Nejen vyspělý svět chce jíst

21. 02. 2011 | 16:25
Přečteno 9358 krát
Proč zdražují potraviny? Často diskutované téma, které se týká peněženky každého z nás. Příčin zdražování zemědělských komodit a potravin je nespočet. Podle mého názoru jsou však pouze tři faktory, které lze považovat za hlavní a dlouhodobé, které způsobují neustálé zdražování potravin v posledních několika letech. Je to bohatnutí rozvíjejících se zemí, podpora biopaliv a měnová politika centrálních bank.

Zdaleka nejde jen o rozmary počasí Vliv rozvíjejících se zemí na poptávku po zemědělských komoditách lze zdokumentovat například statistikou spotřeby obilnin. Od roku 2000 vzrostla poptávka po obilninách ve vyspělých zemích zhruba o 100 milionů tun. Ve stejné době se zvýšila spotřeba na tzv. rozvíjejících se trzích o 350 milionů tun. Země jako Indie a Čína prožívají překotný ekonomický růst a stovky milionů lidí se svými příjmy posunují do střední třídy, dopřávají si více jídla a mění své stravovací návyky. Tento vliv bude pravděpodobně pokračovat i nadále.

Dramatický dopad na spotřebu zemědělských plodin má podpora biopaliv. I když je dnes již řadou studií prokázáno, že spalování potravin v motorech automobilů přináší více škod než užitku, v podpoře biopaliv se stále pokračuje. Lidem se zdražuje jídlo a příroda se nevratně devastuje v takovém rozsahu, že je to jen obtížně představitelné. Jen v Indonésii se kvůli produkci palmového oleje každý rok vymýtí prales o rozloze 2,8 milionu hektarů. Pro představu – každou minutu zmizí prales o rozloze sedmi fotbalových hřišť! Ve Spojených státech padne 34 procent kukuřice na biopaliva. Obilniny spálené v USA v automobilech by dokázaly uživit 350 milionů lidí. Tento vliv bude bohužel zřejmě pokračovat i nadále.

Třetím neblahým vlivem na ceny jídla je měnová politika centrálních bank. Ty vytvářejí enormní množství peněz a lijí je do předlužených státních pokladen a do finančního sektoru, který by bez toho zřejmě zkolaboval. Část těchto peněz však nakonec doputuje na komoditní trhy, kde zvyšuje ceny. Kromě toho drží centrální bankéři úrokové míry kolem nuly, což způsobuje, že reálné úroky po odečtení inflace jsou záporné. V takových podmínkách se lidé chovají racionálně, když místo termínovaných vkladů vkládají peníze do něčeho hmotného, co hodnotu neztrácí. Tím něčím jsou také komodity včetně potravinářských. Bohužel ani tady nelze čekat, že se něco brzy změní.

Je zajímavé, že za dva ze tří klíčových faktorů, které způsobují zdražování jídla, jsou zodpovědní politici a na ně napojené zájmové skupiny. Podporu biopaliv vymysleli zemědělci a tištění peněz předlužení bankéři.

Někoho možná překvapí, že mezi třemi hlavními vlivy není uvedeno počasí. Jeho dopad je zcela zásadní, avšak rozmary počasí v některé sezoně působí negativně a v jiné pozitivně. Proto počasí nelze vidět jako příčinu dlouhodobého zdražování potravin, i když je tak velmi často vnímáno. Vliv počasí na ceny na burzách je tím vyšší, čím nižší je poměr zásob ku roční spotřebě. A v současné době je u řady plodin velikost zásob nízká. Lze tedy čekat, že výrazné kolísání cen bude pokračovat, dokud se zásoby nedoplní na obvyklou úroveň. Letos tedy budeme v rukou přírody ještě více než v roce 2010.

Povolení, atesty, kvóty...

Dalším vlivem na ceny potravin jsou investoři a spekulanti. Lze je však z něčeho obvinit? Kdyby ceny nerostly kvůli vysoké poptávce v rozvíjejících se trzích, podpoře biopaliv a tištění peněz, kdo by si vzpomněl na to, že nějaké komodity vůbec existují? Kdyby centrální banky nedržely reálné úroky na záporných úrovních, hnalo by se tolik lidí do spekulací? Je zajímavé pozorovat komodity, které se na burzách neobchodují a kde se žádní spekulanti nevyskytují. Letí nahoru také – například ceny vzácných kovů vzrostly o stovky procent, podobně jako cena tuhy, lipového dřeva a dalších komodit.

Málokdy se uvádí jako příčina rostoucích cen potravin regulace. Neustále se zvyšující zasahování EU do trhu v podobě povolení, atestů, kvót a dalších byrokratických nástrah zvedá konečnou cenu potravin na pultech obchodů možná více než všichni spekulanti dohromady. Samostatnou kapitolou jsou daně. Touha zalepit díry ve státní pokladně povede k růstu zdanění, bohužel zřejmě i v případě potravin. Rozbor příčin zdražování potravin ukazuje, že tento trend zřejmě hned tak neskončí. Je smutné, že velkou „zásluhu“ na vysokých cenách mají dopady státních zásahů. Určitou naději může přinést letošní jaro. Když jsou ceny plodin na burzách vysoko, zemědělci ve snaze maximalizovat zisk obvykle osejí velké plochy. A pokud počasí nezopakuje extrémní nepřízeň z loňského roku, vysoká sklizeň by mohla tlak na růst cen zmírnit.

Vyšlo v LN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

No a u nás se k tomu zvedne DPH o desetinu na většinu potravin. Když už prší, tak pořádný liják.....
21. 02. 2011 | 16:31

neo napsal(a):

Petr z tábora,

jak jste na to přišel?

plán je zvýšit DPH o 100% nikoli o desetinu
21. 02. 2011 | 16:35

Fabricius napsal(a):

Na potraviny a léky je potřeba uvalit 100% daň.Pak teprve lidi vyrazí do ulic a tuhle vládu zavěsí na lampy.
21. 02. 2011 | 16:39

Čochtan napsal(a):

Nejen vyspělý svět chce jíst, Jenže vyspělý svět se nerozmnožuje tak, jak ten nevyspělý. Vyspělý svět se nezdvojnásobí během 30 let jako Egypt, Alžír, Lybie, jako Jemen během 20 let,....
Co se stane, když hlad zredukuje "nevyspělý svět" na zlomek dnešního počtu ? Nic špatného.
21. 02. 2011 | 16:40

Čochtan napsal(a):

DPH z 10% na 20% je zdvojnásobení ! Tedy jak správně píše neo, zvednutí o 100% !
21. 02. 2011 | 16:42

alternativlos napsal(a):

ten,
kdo se kdy zabejval ozdravením, či záchranou nějakého podniku, či firmy, nebo společnosti řekne,
že existuje jen jedno jediné řešení, které se má provést rychle a efektivně, aby to co nejméně bolelo a pak se uvidí, jestli to pacient přežije.
Vše ostatní je jen prodlužování agonie s výsledkem předem známým.
Takže existuje jen jedna jediná cesta k ozdravění státu.
Jinak to nepůjde. Do jaké omáčky to chtějí navlíknout, jak to podají je věc jiná a zcela marginální.
To není vůbec ideologická záležitost, to je proces ekonomický...
Kdo někdy něco řídil a za něco odpovídal - ten to zná a nepotřebuje vysvětlovat.
Žádné city, žádné dojmy.
Normální boj o přežití, normální ekonomie.

My jsme v prdeli,
to je snad každému jasné,
a změnu udělá jen někdo mimo,
kdo bude chytřejší, pracovitější, hospodárnější, nemilosrdnější - skoro jako ta sviňa příroda.
Myslíte si někdo, že to vidím moc jednoduše?
21. 02. 2011 | 16:47

uň napsal(a):

Bohužel pravdivý článek.

EU a její zemědělská politika toť absurdistán hodný pobavení.

Letos to dopadne mnohde asi takto :

a) zemědělci osejí i plochy na něž pobírají příspěvek na neobhospodařování - penízky za příspěvek přijdou

b) do toho přijde nějaká "bouřka", která zvedne toky (některé se vylijí z břehů a budou záplavy) jako vždy - pak přijdou další penízky jako příspěvek kompenzující škody - herdek jak to, že pak když se plocha zaplaveného uzemí porovná s plochou polí - jež v nárocích zemědělci uvedli - vždy vyjde, že zemědělské půdy nahlášené bylo podstatně více zaplaveno? Asi vzlínání vody. :-)

c) pojišťovna také zaplatí jak jinak - to už jsou třetí penízky

d) zemědělci osejí hodně ploch - takže produkce se zvýší a tím přijdou další penízky

e) zemědělci sklidí i ty plochy jež "byly zaplaveny" a to jsou další penízky domů.

Chtělo by to nějakou dotaci za ležení u počítače a vymýšlení konin.
21. 02. 2011 | 16:58

Ovčan napsal(a):

Nejlepší je zvýšit o 100% (ono proti původním 5% je to o 400%) DPH na léky hlavně těm,kteří se bez nich neobejdou.Ti buď budou platit,nebo zdechnou.Krásný výběr.Zlodějsky předražené léky,z nich lichvářská daň a pak to vládní kmotři vykradou ze státního rozpočtu.
21. 02. 2011 | 17:04

Lech napsal(a):

Tak jak v každé zemi, kde dojde k problémům,jako např. ČSR za druhé světové války, hospodářství přestane produkovat potraviny a přejde na průmyslové plodiny.
Průmyslové plodiny vyžadují 4 - 5 x nižší náklady proti potravinám.
Díky pěstování průmyslových plodin současně s nulovými vklady do zemědělské půdy,
je tato čím dál méně úrodná.
Proč?
Vodní erozí je ohroženo téměř 50 procent zemědělské půdy v ČR.Díky spalování biomasy a produkci průmyslových plodin se každý rok z každého hektaru splavuje přibližně 7,5 tuny ornice.
Tento přístup současného zemědělství u nás způsobuje, že půda ztrácí schopnost vázat vodu a živiny.
Voda se v půdě špatně zadržuje zejména proto, že v ní chybí organická hmota, humus. A bez humusu se kvalita půdy nezlepší ani hnojením anorganickými hnojivy.
Místo spalování průmyslových výstupů našeho současného zemědělství je bohužel vice jak jindy nutné, vytříděný bioodpad navracet do půdy.
Pokud se doopravdy budeme snažit o návrat k standardním pěstebním podmínkám.Potom nespalujme ale navracejme biologický odpad v podobě kompostu do půdy.
Z kompostu získané potřebné živiny stačí zhruba pro 80 000 hektarů orné půdy.
Nesnažme se za každou cenu zdevastovat i ten žalostný zbytek vlastní produkce potravin.
Pane Pírko trh nevelí pěstujte potraviny, jak se zde snažíte předestřít.
Neviditelná ruka trhu pěstování potravin zaměnila za pěstování průmyslových plodin u nás.
Proto buďte tak laskav a zkuste jít s pravdou ven.
21. 02. 2011 | 17:14

Ládik!!! napsal(a):

Já do obchodu nechodím, takže mi ceny potravin nic neříkají.
21. 02. 2011 | 17:22

Ožebračený Ovčan 89 napsal(a):

Český Zlodějpolitik, zabalený do demokratického pláště, po sametové taškařici 1989 plně funkční české zemědělství nenávratně zlikvidoval! Prosím nepiště tady takové nesmyslné bláboly, pane autore!
21. 02. 2011 | 17:24

kvazar napsal(a):

A zase nám to bylo zcela vědecky a odborně vysvětleno, my obyčejný lidi jsme asi nezralí toho chápat zdražování, jako i jiné věci, proto musí být moudří lidé na světě.
21. 02. 2011 | 17:24

vasja napsal(a):

Lech napsal(a):
Neviditelná ruka trhu pěstování potravin zaměnila za pěstování průmyslových plodin u nás.
.................
To sou božínku pindy :))
Neviditelná ruka trhu nařídila, že se benzín musí dokrmovat řepkou?
21. 02. 2011 | 17:38

Starý napsal(a):

Všechny tři důvody jsou nesporně pravdivé.
Já bych dodal ještě čtvrtý, politicky nekorektní: Mnoho jednoduchých a pohodlných národů se v minulém půlstoletí, díky Západním vymoženostem jako je očkování a globální humanitární potravinová pomoc, zcela nekontrolovaně množilo ( úmyslně se vyhýbám termínu přemnožilo ) a dnes zjistily, že bez dodávek potravin zvenčí musí opravdu tvrdě strádat.
Z toho nutně vzniká extrémní rozčarování, ačkoliv je to logický následek předchozího nezopdovědého počínání. (Oni to ale vidí asi takto: My jsme se tak dlouho přičinlivě množili a teď nám nikdo nedá ani obyčejné obilí a mléko !?)
Pan Pírko to určitě také postřehl, ale on má v popisu práce politickou korektnost, takže nemúže psát nepříjemné pravdy ! Chápu ho. Každý se nějak živíme a musíme dodržovat pravidla kontraktu.
21. 02. 2011 | 17:50

Honza napsal(a):

Zdravý selský rozum. Ten chybí nejen v Evropě, ale jak se zdá, nedostává se nějak celému světu. On by se dostával. Ale není, kdo by ho poslechl a kdo by o něm též seriózně promluvil tam, kde by bylo třeba. Na zemědělské půdě stojí sklady, továrny a jiné nezemědělské vymožnénosti včetně solárních elektráren. Ta půda bude chybět. Za první republiky fungoval velice dobře zemědělský fond, který bránil prudkým výkyvům cen zemědělských komodit. Že se dávno něco takového nezavedlo v celosvětovém měřítku? Jak jistě všichni dobře víme, hladomory nejsou způsobeny ani tak vlastním nedosttkem potravin, ale neschopností, nebo neochotou distribuovat potraviny na potřebná místa ve spojení s neochotou, nebo také neschopností zajistit využitelnou ekonomickou aktivitu a tudíž příjem pro tu část populace, která je schopná a ochotná se ekonomicky projevit a taktéž příjem formou penze pro dříve pracující. Z tohoto důvodu je hlad v rozvojových zemích. Ekonomický potenciál hladovějících zemí je navíc manipulován zájmy kdekoho.
Finanční prostředky nevyspělých zemí jsou zenužívány povětšinou úzkou skupinou lidí, kteří se neštítí ničeho. Na základě svého odhadu nebezpečí budují i mocenské struktury, které pohltí taky značnou část produkce čehokoli. Takže potravinová i ta nepotravinová pomoc těmto zemím se stává prostředkem na udržení vládních klik u moci. Každá pomoc se musí tak jako tak zaplatit. Nic není zdarma. Zemědělští producenti musí být taky z něčeho živi. Zaplatí to tudíž všichni ostatní spotřebitelé. To je jen další důvod ke zvyšováni cen potravin.
21. 02. 2011 | 17:53

Lech napsal(a):

To vasja
Ne dokrmování benzínu vzniklo jako záchranná síť, jak zužitkovat nesmyslnou nadprodukci řepky.
Nebo si myslíte,že když Němci udělají 1 Kg vepřového za 22 Kč a my ho uděláme za 32 Kč, tak produkce potravin u nás stoupá? Nebo prostě naše technologie na farmách na Němce nestačí.Prostě produkujeme draho a neefektivně.
Tento příklad je možné použít i na hovězí atd.
21. 02. 2011 | 17:55

Kelda napsal(a):

A co napriklad pestovani plodin hydroponicky ?
21. 02. 2011 | 18:21

vasja napsal(a):

Lech napsal(a):
To vasja
Ne dokrmování benzínu vzniklo jako záchranná síť, jak zužitkovat nesmyslnou nadprodukci řepky.
-------------------------------------
Tak to jo.
Zabejčenej sedlák sveřepě a nesmyslně, rok co rok, sel a zaorával řepku, až mu neviditelná ruka trhu sehnala odbyt v benzinu.
Díky Klausi. Tak to má bejt.
21. 02. 2011 | 18:34

Občan napsal(a):

Pane Pírko,

projevujete docela slušnou míru drzosti, když píšete o "příčinách" zdražování potravin. Protože SKUTEČNOU hlavní příčinou je to, že VY - finančníci - jste si udělali ze zemědělství a potravinářství "jen" další investiční komoditu. A stejně jako děláte binec v jiných odvětvích, vnesli jste jej i do zemědělství a potravinářství. Vy, finančníci, jste těmi parazity, kteří profitují ze skupování "komodit" a z kšeftování s nimi zcela bez ohledu na SKUTEČNÉ potřeby lidí.
21. 02. 2011 | 18:46

Standa napsal(a):

Musím říci,
že článek je pěkný. Jenže je tam několik ale.. Tím zásadním a o kterém se nemluví je politika EU. Ano, ta agrární politika, kterou většina lidí v této zemi schválila v referendu o přístupu k EU.
Proč se nikde nepíše o tom, že naše republika byla jedinou zemí, která vyjednávala přístupové podmínky pro zemědělství jako poslední? Proč má naše země menší počet zvířat na které se dostávají platby od EU? O tom nikdo nepovídá, o tom, že stavy krav klesají stále, o tom, že letos budeme dovážet cca 55 % národní spotřeby ze zahraničí, protože farmy s prasatama se uzavírají?
Ti kdo hovoří neustále o hamižnosti zemědělců. Řada tzv. socialistických chovů prasat byla vybudována jako samostatné jednotky. Tedy jednotky bez půdy, protože v rámci spolupráce jedno družstvo vyrábělo krmiva, druhé zase chovalo prasata atd. Samozřejmě plno podniků mělo jak živočišnou, tak i rostlinnou.. Jenže právě tyto podniky bez půdy nedostávají ani korunu, dotace jsou na půdu. Technologie jsou zastaralé, chybí celkově peníze. Čím to? Je to tím, že např. v Dánsku, Holandsku, Belgii atd. je taková nadporodukce prasat, že jejich tamní vlády ještě rády podpoří vývoz této komodity mimo hranice.
V letošním roce, v roce, kdy mohl český farmář se dostat dotacemi na 100 % běžné částky západních zemí, a kdy EU dává 80 % a zbytek 20 % doplácí náš stát, dostane náš farmář jen peníze EU. Farmáři se ani letos nedostanou na částku západních zemí.. Nejsem si jist, jestli jí někdy vůbec dosáhnout... ale o to nejde... Jde přeci o to, že hold v EU si nejsou všichni farmáři rovni... Např. pan Sarkozy minulý rok prosadil mimořádné platby nad stropy v řádu mnoha miliard korun, protože ti jeho "dotačně" závislý zemědělci jsou zvyklí na peníze na ruku.
Náš farmář je pořád v tomto státě otloukánek..
Pokud národ nebude jíst a preferovat národní produkty, pak hold místo dobytka na pastvě na ní budete vídat traktory.. ano traktory, které dvakrát ročně posečou trávu, aby mohl daný majitel vykázat, jak pečuje o krajinu.. Taková je naše EU.
O srovnání výkupních cen v roce 1989 a v roce 2010 někdy příště. Uvidíte jak moc si farmáři "polepšili" za ty roky... Asi budete někteří koukat.. Jen je potřeba také si říci, že i zemědělec musí platit za zdraženou vodu, elektřinu, naftu, práci.. Standa
21. 02. 2011 | 18:53

pavel fadrný napsal(a):

Pane Pírko!
Souhlasím s Občanem! Podobná vlna zvyšování cen zemědělských komodit byla v roce 2008. Ceny obilí, řepky, mléka vyskočily o 30 - 50 %, analytici to hodnotili tak, že Čínani začali konzumovat podle svých možností. O rok později klesly ceny pod úroveň roku 2007. Otázka zní : co jedli číňani na přelomu let 2009-2010? Příčiny se vymýšlejí, ale hlavní příčinou jsou finanční spekulace.
21. 02. 2011 | 19:03

evix napsal(a):

Jak může zemědělec v Německu produkovat potraviny levněji než chudý zemědělec v Česku? Vy jste nikdy neslyšeli o dotacích v EU?
Zabejčenej sedlák nesmyslně sveřepě likviduje poslední stáda vepřového, proč, no protože je asi blbec, že. Až tu nebude české vepřové, zemědělec z Německa nám pošle ještě levnější maso, sice s Dioxinem, ale co však co Čech to blbec, že Vasjo, ten sežere všechno. No inteligenti jste, jen co je pravda.
21. 02. 2011 | 19:05

evix napsal(a):

Standa
Ani ne tak EU jak naši chytrolíny ve vládách po 1989. Poláci taky našemu zemědělství pomáhají záporně, taky jsou nějak dotování?
Nějak se mi vybavuje v hlavě, kterak asi pan Bratinka vykřikoval, že zemědělství nepotřebujem, že postavíme golfová hřiště. Kdepak ten bodrej strejda je?
21. 02. 2011 | 19:11

zemedelec napsal(a):

Standa.CHtěl jsem to napsat podobne ,ale napsal jste to líp,děkuji.Jenom mám obavu o to,že národ těžko bude preferovat naše výrobky,když jsou dražší a po zvýšení DPH budou ješte dražší než z dovozu.
Nemužu si odpustit poznámku nick LECH.Když německý chovatel vykrmí 1kg věpřového za 22kč a náš 32kč,tak se potom nemůžeme divit že máme v jejich mase dioxin,nebo jiné škodlivé látky.
21. 02. 2011 | 19:31

Realista napsal(a):

Občan, Pavel Fadrný : Spekulant, pokud fyzicky nekoupí danou komoditu od producenta a fyzicky ji nezačne skladovat, může těžko ovlivnit ceny. Pokud se nenastanou spekulační inflační tlaky - v tomto momentu ovšem trh dosahuje svého vrcholu. Je to jedna z věcí, která je v médiích často prezentována - spekulanti za to mohou ! Spekulace, tak je koncipována ve futures trzích NEMŮŽE ovlivnit ceny potravin.Myslíte si, že když spekulant koupí futures kontrakt např. pšenice, tak fyzicky kupuje pšenici ? Dále, jak si myslíte, že fungují výrobci potravin ? Oni POTŘEBUJÍ spekulanty ! Víte proč ? Protože oni kupují futures kontrakty protože budoucnost je nejistá a oni se chtějí pojistit pro případ, že ceny stoupnou (a aby nemuseli přenést zvýšení na spotřebitele), tak nakoupí futures kontrakty (ten jim dá právo nakoupit za určitou cenu bez ohledu na aktuální tržní cenu). A kdo si myslíte, že je na druhé straně ? Spekulanti, kteří kontrakty prodávají, kupují. Jeden nemůže nemůže existovat bez druhého. Mimochodem, pokud chcete být intelektuálně féroví, podle stejné logiky byste měli děkovat spekulakuntům za pokles cen, když komodity prodávají short (nevím, jak se to řekne česky "short selling").

K článku bych poznamenal (a nevkládám to autoru do úst), že mi připadá, že je v dnešní době móda prohlašovat, že jediná inflace, která existuje, je inflace v důsledku "slabosti měny" - tisknou se peníze, je FIAT bankovní systém, tak je inflace. Což je hlavní motto např. Petera Schiffa - FIAT peníze, kupuj zlato, FIAT peníze, kupuj zlato, FIAT peníze ....O.K. děkuju papoušku, už jsem to pochopil jednou stačilo.... Přitom existuje např. inflace způsobená intezivní produkcí, když se ekonomika stane "horkou", roztočí se a intezivně produkuje a nastává velký vrůst GDP což má inflační důsledky; nebo inflace v důsledku vrůstu disponibilních příjmů nebo inflace v důsledku koncentrace zdrojů - např. v místech, kde se intenzívně těží ropa, jsou vyšší cena než v chudších oblastech. Není pravda, že inflace neexistovala, když nebyl FIAT systém, např. v USA v 19.st. byla krátce inflace až 120 %.
21. 02. 2011 | 20:02

Lena napsal(a):

Článek jsem jen přelétla, ale obecně si myslím, že čeho je moc, s tím se plýtvá. S čím se plýtvá, to je třeba zdražit. Protože na jakékoliv plýtvání už jaksi není doba.
S potravinami se u nás plýtvá nehorázně. Svědčí o tom nejen plné kontejnery vyhozeného jídla, ale i obezita našeho národa. Pokud nebudou mít (s prominutím) tlustá čuňátka tolik co do tlamiček, zhubnou a jedině to prospěje jejich zdravotnímu stavu. Takže mě osobně zdražování potravin nikterak nepohoršuje.
Stejně tak se plýtvá s některými surovinami. Příkladně s elektřinou. Za daleko zásadnější považuji například drahé dětské oblečení nebo jiné věci pro děti. Ty nevydrží, děti je potřebují a nadhodnocovat je považuji za vydírání. Taky poměrně drahé bydlení, když není možné sehnat levné, mi připadá jako docela lumpárna.
Lidi si odvykli, že "chléb je boží dar". Jsem sice ateista, ale myslím, že docela dobře chápu smysl tohoto výrazu. Třeba to zdražení posune náš vztah k potravinám do trošku rozumnějších kolejí.
21. 02. 2011 | 20:15

Eliška II napsal(a):

Na zčátku 90.let nám říkali Francouzi, že máme strašně vyspělý zemědělství a že je ho třeba zlikvidovat. Inu, stalo se. Dnes psali na Novinkách, že naše půda už nemá tu úrodnost, co měla. Aby ne, vždyť tady byla vždy návaznost rostlinné a živočišné výroby. Prostě klasický selský (jezeďácký, statkovský) rozum. Teď se staví na nejlepších půdách, nejen domy, ale FTW, logistická centra... Divme se a strašme se. Nejdřív Řeckem, pak stářím, hladomorem.... Kam až ještě zajdeme, konec světa? To je ovšem velmi kontraproduktivní, tak konec světa zatím ne...
21. 02. 2011 | 20:30

Orientexpres napsal(a):

ono by to asi fakt chtělo akci "Děkujeme, neodvedeme
(daně, pojistné)".
Stačil by měsíc.
Aby se spoustě rozumbradů aspoň trochu vyjasnily finanční toky. Aby bylo jasné, kdo je v restauraci host a kdo pingl.
Protože teď pingl hosta úkoluje, kontroluje, vydírá.
21. 02. 2011 | 20:43

ujo napsal(a):

evix:
kde by byl strejda Bratinka - v Bruselu!
A o co se stará? Přeci o svůj výdělek, vždyť o ten (pardon ,o svobodu) bojoval.
lena:
kdyby se plýtvalo jen s potravinami..
fakt je, že plýtvání s potravinami zejména těm starším vadí; řešení není, že zahubíme to, co z našeho zemědělství zbylo a budeme kupovat pře dotované (jak dlouho?) potraviny
21. 02. 2011 | 21:04

Paveljan napsal(a):

Lechu, pěstování průmyslových plodin místo potravin nezpůsobila neviditelná ruka trhu, ale nařízení EU o biopalivech.
21. 02. 2011 | 21:05

Maximus napsal(a):

Opět dobrý článek od pana Pírka. Autor se dotkl trochu šílené devastace deštných pralesů. Moc se to jaksi neví, ale tyto pralesy doposavaď zajišťovaly díky své kapacitě ohromnou retenci dešťové vody z atmosféry země! Jejich neustálým kácením a zmenšováním plochy v Jižní Americe, Austrálii, Asii a zejména Indonésii atd. dochází k velkému a rychlému vypařování miliónů tun vody zpátky do atmosféry naší planety. I přes to, že velká část spadne do moře a oceánů, dostává se nad pevninu dnes už ohromné množství vody. Následky už i v Evropě, ale i u nás jsme poznali, je to výskyt přívalových dešťů a následných povodní. Třeba v Severní Americe nyní každoročně řádí mnohem více tornád a bouří než jindy. Vývoj bude stále horší! Povodně a vůbec nestabilita počasí na celém světě má za následek masívní odplavování orné půdy a přijdou horší zemědělské výnosy a vše co s tím souvisí. S oteplením planety, za kterým může být i sluneční cyklus ovšem přichází větší odpar vody a následné deště. Tím, že kácíme pralesy jako hlupáci, tak si řežeme pod sebou větev, na které obrazně řečeno sedíme! V historii lidstva tady už něco podobného, ovšem v menším bylo, na Velikočnočním ostrově si před staletími místní obyvatelé (říkali si dlouhouší a krátkouší) pokácely všechny vzrostlé stromy, že tito hlupáci už ani neměli dřevo na stavbu lodí a potřebný rybolov. Výsledkem byly války, bída a hladomor a následné skoro vyhynutí obyvatel ostrova. Dnes jdeme prakticky stejnou cestou, ale v ve větším měřítku, množíme se jako kobylky a devastujeme celou planetu jako člověk nemoudrý, homo nonsapiens! Už i celá řada primitivních parazitů bez mozku ví, že nesmí svého hostitele zničit a proto tomu podřizuje svoje chování, jen člověk je parazit bez mozku a ničí tuhle krásnou planetu.
21. 02. 2011 | 21:10

Lena napsal(a):

ujo,
proč myslíte, že starším vadí plýtvání potravinami?
Jsem vnučka "chalupníka". Tak se jim kdysi říkalo - chudým zemědělcům. A i když jsem dědu nikdy neviděla, moje matka přenesla tu šetrnost k potravinám na mě. U nás se jídlo nikdy nevyhazovalo (to už muselo být, když ano! Stalo se málokdy). Ono taky to jídlo vydřít ze země není žádná sranda. Proto jsou mi nesympatické aktivity našich "takyzemědělců" jako vylévání mléka do kanálu nebo na pole. Já tedy nejsem ani v nejmenším zemědělský typ. Dokonce ani zahrádkářský. Pár brigád a zahrádka mojí matky mi daly jasně najevo, že tohle opravdu nikdy dělat nechci, ale taky na tou dřinou nikdy nebudu ohrnovat nos - byť jenom tím, že znehodnotím její výsledky.
Jinak potraviny se snažím nakupovat naše. Snažím. Ono to ale není snadné. Ono totiž tak nějak (se mi zdá), že původ zboží začíná být mnohdy tajný a vypátrat ho zvládne snad jen agent CIA. (Stejně třeba původ většiny zubních past.)
21. 02. 2011 | 21:12

Blbne se na kvadrát. napsal(a):

Kazde zrychleni rozkladneho procesu kvituji s jistym zvracenym potesenim.
Kdyz uz politici a volici chteji,
aby se to zhroutilo,
at to jde alespon rychle……
horší je ta agonie bez konce ,
tak aspoň ať ta hudba hraje a prapory vlají.

volte oranžový s rudejma, aby to kleklo co nejrychleji
21. 02. 2011 | 21:26

jezevec napsal(a):

¨Vystupme z EU a odstraníme většinu pokřivení a negativních dopadů na naše zemědělství a krajinu.Naši zemědělci budou moci zase v plné míře sytit nejen nás, ale jak se zdá i narůstající počty obyvatel na jiných kontinentech.Reagujme rychle a pragmaticky, dokud je naše zemědělství ještě schopno bodu obratu. A nebo budem po česku čekat, až problém vyhnije ? EU je nahraditelná jiným seskupením a to je EFTA, která má volnější hospodářskou spolupráci mezi evrop. státy a byrokraticky nesvazuje jako EU.
21. 02. 2011 | 21:50

ujo napsal(a):

pro lenu.
pokud jde o plýtvání potravinami soudím dle sebe - zažil jsem jako dítě válku, potr. lístky , toužebně očekávané balíčky z venkova, mletí "na černo"
21. 02. 2011 | 21:55

Ládik!!! napsal(a):

slovy klasika:

Celý český národ vepře jí
nepřátelé mu to nepřejí
oni jedí jinak a sice
mušle škeble šneky ústřice
míchají to se zeleninou
zřejmě tedy brzy vyhynou
celý český národ vepře jí
vepři ti se nikdy nepřejí!
21. 02. 2011 | 21:55

Petr z Tábora napsal(a):

to jezevec:
Nikdo nám nic nezakazuje. Jen na to mimo kvóty nedostanou zemědělci dotace a tím jsou nekonkurenceschopní. Takže vystoupením z EU byste nic nevyřešil.
21. 02. 2011 | 22:02

Lumír Adamec napsal(a):

Dobrý večer pane Pírko,
co tak přestat lhát a říci pravdu - hlavní důvod předražených a z velké části nekvalitních dovozových potravin je náš vstup do EU. Pak následovala likvidace a omezení našich pěstitelů, chovatelů a výrobců.
21. 02. 2011 | 22:06

Lena napsal(a):

ujo:
nepamatuju válku, ani poválečná léta, mám to zprostředkované. To ale neznamená, že se z řečeného nepoučím, že jo. Popravdě mi tato doba připadá zvrácená. Za nejdůležitější považuji zemědělství, pak nějakou tu výrobu, pak určité služby. Ale co tu máme? Přebujelou administrativu, služby, které jsou sice vnucené kde komu, ale vlastně je nikdo nepotřebuje, spousta balastu, kterým se živí mraky lidí.
Jsem pesimista. Myslím, že tohle se udržet nedá.
21. 02. 2011 | 22:09

Honza z Hané napsal(a):

Vážený pane,
Blbne se na kvadrát - ti rudí tu měli GARDOVÝ POŘÁDEK proti tomuto BORDELU - můžete Všichni kecat ty své KRAVINY 100 let a vždy to bude pravda !!!!!!
Naši rodiče svou DŘINOU a LOPOTOU za 40 let vybudovali takové hodnoty, že kdyby nebylo jich tak už jsme dávno na dně už v roce 1989 !!! A bez dluhu BANÁNI - bez dluhů státu, bez dluhů rodin, bez exekucí 3,5 milionu našich občanů a mohl bych jmenovat dál - normální občan vůbec nemá ani takovou představivost co je vše možné tak ZMARASTIT?? Za 21 let jsme na dně, v bahně, sračkách, nejen MY generace dědů, ale ty naše děti jsou v 90% vyřízeni - DEKLASOVÁNI těma Vašima elitama a těmi, co jste vy KOLABORANTI s tímto POKŘIVENÝM REŽIMEM celé dostali do kolen !!
Tak je to holenkové !!!! Lumpové !!!

Bez šance na obyčejný lidský život - bez šance na slušný rodinný život, bez šance na běžné zdravé a kvalitní potraviny, bez šance na vodu co nám příroda poskytuje téměř zdarma, bez šance na vše co jen si vzpomenete tato lůza dokázala ZDECIMOVAT !!!!!!
STEJKALE MAZEJ - 4.ODBOJ. STARTUJE !!!!!
Jak v Egyptě,Alžíru,Libyi atd!!!!!

Chápete pomatení BANÁNI !!
Teď teprve budete potřebovat ty vložky abyste se do nich mohli pěkně P ------ at!!!!

Tak dál pěkně BLBNĚTE národ on Vám to SPOČÍTÁ !!!!

Lumpové korupčníci a zloději ???
21. 02. 2011 | 22:33

ujo napsal(a):

lena:
To, co by mělo zarazit i ty mladší když hážou kousek chleba do popelnice je : lítost nad zmařenou prací
Fakt je, že tak či onak, více či méně, se na plýtvání podílíme všichni (alespoň v rozvinutém světě).
Zvládneme to?
21. 02. 2011 | 22:49

Al Jouda napsal(a):

Konečně na to přišli - jak si podříznout tu poslední větev, na které sedí (Kalousek a spol.)
21. 02. 2011 | 23:05

Lena napsal(a):

ujo,
myslím, že nezvládneme. Spadneme do bídy, na kterou nejsme zvyklí. Ale já jsem normálně pesimista, tak mě neberte vážně - takhle před spaním.
21. 02. 2011 | 23:20

AC napsal(a):

Honza z Hané

Přesně tak, podal jste to čistě, bez zbytečných servítků.

Podívejme se k jihu...tam vidíme naši neodvratnou budoucnost v přímém přenosu.
21. 02. 2011 | 23:59

jezevec napsal(a):

Honza z Hané
Tipuji vás na mladého zoufalce, co si neví rady s vlastním životem a hlavně nic neví o nedávné minulosti. Za komančů bylo obrovské vnitřní zadlužení - vše bylo šedivé a neudržované,pitné vody byli velmi často nepitné, vzduch byl samá síra a lesy umíraly. Ve fabrikách často pracovaly stroje , co už pracovaly pro Hitlera a atd.Vnitřní zadluženost této země byla obrovská a mezi lidmi tehdá koloval vtip, že zas budou soudit bývalý kapitalisty, že nahospodařili málo,protože komunisti z toho mohli žít jenom 40 let !
22. 02. 2011 | 00:00

rada napsal(a):

Haló, přátelé...
někteří plácáte nesmysly. Např. řepka se přidává jako tzv. MŘO /metylester řepk. oleje / do nafty a ne do benzínu /do benzínu se přidává etanol-líh, např. z přenice, cukrovky, kukuřice a pod../Řešit zde nedostatek potravin ve světě a jejich zdražování je k ničemu, většina států trpících hladem si toto zavinila jen a jen sama. A distribuce potravin do hladovějících oblastí? Haha..kolik toho jídla opravdu přijde hladovějícím chudákům..?Řešit je třebas to, jakto, že nejsme už dnes soběstační ve výrobě vepř. masa, v bramborach a pod..
A schopnost půdy zadržovat vodu? No leckde se uz 10 let neoře, ale jen mělce kypří /úspora/...Ne vždy jde ekonomie a ekologie dohromady...
22. 02. 2011 | 00:16

AC napsal(a):

jezevče,

vy až se konečně probudíte tak zjistíte, že musíte chodit kanálama. Vy tu propagandu přímo zbožňujete, proč nejste trochu soudný? Tehdy byl národ otroky politiky, no a z 90% dnes holt ekonomiky. Tehdy jsme museli makat, ale měli jistotu zaměstnání a tedy i bezstarostnosti příjmů, víkendů, chat, zahrádek, sportů a čundrů v přírodě, byty za 230,kčs od podniků, novomanželské půjčky 30.000 s úrokem 2%, nájem + voda + energie celkem inkaso do max.400/měsíčně, hodně věcí nebylo, to je fakt, ale zlaté české ručičky si poradily se vším, kradlo se, to byl taky fakt, ale zásadně v malém, ne jako dnes po miliardách, naše zemědělství bylo soběstačné, lehký i těžký průmysl vyvážel do celého světa, na polích jsme místo fotovoltaiky pěstovali cukrovku, byly jsme cukrová velmoc, obilí, brambory, ovoce, zelenina, které dnes zdaleka draho dovážíme....o tom by se daly psát romány.
No a co máme dnes? Každodenní stres o práci a plné regály cizích drahých šuntů, vlastní vodu nám předraženou prodávají cizinci, když zaplatíme nájem a energie a máme-li to štěstí a neživoříme zrovna z půlmilionového platu měsíčně, máme permanentní problém. MOžná si myslíte, že takových je málo, jenomže většina se k chudobě nepřizná, aby vypadala navenek úspěšně. IN. Bezdomovci na ulicích neumrzali. Vždyť my nadutci (čest výjimkám) to už považujeme za přirozené. Ztrácíme úctu k člověku a klaníme se zlatému teleti. Ale až vypukne bída, zlata a cenných papírů se nenajíte. A co provádí státní gangsteři-exekutoři, nemá v civilizovaných zemích oporu v právu. To jen tady v loupeživém Čezku mají větší pravomoci nežli státní policie.
Kdepak, virtuální přátelé, chcete-li vidět náš osud, pohlédněte k jihu. Probíhá tam on-line. Co u nás přijde pak, je zatím ve hvězdách. Ale nepochybuji, že se to taky dovíme včas.
22. 02. 2011 | 01:49

Petr Hloch napsal(a):

Ano pane Pírko,

na cenu komodit má vliv rostoucí poptávka v rozvojovém světě, ale raketový růst žene pouze politika centrálních bank:

a)Dodané miliardy, které nejsou kam umístit končí na komoditní a akciových trzích, kde lze spekulacemi generovat zisky téměř libovolně.

b)Strach z inflace působené dodáváním peněz sekundárně podporuje strach i "obyčejných lidí" ( mám hodnověrné informace, že němci a holanďani se shánějí po půdě po celé Evropě (mimo jiné i v ČR) v obrovské množství), kteří jsou pro ochranu svých peněz schopni věřit, že komodity jsou dobrým prostředkem zajištění. (a známé píšničky podobně jako u nemovitostí 2007 a ropy v 2008 - obrovská poptávka, nemůže to klesnout, vždyť bez toho nemůžeme žít...)
22. 02. 2011 | 02:21

vasja napsal(a):

evix napsal(a):
Jak může zemědělec v Německu produkovat potraviny levněji než chudý zemědělec v Česku? Vy jste nikdy neslyšeli o dotacích v EU?
------------------------------
Já bych se nerouhal.
Co se v Říši děje, dobře se děje.
22. 02. 2011 | 04:23

Špína jakási napsal(a):

Kolega v práci(převážně ruční) neustále proklíná vládu současnou i minulé. Hlavně však pravici. Jeho jediný koníček je hospůdka, do které pravidelně dochází. Konzumace alkoholu mu nezpůsobuje žádné problémy v práci, ani soukromí. je pracovitý a vše, co nespotřebuje na obživu a bydlení, jednoduše prolije hrdlem. Sláva mu! Dotuje tak státní kasu a ač na stát nadává, s nadšením mu pomáhá chlastem.
Každý má právo na vlastní svobodu a pokud s ní nenarušuje svobodu druhého, je třeba ji ctít s ostatními. Jestli se kdo oddává mánii nakupování, netřeba mu to vytýkat. Stejně tak, jestliže někdo denně chce mít na chlebu či housce, rohlíku s máslem ještě salámy, sýry, pomazánky, nemožno mu v tom bránit. Kdo chce mít rozmazlené děti, které požadují kapesné v tisícových částkách měsíčně a hlavně bezpracně, ten na to právo také má, neb děti už nepatří státu, ale rodičům.
Ovšem, způsobem života dojdeme k jistému výsledku. Chlastali jsme denně? Onemocníme a velmi zchudneme. Jedli jsme přes míru a jednostranně? Ztloustneme a taktéž nemocemi zchudneme. Rozmazlili jsme si své děti? Nebudou se o nás starat ve své dospělosti a naopak, my se o ně budeme dospělé starat a živit je nadále. Příživa dětí na rodičích je dnes obzvláště velký problém. MámaHotel je pro dospělého to nejpohodlnější, ale jeho zabíjející.
KDO má za nás řešit následky našeho způsobu života? Stát? Tedy ostatní spoluobčané? Na to já vám zvysoka s...! Byli jste svobodnými občany, tak si vychutnejte následky vašeho způsobu svobody! Zatímco jste se přežírali, uchlastávali, lenošili svobodně, druzí tvrdě a asketicky dřeli a stát jim ubíral z výdělku. Dnes došlo i na vás a vy řvete ublíženecky, cože je to za svinčík a zlodějnu. Nějak se zeškrtala pomoc státu v lenošení a nezdravém žití. Ono to žel postihne i ty, co ve svobodné volbě dřeli a žili zdravě. Ti ovšem nějak nebrečí nad osudem a makají dál.
Stále se hledá nějaký společný nepřítel, zloděj všech, kdo to tu vytuneloval jako nejvyšší nepřátelský tunelář. Jistěže se našli óbrzloději, ale drobných chytráčků tu bylo a je až až. Společně stále křičí, kdože jim ten jejich blahobyt ukrad. - Mohu je ujistit, ti pracovití a zdravě žijící to rozhodně nebyli. Blahobyt ukradli lenošiví, nezdravě žijící a pokrytci k tomu. JSOU JICH STÁLE MRAKY! a spíš jich přibývá, než by ubývalo. Že je špatná ekonomika státu? NIKDY TU NEBYLA IDEÁLNÍ! Ale starat se, abych měl na živobytí, to odnaučili většinu občanů komunisté se svými křivými teoriemi o společném, rovnostářském, žití, kde všichni budou mít stejně, až na ty nepřátele společnosti, kteří by chtěli mít víc než druzí a komunisté určí kdo to je. Zase si hledají společného nepřítele, který jim ukradl a má proto víc než oni, co proje..li svůj život do chudoby. Poctivě pracující a odříkaví, to jsou jejich nepřátelé, protože víc už od nich nejde vybrat na svobodné nezdravé a lenošivé žití!
22. 02. 2011 | 08:21

SuP napsal(a):

Pane Pírko -
Nezdá se příliš logické, že by někdo, kdo se má líp, najednou začal jíst o tolik víc. Ono spíš to bude tím, že národy, které se neumí uživit, nechcípajjíce hlady, začnou se MNOŽIT!. A to jako kobylky.
Viz článek z NP.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-pozar-v-zahrade-allahove-d2z-/p_zahranici.asp?c=A110220_214150_p_zahranici_wag
22. 02. 2011 | 08:31

Standa napsal(a):

Zapoměl jste uvest ještě jednu oblast, která ovlivnňuje cenu potravin a tou je zvyšující se spotřeba masa, mléka a vajec a to hlavně v rozvojových zemích. Chov hospodářských zvířat využivá 70% zemědělské půdy a teměř veškerá produkce soji a velká část produkce kukuřice a obilí slouží jako krmivo. Více jak polovina rozpočtu Evropské unie jde na podporu zemědělství což má vliv na nízké ceny živočišných produktů a jejich větší spotřebu. Řešení je jednoduché a muže ho ovlivnit každý z nás stačí konzumovat méně masa, mléčných výrobků a mléka, které vzhledem ke způsobu výroby jsou navíc nezdravé.
22. 02. 2011 | 08:55

Špína jakási napsal(a):

To SuP:
Jestli jste to četl pozorně, pak nejde ani tak o rozmnožování se, jako spíš o nebezpečné spoléhání se na nějakého protektora, někoho vyššího, líné očekávání dobrotivosti a pohodlný alibismus.
V mnohém jsou ti muslimáci podobní našim levicovým socialistům. Chtěli by levičáci také pohodlí od někoho vyššího nadřazeného ostatním, z jehož rozhodnutí se budou mít nadále dobře, případně ať onen vyšší rozhodne o tom aby sousedovi koza zdechla, když už on na držení kozy nemá.
Když si to promítnete k nám, pak i u nás je poptávka po zvratu ve vládě a lidé se dost dožadují tvrdého napadnutí vlády. Nu dobrá. Vyvrátíme vládu, zapálíme parlament a přijde jiná na stolec moci. Co bude za změnu? Už budou mít všichni konečně ten blahobyt?, Nebo se to někomu ukrade, či se na to půjčí s krvavým úrokem od mezinárodních bank? Ono i u nás je debilní nemyslící stádo, složené z vyčůraných líných jednotlivců stejně, jako v muslimských zemích.
22. 02. 2011 | 09:13

Tenco napsal(a):

Dobrý blog.
Nevím co bych měl dodat.

Snad jen k diskuzi pod ním to, že hlupáci zůstanou hlupáky pořád.
22. 02. 2011 | 10:06

LEVAK napsal(a):

Ad Špína jakási :po revoluci Lux spol. vykřikovali,že pro naše podmínky je optomální farma o rozloze orné plochy 60 ha.Za pět let už to bylo 130 ha a později před jeho smrtí už přiznál rozlohu 650 ha.V podstatě při revoluci šlo o to zrušit a devastovat hospodaření zemědělských družstev(jeden ze závazků disidentů k západu za podporu),kdy tato družstva zajistila naši soběstačnost při výrobě potravin.A tak šla do aumachtu výroba cukru(už prvorepubliková světová priorita),masa,mléka a příslušných výrobků.Dovede si vůbec někdo představit jak by jsme v konkurenci výroby potravin položili na lopatky tkzv. "vyspělý" západ,kdyby naše družstva obdržela dotace od EU v takové výši jako západní zemědělci?Teď jsme akorát schopni postupně zavírat jednotlivé provozy a výrobny.Gratuluji tímto tkzv. poškozeným,kteří se domohli po revoluci svých políček k jejich Pyrrhovu vítězství přeji jim aby si užili úpadku a postupného skomírání a zanikání jejich hospodářství!Jsem ze selského,staříček měli grunt,11 ha orného,11 ha pastvin 6 ha lesa a nechtěl bych to zpátky ani za nic.Pamatuji se když nám maminka pravívali,že když se urodilo, urodilo sa všeckým a nedalo sa prodat.Když sa neurodilo tak zas pomalu nebylo na to jak přežit zimu.Kravám sa dokonce hrabál na podestýlku aj list v lesi.
Vážení uvědomte si,že odsuzovaná kolektivizace byl jediný způsob jak zajistit výživu národa.Podívejte se na Polsko kde to proběhlo jenom částečně a dodnes jsou tam na venkově hlavně jenom hlad a vši.Ostatně v USA,Kanadě,etc. tato forma zcelení pozemků pro potřeby velkovýroby proběhla taky.Jenom ,že ji nezjišťovali tajemníci,ale bankéři prostřednictvím peněz.Prostě kdo se dostál do potíží,zpravidla ten menší,byl vykoupen a přišel o farmu a velé farmy se zvětšovaly a to ještě dříve než přišli Rusové s kolektivizací!Já jenom nechápu,že se náš člověk,myslím jeden z nejinteligentnějších Evropanů nechal tak oblbnout.Myslím si,že zde sehrála hlavní roli nostalgie a troubové z města,kteří o zemědělství neměli ani ánung.Taky jak už jsem napsal disidenti,kteří se potřebovali nějak svým sponzorům ovděčit,jenom si vzpomeňte na Havlův projev v roce 1990 na Václavském náměstí,kdy mluvil o tkzv. slušovických nitkách.Pro zajimavost je tomu právě 10 let kdy skončilo trestní řízení s Františkem Čubou,bývalým předsedou JZD Slušovice.Soud konstatoval,že žádný trestný čin nenastál.Spočítejte si 10 let zbytečných soudních nákladů,platy 120-ti pražských kriminalistů vyslaných do Zlína ministrem Rumlem pro které musely být vystěhovány rozsáhlé prostory zlínské kriminálky na Jižních Svazích a kde vegetovali cca 3,5 roku a létali po republice a hrabali se ve všech papírech,atd.Prostě láska a pravda zvítězila!
22. 02. 2011 | 11:43

SuP napsal(a):

Špína jakási -
I když s těni diktátory je to pravda, pravdou zůstává, že potraviny nžere ideologie, ale obyvatelstvo. Samozřejmě blbá je kombinace nemít moc hlad, ale mít jenom "zábavu chudých" ....
22. 02. 2011 | 12:23

SuP napsal(a):

Milý kolego LEVAKu -
Naše zemědělství nikdo nezdevastoval a cíleně už vůbec ne. Naše zemědělství jen prochází stejnými problémy jako každé jiné výrobní podnikání, totiž že na našem trhu nedokáže prodat to, co je schopno vypěstovat a na jiném trhu to neumí. Je to prosté jako Komumbova vejce. Je pravdou, že fungující a soběstačné zemědělství jako takové je pro každou vládu příjemným zdrojem zábavy a zaměstnání spousty lidí, o které se jinak musí starat ona. Zatím ale jsem nezaznamenal příliš mnoho pokusů ze strany samotných JZD, jak svou situaci (soběstačnost) řešit jinak než požadováním dotací od státu. Zajímavé je, že soukromí farmáři si prakticky nestěžují. Proč to nejde v JZD? Té mantře o kolektivizaci se lze je usmívat. A řešit soběstačnost neschopných JZD zákazem dovozu potravin zvenku? To by Vás lidi hnali.
22. 02. 2011 | 13:04

AC napsal(a):

SuPe,

lidi poženou vás, pamatuj si co ti dneska říkám. A nebude to dlouho trvat.
Z keců se nenajedí.
22. 02. 2011 | 15:47

SuP napsal(a):

S bolševikama se nemluví.
22. 02. 2011 | 16:50

pgjed napsal(a):

Pane Pírko, ve své charakteristice uvádíte, že jste "portfolio manager". Nevím, zda jste se zamýšlel někdy nad tím, co tento anglický termín znamená. Řekněme, že poměrně výstižně to charakterizuje český překlad - správce akcií. Tedy ve spekulativním finančnictví člověk, který rozhoduje o tom, které cenné papíry prodat a které nakoupit. To jistě vyžaduje dobrý přehled v oboru a schopnost analýzy a předvídání. Stvořil jste ale článek který o těchto schopnostech příliš nesvědčí. Ukáži vám to na dvou citátech z vašeho textu:

Jako hlavní příčiny rostoucích cen potravin vidíte "...bohatnutí rozvíjejících se zemí, podpora biopaliv a měnová politika centrálních bank..."

A údajný vliv biopaliv pak dále hodnotíte: "...Dramatický dopad na spotřebu zemědělských plodin má podpora biopaliv. I když je dnes již řadou studií prokázáno, že spalování potravin v motorech automobilů přináší více škod než užitku, v podpoře biopaliv se stále pokračuje..."

Je s podivem, že vaší pozornosti zcela unikají vlivy, jako hluboká neúroda, postihující postupně světově významné producenty a pěstitelské oblasti. Je s podivem, s jakou lehkovážností hodnotíte vliv komoditních spekulací.
"...Dalším vlivem na ceny potravin jsou investoři a spekulanti. Lze je však z něčeho obvinit? Kdyby ceny nerostly kvůli vysoké poptávce v rozvíjejících se trzích, podpoře biopaliv a tištění peněz, kdo by si vzpomněl na to, že nějaké komodity vůbec existují?..." - ouha, zase ta zlá biopaliva.

Naprosto vám ale uniká, a zřejmě je to mimo vaše rozlišovací schopnosti, ŽE SE BIOPALIVA Z POTRAVINÁŘSKÝCH SUROVIN NEVYRÁBÍ! Pravda pro vás je možná pšenice, jako pšenice, kukuřice jako kukuřice, olejnina jako olejnina a zřejmě vám zůstává utajeno, že z celkové zemědělské produkce rostlinné výroby je pro výrobu potravin určeno tak 10 - 15% maximálně. Rovněž vám uniká, že v zemědělsky vyspělých zemích roste nadprodukce, roste výměra půdy ponechané ladem a celosvětově klesá spotřeba některých produktů, třeba cukru. Zároveň vám jaksi uniká, že problém zvýšené poptávky po potravinách a tím rostoucích cen vyvolává ve třetím světě při rostoucím počtu obyvatel neschopnost intenzivního způsobu hospodaření a přetrvávající ničení orné půdy extenzivními postupy.

Biopaliva jsou dnes pro třetí svět komoditou, která často zachraňuje zaměstnanost v oborech, které by jinak postupně zanikaly - např. výroba biolihu z cukrové třtiny.

Doufám, že jsem vám naznačil řadu námětů k sebereflexi a přemýšlení. Nastudujte si to prosím.

A tento váš článek raději neukazujte svým nadřízeným. Mohli by začít přemýšlet o vašich schopnostech a předpokladech pro výkon stávající pozice.
22. 02. 2011 | 18:20

pgjed napsal(a):

Milý SuPe,

Je celá řada soukromých farmářů, kteří to již zabalili. Samozřejmě by naši zemědělci mohli ještě zmobilizovat nějaké poslední "obranné mechanismy", je-li ale dlouhodobě narušena rovnováha na trhu s potravinami tak, že zemědělci v okolních zemích dostávají dlouhodobě (20 let) o 30 až 40% přímo i nepřímo více peněz z veřejnoprávních zdrojů. Nelze s tím prakticky nic dělat! Zvláště, jde li o onu kritickou část příjmů, která rozhoduje o tom, zda je tržní realizace nad, nebo pod výrobními náklady. Týká se to masa, mléka, zeleniny, okopanin... A až nebudeme mít vlastní, to uvidíš ty ceny! Jen si vzpomeň na holandské růže za 2 - 3 Kč/ks. Kolik stojí dnes, kdy téměř nejsou žádní domácí pěstitelé květin? Podobné to bylo třeba s jogurty...

Je to podobné, jako když zde Čína a Indie nejprve konkurovaly s bezkonkurenčními cenami hutních materiálů a dnes již postupně likvidují strojírenské výrobce. Nabízí-li konkurent dodávku za cenu, za kterou v tuzemsku nelze ani nakoupit materiál, jak dlouho mu dokážeš konkurovat?

Krátkozraké tržně-farizejské a hraběcí řeči nic neřeší.
22. 02. 2011 | 18:36

Pepi napsal(a):

Po r.1989 se nejdříve rozložilo zemědělství (podobně jako průmysl) na malé celky a následně po vstupu do EU (já byl proti) se nerovnoprávnými dotacemi na západě X v ČR 1/2X postupně likvidují zemědělci.
Až dojde k jejich krachu a výprodeji, tak se zde bude moci (v tu dobu) levně skoupit půda. Což už vláda cizincům umožnila.
A čím větší dovoz (toho co zde lze vypěstovat a vyrobit), tak tím roste nezaměstnanost.
-
Jinak je hřích (jsem nevěřící) na půdě pěstovat řepku, kukuřici i obilí, které je určeno ke spálení v autech.
Taktéž je hříchem solární energetika, která zabírá úrodná pole.
Dále je hříchem výstavba skladů a výrobních hal a dálnic ne zeleném - na orné půdě.
-
A dále je hříchem globalizovaného kapitalistického systému v honba za ziskem za každou cenu - když 1/4 světa nemá co jíst..!!
--- Je to vše o hospodárnosti a úctě k jídlu a práci zemědělců.
-
Veškeré dotace z EU (které nejsou sociální), zkreslují hodnotu práce a výrobků na trhu.
26. 02. 2011 | 17:46

jen tak někdo napsal(a):

fakt jsem přečetl všechny příspěvky a vyšlo mi z úvah diskutujících a z článku Pana Pírka pár zajímavostí:
1)Nejlepší výdělky jsou na jakékoliv krizi.Krize,panika,nedostatek,neúroda,nově fungující rozvojový svět.Vždyť G8 nebo jak se to jmenuje,dodnes tlačí rozvojové země do kouta.Kvóty dovozu jsou kruté.Bohužel si tyto země nějak poradili a rozvíjejí se.A samozřejmě "žerou".Neúroda,panika:Bez přičinění kohokoliv zvedají ceny komodit do výšin.Kdo by nemiloval takový obchod.Krize:Málo investičně zajímavých stabilních krajin.Výsledek nadprodukce,naskladnění,úpadek.Hodně ve zkratce.Pak se podíváme na EU.
EU je od počátku kolonizační nástroj velmocí.Nemá s politikou jednotlivých zemí nic společné.Je to RVHP s jedním vedoucím.Bohužel.Není to o spolupráci ani náhodou.Systém EU je plný kreativně netečných úředníků.Práce pro práci atd...
No a pak jsem zaregistroval povyk okolo zemědělství: Zemědělství v ČR je v těžké depresi.Dotace dovážených kvalitně zamořených poživatin jsou takové že o zaorání se nedá hovořit.Je jednodušší ani nesázet.Dle mě je to uměle vyvolávaná poptávka a nabídka.Připomíná mi to čachry s DPH a prodej fiktivního zboží sami sobě za účelem vrácení daně.Oblíbená to činnost nebojácných Jánošíků současnosti.A pokud bych se mohl dotknout bankovního sektoru:Nerozumím bankám a ani jejich funkci nechápu,nicméně banka je soukromník který je v zisku za všech okolností.Pokud nemá v týmu diletanty a zlatokopy.Od ČNB si půjčují za 1% a půjčují na 5%+.Opět pokud je krize úroky vzhledem k pseudo riziku rostou úměrně s panikou.Fajn kšeft.A jak s tím souvisí naše Elita.Hodně.Což mnozí z Vás výše již nelichotivě uvedli.Od roku89 se krutě vysává hlavní devíza republiky.Soběstačnost.
01. 03. 2011 | 22:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy