„Manželství pro všechny“ je iluze.

06. 09. 2019 | 12:39
Přečteno 3336 krát
Obyčejní lidé si jen realisticky nepřejí, aby se ulice našich měst změnily tak, jak to vidí na přímých přenosech z Paříže, Londýna nebo Bruselu. A nad některými genderovými nápady jen udiveně krotí hlavou. Nějaká všeobecná polarizace a kulturní války se z těchto důvodů nekonají….

Za kulturní válku označuje Zora Hesová v článku „Kulturní válka za tradiční hodnoty“ v příloze Orientace Práva z 3. 8 odpor části veřejnosti proti návrhu na „manželství pro všechny“, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně. Je to prý boj tábora „konzervativního a latentně protievropského“ a „liberálního, proevropského“. Již toto samochválné posuzování stran sporu vymezuje postoj autorky nejen k předmětu sporu, ale i k faktům.
Ve svém článku totiž neváhá používat tvrzení mající jen málo společného s pravdou. Odpůrci „manželství pro všechny“ prý vystupují proti „státnímu uznání homosexuálních rodin“ a „zpochybňují projekty za zrovnoprávnění žen“. Prvé tvrzení je přinejmenším nejasné. Odhlédneme-li od toho, že homosexualita se může vztahovat k osobám a nikoliv ke kolektivu, jakým je třeba rodina, je přece každému trochu informovanému občanovi zřejmé, že soužití osob stejného pohlaví je dávno „uznáno“ zákonem o registrovaném partnerství, který může být kdykoliv upřesňován a podle potřeby pozměněn. Pokud jde o druhé tvrzení, jde o obyčejnou lež: zrovnoprávněné žen u nás již dávno existuje (pokud máme na mysli právě ono „právo“) a nikdo ničemu v tomto směru nebrání.
Ve snaze o jakési „zkulturnění“ sporu autorka přehlíží jeden ze zásadních argumentů totiž skutečnost, že v odmítání návrhu na „manželství pro všechna“ vůbec nejde o odmítání nebo „státní uznání“ homosexuality, ale že jde hlavně o ochranu, srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu. Je totiž zásadním omylem předkladatelů návrhu domnívat se, že jeho přijetím by se vytvořil jeden právní institut „manželství“, který by se vztahoval na všechny a jehož ustanovení by také všechny zavazovalo. Pravý opak je totiž pravdou.

Nevytvoří se jeden institut manželství jako je tomu dosud, ale instituty nejméně dva: Již z povahy věci je zřejmé, že budou existovat manželství, která mohou zplodit dítě a druhá která je zplodit nemohou. Je tu však problém mnohem závažnější: na jeden typ manželství se budou vztahovat všechna ustanovení občanského zákoníku, na druhý typ „manželství“ nikoliv. Vždy budou existovat nejméně dva různé typy „manželství“ a to jen přispěje k nepřehlednosti právního řádu. Otázky typu: „S kým jste to to manželství uzavřel“ budou zcela na místě.

Ustanovení, týkající se určování otcovství (§§ 776 a 777) se na manželství osob stejného pohlaví vztahovat nebudou. Pochybnosti pak vzbuzuje i ustanovení § 778, které zní: „Narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním ženě neprovdané (a zde se novelou mají vložit slova „ nebo provdané za ženu“) má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.“ Výklad toho ustanovení je dosud jasný: rozumí se samo sebou, že takový souhlas nemůže dát jakýkoliv muž, náhodně vybraný na ulici, ale že jde o muže, který svým podílem k umělému oplodnění přispěl – tedy jakýsi „ten druhý“ v páru, byť neprovdaných rodičů. Jak by tomu bylo nyní, když je z povahy věci zřejmé, že homosexuální pár zplodit dítě rozhodně nemůže a anonymní „dárce spermatu“ patrně ke svědectví o otcovství nebude k dispozici? Každý kdo jen trochu zná realitu, musí mít pochybnosti o tom, jak by třeba ustanovení občanského zákoníku (§§ 775 – 793) věnovaná mateřství a otcovství,mohla v „nových“ poměrech být realizována.
A tím s dostáváme k dalšímu závažnému problému, který zastánci „manželství pro všechny“ zamlčují..Příznačné pro podobné texty obhajující novelu občanského zákoníku, je totiž to, že se nikdy nezmiňují o výchově dětí, a to přesto, že „řádná výchova dětí“ jako jeden ze smyslu manželství je v návrhu novely občanského zákoníku v § 655 obč. Zákoníku (Sněmovní tisk č. 201), sice trochu problematicky, leč přesto, zachován. Je tak činěno (resp. nečiněno) z dobrých důvodů: tento návrh směřuje výhradně k posílení „práv“ dospělých osob, ale na práva dětí se vůbec neohlíží, resp. ve svých důsledcích je přinejmenším ohrožuje. Pokud jsem hovořil o jisté problematičnosti toho, že zastánci „manželství pro všechny“ ponechávají toto ustanovení resp, tento smysl manželství i pro homosexuální páry, spočívá tato pochybnost v tom, že je zcela evidentní, že o nic takového v homosexuálních párech nejde. Dvě osoby stejného pohlaví se mají rádi (a rády) a chtějí žít spolu. V tom by jim nemělo být, a také není, bráněno. Pokud by pomysleli(ly) na dítě, rozhodně by se z povahy věci nemohlo jednat o dítě společné a zde začínají odlišnosti mezi manželstvími A manželstvími B, které někteří navrhují vytvořit, což autorka článku nazývá „kulturní válkou za hodnoty“.
Obecně je přijímána skutečnost, že od své zletilosti právo, bude-li si to přát, znát své biologické rodiče. Vzít mu toto právo znamená bagatelizovat genetický vklad řady předchozích generací. Všichni jsme si během života mnohokrát položili otázku typu: proč jsem, jaký jsem, kde se to ve mně vzalo?“ Jde o závažný problém, na který se v nynější hlučné debatě o „manželství pro všechny“ téměř zcela zapomíná.

Článek 7 Úmluvy o právech dítěte (zák. č.104/1991 Sb.) stanoví:, že „každé dítě…má ihned po narození právo na státní příslušnost a, pokud je to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči“ A z čl. 3 odst. téže Úmluvy pak plyne, že zájem dítěte je „předním hlediskem“ při veškerém rozhodování o záležitosti dítěte. Právo dítěte vyrůstat v biologické rodině je samozřejmě v běžném životě dotčeno celou řadou překážek a okolností, ale ve stejnopohlavních „manželstvích“ (pokud něco takového u nás vznikne) je to již předem zcela vyloučeno. Stejnopohlavní páry z povahy věci nikdy nejsou biologičtí rodiče dítěte.
Hovoří-li Zora Hesová o „kulturní válce“ neměla by s tohoto tématu vyhnout. Nelze jej bagatelizovat obvyklým argumentem o záchraně opuštěných dětí stejnopohlavními páry z dětských domovů. O to zde vůbec nejde.

Rozhodně by však autorka neměla své nadšení pro „manželství pro všechny“ považovat za součást jakéhosi obecné „polarizace společnosti“. Píšeš: Po odezní migrace dnes veřejnost podobným způsobem polarizují témata jako gender a homosexuální manželství“. Kdepak. O žádnou polarizaci nejde. Obyčejní lidé si jen realisticky nepřejí, aby se ulice našich měst změnily tak, jak to vidí na přímých přenosech z Paříže, Londýna nebo Bruselu. A nad některými genderovými nápady jen udiveně krotí hlavou. Nějaká všeobecná polarizace a kulturní války se z těchto důvodů nekonají….Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy