Doba narcisů

07. 03. 2013 | 09:50
Přečteno 9047 krát
Ať se laskavý čtenář neobává, že dnešní sloupek bude o předčasném rašení jarních cibulovin.

Jako narcismus se označuje charakterová vada, nebo, chceme-li, porucha osobnosti, která se vyznačuje přehnanou fixací na sebe samého. Pojmenována je podle krásného mladíka řeckých bájí jménem Narkissos, který odmítl lásku horské víly Echó a za trest se zamiloval do svého vlastního obrazu na hladině tůně, do níž se nakonec ze zoufalství vrhl – pak jej bohové proměnili v onu roztomilou květinku.

Skutečnost bývá většinou méně poetická. S civilizačním procesem a tím, jak dětí postupně ubývá a stávají se víc a víc středobody svých rodin, se stávají víc a víc i středobody svých vlastních vesmírů. Jistá mírná forma pocitu vlastní centrálnosti je dána všem živým bytostem, nejen lidem: už starý Brehm půvabně popisuje ochočeného papouška, který před diváky zálibně opakoval větu: „Ó, jak je papoušek krásný!“ – ve skutečnosti byl opelichaný a šeredný.

Potíž začíná v okamžiku, kdy je tento pocit vlastní důležitosti vystupňován nad únosnou mez. Narcismus se stává typickou společenskou chorobou dneška, asi v tom smyslu, jako ve středověku bylo obecnou normou silné zavšivení, od královského paláce až do podhradí. Budou-li společenské trendy pokračovat, lze se do budoucna nadít jen prohlubování tohoto stavu až k přízračnosti.

Co vlastně narcismus charakterizuje? Je to neustálé obírání se sebou samým, nejen vlastními problémy, ale zejména vlastními přednostmi a jejich nedostatečným oceněním společností. Cpaní se do popředí, „zviditelňování se“ a instrumentální využívání jiných jako prostředků vlastního vzestupu je pro tuto osobnostní strukturu charakteristické. Jiní mají význam jen jako obdivovatelé a vozítka do vyšších společenských etáží, jinak je s nimi obtížno komunikovat, narcis jim v podstatě nerozumí a nezajímají jej, ani jako předměty sympatie či empatie.

Zde nasedá narcismus na další přízrak dneška, Aspergerův syndrom – ještě před pár lety málokdo věděl, co že to vlastně je. V hrubých rysech jej lze vylíčit jako velmi mírnou formu autismu, která spolunažívání s jinými pouze ztěžuje, nikoli znemožňuje – jeho nositelé obtížně chápou náznaky, metafory, neverbální komunikaci: nejlépe se rozumějí řekněme s počítačem. Podobně jako narcismus je Aspergerův syndrom často vázán na skutečné schopnosti a inteligenci, v tomto případě spíše na hypertrofované formální dovednosti, uplatnitelné v IT-branži (oba fenomény jsou také výrazně častější u mužů než u žen).

Vzhledem k centrálnímu, ba přemrštěnému významu IT problémů v dnešním světě si často kladu otázku, jaké místo podobní lidé zaujímali v tradičních společnostech. Nudili se při pastvě ovcí a vágně snili o čemsi, co ani v náznacích dosud nenastalo? Či se jejich zvláštnosti nemohly dostatečně vyvinout, protože se v chumlu venkovských dětí museli socializovat chtě nechtě?

Typický narcismus většinou bývá spojený s nějakým společenským zářením uměleckého či politického typu a u jistého druhu lidí se vyskytoval už odedávna. Co však bylo typické pro pyšnou princeznu či špičkového umělce (i Karel Čapek prý rozhořčeně psával svým kritikům, že nepochopili a měli by své mínění přepsat), se ovšem rozšířilo až k poslednímu Vaňousovi ze Zlámané Lhoty.

Autor se svým psaním a mluvením do médií se z obecného trendu nevyjímá, byť jej zřetelně vidí – skutečný mudrc, jak známo, mlčí a žije skryt: moudrost je vůbec tichá, nenápadná a neproduktivní. Na louce plné narcisů ji však nikdo nikdy neuvidí.

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

BP napsal(a):

Dnes končí. Bože, děkujeme, že jsi nám byl nanejvýš milostiv a dal nám přežít normalizaci s tímto sprostým slovem.
Boží mlýny melou neúnavně 24 hodin denně a voda se vaří, na každou sudokopytnici.
Ať už ho někdo miluje, má rád, či jeho breptovství brzy prohlédl (a nebere už jeho divadlo vážně), narcis, jízlivec, ješita, arogantní xy dnes k půlnoci končí.
Večer zvu všechny na neopakovatelné divadlo na ČT.

To teda, holoubci, JO!
07. 03. 2013 | 10:08

David napsal(a):

"...Jako narcismus se označuje charakterová vada, nebo, chceme-li, porucha osobnosti, která se vyznačuje přehnanou fixací na sebe samého.

...Potíž začíná v okamžiku, kdy je tento pocit vlastní důležitosti vystupňován nad únosnou mez. Narcismus se stává typickou společenskou chorobou dneška, asi v tom smyslu, jako ve středověku bylo obecnou normou silné zavšivení..."

-----

Chtělo by to ještě, jen pro představu, i několik konkrétních příkladů.

Stojí za pozornost i to, jakým způsobem ti narcisní darebáci dokáží MANIPULOVAT s občany, kdy přímo mistrně umí označovat černé za bílé.

Mistři v tom jsou Klaus, Jakl, Kalousek, Drábek a Bárta.

Nenechme si proto od těchto služebníků satana vnutit jejich způsob vidění světa!!!
07. 03. 2013 | 10:16

Čochtan napsal(a):

Doba narcisů.
Jeden odchází, druhý přichází.
07. 03. 2013 | 10:16

Anna napsal(a):

Narcisy se poměrně rychle množí. Když je člověk odřízne a dá do vázy, poměrně rychle vadnou.
Nechceme-li mít zahradu plnou narcisů, bude třeba je ze země odstranit, cibulky zničit a zasadit třeba petrklíče. Mohly by být klíčem a připomínkou, že Petra si Ježíš vyvolil, aby se stal prvním z dvanácti apoštolů, které vybral mezi svými učedníky, aby hlásali evangelium a konali zázraky. Tehdy mu také dal jméno Petr: „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam“. (Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou.)
07. 03. 2013 | 10:18

hetshaw napsal(a):

Je cosi zvráceného v českých poválečných dějinách: v padesátých létech-kdy bez lhaní rostla ekonomika positivně ve všech významných makroekonomických parametrech,se lidem dostávalo nejhorších označení,se kterými putovali před soudy s hrdelními tresty.
Dnes,kdy po 22 letech sametu,není jediného makroekonomického parametru,v němž by republika nevykazovala vysoce negativní výsledek -se používají k označení představitelů hybných sil ekonomické negace -eufemismy typu narcis nebo se na ně bere senátem falešná hůl,o níž se ví předem,že se zlomí úderem o hřbet negativisty u soudu.

Doporučuji zhlédnout na YouTube videa,kde Hitler a jeho parta stojí nad troskami Pruského Královce (jinak též Kaliningrad,Brest-Litevský).První zničující útok vedl k zničení tohoto města,proslulého tím,že v němž žil Emanuel Kant,že o jeho 7 mostech získal Leonhard Euler řešení matematického problému.Útoku bezduchých fašistů na symbol lidského intelektu.
Jak lehce titíž "nestranní" zacházeli s nejtvrdšími tresty v růstových padesátých létech,jaká pohlazení věnují negativistům z období sametového pádu ekonomiky.
Komáři-odlétněte navždy,ať zde normy práva mohou fungovat!!!Nejfalešnější z falešných.Dejte si schůzku s Jozefem Tiso.
Kritériem teorie je praxe.
07. 03. 2013 | 10:20

Darth Maul napsal(a):

Pane nebo paní BP, kdyby zákon umožňoval další kandidaturu v přímé volbě, nepochybně by pan prezident Václav Klaus svou pozici obhájil a byl by zvolen znovu.

Tady jistě většina lidí nepochybuje, že pan prezident Klaus je nejlepším prezidentem v historii a nahradit ho nelze nikým.

Děkujeme panu prezidentovi nejen za amnestii, která je přesně cílená na chudáky, kteří byli zavřeni zbytečně nebo byli šikanováni soudy po neuvěřitelně dlouhou dobu, aniž by byli odsouzeni a tím pádem i vinni, ale i za mnoho pravd, kterými obohatil naši společnost. A ještě obohatí, protože může působit opět jako premiér.

Na zmanipulované průzkumy veřejného mínění nehleďte. Důvěra obačanů přesahuje 90% , takže nějaká falešná čísla okolo 60, 70 nebo 80% jsou nedůvěryhodné nepravdy.

May the force be with you
07. 03. 2013 | 10:24

rejpal napsal(a):

Darth Maul
Že už jste tenhle text napsal nejméně třikrát jinam? Škoda, vaše texty mě moc baví, ale to zklamání, když po obměněném úvodu zjistím, že je už znám. Chce to nějakou inovaci. (Myslím, že teď už podpora dosahuje nejméně 95 procent).
07. 03. 2013 | 10:30

roman napsal(a):

...moudrost je vůbec tichá, nenápadná a neproduktivní. Na louce plné narcisů ji však nikdo nikdy neuvidí.

A přitom ji každý rozezná. Touží po ní. Ve společnosti je po ní stále tichá a nenápadná poptávka. Kdo vnímá přírodu ji vidí. Kdo chce, může si pomoct nejlepším turistickým značením na světě.
07. 03. 2013 | 10:35

dříve čtenář napsal(a):

Darth Maul - a vy žijete kde, že vám letos ještě nevykradli alespoň auto? Důvěra 90% je myšlena včetně kojenců a nesvéprávných?
07. 03. 2013 | 10:41

Darth Maul napsal(a):

pane rejpale i známé věci by se měly lidem připomínat. Pan prezident se zasloužil o mnoho dobrých věcí a když se podíváte na současnou politickou scénu nebo i mimo ni, tak nelze nalézt člověka, který by se mu alespoň přiblížil. Kdysi jsem si myslel, že na prezidenta je ho škoda, ale ukázalo se, že dokáže své schopnosti přetavit a využít i na takovém postu, jako je hradní křeslo. Jeho odchod z funkce byl nevyhnutelný, takové jsou zákony, ale pevně věřím, že i v tomto věku bude ochoten nadále pracovat pro náš národ v jiné politické funkci.

May the force be with you
07. 03. 2013 | 10:44

Ládik!!! napsal(a):

Falešná slůvka.
07. 03. 2013 | 10:46

Darth Maul napsal(a):

pane Dříve čtenáři, mně se nikdo neodváží auto vykrást, ba ani škrábnout. Každý ví, kdo jsem a jak vypadám, takže mají strach. Tedy alespoň jsem si to myslel, protože vy vypadáte, že ne, jinak byste se nezeptal.
Důvěra 90% je myšlena z celku 100% obyvatel ČR.
07. 03. 2013 | 10:47

resl napsal(a):

pan prezident, by se měl nechat nakopnout do zadku od vylosovaného občana a to veřejně, před tv kamerami.
07. 03. 2013 | 10:54

Hloupý Honza napsal(a):

Já myslím, že důvěra občanů v pana (bývalého) prezidenta Klause přesahuje 145 % a stále poroste i když nebude našim obdivovaným prezidentem.
07. 03. 2013 | 11:00

Gudka napsal(a):

Hle, již druhý narcisologický blog, trochu to nasvědčuje řízené kampani.
Ovšemže narcismus je problém, nejpozději od r. 1989, kdy se kolem Hradu začali točit výrazní narcisové. U Havla a Klause není pochyb, kritéria zveřejněná ve zmíněných blozích na ně sedí jako ulitá. A Zeman - co byl zvolený, projevuje se den ze dne víc narcisticky. Dalším narcisem, motajícím se kolem Hradu, je neúspěšný kandidát Dienstbier - zajímavý exemplář zhrzeného narciska.
Novináři mají koneckonců zajímavé téma, s jehož pomocí odvádějí pozornost od současnýcn problémů, které jsou palčivé a jejichž palčivost si veřejnost začne uvědomovat, až vybledne obraz operetních mundůrů při inauguraci, jmiž je t.č. oslepována. Ventily trochu přetlaku upustí, lidi se odreagují na Klausovi. Proč ne, na demonstrace je zatím zima a bůhví, jestli Zavadil vůbec nějakou svolá, tak oprásknout se na Klausovi se hodí jak občanům, tak zákulisním manipulátorům a nádavkem možná pomůže Dienstbierovi smazat na jejich Parteitagu smutný dojen z neúspěšného vyhození strtanických peněz.
07. 03. 2013 | 11:04

Hloupý Honza napsal(a):

Taky si myslím, že pro náš národ bude pan prezident pracovat nejen v tomto věku a v jiné politické funkci, ale i poté co se přetaví v prach a spočine ve váze nad krbem Livie.

Tak jste to snad myslel s tím přetavením Maule, ne ?
07. 03. 2013 | 11:04

Darth Maul napsal(a):

Pane Hloupý Honzo, vy jste opravdu hloupý. Ve škole vás měli naučit procenta. Důvěra občanů nemůže přesahnout 100%. Takže se drží někde mezi 90% a 100%
Jak jsem to myslel s přetavením schopností premiéra do funkce prezidenta je zjevné. Ovšem s vaším jménem to nepochopíte.
07. 03. 2013 | 11:11

Luba napsal(a):

Pan Komárek napsal:

"... Typický narcismus většinou bývá spojený s nějakým společenským zářením ... i Karel Čapek prý rozhořčeně psával svým kritikům, že nepochopili a měli by své mínění přepsat ..."

Byl snad Karel Čapek "narcis"?

Především: "narcis" je člověk s poruchou osobnosti, tedy postaru = psychopat. Aby si člověk zasloužil tuto nálepku, musí vykazovat symptomy z následujícího výčtu. Je to:

1. Velikášská představa o vlastní důležitosti
2. Zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, moci
3. Víra, že je „zvláštní“ a jedinečný
4. Potřeba nekonečného obdivu
5. Představa o zvláštní privilegovanosti
6. Využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch
7. Chybění empatie
8. Často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu
9. Arogantní, zpupné chování nebo přístupy.

Více viz:
http://solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1736&magazine_id=2

Nezdá se mi, že by Čapek tato kritéria splňoval. Čapek byl racionalista a filosof pragmatismu. A povinností racionalistů je upozorňovat lidi na jejich omyly a nedokonalosti. Mají být snad kritikové nekritizovatelní?

Čapek "Ke sporu o kritiku":

"Když jsem psal pro Přítomnost své články s titulem 'Past kritiků a její důsledky', očekával jsem poučnou diskusi o názorech tam obsažených; ale shledávám znovu, jak je těžko
udržet u nás zájem lidí, jakmile nejde o jejich vážené osoby, nýbrž o věc. Bude patrně nutno tu a tam se víc zabývat osobami, aby kulturní věci nezůstaly, kde jsou.

Nějaké námitky pronesl František Götz (Národní osvobození 26. března): ale poslyšte, s ním je těžká řeč. Píše například:

"Čapek zahájil vědomou válku básníků proti kritikům, když zakazuje hodnocení jakýmkoliv objektivnějším kritériem, nezávislým na osobnosti básníkově, a sahá tedy na to, co je samotné kritické sakrosanktum."

- Lež Čtenáři tohoto listu vědí, že jsem zahájil vědomou válku právě ve jménu vědečtějších a objektivnějších metod kritiky. ...

"Měřit básnické dílo komplexem kritérií, jež jsou přímo duchovní strukturou kritikovou, to jest mu noetickým lajdáctvím a myšlenkovou nečistotou..."

- Lež. Noetickým lajdáctvím a myšlenkovou nečistotou jsem nazval zcela striktně to, vydává-li kritik svůj subjektivní loket (osobnost prožitek, světový názor) za objektivní a normativní míru. ...

"Mohu... klidně nazvat jeho postup, jímž odvozuje z mé věty, že literární historie normuje hodnotu, jako bych tvrdil, že historie je vědou normativní, polemickou nepoctivostí."

- Prosím vás, co tohle je? Věda. která normuje, je normativní - ano nebo ne? - S Františkem Götzem nelze vážně mluvit, dokud se nenaučí buď správně číst, nebo poctivě citovat, co je řečeno.

A M. Píša v Právu lidu mne odbyl stručněji; shledal v mém článku "směs cynismu a mentorství" a "unfair útočné způsoby".

Jinak trvá na tom. že estetické měřítko vyrůstá také ze světového nebo životního názoru : "Bude-li evangelický kritik," míní Píša, "posuzovati vnitřní smysl" Durychova Bloudění, dojde patrně k podstatně jinému soudu než kritik katolický."

- Patrně ano. ale je otázka, bude-li to pak ještě literární kritika.

Povím příklad: když jednou Jaroslav Durych napsal cosi proti Husovu pomníku, pohoršil proti sobě tisk pokrokových i vlasteneckých světových názorů: tehdy anonymní novináři psali o "takébásníku" a "takéspisovateli Ďurychovi".

Ani jediný kritik, ani jediný spisovatel se tehdy neohradil proti tomuto způsobu soudu nad dílem básníkovým,, udělal to jen pisatel těchto řádků.

A vzpomeňte si na Soumagnova Nového mesiáše nebo na Vojcka; tehdy se mělo jistým světovým názorům velmi za zlé, že ze sebe činily rozhodující instanci ve věcech uměleckých, že ano?

A my všichni dnes mravně protestujeme, když v Německu jsou umělci a učenci vyháněni ze svých míst - právě jménem světového názoru, že ano?

Pozor prosím na ty světové názory.

A ještě dejme slovo A M. Píšovi: "To jest jen ukázka z řady podobných polemických trumfů Čapkových, jež vyvraceti jest škoda času i místa." Punktum. ...

... právě tak. jako činívá básník, i kritik bojuje za něco nebo proti něčemu, že se zasazuje o určité pojetí života, o mravní ideály, o společenské hodnoty. ..."

Více zde:
http://ld.johanesville.net/capek-80-o-umeni-a-kulture-iii?page=208
07. 03. 2013 | 11:11

Viola napsal(a):

A můžete pane Komárku napsat proč to tak je? Zkusil jste se zamyslit nad tím?
07. 03. 2013 | 11:13

Viola napsal(a):

Anno

Pokud jde o květinu, tak narcisy miluji. Jsou v dnešní době velmi různorodé, všelijak barevné, různé tvarem, dokonce i trochu voní, jsou maličké vhodné do skalek, ale i velmi velké a plnokvěté, až kloní hlavičy a brzo se lámou. A není pravda, že ve váze nevydrží, jen se nesmí míchat s jinýma kytkama, protože vylučují zvláštní slizskou tekutinu, která otravuje ostatní kytky a ty se pak brání a tím ty narcisy pak dříve chřadnou. A to, že se krásně množí a jejich cibulky nežerou myši je úžasné. Právě pro tuto jejich vlastnost je používám k obrubě záhonků, odpuzují myši.
07. 03. 2013 | 11:20

Gudka napsal(a):

Uvedená kritéria jsou ošidná, lze na ně nalepit téměř kohokoliv. Tady jde ovšem více o společnost, která narcisům slouží (ochotně) jako ona zrcadlící tůň. Vezměte si třeba uchvácení české společnosti (artikulováno veřejnoprávním médiem), že na seznamu bohatců už nejsou Češi pouze tři, ale hnedle čtyři.
Jednomu z nich se přemnožili krokodýli, i zařídil si povolení (první v Evropě! zase jedno prveství) k jejich porážení. Ihned zařadí ČT dlouhý šot o krokodýlech, jejich chuti, atp...
Česká veřejnost vděčně vítá katarzi, nabídnutou jim médii. Zvláště, když jde o terč, který byl týmiž médii léta v podstatě zbožšťován.
Nicméně, až současný Démon z Hradu opustí toto údolí, v němž Ruka trhu prolévá slzy bezejmenných, nahrnou se typické pražské plačky za dělovou lafetu (Senát bude na návrh Dienstbiera, Antla a Wagnerové napřed rokovat o tom, zda Klausovi neodebrat lafetu a nenahradit ji károu, na ké vzeli třeba Marii Antoinettu), na níž povezou jeho ostatky a budou hořekovat a lomit rukama za Klause právě tak, jak lomili za Heydricha, za Gottwalda, za Havla.
07. 03. 2013 | 11:28

buldatra napsal(a):

Když narcis vykvete, je někdo schopen říct, že voní.
Někdo jiný tvrdí, že smrdí.

Ať už voní nebo smrdí, spoustě lidí z toho může rozbolet hlava.

Zajímalo by mě, jak voní ten Asperger. Nebo smrdí?
07. 03. 2013 | 11:30

český maloměšťák napsal(a):

Skutečný mudrc...to je co ? Nebo kdo ?
Postavička jedné z povídek Ivana Vyskočila - " Učitel a přítel zůstal veřejnosti neznám " ?
Nebo ten chlápek, co žije v hromadách odpadků u dálnice - ze které vylézá jen močit a kadit ? /zajímalo by mě odkud bere peníze...asi je to nějaký výstřední miliardář...ostatně existuje plno moderních hnutí, kdy bohaté učí jak žít chudě....mají jednu vadu - musíte být dost bohatí, abyste mohli žít náležitým způsobem " chudě" /.

"...Názvu „filosofie" první užil a sebe filosofem, přítelem moudrosti,
nazval Pythagoras v rozhovoru s Leontem, samovládcem v Sikyóně
nebo Fliúntě, jak tvrdí Hérákleidés Pontský v spise O mrtvé leně,
neboť nikdo z lidí prý není moudrý, nýbrž jen bůh. Dříve se totiž
pro filosofii užívalo názvu „moudrost", a moudrým se nazýval ten,
kdo se jí zabýval z povolání, tedy člověk pokládaný za duševně obzvláště vyspělého, kdežto filosofem je nazýván ten, kdo má moudrost
v lásce. Mudrci byli nazýváni též sofisty, a nejen oni, nýbrž i básníci,
neboť tak je nazývá i Kratínos v Archiloších, kde chválí Homéra a Hésioda.
Za mudrce byli pak považováni Thalés, Solón, Periandros, Kleobúlos, Chilón, Biás a Pittakos. K nim připočítávají ještě Aiiacharsida ze Skythie, Mysóna z Chénu, Ferekýda ze Syru a Epimenida z Kréty, někteří pak též samovládce Peisistrata...."

Pýthagorás tvrdil, že jen moudří smí dávat věcem jména. Že neštěstím je, když se lidé množí jako dobytek - bez rozmyslu. U adeptů studia zkoumal také fyziognomii - protože výraz tváře, mimika...jsou věci které nejde zakrýt slovy.
Tvrdil, že přátelství je věcí společnou a tak přátelé mají mít i věci ve společném vlastnictví. I jeho žáci tak skládali své jmění v jedno. Během několika let zachovávali ve škole mlčení - pouze poslouchali výklad....

Pak přišla televize a udělala téměř ze všeho banální žvást.
Dnes je nutné umět jména vyřvát, škleb je vydáván za ušlechtilost, a kdo umí ze společného ukrást nejvíce je označen za úspěšného, málem že ne za mudrce.
Přátelstvím se zove zejména to, když "úspěšnému" kryjete záda. Je pak i vyznamenáváno - často opět ze společných fondů.

A tak je dnes dobré mít v lásce peníze - od jejich získání, pokud je zisk tučný, se pak odvíjí i ta moudrost.
Aneb - kup si nějaké noviny a staneš se moudrým - byť bys měl jen půl roku základky, gymnázium a devět let nikdy nedostudovaných univerzit.
Neboli někdo radši plzeňské pivo - jiný plzeňská práva.
I tak se nalézá moudrost.

Na poslaneckou lavici to stačí.
I bez vlastnictví novin.
Fyziognomie se též nezkoumá.
Důležité jsou - podobně jako tomu bylo před listopadem 1989...styky a stranické průkazy.

http://www.youtube.com/watch?v=Ez3_62fYbME

Lidem /neplést s LIDEM !!!/ to ale nevadí.
Zvykli si - že jim vládbnou blbci...a že je platí.
Je to takový národní sport - sice stojí mnohem víc jak fotbal i hokej dohromady...ale právě proto se lid na něj chodí tak rádi dívat.
Je to totiž nejdražší divadlo v dějinách lidstva....a lidé mají rádi drahé kusy. Drahé kusy bývají nejlepší - jsou trvalou kulturní hodnotou.
Aspoň ekonomové to tvrdí.
Možná že o tom Sedláček napíše jednou blog.
Třeba s názvem " Jak jsem radil našim nejlepším divadelníkům, co z toho vzešlo a co jsem z toho měl já osobně".
07. 03. 2013 | 11:31

Anna napsal(a):

Viola

Pokud jde o květinu, taky mám narcisy ráda, hlavně žluté, protože prozáří prostředí. Obojí jsem nevěděla. Je fakt, že jsem většinou dávala do vázy narcisy spolu s tulipány. Na odpuzování myší je vyzkouším. Díky.
07. 03. 2013 | 11:34

dříve čtenář napsal(a):

Darth Maul - já vás neznám. Ale vaše jméno mi něco připomíná, nejste náhodou Velká Helma ze Spaceballs?
07. 03. 2013 | 11:35

Jaroslav napsal(a):

Dobře popisujete vedení (do pekel) Evropské Unie. Ani Klaus jimi nedokázal pohnout a tak úspěšná slepá ulička s tunelem, v němž je na konci z úsporných důvodů zhasnuto světlo bude muset být absolvována až do hořkého katastrofického konce . Dnes proklínaní kritici dostanou zadostiučinění, leč pozdě pro Evropu a bohužel ještě za života dnes nepohodlných kritiků, tj. brzy . Moudrému napověz by stačilo, kdyby TAM nějací byli ....
07. 03. 2013 | 11:40

linsa napsal(a):

A když už by byl V.Klaus posouzen tak měkce,jakože jest narcisem pouze,pak narcis jako on vedle sebe snášel jen masožravou rosnatku okrouhlistou a daleko od sebe bodláka-zimostráze,který roste za jakékoliv nepřízně,v jakémkoliv štěrku a úhoru.Navíc svá narcís-semínka dokázal i proměnit v semena rosnatek a zimostrázů.
V.Havel ladil všechny své spravedlivé hněvy tak,aby se ekonomický upír mohl objevit na scéně vší silou,a recipročně poradce upírův Hájek až před odchodem z upířího hnízda v Havlovi uviděl návratnicky Satana. V.Havel heslo J.W.Goetha o tom "že všechny subjektivní doby jsou reakční" dokonale aplikoval.Bohužel,takovým lidem věčně hledajícího Fausta netřeba.Jim třeba krátkonohé pravdy,leč tady to vyšlo,že lež má krátké nohy později než Satan umřel fyzicky. V.Havel V.Klaus v žádném případě nepředstavují póly-reflektory lži a pravdy.Žili v době,kdy se světová vědecká revoluce na desítky let zastavila na dříve geniálním laserovém paprsku,jenž vskutku mezi dvěma reflektory při anomální inversi vzniká. Už ama historie posledního z objevů Velké vědecké revoluce byla SMUTNÁ:TÍM,ŽE OBJEV UČINIL MÁLO ZNÁMÝ SOVĚTSKÝ VĚDEC JMÉNEM FABRIKANT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU TĚSNĚ A OBJEV SE PŘIPISOVAL DVĚMA ŘEDITELŮM VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ PO VÁLCE -dost těsně.Ne bez zásluh,ale ne objevitelé."Faustové pryč,upíři vpřed" platilo již od let padesátých stále.Bylo jen otázkou času,kdy to někdo posvětí sametem.Nelez k Faustovu domu,komárci Tě předem ubodají.Stalinská Netrpělivost.
07. 03. 2013 | 11:45

Reveil napsal(a):

Démonizace V. Klause už nabrala vysoké obrátky. Předevčírem ve hlavních zprávách přirovnala ČT Klause k Saddámu Husaajnovi, když uvedla, že Klaus se zařadil mezi hlavy státu, proti kterým byla v posledních desetiletích vedena řízení - a ukázali k tomu záběr(i s titulky) Hussajna, jak ho právě odsuzují k smrti. Prý to Klaus tak tvrdé mít nebude. Tady už nejde o nějaké "podprahové poselství", to je tvrdá démonizace.
A tady si vybavuji blog p. Haase o předůnorovém klimatu. Já bych spíš uvažoval o klimatu, které panovalo předs zánikem Výmarské republiky.
07. 03. 2013 | 11:48

linsa napsal(a):

oprava :Už sama historie
07. 03. 2013 | 11:50

český maloměšťák napsal(a):

Reveil
Já bych pak uvažoval o klimatu, které panovalo před zánikem jednoho blázince...ale teď už nevím kterého.
Jak tehdá zjistili, že jej vede blázen.
A vykopli ho...poté so údajní blázni pokojně rozešli do svých domovů a žili šťastně - až do zřízení nového blázince.

Apropo - možná že Hitler byl spíše dítkem fiskálních a monetárních neumětelů a fundamentalistů...než že by jej zplodili keynesiánci.
07. 03. 2013 | 11:56

Viola napsal(a):

Český maloměšťáku

napište tu radu pro pana Sedláčka pod jeho blog. Dobrá rada nad zlato.
07. 03. 2013 | 12:01

Hloupý Honza napsal(a):

Pane Maule,

a já myslel že spolu založíme na podporu pana prezidenta novou stranu, něco po vzoru přátel Zemana, ale týkající se našeho pána, třeba

Strana nesvéprávných občanů - Klausovci

a vy na mně s procenty, no nic.
07. 03. 2013 | 12:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

rejpal
Nick Darth Maul patří pravděpodobně té otylé ženě z Třebíče, která z hladu píše nesmysly, a v noci potajmu vyplení ledničku. Jsem zvědav, kolik shodí na konci této exhibice a jak se budou její příspěvky postupně radikalizovat.
07. 03. 2013 | 12:08

Stařeček napsal(a):

já jsem si přeložil slova ještě dnes pana Prezidenta Klause k primerministrovi Nečasovi takto: "takou možnost jsem vám dal a tak málo jste toho pokazili!"
07. 03. 2013 | 12:11

vědma napsal(a):

dříve čtenář - nevím jestli je to Velká Helma ale pokud použiji přesmyčku vychází mi mula D.rath a to už by význam mělo....
07. 03. 2013 | 12:12

marxík napsal(a):

Pane Komarku, že Vy jste čekal, až nám jeden výrazný kousek v plné kráse zase rozkvete, a poté jste Váš sloupek rychle publikoval, abyste na tu krásu všechny upozornil.
Ten kousek je skutecně nepřehlédnutelný.
07. 03. 2013 | 12:21

john petres napsal(a):

...to snad ani není možné,jak jsem krásný muž! Jsem urostlý a ztepilý jak líípa,jsem inteligentní,čistý a solventní,prostě ozdoba a pýcha krásných žen!!!(a mužů,ba i hradů a zámků a všelikých protioteplovacích konferencí!Heč!) Třeba mu to nechá Kellner,ten šikula podnikatelská,vytesat na štít onohom t.zv.institutu...
07. 03. 2013 | 12:25

Darth Maul napsal(a):

pane dříve čtenáři, to se hluboce mýlíte. Když já zabíjel Jedie, to byl velká helma ještě malým klukem.

May the force be with you
07. 03. 2013 | 12:27

Al Jouda napsal(a):

Maul halten und weiter dienen ! A vo, vo vo, vo tom to je !
07. 03. 2013 | 12:48

Baba napsal(a):

Sídlištní člověk nenakukuje, zda na podzim zasadil správně a letošní jarní úroda vypučí v přírodou stanovém pořadí, tedy až po sněženkách, bledulích a krokusech. Zařazuje do svého kontextu, nejenže než kytičku sněženek za třicet raději svazek narcisů o desetikorunu velkoryseji, ale i že květy jedině nerozvité, u těch je šance, že vydrží i týden a nemusíte po sezóně vyhrabávat cibulky.
07. 03. 2013 | 12:52

Jiřina napsal(a):

Ať už konečně Klaus vypadne a dá pokoj !
07. 03. 2013 | 12:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

vědma napsal(a):
dříve čtenář - nevím jestli je to Velká Helma ale pokud použiji přesmyčku vychází mi mula D.rath a to už by význam mělo....
07. 03. 2013 | 12:12
xxxxxxxxxx
To je dobrý, skoro gebiální postřeh. Palec nahoru, i honolulu by to ocenil, má k vám blízko.
07. 03. 2013 | 13:04

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Já bych řekl, že nás houpe a náramně se při tom baví. A navíc mi ty posty i zábavné připadají (pokud se neopakují).
Víte, napsat o oblibě prezidenta číslo 90 procent, to by si vážně netroufl napsat ani sám Václav Klaus v době budování kapitalismu, a dokonce ani člověk, který s bídou absolvoval dvoutřídku. A když to porovnáte s jazykem, který používá, je jasně patrný nepoměr mezi formou a obsahem. Mám dokonce podezření, že používá ještě jeden nick, tam to vypadá úplně stejně.
07. 03. 2013 | 13:13

babočka napsal(a):

Lepší narcis než komunista , fašista nebo alkoholik.
07. 03. 2013 | 13:19

bla bla napsal(a):

v tom posledním odstavci, jako bych se našlo... a hle! nový narcis vykvetl! ale v tom množství narcisů nepovšimnut....stejně jako ta moudrost
07. 03. 2013 | 13:30

IchbinLádin napsal(a):

Dnes je módní na všechno napasovat psychiatrické termíny. Např. jako malignant narcissism je označován islámský terorismus. Tento přístup má svoje výhody. Všechno se dá lépe okecat a případné nepřístojnosti omluvit. Dotyčný lump je pak nemocný a vlastně chudák.
07. 03. 2013 | 14:23

Kala napsal(a):

Na jemnou vůni narcisků netrpělivě čekám a teď si jdu o nich přečíst v Zahrádkáři, protože ty přírodní jsou stokrát zajímavější než ti lidští.
07. 03. 2013 | 14:35

blue napsal(a):

Darth Maul
"Kdysi jsem si myslel, že na prezidenta je ho škoda, ale ukázalo se, že dokáže své schopnosti přetavit a využít i na takovém postu, jako je hradní křeslo."

doplním: k nejlepšímu přetavení schopností pana prezidenta by bezpochyby došlo na křesle elektrickém.

Jak vlastně voní pečený narcis? Platí stále, že když narcis ve váze ovadá, tak stačí trochu zaříznout?
Kdo zapomněl zaříznout ovadlé myšlení pana prezidenta, Jakl nebo Hájek? Rostou narcisy v hájku? A jak to bude dál?
Samé otázky....

Proč vlastně není delší přechodové období mezi vládou starého a nového? Třeba rok, abychom si trochu odpočinuli...
07. 03. 2013 | 15:26

český maloměšťák napsal(a):

Ono zamilovat se do svého obrazu...to ještě není až tak špatné. Správně vyladěný a reflektovaný egoismus je mnohdy hnacím motorem tkzv. pokroku.
Daleko horší je , když se jeden zamiluje do svého lživého obrazu.
Tam vzniká velký problém jak s tou sebereflexí...tak s tím laděním.
Kór když takového obklopí např. Hradní partička - a ten lživý obraz dále
" vylepšuje".
Jeden se pak utopí ne ve vodě...ale v lejnech.

Ostatně kakost smrdutý je také květinkou - sice ne vodní, ale pro tento případ vhodnou.
Škoda, že neroste už teď - uvil bych z něj kytičku na rozloučenou - s narcisem.
07. 03. 2013 | 15:30

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Darth Maul 10:47

Vy jste rozkošný :-) Zřejmě velký, silný, krásný, bohatý a ještě k tomu skromný.

"nelze nalézt člověka, který by se mu alespoň přiblížil." A víte, že jsem mu byl víckrát na dosah? Chtěl byste taky?
07. 03. 2013 | 15:52

Darth Maul napsal(a):

pane svatební a pohřební orchestře G.Bergoviče, rozkošný nejsem ani trochu. Račte si mne prohlédnout http://cs.starwars.wikia.com/wiki/Darth_Maul
07. 03. 2013 | 16:17

e.m. napsal(a):

*...jaké místo podobní lidé zaujímali v tradičních společnostech* --- no tak můj dědeček například pěstoval poštovní holuby a soutěžil s nimi po Evropě, po večerech či nedělích /jako malorolník je měl volné patrně v zimě/ si maloval, na půdě se po něm našla učebnice italštiny - myslím, že se nějak mihnul italskou frontou.........ve volných chvílích řval na manželku, že nestíhá běžný provoz podle jeho představ a na své 3 syny, takže z mého otce byl prakticky příklad pro psychiatra, protože dnes už se bití žen a dětí jako způsob odreagování neakceptuje, takže když si chtěl ulevit on, vznikl problém .....někteří možná chlastali, takže vzniklý obraz byl nerozklíčovatelný; chlastat bylo NORMÁLNÍ, stejně jako zemřít v mladém věku, mít obsese a kompulze maskované např.jako církevní rituály - církevní půda vůbec zřejmě poskytla azyl psychickým výstřelkům všeho druhu - kdo sebe/jiného mrská v bordelu, je úchyl, kdo totéž provozuje pod štítem božím, jest vymítač zla nebo pokorný boží služebník...................co jste si sakra myslel?
no a nesplňujete ta kritéria náhodou taky?
07. 03. 2013 | 16:26

e.m. napsal(a):

:) jo a zviditelňování se je NORMÁLNÍ a je tu odjakživa. :o) akorát se to musí dělat chytře.... pod vhodným praporem... pak člověk obvinění nedojde.

Kdepak, to, co říkáte, pravil již pračlověk Janeček, za jehož vytvoření jsem panu Karlu Čapkovi velice vděčná...
07. 03. 2013 | 16:30

Dumpling napsal(a):

Bregovič

"A víte, že jsem mu byl víckrát na dosah?"

Ano, víme. A zřejmě to na vás mělo magický vliv, protože to tady opakujete už po několikáté.
07. 03. 2013 | 17:25

Dumpling napsal(a):

Autor Komárek

Co děláte, sice není zrovna moc odvážné, ale soudím, že pokušení si taky kopnout je zřejmě tak silné, že se mu těžko odolává. No - nekopněte si...
Marně pátrám v paměti, zda jste kritizoval Klause třeba tak v půlce 90. let. Nedokážu si vzpomenout. Můžete mi napovědět?
07. 03. 2013 | 17:31

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

dumplingu 17:25

no je to možné, tak se omlouvám, to víte, člověk se musí pochlubit co se mu opravdu grandiózního v životě povedlo, že :-). Nedalo mi to zvlášť před takovou personou, jakou je kolega Darth Maul.

Ve slušné společnosti bych to neudělal, už to víckrát neudělám ani tady :-).
07. 03. 2013 | 18:08

petrof napsal(a):

lépe to nemohl říct : ....abyste se ještě nedivili, holoubkové....(sic).
Myslím, že mu rozumím.......
07. 03. 2013 | 19:03

intoška napsal(a):

Klause opravdu nemusím, ale taková kampań, to je neuvěřitelně trapné. A takové české. Kopání do mrtvol, hrdinství po bitvě, nabalování se na kuličku. Ble.
07. 03. 2013 | 19:35

Elena napsal(a):

Pán Komárek, ste nesmierne očarujúci, múdry, šikovný, statočný, jednoducho najlepší !
07. 03. 2013 | 20:18

Elena napsal(a):

Len že , máte veľkú konkurenciu, zajdite si niekedy do mesta N , mesto Narcisov, tam je sama dokonalosť!
08. 03. 2013 | 08:29

Inutak napsal(a):

Takže je vlastně dobře, že jsme toho starého pána ze Šláfenberku nezvolili. Papoušek to je opravdu značně opelichaný...
08. 03. 2013 | 09:27

sigi napsal(a):

Pane Komárku, ano, blíží se jaro, narcisy rozkvétají, a musím říci, že Vy jste taky slušný Narcis. Rád se posloucháte, máte své oblíbené slovní obraty, své pravdy, své mantry, jste sám do sebe zahleděným vykladačem skutečnosti. Narozdíl od Odcházejícícho máte ovšem schopnost vlastní pravdy vydávat za univerzální a ověřené. Co je horší? Bohudík nežiju ani ve Vaší skutečnosti, ani ve skutečnosti hradních Narcisů minulých či nastupujících.
08. 03. 2013 | 10:04

Elena napsal(a):

singi:
Ale pán Komárek v blogu napisal aj sebakritiku :)
"Autor se svým psaním a mluvením do médií se z obecného trendu nevyjímá, byť jej zřetelně vidí – skutečný mudrc, jak známo, mlčí a žije skryt: moudrost je vůbec tichá, nenápadná a neproduktivní. Na louce plné narcisů ji však nikdo nikdy neuvidí."

Mesto Narcisov : KEUKENHOF v Holandsku je to krasa a dokonalosť .
Každý rok sa tam usporiadava výstava Narcisov.
08. 03. 2013 | 11:29

Elena napsal(a):

oprava: sigi
08. 03. 2013 | 11:31

jíra napsal(a):

Jojo, 8. březen je doba narcisů. A nějaký ten asparágus k nim se hodí. Jako narcisové stejně nic jiného vedle sebe nesnesou. Jak to tak, vážený autore, chmurně a názorně podáváte, v lidském provedení bude asi patrně naopak tou nejhorší variantou narcis střihnutý aspergem.

Ve volné přírodě je na pořádné jarní kytky ještě trochu brzy, leda tak bledulky a sněženky. S těmi bledulkami je to vlastně projev poněkud alibistický, jen takové předjaří. Analogicky v projevu toho odcházejícího, jestli přece EU možná dělá něco špatně, ještě to neznamená, že se musela poslat ke dnu skoro celá naše domovina rozložením zevnitř a ještě navrch posadit takovou amnestii, tím se poměry jen přiostřují. Výjimky, které se při tom napakovaly, jen potvrzují obecnou situaci.

Nečas prý ještě vydrží. Prý bude ještě mráz a sníh, takže jaro asi bude muset ještě počkat, než zaklepe na bránu a svatý Jiří odemkne zemi. Odborně se takovému nečasu v lidském světě říká recese. V recesi nám do smíchu asi ještě nějakou dobu moc nebude. Leda se nad to povznést, inspirovat se tulipány a ještě rádi se k sobě víc tulit. Tedy bratrsky se rozdělit. Umět si odpouštět. Láska je něco docela jiného než údajně jakási chemie a dovádění na pelesti. A intuitivně ještě rádi najít dobrá již synergičtější řešení. To bez lásky taky nepůjde.

A překvapivě to znamená - mít také rádi sami sebe. Jak se máme umět mít rádi vespolek, když neumíme mít rádi ani sebe samotné? To je vlastně jakási "odvrácená" strana aspektu narcise, v uvozovnkách, neboť pozitivní, klasický narcis je odtud potud, nic není jen černobílé. A může to zároveň pomoci svět poněkud odaspergovat.

Přeji hezký den vespolek.
08. 03. 2013 | 12:49

jíra napsal(a):

opravy:
střihnutý aspergerem
v uvozovkách
08. 03. 2013 | 13:03

jíra napsal(a):

český maloměšťák

Ohledně toho skutečného mudrce, víte, on pan autor rád přehání. Moudrý člověk toho nemusí moc namluvit, ale když něco sdělí, musí to sedět jako skála. Třeba takový biblický příklad - král Solomon, Šalamoun. A pak to rozhodně vidět jest a je to veskrze produktivní.
08. 03. 2013 | 13:16

Mirek napsal(a):

Vážení diskutující, děkuju Vám. Už dlouho jsem se tak nepobavil.
08. 03. 2013 | 20:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Alvarová Alexandra · Arnoštová Lenka Teska B Balabán Miloš · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděk Vladimír · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Brom Zdeněk · Burian Jan C Candole James de · Cvrček Václav · Cyrani Pavel Č Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra E Ehl Martin F Farský Jan · Fendrych Martin · Fiala Petr G Gattermayer Josef · Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hubatka Miloslav · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman J Janeček Karel · Janouch František · Jarolímek Martin · Just Jiří · Just Vladimír K Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Karfík Filip · Kasl Jan · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Kněžourková Tereza · Komárek Michal · Kopeček Lubomír · Košák Pavel · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubita Jan · Kubr Milan · Kuchař Jaroslav L Laně Tomáš · Lešenarová Hana · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Mihulka Stanislav · Michálek Libor · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel · Musil Aleš N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Poc Pavel · Pohled zblízka · Polák Milan · Potměšilová Hana · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Rezková Alice · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Shanaáh Šádí · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Staněk Pavel · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Jan · Šumbera Filip T Tejc Jeroným · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tutter Jiří U Uhl Petr · Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy