Konopí a co se kolem něho děje

20. 09. 2012 | 10:18
Přečteno 7376 krát
Rozhodl jsem se zveřejnit text odvolání proti přestupku, který byl proti mé osobě bez mého vědomi veden. Jde o údajné neuposlechnuti výzvy policejního orgánu, které jsem se dle přestupkové komise města Jáchymov měl dopustit během zasedání poslaneckého Zdravotního výboru v červnu letošního roku. V textu je vše vysvětleno a především vyvráceno tvrzení komise s upozorněním na jasnou podjatost a účelovost.
Zde je krátký film, co z celého jednáni vznikl: http://www.youtube.com/watch?v=vX1dIeNPx6w&feature=share&list=UU8IYAk1NA3UVeWguoEnZB9A

null
null


Dnes ve čtvrtek 20. září 2012 od 18.00 hodin (po skončení schůze PSP ČR) v budově Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48 - "Konírna" bude Zdravotní výbor projednávat přerušený bod novel zákonů známý jako "zpřístupnění konopí do lékáren". Dle návrhu poslanci chtějí uzákonit prodej "plevele" za nehorázné částky. Dokonce tak, že chtějí konopí za drahé peníze dovážet a povolit k léčbě chtějí konopí bez THC a jen pro úzce vybrané diagnozy.

Zde je můj komentář k poslanecké novele: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-penc.php?itemid=16628

Město Jáchymov
Nám. Republiky 1
362051 Jáchymov

Komise k projednání přestupku
Čj: SPR 24/12/3076

Podávám tímto odpor proti příkazu o přestupku

Komise k projednání přestupku města Jáchymov k mému údivu projednala a uložila mi pokutu za skutek, který se nikdy nestal bez toho, aniž by mně vyslechla, nebo se seznámila se stanoviskem jiných než oznamovatele. Navíc teprve z příkazu jsem se poprvé dozvěděl, že jsem se vůbec měl dopustit neuposlechnutí výzvy policejního orgánu.

K samotné události:
Dne 27. června 2012 jsem přijel jako občan na výjezdní zasedání parlamentního zdravotního výboru, který měl jako bod programu sněmovní tisk 590, známý jako legalizace konopí do lékáren. Jelikož legislativní změny v této oblasti aktivně již řadu let sleduji, přijel jsem poslancům sdělit názor, který během mediální diskuze a během prvního čtení tohoto bodu v poslanecké sněmovně nezazněl. Dle jednacího řádu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou zasedání výborů veřejné a v případě, že většina poslanců souhlasí s vystoupením občana, pak tento může během výboru promluvit. Tak jsem učinil i já. Názorně jsem poslancům s použitím příkladu jedné rostliny konopí vysvětlil nejen to, že samotné pěstování této léčivé rostliny je velice jednoduché, ale i to, že navrhovaný zákon umožní nepřiměřené zisky vybrané skupině podnikatelů na úkor buďto pacientů nebo státního rozpočtu. Samotné konopí, dokumentaci k němu a mastičku z něho vyrobenou jsem předal ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi k dalšímu využití. Po mém vystoupení hovořilo před výborem řada dalších lidí. Nikoho jsem svým vystoupením ani nepobouřil a ani jsem zasedání poslanců nikterak nenarušil. Po skončení tohoto bodu bylo odhlasováno usnesení o odložení projednávání (shodou okolností na následující den, kdy podávám tento odpor) a byl jsem vyzván předsedajícím a předsedou zdravotního výboru v jedné osobě Borisem Šťastným, abych si konopí s mastí odnesl. Toto jsem odmítl s poukazem, že jsem ho přinesl pro potřeby nemocných a předal ministrovi zdravotnictví. Na to pan Šťastný oznámil, že má oznamovací povinnost a musí mne oznámit na policii. Toto tvrzeni ovšem nemá oporu v trestním řádu. Tam je taxativně vymezeno, ve kterých § trestního zákona takovou povinnost občan má. V tom okamžiku Šťastný vyhlásil přestávku a zaúkoloval na místě přítomného ředitele Národní protidrogové centrály (NPC) Jakuba Frydrycha, aby zařídil mé zajištění. Od této doby uplynulo přibližně dvacet minut, kdy jsem se mohl jakkoli volně pohybovat nejen po sálu zasedací místnosti, ale i v dalších prostorách hotelu. Mohl jsem kdykoliv odejít, což jsem neučinil, jelikož mne zajímaly i další body z programu poslanců.

Po nějaké době se v místnosti, kde bylo zasedání poslanců, objevila patrola dvou ozbrojených policistů v uniformě, kteří mě po označení ze strany ředitele NPC Frydrycha oslovili s tím, abych jim předložil občanský průkaz. Toto jsem učinil. Policisté si mojí totožnost opsali. Požádal jsem je, aby mi sdělili důvod mojí perlustrace. Na to mi bylo odpovězeno, že jsem rušil zasedání poslanců. Toto jsem rovnou odmítl se sdělením, že každý občan má právo být přítomen zasedání poslaneckého nebo senátního výboru, a že jsem přišel poslancům sdělit závažné okolnosti k projednávanému bodu a také to, že jsem dostal slovo a nikdo z přítomných si na mě ani můj příspěvek nikterak nestěžoval. Na to mi bylo sděleno, že je mám následovat na chodbu hotelu, aby si něco vyjasnili. Jelikož předsedající chtěl pokračovat v programu a ukončit přestávku v zasedání a vyzval policisty, aby si šli své věci řešit jinam, sdělil jsem policistům, že si vezmu své věci, zavolám krátký hovor své ženě a budu je na chodbu následovat. Po krátké chvíli mě policisté nevybíravým způsobem uchopili za ruce a to takovou silou, že mně jeden z nich způsobil podlitinu, kterou jsem měl viditelnou a bolestivou ještě 14 dní od této události. Bezohledným způsobem mě vyvlekli ze sálů bez možnosti kontaktovat rodinu a odnést si své věci. Takto mě přes hotelovou halu vlekli až do připraveného služebního auta, odvezli mne na služebnu, kde mě prošacovali a bez dalšího vměstnali do cely předběžného zadržení a to na více než 3 hodiny bez toho, aby mě kdokoliv jakkoliv kontaktoval. Po takto dlouhé době přišel jeden z policistů, který mne zadržoval, s tím jestli chci, aby někoho kontaktovali. Sdělil jsem mu, že chci, aby kontaktovali prezidenta republiky Václava Klauze. Důvod je prostý, jako nejvyšší ústavní činitel by měl vědět, že je možné, aby byl občan vyveden ozbrojenými policisty ze zasedání parlamentního výboru. Na to se policista usmál a odešel. Za dalších přibližně pět minut přišel a odvedl mě o patro výše, kde mě vyslechla skupina 3 policistů formou podání vysvětlení. Výslech byl veden směrem k mnou prezentovaným věcem a konopí pro ministra Hegera. Toto měli policisté s sebou, přede mnou ho zvážili a učinili jakousi expertízu. Nechal jsem se od nich vyfotografovat s tím, že jsem jim ukázal modřinu, která mi po zákroku uniformovaných policistů vznikla a požádal jsem o prošetření, jestli je možné, aby se takto policista k občanovi choval. O neuposlechnutí výzvy, což mně kladete za vinu nebo o rušení zasedání poslanců nepadlo ani slovo. Po podání vysvětlení jsem byl bez obvinění propuštěn. Do dnes, tedy 84 dnů od zmiňovaného poslaneckého zasedání jsem nebyl policií dál vyslechnut, obviněn a ani jinak kontaktován.

Z těchto shora uvedených důvodů považuji přestupek proti mé osobě jako účelově vykonstruovaný, aby si samotní policisté vytvořili alibi proti jejich postihu. K tomuto tvrzení mne navíc vede fakt, že protokol obsahuje dvě čísla jednací a i to, že mi nebyla dána možnost se ke všemu vyjádřit. Navíc mě nikdo z policistů nehodlal pokutovat, není k tomu žádný relevantní důkaz. Navíc podání podnětu o údajném přestupku je policisty učiněn až 14 dní od samotné události. K tomu je třeba konstatovat, že jeden z tříčlenné přestupkové komise je policista, který má v Karlovarském kraji na starosti řešení přestupků proti zákonu z řad svých kolegů. Tedy měl by řešit i chování oněch jáchymovských policistů vůči mé osobě. Navíc druhý člen přestupkové komise je bratr onoho policisty, kde je třeba dodat, že příbuzný obou dvou je předrevoluční důstojník a vedoucí činitel StB - zločinecké organizace, proti které léta vystupuji a upozorňuji na její zločiny spáchané za minulého režimu.

Žádám tímto o nařízení přestupkového řízení, aby bylo možné mnou tvrzená fakta ověřit a doložit. K tomu Vás žádám o zajištění celé zvukové nahrávky zdravotního výboru ze dne 27. června 2012 z Jáchymova – především přestávku, která je z nahrávky zveřejněné na stránkách sněmovny vymazána.

Předložení celého policejního spisu i výpovědí Vámi zmiňovaného novináře České pozice Richarda Cortese.

Žádám o konfrontaci s ředitelem NPC Jakubem Frydrychem i oběma zasahujícími policisty.

Ověření pravdivosti SMS zprávy, kterou zaslal předseda Zdravotního Výboru Boris Šťastný z telefonního čísla 732222222 novinářům a která zní:
Na výjezdním zasedání Výboru pro zdravotnictví PS PČR v Jánských Lázních byl včera ve večerních hodinách zatčen aktivista a kandidát zelených Stanislav Penc. Stalo se tak v průběhu jednání výboru, během projednávání návrhu zákona legalizujícího léčebné využití konopí. Penc vystoupil na podporu legalizace a přinesl na jednání velké množství konopí v plastové krabici, kterou nechal kolovat mezi překvapenými poslanci. Poté se oficiálně pokusil konopí předat ministrovi zdravotnictví. Následně byl zatčen přítomným ředitelem národní protidrogové centrály a odvlečen přítomnými policisty...

Vyžádání si vyjádření tiskového mluvčího policie v Karlových Varech por. Ing. Pavla Valentu, který nepravdivě informoval v tiskové zprávě nejen o mém místě bydliště, ale o rušení zasedání, ovšem z úplně jiného důvodu, než uvádíte vy:
Dne 27. června 2012 se v jednom z Jáchymovských hotelů konalo výjezdní zasedání výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zdravotnictví. Dvaačtyřicetiletý aktivista z Prahy zde měl předat členům výboru plastovou dózu s obsahem rostlinné sušiny, o níž prohlašoval, že se jedná o konopí, společně s tiskovým materiálem zobrazující pěstování a výrobu extraktů a potravin z konopí. Aktivista svým jednáním narušoval seminář, proto byl policisty vyveden za použití donucovacích prostředků. U muže byla zajištěna látka rostlinného původu s podezřením, že se jedná o drogu marihuana. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení proti dvaačtyřicetiletému muži pro podezření z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.V Milkovicích 19. září 2012


Stanislav Penc

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Otec (83) začal konopí vloni pěstovat, přidával si to do cigaret - doktor mu to doporučil proti bolesti, aby nemusel pojídat tolik brufenu. Nepomohlo to, letos už nepěstuje. Asi koupil nějaký šunt, nějaké pančované sazenice.
20. 09. 2012 | 10:36

Bestia Triumphans napsal(a):

Boris Šťastný - to je opravdu všechno, jen ne šťastná postavička naší politiky.
20. 09. 2012 | 10:40

Abe Normalni napsal(a):

To mate tezky pane Penci. Mame cely policejni utvar, ktery cast sve pracovni doby travi nahanenim zahradkaru. Mame dost policistu, aby Vas dvouclenna hlidka vyvedla ze zasedani parlamentni komise, ktere jste ohrozil bylinou mastickou.
Ale bohuzel nemame dost lidi, penez, prostredku, abychom nasli a zavreli nelegalni velkostacirny pancovaneho chlastu. Takze je mozne, aby v dusledku teto cinnosti zheblo 23 lidi a vsechny slozky statni spravy tvrdily, ze nepochybily.
Vzpomente si na to, az zase nejaky odborar bude tvrdit, jaky maji tyto statem placene slozky "podstav"
20. 09. 2012 | 10:42

Al Jouda napsal(a):

Pane Penc, našim současným poslancům něco vysvětlovat, je jako házet perly sviním!
Počkejte si na nové poslance zvolené v příštích parlamentních volbách a pak to zkuste znovu.
20. 09. 2012 | 10:56

schrott napsal(a):

Pane Penci, děkuji za vaši odvahu v prosazování konopí k léčbě. Jak to je však v Čechách se vším, i toto už chytráci typu Šnajdra za pomoci Šťastných s spol., chtějí využít a uděla na pojišťovny a občany tunel.
Ti potřební nemocní, kteří nemají na to, aby mariánku kupovali od dealerů, budou i nadále riskovat a vystavovat se kriminalizaci. Zdraví O.M.
20. 09. 2012 | 11:07

schrott napsal(a):

Ládíku,
loni začátkem léta jsem na náměstí Jiřího viděl prodávat sazenice konopí. Zastavil jsem se u stánkaře, který konopí dvěma starším dámám vychvaloval a ukazoval i certifikát na danou odrůdu. Šlo o konopí technické, bez potřebných účinných látek a tak jsem ho upozornil, že ty dámy svým dědečkům nepomůžou. Samozřejmě věděl, že když tam není THC a CBD, tak je to na dvě věci...
Váš otec možná pěstoval takové sazenice. Kousek pod Škroupákem je prodejna, kde koupíte ta správná semínka. Nebo se podívejte do iternetových obchodů. Mám ve vzdálenejším příbuzenstvu známou, které konopí velmi pomáhá. Může spát a nebudí ji bolesti, už nepotřebuje analgetika a opiáty. Vím to, občas s ní mluvím.
20. 09. 2012 | 11:18

magor napsal(a):

Onehdá jsme se ženou probírali osudy nejneoblíbenějších šprtů a bonzáků ve třídě. Téměř každej z nich to dotáhl vysoko.

Telefonní číslo mě rozesmálo. Nevíte, kdo má devatero šestek?

Nevíte, já to věděl.

Dnes si hltnu metylu a zkusím vytočit.
Snad mě to nezabije.

A snad neudá.
20. 09. 2012 | 11:56

Al Jouda napsal(a):

To magor :
Devatero šestek musí mít sám Ďábel !
20. 09. 2012 | 11:59

Jana Pechová napsal(a):

Když vy na ně pane Penci jdete se selským rozumem. Ten prý patří jen sedlákům, už jsem se dozvěděla dokonce i na tomto diskusním fóru. Kdosi zřejmě tuto revoluční myšlenku vyposlechl od svého ideového guru.
Čím dál tím vyšší počet lidí ve vysokých - a nejen politických - funkcích žije teoretický život. A řada politiků nastoupí na scénu ještě před ukončením studií. O skutečném životě nevědí nic.
Tak se nedivte, že vás nechápou. Nejen. Co je nepochopeno, považuje se za nebezpečné.
20. 09. 2012 | 12:08

Mariana Holigová napsal(a):

Pane Penc,
určitě se snažíte o legalizaci prodeje konopního špagátu vyráběného z konopí setého (psychoaktivní kanabinoidy do 0,3 % v sušině)v lékárnách, ale to nemusíte, takový špagát prodávají i v papírnictví!
20. 09. 2012 | 12:19

Koza napsal(a):

Normalizace je zpět!
20. 09. 2012 | 12:23

nežvaňte napsal(a):

Jasně, pane Penci, asi už teda dojedu příští rok na Kozy.
20. 09. 2012 | 12:40

santawizard napsal(a):

Jsou přírodní a synthetické léky jako akademičtí lékaři a lidoví léčitelé?
V pozadí české prohibice múže být tajná výroba synhetického alkoholu.To tu ještě nebylo ,ale synthetické drogy zabíjí v Mexiku a synthetický heroin vede rychle do schizofrenie.
Např.v dobách americké prohibice alkoholu se americká kukuřičná gořalka taky klasifikovala jako lék a mohla se prodávat jenom na předpis v lékárnách.To bylo těsně před tím než potom vypukla 2.světová válka.
20. 09. 2012 | 13:10

český maloměšťák napsal(a):

"Borisek malý seržant"...se jmenoval jistý film.
Přiznám se, že jsem ho neviděl,..a tak ani nevím o čem je.

A ani nevím, proč mi ten název zrovna TEĎ vytanul na mysli...

JO - kdyby si tak Borisek :))) " plnil svou občanskou povinnost" vždy.
To by jsme se měli všici jako v miltonovo-friedmanovském ráji /až na pár hlupáků a grázlů, kterým by Borisek za trest (udělený mu Mafií)do vězení nosil chlast a marihuanu/.
Takhle jsme z toho ráje imrvére a furt vyháněni - sice taky po miltonovsko-friedmanovsku...ale tak jaksi v groteskní podobě tohoto.
20. 09. 2012 | 13:32

santawizard napsal(a):

Čajové ceremonie,kávové rituály,opiový farář,tabákový mági,marijuána guru,hospodský kaplan,co to je ?Je to majetek církve a nebo Lucifera.Všechno může být podle vzoru křesťanského vína jako pomazání a nebo podle vzoru alkoholu,který je tou drogou ve víne.I když v bibli není nic napsáno ani o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech ,křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale museli seminovat jenom a jenom vojenské kaplany.
Primitivní náboženství na drogách se zakazuje a dovoluje se jenom moderní náboženství na 3.světové válce!!!???
Protože atheisti nevěří v Boha podobně ,jako židé nevěří v Ježíše ,magické a náboženské zkušenosti tady a teď v tomto životě se zakazují ,ale dovolují se jenom magické a náboženské zkušenosti až potom a tam v posmrtném životě.(bohactví a sláva za živa a nebo až po smrti?
20. 09. 2012 | 13:56

santawizard napsal(a):

Bible a marijuána se nesmí ani s Rastafariánama ,ale bible a revolver se může i s Kukluxklanem.Legalizujme marijuánu a nastolme prohubici alkoholu a tabáku!!!
20. 09. 2012 | 15:36

kormoran napsal(a):

Ladik
poradim , jak na to .
Predevsim si musite koupit , nebo vypestovat tu spravnou "rostlinku" s vysokym obsahem THC.
Napr. Ta sprvna je , ktera ma na listech bilou jinovatku.
Listy otrhate date do nadoby zalijete rozpoustedlem - vysoceprocentnim alkoholem a drevenym tloukem je trpelive rozmelnite.
Pote precedite pres platno nalijete el. varneho hrnce a pomalu varite nejlepe venku(nebezpeci vybuchu) , po dlouhem vareni se objevi na dne hnedocerna husta tekutina , hrnec naklopite , aby se tekutina soustredila na jedno misto a tu pak natahnete do plastove strikacky. Kazdy den , nebo kazdy druhy den kousicek vymacknete a date ji tatikovi zbastit . Uvidite sam vysledek!!!

Kamarad to takto vyrabi .
20. 09. 2012 | 19:14

Helmuth Plessner napsal(a):

Vážený pane Penci,

lidé, kterým jde o věc, to mají těžké. Držte se!
20. 09. 2012 | 19:34

Rams napsal(a):

Nepodstatný detail... zasedání bylo v Lázních Jáchymov či podle Šťastného v Jánských Lázních?
20. 09. 2012 | 19:47

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

já mám zasazeno
20. 09. 2012 | 20:47

Jan Potměšil napsal(a):

Pane Penci,
příkaz je prvním úkonem v řízení, kterým se rozhoduje ve zkráceném řízení, jen na základě podkladů z oznámení. Odporem se příkaz ruší a pokračuje se v řízení, tzn. budete moci k ústnímu jednání, na něž budete předvolán. Celé jsem to nečetl, ale kdybyste potřeboval, byť jde o nějakou ptákovinu, kontakt na mě viz prestupky.blogspot.com.
21. 09. 2012 | 00:00

Rudi Koutek napsal(a):

Tak se mi vybavila pisen turnovske undergroundove skupiny NIC BAND z roku 1986, doby kdy podle spousty lidi zadne tzv. drogy v socialistickem koncentraku "neexistovaly":

Dobra zprava leti krajem
mara na poli uz zraje
ususime vykourime
a potom poletime
az poleti hlavice
budem kourit nejvice
opijte se politikou
my si dame marianku
21. 09. 2012 | 00:46

depresák napsal(a):

Poslouchám teď Kryla a čtu jednu neuvěřitelnou historku za druhou, jak vystřižené z totalitních žurnálů..skončím Fučíkem..Lidé bděte a svojí notickou Na tyto prasata karabáčem po hlavě..
21. 09. 2012 | 09:49

Yara napsal(a):

Nevím co Boris Šťastný ještě dělá v politice.
Nejlíp se zachoval asi Frydrych, který radil Pencovi ať řekne, že je to konopí seté i když chudák musel poslouchat Šťastnýho.

Je smutné, že v tomto státě je spoustu samoléčitelů postihováno podle nesmyslného zákona, podobně jako strýc na moravě co si tajně doma vypálí par litrů sliovice a velké ryby se nechávají plavat.

Sám jsem prodělal chemoterapii a ozařování, vím co to je a nepřál bych to ani největšímu nepříteli (až na Šťastnýho :-) ).
Konopí pomáhá v léčbě při rakovině a zmírňuje následky pomineme-li fakt, že Rick Simpson vyléčil asi 1500 lidí od rakoviny uplně.

Nejhorší na tom je, že nemocný rakovinou nemá 3-4 měsíce čas aby si vypěstoval (i přes sankci státu) to své konopí pro výrobu Pegasových kapek, protože nemoc je rychlejší a pomocná ruka státu pomoci prodeje v lékárně chybí.
21. 09. 2012 | 11:06

resl napsal(a):

alkohol i cigarety jsou daleko škodlivější zdraví a i vůči rodině, což se dá prokázat. rád s vámi půjdu nadávat před min. zdr. případně na policii.
21. 09. 2012 | 11:35

Rejvizus napsal(a):

Pane Penci máte pravdu vy. Já být na vašem místě, udělal bych to samé s tím rozdílem, že bych na výbor donesl nějaký hodně dobrý skunk.Ať se hoši zhulí a uvidíme jestli budou proti marihuaně a nejen pro lékařské účely, ale i pro rekreační. Osobně jsem viděl hodně zhulených, stejně jako vožralých. Rozdíl byl v tom, že ani jeden zhulený nebyl agresivní mlátič manželky, jako ti co chlastají. Naopak, jsou veselí, sexuchtiví a neškodní. Ale jedno negativum tráva pro rekreaci přece jen má a sice : dealerství, které je vlastně jediným problémovým aspektem "hulení". Tím, že by se tráva zlegalizovala, tak by se dealerství odstranilo a tím i tento problém. Stát by si měl uvědomit, že "hulení" by mělo být zcela na rozhodnutí člověka a spíše se starat o věci důležité, které obyčejný člověk rozhodovat nemůže např. Lichvu, podporu kultury a školství, minimální mzdu a takové věcičky.
21. 09. 2012 | 16:23

Standa napsal(a):

Konopí by se mělo prodávat jen v lékárnách a na předpis. Nemělo by se je nechat volně pěstovat jen pro to, že si potřebuje někdo zahulit. Ve svém okolí mám dost lidí, kteří toto "zázračné koření" vyzkoušeli a ne vždy mělo léčebný účinek. Někdy je to groteskní, vidět bandu studentů, kteří si přejí legalizaci. Stačí se projít po parku a uvidíte, že pro ně to rozhodně není potřeba. Jsou prostě k nepoužití a úplně vygumovaní a často "zlegalizovaní".
21. 09. 2012 | 17:34

rony napsal(a):

Pane Penc, moc Vás nemusím, ale v tomto případu máte mou plnou podporu. Držím Vám palce při Vašem spravedlivém boji.
http://diskutujsvobodne.cz/content/lecba-konopim
21. 09. 2012 | 23:09

mm napsal(a):

pohrobci minulého režimu a jejich přisluhovači se zakonzervovali na vysokých i nižších postech vládnoucí moci. jejich poznávacím znamením je mimo jiné nekonečná tupost a alibizmus..... prachy (a moc) jsou opojné drogy :)
22. 09. 2012 | 12:20

VĚRA napsal(a):

KONOPÍ JE ZLATO...
22. 09. 2012 | 13:40

Ales napsal(a):

O osudech dětí rozhodují zločinci

Ing. Aleš Hodina
Psycholožka Alena Uváčiková, nechvalně známá svými posudky očerňujícími rozvedené táty, stojí nyní sama před soudem. Navíc vyplulo na povrch, že již dříve byla odsouzená pro jiný trestný čin. Vyhrožovala usmrcením a ublížením na zdraví soudkyni a státní zástupkyni.

Nyní je souzena pro křivou výpověď - jak jinak, než proti rozvedenému otci. O jejím řádění v rozvodových sporech se vyprávějí legendy. Z dřívějšího rozsudku nad ní se mimo jiné dočteme: „Užívá antidepresiva po dobu několika roků, přičemž se kromě těžkých depresí cítí zdráva.“

Smutné je, že psychologické posudky takových Uváčikových často rozhodují o tom, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak se s ním druhý rodič bude či nebude moci alespoň stýkat. Uváčiková je ale jen špičkou ledovce. I další psychologové se propůjčují k tomu, aby odstavili jednoho z rodičů od výchovy dětí. Jen při tom nevyhrožují soudkyním smrtí - o to jsou dětem nebezpečnější.

Zločiny na duši dítěte nemají sazbu v trestním zákoníku. Podílejí se na nich i sociální pracovnice, které navrhují svěření dítěte „samozřejmě do péče matky“, jež rozbila rodinu. Podílejí se na nich i soudkyně, které takové návrhy schvalují.

Jediná cesta, jak jim v tom zabránit, je nedat jim k tomu prostor. Když už se rodiče rozejdou, svěřit děti do střídavé výchovy a ponechat jim péči obou rodičů. Bez posudků, bez hledání „lepšího rodiče“ a hlavně bez možnosti štvaním proti druhému rodiči si jakkoliv pomoci.

Když tyto děti přicházely na svět, také k tomu nikdo rodičům nevystavoval posudky a nerozhodoval, jestli je lepší vajíčko, nebo spermie.
01. 01. 2013 | 21:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy