Éra politického islámu je historickou nevyhnutelností

20. 01. 2012 | 11:21
Přečteno 4510 krát
Svobodné volby v Tunisku a Egyptě a o něco méně smysluplné a svobodné volby v Maroku potvrdily převahu politického islámu nad ostatními politickými proudy v arabském světě. Proč nastává éra politického islámu a je nutné se jí obávat?

Předně, není pravda, že islám je ze své podstaty politický a oddělit ho od státu je nemožné, protože je svými pravidly pro běžný život všeobjímající, konkrétní a nezpochybnitelný. Ortodoxní židé nebo křesťané mohou poukázat na stejné atributy halachického nebo kanonického právo. Do jaké míry náboženství prostupuje světskou moc, nezávisí na svatých textech, ale na jejich vyznavačích. Politický islám je moderní fenomén a souvisí s formováním moderního státu a prvních politických masových hnutí, stejně jako s technologickou modernizací a nedávnou historií islámského regionu.

Hlavním zdrojem popularity politického islámu je paradoxně obrovský pocit zklamání. Arabská duše je již dlouhou dobu sužována propastí mezi hrdostí a skutečnými úspěchy, mezi očekáváními a realitou. Největších rozměrů dosahuje tato národní psychóza v Egyptě. V 19. století uvedl Mohamed Ali do země průmyslovou revoluci a vztáhl ruku k osmanskému trůnu. Přes prsty ho klepla evropská intervence, která modernizační proces zastavila. Jeho vnuk Ismail stavěl divadla a promenády a počítal svoji zemi mezi evropské mocnosti, dokud Egypt neobsadili Britové. Experiment s parlamentní demokracií ve 20. letech 20. století skončil masivní korupcí a nedokázal osvobodit zemi od koloniální nadvlády. Charismatický vůdce Násir ve svých projevech popisoval vysněnou zemi, ta reálná ale katastroficky prohrála v šestidenní válce s Izraelem. Prezident Sadat obrátil kurz k Západu a kapitalismu v příslibu prosperity, která se ukázala nakonec lichou pro drtivou část populace. I přes obrovské přírodní bohatství, grandiózní historii a slibné lidské zdroje se Egypt, stejně jako ostatní arabské státy, potácí na dně civilizačního propadu, po kterém jsou roztroušené hračky pořízené za příjmy z ropy nebo Západní pomoci.

A proto v momentu, kdy již byly neúspěšně vyzkoušeny socialismus, kapitalismus, vláda jedné strany, lidové fronty, mnoha stran, liberalismus i nacionalismus, přichází příslib spásy v podobě politického proudu, který se prohlašuje za autentický (tedy nepřevzatý z ciziny), tradicionalistický a přesto progresivní – politického islámu. Je to jediný v arabském kontextu nevyzkoušený model. Kromě toho po dlouhá desetiletí představoval jedinou opozici diktaturám a jeho nositelé jsou uznávanými disidenty ve svých zemích.

Volební úspěchy politického islámu by neměly vzbuzovat strach. Navzdory ideální startovní pozici (dlouholetá historie, výborná organizovanost, vysoký mobilizační potenciál a disidentský status) nezískaly strany reprezentující politický islám nadpoloviční voličskou většinu. Vyjma Egypta. Výsledky voleb v Egyptě přinesly bloku Muslimského bratrstva (zhruba 36% hlasů) a ultrakonzervativním saláfistům (zhruba 25% hlasů) téměř tříčtvrtinovou parlamentní většinu. Ovšem za předpokladu, že tyto dvě uskupení budou politicky spolupracovat. Taková spolupráce není ale vůbec automatická, protože není islamista jako islamista.

V politickém islámu existuje obrovská názorová rozmanitost. I když se Muslimští bratři a saláfisté shodnou na tom, že by se islámské hodnoty a islámské právo (šarija) mělo odrážet v legislativních a společenských normách, nepanuje už žádná shoda na tom, co vlastně islámské právo je a jak moc doslovně by se normy vzniklé v určité době a určitém kontextu měly aplikovat ve 21. století. Neshodnou se na tom nejen oba směry mezi sebou, ale ani v rámci sebe samých. Tyto interpretační rozdíly povedou v nerepresivním prostředí k ještě většímu pluralismu, tříbení a štěpení, které voliče do příštích voleb jistě příliš nepotěší.

I kdyby egyptská legislativa začala vycházet více z islámského práva, neznamená to, že se Egypt vydá cestou Talibánu. Islámského právo by se rozhodně nemělo redukovat na fanatický výklad nejtvrdších trestů (ostatně např. o kamenování jako předepsaném trestu není v Koránu ani slovo). Egyptským voličům spíše imponoval slib politiky založené na islámských hodnotách, jako jsou rovnost, spravedlnost a důstojné zacházení s lidmi než bičování, kamenování nebo sekání rukou. Tvrdých a náhodně distribuovaných trestů si konec konců užili za minulého režimu až dost, což bylo jeden z důvodů, proč takový režim svrhli.

Politický islám v pozici vládní odpovědnosti se již nebude moci skrývat za líbivá hesla a nejasný politický program. Účast na vládě nutně vyústí v pokles jeho oblíbenosti a smaže kouzlo disidentské aury. To není škodolibé přání, ale běžný úkaz demokratického cyklu. Tedy pokud se na další volby dostane. Útěchou může být, že strany hlavního proudu politického islámu opakovaně deklarují akceptování demokratické soutěže a zachování, dokonce prohlubování, občanských a lidských práv v zemi. I kdybychom podezřívali tyto strany z dvojakosti a ze snahy sjednotit islámské země pod novým chalífátem a nastolit tvrdou verzi islámské práva, musíme přenechat konečný soud na obyvatelích daných zemí. Ti dozajista nesvrhli jeden represivní režim, aby ho vzápětí vystřídal další stejně nebo více represivní. Arabští voliči nevolili politický islám, protože jim nabízí odlišnou sadu základních hodnot, než má tzv. Západní svět, ale právě kvůli nim. Jak si s takovým očekáváním poradí politický islám, rozhodne o tom, jak dlouho jeho éra potrvá.

Vyšlo v Hospodářských novinách (19.1.2012)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Politického islamistu si umím představit jen s bombou v igelitce.
20. 01. 2012 | 11:33

JenTak napsal(a):

Politická vláda křesťanské církve v Evropě oslabila s příchodem novověku a posléze vymizela ve vrcholném novověku. Z logiky plyne, že pokud je "Éra politického islámu je historickou nevyhnutelností", pak je Islám za křesťanstvím docela dost zaostalý v čase.
20. 01. 2012 | 11:45

gaia napsal(a):

JenTak

no to je, z historického hledoska asi o 600 let.Srovnejte ukřižování Krista a Příchod Mohameda. Tudíž islám je dnes asi tak někde co bylo křesťanství v období v období Jana Husa
20. 01. 2012 | 11:54

Pompeius Magnus napsal(a):

to gaia:

Ano, umocněno ovšem daleko nenávistnější a krvelačnější mentalitou koránu. V kombinaci s legendární nepracovitostí muslimů je to naprosto lahůdkový koktejl.
20. 01. 2012 | 12:07

gaia napsal(a):

Pompeius Magnus

kdo ví, jak by dnes vypadala Evropa, kdyby husité měli náboje s obohaceným uranem a střely krátkého i dlouhého doletu.

Ale zas na druhou stranu je z historie známo, že v Táboře prý každá žena uměla písmo svaté lépe, než kdejaký biskup, a to tedy nevím, jestli by do těch škol koránu nějakou holku vzali.
20. 01. 2012 | 12:13

Pompeius Magnus napsal(a):

To gaia:

Islám není křesťanství, není to náboženství odpuštění, je to náboženství krve, msty a zabíjení. Rád bych se mýlil, ale i za pět set let zde budou muslimové zabíjet lidi, mrzačit ženy a vyhazovat do vzduchu budovy. Islám se v tolerantní mírumilovné náboženství nevyvine. Není cesty ven. Islám je takový.
20. 01. 2012 | 12:38

CarolusMagnus napsal(a):

Pompeius Magnus
a proto není pro islam v Evropě místo ! Žádnou mešitu v Evropě, a žádné muslimy. (kromě velvyslanců a jejich služebnictva).
20. 01. 2012 | 12:48

gaia napsal(a):

CarolusMagnus

a co chudák ta íránská herečka, co na protest ukázala prso a teď nemůže zpátky do země?
20. 01. 2012 | 13:05

CarolusMagnus napsal(a):

gaio,
ta na muslimku moc nevypadá, že ? A pokud muslimka je, pak asi taková jako je maloměšťák alias štětka katolík.
20. 01. 2012 | 13:11

gaia napsal(a):

CarolusMagnus

no snědá, černé vlasy, z Íránu být může, a tam asi musí být muslimové též všichni,ne?
20. 01. 2012 | 13:14

maňana napsal(a):

zajímavé je,že ač byl v Egyptě jakoli režim,Osmani,Britové postkolonialismus,skorosocialismus,kapitalismus,tak vždy se předestřely světlé zítřky a pak to skončilo v kotrmelcích a vlastně zde nikdy nebylo to, co lze nazvat prosperitou a funkční společností.Jestli nebude ten zásadní problém v islámu a samotných Arabech.Mávat šavlí jo,ale makat ne,plodit hromady dětí i když vědí,že je nejsou schopni uživit?-pánbůh nás opatruj před arabskou mentalitou.Evropa se musí oplotit a vykázat nepřizpůsobivé fanatiky do Afriky a Arábie,tam můžou kázat co chtějí.
20. 01. 2012 | 13:21

Martin Konvička napsal(a):

Již u druhého odstavce bohužel nemohu, než konstatovat, že autor lže.
V dalších příspěvcích to s dovolením zdokumentuji.
Už teď ale podotknu, že těžko brát vážně úvahu, stojící na lživých premisách.
Co s tím?
20. 01. 2012 | 13:23

CarolusMagnus napsal(a):

gaio,
v Iránu je poměrně hodně mladých lidí, jejichž náboženské nadšení se drží ve úzkých mezích a kteří by radši měli západní styl života. Zatím je jich pro revoluci málo, ale jejich počet stoupá. Na druhé straně revoluční gardy,... Takže nezbývá než Irán rozvracet zvenčí internetem a satelitní televizí. A být připraven na vše.
20. 01. 2012 | 13:29

CarolusMagnus napsal(a):

"Arabská duše je již dlouhou dobu sužována propastí mezi hrdostí a skutečnými úspěchy, mezi očekáváními a realitou. "
Tohle je zajímavá věta. Něco takového tu už kdosi psal. O Arabovi, který ráno vstane, probudí ho budík, (dílo nevěřících psů), uvaří kafe na elektrickém vařiči, (dílo nevěřících psů), sedne do auta,(dílo nevěřících psů), v kanceláři zapne klimatizaci (dílo nevěřících psů), a tak dál až do večera. A v pátek mu řekne immám, že je těm nevěřícím psů nadřazen. Ale co by byl bez nich ? V Egyptě by zemřel hlady. bez pšenice nevěřících psů.
Arabové jsou hrdí, a nemají na co. To je jejich problém.
20. 01. 2012 | 13:35

Martin Konvička napsal(a):

Tedy, ten druhý odstavec.
Islám je ze své podstaty politický, protože politik (či přesněji infiltrátor, dobyvatel a diktátor) byl jeho zakladatel.
A ten je pro muslimy vzorem na všechny časy, a muslimská etika i právo nejsou nic jiného než následování zakladatele (stejně jako by křesťanská etika měla být následováním Ježíše Krista, Imitatio Dei).
Stejně tak není pravda, že politický islám je (až) moderní fenomén. Politickým islámem byla Mohammedova vláda v Medíně, stejně jako džihád vedený prvními (právověrnými) chalífy. Politický islám bylo i uspořádání chalifátu, i systém vládnutí v muslimské Andalusii, i systém správy Osmánské a Mughlaské říše v jejím vrcholném období, i chilafátské hnutí v Indii, z něhož vedla cesta k rozdělení země podle konfesních hranic ...

Autor to samozřejmě všechno ví, nemůže to nevědět. Normálně nás tady lakuje. Jeho věc, ale měly by to vzít v potaz všechny ty instituce, pro které pracuje. Například Strana zelených, jejímž je zahraničním expertem...

Z pochybných premis nelze dospět ke správným závěrům, nebo jen vzácně.
20. 01. 2012 | 13:36

CarolusMagnus napsal(a):

Pane Konvičko,
máte pravdu. K tomu není co dodat.
20. 01. 2012 | 13:40

voroshilov napsal(a):

Era politickeho islamu?Bozinku,takovy vyraz slysim poprve,budeme tomu rikat islamismus,ne to asi era nabozenskeho islamu,tak allachismus,mogametismus,mochameddismus,talmudismus,Sadishanaahismus?
Magnus:
Ale,bez,nekam,tribune!Polozime radeji otazku co je horsi sionismus nebo nacismus?
Konsul treba rekne ze to jsou dve ruzne veci:sionismus je nabozenska ideologie,nacismus je puvodne narodni socialismus.
S tim muzeme souhlasit,fasismus nese pro nas zaporny smysl a ukazuje priklad fiaska celeho Reichu kvuli te ideologii,ze zacatku to bylo jinak.Tesne spojeni strany,lidu,vudce a cirkve-to je zaklady nacismu.Potom to bylo jinak.
Prokazani zidovske nadrazenosti vyvoleneho naroda jak v nacionalisteckem tak i v nabozenskem smeru predstavuji hypertrofovany druh nacismu.Sioniste otevrene mluvi o tom ze chteji vladnout podrizenym narodum a celemu svetu,mezi sebou to ani neskryvaji.Samozrejme ze nejaky Mojše z Odessy se nestara o vladu nad svetem ale v USA a Zapadni Europe to zacina nabirat nezdrave rozmery.
Nekdo muze rict ze chvalim politicky islam,ale tak to neni.Zkuste pokecat s ortodoksnim zidem,ten vam urcite vzdy pripomene holokaust a rekne ze Jeruzalem je nejsvetejsi mesto na svete jako ze Hospodin ustanovil...No dovolte,a co svetovy monoteismmus?Jeruzalem je treti posvatne mesto islamu po Mekke a Medine,stejne jako centrum krestanu co veri Kristu(po Vatikanu).Proroci jsou vsem spolecne,ale zidy neuznavaji Jezise.Proc vsichni vzdelane lidi respektuji cizi viru a oni ne?
20. 01. 2012 | 13:43

honolulu napsal(a):

Islam nema v krestanskych zemich co delat. Ven s nim ! ! !
Vsichni ti koranove, alachove a mochamedove patri vystrcit ven z Evropy a Ameriky.
Vsechny zradne cernoprdelaky, kteri hlasaji toleranci k terroristum deportovat do Egypta.
nick honolulu provolava - pochvalen bud Jezis Kristus !
20. 01. 2012 | 14:06

Martin Konvička napsal(a):

CarolusMagnus, autor

Třetí odstavec, ten o "obrovském zklamání" je - na rozdíl od toho o politickém islámu - docela v pořádku.
Vládnoucí třídy v Egyptě (ale i Sýrii, Sýrii, ...) skutečně vyzkoušely snad úplně všechno. A skutečně byly objektem neustálých západních intervencí, které donekonečna zašmodrchávaly situaci, přinejmenším v tom smyslu, že se neustále bylo na co vymlouvat.

Jenže hernajz - byl snad Egypt s okolím jediná země, kam pořád někdo intervenoval? Západ, ale třeba i Čína, si zhruba ve stejném století procházeli srovnatelnými pekly, které si navíc dělali sami. Kdo nutil Egypťany každých dvacet let zdvojnásobovat populaci, čímž zcela přestřelili ekologické možnosti své země, kdo je nutil NEbudovat základnu ve vědě, vzdělání, komunální hygieně a podobně? Nakonec, kdo je nutil přijímát bizarní "-ismy" z jiných zemí, včetně původem arabského salafismu, a nepřijít s něčím novým, jejich situaci vhodnějším?
Žeby západ? To je, přinejmenším od 60. let, absurdní tvrzení...
20. 01. 2012 | 14:08

Martin Rynes napsal(a):

to M. Konvicka

pravdepodobne jste nepochopil co je politicky Islam. je pravda ze chalifove, osmani apod. odvozovali svoji legitimitu take od toho ze vladli (alespon teoreticky) v souladu s Islamem, ale bylo to stejne jako u nas ''kralove z bozi vule'' kteri taky jiste nepredstavovali politicke krestanstvi presto ze na jeho hodnotach staveli sva imperia. politicky Islam je Islam jako ideologie, soubor poucek jak ma stat vypadat. a to je moderni fenomen. co se tyka politicnosti a ''praveho'' charakteru Islamu nebo jeho zakladatele tak na to se nazory ruzni, i mezi muslimy. nabozenstvi totiz nepatri do sfery fakt ale do sfery interpretaci, a interpretaci ma kazdy uplne jinou.
takze autor nikoho nelakuje ale ma proste vic nacteno.
20. 01. 2012 | 14:09

Poradce napsal(a):

"v USA a Zapadni Europe to zacina nabirat nezdrave rozmery."
Autore, tak co smrdíš tady ? Běž dělat pořádek tam !
20. 01. 2012 | 14:14

Martin Konvička napsal(a):

Z dalšího už jen pár perel.

"Volební úspěchy politického islámu by neměly vzbuzovat strach."
> Toť otázka. Strach jistě nemusí vzbuzovat to, že Egypt přijde o příjmy z turismu, možná i zahraničních investic. Jak si kdo ustele... Na místě ale jsou obavy, že režim bude pro následný marasmus hledat obětní beránky, ať už doma (koptové, liberální Egypťané), nebo v zahraničí (Izrael).

"...spolupráce [mezi islámisty] není ale vůbec automatická, protože není islamista jako islamista..."
Takže podle autora jsou jedinou nadějí rozbroje v islámistických jejich řadách. Rozbroje nesporně existují, ale to uvnitř každé diktatury. Jen krachující impéria doufají v rozbroje svých odpůrců...

"V politickém islámu existuje obrovská názorová rozmanitost... atd."
Trpaná mantra. Který z těch "rozmanitých názorů" uznává rovnoprávnost muslimů s nemuslimy, který respektuje svobodnou kritiku, ve kterém není žena rovna polovině muže? TO jsou podstatné otázky, o nichž autor cudně mlčí.

"... [rozdíly] povedou v nerepresivním prostředí k ještě většímu pluralismu, tříbení a štěpení, které voliče do příštích voleb jistě příliš nepotěší..."
Jak přesně vypadá nerepresívní prostředí ... pod vládou islámských stran?

"(ostatně např. o kamenování jako předepsaném trestu není v Koránu ani slovo)"
Polopravda je horší než lež: pramenem šárie není "jen" korán, ale korán, sunna a síra. Autor to ví.
20. 01. 2012 | 14:20

Martin Konvička napsal(a):

Martin Rynes:
Jistěže chápu, co je "politický islám".

Novinkou proti islámu třeba osmánskému je důraz na revoluční aktivitu zdola. Chalífa nebo Mughal vládli "z boží vůle", ale zbytku věřícím po tom bylo houby, protože poslušnost nadřízeným patří k islámu stejně, jako brainwash od dětství nebo zotročení žen.
Ke vzniku "politického islámu" bylo třeba dojít k přesvědčení, že vládcové "z boží vůle" nevládnou, že vládnou v rozporu s islámem a je na samotných věřících, aby zjednali nápravu.

Jenže to srovnejte s Mohammedem: On také nevládl, on se k vládě musel dostat, on byl ten revolucionář proti vládnoucím třídám své doby. V tomto smyslu není na ideologie Bratrstva a spol. nic nového, je to skutečně návrat - ta dlouho očekávaná islámská reformace.
20. 01. 2012 | 14:29

Martin Konvička napsal(a):

No a závěr článku - ostuda těch tří universit, kde "autor studoval".

Proč?
Když v Německu president Hindenburg podpořil sestavením vlády Hitlera, politici staré školy do jednoho věřili, že "účast na vládě [zbaví nacisty] oblíbenosti", že je zcivilizuje. Totéž si mimochodem mysleli mnozí předúnoroví demokraté o československých komunistech...
A všechny diktatury, co svě světem stojí, vždy slibovaly "akceptování demokratické soutěže a zachování občanských a lidských práv ..." (nebo dobové varianty téhož).
A nidky žádní obyvatelé "nesvrhli jeden represivní režim, aby ho vzápětí vystřídal další stejně nebo více represivní" - akorát se to mnohokrát stalo, příkladem budiž Čína, a Rusko, a kdejaká africká země, a aktuálně Irán.

Takže na další volby se nejspíš nedostane.
Muslimští bratři a "salafisté" čekali 80 let, než se v Egyptě dostali k moci.
Autora šlechtí, že to "Pokud" připouští.
20. 01. 2012 | 14:41

CarolusMagnus napsal(a):

Martin Konvička
ano, největším problémem je (nejen) pro Egypt příšerné přelidnění. S tím ale nikdo nehne, nejméně islámské strany.
obrovská názorová rozmanitost - leda tak suniti x šiíti. Ale všichni muslimové se v boji proti nám shodnou. Ve vztahu k ženám se shodnou taky.
20. 01. 2012 | 14:43

ghándí napsal(a):

v egyptě je velice rozšířené mrzačení žen ženskou obřízkou. ty lidi jsou prostě nemocní psychopati. to je uplně jedno, jakej tam budou mít systém. to už asi přešlo do genů.
20. 01. 2012 | 14:44

Pavel Skeptik napsal(a):

Jakýkoliv islám je nebezpečí pro Západ! To, že jeden muslimský intelektuál žijící v Evropě píše polemiky ještě nic neznamená! Islám sám o sobě je politický systém!
20. 01. 2012 | 14:44

Martin Rynes napsal(a):

to M. Konvicka

je radost kdyz tady taky debatuje nekdo kdo trochu neco vi. bohuzel ale musim nesouhlasit s vasim hodnoceni islamu jako stadniho a zotrocujiciho nabozensvi. Myslim ze v historii je na tom stjne jako treba krestanstvi nebo i zidovstvi v obou rovinach.
Je pravda ze etos vsech techto hnuti je navrat k originalnimu islamu tak jako byl za mohameda. jenze uz neexistuje shoda jaky byl.
20. 01. 2012 | 14:46

Martin Konvička napsal(a):

ghándí:
Šílené je, že to praktikují i koptové (nemám-li chybné informace). Jenže s těmi by snad bylo lze pracovat.

Do "genů" islám nepochybně přechází, popsaný mechanismus se jmenuje "Baldwinův efekt". Zrychluje se to konsangvinitou (párováním mezi příbuznými) - no a tam na tom Egypt zatím není tak špatně, relativně vzato...

http://www.consang.net/images/0/0e/Globalcolorsmall.jpg
20. 01. 2012 | 14:47

Martin Konvička napsal(a):

Pavel Skeptik:
Ten intelektuál nepíše polemiky, ale vypouští mlhu. V hantýrce tajných služeb se jeho funkci říká "krtek".

Martin Rynes
"Myslim ze v historii je na tom stjne jako treba krestanstvi nebo i zidovstvi v obou rovinach"
- jenže tady nejde o historii, ale o žhavou současnost.

"navrat k originalnimu islamu tak jako byl za mohameda. jenze uz neexistuje shoda jaky byl."
- běžte do toho Egypta, a povídejte si tam o té neexistující shodě s chlapama na ulici. Vypořádejte si světské záležitosti, před tou cestou.
20. 01. 2012 | 14:49

Martin Rynes napsal(a):

to ghandi

zenska obrizka je rozsirena i mezi egyptskymy krestany. jedna se o tradici ktera saha pravdepodobne az do starehe egypta. Muslimsky officialni nazor je nejednotny. myslim ze nekdy v devadesatych letech existovala polemika mezi rektorem al Azharu a Egyptskym muftim jestli je zenska obrizka islamsa. vysledek byla remiza a egypt otevrel (mozna ze uz je zase zrusil-to nevim) alespon kliniky kde to slo udelat aspon bezpecne.
20. 01. 2012 | 14:51

CarolusMagnus napsal(a):

Martin Konvička,
Díky za link, jak je vidět, nejhůře jsou na tom islámské země. U nás máme tento problém taky, u cikánského etnika.
20. 01. 2012 | 14:53

Martin Rynes napsal(a):

to konvicka
nejde o historii ale o soucasnost. uplne souhlasim. ale tak proc se furt bavi lidi o tom jakej byl mohamed apod. Ja sam se puvodne reagoval na vas prispevek kde ste mluvil o politickem v islamu v souvislisti s minulymi Muslimskymi vladami (andalusie, chalifove,osmani, apod.) . Myslim ze je veliky problem ze vetsina lidi kouka na dnesni islamsky sve prizmatem toho co vi o historii. navic kdyz to vi vetsinou spatne (to nemyslim vas ale vseobecne).
20. 01. 2012 | 14:54

Martin Rynes napsal(a):

jeste dodatek ke konvickovi

stravil jsem na na blizskem vychode hodne casu a proto vim ze shoda neexistuje.
20. 01. 2012 | 14:56

voroshilov napsal(a):

Rozmanitost a rozstepeni islamu samozrejme existuji,sunite a siite se nenavidi navzajem,este existuji salaite,vachabite,tam bych pripsal i koptske krestany,protoze krom nazvu nic s tradicnim krestanstvim nemaji,dost tezko najdou spolecnou rec Saudity a Turci,o Kosovskych Albancich ani nemluvim...A Iran sice je islamsky stat ale persky,Arabove je nemaji radi...Zkratka vsechno jak u krestanu.
20. 01. 2012 | 14:56

Martin Konvička napsal(a):

Martin Rynes:

Mohammed JE základ. Oni ho milují, obdivují, napodobují, neustále se k němu vztahují. Zároveň jsou na něj neuvěřitelně nedůtkliví, a to i ti takzvaně "umírnmění". Nelze mít islám bez Mohammeda, jako nemůžeš mít křesťanství bez Džízuse. Bagatelizováním Mohammeda vlastně dáváte najevo, že jste s žádným muslimem nikdy nemluvil - o tom nejpodstatnějším, tj. Mohammedovi.
20. 01. 2012 | 14:58

Martin Konvička napsal(a):

voroshilov:
Nebo komunistů. Byl komunismus snesitelnější, protože Stalin nesnášel Trotského, nebo Živkov Tita?
20. 01. 2012 | 14:59

Martin Rynes napsal(a):

to konvicka

ja vim co znamena mohamed pro muslimy ale chtel sem rict ze mnohem dulezitejsi nez jak to bylo za nej doopravdy tenkrat je dulezitejsi jak je vniman DNES. asi sem to nenapsal dost jasne. tzn. ne se bavit o tom jestli byl politik. revolucionar nebo co ale jak ho vnimaji lide dnes. ono se to totiz vyvyji stejne jako ceske vnimani zsky nebo krestanu jezise.
20. 01. 2012 | 15:01

jogín napsal(a):

V článku je zanedbán překotný populační růst, který je bez diskuze islámem ovlivněn. A jeho důsledek na hospodářskou situaci. Při průměru 5 dětí na jednu ženu není možné dosáhnout růst ekonomiky který by dokázal sbližovat materiální úroveň islámských a vyspělých zemí. Nástup demokracie to neovlivní, islámské země se budou propadat, jejich agresivita bude vzrůstat a k velkým konfliktům dojde.
20. 01. 2012 | 15:07

Pepa Řepa napsal(a):

S tímto blogem nemám takový problém, když uvážím serii neuvěřitelný agitek, kterými autor zásoboval v minulosti media a snažil se vyvolat dojem, že arabské jaro je bojem za západní demokracii.
Nyní, po roce, to- na první pohled -vypadá, že i aktivistovi došlo, že se arabský svět rozhodl pro islamismus.
Pozoruhodné je, že autor nemá sebemenší zbytek studu, aby napsal: mýlil jsem se, zatajoval negativa a deformoval realitu událostí.

Otázkou je, zda po volbách v Egyptě měl autor jinou možnost. Neměl, islamisté získali přes 70%. Kdo má v Evropě tak silný mandát?
Nalejvárna o touze po demokracii většiny populace by by byla už k smíchu, snaží se zachovat si tvář.

Obávám se, že nastane-historicky nevyhnutelná:-))))- éra přesvědčování dua S+H, že islamisté , ať již z Núr nebo Ikhwanu, jsou vlastně fajn kluci, umírnění, bradatí mírumilovní braši a že vlastně za výsledky voleb může Napoleon.

Islám byl vždy politický, o tom jsou napsány hory knih mnohem kvalitnějších autorů. To nehodlám -vzhledem ke kvalitě tohoto článku-rozebírat.Jen si opět dovoluji podotknou, že je smutné, když protiváhu aktivistickým článkům musí dělat diskutéři.

Éra politického islámu je-nyní- historickou nevyhnutelností?
Asi ano.V arabském světě. Mnozí ovšem tvrdí, že i v Evropě.
Tady bych zmínil poslední výroční zprávu belgické bezpečnostní služby vybízející belgickou vládu, aby už zasáhla proti aktivitám lidí kolem Abú Imrána, která veřejně prohlašuje, že islám přišel do Belgie, aby si podmanil a komu se to nelíbí, ať se odsťěhuje. Situce se radikalizuje i tam, vliv sílí.

V arabském světě mají na to islamisté právo, drtivě vyhráli.Ale ani islamisté nedokáží nasytit prázdná bříška přemnožené populaci v zemi, která může nabídnout jen Suez a turistiku.
Co bude dál je otázka.

Domnívám se se, že to bude stejné jako bylo v minulosti.
Alláhu Akbar! Hurá na Žida.
20. 01. 2012 | 15:08

voroshilov napsal(a):

Martin Konvicka:
U komunistu to nezacalo tim ze Stalin nesnasel Trockeho nebo se pohadal s Titem,revoluce pozira sve deti to rekl nejaky klasik po tom co Revolucni konvent nejprve poslal na gilotinu krale a jeho cuzu,potom Robespier poslal na gilotinu Marata sveho soudruha,nakonec tam skoncil sam,vladu prevzal Bonapart ktery se prohlasil za cisare a zemrel ve vyhnanstvi...
20. 01. 2012 | 15:21

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k sázce na rozbroje mezi místními.
To je vždy riskantní záležitost, která se-většinou-neobejde bez občanské války, potoků krve, destabilizace a hospodářského úpadku země, kmenového podřezávání jedněch druhými a možností války se sousedy.
To se potvrzuje v Iráku po odchodu vojsk, potvrdilo v Libyi, částečně i v Egyptě a zřejmě potvrdí v dohledné době i v Syrii.

Urputnost aktivistů a potřeba užitečných idiotů naslouchat orientálním pohádkám je ovšem obdivuhodná.

Rozesmál mně fotograf Kratochvíl, na kterém požadovala media fotky, jak iráčané vítají americké vojáky.
Ale on je nikdo nevítal, namítal fotograf. Tak si poraďte, chceme fotku, byla odpověď.
Tak se "vyrobila".

Stejnou historkou-v opačném gardu- mohu posloužit z Izraele, když začala intifáda. S jedním Norem z norské TV se šlo za Arabem, který má za Damašskou branou malou cestovku a jelo se do Hebronu. Puberťáci začali házet šutry, vojáci, kteří tam byli furt, znuděně střílet gumou do vzduchu, Nor byl štěstím bez sebe.
Arab vyplatil kluky a jelo se domů.
Jo, ten Arab tam je dosud. Za měsíc k němu zajdu na šáj.

Nebaštěte všechno-mamlasové-a zvedněte zadek, přijďte pobejt.
:-))))
20. 01. 2012 | 15:33

ghándí napsal(a):

martin rynes,
škoda, že tam nezavedli tradici vyklešťování. tu bych jim doporučil.
20. 01. 2012 | 15:51

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa:

Jenže autor, jehož vývoj v posledním roce jste trefně vystihl, to nedělá proto, že by byl naivní nebo hloupý.

Jeho propagandistické texty, stejně jako řada dalších aktivit ("zahraniční expert Zelených", "analytické centrum Glopolis", "centrum česko-arabského dialogu "Insaan") naopak ukazují aktivismus velmi promyšlený, byť to občas, kvůli otravným diskutujícím, nevychází, jak má.
A tady už přestává legrace, a je třeba se ptát: Cui bono?

Kdo má zájem, aby ti "bradatí braši" byli představováni jako takoví exotičtější skautíci? Je to zájmem autora, nebo exotických skautíků, nebo autor JE exotickým skautíkem?
To už ale není otázka na mě - spíš na B.I.S. a podobné instituce.
20. 01. 2012 | 16:18

Anastazie Králová napsal(a):

Ad autor
VEgyptě na zájezdu do Karnaku nás provázel mladý muž-Arab-zřejmě ženatý /měl snubní prstýnek /.Hovořil roztomilou češtinou,kterou vystudoval v Hurghadě/to mi sdělil na dotaz /.
Již cvestou tam byl mírně podivínský,neboť projevoval větší nadšení pro mešitu ze 17.století a považoval za zcela normální,že další mešita je uprostřed staroegytrsakého chrámu.
Ale úplně nejvíce mne šokoval,když nadšeně vyprávěl o islámu/s prominutím "jako nadržený "/.To nejhlavnější na islámu dle něho bylo,že muslim může mít s dovolením vedoucího obce až 4 ženy a dále cituji "Jedne může může porodit 20 Dětí / některý rok může mít i dvě/ za život,a když jsou třeba 2 bratři ,tak ze 2 bratrů může vzniknout vesnice o 160 lidech."
Když mluvil o ženách a rození dětí,mluvil o nich způsobem,jakým za socialismu bylo refrováno o rozšiřování chovu dojni /teď se takovým tématům asi věnují jen na zemědělských školách /.

Pamětlivi přiruček o tom,že s muslimem se nikdy nesmí diskutovat o víře,celý autobusa mlčel.
I já jsem potlčila otázku,jak chtějí 2 muži uživit 16O dětí.

Kdyby to nebyla hrůza,bylo by to směšné.Ale hrůza je,když i tito
vzdělaní muži tak horují pro islám /a především ty 4 ženy po
20 dětech.

Kolik žen a dětí plánuje autor míti?
20. 01. 2012 | 16:27

Martin Konvička napsal(a):

Anastazie:

"Pamětlivi přiruček o tom,že s muslimem se nikdy nesmí diskutovat o víře..."

To se opravdu v nějakých průvodcích píše?
Staví to do zajímavého světla - všechny ty žvásty o "dialogu", jak se jimi rádi ohánějí Halík, Kropáček, Ostřanský & comp.

Vlastně by mě zajímalo, o čem teda tahle intošidla diskutují během svých stáží na Al Aznar.
Žeby o chovu dojnic?
20. 01. 2012 | 16:32

J.Formánek napsal(a):

Co věta, to deb.lita. To je pro kritického ducha zcela neprůstřelné. Ten člověk snad nikdy nežil a nebyl v Evropě nebo arabskkém světě. To je extrém nebo zázrak.
20. 01. 2012 | 16:32

ghándí napsal(a):

králová,
proč by si měl arab lámat hlavu s uživením rodiny? peníze jim přece posílají američani. je to taková usmiřovací dávka, aby od nich měli pokoj. do egytpa jdou každoročně miliardy dolarů.
20. 01. 2012 | 16:33

Yosif K napsal(a):

Dovoluji si citovat autora:
"Ti (Arabove) dozajista nesvrhli jeden represivní režim, aby ho vzápětí vystřídal další stejně nebo více represivní."

Ha - rpoblem je zew se to v dejinach jiz mnohokrat stalo a ze v islamskych zemich je to diky zpatecnictvi islamu odveky "modus operandi". Islamske rezimy maji diky zpetrifikovanemu koranu tendenci kracet od spatneho k jete horsimu. ZATIM to byl vzdy prirozeny pohyb vsech rezimu ve vsech islamskych zemich.

Cim se lisi dnesni arabske jaro od nadseni muslimu nad vyhnanim Turku, nad vyhnanim Britu, nad vyhnanim Francouzu, nad vyhnanim egyptskeho krale, nad zabitim irackeho krale nad vyhanim "zleho shaha", nejnoveji nad sesazenim Mubaraka a svrzenim Gadaffiho? A za chvili mozna divosskym radostnym tancem nad zabitym Basharem Assadem?
Histrorricky podobny vyvoj od horsiho k jeste horsimu - od nabozenske tolerance k absolutni intoleranci a SEBEZNICUJICIMU FANATISMU - byl zcela jasny i v cordobskem chalifatu a indicke risi islamskych mogulu.
Po kratkem vzepeti nadseni vzdycky muslimske zeme upadly do marasmu rasismu, xenofobie, korupce a teroru mnohdy horsiho nez za predchoziho rezimu. Co je noveho zazracneho a automaticky demokratickeho na nynejsim "arabskem jaru"?

Nejpopularnejsim clovekem v Egypte je domenstrabnt, ktery se jako pavian dne 20.srpna 2011 vysplhal na strechu israelskeho velvyslanectvi a serval istraleskou vlajku a od te doby se zivi vriskanim v TV ze byl ochoten zemrit jen aby israelskou vlajku znicil. To jaqsne ukazuje, k jake "dustojnosti a rovnosti" cela egyptska spolecnost kraci. Tento psychotik je tam bezkonkurencne nejpopularnejsi clovek, oslavovany tiskem a televizi.
One of the demonstrators, Ahmad al-Shahat, was so furious that he ripped down Israel’s national flag from where it flew above the embassy — a feat which required scaling up the side of the 13-story apartment building that houses the embassy on its top floor.
The 23-year-old “Flagman,” as he is now referred to in the local media, instantly gained celebrity status and was even rewarded with an apartment and a new job by his regional governor, according to newspapers.
“I did it to please millions of Egyptians and Arabs,” al-Shahat told reporters at a press conference last month.
Vlada sirokych mas v Egypte se pomalu ale jiste zvrhava ve vladu islamistickych fanatiku. Dav chce zabit israelskeho velvyslance - nechte dav zabit israelskeho velvyslance - kdyz uz ten dav neumime nakrmit obilim, ze ano..............
20. 01. 2012 | 16:36

Yosif K napsal(a):

Dalsim "nadejnym" znakem vyvoje v Egypte je, jak "odborari odborari" zurive bojuji za vyhnani kapitalistu a znovuznarodneni textilnich fabrik (pripad popisovany v globalpost se tykal nejakeho indonesana) a pak bezradne cumi na ztichlou fabriku, protoze ji samozrejme "odborari" neumi ridit.
No hlavne ze se inteligenti umi nabourat do ciziho velvyslanectvi - timto se jiste da skvele zivit..... ....specielne pokud planuji 80 deti na jednoho chlapa.......
20. 01. 2012 | 16:46

Jiří Barták napsal(a):

Ech pane autore, to je pěkně prosím blbost. Politický islám vládne už nějaký ten pátek např. v Gaze, představitelem jiné větve téhož shnilého stromu je v Aghanistánu bývalé (a budoucí) vládní hnutí Talibán, náboženství má extrémní vliv v nejvýznamnější sunnitské (Saudská Arábie) i šíitské (Írán) zemi... Vlastně neexistuje stát s významnou muslimskou komunitou, který by byl dlouhodobě demokratický, svobodný a sekulární (dokonce ani Turecko, kde právě probíjá rychlá reislamizace ne). Ad Egypt: ale kdeže. Teď už se hraje jen o to, jak moc zrůdně se bude šaríia aplikovat (např. rozpory mezi Stalinem a Trockým byste sotva mohl považovat za pluralitní demokratickou soutěž).
20. 01. 2012 | 16:48

Yosif K napsal(a):

a jestre k tomu "suzovani se hrdosti" - je logicke byt hrdy na spatne tradice a spatne veci? Jak z toho ven? Z hrdosti na nabozenstvi, ktere prikazuje zabijet jinoverce "skryvajici se za stromy a skryvajici se za kameny"? Jak se toho zase nedavno chytil hlavni palestinsky mufti?

Pravda je ze koran neprikazuje vyslovne kamenovani atd. Haditha ncicmene nabada k zabijeni zidu. Kamenovani je zase nedelitelnou soucasti shariatskeho prava - ktere je jiz v Egypte (a ve vsech muslimnskych statech) "hlavnim zdrojem prava".
20. 01. 2012 | 16:53

hovorka11 napsal(a):

Anastazie Králová:
Rození dětí považuje za zaslužné i křesťanství.
To, co vidíte jako hrůzu já nevidím vůbec tak hrozně, jako cílené potlačování porodnosti v Evropských zemích a plánované přistěhovalectví, kterým se pak chlubí ČR.
Destrukci naší cuivilizace tak nevyvolává islámský fanatik, ale evropský fanatický neoliberál, který dává větší prostor hájení homosexuálů a lesbiček než rodině. Kdo si chce pořídit u nás děti, tak ten musí zaplatit tomu, který děti nikdy mít nebude a že vymíráme je snad největší doklad totálního primitivizmu a zaostalosti. To nemá nic s penězma společného.
20. 01. 2012 | 16:57

hovorka11 napsal(a):

Anastazie Králová:
Pokud jste si nevšimla, tak v Egyptě mají snad všichni lidé velmi kladný vztah k dětem (i evropským). Proto nás průvodkyně upozorňovala, že ti arabové nejsou teplouši, ale že ten úsměv a podlézání dětem" je projev jejich úctě a touze mít rodinu a hodně dětí (u nás spolehlivě vymýceno).
20. 01. 2012 | 17:01

ghándí napsal(a):

muslimum v jakemkoliv pokroku brání to, na co jsou nejvíce hrdí - islám. neuvědomují si to, nejsou to ani schopní pochopit a proto pokroku nikdy nedosáhnou. a furt budou obvinovat západ a izrael, jak jim hrozně ubližujou. turecko dosahlo určiteho rozmachu, protože tátaturek oddělil islám od státu a založil sekulární stát. to ale bude velice rychle zapomenuto a turecko se zase vrátí do bažin. politická islamizace turecka je nezadržitelný fakt a vládě šarijí už brání jenom armáda.
20. 01. 2012 | 17:02

Martin Konvička napsal(a):

hovorka11:

S tím, že destrukci Západu vyvolává "fanatický neoliberál", máte pravdu.
Nemáte pravdu s těmi homouši a lesbindami. Nebo co byste po nich chtěl - aby vstoupili do klášterů, nebo, nedej šajtán, do heterosexuálních manželství?

No a začátek, "co vidíte jako hrůzu já nevidím vůbec tak hrozně", máte úplně špatně. UVAŽUJTE - populace Egypta se v posledním století zdvojnásobuje každých 20 let. Viz odkaz. Při takovém růstu by nás dnes v ČR bylo ca 100 milionů.
Ne, něměli bychom problém s vymíráním ... pouze bychom si, stejně jako ti Egypťani, řezali hlavy ...
20. 01. 2012 | 17:07

Martin Konvička napsal(a):

hovorka11

Ten odkaz:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Egypt_demography.png/250px-Egypt_demography.png
20. 01. 2012 | 17:09

Martin Konvička napsal(a):

hovorka11:

Jenže ten "arabský vztah k dětem" [ve skutečnosti muslimský, to je teď jedno] je pěkná lež a kašírka, jako ostatně celý islám.

Jde tam jen o počty.
Do sedmi let mají relativní volnost, od sedmi začne drezůra. Chlapečci jsou drezůrováni v panovačnosti a "hrdosti" (a strachu z alláha), holčičky pak v poddajnosti (a strachu z alláha). Dětské pokoje, hračky či dětské knížky jsou VELMI výjimečné - nějaké rozvíjení osobnosti, zájmy, koníčky atd. nepřipadají v úvahu (teď mluvím o středních a vyšších třídách). O chování k dětem v maddrasách jste jistě slyšel, o epidemickém znásilňování chlapečků (dokud jim nerostou vousy, nejsou dle sunny "muži") zajisté taky.
A ovšem, úplně největší projev té lásky je "právo" otce zabít potomka, jakéhokoli pohlaví, který se prohřeší proti rodinné cti či ummě, což je víceméně totéž. A to až do dospělosti.
Skutečně láááááááááááááska...
20. 01. 2012 | 17:19

Anastazie Králová napsal(a):

Ad hovorka 11

Já vůbec neříkám,že naše civilizace /myslím západní,euroamerickou-i pravoslaví možno zahrnout,i tam klesá púorodnost,je vzorem /to jsem psala v jiné diskusi.

Ale myslím si,že zde má být určitá regulace-a kým jiným,než třeba imámem nebo i knězem,který vidí ženu vysílenou opakovanými porody a péčí o řadu dětí-pokud neuznává antikoncepci,určitou zdrženlivostí /což vůbec neznamená,že chci
tyto názory propagovat.
Po staletí a v mnoha kulturách-té křes´tanské zvláště-byla symbolem mateřství Madona /většinou krásná mladá žena držící v náručí baculaté dítě. A já si pro žádnou matku na světě nedokážu představit horší situaci než tu,že nemá dát co jíst sváým dětem .

Nejsme zvířata-říkáme si homo sapiens a tak bychom se měli i rozvážně chovat-i v tom rozmnožování.
20. 01. 2012 | 17:28

buldatra napsal(a):

Zdá se, že autor pomalu přechází z původního arabsky jarního nadšení k zimnímu doufání.
Obávám se, aby se to do letošního jara nepřeměnilo v zoufání, což jeví se jako silně pravděpodobné.
U nás na vesnici tomu říkáme sešup.
Nebo také střet s realitou.
Popřípadě návrat na zem.
20. 01. 2012 | 17:46

jin napsal(a):

Hnedle bych začal věřit,že ti fanatici,kteří jsou schopni se opásat trhavinou a odpálit ,jsou holubiččí povahy.Většina je jednou nohou ve středověku a chápe svět jen přes Mohamedovo učení a když třeba i někdo z nich neni dost věřící,tak ho ti fanatici klidně podříznou!Na to mají i svou policii.Nesmíme spoléhat na to,že se jim rozsvítí a musíme si je držet co nejvíc od těla !!!
20. 01. 2012 | 18:37

hovorka11 napsal(a):

Anastazie Králová:
Začátkem minulého století byla porodnost v ČR taky vysoká obvzlášť v chudých oblastech (běžně 7 dětí). Myslím, že to regulují více přírodní zákony, které nejenom v pohádkách dávají chudým více dětí než bohatým. Proto je potřeba místo bombardování vzdělávat a pomáhat a u nás naopak podporovat porodnost.
20. 01. 2012 | 19:20

Občan napsal(a):

To Anastázie Králová:

Vyzývat trovna ŽENU ke zdrženlivosti je od kněze i imáma poněkud pokrytecké, nemyslíte?
Protože jak monoteistická, tak i řada polyteistických náboženství považuje ženu za zcela podřízenou muži a tedy i jeho choutkám.
20. 01. 2012 | 22:52

Michal Poláček napsal(a):

JenTak: Mýlíte se. Politické křesťanství se velice konkrétně v Evropě projevilo v rámci klerofašistických režimů. Asi nejsilněji byli tito lidé zastoupeni ve Slovensku, Chorvatsku a Rumunsku.

Muslimské země nezaostávají o 700 let, ale jen o 70 ;-)
21. 01. 2012 | 01:38

Pepa Řepa napsal(a):

Hovorko
děti já rád. I jejich výrobu, jak je to s rozením nevím, nemohu sloužit, zkuste nějakou ženu, třeba maloměšťáka.
Nebo zkuste zajít před mešitu a prodávat kondomy či založit kurz o regulovaném rodičovství po vzoru šikmookých.
Myslím, že Vám ustelou v písku a to by byla náramná škoda.

Kdo by tady vedl komunistickou frakci aktuálně.cz?

A když jste u toho, tady je jeden z kořenů "odlišnosti".
Narodí se malej Icik a dostane vkladní knížku posbíranou od všech příbuzných na budoucí vzdělání.Pravda, ucharidim je ti jinak, sekaj mudrce s patnácti dioptriemi jako Baťa cvičky.

Když se narodí malej Ahmed, dostane čelenku s heslem z Quránu a maketu Kalašnikova.Pak začne studovat na "háfize", umí Qurán zpaměti i pozpátku.
Když přijde čas, tak ho naučí instruktoři, jak na semtex a přikážou, aby vzal cestou k 72 pannám sebou pár jinověrců.
Ať je autor rád, že se chytil zelených reformátorů a propagátorů řepky olejky.Doufám, že kocábovité nenapadne zavádění inkluzivního školství u Nilu.

Tato pyrotechnická kratochvíle se místním tak zalíbila, že tuto milou hru uplatňují občas i mezi sebou, což bylo ještě před pár desítkami let naprosto nemyslitelné.

Zkoumat o kolik je ta, či ona civilizace pozadu, či napřed je postmarxistixcký sociologický padarwinismus.
Každá se vyvíjí jinak. Kdyby mayové nebo chetité pokračovali, není žádnou podmínkou dosažení demokratického systému, výdobytku to západní civilizace.

A tak jedni sbírají nobelovky jako houby v lese a ti "druzí" čekají, až seveřany napadne udělovat cenu, za práci s výbušninou v terénu, což by starý Alfréd dozajista ocenil.
Některým čekání Alláh zpříjemnil prameny oleje.
21. 01. 2012 | 07:19

Pepa Řepa napsal(a):

Konvičko
u autore je to z evropského hlediska -z části-pochopitelné. Hledá svou identitu, či půlidentitu. Na tom není nic špatného či pejorativního, z jeho hlediska je to naprosto pochopitelné a legální.

Je to taková virtuální "Pošta pro tebe" kombinovaná s duchařinou, vyvolává duchy svých předků a zkoumá, kam ho srdce povede.Nic proti tomu, je mladý, dlouhá cesta a někdy marné volání.
Řekl bych, že mu jde zatím o totéž, o co šlo Yássirovi.

U ostatních je cosi signifikantního.
Dělají, že neslyší, respektive ti, kdo včera tvrdili že celý Egypt i ostatní země prahnou po západní demokracii, přehodili výhybku a budou přesvědčovat, že islamisté jsou fajn, že to tak nemyslí.
Přirozeně i mezi nimi najdete mírné, ne každý pobíhá se semtexem, ale v okamžiku, když nenaplníte bříška a nesplníte nesplnitelné, musí se upustit ventil a najít nepřítel.
A není těžké předpokládat, kdo to asi bude.

A důsledkem bude další krvavá válka.
Pak vylezou zelení mužíci ze svých děr a spustí tu svou. O zatracených krvelačných sionistech.Nebude se zkoumat, kde je příčina kde následek.Začne další fáze mediální války.
Zajímavá hra začíná i v Syrii, vytahuje se turecká karta. Vymýtání iránského ďábla osmanským čertem. Američané se z regionu stahují, drží si své naftové zdroje a soustřeďují se na Hormuz.
Problém je, že místní mají s Osmany své zkušenosti, pravda ne takové jako felláhové u Nilu.Tam Turka z klobouku vytáhnout nemohli.
A co v Syrii s alewity. Budou se masakrovat-na revanš-oni?
Ve jménu "lidských práv"? (!!!)
Jako mojmírovci v Libyi?

Jak to dopadne nevím. Ale zbývá si položit dvě otázky.
1.Bude region po stažení američanů bezpečnější?
2.Má Evropa vojenskou či jinou kapacitu, aby roli mocnosti v regionu hrála?
Podotázka je, jestli má vůbec zájem hájit svou jižní hranici?

Na roli regionální mocnosti si brousí zuby několik vlčáků. Od peršana, přes faraony a čanga po neoosmana. Ivan je dávno ze hry, hovorkové a voroshilové zamáčknou slzu.
Kdo s kým se spojí, těžko odhadovat, ale může to dopadnout jako v Libanonu.
Rád bych se mýlil, zatím tomu nic nenasvědčuje.
21. 01. 2012 | 09:15

Martin Konvička napsal(a):

Pepo-Řepo

" ... zbývá si položit dvě otázky."

1.Bude region po stažení američanů bezpečnější?
> Otázka zní, pro koho. Co západ rezignoval na "ochranu levantských křesťanů", je to asi víceméně jedno. Určitě nebude bezpečnější ve smyslu "body counts", asi bude bezpečnější ve smyslu válek mezi státy - až na Izael - protože emírové, kteří vzejdou ze současné rvačky všech proti všem, si budou hledět především svého.

2.Má Evropa vojenskou či jinou kapacitu, aby roli mocnosti v regionu hrála?
> Nemá a mnemá a nemá.

Podotázka je, jestli má vůbec zájem hájit svou jižní hranici?
> Momentálně NE. Ve většině "staré EU" to jelity dávno vzdaly (proč, to je jiná otázka, a odpověď imo spočívá v psychologii současného politika). Jenže tohle je právě třeba změnit. I kdyby nemělo jít o hranici jižní, ale jihozápadní. Má to cenu, i kdyby linie obrany vedla po Dunaji a Labi.

Na roli regionální mocnosti si brousí zuby několik vlčáků.
> Protože jak říká autor, "není islámista jako islámista". Dlouhodobé rozbroje mezi vlčáky jsou - bohužel - jedna z mála nadějí pro nemocného evropského pudla. Lze tak získat čas a pořídit si zuby.

Ale to zase stojí na vlivové eliminaci západních kapitulantů a bagatelizátorů. A nasazených krtků. Na vysvětlení lidem, normálním lidem kteří si hledí svého, že islám by nebyl "jen další otravný režim kdesi v hlavním městě".
21. 01. 2012 | 11:01

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Občan

Jste muž,žena či tanssexuál ?To si opravdu myslíte,že výzva k zdrženlivosti platila ženám ?Žena je v sexu naprosto pasivní /o kolika případech znásilněných mužů jste slyšel-i když snad nějaké ojedinělé byůly,v drpgovém omámení-nebo-znáte si Svět podle Garpa-v literatuře popsán jako reflexivní akt /ale to je beletrie ú.

Zdrženlivost by se /já vím,že jsem bláhová-takže alespoň teoreticky/měla týkat mužů.Už slyším ten pobouřený odpor chudáků mužů,co to od nich chci.Ale vzhledem k tomu,jak klesá schopnost reprodukcea k vysokému odbytu Viagry /kupodivu nejvyššímu v místech s největší nezaměstnaností/by to byla oběť
spíše od těch mladších.

Ostatně vezměte si viktoriánskou Angliia jejich množství prostitutek.Od starověku znají tyto kněžky lásky nejdříve bylinné,alei jiné prostředky/viz Lindsayové ve svých románech o Falcovi popisuje primitivní formu pesaru/k zabránění početí.

Tehle příspěvek se jistě nebude líbit nicce hovorka 11/ale já ostatně nevím,zda v islámu vůbec nějaké domy rozkoše jsou-myslím,že ne.
Či spíše 100% ne/ale to by asi věděl Pepa Řepa /myslím teoreticky,samozřejmě-já nechci nikoho urážet a jeho příspěvky čtu velmi ráda /.
21. 01. 2012 | 12:38

Yosif K napsal(a):

Pane Polacek - jak v cem - v necem jen o 70 let, v necem o 1200 let.
Pred 200 lety byla v USA, Velke Britanii, Holandsku atp parlamentni demokracie, politicke strany se prevazne nevyvrazdovaly, respektovaly vysledky voleb a ten kdo se dostal dom koryta ministra vnitra nemel to koryto automaticky az do dalsiho krvaveho prevratu.
Podobny rezim byl zaveden o neco pozdeji tez v nemecku a k.u.k. O-E.
Masaryk mohl konvertovat od polostatniho katolicismu k protestantismu aniz by mu za to byla uriznuta hlava. Mohl mluvit na pude university, palramentu a vicemene i v tisku co chtel. Dtto socialisticti radikalove.

V muslimskych zemich doposud plati, ze kdo ovladne polcejni aparat, ma pod kontrolou vsechno a to naveky anebo aspon do te doby nez jej politicti konukrenti zavrazdi.

Odpadnutio od islamu se tresta ureezanim hlavy. Pan Sadi Shanaah lze kdyz rika, ze vetsina obyvatelstva si nepreje drakonicke tresty. Dle pruzkumu PEW RESEARCH cca 67% Egyptanu se vyslovuje pro zachovani trestu urezani hlavy za odpadnuti od islamu.

Toto vicemene platu i v muslimskych zemich, ktere maji obcanske zakoniky - ve vsech obcanskych zakonicich muslimskych zemi je totiz klicka ze otazky ktere nejsou vyslovne reseny v obcanskem zakoniku jsou reseny dle shariatskeho prava. Viz Iran, kde se zrovna vede soud proti krestanovi, jelikoz jeho sousedi na nej praskli ze jeho tata byl udajne muslim. Byl odsouzen jak jinak k smrti. Toto jest tez faktor za vetsinou egyptskych protikrestanskych pogromu - a) ze si muslimka vzala krestana a ze odpadla od muslimnske viry b) ze si krestanka chce vzit muslima a rodina ji zabranuje odpadnout od krestanske viry. Pripad b) miva mnohdy ten porubeh ze krestanka je znasilnena muslimskou bandou, tim je prinucena k snatku, odpadne od rodiny a nasledne je prodana do bordelu.
Toto neni ridky pripad. Napriklad matka matky diktatora Ghadaffiho byla unesena zidovka.

Brutalni kriminalizace zmeny nabozenskeho presvedceni byla v Rakousku zrusena Josefem Druhym a de facto nebyla uplatnovana od pobelohorskych procesu. V muslimskych zemich probihaji procesy kriminalizace odpadnuti od islamu celkem bezne. I v tzv "liberalni Malajsii" kde vetsina obyvatel pije pivo byla TV hvezdicka muslimskeho puvodu odsouzena ku zmrskani za to ze na verejnosti vypila sklenicku piva. Nemluve o odpadnuti od islamu - to byva jinaci srumec. To je vicemene horsi nez odadnuti od nacismu nebo komunismu.
21. 01. 2012 | 17:34

Yosif K napsal(a):

Takze muzeme parafrazovat pan SS: "Era urezavani hlav za odpadnuti od islamu je historickou nevyhnutelnosti."
A to taky skutecne je. Otazka je, zda si mame navzajem lhat o tom, k cemu to povede.
21. 01. 2012 | 17:37

Martin Konvička napsal(a):

Povede to k normální válce - na to si lze vsadit.
Horší už to je se sázením, kdo bude válčit s kým, a kdo vyhraje.
21. 01. 2012 | 17:48

Yosif K napsal(a):

Take je "velmi humorny" vyrok pana autora ze za zaostalost Egypta muze britska kolonizace. Ve vetsine nemuslimskych statu inteligentni lide lituji, ze jim Britove nevladli jeste dele - samostatnost prineslka vetsine byvalych kolonii vykoristovani domacimi lupicskymi elitami, proti kteremu je kolonialismus se vsemi prehmaty a utlakem uplna idyla (viz Kongo, Barma atd).

Kdopak asi muze za "brzdeni modernizace" v protimperialistickych despociich typu Ghadaffiho Lybie nebo Assadovska Syrie? Take za to muze britska intervence?

Zajimave je, ze v Syrii se parlemtni poradky drzely jeste 15-20 let po odchpodu Francouzu. Strana BAAS parlamentni domekroacii poradne pristrihla az po roce 1960 - kdyz valdnouci plukovnici dostali strach, ze islamiste jejich alawistickou sektu vyvrazdi. Z toho stejneho duvodu zadal deda dnesniho presidenta Assada Francii (uz v roce 1941!!!!!!), aby nenechavala Alawity na pospas sunitskym islamistum, a aby pred svym odchodem znovuobnovila alawitstky stat ze 20-30 let!!!!!!
A profesionalni islamofilka pi Hesova nam tady pak kaze, ze ku stesti syrskeho lidu chybi malinky detail - aby narodnosti a sekty v syrii si navzajem vice duverovaly...... coz opravdu chybi - ale neni to malinky detail - je to problem cislo jedna, ktery v politickem islamu prakticky nema positivni reseni......
...nebo snad neco nadejneho na obzoru vidite??????
21. 01. 2012 | 17:51

CarolusMagnus napsal(a):

Tak v Egyptě mají islamisti přes 2/3 míst v parlamentu. Jsem zvědav, kolik turistů přijede v tomto létě do Egypta.
21. 01. 2012 | 17:53

Yosif K napsal(a):

Take je "velmi humorny" vyrok pana autora ze za zaostalost Egypta muze britska kolonizace. Ve vetsine nemuslimskych statu inteligentni lide lituji, ze jim Britove nevladli jeste dele - samostatnost prineslka vetsine byvalych kolonii vykoristovani domacimi lupicskymi elitami, proti kteremu je kolonialismus se vsemi prehmaty a utlakem uplna idyla (viz Kongo, Barma atd).

Kdopak asi muze za "brzdeni modernizace" v protimperialistickych despociich typu Ghadaffiho Lybie nebo Assadovska Syrie? Take za to muze britska intervence?

Zajimave je, ze v Syrii se parlemtni poradky drzely jeste 15-20 let po odchpodu Francouzu. Strana BAAS parlamentni domekroacii poradne pristrihla az po roce 1960 - kdyz valdnouci plukovnici dostali strach, ze islamiste jejich alawistickou sektu vyvrazdi. Z toho stejneho duvodu zadal deda dnesniho presidenta Assada Francii (uz v roce 1941!!!!!!), aby nenechavala Alawity na pospas sunitskym islamistum, a aby pred svym odchodem znovuobnovila alawitstky stat ze 20-30 let!!!!!!
A profesionalni islamofilka pi Hesova nam tady pak kaze, ze ku stesti syrskeho lidu chybi malinky detail - aby narodnosti a sekty v syrii si navzajem vice duverovaly...... coz opravdu chybi - ale neni to malinky detail - je to problem cislo jedna, ktery v politickem islamu prakticky nema positivni reseni......
...nebo snad neco nadejneho na obzoru vidite??????
21. 01. 2012 | 17:55

Martin Konvička napsal(a):

Yosif K.:

Já řešení vidím.

Když odhlédneme od "nerealistického" samorozpadu islámu (... který může být realističtější, než vše ostatní, vzpomeňme na pád komunismu, ale to by pro to někdo musel něco udělat), tak druhým nejlepším řešením by byl masívní transfer obyvatel a překreslení hranic.
Myslím transfer egyptských koptů, sýrských a libanonských maronitů a alewi a drůzů ...a jak se všechny ty křesťanské a mírněji-islámské party jmenují, nikoli ovšem pryč z jejich zemí, ale do částí jejich zemí přiléhajících k izraelské hranici. Následné odtržení těch částí, a vytvoření ekonomicko-obranné federace s Izraelem. Mohlo by vzniknout soustátí o ca 50 milionech lidí, s podstatně hájitelnějšími hranicemi, po zuby ozbrojené, ze strany zebibáků nedobytné.

Vím, vím - ty menšiny se tak hned nedohodnou ani navzájem, natož s Izraelci, a takový transfer by musela vynutit drtivá síla zvnějšku, kterou nikdo nevyvine, neb nikdo nechce.

Stejně dobře ale vím, že alternativa je genocida v řádu desítek milionů do desíti let.
21. 01. 2012 | 18:03

Yosif K napsal(a):

Ad Martin Rynes:

Etos raneho islamu je "etos" rychleho zbohatnuti poustnich lupicu pogromem na zidy a rozkradenim jejich majetku v oaze Kaybar.
"Etos" soucasneho islamu z techto pramenu cerpa:
Oblibene bojove heslo muslimskeho lumpenproletariatu pri demoskach je:" Khaybar Khaybar Hezbola - jdeme zabit zidaky!"

One chant states, Khaybar Khaybar ya Yahūd, jaysh Muḥammad saya‘ūd (خيبر خيبر يايهود جيش محمد سيعود) which translates to "Khaybar, Khaybar o Jews, the army of Muhammad will return". Such references were especially useful as propaganda tools for Islamic extremist groups to attract dissatisfied Muslim youth to their ranks, such as Hizbullah[5]. In addition, the Lebanese Shia militia Hizbullah dubbed missiles it fired on Israeli cities after Khaybar during the Lebanon War of 2006[6].
21. 01. 2012 | 18:08

Yosif K napsal(a):

Pane Konvicka - to co uvadite by nakonec fungovat mohlo. Jako konfederace a-la Confederation Helvetique. Chce to jedno - zbytecne neustupovat.

Syrie s 55% obyvatelstva volici tvrde sunnitske islamisty a zbytkem poskladanym z alawitu, druzu, chaldejcu, cerkasu a Kurdu bohuzel asi zadnym Svycarskem v nejblizsich letech nebude - i kdyz to naivni pi Hesova presne takhle vidi. Hru na parlamentni volby pritom zkouseli v Syrii temer 20 let - a misto toho mohli rovnou zavest scitani sekt a narodnosti.
21. 01. 2012 | 18:21

jin napsal(a):

V Pákistánu, po povodni ,bědoval muslim jak jen uživí rodinu.Měl 25 dětí s jednou ženou !!!My jim tam samozřejmě nasypeme,aby nás jednou z náboženských důvodů podřízli !!!
21. 01. 2012 | 18:37

Marco napsal(a):

Pan Saadi tedy tvrdí že islám v politice včetně práva šaria je ok - a že obyvatelstvo přece nenahradí předchozí diktaturu diktaturou založenou na islámu - to je ale nesmyslné .. islámské právo - a to je nepochybné - není rozhodně primárně založené na rovnosti pro všechny, ale jen na rovnosti pro menšinu společnosti - ne tedy pro ženy a jinověrce... to je v Egyptě i jinde v Arábii či na Blízkém východě vidět vcelku jasně.
Kdyby pan Saadi nevěděl co je právo šaria stačí se podívat do Iránu, SA nebo do území pod vládou Talibánu - v rodinném životě jasná snaha o oddělení žen od mužů v běžném životě. Toho bylo i dosud třeba v Egyptě vidět už dost jen pro turistu. Bude to tedy ještě horší? Budou zakázány společné pláže? Kadeřictví pro ženy?
Právě v Iránu došlo k nahrazení jedné diktatury islámskou.. proč ne v severní Africe?
Mimochodem co to je progresivní islám? Myslíte - li Turecko - co je progresivního na cenzuře internetu, politických procesech a větším počtu zahalených žen ve veřejném životě? Pokud tomu říkáte pokrok, co je tedy úpadek?
Jediným pravdivým postřehem pana Saadi je asi konstatování že arabské země zkusily už lecjaký západní systém a nevedlo se jim - a v poslední době jsou ty západní systémy pravda dost sporné. To ovšem není důvod pro užití práva šaria z raného středověku, ale spíš pro mírné zlepšení pokažených západních systémů.
Tedy pro správné, tedy umírněné a zejména vyvážené pojetí demokracie, svobody včetně svobody ekonomické a lidských práv. Co s s tím má společného šaría nechápu, nedovedu si ale představit žádný pokrok.
Ty zmínky o hrdosti jsou dost podivné... copak jsou třeba v Egyptě opravdu už řádově stovky let v nějaké hospodářském či vědeckém oboru oboru na světové špici - tak na jaké výkony by tedy měli být hrdí?
21. 01. 2012 | 20:10

český maloměšťák napsal(a):

Politický islám coby reflexe dynamiky reality...no, proč ne...takové jakési luteránství po orientálsku....
Uvidíme, co se z toho vyvine.
Okcident asi bude měřit metrem vztahu většiny k menšinám. Zřejmě bude posílat stále ekonomickou pomoc - ale ta už bude muset být strukturovaná jinak - než jak se jelo za Mubaraka.
Bratrstvo může získat tím, že narovná parametry které působí v zemědělské malovýrobě - výše pozemkové renty, náprava některých křivd, cenová politika ve vztahu k takovým vstupům jako jsou enrgie a hnojiva....
Tam může vzniknout mnoho třecích ploch - nejen směrem dovnitř - ale i navenek (ochrana investic, majetková práva).
Ale mohou zabodovat u mas.

Těžko předvídat...
21. 01. 2012 | 20:26

Pepa Řepa napsal(a):

V tom to bude
Dynamika Okcidentu je špatně strukturovaná a třecí plochy hnojiv, jsou směrem dovnitř.
Takové zdůvodnění výsledku voleb v Egyptě nevymyslel ani autor,
:-)))))))
21. 01. 2012 | 21:41

Tupelo napsal(a):

Pane Sadi, dik za clanek, souhlasim. Je zcela jiste hlavne v rukou obyvatel muslimskych zemi, jaky system si zvoli. Jestli to bude tvrda ruka nabozenskeho dogmatismu, nebo nejaka forma politickeho islamismu, o ktere pisete. Na obyvatelich Egypta, kteri svrhli Mubarakovu diktaturu a pote se zacali aktivizovat proti vojenske junte, je videt ze jsou zde spis tendence k druhe forme, tedy ne tvrde ruce. To ze si obyvatele muslimske zeme zvoli hlavne islamske strany neni nijak prekvapive - treba se jim casem povede system vyvazovat jinymi islamskymi stranami. K tomu bude potreba cas, mozna hodne casu nez se cely system stabilizuje a tento svet najde stabilitu. Nejen pro bezne obyvatele techto statu, ale i pro zapad bude nejlepe pokud se jim to podari co nejdriv. Chybou je selektivni pristup, napr. rezim v Saudske Arabii je diktatura, na satelitnich TV lze videt ze i tam jsou protesty, ovsem protoze to je nas spojenec, nase media mlci. Rovnez z historie vime ze sankce (nyni proti Iranu) vetsinou nic nezmuzou a nejvic se dotknou obycejnych lidi, vladcu minimalne - navic, s trochou propagandy, nahaneji vic jednotlivcu k extremistum. Napiste obcas neco, pokud mate blog nebo publikujete i jinde, dejte vedet kde, rad si Vas poctu.
22. 01. 2012 | 17:36

KLM napsal(a):

Islám nemá na rukou zdaleka tolik kreve jako křesťanství, namátkou několik úspěchů židovsko-křesťanské civilizace: Imperialismus, kolonialismus, genocida Indiánů v severní, střední a jižní Americe, holocaust, křížové výpravy, dvě světové války, nacismus, stalinismus, komunismus, vytvoření umělého státu Izrael a vyhnání původního obyvatelstva... ničím takovým se islám pochlubit nemůže. Takže mají co dohánět.
22. 01. 2012 | 21:56

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Zjistěte si, věčný mudralo, jaký vliv má na produkci potravin v takových rozvojových zemích jako je Egypt....cenová dostupnost umělých hnojiv.
Až nikdo nepohnojí dlouho vás - zkolabujete.
Je to velmi jednoduché.
Bez hnojiva není řepa.Bez řepy není cukr a bez cukříčku broček jménem Řepka nepodá ani pac....natož aby se choval rozumně.
22. 01. 2012 | 23:37

Martin Konvička napsal(a):

KLM: prostudujte si dějiny Arábie (vyhubení tamních židů), Egypta (počet obyvatel po isl. unvazi klesl na 1/10), Byzance, Indie (vyhubení buddhistů a ca 700 let opakovaných genocid), střední Asie (původně buddhistická oblast), Balkánu, Arménie ... atd.

A pak si uvědomte, že islámové to všechno dokázali převážně před érou střelných zbraní, maximálně předovkami (Balkán) či kulomety (Albánie).
A pak se chytněte za nos.
23. 01. 2012 | 02:06

Tupelo napsal(a):

KLM: presne, snad bych jeste dodal 'vnitrni krestanske zalezitosti' tykajici se viry samotne - masove upalovani a nelidske muceni tzv. carodejnic (v podstate svobodomyslnych lidi), ktere pretrvavalo staleti a nasili, valky a intriky mezi sebou, casto ve jmenu Krista (katolici, protestanti).
23. 01. 2012 | 09:17

Marco napsal(a):

Tupelo:
Vy jste rád že posiluje politický islám? Považujete šaríu za přijatelnou? Jak byste se třeba díval na případný nárůst vlivu náboženských stran v EU (příkladem takového vlivu může být třeba Polsko kdy mají často těch svých katolíků v politice dost)? Taky byste si myslel že třeba jedna druhou vyváží? Líbilo by se Vám kdyby věřící část populace chtěla té nevěřící nařizovat jak se má chovat? Skutečně? A oč jiného jde v Egyptě nebo v Turecku? Co myslíte že tam čeká tu menší část populace?
23. 01. 2012 | 11:54

Tupelo napsal(a):

Marco: kdepak, me osobne by nevyhovovalo mit nad sebou jakoukoliv vladu nabozenstvi, ani sariu, ani prilisne zasahy do zivota ze strany cirkve ci nabozenskych fanatiku (treba tech co mluvi s bohem, predtim nez napadnou nejakou zemi, jestli mi rozumite ;)). Psal jsem ale o obyvatelich muslimskych zemi, kteri nejspis berou sve nabozenstvi v prumeru vazneji nez lide na zapade, kde je nabozensky postoj casto zcela pokrytecky (obcas i zde, staci se zacist do textu obrancu tzv. krestanskych hodnot, ktere pretekaji zlobou a nenavisti - jsem laik ale myslim ze buh by na tyto pripady (konani ve jmenu boha) pohlizel prisneji, nez na stejne chovani ateistu, kteri se za nej neschovavaji). Proto se nesmime divit ze si voli muslimske strany. Samozrejme, pokud by v CEZku zvitezili treba nabozensti fanatici, asi bych se musel vybrat mezi prizpusobenim, odporem nebo odchodem.
23. 01. 2012 | 12:46

Marco napsal(a):

Tupelo:
Ale v muslimských zemích je přece řada obyvatel (zpravidla v řádu desítek procent) která to tak nebere a ani brát nechce, tedy se stejnými názory na tento problém jako my. Neměli bychom tedy přestat schvalovat islám v politice - jako autor - a spíš podporovat právě tyto lidi? Pokud vím například v Turecku byla nedávno právě z důvodu politického islámu zavedena cenzura internetu. Ve Smyrně jsou občas velké demonstrace proti takové vládě - mám pocit že to v EU snad nikoho nezajímá, radši podpoří údajně pokrokový politický islám.
23. 01. 2012 | 15:35

Tupelo napsal(a):

Marco, je urcite pravdou ze v muslimskych zemich zije hodne lidi kteri smysleji podobne jako my, ohledne role cirkve ve statu. Podle me bude tento pocet rust a islamske zeme se budou postupne emancipovat. Jejich podpora ma urcite smysl a prece se nevylucuje se snahou navazat rovnocenne kontakty s nefanatickymi islamskymi politickymi skupinami a podporovat i tyto skupiny. Opacny postup, spolehajici se pouze na podporu ateistu, by mohl brzdit onu emancipaci a rozsirovat rady fanatiku. Zkuste si predstavit ze by dominantnim nabozenstvim byl islam (nebo cokoliv jineho) a tento podporoval pouze vybrane skupiny - tento stav by vedl k narustu nenavisti proti dominantni svetove sile a domacim skupinam, ktere budou touto silou podporovany (staci srovnat jakou nenavist u nekterych lidi vzbuzuje . Podpora jak liberalnich skupin tak nefanatickych islamskych stran a hlavne jejich uspech prinasejici lepsi zivot cim dal vetsimu poctu obyvatel by naopak mohl hroty extremismu otupit.

Bohuzel o cenzure internetu v Turecku nic nevim, ale je mozna. Nicmene i ve Spanelsku doslo k nejakym zasahum, nemluve ale o aktualnim stretu s americkou vladou, do ktereho se zapojila i Wiki nebo Google. V nasem pripade je to maskovane touhou vlad bojovat proti kradezim filmu nebo hudby, ale ty snahy tu jsou. Co kdyz vyrazna mensina, v radu desitek procent, nebude povazovat kopirovani za kradez (nic prece nikomu neubylo). A co kdyz to bude vyrazna vetsina? :)
23. 01. 2012 | 17:35

Marco napsal(a):

Tupelo:
A jaké znáte nefanatické islámské strany které chcete podporovat?
Jsou to ty dvě egyptské? Nebo jen jedna z nich - která? Nebo HAMÁS? Nebo snad AKP? Právě AKP je dávána za vzor takové strany a pokud se nemýlím tak podle autora je dokonce pokroková (?). Kam byste řekl že politika AKP vede?
A pokud budete žít v zemi se státní cenzurou internetu tak věřím že Vás smích přejde - a nepřeju vám to.
Dosud - tedy v posledních 150 letech - se arabské státy řídily zejména úspěšnými příklady z obecně evropského okruhu. Teď ty úspěšné docházejí a ony se - jak správně uvádí autor - poohlížejí po něčem jiném. My - zejména EU - máme jeden zásadní problém - náš systém přestává fungovat a proto po ostatních nemůžeme dost dobře chtít aby jej následovaly. Takže tedy budeme jednat..:-)
23. 01. 2012 | 22:41

Tupelo napsal(a):

Marco: co se tyce tech dvou egyptskych stran, nezbyva nez sledovat, jak si povedou az budou vladnout, jak se budou chovat k opozici, mensinam. Pred volbami se toho napovida, zname to od nas. Egyptane si je zvolili prevahou hlasu, mozna az zjisti ze je vedou k nove diktature, nebo ze jim jejich narizeni pusobi odliv turistu, budou volit jinak, nebo znovu povstanou.
Ohledne cenzury - ja se prave snazil rict ze to zavadeni cenzury se nemusi tykat jen islamskych zemi (nakonec Cina je nejvetsim prikladem). Na druhou stranu, vime ze v USA je snad skoro absolutni svoboda slova, takze muzete cist (a psat ;)) skoro cokoliv - jenze pak vstoupi v platnost zakon, ze americka armada(!) muze zatknout a veznit neomezene dlouhou dobu kohokoliv o kom se domniva ze ma vazby na terorismus - coz klade zminenou absolutni svobodu projevu do ponekud zvlastniho svetla.
S poslednim Vasim odstavcem souhlasim, demokracie zapadnich zemi v sobe nese nejakou systemovou vadu, politici jsou hodne vzdaleni od volicu, nehrozi jim vyhazov pokud spatne pracuji, maji velke vyhody a imunitu, lecktere staty jsou slabsi nez silne financni skupiny a ty si mohou skrze uplatne politiky modelovat prostredi (zakony) tak aby to jejich silu nebo vliv posilovalo.
24. 01. 2012 | 08:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy