O odškodnění, divokých jezdcích a osobní zodpovědnosti

13. 06. 2007 | 16:20
Přečteno 7646 krát
V poslední době vzbudil velký rozruch můj návrh zákona o nadstandardním odškodnění klientů zkrachovalých bank Union banky a.s. (nyní v likvidaci) a Plzeňské banky a.s.(nyní v likvidaci), který 8.6.2007 poslal Senát do druhého čtení.

Proč se k němu vracím?
Překvapilo mě ( a nejen z obecného pohledu, ale především na základě osobních zkušeností s klienty zkrachovalých bank) s jakou samozřejmostí někteří lidé, jenž neuváženě vložili své finanční prostředky do málo solidních bankovních domů očekávají, že za jejich chybu zaplatíme všichni. Přestože stát zohlednil nestandardní období transformace naší ekonomiky a nedostatek zkušeností v oblasti volného trhu, který se pochopitelně promítnul i do oblasti bankovnictví, podotýkám, že první úprava pojištění byla vložena do zákona o bankách už v roce 1994 !, stále se najdou lidé, kteří požadují stoprocentní odškodnění za své vklady. Tedy za rozhodnutí, které učinili z vlastní vůle, a které se posléze ukázalo jako chybné.

Je pravda, že zkušenosti v prvních letech transformace české ekonomiky byly mizivé, na druhé straně lidé mnohdy vycházeli ze spekulativních úvah, která banka jim nabízí nejvyšší možné zhodnocení jejich úspor,, aniž by soudně zvážili, zda mimořádně výhodné podmínky a vysoké zúročení vkladů, které mnohdy až varovně převyšovaly běžný průměr, nejsou varovným signálem před možnými riziky krachu. Jednoduše řečeno, nic není zadarmo a lidé musí dobře zvážit, zda svým počínám nevstupují do rizika. Pokud ano, je třeba přehodnotit podíl vlastní zodpovědnosti. Bohužel jsme si za léta totality a „plánovaného“ řízení nejen ekonomiky , ale mnohdy i soukromé sféry zvykli svalovat vinu za vše na společného jmenovatele, tedy na stát, případně na jiné vnější činitele.

Oč tedy v návrhu jde a jak vypadá dnes zákonné odškodnění?

V současné době platí zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, který v souladu s Evropskou směrnicí 94/19/ES stanoví, které vklady jsou pojištěny a na které a v jaké výši se následně vztahuje odškodnění pro případ, že bankovnímu ústavu je odebrána licence a vstupuje do likvidace tedy , že zkrachoval:

- pojištění se vztahuje nejen na fyzické, ale i právnické osoby (s vyloučením finančních institucí apod.)

- výši odškodného stanovuje na 90 % hodnoty všech pojištěných vkladů v Kč i cizích měnách oprávněné osoby , 10% spoluúčast nese klient ( obdoba například s pojistnou událostí)

- limit výše náhrady je stanoven až do ekvivalentu EUR 25 000, tedy o EUR 5 000 více než je minimální částka stanovená uvedenou směrnicí a využívána mnoha členskými státy EU (pozn. některé nové členské státy EU využily přechodné možnosti stanovit s ohledem na rozdílnou výši úspor obyvatelstva a ekonomickou úroveň země odškodnění na nižší úrovni než EUR 20 000).

Prakticky to znamená, že klienty zkrachovalých bank Union banky a.s. a Plzeňské banky již odškodněni byli a to v intencích zákona o bankách!

Proč tedy za této situace předkládám zákon, který si vyžádá cca 995 milionu Kč ze státního rozpočtu?

Vkladatelé Union banky, a.s. „v likvidaci“ a Plzeňské banky, a.s. v likvidaci by měli obdržet dodatečné náhrady do výše Kč 4 mil. s ohledem na skutečnost, že novela zákona o bankách jako součást zákona č.443/2006 Sb. byla schválena Parlamentem a klienti Union banky a.s. – „v likvidaci“ a Plzeňské banky, a.s. – v likvidaci byli přesvědčeni, že jim vznikl nárok na nadstandardní odškodnění. Následně Ústavní soud zrušil nálezem číslo PL US 77/06 změnu zákona o bankách z důvodů protiústavního legislativního procesu.

Proč jsem byla iniciátorkou návrhu podání Ústavnímu soudu , který jej vedl ke zrušení novely zákona o bankách podle které měli být odškodněni vkladatelé Union banky a Plzeňské banky?

Novela zákona o bankách jako součást zákona č.443/2006 Sb. byl po legislativní i věcné stránce naprostý paskvil. Byl Poslaneckou sněmovnou přijat jako tzv. „přílepek“ nebo divoký jezdec k zákonu o zrušení Fondu národního majetku, se kterým absolutně nesouvisel, stanovisko vlády i české národní banky bylo zamítavé, nebyly předložena žádná důvodová zpráva, která by kvantifikovala finanční dopady ze zákona vyplývající. Návrh byl legislativně špatně napsán (vykazoval jednoznačně identifikovatelné chyby), existovaly jednoznačné důvody pro tvrzení, že je v rozporu s právem Evropských společenství v rozporu se mezinárodními závazky, kterými je ČR vázána i s Ústavou ČR.

Navíc z Fondu pojištění vkladů neodškodňoval pouze drobné střadatele, ale především Českou pojišťovnu vlastněnou nyní skupinou PPF a to částkou 1,7 miliardy Kč. Nutno konstatovat, že Česká pojišťovna by dostala tuto částku již podruhé (poprvé v roce 1996).

Daný problém odškodnění klientů drobných střadatelů je tedy nejen úvahou nad osobní zodpovědností, kterou jsme spolu se svobodou za vlastní rozhodnutí získali, ale i pouze jedním z příkladů toho, co může napáchat nezodpovědné schvalování přílepků neboli tak zvaných „divokých jezdců“ v podobě nejrůznějších novel zákonů, naprosto nesouvisejícími s projednáváním příslušného zákona a jeho tématiky. Toto tiché a nenápadné chování lobbistů jak ze zájmových, tak i politických skupin totiž za několik posledních let dokázalo plíživě změnit legislativní systém v přebujelý orgán, prolezlý metastázemi mnohdy odporujících si a tedy naprosto nefunkčních předpisů, měnících české zákonodárství v nepřehlednou džungli, v níž se ztrácejí nejen občané, ale i mnohdy i samotní zákonodárci. Je proto nanejvýš nutné začít konečně odsekávat této chobotnici chapadla.


Historie pojištění vkladů klientů zkrachovalých bank - čtěte ZDE

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jen čestně napsal(a):

V Semilech jsme před senátními volbami dostávali do schránek pohádkovou knížku nadepsanou výrazně Soňa Paukertová a Miloslav Jágr dětem. Říkal jsem si: když tu paní podporuje takový skvělý výtvarník, nemůže být špatná. Až později jsem zjistil, že je pan Jágr už pár let po smrti. Ale ty kresby byly fakt jeho.
On namaloval, ona zacvakala - a tandem byl na světě.
13. 06. 2007 | 21:15

vanoce3000 napsal(a):

Kdo se vyzná a umí chodit po lese ten se neztratí. Bohužel český les není královská obora a to co v něm běhá nejsou jeleni.
14. 06. 2007 | 10:45

Svozil napsal(a):

Vážená paní senátorko.
Přeji dobrý den musím regovat na Váš článek, neboť u mne zapracoval adrenalin.
Nikdo tehdy z obyčejných lidí neměl tyto informace, možná Vy ano. Dle mého názoru platíme všichni za neprůhledné úvěry bank, za vlády p. Klause, Kočárníka apod., za povolené a neohlídané podnikatelské úvěry, které vykuků - podnikatelům t.zvaně nevyšly. Platíme take za Pitra, Krejčíře, Koženého, Stehlíka apod. Ze zákona je přece povinnosti státu, a státního bankovního dohledu uhlídat tyto t.zv. banky. O spekulaci drobných střadatelů, tedy babiček a dědečků se nedá hovořit. Udivuje mne Vaše představa o těchto lidech. O České pojišťovna apod., nechci hovořit, zde jsou ekonomové profesionálové a ti měli mnoho profesionálních informací, zde to pokládám také za jejich profesionální selhání. Naši lidé jsou důvěřiví, a nebyli zvyklí na tyto podvody. Dnes po zkušenostech by to jistě již nikdo neudělal. Proč lidem výše uvedeného typu apod., nejsou zabavovány majetky, konta apod.?? Majetek je společný, a má být zabaven celé rodině. Tito lotři vše převedli na děti, manželky, a dnes jsou dle nich chudí, ale bohužel, peníze v rodině zůstaly. Byl bych velmi rád, kdyby jste se zabývala tímto problémem, a tedy novelou zákona.

Milan
Svozil
předseda SOS Olomouc
18. 06. 2007 | 15:15

alenka napsal(a):

Stále mi chybí vyváženost v přístupu státu. Pokud mám odškodňovat ze společných prostředků (tady prostředků vybraných od nás, kteří jsme se žádné spekulace neúčastnili), musím njdříve zavírat. Počínaje těmi, kdo cílevědomě vytvářeli nestandardní podmínky, přes ty, kdo si jejich vytváření zadávali až po ty, kdo realizovali jejich zneužívání. Až ty lidi uvidím, jako šéfy Enronu s klepety na rukou odcházet na desítky let do vězení, budu ochotna naslouchat řečem o odškodnění. Do té doby hrozí, že z něj budou už potřetí těžit titíž lidé, kteří prostředky původně zdefraudovali.
alena
20. 06. 2007 | 23:51

jirka napsal(a):

co zpětně, to je problém. Jinak by pojištění mělo být 100%. Peníze bance svěřuji a platím jí za to nemalý peníz, úrok je dnes neznámá věc. Nemám žádnou reálnou šanci její hospodaření kontrolovat, natož pak ovlivnit. Na rozdíl třeba od jízdy autem...
20. 06. 2007 | 23:54

Petr napsal(a):

Dobrý den, chtěl bych doplnit názor pí.senátorky na osobní zodpovědnost některých vkladatelů. Jsem také jedním z nich. A pokud mně paměť neklame, tak jsem vcelku pečlivě sledoval dostupné zprávy z finančního světa. Po problémech v Union bance v létě 2002 jsem vložené peníze z banky stáhnul. Po prohlášeních ministerstva financí a ČNB na podzim, že do banky přišel nový solidní investor, z kterým se obě instituce dohodly na řešení situace v bance jsem peníze opět vložil, v domění, že pokud tyto instituce něco takového veřejně prohásí a uveřejní tak se na to dá spolehnout - výsledek nucená správa a krach banky po cca 3 měsících.
A pokud jde o "varovné převyšování úroků" stačí se podívat na sazby v tom období. Pravda úroky byly vyšší než třeba v KB, ale srovnatelné jako např v IPB a dalších.
Jinak přestože jsem také byl "okraden", tak souhlasím, že by se mělo postupovat podle zákona a žádné vyšší náhrady nevyplácet - ale to při žádném krachu. Pokud se tak stalo již předtím pravidlem - pravidlo by mělo platit pro všechny stejné.
21. 06. 2007 | 13:31

Krtek napsal(a):

Připojuji se ke komentáři Petra, se kterým plně souhlasím. Pro doplnění pouze připomínám, že úroky poskytované UNION BANKOU nijak nevybočovaly z tehdejšího standardu a poslední roky její existence se pohybovaly v úrovni kolem 3 %. Kromě toho UNION Banka doplatila i na svoji snahu o záchranu dalších krachujících bank, kde tahala za stát kaštany z ohně.
21. 06. 2007 | 15:53

hawk. napsal(a):

Pro pana Svozila a ostatní: Přesto vás to nezbavuje osobní odpovědnosti a já jako občan naprosto nesouhlasím, abych se podílel na platbě Vám, protože jste se špatně rozhodli. Jsem šťastný, že už nežiju ve státě, kde mi úředníci musí utírat zadek a poplácávat potváři za každé mé špatné rozhodnutí. Následky musím nést sám, ale nevadí mi to, protože jsem se mohl rozhodnout svobodně. A kdo chce a chtěl, k informacím se dostal hodně jednoduš, jen musel chtít a něco pro to udělat.
22. 06. 2007 | 09:56

P. napsal(a):

Pani senatorko,
musim Vam podekovat, neb me jako jedna z mala na politicke scene prekvapujete prijemne :)
Vzhledem k tomu, ze jsem Vas volil, a rozhodl se pro Vas namisto p.Cerovskeho, vim ze jsem se rozhodl dobre, protoze on na Vasem miste, by zajiste niceho takoveho schopen nebyl (vazan svymi stranickymi zavazky). Presne to co delate mi prijde ze by mel delat kazdy spravny senator.
Ohledne projednaneho navrhu me zarazi, ze jednak pri hlasovani bylo pritomno tak malo senatoru (33/81, to je takhle vzdycky?!) a jednak ze se vsichni shodli a nakonec nikdo nehlasoval proti. Kde tedy jsou ty hlasy, ktere znevazovaly tento navrh jiz predem a kde jsou ty tendence tech, kteri schvalovali puvodni zakon a chteli priklepnout temer miliardu skupine PPF? Nebyla to jen jejich dobra vule, ze nehlasovali tentokrat proti, ale az bude na stole zakon, budou proti...? Doufam ze ne. :-/
22. 06. 2007 | 12:44

A. Šuppler napsal(a):

Dobrý den, článek senátorky není blogem, ale jakým si zvláštním patvarem komentáře, názoru a faktů ... . Hlavně je to dlouuuuhéééé a nudné. Příspěvek pana Svozila bych označil za naivní a mimoidní. Zločin nesmí být nepotrestán. Soudní moc má být přesná, rychlá a vidoucí přes slepotu. Ovšem děti nemohou za otce/matky, stejně jako otci/matky nemohou za syny/dcery. Majetky se nemají konfiskovat. Majetky se mají vracet tomu, komu byly ukradeny. V tom je zásadní rozdíl. A není to věc politiků. Všem mnoho zdaru.
03. 07. 2007 | 14:42

M.Kozák napsal(a):

Vážená paní senátorko,

Nevím, kolik dostáváte podnětů od ostatních obyvatel této země, ale protože jsem Vás svým e-mailem z jara tohoto roku přímo k podání nového opraveného zákona vyzval, (za poněkud ironický tón e-mailu se dodatečně omlouvám) považuji se (alespoň z malé části) za jeho iniciátora a jsem Vám za něj – proč to nenapsat – velmi vděčný. Jen připomínám, že jsem byl rovněž okraden……
Kritickou hladinu adrenalinu v mém těle nicméně ohrožuje neustálé opakování představy o naivních (nebo, s dovolením, “vyčuraných“ ) prosťáčcích, kteří uvěřili laciným slibům vysokých úroků (všem odborníkům) podezřelého ústavu a přes různá varování mu svěřili své úspory. Tato představa, neustále omílaná některými “odborníky“ v e-mailových diskusích (a lehce zmíněná i ve vašem blogu) je od začátku ZCELA NEPRAVDIVÁ! Jak zde uvádějí i někteří další diskutující, měla Union Banka začátkem tohoto století ZCELA STANDARTNÍ úrokové sazby ve srovnání s celým bankovním sektorem (doufám, že rozdíly v řádech desetin procenta můžeme vynechat!). O volbě banky v té době rozhodovaly ve velké míře i jiné faktory, jako vzdálenost pobočky od bydliště nebo pracoviště, kvalita personálu, otevírací doba a podobně. A existovaly-li signály, že je v souvislosti s touto bankou nějaký důvod k pochybnostem a obavám, byly tyto pochybnosti MASÍVNĚ, VEHEMENTNĚ a HORLIVĚ všemi zodpovědnými státními úředníky, kteří měli na tuto banku dohlížet, veřejně popírány a rozptylovány. A – ještě jednou s Vaším dovolením – o tom to je……
18. 07. 2007 | 10:04

Božena Melicharová napsal(a):

v bance mám celoživotní úspory a nejsem žádný spekulant s procenty . Banka je poblíž mého bydliště a proto jsem ji zvolila. O potížích banky jsem jako drobný střadatel neměla ani potuchy. Proč nás tedy stát neinformoval v médiích?
26. 07. 2007 | 15:08

Božena Melicharová napsal(a):

v bance mám celoživotní úspory a nejsem žádný spekulant s procenty . Banka je poblíž mého bydliště a proto jsem ji zvolila. O potížích banky jsem jako drobný střadatel neměla ani potuchy. Proč nás tedy stát neinformoval v médiích?
26. 07. 2007 | 15:08

Božena Melicharová napsal(a):

v bance mám celoživotní úspory a nejsem žádný spekulant s procenty . Banka je poblíž mého bydliště a proto jsem ji zvolila. O potížích banky jsem jako drobný střadatel neměla ani potuchy. Proč nás tedy stát neinformoval v médiích?
26. 07. 2007 | 15:08

Odškodnění UK napsal(a):

pomoci osobám postiženým při nehodách v UK
16. 04. 2008 | 11:38

Pracovní nehoda v Anglii napsal(a):

Pokud jsi měl pracovní nehodu v Anglii, při které jsi utrpěl úraz, můžeš mít právo na odškodnění.
16. 04. 2008 | 11:39

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 10:31

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:44

cheapest car insurance rates napsal(a):

Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I'm wondering how I might be notified when a new post has been made. I've subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">compare car insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 05:41

Aducoumough napsal(a):

[url=http://buyviagraonlinemall.com/#2988]buy viagra[/url] - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#16531>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#15134 buy viagra online
18. 10. 2012 | 00:00

nouctuamtut napsal(a):

[url=http://orderlevitrahere.com/#icmwo]cheap levitra online[/url] - <a href=http://orderlevitrahere.com/#yulxg >levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#vsvig levitra online without prescription
20. 10. 2012 | 02:19

Exhitaanami napsal(a):

[url=http://ordercheapviagrahere.com/#eexhz]buy cheap viagra[/url] - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#jigji >buy viagra online</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#mmrbg viagra online without prescription
21. 10. 2012 | 16:59

Gathupsetplup napsal(a):

[url=http://orderkamagranow.com/#wvhsh]kamagra soft[/url] - <a href=http://orderkamagranow.com/#vrzzw >kamagra soft</a> , http://orderkamagranow.com/#pgqjg buy kamagra 100mg
21. 10. 2012 | 21:20

Pavipsypupbub napsal(a):

[url=http://buycialisonlinesafe.com/#18920]generic cialis[/url] - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#3965>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#8912 cialis online
23. 10. 2012 | 12:59

FeannaSpejeft napsal(a):

[url=http://viagrastorehere.com/#wsgcx]generic viagra[/url] - <a href=http://viagrastorehere.com/#xqaal >viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#ehmqa viagra online
24. 10. 2012 | 02:12

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | [url=http://cheapviagraqual.com/#3897]viagra online[/url] | <a href=http://cheapviagraqual.com/#4416>buy viagra online</a>
29. 10. 2012 | 00:47

Jokillima napsal(a):

[url=http://buycialisonlinepharma.com/#5079]buy cialis[/url] - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#19686>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#15877 cialis online
29. 10. 2012 | 01:53

plegreelp napsal(a):

[url=http://buyzithromaxonline24h.com/#4925]zithromax 1000 mg[/url] - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#1302>buy zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#7223 zithromax 1000 mg
31. 10. 2012 | 05:09

Nemadvime napsal(a):

[url=http://cheapgenericlevitranow.com/#yktta]cheap levitra online[/url] - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#oymny >cheap generic levitra</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#qgohp cheap levitra online
31. 10. 2012 | 10:56

tymnDiumn napsal(a):

[url=http://cheapgenericviagranow.com/#krzuh]buy cheap viagra[/url] - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#daqcr >cheap viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#thsii cheap viagra online
31. 10. 2012 | 15:23

plegreelp napsal(a):

[url=http://buyzithromaxonline24h.com/#20429]cheap zithromax[/url] - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#10858>buy zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#8810 buy zithromax
01. 11. 2012 | 22:18

FrernGeonsSox napsal(a):

[url=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#fqreq]buy propecia[/url] - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#selyq >cheap propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#auwkd generic propecia
02. 11. 2012 | 00:03

TypeKayathy napsal(a):

[url=http://ordercheapgenericcialishere.com/#habmt]cialis online[/url] - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#foyje >cheap cialis</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#ozdmj buy cialis online
03. 11. 2012 | 16:34

Bressedem napsal(a):

[url=http://ordergenericlevitrahere.com/#hmspv]cheap levitra[/url] - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#zcenu >order levitra</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#egyax levitra 40 mg
05. 11. 2012 | 21:12

BonEnhaniaDic napsal(a):

[url=http://ordergenericviagrahere.com/#dptko]buy generic viagra[/url] - <a href=http://ordergenericviagrahere.com/#zdplq >cheap generic viagra</a> , http://ordergenericviagrahere.com/#kcmec buy cheap viagra
07. 11. 2012 | 11:28

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#viagra-50-mg | [url=http://genericpillshq.com/#cheap-viagra]cheap viagra[/url] | <a href=http://genericpillshq.com/#purchase-viagra>generic viagra</a>
09. 11. 2012 | 13:12

SepeTrups napsal(a):

[url=http://getagenericpills.com/#21028]buy cialis online[/url] - <a href=http://getagenericpills.com/#1374>buy cialis</a> , http://getagenericpills.com/#1979 buy generic cialis
10. 11. 2012 | 17:25

Quegreefeer napsal(a):

[url=http://buyviagraonlineds.com/#937]generic viagra[/url] - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#16539>generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#12710 buy viagra
13. 11. 2012 | 18:40

Deaceosteop napsal(a):

[url=http://buyaccutaneonlinemeds.com/#8481]accutane online[/url] - <a href=http://buyaccutaneonlinemeds.com/#15279>accutane cost</a> , http://buyaccutaneonlinemeds.com/#15897 accutane cost
03. 01. 2013 | 06:02

tistidest napsal(a):

[url=http://buyimitrexonlinerx.com/#dasqi]imitrex online[/url] - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#aanrm>order imitrex</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#addes purchase imitrex
26. 01. 2013 | 15:29

kiskopinata napsal(a):

[url=http://buyonlineretinahq.com/#sekdk]retin a no prescription[/url] - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#wlbqj>buy retin a micro</a> , http://buyonlineretinahq.com/#uwboh buy retin a cream online
26. 01. 2013 | 23:26

hONfiQyhaz napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2175>buy soma online</a> soma recreational drug use - buy cheap soma online no prescription
09. 02. 2013 | 14:53

spemogroode napsal(a):

[url=http://viagraonline-cialisonline.com/] viagra and cialis online [/url]
09. 03. 2013 | 13:13

HaulmibHaut napsal(a):

Instant that you from learned the principles of the EasyBinary System it's outmoded to put your skills into function! All you bear to do is cypher up for the benefit of a FREE ACCOUNT and you can try the EasyBinary Approach as 100% FREE.
[url=http://binary0031.easybinary.biz/] Online Trading Binary Options [/url]
14. 03. 2013 | 03:32

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-pharmacyshop.com/] Buy Viagra Online [/url]
21. 03. 2013 | 13:06

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] Cialis buy [/url]
08. 04. 2013 | 17:44

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra online [/url]
11. 04. 2013 | 08:18

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra coverage
Generic Viagra monohydrate 100 mg

[url=http://sale-photo.com/genericviagra/] viagra online [/url]

Generic Viagra hyclate dairy
Generic Viagra iv
Generic Viagra liquid
14. 05. 2013 | 08:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy