Dočkají se bývalí příslušníci StB spravedlnosti?

06. 03. 2012 | 14:41
Přečteno 6738 krát
V červnu 1989 zbili tehdejší příslušníci pražské Státní bezpečnosti (StB) Petra Placáka, jednoho z nejaktivnějších oponentů komunistického režimu v jeho posledních letech. Letos na začátku ledna pak začal Obvodní soud pro Prahu 7 projednávat případ skupiny Antonína Prchala, takzvaného bicího komanda. Vyšetřování sice bylo zahájeno už na konci roku 1989, ale před soud se tito příslušníci StB dostali až díky Placákovu opakovanému trestnímu oznámení.
V červnu 1989 příslušníci StB Antonín Prchal, Ladislav Irovský, Petr Vrbický a René Špringer, který mezitím zemřel, naložili Placáka, jednoho z organizátorů protestních demonstrací za zachování Stromovky, do auta a odvezli za Prahu do křivoklátských lesů. Tam ho fyzicky napadli, uráželi a nechali na lesní cestě desítky kilometrů od domova. Nebyl to jediný případ fyzického násilí, jehož se Prchalova skupina před listopadem 1989 dopustila.Příslušníci StB tvrdí, že ve Stromovce vůbec nebyli. Několik svědků však uvádí, že je viděli, jak Placáka nakládají do auta. Existují i další důkazy, například situační zpráva, v níž se píše o Placákově zatčení. A také zpráva inspekce ministerstva vnitra před listopadem 1989, kdy Placák podal na tyto příslušníky StB trestní oznámení, a v níž je celá událost popsaná a přiloženo i lékařské svědectví. Není to tedy tvrzení proti tvrzení.
Na základě Placákova podání se v roce 2007 začal případem zabývat Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Za tři roky vyslechl řadu svědků a shromáždil informace a svědectví k mnoha násilným činům této skupiny. Podivné je, že ÚDV obvinil jen tři příslušníky StB a pouze v jednom případě.
Během lednového soudního líčení vyšlo najevo, že příslušníci StB nejsou schopní žádné sebereflexe, natož doznání viny či omluvy. Naopak tvrdili, že Placáka neznají. Prchal dokonce sdělil soudu, že v době, kdy měl být Placák zbit, byl na návštěvě u svých ruských přátel. Soud odročil jednání na 1. března, kdy byla vyslechnuta další svědkyně obhajoby, dle níž Prchal v době spáchání násilného činu nebyl v Československu. Soud odročil líčení na 19. března, kdy by měl vynést rozsudek.


Vyšetřování nejen této skupiny násilníků, ale i dalších příslušníků StB za mnoho násilných činů začalo už v listopadu 1989. Vojenská prokuratura například ve zprávě pro parlamentní vyšetřovací komisi k událostem 17. listopadu 1989 necelý rok od něj informovala poslance, že vyšetřuje tři případy celkem jedenácti příslušníků StB včetně jejího náčelníka Aloise Lorence. Z materiálů Komise 17. listopadu vyplývá, že na Prchalovo komando byla obžaloba podaná 12. září 1990.
Prchal je dnes jediným obžalovaným za fyzické napadení demonstrantů na Národní třídě během policejního zásahu 17. listopadu 1989 (dle prokuratury se tento jeho čin podařilo dokázat). Opakovaně bil občany obuškem do různých částí těla. On a jeho tři společníci byli také obviněni a již v září 1990 obžalováni z toho, že v Karlově ulici v Praze v létě 1989 mne napadli pěstmi a zkopali, což mnoho svědků potvrdilo, protože jsem na Karlově mostě pořádal diskusní klub.
V těchto případech prokuratura do podzimu 1990 vyslechla 53 svědků, provedla 18 rekognicí a čtyři konfrontace. Spis měl 432 stran. Do rozpadu Československé republiky v roce 1993 se však soud s Prchalovou skupinou nekonal. V roce 1991 vyšetřování po zrušené vojenské prokuratuře převzal nově zřízený Útvar federálního ministerstva vnitra pro dokumentaci a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti, z nějž se 1. ledna 1995 stal dnešní ÚDV.
Ten je od 1. ledna 2002 součástí služby kriminální policie a vyšetřování dle zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, a proto mají jeho pracovníci i právní zodpovědnost za maření vyšetřování špatnou prací. Možná by tedy bylo dobré zvážit, zda nepodat na vyšetřovatele Prchalova komanda trestní oznámení, protože svou liknavosti bránili řádnému vyšetření případu.


Historie vyšetřování Prachalova bicího komanda
Po několika pokusech Petra Placáka do roku 1995 zahájil ÚDV nové vyšetřování Prchalova komanda v roce 2007 – téměř 20 let od spáchání násilných činů. ÚDV však nepoužil již shromážděné důkazy a výpovědi, ale začal si znovu zvát postižené a svědky k výslechům. Upozornil jsem sice vrchní komisařku Šárku Prouzovou na již provedené výslechy, rekognice a posudky a podal přímo do protokolu při svém výslechu podnět k prošetření 21 případů násilného jednání příslušníků StB nebo jiných policistů zahájenému v devadesátých letech, ale dostal jsem na něj odpověď až na základě mnoha urgencí čtrnáct měsíců od podání.
V odpovědi o dvou větách mi vrchní komisařka Hana Tomanová sdělovala, že „uvedená čísla jednací byla prostudována se zjištěním, že se jedná z části o případy již meritorně rozhodnuté po roce 1989 orgány činnými v trestním řízení, další jsou v držení Obvodního soudu pro Prahu 3“. Když na začátku tohoto roku bylo nařízeno hlavní líčení ve věci příslušníků StB bicího komanda Antonína Prchala, vyšlo najevo, že statní zástupce zjevně na základě špatné práce ÚDV – instituce, která by se měla činnosti represivních složek před rokem 1989 zabývat –, zažaloval jen tři příslušníky StB.
Co ÚDV udělal s výpověďmi lidí, kteří se v letech 2007 až 2010 na výzvu dostavili a vypovídali o dalších případech násilí této Prchalovy skupiny, je záhadou. A také to, jak mohl Antonín Prchal navzdory platnému lustračnímu zákonu podnikat v ostraze majetku a osob.


Několik případů, za něž nebyl nikdo odsouzen
Dne 21. srpna 1988 major Šípek napadl a zbil signatáře Charty 77 inženýra Vladimíra Hajného tak, že musel vyhledat lékařské ošetření.
Téhož dne byl večer přepaden člen Nezávislého mírového sdružení Jan Chudomel. Příslušníci StB pod vedením Reného Špringera mu stříkli do očí slzný plyn, srazili ho na zem, kopali do něho, naložili do zavazadlového prostoru automobilu a odvezli do věznice v Ruzyni a odtud po dvou dnech do psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Dne 17. ledna 1989 byl ze svého pracoviště v Národní galerii předveden do úřadovny StB v Bartolomějské ulici sedmnáctiletý David Kabzan, aktivista nezávislých iniciativ. Když u výslechu nevypovídal podle přání vyšetřovatelů, začal ho příslušník StB Beran (přezdívaný podle šikmých očí „Číňan“) bít obuškem do zad, zátylku a rukou, až se Kabzan zhroutil.
Dne 21. června 1989 příslušníci StB pod vedením Antonína Prchala a Reného Špringera unesli z Královské obory v Praze 4 mluvčího Českých dětí Petra Placáka. Odvezli ho do křivoklátských lesů a tam na opuštěné lesní cestě zbili.
Dne 30. srpna 1989 napadli a zbili příslušníci StB Prchal a Karel v pražské Karlově ulici mluvčího Mírového klubu Johna Lennona Stanislava Pence. Předtím mu na Karlově mostě vyhrožovali, že ho z něj shodí.
Dne 29. září 1989 přepadli příslušníci StB pod Prchalovým vedením u Negrelliho viaduktu členku Českých dětí a signatářku Charty 77 Janu Miklušákovou. Vtáhli ji do auta a vyvezli za město, kde jí vyhrožovali násilím, provedli jí nezákonnou osobní prohlídku a poté ve tmě vysadili v polích.
Dne 5. října 1989 příslušníci StB na třídě Politických vězňů surově zmlátili Václava Svobodu. Utrpěl otřes mozku a bylo mu vyraženo několik zubů. A poté ho „varovali“, že bude-li ještě jednou spatřen na nějaké akci nezávislých iniciativ, zabijí ho.
Dne 15. listopadu 1989 příslušník StB Prachal napadl a zbil během ekologické demonstrace na Starém Městě signatáře Charty 77 Kamila Černého.
Příležitost mlátit bezbranné lidi si pražští příslušníci StB nenechali ujít ani 17. listopadu 1989 – na videozáznamech jsou vidět v „akci“ Šípek, Prchal, Beran, Karel, Havlíček.

Psáno pro Českou pozici: http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/dockaji-se-byvali-prislusnici-stb-spravedlnosti

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

mně už jsou po 22 letech od sametového převratu tyto věci úplně u...

Nezaráží mně ani to, že nikdo nevyšetřoval agenta Zifčáka alias
Šmída, který předstíral smrt 17.11.1989.

Namísto minulých vítězných válek, které již před desítkaa let obrostl mech mě zajímají současné problémy s mafiema, lichvou, podovody, které jsou zaměňovány za pravdu, lásku, demokracii, svobodu a pod..
06. 03. 2012 | 14:47

Miky napsal(a):

Ti jenž jsou u koryt tam seděli i před r.89....a nebo ,jsou to často i potomci
nomenklaturních -bolševických vyžírků,Topolové,Nečasové,...a mnoho dalších).
V tomto státním hnoji není kam uskočit.
KDO MŮŽETE .....JDĚTE ŽÍT DO CIZINY !
Tady zdechl pes-zde se mají slušně jen svině !
06. 03. 2012 | 15:05

Kvakin napsal(a):

Pane Penci, Šípek seděl a Placák o něm napsal knížku.
06. 03. 2012 | 15:06

Máš hrb ? Nemáš ? Tumáš napsal(a):

Je to hnus a mnozí na ten komunismus vzpomínají div ne s dojetím
06. 03. 2012 | 15:09

Béda napsal(a):

Dovětek:

tak p¨roč ty STBáky neodsoudili již v devadesátých letech? To je chcete soudit po 22 anebo 30-ti letech?

PS: žeby další ze zakázkových antikomo PR článků? Lubas, Holomek, Münchhausen a teď Penc?

Co se to chystá za oponou, že Stejskal začal vyvolávat ze záhrobí duchy?
06. 03. 2012 | 15:14

Naštvaný napsal(a):

Příslušníci STB udělali to, ono, tamto, a to a zase to... A tak bychom mohli do nekonečna vypočítávat zběsilou hrůzu, které se dopouštěli na obyčejných lidech.
Dotaz: A Václav Havel jako prezident o tom nevěděl? Proč o tom napadení s nim nehovořili? To by přece jen ze své úřední moci nemohl nechat bez povšímnutí.
06. 03. 2012 | 15:15

Kryštof napsal(a):

Re - autor blogu

Pane Penci , vy trpíte horečnatým onemocněním / v tom lepším případě / anebo ztrátou smyslů / pravděpodobněji / jinak si nelze text vašeho blogu vysvětlit .
V této trapné zemi , kde si komunisti z frakce "progresivních" soudruhů na ÚV KSČ právě za režie řídícího aparátu StB sami museli zorganisovat převrat proti sobě / čecháčkové toho nebyli schopni - o to víc se ovšem vyžívají v masochismu tvrzení kterak hrdinně svrhli komouše cinkáním paklíčů / je váš blog nutně komický .
06. 03. 2012 | 15:24

prak napsal(a):

Béda- volby začínají pomalounku klepat na dveře. Spojená pravice včetně pravdoláskařů, tunelářů a převlékačů kabátů (Štětina a spol.)připravují nové Kubiceho zaručené zprávy. O podlou zábavu budeme mít postaráno.
06. 03. 2012 | 15:42

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Ten estébák Prchal má kořeny v Jihlavě. Jeho příbuzný vykonával funkci předsedy MěNV a za jeho éry byl na náměstí zbořen blok domů zvaný Krecl a míst něj nám soudruzi postavili nechvalně známý Prior.
Za mlada byl tento soudruh členem revolučních gard a podle vzpomínek pamětníků měl na svědomí mnoho hříchů. Snad se dočkal vyšší spravedlnosti, ta polistopadová dosud kulhá a belhá se (spíše bulhá)někam na balkán.
06. 03. 2012 | 15:58

Milan napsal(a):

Prak ,cítím to taky tak
06. 03. 2012 | 15:59

Houda napsal(a):

Už jsem taky dostal po hubě, už ani nevím od koho ale bylo to taky před 40 lety, tak to neřeším.

Stb zrovna nemusím, ale opravdu je divné co se nám to tu najednou vyrojilo za kauzy. To bude zdražení a zvýšení daní, nebo má někdo informace že komanči vyhrají vplby, nebo o co v té propagandě jde??? Nějak se to najednou přemnožilo. Netušíte někdo???
06. 03. 2012 | 16:00

Rudi Koutek napsal(a):

Beda
"tak p¨roč ty STBáky neodsoudili již v devadesátých letech? To je chcete soudit po 22 anebo 30-ti letech?"

Predstavte si, ze ti hrozni demokrati se pokousi jeste dohnat nacisty k zoodpovednosti. Ta hruza, po tolika letech jim nikdo neda pokoj. Vzdyt delali chudaci jenom svoji praci. Mame 66 let po valce a porad se honi nacisti. To je chcou opravdu soudit po 66 letech? Stare lidi uz nad hrobem, fuj demokrati stydte se, jeste ted je chcete zavirat, proc je neodsoudili hned po valce.
Neprijdete si Bedo trochu trapne.
06. 03. 2012 | 16:24

Al Jouda napsal(a):

To autor :
Ptáte se, proč dovolili navzdory lustračnímu zákonu tomu estébákovi podnikat v oboru ostraha majetku a osob. Na to je jednoduchá odpověď : Z něčeho žít musel neboť by jinak vraždil a loupil:)))))
06. 03. 2012 | 16:33

Houda napsal(a):

Rudý koutek- nezastávám se STb ani náhodou, ale honit Mengeleho je snad o něčem jiném než neprokázaných pár facek před 30 lety. Přestaňte blbnout. Běžte se podívat do každé hospody kolik tam za víkend padne facek
06. 03. 2012 | 16:37

Medikolog napsal(a):

Důkazní problémy jsou zřejmé.

Někdo příjde s rozbizou hubou, tvrdí, že jste mu ji rozbili vy, vy to popřete; ruce (klouby) máte neobité... Potvrzení lékaře dokazuje pouze to, že někdo dostal na budku a byla mu zjištěna ta či ona zranění. Ne již to, kdo konkrétně ho zbil.

Tam nastává stav tvrzení proti tvrzení. Ruku na srdce, kdo si vzpomenete, co přesně jste dělali například 14. dubna 1990 ve 14.35 hod.? Já nevím ani co to bylo za den.. ve všední den jsem zřejmě byl v práci.. ale co když to nebyl všední den? Co když jsem měl zrovna noční místo denní? Co když to byl weekend?

Svědci, Hmm může si po těch letech někdo doopravdy pamatovat takovou blbost jako zda byl někdo jiný s ním v práci jako každý den, nebo zda byl u doktora či u zubaře když se nic nestalo (zemětřesení tsunami výbuch svatba ...)? Když se na pracovišti nikdo neserval?
06. 03. 2012 | 16:38

Sylva Šauerová napsal(a):

Béda, 15:14 :
PROČ, pane Bédo ?
1) Protože dřív to nechtěl nikdo soudit. I dnešní spor se táhne již pátým rokem (podání bylo učiněno v r. 2007) a šlo již o 3., slovy t ř e t í trestní oznámení ve věci. První oznámení na příslušníky StB podal Placák bezprostředně po napadení (t.j. v červnu 1989), druhé pak krátce po revoluci.
2) Protože když tři dospělí chlapi (čtvrtý se díval) zavlečou do lesů a zmlátí (kopance do hlavy, ledvin, etc.) kluka, který se nemůže nijak bránit, protože oni jsou veřejní činitelé, představitelé státu, a navíc by je nepřepral, ani kdyby se bránil, a nakonec ho zbitého, bez peněz a bez dokladů, o které ho obrali, nechají zraněného 30 km od Prahy, jde o trestný čin, resp. státního teror. Tento TČ není promlčen.

A když se po víc než dvaceti letech za tuhle hanebnost dostanou před soud, tak oni, páni estébáci, přece nic, oni muzikanti. Ve veřejném prostoru se teď objevují lidé, podobní Vám, pane Bédo, kteří proti režimu tenkrát nehnuli prstíkem a dnes křičí, co že se to těm chudákům, rozuměj bývalým estébákům, má po 22 letech dít ? Dnes je to "PR článek" a "Stejskal začal vyvolávat ze záhrobí duchy?" FUJ, pane Bédo. Máte všech pět pohromadě ? A nějaké právní vědomí a smysl pro spravedlnost ? Myslíte, že tehdejší právní řád takovéto chování příslušníků StB umožňoval ?

Mimochodem, tohle vůbec není první případ. Například v roce 2006 soudy poslaly na několik let do vězení bývalé estébáky Zbyňka Dudka a Jiřího Šimáka za týrání disidentů ze začátku 80. let. Například Zinu Freundovou, která patřila k Chartě 77, napadli podle obžaloby přímo v jejím bytě, kde ji kopali a tloukli hlavou o zeď. Definitivní verdikt však kvůli různým průtahům a odvoláním padl až po více než deseti letech od zahájení stíhání. Jde to pomalu, ale jde to. Navzdory "chytrým", kteří se náramně diví "vyvolávání duchů".

P.S.: Pardon, pane Bédo, tohle mě vážně dožralo. Vůbec se nedivím, že s takto "uvědomělými" občany jsme to kdysi dotáhli tak daleko a i dnes jsme tam, kde jsme. Neměl by se pánům Prchalovi, Irovskému a Vrbickému ten Placák nakonec omluvit ?
06. 03. 2012 | 16:46

S.Š. napsal(a):

Medikolog :
Důkazní problémy jsou zřejmé ? Ale vůbec to není tak zlé. Existují svědci, kteří viděli, jak estébáci nakládají Placáka do auta. Existuje a u soudu vypovídal lékař, který poskytoval zraněnému ošetření a již tehdy vydaná lékařská zpráva. A nakonec, ihned po incidentu bylo podáno trestní oznámení, které bylo zaevidováno a od něhož existuje kopie. Soud se bude navíc opírat i o záznamy státu, totiž o seznamy disidentů, které měla StB vytipované pro cílené represe, nebo o písemnosti dokládající zájem bezpečnostních složek o skupinu kolem Placáka.
06. 03. 2012 | 16:59

Rudi Koutek napsal(a):

Houda napsal(a):
"Rudý koutek- nezastávám se STb ani náhodou, ale honit Mengeleho je snad o něčem jiném než neprokázaných pár facek před 30 lety. Přestaňte blbnout. Běžte se podívat do každé hospody kolik tam za víkend padne facek"

1.Zadny Rudy(fujtajbl radeji mrtvy, nez rudy), ale Rudi
2.Nehonil se pouze Mengele, ale i "obycejni pesaci"
3.Nejedna se jenom o par neprokazanych facek pred 30 lety, prectete si znovu clanek anebo si zjistete co ti "hodni" chlapci z STB provadeli
4.Neblbnu
5.Do hospod nechodim
6.Snad nechcete prirovnavat par facek v hospode s tim co bylo v clanku uvedeno?
06. 03. 2012 | 17:00

Pistala napsal(a):

Bože, to antikomunisti opravdu nenajdou větší zločiny komunistů, než to že někdo dostal před 25-30 lety po hubě, že pánbůh kýval rukou sochy při číhoštském zázraku, a že opilý a duševně evidentně nenormální Jan Masaryk vypadl z okna??? Nebo jak se ti brněnští bývalí studenti soudí s bývalým pedagogem už 22 let jestli byl stará struktura nebo ne . Vždy je to trapné.
STB nikdo neobhajuje ale tímto se spíš zesměšňujeme než že by to v lidech vzbudilo dodatečně nějaký odpor ke komunistům. Škodíme sami sobě
06. 03. 2012 | 17:04

Béda napsal(a):

SŠ,

po listopadovém převratu určovali vývoj především, pánové Klaus, Havel a dále:
Pořadí ministr spravedlnosti - strana funkční období od - do
1. Václav Hrabal ČSS 8. ledna – 29. září 1969
2. Jan Němec KSČ 29. září 1969 – 18. června 1981
3. Antonín Kašpar KSČ 18. června 1981 – 5. prosince 1989
4. Dagmar Burešová OF 5. prosince 1989 – 29. června 1990
5. Leon Richter OF 29. června 1990 – 24. ledna 1992
6. Jiří Novák ODS 24. ledna 1992 – 2. července 1992

V rámci samostatné republiky

Pořadí Ministr Vláda Datum Pověřen výkonem funkce
jmenování demise od do
1. Jiří Novák za ODS vláda Václava Klause I 2. července 1992 4. července 1996
2. Jan Kalvoda za ODA vláda Václava Klause II 4. července 1996 7. ledna 1997
3. Vlasta Parkanová za ODA 7. ledna 1997 30. listopadu 1997 2. ledna 1998
vláda Josefa Tošovského 2. ledna 1998 17. července 1998 22. července 1998
Pavel Rychetský vláda Miloše Zemana – 22. července 1998 31. července 1998
4. Otakar Motejl za ČSSD 1. srpna 1998 16. října 2000
Pavel Rychetský – 17. října 2000 2. února 2001
5. Jaroslav Bureš za ČSSD 2. února 2001 12. července 2002 15. července 2002
6. Pavel Rychetský za ČSSD Vláda Vladimíra Špidly 15. července 2002 5. srpna 2003
Vladimír Špidla – 6. srpna 2003 16. září 2003
7. Karel Čermák za ČSSD 16. září 2003 30. června 2004
Vladimír Špidla – 30. června 2004 4. srpna 2004
8. Pavel Němec za US-DEU vláda Stanislava Grosse 4. srpna 2004 14. dubna 2005 25. dubna 2005
vláda Jiřího Paroubka 25. dubna 2005 16. srpna 2006 4. září 2006
9. Jiří Pospíšil za ODS vláda Mirka Topolánka I 4. září 2006 11. října 2006 9. ledna 2007
vláda Mirka Topolánka II 9. ledna 2007 8. května 2009
10. Daniela Kovářová nestraník, navržena ODS Vláda Jana Fischera 8. května 2009 13. července 2010
11. Jiří Pospíšil za ODS Vláda Petra Nečase 13. července 2010 -

ministři vnitra

1.Antonín Hrazdíra OF 5. prosince 1989 – 29. června 1990
2. Tomáš Hradílek OF 29. června – 14. listopadu 1990
3. Tomáš Sokol OF 14. listopadu 1990 – 2. července 1992
4. Jan Ruml ODS 2. července 1992 – 31. prosince 1992

Ministři vnitra samostatné České republiky Pořadí ministr fotografie strana funkční období od – do vláda
1. Jan Ruml ODS 1. ledna 1993 – 7. listopadu 1997 První vláda Václava Klause
Druhá vláda Václava Klause
2. Jindřich Vodička ODS 8. listopadu 1997 – 2. ledna 1998 Druhá vláda Václava Klause
3. Cyril Svoboda KDU-ČSL 2. ledna 1998 – 22. července 1998 Vláda Josefa Tošovského
4. Václav Grulich ČSSD 22. července 1998 – 4. dubna 2000 Vláda Miloše Zemana
5. Stanislav Gross ČSSD 5. dubna 2000 – 4. srpna 2004 Vláda Miloše Zemana
Vláda Vladimíra Špidly
6. František Bublan ČSSD 4. srpna 2004 – 4. září 2006 Vláda Stanislava Grosse
Vláda Jiřího Paroubka
7. Ivan Langer ODS 4. září 2006 – 8. května 2009 První vláda Mirka Topolánka
Druhá vláda Mirka Topolánka
8. Martin Pecina nestraník, navržen ČSSD 8. května 2009 – 13. července 2010 Vláda Jana Fischera
9. Radek John Věci veřejné od 13. července 2010 – 21. dubna 2011 Vláda Petra Nečase
10. Jan Kubice nestraník od 21. dubna 2011 Vláda Petra Nečase

Tak kde je problém?

(a to zde máme ještě účelové instituce ÚD zločinů komunismu a ÚSTR)
06. 03. 2012 | 17:07

RR napsal(a):

Trochu se podivuji, kolik lidi se asi prizivuje na podobnych uvahach.
Pritom lidi na svych mistech byli vzdy - sadiste typu bestie koncentraku ve II. sv.v. Ivan Hrozny, vyznamenany bandita Masin, vyse v autorove textu zmineni bijci, agent provokater StB Zifcak, bombometcik agent BIS Hucin, exponenti agentury soucasneho exekutorskeho byznysu, ja-nic-ja-muzikant odklaneci v politice atd, atd...

V roce 2012 zrejme jsou neomezene zdroje zivit armadu prezilych darmoslapu - kam se ani nepodivame.
Do duchodu pujdou vrstevnici Pence asi za 10 let, deset let vysluh v radu desetitisicu, v dobe nezamestnanosti a vzrustajici bidy (vejce za pet korun, kdyz jich koupim dvacet, kdovi odkud),
vykladejte neco jeste. Ochrana civilistu po svete odkryla VIZI, jake to vlastne je..
(Pokud to setri Inspekce Pravdy a Lasky, vystupy k dispozici nejdrive za padesat+ let :)
06. 03. 2012 | 17:16

Kryštof napsal(a):

Soudruhu , bratře , demokrate ....
Česká realita od r.1918 .
"Co bysme si todle ,dyť jsme přece všichni Češi, nééé..?!
Soudruhu , bratře , demokrate ....
Soudruhu demokrate ....
Soudruhu !!!
Členskou legitimaci s sebou ! Účast v nadšení povinná !
06. 03. 2012 | 17:25

Pistala napsal(a):

Rudý koutku- mně se ten nick líbí takhle., jste totiž tak trochu agitátorský typ.
.
Němci když se vypořádali s Hitlerovým režimem, tak tom udělali tak, že odsoudili pohlaváry režímu, prokazatelné zločince jako Mengele, ale dál neblbli a hlavně si neříkali že před rokem 45 nic nebylo. Takže když například studujete vojenskou školu, chcete se naučit velet tankové boje, tak vám bez uzardění řeknou studujte generála Rommela, lepší na světě není. A tak to funguje ve všech normálních zemích

My jsme z vrchnosti odsoudili jen Štěpána, protože byl mladý, a schopný, jinak byl za komančů v podstatě bezvýznamný. Ani jsme nevyšetřili jak se disidenti dostali k mrtvému Zifčákovi, zato jsme dlouhé roky řešili kdo ze zpěváků a herců něco donesl STB, a dodnes žijeme v představě že když někdo dělal primáře a léčil rakovinu za komunistů, řídil fabriku celosvětového významu, zpíval komunistům jako Gott nebo Vondráčková, tak je nomenklaturní svi::: a může být rád že byl samet a nevěšelo se na kandelábry. O policistech, soudcích, vojácích z povolání ani nemluvím. A naopak hrdinové jsou feťáci, kriminálníci, lidi co byli v socíku au dlaždičů nebo v kotelně, v hudbě uznáváme jen Magora Jirouse a Plastic People, DG 307, Jima Čerta a možná Hutku.
Když všude ve světě řeknete že černý kašel a tubera byly vymýcen už před 30 lety a najednou se objevil, začnou řešit kde byla chyba. Když to řeknete u nás, ušlapou vás že jste STBácký provokatér a že za komunistů tu byly dráty, tak ať drží hubu.
A to při vší úctě - za hitlera 6 milionů spálených židů, mnoho desítek milionů mrtvých, rozbombardovaná celá Evropa, U nás za komunistů zadrátované hranice, kde snad zastřelili několik co přes ně utíkali/ ale proč utíkali už raději neříkáme /, hlavní zločin že se muselo pracovat, asi pár trestů smrti ale kolik z nich bylo politických těžko obhajovat, a rozbité huby jako v našem případě. Neomlouvám ani náhodou STB, ale musíte uznat že nějaký rozdíl tu je . A bude to tím, že jsme měli 2,2 miliony členů KSČ plus rodinní příslušníci, a po čecháčkovském zvyku 25. listopadu 89 už tu byl Jakeš, Husák a 10 milionů disidentů, kterým režim ublížil a musí se to vyšetřit. To je to co mně se nelíbí
06. 03. 2012 | 17:27

Kryštof napsal(a):

Re - Béda

Z Vašeho výše uvedeného , účelově zmateného přehledu , jste zcela vypustil JUDr Richarda Sachera / ČSL / , agenta StB i VKR , jakožto I. ministra vnitra po "Listopadu ´89" .
Právě za něj došlo k hromadné "záhadné" skartaci dokumentů donašečů StB / disent byl jimi prolezlý / , dokumentů estebáků i "disidentů" .
Za vnitro coby ministr vám tam rovněž chybí Ján Langoš - Havlův mazel , profesí statistik a v klíčovém oboru , tedy resortu vnitra diletantský a naivní kašpar .
06. 03. 2012 | 17:44

S.Š. napsal(a):

Béda :
Hezký přehled. No a, pane Bédo ? Co jste chtěl říct ? A jakou to má souvislost s Vaším předchozím psaním, resp. mou odpovědí na něj ?
:-)
06. 03. 2012 | 17:45

berkowitz napsal(a):

Po "hadráku" tolik povyku? Policajti bijí i dnes lidi.
Jen se mi zdá, že toho Pravdolásku bili málo!
06. 03. 2012 | 17:51

Béda napsal(a):

SŠ, Kuchtík,

SŠ,

vtip je v tom, že po naprostou většinu doby kormidlovali loď antikomunisté. Přesto nebyli schopni potrestat bijce z STB.

A teď, když jde loď ke dnu, tak si najednou vzpomněli?

Kuchtík:
je to převzato i s chlupy z Wiki. Možná jsem to špatně přetáhl.
Samozřejmě mistři skartace - Sachr, Ruml, Langoš nesou na tom svůj díl viny.
06. 03. 2012 | 17:53

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Píšťala
"U nás za komunistů zadrátované hranice, kde snad zastřelili několik, co přes ně utíkali(ale proč utíkali už raději neříkáme). asi pár trestů smrti, ale kolik z nich bylo politických, těžko obhajovat".
S těmiti argumenty se nedivte, že vás slušný pamětník nemůže brát vážně.
06. 03. 2012 | 17:57

Kryštof napsal(a):

Re - Pistala
O tom komunistickém socialismu máte co do rozsahu jeho perfidity infantilní představy .
Troufám si tvrdit , že nebýt vždy snaživě podělaných "aktivních" čecháčků , tak by zde ani nacisté za Protektorátu ani komunisté po něm neměli tak pohodlné vládnutí .
Čecháčkové se přece vždycky toužili zviditelnit aspoň před domovnicí z pavlače , když ne " až na okrese" a čím hlubší předklon před kýmkoliv , tím to bylo jimi hodnoceno jako vlastenecká prozíravost "To sme jim to ale vykreslili , Božka , žejó ?!
To se zamklo , zhaslo , dala se peřina přes hlavu , pod ní se rozsvítila černá žárovka a už byl v Čechách odboj a razily se pak za něj metály , aby byla v mincovně zaměstnanost a to byla a hodně vysoká . VŽDYCKY .
06. 03. 2012 | 18:04

Kryštof napsal(a):

Re - Béda

"...převážnou část doby kormidlovali loď antikomunisté ...."
V režimu připravovaném již od druhé pol. 80 let těmi "Zasvěcenými soudruhy" a vybudovaném kádrovými bolševiky , nomenklaturními svazáky a StB .....
"Antikomunisté ....?"
Máte neotřelý smysl pro humor , jinochu .
06. 03. 2012 | 18:13

platno napsal(a):

A Pencu, kozám se daří dobře?
06. 03. 2012 | 18:15

S.Š. napsal(a):

Béda, "vtip je v tom, že po naprostou většinu doby kormidlovali loď antikomunisté. Přesto nebyli schopni potrestat bijce z STB. ... A teď, když jde loď ke dnu, tak si najednou vzpomněli?"

"Vtip" je v tom, pane Bédo, že někteří lidé dodnes nepochopili, že TČ nestíhají a o vině či trestu nerozhodují v demokratickém státě ani prezidenti, ani premiéři, ba ani ministři vnitra či spravedlnosti. Dokonce ani žádný z těchto lidí si "najednou" nevzpomněl teď, nýbrž vůbec, protože to není jejich věc. "Vzpomněl si" postižený občan, který se o projednání věci před soudem, jak jsem již napsala, snaží poněkolikáté a jen toto poslední podání, o nemž se vede řeč, se táhne již pátým rokem. Takže, jak již bylo také řečeno, Váš seznam je sice pěkný, leč k ničemu. S Vámi debatovat, pane Bédo, je ale vskutku radost ... :-)
06. 03. 2012 | 18:36

prak napsal(a):

Kryštof- do dnešní doby ještě nikdo nezjistil kdo první křikl "Havel na Hrad". A následně to bylo velmi rychle realizováno. Hned po zvolení vzal Havel jako svého poradce Čalfu. Při druhé volbě Havla byl uvalen do vazby Sládek aby byla jistota, že Havel zase vyhraje. Veškrnka zahvízdala a vyhrál.Proč se tehdy komunisté netrestali? Nebyl náhodou žábou na prameni právě Havel? A kdo začal zase vykřikovat nejsme jako oni? To nebylo naprosto bezúčelné! Opravdu to bylo patrně plánováno.
06. 03. 2012 | 18:52

Béda napsal(a):

SŠ,

a co tedy jako? Žalobci, ÚSTR a ÚDV doplňují obvinění, soudy soudí (podle zákona tak jak jej přijala nekomunistická sněmovna), komunističtí papaláši s výjimkou nejvyšších přeběhlíků mají lustračním zákonem zakázány veřejné funkce.

Co tím tedy chtěl p. Penc naznačit? Je potřeba vyměnit soudce, aby lépe soudili, změnit zákon, anebo co?

Mně osobně již zajímají spíše věci, třeba proč nikdo nesoudí velkozloděje kteří rozkradli stát, odklánějí stovky miliard z rozpočtu, proč jim nepropadly majetky, proč je nikdo nežene před soud, proč nenesou žádnou politickou ani jinou odpovědnost...

STBáky ať soudí soudy.

PS: jinak ovšem ta vlna antikomunismu jako na zavolanou, když přituhuje je docela zajímavá. Jako kdyby blogeři A.cz najednou dostali stranický úkol. Nezdá se vám?
06. 03. 2012 | 19:32

resl napsal(a):

Je divný, že v jasném případě, drží někteří tak nějak potichounku s primtivama z STB a ještě takový postup podporují. a do Havla bych se nevopíral, dodnes ho bolševk nemůže ani cejtit. A to je jen dobře.
06. 03. 2012 | 19:36

resl napsal(a):


Bédovi a spol.bych to nevysvětloval. nestojí o to a vědí proč.
06. 03. 2012 | 19:41

dix napsal(a):

Bédo , hlavně nezklamej důvěru někdy i pracujícího lidu !
A po rozebrání barikády koukej zkompletovat tu vozovku !
06. 03. 2012 | 19:51

xx napsal(a):

Béda: no vás to sice už dneska nezajímá, ale problém je v tom, že když se nevyšetřily a nepotrestaly tyhle zločiny, není přece naděje na potrestání těch současných. Přece tatáž justice, neschopná potrestat jedny zločiny, bude neschopná potrestat i jiné.

Beztak ty mafie a zlodějští podnikatelé se rekrutují především z řad bývalých komunistických prominentů a příslušníků StB, samozřejmě mají známosti v justici, která neprošla žádnou významnou obrodou. Celá řada soudců a zaměstnanců státního zastupitelství pracují na svých místech nebo výš kontinuálně přes rok 89.

Vážně mi připadá úsměvné, když lidé jako vy si sami pro sebe děláte tlustou čáru za minulostí a očekáváte, že se tak stane i ve skutečnosti.

Nestane milý Bédo, nestane. A když si to neuvědomíte, tak budete jenom více a více frustrovaný z toho, že nový svět je stejně zkažený jako ten starý. Skutečnost je ale takové že žádný nový svět nenastal, jsme to stále my, ti co existovali před listopadem a existují i po něm. A ti co už neexistují tu zanechali svoje děti, kterým před odchodem umetli cestičky aby ty jejich děti pokračovali v jejich odkazu a díle.

Bude to ještě trvat Bédo, než se zbavíme toho hnusu co tu komunistická totalita zanechala.
06. 03. 2012 | 20:12

ujo napsal(a):

Paní S.Ś:
kde se tedy dle Vás stala chyba?
Nechci se vyjadřovat ke konkrétnímu případu (jak říkají politici: neznám spis)ale měli jsme přeci "Ústav pro vyšetřování zločinů komunismu" se stovkami zaměstnanců, vyšetřovateli, v jeho čele byl "lovec komunistů" Václav Benda a výsledek?
Blízký nule.
Jsou 2 možnosti: buď byli lidé v Ústava neschopní a líní nebo toho ti komunisté tolik trestně stihatelného nespáchali.

Mimochodem - on ministr spavedlnosti nenavrhuje presidentovi k jmenování soudce?
Neproběhly náhodou na vnitru a policii rozsáhlé prověrky?
Takže jak to bylo : neschopnost nebo snad nějaké závazky?
06. 03. 2012 | 20:19

Béda napsal(a):

xx,

vy chcete tvrdit, že absolventi modrých právnických turbofakult, kteří postupně střídají staré soudce jsou stejní jako ti před nima a soudí předlistopadové zločiny stejným způsobem?

A tvrdíte, že pánové Kožený, Bakala, Železný, Šťáva, Kožený, Schwarzenberg ... "se rekrutují především z řad bývalých komunistických prominentů a příslušníků StB"...? Zajímavé
06. 03. 2012 | 20:22

Petr B. napsal(a):

Chování estebáků a jiných represivních složek komunistického režimu hluboce odsuzuji a určitě si řada z nich zaslouží i nepodmíněné tresty. Mimochodem, škoda, že spravedlnosti ušel soudce Urválek. Nicméně jsem se chtěl zeptat: není výše uvedený pan Placák, pronásledovaný nespravedlivě STB ještě v roce 1989, onen Petr Placák, který psal a možná stále píše do Lidových novin odporné až fašizující články oslavující útočné války a pořádající ustavičně štvanice proti sociální demokracii?
06. 03. 2012 | 20:29

Kryštof napsal(a):

Krásně čecháčkovsky blbá byla "snaha" odsoudit Grebeníčka st. , to bylo přímo dojemné . S jakou úlevou zdejší bolševické soudy a soudružští demokraté "Nikdy jinak !" přijali zvěst , že konečně ten věrný soudruh zhebnul sešlostí věkem , protože co kdyby ....
Rovněž Brožová - Polednová a "její" causa byla zajímavostí z chlévů a bulvárů .
Prokurátor , sadista Vaš si na nic nevzpomínal , totéž tvrdili přece shodně i nacisté v Norimberku ´45-´46 , kteří "jenom" plnili rozkazy , to všechno Führer ....
Sadista z StB Pich-Tůma se oběsil na půdě hned po tom operetním KSČ převratě , jinak by tu přece ten soudruh dál v tom Česku nerušeně pobíral zaslouženou penzi , protože soudruh se nikdy nevzdává a v jednotě je síla ....
A tak je namístě přednést dojemnou vlasteneckou básničku k 28. říjnu / to tady vždycky urychlovalo služ. postup / a zároveň k 7.listopadu / protože to víte , my jsme jen "malý lidi" / a školní dítky s umytými krky dobrovolně donutit masově zazpívat :
"Masaryku , tatíčku náš ...." , aby se jako tedy vidělo , že jsou Češi hrdinní demokrati a ani nikdy jiní přece nebyli a nic lidského jim není cizí - tedy ani křivárna a zbabělost před sebou samými .
06. 03. 2012 | 21:07

ujo napsal(a):

pro Kryštofa:
Ano, jsme my Čecháčkové všelijací ,špatní, dobří, ostatní.
Nebudeme asi v průměru rozdílní oproti ostatní Evropě.
Možná máme nějaké specifické vlastnosti, lepší i horší.
Vy ale kritisujete téměř každého Čecha, téměř každého českého politika z jakéhokoliv období.
To mně připadá jako posedlost.
Pokud chcete nastavovat zrcadlo tak je hodně křivé.
A hlavně: pokud máte tak zásadní námitky k zdejší populaci: proč jste zde , můžete se odebrat za oceán, jste přeci občanem USA?
06. 03. 2012 | 21:25

S.Š. napsal(a):

ujo : Nevím, pane ujo, takovými informacemi nedisponuji, usuzovat lze pouze z toho, co je k mání ve veřejných zdrojích. Osobně předpokládám neschopnost, nechuť i všeobecný šlendrián, chyběla také politická vůle (nejsme jako oni, pamatujete ?). Zapomenout bychom neměli ani na to, že první a druhé vlně propouštění bývalých příslušníků StB jich velká část nastoupila k Policii ČR, že mnozí soudci, držitelé rudých knížek, dodnes soudí (existuje snad dokonce nějaký jejich seznam, čím vyšší soudní stupeň, tím je jejich frekvence vyšší), atd., atd., často to nejsou lidé, kteří by chtěli přispívat k očistě společnosti. Nakonec, i zde je dobře vidět, že spousta lidí o nic takového nestála a nestojí. Žalovány a souzeny ale nejsou jen tyto drobné, ale také mnohem a mnohem větší kauzy, podívejte na probíhající boj o státní zastupitelství. Právo a spravedlnost prostě u nás až příliš často nefungují, stát selhává ve svých základních funkcích, píšeme o tom tady dnes a denně. Je přece úplně jedno, jestli padne nějaký ten Paroubek, Gross, Topolánek, systém jede dál a rozhodující figury stojí v pozadí. Případ "Placák", ať už bude rozsouzen jakkoliv, toho, bohužel, moc neukáže, chci říct, že nevypoví příliš o tom, jestli se společnost nějak mění k lepšímu. K soudu se totiž dostal jen díky zcela mimořádné vytrvalosti žalobce.

Pane resle, no jo, člověk ale někdy prostě nevydrží. Je to ale síla, co ? :-)
06. 03. 2012 | 21:32

xx napsal(a):

Béda: he he pane Bédo. Když zmiňujete Koženého, víte za co byl Kožený u nás stíhán ? Za to že vytuneloval Harvardské investiční fondy. A víte s kým byl obviněn ? S jistým Borisem Vostrým, bývalým zaměstnancem ministerstva vnitra v letech 1981-1990 !
Koženého tam máte dvakrát, že by nějaká osobní zášť ? Vyfouknul vám kupónovku ;)

Chcete snad tvrdit, že u nás jsou mafiáni a zloději jen tito čtyři pánové ? To bychom si tedy mohli gratulovat, tak málo podvodníků nemají ani ve Švédsku ;)

U nás fabriku vytunelovali bejvalej ředitel a jeho náměstci. Tedy oni jí zprivatizovali a provozovali, ale přitom si každý z peněz fabriky zařídili pohodlný důchod. A hádejte, všichni byli komunisti až na půdu, jeden z nich dokonce dělal poslance.

Na jakoukoli špatnost se podíváte podrobně, najdete tam namočeného nějakého prominenta bývalého režimu. S tím nehnete ani milimetr.
06. 03. 2012 | 21:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Béda:

Správně, začínáte se dostávat k podstatě poměrně krutého poznání.

Přesně to napsal nade mnou xx. K jeho příkladu mohu dodat jedny nezávislé noviny v Č.B., které vytvořili sklaní bolševici, kteří pak podvedli prodejem pseudoakcií jejich "firmy" řadu lidí.

Co se týče právníků:

Někteří jsou stejní a často členové rodin. Tatínkové poslouchali jednu partaj, oni to mají trochu složitější, protože těch partají je víc. Stejně tak některé úřednické klany.

K těm tunelářům z řad KSČ ještě přidejte velkou partu pumpařů, veksláků a různých dalších šmelinářů a "dojičů socialismu". Vzali kravatky a jsou podnikatelé. Hned v lednu 1990 už snovali větší kšefty, protože měli ulito a známé v bance a pak v bankách. Takže opět domácí socialistická provenience.

Jak se dojednávala v první pol. 90. let půjčka? Třeba takto:

"Potřebuji půjčit půl milionu."
"Dobře, ale půjčíme vám jich 10. Tolik dáte tomu, tolik onomu a zbytek hned splatíte. Pak si můžete půjčit zase. Budete dobrý klient."

Nechovali se tak pochopitelně všichni, ale našlo se takových asi dost.
06. 03. 2012 | 21:55

ujo napsal(a):

XX:
on říkal Klaus : "více takových Vostrých"?
Zmiňoval jen Koženého.
No, mýlit se může každý i když u Klause je to něco nevídaného
06. 03. 2012 | 21:59

xx napsal(a):

ujo: Co říkal Klaus nevím, nemám jeho projevy na rozdíl od Vás tak nastudovány.

Zdeněk Brom: Lidem co mají na minulý režim jenom ty nejlepší vzpomínky se to vysvětlit nedá. Ale nesmí se přestat, protože tihle lidi to nevzdají a budou dál šířit bludy, pomluvy a mýty, jenom aby očistili ten jejich oblíbený režim, kdy byla větší pohoda a lidi se měli raději. Tedy někteří alespoň.

Nedávno jsem našel starou VTM z roku 1989 kde byl článek o prachbídné konkurenceschopnosti našeho průmyslu a o propadu zahraničního obchodu jaký ČSSR od padesátých let zažila. A to byli ještě komunisti u moci ! Ale lidé typu Bédy nám tu často vypráví jací jsme byli mistři strojírenství a jaká jsme dodávali technologické celky a dnes prý jen spálená země.
06. 03. 2012 | 22:22

Kryštof napsal(a):

Re - "Ujo"
Kde jsem a co mohu , to ponechte na mně , není to váš job a ani meritum věci .
"Kritisujete téměř každého Čecha , téměř každého českého politika z jakéhokoliv období ..." - váš text , excerpt .
Mám ten dojem , že čecháčkové vyhubili Čechy jako obtížný druh ve snaze vyniknouti v kterémkoliv období .
"Čeští politici" .... zajímavá kapitola sobectví a neschopnosti od miláčka národa Kramáře , přes konjunkturálního intrikána Beneše , ožralu a mstivého syfilitika Gottwalda , dobrotivého tatíčka- harmonikáře Zápotockého , agenta NKVD Svobodu , slovenského nacionalistu a mstivého egoistu Husáka přes diletantského žvanila -kulisáka Havla až po toho současného obrekonomického soudruha Prognostikšplhouna Klause .
S výjimkou Masaryka a Novotného na těch nejvyšších postech hodně otřesná bilance . Takže o "vašich politicích" se raději nezmiňujte , máte-li aspoň částečně
funkční část obou mozků .
Tu sebranku tady jste si v každém období volili přece vy sami , vy uřvaní a věčně zamindrákovaní vlastenečkové , anebo snad jste to nebyli vy , ale někdo vám nepřející z nějakého neznámého důvodu ?
Pod tento konkr. blog jsem napsal zcela konkrétně tematu se týkající body - resp. jména . Považujete-li vy estebáky , jak se zde presentovali vůči jejich vl. soukmenovcům , za politiky či dokonce za lidi , je váš problém , ten si vyřešte sám se sebou . Že jste se jako čecháčkové i v tomto "vypořádání" s vl. minulostí a u vás vlastně i s vl. přítomností zachovali zbaběle jako ve všem je přece evidentní . "To já nééé , to vóóón ...!"
"Nezlob se na zrcadlo , máš-li křivou hubu !" - to již dávno prohlásil Gogol a vy jste přece psal o zrcadle , neníliž pravda ?
A kterak hrdinní čecháčkové dělali a dělají kompars v operetce StB "O zapuzení zlého bolševika a jeho nahrazení demokratickým soudruhem ." Veselá taškařice se zpěvy a tanci toliko pro vzorná dítka nejezdící po zábradlí a nemetající kamením .
Jo , to je takovej vděčnej kasovní tahák , už je tady přes dvacet let na programu a furt se reprisuje .
To už před válkou Jára Kohout říkával , že hraje nenáročný divadlo pro služky a pro vojáky ....
06. 03. 2012 | 23:53

ludo napsal(a):

dalsi bullshit
v roku 1991 sam havel prehlasil,ze vec je choulostiva,ked sa holota dobijala zverejnenia zoznamov,nehovorim uz o zacati trestneho stihania danych prislusnikov,ktory mali na rukach krv.
uz vtedy moj drotarsky nos citil,ze bude ticho po pesine,jedna z veci preco zijem v riti a seriem na cobolovsku aj pepikovoaku spravosdlivost.
co hlada pisatel,ked v dnesnej dobe nemozno nikoho odsudit za tunelovanie,to za tej zasranej komuny aspon cas od casu niekho zamkli,pripad babinsky.
myslim ta skurvena komuna sa viac bala holoty,ako teraz v tej rozvinutej demokracii s perfektnou ekonomickou situaciou,lakovali v tych petiletkach,ale teraz docista na hlavu,dalsia pakaren v opacnom garde,ked prislusnika SNB nahradza nejaky cip,na nejakom zhromazdeni a moze dat prikaz na skoncenie zhromazdenia,ak sa nepovie rom,ale brudny deges,nehovorim uz o holocaust,to rovno do basy,ked poviem ze jude zrvalo len 1 a pol miliona.
jedine ozbrojeny prevrat .lebo pravda je loz,kurva poctiva a teply to taky isty,ako parnej kotel.
neberiem nikomu iluze,ale ja som ich stratil uz v roku 1991.
07. 03. 2012 | 00:33

ludo napsal(a):

kristof
zabudol panacek na ludvu svobodu (oznacenie).
ked bol husak slovensky nacionalista tak ja kriznik potemkin.
07. 03. 2012 | 00:39

queribus napsal(a):

Je opravdu ostudné, jak byl polistopadový režim k estébákům 70-80.let a ke komunistickým justičním gaunerům z 50.let (Urválek,Vaš,Grebeníček apod.)shovívavý. To byl zcela nemístný "samet" prezentovaný V.Havlem, který mu naprosto oprávněně vyčítají (resp. vyčítali, protože většina z nich již zemřela) političní vězni 50.let. V 70.-80.letech to byl sice už jen slabý odvar stavu o cca 20 let dříve, přesto se i zde zdařilo prakticky všem tehdejším STBákům a komunistickým prominentům vyváznout beztrestně. Sotvakdo by volal po věšení či doživotích, ale reálný vývoj věcí byl takový, že kromě jalových řečí politků zůstaly díky nulovým skutkům české komunistické a postkomunistické justice všechny závažné zločiny 50.let NEPOTRESTÁNY. V tomto světle bylo sebeoběšení komunistické zrůdy Picha-Tůmy (podle sdělení Kryštofa výše) vlastně jedinou "satisfakcí" pro postižené.......
Proces s Brožovou-Polednovou byl pak víceméně opožděně sehranou divadelní komedií v intencích rčení "Vlk se nažral a koza zůstala celá".
07. 03. 2012 | 01:18

Medikolog napsal(a):

queribusi,

vám museli ti StBáci a Soudci a Státní zástupci (tehdy prokurátoři) strašlivě ublížit.. Podělte se s námi se svojí osobní strašlivou zkušeností.. Za co vás šikanovali? Za co vás zavřeli (chtěli zavřít)? Za řeči jako dnešní soudci slečnu Šlégrovou? Za čmárání po plakátech soudruhů jako dnes jistého autobusáka za čmárání po plakátech antisoudruhů? Za popírání kdoví čeho jako dnes za popírání Holokaustu? za podporu a propagaci... jako dnes za podporu a propagaci... ? Čím vám zrůdy ublížily a za co?
07. 03. 2012 | 07:05

Béda napsal(a):

Milí Urválci,

jak to tak sleduji, tak soudit bijce z STB budou soudy asi tak za 15 let, kdy již žádný z nich nebude žít a soudit zloděje z kuponovky a současné mafiány budou taky všechny až posmrtně za padesát let.

Zato Penc bude bít na poplach, půl hodiny po dvanácté (kdy již bijcům je 80-desát a více let), aby se zakryly svinstva přítomných mafiánů.

PS: otázka stále stojí: kdo za to může, že ti bijci s krví na rukou nebyli odsouzeni hned po sametovém převratu?
07. 03. 2012 | 07:08

To je ono napsal(a):

Pane Penci,
starejte se raději o to, aby měly kozy co žrát. Pokud tady byla někdy STB, byl tady pořádek. Teď co? Vraždy, rozkrádání, zlodějina největšího zrna, únosy, no škoda mluvit. Tak o co Vám jde? Nemáte nic jiného na práci? A dejte se ostríhat.
07. 03. 2012 | 07:57

gogo napsal(a):

Zlociny komunismu jsou jedna vec.
To ze se slusnym lidem zilo lepe nez dnes je druhá vec
07. 03. 2012 | 08:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Béda:

Kdo za to může? Tak to je celkem jednoduché. Dohoda špiček KSČ s lidmi v okolí V.Havla na rozdělení moci.
07. 03. 2012 | 08:33

Zdeněk Brom napsal(a):

xx:

Svou roli tu hraje i psychika. Dříve bylo, pokud člověk režimu trochu vyhověl, poměrně klidno a pohodovo. Stát se rád postaral a výstřelky mocných se pečlivě ukrývaly.
07. 03. 2012 | 08:35

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Medikolog
Podle vaší zvrácené logiky je jakékoliv odsouzení např. stalinistického teroru nebo nacistického běsnění, o hrůzách Pol Potova režimu nemluvě, nepatřičné, neboť nám nikdo neublížil.
Pro mne platí zásada: Pokud někdo ublížil, utrápil, okradl, znásilnil či zabil jediného člověka, ublížil tím celému lidstvu, a proto zasluhuje trest.
Protože se většina diskutujících na tomto fóru staví co by atheisté, měli by usilovat o výkon světské spravedlnosti. My, kteří věříme ve vyšší spravedlnost víme, že trest stejně přijde.
Právě pro ty "nad věcí" je ale nutná i ta spravedlnost světská, byť nedokonalá. I ti největší zločinci tuší něco o těch pověstných božích mlýnech, pokud jsou v plné síle a pod vlivem své pýchy, dovedou jakékoliv výčitky svědomí potlačit. Až se ocitnou na konci své cesty, mnohdy své postoje přehodnotí, zeptejte se sestřiček v hospici.
To je však pozdě a nemá tžo žádný odstrašující účinek. Tvrdý trest, který přijde včas však na lumpy všeho druhu platí.
07. 03. 2012 | 09:26

xx napsal(a):

Zdeněk Brom: no právě. Pečlivě se ukrývalo kdeco a proto se mohl lidem jako Béda, kteří dodnes nemají o svobodě ani ponětí a představují si když se řekne svoboda hned chaos, zdát život v totalitě jako pohodový a příjemný. Jídlo bylo a laciné, dneska je draho, peněz bylo víc, protože nebylo tolik za co utrácet, a když měl člověk nějaké ty známé, tak mu nic nechybělo. To ovšem platilo jen pro lidi, kterým stačí ke spokojenosti kus žvance, klid na práci a večer Bohdalka v televizi.

Komunistický režim se snažil přesně takové lidi vychovávat a taky se mu to dařilo. Díky bohu ne na 100% ale jen na 98 ;)

Znám případ v širší rodině, kdy jeden člen rodiny byl StBák a ubil k smrti vzdáleného bratrance jenom proto, že měl doma zakázané knihy a půjčoval je lidem. Byl to hajnej a jednou za ním přišli do hájovny, krutě ho zbili a nechali ho tam ležet. Druhej den ho tam našli mrtvýho. Jenom za to, že měl zakázané knížky. A když to prasklo ze spisů StB, jeho nejbližší rodina nebyla schopná tomu uvěřit, že tak hodnej a spořádanej člověk byl StBák a takovej gauner.

Jo ne každej o kom si myslíme že je slušnej a nikomu nikdy neublížil takovej skutečně je.

Ale co oči nevidí to srdce nebolí a tak tu můžeme číst ty bláboly Medikologů o tom jakej tu byl pořádek za StB.

Z takových lidí je člověku na zvracení.
07. 03. 2012 | 09:32

xx napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy: nemyslím si že tvrdý trest platí na lumpy. Ten je spíše pro lidi slušné jako zadostiučinění. Ani trest smrti lumpy neodradí. Lump totiž vždy počítá právě pro tu svou pýchu, že ho nechytnou, že trestu nějak ujde.
07. 03. 2012 | 09:36

xx napsal(a):

Zdeněk Brom: Vzpomínám si ještě na jednu vlastní příhodu. Když jsem byl ještě děcko, nevím přesně do které třídy jsem chodil, jestli do 3 nebo 4 ZŠ, vysílali v rozhlase zprávu o nehodě nějakého amerického dopravního letadla, barvitě líčili kolik tam zahynulo lidí a proč spadlo ( samozřejmě protože imperialistům nezáleží na životech lidí a létají jenom kvůli zisku a tokové ty kecy ) atd.

Vrtalo mi to hlavou, protože to byla už několikátá zpráva o letecké nehodě, o které jsem slyšel a vždy to bylo ze západu. Ptal jsem se tedy maminky, jak je možné, že v Rusku ( u nás doma se nikdy neříkalo v sovětském svazu ) nikdy žádné letadlo nespadlo, jestli tam mají tak dobrá letadla ( už tehdy byla letadla mým koníčkem )

Dodnes si pamatuji ten bezradný výraz maminky, jak nevěděla co mi na to má říct. To bylo moje první setkání tváří v tvář cenzuře, i když jsem tehdy vůbec nechápal co to doopravdy znamená.

Když čtu některé názory Bédů a Medikologů na minulý režim, musím uznat že komunistická propaganda dělala svou práci skvěle a kdyby tak svědomitě a pečlivě pracovali všichni, byli bychom jistě světovou špičkou ve všech oborech.
07. 03. 2012 | 09:47

Béda napsal(a):

xx,

podal jste v devadesátých letech na toho STBáka trestní oznámení?

Jaký smysl má nechat ujet vlak a chtít soudit více než 22 let (někdy 50 i více let) poté trestní činy u 70 a více letých, když většina svědků a poškozených je již po smrti? Jaký trest dostanou? Jako Polednová Brožová? Symbolický, a pak budou jako nemocní se slabým srdcem, rakovinou... propuštěni jakožto zátěž vězeňského systému domů? Anebo posmrtný?

Proč nebyly přijaty takové zákony aby soudci nemohli uhnout? Proč se nesoudily tyto trestné činy již v devadesátých letech? K čemu je dobré vytahovat v době, kdy stále víc lidí decimuje ekonomická totalita antisociální vlády v podstatě zástupný víceméně neaktuální a nic neřešící problém? A proč se místo plyných keců nesoudí? Co dělá kněz Heřman na účelově zřízeném ÚSTRu a celá léta ÚDVZK? Jaké jsou výstupy jejich činnosti? Kolik lidí již na základě dokumentace pohnali před soud, kolik bylo odsouzeno? A jaké jsou náklady = efektivnost těchto institucí?

PS: koneckonců. K čemu byl přijat lustrační zákon, když hned od začátku si vládní strany natahaly čelné komunisty - převlékače do vlád a do svého vedení?
07. 03. 2012 | 09:53

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Beda
Někdy stačí maličkost, aby veřejnost dostala signál, že se o spravedlnost alespoň pokoušíme. Třeba u toho zločince Vaše by stačila povinnost odškodnnit pozůstalé jeho obětí. Má nadstandardní důchod, když lze penzi obstavit obětem podvodných praktik lichvářů, jistě by se našla i cesta k povinnosti doživotně platit za své hříchy. Samozřejmě by to bylo symbolické, i kdyby žil 1000 let, nemůže nikdy odčinit své zločiny.
Zmínil jste bývalého mluvčího Biskupské konference Hermana. Tam bych s vámi souhlasil. Moje nedůvěra k tomuto muži je stejná, jako k jeho předchůdci v roli mluvčího, pátera Fialy. Kněz, který se zapojí do mocenských struktur je pro mne vždy nedůvěryhodný.
07. 03. 2012 | 10:21

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

xx
Měl jsem akcentovat slovo VČAS. Jinak s vámi plně souhlasím. Váš nick jsem si zařadil mezi slušné a inteligentní diskutéry. Ten pomyslný seznam se utěšeně rozrůstá.
Kryštof
Nebuďte tak agresivní, snad jste si stačil všimnout stejně jako já, že ne všichni na tomto fóru si zaslouží vaše pohrdavé označení "čecháček". Vyskytují se zde i osobnosti, které si zaslouží označení "občan". Nebýt jich, tak už jsem tento prostor dávno opustil.
07. 03. 2012 | 10:31

Béda napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy,

vcelku souhlas. S dovětkem - podobný postup bych si představoval i v případě současných politiků. Žeby jim byla vystavena složenka (nikoliv aby tomu bylo naopak a oni vystavovali složenky občanům) za všechny škody, které způsobili.
07. 03. 2012 | 10:33

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Beda
V to doufám, ale že by těch složenek bylo, pošťáci by se zapotili.
07. 03. 2012 | 11:02

Zdeněk Brom napsal(a):

xx:

Proto jsem spíš pro trvalé vysvětlování než pro ostré konfrontace.
07. 03. 2012 | 11:12

queribus napsal(a):

No, medikologu, ač jsem již věkem pokročilejšího, ne zase až tak, abych mohl být pamětníkem zmiňovaných 50.let. Takže tehdejší komunisticko/STBácké řádění odnesli mí prarodiče (kriminálem i majetkovým postihem) – byť ne v té míře síly jako desetitisíce jiných, více poškozených.Takže poté,co jsem jako malý hoch vyslechl z babiččiných úst slova o bachařském grázlovi A.Grebeníčkovi v UH, jsem už dost přirozeně nejásal nad tím,že asi o 25 let později STBácký grázl, kapitán Pavel Minařík odhalil odporné štvavé imperialistické agenty ve Svobodné Evropě. Jak ušlechtilé bylo Minaříkovo přesvědčení a konání,se ostatně ukázalo názorně na jeho pozdějším kriminálním incidentu na Ukrajině … U jiných(možná i u Vás) si následný primitivní obdivný Laufrův popěvek o Minaříkově chrabrosti získal zajisté více sympatií než u mne. Musím říci, že ač nemám teatralitu až tak v oblibě, jsou mně názory šaška (z Jihlavy) daleko bližší než ty vaše, „– logické„.
07. 03. 2012 | 12:00

vilktor napsal(a):

Kdy se prislusniçi Stb dockaji te spravedlnosti, abu sme nahlas rekli ze KAZDY stat ma tajnou policii a ta bojuje proti nepratelum statu nezavisle na rezimu, patri jim cest a slava
Zneuziti moci trestat jako vsude jinde, ne jen v socialismu
07. 03. 2012 | 13:07

Bestia Triumphans napsal(a):

Je příznačné pozorovat, co Bédovi vadí...
Taky by hlasitě protestoval, kdyby chtěli potrestat nějakéhé nacistu?
Z vás to Bédo čouhá jako sláma z bot...
08. 03. 2012 | 07:02

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

trestání přestárlých STBáků 22 a více let po mi je, milá bestie, srdečně někde. Je to zástupný nicneřešící problém.
Navíc existují dvě specializované instituce, nezávislé z velké části omlazeníé soudy a tlaky pravicových vlád, které mají dostatek možností s tím již 22 let cokoliv udělat.

Mně naopak vadí, že se pozornost a tlak médií nesoustředí na mnohem aktuálnější problémy - nerozšíří se okruh ÚSTRKu na zkoumání všech totalit - i současné ekonomické, a nevytváří se setrvalý tlak na odstranění podmínek pro "odklánění", tunelování a potrestání "odpovědných" (ve skutečnosti nikomu za nic neodpovědných) politiků.
08. 03. 2012 | 11:44

Rudi Koutek napsal(a):

Tyden bez internetu a nestacim se divit.

Pistala napsal(a):

Rudý koutku- mně se ten nick líbí takhle., jste totiž tak trochu agitátorský typ.
.
Němci když se vypořádali s Hitlerovým režimem, tak tom udělali tak, že odsoudili pohlaváry režímu, prokazatelné zločince jako Mengele, ale dál neblbli a hlavně si neříkali že před rokem 45 nic nebylo. Takže když například studujete vojenskou školu, chcete se naučit velet tankové boje, tak vám bez uzardění řeknou studujte generála Rommela, lepší na světě není. A tak to funguje ve všech normálních zemích

My jsme z vrchnosti odsoudili jen Štěpána, protože byl mladý, a schopný, jinak byl za komančů v podstatě bezvýznamný. Ani jsme nevyšetřili jak se disidenti dostali k mrtvému Zifčákovi, zato jsme dlouhé roky řešili kdo ze zpěváků a herců něco donesl STB, a dodnes žijeme v představě že když někdo dělal primáře a léčil rakovinu za komunistů, řídil fabriku celosvětového významu, zpíval komunistům jako Gott nebo Vondráčková, tak je nomenklaturní svi::: a může být rád že byl samet a nevěšelo se na kandelábry. O policistech, soudcích, vojácích z povolání ani nemluvím. A naopak hrdinové jsou feťáci, kriminálníci, lidi co byli v socíku au dlaždičů nebo v kotelně, v hudbě uznáváme jen Magora Jirouse a Plastic People, DG 307, Jima Čerta a možná Hutku.
Když všude ve světě řeknete že černý kašel a tubera byly vymýcen už před 30 lety a najednou se objevil, začnou řešit kde byla chyba. Když to řeknete u nás, ušlapou vás že jste STBácký provokatér a že za komunistů tu byly dráty, tak ať drží hubu.
A to při vší úctě - za hitlera 6 milionů spálených židů, mnoho desítek milionů mrtvých, rozbombardovaná celá Evropa, U nás za komunistů zadrátované hranice, kde snad zastřelili několik co přes ně utíkali/ ale proč utíkali už raději neříkáme /, hlavní zločin že se muselo pracovat, asi pár trestů smrti ale kolik z nich bylo politických těžko obhajovat, a rozbité huby jako v našem případě. Neomlouvám ani náhodou STB, ale musíte uznat že nějaký rozdíl tu je . A bude to tím, že jsme měli 2,2 miliony členů KSČ plus rodinní příslušníci, a po čecháčkovském zvyku 25. listopadu 89 už tu byl Jakeš, Husák a 10 milionů disidentů, kterým režim ublížil a musí se to vyšetřit. To je to co mně se nelíbí
06. 03. 2012 | 17:27
Bolsevici kopou a kopou. V roce 1990 jsem si rikal, za 20 let to bude jine. Mam pocit, ze ani dalsich 20 let nepomuze.
12. 03. 2012 | 12:49

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately simply details -- important details, but variations on that theme. index.php is the controller, the menu program determins what the "present page" is, and bunches of occasions get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook into those events and modify the work flow/provide additional info/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does not really DO anything other than say, 'Someone asked to get a page! Does this exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy