Přítel Sobotka se mýlí.

18. 01. 2008 | 12:03
Přečteno 11310 krát
V článku na svém blogu ze dne 16.1.2008, nazvaném „Ministr Pospíšil ohrožuje nezávislost soudců“, Bohuslav Sobotka ostře zkritizoval záměry ministra Pospíšila pokud jde o organizaci justice a zejména, pokud jde o reorganizaci kárných senátů řešících pochybení soudců a jmenování a odvolávání soudních funkcionářů – předsedů a místopředsedů soudů.

Což o to, přítel Sobotka má, jako kdokoliv jiný, právo na svůj názor a samozřejmě i právo – a jako poslanec dokonce i povinnost - vyslovovat se k těm či oněm legislativním záměrům. Jenom bych si dovolil podotknout, že pokud mají mít takové názory relevantní platnost a respekt, nesmí být v rozporu s objektivní realitou, tedy se skutečností. Ve zmíněné problematice přece nestavíme „na zelené louce“, jsme bohatě vybaveni zkušenostmi z jiných evropských států, zkušenostmi, které bychom jistě měli brát v úvahu.

Pokud přítel Sobotka ve zmíněném článku tvrdí, že jmenování soudců a soudních funkcionářů ministrem nebo prezidentem republiky je „klasický zásah moci výkonné do moci soudní“, pak se zcela zjevně mýlí. Když jsem se s delegací ústavně právního výboru před Vánocemi setkal s pracovníky rakouského ministerstva spravedlnosti, bylo řečeno: „Pokud chcete vidět fungující justici řízenou ministrem, rozhlédněte se u nás v Rakousku, pokud chcete vidět justici řízenou soudcovskými radami, musíte jít jinam“. Vskutku: v Evropě je justice „řízena“ (tedy pokud jde o výběr a jmenování soudců a soudních funkcionářů) buď ministrem spravedlnosti ve spolupráci s vrcholnými ústavními činiteli nebo soudcovskými radami, které ovšem mají celou řadu podob a složení. Někde v nich zasedají jenom soudci, jinde i představitelé jiných právních profesí a povolání. Někde stojí v čele soudní funkcionář, jinde jiný vysoký ústavní činitel, někde je členem ministr spravedlnosti, jinde nikoliv. Nikde si však nikdo nedovolí kategoricky tvrdit, že ten nebo onen způsob je lepší, že ten nebo onen přispívá více nebo méně ke kvalitní práci justice nebo dokonce že ten nebo onen způsob je zásahem moci výkonné do moci soudní nebo dokonce, že ohrožuje nezávislost justice. Tak tomu prostě není.

I v České republice, podobně jako v Rakousku, je justice „řízena“ ministrem spravedlnosti, přesto srovnatelné parametry práce soudů jsou naprosto odlišné. V České republice je na 100.000 obyvatel 180 vězňů, v Rakousku 74 vězňů. Tam, kde je znám pachatel, končí projednáním u soudů v České republice 67% věcí, v Rakousku jen 30% věcí. Zbytek je vyřizován jinými způsoby, různými odklony apod. Pokud jde o počet občanskoprávních sporů mezi občany, které pravomocně, tedy bez odvolání, končí u soudů I. stupně, těch je v České republice 65% (v ostatních případech je věc řešena, a to i opakovaně, odvolacími soudy), avšak v Rakousku však plných 91% věcí. Podobný způsob života obyvatel, stejný způsob „řízení“ justice, avšak kvalitativní výsledky velmi odlišné. Ve způsobu řízení to tedy asi nebude.

Pokud jde o nezávislost justice, pak je třeba zdůraznit, že rovněž nemá nic společného se způsobem „řízení“ soudů. Obtížně bychom asi mohli tvrdit, že naši soudci jsou méně nezávislí jen proto, že žádné soudcovské rady nemají. Nezávislost soudu musí být zajištěna ve věci jejich rozhodování, ale nikoliv ve věci jejich organizace, byť obě skutečnosti spolu do jisté míry souvisejí. Soudnictví musí být samozřejmě zcela nezávislé na moci výkonné, ale v žádném případě nemůže být nezávislé na státu a poměrech, které ve státě panují. Platí totiž např., že nesmí být zasahováno do platových poměrů soudců, neboť to by jistě jejich nezávislost ohrožovalo, avšak na straně druhé, pokud poměry ve státě vyžadují, aby se všichni zaměstnanci státu vzdali 13. platů, bezpochyby to musí platit i pokud jde o soudce. A jejich stále opakované žaloby, kterými se 13. platů domáhají, spíše svědčí o falešných představách o postavení soudce ve společnosti, než o tom, že by nezávislost soudců byla odnětím 13. platů ohrožena.

Pokud jde o kárné senáty, je věc obdobná. Tvrzení přítele Sobotky, že účast představitelů jiných povolání v kárných senátech ohrožuje nezávislost soudců, prostě není a nemůže být pravdivé. V Evropě existují různé formy kárných senátů, s účastí a i bez účasti jiných právnických povolání. A opět, jako u soudcovských rad, to vyplývá z historického vývoje té či oné soudní soustavy, ale nikoliv z většího či menšího respektu k soudcovské nezávislosti. Současný stav totiž nevyhovuje nikomu, ani samotných soudcům. Nedávno mi jeden z předsedů krajského soudu řekl: „Za minulý rok jsem podal 20 kárných žalob, a 19 mi jich kárný senát vrátil zpět. Jak mám pak zlepšovat fungování soudců?“

Mýlí se ti představitelé justice, kteří poukazují na to, že v kárných institucí jiných právnických povolání, např. advokátů, také nezasedají soudci, a není proto žádný důvod, aby u kárných senátů soudů to bylo jinak.To je ovšem zásadní nepochopení věci: advokáti, na rozdíl od soudců, nerozhodují o ničem, a již vůbec ne o věcech veřejného zájmu. Kárné provinění advokáta může spočívat jedině a pouze v jeho chování ke klientovi (zda jej řádně před soudem zastupoval, zda nepožadoval nepřiměřenou odměnu apod.) nebo v jeho chování u soudů a na veřejnosti (zda svým vystupováním nesnížil vážnost advokátního stavu nebo soudního jednání), avšak u soudů je to mu zcela jinak. Soudci rozhodují o věcech týkající se veřejného zájmu, a je tedy legitimní požadavek, aby nejen samotní soudci posuzovali nikoliv jak ten nebo onen soudce rozhodl, ale zda tak činil řádně či nikoliv.

Obecně pak ve vztahu moci výkonné a soudní je třeba vidět realitu: separace státních mocí již dávno v moderním evropském státě nefunguje.Moc výkonná není nezávislá, ale odpovědná zákonodárným sborům, tedy moci zákonodárné, a za fungování justice nenese odpovědnost samotná justice, ale představitelé státu. Každý stát se musí rozhodnout, kolik a jakou justici chce. Návrhy ministra Pospíšila můžeme samozřejmě odmítnou, ale nejprve bychom jej měli věcně (to bych rád zdůraznil) projednat a zvážit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepík Pithart napsal(a):

Často si říkám, kde se bere ta touhla lídí po informacích od mediálně profláknutých lidí. Stejně je to z 90-ti procent jenom nicneříkající blábol. Tak se spíš bavte životem a necpěte si hlavy ptákovinama, které stejně není nikdo z nás sto vyřešit.
http://Http://lonevolf.blog...
18. 01. 2008 | 12:34

honza napsal(a):

Pane Křečku, zřejmě jste nepochopil či spíš to děláte, panu Sobotkoi B. nejde o to, aby něco fungovalo, ale aby byl v opozici a ukázal nám široký úsměv. Ale to je snad jasná direktiva od šéfa J.P..
Jinak by nenavrhoval se širokým úsměvem snížení deficitu na 41 mld.. Jeho poslední loňský byl pokud se nemýlím koncipován na DEFICIT 114 mld.
Tak ze sebe najednou nedělejte demokrata a radši se Svazem nájemníků shánějte 30 mld. na výplatu majitelům domů, o což jste se zasadil nejvíc vy.
18. 01. 2008 | 12:42

Pavel napsal(a):

Víte pane Křeček, nemusím Vás. V podstatě jsem ve velké opozici proti Vám, ale tímto článkem mně berete argumenty. P O P R V É čtu, že někdo z ČSSD za éry PAROUBKA, chce alespoň diskutovat o tom co navrhl někdo z ODS a ještě ke všemu nesouhlasí se svým souputníkem ze strany. A to ještě s člověkem, který je třetí nejoblíbenější u občanů tohoto státu.

Teď mně akorát bude vrtat v hlavě co se za tím skrývá. A jelikož jsem večný optimista nechci Vás z ničeho nekalého podezírat a beru to jako výzvu.
18. 01. 2008 | 13:04

petrof napsal(a):

pane Křeček, buď v té sněmovně spíte, nebo si neplatíte správného informátora!!?? Naši soudci si své 13.a14. platy vyžebrali zpátky tím, že se odvolali k ÚS a ten jim je 15.8.2005 přiklepl zpět za 2003 a 2004. A dle mého je pobírají dodnes. A pokud ne, tak se letos opět odvolají a zase je dostanou.
Tak co, co bylo dřív, slepice, nebo vejce??
18. 01. 2008 | 13:14

Petra M. napsal(a):

Vážený pane poslanče, s velkým potěšením jsem si přečetla Váš blog. Myslím,že mnoha lidem může otevřít oči. Na situaci v justici si stěžují všichni, nejen Ti, kdo se soudy někdy přišli do kontaktu přímo. Že je třeba s tím něco dělat je zřejmé a Vaše argumenty jsou velmi silné a pochopitelné i laikovi. Vymahatelnost platných zákonů musí být cílem nás všech, bez ohledu na politickou stranu. Je čas ukončit neustávající spory o slovíčko "nezávislost" soudců. O to se zjevně pan ministr snaží. Je dobře, že i Vy,představitel opoziční politické strany jste jasně řekl, jaké jsou možnosti a ukázal nám občanům, že- jak chci věřit, , na podstatných věcech se pravice i levice nakonec bude umět dohodnout. Děkuji Vám za to.
18. 01. 2008 | 13:37

honza napsal(a):

No dohodnout by se mohli, ale to by tam nesměl sedět Paroubek se svým ne, ne, ne, ne......
18. 01. 2008 | 13:47

Pavel napsal(a):

Ale přece PAROUBEK a RATH nevadí. Stačí pár odvážných, kteří si budou stát za svými názory a je to. Problém je jeden, že se dá spočítat, že proti těm s hypotékami nemáte šanci a musí počítat, že skončíte. Ale někdy je lepší neztratit vlastní tvář..
18. 01. 2008 | 13:56

Radek napsal(a):

Jsem velmi rád, že jsem si mohl přečíst váš názor, pane Křečku. Nestává se mi, abych mohl souhlasit s někým z ČSSD.
18. 01. 2008 | 15:24

vobčan napsal(a):

"Křečky" silně nemusím, ale dnes teda "valím bulvy"! Panečku!
18. 01. 2008 | 15:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 01. 2008 | 15:54

Jirka napsal(a):

Dobrý.
18. 01. 2008 | 17:03

Janek napsal(a):

Tak to zírám, jak pam Křeček mluví k věci a rozumně. Že by prozřel?
18. 01. 2008 | 17:08

Lila napsal(a):

Že by přítel příteli vlkem?
Není příliš obvyklé, aby straník veřejně nesouhlasil se svým partajním kolegou, pokud za tím není nějaká vnitrostranická intrika a vzájemné mydlení schodů. Pokud tomu tak není, pak před poslancem Křečkem smekám, ačkoliv jinak ho také nemusím, s jeho názory na bydlení silně nesouhlasím.
Veřejnou podporou ministra (podle mého soudu velmi slušného) z opačného názorového spektra pan Křeček v mých očích velmi stoupl.
18. 01. 2008 | 17:09

StandaT napsal(a):

Neuvěřitelné. Už nastal odklon od druhého vítěze voleb ke standardní opozici? Pak tedy gratuluji. Už bylo načase. Fungující opozici potřebujeme jako prase drbání.
18. 01. 2008 | 17:45

Adam napsal(a):

Děkuji. Je výjimečné vidět v době Paroubkovy diktatury politika ČSSD, který se nebojí souhlasit s názorem, přestože pochází z "opačné strany barikády".
18. 01. 2008 | 17:55

george napsal(a):

Pane poslanče, dnes jste svým názorem alespoň u mne, a jak vidím výše i řady ostatních,"šplhl". No to se jen tak nevidí, že se to může stát za existence vůdce Paroubka. Je to důkaz toho, že by se mohlo najít mnoho dalších, kteří by mohli VĚCNĚ spolupracovat s koalicí na zákonech ve prospěch nás všech. Obávám se však, že pokud se nenajdou další odvážlivci (určtě si bude Sobotka svému guru stěžovat, do prezidentských voleb máte klid, ale potom to nastane. Přeji Vám mnoho sil k další práci.
18. 01. 2008 | 18:12

Jiří Rumler napsal(a):

Jirka z Plzně:Pan Křeček mně tentokrát překvapil a je to poprvé, co se s ním dá souhlasit.Nezávislost našeho soudnictví mi tak nebolí. Ale s úrovní je to horší.Úroveň našeho dnešního soudnictví je asi daň za sametovou revoluci.Nejen, že se některým soudcům práce pod rukama vleče, ale o spravedlnosti mnoha rozsudků se dá pochybovat. Někde jsem četl, že v anglosaských zemích, než soudce vynese rozsudek, tak se sám sebe zeptá, zda jeho rozsudkem bude spravedlnosti učiněno zadost.U nás soudci rozhodují podle zákonů, které mají spoustu různých výkladů, takže se soudcům v mnoha případech nedá nic vytknout - jen ta spravedlnost je stále jaksi v pozadí. Takže se ptám: Kdo za to může? Já bych řekl, že lví podíl na našich potížích mají politici, potažmo parlament. To, co nám politici předvádí to není politika, ale boj o udržení moci. Tatíček Masaryk říkával, že politika je umění kompromisu.Kdo nám nakazil naše politické klima? Nechali jsme si ho nakazit nevraživostí, závistivostí, chamtivostí a všemi ostatními necnostmi. Kdyby si takto převážně počínali naši podnikatelé mezi sebou,tak se naše hospodářství zhroutí během několika měsíců.
18. 01. 2008 | 19:10

Glock napsal(a):

Pane Rumlere, čeští soudci příliš často soudí "dle litery zákona namísto jeho ducha".

S článkem souhlasím. Kvůli jeho obsahu, ne kvůli osobě autora jako člověka politicky činného.
18. 01. 2008 | 19:22

bara napsal(a):

Jak je videt, lze nalezt v CSSD rozumne politiky, kteri by byli schopni vytvorit slusnou opozici. Pisu opakovane-pokud odejdou Paroubek, Rath, Sobotka a Zaoralek, budou o volbe teto strany mnozi uvazovat.
18. 01. 2008 | 22:46

2008 napsal(a):

Pane poslanče, připojuji se k Petře M.Smekám a snad se blýská na lepší časy, t.j konec tahanic,hádek a řevnivosti a počátek věcné diskuse i k dalším naléhavým problémům týkající se kvality řízení země. A nezapomeňte prosím na kumulaci funkcí a zkvalitnění politickáho systému, tvorbu politiky a zpětné vazby.
Děkuji.
18. 01. 2008 | 22:55

mleziva napsal(a):

Už jsem přestával věřit, že jsou v ČSSD poslanci schopni vzájemné kritiky...
18. 01. 2008 | 23:31

Tom napsal(a):

Pane Křečku,
musím říct, že jste mě velmi mile překvapil, jako i jiné. Zkuste pokračovat:)

Juldo,
to je fakt příspěvek na úrovni. Chápu že možná máte špatný den, ale vylévat si to na internetu?

Pane Stejskale,
mám nápad:
Co takhle příspěvek Juldy z 22.36 někam vystavit jako typický příklad toho, co budete mazat? Mohl byste sestavit takový seznam odstrašujících příkladů, jak si někdo představuje diskuzi. Takové černé svědomí českých internetových diskuzí.
19. 01. 2008 | 00:29

skutecny JUDr. napsal(a):

pane krecku, za to, co tu tvrdite, vratte diplom z Pravnicke fakulty.
19. 01. 2008 | 00:59

george napsal(a):

To skutečný JUDr: Jenom kecy, nic konkretního, proč by měl pan Křeček diplom vracet. Zkus, ty skutečný doktore práv, nám sdělit, V ČEM se pan Křeček mýlí. Jinak nám tuhle diskuzi nezasviňuj.
19. 01. 2008 | 06:37

Petr napsal(a):

Sobortka zádnej schodek na 2007 114 miliard nenavrhoval. To je lež. Navrhoval 88 milard. To že nakonec rozpočet skončil o dost menším schodkem než byl schválen. Je zásluha dobré kondice ekonomiky a hospodářství, která byla vytvořena vládami ČSSD
19. 01. 2008 | 06:44

george napsal(a):

Dodatek : Pokud jsi skutečný vysokoškolsky vzdělaný právník, měl by jsi znát elementární pravopis českého jazyka. Právnická fakulta se píše s malým "p" a příjmení s velkým "K".
19. 01. 2008 | 06:44

Petr napsal(a):

Sobotka
19. 01. 2008 | 06:45

Pter napsal(a):

Někdo tady psal že už přestával věřit, že se představitele ČSSD mohou mít rozdílnej názor. Copak o to oni ho jistě mají. Jen ho takhle neprezentují tady. Tohle je snad opravdu poprvé co to vidím. A není to v zádném případě na škodu. jen čekám až se něčeho podobného dočkám od představitelů ODS.
19. 01. 2008 | 06:52

petr napsal(a):

další lež co jsem tady četl to je snad poprvé co chce ČSSD diskutovat s ODS... Jestli si diskuzi představujte tak. Tady máte zákon schvalte ho. Tak to se opravdu nedohodneme. další kecy o tom jak je ten Paroubek hroznej diktátor. to je holej nesmysl
19. 01. 2008 | 07:01

george napsal(a):

To Petr : Když tedy není Paroubek tak hrozný diktátor, proč potřebuje, aby při volbě prezidenta viděl na všechny oranžové ručky ? Asi jim nevěří, tak používá metodu právě naháněním strachu, že se příště na kandidátce "zrádce" již neobjeví.
19. 01. 2008 | 07:18

pk napsal(a):

wow, smekam, a dekuji za vas clanek, maximalne jste u me stoupl. I presto, ze jako majitel nemovitost v praze s regulovanymi najemniky jsem vas moc nemusel:-)

opravdu jste me potesil, stranicnost jde stranou a vpred se dere verejny zajem.

Dekuji
19. 01. 2008 | 08:53

honza napsal(a):

to Petr

Na papíře bylo 88, když se spočetlo, co vše se má dle zákona zaplatit bylo to okolo 114.
19. 01. 2008 | 09:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane juldo,

na těchto stránkách se diskutuje, ne uráží popř. komolí jména těch, kteří Vám nejsou sympatičtí. Váš příspěvek byl v rozporu s Kodexem diskutujících, proto jsem jej smazal.

Děkuji za pochopení.

Zajímavý nápad, pane Tome. Budu o něm uvažovat.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 01. 2008 | 11:59

František z Asisi napsal(a):

Naprosto souhlasím s panem poslancem Křečkem a měla by platit zásada:Kdo jmenuje tak má právo i odvolávat.
Soudce může 100x chybovat a působit svými rozsudky značnou škodu a přesto je neodvolatelný.Roste nám tu stát ve státě.Kolik rozporných rozsudku končí u odvolacích soudů a nebo ve Strasburku.
Páni soudci by měli pokuty určené mezinárodním tribunálem platit ze svého a ne aby to platila státní kasa.Vtom by měli spolupracovat všechny strany bez rozdílů,neboť z toho budou mýt užitek všichni občani.
19. 01. 2008 | 15:53

Jarouss napsal(a):

...Podobný způsob života obyvatel,... tuto formulaci míníte, vážený pane poslanče vážně? V Rakousku měli také více jak 40 let vlády pod taktovkou komunistů? Mám, za to, že Váš článek není třeba dále komentovat :-) Jako doplnění náhledu na Vaše postoje bych velmi rád připomněl Vaše názory k regulovanému nájmnému. Mnoho let jste z televizní obrazovky ujišťoval nájemníky, že nemusí platit více, protože jsou chráněni. Jak to celé dopadlo, mám tím na mysli současné soudní spory o nájmné (i ve Štrasburku) si mohou udělat obrázek všichni.
19. 01. 2008 | 16:40

skutecny JUDr. napsal(a):

Vazeni panove, reaguji na Vase prispevky. Staci si precist Ustavu Ceske republiky portal.gov.cz a porovnat fungovani justicnich systemu v jinych demokratickych zemich. Pro zacatek Vam doporucuji navstivit stranky http://www.dca.gov.uk/index...
Pane Krecek asi prohral nejaky pro nej dulezity spor (viz http://www.cak.cz) a tak tu place.
20. 01. 2008 | 01:37

Hutor napsal(a):

Jako ostatni diskutujici jsem velmi prekvapen. Protoze uplne neznam skutecnosti, je mozne, ze to je snuska nepravd, nemohu posoudit. Ale forma je vecna, nekonfliktni, na urovni. Az se tomu nechce verit.
20. 01. 2008 | 11:14

nostradamus napsal(a):

petr 07:18.01
Já valím oči, jak ta technika za poslední čas dělá obrovské pokroky.
Už i slepej, a hluchej dohromady,/hluchoslepej/stimuli může psát na Internetu.
20. 01. 2008 | 11:49

nike dunks napsal(a):

Pane Krecek asi prohral nejaky pro nej dulezity spor (viz http://www.cak.cz) a tak tu place
18. 10. 2009 | 12:17

cheap ed hardy napsal(a):

že nemusí platit více, protože jsou chráněni. Jak to celé dopadlo, mám tím na mysli současné soudní spory o nájmné (i ve Štrasburku) si mohou udělat obrázek všichni
18. 10. 2009 | 12:18

cheap nfl jerseys napsal(a):

Páni soudci by měli pokuty určené mezinárodním tribunálem platit ze svého a ne aby to platila státní kasa.Vtom by měli spolupracovat všechny strany bez rozdílů,neboť z toho budou mýt užitek všichni občani
18. 10. 2009 | 12:19

Converse napsal(a):

Ale přece PAROUBEK a RATH nevadí. Stačí pár odvážných, kteří si budou stát za svými názory a je to. Problém je jeden, že se dá spočítat, že proti těm s hypotékami nemáte šanci a musí počítat, že skončíte
24. 10. 2009 | 16:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy