Jsme proti Ústavu, ale totalitu neobhajujeme!

07. 01. 2008 | 12:04
Přečteno 5219 krát
Tvrdit, že komunisté každodenně páchali zločiny, je stejně pravdivé, jako tvrzení, že kdo dodržoval zákony, mohl za Hitlera i za Husáka žít docela spokojeně.

Mezi ty, kteří, dosti jednostranně kritizují odpor ČSSD proti zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů, se zařadil i Ondřej Neff v Lidových novinách ze dne 5. 1. 2008 článkem “Žádný div, že deník Právo idealizuje totalitu“. Jistou útěchou nám může být, že spolu s ČSSD to „schytal“ nejen deník Právo, jak je ostatně již z titulku patrno, ale dokonce oba prezidentští kandidáti, takže bychom se snad mohli alespoň trochu cítit být v celkem dobré společnosti. Ale přece jen by bylo vhodné uvést některé věci na pravou míru.

ČSSD rozhodně neidealizuje žádnou totalitu a rozhodně neidealizuje minulý komunistický režim. Popřela by tím svoji vlastní historii i osudy a životní zkušenosti mnoha jejích členů, což by měl uznat každý, kdo se třeba jen povrchně seznámil s událostmi v této zemi za posledních alespoň sto let. Ze falešným obviňováním ČSSD jsou dva základní - doufejme jen - omyly: smysl ústavní stížnosti poslanců a deformování historické paměti národa.

Pokud jde o onu ústavní stížnost, nemá samotná úvah o tom, zda minulý režim byl nebo nebyl po celou dobu své existence totalitní, žádný smysl. O tom Ústavní soud přece rozhodně rozhodovat nebude, neboť uvedení termínu „totalitní“ v názvu zákona sice může být posuzováno za chybu, ale rozhodně ne za skutečnost, ve které by bylo možné spatřovat porušení ústavního práva, když právě jen o ústavním právu, resp. o jeho porušení může Ústavní soud rozhodovat. Poslanci podávající stížnost Ústavnímu soudu mají pochybnost o něčem zcela jiném, totiž o tom, zda zákonem zřízení Ústavu není dotčeno právo zaručené čl. 15 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, totiž to, že „ Svoboda vědeckého bádání je zaručena“. Bez dlouhého vysvětlování důvodů, které k těmto pochybnostem vedou, stačí položit několik v celku jednoduchých otázek: má-li totiž Ústav jedině a pouze, jak píše O. Neff, „vědecky zkoumat totalitní režimy“, protože „se bude se moci na práci soustředit coby specializovaná instituce“, pak k čemu taková vědecká specializovaná instituce potřebuje vedení, které je voleno výsostně politickým orgánem, totiž Parlamentem? K čemu vědecká instituce potřebuje Senátem volené představitele, navíc představitele, mezi něž nebyl „volen“ žádný z kandidátu navržený opozicí? Oč svobodněji bude tento Ústav (s takto dosazeným vedením) pracovat a bádat, než např. Ústav soudobých dějin Akademie věd? A není již sama skutečnost, že jsou do čela instituce, mající zkoumat dějiny, postaveni byť úctyhodné osobnosti, přece jen osobnosti politiky volené, zpochybněním tvrzení O. Neffa ve zmíněném článku, že „žádná oficiální verse dějin v demokratické společnosti vzniknout nemůže“? Nebude možno za takovou prohlásit to, co budou garantovat, alespoň svojí přítomností, představitelé volení jednou z komor Parlamentu ČR? A uvážíme-li, že do čela „vědecké“ části Ústavu byl dosazen nikoliv nezávislý vědec, jak by v případě skutečně vědecké instituce bylo jistě možné právem očekávat, ale exponent politické strany a pracovník Langrova ministerstva vnitra (!!!), je k pochybnostem, a to i ústavním, důvodů více, než dost.

ČSSD rozhodně se neobává toho, aby opravdové a vědecké zkoumání „nevyneslo na světlo nežádoucí skutečnosti“, jak se domnívá O. Neff. Máme však nikoliv neodůvodněné obavy ze selektivních, účelově zkreslených „informací“, které mohou být veřejnosti předkládány jako ověřené pravdy, stejně tak, jako se to stalo v případ tzv. Kubiceho zprávy, která v tomto smyslu zůstává varujícím mementem. A za kterou stály a stojí stejné politické síly, která nám vnutily – za stejným účelem? – tzv. Ústav pro zkoumání totalitních režimů. Neboť, jak řekl v neděli TV Prima předseda poslaneckého klubu ODS pan Tluchoř, lidé mají právo dozvědět se co je v archivech politické policie minulého režimu – to jistě –, ale stejně tak měli a mají právo na pravdivé informace z policejních vyšetřování a zjištění. A jakou „pravdu“ jim ukázala nejen zpráva plk. Kubiceho, ale i dosud ne zcela objasněná televizní reportáž o snaze ČSSD o jeho zavraždění, vysílaná krátce před volbami ? Opravdu je se čeho obávat!

A pokud jde o ztrátu nebo snahu o vytěsnění historické paměti? O to, že minulý komunistický režim byl totalitním režimem po celou dobu své existence není a nemůže být pochyb. Nepodsouvejte nám to, co si naprostá většina z nás nemyslí ani neobhajuje! Ale to přece neznamená, že bychom nevěděli, že tato totalita se v různých obdobích těch dlouhých čtyřiceti let neprojevovala stejně, a že ji také občané ne vždy stejně destruktivně pociťovali. Jinak se žilo v r. 1950, jinak v r. 1960 a jinak v r. 1970 a 1980. Prohlásit že minulý režim „byl zločinný bez jediného dne přestávky“, může být, potlačíme-li rozum ve prospěch emocí, do jisté míry jistě pravda, ale sotva tím vysvětlíme, že počátkem šedesátých let vycházelo možná více kulturních časopisů než dnes, že existovala obecně ve světě uznávaná „nová vlna“ českého filmu, že jsme četli Seiferta, viděli Hrubínovu Srpnovou neděli, atd. atd. Že tyto jevy existovaly namnoze „navzdory režimu“, jak píše O. Neff, se jistě blíží pravdě, ale tím spíše je to dokladem a nikoliv popřením toho, že ona totalita byla v různých časech různá a že v různých časech se někdy více a někdy méně podobala tomu, co si obyčejný člověk pod slovem „totalita“ představuje.

Nerad bych se však v souvislosti s hodnocením minulých let dožil ještě většího vymývání mozků ve prospěch okamžitých politických cílů, než je tomu dnes. Četl jsem v těchto dnech na internetovém serveru ostranky.cz příkré hodnocení komunistického režimu ve srovnání s režimem, který zde byl za nacistické okupace a dočetl jsem se, že „hodnotit v souvislosti s běžným životem protektorát jako nepřetržitou totalitu není úplně na místě. Němci se sice dopouštěli excesů (sic!), ale ty se občanů loajálních k Říši nedotýkaly. V jistém ohledu byl dokonce pořádek větší, než za 1. republiky. Kdo dodržoval zákony….mohl žít za Hitlera docela spokojeně“. Ale to nenapsal člověk, který by chtěl vychvalovat nacistický režim! On tato tvrzení uvádí proto, aby nás přesvědčil o tom, že za komunistů to bylo daleko horší, než za Němců, že obyčejní lidé na tom byli v minulých čtyřiceti letech mnohem hůře. Takto si představujeme vyrovnání se s minulostí? Naprostým vymazáním historické paměti národa?

Souhlasím s O. Neffem, že idealizace totality je „stejně zavrženíhodná, jako osvětimská lež“, ale obvinit prezidentské kandidáty (oba !) z toho, že „jsou ochotni znásilnit dějiny, jen aby jeden na Hradě zůstal a druhý aby se tam dostal pomocí komunistických poslanců a senátorů“, a to jen proto, že oba zcela realisticky a zcela v souladu s hodnotami liberální demokracií uznávají, že KSČM je legální politická strana, jejíž poslanci a senátoři byli zvoleni ve svobodných volbách, není ani spravedlivé, ani moudré. Takovéto přehánění a „lámání“ reálné životní zkušenosti u naprosté většiny lidí vede k tomu, že se nakonec může stát obecným povědomím, že kdo dodržoval zákony, mohl si za Husáka žít docela spokojeně!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Saliven napsal(a):

Popravdě řečeno pane Křečku, tento Váš odpor proti slovíčku totalitní se mi jako sociálnímu demokratovi, který v socialismu prožil jen pár let moc nelíbí. Kvůli žonglování se slovem totalitní a zpochybňování totality oněch pár let jakéhosi kulturního oddychu se pouštět do "boje", který dává záminku socdem nařknout ze "starého strukturismu" - to opravdu není zrovna šťastné.

Politizace vedení ústavu by mohla být velice nebezpečnou, v tomto bodě souhlasím. Na druhou stranu si ale jistý, jaké kompetence má AV při zkoumání archivů MV - a jakým způsobem je může zprostředkovat veřejnosti. Dále o AV není moc slyšet - myslím, že publikování AV by mělo být mnohem větší a též by se AV měla více zapojovat do celospolečenské diskuze - co s komunisty.
07. 01. 2008 | 12:24

sysel napsal(a):

jestli dobře rozumím článku, tak se pan Křeček bojí, že Ústav odhalí totalitní charakter komunismu. Případně stb minulost jednotlivých chudých nájemníků. To by byla opravdu tragedie.
07. 01. 2008 | 12:37

František Matějka napsal(a):

Vážený pane Křečku, všem nám bude bohatě stačit, když všechny archivy budou zveřejněny do posledního písmene. Netřeba politizace, ani odborných výkladů. Občané České republiky si pak sami udělají názor na obsah a jistě to i dodatečně patřičně ohodnotí... Proto se politizace nebojím a velmi bych si přál, abych jednou na webu našel vše, co by mi pomohlo osvětlit si něco z naší minulosti a nenechat si to neustále sugestivně přednášet Vámi, politiky.
07. 01. 2008 | 13:16

marek napsal(a):

Pane Matějka. Kompletní zvěřejnění těch archivů by jistě bylo nejlepší, ale já se obávám, že tenhle "Ústav" nic takového neudělá s tím, že lidé by tomu nerozuměli a protože jsou tak hodní tak pro nás rovnou i vytvoří ten jediný správný názor jaký to za komunistů bylo a o něco takového rozhodně nestojim.
07. 01. 2008 | 13:51

Občan napsal(a):

Křečku, opravdu se nemíchej do všeho. Fašismus odsoudili všichni a taky hned nezabíjel a nezavíral a pozvedl život v Německu jako málo kdo. Ale nikdo nepochybuje o zločinnosti tohoto režimu.
Komunismus jako takový zabil lidí mnohem víc než fašismus a totalitární byl až za roh. Právě takoví sentimentalistové jako vy ho chtějí pořád idealizovat. Střílel do lidí, zabíjel??? Odpověď zní ano. Nechme tedy zkoumat a nemeditujme. A že s těma šaškama sedíte v poslaneckých lavicích a tolerujete je ve svých partajích na vysokých místech neznamená, že to byli svatouškové.
07. 01. 2008 | 14:50

todi napsal(a):

Bádání v dějinách, bližších i vzdálenějších, je vědní obor jako každý jiný. Nechme tedy odborníkům co jejich jest (ale trochu se s tím loudají). U nás se v posledních letech stává módou, či spíše ošklivým zlozvykem, že odborných témat se účelově chápou politici (viz např. globální oteplování aj.), v důsledku čehož lze s němým úžasem číst nebo slyšet stanoviska se zcela opačnými znaménky než jsou výsledky vědeckých bádání i od lidí, kteří nejsou ve věci odborníky. Pokud jde o naši totalitní minulost, dal bych raději přednost odborné analýze dějin na základě vypsaných grantů. Zdá se mi totiž být na odhalení pozadí této etapy našich novodobých dějin nejvyšší čas. Myslím, že by to hygieně naší společnosti velmi prospělo, i když mnozí by asi přece jen na lesku ztratili, není-li ovšem právě tato obava hlavní brzdou konání ve věci.
07. 01. 2008 | 14:53

Pamětník napsal(a):

Jednostranné vedení ústavu pro výzkum totality může také mít ten následek, že některá zjištění o některých lidech se zamlčí.
Zdalipak ústav také bude zkoumat SSM, t.j. jedinou organizaci v Československu, která vznikla proto, aby oslavovala okupaci??
07. 01. 2008 | 14:59

Jan Koší napsal(a):

To Pamětník "...a jejímž členem byl dnešní šéf Ústavu ?
07. 01. 2008 | 15:20

Ondra napsal(a):

Prečtěte si knížku Kmotr Mrázek, než budete pořád vykládat, že Kubiceho zpráva byl bláblol. Kubiceho zpráva je jen slabý odvar a je jen smutné, že my musíme tomuto divadélku pro dezorientované voliče, hraném i Vámi pane Křeček pouze přihlížet... :(
07. 01. 2008 | 15:30

Historik napsal(a):

Tak si myslím, že komentář ke zřízeníní Ústavu.... vyšel v pravou chvíli. Stojíme na prahu Nového roku, nových úkolů. Některí z našich občanů ale stále žije v minulosti. Nechápe, že svět běží, že před nami stojí jiné, nové úkoly, které si doba vyžaduje. Spáteční však neustále "rejpají" v minulosti a nevím, co chtejí vyrejpat. Hádám to, že za komunistů jim bylo dobře, že se nemuseli bát o svoji budoucnost a že nakonec i s tím vestováváním to nebylo tak horké, jak píšou. Přejí jím v Novém roce, ať se uklidní, myslí pozitivně. Vždyť doba sama ukazuje, že nejlíp bylo těm, kteří teď nejvíc kritizujou. A čím se vyznamenali, když chtějí soudit minulou dobu? Některím ještě teče mléko po bradě a dělají ze sebe moudré. Zamyslete se nad sebou a uklidnite se. A ještě více hlasů v budoucích volbách přeji Vám, komunisté současnosti. Mnoho zdaru při prosazování programu strany KSČ.
07. 01. 2008 | 15:31

ruda brigada napsal(a):

navrhuji zalozit ustav pro zkoumani zlocinosti polistopadoveho rezimu, zejmena v obdobich,kdy vladla ODS, nebot v tomto case nabyvala zlocinost vrcholu. Pozaduji dukladne zhodnotit dopady tzv. diktatury kapitalu, tunelovani, vytvareni zbohatlickych elit, skrytou cenzuru medii atd.

PS: bitvy minulosti nejsou pro hrdiny. Pojdeme se zabyvat soucasnosti!!!
07. 01. 2008 | 15:34

honza napsal(a):

Pane Křečku,
měl by jste spíš než tyhle plky, kterými se snažíte obměkčit KSČ aby volila vašeho prezidentského kandidáta / přečtěte si dopis soudruha Filipa soudruhu Topolánkovi - vyšel dnes / vysvětlit, zda ČSSD a váš Svaz nájemníků zaplatí škody, které vzniknou a již vznikají v souvislosti
s vami a vaší stranou prosazenou blokací výše nájemného.
07. 01. 2008 | 15:41

honza napsal(a):

Opravuji dopis soudruha Filipa soudruhu Paroubkovi
07. 01. 2008 | 15:43

honza napsal(a):

A ještě jeden dotaz - jak dlouho jste byl člen KSČ?
Byl jste člen LM?
07. 01. 2008 | 15:46

Ulrich napsal(a):

Křečku, jakou si měl hodnost u LM?
07. 01. 2008 | 15:54

Matů napsal(a):

Dokud nebudou v této komisi jední a druzí můžou si jední dělat co chtějí a druzí držet hubu a krok.Když se ve volbách obrátí budou druzí dělat co chtějí a první držet hubu a krok.Proč se prosím vás nedohodnete,to jste ooravdu takoví nepřátele na život a na smrt.Proč tam nedáte někoho s opozice,aby kontroloval a díval se na prsty druhým.Ve volebních komisích jsou ostatní partaje,nebo jsou také zbytečné?
07. 01. 2008 | 15:58

Jan napsal(a):

Kdo dodržoval zákony, mohl si za Husáka žít ocela spokojeně?!

Pane Křečku, jen jste mě utvrdil v tom, že Ondřej Neff má absolutní pravdu. Takový styl demagogie používají totiž kromě vás sociálních demokratů snad už jenom komunisté...
To si snad myslíte, že takoví pohraničníci, kteří dodržovali tehdejší zákony tím, že stříleli po lidech (mimochodem prchajících na Západ za svobodnějším životem, protože jim komunisté odpírali právo žít normální život) jednali normálně?!

Těch několik desítek mrtvých uprchlíků na našich západních hranicích v letech 1948-1989 si nezaslouží takové (s prominutím) nechutné očerňování vaším komentářem - že kdyby zůstali doma, tak se mohli mít dobře...

Nevím jak Vy, ale já Vám jako student historie na ty povídačky o tom, že za normalizace se měli všichni báječně - chodili do práce, stáhli se na svoje chatičky a nepletli se do politiky - prostě neskočím. Jste zářným příkladem toho, že KSČM a ČSSD by se měly sloučit! Aspoň by občané věděli, co je Vaše strana ve skutečnosti zač...
07. 01. 2008 | 16:13

ver napsal(a):

totalitu nestačí neobhajovat , nýbrž ji důsledně odsoudit
07. 01. 2008 | 16:37

Jan Urban napsal(a):

Všem kolegům blogerům a Stanislavu Křečkovi zvláště: Celý text návrhu 57 poslanců visí na oficiální webové stránce ČSSD. Můžete si to prohlédnout a zjistíte, že pan Křeček se mýlí. Návrh ČSSD výslovně žádá "zrušení slov", a to slova "totalitní", ale také sousloví "zločiny nacismu a komunismu". Je tedy trochu legrační, když autor nyní tvrdí, že komunistický reřim totalitní byl. V návrhu je i pozoruhodná věta, svědčící o tom, co vedení ČSSD vadí ze všeho nejvíce. Návrh totiž protestuje proti nebezpečí zjišťování osobních údajů. Jak jinak tomu rozumět, než způsobem, který popsal Ondřej Neff? Ten poslanecký návrh je generační kontrarevolucí. Politickým elitám po listopadu 89 - včetně ČSSD - dodnes vyhovovalo, že až do příchodu nové generace historiků na konci roku 2005 archívy bezpečnostních složek ovládali bývalí příslušníci StB. Takže, staří pánové - nechte mladé, ať se mohou svobodně podívat na naši minulost. CHtějí nám jenom rozumět - a jíiné rodiče navíc nikdy mít nebudou. Tak mějte tu slušnost, a nelžete vlastním dětem.

Jan Urban
historik
07. 01. 2008 | 16:37

Javít napsal(a):

Mám nedobrý pocit, že žádný Úřad.. již nic nevyšetří.
Ty nejzávažnější dokumenty soudruzi již dávno zničili.
Teď by se "vyhrabaly" v archívech jen poklesky těch bezvýznamných spolupracovníků StB, které by pak bulvární plátky vláčely po svých časopisech.
07. 01. 2008 | 16:40

Václav napsal(a):

Odchod do důchodu by měl být také odchodem
z duševní aktivity. Dnešní šedesátníci, sedmdesátníci na místo rozumného odchodu do pozadí, smrtelně mrskají nožkama. Vymřením této generace nastane v Čechách úžasné demokratické klima.
07. 01. 2008 | 16:59

JC napsal(a):

jan,
Křeček "Kdo dodržoval zákony, mohl si za Husáka žít ocela spokojeně!"
Dle stejné logiky kdo za Hitlera dodržoval zákony, včetně těch Norimberských, mohl si žít docela spokojeně.
07. 01. 2008 | 17:06

Javít napsal(a):

Václave, Vy to nemáte v hlavě v pořádku, že ?
Skončit v 60 či 70 letech s aktivní životem (nemusí to být zrovna zaměstání), znamená mentálně "blbnout". Vám se to stalo asi již teď.
Lituji Vás.
07. 01. 2008 | 17:08

VV napsal(a):

Pane Křečku,co je na tom špatného dozvědět se pravdu? Třeba o tom,proč byl můj poloslepý známý v 70 letech zatčen a obviněn z toho že je špion jen kvůli tomu, že si z americké ambasády odvážel hudební desky. Obvinili ho z toho,že dělal obrázky vojenského letiště přesto,že neviděl ani foťák, natož hledáček. Dostal 14 let a za 7 let ve věznici zemřel. Myslíte,že jeho rodina a společnost jako taková nemá nárok na to aby věděli kdo a proč tohoto člověka dostal do takovéto situace,kterou nepřežil?
Myslíte,že společnost,která tyto zákony vydala nebyla dle vás až tolik totalitní?
Anebo dle vás měl tento člověk jen fatální smůlu a byl tou třískou co lítá,když se kácí les?
Jistě,pokud jste držel hubu a krok,což byla zřejmě vaše osobní zkušenost, nemusel jste se do konfliktu s režimem dostat. To ale neznamená, že tento režim nebyl kriminální a odpovědní lidé si nezaslouží být při nejmenším známi.
Mě například tento režim velmi ve vámi zmíněných letech osobně velmi pozměnil život a vaše výroky jsou pro mě absolutně nepřijatelné. Měl by jste se jako člověk a hlavně jako zákonodárce stydět až víte kam.
Je mi záhadou,jak vás lidé mohou opakovaně volit.
Šťastný Nový Rok vám určitě po tomto nepřeji.
07. 01. 2008 | 17:30

Hynek napsal(a):

Ondřej Neff je významná osobnost české kultury. Nicméně, pokud jde o jeho spolupráci s Lidovými novinami, vidí se mi, že své články odbývá, příliš se nezamýšlí nad tím, co píše. Intelektuální úroveň LN tím snižuje.
07. 01. 2008 | 17:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 01. 2008 | 17:44

Glock napsal(a):

Děkuji za tento článek, vytisknu a založím. Kdykoliv budu potom mít pocit, že autor blogu má rozumné názory, nedejbože pravdu, potom tento článek použiji jako šokovou léčbu. Celý článek je dokonalým příkladem "odkopání se".

Mnohokrát děkuji.

P.S. Nemyslím, že by můj názor někoho zajímal, a pokud ano, tak si může přečíst příspěvek Jana Urbana, se kterým se ztotožňuji.
07. 01. 2008 | 17:52

Martin napsal(a):

Jistě, naoko bude proti komunistickému režimu, ale systém komunistických dekretů na byty by nejraději zachoval na věčné časy, že ???
07. 01. 2008 | 17:56

ujo napsal(a):

pro Václava:
dle návrhů ODS budou muset šedesátiletí staříci mrskat nohama min. do 65ti let, chtě nechtě budou muset zůstat i duševně aktivní. Věděl bych ale o jednom, který by toho v zájmu vlast měl nechat, bohužel to na to nevypadá, chce zůstat na Hradě dál
07. 01. 2008 | 18:04

Saliven napsal(a):

Jan + JC:
Doporučuji lépe číst - cituji autora: "Tvrdit, že komunisté každodenně páchali zločiny, je stejně pravdivé, jako tvrzení, že kdo dodržoval zákony, mohl za Hitlera i za Husáka žít docela spokojeně." Tedy autor (alespoň jak to chápu) neříká, že kdo dodržoval zákony za Husáka i za Hitler, mohl si žít spokojeně - on právě tvrdí,že to tak nebylo.

Tím samozřejmě autora nechci hájit, tahle iniciativa se mi nelíbí jak už jsem psal výše. Mohlo by to směřovat k bagatelizaci komunistické diktatury a to by nebylo dobré vůči těm tisícům, které zaplatily životem a všem ostatním, které socialismus postihnul (včetně mého děda, který byl poslán do lomu, protože jako živnostník "vykořisťoval" dva učedníky a otce, kterému dělnická třída nařídila co bude studovat).
07. 01. 2008 | 18:24

bara napsal(a):

Glock:
Vas nazor me zaujal, protoze jste presne popsal me pocity. Po precteni clanku se mi zvedl zaludek.
07. 01. 2008 | 18:37

Andy napsal(a):

Vypadá to, že pan Křeček ani neví co podepsal.
07. 01. 2008 | 18:47

dej2 napsal(a):

Pane Křečku,proč neodpovídáte na jasné dotazy diskutujících honzy a Ulricha?Pokud jim a tím nám všem neodpovíte,tak nezaclánějte na slušném blogu,kde se diskutuje a nekecá.
07. 01. 2008 | 18:54

ret napsal(a):

Čím to asi je, že když my Češi máme konat, tak se nám nikdy nepodaří zvolit tu správnou dobu?
Jinak šaškárny, ty nám vždy šly skvěle.
07. 01. 2008 | 19:05

Jan napsal(a):

4 Saliven:

Uznávám, že jsem se po přečtení tohoto blogu dost unáhlil. Dost mě totiž zvedl ze židle celý příspěvek pana Křečka, který zavání neznalostí dějin. Kdyby pan Křeček totiž myslel vážně to co zde v blogu píše (viz komentář Jana Urbana), tak by nepodepsal ten děsuplný návrh, co putuje k Ústavnímu soudu.

Nejkomičtěji zde působí fakt, že strach z politické manipulace a politického výkladu dějin svým návrhem prezentují komunisté, což je přesně jako ve rčení - zloděj křičí chyťte zloděje...A to nepočítám bývalé komunisty, kteří jsou dnes v řadách ČSSD a tvoří s KSČM v podstatě jednu stranu, jak nám snaha o zrušení "Ústavu" ukazuje. Ono jakákoli "demokratická iniciativa" směrem od komunistů působí jako hodně špatná snaha o recesi...
07. 01. 2008 | 20:02

Ladic napsal(a):

Autor:,,ČSSD rozhodně neidealizuje žádnou totalitu a rozhodně neidealizuje minulý komunistický režim. Popřela by tím svoji vlastní historii i osudy a životní zkušenosti mnoha jejích členů, což by měl uznat každý, kdo se třeba jen povrchně seznámil s událostmi v této zemi za posledních alespoň sto let....
Poslanci s komunistickou minulostí za ČSSD Jan Kavan, členem KSČ, styky s STB, Z.Škromach, 1982-1989 člen KSČ, J.Rusnok, 1988-1989 kandidát KSČ, J.Tvrdík, 1988-1989 kandidát KSČ, E.Zeman, 1966-1970 člen KSČ, J.Schling, 1981-1989 člen KSČ, M.Kraus, 1984-1991 člen KSČ, Jiří Václavek, 1964-1968 člen KSČ, František Strnad, 1984-1989 člen KSČ, Miroslav Svoboda, 1985-1989 člen KSČ, P.Dostál, 1962-1969 člen KSČ, K. Šplíchal, 1983-1989 člen KSČ, Miloslav Vlček, 1983-1989 člen KSČ, Petr Ibl, 1984-89 člen KSČ, Miloš Melčák, člen KSČ, Josef Smýkal, členem KSČ, Jan Mládek, 1987-1989 člen KSČ, J. Palas, 1980-1990 člen KSČ, M. Emmerová, 1966-1969 členka KSČ, A. Sýkora, 1983-1989 člen KSČ, Rudolf Tomíček, 1967-1990 člen KSČ, Hana Šedivá, 1979-1990 členka KSČ, V. Laštůvka 1966-1969 byl v KSČ, J. Kubinyi - do roku 1990 člen KSČ, R.Kopecký, 1981-1989 člen KSČ, Alfréd M R.Kopecký, 1981-1989 člen KSČ, Alfréd Michalík, do roku 1990 člen KSČ, Oldřich Němec, 1976-1990 člen KSČ, L. Skopal, 1983-1989 člen KSČ…
07. 01. 2008 | 20:21

Saliven napsal(a):

Jan:
Já myslím, že to není neznalost dějin, ale takové zlehčování plynoucí z celkem klidného života některých dnešních poslanců. Je fakt, že spousta lidí vyloženě režimem netrpěla - jenže je to důvod ke striktnímu vymezování kdy to byla totalita a kdy ne? Já tedy tyto doby vzhledem ke svému věku moc nepamatuji, ale než slovíčkaření a hledání kdy to bylo víc nebo míň a kdy ne, by tento režim měl být odsouzen jako celek, protože jinak by to mohlo vést k bagatelizaci škodlivosti tehdejší doby a to by bylo rozhodně špatně.

Křečkové a spol. mě jakožto člena socdem v tomto hluboce zklamali - je to skutečně formulováno tak, že to trochu smrdí omlouváním tehdejší doby. Dlužno říct, že s minulou dobou jsme se dobře nevypořádali a nikdy už asi nevypořádáme (potrestání všech vrcholných představitelů KSČ, estébáků, atd.)

Jinak samotné politizování ústavu dosazováním jeho vedení od politiků považuji za škodlivé a v tomto bodě obavy pana Křečka apod. chápu.
07. 01. 2008 | 20:28

Ladic napsal(a):

Takže oproti okolním státům budeme strkat hlavu do písku....., jak české a sociální od voličů čss a ksč
07. 01. 2008 | 20:32

Saliven napsal(a):

Ladic:
Tak byli v KSČ, no a co? Vy rozhodně objektivně nemůžete zhodnotit pohnutky lidí, kteří v KSČ byli (a bylo jich v ČSSD skoro ke dvoum milionům). Někdo tam byl kvůli dětem, aby mohly studovat, někdo viděl šanci třeba dělat něco pro společnost, a někdo byl třeba svi.ě. Ale ono je velice jednoduché ukázat - ti jsou vini, protože byli v KSČ. Mohl jste být klidně mnohem horší, mohl jste být udavač, ale to tu nikdo zhodnotit nemůže.

Dneska se v tom hrabat je hrdinství až po, jak správně říká pan Klaus, jakkoliv ho nemusím. Mimochodem znám vícero případů, kdy někdo z KSČ rovnou vlezl do OF, pak do ODS a byl z něj rázem velkej antikomunista.
07. 01. 2008 | 20:33

malinsky napsal(a):

Blog dr. Křečka vyniká vyvážeností a promyšleností podávaných stanovisek. Srovnávat komunistickou a nacistickou éru je srovnáváním Jáchymova s Osvětimí a heydrichiády s 50. lety. Jinak řečeno: srovnáváním nesrovnatelného. Reprezentanti minulé předlistopadové éry - oproti nacismu a procesům s válečnými zločinci - zůstávají, pokud žijí, živou a namnoze i váženou součástí světové scény (Michail Gorbačov je dnes více oceňován za hranicemi než ve své zemi). Problémem nejsou zločiny jádra nomenklaturních komunistů jako takové, ale mnohem spíše přesná "anamnéza" problému, tj. komunismus jako sekulární jednorozměrně založené náboženství. Komunismus Pražského jara, který nechtěně vyvolal - byť zárodečný - dočasný rozmach občanské společnosti, je až protikladný normalizaci a padesátým letům (rehabilitace Heliodora Píky a téměř dokončená rehabilitace Milady Horákové, velký rozmach kultury, robustní ekonomický růst, podpora KSČ v rozmezí 65-70%, zhruba 35 000 nových mladých členů KSČ v těsně posrpnovém období 1968, Dubčekova popularita, vysočanský XIV. sjezd KSČ). A proti tomu naopak dělnické stávky r. 1953, politické procesy padesátých a sedmdesátých let. Něizvěstného náhrobek na Chruščovově hrobě na moskevských Novoděvičích hřbitovech tuto etickou i kulturní bipolaritu komunismu v symbolické rovině vystihuje patrně nejlépe. A pokud jde o výzkum? Ústav pro soudobé dějiny odvedl od počátku devadesátých let úctyhodnou práci a jím vydávaná revue Soudobé dějiny patří k nejlepším vědeckým periodikům naší země. Podceňovat nelze ani výstupy vysokoškolských pracovišť (např. na olomoucké univerzitě), ale ani záslužnou publikační činnost např. Společnosti Edvarda Beneše. Základní slabinou ústavu totalit je z tohoto pohledu právě jeho tematická a nakonec i ideová jednostrunnost a jednorozměrnost, která v kontextu postupného stupňujícího se rozpadu výuky dějepisu, jenž začíná před více než 35 lety uprostřed nejtužší normalizace, vyznívá - asi bezděčně - jako východisko masivního falšování historické paměti země (viz např. varovná stanoviska Asociace učitelů dějepisu nebo Petici 17. listopadu Sdružení historiků České republiky před několika lety nebo nedávnou varovnou petici předních veřejných činitelů dotýkající se i této problematiky). Končím, jak jsem začal: blog dr. Křečka vyniká nestranným úsudkem a vyváženými soudy. Chceme, aby lidé této země sluli vzděláním a samostatným, nepřepodpojatým úsudkem nebo nám mnohem spíše běží o hodnotový a tím i mravní marasmus a úpadek zejména naší mladé generace?
07. 01. 2008 | 20:34

jojo napsal(a):

Napsal jste to krásně. KSČM zvolená svobodnou volbou. To je argument na facku.
07. 01. 2008 | 20:39

Ladic napsal(a):

Pane salivene, výrazy o vepřích zde dáváte vy a pokud jste můj příspěvek nepochopil v souvislostech s větou, kterou jsem citoval autora, je to opravdu jen váš problém.....
07. 01. 2008 | 20:42

Saliven napsal(a):

malinsky:
Já sice chápu, že vždycky všechno nebylo uplně tragické, ale striktně hledat kdy byla jaká intenzita by mohla vést k bagatelizaci - a bylo by smutné, kdyby budoucí generace chodily a říkaly, že on ten komunismus byl někdy vlastně docela v pohodě. Myslím, že generace mladých (do které se ještě počítám) rozhodně nijak neutrpí, když bude vědět, že socialismus byl totalitní a špatný celých 41 let, protože minimálně po celých 41 se ubližovalo lidem a StB fízlovala koho mohla.

Druhá stránka je politizace ústavu a možnost jeho politického zneužití proti levici. Tenhle argument je pro mě srozumitelný.
07. 01. 2008 | 20:46

Ladic napsal(a):

pane maliinsky víte co je úpadek mladé generace? Tak si přečtěte na doposud fungujíících stránkách program mladých komunistů a jejich výzvy k odtsranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Takže výzva ke krádeži. No a opravdu se nedá porovnávat nacismus a komunismus, jen komunisté vraždili své spoluobčany a rozkazovali do nich střílet, německý fašismus byl o něčem jiném, v tom s vámi souhlasím...
07. 01. 2008 | 20:47

Moravákus napsal(a):

Tady se několikrát citovalo odvolání na české občany, jak baží po objevech , které se od Ústavu očekávají.Nejsem si tak docela jistý, zda ten zájem je až tak velký, když vezmu v úvahu, že polovina českých lidí tvrdí,že se za starého režimu měla lépe. Je totiž nezajímají tyto žabomyší války, které jim na životní úrovni nic nepřidají a že co bylo,to bylo a o politice ví své. Jim zcela stačí srovnat současnou životní úroveň s platem 1O-12.OOO,-Kč měsíčně a politika ODS se svými reformami s tím,co měli dřív. A jetli si dřív nemohli dovolit to či ono,protože tu byla totalita, dnes si to nemůžou dovolit jakbysmet,protože na to nemají i když je tu demokracie.Demokracie jak pro koho. V minulém režimu ne všichni byli StBáci, v LM, politruky, ne všichni byli v KSČ a přesto žili celkem spokojeně. Žili tak, jak se žít dalo, stejně jako dnes. Kdo na to měl, i za totáče se měl dobře, ne každý musel nutně na Kanáry či Baleáry, do Egypta a pod. Stačila jim svoje chatička, případně krása české země. Myslíte si, že je v dnešní době může zajímat,kdo,co, kde, jak a proč dělal? Vemte si na př. JZD Slušovice, co myslíte,měli se tam lidi špatně? A je má zajímat nějaký Ústav, který se bude zabývat něčím,co je nezajímá a ještě za jejich peníze? Pro ně o to větší důvod s tím nesouhlasit . Toto je pohled obyčejného člověka na současnost. Minulost je pro mě: Čo bolo, to bolo.A ostaně, ať se o to starají renomovaní historici- profesionálové. Jsou za to placeni.
07. 01. 2008 | 20:59

jojo napsal(a):

Už jen ten titulek Poslanec ... To si tento pán vynutil? To je strašné.
07. 01. 2008 | 20:59

Arbes napsal(a):

To Malinsky:
Váš komentář je rovnocenný s článkem pana Křečka, rozumný, objektivní, vyvážený.Díky! Kéž by takových příspěvků bylo více, i když - na čem by si vylívali žluč, na koho by kydali hnůj, koho by uráželi ti pseudochytráci,že?
07. 01. 2008 | 21:13

Ladic napsal(a):

Pane Mopravákusi, předpokládám, že máte odkaz na anketu a vy asi budete v té ,,polovině,, která se měla lépe....
07. 01. 2008 | 21:20

Ladic napsal(a):

jetě bych dodal pane objektivní malinsky, že pokud si někdo ve světě váží Gorbačova, tak jen proto, že pomohl, i když možná nechtěně k pádu komunismu..a k panu Křečkovi, ten je tak nestraný, že až budeme platit i jako majitelé domu pokuty u mezinárodního soudu jen pro jeho populismus a osobní zájem bydlet v regulovaném nájemném, pan křeček to jistě zatáhne, i za vás...
07. 01. 2008 | 21:25

Al Jouda napsal(a):

Jestliže někteří aktéři komunistické totality ještě žijí, tak není možno toto období nazvat historickým a z toho důvodu je hloupost, aby se jím zabývali vědci - historici. Jednotlivé události v tomto období mají být analysovány normálními pamětníky, aby zejména mladí si dokázali představit zrůdnost a absurdnost tohoto režimu. Zřizování nějakého vědeckého ústavu k těmto účelům je prosté vyhazování peněz daňových poplatníků. Tuto službu veřejnosti udělají zdarma a daleko populárnější formou (a už také v mnoha případech udělali) dobří spisovatelé a režiséři.Hlavně se na tuto dobu nesmí zapomenout, jinak hrozí, že si ji prožijeme znovu a třeba i s celou slavnou EU !
07. 01. 2008 | 22:01

Majkkl napsal(a):

Pan (spíše soudruh) Křeček je dobře vyučen v umění dlouze žvanit a nic něříci. Všechny ty argumenty, kterými ČSSD poukazuje na "nestejnost" totality jsou směšné, vlastně ne směšné, ale urážející památku všech těch, kteří na tu dobu doplatili (a bylo jich požehnaně). Pan Křeček a jemu podobní soudruzi s tou dobou problém neměli, protože byli na té správné straně. Srovnávat předválečnou sociální demokracii s touhle prapodivnou současnou sebrankou může snad jen ten Křeček...
07. 01. 2008 | 22:26

Javít napsal(a):

Pane Moravákusi:
Již nikdy bych nechtěl zažít dobu vlády komunistů.
Kolik je Vám roků ? Asi jste tu dobu nezažil.
Váš názor je ojedinělý a nepochopitelný.
07. 01. 2008 | 22:30

dej2 napsal(a):

Moravákusi.Vůbec mi nevadí,že za mé peníze bude financován podobný úřad.Ale dost mi vadí,že za mé peníze nebyla schopna justice dostat před soud např.starého Grébu.Ne ho zavřít,co by tam s dědkem dělali,ale aspoň mu na plnou hubu v rozsudku říct,co byl za hovado.Myslím,že věci,které taková instituce zjistí,nikomu slušnému neublíží.Jestlipak Vy se nebojíte,že se dozvíme na Vašeho taťku nebo dědečka nějakou kulišárnu.Nebyl jste třeba hrdina od pohraniční stráže?No věřím,že to tak není.
07. 01. 2008 | 22:50

Karel napsal(a):

To: dej2
Gréba nebo Krejčíř, ono to vyjde nastejno. A dnes máme totalitní vládu peněz, bude pro ní zase nějaký výzkumák?
08. 01. 2008 | 01:21

Ladic napsal(a):

To . Karel - opravdu máte nějaké informace o tom, že by Krejčíř za státní peníze mlátil své politické oponenty uvězněné na několik let na příkaz politické strany? Prosím konkrétně......a nebo ještě lépe- nebuďte tak ubohý a nesnižujte se ke znevažování obětí komunistické ideologie....
08. 01. 2008 | 08:25

Moravakus napsal(a):

Já jsem neřekl, že všechno bylo OK, Vaše poukazy na Grébu,resp. jiné skutečnosti, stejně jako zločiny z té doby o těch není třeba diskutovat. Chtěl jsem jenom konstatovat,že ač dnes máme svobodu a demokracii, nejsou si všichni lidé rovni, nemají se všichni stejně dobře,také se dějí nepravosti, levárny a jiné negativní věci. Možná, s odstupem doby přijde generace po nás s tím, aby se založil Ústav, který bude studovat zločinnou politiku současnosti, bude je zajímat, ,jak to bylo s tou privatizací, tunelováním, jak se dostali k penězů ti či oni a celou řadu jiných nejasností i pro dnešní dobu. Pokud se současní profesinální historici budou touto tematikou zabývat, budou schopni přinést stejné výsledky,jako Ústav. A možná budou objektivější a nestrannější.Kromě toho, než se k nějakým seriozním výsledkům "bádání" Ústav dopracuje,t.j. za několik let, kolik myslíte bude naživu těch opravdu velkých totalitních ryb, aby se jim tato činnost veřejně "omlátila o hlavu?". Nemluvě o tom, jaké to bude mít dopady na jejich potomky, vždyť ti za činnost svých rodičů nemohou!Na dotaz, jestli já se nebojím, že se dozvím na svého taťku nebo dědečka nějakou kulišárnu mohu odpovědět, že se nebojím, ale i kdyby, co s tím mohu dělat, mám si hodit mašli? Mám se jich oficielně zříct, nebo jak bych na to měl reagovat? Ale vždy se najdou tací, kteří toho budou chtět využít pro své osobní cíle, aby jim minulost rodičů těchto potomků k tomu posloužila. A bude se dál šířit třídní či politická zášť. Komu to tedy poslouží a k čemu, se dá domyslet. Mám obavy i z toho, že při zveřejňování event. poznatků či výsledků Ústavu bude nekorektní díky bulváru, protože budou unikat kusé zprávy a ty bulvár zpracuje podle svého. S úniky informací máme ze současnosti docela dobré zkušenosti! Nevěřím, že by se čekalo na nějaké ucelené a uzavřené studie, které vyjdou po nějakých letech jako historická dokumentace faktů z té doby. Co by doté doby bulvár dělal? Závěrem, Ústav není řešení a jistě nejsem sám, kteří to také tak vidí a souhlasí se mnou.
08. 01. 2008 | 08:42

tony napsal(a):

Moravakusovi : Část současných profesionálních historiků jsou sami součástí totalitní doby. Sám píšete, že jejich závěry by byly ?možná? objektivnější. A šikanování dětí kvůli minulosti rodičů? Myslím, že mladému Grébovi u jeho soukmenovců jeho sadistický tatíček spíše dodává na popularitě.
08. 01. 2008 | 09:41

Ladic napsal(a):

to - moravakus - můžete mi jmenovat stát kde se mají všichni stejně dobře? Komunismus v praxi nebo Tábor?
08. 01. 2008 | 10:41

Ladic napsal(a):

Jinak k tomu ústavu, neste sám, kdo to tak s ústavem vidí, ksč a čss ho také nechce, jen Česko je jediný postkomunistický stát, kde tento ústav není, takže ?
08. 01. 2008 | 10:43

gaga napsal(a):

nevím o čm tady píšete když vy tu totalitu připravujete. Eu není nic než legitimní odstranění národní vlády. Evropskou ústavu jste přejmenovali evr. smlou bez referenda!!!!!!!!!! váš konečný cíl je jedna vláda jedna armáda jedna policie jeden názor. Podpořené očipovaným obyvatelstvem tzv. Verichip napojený non-stop na globální počítač a zbavených věškerých emocí. Tak tohle pro nás chystaj : Se tomu můžete smát, ale oni to myslí vážně. A ta politika je jenom k tom u aby jste se mezi sebou hádali. jo a buthovou taky zavraždila CIA že prohlásila v rozhovoru pro tisk že bin ladin byl v květnu 2001 zavražděn.

http://www.youtube.com/watc...
08. 01. 2008 | 11:22

Ladic napsal(a):

To -gaga - jak se říká - ty máš dost....
08. 01. 2008 | 11:25

Tomas B. napsal(a):

Předně je velice pozoruhodné, že se díky socialistickým poslancům celá debata stočila ke slovu "totalitní", ačkoli je dle mého soudu zcela zřejmé, že právě toto označení komunistické éry nejde oddiskutovat. Sám termín "totalita" přeci označuje režim, který ovládal totálně celou společnost od osobního života, přes život profesní, spolkový, politický až po ekonomiku vč. řízení celého národního hospodářství do takových jednotlivostí jako jsou dodávky toaletního papíru. V tomto a právě v tomto smyslu byl komunistický režim bezpochyby totalitní počínaje rokem 48 a konče rokem 89. Tady pěkně prosím nemluvíme o vraždách a koncentračních táborech a tím pádem ani o uvolnění před rokem 68 ani o tzv. "normalizaci" za Husáka. Mluvíme o diktatuře jedné politické skupiny, která prostřednictvím rozsáhlého aparátu z centra direktivně ovládala každý prd životů svých poddaných.

Table se samotným ústavem pak spočívají v tom, že mu budou svěřeny ty předmětné archivy. Pan Křeček & spol. se nám snaží podsunout, že tím bude mít jedna instituce "monopol" na přístup k pramenům, což je stejný nesmysl, jako by obvinil Národní muzeum že má u nás monopol na studium velryb, jelikož vlastní jedinou kompletní kostru tohoto kytovce:-)

Materiály které shromažďovala STB jsou materiály policejní. Obsahují informace o žijících lidech o jejich jednání i případných zločinech. Jde o naprosto specifický soubor obrovského množství dat, která jsou v takovém měřítku zkoumána poprvé v lidské historii. Už z tohoto samotného faktu vyplývá, že k péči a správě těchto pramenů je nezbytná zvláštní, k tomuto účelu zřízená instituce. Nikoli např. Historický ústav AV.

A poslední věc - pokud jde o personální obsazení. Pane Křečku, ústav je zřízen aby zkoumal vaši minulost. Tedy minulost vás, komunistů. Je proto navýsost potřebné, aby jeho zaměstnanci komunisté (a hlavně STBáci) nebyli. Je to naprosto elementární požadavek. Stejně jako vyšetřování leteckého neštěstí nikdo nesvěří posádce havarovaného letadla, tak ani archivy komunistické STB nelze svěřit členům komunistické STB a komunistům vůbec. A stejně jako u leteckého neštěstí ani zde se nelze hájit slovy: "Já jsem neřídil, já byl jen steward." Prostě žádný z členů posádky, žádný z komunistů, nemůže být pověřen zkoumáním vlastního selhání. Já vím pane Křečku, že byste to tak chtěli, ale zatím to vypadá, že tentokrát díky bohu ostrouháte.
08. 01. 2008 | 17:00

Stanisla Křeček napsal(a):

to dej2: vážený pane, já rád odpovím na každý dotaz, ale ne na provokativní blábol. Kdo se o věc zajímá ví, jsem nikdy nebyl v KSČ natož pak v LM, že jsem byl vyhozen od soudu a vojnu jsem trávil v karvinských dolech u "černých".
08. 01. 2008 | 18:23

franta napsal(a):

to Hynek" O. Neff je sice významná osobnost české kultury, ale také dlouholetý redaktor komunistické MF (velebil v jednom článku Gottwalda) a Mladého světa. Po celou dobu komunismu vydával knihy. Ten je ten pravyý aby si ztěžoval na tehdejší poměry. O co jeho otec, ten také trpěl s jeho milionovámi náklady knih a televivními seriály ?
08. 01. 2008 | 18:26

Zacheus napsal(a):

Sergej Jesenin napsal zajímavé verše:

"Mám klít na minulost? Co je mi dnes po ní?
Utichl jsem. Léty okoral.
To jen rychlá trojka zdivočelých koní
přehnala se kolem mne a dál.

Zvířila prach. Zemi tiskla pod kopyty.
Zmizela až na ďábelský hvizd.
Ale dnes už zase v lesním tichu, v mýtí
málem slyšíš padající list...".
08. 01. 2008 | 20:30

Ivan Kraus napsal(a):

Ta diskuse o protestu poslanců SD a KSČM proti ůstavu zabývajícím se totalitou je jedním tématem a bylo by diskutabilní, aby takový úřad byl řízen politickým vedením.

Nicméně horší je to, co jaksi vyplulo při diskusi na hladinu debaty: totalita a minulost.
Nepopíratelně byla léta padesátá ta nejhorší z celého období. Nicméně to, že se režim, ostatně dle instrukcí Sovětů zlepšil nebylo zásluhou naší. Chruščev umožnil lehké vydechnutí. Brežněv opět umrtvil na dlouho veškerou kulturu a snahu o demo-
kratizaci. Filmy z období Novotného, podo- bně pár her a knih vznikaly PŘES potíže s režimem a nejsou důkazem žádné liberizační snahy či programu.
Po roce 68 zmizelo navždy z čs. literatury přes 240 spisovatelů a publicistů o noviná- řích nemluvě. "Zlepšený" režim nadále od- soudil každého za opuštění republiky, na-
dále sledoval aktivity občanů. Svobody pohybu, shromažďovací, projevu a další byly nadále potřeny. Hranice zůstaly uzavřeny a co horšího, normalizace přinesla umrtvení všeho toho, co mohlo dát naší zemi kyslík.
Ty časopisy - o nichž nostalgici tvrdí, že existovaly byly zde nadále pod silnou cenzurou a byli řízeny prověřenými členy KSČ.

Řekněme to jinak: muž který stále pil, je označován za alkoholika. A pokud tento ná-
vyk omezil - určitě se nestal abstitentem.

Bylo by smutné, kdybychom dospěli tak da- leko, že bychom začali za každou cenu hle- dat v minulém režimu demokracii. Ta zde nebyla od roku 48 do roku 89, do chvíle, kdy došlo k předání moci.

KSČ je legitimní stranou i dnes a těžko se bude omlouvat za minulost s takovým zpož- děním - když jsme neměli vůli přinutit ji k tomu po sametové revoluci, či spíše evo- luci.

Musíme si uvědomit, že od roku 1939, až na krátkou poválečnou přestávku, žil náš národ pod nějakým protektorátem. Nejprve pod nacistickým, pak pod komunistickým. To zanechalo stopy takřka genetické.
Proto se musíme snažit vzdělat naši mladou generaci a vést ji ke znalosti historie a k poučení z ní.

Nesmíme si však ulehčovat úkol tím, že budeme naši minulost vydávat za lepší, než je. Ať už to někdo činí z nostalgie, jiný
z komplexu a poslanci z politické taktiky.
Až zde jednou bude skutečná sociální demo-
kracie a skutečná pravicová strana, bude
situace jistě jiná. Zatím tomu tak není -
avšak to neznamená, že bychom měli upravo-
vat historii a mást mladou a nezatíženou
generaci ohebnými pravidly hry.

Paměť nemá meze. A i bez úřadu nemáme právo lhát sami sobě a zároveň tím snižovat statečnost těch, kteří i za obou totalit bojovali za demokracii.
09. 01. 2008 | 00:26

malinsky napsal(a):

Postbělohorský zvrat (1938-1989) včetně latentní sovětizace Třetí republiky nikdo nepopírá. Stejně tsk důležitost, ale nikoli všespasitelnost policejních archivů. Námitky výrazné až většinové části odborné veřejnosti nesouvisejí s žádnou z politických stran. Připomeneme-li si žalostné výsledky stíhání usvědčených zločinců (naposledy dr. Polednová, Hoffmann, Biĺak), dostáváme se na ještě tenčí led. A kdo bude soudit velké demokracie, které nás do tohoto postavení opakovaně počínaje Mnichovem dostávaly? Jak dlouho věda bude suplovat právo a právo morálku a morálka právo? To jsou problémy už ne jednoho ústavu, ale kvality výkonu základních funkcí kterékoliv společnosti a hajitelnosti a přijatelnosti demokracie jako hodnotového systému i životního způsobu.
09. 01. 2008 | 05:29

Karel napsal(a):

To Ladic
Hlavně si pozorně přečtete na co reaguji a nemachrujte tady s naučenými frázemi.
Jste velmi podobný rudým telatům, která zde realizovala komunismus v padesátých letech.
V hlavě prázdno, ale pár frází jim zaručovala budoucnost.
09. 01. 2008 | 08:59

dej2 napsal(a):

to p.Křeček.Vážený pane.Vaší odpovědi si vážím a plně jí věřím.Jsem rád,že jste se vyjádřil jasně a srozumitelně,což dnes dělá politikům značné problémy.Těším se na Vaše další příspěvky a chtěl bych Vám také poděkovat za nás,obyčejné nájemníky.Ještě jenou díky za odpověď.
09. 01. 2008 | 11:11

Pan doktor Křeček si opět vymýšlí. napsal(a):

Onen Ústav je prostě nepohodlný jeho mateřské levicové straně a možná i jemu osobně.
Vezmeme-li v potaz blízkou až každodenní spolupráci s komunisty jak u ČSSD jako celku, tak i pana doktora Křečka osobně, bylo by divné, kdyby ve svém příspěvku psal něco jiného.
09. 01. 2008 | 19:26

J. Švorčík napsal(a):

Ach bože, vždyť tady máme už 18 let nějaký takový úřad, který nikdy nic pořádného nevypátral, k čemu tedy další trafiku za státní peníze. V pracovní době za státní peníze děla leckdo lecos. Pobavilo mne, když pan Stejskal vypátral, že někdo píše své výlevy z počítače Ministerstva financí.
09. 01. 2008 | 22:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy