhlášení DVOU států a další OBOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ o postavení židů a ne-židů v obou státech.

3) Sionisté NIKDY neměli v úmyslu s kýmkoli jakkoli jednat o čemkoli. To ostatně dosvědčuje jejich konání na BV po celou dobu jejich infiltrace, tedy od počátku 20. století - terorismus, nelegální přistěhovalectví, korupce a dokonce spolupráce s nacisty a fašisty!!! (Feuvel Polkes plus Adolf Eichmann, Menachem Begin - Betar a spolupráce s Mussolinim, memorandum WZC z 21.6.1933, Lepold von Mindelstein plus Kurt Tuchler, otevřené přijetí nacistické ideologie židovskou teroristickou organizací Irgun Zevai Leumi a její spolupráce s nacisty za WWII proti Britům - např. útoky na britskou železnici z Káhiry do Haify).

4) Takže víme s čím máme tu "čest". A s tímhle mají Palestinci jednat? O čem, propánakrále?
Dennodenně čtu izraelský (anglicky vydávaný a tedy jen částečně infromující) tisk. Ale i to málo, co vychází v anglických verzích, svědčí o zločinnosti sionistického režimu.
Sionismus de facto jen zneužívá judaismus pro své vlastní zájmy. Judaismus je užitečný, protože je velice izolacionistický a nehrozí tedy jeho vymknutí se kontrole, protože jej vyznává jen značně omezený počet lidí.

5) A teď k charakteru "židovského státu". Byl by to totiž naprostý světový unikát. Teokracie nerespektující základní lidská práva, neboť judaismus je náboženství, nikoli národnost.
Izrael JE teokratickým státem už dnes - není např. vůbec umožněno uzavírání občanských sňatků, sňatky mezikonfesní jsou velmi problematické a rabináty ovlivňují či spíše znemožňují rozvoj občanské společnosti. Pokud by se tomuto Palestinci podvolili uznáním Izraele jako "židovského státu", znamenalo by to povrzení APARTHEIDU jako legální právní normy!
Není jistě náhodou, že v JAR za apartheidu měli židé zvláštní právní status...

Pokračování...
17. 05. 2011 | 11:17

Občan napsal(a):

6) Jediným řešením je tedy uznání Palestiny jako samostatného státu. Sionisté tomu budou do posledního okamžiku bránit VŠEMI prostředky. A "západní svět" nenajde sílu (lépe OCHOTU) jim v tom bránit; tak jako ji NECHTĚL najít doposud.

7)Dost pravděpodobnou variantou je, že Palestinu postupně uzná většina zemí OSN s výjimkou USA a nejspíš Německa, ČR a Polska. Státy, které Palestinu uznají, budou nejspíš řešit vztahy s ní IGNOROVÁNÍM Izraele a jeho neustálých a nereálných požadavků.
Je vysoce pravděpodobné, že to povede k vojenskému konfliktu - ale k němu vedou VŠECHNY varianty řešení situace na BV. Protože, jak už jsem řekl, sionisté použijí VŠECH prostředků k zabránění vzniku a rozvoje Palestiny jako nezávislého státu.
ČR v tom sehraje VELMI ostudnou roli.

Nehezká perspektiva.
Zavinili jsme ji my tím, že jsme umožnili vznik a setrvání sionistického režimu v Izraeli. Teď se obáváme, že by se jeho nositelé mohli ve větším počtu vrátit do Evropy; proto také akceptujeme VŠE, čeho se tento režim dopouští na BV.
V Izraeli si neudržitelnost stávajícího stavu uvědomuje spousta slušných lidí, kteří jsou vším už unaveni a chtěli by žít konečně v klidu. Proto jej také dost lidí opouští a odchází zpět do Evropy, USA, ale i do zemí na BV a na Dálný Východ; nebo si alespoň opatřují druhé občanství. Pochopili, že tento režim nenabízí budoucnost a že z minulosti se žít nedá.
17. 05. 2011 | 11:18

Občan napsal(a):

To Voroshilov:

Viděl jste dokument "Holywoodism"?
Asi před deseti lety běžel na HBO. VELMI poučný dokument...
17. 05. 2011 | 11:20

voroshilov napsal(a):

Obcane,urazis city naseho cen...editora,kazdy vi ze zide jsou ubermesche,ted prijde nejaky blbecek ukazat nam kolik maji nobelovek!
17. 05. 2011 | 11:21

voroshilov napsal(a):

Obcan:
Mne staci pod kazdem filmem v titulkach videt:producent Leon Katzman nebo casting Abraham Rabinovich a take mam rad Mela Gibsona:-)
17. 05. 2011 | 11:24

Tenco napsal(a):

Jen připomenutí :

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=10259

Co to pak bude - ten "židovský stát" ?
To se sejde nějaká sešlost - například v Norimberku a bude zkoumat pod mikroskopem, zda jde o čtvrtinového Palestince nebo třičtvrtinového Žida ?
Anebo si jeden bude musit zaběhnout na "Úřad pro otázky židovské čistoty" pro razítko ?
A to vše jen kvůli něčemu, co s největší pravděpodobností neexistuje ? :(

Hmm. Možná jde ale jen o slovíčkaření. A lumpenkamarátčofty politiků. Možná že palestinští Židé a židovští Palestinci dají formě "židovskému" státu svůj obsah.
Neb v 21. století bych to očekával.
Mohli by si zajet pro radu k nám.
My například dali zcela nový obsah demokracii. Morálce. Právu...

Anebo - věděj co, pane Shanaáh ...ať sem raděj nejezděj.
Ono by se to tam taky mohlo začít mydlit ještě víc, než teď.

Tak jednu :

Potká se starý Kohn kolem roku 1950 na Staromáku s Loebensteinem :"Jak se maj, Loebenstein, dlouho jsem jich neviděl."
- "Pěkně děkuji za optání, ale neříkaj mi Loebenstein, já se teď jmenuju Zahradník."
Kohn : "Co to povídaj, vždyť jejich dědek byl Loebenstein, fotr Loebenstein a on najednou Zahradník ?!?"
Loebenstein pokrčí rameny.
Asi za týden se potkají znovu.
Kohn :"Dobrý den přeji, Zahradník, tak jak jde život, co děcka, manželka a vůbec, zdraví jim slouží, obchody se hýbají ?."
- "Pardon - ale ne Zahradník, nýbržto Mlynář. Já se jmenuji Mlynář", odvětí Loebenstein.
Kohn :" Počkaj , počkaj, tak to ne. Tak nejdřív se, Loebenstein, jmenují Zahradník a potkám jich za necelý týden a oni se najednou jmenujou Mlynář ?!!? Jak tomu mám rozumět , to mi musej vysvětlit !"
- "To se má, Kohn, takto. Já přijdu na úřad. Něco po nich chci. Oni to všecko sepíšou a nakonec se mě zeptaj na jméno. Tak jim řeknu - Mlynář.
Jenže úředník vzápětí svraští obočí a ptá se : " A předtím ?"
17. 05. 2011 | 11:27

Občan napsal(a):

To Voroshilov:

Jj, s tím počítám :o))
Také si počteme o tom, jak jsou Palestinci nevzdělatelná netáhla a že kdyby se chopili lopat, už mohli mít ráj na zemi. Já tyhle výkřiky moc dobře znám. Ostatně, pár se jich už nachází nad mým příspěvkem.

Jj, o tom právě byl ten dokument. AMERICKÝ dokument. A také o tom, jak tamní studia úzce spolupracují s Pentagonem a jeho vojenskopsychologickými týmy a jak přímo ve studiích sedí vojenští dohližitelé a kontrolují obsah jednotlivých scén.
Opravdu VELMI poučný dokument...
17. 05. 2011 | 11:30

Občan napsal(a):

To Tenco:

To se už děje!
Plnohotnotným židem (s právem "židovského přistěhování" - alyah) jste uznán pouze tehdy, pokud můžete prokázat, že tři ženská pokolení zpátky (matka, babička, prababička) byla příslušnicemi židovské náboženské obce.
Pokud to je méně než tři generace, jste pouze "židovským míšencem", což sebou nese různá omezení ohledně občanství. Samozřejmě to je účelově porušováno - např. když Izrael potřeboval na začátku 90. let doplnit populaci a importoval cca 1,5 milionu lidí z Ruska. Tam se "čistota rasy a krve" zkoumala dost laxně...
17. 05. 2011 | 11:37

voroshilov napsal(a):

Obcan:
Tak vo tom ja neco slysel,Pentagon financuje patrioticke blivajzy typu Rambo nebo Top Gun,ovsem na Koppolovou Apokalipsu nebo Kubrikovy Full Metal Jaket(anti vietnamske filmy)nejspise nedal ani cent.
17. 05. 2011 | 11:46

Karlík napsal(a):

Voroshilove:

A s prezidentem Medveděvem máš taky problém? :-DDDDDDDDDD
17. 05. 2011 | 11:47

Vlkodav napsal(a):

voroshilov:

"Pentagon financuje patrioticke blivajzy typu Rambo"

Zajímal by mne zdroj této informace, díky.
17. 05. 2011 | 11:51

kovar napsal(a):

V historii země vždy patřila tomu, kdo ji dokázal vojensky dobýt a pak s použitím síly udržet. Kolem roku 640 se to první Arabům podařilo, to druhé už ve 20. století nezvládli.
17. 05. 2011 | 11:53

voroshilov napsal(a):

Vlkodav:
Zdroj nemam,cetl jsem clanek asi pred dvema roky ze filmy typu Top Gun nebo Pearl Harbor vznikaji za tesne blizkosti vojenskych poradcu a take castecne financovane ministerstvem obrany,prvni Rambo byl mimochodem antivalecny film coz o dvojce a trojce rozhodne se neda rict(dvojka vubec prekracuje myslitelny stupen idiotismu).
17. 05. 2011 | 12:00

Tenco napsal(a):

Občan
V tom případě si můžou podat s některými arabskými vůdci ruku.
Ještě zbývá zavést halachu jako analogii šárie a je to. :((

Eh - tak ještě jednu :

Kohn telefonuje synovi z Tel Avivu do Chicaga: "Mám pro tebe velkou novinu, Davide. Dohodli jsme se s matkou, že se rozvedeme."
"Papa, to nemyslíš vážně?! Po tolika letech? Vždyť už to snad
ani nemá smysl! A navíc budou svátky!"
"Právě po tolika letech jsme se rozumně rozhodli, že vzájemného utrpení už bylo dost. Aspoň na stará kolena chceme mít oba klid. Buď tak hodný a zavolej to své sestře."
David tedy zavolá sestře: "Ráchel, poslouchej, volal mi otec - chtějí se s smatkou rozvést!"
- "Po 45 letech manželství?! A před svátky?! To nemyslí vážně! Nech to na mně, Davide!"
Ráchel volá otci: "Tati, poslouchej, nebudete s matkou nic dělat, rozumíš, NIC
dokud s Davidem nepřijedeme!"

Kohn se spokojeně obrátí na manželku a povídá:
"A je to, Rebeko, ... přijedou na svátky oba a letenky si zaplatí sami!"

:))
17. 05. 2011 | 12:00

Vlkodav napsal(a):

voroshilov:

O Top Gunu se to zveřejnilo. Takže o Rambu jste si to vymyslel, myslel jsem si to.
17. 05. 2011 | 12:04

Občan napsal(a):

To Tenco:

I to funguje.
Halacha je možná HORŠÍ než šaría a i ty vraždy "na ochranu rodinné cti" v ní fungují - stačí si vygooglit weby organizací pro týrané židovské ženy.
17. 05. 2011 | 12:10

Bohumíra napsal(a):

אם אתה יהודי, להבין את זה.

הנה נכון במיוחד של הפתגם היהודי: כל דבר אחר ...

يمكنك العربية؟
وأود أن محاولة؟

V úctě Bohumíra W.
17. 05. 2011 | 12:11

Občan napsal(a):

To Vlkodav:
Top gun, Red down, Rambo, Back to the future, počítačová hra Contra, PH Last Starfighter, v minulosti Lassie, Wings, Mouse Reels,

Mrkněte se třeba po jménu David Sirota...
17. 05. 2011 | 12:32

Gustáv Kočí napsal(a):

Židovská restaurace.
"Haló, pane vrchní, co je s tou kuřecí polévkou?"
"Co by s ní mělo být?"
"Má takovou legrační chuť."
"Tak se smějte!"
17. 05. 2011 | 12:34

alna napsal(a):

Že Židé mluví o Palestincích jako o „Arabech“ není v přádku? Co to jsou, Eskymáci? Palestinské hnutí národního sebeurčení v druhé polovině 19 století? الحمد لله, kde jste na to přišel? Pojem "palestinský národ" vznikl zhruba o 100 let později, za vcelku známých okolností.
Nedivím se Židům, že nechtějí žít s teroristy pod jednou střechou. Historie zná mnoho smutných konců mnohonárodnostních států, kdy každý z národů měl jiné měřítko hodnot a priorit
17. 05. 2011 | 12:36

Čochtan napsal(a):

Žádný palestinský národ neexistuje.

Vytvoření palestinského státu je pouze prostředkem pokračování našeho boje proti státu Izrael za naši arabskou jednotu. Ve skutečnosti dnes není žádný rozdíl mezi Jordánci, Palestinci, Syřany a Libanonci. O palestinském lidu mluvíme dnes pouze z politických a taktických důvodů, protože národní zájmy Arabů vyžadují, abychom jako účinný prostředek boje proti sionismu vyzvedli existenci zvláštního "palestinského národa".

Jordánsko jako suverénní stát s definovanými hranicemi nemůže uplatňovat nároky na Haifu a Jaffu. Jako Palestinec si však mohu nepochybně nárokovat Haifu, Jaffu, Beer-ševu i Jeruzalém. Jakmile jednou prosadíme naše právo na celou Palestinu, nebudeme váhat ani minutu a spojíme ji s Jordánskem.

-Zahíra Músejn, člen výkonného výboru OOP
17. 05. 2011 | 12:40

Yosif K napsal(a):

Pane Voroshilove, pokud mate nejake iluze o pracovni doscipline muslimskych ARABU, poctete si neco v islarelskych statistikach.
Prumerny vek pri odchodu do duchodu je u israelskych arabu 44 let!!!!! Privdani se do israle je povazovani u Arabu samozrejme za stejne terno, jako bylo privdani se do SRN pro obcanky CSSR. Neni divu, ze si israelsti arabove socialnich vydobytky Israele vazi natolik, ze proti presunuti napriklad Umm El Fahm pod jusrisdikci PA povazuji za UTOK NA SVA OBCANSKA PRAVA.
Kdo potom vlastne stoji o palestinsky stat ovladany teroristy a nemakacenky? Odpoved je jasna - teroriste a namakacenka. Ovsem i nemakacenka po hlubsi uvaze by dali prednost israelskemu pasu - israelske socialni davky jsou ponekud vyssi nez socdavky UNRWA.
Pan Sadi Shanaa ma pravdu v jednom. Israel by mel nabidnout obcanstvi tem soucasnym ARABSKYM obyvatelum WestBanku, kteri o to stoji a dle toho upravit pripadnou anexi uzemi k Israeli. Rozumni Arabove by tak meli obcanska prava, nebyli by okupovani atd. Zbytek uzemi s neovladatelnymi fanatiky prosim priclenit
k arabskym bratrum v Jordanslku a Egypte. Toto jest p[lan poslankyne Likudu Tzipi Hotovely.
Bylo by zajimave, kolik Arabu by nakonec stalo o to, zit pod nadvladou teroristickych tupounu z Hamasu a Fatahu. Ve vychodnim jeruzalemu jest takovychto fanatickych blbu mezi araby "pouze" okolo 30%. Zbytek preferuje zivot v Israeli nebo je jim to jedno, cca pul na pul.
Takze - rozumne araby anektovat, neovladatelne fanatiky pripojit ku vznikajicimu kalifatu v Egypte!!!!!!!

PS - O civilizacni urovni slavneho panarabskeho naroda by vam mohla povykladat islamofilni reporterka CBS Loganova, kterou znasilinili demokrate z namesti Tahrir.
PPS - divi se nekdo, ze napriklad Pauanci nemaji na Papui plnou suverentitu? Pokud nemaji plnou suverenitu (dopcasne) papuanci, procpak by ji nemohli mit omezenou (docasne) i Palestinci?
17. 05. 2011 | 12:46

Čochtan napsal(a):

Čtyřikrát začali a čtyřikrát prohráli válku.
A teď by chtěli prohraná území zpět ? Dostane snad Německo zpátky Königsberg ? Ostpreußen ? Schlesien ? Vrátí se snad Němci do Sudet ?
17. 05. 2011 | 12:54

Občan napsal(a):

To Yosif K.:

A co si takhle sbalit ranec a mazat zpátky na Halič, Kohn?
Protože většina vás do Palestiny stejně nasákla odtamtud před a po WWII a s BV a Semity jste NIKDY neměli nic společného.

Můžete si zase zřídit ty svoje jiddiš štetly a kšeftovat TRADIČNĚ s hadry, starým železem a lacinou kořalou.

Skuteční PŮVODNÍ SEMITŠTÍ židé, tedy těch asi 5% z celkové židovské populace v Palestině, kteří VŽDY žili s křesťany a muslimy na BV v klidu a míru, se s Palestinci jistě ZASE dohodnou na rozumném spolužití.
17. 05. 2011 | 13:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ćochtan
Zkus se někdy zamyslet nad tím, co zde vykřikuješ.
Co by asi tak znamenala vyhraná válka.
Pro existenci státu Izrael.

Izrael prostě ze samé podstaty věci válku prohrát nemůže.

Kapito ?

/až dojde Arabům ropa, tak se ale USA na celý Izrael vyprdnou - o todleto se klidně vsadím../
17. 05. 2011 | 13:02

Yosif K napsal(a):

Arabove a Zide by mohli zit spolu podobne a za poidobne prosperity, jako ruzne narodnosti ve Svuycarsku. Ponekud se to pokazilo tim ze VAZENI PREDKOVE pana SS jak rika "pokliticky bojovali proti pritomnosti zidu" - pricemz ten "politicky boj" byly pogromy a vyvrazdovaci valka spolufinancovana i z nemeckeho konzulatu.

Jakpak by se pan SS dival na to, kdyby si jeho Palestinsky Otec koupil v CSSR barak a nejaci zdivoceli cesti pogromiste by jej povesili a jeho matku znasilnili a pak rozparali a pak to nazvali "POLITICKYM bojem proti NEVITANYM PRISTEHOVALCUM"????????????????????? Muslimsti Arabove totalne postradaji empatii a srovnani sveho utrpeni s trablemi jinych narodu. Dokazete si predstavit, ze by podobne jako Palestinci vyvadeli treba sudetaci nebo odsunuti dalmatsti Italove? Nebo Polaci odsunuti z Ukrtajiny? NEBO ZIDE MASOVE VYHNANI ZZ ARABSKYCH pseudoSTATU od Alziru az po Oman???
Evidentne s tim nedostatkem empatie a notorickym kverulovanim ma co delat fanaticky koran.
17. 05. 2011 | 13:03

Čochtan napsal(a):

Hnojaři,
a říkám snad něco jiného ?
Dvě hypotetické otázky:
1. Kdyby přes noc ztratili Arabové všechny zbraně, kolik by jich Israelci zabili ?
2. Kdyby přes noc ztratili Israelci všechny zbraně, kolik by jich přežilo ?
17. 05. 2011 | 13:15

Občan napsal(a):

To Tencokida:

On už ji Izrael prohrál. Proto také Netanjahu a ta jeho kolonistická banda řádí tak, jak řádí.
Slušní židé vč. umírněných sionistů už jsou z něho a z barového vyhazovače Liebermanna (tč. "ministr zahraničí") zoufalí, jenže nemají odvahu se té náckovské sebranky zbavit. Protože moc dobře vědí, že sousedům vč. Palestinců pohár trpělivosti dávno přetekl a že už moc není o čem vyjednávat.
Navíc USA došly prachy na dotace a zbytek světa už má Izraele a jeho politiky také plné zuby. I to si ti slušní mezi židy a umírněnými sionisty (sionismus se totiž zdaleka netýká jen židů) dobře uvědomují. Stejně jako to, že v září nejspíš Palestina bude uznána a Izrael čeká ještě větší izolace. Chytili se do vlastní pasti agresivity, nenávisti, nesnášenlivosti a nesnesitelnosti. Tak dlouho se vymezovali vůči všem ostatním, až zůstali sami.
17. 05. 2011 | 13:21

Pobo napsal(a):

Čochtan napsal(a): 17. 05. 2011 | 13:15
Mám svoje odpovědi:

1. Nejspíš nic.
2. No pokud by BV-morgošům synci z Mossadu ještě přes tu noc "správně" ukázali (v přestrojení) cestu na Jerusalem, tak by ti palestinci ráno plavali utopení v moři.

;o))
17. 05. 2011 | 13:23

Petr z Tábora napsal(a):

Nesouhlasím. Hlavním problémem je, že Palestinci a jejich tak zvaní přátelé nechtějí mír a uznání stávajícího stavu, tj uznání státu Izrael. Historické argumenty (zastávané autorem či nickem občan) jsou dobré pouze k podněcování války. Asi jako kdyby Poláci chtěli zpět svá východní území anektovaná SSSR, nebo Německo svá východní území, která se stala součástí Polska, o Balkánu ani nemluvě a tak můžeme pokračovat po celé Evropě, záleží jen kolik let zpátky chceme jít. Nebo vzpomeňme na pocity spoluobčanů, kteří prožili léta v německých koncentrácích, komunistických lágrech a teď dožívají za směšné penze zatímco jejich věznitelé si užívají zvýšených důchodů.
Historie lidstva minulá i současná je plná násilí, bídy, nenávisti a nespravedlnosti. Samozřejmě, že kdyby Palestinci mnohaletou západní pomoc nedávali na zbrojení či korupci, ale budovali infrastrukturu, vzdělání, tak mohli být jinde - ale to by bylo více pracujících a méně bojovníků a to by se nelíbilo Hamasu, spřáteleným Arabům atd, protože ti potřebují "kanonenfutr" proti Izraeli.
Jediným řešením je v míru budovat lepší budoucnost.
17. 05. 2011 | 13:30

Občan napsal(a):

Palestinci chtějí uznat Izrael - demokratický, v hranicích dle Partition Plan nebo minimálně v hranicích dle "Zelené linie" a s původním obyvatelstvem (tedy dalšími cca 0,5 milionu židů a 3,5 milionu ne-židů) v původních sídlech. A s mezinárodní kontrolu hranic.
Což je požadavek zcela rozumný a oprávněný. Ovšem požadavek, který sionisté a priori odmítají.

Aaaa, "průmysl holocaustu" nastupuje. "Blahopřeji", Petře z Tábora. Fakt jsem čekal, kdo to vybalí jako první...
17. 05. 2011 | 14:02

jozka napsal(a):

Petre z Tabora, vy jste ten clanek necetl, priznejte se ;-)
17. 05. 2011 | 14:35

Ing. N. napsal(a):

HAAVARA AGREEMENT je oficielní smlouva mezi německou nacistickou říší a německou sionistickou organizací. Byla uzavřena 25.8.1933. Smlouva zajišťovala emigraci německých židů do Palestiny a nákup německých výrobků Palestinou. Židovský kapitál tak podpořil nacistickou ekonomiku v době, kdy židé ve světě bojkotovali německé výrobky. Na základě této smlouvy se vystěhovalo do Palestiny do začátku druhé světové války 60000 židů.
17. 05. 2011 | 14:40

modrý edvard napsal(a):

Pěknej článek.
17. 05. 2011 | 14:47

Petr z Tábora napsal(a):

to jozka 14:35h:
Četl. Já polemizuji zejména s pasáží: "Izraelský premiér Benjamin Netanjahu skutečně podmínil mírovou dohodu uznáním Izraele jako židovského státu. Tento požadavek, byť by se jednalo o území dnešního Izraele, nikoli „Velkého Izraele“, je pro Palestince nejen politicky nepřípustný, ale také nesplnitelný."
Bez toho, že by se Palestinci a Židé navzájem uznali nebude nikdy mír.

to občan 14:02h:
Uznávám, že Západ své historicky špatné svědomí vůči Židům (počínaje přinejmenším středověkem, ne jen fašismem) vyřešil po válce na úkor Palestinců.Jinak kdybych se narodil jako Palestinec, tak bych jistě Izrael upřímně a oprávněně (to uznávám) nenáviděl. Snad bych ale pochopil, že cestou z bludného kruhu násilí není boj o spravedlnost, ale je jedině mír a vzájemné uznání.A následně dávat peníze ne do zbraní ale do budování.
Vezměte si například sousedské vztahy někde v Kotěhůlkách zatížené nějakým velkým sporem dědů či rodičů. Je cestou další eskalace sporů a hledání pravdy i v naší generaci?
Ještě podotýkám, že nemám v příbuzenstvu žádné Židy, jen patřím k těm, kteří hájí právo Izraele na existenci.Přiznám se, že mi ortodoxní Židé připadají trochu divní. Myslím, že se další diskusí stejně vzájemně nepřesvědčíme, takže jdu dělat něco užitečnějšího.
17. 05. 2011 | 15:04

jozka napsal(a):

Opravdu? Jak tedy po:

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu skutečně podmínil mírovou dohodu uznáním Izraele jako židovského státu. Tento požadavek, byť by se jednalo o území dnešního Izraele, nikoli „Velkého Izraele“, je pro Palestince nejen politicky nepřípustný, ale také nesplnitelný. Museli by totiž popřít svoji vlastní identitu.
...
Trvat na charakteru Izraele jako židovského státu je přípravou na uzákonění (už de facto) podřadného právního statusu izraelských Palestinců.

muzete napsat:
Hlavním problémem je, že Palestinci a jejich tak zvaní přátelé nechtějí mír a uznání stávajícího stavu, tj uznání státu Izrael.

Trochu zvlastni pojeti logiky, ne?
17. 05. 2011 | 15:19

hoven napsal(a):

chápu, že by muslimové nejradši obsadili celý svět, hlavně EU ,kam se cpou všema dírama , ale izrael je historické uzemí jednoho maleho naroda , který je po staletí neustále všemi pronásledován. arabové nemají podle meho nazoru na to uzemí žádný nárok. stačí, že turci udělali z konstantinopole instabul.
17. 05. 2011 | 15:27

Yosif K napsal(a):

Islamifilni reporterka CBS byla napadena "demokratickym davem" na namesti Tahrir. Islamofilni italsky anarchista byl popraven salafistickou bandou v Gaze. Islamiofilni UNRWA neni schopna zaridity, aby se v paelstinskych skolach placenych z 94% ze zapadu vyucovalo o WW2a shoa - "podlamovalo by to vuli palestinske mladeze k boji". Atd atd. Jasne - narozeni jako tupouni a fanatici, navzdy tupouni a fanatici, hlavne se nic nenaucit.....
Souiziti ruznych nardonosti ve Svycarsku je podmionjeno tim, ze se tyto narodnosti JAKZ TAKZ RESPEKTUJI. Na Balkane se souziti narodnosti az tolik neosvedcilo - mezi obyvatelstvem prevladly nad rozumnymi lidmi bandy hrdlorezu.

Kotnrolni otazka pro islamofily - nakolik se lisi balkansti hrdlorezi od arabskych\palestinskych??????
V tom mozna bude ten hacek ze se zatim nepodarilo nalezt tzv "mirove reseni".
She said the incident involved 200–300 men and lasted around 25 minutes. She had been reporting the celebrations for an hour without incident when her camera battery failed. One of the Egyptian CBS crew suggested they leave, telling her later he heard the crowd make inappropriate sexual comments about her. She felt hands touching her, and can be heard shouting "stop", just as the camera died. One of the crowd shouted that she was an Israeli, a Jew, a claim that CBS said, though false, was a "match to gasoline". They tore off her clothes and raped her with their hands, while taking photographs with their cellphones. They began pulling her body in different directions, pulling her hair so hard she said it seemed they were trying to tear off chunks of her scalp. Believing she was dying, she was dragged along the square to where the crowd was stopped by a fence, alongside which a group of Egyptian women were camping.
17. 05. 2011 | 16:35

Honza H. napsal(a):

Když mluvíte o dvounárodnostním státě, můžete mi prosím vysvětlit následující: V Izraeli normálně dlouhodobě žije významná arabská menšina - včetně zástupců v parlamentu. V rámci Palestinské autonomie však žádná židovská menšina nežije. - Jinak řečeno: Jsou schopni Palestinci zajistit dlouhodobou bezpečnou existenci židovské menšiny na územích, která spravují?
17. 05. 2011 | 16:50

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

Na diskusi opět řádí rádio Jerevan.
Snad si ten, kdo chce opravdu vědět něco o sionismu, sežene nějaké nestranné zdroje a nenapadne ho věřit takovým blábolům... :-)
17. 05. 2011 | 17:02

jen tak napsal(a):

"Spravedlivé" rozdělení území mezi Středozemním mořem a Jordánem po arabsku: „Izrael musí přijmout arabské uprchlíky po roce 1948, ale stát Palestina bude pro Židy uzavřen."

Arabové: V palestinském státě nesmí žít ani jeden Žid
"Ve státě Palestina nebude pro Židy místo", prohlásil předseda arabské samosprávy Mahmud Abbás novinářům v Ramallahu a dodal, "Řekli jsme to už mnohokrát a nic na tom neměníme, v našem státě s hlavním městem Jeruzalémem, nesmí žít žádný Žid." Opětně zdůraznil, že "Izrael musí přijmout arabské uprchlíky po roce 1948, ale stát Palestina bude pro Židy uzavřen." Přitom izraelskou snahu po uznání Izraele jako židovského státu Arabové označují za rasismus. "Čistého vína nalil" arabský novinář Khaled Abu Toameh. Minulý měsíc prohlásil v Jeruzalémě, že "izraelsko-arabský konflikt není o osadách, ale o samotné existenci Izraele v regionu." Předseda samosprávy Abbás je podle Toameha "zkorumpovaný, slabý, bezmocný, odkázaný na Izrael, jehož přítomnost na území Judeje a Samaří drží Abbáse u moci. Jestliže by se Izrael stáhl na hranice před červnem 1967, Abbás by padl a moc v arabské samosprávě by během 24 hodin převzal Hamás."

(28.12.10, ko) Lidovky 8.1.2011 jen tak
17. 05. 2011 | 17:04

n.o.s napsal(a):

Myslím že je na čase položit zásadní otázku,

má vůbec západ jinou alternativu než podporu Izraele?

můj názor je že nemá, konec Izraele by znamenal jedno, návrat židů zpět do Evropy čímž by v Evropě obnovilo protižidovské pogromy,

v Palestině tu samou nenávist před kterou utekli opět vytvořili, jejich návrat zpět by měl fatální důsledky.

To je nutno vzít v úvahu, přeci jen podpora židů proti neoblíbenému islámu je tisíckrát politicky a morálně akceptovatelnější než návrat pogromů
17. 05. 2011 | 17:08

Občan napsal(a):

To Honza H.:

Ta nežidovská menšina donedávna neměla prakticka žádná občanská práva a i nyní je má velice omezená.
V parlamentu sice mají pár poslanců, ale ti tam jsou jen vysloveně do počtu a navíc jsou otevřeně persekuováni za cokoli, co se snaží udělat ve prospěch ne-židů. Vč. odnímání občanství a opakovaného věznění bez obvinění a soudu (tzv. "administrativní zadržení", kdy jsou ne-židé vězněni neomezeně dlouhou dobu, aniž proti nim bylo zahájeno jakékoli šetření a aniž mají přístup k soudci a advokátům).

"Palestinská autonomie" - to je co za stát? Nebo to je autonomní území v rámci ČEHO - Izraele snad? Pokud je to autonomní území v rámci Izraele, pak jsou židé Izraelci a na autonomním území nežijí.
Nebo to je snad podobná "autonomie", jako byly za WWII "židovské sídelní okrsky"?
Židé okupující území Palestiny žijí v koloniích, které jsou sionistickým právním žádem označovány jako "mimoúzemní židovská sídla" a jsou plně v jurisdikci Izraele. Ne-žid, který se k takové kolonii byť jen přiblíží, je bez milosti zastřelen a následně označen za teroristu. Totéž platí o okupovaných palestinských městech (např. Hebron). I tam žijí židé v přísně střežených IZRAELSKÝCH koloniích. V okupované Palestině se pravděpodobně žádný žid, který by podléhal jurisdikci "palestinské samosprávy", nevyskytuje. Jediná výjimka, která mne napadá, by byl žid či židovka ze smíšeného manželství, kterému bylo státem Izrael povoleno následovat manžela/lku.
17. 05. 2011 | 17:13

jen tak napsal(a):

"konec Izraele by znamenal jedno, návrat židů zpět do Evropy čímž by v Evropě obnovilo protižidovské pogromy"

A kam by se vrátilo těch 820 000 židů, včetně jejich potomků, kteří byli vyhnáni z muslimských zemí a ve kterých nesmějí dnes žít? Mohou se vrátit zpátky do Iráku, do Tunisu do Sýrie, Egypta a vrátí jim někdo dobrovolně jejich majetky....BYLO BY TO MOŽNÉ?
17. 05. 2011 | 17:22

n.o.s napsal(a):

Alternativa neexistuje navíc židé nemohou žít v míru, nic takového nikdy nefungovalo, jejich mindset to neumožňuje, tedy židé potřebují vždy nepřítele jinak se vyvraždí mezi sebou.

To je další problém

existují tedy dva problémy jež jsou pro ně elementární
1. nemožnost jejich návratu
2. nemožnost života v míru

je to začarovaný kruh, role muslimů v tomto konfliktu je pouhá shoda okolností, či tragické nedorozumění
17. 05. 2011 | 17:25

n.o.s napsal(a):

jen tak

pokud se týče útěku židů z muslimských zemí v některých případech je vyhnali sami židé např. v 50.letech v Iráku

neváhali při tom ani užít bombových útoků před synagogami
17. 05. 2011 | 17:27

jen tak napsal(a):

Vyhnání a masový odchod Židů, převážně pak Sefardů a Mizrachi, z arabských a islámských zemí má genocidní rozměry.

Židovská populace v arabských zemích:

Rok 1948 2001 2008
758 000 – 881 000 6 500 8 600
17. 05. 2011 | 17:56

Občan napsal(a):

To jen tak:

Nemá.
Židé odešli především proto, že byli doslova zverbováni sionistickými vymývači mozků. Ti objížděli BV a nejrůznějšími nátlakovými akcemi vč. vydírání NUTILI tamní židy, aby se přestěhovali do LIDUPRÁZDNÉHO Izraele.
Nejřív jim byly slíbeny nové domy a půda (náborovky se týkaly především chudých městských židů a venkovských bezzemků, protože ti byli kvůli své nevzdělanosti snadno manipulovatelní - stejně se dělo iv Evropě) a když to nepomáhalo, apelovali náboráři na jejich příslušnost k "židovskému národu" a na POVINNOST posloužit novému židovskému státu.
A když to nešlo po dobrém, přišly ke slovu střelné zbraně, nahnání lidí na náklaďáky a vyvezení do sionistických výcvikových táborů.

V Evropě bylo "populační doplňování" prováděno stejně. K tomu ale přibyly i únosy původně židovských dětí z adoptivních rodin a ze sirotčinců. Tyto děti byly opět vyvezeny do výcvikových táborů, kde prošly tvrdým vojenským výcvikem a následně byly poslány na práci do kibutzů a mošavů.

Bohatý důkazní materiál (vč. mnoha fotografií) o sionistických verbířských zločinech poskytuje, kupodivu, web USHMM (Americký památník holocaustu).

Jen menšina židů byla vyhnána. A v Maroku dokonce došlo k JEDNOMU pogromu.

Jen tak mimochodem - jen v Íránu žije asi 20 000 židů. Takže Vaše "statistika" se poněkud míjí s realitou.
17. 05. 2011 | 18:12

Občan napsal(a):

To jen tak:

Nebo si najděte něco o "teheránských dětech" (Tehran children). To byl jeden z mnoha POVÁLEČNÝCH NELEGÁLNÍCH transportů evropských dětí do Izraele. Příběhy, kde oběti popisují, jak je sionističtí verbíři přes pláč a prosby doslova vyrvali z náručí adoptivních matek nebo nežidovských příbuzných a odvezli pryč, jsou dost srdcervoucí.

Protože sionistická doktrina hlásá, že jakmile se nějaké dítě narodilo židovským rodičům nebo alespoň židovské matce, patří "národu" a nikoli těm, kdo je odmalička milují a vychovávají.
Takový "Lebensborn" požidovsku.
Je opravdu děsivé, kolik toho má sionismus společného s nacisemem...
17. 05. 2011 | 18:19

jen tak napsal(a):

"Jen tak mimochodem - jen v Íránu žije asi 20 000 židů. Takže Vaše "statistika" se poněkud míjí s realitou."


Údaje nejsou moje. Jsou volně dostupné na internetu. Je možné, že hledat na internetu může být pro vás náročné. Věřit tomu nemusíte, já nikoho nenutím.

Zdroj: Židovský exodus z arabských zemí, Wikipedie
17. 05. 2011 | 18:28

orinoko napsal(a):

Zajímavé čtení ... o rodinných rozmíškách. Židi i Palestinci mají totožné DNA. Praotec Noe by mohl vyprávět. Být antisemita znamená být i antiarabák.
Problémem dnešního Izraele je hodně nahnědlá sedmiramenná náplava z bývalého Sovětského svazu. Lieberman - to je vrchol tohoto sedimentu. Válečné myšlení, válečné hospodářství , válečná móda na ulicích v Izraeli. Když už Izrael potřebuje i ponorky , tak je vymalováno.

Uznání židovského státu. Zajímavý problém.
17. 05. 2011 | 18:32

n.o.s napsal(a):

jen tak

v svých zoufalých příspěvcích se dopouštíte standardního problému všech demagogů a sice záměny příčiny s následkem

byl to především vznik sionismu a později státu Izrael který vedl k oněm událostem jež zde tak trapně popisujete.

mimochodem myslím že to je arci-židovské plést příčinu a následek
17. 05. 2011 | 18:40

jen tak napsal(a):

Dnes Izrael nemusí nikoho prosit o uznání své existence. Izrael tady je a bude dál, dokud bude silnější než jeho nepřátele. To je jeho jediná šance na přežití. Stát Izrael židům nikdo velkomyslně nedal jako dárek za šoa nebo za cokoli jiného. Bez vítězné války Izraelců za nezávislost, by dnes MOŽNÁ, pokud vůbec, existovala jen jakási Balfourovská tzv. „židovská domovina“ z něčí milosti. Tedy, pokud by to vůbec někdy Arabové a všichni ostatní muslimové povolili, pak by možná existovalo nějaké miniaturní území, a možná ani to ne, s přistěhovaleckými kótami a různými jinými omezeními, nikoliv však nezávislý a svobodný stát Izrael.
Ten konec konců neměla Balfourova deklarace ani na mysli, o něčem takovém jako židovský stát se totiž vůbec nezmiňuje.
17. 05. 2011 | 18:54

Kritik napsal(a):

Problémům mezi Izraelci a Palestinci by bylo možné porozumět, kdybychom si představili, že naše území by obsadili Keltové a dožadovali se svého území, neboť ho obývali dříve.

Ale ani to nesedí. Neboť část území, dnes nazývané Palestina, dříve opravdu obývali Pelištejci (snad předchůdci dnešních Palestinců). Izraelci ho získali jako součást zaslíbené země dobytím. Nepřátelství se traduje již od těchto dob. Od 70. let však stíhá Izrael diaspora (rozptýlení) do všech koutů světa, jako důsledek Božího zlořečení.

Nenávist mezi oběma národy má tedy dávné historické kořeny. Izrael má však biblický příslib sjednocení, navrácení rozptýlených a znovuosídlení "zaslíbené země". Za to by mohlo bt považováno obnovení státu Israel v r. 1948, které se uskutečnilo předem dlouho připravovaným vykupováním, pak záborem území a nakonec uznáním mezinárodním společenstvím.

Otázka však stojí takto: Je dnešní stát Israel naplněním Božího příslibu?

Odpověď je různá:

1. Někteří ortodoxní Židé věří, že stát Israel je naplněním Božích slibů. K nim se přiklání i část křesťanských teologů.

2. Jiní Židé o předchozím tvrzení nejsou přesvědčeni a vznik Israele považují za výkon lidí, nemající oporu v Božích slibech. K nim se přiklání dost křesťanských teologů.

Boží příslib znovunavrácení kmenů Izraele do zaslíbené země má být totiž provázen také mírem a úplným obrácením Židů k Bohu. Protože ani jedno ani druhé není naplněno, dnešní existence státu Israel není v souladu s Božími záměry, ale důsledkem lidských snah.

Z toho vyplývá, že nepřátelství mezi Palestinci a Židy bude trvat stále, dokud nebudou splněny všechny Boží podmínky. Nepřátelství může mít nejrůznější podoby, brutalita na jedné či druhé straně jenom situaci komplikuje. Mírová úsilí - jde o marné snahy, nepovedou k ničemu.

Ono se totiž právě na synech Izraele dokonale naplňují prorocká písma. A ta vždy měla pravdu. Kdo kdy zažil, aby byl tak malý národ rozehnán do celého světa a přitom jako národ nezanikl, přestože se o jeho vyhlazení snažili ty největší světové mocnosti? Židé jako národ přežili. Ale jako stát vytvořený mimo Boží vůli...
17. 05. 2011 | 18:58

n.o.s napsal(a):

jen tak

jak zoufalé,

Izrael BYL naplánován dávno před 1948 primární data to potvrzují

http://www.joeydevilla.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/09/post-war_moral_new_world_order.jpg

"Hebrew Land" již v roce 1942!

pokud se týče existence Izraele je otázku co by ti šílenci vyvedli kdyby tento vskutku demokratický stát měl skončit
17. 05. 2011 | 19:03

jen tak napsal(a):

"Problémům mezi Izraelci a Palestinci by bylo možné porozumět, kdybychom si představili, že naše území by obsadili Keltové a dožadovali se svého území, neboť ho obývali dříve."
Naprosto souhlasím. Vyzývám tímto veřejně všechny žijící Bóje a Bójky k okamžitému návratu do své původní vlasti, totéž platí pro všechny narkomany a narkomanky, pardon, opravuji, pro všechny žijící Markomany a Markomanky i Kvádry neboť, jak pravil jeden nerudný klasik ve své básni, kterou vyjádřil svou nezkrotnou touhu ovládat jiné národy:
Vzhůru již hlavu, národe,
k nebi své zdvihni oči!
Viz: jsou tam i malé hvězdičky,
kol nichž se velké točí!
Toť prostě tím: ty maličké
z jadrného jsou fládru,
ale ty velké a poslušné
jen z plynových jsou hadrů.
Troufám, že při té myšlénce
srdce ti povyskočí -
nuž - buďme tou malou hvězdičkou,
kol níž se velké točí!
Jde to, ach jde! Jen každý hleď
k vlastnímu dobře jádru;
bude-li každý z nás z křemene,
je celý národ z kvádrů!

Rovněž tímto vyzývám veřejně k okamžitému a neprodlenému návratu do své původní vlasti všechny žijící obyvatele Evropy, kteří jsou zejména ve Francii a Velké Británii obecně známí pod názvem Bohemians včetně přislušníků a příznivců daného klubu.
Poznávací znamení: chilské péro za uchem.
17. 05. 2011 | 19:06

Ing. N. napsal(a):

Doporučuji knížku "V zemi zaslíbené" od Josefa Šebesty, která popisuje velice přitažlivým způsobem vznik státu Izrael.
17. 05. 2011 | 20:35

Válečný štváč a vrah z Wallstreetu napsal(a):

V této diskusi jsme ale zapomněli na zásadní věc! :-)
Popřát Izraeli k jeho výročí vše nejlepší!
Ať se dál statečně drží v moři nepřátelských režimů.
17. 05. 2011 | 21:33

santawizard napsal(a):

Ve velmi blízké budoucnosti se všechno bude točit kolem židovského letopočtu a kolem muslimského letopočtu a kolem křesťanského letopočtu.
17. 05. 2011 | 21:55

Yosif K napsal(a):

Pane Jen Tak, jste trouba vsech troubu. Pokud jste si nevsiml, Keltove se do Cech vraci. Jde o irske farmare, kteri si ve velkem kupuji farmy v Cechach.

Prodate jim dle vzoru Palestincu pudu a nasledne DLE VZORU zfasizovanych PALESTINCU zorganizujete nejake krvave pogromy na "cizaky se vzrustajicim hospodarskym vlivem"?

Racte si prosim vsimnout historie arabskym statu - pred kolonizaci se jednalo o hnoizda lupicu a brutalnich namornich piratu, nyni se jedna bez vyjimky o ioslamofasisticke rezimy, v pripade Egypta o prechodnou demokratickou faze mezi arabskym nacionalnim socikem a islamistickou diktaturou.

Svycarsky model souziti arabu a zidu nevypada za soucasneho stavu zfasizovanosti a retardovanosti arabske komunity jako prilis realny.
18. 05. 2011 | 10:52

Yosif K napsal(a):

Pane Sadi Shanaah, co to blabolite o "de facto podrizenem postaveni Israelskych Arabu"?
Z ceho cerpate - z bludu Al Jazeery presentujici pobyt Arabu v Israeli jako zivoreni Zidu v Osvetimi?
Israelsti arabove vesele kupuji nemovitosti, stavi baraky se stavebnim i bez stavebniho povoleni, vesele pobiraji israelske socialni davky a vesele voli isloamonacisticke poslance do Knessetu. Jaka prava jsou jim upirana? prava poradat pogromy na Zidy?
Procpak tito chudaci neemigruji do nejake zaostale islamofasisticke diktatury v okoli? Procpak se vsichni hledi do israele prizenit ci privdat? Procpak stoji Jerusalemsti arabove na magistrate ve frontach na israleske pasy?

Vase clanky maji informativni hodnotu clanku prastareho Rudeho prava o utisku nemeckeho proletariatu americkym kapitalem v SRN.
18. 05. 2011 | 11:04

Yosif K napsal(a):

Pane Sadi Shanaah, jmenujte prosim jeden jediny ARABSKY stat, kde maji nejen zide ale i Arabove stejnou miru obcanskych prav jako Arabove v israeli?????????

Smutna odpoved je ze NIKDE. Je to svedectvi o katastrofalnim civilizacnim zaostavani slavneho panarabskeho naroda. Jakykoliv pokus o arabskou demokracii se zvrtava v islamofasticke diktatury. A to i ve statech, kde zapad nema nejmensi vliv.
18. 05. 2011 | 11:08

Yosif K napsal(a):

K udajnym rozmiskam "mezi semity".
Mili levicovi trumberkove, porovnejte si prosim realna obcanska prava israelskych Arabu s b....elem, ktery vladne ve vsech arabskych statech.
Zatimco v Israeli je funkcni parlamentni demokracie, tolerujici i exhibovani islamonacistickych arabskych poslancu v Knessetu, v arabskych zemich (ci jak rika turecky islamista ERDOGAN - kmenovych svazech) se vladne butalnimi predfeudalnimi zpusoby na urovni Evropy zhruba v 9 ci 10 stoleti - ci na urovni nacistickeho nemecka.

Srovanvejte, ale srovnavejte prosim objektivne. Co komu prinese dobreho vznik DALSIHO ARABSKEHO ISLAMOFASISTICKEHO STATU? Hlavne Arabum to neprinese nic dobreho.
18. 05. 2011 | 11:16

Yosif K napsal(a):

Pane Sadi Shanaah, Zidy nedesi mirove souziti s Araby. Zidy desi vznik dalsiho islamofasistickeho statu ovladaneho krvavymi bandami teroristu, z jehoz de facto hlavniho mesta je jasne videt az na plaze Tel Avivu a z nehoz se da pohodlne osttrelovat Ben Gurion letiste zastaralymi mortary za par set US$.
18. 05. 2011 | 11:20

Tenco napsal(a):

YosifK
Samomluva je prvním příznakem začínající schizofrenie ! Bacha na to !
A nepijte tolik :

citace : "...Pokud jste si nevsiml, Keltove se do Cech vraci. Jde o irske farmare, kteri si ve velkem kupuji farmy v Cechach...."

:))))
18. 05. 2011 | 11:20

Petr napsal(a):

K výčtu důvodů proč Palestinci přišli o svou zemi jste zapoměl dodat vlastní neschopnost se zorganizovat, vzdělat a zušlechtit, což Židé umí v míře nebývalé...
Ano vznik Izraele byla nespravedlnost vůči původnímu obyvatelstvu což ví každý realista, nicméně historie je plná takových nespravedlností (což to neomlouvá). Židé mají důvody věřit, že v případě "dvounárodního" řešení by se jednalo pouze o předstupeň populačního vymetení Židů z Izraele. Dnešní muslimové vyznávají fašistickou koncepci islámu, který svět ničím neobohacije ale chce ho ovládnou skrz dělohy žen. Z dnešních muslimských zemí nepochází nic čeho by si soudný člověk mohl vážit (věda, kultura, sport), nevynikají v ničem pouze v agresivitě. Naopak židovský Izrael vyniká v mnohém. Přestože muslimské země mají obrovská nerostná bohatství jsou to feudální diktatury, které svět vůbec neobohacují. Z tohoto hlediska je ostražitý postoj Židů k muslimům v hranicích Izraele pochpitelný a bohužel nutný...
18. 05. 2011 | 12:53

jen tak napsal(a):

Pane YosifK od sympatické řeky Severn. Vaši omluvu přijímám.


Vaše názory, zde zveřejňované, považuji za poměrně fundované a s většinou s nimi souhlasím. Jen bych přece jen tak podotkl, že Bójové, kteří kdysi žili na území tehdejší Bohemie již dávno neexistují a to je základní důvod, proč, na rozdíl od Židů, se do své původní vlasti vrátit nemohou. Se současnými Kelty
(například Iry) mají však Bójové asi tolik společného, jako například obyvatelé Velké Moravy se současnými Rusy, kteří dnes bydlí v Karlových Varech, kde ve velkém kupují nemovitosti. Určitě by nebylo přiměřené mluvit o tomto faktu ve smyslu, že Slované se do Čech vrací. Ale to jen tak na okraj.
Když už jsem tady a je tu, mimo jiné, řeč o návratech různých původních obyvatel do různých původních vlastí, upřesnil bych, veden jsa upřímnou snahou o odstranění možných pochybnosti o tom, co v západní Evropě obecně znamená termín bohemian nebo bohemien, který jsem zmínil ve svém příspěvku ze dne 17.5.2011 19:06.

Cituji pro anglofonní:
The term "Bohemian" as related to Bohemianism – i.e., describing the nontraditional lifestyles of marginalized and
impoverished comedians, artists, writers, musicians, and actors in major European cities – emerged in France in the early
19th century when artists and creators began to concentrate in the lower-rent, lower class gypsy neighbourhoods.

The term was a common term for the Romani people of France, who had reached Western Europe via Bohemia

Pro "národovce" a ostatní:

Pojem " Bohemian ", je vztahován k pojmu bohémství - tj., k netradičnímu životnímu stylu okrajových a chudých
komediantů, umělců , spisovatelů , hudebníků a herců ve velkých evropských městech - objevil se ve Francii na
počátku 19. století, kdy se umělci a tvůrci začali soustředovat do čtvrtí s nizkým nájmem, v nižších cikánských
čtvrtích.

Termín „bohémien“ byl společným pojmem pro cikány ve Francii, kteří přišli do západní Evropy z Čech.

A tak se, jen tak, domnívám, že kdysi dávno na památném Řípu, zazněla tato slova:
Vítej praotče Bohémiene, už jsi doma.
18. 05. 2011 | 14:27

Yosif K napsal(a):

Pane Kritik, takze pokud schvalujete vrazedne arabske "palestinske" pogromy na "nove zidy" - schvalujete tez vrazedne ceske pogromy na irske farmare na cveskem venkbve ci na ruske majitele nemovitosti v Karlovych Varech? Kdypak zacnete neco organizovat?
Prectete si na Wikipedii svoji "inspiraci" o pogromech Arabu na Zidy. http://en.wikipedia.org/wiki/1929_Palestine_riots
The 1929 Palestine riots, also known as the Western Wall Uprising, the 1929 Massacres, (Hebrew: מאורעות תרפ"ט‎‎, Meora'ot Tarpat, lit. Events of 5689 Anno Mundi), or the Buraq Uprising (Arabic: ثورة البراق‎), refers to a series of demonstrations and riots in late August 1929 when a long-running dispute between Muslims and Jews over access to the Western Wall in Jerusalem escalated into violence. During the week of riots 116 Muslims and 133 Jews were killed and 232 Arabs and 198 Jews were injured and treated in hospital.[
18. 05. 2011 | 17:35

Yosif K napsal(a):

Pane obcane 200 tisic zidu zijicich v iranu se nepocita do zidu zijicich v arabskych zemich. Pokud jste si toho zatim nevsiml, tak persane mluvi persky, nikoliv arabsky.
Dalsi rozdil je v tom, ze Persane nejsou bna rozdil od arabu zdivocely kmenovy svaz ale stat nepretrzite trvajici pres 400 tisice let.
S vyjimkou vlady znarodnovaciho maniaka Mossadeka se v Iranu rozkradani zodovskeho majetku a pogromy na zidy nevyskytovaly v takovve mire jako napriklad v Egypte, Alzirsku, Syrii ci Palestine... atd atd.... a samozrejme, i dnes iransky rezim sem tam par zidu popravi "za spionaz".....
18. 05. 2011 | 17:42

Yosif K napsal(a):

Mam palestinskeho kolegu, rikal mi ze jeho rodina ma byt v cinzaku v Ramalla. 190 metru ctverecnich, za pekneho pocasi vidi vezaky a plaze v Tel Avivu. Ze vzdalenosti cca 40 km od more je 16 km opravdovy Israel a 24 km WestBank.

Je velmi dojemne, ze i po 60 letech po prohrane valce vyvolava pomysleni na tech ztracenych 16 km ve velke casti (hlavne v te casti ktere se to primo netyka) slavneho panarabskeho naroda zachvaty nepricetne hysterie a zurivosti...... co maji rikat Nemci, co maji rikat Polaci na ztratu 35-40% sveho uzemi? Ze by v tom hrala nejakou roli tzv "civilizacni uroven"?
18. 05. 2011 | 17:49

Jetvart napsal(a):

Yosif K
Ztráta německého území byl přímý důsledek civilizační úroveně němců:))) Když čtu výroky potomků odsunutých sudeťáků, naprosto nemám pocit, že by se s tím smířili. Poláci získali náhradou jiné území. Poláci i Němci měli a mají svůj stát. Já vidím spíš podobnost s Mnichovskou smlouvou.
Pan Shanaáh je v článku docela umírněný v porovnání s mnoha čechy a objektivní, i když podle mých informací, bylo palestinské hnutí za národní sebeurčení v 19 a na začátku 20 století nepoměrně slabší než židovské. Palestina je jednou z mála zemí, která měla rozumný důvod přidat se k Německu za 2 světové války.
19. 05. 2011 | 02:17

jen tak napsal(a):

„Palestina je jednou z mála zemí, která měla rozumný důvod přidat se k Německu za 2 světové války. “
K této věci asi tolik:
Lze souhlasit s tím, že většina arabských obyvatel Palestiny, včetně jejich vůdců, sympatizovala s nacistickým Německem. Bylo to prostě podobné jako na ostatních územích obývaných muslimy. Bylo by divné, kdyby tomu bylo v Palestině, a zejména zde, jinak. V té době byla ovšem Palestina pod britskou správou a to byl rozumný důvod, proč se k nacistům nemohla oficiálně přidat. Můžeme však zmínit některé další z mála zemí, které měly „rozumný důvod“ přidat se k Německu za 2 světové války. Například v Evropě to byl Slovenský štát, do června 1941 Sovětský svaz, atd....
Ale to jsou většinou známé věci. Věnujme krátce svou pozornost muslimským zemím, které měly „rozumný důvod“ přidat se k Německu za 2 světové války. Tam byla situace trochu jiná. Ony ty muslimské země by se k nacistům totiž velmi rády přidaly. Nicméně v té době byla většina muslimských států v severní Africe a na Blízkém východě v područí evropských kolonizátorů, zejména Britů a Francouzů. Bylo to především běžné obyvatelstvo muslimských zemí, které sympatizovalo a dodnes sympatizuje s nacisty. Např. Egypt. Spojenecké odhady z roku 1942 shledávají, že „lidé byli zahlceni propagandou Osy“, že „až tři čtvrtiny muslimského světa sympatizují s Osou“ a že „90% Egypťanů, včetně jejich vlády, věří, že hlavně Židé jsou zodpovědni za nedostatek a vysokou cenu všech životních nezbytností.“ Zpráva z roku 1944 říká, že „prakticky všichni Arabové, kteří mají rádio ... poslouchají Berlín.“ Totéž platilo a z velké části to do jisté míry platí dodnes ve většině muslimských států.
A tak, zatímco na straně spojenců bojovalo v různých armádách cca jeden a půl milionů lidí z židovskými kořeny, na straně nacistů bojovali i někteří muslimové. Z tohoto pohledu není tak překvapivé, co se stalo po 2. světové válce na území mezi Středozemním mořem a Jordánem.
19. 05. 2011 | 14:41

Jetvart napsal(a):

Takhle jsem to rozhodně nemylel. Tím důvodem byl společný nepřítel. Palestina byla okupována Angií která zezačátku přímo podporovala přistěhovávání židů a později tomu nedokázala účinně bránit. Stejně tak česko okupované němci bylo oficiálně na straně Hitlera, ale protože jejich zájmy byli opačné tak proti němu bojovali.
19. 05. 2011 | 17:32

jen tak napsal(a):

Co si kdo myslel nebo myslí třeba jetvart, je jistě zajímavé. To, co jsem napsal dne 19. 05. 2011 | 14:41,
je však objektivní skutečnost. Ano. Nacisté a muslimové měli a mají leccos společného.
Tím důvodem, mimo jiné, byl a je společný nepřítel a ten je pro některé muslimy tehdy i dnes stejný. Tehdy židé a Západ představovaný především Francií a Velkou Británií. Dnes židé a Západ představovaný celou euroatlantickou civilizací. Tedy také EU včetně České republiky.

Nacistický německý ministr zahraničí von Neurath již v roce 1937 prohlásil, že Německo se ostře postaví proti jakékoli realizaci židovského státu, který by se mohl stát „právní základnou mezinárodního židovstva, hlavního politického protivníka nacionálního socialismu“ a vyjádřil sympatie arabským požadavkům. Pravou podstatou německé nacistické politiky v muslimských zemích bylo postihnout a zkřížit mocenské zájmy Velké Británie a Francie v dané oblasti ve svůj prospěch podle hesla: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. K vašemu podivnému názoru ohledně násilné okupace Českých zemí nacisty a situaci v protektorátu, je zbytečné se nějak vyjadřovat.
19. 05. 2011 | 19:54

Yosif K napsal(a):

Palestinska lez cislo 1: Predstirani ze na levem brehu Jordanu zije jiny narod nez na pravem brehu Jordanu. JORDANSTI KRALOVE SAMI ROZHLASOVALI (CCA DO ROKU 1982) ze
Palestisnka lez cislo 2: proedstirani, ze Palestinci nemohou zit nikde jinde nez v Palestine. Je to stejny blud jako ze dejme tomu sudetsti nemci nemohou zit nikde jinde nez v Sudetech. Ve skutecnosti se za Ottomanu vsichni Arabove ve vilayatu syrskem povazovali za Syrany. Arabi z uzemi Palestiny shrablu tvrde penize od zidovskych nadaci za pudu v palestine a s klidnym srdcem se i s penezi (radove pres 80 milionu tehdejsich britskych liber)prestehovali do Beirutu, Damasku atd. Stehovali se tehdy uvnitr sve vlasti, tak jako se nyni stehuji lide treba z Kladna do Prahy ci naopak. Predstirani, ze Arabove zijici 5 generaci pneprestrzite v Syrii jsou "palestinsti uprchlici" protoze jejeich syrsky prapraprapradedecek nahodou pracoval 2roky+ u Zidu v palestine je jedna z nejsmesnejsich lzi na svete. Ano, chudakum zide ukradli piudum, je to nejvetsi tragedie na svete. Ze takhle nevyvadi sudetaci? Nebo Slezane? nebo Polaci vysidleni z JHalice atd atd? Ha - asi to nejsou takovi barbarsti magori jako nekdo.....

"Palestincům byl stejný stupeň organizace odepřen, i když tvořili 90% obyvatelstva. Na vině byli i oficiální představitelé Palestinců, kteří se nechali rozdělit, manipulovat a zlákat vidinou osobního prospěchu."

Tak toto jest dalsi palestinsky blud. Britska kolonialni sprava zamestnavala pres 90% Arabu. Ti se - vcetne policistu - aktivne zapojovali do organizace krvavych protiszidovskych pogromu. Britska kolonialni sprava postupovala proti arabskym pogromistum a vrahum velmi vahave - evidentne tak jako dnes i tehdy vedlo k podkurovani arabskleho terorismu vedomi, ze arabove sedi na ohromnych zasobach ropy.

Talze Arabove byli za prispeni britske kolonialni spravy organizovani az az. Britove meli tez spojenekce smlouyvy s Egyptem a Jordanskem a poskytovali jim sve dustojniky. Jednotky s britskymi dustojniky byly jedine ktere opravdu bojovali - jinak se arabskle jednotky chovaly jako bandy krutych, podlych a mentalne retardovnych deti. Toto jest pravy duvod porazky araby - nikoliv to, ze jim neprali Britove. Proarabsti britsti dustojnici dokonce planovali kobercove bombardovani Tel Avivu. Britanie vyzbrojila Jordanskou a egyptskou armadu modernimi zbranemi. Zide meli par Spitfiru a sapiky z CSR - obrnene vozy si svarovali z traktoru a vlecek.
19. 05. 2011 | 22:15

Yosif K napsal(a):

Ano, ano, ano, mili levicaci, pratele islamonazismu a palestinskeho lidu. Definicie tzv "palestinskeho uprchlika" dle UNRWA nje ponekud rasisticka a k Arabum neslychane BERNEVOLENTNI: Palestinsky uprchlike je osoba NEBO POTOMCI OSOBY, ktera ma ARABSKY PUVOD a pobyvala na uzemi bristskeho mandatniho uzemi Palestina nejmene DVA ROKY v obdobi 1939-1946. Takze potomci Syrana ci Egyptana ktery 2 roky pomahal ve mlejne u Zidu mlit mouku jsou NA VEKY VEKOUCI PALESTINCI a maji narok na davky UNRWA (pokud predstiraji socailni nouzi - coz neni v islamofasistickych statech tezke).

I potomci pana Sadi Shanaah - pokud nenajdou dostatek obzivy pri sepisovani protizidvskych bludu - mohou projit treba do Irbilu v Jordansku a za penize zapadni Evropy se nechat zivit, osetrovat a vzdelavat v islamonazistickem smeru. Zruseni UNRWA by vetsinu tzv "palestinskeho naroda" prinutilo asimilovat se tam, kde jiz 5 generaci ziji. Toto jest zakladni podminka reseni problemu tzv "palestinskych uprchliku".

Nebo jste snad slyseli, ze by Sudetaci meli zvlastni cvrt, zvlastni obcanky, lepsi lekarskou peci nez nemci, NEOMEZENE PRIDAVKY NA DETI a nejaka UNRWA by jim kupovala pytle ryze, bedny masovych konzerv a vlnity plech a tvarnice na rozsirovani jejich chysi?
Zit v Egypte, Syrii ci Jordansku, NEBERTE TO......
20. 05. 2011 | 11:35

Martin Konvička napsal(a):

zaujalo mě:

"Důvody, proč pro Palestince skončil tento střet úplnou destrukcí jejich společnosti (al-Nakbou), mapuje ve své knize „Železná klec“ historik Rašíd Khalídi. Palestinci museli politicky operovat ve stísněných mezích vytyčených že...leznou klecí ... tvořené především spoluprací Britů a sionistů, díky němuž vznikly instituce budoucího židovského státu již více než dvacet let před jeho vyhlášením. Palestincům byl stejný stupeň organizace odepřen, i když tvořili 90% obyvatelstva."

Na MemriTV lze najít rozhovor s 92 letou arbabskou babčou, která na al.Nakba naopak ráda vzpomíná. Prý byla v Hebronu a byla tam krása, jak "její" masakrovali židy, a chtěla by to ještě někdy zažít.
http://eretz.cz/2011/05/92leta-arabka-jasa-nad-masakrem-v-hebronu-v-roce-1929-a-vyzyva-k-dalsimu-video/#more-1515
Tak nevím...
20. 05. 2011 | 11:59

Martin Konvička napsal(a):

Všechno ostatní - tedy zejména to, že článek je stejně lživý, jako dín autorových otců a dědů mu víra jeho otců a dědů - tady napsal Yosif K.

Ale všimněme si vyznění. Protože arabové se "nemohou smířit", a židé nakonec taky nebudou spokojeni, přinese trvalý mír až "společný dvounárodní stát".

Což zní selankově fukuyamovsky, ale jak by takový stát - a židé v něm - dopadl, vidíme dnes a denně na předměstích brusele a paříže. Společný stát by umožnil "palestíncům" stupňovat vydírací požadavky, sabotovat cokoli a přitom se utěšeně množit, samozřejmě za židovské peníze, až k dosažení populační hegemonie.
A pak by spadly masky.
20. 05. 2011 | 12:42

Daniel Veselý napsal(a):

Kkonvicka cerpa z rasistickyho a xenofobniho zdroje eretz.cz Pro nekoho, kdo podporouje transporty muslimu z Evropy nic prekvapiveho.
20. 05. 2011 | 14:56

Martin Konvička napsal(a):

VVeselý - transporty Muslimů z Evropy?
Ale jděte. Ten jeden diskusní komentář, který sem asi brzy vystavíte, se týkal transportu KŘESŤANŮ z Evropy, ovšem nikoli všech, ale těch, pro něž je "islám lepší než současný ateismus".

Co nám JEŠTĚ povíte, vy blistí Publicisto?
20. 05. 2011 | 15:29

Martin Konvička napsal(a):

(pokrač)
... a byl samozřejmě míněn s nadsázkou, a psán v afektu - oni opravdu jsou (marginální) křesťané, které současná sekulární společnost štve tolik, že se raději spojí s islámem, kterému nerozumějí, případně zastávají postup "nechme muslimy a ateisty, ať se servou navzájem, a pak přijďme s olivovou ratolestí").

O detaily ale nejde. Jde o to, že islámofil Veselý vytahuje "nukleární zbraň PCMC - obvinění z rasismu a xenofobie" - aby nemusel vytahovat to, co nemá, totiž argumenty.
20. 05. 2011 | 15:48

Daniel Veselý napsal(a):

Co s lidskym odpadem a lharem jako je Konvicka, ktery jen siri nenavist? Neminim na nej reagovat, jen jeho slavna veta: "Tak a tohle prohlásil pan Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D: "„Naštěstí jste v Evropě již jen zmenšující se menšina. Až vymřou hodné katolické babičky, které v tom jsou nevinně, nebudu mít problém narvat vás do transportu, i s těmi muslimy.“ http://aktualityhvezd.wordpress.com/2010/10/03/krestane-ateiste-a-muslimove/ ...Samozrejme, ze nejde o muslimy...

On tu svou hlasku jeste vysvetluje, nenarvem tam vsechny krestany, jen nektere, ktere smysleji proislamsky...Je mi nevolno..rest my case
21. 05. 2011 | 12:17

Yosif K napsal(a):

PANE VESELY - do jiste miry xenofovbni je tak trochu kazdy, POKUD TRPITE ILUZI Arabove nejsou xenofobni - jak si vysvetlujete vyzvy soucasneho vedeni Muslimskeho bratrsva v Egypte k osvobozeni SICILIE A SPANELSKA od tzv krizackleh okupace a nastoleni shariatskeho kaligfatu na techto uzemich?

Patrne patrite mezi ty naivni hlupaky, co si neuvedomuji, ze zradna muslimska banda mluvi jinym jazykem ku Zapadu (kdyz potrebuje dostat od Obamy miliardy US$, predstiraji ze jsou "demokrate") a jinym jazykem ku svym oveckam - kdyz potrebuje hlasy a podporu muslimskeho LUMPENPROLETARIATU, tak se nestiti sirit brutalni islamonazisticke a suprematisticke bludy.

Lidi jako jste vy jsou povazovani muslimy za NUTZLICHEM IDIOTEN - lidi kteri se bavi s....ranim do vlastniho hnizda a usnadnuji pusobeni islamske pate kolony v Evrope.
21. 05. 2011 | 12:29

Yosif K napsal(a):

Pane Jetvart - palestinci maji svuj vlastni stat. Jmenuje se Jordansko. Pres 70% obyvatel Jordanska se povazuje za Palestince. Jordanska kralovna Rania je tez Palestinka (lepe receno pseudpolaetsinka - narodila se jako vetsina pseuopalestincu v zahranici - v Kuweitu).

Predstirani ze Palestinci nemaji svuj vlastni stat je zlovolna lez. Do roku 1982 byla oficielni doktrina Jordanska heslo "Jortdansko je Palestina a Palestina je Jordansko".

Navic PA sama tvrdi ze palestinci jsou "integralni soucasti panarabskeho naroda" - tvrzeni ze palestinci jsou podrobeni jakesi genocide ci ztrate vlasti je nehorazna lez.

To ze se Palestinci a tzv staro-Jordanci rvou mezi sebou v Jordansku jako vztekli psi nema nic spolecneho s Israelem - Arabove se chovaji jako vztekli psi vsude - to jest u Arabu normalni ventilace kmenovych animosit - podivejte se na bordel, ktery Arabove delaji v Syrii a Lybii -Jordansko je proti tomu zlata zeme.......
21. 05. 2011 | 12:41

Yosif K napsal(a):

Duvody proc Arabove prohrali prvni valku s Zidy:
1) Bez britskych dustojniku se arabske oddily chovaly jako dezorganizovane bandy retardovanych blbu - toto jest dani historicky - slo vetsinou o prvni generaci po nomadech.
2)Arabove ustupovali bez velkych kreci - ustupovali "domu" do naruce velkeho panarabskeho naroda, minimalne do naruce sve OPRAVDOVE VKLASTI - uzemi byvaleho syrskeho viyalatu. ZXide nemeli ustipovat kam - 16 km za nimi bylo jen more a v nem "pratelska" nejblizsi pevnina KYPR - kde z nich velka cast prodrepela par let v bristskych koncentracich.
3)Zide bojovali o holy zivot, Arabove bojovali o urazenou pychu ze ztraty muslimske nadvlady. To jsou dosti neporovnatelne cile.

Panarabsky narod doposud nepricetne hysterci ze ztraty cca 0.6% panarabskeho uzemi. Pokud vezmeme jako uzsi narod Araby v syrskem viyalatu (mluvici identickym dialektem arabstiny) - tak prisli asi o 4 % uzemi. Opravdu vazny duvod k hysterii. Zide by ztratou 16 km sirokeho pruhu byvalych pobreznich bazin prisli o vsechno.
21. 05. 2011 | 12:51

Je tu možnost k diskuzi? napsal(a):

SS: „Židovský stát, dvounárodní stát nebo dva státy? Abychom se vyhnuli hře s nulovým součtem, tedy konceptu „buď my, nebo oni“, měli bychom začít debatovat možnost vzniku jednoho dvounárodního státu.“

Jen tak: A co kdybychom začali debatovat o možnosti vzniku dvou dvounárodních států na území mezi Středozemním mořem a Jordánem?

Jeden z nich na tomto území už je: Izrael.
21. 05. 2011 | 14:01

Yosif K napsal(a):

Kdyby se Arabove v Palestine nechpovali jako pogromisticka, teroristicka a islamonacistocka HOVADA ultacujici vse neislamske a kohokoliv kdo se ma lepe nez muslimsky NOMAD, jiz davno by nastalo to - po cem udajne touzi pan Sadi Shanaah - tyo jest na miste britskeho mandatniho uzemi Palestina by byl stat pro vsechny, kde by se lide ruznych etnik respetovali jako ve Svycarsku a kde by se take vsichni mohli mit jako ve Svycarsku. Balforova deklarace nijak nepredepisovala, zda musi byt hlavou statu Zid nebo Arab nebo muslim atd. Balfourova deklarace a pozdejsi mandat Spojenych narodu (ktery doposud nebyl formalne zrusen) pouze stanobvila, ze se Zide mohou do Paletsiny pristehovavat. Coz nakonec byla prax i za otomanu.

To ze se OSN rozhodlo o vytvoreni zidobvskeho statu bylo dano evidentni nesnadnosti souziti Zidu a Arabu z duvodu Arabskych snah Zidy zcela brutalne VYVRAZDIT - ve vzajemne soucinnosti nacistu nemezkych a islamonacistu arabskych.

Za to, ze v Palestine neni jeden stat, kde by obe narodnosti zily jakztakz slusne pohromade muze hlavne terorismus, zaostalost a islamonazismus vlastni velke casti arabske populace.
21. 05. 2011 | 15:38

Yosif K napsal(a):

Idealni mirumilovny panarabsky obcan, ktereho nam v obdovi arabskeho jara popisovali preofi islamofilove pi Hesova a p Sadi Shanaah temer neexistuje.
Na namesti Tahrir kde se egyptske zeny citily tak stastne egyptsky pumpenproletariat pul hodiny znasilnoval a mlatil reeporterku CBS Loganovou. Velka cast egyptskych zen byla za zivot znasilnena, 82% zen v pruzkumu uvedlo ze se opakovane stava obeti fyzickeho sexualniho obtezovani.

Vsechny "arabske revoluce" se zvrhavaji na kmenove a klanove valky.
Jaky bude budouci Palestinsky stat? Budou mu vladnout islamofasiste z Fatahu ci islamonaziste z Hamasu? V kazdem pripade lze cekat, ze s uvolnenim israelske okupace se zacnou palestinci znovu vyvrazdovat navzajem - tak jak je tomu vsude jinde v arabskem svbete, kde neni klid vykoupen darem Allaha z nebes - nekonecnymi zasobami ropy.
22. 05. 2011 | 10:43

Yosif K napsal(a):

Bratrska krestansko-muslimska z Tahriru "idylka" nadsene (a falesne) licena mistnimi islamofily jest asi definitivne v p....i. Muslimove na Tahriru (krome nadsenych planu a valku s Zidy) se masove "znepokojuji" ze je UTISKUJI KRESTANE. Samozrejme, za odpadlictvi od islamu jest urezani hlavy - to je demokraticke - kdyz si ale muslimka vezme krestana, tak je demokraticke zapalit par kostelu a co nejvice krestanu vyvrazdit.

“As Muslims, our sheiks are always telling us to be good to Christians, but we don’t think that is happening on the other side,” said Ibrahim Sakr, 56, a chemistry professor, who asserted that Copts, who make up about 10 percent of the population, still consider themselves “the original” Egyptians because their presence predates Islam.
22. 05. 2011 | 12:31

Yosif K napsal(a):

V pripade Palestiny zadny spor o uzemi s Israelem neexistuje. V pripade projektu "Palestina" je konecnym cilem vyhnani zidu z nynejsiho Israele, tak jak byli Zide vyhnani z temer celeho Blizkeho Vychodu.

Projekt jednoho dvounarodniho statu realiczovatelny je - i kdyz si snad vsichni pamatuji, jak smnadno se rozpadlo dvounarodnostni CSFR a jak krvave se rozpadla Jugoslavie.

Pokud by se Arabove a Zide k sobe chovali vzaejmne tak jako ruzna ertnika nikoliv v Jugoslavii ci CSFR ale jako ve Svycarsku, mohli by mit svycarsky model souziti, kde ruzne narodnosti ziji kde chteji, ale kantony maji velmi vysokou miru autonomie.

K dosazeni tohoto modelu by mohli ucinit prvni kroky Palestinci:
1) meli by se zbavit sveho islamonacistickeho politickeho vedeni
2) meli by pozavirat vrahy a terorsty ze svych rad
3) meli by se omluvit zidum za krvave protizidovske pogromy v minulem stoleti a za atentaty ktere doposud aktivne organisuji
4) meli by zrusit nenaviostnou islamiostickou vychovu ve svych skolach a televizich - alespon vylozene lzive pojeti dejin a rozsirovani narodnostni nenavisti.

K tomu poslednimu je dokonce PA smluvne zavazana - ale s arabskou "lstivosti" na to dlabe. Na pozadavek islamofilni UNRWA aby se Palestinske deti ucily neco o druhe svetove valce PA drze odpovedela, ze "by to podlamnovalo vuli palestinske mladeze k boji" (rozumej vuli k odpornym valecnym zlocinum a terorismu).
22. 05. 2011 | 17:55

Martin Konvička napsal(a):

Veselý: a nemáš na mě JINOU slavnou hlášku, než tu o transportech?
Já na tebe jo, jo a jó... všechno to propalestinské jančení na Britských listech, sprosté urážení žen... a hlavně okřídlenou větu "ZAHALOVÁNÍ ŽENU CHRÁNÍ", na kterou jsi neuměl dovysvětlit, před čím ji vlastně chrání.

Povím ti ještě jeden "Konvičkův výrok" - zapiš si ho za uši.
"Gramotný Evropan, který se na prahu 21. století zatává islámu, je buď hlupák, nebo kariérista, nebo sexistické prase".

A užij si to nevolno... až do dna.
22. 05. 2011 | 22:37

Yosif K napsal(a):

Vitej Palestrino do rodiny civilizovanych narodu ci narodnosti. Plan na mirove souziti muslimskedho i zidovskeho obyvatelstva je EXCELENTNI NAPAD. Specielne pokud by melo jit o souziti civilizovane, mirove a klidne.

Pro naplneni tohoto cile pan Sadi Shanaah by mel zacit agitovat mezi bandami svych pribuznych za prijeti pare miornouckych civilizacnich opatreni:
V boudoucim dvounarodnostnim state neboudou uplatnovany ty casti koranu, hadt a shariatrskeho pravas, ktere svou krutosti a rasismem nepatri do novoveku, a to zejmena:
1)Odpadlictvci od viry nebbude trestano nijak - nikoliv jako hyni urezanim hlavy.
2)Bagatelni prestupky nebudou trestany miomoradne krutymi tresty - napriklad ztrata panenstvi pred snatkem nebude trestana nijak - nikoliv jako nyni urezanim hlavy
3)Prodej pudy zidum nebude trestan nijak - nikoliv jako nyni urezanim hlavy
4)snatek s jinovercem a prfestoupeni na jeho viru nebude trestano nijak - nikoliv jako nyni urezanim hlavy
5)Casti koranu vzbuzujici rasovou ci etnickou nenavist budou prohlaseny za symbolicke, fakticky neplatne. Specielne sury ci hadity podminujici spasu lidstva vyvrazdenim zidu.
6)Utoky na hazenim kamenu a cihel na civilni i vojenske osoby budou trestany jako umyslne poskozovani zdravi ci pokusy o zabiti - tyto budou trestany. Nasilne ciny teroristicked povahy nebudou glorifikovany.
7)Okazale projevy radosti pri vyvrazdovani civilnicvh obyvatel jine narodnosti budou trestany jako jakekoliv jine projevy rasismu ci schvalobvani valecnych zlocinu.
Atd atd.
Pane Sadi Shanaah - vzhuru do prace - vzhuru do polidstovani palestinskych band. A napiste nam zase nekdy nejaky pekny blog o tom, jak polidstovani palestinskych teroristickych band probiha.....
22. 05. 2011 | 23:10

náhled napsal(a):

Stát Izrael je stát dvou národů a dvou náboženství. Úředními jazyky jsou hebrejština a arabština.V Izraeli žijí v jednom státě Židé a Arabové. Kdy Arabové připustí možnost vzniku dalšího státu dvou národů a dvou náboženství na zbylém území mezi Středozemním mořem a Jordánem, kde by podobně jako v Izraeli žili Arabové a Židé? Zatím Arabové ústy pana Mahmuda Abbase říkají: „Izrael musí přijmout arabské uprchlíky po roce 1948, ale stát Palestina bude pro Židy uzavřen." Takhle to asi nepůjde.
25. 05. 2011 | 15:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy