Soudy by o nájemném neměly rozhodovat

02. 10. 2008 | 12:18
Přečteno 4754 krát
Rozhodla jsem se opustit tuto zemi.To my napsala paní I.B. z pražského Smíchova. Její příběh je pro dnešní zcela neudržitelnou situaci v nájemním bydlení, ale i pro situaci v justici, příznačný.

Byla se svým nezletilým synem řádnou nájemkyní bytu v Praze 5 až do doby, než se jí majitel domu, ing. M.Š. rozhodl z bytu vypudit. Počínal si tak bezohledně, že bydlení v bytě se stalo peklem. Česká televize natočila o tomto případu a o chování hulvátského majitele dvě reportáže, starosta Prahy 5 slíbil pomoc, ale vše marné.

Když to nešlo po zlém, rozhodl se pronajímatel využít k likvidaci nepohodlné nájemnice českých soudů, což se ukázalo být mnohem účinnější, než předchozí vypínání elektřiny, vody a plynu: byt prý potřebuje pro svého syna, což bylo důvodem k podání žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Ve skutečnosti ovšem majitel domu žádný další byt nepotřebuje, je totiž ještě navíc vlastníkem dalšího bytu v Praze 6, ale to dnes soudy nezajímá: rozsudkem ze dne 18. 6. 2007 ve věci 21 C 432/2006 Obvodní soud pro Prahu 5 k výpovědi přivolil. Ani s náhradním bytem pro vyklizovanou nebyl žádný problém: majitel jí nabídnul právě onen svůj byt v Praze 6. Ovšem za nájemné 11.000.-Kč!

Takový nájem ovšem paní I. B. platit, vzhledem ke svým příjmům, nemůže, ale ani to soudy dnes nezajímá. Zjistil poctivě všechny příjmy žalované („…čistá mzda činí 3.685.- Kč, dále jí byl přiznán příspěvek na bydlení ve výši 3.493.-Kč, sociální příplatek ve výši 1.314.-Kč a příspěvek na živobytí 2.870.-Kč“) a, zcela v souladu s judikaturou Ústavního i Nejvyššího soudu, nařídil rozhodnutím ze dne 14. 4. 2008, exekuční vystěhování. Nelze přece na majitele, jak zní tzv. konstantní judikatura „… přenášet zátěž sociálně slabších osob“, že! Je pravdou, že paní I. B. má velmi malý plat, ale pokud by její příjem byl vetší, o to menší by byly sociální dávky, které dnes dostává. Jak si to tedy představují ti, kteří hovoří o tom, že se o sociálně slabé (které si vyrábíme sami nesmyslnými náklady na bydlení) má postarat stát? Jak velké sociální dávky by při takovém „trhu“ musely být?

Ale nejde přece jen o názory těch, kteří vše, co nevyhovuje pronajímatelům, chtějí řešit na úkor státu. Jde podle mého názoru především o problém české justice. Soudci přece musí vědět, že takovými rozsudky vyhánějí lidi doslova na ulici, ale je jim to, jak se zdá, zcela lhostejné. Jak v těchto souvislostech si nepřipomenout rozhodování soudů za prvé, masarykovské republiky, kde lidskost a ohledy na skutečná práva všech lidí nebyly jen prázdnými pojmy. Tak v rozsudcích ze dne 13. 1. 1932 pod čj. R I 17/32 a R I 282/31 Nejvyšší soud tehdejší Československé (jistě kapitalistické) republiky vyslovil tento právní názor: „ Na straně nájemníkově pak musí být splněna základní podmínka aby se neocitl výpovědí v hospodářské tísni… Ustálil se názor založený na hospodářských a statistických zkušenostech, že nájemné jest s hospodářského hlediska tísnivé, musel-li by nájemník na ně vynaložit pětinu (20 %) rodinného rozpočtu, neboť tím se porušuje rovnováha v uspokojení ostatních nutných životních potřeb, a to nejen hmotných, nýbrž i sociálních a kulturních.“ A v rozsudku R I 545/30 vyslovil: „…je-li náhradní byt v cizím domě, musí být nájemné nejvýše tak vysoké, aby je nájemník mohl platit vzhledem ke svým důchodům bez újmy uspokojení ostatních nutných potřeb (a to kulturních) podle svého společenského postavení.“

Je pravdou, že i jeden ze senátů našeho Nejvyššího soudu se pokusil o realističtější pohled na problematiku nájemného, když v rozsudku ze dne 18. 1. 2005 ve věci 21 Cdo 1835/2004 vyslovil:…je třeba za přiměřený náhradní byt považovat takový byt, který…současně odpovídá – z pohledu výše nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu – majetkovým poměrům povinného“. Ale rychle byl judikaturou Ústavního soudu odkázán do současných mezí: na sociální postavení nájemníka netřeba brát žádný ohled.

Aby toho ještě nebylo dosti, předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj ke schválení novelu občanského zákoníku – bez ohledu na to, že jiný text občanského zákoníku, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti je v připomínkovém řízení – která má situaci ještě podstatně zhoršit. V naprosto, neváhám říci v amatérském návrhu, se předpokládá, že kdokoli, pronajímatel i nájemce, kdykoliv, bez jakéhokoliv časového omezení a bez ohledu na jakékoliv uzavřené vzájemné dohody, může požádat soud, aby stanovil nájemné v konkrétním bytě. Soudy tak mají být – v míře ještě větší, než je tomu dnes - nástrojem k vyhánění nájemců bytů doslova na ulici, neboť dnes jsou připraveny stanovit nájemné, které přesahuje – např. v případě důchodců – jejich příjem. V hrubém rozporu s dobrými mravy, v rozporu s jakýmkoliv pojetím spravedlnosti, v rozporu se vším, co činí soudní rozhodování hodno obecného respektu. Za těchto okolností by soudy o nájemném rozhodovat neměly, a to by mělo být i nadále upravováno zákonem.

Nedávno jsme viděli v TV, jak se občané z Liberecka stěhují do sousedního Německa za zaplatitelným bydlením. Tam, kde jsou platy čtyřnásobné, ale kam si dnes dokonce jezdíme i pro mnohem lacinější skoro všechno. Dnešní finanční krize byla v USA vyvolána hypotékami, tedy úvěry na bydlení, které pak lidé nemohli splácet. Nehrajeme si s podobným ohněm? Nemáš na bydlení, tak vypadni, to má být naše bytová politika? Paní I. B, se tedy stěhuje z České republiky. U Romů se tomu říká „zneužívání sociálních dávek“. Jak to nazveme u paní I. B.?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin napsal(a):

Přihřívat si svou vlastní polívčičku na sociálně slabších to je ubohost a nestydatost. Ať se Vám pěkně bydlí pane Křečku.
02. 10. 2008 | 12:29

Vilém napsal(a):

Musím se ptát, jakými zákony se soudy při rozhodování řídí. Jsou to snad zákony z dílny ODS? Nebo to byla ČSSD, kdo zde tyto zákony schválil nebo ponechal, přestože umožňují takové nehoráznosti. Socialisté asi chtěli vypadat moderně, přijatelně pro střední třídu, kam ta paní jistě nepatří, proto pro ČSSD nebyla zajímavá, navíc zřejmě příliš nepracuje, protože čistá mzda této výše nemůže pocházet z běžného zaměstnání, takže pro Škromacha byla bezcenným parazitem, který jen zneužívá sociální dávky a měl by vypadnout ze sociální sítě.

ČSSD svou pomatenou politikou vedenou nekvalitními lidmi Škromachova ražení způsobila nejen této paní, ale dalším tisícům lidí neřešitelné existenční problémy. Bylo by tragické nechat se těmito bezohlednými demagogy oklamat a poslat je znovu do veřejných funkcí s tím, že budou řešit problémy obyčejných občanů. Nebudou, vylezou z kamiónu a zalezou ke korytům, odkud budou řvát na občany, že se mají postarat sami o sebe.
02. 10. 2008 | 12:40

majolenka@volny.cz napsal(a):

pane Křečku, takže když není nepřítel majitel domu, bude nepřítelem soud ;-(. A co takhle situace mladých rodin, které díky v minulost stále odsouvané deregulaci, nemají často šanci dosáhnout na tržní nájemné a řeší otázku zaplatím náklady za dítě nebo za nájem. Úspěšně jste si založil kariéru na SON a stále vám to lidi mají "baštit". Zabalte to, uleví se mnoha lidem.
02. 10. 2008 | 12:44

majolenka@volny.cz napsal(a):

a propro pane Křečku nájemné 11.000,Kč po mně chtěli v Praze již před 10 lety, právě proto že jste HLAVNě VY plamenně vystupoval proti deregulace a pomohl tak nastolit nerovné podmínky a zvýšil rozdíl mezi regulovaným a neregulovaným nájmem, kde jste byl abyste mi pomohl.
02. 10. 2008 | 12:49

Eva napsal(a):

Pane Křečku, mám návrh. Místo moralizování a plkání můžete nabídnout svůj regulovaný byt na Vinohradech paní I. B. Za prvé by pro Vás nájemné ve výši 11.000 Kč ( v bytě, který jí byl nabídnut)bylo pakatel a za druhé stejně obhajujete výměnu bytů bez souhlasu majitelů, takže by se tím situace vyřešila. Ještě bych Vás chtěla poprosit, abyste se zamyslel nad tím, zda právě Vám podobní, majetní lidé, kteří zneužívají vypolštářovaných regulovaných nájmů nejsou hlavními viníky situace s nájemním bydlením.
02. 10. 2008 | 12:55

Valerie napsal(a):

Pane Křečku,za celou situaci může vaše strana /s komunisty/, která dlouhodobě blokuje zrušení regulovaného nájemného. Myslíte si, že je spravedlivé, aby v jednom domě platili za obdobné byty jedni nájemnící nájemné regulované a další několikánosobně vyšší trží nájemné ? Pokud bude existovat tato neúnosná situace, tak se nedivte, že se majitelé domů budou zbavovat tkz.regulčíků za každou cenu. O sociálně slabší nájemníky se má postarat město resp.stát, nikoliv soukromníci. Na justici tento nepřijatelný stav nesvádějte.
02. 10. 2008 | 12:57

Stanislav Křeček napsal(a):

to Vilém :Problém je v tom, že soudy se neřídí zákony - takový, který by jim ukládal stanovit takové nájemné neexistuje - ale opět jen rozhodnutími jiných soudů. Soudy zde nahrazují zákonodárce.
02. 10. 2008 | 13:02

Charley napsal(a):

Soudy rozhodly naprosto správně. Konečně!!! Paní nájemnici její situaci nezávidím, ale nevím, proč by její bydlení měl dotovat majitel bytu, který, předpokládám, platí na své chudší spoluobčany dosti již tím, že odvádí tomuto státu nemalé daně. 11000 Kč je na byt na Praze 6 docela realistické tržní nájemné. Pokud na ně paní nájemnice nemá, je to v první řadě její problém (měla zkusit zvýšit si svoji čistou mzdu z oněch hrubě podprůměrných ca. 3500 Kč, případně měla uvažovat o přestěhování se mimo Prahu).
02. 10. 2008 | 13:04

honzík napsal(a):

A kdo může za současnou situaci? ČSSD S komunisty, tak si křečku zameť před vlastním prahem, přestaň už blokovat zrušení regulovaného nájemného a možná i raději mlč!
02. 10. 2008 | 13:04

Vilém napsal(a):

Stanislav Křeček
Chápu, že soudy některá ustanovení zrušily kvůli protiústavnosti a dokonce rozhodováním jako by vytvořily některé normy, když parlament nejednal. Jenže vůbec nikdo vám nebránil zahájit výstavbu sociálních bytů nebo řešit situaci jinak v režii státu, to by nic protiústavního nebylo, mohu jen spekulovat, že se vám nechtělo kvůli Romům. To víte, práva jsou nedělitelná a je riskantní je někomu vykutáleně upírat, protože je nesympatický - pak to postihne i ostatní.
02. 10. 2008 | 13:09

Dorian napsal(a):

Jaký máte příjem Vy, pane Křečku, že parazitujete na soukromém vlastnictví někoho jiného a zneužíváte regulované nájemné? To jste si nenahrabal ve správní radě Sazky dost? Není Vám hamba parazitovat na bídě lidí o kterých píšete a ždímat z toho politický kapitál?
02. 10. 2008 | 13:09

Ládik napsal(a):

Za kolik bydlíte Vy, pane Křečku?
02. 10. 2008 | 13:10

Řeřicha napsal(a):

Pane poslanče; jeden student práv, kterého znám, poctivý a férový to kluk, je nucen krčit se i se svou ženou v jakési pidibuňce, která pro ně plní funkci bytu, zatímco VY a jeden nám oběma dobře známý člověk (syn prosperujícího podnikatele) si oba hovíte v luxusních bytech téměř zadarmo, díky regulovanému nájemnému.

Takže než se nás tady budete znovu pokrytecky pokoušet rozplakat, uvědomte si, že někteří lidé dokáží alespoň elementárně používat logické myšlení.

S úctou,

Řeřicha
02. 10. 2008 | 13:11

neo napsal(a):

tý jo, 11 000 kč za byt v Praze 6?

beru.
02. 10. 2008 | 13:21

Fibonucci napsal(a):

Pane autore,

uvedl byste, kolik majiteli platila za ten byt na Smíchově? Uvádíte všechno možné, ale na toto jste si jaksi nevzpoměl...máte snad důvod mlžit?

A také mě dostal argument, že kdyby měla vyšší plat, tak by dostávala méně sociálních dávek. Ještě ji nabádejte, aby nepracovala člověče!
02. 10. 2008 | 13:22

pravda napsal(a):

V nasi spolecnosti zije skupina neoduvodnene a bezzasluhove privilegovanych spoluobcanu, jakasi kasta nadlidi, kteri ziskali privilegium od zlocineckeho bolsevickeho rezimu, bydlet za regulovane najemne a to na veky. Oni i jejich potomci. Jednim z nich je poslanec krecek. Neexistuje zadna pravni norma, ktera by specifikovala, ktery obcan ma a ktery nema bydlet za regulovane najemne. Vyse takoveho regulovaneho poplatku za uzivani cizi veci nedosahuje vyse potrebne pro prostou reprodukci bytoveho fondu a neprinasi majiteli zadny zisk, ale naopak dlouhodobou nucenou ztratu.

Tito privilegovani obcane meli diky tomuto privilegiu za minula obdobi neoduvodnene nizsi zivotni naklady, a tim i vyssi zivotni standard, nez obcane neprivilegovani. O tomto stavu, kdy uzivaji cizi majetek proti svobodne vuli majitele a bez jeho souhlasu a za podminek, ktere odporuji Ustave CR a Listine Prav a Svobod dobre vedi a vedeli. Na navrhy majitelu na napravu odmitaji pristoupit. Majitele domu jsou pak touto skupinou okradani o 200mld Kc za minula obdobi v cele CR. Tato castka zustala v penezenkach a za nehty techto privilegovanych obcanu platicich regulovane najemne a kazdy den, kazdou hodinu narusta.

Je nesmysl, aby po rozsudku ESLP ve Strasburku tuto kompenzaci platili ostatni neprivilegovani obcane z vlastnich dani. Je treba na tyto privilegovane uvalit zvlastni dan a tyto kompenzace v radu 200mld Kc pozadovat zpetne po privilegovanych spoluobcanech a jejich potomcich.
02. 10. 2008 | 13:23

www.homr.cz napsal(a):

jdete tam, tam uvidite, kdo jsou ti nadlide v nasi spolecnosti, majici zvlastni postaveni a platici ted nebo v minulosti podnakladove, protiustavni regulovane najemne. krecku, take tam jsi. Tak se neotirej o chudaka pani, ktera nema na mistyne obvykle najemne, kdyz ty z tobe podobni zabiraji misto socialne potrebnym. Jses vykoukanej, nenajedenej cechacek.
02. 10. 2008 | 13:28

RUMCAJS napsal(a):

Pokrytectví z tohoto článku jenom kape.Zajímalo by mě, kdyby pan Křeček chodil do práce a místo aby si odnesl tučnou výplatu, tak tam peníze ještě nosil.
Můj známý,pronajímal byt na Černém mostě za 11 tisíc měsíčně (2+1). Už si nepamatuju přesné rozložení nákladů, ale když zaplatil za nájemníka,plyn, vodu,elektřinu, příspěvek na fond oprav , jednou ročně vymalování a nezbytnou údržbu, nezůstalo mu z nájemného takřka nic.
Takže to vzdal a byt prodal.

Takže přestaňte pane Křečku hloupě žvanit, skočte do si banky
půjčit pár miliónů, postavte byty a ty pak pronajímejte za ten Váš sociálně únosný nájem. My ostatní se pak budeme bavit pohledem
na to, jak Vás naháněj po Praze exekutoři.
02. 10. 2008 | 13:29

Tomáš Stříhavka napsal(a):

To Dorian:
Prosím poraďte mi jak se dá najít správní rada Sazky. Díval jsem se na obchodní rejstřík, ale tam je jen představenstvo a dozorčí rada. V těch autor blogu nebyl.
02. 10. 2008 | 13:33

Alibernet napsal(a):

Cha, p. Křečku, na bydlení nemáme především díky Vašim regulacím. Jinak rozhodnutí soudu stran dotyčné IB je zcela správné, jestli nemá kde bydlet, má se postarat stát, ne majitel bytu. Vaše logika je přímo zvrácená, naštěstí to začínají chápat soudy naše i ten ve Štrasburku. Díky Vám a Vám podobným ovšem zaplatíme za socialistické experimenty miliardy.
02. 10. 2008 | 13:37

Fibonucci napsal(a):

To pravda:

jo, to by se nám líbilo, zdanit je dodatečně. Ale to asi neprojde. Můžeme pak po vzoru Křečka napsat blog s nadpisem: Nájemníkům ano, poplatníkům ne? V něm bychom se mohli ptát, jako autor v analogickém blogu, že sice nejsme socani a proto náš dotaz bude možná naivní. Ale že zkrátka nechápeme, proč by někdo měl... no dál to známe co by tam asi bylo.

Tenhle člověk je fakt síla. Včera jsem četl jeden jeho "povedený" blog a on dnes přidal nášup. To si z nás dělá pr...? :-))
02. 10. 2008 | 13:37

Marléne napsal(a):

Je mi špatně ze všech těchto příspěvků, které se navážejí do autora, místo aby se zamysleli nad reálnou bezvýchodností popisovaného případu.

Člověk si zažije ústrky, ne-li šikanu ze strany majitele bytu, aby následně byl vypoklonkován s tím, že má prostě platit víc. Kde ty finance sehnat - evidentně nikoho nezajímá. V příspěvcích se objevují názory, že přece když na to nemá - tak ať umře, či ať si tedy vydělá. To všichni máme být právníci, poslanci či manažeři, aby nebyl problém vydělat si tak, že 11 000,- kč za byt bude vypadat jako pakatel? Logiku to ztrácí ve chvíli, kdy se zeptám, kdo tedy pod těmito manažery, právníky atd. bude pracovat na normálních pozicích.
Nota bene, ne každý je tak privilegovaný, aby mohl strávit čtvrt století na studiích - navíc ne všechny obory jsou tak perspektivní, aby zajistili Váš plat v řádech desetitisíců....

Je mi líto, že jsem na tuto debatu vůbec koukala, je vidět, že svět je plných do sebe zahleděných, sobeckých lidí, pro které slovo empatie je pravděpodobně nadávka.
02. 10. 2008 | 13:39

Dorian napsal(a):

To Tomas Strihavka

Omyl,pravda, byl v dozorci rade. O jejich "zasedani" v Japonsku byl sot v TV. Z penez, co maji jit na sport si uzivalli "ctrnactidenni dovolenou", kterou mel samozrejme pan Krecek zadarmo ke svemu poslaneckemu platu. Dr. Krecek se k tomu tehdy prekvapive "odmitl vyjadrit"
02. 10. 2008 | 13:41

Dodo napsal(a):

Jak je vidno,"zlý" majitel nechce stále vykonávat sociální práci a dnes i zlý soud mu to nechce přikázat.
Tak se vás ptám,jak té paní pomůžete vy osobně? Mohl byste jí třeba přenechat byt s regul. nájemným který obýváte, přesto že máte vysoce nadstandardní plat.Také byste mohli prosadit vznik sociálních bytů v obcích, které by byly dotované z našich daní, na rozdíl od dnešních nesmyslných dotací regulovaných nájemníků. Vyřešilo by to situaci i mladých rodin.
02. 10. 2008 | 13:51

No toto!! napsal(a):

Ani jsem ty bláboly nečetl do konce, stačí už jen začátek... To MY napsala... Kristepane, ty Vaše řeči nemají normálně hlavu a patu, ale když jsou napsané a ještě s hrubkami, je to opravdu síla!
02. 10. 2008 | 13:51

neo napsal(a):

Marléne:

promiťe ale když chci bydlet v centru Prahy, musím na to mít. Nabídka nájemného 11000 za byt v Praze 6 je více než velkorysá. Za to neseženete ani garsonku na periferii.

Navíc nájemník je vždy jen nájemník.

Když někomu půjčíte auto a najednou ho budete potřebovat, tak taky budete chtít, aby Vám bylo vráceno.
Nájemník má byt jen půjčený za úplatu.. není vlastník, byt není jeho.
02. 10. 2008 | 13:54

Dodo napsal(a):

Paní Marléne, kdo jiný by měl pomáhat, když ne politici? Měli vytvořit zákony o sociálních bytech a jenom tam cíleně přispívat z našich daní. Oni, po vzoru komunistů, nenávidí soukromý majetek jiný než svůj, a to je stěžejním důvodem, proč skoro 2O let mají majitelé svázané ruce. Proč nemají regulovaný příjem třeba advokáti?Proč ne politici? Proč si naopak dávají výhody jako je cestovné, ošatné nebo dokonce částí nedaněného platu? Z toho by vám mělo být smatno.
02. 10. 2008 | 14:04

Tomáš Stříhavka napsal(a):

To Dorian:

Z obchodního rejstříku jsem si vytáhl úplný výpis Sazky, ale autora blogu jsem tam nenašel.

http://www.justice.cz/xqw/x...
02. 10. 2008 | 14:05

neparazitující občan napsal(a):

Je už na čase přijmout novelu trestního zákona, kde by byla zahrnuta nová skutková podstata trestného činu ŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍ DEMAGOGIE. Vždyť sociální demagogie byla nosným principem největších zločineckých organizací, které známe. Jsou to nacionální a internacionální socialisti (například NSDAP a komunisti). Tyto tlupy zločinců mají na svědomí stovky milionů životů včetně pokusů o vyhlazení celých národů.

S tou pakáží je třeba jednou provždy zatočit.
02. 10. 2008 | 14:07

Baba Jaga napsal(a):

Dobrý den, pane křečku. To, co jste tam všechno splantal dohromady, se dá rozklíčovat velmi obrížně.Dovoluji si vás proto požádat o pomocnou ruku. Odpovězte mi, prosím, na několik otázek. Jak se dá nájemníkovi odpojit elektřina a plyn, když má s dodavateli vlastní smlouvy? Jak voda, když je napojen celý dům? Odkud berete tu drzost tvrdit, že majitel byt pro syna nepotřebuje, když soud, předpokládám, že i odvolací, rozhodl, že ano? Má majitel jinou možnost sehnat náhradí byt na dobu neurčitou, než ve vlastním domě? Jaké nájemné bude v dosavadním bytě v roce příštím a zda by takové dotyčná byla schopna platit? Požádala paní s platným rozsudkem obec o přidělení náhradního bytu? Do kterého státu se paní hodlá vystěhovat,a z čeho tam hodlá žít? Už jste byl za majitelem bytu, který užíváte s návrhem na dohodu, že budete platit nájemné v místě obvyklé?
02. 10. 2008 | 14:14

Petr napsal(a):

Neo: Když někomu půjčím smluvně auto, tak asi těžko ho můžu chtít zpátky kdy si vzpomenu. Asi se budu muset řídit smluvními podmínkami i když auto je moje.
02. 10. 2008 | 14:23

Zahraniční právník napsal(a):

Jestli je něco smutné tak především to, že v této republice může dostat titul JUDr. člověk, který neví co je obsahem pojmu nájem věci. Je namístě otázka, jak je možné, že advokátní komora má ve svých řadách takovéto právní negramoty a jak je možné, že nečinně přihlíží pohrdání takových lidí elementárními morálními principy advokátní komory. Vždyť takový právní negramotové tím nejhrubším způsobem hanobí dobré jméno samotné advokátní komory. Nebo že by adokátní komora již dávno žádné dobré jméno neměla???
02. 10. 2008 | 14:23

neo napsal(a):

Petr:

copak se majitel neřídil smluvními podmínkami?

copak soud nerozhodl?
02. 10. 2008 | 14:28

Lion napsal(a):

To Marlene: Vážená paní, taky je mi smutno. Z Vás ... Protože jste jako jedna z mála skočila na špek tomu vykukovi z poslanecké sněmovny. Problém bydlení nelze shrnout do konstatování typu "Bydlení je pro mne drahé, nemám na to, tak ať to za mne zaplatí pan domácí". Jednak existuje celá řada domácích jejichž příjmy jsou mnohem nižší než jsou příjmy regulovaných nájemníků u nich státem ubytovaných. (Že, pane Křečku ?) A jednak nelze spravedlivě požadovat po někom zcela cizím, aby mne finančně podporoval, pokud na to sám nestačím. Od toho je přece sociální systém. A jestli v něm nejsou prostředky pro sociálně potřebné, je to právě proto, že tento systém zneužívají lidé jako je poslanec Křeček. Podle MMR za dob ministrování pana Radko Martínka plné dvě třetiny regulovaných nájemníků byly průměrně či nadprůměrně příjmových, takže by se jich případná deregulace nedotkla. Dovedete si představit, o jaké peníze z hlediska možných příjmů jde a kolik by z nich stát vybral na daních ? Jedná se o miliardy. Tyto peníze chybí v sociálním systému, protože končí v peněženkách poslance Křečka a dalších prominentů z řad politiků, herců, podnikatelů, vrcholových manažerů, soudců a jiných nadprůměrně příjmových občanů. A někteří z nich si dokonce dovolí kritizovat majitele za obhajobu jejich nezpochybnitelných práv. To je pokrytectví, že ? A z těchto lidí se Vám špatně nedělá ?
Jsem pro to přispívat podle výše výdělku do sociálního systému, aby se lidé sociálně potřební neocitali v krajní nouzi. NA druhé straně jsem proti tomu, aby stát direktivně pomocí zákona nařizoval některým občanům, aby se finančně starali o jiné občany a to dokonce BEZ OHLEDU NA VÝŠI PŘÍJMU obou zúčastněných. A přesně to se tady v oblasti nájemního bydlení již 19 let děje.
02. 10. 2008 | 14:28

Martin napsal(a):

Pane Křečku, k těm údajům o příjmech paní I.B. jste zapomněl doplnit, jak vysoké nájemné tomu vydřiduchovi musela platit.
Ale Vy jste nezapomněl, že?
02. 10. 2008 | 14:29

Rozhořčený občan napsal(a):

Vypadá to tak,že titul JUDr. může v ČR dostat každý za pytel brambor a za husu se může stát i členem advokátní komory. Podnikne advokátní komora rázné kroky proti svým členům, kteří její jméno hanobí??? Kdy a jak?
02. 10. 2008 | 14:30

yva napsal(a):

Jo milá Marléne, je to tak. A když si představím že 11 000,- je jen nájem! Mám byt v osobním vlastnictví a platím za služby aj.(voda,teplo,elektřina) 5000,- tak to aby ta paní měla tak 16000,- jen na bydlení. To je slušné při průměrném platu v ČR nějakých 22000 hrubého měsíčně/ cca 17000 čistého?. Takže dle výpočtu místních kapitalistů by vlastně platila 94 % svého PRŮMĚRNÉHO příjmu země za bydlení? To si tady tedy žijeme, když z průměrného platu si jen tak tak můžeme dovolit bydlet...
P.S.mylíte, že mimo Prahu jsou nájmy o tolik nižší?
02. 10. 2008 | 14:30

Hm napsal(a):

Hm

Lione, já Vás nepoznávám. :)
02. 10. 2008 | 14:35

Selský rozum napsal(a):

Pro yva.

Když v dané lokalitě jsou životní náklady vysoké, tak to asi chce zvednout zadek a bydlet tam, kde na to budu mít. V Mostě, Ústí a jinde jsou prázdné byty. Jinak je tu druhé řešení a to spočívá v tom, že taky zvednete zadek a najdete si výnosnější zaměstnání nebo vedlejší pracovní poměr. Když už nechcete ze svého životního standartu slevit a chcete bydlet v luxusní čtvrti Prahy.

Jakprosté. Ale to chce mít v hlavě mozek a né piliny.
02. 10. 2008 | 14:43

Filipi napsal(a):

Marlen, je mi spatne z lidi jako jste vy anebo autor tohoto blogu. Mate uplne pokrivene mysleni a abyste se nemuseli moc logicky zamyslet tak radeji emocne vydirate ostatni.
Lide se obcas dostavaji do tezkych situaci. To se stava. Neni jediny duvot aby za to selektivne meli platit majitele nemovitosti.
Student ktery prave dokoncil treba stredni skolu a dostal nastup 18tis tak je v praze taky v tezke situaci. Ale nikdo mu nepomuze.
To ze je blog cista propaganda naznacuje uz ten absurdne nizky prijem. Za to v praze uz nikdo nepracuje. A jestli ta pani za to opravdu nekde dela, tak bych ji navrhoval at da vypoved a jde do McDonaldu, ted hodne nabiraji, a vydela si hrubeho hned na zacatku minimalne 17...

Uplne usmevne je jak kritizujete soc davky za to ze kdyz clovek zacne pracovat, tak vam je seberou. Mam stejny nazor, zrusme je. Akorat demotivuji...
02. 10. 2008 | 14:44

Taoiseach napsal(a):

Stanislav Křeček napsal(a): "soudy se neřídí zákony - takový, který by jim ukládal stanovit takové nájemné neexistuje - ale opět jen rozhodnutími jiných soudů. Soudy zde nahrazují zákonodárce."

Ano, konkrétně to byla judikatura ústavního soudu. Soudy nahrazují zákonodárce kvůli jejich (= vaší) NEČINNOSTI.

Aby bylo jasno, jsem proti zneužívání situace z obou stran. právě proto je třeba stanovit jasná pravidla nájemních vztahů, takže soudy již nemudou moci rozhodovat arbitrárně.

Nakonec bych připomenul, že výše zmíněný nález ústavního soudu směřuje k řešení sporů v rámci vnitrostátních předpisů a do jisté míry chrání ČR proti žalobám k Evropskému soudu pro lidská práva.
02. 10. 2008 | 14:45

Valerie napsal(a):

to yva
zjevně jste nepochopila základní problém, který zde "místní kapitalisti" řeší. Pokud bude existovat regulace nájmů, pak ti ostatní budou platit těch 11.000,-Kč /navíc na Prahu dost nízká částka, nevím kde žijete/ a více, nemůže pak dojít ke snížení tržního nájemného a regulernímu trhu s nájemními byty. O sociálně slabé občany /ne z vlastní viny/ by se měl specielní výstavbou postarat stát.
02. 10. 2008 | 14:52

student napsal(a):

Pane Křečku, ta paní měla 18 let na to aby svoje bydlení řešila.
Mohla se odstěhovat například
do Bruntálu nebo do Aše. Když teď
"na stará kolena" se dokáže odstěhovat z republiky, tak by pro ni malé přestěhování v průběhu 18ti let nebyl problém.
02. 10. 2008 | 14:54

Vosavbotě napsal(a):

Abych to shrnul:
1) V zemi na ekonomické úrovni České republiky se slušný a poctivý člověk nesmí ocitnout na dlažbě jen proto, že nemá na nájem tam, kde dosud bydlel.
2) Česká republika však nemá potřebnou kulturní úroveň, viz výše uvedené rozhodnutí soudu a většina komentářů k článku.
3) Praha má mít pro takové případy dávno připraveno sociální bydlení. Nemá, nemůže mít, protože vážně uvažuje o Blobech na Letné a další velmi levné a velmi potřebné akce již sponzoruje.
4) Většina diskutujících si patrně neumí představit situaci, kdy se člověk ocitne na dlažbě. Může se to stát i vám, stejně jako úraz, ztráta zaměstnání... Mám zkušenost, že tito lidé, dříve tak sebevědomí, jsou potom první, kdo stojí s nataženou dlaní a křičí žádosti o pomoc. Viz banky v USA...
5) Až politici konečně pochopí, že deregulací nájemného a podporou hypoték se problém bydlení prostě nevyřeší, dejte mi vědět. A vy také pane Křečku, račte laskavě už nědo vymyslet, Vaše plačky jsou jak vidno neúčinné.
02. 10. 2008 | 14:58

neo napsal(a):

Vosavbotě:

chci plazmovou televizi a momentálně na ni nemám, koupíš mi jí? jen tak ze solidarity.
02. 10. 2008 | 15:07

Filipi napsal(a):

Jenom tak na okraj, v praze se v nasledujicich 3 letech dostavi skoro 100 000 novych bytu. Kdo do nich pujde? Ceny budou muset jit dolu. On se trh prispusobi. Jenom to trvalo daleko dele, protoze Krecek a podobni tu placaji takovehle dristy...
02. 10. 2008 | 15:07

Dorian napsal(a):

To Tomas Strihavka

Me to do te databaze nechce pustit, tak se nepodivam. problem muze byt v tom, ze v te dozorci rade Sazky byl cca pred 4 lety, nevim jak je to dnes. Kazdopadne ta kauza s Japonskem probehla v dobe, kdy byl masirovan Husak na CT.
02. 10. 2008 | 15:23

Tomáš Stříhavka napsal(a):

To Dorian:
Teď jsem zjistil, že přístup do obchodního rejstříku je udělán tak, že když se dá na nějaký výpis odkaz, tak funguje pouze nějaký časový limit. To jsem nevěděl. Dejte do vyhledávače heslo "obchodní rejstřík", tak byste se tam měl/a dostat(justice.cz). Nedaří se mi Vámi popisovanou událost najít, je možné, že špatně hledám. Pokud ji najdete, tak dejte do diskuze odkaz.
02. 10. 2008 | 15:46

Vosavbotě napsal(a):

To NEO:Nekoupím ti ji. Ale pokud mi přineseš potvrzení z úřadu práce, že se aktivně snažíš najít práci, ale prostě ji ne a ne najít, tak ti ze svých daní přispěju na podporu. Kup si pak v bazaru černobílou za 100,- Kč.
02. 10. 2008 | 15:58

neo napsal(a):

Vosavbotě:

Nesnažím se. Chci bydlet v regulovaném bytečku, nejlíp v centru Prahy, 5+1, 120m2 za 1263Kčs. a ostatní mě musí solidárně dotovat
02. 10. 2008 | 16:01

mibond napsal(a):

Taky jsem se rozhodoval, že opustím tuto zemi - jako majitel činžovních domů. Pak jsem začal číst ty Vaše blbosti a vaše nabádání nájemníků proti majitelům a řekl jsem si, že vám to jen tak projít nesmí. Jsem tu a baví mě vyhození každého nájemníka z mých domů. Vy jste mě dal motivaci. Vy jste mě naučil se bránit. Jen si dál pište ty svoje sociální blbosti, aspoň naštvete ještě vice majitelů a nájemníci vám v závěru mohou poděkovat za to vaše mnohaleté štvaní jedné skupiny obyvatel proti druhé.
02. 10. 2008 | 16:46

mibond napsal(a):

To neparazutující občan

Ano Křeček šíří lži a účelově rozeštvává lidi proti sobě. Je to trestné všude na světě. Stále jsem před¨svědčen, že by měl být potrestán. On to ví a vyhlašuje stále majitelům válku. Možná proto, aby přežil se stále drží imunity, jinak by už bručel nebo brečel před branami žáláře, jako soudružka Polednová.
02. 10. 2008 | 16:56

Martin napsal(a):

pane křečku co tedy té paní dát trochu toho co jste za léta prosezená v poslanecké sněmovně nakřečkoval a zjistit jakéže to je solidarizovat s někým druhým a nahrazovat sociální péči státu ze svého..jinak budete stále jen za hlupáka a lháře
02. 10. 2008 | 16:58

mibond napsal(a):

Lidi, lidi zbytečně odporujete tomu hajzlovi s poslaneckou imunitou. Jeho nepřesvědčíte, aby psal pravdu nebo uvolnil svůj byt s regulovaným nájmem té paní chudince. Je však dobře, že zde reagujete, aby procitli nájemníci, kteří Křečkovi slouží jako živý štít ve finančních machnacích jeho samého a jeho povedeního bratříčka.
02. 10. 2008 | 17:04

Maxxík napsal(a):

Soudruhu Křečku !

Když se pořád oháníte tím jaká práva a jistoty mají údajně nájemníci v zahraničí (např. v Německu), tak vězte. že vy byste byl ten první, kdo by v tom Německu z obecního bytu urychleně vyplachtil do tržního nájmu nebo vlastního bydlení. A nebo byste se nedoplatil.
Němci mají totiž zavedenu zvláštní daň pod zcela nevinným a nenápadným názvem "Odvod za nesprávné obsazení bytu". Tuto daň platí ti, kteří (stejně jako vy)mají peněz dost a nemají tak nárok na sociální a dotované obecní bydlení ale nechce se jim stěhovat. Takže ze svého podstatně vyššího nájemného dotují bydlení sociálně potřeným (tedy těm skutečně potřebným) a jejich profitem je ušetření času, nervů a peněz se stěhováním.
Vy si jako poslanec přijdete z našich daní měsíčně včetně všech prebend cca. na 100.000 Kč.
A jelikož u nás je možné to, co je např. v tom Německu nemyslitelné tak vy máte hned další příjem z provozování advokátní kanceláře pro regulované nájemníky - skromný odhad tak bratru 200.000 Kč měsíčně.
Podtrženo a sečteno, sociální případ Stanislav Křeček beroucí pouze 300.000 káblí měsíčně musí nutně bydlet v levném obecním bytě za nějakých 2.500 měsíčně holého nájmu.
Takže ruku na srdce regulovaný soudruhu generální nájemníku - zastyděl jste se alespoň v duchu při představě na úkor koho všeho si levně a v klídku bydlíte ?? Asi ne....
02. 10. 2008 | 17:11

Václav napsal(a):

to:Zahranicní právník
Ještě nikdy jsem neslyšel ,že by advokátní komora měla dobré jméno.Docela přesně si ale pamatuji ,když mi profesor před čtyřiceti lety na střední škole tvrdil ,že lidé s nejvíce pokřiveným charakterem jsou právě právníci a u advokátů to platí dvojnásob.Hluboká pravda ,která platí i dnes.
02. 10. 2008 | 17:11

třebaKarel napsal(a):

No je zcela evidentní že se tady sešla parta lidí co to zdola moc nepamatují .
Trochu si to ještě pamatuju. Bzučí to tu jak v úle , ať taky platí , ať taky platí !
No z čeho má platit zatim zmínil někdo okrajově :
Ať mu dotyčná NEŘÍKÁ že nemůže .. . A když opravdu nemůže ?
Na Křečka se vybodněte , ale tý pani I.B. poraďte !
A v tom Rakousku jsou tak milý a v klidu !
Myslíte že generace našich rodičů opravdu v porovnáním s rakušanama nic nedělala , že si od Vás tohle zaslouží ?
Předem děkuju za ev .rady že si to beru "moc osobně" .
02. 10. 2008 | 17:15

StandaT napsal(a):

třebaKarle, tady jsme svědky soumraku pana Křečka a jeho odchodu do bezvýznamna. Citové vydírání z jeho strany už na lidi nepůsobí. A to je moc dobře. Lidem už dochází, že ne všechno to shora konané dobro má ve skutečnosti kladné znaménko.

Přitom jsou lidi ochotni potřebným pomáhat a soucítí s nimi. Třeba relativně nedávno když iDnes zveřejnila, jak nějakému vozíčkáři ukradli vozík, za dva dny byla vyhlášena sbírka (v podstatě vynucena ohlasy čtenářů), kde se nakonec sešlo dost na vozíky čtyři. Nebo když vysílali reportáž, jak okradli epileptika o invalidní důchod, tak mu lidi dali (nikoliv půjčili) peníze. A takových případů, nemedializovaných, jsou desítky a desítky. Stovky lidí bezplatně pomáhají v desítkách obecně prospěšných organizacích. Co tím chci říci: Pokud by to lidi cítili jako problém, pomohli by. Sami. Že si tady naopak dělají z pana poslance šloufky je chyba na straně pana Křečka, nikoliv diskutujících. Cítíte-li Vy sám potřebu paní I.B. pomoci, můžete. I pan Křeček mohl udělat více než napsat dojemný, ale nedojímající text.
02. 10. 2008 | 17:35

LEVAK napsal(a):

Viléme,Viléme kdo zde vládl od revoluce až po "sarajevský atentát"?A kdo tady nastavil ty zákony.Modrý mesiáš,kterému žádné peníze nesmrděly a dosud nesmrdí,ať jsou z drog nebo ze zlodějny,atd.
02. 10. 2008 | 17:36

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem tři texty, který byly v rozporu se zdejšími pravidly (dva hrubě urážlivé a jeden obsahující vulgarismus) viz. Kodex diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 10. 2008 | 17:38

granil napsal(a):

třebaKarel:
přesto,že neznám konkrétní situaci v Praze,obecně by mělo platit toto:člověk by měl žít tak,na co mu stačí jeho příjmy,v žádném případě ne nadpoměry.Pokud zmiňovaná paní byla schopna za minulého režimu hradit náklady na bydlení ve stávajícím bytě při pokřivených pravidlech,to neznamená,že po změně režimu jí musí být umožněno to jisté.Bohužel musí bydlet v takovém městě a lokalitě kde bude schopna stávající náklady na bydlení uhradit i třeba za pomocí státu ve formě soc.dávek.
02. 10. 2008 | 17:39

granil napsal(a):

třebaKarel:pokračování
uvedu příklad:člověk se např.ve svém oboru nebo podnikání vypracuje, začne dostávat vyšší příjmy atd.,obvykle udělá to,že se přestěhuje do luxusnějšího bytu atd.V případě,že se jeho situace z jakéhokoliv důvodu nečekaně zhorší a není schopen dostát svým závazkům,tak obvykle následuje vystěhování z luxusního bydlení buď dobrovolné nebo nucené a přizpůsobení se svým novým fin.možnostem.
02. 10. 2008 | 18:01

Freedom Fighter napsal(a):

Majitel domu, by měl mít neomezené právo se svým domem nakládat, kohokoliv z něj vyhodit, když se mu zachce. Protože pokud něco vlastním - jsem MAJITEL, tak mám právo se svým majetkem nakládat jak chci. Když jdete do pekařství tak vám taky nikdo nenakazuje dát půlku chleba potřebným. Pokud majitelům domů někdo vytýká jejich sobeckost, tak nechápu proč těm méně šťastným lidem nedoplácí nájem ze svého.
02. 10. 2008 | 18:10

Baba Jaga napsal(a):

Pro třeba karel. Vždyť z toho, co křeček napsal, se nic nedovíte. Píše, co se mu hodí, plno toho zamlčí a ještě více si vymyslí. Tak co a proč radit. Výše jsem mu položila pár otázek. A nic.
02. 10. 2008 | 18:15

třebaKarel napsal(a):

StandoT ,
soumrak neřešim .
Jenom ten smutek .
Teče nám voda do zadele tak po sobě šlapem .Vylezte někdy z džípa a koukněte se po předměstí kterýho města chcete ,o tom je řeč , ne o panu Křečkovi .
Že jsou hodní lidé vím taky . Nemyslím si ale že ti pomůžou všem .
No moc se mi do toho nechce zabředat , jestli ale chcete , můžem .
A bez pana K , souhlas ?
tK

Granile ,
obecně jistě ,Ale je to jednoduchý . Píše to i Sup .
Prostě v Praze je tržní nájem takovej , že ho třeba pár desítek tisíc lidí nedá z důchodů dohromady . Když to zkrátíme ,30 km od Prahy je nájem bytu 40m okolo 12 tisíc + inkaso . Pokud okolo sebe nevidíte poctivý lidi co mají odpracováno 40 let a nemají na to ,jste dítě štěstěny .Takže obecně jistě , ale konkrétně ? tK
02. 10. 2008 | 18:18

SuP napsal(a):

Pane SAtejskale -
Nespletl jste se u mě náhodou?
Ne že bych ten příspěvek neměl uložený abych ho mohl poslat znova, ale ničemu s toho, co uvádíte neodporoval:
02. 10. 2008 | 18:18

třebaKarel napsal(a):

Babo Jago ,
začínám propadat depresi . Když už ani takový instituce jako obyvatelka chaloupky na kuří nožce si nevědí rady , co teprve potom my obyčejní pumprdlíci ?
tK
02. 10. 2008 | 18:24

SuP napsal(a):

Granile -
počítejte. Paní má nezletilého syna. Od pokřivených nájmů za minulého režimu uběhlo cca 20 lrt. Nemůže se tudíž jednat o dobu před převratem, protože nezletilost je do 15 let....
02. 10. 2008 | 18:24

VV napsal(a):

Pane Křeček soudy dotváří právo proto,že jim to vysloveně nařizuje ústavní soud,který vy jako právník a poslanec by jste měl bez výhrady respektovat. Jinak je ale únavné stále reagovat na vaše demagogické plky,které neberou v úvahu nic co se vám nehodí do krámu včetně základních vlastnických práv. Vy jste holt taková právní žížala, kterou když někdo přetrhne tak si ten zbytek doroste podle své představy. Hlavně že vy jste takový moralista na baterky žijící přes odpor majitele bytu za hubičku v cizím bytě - já vím to by sem dle vás nemělo patřit neboť to není k věci.

Stále mě vrtá hlavou,proč je vám tolik proti srsti základní myšlenka, že člověk by se měl starat sám o sebe a o svou rodinu a že mu stát nedluží živobytí.
02. 10. 2008 | 18:28

yva napsal(a):

ad: Selský rozum:
No nevím, kdo má v hlavě piliny (i když sedlák určitě rozumí všemu nejlépe), když doporučujete lidem, kteří nebudou mít na placení za bydlení (to není jen nájem)16 tisíc, aby se vystěhovali do severních Čech, kde není práce žádná a žili by zde pravděpodobně na soc.dávkách. Za druhé je dost lidí, kteří z různých důvodů nemohou „zvednout zadek“ a jít dělat „výnosnější zaměstnání nebo vedlejšáky. A kde kromě sev.Čech je tak levné bydlení? Ptala jsem se známých v různých městech republiky a velké rozdíly nevidím…

ad Valerie:
Zjevně jste Vy nepochopila, o čem píši. Ptala jsem se, zda českým „kapitalistům“ přijde normální, když z průměrného českého platu by měl člověk pouze na bydlení – zaplatil by za něj cca 90% procent svého příjmu - a zbylo mu na vše ostatní pouze pár stovek.. Na to jste nikdo neodpověděl, pouze trousíte jed ukapávající hlášky, které jsou naprosto mimo jakýkoli smysl. A víte jaké jsou sociální dávky? Za jakých podmínek se přidělují a v jaké výši?
Já žiji v Praze, kde Vy, že tvrdíte,že 11 tisíc je na Prahu nízký nájem? No já tedy tak nízký plat nemám, ale dát za bydlení 11 000,- + voda, teplo, elektřina, výtah, úklid aj. to bych asi už dál moc věcí nepoplatila.

Taky jsem nepochopila, že diskutujícím vadí zrovna Křeček, když je takových politiků, kteří žijí stejně a navíc hlásají „tržní prostředí“ vždy a všude, ale jen pro ostatní. Někteří si dokonce přidělují byty, které pak odkupují za výhodnějších podmínek než občané tam žijící. Teď se píše o bytech na Žižkově - to vám nevadí, protože je to správné nebo proto, že jde o politika ODS?
P.S. Nejsem zastáncem žádné polit.strany, protože je to v duchu: jeden za 18, druhý bez 2 za 20, takže si nálepky typu socan, komouš apod. nechte pro někoho jiného, i když mi přijdou trapné pro kohokoli.
02. 10. 2008 | 18:30

Lion napsal(a):

To Hm: I lvi mají své dny ... :)
02. 10. 2008 | 18:31

třebaKarel napsal(a):

Granile ,
pardon , ale než to nadatluju vidim že mám další poštu k vyřízení , tamto bylo jen na ten první - ?dopis? .
No řeknu Vám takovej teoretickej případ .
Budu někdo kdo byl třeba celej život zaměstnanej , pracoval jako řekněme učitelka ,má nervy v kýblu z českých nynánků / tedy nás/,bydlí v bytě po babičce 1+1 na Vinohradech , ke všemu je třeba sama. A chce už třeba jen v klidu zalejvat kytky , změna je trauma . A teď někdo přijde , že bude platit nájem takovej , jako má penzi . No zezačátku to třeba zvládne , vypadá dobře a vezmou ji v butiku . Jenže ten lehne a v Benettonu chtěji jenom mladý .Tak teď jenom jde o to ,kolik takových případů je .A já myslim že habaděj .V Praze je to sichr .
Máte pravdu že mladší lidi to berou jako samozřejmou věc , pro ty tohle problém nebude .
Už v tom vyrostli .
Vidím jen jakýsi dluh ke generaci která si opravdu na život ve svobodě neměla moc z čeho našetřit . A že to asi nakonec dopadne na ně ,taky vím . Jenom by mně na takovým místě možná potěšilo , kdybych
k tomu ještě nemusel poslouchat něco o zodpovědnosti ap .Že ti nejpotřebnější se ozvou jen málokdy ,ano , a proto ten smutek .
Nevim jestli je to pro Vás srozumitelný ,snažil jsem se .Mějte se dobře ,
tK
02. 10. 2008 | 18:44

granil napsal(a):

třebaKarel:
přiznám se,že žiju v malém městě a tady ty rozdíly mezi regul.a tržním nájmem nejsou v tuto dobu až tak velké,chápu vás v tom,že člověk celý život pracoval a teď se dostává do takové situace.Bohužel i tady ale platí, že" člověk je jednou nahoře a jednou dole",bez ironie.Za minulého režimu byli tito lidé oproti těm,kteří si třeba bydlení postavili sami,ve výhodě díky politice KSČ a pokřiveným pravidlům.TI co stavěli, místo zahran.dovolených a jiných požitků trávili většinu svého volného času na stavbě a také se nadřeli a museli žít velmi skromně při financování stavby.Dnes se situace obrací a pomalu a jistě dochází k narovnávání pravidel,jak doufám a do těžší situace se dostávají zase lidé,o kterých tady dnes píšeme.Tito lidé měli život snašší,více si svých fin.prostředků mohli užívat,každý podle libosti a ti druzí si to bohužel dovolit vůbec nemohli.Takový je život,když se stát nechová ke všem stejně,jedny zvýhodňuje před druhými a potom,když to chce napravit,tak to bohužel vždycky někoho bude bolet.
02. 10. 2008 | 18:46

Baba Jaga napsal(a):

karel. depka zbytečná. Já nejsem jasnovidka. Křečkovi nevěřím ani slovo. Co s tím, jak radit? Mlha přede mnou, mlha za mnou. Chci fakta, pak by se řešení našlo. To ale křeček nesleduje, mu o žádné přijatelné pro onu paní nejde. Na tom se jistě shodnem?
02. 10. 2008 | 18:52

Lion napsal(a):

To Baba Jaga: Fakta po Křečkovi ? To se spíš vzdá poslaneckého mandátu či regulovaného bytu ... :-)))))))))))))))))))
02. 10. 2008 | 18:55

granil napsal(a):

třebaKarel:
mě to datlování trvá také dlouho a raději vše řeknu,než napíšu,ale v tomto případě to jinak nejde.Jen chci ještě dodat,že tito lidé jsou v tom nevinně a mají pykat za tu dobu,která tu byla.Samozřejmě žili a bydleli tak,jak to tehdy šlo.Já jsem v posledním příspěvku popsal situaci,kdy mladá rodina s malými dětmi také žádala o přidělení bytu,ale nebylo jim po několik let vůbec vyhověno,tudíž se nedostali mezi ty privilegované a nezbylo jim nic jiného, než začít stavět své bydlení,ve svém volném čase po zaměstnání a ráno opět do zaměstnání a tak stále dokola tři roky a přitom připravovat děti do školy atp.Věřte,nic jednoduchého to nebylo.
02. 10. 2008 | 19:02

Zuzka napsal(a):

Marlén ve 13.39 - mám naprosto stejné pocity. Díky za vyjádření. Hezký večer.
02. 10. 2008 | 19:12

granil napsal(a):

třebaKarel:upřesnění
financování stavby trvalo dalších 20let po dokončení stavby,tím myslím splátky úvěru.
02. 10. 2008 | 19:14

granil napsal(a):

SuP:
Tak se poopravím: v době před účinností zákona,kterým dochází k postupné deregulaci to zřejmě fin.utáhla a do této situace se dostává teď při zvyšování nájmů.
02. 10. 2008 | 19:20

jarpor napsal(a):

granil

Omlouvám se, že vstupuji, ale jak píšete o těch, kteří "vlastníma rukama" si postavili své vlastní bydlení, plně s Vámi souhlasím. Vím o čem to je.
Říkalo se - tři, čtyři roky se nezasměješ ... a bylo to tak.
Pamatuji, jak si obyvatelé sídlišť vyprávěli kde byli nebo se předháněli v tom, kam pojedou na dovolenou, zatímco ti "stavebníci" jasně říkali : na maltu. ( Písek, vápno ... ).
Pan Křeček evidentně takovým vývojem neprošel.

Hezký večer
02. 10. 2008 | 19:21

Zuzka napsal(a):

Tak mě napadá V+W : "lidi na lidi jsou jako saně....". Vy ty "socky" ani za lidi nepovažujete, že pánové?
02. 10. 2008 | 19:28

Jaroslav napsal(a):

Můj dopis, který jsem poslal ministru Čunkovi.
Pane Křečku, současný stav je také Vaší zásluhou, už mě ty Vaše chudé babičky přestávají bavit.

Vážený pane předsedo KDU-ČSL,

okolnosti mě donutily, abych Vám napsal dopis a dal Vám najevo svoji velkou
nespokojenost týkající se špatného bytového zákona, který prosadila minulá
vláda na základě návrhu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Zažil jsem okupaci naší republiky v roce 1968 včetně normalizace,
dnes zažívám okupaci svého bytu, neboť nemohu tento byt používat
pro svojí potřebu.
Upozorňuji, že nejsem majitelem činžáku a ani paneláku, také nejsem
pronajímatelem bytů a ani jim nechci být. Jsem pouze majitelem dvou bytů,
které mají sloužit pro potřebu naší rodiny, na to jsme šetřili svoje peníze
a omezovali sami sebe, nejezdili na dovolené atd.

Pane předsedo a ministře, ve slušné společnosti mají být také slušné zákony.
Proč tyto zákony nechráni práva moje a mé rodiny ?
Koho vlastně chrání tyto zákony ?

Jsem důchodce ve věku 65 let, manželka je také důchodkyní s vážnými
zdravotními problémy.
Platný bytový zákon, abychom mohli užívat svůj majetek pro vlastní potřebu,
nás nutí do letitých soudních sporů, kdy okupant našeho bytu s dobrým
právníkem nám mnoho let může zákonně strpčovat náš život, nutit nás platit
soudní a advokátní poplatky, vystavovat se nechutných soudních tahanic a
nakonec muset zaplatit okupantovi našeho bytu stěhovací náklady.
A to ještě bychom měli sehnat náhradní byt se smlouvou na dobu neurčitou.

Pane předsedo a ministře, kde je vyhlídka pro nás důchodce prožít v pohodě
své stáří a zbytek života ? Díky Vaším zákonům na ochranu okupantů bytů
asi nikdy.

V současné době okupant našeho bytu, aby nám vyhověl a uvolnil náš byt
pro naši potřebu, požaduje odstupné 40 000,- Kč na nás důchodcích,
takovou drzost jsem už dlouho nezažil. To je státem podporovaná pěkná
lumpárna.
Pane předsedo a ministře, chtěl bych Vás požádat o zaplacení
požadovaného odstupného ve výši 40 000,- kč okupantovi našeho bytu,
z peněz Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Důvodem této žádosti je špatný
bytový zákon , který prosadila minulá vláda na základě návrhu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a tímto zákonem žene nás staré lidi - důchodce
nemilosrdně do soudních tahanic bez ohledu jestli Vám je 65 nebo 90 let a
bez ohledu na zdravotní stav.
Pane předsedo a ministře, pokud jste férový chlap, tak uznáte vinu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zajistíte úhradu požadovaných
40 000,- Kč
02. 10. 2008 | 19:33

mibond napsal(a):

Pan editor mě vymazal jeden pravdivý příspěvek. To svědčí o všem. :-)
02. 10. 2008 | 19:34

jarpor napsal(a):

Zuzka

Soudím, že ten dopis Jaroslava je určen i panu křečkovi, i Vám.
Svět není černobílý, jak ho vidíte z Vašeho úhlu pohledu ...

Hezký večer
02. 10. 2008 | 19:39

jarpor napsal(a):

P.S.
Omlouvám se za malé "k", pane Křečku.
02. 10. 2008 | 19:42

juliana napsal(a):

Pane Křečku,
připomínáte rozhodování soudů za prvé, masarykovské republiky a citujete: "...musí být nájemné tak vysoké, aby je nájemník mohl platit...PODLE SVÉHO SPOLEČENSKÉHO POSTAVENÍ." Rozumím tomu tak, že otázka bydlení byla řešena zcela přirozeně v tom smyslu, že chudý si patrně nezvolil bydlení na nejlukrativnější adrese a nekřičel, že na to nemá a půjde pod most, a bohatý se s ním nevezl a nekřičel, že také on má právo na podnákladovou regulaci. Ani jednoho z nich nenapadlo, že pronajímatel jim má zajistit (zaplatit) další "rovnocenný" byt atd.
Dále píšete: "Ale nejde přece jen o názory těch, kteří vše, co nevyhovuje pronajímatelům, chtějí řešit na úkor státu." Chcete svými slovy zakrýt SKUTEČNOST, že (dobře placení) demagogové vše, co nevyhovuje jim, již 19 let chtějí řešit na úkor soukromníků?
Čeho jste ve Vaší "bytové politice" za ta léta dosáhl - kromě marasmu, poukazování na třídního nepřítele a vybudování své pozice? Pro chudé sice konkrétní přínos veškerý žádný, zato PRO CHYTRÁKY, PODVODNÍKY A PARAZITY všeho druhu hotovej ráj...
Kdybychom takové typy neměli (nevypověditelně) nasazeny ve svých domech, nebylo by o čem "diskutovat".
02. 10. 2008 | 20:02

granil napsal(a):

Zuzka:
Pokud ve vašem posledním příspěvku reagujete i na příspěvky mé,chci jen dodat,že jsem se pokusil popsát, dle mého názoru,nerovné stanovení podmínek státem pro občany a z toho vzniklé problémy.Já si plně uvědomuji v jaké situaci se tito lidé nachází.Vyřešit tuto situaci by měli naší zákonodárci např.zajištěním přiměřených bytů,případně soc.dávkou na bydlení atp.ale nemyslím si,že by ty náklady měli hradit majitelé bytů,tím myslím i např.města, ne jen sobecké soukromé pronajímatele jak možná myslíte vy.
02. 10. 2008 | 20:17

třebaKarel napsal(a):

Jaroslave ,
Váš dlouhý dopis jsem přečetl , ale není mi z něj jasné zejména jak se vám do bytu okupanti dostali a ani čím konkrétně za to může zákon . Mohu bez toho být sice živ , ale říkám to proto , že možná ani ministru pro místní rozvoj z dopisu nejsou tyto okolnosti zřejmé ,
nedivil bych se proto , kdybyste tímto ničeho nedosáhl. tK
02. 10. 2008 | 20:28

stále rebel napsal(a):

Prolétl jsem diskusi, Křečka zrovna nemusím, ale antiKřeček to je dílo.
02. 10. 2008 | 20:31

badatel napsal(a):

Vážení,
pokud bude stát regulovat platy, např. lékařům, kde chirurg po první atestaci bere 15 tis. a regulovat důchody na procentní částky nižší než EU, bude muset i nadále regulovat nájemné, a o to se pane Křečku s novou vládou snažte.
Druhá možnost je deregulace a to ve všem, a potom např. ten chirurg za výkon panu domácímu naúčtuje za výkon tolik, aby mu mohl platit nájemné levou zadní, že ano.
02. 10. 2008 | 20:34

třebaKarel napsal(a):

paní Babo Jago ,
shodnem , jenom bych rád věděl co vede hezkou ženskou dát si takovouhle přezdívku . Asi jako Karel IV chodil v přestrojení mezi lidi ?
tK
02. 10. 2008 | 20:38

Lion napsal(a):

To batatel: Tedy čest svému nicku svými dedukcemi rozhodně neděláte ... :-)))
02. 10. 2008 | 20:42

vlk napsal(a):

Diskuze pod tímhle Křečkem je koncentrovaná hloupost a sobectví.

Doufám, že všem antikřečkům bude dopřáno poznat sobectví někoho jiného na vlastní kůži.
Pak mohou dumat o tom, jestli přeci jenom Křeček neměl sme tam pravdu.
02. 10. 2008 | 21:14

Baba Jaga napsal(a):

Karel. Vy jste miláček, tak já vám to prozradím. To udělali z vcelku normální, tolerantní ženské regulovaní nájemníci. Bohužel, realita. Tato stylizace plní svůj účel.
02. 10. 2008 | 21:19

jarpor napsal(a):

Každý máme sem tam pravdu, někdo jen sem, druhý jen tam.
Pan poslanec Křeček by ji měl mít ne sem tam, ale jako poslanec častěji.

Pokud je institut vlastnického práva a prosazování nedotnutelnosti řádně a zákonným způsobem nabytého majetku hloupostí a sobectvím, je to zajímavý pohled a názor na soukromé vlastnictví.

Hezký večer
02. 10. 2008 | 21:33

SuP napsal(a):

badatel -
zdá se, že to máte trochu pomotané.
pokud budete deregulovat platy, budou ti, o kterých se tu píše mít pouze deregulované kulové. Tedy exkrement x100 je pouhých 100 exkrementů.
Na druhé strane neznám doktora, který by měl problém platit nájem....
02. 10. 2008 | 21:34

Lion napsal(a):

Vlku, vlku, škoda času. Křeček pravdu nemá ... ;-)
02. 10. 2008 | 21:47

StandaT napsal(a):

takyKarel: proč ten smutek? Lidi nepotřebují Křečka ani nikoho jiného, aby poznali, kdy skutečně teče do bot a je třeba pomoci. V tomhle státě jsou takových tisíce a udělají tisíckrát více, než politici. Politiky je vidět, je ne. Média se proměnily v nepřetržitou černou kroniku. Pan poslanec si na takovou černou kroniku hraje taky. No a co? Smutek není na místě, naopak. Tahle frustrace s kterou se potýkáme denně je umělá a vnucená nám křivákama, kteří vědí, že frustrát je ten nejlépe manipulovatelný jedinec. Je třeba věřit obyčejným lidem a ne opinionmakerům.
02. 10. 2008 | 22:58

tata napsal(a):

No člověku je většinou smutno když to čte.

U vědomujete si všichni kdo píšete.at se odstěhuje a pod.Kam by se asi ty lidi odstěhovali,ze všech velkých měst.Nejdřív musí myt byt,kde ho seženou?Tato skupina lidí na koupi nemá,asi je něco divného když cely život poctivě pracoval a ted jeho duchod nestačí na najem.Tady nejde o pana Křečka ale jak řešit tyto situace.
03. 10. 2008 | 00:52

pavla napsal(a):

Pane Křečku, pokud máte takovou starost o sociálně slabé občany, máte možnost s tím něco udělat. Sedíte v parlamentu pro lidi, zkuste si spočítat, kolik sociálních bytů by se dalo postavit za prohrané arbitráže,za vyhozené peníze kvůli špatným zákonům a rozhodnutí pár jedinců, za které ovšem nikdo nenese zodpovědnost a platíme to my všichni. Vás to nikoho nepostihne, takže jen mluvíte, píšete, ale tím nic nevyřešíte. A opravdu situaci není možné napravit tím, že na špatné hospodaření státu budou doplácet majitelé bytů. Představte si, že budete vlastnit dům, nájemník bude platit pár korun a Vaše dítě s rodinou bude nuceno platit tržní nájemné mnohonásobně vyšší někde jinde. Myslíte, že Vám to bude jedno a necháte to tak? Před pár dny byl v televizi rozhovor s důchodkyní, která si stěžovala, že po zvýšení nájmu už na to nebude mít. Tato paní obývala sama 3pokojový byt. Tak myslíte, že jí bude někomu líto? My máme 5 dětí, myslíte, že někoho zajímá, že by chtěly založit rodinu, chtěly by svůj byt a nemají na něho a ani na ty tržní nájmy? O nás se taky nikdo nestaral, jestli se po práci dřeme na stavbě, jestli máme na živobytí. Vím, že je hodně lidí, kteří nemají možnost zaplatit vysoké nájemné, ale jak píšu, od toho je tady stát, aby těmto pomohl, ne soukromníci. Jestliže se dnes jedná o tom, že přijmeme z jiných států dělníky, tito budou muset taky někde bydlet, určitě nebudou vydělávat horentní sumy, takže v tom případě se musí najít i bydlení pro naše potřebné občany s nízkými příjmy.
03. 10. 2008 | 02:44

pavla napsal(a):

Jinak si myslím, že náš národ je hodně solidární, jak již někdo výše uvedl.A určitě by se našlo hodně lidí, kteří by byli ochotni odvádět ze svého platu nějakou částku na pomoc těm soc.slabým. Jenže to bysme ale museli mít jistotu, že peníze nebudou použity na zvýšení platů poslanců a jiné zbytečnosti. Ale jak to udělat? Budu první, která něco pošle. A taky bych musela mít jistotu, že se do bytů nebudou stěhovat cikáni, kteří již několik předešlých bytů vybydleli a zapálili.
03. 10. 2008 | 02:56

třebaKarel napsal(a):

Dobrýtro Paní Babo Jago ,
zapomněla jste ve vlastnostech oné ženštiny uvést slůvko -vtipné- . To je Vaše výhra ,nevím čím Vás potěšit . Jó ,proč to neni všechno jednodušší ?
Mějte se hezky ,Váš tK
Dobré ráno Pavlo ,
jsem rád že jste zase tady . Měl jsem výčitky jestli jsem Vás nějak hloupě nezprudil nebo neotrávil . Co píšete se mi tentokrát moc líbí , jenom bych vynechal jedno slůvko . Asi Víte které , viďte ?
nápověda : je to ve Vašem druhém sloupku .
Hezký den Vám přeje tK
03. 10. 2008 | 06:00

třebaKarel napsal(a):

StandaT ,
to máte úplnou pravdu ,
jenže co s těma "frustrátama" ? Já to nemám z TV , novin,ani z rádia , jsem na mediální dietě . Smutek se mne zmocnil jenom z toho co se vešlo sem .
Pana Křečka beru tak , že nahodil nějaký téma a my ostatní ukazujem co v nás je .Co je v něm nevím .Je mi fuk .
Krásný dnešní den Vám i Vašim blízkým přeje
frustrát tK
03. 10. 2008 | 06:49

Lion napsal(a):

To tata: Právě, že o lidi jako je Křeček jde. Protože tvoří plné dvě třetiny lidí obývajících regulované byty. Kdyby privilegia této skupiny zmizela, bylo by dost prostředků právě pro ty sociálně potřebné. Takže pan poslanec se nás tu snaží dojmout smutným příběhem paní I.B., přičemž sám velkou měrou zapřičiňuje její stav. Užírá totiž z onoho pomyslného koláče, který opravdu není neomezeně velký. Pokud má být sociální systém udržitelný, musí být efektivní a pokud možno nezneužitelný. Zde díky nenažrancům dochází ke krácení příjmů vlastníků, tím i krácení výnosů z daní a stát pak nemá na dotování sociálně potřebných.
03. 10. 2008 | 07:38

pavla napsal(a):

třebaKarel: Dobrý den, nemějte strach, já se jen tak otrávit nenechám,za svým názorem si vždy stojím,ať mě měkdo napadá či nikoliv. A jestli máte na mysli - že bych měla vynechat slovo cikáni, tak to nejde. Protože si myslím, že mnoha lidem vadí právě to, že oni byty vybydlují a abychom nebyli označeni ochránci práv jako rasisti, tak se jim neustále jen cpe. Ať soc.dávky, tak byty. Jiní lidé potřebují taky a dostanou houby. A potřebují lidé, kteří by dělali, ale třeba jsou staří či nemocní. Cikáni jsou povětšinou líní. Ale proč by chodili dělat a o ty byty se třeba taky trochu zasloužili, když stačí jen natáhnout ruku a řvát. Myslím, že nejsem sama, kdo se mnou bude souhlasit. No a kromě těch cikánů bych z levných bytů vystěhovala právě lidi typu p.Křečka.Schovávat se za práva chudého lidu a právě tento lid vyžírat, mi přijde nestoudné.
03. 10. 2008 | 09:47

StandaT napsal(a):

tata: zase tu budu za cynika, ale přesto si dovolím zareagovat. Můžu vycházet jen z toho, co píše pan Křeček.

Ta paní bere 3.685 a bydlí na Smíchově. Smíchov není žádné getho, ale rozvíjející se čtvrť s celou škálou zaměstnavatelů. Od technologických firem a bank až po hypermarket na Andělu, který permanentně hledá a přijímá pokladní. Ta paní evidentně na trhu práce neuspěla, přestože tu práce je. Proto já radu na odstěhování se do lokality s nízkými nájmy nepovažuji ani za cynickou, ani za knížecí, ale za racionální. Sám bych takovou radu asi nepodal, ale na druhou stranu nevidím důvod jí odsoudit. Kdo neuspěje na trhu práce v Praze, u toho je jedno, zda se odstěhuje třeba do Bruntálu.

Té paní už teď pomáháme měsíc co měsíc cca sedmi a půl tisícem korun. Je to hodně nebo málo? Z jejího hlediska málo. Z mého hlediska - nevím. Ale vím, že nejsme tak bohatá země abychom mohli podporovat každou singl domácnost. Ať chceme nebo nechceme, bydlení je nastaveno na dvě peněženky. Kdyby se má žena ocitla sama, taky by asi spadla na dno. Totéž možná i Vy nebo já. U chlapů to jde rychleji a končí na ulici během týdnů. Ale možná ne - máme svůj sociální kapitál. Rodinu. Děti, bratry, kámoše, kolegy... a máme své ruce a svou hlavu a taky máme k dispozici den se 24ma hodinama. A to je dost, ne? Stát je jen pomocná ruka v době průseru, ale ne pojišťovna proti nepohodlí.
03. 10. 2008 | 09:56

maru napsal(a):

Dekuji Marlene a Vlkovi za jejich nazory. Jsem rada, ze se zde nasli slusni lide.
Vse ostatni je jen stekot sobecke nenavistne smecky.
03. 10. 2008 | 10:02

třebaKarel napsal(a):

gastone ,
jen si opakuju to slovo frustrát abych ho nezapomněl ,moc se mi líbí .No a co mám dělat s panem Křečkem ?
Kdybych měl dávat každýmu koho neznám jako Vy " přes hubu ", to bych vypadal !
Měli jsma v rodině strýce Gastona , měl krásnou vilu na Karlštejně s třešňovým sadem ,krásný místo !
A byl to moc zdvořilej pán .
Mějte se dobře gastone , Váš tK
03. 10. 2008 | 10:02

juliana napsal(a):

to tata:
Máte pravdu, že jde o to, jak řešit situaci těch, kteří na nájemné nemají. Pana Křečka z toho vynechat nelze, protože právě on (se svými souputníky) např. v roce 2004 odmítl detailně vypracovaný návrh na vyplácení příspěvku těmto lidem. A kupodivu je to opět on, kdo se nestydí bydlet v bytě za regulované nájemné, stejně jako řada dalších vykutálenců s platy, o kterých se Vám možná ani nezdá. Kdyby (také z Vašich daní) nebylo dotováno regulované bydlení bohatých, zbylo by dosti prostředků na chudé - představte si, že až takhle je to jednoduché!!
Ptáte se, kam by se ty lidi asi odstěhovali. Na to Vám mohu odpovědět ze své zkušenosti: z mého domu se už jedni na vlastní přání odstěhovali na důchod mimo Prahu, a představte si, že do svého zbrusu nového domu!! Pravda, za můj (národním výborem jim za pár švestek pronajatý) byt požadovali "adekvátní" odstupné - zřejmě jsem si na to měla vzít hypotéku nebo co?! Takže teď se ptám já, kdo je tady nenažranej?? Další už také na důchod Prahu opustili, ale držet si zde regulovaný byt se jim evidentně stále vyplácí. Mohla bych pokračovat, ale to by bylo na celej román: neuvěřitelné!! A privilegium regulovaného nájmu je stále prakticky nevypověditelné a samozřejmě dědičné... Pana Křečka z toho vynechat nelze - jistě se i napříště demonstrativně vytasí s dalším případem nějakého chudáka: pod heslem pomoci chudým dělá hodně špinavou politiku.
03. 10. 2008 | 10:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé příspěvky, které byly v rozporu se záměrem zdejších stránek, i.e. poskytovat prostor pro slušnou a korektní výměnu názorů (viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 10. 2008 | 10:41

tata napsal(a):

pane Standa T

Ten problem je složitější než toto jednoduché konstatovaní,samozřejmě jezde plno lidí co to zneužívaj.Říkat každy si mohl postavit nema cenu komentovat,a na druhou stranu mužeme byt radi kdyby všichni chtěli stavět kde by ty domy stali,ono je to jako v přírodě vyvažené.Naše republika není tak velká aby všichni stavěli.Takže k druhému bodu co se zde také často vyskytuje,Odstěhovat se jinam .Mužete mi říct kam?Kde navás čeká byt a prace?Já bydlím na malem městě a kdo si nekoupil byt do osobního vlastnictví za komunistu,,,všichni ani tu možnost neměli,,tak byt volný nesežene ani u nas jenza peníz co u nas je meně než v PRAZE ALE STEJNĚ byt 3+1 500000.Mužete mi říc jak s platu 8000až 10000 korun běžny pruměr platu zde je možno pořídit.A toto určitě není vyjímka kam teda ty lidi pujdou?Copak nechapete jak važná situace to je na jedné straně nezanedbatelné pravo majitelu.AČ SE TO LÍBÍ NEBO NE regulace je nutná ,,nebo naké davky a pod,,,samozřejmě opravdu po zhodnocení finanční situace samozřejmě je nemyslitelné aby v tom bytě bydlel třeba poslanec.To budeme čekat až to přeroste do naprosto neřešitelné situace.Kdy pochopíte že kde platy sou u dost podstatné časti obyvatelstva tak30až 50 procent co ve vyspělích zemích.Nemužou byt najmi na stejné urovni mnohdy vyšší.I NAMALÉM městě tyto naklady činí většinou40 a65 procent platu.
03. 10. 2008 | 11:06

tata napsal(a):

pan nebo paní Juliana

Určitě v mnohém mate pravdu ale mě opravdu nezajíma pan Křeček a jestli opravdu bydlí v takovém bytě je to hlavně chyba co otom rozhodují,mě de jak se tady většina lidí k tomu staví,ja osobně se osebe umím a uměl postarat ale neztratil sem,to chapaní že ne každy je vyučeny ,neměl tu příležitost a podobně.Ja skorem cely život jezdil po montaži zajistil sem rodině velice dobré žití,měl sem štěstí na ženu která mojí věčnou nepřítomnost vydržela.Ale každý to štěstí neměl.Doporučovat třeba jezdit za prací ma mnoha uskalí až tak dobré řešení to není.Řikate neplatit bohatym bydlení,tak stím souhlasím ale tady je ten zakopany pes ty maj znamí,peníze na podplacení a pod. a zase to dopadne na tu spodní vrstvu.Ato vlastně je i v tom že se ubírá tam kde už skoro nic není a přidavá na velkou hromadu to je hodně zjednodušeně proti čemu já brojím.Ne proti poctivým podnikatelum,,těch si naopak velice važím,,ale pravě proti všem těmto vykukum a zlodějum a bohužel zakony pracují většinou proně,Viz možnost obrovskych danovych uniku vysvětlení pravice že by to byla kriminalizace podnikatelu kdyby se musel dokazovat majetek nad nakou častku.Ptam se komu to slouží?Proč všude v pravním světě je to povinost jen unás ne.
03. 10. 2008 | 11:28

Lion napsal(a):

To maru: tak doufám, že ještě dnes navštívíte svého zaměstnavatele a požádáte o snížení platu na polovinu. Jinak bych Vás musel zařadit do oné sobecké smečky ... :-)))))
03. 10. 2008 | 11:48

SuP napsal(a):

Pane Stejskale -
zkuste si to prosím přečíst ještě jednou a pak mi sdělte, co Vás na tom textu tolik iritovalo.
Jinak bych si hohl myslet, že "i muži mají své dny"..
03. 10. 2008 | 12:19

SuP napsal(a):

SuP napsal(a):
Docela zajímavý blog -
až na 3 zoufalosti tu levá fronta mlčí. To už Vám konečně došlo, jakou medvědí službu Vám Vaši ochránci udělali tím 15letým odkopáváním řešení deregulace?
Kdyby se to udělalo už tenkrát, dnes to mohlo jakž takž už fungovat, protože výrazné nesrovnalosti už se mohly po nabytých zkušenostech dávno upravit. Ale to plané teoretizování po dobu 15 let způsobilo akorát to, že dneska je proti vůli nájemníků stejně nájemné "regulované" zvyšováno a to bez jakékoliv tržní kontroly (tedy zpětné vazby) a zejména obce si jeho výši cucají z prstu. Dále se pokusy o tržní prostředí v nájemních vztazích značně deformuje neregulovaným přílivem cizinců z civilizovanějších zemí, pro které je jakékoliv nájemné pořád řádově nižší než u nich v domovině. A dále je tržní nájemné deformováno nedostatkem bytů nižších kategorií, které by za normálních okolností zůstaly prázdné, pokud by nezlevnily. Tyto jsou dnes masově využívány jako ubytovny pro chudáky z východních zemí, kteří v nich žijí za nekřesťanské ceny jako zvěř.
Ale toto vše nastalo zejména díky tomu dlouholetému sociálnímu odkládání deregulace pod falečnou vějičkou ochrany nájemníků.
02.10.2008 17:00:16
03. 10. 2008 | 12:19

StandaT napsal(a):

tata: přečetl jsem si Vaše odpovědi (i tu pro paní Julianu). To, co je dle Vás problém je ale ve skutečnosti DŮSLEDEK toho, že přetrvávají děditelné dekrety na extrémě laciné bydlení. Pokud ty zmizí, zmizí i nechutné praktiky, jak vyštípat nájemníky. Už to zaznělo pod blogem KSV, cituji: "Při nezdeformovaných vlastnicko-nájemních vztazích si samozřejmě bude majitel dobrého slušného a platícího nájemníka vážit a vice versa - nájemník ocení vstřícného domácího..."

Pan Křeček (a díky váze jeho slova uvnitř SocDem i celá tato strana) přistupuje k vlastníkům dekretů jako k sociální skupině vyžadující ochranu, přestože velice dobře ví, že majiteli dekretů jsou všechny sociální skupiny. Jedinné řešení je zrušit dekrety a pro ty skutečně potřebné mít připravené sociální programy. To ale pan poslanec už roky úspěšně sabotuje. Přitom stačí jen málo. Příspěvek na bydlení již existuje (paní I.B. ho má přiznaný), co je přiměřená velikost bytu už je taky určeno, mapy v místě obvyklého nájmu taky existují. Jedinné, co chybí, je sebrat odvahu, upustit od nesmyslného dekretoregulačního dogmatu, byť do něj bylo nainvestováno mnoho politického kapitálu, a nahradit verbální konání dobra v parlamentu skutečnou prací pro potřebné.
03. 10. 2008 | 12:25

tata napsal(a):

pane Standa T

vy snílku ovšem určitě by jich bylo dost a co stou druhou častí dukaz je založení ruznych podniku,provozen stylem po nas potopa jen rychlí vydělek.Vtom se určitě rozchazíme.Auž né vubec v Praze KDE BY SE NAJEDNOU octli na dlažbě troufam si říct desetisíce občanu.Nemužete chtít aby toto bez jakekoliv kontroli propuklo to by se děli věci.ve stare zastavě kolem centra by nezustal nikdo s chudších kam by najednou šli.Ovšem že otazka spravedlnosti zde trpí.na ukor zachovaní určité rovnovahy.Prostě všechny křivdy nenapravíte,naopak v dusledku napravení se naopak dělali křivdy další.Svět nikdy nebude naprosto spravedlivý,otazka mezi nami spíš je,že ja to napravovaní spíš vidím na te straně tech schopnych z duvodu že oni to mnohdy ani nepocití,nebo je to relativně bolí malo,VY TO vidíte trochu z toho druheho polu nevím jak bych to prezentoval.Rozhodně netvrdím že ten muj pohled je spravný,je to pohled,zkušenosti neda se říct todle je spravný a todle je špatný,Sou to moje oči vnimaní a vy mate svoje asi se nedá říct kdo ma pravdu,oba to vidíme jinak.Je to asi jak mi tady plno lidí oponuje že to je trh prace.Když delník děla na směny poctivě dostane 8 až 10 tisíc což je s rodinou opravdu jen na přežití.proč on by měl za poctivou praci běhat po uřadech žadat o podporu a pod.Kde je ta spravedlnost pro nej.Když manažeři teto firmi berou miliony,,,,to nekritizuji jen jako příklad,,,a třeba tu firmu přivedou beztrestně k bankrotu.Ovšem sou šikovní maj školy v pořadku není teda troch od věci že oni toto na oltář smíru odvedou sice dílem nespravedlivě prostě více.?Samozřejmě pak sou připady naprosto špatnych věcí z obou stran,ale duležité je zvladnout většinu,vždy se najde šikula na každé straně co to obejde.

PŘEJI pekny den musím jít vydělavat
03. 10. 2008 | 13:17

StandaT napsal(a):

tata: taky pěkný den. Díky za konverzaci.
03. 10. 2008 | 13:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Supe,

já ale žádný Váš text nemazal. Tedy alespoň vědomě ne. Pokud vím, mazal jsem tři texty pana mibonda a dva pana Gastona. S tím Vaším nemám nejmenší problém.

Libor Stejskal
03. 10. 2008 | 17:32

juliana napsal(a):

to tata:
No já Vám pana Křečka nenutím, ale on u nás v oblasti bydlení bohužel politiku z velké části reprezentuje. V ustálených demokraciích je zvykem, že politický reprezentant za svůj program také nese odpovědnost a ručí za důvěryhodnost své osoby. Program v teorii neznamená účelové demagogické kydy, a v praxi neznamená džungli. Program neznamená, že kážete vodu a pijete víno. Asi by byl zázrak, kdyby ten bordel nebyl i v dalších oblastech, na což Vy poukazujete, a velmi správně se ptáte, KOMU TO SLOUŽÍ? Máme holt tu kontinuitu, takže porovnání s tím, co funguje v "právním světě", bývá přetěžké. JSEM RÁDA, ŽE SE SHODNEME V NÁZORU, NEPLATIT BOHATÝM BYDLENÍ. Jde právě o to do nebe volající zneužívání - právě proto se tady většina lidí k tomu tak staví - mají totiž své (možná nesdělitelné a určitě nepřenosné) zkušenosti.
Reagovala jsem na Váš příspěvek, protože mě zaujala Vaše ochota se nad věcí zamyslet.

P.S. Přečetla jsem si Váš příspěvek Standovi - jste milý se svým sociálním cítěním (také bych v sobě možná ještě nějaké doutnající zbytky vyhrabala - snad ještě všechno neshořelo a snad ještě všechno neroznesli na kopytech). Ale prosím Vás přestaňte se už trápit vizí desetitisíců pražských občanů na dlažbě. Zdravím.
03. 10. 2008 | 18:00

Marko napsal(a):

to juliana:
Ale ony desetisíce lidí na dlažbě,nejen v Praze,opravdu hrozí.Viz procenta navýšení nájmů v příštích letech plus cca 12% zvýšení cen energií a vody.plus návrhy občanského zákoníku.
Města a obce na toto nejsou připraveny.Stát také ne.
Skoro si přeji,aby tady vládla ODS et com.ještě další volební období,aby si vyžrala co zasela.
Připojuji se k onomu přání pana vlka!
03. 10. 2008 | 19:45

Marko napsal(a):

oprava:
12% zvýšení cen energií a vody ročně.....
03. 10. 2008 | 19:48

Baba Jaga napsal(a):

Marko. Promiňte, ale zřejmě vám uniklo, že zákon o deregulaci byl schválen v roce 2006 pod tlakem žalob majitelů u ESLP. Pan křeček byl pro.
03. 10. 2008 | 19:54

SuP napsal(a):

Pane Stejskale -
tak to je v pořádku a odvolávám, co jsem neodvolal.....
Ale je z toho jasné, že tu maže ještě někdo....
Hezký večer.
03. 10. 2008 | 19:56

Marko napsal(a):

to Baba Jaga:
To ano,ale pokud vím,tak koeficient navýšení byl zamýšlen poněkud jinak,než je praxe.
03. 10. 2008 | 20:17

Baba Jaga napsal(a):

marko. Pokud vím, metodika výpočtu byly dána v roce 2006. Neobvyklý růst způsobily rostoucí ceny nemovitostí. Nový obč. zákoník zadávali soc. dem. Já si zase skoro přeji, aby se k vládě soc dem. dostala, až padne rozsudek ESLP. I když dívat se znovu na Paroubka či Ratha ......Ono je to vlastně jedno, kdo to vyžere, mohou za to všichni.
03. 10. 2008 | 20:25

Marko napsal(a):

to Baba Jaga:
Nejde mi o p.Křečka,ale o ty tisíce lidí,kteří nebudou na bydlení mít.A nikdo jim nebude moci pomoci.Stát teprve ne,pokud nebude chtít vyhlásit bankrot.
03. 10. 2008 | 20:27

StandaT napsal(a):

marko: a právě proto byli ekonomové tak protivní, když pořád a pořád dokola prudili s tím, že ekonomický růst je potřeba využít na vytvoření polštáře, než se pojede dolů. A proto prudí i dnes, že Topolának s Kalouskem nejsou se svou reformou dostateční střihouni.
03. 10. 2008 | 20:34

Baba Jaga napsal(a):

Milý marko, teď neférově uhýbáte. Já jsem reagovala na vaše "Skoro si přeji,aby tady vládla ODS et com.ještě další volební období,aby si vyžrala co zasela", a to jen tak, v rámci uvedení věci na pravou míru.Diskutovat o těch tisících, co se octnou pod mostem nemám v úmyslu. Nerada totiž vedu diskuse, které nemají žádný relevantní podklad.Nikdo neví, kolik je skutečně regulovaných bytů. Obce byty rozprodávají, majitelé přiostřili se soudy tam, kde nájemníci nedodržují ani těch málo povinností, co mají, někteří si berou hypotéky.Číslo, které se uvádí, 750 000,- je z roku 2001. Tak mi teď uveďte, odkud berete svá tvrzení? Vy budete asi snadná oběť reklamních letáků ve schránce.
03. 10. 2008 | 20:55

Maxxík napsal(a):

Soudruhu Křečku, vy si z nás (řečeno terminologií z Troškova úspěšného filmu Kameňák) tak trochu děláte kozy !

Svůj blog jste klidně mohl nazvat třeba :
"Křečkem dobře utajený proces, regulačka i starosta"

Když jsem totiž Vámi uvedenou značku přelíčení dolnil na INFOSOUD.cz za použití vámi zmíněné obvodní soudní stolice - tvrdíte údajně na Praze 5 - tak systém obratem vygeneroval toto :
Hledaná spisová značka 21 C 432/2006 neexistuje

Abych zychránil vaši levnou obecní regulovanou nájemní čest, tak jsem pod touto značkou proklikal všechny pražské soudy-a to nejprve Prahu 1 - 9 a opět výsledek: Hledaná spisová značka 21 C 432/2006 neexistuje

Když už jsem byl téměř zoufalý obavou o vaši pověst, ujal se náhle až Obvodní soud pro Prahu 10 s touto informací :

Nařízení jednání 08.02.2007
Bylo nařízeno jednání ve věci
Jednací síň : 2.302 II.patro
Začátek jednání : 20.02.2007 10:08
Datum zápisu výsledku : 20.02.2007
Výsledek : Rozsudek
Jednání zrušeno : Ne
Poslední změna ve spisu:
Údaje platné k: 18.01.2008 13:43:19
03.10.2008 18:07:13

Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Rozhodnutí vyřizuje věc : Ano
Datum vydání : 20.02.2007
Datum nadiktování : 20.02.2007
Druh rozhodnutí : Rozsudek
Datum vypravení : 20.02.2007
Datum právní moci : 10.05.2007
Rozhodnutí bylo zrušeno : Ne
Druh soudu : Obvodní soud pro Prahu 10
Poslední změna ve spisu:
Údaje platné k: 18.01.2008 13:43:19
03.10.2008 18:07:13

A to jste se ještě otřel o obvodního starostu Prahy 5, že údajně něco slibobval..... Jak kdyby slíbil a nesplnil !
No to je tedy socúroveň ! :-)))
03. 10. 2008 | 20:56

Marko napsal(a):

to StandaT:
Já bych si reformu veřejných financí představoval jinak.Jak to tu nebudu psát,protože by mne za formální chyby místní ekonomové roznesli na kopytech.Nejsem ekonom.Jen vím,že reforma v záměru ODS et com.si zadělává do budoucna na obrovské sociální problémy.A nevidím na pol.scéně nikoho,kdo by je uměl řešit.

Ale mě to může být jedno,bydlím ve svém,a znám jedlé divoce rostoucí rostliny.Holt se vrátím do neolitu.
03. 10. 2008 | 21:01

Marko napsal(a):

to Baba Jaga:
Nikdy jsem z boje neutekl,neudělám to ani teď.
Ani já nevím,kolik je bytů s regulovaným nájemným.Těch pod mostem rozhodně nebude 750 000.Ale nedávno jsem kdesi četl statistiku,kolik je osamělých důchodců s podprůměrným důchodem.A byly to tisíce.Přesné číslo si již nepamatuji.A když k tomu připočítám osamělé matky s dětmi.
Proto mluvím o tisících a ne o statisících.Ani já ani vy nejsme Sybila.Jen jsem vyjádřil své obavy.

Reklamní letáky nečtu,sem k nám do hor je nikdo nenosí,protože o ně nemáme zájem.Na schránkách to máme také napsáno.
03. 10. 2008 | 21:13

Baba Jaga napsal(a):

Maxxíku, blahopřeji. Dobrá práce.
03. 10. 2008 | 21:19

Baba Jaga napsal(a):

marko. Nemluvíte o tisících. "Ale ony desetisíce lidí na dlažbě,nejen v Praze,opravdu hrozí."Já nechci být agresivní, ale snažím se ukázat, že vaříte z vody.
03. 10. 2008 | 21:24

Marko napsal(a):

to Baba Jaga:
Oblouvám se za chybu.Ale trvám na tom.Nakonec desetitisíce se zkládají z tisíců.Já už ne,ale vy uvidíte,kdo měl pravdu.
Promiňte musím končit.Opiáty začínají působit.Takže zítra,dá-li Allah.
03. 10. 2008 | 21:30

juliana napsal(a):

to Marko:
1) Viz odpověď Baba Jaga (které tímto děkuji)
2) Moji regulovaní milionáři pod most nepůjdou + jediná nemajetná má u mne zajištěné čisté nájemné Kč728,- měsíčně na doživotí = jsme zabezpečný
3) Samozřejmě oceňuji přání Vaše i pana vlka, křesťanské pardon bolševické kořeny se nezapřou
4) Škoda, že se stát a obce z mých daní nezabezpečily líp
5) Obrovské sociální problémy vyřeší Křeček
6) Těší mě, že bydlíte ve svém, aspoň nebudete nikoho opruzovat
7) Neolit je dobrej, jinak taky třeba Severní Korea.
03. 10. 2008 | 21:56

juliana napsal(a):

Též blahopřeji Maxxikovi + děkuji, zvednul jste mi náladu (formou i obsahem)...
03. 10. 2008 | 22:57

tata20 napsal(a):

paní juliana

Bud sem to blbě napsal,ale ja ty desetitisíce myslel kdyby hned po revoluci bylo plné najemné jak tady plno lidí píší,že by to vyřešilo.Ovšem ted je to v urovni dohadu.Ted doufam že přece jen to nejhorší je zažehnáno.I když se přiznam čisla žadné neznám,jen od dcery která tam je a jak je těžké sehnat bydlení a jak to je v praze drahé,nadruhou stranu tam sou lepší vydělky hlavně pro mladé.Ano zodpovědnost by měla byt,jen mi řekněte na které urovni se to nosí.Někdy nechapu jak si třeba sokromník muže držet neschopného dělníka když je tolik nástroju se ho zbavit.Co je uplně mimo mé chápáni.je řidící prace a manažeři přivedou podnik na buben a ještě dostanou zlatý padák.Mam mnohaletou zkušenost z prace v zahraničí tak vym o čem mluvím.
Jen s Vámi nemužu souhlasit že srovnaní v tom nepalčtivějším problémem to je danový unik je přetěžké.To by měl byt problém nas všech poctivych chudych i bohatých.A spíše více poctivých bohatych kdy tyto darebaci parazitují na nás.Co je natom těžkeho kdy manželka darebaka nepracuje a je naní přepsan dum za 40 milionu a darebak nemá žadný.TO ve vyspělém světě by oto přišla.

Ja osobně nesnaším darebaky všeho druhu a i pol. přislušnosti. Vym že vtomto sem celkem najivní,hledat takovou spravedlnost pro všechny,,,,milý rovna se blb.Ale jen určitá rovnovaha muže zaručit takzvaný soc smír.Pohyb kyvadla směrem v levo nebo pravo je vždy zadělano na problem akorát to není vždy hned vidět.
03. 10. 2008 | 23:22

Marko napsal(a):

To Juliana:
Nikdy jsem se nezastával a nebudu zastávat těch,kteří vzhledem ke svým příjmům parazitují na systemu regulovaného nájemného.Vzhledem ke konci vašeho bodu 2 na vás moje přání neplatí.
Jinak jste první,kdo odhalil mé bolševické kořeny.Sám jsem o nich neměl ani tušení.
Ohledně bodu 4 s vámi plně souhlasím.
Pan Křeček žádné problémy nevyřeší.Jen se mohu modlit/neumím to/abych byl špatným prorokem a já se mýlil.
Nevím,co myslíte pod slovem opruzovat.U nás znamenalo falešně ponížené žebrání.Mohu vás ujistit,že jsem nikdy nežebral Ani o život ne,tam jsem bojoval a bojuji.

Mezi Sev.Koreou a neolitem zase tak velký rozdíl není.Takže ji nemusím.V neolitu se jedlo zdravěji.

Musím končit.Přichází ctihodná sestra s další dávkou jedů.
04. 10. 2008 | 07:40

juliana napsal(a):

to Marko:
Omlouvám se a beru své nařčení zpátky, nechtěla jsem Vás ranit. Byla to reakce na to Vaše "přání", protože sobectví jiných mi ještě nikdo nepřál, a nedokázala jsem si vysvětlit, kde se to vzalo a proč. V souvislosti s tím jsem napsala slovo "opruzovat" místo "otravovat", protože jste mě naštval!!

To všechno jsou ale malicherné přestřelky a nedorozumění ve srovnání se situací, v níž jste se ocitl, a já se Vám omlouvám podruhé, že jsem si nevšimla, že se musíte léčit. Přeju hodně síly a duševního klidu a VĚŘÍM, ŽE TO ZVLÁDNETE. Děkuji za Váš postoj, budu na Vás myslet a ze srdce zdravím.
04. 10. 2008 | 12:30

juliana napsal(a):

to tata:
Jo tak to mi uniklo, že jste tu hrozbu desetitisíců lidí vyhozených z bytů na dlažbu zasadil do doby hned po listopadu 89. To se mi teda ulevilo.
Ono totiž v podstatě jde o svobodné nakládání s vlastním majetkem. O možnost uzavřít svobodnou smlouvu mezi dvěma lidmi za oboustranně výhodných podmínek. Protože kdyby ty podmínky pro jednu stranu výhodné nebyly, tak se ta smlouva neuzavře. Máte něco proti tomu nebo je to nepochopitelné??
Představte si, že umožnit přechod na normální, ve světě fungující vztahy, je pro náš stát již téměř dvě desetiletí NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM!!! Z pokřivenýho základu se vám nic dobrýho vyvinout nemůže, to dá selskej rozum, my na to ale potřebujeme týmy "odborníků"... Že je pro Vaši dceru těžké sehnat v Praze bydlení, to teda věřím.
Ohledně těch záporných jevů jako jsou daňové úniky a korupce a další věci, o kterých píšete, to je jasně nepřijatelné a TRESTUHODNÉ. Asi jsem se špatně vyjádřila. Ale když jsem napsala milý, myslela jsem tím milý a nikoliv blb. Zdravím.

P.S. Dám si pauzu, už budu muset taky jít něco dělat
04. 10. 2008 | 14:22

queribus napsal(a):

Pane Křečku, jediné, co je na vašem textu pravdivé, je nadpis. Ve všem ostatním se projevuje opět nezměrná, permanentní, nenávistná, pokrytecká asociální demagogie, nepochopitelná u poslance strany, která má v názvu demokratická, a doslova skandální u osoby, která je (nemýlím-li se) místopředsedou ústavně-právního výboru parlamentu této země.
Ano, soudy by – za běžných okolností – skutečně neměly rozhodovat o nájemném. Tak jako u ostatních tržních statků (v případě bytů dokonce skoro dokonale konkurenčních), musí být výše úplaty za užívání cizí věcí záležitostí svobodné dohody smluvních stran. Ne tedy příkazů obsažených v (pro současnou dobu absurdních reliktech socialistického práva - OZ z r.1964) ani nařízení nesmyslných, opakovaně protiústavních vyhlášek MF, na kterých jste se svými stranickými soukmenovci aktivně participoval (čest ojedinělým výjimkám v těchto řadách) a úporně tak hájil nespravedlnosti způsobem, za který by se nemusel stydět žádný kovaný soudruh. (I když i soudruzi měli smysl pro míru nároků nájemce tím, že zavedli instrument prostorově nadměrného bytu, který přece jen mírnou sankci obsahoval). Že tuto zcela prostou zásadu skoro 20 let nechápe poslanec, advokát (snad i doktor práv), předseda SONu je prostě neomluvitelné, daleko více než to, že tento pseudointelektuál nerespektuje psaní měkkého „i” ve 3.pádě (mně/mi ve 2.větě).
04. 10. 2008 | 16:26

tata napsal(a):

Paní juliana

Vubec se nestavím do role odborníka,většinou spíše polemizuji svuj nazor.Mi dva sme neměli spolu co do činění takže se nezname moje vyjadřovací schopnosti nejsou na dobré urovni.Ja spíš vychazím z životních zkušeností a netajím se lev. nazorem.Plně chapu,že natom se asi nemužeme shodnout.TRochu každy mluvíme o něčem jiném.To co mluvíte muže bezezbytku platit ve fungující společnosti.Tady najednou ze dne na den se začali napravovat křivdy ale bohužel tím se zase někde vytvořili křivdy nevinym.Snahou napravit tyto křivdy a uvolnit jak řikate zedne na den tyto vztahy by stat nezvlad nasledné dopady.Ja osobně nevidím jinou možnost než co se udělalo samozřejmě zase se udělali křivdy nové.JAK STOHO VEN JA NEVÍM.Ale jak ste napsala Vy byste třeba postupovala citlivě.ALE PODLE mě by v začatcích stat nedokazal toto ustat.Ja bych to asi definoval že se napravovali chyby někoho jiného,stím že se lidem vratí jejich ukradený majetek stím že bohuželtam určitou dobu budou myt břemeno.Ale chapu že vy jako majitelka semnou nemužete souhlasit.Protože logicky řeknete proč to břemeno nesete vy.Jenže spachanou křivdu a zlo se bezezbytku nedá napravit.Taky to mohlo dopadnout,že křivdy se nedají napravit a udělame zatím tlustou čaru.nevím podle mě to jinak nešlo v zemi kde kde v roce 1989 nevim to přesně muj dojem je se pohyboval pruměrny plat mezi 3 až 4 tisíci napalit najem libovolně smluvný by to podle mě byla katastrofa.Ovšem křivda to je.Ale zato bohužel muže minulí režim,vše se napravit nedá.Vemte to zdruhé strany byli případy,někdo koupil dum oficialně bez znamosti byla to např bouračka opravil ho investoval do něj a ted ho musel vratit nevím jak mu kopenzovali investice ale co sem slyšel nic moc taky křivda jak to řešit.De to řešit bez křivdy podle mě né.
04. 10. 2008 | 21:42

Maxxík napsal(a):

Kontrolní otázka :
Chcete nájem přímo od Křečka ?
--------------------------------

Zde je aktuální Křečkovic nabídka zaplatitelných bytů k pronájmu :

2+kk/ 53 m2 Koněvova Žižkov cihla 11 800 Kč /měs.
1+1 /44m2 Petřínská-M. Strana cihla 12 000 Kč /měs.
2+kk/55m2 Tehovská Strašnice cihla 12 500 Kč/měs
3+1/100m2 Křemencova N. Město cihla 26 800 Kč/měs.

Tyto sociální útulky nabízí na Internetu (http://www.reka.cz)
jednatel RK Reka - jakýsi Karel Křeček.

Podotýkám, že shoda příjmení není náhodná.....
04. 10. 2008 | 21:53

queribus napsal(a):

Na první pohled dojemný příběh paní I.B. ze Smíchova ……
Jistě, nikdo této paní nezávidí velmi nízkou mzdu (výrazně pod hranicí mzdy minimální, takže zřejmě pracuje jen v částečném úvazku) ani to, že po sečtení všech příspěvků se dostane mírně nad 11 tisíc netto příjmu. V tomto smyslu jde skutečně o nízkopříjmovou osobu a jako taková si jisté soucítění zaslouží. Těžko si ale vysvětlím to, že opuštěním této země se dostane – jak uvádí – do situace zřetelně lepší: najde tam poklad, dostane lukrativnější pracovní nabídku, naskytne se solventní životní partner ? Nepředpokládám přitom, že „řešení“ bude spočívat v cikánském parazitování na britském či kanadském daňovém poplatníkovi.
Nijak nehájím majitele onoho domu, třeba to lidumil nebude. Elektřinu a plyn nicméně vypínají neplatícím nájemníkům dodavatelé těchto médií, nikoliv vlastnící budov (přinejmenším u plynu to ani technicky není možné). A že se chce syn nastěhovat do otcova činžáku, to snad, proboha, není zločin, ale zcela racionální záměr. Nebo si snad SON opravňuje schvalovat jednání majitelů domů ?! Pokud je vám oné paní líto, nic vám jakož ani SONu nebrání vytvořit fond v její prospěch. Potřebných pár desítek tisíc je směšně málo proti mnohamiliardovému neoprávněnému majetkovému prospěchu, kteří členové SONu „ušetřili“ na nájemném během 60 let jeho „regulace“. Když se řada českých občanů podílí na sponzorování chudých afrických děti, proč nemůžete Vy (poslanec, advokát a milionář) pomocí jedné osobě v údajné tísni ??
05. 10. 2008 | 00:18

Marko napsal(a):

To Juliana:
Nemusíte se omlouvat.Jsem rád,že jsme si své postoje vyjasnili.

A co se týče mé nemoci.Po počátečním šoku jsem konečně svobodný člověk.Nemusím dbát na své okolí,mohu svobodně říkat co si myslím,půtky politiků jsou mi ukradené a pomalu se dostávám nad věc.A jsem-li při rekapitulaci hrdý na své celoživotní dílo tak není co řešit.
Moje svoboda má jediné omezení.Její užití nesmí nikoho ranit a bolet.
Děkuji za přání.
05. 10. 2008 | 08:56

Baba Jaga napsal(a):

queribus. Ve smyslu vašeho posledního příspěvku jsem položila panu poslanci několik otázek, ale bez odezvy. Já si nevěřícně čtu jeho tvrzení o tom, že paní nemůže vydělávat více, protože by dostala nižší sociální dávky, ne, protože by byla třeba nemocná. Ta nebetyčná sprostota od politika! Když se nájemníci pokoušeli u podobné výpovědi argumentovat volnými byty v domě a rodinným domem, soudce řekl, že ho to nezajímá, že bytová potřeba majitele je dána vlastnictvím jakéhokoliv dalšího domu a byt si může vybrat. Čekáme na soud odvolací.
Marko. Svoboda a vaše teorie. To musím proto pořád říkat ano? Přeji hodně síly, já jsem věděla, že Juliana ulítla.Ale pokud začnete používat výrazy " vyžere" a pod. nemůžete se divit.

Maxxik. Pošlu to starostovi na Praze 5
05. 10. 2008 | 09:31

Baba Jaga napsal(a):

tata. Kolik let uplynulo od roku 1989? A váš příklad z "druhé strany".Takový případ u restituce domů nejspíš neexistuje, je to velmi málo pravděpodobné.Mimo to existuje skupina majitelů, kteří domy za velmi tristních podmínek drželi kontinuálně, to jen na okraj. Bez ohledu na to, jak kdo dům získal. Existuje dnes osmnáct rozsudků ÚS , že deregulace je nezákonná. Jak by se vám líbilo žít v takovém státě, jehož představitelé napříč všemi stranami na to kašlou?
05. 10. 2008 | 09:45

Marko napsal(a):

to Baba Jaga:
Děkuji za přání.Ale neulítla,prostě napsala svůj názor a nemohla vědět,že u nás mělo to slovo poněkud jiný význam.I můj výraz nebyl nejšťastnější.

A nemám rád,když se mi pořád říká ano.Nejsem neomylný a věcná a slušná diskuse udržuje mozek v kondici.

Zase odpoledne,musím si jít lehnout.
05. 10. 2008 | 11:04

tata napsal(a):

paní baba JAGA

Ten případ sem četl asi před 8 lety v novinach ,nevím čim mi oponujete ja přece řikam že to křivda je,která kdybyse řešila čím argumentujete by vyustila v daleko větší křivdy,jak to řešit spravedlivě nevím,vy všichni opomíjíte že se nedá napravit vše.Byl to takový problém že se dotoho nikomu nechtělo nebo spíš neznal řešení a bohužel nikdo v tom nepokročil aby vtom za 19 let udělal pořadek.
05. 10. 2008 | 14:08

juliana napsal(a):

to: tata (ad delší příspěvek výše - možná zase ulítnu)

Ale!! Těmi "odborníky" (já si ty uvozovky nemůžu odpustit) jsem myslela ty veřejné činitele, kteří se "bytovou politikou" zabývají - vůbec ne Vás a vůbec ne sebe. Stejně jako Vy, i já vycházím pouze z životních zkušeností. Vy vykazujete profesionalitu ve své práci, a to přece bohatě stačí.

Levicové názory pro mne nejsou nic nového, schytala jsem plnou dávku už v ranném mládí, a sice v západním Berlíně v dubnu 1968. (Za pár měsíců se pořádně divili, ale to už mi moje pravda byla víte na co.)

Samozřejmě, že mluvím o fungující společnosti - žádná nultá hodina, za které by všechno přestalo fungovat, se tady po listopadu 89 nekonala. Záhy jsme zvládli směnitelnost koruny i rozdělení republiky a kdovíco ještě.

Kdybych to měla řešit jenom sama za sebe (což je samozřejmě NEREÁLNÉ, ale připusťme to), tak v roce 1991 se v mém domě pohybovaly čisté nájmy od 37,- do 194,- Kč měsíčně (schválně jsem se na to podívala). Takže v té době bych to nájemníkům napálila (jsem citlivá) třeba od 60,- do 220,-Kč měsíčně na dobu 1 roku. Po roce bych uzavřela další smlouvu na 1 rok atd., a nájemné bych zvyšovala podle inflace. Časem vždycky poznáte, kdo je kdo - třeba podle mercedesu či zavedené praxe od zubní ordinace až po prosperující bordel, a především podle toho, kdo vám dělá větší či menší podrazy. Dále to ponechávám na Vaší úvaze....A kdybych se v roce 2008 přes internet setkala s Vámi, tak bych Vám třeba (?) udělala nabídku ubytování pro Vaši dceru, a finančně bych to nijak nešponovala, protože to pro perspektivní obchod ani vztahy není dobré.

!!! Svoboda, vážený pane, svoboda pro lidský konání je to zásadní. Levicový dirigismus bere chuť k práci i k životu a vede do pekel !!!
A potom se můžeme ptát, jak z toho.

Kdybych o tom měla rozhodovat z pozice mocných, tak bych se hodně radila jak to dělají ve světě, třeba ve Velké Británii nebo hned za humny v Německu (někde jsem četla, že byli s deregulací hotovi do r.1996, jestli se nepletu. Nepravdivé vývody Křečka neberu). Zapracovala bych na přípravě sociálních obecních bytů, o kterých píše Maxxik, a sociální sítě s tím související. Místo výstavby drahých bytů na prodej bych také nějaké za tímto účelem postavila, a taky bych si pohlídala, aby mi nájemníci načerno nekšeftovali s obecním majetkem (nezanedbatelné daňové úniky) = výměny cizích bytů bych hned na začátku zatrhla.

Se zahraničními partnery bych se snažila podnikat férově, abych si nezavařila na placení prohraných arbitráží. Ztrátu cca 500 miliard Kč (bankovní socialismus + pády našich bank v době, kdy se žádná celosvětová krize nekonala), taky asi nelze jen tak přejít mlčením. To jenom na okraj, jak říkal Špidla, že zdroje jsou, vlastně nejsou.
Holt nebyla politická vůle.
Potud můj subjektivní rozbor.

K Vašemu příkladu opravené stavby (bouračka) musím říct, že komunisti ten majetek neměli a)ukrást, b)nechat zchátrat, c)prodávat. Smůla, ti levičáci, furt se to na člověka lepí.

Víte, ono to asi nefunguje, snažit se v historii dělat "tlusté čáry". Interpretovat historii podle toho, kdo je zrovna u moci, zamlčovat a znásilňovat. A zapomínat. Ono to vždycky někde vyleze a znásilněný (a ukřivděný) jsme pak my sami.

Jinak Vás ujišťuji, že za stávající situace investice do bytového domu (aby to chudákům regulovaným nespadlo na hlavinku) jsou ZCELA NENÁVRATNÉ.

P.S. Hlavně aby stát dokázal ustát "následné dopady" v jiných oblastech, majitelé domů jsou okrajovou záležitostí.

P.P.S. - Napálit nájem libovolně smluvní neexistuje, buď se obě strany dohodnou nebo ne, podle libovůle nemůžete smlouvu nikomu vnutit.
POZOR: Pokud ovšem nejde o paskvil v podobě komunistických dekretů - změněny na "platné smlouvy", ze strany státu libovolně. Máte pravdu, je to katastrofa.

- Chtěla jsem si dát tu pauzu.
05. 10. 2008 | 15:22

juliana napsal(a):

to: Marko
Víte, já jsem si všimla toho slova "opiáty", ale učinila jsem překotný závěr, že si na vlastní pěst nějak vylepšujete drsnou realitu: abyste se odpoutal od zemské tíže, dostal se do jiné dimenze a svět byl barevnější, co já vím. Na nemoc jsem vůbec nepomyslela, jen jsem si řekla, jestli už Vám bylo aspoň sedmnáct. Ale ten pan Vlk + desetitisíce na dlažbě, korunováno Aláhem, to jsem neunesla. Hlavně, že se to vysvětlilo, taky jsem ráda.

Díky za Vaši perfektní reakci, není co dodat. Já vidím, že jste chlap jak má bejt, a slova útěchy by nás oba přivedla do rozpaků. Zdravím.
05. 10. 2008 | 16:25

tata napsal(a):

paní Juliana

Co nato říct,kdyby byli všichni jako Vy asi by nebylo co řešit,to že vždy všechno vyplave je jasné,bohužel dokavad se tady neprostřídaj generace ty koule na noze budou.

Já VÁS i chapu A asi se narodit do jineho třeba vašeho prostředí vy do mojeho tak si obratíme gardy.Bohužel to posuzujete,,podle toho co píšete,,z pohledu čisté duše.Jenže naše životy ovladaj dravci a jim je na hony vzdalen vaš přístup.Myslím že je dost znamích případu praveho opaku,ovšem chapu že Vaše namitka proč za to mate trpět vy je opravněná,

Trošku mě zamrzelo:Smůla, ti levičáci, furt se to na člověka lepí.:

Nevím ja celý život poctivě pracoval,naopak taková černá ovce že sem pracoval jak se má.Po revoluci sem se spíše pohyboval pracovně v zahraničí takže nemam potřebu se na někoho lepit a využívat.Jen to vidím z jineho pohledu,samozřejmě je to tím že mě osobně se žadná vyložená křivda nestala.Na montažích kde sem stravil nejvíce času se na politiku na urovni dělníku nehralo spíše naopak .

Já osobně Vaše nazory beru a podle toho co ste psala znat vas osobně tak si VÁS budu Vážit.DOKONCE si myslím že by moc spornych bodu mezi námi nebylo.

DĚKUJI Vám za promě přinosnou diskuzi a přeji lepší časy.
05. 10. 2008 | 17:48

juliana napsal(a):

to: tata - nemůžu nereagovat, protože zase nedorozumění:

1) věta: Smůla, ti levičáci...
ABSOLUTNĚ NEBYLO MÍNĚNO OSOBNĚ!!!
Bylo míněno na německé revolucionáře z roku 68 (ale na ty jsem se lepila spíš já), míněno na Křečka, Šloufa + všechny ty, co vyhrajou příští volby. Sarkasmus, týkající se mého života.

2) 4.odstavec shora - vytečkováno a ponecháno k úvaze: vrátila jsem se do roku 1991 a mám za to, že takto bych postupovala, bez počátečních dramatických zvratů. Cca do roku 2000 by se ty poměry bývaly upravily. Vždycky je a bude co řešit.

Též vřelé díky, mějte se fajn
05. 10. 2008 | 21:48

Maxxík napsal(a):

Přispivatel Křeček sice objevil Ameriku, ale k tomu "a" to pověstné "b" již neřekl.
Soudy by jistě nájemné (tedy v normáním slušném státě) určovat neměly.
Neměl by je ovšem zurčovat ani soudruh Křečk a banda jemu podobných regulovaných nájemních příživníků halící se (za poslanecký plat) do hávu rádoby lidumilných politiků.
Cenu užívání soukromého majetku by měli určovat jen a pouze dva.
Tedy majitel tohoto statku a straně jedné a zájemce o jeho užívání na straně druhé. A oba (zdůrazňuji OBA) mohou na tom druhém požadovat cokoliv. Pokud na to ovšem druhá strana přistoupí.
Jinak se ti dva musí rozejít. Majitel zůstane dále křečkovat (jak skvělý výraz !!) na svém majetku a onen zájemnce holt musí zvednout hýžď a pokusit se domluvit s konkurentem toho předchozího pronajímatele o dům dále.
JE NA TOM, soudruhu Křečku, NĚCO NEJANÉHO ??
05. 10. 2008 | 23:54

Dave napsal(a):

Ovšem mě nejvíce dojalo to moralistické pozastavení nad tím že majitel, ten hnusák, chtěl aby jeho vlastní byt mohl používat jeho vlastní syn. No fuj, vždyď jsou to třídní nepřátelé! Do Ruzyně s nimi soudruzi, pardon... přátelé.
16. 10. 2008 | 13:38

Libor napsal(a):

Vypadá to tady,že většina ohlasů je od vlasníků domů nebo bytů.Bydlím v domě vlastněném dvěma pány,kteří ho koupili za 4 miliony.Nyní nam chtějí prodat byty za 15 milionů.Jediné,co bylo na domě opraveno je jedno boční zateplení,jinak je v domě vše v původním stavu z roku 1980.Bydlím ve městě se 17 000 obyvateli,kde jsou jedny z nejnižších příjmů v ČR.Vroce 2008 jsem platil nájemné 3000 Kč a dalších 6000 Kč za energie a služby,což odpovídá manželčinu platu.A nyní tedy majitelé přišli s návrhem na odkoupení bytu,měli dokonce spočítané splátky případné hypotéky(5500Kč) a v září nám poslali navýšení nájemného na rok 2009 (jak překvapivé) ve výši 5500 Kč.
S čistým svědomím mohu prohlásit,že plno majitelů domů jsou nehorázní zloději,kterým čím dál více nahrávají naše zákony a že plno lidí skončí na ulici.Nikdy jsem nevolil komunisty,ale asi o tom začnu uvažovat a pokud to takhle půjde dál,určitě nebudu sám.
Pravda a láska zvítězí?!Jenom najvní vůl mohl vyřknout tuto větu.Podle mně je morálka mnohem horší než za komoušů...
26. 10. 2008 | 13:01

Nenasytný majitel napsal(a):

To: Libor
Proč jste dům nekoupili vy - nájemníci?
Když nám (nájemníkům) město nabídlo dům k odkoupení, nikdo z nájemníků neměl zájem, nikdo se nechtěl postarat o svoje bydlení a proč taky, měli regulovaný nájem a žádné starosti. Byl jsem z 12ti lidí jediný a tak jsem dům koupil sám. Zadlužil jsem se,opravil střechu a čeká mě ještě rekonstrukce vodovodu, kanalizace a izolace, o nějakém zisku si můžu dlouho nechat zdát, nejvyšší nájemné je 2665,- Kč za 2+1(město s 300 000 obyv.). Když v souladu se zákonem zvýším nájem, mým nájemcům se to nelíbí, občas někdo nezaplatí a nic s tím nenadělám. Když se jim ale pokazí třeba kotel, chtějí po mě nový a odvolávají se na zákon. Jistě Vás napadne otázka proč jsem to vlastně dělal? Proto, abych nedopadl jako Vy.
03. 11. 2008 | 00:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy