Česko – rakouská jednání o jaderné elektrárně Temelín II.

24. 09. 2007 | 13:50
Přečteno 6257 krát
Na začátku minulého týdne,17.-18.září 2007, se ve Vídni uskutečnilo druhé zasedání česko-rakouské parlamentní komise k jaderné elektrárně Temelín.

Tentokrát bylo věnováno expertním zprávám a plnění tzv. Dohody z Melku (z roku 2001), a na ni navazující tzv. Bruselský protokol. V tomto protokolu byly specifikovány jednak povinnosti obou stran a dále pak navazující časový plán, který počítal s technickými konzultacemi na témata bezpečnosti elektrárny Temelín. Rakouská strana tehdy vybrala asi třicet, údajně vážných, bezpečnostních nedostatků. Seznam možných bezpečnostních problémů pro reaktory typu VVER (tedy těch které jsou v Temelíně) byl vypracován Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Tato agentura samozřejmě provoz jaderné elektrárny Temelín povolila, jinak by ani elektrárna nemohla být vůbec v provozu!

Z těchto třiceti vytipovaných problémů ze začátku celého procesu před jednáním ve Vídni zbylo ještě k vysvětlení celkem 8 technicko-bezpečnostích problémů a ty byly na programu jednání ve Vídni. Právě jejich vyřešením podmiňuje rakouská strana bezpečnost Temelína.

Jednání probíhalo tak, že vždy nejprve dostal slovo rakouský expert, poté následovalo vystoupení českého experta. Velmi bych ocenila právě české experty - byli skvěle připraveni a i díky jejich argumentacím se podařilo docílit velkého pokroku v jednání. Rakouská strana souhlasila s tím, že čtyři body z osmi jsou v zásadě vyřešeny. Ke zbylým sporným bodům, ve kterých zatím k dohodě nedošlo, se budou konat další semináře.

Bohužel, kromě jisté národní pýchy na naše fundované a skvěle připravené experty, se při těchto jednáních dá poukázat i na jeden závažný problém. Spotřeba elektřiny nejen v České republice, ale v celé Evropě stoupá. Náklady na její výrobu z jaderných elektráren je nejnižší ve srovnání s ostatními způsoby výroby elektřiny. Surovinu pro provoz jaderných elektráren vlastníme. Jenže! Naši skvělí experti stárnou a českou společnost čeká vážná debata na téma o budoucnosti jaderné energetiky. I náš výrobce jaderných reaktorů Škoda Plzeň ji potřebuje znát! Je nutné mít na paměti, že výstavba nové jaderné elektrárny trvá cca 12 let! A nejen proto je opravdu nejvyšší čas s debatou začít…

Příští Česko – rakouské jednání o jaderné elektrárně Temelín proběhne 17. 12. v Českých Budějovicích.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

V Blahutovicích může začít skrývka ornice.
24. 09. 2007 | 14:07

Al Jouda napsal(a):

Postavte rychle další bloky v Temelíně, ať může ČEZ zase elektřinu zdražit !
24. 09. 2007 | 14:20

vinhifi napsal(a):

pokud by temelin nebyl byl by proud ještě dražší
24. 09. 2007 | 14:36

narozen v cernobylu napsal(a):

Ano ano, vic jadernych elektraren, at na ne da stat CEZu VIC PENEZ, at muze CEZ VICE VYVAZET, vice vydelavat a posilit svoji monopolni pozici v CR, aby mohl VICE ZDRAZOVAT pro normalni lidi.
24. 09. 2007 | 15:13

pgjed napsal(a):

Paní senátorka nakousla velmi vážný problém. Prvoplánově se týká jaderné energetiky a nevyvratitelné skutečnosti, že nejekologičtější zdroj energie na současné úrovni poznání je technicky kvalitně provedený lehkovodní reaktor. Jenže, kdo je bude stavět a kdo je bude provozovat? Jedním z důsledků stále hlubšího prznění inženýrského studia po západoevropském a americkém vzoru je stále větší nedostatek inženýrů zapálených pro svůj obor a ochotných živit se po škole obtížnou a relativně hůř placenou technickou prací. Rozseknutí pětiletého studia na bakalářský a magisterský stupeň zásadně zhoršilo odbornou úroveň absolventů a omezilo možnost vytvoření osobního vztahu ke studovanému oboru. Zásahy do středního školství pak omezily počty absolventů průmyslovek ve prospěch učňáků s maturitou, jejichž absolventi často na kvalitní studium techniky nemají, a gymnázií, jejichž absolventi mají vůči technickým oborům pohrdání, kterým často jenom maskují špatné znalosti matematiky a dalších přírodovědných předmětů. Celkové klima ve společnosti pak nahrává spíše právníkům, ekonomům, učitelům..., než technikům. A když už jsem absolventem techniky, tak raději něco prodávat, nebo do státní správy. Použitelní mladí technici stále zoufaleji chybí, počínaje vyučenci, přes průmyslováky až po inženýry. Bakalář se v technickém oboru nehodí ani na svačináře, bohužel.

Paní senátorka je ovšem v postavení, kdy by na tento problém mohla a snad i měla začít hlasitě poukazovat. My z fabrik bychom ji určitě podpořili. I proti zelenáčům ve školství i kolem jádra.
24. 09. 2007 | 16:34

Ivan napsal(a):

Vážená paní senátorko, souhlasím s Vaším článkem, ale připomínka pgjed je více jak hodná k zamyšlení.
24. 09. 2007 | 17:08

HJ napsal(a):

Nejenže spotřeba elektřiny v Evropě (a nejen zde) roste a bude stále růst, ale evropské vlády se již rozhodli tento problém řešit. Důvodů proč spotřeba roste je více, ale odborníci jako hlavní důvod uvádějí zvyšování životního standardu a tedy i s větší spotřebou domácností. Dalším často uváděným důvodem je rozvoj průmyslu.
Česko je připraveno?
Tvrzení, že v Česku se vyrábí více elektřiny než je třeba se ukázalo jako účelové. Do budoucna je potřeba energeticky zajistit nezávislost do takové míry do jaké je jen možné. V Česku poroste spotřeba elektřiny do konce dekády o průměrných 1,8 procenta ročně. Mezi roky 2010 až 2020 poroste každoročně o 1,3 procenta uvádí to studie, kterou zpracovalo evropské sdružení energetických společností Eurelectric. Situace je však lepší než v Irsku a nebo Rakousku, kde má poptávka růst zhruba dvouprocentním tempem. Navíc zejména Rakousko nemá potřebná zdroje a zvýší se tak její závislost na dodávkách od ostatních zemí, respektive zahraničních společností jako je ČEZ. Pro Čechy to znamená, že cena energie bude stoupat stejně jako nejen v celé Evropě, ale i bez nadsázky v celém světě. Na druhou stranu jsou státy s daleko většími energetickými problémy, které ovlivní nejen cenu energie, ale potažmo to ovlivní i průmysl.

ČEZ je připraven
Ukazuje se tak, že takový vývoj nahrává připraveným společnostem, například české energetické společnost ČEZ, která uplatňuje strategii zahraniční expanze. V Bosně a Hercegovině staví ČEZ s místním energetickým podnikem novou uhelnou elektrárnu, v Bulharsku a Rumunsku vlastní distribuční společnosti. Vtisku se spekuluje o tom, že by se ČEZ mohl podílet na výstavbě jaderné elektrárny v Polsku. Energetická skupina ČEZ a maďarská společnost MOL plánují založit společný podnik. Česká firma by mohla fungovat jako tzv. "bílý rytíř". Jinými slovy jako společnost, která nakoupí akcie MOL proto, aby zabránila jejímu ovládnutí rakouským rivalem ÖMV, ale samozřejmě to nebude zadarmo. Majoritní vlastníkem ČEZu stát, proto je zisk této společnosti důležitý pro "státní kasu", avšak spekuluje se o odprodeji části akcii.

Co dělají vlády?
Zatím je tento problém spíš podceňován, ale to se pomalu mění. Cena elektřiny je bohužel absolutně 'asociální' stejně jako třeba cena ropy (potaženo benzínu), plynu apod. Cena je dána poptávkou. Některé země hodlají vsadit na přírodní bohatství (plynové a uhelné elektrárny) , ale to je také závislé na množství zásob plynu a uhlí. Obnovitelné zdroje ani zdaleka nedávají příliš nadějí. Velké projekty obnovitelných zdrojů způsobují větší škodu, než "konvenční" elektrárny a malé jsou nedostatečné. Jaderné elektrárny jsou diskutabilní, ale jiná možnost zatím není, a tak mnohé vlády uvažují o větší rozvoji jaderné energetiky (například zmiňované Polsko). Navíc země jako Libanon, Čína, Irán (možná KLDR) budou stavět jaderné elektrárny bez ohledu na ekologické aktivisty.

Raději atom doporučuje Brusel
Atom jako recept na tento problém doporučuje i Evropská unie. Atomové elektrárny navíc pracují s čistší technologií, než je spalování uhlí, konstatuje se v správě EU. Avšak i unie není zcela jednotná v názoru na atomovou energii jako jedinou možnost, jak zajistit potřebnou elektrickou energii, ale odpůrci jádra alternativu nepředkládají. Obě strany podporují další výzkum obnovitelných zdrojů. Pro zajímavost Francie už dnes získává víc než 60% elektrické energie z jaderných elektráren.
24. 09. 2007 | 23:40

pgjed napsal(a):

Pro HJ:

Nejde jenom o to, zajistit energetickou nezávislost státu! Je nezbytné si uvědomit, že elektrická energie je ZBOŽÍ, jako každé jiné zboží. Pro ČR navíc zboží tradiční, které nejenom umíme vyrábět, ale umíme rovněž vyrábět na světové úrovni zařízení pro energetiku. Je to jeden z mála tradičních českých oborů, který se ještě hloupostí a falešným liberalizmem nepodařilo zlikvidovat. ČR má navíc vynikající surovinové podmínky pro jadernou energetiku. Zásoby kvalitního uranu, pokud je nesystémově nerozprodáme, nás při očekávaném vzestupu jaderné energetiky, mohou postavit do pozice Kuvajtu. Dokážeme-li obnovit těžbu, otevřít nová naleziště a současně ve vytěžených hluninných prostorách zřídit úložiště použitého paliva. Ale to by se kon ečně musel někdo začít systematicky zabývat hospodářskou prognostikou ČR. Vida - další námět pro paní denátorku.
25. 09. 2007 | 07:23

hawk napsal(a):

Hm, přečetl jsem si tu rádo-by zelené komentáře, tzv. výkřiky do tmy.

Takže:

Celá evropa je na tom tak, že dovozci elektrické energie nejsou pouze ČR a Francie, Německo už od příštího roku ano.

Další státy jsou od -20% do -60%.

Umí si tu někdo představit život bez elektriky? Ne. Tedy ji budeme muset vyrábět. Z čeho, když fosilní paliva jsou - nafta max 30 let, uhlí max. 20 let a plyn podobně jako nafta, možná o něco déle?

Takže zase zbývá jádro. Jaderné elektrárny se stavět budou a ne že ne, stačí na to jeden pořádný blackaut aspoň půlky Evropy. Ono k němu dojde, ne jestli, ale kdy. Pak začnou vlády jednat a přestanou naslouchat zeleným idiotům.

Nebo si myslíte, že nás spasí větrné elektrárny nebo fotovoltaické články? Svatá prostoto.
25. 09. 2007 | 12:33

Líný černý pes napsal(a):

to Hawk :
Jo, zjistili to už i v Bruselu - buď budeme svítit, topit, klimatizovat, vyrábět a cestovat (vlak, tramvaj, metro) a vyrábět elektřinu co nejlevněji, nebo si ani nezmrazíme zásoby. Proto se mi líbí závěrečná poznámka Ing. Klause v NY - spořte, neklimatizujte. K tomu dodávám raději větrejte.
Paní senátorka nám napsala pěkné téma k diskusi.
25. 09. 2007 | 13:47

Rolex watches napsal(a):

Rolex watches has been known for a long time, As early as several centuries ago on this Rolex was born. The reason is his design in line with the majority of the people's taste. It is improved for the people's demands.http://www.omegawatchessale...
03. 07. 2009 | 08:28

designer wedding gowns napsal(a):

A není to jen zálžitsot odešlého bolševiaka. Stačí se podívat na zdejší diskuse.
Tam je nejdůležitější to, kdo píše.Bez zkoumání toho,co píše
18. 08. 2009 | 04:33

louis vuitton napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 19:54

replica handbags napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 08. 2009 | 20:32

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 03:55

louis napsal(a):

Lepící páska pro největší bezpečí Vašich zásilek.
12. 09. 2009 | 21:55

vuitton napsal(a):

Impregnace krovů a dřevěných konstrukcí proti dřevokazům a ohni. Ušetřete za rekonstrukce!
16. 09. 2009 | 17:35

replica napsal(a):

Výstavy, aukce, komise, obrazů, grafik i plastik od předních umělců!
16. 09. 2009 | 23:30

توبيكات napsal(a):

thank you
11. 12. 2009 | 17:20

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy