Narazíme do zdi fosilních paliv?

04. 07. 2012 | 12:06
Přečteno 3279 krát
Je třeba vážně začít řešit, jak nastavit zpětnovazební smyčky ve společnosti, aby žádoucí změna kursu mohla být nastolena dříve než se politická mašinérie vřítí v plné síle do zdi, které začínáme všichni čelit. Touto zdí je stále zřetelněji příliš drahé využívání fosilních paliv. Píše Vít Kettner (koordinátor evaluací projektů Evropského sociálního fondu) ve svém velmi zajímavém příspěvku do projektu Česko hledá budoucnost. Rád bych tento text s Vámi sdílel, protože mi přijde nanejvýš inspirativní.

Ve svém příspěvku bych se rád pozastavil u kohezní politiky Evropské unie, kterou se zabývám profesionálně již více než sedmým rokem. Politiku soudržnosti netřeba dlouze představovat, řada lidí se s ní může setkat v podobě řady více či méně úspěšných projektů - postačí krátký dotaz do vyhledávače a odkazů nalezneme v této oblasti více než dost. Co ale nenajdeme, je určitá představa, jak bude vypadat politika soudržnosti v příštích patnácti letech, zejména po roce 2020.

Vzhledem k tomu, že se konkrétně zabývám evaluacemi v rámci strukturálních fondů EU, považuji profesionálně provedené evaluace za klíčový nástroj pro konstrukci určitého modelu budoucnosti. Rád bych se na tuto oblast ale podíval trochu kritickým okem. Evaluace mají být obecně nástrojem pro poskytování nezbytné zpětné vazby v rámci politik jejich tvůrcům i realizátorům. Evaluace mají zodpovídat otázky o účelnosti, účinnosti, úspornosti a dopadech (souhrnně efektivity) konkrétních politik. Jsou ale evaluace v Česku samy dostatečně efektivní?

Ačkoliv se poctivě snažím o promyšlenou realizaci evaluačních aktivit, musím též konstatovat, že evaluace v Česku nejsou ještě tím, čím by mohly být. Jednak zřejmě není stále v českém prostředí mimo strukturální fondy evaluace považována za významný a nezbytný zpětnovazební nástroj pro rozhodování, jednak není v národních politikách povinně zakotvena ani dostatečně využívána. Myslím si, že ve strukturálních fondech v Česku se na evaluačním poli udělalo hodně práce, přesto však má evaluace své slabiny.

Za hlavní slabost evaluací považuji, že evaluační metodologie navzdory své složitosti pro laickou veřejnost nedokáží poskytnout zpětnou vazbu dostatečně rychle. Významní decision-takeři / decisionmakeři pak v důsledku toho nemohou dost dobře evaluaci naplno využívat při svém rozhodování.

Efektem zpoždění při doručení evaluačních výsledků pak je fakt, že politická rozhodnutí jsou činěna často nahodile, pouze podle akutní politické poptávky bez ohledu na to, jaké reálné dopady konkrétní politika způsobuje. Důvodem je, že bohužel neumíme mapovat dopady a efektivitu určité politiky v reálném čase, a podle toho pak reagovat. Tzv. kontrafaktuální evaluace, ekonometrické srovnání dopadů pomocí srovnání hypotetické situace s intervencí (podporou) a bez intervence, sice do jisté míry dokáže zmapovat dopady, je však příliš těžkopádná a poskytuje výsledky až se zpožděním několika let.

Doba se enormně zrychlila a demokratický stát s volbami jednou za čtyři roky či více nereaguje dost bystře na aktuální klima. Stejně tak evaluace dokáže na základě dostupných dat reagovat až se zpožděním dvou a více let. Pro veřejnost jsou pak evaluace pro svůj odborný jazyk těžko srozumitelné, nemluvě o někdy nic neříkajícím zobecňujícím, anebo naopak všeobecně známým frázím. Vezměme si pro příklad ex-ante hodnocení současného operačního programu Životní prostředí, kterým byla pověřena jedna známá poradenská firma z tzv. “Velké čtyřky”.

Tato evaluace měla v první řadě zodpovědět otázku, zda OP Životní prostředí představuje vhodnou strategii pro reakci na výzvy, se kterými je sektor konfrontován. Dokázala však soukromá komerční společnost přispět k tvorbě operačního programu a jeho intervenčních opatření, které by reagovaly v předstihu na stále urgentnější problémy dost kritickým způsobem, když je soukromá komerční společnost závislá na finanční úhradě za svou práci ze strany zadavatele? Byla zde vůbec nastolena hlavní otázka, kterou bychom se měli začít vážně zabývat v příštím období?

Dle mého názoru je třeba vážně začít řešit, jak nastavit zpětnovazební smyčky ve společnosti, aby žádoucí změna kursu mohla být nastolena dříve než se politická mašinérie vřítí v plné síle do zdi, které začínáme všichni čelit. Touto zdí je stále zřetelněji příliš drahé využívání fosilních paliv - už dlouho v Evropě (EU) konzumovat uhlí, ropu a zemní plyn nemůžeme, není toho v EU ani místně dostatek. Je třeba změnit kurs a začít směřovat ke “Slunečnímu věku”, což je pojem, který jsem si vypůjčil od Fritjofa Capry, který v knize Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura. (Praha 2002) ukazuje cestu do
budoucna.

Podle Capry jde jednoduše o to, že „konvenční ekonomové, ať neoklasičtí, marxističtí, keynesovští či postkeynesovští obecně postrádají ekologické hledisko.“ Jinými slovy, „nelineární propojenost živých systémů“. Jakožto jaderný fyzik jde Capra v otázkách budoucnosti nejen ekonomiky, ale celé planety skutečně k jádru problému. Východiskem z krize není další posilování využívání jaderné energie. Z dlouhodobého hlediska potřebujeme zdroj energie, který by byl obnovitelný, ekonomicky efektivní a ekologický. Protože energie založená na jaderné fúzi je zatím stále příliš nejisté řešení, je sluneční
energie jediným druhem energií, který splňuje všechna výše zmíněná kritéria. Nejde zdaleka jen o solární elektrárny ani o nárůst disponibilní energie, “potřebujeme naopak méně energie”, praví Capra.

Nalezne díky evaluačnímu systému strukturální politika po roce 2020 svou cestu ke “světelnému věku”? Především je třeba urychlit zpětnovazební reakční dobu a zachycovat zpětnou vazbu v reálném čase. Bude k tomu zapotřebí otevřeného přístupu - ekologického systému inteligentně nastavených zpětnovazebních smyček. Potřebujeme začít podporovat otevřené informační systémy jako živoucí nervový systém společnosti. Například iniciativa opendata.cz jde správným směrem, je zatím ale na začátku. Během příštích patnácti - dvaceti let bude dobré usilovat pro evaluační účely o vytvoření jakési otevřené české statistické kanceláře dostupné kdykoliv a komukoliv. Ta by měla online poskytovat nezbytná data pro skutečně pružné, přesné a úsporně-produktivní rozhodování. Žádná evaluace totiž nemůže být dostatečně efektivně realizována jen centrálně, evaluace se musí stát distribuovaným systémem navzájem propojených zpětnovazebních kanálů.

Například, začne-li signifikantní množství občanů říkat dost, v dobře nastaveném systému se kritické hlasy stanou skutečně dost dotěrnými, až k zbláznění nesnesitelnými antihlasy dobře informovaných “antilidí”. Kdo nebude včas poslouchat i své antihlasy, skončí zhroucením sám ve své vlastní egostředné černé díře. Uslyší své antihlasy také kohezní politika EU? Věřím, že díky lepšímu evaluačnímu systému ano, protože nejen za chyby se platí, ale chybami se člověk také učí. O tom je dobrá evaluace - trvalé učení a korekce minulých chyb. Konečně, víc než snažit se o inteligentnější život nám ani nezbývá - sešrotovat chyby, recyklovat zkušenost a ponechat životaschopnou Zemi i pro potomstvo.


Vít Kettner, koordinátor evaluací programů Evrospkého sociálního fondu (2. dubna 2012)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Yosif K napsal(a):

Východiskem z krize není další posilování využívání jaderné energie. Z dlouhodobého hlediska potřebujeme zdroj energie, který by byl obnovitelný, ekonomicky efektivní a ekologický. Protože energie založená na jaderné fúzi je zatím stále příliš nejisté řešení, je sluneční
energie jediným druhem energií, který splňuje všechna výše zmíněná kritéria.
KONEC CITATU.

Litr nafty stoji US$ 0.9. Litr biopaliva minuly tyden pouziteho US Navy stoji US$ 4.20.

Jedna kWh ze slunecnich FV clanku se vykupuje za 14 Kc

Atd atd.

Zda se ze slunecni energie ( a biopaliva jakbysmet) je jenom pro hooooodne jedince......
04. 07. 2012 | 12:36

špatný pocit napsal(a):

tedy to má někdo džob.koordinátor evaluací programů Evrospkého sociálního fondu zřejmě využívá míry neuspořádanosti systému a doma jede na Brownův pohyb v čaji, který je schopný pohánět i rakety.(Stopařův průvodce galaxií).
Za chaotické články zřejmě bere astronomický plat z integrované EU nebo odkud.
A zřejmě s cílem Zeleným co nejvíc uškodit.
04. 07. 2012 | 12:50

Občan napsal(a):

Možná by se pan Kettner mohl pro začátek naučit česky. "evaluace" má totiž přesný český význam - "hodnocení" či "vyhodnocování". Ovšem chápu, že když je to napsáno česky, nemá to ten správný "odborný švih" :o))

Jinak je ten text takový "powerpointovitý". Ne, že by byl úplně o ničem, pár dobrých myšlenek v něm je, ale zbytečně mnohoslovně pojednává něco, co již částečně funguje, avšak je vládou ignorováno, nebo by se to dalo řešit jednoduchými způsoby; ovšem pak by se na tom neuživilo dost "proudžekt many-žerů" a firem.

Pan Kettner pracuje pro Drábka. Což předem diskvalifikuje jakoukoli případnou snahu o skutečnou zpětnou vazbu v oblasti soudržnosti a vyrovnávání. Zejména ne v resortu sociální politiky.
Speciálně výsledky využití prostředků z ESF jsou naprosto katastrofální; parazituje na nich nesčetně "projektových", "vzdělávacích" a "neziskových" společností, ale k těm, jimž především ty prostředky mají být směřovány, se nedostane prakticky nic. Protože výstupem nejsou SKUTEČNÉ rekvalifikace, resocializace, snížení nezaměstnanosti, zvýšená ochrana ohrožených skupin (zdravotně postižení, občané 50+, absolventi, občané bez praxe atd.), ale mraky zcela zbytečných "školení", krátkodobých "kursů" a tuny brožurek.

Pokud chce pan Kettner něco "evaluovat", stačí hodit do Excelu přehled KDO dostal, KOLIK dostal a JAKÝ je KONKRÉTNÍ výsledek (s vyčíslením KOLIK občanů získalo širší nebo novou KVALIFIKACI - výuční list, další maturitu, postgraduál, jazykovou vybavenost, dokončení ZŠ - a na základě toho TRVALOU práci nebo začali samostatně PROKAZATELNÉ podnikat).
Práce tak na měsíc, déle ne. A mělo by to smysl.

A když už tak evaluuje, tak by mohl vysvětlit, PROČ jej vlastně MPSV zaměstnává, když stejně zadává hodnocení privátním externím firmám:
http://www.esfcr.cz/zakazky/evaluace-urovne-ict-podpory-op-lzz-pro-zajisteni
http://www.esfcr.cz/zakazky/utvareni-otevreneho-fora-esf-v-cr
http://www.czecheval.cz/fileadmin/user_upload/docs/201110-evaluace-ict-tor-final.pdf
http://www.czecheval.cz/fileadmin/user_upload/docs/201110-evaluace-ict-tor-final.pdf
04. 07. 2012 | 12:50

Martin Konvička napsal(a):

Tady je krásně vidět originalita Zeleného Experta, Mr. Shannáha, když jde o jakékoli jiné téma než propagaci šárie a bagatelizaci egyptských islámofašistů.

Je ... nulová. Ale copy-paste umí.
Mají ti Zelení výborného Experta.
Nevolit.
04. 07. 2012 | 13:18

buldatra napsal(a):

...kontrafaktuální evaluace, ekonometrické srovnání dopadů pomocí srovnání hypotetické situace s intervencí (podporou) a bez intervence, sice do jisté míry dokáže zmapovat dopady, je však příliš těžkopádná a poskytuje výsledky až se zpožděním několika let...

Hihihi.
Když myslitel Kettner něco takového předhodí laické veřejnosti, nemůže se nikdo divit, že laická veřejnost zděšeně prchá.
04. 07. 2012 | 13:19

Martin Konvička napsal(a):

bulatro -

Právě + Hehehehe.
Stylistická podobnost dnešního eurozeleného ptydepe, a mluvy jakešovců z konce 80. let, nemůže být náhodná, protože náhodná není.
Našince by jen zajímalo, zda všichni ti Glopolisové a EvropštíSociálníFondové věří, že je někdo mimo jejich úzký kroužek mimoňů může brát vážně, nebo tomu nevěří, ale dělají to pro prachy, a dobrá ku_va musí leccos zkousnout.

U Kettnera to nezjistíme, zatímco případ Shannáha se zdá být jasný: Nadělal si svými "arabskými" expertízami spoustu ostudy, tak se to snaží zakecat zelenými pindy.
Nejde mu to.
04. 07. 2012 | 13:26

Darth Maul napsal(a):

Občan své STBácké umění nezapomněl. To je znát. Jen houšť důvěrníku a řezat pendrekem reakční živle
04. 07. 2012 | 13:36

buldatra napsal(a):

No jestli ony ty arabské expertizy nejsou poněkud kontrafaktuálně evaluované.
Nebo jsou evaluované příliš, a navíc ta zpětněvazební smyčka nějak hapruje.
Zkrátka, situejšn pod psa.

Každopádně, ta zelená je barva fousatejch.
04. 07. 2012 | 13:39

gaia napsal(a):

buldatro s tou zelenou to není tak jednoduché
Zelené bychom mohli popsat jako ty, kdo vycítili úpadek přirozeného světa a chtějí s tím něco dělat.Sdílejí obecně ekologické názory, ale silně se liší v názorech na prostředky, jakými zlepšení dosáhnout.
Zelené myšlenky a nápady jsou stejně odlišné a konkurenční, jako rostliny v lesním ekosystému a na rozdíl od rostlin ani nesdílejí stejné spektrum čistých odstínů barvy chlorofylu.
Zelené myšlenky sahají od odstínů rudé až po odstíny modré.
Ale to jsem si vypůjčila od jamese Lovelocka, autor článku se musí ještě hodně učit, než dokáže své myšlenky formulovat tak, aby zaujaly veřejnost a vedlo to nakonec k podpoře zelených myšlenek. Ale jestli nemá talent, tak nadělá víc škody než užitku a možná, že to dělá i naschvál, aby diskreditoval zelené učení.
Aby se planeta mohla nadála vykořis´tovat a všem to připadlo normální
04. 07. 2012 | 13:45

český maloměšťák napsal(a):

O.K.
Autor nemůže za to, že chamraď dole nedojde pro rozumy dál než do knajpy či do trafiky.
Otevřenost nejen veřejných systémů - ale i co nejvíce systémů produkční sféry - korporátní, především bankovní. Nejde jen o posílení efektivity systémů v oblasti s nakládání se zdroji, což má v rámci kapitalismu být tím hlavním...ale i o prostou důvěru lidí ve společnost a ve smysl svého života v něm...smysl coby formulované a promýšlené vyjádření užitečnosti svého nakládání /svých záměrných interakcí/ s přírodou a svými bližními tak, že hlavní dva principy - tedy zachování druhu v prostředí o minimálně takovém stupni diferenciace jaký je aktuálně k dispozici a zachování kulturně-civilizačního rámce existence individua a společnosti v tomtéž rozsahu jak ve vztahu dovnitř tak i navenek...tyto dva hlavní principy se daří naplňovat nejen ve vztahu k současníkům - ale i ve vztahu k dalším generacím.

Ona důvěra se pak konkrétně může projevit i tak, že nebude nutno podnikat nesmyslné služební cesty - například. Nebo se projeví v tom, že se nebudou pořádat závody ve zbrojení....

Ostatně je velkým paradoxem to, že zařízení, které údajně až s předstihem jednoho sta let bude mít schopnost zachytit asteroid, jehož srážka se Zemí by mohla právě že oba základní principy života přemýšlejících /ale nejen jich/bytostí velmi závažným způsobem narušit, popřípadě vymazat nějaký druh zcela z možnosti tyto principy naplňovat....že tedy toto zařízení má být nainstalováno díky nadaci...a ne díky OSN či např. NATO....
..zkrátka i to o něčem svědčí.
Jaké jsou priority informačních nedochůdčat.
Ožrat se nebo si dobře pokouřit...

Spalování vzácných surovin je nesmyslem - tím větším, čím více toho víme o tom, že jsou to suroviny neobnovitelné.
Ovšem chamraď si myslí, že když si něco na Zeměkouli oplotí - tak si s tím může dělat, co chce. Nebo co ji dovolí trh /neviditelná ruka/. Oni žijí teď a na další generace myslí jen potud, pokudjim členové takovéto generace říkají " taťko" , " teto", " babi" či " strýčku Skrblíku"...
Bohužel jde o chamraď přes celé politické spektrum - od těch , kteří věří v "prospěšnost" celospolečenského vlastnictví až po ty, kteří si myslí, že za peníze si mohou koupit i životy svých bližních...

V tomto kontextu je dobré, že ČR není žádným významným producentem např. právě že té ropy.....tady by se totiž vypařila i ta.

Ostatně jsem zvědav, jestli kromě vlády US zareaguje ve směru čínských producentů PVE i EU....krachy už začínají....
Možná že jistou podstatnou i kvalitativní změnu přinese brzy Siemens /až 30% účinnost/.
04. 07. 2012 | 13:48

Martin Konvička napsal(a):

Gáio,

"Zelené bychom mohli popsat jako ty, kdo vycítili úpadek přirozeného světa a chtějí s tím něco dělat.Sdílejí obecně ekologické názory, ale silně se liší v názorech na prostředky, jakými zlepšení dosáhnout."

OK, na té definici se shodnu.
Jenže JAKMILE začali koketovat s islámem, ZRADILI vše, co by jim mělo být svaté - počínaje vlastní inteligencí, a konče tou přírodou, Planetou, zvířaty, prostě veškerou tradiční "zelenou agendou".
Tudíž se stali - a teď mám na mysli Zelené, ne islámce, ti jsou zrovna v tomhle nevinně - tím, co mi napověděl občan.
Chamradí.
04. 07. 2012 | 14:06

český maloměšťák napsal(a):

No a jestli tedy máte nějaké přebytečné penízky....tak todle podle mě může být jednou " Microsoft" /a vaše přilepšení na penzi/ :

http://seekingalpha.com/article/686561-the-hidden-value-in-electric-vehicle-infrastructure?source=google_news

P.S. Ale ani ten Siemens se podle mě neztratí...:))

Jinak ty poloidioty, co v novinách píšou o tom, že ropy je dost, nebo dokonce že je jí čím dál více...takoví by měli v západoevropských redakcích povinně nosit burku a ten jejich islámský hábit či co...takoví jsou nebezpečnější než nějaký pomatený ímám...

Rusku má dojít ropa za nějakých třicet let. Co to udělá s ekonomikou a vůbec celou společností - pokud neprovedou strukturální reformy a budou stále žít jen z příjmů z vývozu surovin....to si ani netroufám předpovídat.
Ale může to být daleko větší hrozba než Afghanistán, Čína či Írán takříkajíc cuzamn. Takže i to Rusko nás může z tohoto pohledu potrápit - stačí když chamraď bude vládnout jen tam. Oni už té luze dole ukážou - " vot tam, rjebjata sejčas iďom - v Jevropu, rjebjata - urááááááá "..

Svět je složitý jak sviňa.
Stačí chamraď v Rusku a my se třeba budem moct posrat - co se týče konceptu rozumného nakládání se zdroji.....nebo vybudovat Velkou evropskou zeď.
Což je nesmyslem jak ekonomickým - tak to odporuje zdravému rozumu.

Místním saloním islamobijcům chci vzkázat, že ne islám, ale TEN kdo obsadí mocenské vakuum poté, až budou USA energeticky soběstačné a tak v arabských zemích nebudou mít žádný zájem....
...ten bude mít v rukou trumfy.
Ale jak tomu bude a zda teda budou v té době nejvíc " in" vzácné kovy - místo ropy....to neví asi nikdo kromě lidí z opravdu velkého finančního a obchodního byznysu....a možná že ÚV KSČ / Číny/ - viz obsazování pozic v Africe....
04. 07. 2012 | 14:08

Martin Konvička napsal(a):

maloměšťáku

Ano, a bude to Čína.
Jenže - a to zas uniká ekonomistům Vašeho typu - v tu dobu o nějakou Evropu už vůbec nepůjde. Bude takovou zaostalou provincií islámského světa ...
04. 07. 2012 | 14:18

Král Václav Hloubětín napsal(a):

Stejskal
jak dlouho hodlá aktualne tolerovat sprosté urážky duševně nemocného českého maloměšťáka označujíci slušné diskutéry za chamraď? Hlouběji už klesnout nemůžete.
04. 07. 2012 | 14:22

modrý edvard napsal(a):

U nás na vsi evaluace nemáme. Kdyby nějaká přišla, poštvu na ni psa, nebo ženu.
Nebo jinak: chtěl bych vědět, jak evaluace doopravdy fungujou. Za svého života jsem už viděl jak hodnocení pro hodnocení, tak hodnocení cinknutá, tak hodnocení opravdová.
04. 07. 2012 | 14:38

neo napsal(a):

český maloměšťák:

http://auto.idnes.cz/na-ropu-pry-budeme-jezdit-vecne-bakterie-ji-umi-vyrobit-pg7-/automoto.aspx?c=A080619_210230_automoto_vok

http://www.gate2biotech.cz/bakterie-ktere-umi-vyrabet-ropu/
04. 07. 2012 | 14:49

gaia napsal(a):

malměš´táku

klid, až v Rusku dojde ropa, tak k nám těžko přijedou znovu tanky nás zachraňovat, neb ty tanky taky jezdí na ropu. A na koni, jak za Čingischána, už nikdo jezdit neumí a taky ti koníčci, co na nich jezdil Čingischán, tak ti již vyhynuli.
04. 07. 2012 | 14:49

český maloměšťák napsal(a):

Král Václav Hloubětín
Pokud se cítíte vy být součástí mnou vymezené chamradě - tak je mi to líto..ale s tím nic nesvede ani sto vagonů Stejskalů.
Ale je pravda, že je to sprosté slovo.
Ostatně označit někoho zcela cíleně jako duševně nemocného - tak jak jste to učinil vy - a to formou tedy takto velmi absurdní výzvy - je také "sprostým slovem".

Myslím si, že byste se měl proto léčit především vy. To vy jste se imlicitně nazval chamradí - ne já vás.

Šalom.
04. 07. 2012 | 14:55

gaia napsal(a):

no, maloměšťáku, nic ve zlém, ale z úrovně vašeho prvního příspěvku mi přisšlo na mysli, že ve skutečnosti jste vy ten Kettner
04. 07. 2012 | 14:59

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
Ta islámská hrozba je iluzorní - nemá opodstatnění ani v historicitě / Pyrenejský poloostrov v dobách arabské expanze zaznamenal spíše kvalitu - ve směru diverzity civilizace, přínos arabského zrpostředkování renesanci a dal. je také nesporný.../, ani co se týče faktických škod v současnosti. /daleko větší škody každoročně v Evropě způsobí např. alkohol u řidičů/
A každá civilizace řeší /má řešit/ apriorně jeden komplexní problém - tedy efektivitu fungování svého institucionálního rámce.
V tomto - pokud selže..tak stačí pár tlup islamistů dostatečně vybavených financema či jinými prostředky jakými se získává moc...a civilizace odumře sama o sobě.

Proto jsou největšími nepřáteli ti, kteří rozkládají isntituce /policii, tajné služby, justici, zdravotnictví, školství, obranu, obecně pak veřejné rozpočty a další aktiva státu.
ale je pravda že na Romy či " islamisty" je více vidět. Je to něco na způsob žluté Davidovy hvězdy za Ády a jeho kumpánů - ostatně ty takto vymezené cíle v mnohém posloužily stejně...

Je to omyl - velký omyl.
A k závěru - já si skutečně myslím, že pokud Rusko nezvládne reformy a ropa mu dojde - tak to bude daleko větší průser než když si nějací pomatenci budou chodit stěžovat, že nemohou o půlnoci jen tak mirnyks dyrnyks hulákat směrem k Mecce.
04. 07. 2012 | 15:05

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák 13:48
Jsem ráda, že jsme zase jednou na stejné vlně.
Vždycky, když o tom přemýšlím, mám tolik nápadů, co by se dalo, kdyby se neoplocovalo to, co je z podstaty neoplotitelné :-(
04. 07. 2012 | 15:06

český maloměšťák napsal(a):

gaia
Jí jsem si zase z úrovně vašeho příspěvku myslel, že někdo opsal odkudsi už stokrát omleté....
04. 07. 2012 | 15:06

gaia napsal(a):

č.m.

pak mají ještě tajgu a tu než celou vykácí, tak můžou jezdit na dřevoplyn a mezitím dojde ropa i Arabům

o to Rusko se tak strachovat nemusíte
04. 07. 2012 | 15:08

gaia napsal(a):

č.M.
opakování je matkou moudrosti a já opisuji jen perly. Mám už celý sešitek citátů a zajímavých myšlenek, vy v něm však zatím nefigurujete.

Učit se učit se učit se

to vám doporučuji.
04. 07. 2012 | 15:10

český maloměšťák napsal(a):

neo
Na našem dvorku prý zase včera chodil zelený mužíček a říkal že umí vyrobit tmu.
A ejhle - za dvě hodiny fakt byla tma !

Věda dělá velké pokroky - prý už měla umět vymýtit i rakovinu...a ejhle...s největší pravděpodobností já nebo vy na ni zemřeme !
04. 07. 2012 | 15:12

Martin Konvička napsal(a):

český maloměšťák

... je prostě normálně blbej.

Na historickou "iluzornost islámské hrozby" nechť se zeptá Řeků, a Síkhů, a Arménů, a koptů, a Bulharů, a Srbů, a ca miliardy hinduistů.
Na současnou "iluzornost islámské hrozby" nechť se zeptá dnes už desítek statečných mužů a žen, kteří se Evropě nehnou bez ochranky, nebo si museli změnit jméno; může začít Rushdiem a skončit třeba Lukášem Lhoťanem.
Na "přínos kultuře a renesanci" se může podívat do Timbuktu, kde zrovna v těchto dnech radikální islámci likvidují památky méně radikálním islámcům.

Je prostě Blbej, tímto s ním končím, protože je Léto a já mám jiné starosti, než se otravovat s Blby.
04. 07. 2012 | 15:14

český maloměšťák napsal(a):

gaia
Jsem rád že ve vašem obskurním zápisníčku o rozmnožování oslů s voly a o zvedání mořské hladiny v důsledku tání plovoucích ledoých ker.
Dík.

Já znám jiný citát :
Přemýšlet, přemýšlet, přemýšlet.

Víte odkud je ?

Když americké úřady začly vyšetřovat GS ohledně jejich manipulací s CDO a jejich praktik ve směru jejich obchodních partnerů a klientů - požadovaly po nich . ať jim dodají všechny potřebné podklady.
Moše Goldman a Izák Sachs jim předali asi dvě terrabitů dat.
A když jimi americké úřady napsaly, že takové množství by musili zpracovávat tak asi 120 let...tak jim starý Moše poslal lístek s nápisem/v hebrejštině/ :
" Přemýšlet, přemýšlet, přemýšlet"
A víte co udělali pak všichni ti hoši z Harvardu a Oxfordu ?
No nechali si poslat pro ten váš zápisníček....
04. 07. 2012 | 15:19

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
A víte co si myslím já ?
Že vaše zaslepenost má nnějaký sexuální podtext /nějaká špatná zkušenost s konvertitkou, či stzrádání v důsledku sexuální abstinence/.
A toto léčit na dálku nejde - zde odkazy na informace ohledně škod faktických, vyčíslených pomocí např. lidských životů zmařených v důsledku nezodpovědného chování Konvičků a jim podobných /doufám že usedáte za volant maximálně s jedním promile !!!) či vyčíslených ztrátami hospodářskými danými např. závislodti na ropě a tak i na valuacích této komodity...odliv evropského majetku směrem k majetkovým držbám lidí z arabského svta a to zcela dobrovolně ...etc etc

Myslím si dokonce, že takoví zaslepení fanatici jsou právě tou 5. kolonou - protože ti, kdo bojují proti nesprávnému nepříteli...bojují na straně rtoho skutečného nepřítele.

Ostatně myslím si, že sexuální strádání, či nějaký obludný sexuální zážitek může mít za následek i prohloubení již nějakým způsobem přítomných, latentních...sklonů k hysterii.

Chcete kontakt na odborníka ? Co dělá na ponjišťovnu ?
04. 07. 2012 | 15:27

gaia napsal(a):

č.m.

a to se stalo zrovna když vy jste tam ležel v povijanu na schodech a křičel, opustíš-li mne , zahynu, a a Moše s Izákem se zastyděli a adoptovali si vás, že to tak dobře víte?
04. 07. 2012 | 15:27

papilio napsal(a):

Kdyby nebylo Ruska,museli bychom si je vymyslet.V časopise Svět sovětů jsem se dočetl,že v Rusku se nacházejí v zemi všechny prvky Mendělejovy soustavy.Tedy m.j.platiny..a dalších nezbytných kovů,bez kterých se nerozjede ani Porsche.Zaujal kníže Šláfenberg,když nás upokojil,že Rusové nám nepřestanou dodávat ropu,protože ji nemají komu prodat.Jako na potvoru Medveděv jel na Dálný východ prosondovat,kudy povede nový ropovod do Japonska.Bartr ropa za technologie?
04. 07. 2012 | 15:28

český maloměšťák napsal(a):

Konvička
S tou historicitou - uznávám že to bylo nevyvážené.
Ale mám takový špatný zvyk - i na tom špatném hledám spíše ty dobré stránky...tedy z historie.
Vy asi jste ten opačný extrém - holt asi projev toho strádání /i tělesná láska vybízí spíše k tomu konat a vidět dobro, než zlo...možná by bylo dobré něco v tomto kontextu vyzkoušet).

Šalom.

P.S. Měl jsem ale na mysli Evropu. Nevěděl jsem , že vy vytáhnete Asii a Afriku.
Ale protože se nehodlám pouštět do sčétání mrtvol, které má na svědomí Evropa - tedy např. snad až 40 mil. v obou WW, či snad asi 5O mil v obdobích takzvaného vývozu křesťanství a civilizace či několik milionů v období tkzv. osídlování Wild West....tak se spokojím pouze s konstatováním, že vy si vyberet na podporu své argumentace pouze to, co svědčí pokračujícímu rozkvětu vaší obsese....ale blbem bych vás tedy nenazval, to ne...navíc to zde Stejskal maže....(jak komu)
04. 07. 2012 | 15:34

český maloměšťák napsal(a):

gaia
???
Vy jste buď opilá alkoholem nebo svým zápisníčkem.
04. 07. 2012 | 15:35

Martin Konvička napsal(a):

český maloměšťák

MÁ sexuální podtext, ale přesně opačný, než si islámofil tvého typu dovede představit.

S konvertitkami mám jen ty nejlepší zkušenosti - dekonvertuju je.
http://radosa.blog.idnes.cz/c/247587/Jak-plyne-cas.html

Zato jsem neviděl islámofila, který by byl, tam dole, normální.

Znám islámofily-pedofily (včetně nejméně 3 vš profesorů), islámofily-sadistické psychopaty (víc se jich fláká v politice, zejm. Top09 a ČSSD by mohla vyprávět) a islámofily-pravý opak, nepřiznané homosubmisivy (celá ta mladá garda konvertitů, v čele s Větrovcem).
Nevím, kam patříte vy, ale je to výborná společnost.

Howgh.
04. 07. 2012 | 15:35

gaia napsal(a):

č.m.

tohle jste tu psal dřív zas skoro obden vy, to jsem si nezapsala, ale pamatuji.

Ale můj zápisníček je dokonalý a byla by škoda v něm ty perly nechat hnít. Ty musí občas na světlo a vzduch. Jako vy byste měl.
04. 07. 2012 | 15:40

MartinO napsal(a):

Dosud jsem myslel, že Český maloměšťák je jen Ekonom, odborník na finanční trhy, odborník na ústavní a trestní právo. Nahlédnu do této diskuse a vidím, že je i historik, religionista, geolog a v neposlední řadě sexuolog. Pokud jsem něco vynechal tak prosím za prominutí. Jakýmy znalostmi nás tento vskutku renesanční člověk překvapí příště :-D?
04. 07. 2012 | 15:40

neo napsal(a):

maloměšťák: to už nehul a pak nebudeš vidět zelené mužíčky.

Já jen uvedl odkazy na články, které pojednávají o bakteriích vyrábějících ropu. Nic víc. Můžeme věřit dál, že zásoby dojdou a nebo můžeme věřit, že nedojdou.

btw: koukám, žes vyžadoval odpověď na jiném blogu a asi ti vzala vítr z plachet :)
04. 07. 2012 | 15:42

Občan napsal(a):

Maloměšťáku,

slunečníky jsou fajn nápad.
Ještě dovymyslete, z čeho místo ropy dělat ty plasty, kterých je v nich spousta. A kde budete brát elektřinu na zpracování hliníku a křemíku, kterého tam také není málo. A kde elektřinu na výrobu skla na ty kvalitnější.
Protože životnost těch levnějších "fotoplacek" je asi 10 let, při prudce klesajícím výkonu. Což je způsobeno jejich "slepnutím". Takže účinnost klesá z nějakých 40% na 10% a můžete si s tím tak akorát zvukově odizolovat barák.

Nemluvě o tom, že kdybyste chtěl fotoplackami nahradit JE, tak by svět energeticky kleknul, protože by většinu energie sežrala výroba fotoplacek. Krom toho jsou Vám na polovině Zeměkoule k ničemu, bo tam není dost sluníčka.

Zatím všechno "nazelenale energetické" skončilo akorát velkou blamáží a zasviněním životního prostředí.
04. 07. 2012 | 15:49

xx napsal(a):

gaia: tak to byste mi mohla vysvětlit, proč mi ekologové z Natura 2000 zakázali dát si na dům zatravněnou střechu, proč jim nevadí silikonovou omítkou natřený polystyren, ale cedrové klády mi zakazují jako netradiční materiál.

Nene, veškeré snažení ekologistů a tzv. ekologů které přijde do kontaktu s politikou a státem je definitivně přeměněno na obhajobu zájmů různých lobby, třeba výrobců neekologických stavebních materiálů proti těm ekologickým.

A to platí nejen v ČR ale v celé Evropě.
04. 07. 2012 | 15:58

ghándí napsal(a):

1. nejlepší evaluaci čehokoliv dá svobodný trh
2. fosilních paliv je stále více než s...k a jejich cena díky efektivnější těžbě v příštích 50 letech pujde dolů. USA se vrátí k předválečné energetické soběstačnosti.
04. 07. 2012 | 15:59

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Měně ropy vypouštět pánubohu do oken.
Fotoplacky made in china - některé - jsou diplomaticky řečeno nic moc. Nicméně např. větší problémy jsou s těmi od FSLR. A je to i otázka směnných kurzů, státních podpor a investic - co celou věc antagonizuje...(něco málo jsem zmínil - US a poplatky na některé made in prc panely)
Ale nevím proč mi podsouváte, že chci nějaký energetický "monomix".
Chce to někdy v tom horku - studenou sprchu a taky chladit zevnutř. K čemužto se nyní chystám...

To zasvinění....já nevím přesně, na kolik se odhadují škody způsobené zasviněním z těžby fosilních paliv a jejich zpracování a spalování ...navíc se těžko vyčíslují i škody na lidském zdraví( a náklady s tí spojené...) - nehledě na ty spousty mrtvých ....
...

Já si troufnu jen tak hrubě odhadnoutt - že možná tedy budou asi tato náklady mnohem vyšší, než všechny ty sanace různých zamoření spodních vod, půd, vzduchu....tedy než náklady na odstranění primárních škod.
No a tam se to odhaduje tedy jen co se týče Československa a později ČR tuším že na několik set miliard CZK.
Takže to půjde asi někam k bilionu CZK ???

Fakt takové malé ušpiněníčko.....
04. 07. 2012 | 16:14

český maloměšťák napsal(a):

Martin O.
Rozhodně český maloměšťák není nějakou diskuzní troskou, která umí jen roznášet drby a pomluvy .... estébáckými metodami očerňovat " ideového nepřítele".
Jen bych takové upozornil, že je krátká lavka od primitivního partajcentrismu k fašistickému pojetí vnímání složitosti světa.

No nic - teď hezky pěkne mazej zpátky na pískoviště....
:))
:D
:D
04. 07. 2012 | 16:19

xx napsal(a):

Občan: maloměšťák nemusí nic vymýšlet, protože už je to vymyšleno. Prostě pokaždé když usmažíte řízek a než si zalejete turka, pyrolyzujete zbylej volej z fritézy za přítomnosti vodní páry z varné konvice na ethylen a propylen. Pak už jen polymerujete ethylen na polypropylen a můžete dětem pod stromeček do formiček na vánoční cukroví vyrobit hračky z PE-HD aniž byste k tomu potřeboval jedinou kapku ropy nebo práci čínských dělníků. Předpokládám, že řepku si dokážete na zahrádce vypěstovat bez větších obtíží během roku.

Je to snadné ;))))
04. 07. 2012 | 16:25

český maloměšťák napsal(a):

xx
Ano - je to velmi snadné, ale asi přeci jenom bude hromadná výroba čehokoliv /do doby než budou mít všichni 3D tiskárny x - té generace/ levnější a to i ve smyslu hodnoty obětované příležitosti ....
Všecko je na papíře snadné...
Zejména pak soudruzi z NDR takto vidí věci snadně .....asi to bude tím, že jejich vidiny se snadno vyvolávají /spojitost s halucinacemi je čistě náhodná/.

Jednodušeji :
Můžeme samozřejmě směšovat diskuzi tak, že se bude najednou odehrávat v kategoriích makroekonomiky, vědeckého výzkumu či etnocentristického filozofování /Martin Konvička/.
Ale připomíná to tak trochu šum v mešitě....poté co ímám řekně " tak a teď si navzájem dejte pár pohlavků - ať si uvědomíte, že život není jen líbezná provcházka rájem".
No a Konvička se otočí a už ji má sedět tak že mu spadne turban....

Jdu na pivo - vyřiďte neovi ať mu zatím co budu pryč bakterie nesežerou kvartýr a on tak bude muset mít kromě nájemní smlouvy i licenci k těžbě ropy.
04. 07. 2012 | 16:38

Admirál napsal(a):

papilio - "Zaujal kníže Šláfenberg,když nás upokojil,že Rusové nám nepřestanou dodávat ropu,protože ji nemají komu prodat"

Kníže upokojuje neuspokojivě. Svým konáním se řadí k té mocenské skupině, která zastává názor, že je těm Rusům tu ropu třeba vzít. Pokud tu ruskou ropu nebude prodávat Exxon Mobil, tak je ta ropa špatná. Taková nová partička "Drang nach Ost"
04. 07. 2012 | 16:41

špatný pocit napsal(a):

Admirál

už rozprodává historické nemovitosti v centru Prahy Němcům.

My si pro to zase přijdem , volali odsunující fašouni na Čechy v pohraničí.
A už jsou tady a ani nemusí bojovat.

Tentokrát vyhnáni z pohraničí Češi bez práce, neb německé firmy se zbavily koupí továren a necháním jich zchátrat, konkurence.

A ani jeden padlý Němec na bojišti.

Mají nás kde chtěli
04. 07. 2012 | 16:48

xx napsal(a):

český maloměšťák: to byla samozřejmě humorná licence na patentovaný postup výroby ethylenu z obnovitelných surovin, kterou vynalezli ve výzkumném ústavu anorganické chemie. Přesný název vynálezu zní "Způsob výroby směsi ethylenu a propylenu z obnovitelných zdrojů"

Je to pouze důkaz toho, že lidská tvořivost a vynalézavost je tím nejhlavnějším obnovitelným zdrojem lidského pokroku a strašit koncem jakýchkoli zdrojů lze jenom ty lidi, kteří si to nedokáží dát dohromady a současný svět považují za konečné stádium, které už dále bude jen stagnovat či upadat v důsledku docházejících dosud známých zdrojů surovin a energie. Tento vynález je jasným důkazem, že vývoj se nezastavil a nezastaví a lidstvo si dokáže poradit i s absencí ropy.

Jakmile k tomu skutečně dojde, ropa nedojde ze dne na den a její rostoucí cena lidi donutí sama napřít více úsilí do hledání alternativ. Politické deklarace, sympozia a jednání k tomu lidstvo nepotřebuje. Naopak do toho vnese jenom zmatek a zpoždění, protože se například výzkumné kapacity přesměrují od potřebnějších k aktuálně méně potřebným výzkumům a tím dojde ke škodám.

Kdepak, žádný člověk není tak chytrý, aby dokázal vědomě řídit vzájemnou kooperaci miliard lidí v reálném čase. Vidíme to dnes a denně, kdy ministr není schopen uřídit ani jedno ministerstvo. Jak může někdo věřit ambicím, směrovat lidstvo a nalezení toho správného vývojového směru. To mohou jen zabedněnci co si komplexnost úkolu nedokáží ani v nejbujnější fantazii vůbec představit.

Ale jak známo, lidé jsou různí, ponejvíce blbí.
04. 07. 2012 | 16:55

MR napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastal. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
04. 07. 2012 | 17:27

Sutech napsal(a):

Prosil bych příště bez Bruselského New Speak(u) (čti: ňjů spík). Neustále opakovat slovo evaluace zní a vypadá příšerně, doporučil bych vám si na text ještě jednou sednout před vydáním, pročíst si jej a upravit.

to: český maloměšťák
>Účinnost 30%, pokud by se jí dosáhlo by byla zajímavá, došlo by k podstatnému zlepšení parametrů FVE a popřípadě k poklesu ceny produkované elektřiny, mohli bychom být někde na troj až čtyř násobku ceny z parních elektráren. Pozor, neplást si s cenou elektřiny, kterou palatíte za elektřinu. Samozřejmě by záleželo na výrobních nákladech, odhad výše ceny je vyvozen z podílu provozních hodin FVE a PE v ČR.
>Problém je s jejich zálohováním, naše EPS a myslím, že už žádná EPS v Evropě nemá kapacity pro zálohování a ukládání energie, výstavby PVE je komplikovaná kvůli všemožným sdružením. Lepší situace by mohla být u malých PVE, například k VD vrané by šla připojit PVE s výkonem zhruba 21MW, k VD nové mlýny by šla připojit PVE s výkonem cca 20MW. Pár set MW by se snad tak dalo po republice nasbírat, ale stejně to neřeší dlouhodobé uložení energie
>Ohledně ropy, má se to tak, že se přepočítává, co se vyplatí těžit. Například pod Moravou je údajně 10.5mld. tun, ale nebilančních, jsou tedy pro těžbu "odepsána," například z důvodů ekonomických. Těžitelných máme však cca 15,5milionu tun. Některá ložiska se při určité ceně již nevyplatila, tak se uzavřela.
http://institutee.cz/prace/12.pdf
v odkazu si najděte str. 9, například mezi lety 2000 - 2007 lze vidět nárust skoro na dvojnásobek. Navíc se zlevňují vrtné technologie.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:WTI_price_96_09.svg
Z grafu lze vypozorovat, že před nárustem ceny nás zachránila krize, neboť prudce poklesla poptávka.
pro ještě větší názornost to vysvětlím na trochu úsměvném příkladě: Váš praprapraprasi kdysi v roce 1870 otevřel v USA vrt, jenže ropa docházela a už se mu ji při ceně 40USD kolem roku 1890 nevyplatilo těžit, zavřel kohout, vypl čerpadlo a odjel zpět do Evropy. Ropy tam zbylo spousty, jenom se nevyplatilo ji těžit, tak váš předek jej odepsal, ale neprodal, nakonec jste jej zdědil vy. Zjistíte si, že se vám vyplatí opravit stroje až přceně okolo 80USD/barel, víte také, že v ložisku je ropy tak 200t (vymýšlím si), až se cena bude delší dobu držet nad touto částkou, podletíte do USA, spustíte to prastaré čerpadlo, a kdesi v hloubi se začně nasávat ropa, která teče do barelů, vstoupíte se svým vrtem do businessu a na burzách okamžitě připíší ke světovým zásobám vaších 200t, neboť počítají s tím že se vytěží. Tak je to s přibíváním ropy
04. 07. 2012 | 17:30

Jana Pechová napsal(a):

xx
Ráda bych vás upozornila na související detaily procesu.
Například chování širokých vrstev obyvatel v okamžiku, kdy hrozí, že něčeho bude nedostatek. Za takových okolností zpravidla nevítězí vědci, předhánějící se v účinných a snadných řešeních.
Anebo vedlejší dopady současného rabování vyčerpatelných zdrojů, které jsou patrné již nyní, ač vyčerpáno zdaleka není.
Při řízení čehokoli nezáleží na chytrosti, ale na moudrosti. A modrosti nechybí prozíravost a pokora. To pouhý trh silně postrádá, stejně jako politici zvyklí na odměřená volební období.
04. 07. 2012 | 17:41

český maloměšťák napsal(a):

xx
Ano, lidé jsou ponejvíce blbí...zajímavé, že v tomto měru vynikají zejména ekonomové.

Kdepak, kdepak - nikdo tak chytrý není...to nééé.
Ovšem na druhé straně je dost blbé nic nedělat a čekat až co ta neviditelná ruka, že. To potom teda nemuselo dojít k evoluci mozku - nebo se mohla zastavit někde v chrlesdickensovské kapitalistické idylce, že.

Naše ministry bych si ale do klávesnice nebral. Těm se nemělo zastavit co. To jsou jen takové antropomorfizované stranické příručky.

Mám tady jden fajn citát jednoho z vašich guruů :

"Nikdo nemůže být velkým ekonomem, kdo je pouze ekonomem - a jsem téměř v pokušení dodat, že ekonom, který je pouze ekonomem začne nejspíše škodit, nebude-li přímo nebezpečný."
(Friedrich von Hayek)

No a potom ještě jednoho - podle vás asi blba :

,,Všichni víme, že volná hra hospodářských sil, nespořádaný a bezuzdý hon jedinců za majetkem a mocí už sám o sobě nevede ke snesitelnému řešení problému. Je třeba jistého racionálního pořádku ve výrobě statku, v užívání pracovních sil a v rozdělování vyrobeného zboží, abychom zabránili hrozivému vyřazování produktivních sil a ochuzování a zvlčilosti velkých skupin obyvatelstva".
(Albert Einstein)

P.S. Vy si fakt myslíte, že cena ropy nemůže meziročně vyletět o 100 % a pak se tam držet třeba rok ? A dál růst ?
Proč ne ? Podobná situace už nastala.

Nemyslím si, že opatrnost a používání kritického rozumu ve směru zažitých návyků je to, co vy nazýváte " vyvoláváním strachu".
Já si naopak myslím ,že naivní víra v jakousi bezbřehost či nekonečnost lidských konstrukcí je omylem a evolučním nesmyslem.
Ta inflace blahobytu /pomiňme teď jakou kvalitou sdíleného všemi/ posledních generací je právě že založena na používání ropy - což tedy na jedné straně musí vyvolat posměšný úsměv na tváři těch, co slyší ono obecné blábolení, že lidský mozek je invenčním perpetem mobile na jedné straně - přičemž na straně druhé ale blábolí, že je nejlépe vše ponechat neviditelné ruce trhu....ale i nad těmi, co si myslí, že na právě takový blahobyt máme nějaký NÁROK.
My žijeme v nesmyslu /v podstatě civilizačníanomálii/ exponenciálního růstu využívání konečných zdrojů.

A to hlavní - takové přístupy jsou v podstatě nekrofilní - my , coby myslící a humanisticky smýšlející bytosti máme odpovědnost i ve vztahu k dalším generacím.
Mně docela vadí, když si pomyslím, že i vám budou vaši vnuci chodit plivat na hrob a nadávat, že dědek pálil ropu jak divý - místo aby se zasazoval o to,ať ji i oni mohou využívat coby surovinu.
Já tím dost trpím - mám radost totiž jen tehdy, když i druzí mají radost...
04. 07. 2012 | 17:44

český maloměšťák napsal(a):

Sutech
Díky za vysvětlení toho, co jsem už věděl-via onen Siemens, problémy se skladováním.../zamlčel jste docela významnou funkci smart grid - např.).
Váš rychlokvašácký domácí kurz o tom, jak se bilancují zásoby nerostných surovin je fakt zajímavý. Čte se skoro jako kovbojka.
To, že ale zapomenete na takovou maličkůstku - jako je druhá strana bilance ve vztahu výroba/spotřeba....no, to je jen taková malá piha na kráse, že...
ONo prostě máme nárůst zásob a stagnující poptávku...Čína nic, Indie nic....
(mapka je v odkazu výše - seekingalpha a úvaha o tržní vakuaci některých akcií - firem , které podnikají v oblasti budování infrastrzuktury nabíjecích stojanů pro automobily).
Jinak doporučuji ročenky BP. Je to zajímavější zdroj informací než je wiki.

Mějte se. Vy praprapra....:)

P.S. Jen malá poznámka - ve vztahu k tomu, jak se " probilancovávají " zásoby ropy v Saudské Arábii je bilancování zásob ropy v ČR...no je to taková malá bouře ve štamprli vody. I wikileaks podala svědectví o tom, že se ropa v S. Ar, objevuje tak, že nějaký úředník dostane příkaz tu ropu vyrobit...
O tom , co se asi děje jinde....no, nemá cenu spekulovat, ale v podivných režimech se většinou i podivně pracuje s informacemi.....
04. 07. 2012 | 17:56

český maloměšťák napsal(a):

Zatím je fér cena pro SA něco kolem 100 USD za barel. Rusové to ale vidí jinak.
Je zde Írák, který jede už zase tak ja za Saddama....
Teď jde barel znovu na 100 USD a to jen díky změně v sentimentu ohledně řešení krize v EU.
Takže co ?
POvolí se otěže, hospodářství se rozjede a pojedeme ke 200 USD za barel ?
A pak zase do krize ? Prorože to předlužené firmy, domácnosti ani státy neunesou ? Takovou cenu ? Nehledě na tom, že povolení otěží může taky znamenat přeliv investic právě do spekulací na růst komodit ? Pokud domácnosti nevěří v budoucnost ?
To je jako ten rozum ?

Mně to připadá spíše jako klausovština. Hlavně že si někteří nakrademe - tím pádem je nám jakási krize šumafuk...
04. 07. 2012 | 18:03

Yosif K napsal(a):

Arabsti a iransti soudruzi vypusteji panubohu do oken repektive pali flare gas ve vysi asi tretiny evropske spotreby. Staci natahnout roury.......

Podobne soudruzi v Rusku a Nigerii a Venezuele.

Proti tomu je prodej nekolika tisic hybridnich automobilu oslavovanych zelenymi mozky jako ohromna vec zcela zanedbatelnou hrackou.
04. 07. 2012 | 18:36

xx napsal(a):

český maloměšťák: A je, pan encyklopedie promluvil. Jen kdybyste se taky uměl nad těmi citáty zamyslet.

Docela by mne zajímalo, co by Einstein říkal dnes. Víte on tehdy vlastně snil o něčem nevyzkoušeném. Tehdy v na počátku padesátých let kdy Einstein koketoval se socialismem defakto neexistoval žádný důkaz, žádný stát kde by se socialismus prosadil a fungoval ( sovětský svaz asi nelze považovat za dobrý příklad čistě socialismu )

Nedávno jste po mně chtěl, abych vám předložil příklad toho, kde existovala v historii nějaká společnost s minimálním státem.

A teď mi tu otloukáte o hlavu citát, který vznikl na základě čisté ideologie do té doby nevyzkoušené a neověřené, jakoby se nechumelilo. No zřejmě holt Einstein své ideje dokazovat nemusí, zatímco ostatní ano.

Ovšem od časů Einsteinových úvah o socialismu uběhlo spousta času a ukázalo se, že socialismus moc dobře nefunguje a kapitalismus přestože není dokonalý, je mnohem efektivnější než centrálně plánovaná a řízená ekonomika.

To jsou obecně platné a historicky prokázané závěry. Einstein jako vědec by jistě takovým důkazům ustoupil a přestal by svojí hypotézu prosazovat. Byl to vědec a na takový postup byl jistě zvyklý.

"Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle. V takové ekonomice, kde jsou produkční prostředky vlastněny společností samou a kde jsou využívány plánovitě. Plánovitá ekonomika, která přizpůsobí výrobu potřebám společenství, rozdělí práci, která má být udělána, mezi všechny práce schopné a zaručí živobytí každému muži, ženě a dítěti. Vzdělávání jednotlivce, kromě podpory jeho vlastních vrozených schopností, by se u něj pokusilo rozvinout smysl pro odpovědnost vůči jeho bližním místo oslavy síly a úspěchu v naší současné společnosti."
(Albert Einstein)
04. 07. 2012 | 18:37

Yosif K napsal(a):

Naproti tomu v USA zacali prirodni plyn vice chytat a vice tezit (kontroverznim frackingem) - cena plynu spadla za poslednich 10 let o 60%.
04. 07. 2012 | 18:38

Yosif K napsal(a):

Pane XX - mate pravdu. Nelze matematicky dokazat ze centralne planovana ekonomika nemuze fungovat.
Fungovat muze. Nicmene funguje evidentne hure nez spontanni vyvoj svobodneho trhu.

Specialne pokud nekdo zbytecne nepriklada pod kotel trzniho hospodarstvi politicka polinka tvorby falesne prosperity (viz nadavna realtini bublina) a nerusi tim cenove signaly.
04. 07. 2012 | 18:43

český maloměšťák napsal(a):

xx
Vy vážně věříte , že to - v čem jte zřejmě nadobúdal rozum...že to byl socialismus ?
Vy si fakt myslíte toto ?

Hm - pak si asi taky zřejmě myslíte, že dnes máme kapitalismus a úspěchu dosahují ti, kteří co nejracionálněji využívají zdrojů tak, že z toho má prospěch i společnost jako celek ?
No - je dobré věřit...ale kdyby tak činili všici - tak by zřejmě nevzniko např. ani toto :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2103479/devet-nejvetsich-bank-zverejnilo-plany-pro-pripad-bankrotu-dalsi-krize-pry-americkou-vladu-nebude-stat-ani-cent.html

P.S. Zajímalo by mě, kolik válek by mělo proběhnout a kolik desítek milionů mrtvých by to mělo stát - aby se zdiskrediotoval i ten váš neregulovaný kapíííítalismus, xx....
Povídejte - přehánějte....vy socialisme pod vedením ÚV KSČ.

Ostatně téměř v každé vaši flose si odporujete sám sobě.
Na jedné sgraně je tedy lidský mozek coby nekonečný zdroj inovací...na straně druhé je třeba ale vše v oblasti zacházení se zdroji ponechat náhodě a aktuálnímu mocenskému rozložení sil.
Na jdené straně mi několikrát napíšete, že je přece správné a vysoce intelektuální snít o něčem ideálním /vaše vyhalucinovaná Libertánie/ - na straně druhé ale uděláte z Einsteina popletu a falešného proroka...a jako důkaz poskytnete perfidní režim, který byl vším možným (podle mě tedy jakýmsi centralizovaným byrokratickým kapitalismem sovětského typu)..ale ne socialismem. (nicméně už to je pokrok vůči primitivům z médií, kteří tento režim označují coby komunismus - ti asi rozum nabírali kdesi v putyce- ještě za Novotného....)

Ale takto vždy musí zákonitě skončit úvahy toho, kdo si vystavěl svůj weltanschauung na bázi ideologie - takový pak hledá především jak vyvrátit oponentovy názory...a nezajímá ho, že mnohdy takto zpochybňuje i názory své....

Podle mě je vůbec sporné tvořit nějaké zákonitosti vývoje tak složitých systémů, jako jsou společnosti, civilizace...a tedy vyslovovat jakési hodnotící soudy poslední instance že např. socialismus se zdiskreditoval /zdiskreditoval se i kapitalismus ?...když tedy z jeho antagonismů -přeci Keynes byl z konference řešící reparace Německa vyštván - bankéřům se přeci jen zdálo příliš kách že dluhy se v něktrých případech platit nemusí...zdiskreditpoval se tedy - když byl asi hlavní příčinou jatek ve 40.letech minulého století jev zvaný - "racionální vztah k financím" ????/
Nicméně alespoň v terminologii by měl být nějaký pořádek....jinak se to zvrhne v mávání slovy jak s hadry....
04. 07. 2012 | 19:03

Sutech napsal(a):

to: český maloměšťák
To, že si de-facto financujeme to proti kterým bojujeme je paradox, v momentě, kdy se nám podaří najít alespoň částečnou náhradu, bude situace zcela jiná. Bylo by zajímavé vyčíslit, kolik milionů, nebo možná miliard od nás odteče jen rpoto, že se k ohřevu vody v létě nepoužívá slunce, ano zní to paradoxně, ale TUV je zapotřebí neustále, navíc kolektor částečně přihřívá vícš měsíců. Kolik desítek tun uhlí u nás ročně takto musí shořet v elektrárnách aby se dala vyrobit elektřina probojlery.

to: papilio
I to porsche by se dalo rozjet bez těch kovů, tranzistor lez vyrobit z gerania, kterého máme cca 479t, popřípadě z běžných sloučenin kovů, za skoro všechno lze najít náhrady, jen za invenci žádná neexistuje.

to: Občan
Proto má cenu investovat zejména do vodních elektráren, přestože lokalit pro elektrárny je dost, výkonově jsou často nezajímavé pro firmy, ale pro živnostníky by zajímavé být mohly. Na internetu je mnoho volně dostupných seznamů, které uvádí lokality, kde byla vodní díla, nebo lokality vhodné pro jejich výstavbu. V několika mých soukromých seznamech, které se neustále vyvýjejí, vychází zajímavá čísla.
Pro lokality, které lze využít bez větších problémů, tedy nejsou v konfliktu s nějakými zaájmy, rsepektive by neměly být, cca 230MW. Když k tomu započítáme i ty, které by byly v nějakém konfliktu, pak budeme na výkonu 858,4MW, většinou špičkových.

to: ghándí
Myslím, že ty nemůžou jejich zdroje nasytit. Ikdby dnes padlo rozhodnutí o tom, že vybudují hyrdoelektrárny s kapacitou 165 500MW, což by měla být dostupná kapacita v průtočném režimu, nemají šanci pokrýt jejich spotřebu, neznám sice jejich spotřebu na hlavu, ale, pokud by to bylo dvojnásobné, jak u nás, pak by tyto zdroje proudu stačily pro 82,7 milionu američanů, spolu se současnými pak pro cca 100 milionů, to je energie pouze pro 32% obyvatel, pokud by spotřeba v USA klesla na úroveň, jako u nás, pak by zdroje poskytovaly energii pro 200 milionů. Jaderná energie by při spotřebě, jakou máme my, poskytla elektřinu pro 99 milionů, při dvojnásobné by pokryla spotřebu jen 49,5milionu, stále máme převis několika desítek až stovek milionů lidí, a to jsme jen u elektřiny, nikoliv dopravy.

to: český maloměšťák
Smart grids jsou v současnosti ještě stále neověřenou technologií, neslyšel jsem ani jak dopadl pilotní projekt v jednom městě ČR, až po jeho vyhodnocení lze říct, jaký mají efekt, popřípadě je poté zařadit do nějakých výpočtů. To se spíše dočkáme nějakého pokroku ve využívání síly mořských proudů. (http://3pol.cz/1188-renesance-prilivove-energie) Ale to by mohlo mít ničivé dopady na celou planetu, ikdyž všechno by záviselo od matematických modelů a testů v praxi.
Prozatím jediné co funguje je HDO a to je již započítáno v běžných grafech ČEPSu. Možná by nám umožnili provoz spousty malých elektráren ve špičkovém režimu, takových, které lze zbudovat u rybníků na bývalých mlýnech, které byly často akumulačními vodními díly.
04. 07. 2012 | 19:11

xx napsal(a):

maloměšťák: ostatně ten překlad je zavádějící, Einstein to řekl trochu opatrněji, "We all feel that the free play of economic forces ...." hovořil o pocitech, emocích, nikoli o vědění !

To jsou docela podstatné detaily, které by při vašem obvyklém hnidopišení zde neměly zůstat nepovšimnuty.
04. 07. 2012 | 19:13

xx napsal(a):

český maloměšťák: socialismus je idea dosti utopická, jak sám Einstein docela správně postřehl v eseji Proč socialismus ? Zajímavé je, že na ní stavíte svoje argumenty, ačkoli mně sám vyčítáte, že své argumenty stavím na utopickám lebertarianismu. No a ještě máte tu drzost mne osočovat z protiřečení si ?

No nic, tak zase třeba zítra nebo někdy jindy, až se z té vaší hádavé opice vyspíte. Dneska jste evidentně zase přebral.

Na dobrou noc ještě ten citát:

"Je si však třeba uvědomit, že plánovitá ekonomika ještě není socialismus. Plánovitá ekonomika jako taková může přivodit i úplné zotročeni osobnosti. Dosáhnout socialismu — to vyžaduje vyřešit některé velice složité sociálně politické problémy jako například: Jak se zřetelem k daleko sahající centralizaci politické a ekonomické moci předejít tomu, aby se byrokracie nestala silou, která má veškerou moc?
Jak uchránit práva osobnosti a zároveň zaručit demokratickou protiváhu moci byrokracie?
Cíle a problémy socialismu nejsou jednoduché. To, jak plně si je uvědomíme, má v naší přechodné době velký význam."
(Albert Einstein)
04. 07. 2012 | 19:21

český maloměšťák napsal(a):

Sutech
Aha, v ČR nefunguje smart grid systém...proto jsou neověřenou technologií...a proto má docházet k cca 100 % nárustu firemních tržeb za dodávky a montáže smart grid ve světě. /odhad ABB/
Ale jadérka za 300 mlrd CZK fungovat bude, že ? A uhla aji ropy budě furt dosť, co ? Bo budu drahe..,a tak se začně znovu kopať aji na Trojici a Hlubině...vypadně sice vice šutru jak uhla - ale co, tuna je za majlant...však se to vyplati vykopať a spaliť...

http://www.worldenergy.org/documents/p001546.pdf
04. 07. 2012 | 19:43

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

byl jste už na tom pivu a kam chodíte, kde mají dobré?
04. 07. 2012 | 20:35

Sutech napsal(a):

to: český maloměšťák
To co uvádíte v odkazu NEJSOU smart grids, ale HVDC přenosové soustavy, ty samozřejmě fungují.
Smart grids mají uplně jinou koncepci, mají zajistit "udání" energie z nestabilních obnovitelných zdrojů a zabránit přetěžování sítě při jejich výpadku, navíc mají snad ještě umožňovat velmi flexibilní ceny odběru, ne jako dvojtarif.
http://smartgridcz.eu/
Sice je jejich spojení s HVDC možné, ale oba systémy by měly být na sobě nezávislé.
Problém je v tom, že pokud máme přejít, respektive začít lépe využívat obnovitelné zdroje, je nutné je dislokovat blíže ke spotřebitelům, má-li transformátor (počítáme s stř. u HVDC je to ještě horší kvůli měničům) účinnost 98% a máme-li zdroj daleko, například v Baltském moři, pak musíme zvolit napětí co nejvyšší.
1. transformace generátor->přenosová soustava->distribuční linky 110kV-> distribuce 22kV->220V, máme tu 4 transformace, tedy účinnost je 0,98exp4, tedy 92%, ktomu se musí započítat ztráty na dálkových rozvodech, které mohou dosáhnout i několik procent, řekněme třeba 3%, celkově k nám doteče cca 89%
Při blízké elektrárne se vyhneme jedné transformaci a ztráty budou představovat setiny, nebo desetiny procent, řekněme, že ztratíme 0,1% =>0,98exp2*0,999 = 0,96%, rozdíl tedy je celých 7%, z každého 1000MW tak ztratíme 70MW.
Samozřejmě pro přenos proudu z OZE by byl výhodnější HVDC systém, ale pro distribuci lépe vyhovuje střídavý proud.
Ještě můžeme být rádi, že se do toho nezačíná montovat dvojfázový systém.
04. 07. 2012 | 21:02

Důchodce68r napsal(a):

Článek pana Víta Kettnera, jeho snahy a doporučení, jsou chvályhodné. Nerad bych, aby mu zde vedená diskuze jako celek brala chuť do další práce.
U nás je problém, že jsme víc pozadu, než se asi domnívá. Nejsme schopni vybrat si vůdce disponující byť i malou mírou čestnosti a moudrosti.
Podíval jsem se do Wikipedie, abych se ujistil o významu slova evaluace. Našel jsem m.j.:
"Zároveň je zde velké nebezpečí zneužití domněle objektivních informací k prosazení těchto zájmů. V tomto smyslu mohou zaujaté a tedy nepravdivé "evaluace" sloužit jako zástěrka pro politická rozhodnutí."
Protože jako důchodce mám konečně víc času sledovat (na internetu, ne v našich médiích) co se u nás v politice děje, došel jsem k názoru, že u nás se evaluace využívá téměř výhradně ve významu jak říká citát.
Abychom ji mohli využívat v normálním významu, musela by se vyměnit celá dosud vládnoucí politická garnitura a podstatně zlepšit morálka společnosti.
Abychom si mohli s panem Kettnerem rozumět ve větší míře. Doufejme, že se to bude dařit.
04. 07. 2012 | 21:05

ghándí napsal(a):

sutech,
energetická soběstačnost USA není vubec nereálná, protože spotřeba energie v USA už neporoste. spíš bude klesat. zaroven budou mít američani k dispozici nový zdroje a cena výroby energie se sníží. já si myslim, že ropa z perskýho zálivu se začne vozit hlavně do asie a pořádek mezi arabama budou v budoucnosti dělat čínani.
04. 07. 2012 | 21:50

jogín napsal(a):

Maloměšťák: K těm 40 milionům z světových válek a 50 milionům z válek předešlých přidejte 80 milionů mrtvých na malarii v důsledku zákazu DDT a milion ročně díky blokádám a předpisům na GMO. V obou případech většinou dětí. Je potřeba trocha skepse ke všem náboženstvím včetně zeleného. Jediná solidní strategie do budoucnosti je věda, bez informací jak svět a příroda fungují skutečně obnovitelné technologie nevzniknou. Potěšení z uhlí pod Jiřetínem je nepřinese. Malér je důraz na výnosné aplikace a omezování vědy, provozuje to nejen Česko, ale taky EU a jinde to není o moc lepší.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6327 , http://ac.els-cdn.com/S187167841000539X/1-s2.0-S187167841000539X-main.pdf?_tid=4b7c3a1a663fc7b5b78ecba90a2063cd&acdnat=1341433180_2f8a64f0aab41c1f4d8f9ebb073b2c1b
04. 07. 2012 | 22:18

Maximus napsal(a):

Naprosto hloupý článek, který musel napsat člověk, který neví nic o reálné výrobě, přenosu a spotřebě el.energie a vůbec energii jako takové. Motám se kolem výroby, rozvodu a přenosu el.energie drahně let a dovolím si říct, že mám celkem dobrý přehled o stavu naší energetiky a také možnostech, které má a kterým směrem je třeba jít. Česko potřebuje jistý min. instalovaný výkon, dnes to tuším činí cca 16000 MW a toho je dosaženo slohou jednotlivých druhů zdrojů, kterými se el.energie vyrábí. Pohledy na problematiku energetiky jsou v zásadě dva resp. tři, jeden ekonomický, druhý technický a pak je tu ještě výhledový strategický pohled, který dává tušit kam spěje vývoj zejména v dostupnosti zdrojů el.enerie, ale i té ostatní, která s touto problematikou také souvisí! Vzhledem k mohutnému inst. výkonu 16 GW kde je potřeba mít z toho neustále k dispozici v průběhu roku tzv. pohotový výkon min. v rozsahu od 7-10 GW, je jasné, že toto nelze jen tak lehce dosáhnout třeba fotovoltaikou a vůbec zdroji OZE nebo i vodními elektrárnami, kterých nemáme potřebné množství jako třeba Rakousko. Mimochodem pohotový výkon je jedna z nejdůležitějších veličin v elektrizační soustavě /ES/. El.energie se nedá totiž ve velkém množství technicky a ekonomicky skladovat a tudíž, pokud nebudete mít v ES dostatečný pohotový výkon, je na průšvih okamžitě zaděláno. Z hlediska výše uvedených tři pohledů, jsou zdroje OZE jen a jen doplňkové a zvyšováním jejich podílu v ES nad určitou úroveň je jen zaděláváním na velký průšvih. Technický pohled a s tím souvisící problematika je nejdůležitější, OZE jsou nestabilní zdroje a tím je prostě vymalováno, nejsou prostě stabilní ani náhodou! Stabilitu ES mohou při velkých přenášených výkonech zajistit pouze jaderné a uhelné elektrárny. Plynové a vodní vč. přečerpávacích elektráren slouží jen pro regulaci dohodnutých přenosových směrů energie v propojené soustavě a k regulaci soustavy při přechodových jevech právě od OZE nebo při poruchách a v samostatně pracující soustavě (třeba v případě poruchy) slouží pro zajištění frekvence. Pokud není dost tohoto výkonu, je šlus a soustava se rozpadne! Když si uvědomíme, že uhlí u nás v horizontu cca několika desítek let končí, plynu je nedostatek a bude po odpojení JE o výkonu 20,5 GW v SRN ještě méně, vodní zdroje jsou u nás omezené, tak nám, vychází, že jedině jádro může zajistit potřebný mohutný výkon cca 20 GW pro ČR v krátké budoucnosti. Když si porovnáte všechny tři výše uvedená kritéria, tak jádro je opravdu jedinou reálnou cestou, jak z ČR neudělat v cca budoucích 20 letech africkou Sierra Leone!
Ještě bych uvedl pro základní orientaci zdejších čtenářů, že pokud bychom chtěli nahradit veškerou používanou energii v ČR tj. plyn, uhlí, dřevo, ropu na paliva do aut atd., oleje, el.elektřinu atd. pouze jedním zdrojem a to el.energií, tak bychom potřebovali hned několik desítek současných Temelínů pracujících na plný výkon!!! Tuším, že je to přes třicet takových elektráren a všechno včetně aut by muselo být předěláno na elektřinu, což je samozřejmě technická hloupost. Jistě uznáte, že nás čeká v nedaleké budoucnosti v celé Evropě velká řada patálií zejména s energiemi! Zkrátka bude tu boj o zdroje a mám pocit, že třeba Libye to názorně ukázala. A bude hůř. Možná, že se najde nějaký nový Einstein, který vymyslý jiný nový zdroj energie, ale zatím tomu tak není. Ostatní zdroje energie místo hegemona ropy nejsou množstevně ani kvalitativně adekvátní. Když jsem před pár lety hovořil s hl.technologem Linde, a.s. jak je to s náhradou vodíku za ropné deriváty, zklamal mé naděje. On třeba vodík jde vyrábět cca 11 způsoby, ale vše je jen "jedna ku jedné"! K výrobě určitého množství kapalného vodíku potřebujete tolik energie, že je to vlastně jen transformátor. U derivátů ropy je to ovšem tuším 1:4 resp. 1:7! A to je jiná káva. Jenže i ta má svůj konec resp. zdroje ropy budou stále hůře dostupnější a ještě se probudila do automobilismu nyní Asie a to je více než 2 mld. lidí, kteří budou používat samohyby fungující na ropné deriváty. Takže, OZE a FVE ano, ale není to správné ořechové, jen je to doplněk základní výroby el.energie! Nic víc a nic míň.
Pěkný večer v blbákově.cz!
04. 07. 2012 | 23:15

Maximus napsal(a):

Ještě dodatek resp. upřesnění.

Jeden odborník zde dříve uvedl následující údaje, které nejsou v rozpotu s tím co jsem uvedl:

ČR spotřebovává denně 205 tis barelů ropy, 25.5 mil kubíků plynu denně a 306 tisíc barelů ropného ekvivalentu uhlí denně. 1000 m3 plynu reprezentuje energii 10,8 MWh, barel ropy 1,72 MWh. Takže ropa nám dává denně 352 GWh, plyn 275,4 GWh, uhlí 526 GWh. Dohromady 902,8 GWh denně.
Je tedy zřejmé, že tyto tři roje, zásoby kterýchžto jsou konečné, a které již začaly docházet nám poskytují nepřetržitý energetický tok 48 GWh.

Pokud bychom tyto tři zdroje chtěli nahradit jádrem, což je pravděpodobně nejlevnější, pak při časové využitelnosti jaderky 0,9 bychom museli instalovat výkon 53,3 GW Pokud vezmeme, že JE Temelín má 2 GW, pak pro nahrazení energetického toku ropy, plynu a uhlí bychom potřebovali v relativně dohledné době postavit 27 Temelínů!
04. 07. 2012 | 23:27

Sutech napsal(a):

to: Maximus
Jen tak pro zajímavost, jak dlouho by vydržely běžet všechny naše hydroelktrárny (bez PVE), kdyby došlo z nějakého důvodu k výpadku ostatních? Na kolik hodin provozu v nich existují zásoby, popřípadě existuje rezervní plán co v takovém případě. Vím, že se start do tmy zkoušel kdysi dávno, dělala to ještě JME, ale existuje plán, jak nahodi soustavu v celé republice, kdyby náhodou z nějaké příčiny spadla?
04. 07. 2012 | 23:36

srdce bezbožných je nemilosrdné napsal(a):

Pan Kettner by chtěl být povinně zakotven a mít zbytek života pod penzí. Takových jsou zástupy.
Jedinci jako on nebo Šádí si nekladou otázku, jak k tomu my, pracující občané přijdeme, abychom jim to ukotvení platili.
Nezbývá, než abychom si to zevaluovali sami.
04. 07. 2012 | 23:54

Pepa Řepa napsal(a):

Pěkný večer v blbákově.cz!
-------------------------
a pěkné ráno.
Ranní ptáče dál doskáče, povídala babička.

Opět žasnu, jak někteří jedinci všemu rozumějí.Od pohnutí matek v šestinedělí přes burzu po energetiku.A to se týká poradců stejně jako diskutérů.
Pokud o věci nic nevím, tak mlčím, nešoupu nohama a čtu ty, které o tom mají tuchy jako tentokrát- výjimečně:-)-Maxíkaa ne abych sem kopíroval citáty vytržené z kontextu.
Kdepak, tady čím větší nevzdělanec nedouk a duševní naháč, tím více výkřiků. ¨

A když do nich zamotám pár cizích slov, jsem za odborníka i když smysl to nedává žádný
.Že to mysle opačně? Nevadí.Mně to nedošlo, jiným to taky nedojde.
.Budu-li citovat Einsteina stávám se přece takový malým aknštajníčkem sám, přihřeju se v jeho slávě a když jsem přihřátej, tak to musím chladit jako v JE, čtyři dvanáctky nahradí čtyři temelínské věže.
Počet piv inteligenci příspěvků umocní.

Kam bych chodil? K vlkovi?
Tam je nuda. Franta soutěží s Karlem, kdo to líp nandal famiglii.
Tady se jeden pobaví. A zadarmo.
:-)
05. 07. 2012 | 06:34

Pepa Řepa napsal(a):

Jestli narazíme do zdi fosilních paliv netuším.Nechám se poučit.
Spíš bych se obával nárazu do zdi v Matiční ulici při návratu z restaurace až dá Božka Na Růžku židle na ježka.

Pozor! Dneska má být zase vedro, chladících věží bude zapotřebí.
05. 07. 2012 | 06:40

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa 05. 07. 2012 | 06:34 :
Pepo, v jádru bych s Vámi rád souhlasil, že by se ševci měli držet svého kopyta a měli bychom odborné věci nechat odborníkům.
Jenže jsou tu háčky:
1) Odborníci jsou existenčně závislí na těch, co platí, pokud nedrží hubu a krok a nepreferují řešení, která se vyplatí jim a jenom jim. Nejsou placeni za to, aby se jimi navrhované řešení vyplácelo zbývajícím 99 procentům obyvatel.

2) Odborníci trpí provozní slepotou a fachidiocií stále častěji. Zářným příkladem jsou dnes ekonomové.

Mám v hlavě značně zrezivělý mix přírodovědného a humanitního vzdělání a snažím se upoceně jakž takž neztratit stopu. Což mi zabírá asi tři hodiny denně.
Na rozdíl od úzkých specialistů, kteří vědí vše o ničem vím spíše nic o všem, jak praví známý bonmot.

Souvislosti, které tady dnes nahodil Maximus, mi ale vyrazily dech. Pokud vycházejí z pravdivých údajů.
Mám na mysli celkovou energetickou spotřebu Česka v kontrastu s výkonem např. Temelína.

(Musím přiznat něco, co se vám nebude asi líbit - Maloměšťák mě v téhle diskusi mile překvapil. Pokud se nerozptyluje (či není rozptylován :-)) prskáním a obranou proti prskání, dokáže někdy formulovat docela solidně.)
05. 07. 2012 | 07:53

Jáchym napsal(a):

Jáchym | 07:53
Nějak jsem se v bodě 1) zamotal. Berte to jako Sibylin rébus. Ještě nemám po ránu zahřátý mozek na provozní teplotu.
05. 07. 2012 | 08:08

Pepa Řepa napsal(a):

Jáchym
maloměšťák, říkáte?
Pozoruhodné, nikoho nejmenuji. slíbil jsem vám to. Vy jste ho poznal?
To snad néééééé!

Jo, často se zamotáváte. Že by také chladící věže působily.
Zda jsou údaje Maxima správné netuším. leč informovaně působí. Rád se nechám od oponentů poučit.
Jako ebergetrický laik vidám zatím zasviněnou zem větrníky, fotovoltaikou a jakousi bionaftou, kterou kdybych nalil do nádrže tak bude v servisu za blbce.
05. 07. 2012 | 08:48

Občan napsal(a):

Ad zeď - my spíš brzy narazíme do zdi OZE.
Protože jsou nestabilní a jejich kolísavý výkon stoupá, můžeme se bzry dočkat rozsáhlých "vypnutí" (pro fajnšmekry "blackoutů") v důsledku náhlých přetížení přenosových sítí. "Legrace" bude, že se tak bude dít převážně ve dne, kdy jedou slunečníky na plné pecky; takže v době, kdy jsou lidé v práci či na cestě do ní nebo z ní.
ČEPS na tohle nebezpečí již upozorňuje, takže to je asi dost aktuální. A ze strany státu jsem nějak nezaznamenal žádnou odezvu.
05. 07. 2012 | 09:10

Občan napsal(a):

To Sutech a Maximus:

Dík za ty informace. Když to člověk vidí takhle v souvislostech, tak ho naadne, že asi budeme mít problém.
---------------------------------------------

Sutechu,
já ještě pamatuji v Jizerkách a Krkonoších funkční MVE v mnoha vesnicí a městečkách, kde byla nějaká fabrika. Jako děti jsme se občas do některé z nich směli podívat a byl to ohromující zážitek. Ale o to nejde - TEHDY (přelom 60. a 70 let) ještě fungovaly. V mnoha místech stále ještě stojí a nebyly přeměněny na hotely a "lofty" nebo ruiny. Takže by se daly obnovit a obce by rázem měly k dipozici minimálně záložní zdroj energie a elektřinu pro veřejné osvětlení, školu a "vejbor". Počítám, že náklady na obnovu MVE by se mohly vrátit tak do 10ti let - nové pracovní příležitosti a snížení nákladů na provoz obcí.
05. 07. 2012 | 09:24

Viola napsal(a):

Já ráda při takových článcích sním.
Například o tom, že by se velká část výroby něčeho méně náročného na energetiku převezla do Afriky na Saharu a tam vybudovat sluneční elektrárny. Proč by nemohly existovat jako prevence blekautů energetické ostrovy? Ale jsem ráda, že si zatím energie mohu užívat po libosti.
05. 07. 2012 | 09:25

Maximus napsal(a):

Pepa Řepa

Koukám, že páníček pojedl vtipnou kaši po ránu a vůči mě se vymezuje. Pepíčku, oboru elekto docela rozumím a mimo rozsáhlé praxe v tomto oboru jsem se vyučil, poté v jednom záběru za 11 let udělal SPŠE a ČVUT FEL. Funguji často jako šéf či člen v různých komisích např. při různých státních zkouškách. Nějaký rok jsem dělal i na elektrárně, vlastně jsem tam začínal na velínu, dobře se tam totiž dělala průmka. Nejsem "Ajnštajn", ale opravdu v silnoproudé elektrotechnice mám slušný přehled. Tento obor mě dost bavil a vzpomínám si třeba na průmce když jsem šel jako poslední ke zkoušce z vektorových diagramů u transformátorů a generátorů, tak mě zkoušející tehdy řekl: Tak Vy jste jediný, který tomu opravdu důkladně rozumí a pochopil to. Moc mě to tehdy potěšilo. Asi jsem byl ješita. Na "vejšce" to už bylo mnohem těžší, ale zvládl jsem to. My lidé z průmyslovek jsme neměli tak dobré základy z matematiky jako kluci z gymplů. Jinak u tvých keců (promiň mi ten výraz) postrádám odbornou technickou argumentaci či alespoň náznak. Já jsem uvedl jisté údaje, které korelují se skutečností a ty jsi neuvedl mimo invektiv nic, opravdu nic. Jenom pro tvoje info, v roce 1979 jsem měl nastoupit v Dukovanech (ne jakom kádr, ale jako mladý odborník), ale když Praha je tak pěkná a nechtělo se mi jít z ní pryč. Dokonce jsem měl být u zprovozňování JE Temelín jako specialista elektro, ale tehdy mi jako doposud "jely" kšefty a taky jsem nechtěl spát někde v maringotce i když zhruba tehdy to dělalo dvojnásobek snandardních sazeb, tak jsem to odmítl.

Takže Pepíku, máš pravdu, lidé mohou opravdu mluvit do všeho, to je jejich nezadatelné právo, ale když některému oboru nerozumí, tak se vystavují tomu, že se zesměšní. V tvém případě ti doporučuji, abys opravdu krafal do věcí, kterým rozumíš ty polyglote. Mám za to, že rozumíš pražské židovské obci apod. tématům, to bude tvoje parketa.
Přeji ti Pepo pěkný slunečný den a aby se ti přihřály kul.. od rozpálené pražské dlažby a betonu, já si půjdu zaplavat do bazénu s 40 m3, který ti posledně tolik vadil, večer tenísek s kamarády...... život je docela fajn, jenom člověku nesmí často křížit cestu blbci nebo zlí lidé. To pak opravdu obtěžuje.
05. 07. 2012 | 09:41

modrý edvard napsal(a):

Maximus: 1. nejdřív tam máte 16 GW a potom 20 GW. To je projekce do budoucna nebo záloha? Nebo jsem něco nepochopil? 2. Obecně se asi dá - a musí - změnit struktura průmyslu "od železa k software", ale software by asi chtěli vyrábět všichni a železa bude málo. Existuje nějaká racionální úvaha v tomto směru?
05. 07. 2012 | 10:25

Viola napsal(a):

Maxime,

ale vždyť Pepa řepa vás pochválil, že máte nějaký pojem o energetice.

"a čtu ty, které o tom mají tuchy jako tentokrát- výjimečně:-)-Maxíkaa "
05. 07. 2012 | 10:42

český maloměšťák napsal(a):

Maximus
Pepa Řepa vás skutečně pochválil. Ostatně i já si velkou část vašich příspěvků ukládám do složky " fakta".
Nerozlobte si Pepku !
Bude pak totiž slintat pod téměř každým z Vašich příspěvků. Tak jako pod mými komentáři. Říkám tomu " syndrom kuřího oka Pepky Řepky". Nevyléčitelné - pouze se dá stabilizovat stav /tím, že ho ignorujete...tak ztratí zájem.../

Je to takový malý fašounek - mašíruje se " svými" - ty " druhé" virtuálně kope do prdele.
A s fašounky je dobré zacházet smírně - mívají to v hlavě pomotané nejen z chlastu a z drog...

Mějte se.

Sutech
Dal jsem skutečně špatný odkaz.
Napravuji :
http://www.iea.org/papers/2011/smartgrids_roadmap.pdf
05. 07. 2012 | 10:57

Jáchym napsal(a):

Pepa:
Co týče trefy do mé brňavky, bezvýhradně souhlasím, jsem chaot a popleta. (A nápodobně !) Miniaturní chladící věž ve formě korkové tropické helmy, jakož i solární kšiltovku s větrníkem vlastním, ale lepší je studené pivo.

Maximus:
Kdybyste dal nějak dohromady podrobný komplexní přehled současných českých energetických potřeb a zdrojů (Zhruba, tak s dvacetiprocentní přesností) a zahrnul do toho úplně všechno,od palivového dřeva a palivového obilí (hrozný ekologický hit předloňska)až po jaderné elektrárny, nebo spíš dal odkazy na VĚROHODNÉ prameny...Byl bych hrozně rád. Zkoušel jsem to, ale jste rozhodně lepší a víte kam sáhnout či kliknout.
****
Souhlasím ale s Pepou Ř., že SOUČASNÁ PARODIE na ekologickou energetiku v podání Zelených je tragikomedie s předvídatelnými katastrofálními důsledky.
Ale s tím nejspíš souhlasí každý, kdo - bez ohledu na to, že k tomu má či nemá kompetence a kulatý štempl na vysvědčení či diplomu - se kapánek snaží dávat informace z různých oborů do souvislostí.

(Ale - Proč vůbec zrovna Pepa Řepa podceňuje laiky ?! Ať se podívá na Kalouska, jak rychle se vypracoval na mezinárodně uznávaného ekonoma !
Nebo Klaus a ekologie, i na prestižní přednášky až do Ameriky ho zvou, ač nemá páru o přírodních vědách,nikoho kompetentnějšího (s potřebnými názory) mezi desítkami miliónů tamních vysokoškolsky vzdělaných odborníků nenašli! :-))
05. 07. 2012 | 10:58

enron, velký vypínač napsal(a):

Občane, nemusíte se třást strachy. Ve smlouvách o připojení FVE je klauzule o tom, že je správce přenosové soustavy může odpojit, kdykoli uzná za vhodné. Takže, pokud by náhodou nešlo nějakou demonstraci toho, jak je situace nezvládnutelná, k žádnému blackoutu nedojde.
05. 07. 2012 | 11:40

český maloměšťák napsal(a):

Jáchym
Nevím, proč nazýváte návrhy Zelených parodií. Myslím si, že parodií je především věřit v neobnovitelné zdroje /ktarým je i uranová ruda/ a uvažovat v perspektivě jedné generace.
Mě by zajímalo spíše alternativní investiční portfolio k Temelínu - jak tedy co se týče investic do úspor - tak alternativní energetický mix, který by takto mohl vzniknout /díky 200 - 300 miliardám CZK - což je taky určitý podvod na voliče...v soustavě udělování zakázek via ČEZ, co je momentálně k dispozici může jít také o tunelování a tak i navyšování těchto částek - rozestavěný Temelín No. 2 asi už nezsataví žádná vláda.../.

Vemte dále v potaz přesuny výrob do Asie....chronickou nezaměstnanost v EU, která od 70. let stále roste (kdysi cca 4 % - dnes okolo 9 %/...dále obrovský pokrok v oblasti výstavby energeticky soběstačných budov....další možnosti jako jsou biplynové stanice /teď někde otevřeli jednu, která dokonce nesmrdí/....domácí mikrorafinerie vyrábějící palivo z řepného oleje...i to Rusko - co bude s Ruskem až mu dojde ropa ???....a co teda bude se zbytkem Evropy - až si Rusáci pro blahobyt přijedou ???... protože nemají jinou alternativu..

Já nerozumím např. tomu, proč se vážně neprobilancuje možnost výstavby dalších přečerpávacích elektráren - jako stabilizčního prvku via energetická soustava. /tady je ale skutečně paradoxní, když toto negují Zelení , tomu nerozumím - to mně připadá jako fanatismus/
Stejně nás to v budoucnosti - až dojde uranová ruda..asi čeká.

Maximus
Jak to vidíte Vy ? Skutečně k té investici Temelín No. 2 není alternativa ?
I když započtete budoucí náklady - v podobě nutnosti investovat znovu, tentokrát zřejmě násobně vyšší prostředky...do alternativy k drahému /tak jak asi bude klesat jeho zásoba a tak jak se budou elektrárny na fosilní paliva celosvětově regulovat....IMF doporučuje uvalit těžební daně i na uranovou rudufosiln/ a docházejícímu uranu ?
Rozumíte - ta alternativnín investice stejně bude jednou NUTNÁ !

ad Pepa Řepa
Uvedu tedy opět jeden citát - k radosti Pepky (mám radost totiž jen když i jiní mají radost) :

"Ačkoliv jen nemnozí mohou tvořit politiku, jsme všichni schopni ji posuzovat."
/Athéňan Periklés/

Ostatně my zde jen vedeme hovory. Takže důvodem Pepkového čílení se bude spíše nějaká nešťastná příhoda z dětství....než že by byl pepka pako nebo fašounek, kterému se hnusí jiné názory než zastává on, lulu či jarpor. Třeba mu někdo - coby diskuznímu batoleti šlápl na kuří oko, že...

Rozhodují jiní, ne my - podle Pepy Řepy /dříve ODS - nyní TOP 09/už asi osm let rozhodují ti nejlepší z nás - z lidu athénského....
Mám i v tomto trochu jiný názor.
A tak se obávám, aby i ten Temelin zwei nebyl tunelem spíše k něčemu jinému než zářné budoucnosti....i třeba našich vnuků. Dosud nenarozených.
05. 07. 2012 | 11:41

Pepa Řepa napsal(a):

Violko
Maxík si sedí na ADSL
Přenosová soustava se energetikovi zadrhla, má někde uzel, řekl bych.
:-)

když doma něco opravíš
ten druhej tě pochválí
když si sám vyslechneš správy
ale jdeš spát bez chvály
ale jak se sám pochválíš,
.......zpíval Sváťa

Poučení?.
Nechválit, nechválit, nechválit.
Okopávat!

Astatně i babička říkala.
Josífku, nechval dne před večerem.
05. 07. 2012 | 11:49

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon zprávy
jeden nemá opisovat od Slováků.
http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=97053&sid=
05. 07. 2012 | 12:29

Jáchym napsal(a):

Maloměšťáku,
já jsem taky "zelený", ale nikoli ideolog!
To, proč většinu (ne všechny, jen ty lobisticky podporované) návrhy strany zelených považuji za parodii,je hodně.
Většina z nich je totiž kontraproduktivní.

Ale to bychom museli vzít jeden po druhém a na to tu není prostor.
Žádné řešení se neobejde bez podstatné změny způsobu života a životních priorit.
V tom se shodneme.

Ad řešení na jednu generaci:
Kéž bychom měli řešení alespoň na jednu generaci!
Potápíme se - a nikoli jen energeticky.
****
Pár drobností:
Řešení výroby energií z biomasy (dřevoštěpka, sláma, rychle rostoucí dřeviny či byliny, řepka na bionaftu, enrgetické obilí, bioetanol...:
1) Energetická bilance:
Jedná se ve všech případech o konverzi energie slunečního záření do energie chemické. Spočtěte si množství energie, které získáte z metru čtverečního PŘI ZNÁMÉM HEKTAROVÉM VÝNOSU. Porovnejte s CELOROČNÍM úhrnem dopadající slunečního záření na metr čtvereční. Vydělte. Získáte účinnost.
(Až přestanete brečet, porovnejte účinnost i s hodně mizerným solárním článkem a hlavně předpokládaný celoroční energetický zisk...)
Poučné !
2)
Už dnes je čtyřicet procent zemědělské půdy zničeno - není to prakticky zemědělská půda,je to substrát pro hydroponii. Umělá hnojiva dovážíme. Zatím máme za co. Zatím je kde je kde těžit suroviny.Zatím je např. Číňané nevykoupili.
Pokud budeme odkázáni na energetické rostliny, musíme se vrátit zhruba do 18. století. Už v 19. století dřevo nestačilo, rozmach byl podmíněn těžbou fosilních paliv.
Takže přitlačíme - budeme pěstovat intenzivně rostoucí rostliny - a půdu vymrskáme. Bude třeba doplnit STEJNÉ množství STEJNÝCH látek, jaké je v ní dnes.
Odkud ?
Jestliže dodnes nedokážeme po pár desetiletích intenzivního, ba drancujícího (a v posledních dvou dekádách naprosto BEZOHLEDNĚ drancujícího!) "potravinového", zemědělství zajistit trvale udržitelnou výrobu potravin ani na relativně řídce osídlené české kotlině...

Jestliže nedokážeme udržet v chodu deset miliónů biologických motorků zvaných ČLOVĚK, přestože mají energetický příkon řádově setinový v porovnání s automobilem...
Přesto mi vychází, že je situace TECHNICKY řešitelná - bez redukce počtu obyvatel a bez snížení kvality života - což je něco jiného než tzv. životní úroveň.
Jen bychom museli tu kvalitu života hledat jinde.
Snad to někdy hodím na papír. Už se těším, jak budou všichni shodně řvát, jak jsem dementní.

Rozhodně není cestou návrat do středověku a svícení loučí. Na to nemáme dost surovin! Spočítejte, jaký je "energetický příkon" louče a porovnejte ho s příkonem LED diody o stejné svítivosti!
Sejou mě demagogové ze všech stran politického i intelektuálního spektra.
Uf !
05. 07. 2012 | 13:52

Jáchym napsal(a):

Pepo Řepo,

mám proti Vám obrovskou výhodu - když ze sebe chci udělat blbce, jde mi to už dneska skoro samo.
Vy se holt víc nadřete, přes svůj o něco pokročilejší věk.
Ale zase míváte občas lepší výsledky. :-)
05. 07. 2012 | 13:59

český maloměšťák napsal(a):

"Žádné řešení se neobejde bez podstatné změny způsobu života a životních priorit.
V tom se shodneme."

Jo.
---------------------------------------

"Ad řešení na jednu generaci:
Kéž bychom měli řešení alespoň na jednu generaci"

Asi se shodneme i v tom, že řešení pro jednu generaci spočívající v odložení problému a jeho multiplikaci v generaci další není řešením - pokud tedy ve svých dětech nevidíte zbytečnou přítěž, ale pokračovatele druhu a rodu.
-----------------------------------------------------------

Potápíme se - a nikoli jen energeticky.
****
Pár drobností:
Řešení výroby energií z biomasy (dřevoštěpka, sláma, rychle rostoucí dřeviny či byliny, řepka na bionaftu, enrgetické obilí, bioetanol...:
"1) Energetická bilance:
Jedná se ve všech případech o konverzi energie slunečního záření do energie chemické. Spočtěte si množství energie, které získáte z metru čtverečního PŘI ZNÁMÉM HEKTAROVÉM VÝNOSU. Porovnejte s CELOROČNÍM úhrnem dopadající slunečního záření na metr čtvereční. Vydělte. Získáte účinnost.
(Až přestanete brečet, porovnejte účinnost i s hodně mizerným solárním článkem a hlavně předpokládaný celoroční energetický zisk...)
Poučné !"

Ta " biomasa " se rodí na poli jen tak ? Díky Boží prozřetelnosti ? Nechybí v té bilanci tak trochu i té lidské práce, popř nějaký ten litřík ropy a náklady na distribuci do místa spotřeby ? Etc etc.. (ropa se někde též musí vytěžit...)
-----------------------
.......................................................
---------------------
Já fakt nevím - v čem jsme v rozporu...a tak jsem toho dalšího rozboru Vašich sdělení nechal.
Já si dokonce myslím, že nejsme v rozporu ani v tom, že tkzv. cena peněz, pokud tyto je možno vyrobit z ničeho - situaci velmi zkresluje ...co se týče valuací každého komponentu všech složitých systémů - čímž tedy substituování různých zdrojů energie rozhodně je. A možná že tady je jedna z největších chyb - že " díky" takovýmto valuacím a svému zahledění se do sebe tak, že nad tím, co čeká naše vnuky mávneme rukou....je celé to handrkování se o to, jak z lahve ven i do budoucna....prostě zredukuje se to na parciální zájmy. Tedy hlavně si nahrabu já a moje rodina a pak mi nějaká energetická krize může vlézt na záda....

Ale ty Vaše návrhy určitě unesu. A zastávám názor, že kdyby vždycky vítězily názory geniů - na úkor těch, co oni/tito samozvaní geniové/ označují za dementy....tak bychom možná neznali ani vynález kola...ale za to bychom možná všeci vyletěli komínem kdesi v Bělorusku nebo východním Polsku.
Mně se třeba smáli, když jsem řekl, že za čas třeba budeme všici vybaveni kvalitním infraviděním na solární dobíjení - a že nebude třeba pouličního osvětlení, doma taky budeme svítit jen když nás bude z toho zařízení svrbět nos....časem to možná miminům budou voperovávat jako destičku 1mm x 1 mm někam do prostoru kde jsou umístěny oční bulvy...
Ale mně to nevadí, že se smějí - já mám totiž radost tehdy, když zejména takoví mají radost.

Já mám takto zde největší radost z takových individuí jako je lulu či řepa.
05. 07. 2012 | 14:58

Sutech napsal(a):

to: Občan
Problém je v tom, že elektrárna by musel být synchronní, jenže při přesavbách a rekonstrukcch se často užívá asynchronních generátorů, které ale nejdou provozovat bez funkční elektrické sítě.
Existuje přehled vodních děl z roku 1930, http://mve.energetika.cz/uvod/vod-dila.htm
problém u nich byl s tím, že nevyužívala optimálně průtok, to se stávalo zejména na větších tocích, přestože průměrný průtok byl v řádu desítek kubíků, vodní díla měla hltnost jen pár stovek litrů za vteřinu, nebo jednotek kubíků, nebo používaly motory s nízkou účinností, kola na spodní vodu...
Naproti tomu, některá z vodních děl byla technickými unikáty, byla poháněna například Girardovou, Knoppovou, nebo Jonovalovou turbínou v celé republice jich mohlo být těchto historických strojů okolo 50.
Před WWII bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezku zhruba 11 500 vodních děl s průměrným výkonem cca 40kW, tedy cca 460MW primárního výkonu, při účinnosti generátoru zhruba 85% by bylo možné získat zhruby 391MW elektřiny
Kromě úpravy historických vodních děl tak, aby maximálně využívaly možnosti dané lokality existuje mnoho dalších možností, kam instalovat další hydroelektrárny. Neobsazené Jezy na laby a Vltavě a dalších řekách, využití starých kanálů pro plavbu dřeva, které jsou dnes nepoužívané. Například flájský plavební kanál, spád je dokadem 40m, při průtoku 100l/s by klidně mohl poskytnout asi 32kW. Existuje u nás velké množství rybníků, které by šli použít pro výstabu elektrárny, to stejné platí pro některé malé přehrady.

to: český maloměšťák
Protože proti dalším přečerpávacím elektrárnym by se okamžitě rozjely protesty ze strany zelených, "ekologů" a podobných. Myslím, že i výstavba malé PVE u VD Vrané, ještě menší, než té, kterou má VD Štěchovice, by se protestovalo několik let. Sice bysme mohli obnovit přečerpávání na PVE Pastviny, ale to je jsou jen 3MW. ale pořád je větší šance, že projdou malé PVE s výkonem v řádu desítek MW, než další Dlouhé Stráně.
Ale ještě ke smart grids, je otázka, jestli její řízení nespotřebuje více energie, než současný systém.

to: Jáchym
Souhlasím s vaším příspěvkem z 05. 07. 2012 | 13:52.
Příčemž nejlepší účinnost má při výrobě biomasy šťovík krmný, 763GJ/ha, vychází to ale pořád hůře, než FVE, ikdyž se jí to blíží, naproti tomu sláme ze lnu, nebo slunečnice má výnos jen 30GJ/ha.
Problém půdy je v tom, že se do ní nevrací organické složky, humus, tím ztrácí schopnost zadržovat vodu atd. Což ve finále způsobuje ztráty za miliardy.
05. 07. 2012 | 15:44

Sutech napsal(a):

Stejně je to podivné, řešíme tady, kde vzít energii, ale přitom nás nenapadne se podívat, kudy nám uniká. Když tady český maloměšťák zmínil LED diody, nemohl jsem si nevzpomenout na náš systém pouličního osvětlení, který spíš, než zemi osvětluje nebe, v zimě se dá při zatažené obloze a sněhu na zemi číst bez problému ikdyž stovky metrů daleko není žádný zdroj svědla, nebylo by od věci propočítat, kolik kW by se ušetřilo, pokud by se optimalizovalo veřejné osvětlení, diody mají jakési vyzařovací úhly, při správně vytvořeném osvětlovacím tělese by možná bylo možné jedním zdrojem nasvídit úsek dlouhý třeba 50m při snížené spotřebě energie. Navíc by se ušetřila i energie při údržbě, jednak peroto, že by životnost osvětlovacího tělesa byla několikanásobně delší, také by toto nové těleso bylo daleko lehčí, než současné výbojky, množství spotřebovaného materiálu je menší, ale na druhou stranu se hůře recykluje, taktéž by nebylo zapotřebí tolika servisních výjezdů, čímž by došlo k úspoře paliva.
Taktéž existují různé alternativní výrobní procesy, které jsou energeticky méně náročné, ale nevyužívají se protože jsou buď ražší, nebo "nové" a ty původní se stihly rozšířit natolik, že případná náhrada bude trvat roky.
05. 07. 2012 | 16:14

Jáchym napsal(a):

Sutech:
Ideologická hyperstupidita jde tak daleko, že prezident doporučoval všem babičkám a dědečkům, kteří nebudou mít za chvíli na zaplacení složenky za elektřinu, ať se předzásobí wolframovými žárovkami.

Mám už všude buď úsporky (v obýváku, kde se svítí celý večer) nebo LEDky (kde se svítí přerušovaně).
Plus pár halogenek ve stylových lampách, které je mi líto vyhodit.
Postupně plánuji přejít na LEDky. U stolních lampiček je navíc výhoda, že vám nepřívají v létě mozek. Ale pozor - je bohužel dobré neznámý typ úsporky a zvláště LEDky zatím změřit, protože údaje výrobců se liší až o 1OO% oproti skutečnosti (předřadný odpor či měnič). A dobré je porovnat svítivost (luxmetr či improvizovaně lepší digitální foťák)
Bohužel velmi špatně vycházejí NĚKTERÁ svítidla na zářivky DZ - na tlumivce si málem uvaříte kafe, nominální příkon 24 W, skutečný 52 W. Navíc je často předřadná tlumivka poddimenzovaná s starší zářivka vydává chvějivé stroboskopické světlo.
Ale neplatí to u všech!
U LED nelze spolehnout na uváděnou barevnou teplotu, jiné zas svítí jako bludička v márnici...
Chtělo by to objektivní testy alespoň jako za socíku.

Ale mám třeba tři teple bílé LEDky v lustru z počátku třicátých let a ještě nikdo si nevšiml, že v těch koulích nejsou žárovky. Celkem provozuji asi čtrnáct LED zdrojů, z toho dva stojí za prd.
05. 07. 2012 | 17:43

Jáchym napsal(a):

Maloměšťák:
Já vím, že jste v něčem podobný šílenec jako já.(Máme bohužel oba něco společného i s Pepou Řepou - což je jeden z důvodů, proč se vy dva tak nesnášíte. Když to nepřesáhne určitou mez, docela se bavím.)

Když vymýšlím nějaké technické řešení, navrhnu si asi třicet variant, z nichž pětadvacet jsou vyložené šílenosti - ale často se ukáže, že se z nich vylíhne zajímavý nápad pro úplně jinou aplikaci. Používám něco jako individualizovanou formu brainstormingu, chce to trénink, ale není to žádný zázrak.
Vámi uvažovanou variantu nočního vidění lze za pár tisíc vyzkoušet - kombinace videobrýlí a dvou miniaturních kamer. Začíná to být aktuální v souvislosti s technikou augumentace - ceny miniaturních displejů začnou padat.
Implantát netřeba, stačí aktivní optika.
Já vyzkoušel trochu neohrabanou improvizaci na nosiči z ochranného štítu pro práci s motorovou pilou. Do divadla bych s tím ale zatím nešel. :-)
05. 07. 2012 | 18:24

český maloměšťák napsal(a):

Nejlevnější tuna uhlí je ta , co se vůbec nemusí vytěžit...o tom, pánové žádná.
A vůbec - to co neproběhne celám dokonalým cyklem...tedy : peníze - zdroj - peníze - sekundární zdroj - peníze - zdroj - finanční derivát :((.....je většinou to nejlepší i nejlevnější.
Ale chce to fakt práci - i peníze, to určitě, ale hlavně tu práci.
Kteroužto je tedy myšlena samozřejmě i ta mentální práce....čili dát si práci při přemýšlení.
Jenže lidi /valná jejich většina/ - aby činili dobro, nejprve musejí zažít pořádné zlo - a to takříkajíc na vlastní kůži. Říkám tomu soukromě massmasochism./MSM/
Je to hnutí jako by něco na způsob církve , ale semknuté mnohem pevněji než třeba jsou katolíci...a to i přesto, že zde není nutný celibát nebo dodržování katechismu. A ani vlajku nebo jednotné oblečky to hnutí nemá...ba naopak - je to konglomerát velkých individualistů.
Tak velkých, že ostatní jsou těmito massmasochisty vnímáni coby jednolitá masa - tu masa levičáků, tu masa zelených, jindy zase coby masa poblázněných kryptokomunistů....
Ten individualismus těchto našich massmasochistů je někdy dokonce tak velký že jakoby se oni sami stávali takovouto podivnou hloupou masou...

:))

Znám jednoho. Má starý barák....účty za topnou sezonu šplhaly k 50 tácům.
Nasral se a na zimu vždycky odletí na Nový Zéland - tam tři měsíce fachá, měsíc se fláká....přiveze si peníze i zážitky a místní oligopoly dostanou jen bakšiš.
Pohoda - tedy kdyby ho letos nenapadli aboridžinci a nedali mu do řepy /je to takový potetovaný kolohnát, který se s ničím moc nepárá...pro ostré slovo daleko nechodí/.
Výdaje za nové zuby totiž letošní efekt " stěhovavého člověka" smazaly.
(já vím - aerosoly, letecký benzín.....ale na druhou stranu ušetřil on, společnost /nespálil tolik a nevypustil do zdejšího luftu/...a nakonec i to české zdravotnictví si přišlo na svoje.
05. 07. 2012 | 18:30

Občan napsal(a):

Sutechu,

ještě jednou velký dík za ohromně zajímavé informace!
05. 07. 2012 | 19:42

Jáchym napsal(a):

Sutech - světelné znečištění, ozáření oblohy, vyzařovací úhly:
V principu souhlasím, ale většina odraženého záření od oblohy jde na vrub světla, které neozařuje oblohu přímo, ale odráží se nejprve od budov a vůbec všech předmětů, které ozářeny být mají.
Jinak je pravda, že mne pouliční Led osvětlení nenapadlo - a rozhodně to není blbý nápad, už pro možnost jednoduché individuální úpravy vyzařovacích úhlů na místě samém.

Jinak jsem zvědavý na reálnou životnost zdrojů - u většiny výkonových LEDek nevěřím údaji 50 000 hodin, dost se totiž zahřívají. Ty méně výkonné zas mají nižší účinnost.
05. 07. 2012 | 20:56

Jáchym napsal(a):

Maloměšťák:
Topení, úspory:
Rozhodující nejsou nízkoenergetické či pasivní novostavby, rozhodující jsou LEVNÉ a rychlé technologie zateplování budov stávajících!!

Plus LEVNÉ DODATEČNÉ ZASKLENÍ klasických zdvojených či špaletových oken a jejich zateplení a zatěsnění.
Plus LEVNÉ a rychle instalovatelné rekuperátory se slušnou účinností.
Máme smůlu, že žijeme v oblasti, kde je možno chcípnout nejen hlady, ale především zimou.

Program Zelená úsporám je pochopitelně tunel, ale na rozdíl od ostatních tunelů podle mne bezúčelně odsává/odklání jen asi čtyřicet procent nákladů.
Většinou je to mnohem horší.
05. 07. 2012 | 21:17

Sutech napsal(a):

to: Jáchym
spíš bych tu životnost vyděl spíš na maximákně 10-20 tisíc hodin, pořád je to více, než žárovky - 1000-1500h, nebo úsporek - cca 5000h, nabo to se alspoň udává, reálné budou tak 3000. pak ještě existují indukční lampy, se životností cca 100 000h, jenže ty zase svítí všemi směry, což je stejné, jako současný stav.
Nevím, jak by to bylo s rekuperátory, jejich spotřeba energie by byla patrně i tak značná, co by se týkalo chlazení v létě, alespoň pro velké objekty by tu byla jedna možnost, jak je chladiv levně s pomocí solární energie, dělají se absorbční jednotky, které z odpadního tepla, které slouží pro jejich pohon, "vyrábí" chlad.
http://www.mujenergetik.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=30&lang=cs
Pokud by jako zdroj tepla sloužil kapalinový kolektor, popřípadě by se potřebná teplota dosahovala přídavným ohřevem (kolektor by asi někdy nedodával potřebnou teplotu), pak by i tak byly úspory energie velké.
Pokud by rekuperátor byl vzduch/vzduch a má-li být levný, což je u těchto řekněme Hi-Tech výrobků trochu problém, pak se možná dostaneme na hodnotu topného faktoru 2, možná 3.
Na zateplení bude zapotřebí vyvinout nějaký jiný materiál, než polistyren, který bude levný, bude se s ním dobře pracovat, bude nehořlavý a přírodní, nebude zadržovat vlhkost.
Dosklýt stará špaletová okna o další jednu až dvě vrstvy skla by němel být zase až takový problém, ale nejsem sklenář, abych to mohl posoudit.
06. 07. 2012 | 11:47

Jáchym napsal(a):

"Dosklít stará špaletová okna o další jednu až dvě vrstvy skla by něměl být zase až takový problém, ale nejsem sklenář, abych to mohl posoudit."
Problém to opravdu není, dělal jsem to před cca dvaceti lety svépomocí.
Přídavné sklo jsem měl orámováno textilní páskou,s přesahem, takže tvořila zároveň těsnící lištu. Sklo bylo vsazeno do rámu na distanční dorazy a zajištěno malými "obrtlíky" z vitrážových skobiček.
Jednou za rok jsem sklo vyndal a umyl.

Ve zdvojených "panelákových" oknech jsem vsazoval třetí vyjímatelné sklo mezi dvě stávající.
Při pevném zasklení hrozí orosování, ale jak kdy. Na chodbě mám pevné, ale tam je neprůhledné sklo, ušpinění či dočasné orosení není kritické.
V podkroví na střešních oknech Velux dutinkový polykarbonát na lištách, v ložnici izolační dvojsklo ve špalet. oknech do frézované drážky. Vyzkoušel jsem toho dost.
I nejblbější řešení bylo lepší než žádné. :-) Měření povrchové teploty skla přesvědčí každého.

Co se týče rekuperátorů - neměl jsem na mysli typ s tepelnými čerpadly ! Jen ventilátor a dva protiběžné proudy vzduchu, předávající si teplo přes tenké dělící "stěny", voštiny, trubice...Druhů je víc. Pro jednu místnost stačí 2 ventilátory kolem 30 W. účjnnost 60 až 90%. Prý. :-)

O indukčních lampách vím jen to, že existují.
Zajímavě vypadá elektroluminiscence, ale mě zajímá spíš netradiční využití stávajících vyzkoušených a finančně dostupných technologií, použitelných v již stojících tradičních domech, které - jestli nás nikdo humanitárně nevybombarduje - budou stát ještě sto let. A zbourat a postavit nové(pokud přežijeme průser,do kterého najíždíme), na to příštích pár set let nebude.
06. 07. 2012 | 16:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy