Nesmyslnost záchran aneb Kdy krize skončí?

16. 09. 2009 | 11:05
Přečteno 194017 krát
„Jaro ukončilo období obav z nejhoršího… Americké firmy se postupně vracejí na obvyklé úrovně prosperity“, Julius Barnes, předseda Hoover’s National Business Survey, 16. března 1930

„Právě jsme blízko konce zhoršující se fáze deprese“, Harvard Economic Review, 15. listopadu 1930


Světový finanční systém je zachráněn, akciové trhy po celém světě si připisují zhodnocení desítek procent, ceny domů se odrážejí ode dna a ekonomické statistiky se lepší. Je čas vyvěsit prapory, zahrát fanfáru a ohlásit konec tzv. „největší recese od velké hospodářské krize“? I když mnoho lidí dnes považuje krizi za ukončenou a vidí budoucnost opět růžově, pohled pod povrch věcí ukazuje, že takové hodnocení je velmi vzdáleno skutečnému stavu věcí.

Na úvod si dovolím ještě tři technické poznámky. Zaprvé, text je na dnešní dobu poměrně dlouhý. Na složité otázky však nelze odpovídat dvěma větami nebo v patnáctivteřinovém televizním spotu, jak se nás některá média snaží přesvědčit. Zadruhé, text je psán tak, aby mu rozuměl každý, kdo má selský rozum. Ekonomové a akademici ať prosím přetrpí tuto populární formu. Zatřetí, v některých pasážích mohou být podobné myšlenky jako v předchozím textu „Boj ohně a ledu“. Jsem připraven na nařčení z grafomanství a nedostatku nových myšlenek. Tento text je však koncipován jako samostatný a ucelený, nelze předpokládat u všech čtenářů znalost jiných článků. Rovněž na základě ohlasů na první článek jsou některá témata diskutována ve větším detailu, zejména o smysluplnosti státních zásahů a principu jejich fungování.

Proč vznikla krize?

Abychom mohli přemýšlet o tom, jak z krize ven nebo kdy skončí, musíme pochopit, z jakého důvodu vůbec vznikla. Velmi často se uvádí, že příčinou krize jsou investice do riskantních hypoték, finanční deriváty, nedostatek finanční regulace a další příčiny. To jsou však pouhé projevy krize nebo následky skutečné dlouhodobé a hlubší příčiny, která je mnohem prostší.

Současná krize je způsobená tím, že lidé ve vyspělém světě se snaží si udržet vysokou životní úroveň i přesto, že na to nemají. Tečka.

Od konce druhé světové války západní země prosperovaly a životní úroveň obyvatel rostla. Neustále narůstala jak spotřeba lidí samotných, tak i role státu, který lidem zajišťoval stále více bezpečí a pohodlí. Ke konci osmdesátých let však pozvolna začalo docházet k situaci, že neustále rostoucím výdajům přestaly odpovídat příjmy. Nejlépe to vystihuje graf míry úspor ve Spojených státech.

Obr. 1 Graf míry soukromých úspor USA, zdroj: CSI Data

mira uspor
mira uspor


Od druhé světové války až do osmdesátých let Američané průměrně spořili zhruba deset procent svých příjmů. V osmdesátých letech jim však začal docházet dech a na rostoucí výdaje se již nedostávalo příjmů. Proč přišel zlom právě ke konci osmdesátých let? Příčin je možné hledat bezpočet, jako nejvýznamnější vidím následující 2 faktory:

1) pád komunismu
2) rozvoj Internetu a telekomunikací

Mohli bychom uvést i řadu dalších faktorů, určitě pád obchodních bariér a globalizaci. Nicméně většina z nich má původní prapříčinu právě v uvedených dvou velkých změnách a lze je považovat spíše za následek. I celkové uvolnění mnoha režimů a orientace na kapitalismus a snaha dohnat vyspělý Západ má své kořeny bezpochyby v přenosu informací o tom, v jakém blahobytu si lidé v kapitalistickém režimu žijí.

Na globální trh práce se v devadesátých letech dostaly miliardy lidí, kteří byli ochotni pracovat za zlomek toho, co jejich západní vzory. A díky technologiím se to stalo možné. Světem hýbal outsourcing, kouzelné zaklínadlo, které posunulo zisky globálních korporací do nových dimenzí. Firmy přesunuly do levnějších zemí nejdříve výrobu náročnou na lidskou práci, poté i vyspělejší výrobu, poté i služby a nakonec i výzkum a vývoj. Štědře placení Američané a Evropané postupem času přišli o práci.

Krok zpět v životní úrovni se však dělá velmi obtížně. Prvním krokem k udržení stávajícího životního stylu je omezit spoření. Na výše uvedeném grafu je zřejmé, jak od 80. let klesla míra úspor amerických domácností prakticky na nulu. A když už není z čeho brát, je nutné si půjčit. Dluhy obyvatel i vlád narostly na nejhorší úrovně v historii. To vše fungovalo bez problémů hezkou řádku let, díky ochotě lidí v jedné části světa pracovat a šetřit a půjčovat své peníze svým zákazníkům na druhém konci světa. Nejde o nic jiného, než napsat pivo svému štamgastovi „na futro“. Zákazník je důvěryhodný, zaplatí příště.

Hezky tuto symbiózu popisuje následující příklad. Pan Johnson pěstuje jablka a přes kopec pěstuje pan Chang pomeranče. Každý rok sklidí a poté smění část úrody, aby oba měli dostatek jablek i pomerančů, nic jiného pánové k životu nepotřebují. Takto to funguje řadu let, až jednou napadne jabloně pana Johnsona škůdce a nic se mu neurodí. I tak přijde po sklizni pan Chang a nabídne své pomeranče, vždyť mu pan Johnson může splatit jablky v budoucnu, až bude úroda lepší. Bohužel, příští rok smete úrodu pana Johnsona bouře, která se naštěstí vyhne stromkům pana Changa. A tak pan Chang přijme i tentokrát od pana Johnsona dlužní úpis, protože není problém mu část úrody prodat. Nakonec co by s tolika pomeranči dělal, že? Jako naschvál pana Johnsona postihne neúroda ještě několikrát, ale pan Chang nikdy nemá problém dodat pomeranče na dluh, protože v budoucnu se panu Johnsonovi přeci nakonec urodí. Pan Johnson se zamyslí a přijde s geniálním nápadem. Proč by vůbec musel pěstovat jablka? Sad vykácí a na jeho místě vybuduje golfové hřiště. Celý rok hraje golf a na konci roku dostane od pana Changa polovinu jeho úrody pomerančů. Pan Chang je rád, že se své vysoké úrody tak výhodně zbaví, cena je dobrá a jeho úspory stále narůstají…

Nepřipomíná vám to něco?

Rétorikou výše uvedeného příkladu spočívá skutečná příčina krize v tom, že pan Johnson již nepěstuje jablka. Proč taky, když je mnohem levněji pěstují v jiných zemích?

Nejde o to, že by Západ nevyráběl nic zajímavého. Problém však spočívá v tom, že zatímco pan Chang jezdí na mopedu, bydlí i se svojí rodinou v 40 metrovém bytě a na dovolené již nebyl 4 roky, v rodině pana Johnsona má auto každý člen rodiny, bydlí v klimatizovaném domě s 5 ložnicemi a třemi krby a dovolenou si dopřává třikrát ročně. Jeho životní styl je velmi nákladný. Účty za benzín, jídlo, dovolené, topení, hypotéka na dům či leasing na auta pana Johnsona vysávají tak, že sotva vyjde. Jenže bohatnoucí Chang chce také lepší jídlo, bydlení a místo kola jezdit autem. To žene ceny vzhůru a pan Johnson v roce 2008 najednou zjišťuje, že na zaplacení měsíčních výdajů již nemá.

A výdaje na Západě rozhodně nekončí u vysoké individuální spotřeby. Podobně luxusní život poskytují obyvatelům i jejich vlády. Sociální, zdravotní a jiné služby státu jsou tak rozsáhlé, že by jim obyvatelé chudších zemí těžko uvěřili, že něco takového existuje. Státy se však také dostávají do stejné situace jako pan Johnson, kdy nemají na zaplacení svých výdajů. Podobně jako rodinné rozpočty, i ty státní se dostávají do deficitu a jejich dluhy narůstají. Na rozdíl od pana Johnsona je státům dosud ochoten někdo půjčovat.

Jak nedávno napsal Bill Gross, jeden z nejuznávanějších finančníků současnosti a hlavní manažer PIMCO, největšího správce dluhopisových fondů na světě, situace Spojených států velmi připomíná automobilku General Motors. Doslova píše: „Myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že příklad General Motors je kanárek v uhelném dole této země. Předzvěst toho, co se stane s celou ekonomikou. Chyby General Motors připomínají chyby celého národa. Jejich problémy budou našimi problémy v budoucnu. Pokud mají Spojené státy a General Motors podobné problémy a vskutku podobné osudy, pak se jimi zdají být zejména nekonkurenceschopnost jejich nákladů na pracovní sílu a tíživé břemeno jejich budoucích závazků pramenících ze zdravotních a sociálních systémů.“

K podobným závěrům dochází i prestižní týdeník Economist, který vidí rozbujelé sociální a zdravotní systémy jako příčinu toho, co zlomí Západu vaz: „tentokrát je však rozdíl od předchozích krizí v tom, že bohatý svět čelí nákladům stárnoucí populace, které zaručují zátěž na státní rozpočty mnohokrát větší než i ten nejčernější scénář finanční krize“.

Proč je důležité vědět, že současná krize je způsobena tím, že vyspělý svět spotřebovává více, než na kolik má? Protože pak si můžeme klást další otázky. A hlavně jsme schopni si na ně odpovědět. Mnoho lidí si láme hlavu s tím, zda a jak lze krizi zabránit. Neméně diskutovaným problémem je, kdy krize skončí. Nejprve stručné odpovědi, resp. moje názory na věc, které jsou v dalším textu podrobněji vysvětleny. Krizi zabránit nelze, lze pouze zmírnit její projevy. Potlačováním projevů se ale krize prodlouží. Krize skončí tehdy, až bohaté země zchudnou natolik, že si dokáží vydělat na to, co spotřebovávají.

Státní zásahy krizi nevyřeší

A nyní podrobněji. Proč nelze krizi zabránit? Lze zabránit tomu, že v zimě klesne teplota pod nulu? Po celá staletí se ekonomiky světa vyvíjejí v cyklech podle určitých zákonitostí, které nelze obelstít, podobně jako přírodní zákony. Když naděláte dluhy, musíte je zaplatit. Pokud na to nemáte, zbankrotujete. Pokud jste panovník, který si může peníze natisknout, máte výhodu. Dluh zaplatíte v natisknutých penězích. Jejich hodnota však natolik klesne, že vaše dluhy ve skutečnosti zaplatí všichni, kdo vámi vydávané peníze drží. Pokud vám to projde a neskončíte pod gilotinou, pak jste velmi chytří. Majitelé Federal Reserve jsou velmi, velmi chytří.

Vše je o dluzích. V řadě zemí se nakumulovalo příliš velké množství dluhů a prakticky už neexistuje žádná reálná možnost, jak je splatit. Pan Chang má v šupleti celý stoh dlužních úpisů od pana Johnsona, ale pan Johnson už jablka nepěstuje. Co může pan Johnson nabídnout panu Changovi jako protihodnotu?

To, co popisuji, už dnes ví mnoho lidí. Stále je to však zanedbatelný zlomek populace. Je nemyslitelné, že by se tato pravda otevřeně přiznala na veřejnosti. To by vyvolalo chaos. Nemá na tom samozřejmě zájem pan Johnson, protože by se stal zcela nedůvěryhodný, nikdo by mu nepůjčil a jeho životní úroveň by drasticky klesla. Ale na přiznání situace nemá zájem ani pan Chang, protože pak by štos papírků v jeho trezoru byl vhodný jen na podpal.

Nejen, že nelze takto zvrhlou situaci otevřeně připustit, naopak politici, centrální bankéři a další státní úředníci musejí vytvářet iluzi, že mají situaci pod kontrolou a vědí, co udělat. Mají přeci nástroje, jak krizi porazit. Mají však ve skutečnosti nějakou moc nám pomoci? Mohou odvrátit krizi a situaci zlepšit? Bohužel, jediné, co stát dokáže, je bohatství přesouvat buď v prostoru – od jednoho člověka k jinému, nebo v čase – od budoucí generace k současné. Stát však nedokáže bohatství vytvářet, ve skutečnosti lze spíše pozorovat opak.

Vládní výdaje

Oblíbenou „záchrannou“ aktivitou vlád v současnosti je tzv. stimulace ekonomiky vládními výdaji. Myšlenka je taková, že utrácením státních peněz se nastartuje tzv. ekonomický růst. Kde však stát tyto peníze bere? Stát žádné peníze nemá, má jen dluhy. Buď tedy peníze vybere na daních, nebo si je půjčí a státní dluh dále prohloubí. Peníze se tedy seberou všem lidem, kteří platí daně dnes nebo je budou platit v budoucnu a přerozdělí je lidem, kteří jsou státními úředníky vybráni. Peníze se tedy pouze z pravé kapsy přesunou do levé a když odečteme neefektivitu a korupci ve státním sektoru, pak je dlouhodobý celkový součet bezpochyby negativní.

Ono i samotné měření zlepšení ekonomické situace je diskutabilní. Růst HDP, hlavní současná modla všech ekonomů, ukazuje své omezení na aktuálním příkladu šrotovného. Vezmeme plně funkční automobily a zničíme je. Místo nich vyrobíme obdobná auta, která přepraví stejné množství lidí nebo zboží. Výsledkem je, že HDP vzrostl, a proto se máme lépe. Navíc jsme zničili plně splacená auta, avšak ta nová vznikla na dluh. Tím, že bereme Pavlovi a dáme Petrovi, přece nic nevzniká, naše bohatství neroste. Lze namítnout, že takové chování je přeci správné a sociální, vždyť pomáháme slabším. I kdyby to v idealistickém případě byla pravda, ohledně socialismu nelze nepřipomenou známou větu Margaret Thatcherové: „Problém socialismu je, že peníze ostatních lidí vám nakonec dojdou“.

Tištění peněz

Centrální banky mají pro naši záchranu jiné metody. Manipulaci trhu s úroky a tištění peněz. Když je kvůli krizi nedostatek peněz, tak je přeci správné jich do ekonomiky nalít dostatek a tím se problém vyřeší. Ostatně Ben Bernanke je vyhlášeným odborníkem na velkou hospodářskou krizi a přišel na to, proč nebyla tehdy krize poražena. Federal Reserve ve třicátých letech nedodal do ekonomiky dostatek peněz. Nesmyslnost takových úvah naznačuje následující příklad.

Představme si ostrov, na němž žije rybář, farmář a pekař. A centrální bankéř. Ten vydává peníze, které mají podobu škeblí. Každý den rybář naloví ryby, farmář dodá maso, obilí a zeleninu a pekař napeče chléb. V oběhu je určité množství škeblí a poměr jejich množství k množství výrobků určuje ceny. Obyvatelé tuto škeblovou měnu přijímají s plnou důvěrou jako platidlo. Jednoho dne se centrální bankéř rozhodne, že zvedne životní úroveň všech obyvatel ostrova na dvojnásobek. Zvýší množství škeblí v oběhu na dvojnásobek. Jaký bude výsledek?

Pochybuje někdo o tom, že natištěním více peněz se bohatství národa nijak nezmění? Stejně jako v případě státních výdajů, i v tomto případě dochází pouze k přesunu bohatství, nikoliv k jeho vytváření. Zatímco v případě státních výdajů a vytvořených dluhů je docela snadno představitelné, kdo je obohacen a kdo ochuzen, v případě měnové politiky to nemusí být na první pohled tak jasné. Mechanismus spočívá v tom, že se bohatství přesunuje od těch, co šetří k těm, co jsou zadluženi. A jakým prostředkem? Inflací. Když se zvýší množství peněz v oběhu, cena všeho se zvýší (nemusí jít jen o cenu zboží v obchodě, ale i cenu aktiv). Z opačného pohledu hodnota peněz klesne. Hráli jste někdy hru Osadníci? Když je na trhu příliš obilí a málo dřeva, prodává se klidně jedno dřevo za tři obilí. Za chvíli může být obilí méně a cena je jedna ku jedné a v období nedostatku obilí můžete za jediné obilí dostat spoustu dřeva. S penězi je to stejné. Když je jich moc, musíte za jeden chleba dát ne 20 jednotek, ale 40 jednotek.

Proč nás straší deflací?

Proč tedy vlády a centrální banky záměrně podporují ničení hodnoty peněz? Je to na dlouhé vyprávění, ve stručnosti však stačí říci, že to velmi úzce souvisí se zvyšující se rolí státu ve 20. století. Od té doby je inflace pevnou součástí ekonomiky a deflace je vyhlášena jako nepřítel číslo jedna. Aby mohli politici slíbit voličům další výhody a být znovu zvoleni, musí na to někde vzít. A inflace je mnohem výhodnější než zvyšování daní. Nejde o nic nového, již před desítkami let tvrdil John Maynard Keynes: „díky procesu neustálé inflace mohou vlády konfiskovat, tajně a nepozorovaně, značnou část bohatství našich spoluobčanů“. Vlády jsou největšími dlužníky a inflace je pro dlužníky darem. Obírání obyvatel tímto způsobem je daleko elegantnější, než vybírání daní. Daně jsou vidět, inflace vám z účtu ukrajuje peníze neviditelně. Ve výhodné pozici jsou tedy všichni, kdo se chovají jako vlády – žijí si nad poměry a sekají dluhy. Reálně vracejí zpět mnohem méně. A kdo toto všechno platí? Ti, co šetří. Reálná hodnota jejich celoživotních úspor klesá tempem inflace.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč musí být stále inflace? Proč mají dokonce centrální banky za cíl, aby ceny rostly? Jak by nám ublížilo, kdyby ceny byly stále stejné? V čem je prospěšné, že cena chleba stále stoupá? Neměli bychom se lépe, kdyby byl chléb stále levnější? Víte o tom, že cílem České národní banky je, aby zboží a služby v Čechách zdražovaly o 2 % ročně (do roku 2010 dokonce 3 %)? I když se to může zdát jako málo, pokud šetříte na důchod, znepokojit by vás to mělo. Při 2procentní inflaci během deseti let tak utratíte za stejné nákupy o 22 procent více. Z jiného pohledu váš naspořený milión již po deseti letech bude mít reálnou hodnotu pouze 820 tisíc.

Ekonomové často straší deflací jako velkou hrozbou. Základní argumentace spočívá v tom, že když čekáme pokles cen, tak nemáme motivaci nakupovat, protože si počkáme, až budou věci levnější. U většiny zboží a služeb je to však nesmysl. Pojedete na dovolenou až příští rok, protože bude levnější? Budete chodit v ošoupaných botách, jezdit vrakem a hladovět, protože čekáte na zlevnění? Ceny elektroniky a počítačů padají dlouhou dobu o desítky procent a přitom jsou obchody s nimi stále plné. V devatenáctém století nastalo docela dlouhé období deflace, ceny vytrvale klesaly kvůli technologickému pokroku. A výsledek? Toto období patří k časům největší prosperity v dějinách lidstva. Strašení deflací a zakonzervování permanentní inflace je tedy trikem, kterým největší dlužník ze všech – stát, neviditelně získává zdroje.

Státní zásahy situaci zhoršují

Na současných protikrizových opatřeních lze vidět jen jednu kladnou stránku. Tedy pokud máte sociální cítění a rádi dáte sousedovi tisíc korun, když uvidíte, že přišel o práci. Státními zásahy dochází k socializaci dopadů krize, tedy k jejich rozložení do celé společnosti. Místo aby výrazně trpěla pouze postižená část společnosti, trpí všichni, ale ti postižení o něco méně. S tím ale vzniká další problém. Motivuje to lidi k chování, které se označuje jako morální hazard. Pokud lidé, kteří udělali chyby, nenesou za své činy důsledky, udělají to znovu. Proč by měl bankéř se svěřenými prostředky příště nakládat obezřetněji, když jeho banku zachránil stát a z peněz daňových poplatníků se rovnou vyčlenily miliardy na bonusy? Proč by měl člověk pečlivě vybírat, do které banky vkládá své peníze, když budou stejně zachráněny? Bankéř bude tedy co nejvíce riskovat, aby v případě úspěchu co nejvíce vydělal a dostal největší odměnu. Střadatel dá své peníze tomu, kdo nabídne nejvyšší úrok. Bez ohledu na riziko. V některých zemích jdou události tak daleko, že to vypadá, jako by nezodpovědnost a riskování byly odměňovány a obezřetnost penalizována. V současném světě je bohužel nejracionálnější se chovat nezodpovědně. Nasekat dluhy, nešetřit.

Ještě horší důsledek státních zásahů však spočívá ve zbytečném prodlužování ozdravného procesu, který je samotnou podstatou krize. Ztrátové podniky nezkrachují, špatný management dál neefektivně řídí společnosti a to snižuje celkové bohatství společnosti, protože naše omezené zdroje nejsou využívány tím nejlepším způsobem. Místo krátké, hluboké a bolestivé krize se díky „záchranám“ dostaneme do mírnějšího, avšak mnohem delšího útlumu. Vlády místo bolestivé a riskantní operace raději pacientovi podávají utišující látky a snaží se ho přesvědčit, že už je zdravý. Umělým tlumením dopadů krize však promrháváme příležitost, kterou nám krize dala. Příležitost poučit se z vlastních chyb a příště dělat věci lépe. Když si nikdo lidově řečeno nerozbije ústa, proč něco měnit? Budeme dál žít s pocitem, že vše přeci děláme správně.

Obr. 2 průběh recesí v USA od 2. světové války z pohledu nezaměstnanosti; Zdroj: calculatedriskblog

nezamestnanost
nezamestnanost


Velmi výstižně ukazuje následky potlačování krizí graf nezaměstnanosti v USA ve všech recesích od druhé světové války. Všimněme si nejdříve hnědé křivky zobrazující pokles zaměstnanosti v předposlední krizi po krachu technologických akcií. Díky intervenci vlády (snížení daní, zvýšení vládních výdajů) a centrální banky (snížení úroků, peněžní injekce) byla z pohledu nezaměstnanosti krize mnohem mělčí, než řada předchozích krizí. Avšak z hlediska času byla s přehledem nejdelší. K obnovení zaměstnanosti na úroveň před krizí došlo až po téměř 5 letech. Podívejme se nyní na červenou křivku, znázorňující současnou recesi. Stále je někdo přesvědčen, že recese skončila?

Zakonzervování krize je téměř garantováno i dalším fenoménem – znárodňováním. Českému čtenáři staršímu 30 let asi není potřeba dlouho vysvětlovat, jak efektivní je fungování státních podniků. Američané takovou zkušenost nemají, a proto přijímají „dočasné“ znárodnění celkem v klidu. Aby ne. O žádné znárodnění přeci nejde, politici vymysleli pro znárodnění geniální nálepku: „předprivatizace“.

Budoucí růst bude spolehlivě dusit i další důsledek krize, který je nyní s nadšením diskutován coby záchrana. Více regulace. Regulace zatěžuje firmy a náklady v konečném důsledku vždy zaplatí zákazník. Deklasuje spotřebitele do role nemyslícího chudáka, který nenese zodpovědnost za svoje činy. Buďte v klidu, stát se o vše postará. Více regulace jen motivuje lidi ke zvyšování morálního hazardu, který byl popsán výše. Úředníci využívají krize a jen chtějí více rozprostřít chapadla státní chobotnice, která postupně přebírá kontrolu nad stále více věcmi.

Ukázali jsme si, že státními zásahy dochází k pouhému přesunu bohatství, nikoliv k jeho vytváření. Daně přesouvají bohatství od jednoho člověka k druhému, státní dluh to dokáže i mezi generacemi, inflace zase přesunuje bohatství od spořivých k těm zadluženým. Státní zásahy navíc krizi prodlužují, protože brání jejím očistným procesům. Když nás z krize nemohou zachránit státy ani vládními výdaji, ani tištěním peněz, kdo nás tedy zachrání? Jedině my sami. Pracovitost, šikovnost, skromnost, to jsou naše zbraně proti krizi. Tím vzniká skutečné bohatství. Zachránit se můžeme tím, že nebudeme vyhazovat miliardy z okna přes neprůhledné přerozdělování zkorumpovanými státními úředníky, snížíme státní výdaje a dluh. Každý z nás může tyto znalosti šířit a rozhodnout při příštích volbách.

Kdy a jak krize skončí?

V poslední době se v médiích stále častěji objevuje názor, že z nejhoršího jsme venku a recese skončila. Může to být pravda? Začali Američané vyrábět něco geniálního, po čem by celý svět prahnul? Omezili svoji nadměrnou spotřebu, kterou nelze utáhnout? Nenechme se zmást růstem cen akcií a komodit, který je často interpretován, jako signál o konci krize. Jde o podobně spolehlivý signál ekonomického oživení jako rostoucí ceny nemovitostí a ropa za 150 dolarů v minulých letech. Když na trhy nasypete stovky miliard dolarů a výroba stojí, peníze prostřednictvím různých kanálů nakonec doplují na finanční trhy. Z určitého pohledu lze říci, že tak obrovský růst na trzích je v současnosti do jisté míry způsoben právě tím, že ekonomika stojí. Místo do výroby proudí peníze do spekulací.

Navíc, jste si opravdu jisti, že akcie rostou? Záleží na úhlu pohledu. Samozřejmě, při obvyklém měření hodnoty akcií v papírových penězích se zdá, že akciový trh v roce 2003 dosáhl dna a 5 let rostl. Není to však iluze? Co když papírové peníze za tu dobu ztratily více hodnoty, než činil růst akcií? Nejstarší a všemi dosud respektovanou měnou světa je zlato. Je uznávané v každé době po stovky let. Současný měnový systém založený na papírových ničím nepodložených penězích funguje ani ne 40 let... Není tajemstvím, že všechny papírové měnové systémy v historii skončily totálním znehodnocením peněz. Schválně se podívejme na výkonnost akciového trhu ve zlatě.

Obr. 3 Index Dow Jones Industria Average - měřeno ve zlatě (počet uncí)

Dow Jones
Dow Jones


Poměr hodnoty akciového indexu Dow Jones počítaný nikoliv v penězích, ale ve zlatě, dosáhl vrcholu v roce 2000, na vrcholu internetové bubliny. Tehdy jste museli dát 40 uncí zlata za hodnotu akcií v indexu. Poté sice centrální banky nastartovaly býčí trh v akciích, ale graf ukazuje, že jde pouze o iluzi. Stejně tak i současný býčí trh od letošního března je pouze papírovou fikcí. Nyní vám stačí na koupi indexu pouze 10 uncí zlata. Akcie ztratily 75 procent. Zlata je stále téměř stejné množství, jeho hodnota je dlouhodobě stabilní. Peněz přibývá, a proto jejich hodnota klesá. Nenechme se zmást oficiálními státními statistikami, které jsou vypočteny s cílem co nejvíce zastírat skutečnou inflaci. Od devadesátých let přibývalo ve světě peněz ročně dvojciferným tempem, což zdaleka neodpovídá rozmachu výroby. Například v Číně se jen od počátku letošního roku zvýšilo množství peněz o 28 %. Myslíte, že mají stále stejnou hodnotu? V roce 1980 byl poměr indexu Dow Jones Industrial Average a ceny zlata zhruba 1 ku 1. Nyní jsme stále na deseti. Vzhledem k rozsahu současných problémů se nedomnívám, že desítka je konečnou. Poměr se klidně může dostat zpět na 1 ku 1. Je otázkou, zda akcie tolik spadnou nebo zlato tolik vzroste (resp. hodnota peněz tolik klesne). Je velmi pravděpodobné, že akcie a další aktiva porostou dále, natisknout více peněz přeci není žádný problém. Reálný růst to ale nebude.

Svět je jedno velké letadlo

Neustálý růst akciového trhu je nutné zajistit. Současný systém je na spekulacích závislý mnohem více, než se na první pohled může zdát. Už předchozí realitní bublina byla typickou ukázkou letadla. Ceny domů rostly, a proto mohly banky poskytovat více půjček, protože se zvyšovala hodnota zástav. Více půjček podněcovalo nákupy, to tlačilo ceny stále výše a celý koloběh se opakoval. Nemovitosti zkrachovaly a dnes je všem jasné, že to byl nesmysl.

Nicméně podobný letadlový princip v posledních desetiletích prorostl do celé ekonomiky a finančních trhů a dodnes stále funguje. Svět je závislý na vysoké a rostoucí ceně aktiv, která vyžaduje neustálý přísun peněz. Firmy i banky vykazují investice ve svých výsledcích, a proto když akciové a další burzy rostou, firmy se záhadně stávají ziskové, i když v jejich základním podnikání k žádným změnám nedošlo. Typickou ukázkou je poslední výsledková sezóna bank ve světě. Banky jsou nečekaně ziskové, protože trh šel vzhůru. O reálnosti takových výsledků si udělá obrázek každý sám. Poslední průzkum v Číně odhalil, že z úvěrové expanze na podporu ekonomiky putovalo 170 miliard dolarů do akciového trhu. Celý svět se stává místem, kdy spekulace a přerozdělování státních peněz jsou o tolik výnosnější než nudná práce a riskantní podnikání, že se nakonec ani nemůžeme divit tomu, kam až jsme se dostali.

Jak krize skončí?

Kdy krize skončí? Krize může definitivně skončit tehdy, když zmizí její příčiny. Pokud je skutečnou příčinou krize žití si Západu nad poměry, mohou ukončit krizi pouze dvě věci: omezení spotřeby a opětovné získání konkurenceschopnosti. Krize skončí až tehdy, když si Západ dokáže vydělat na svoji životní úroveň.

Jakými mechanismy k tomu může dojít?

1) První, co nás napadne, je omezení spotřeby a šetření. To by umožnilo splácení dluhů. Statistiky potvrzují, že se tak děje. Předlužení spotřebitelé začínají šetřit a míra úspor znovu roste k historicky normálnějším úrovním. Jak může však spotřebitel šetřit, když jeho vláda a centrální banky dělají vše pro to, aby co nejvíce utrácel? Proč šetřit, když jsou úroky uměle udržované na nule? Proč si nekoupit nové auto, když k němu dostanu státní příspěvek? Odolat je těžké. Navíc velikost dluhů nabyla takových rozměrů, že možnost je splatit je téměř vyloučena.

Následující graf zachycuje poměr dluhů ve Spojených státech k velikosti ekonomiky. Jen velmi stručný komentář. Zaprvé, situace je horší než ve velké hospodářské krizi. Zadruhé, situace se dále zhoršuje. Soukromé dluhy sice klesají, ale jsou více než nahrazeny rostoucími státními dluhy. To znamená, že tzv. záchranné akce státu pouze vykopávají ještě větší díru, než ve které jsme se nacházeli předtím. Krátce řečeno, situace je katastrofální a dále se zhoršuje.

Obr. 4 Velikost dluhu v USA v poměru k ekonomice, Zdroj: Morgan Stanley


dluh
dluh


Výše uvedená fakta řada lidí zná. Následující však leckoho překvapí. Důvod, proč dluhy nebudou nikdy splaceny, spočívá v samotné podstatě současného měnového systému. Je postaven na předpokladu, že dluhy nebudou splaceny nikdy. Všechny peníze světa jsou na druhé straně nějakým dluhem. Proto kdyby všechny dluhy byly splaceny, peníze by zanikly. Toto téma je na velmi dlouhou diskusi a není možné v tomto textu vše vysvětlit. Důležité je ale si uvědomit, že na splacení dluhů není zájem.

2) Dalším řešením vedoucím k odstranění dluhů jsou bankroty. Firemní, osobní, státní. Není třeba dlouho vysvětlovat, že se státy rozhodly, že tuto variantu nepřipustí.

3) Nakonec zbývá poslední možnost. Inflace a znehodnocení měny. To je bohužel jediné řešení, které se ukazuje jako reálné vzhledem k rozměru dluhů, demografické situaci planety a nastolenému politickému směru. Kvantitativní uvolňování, jinými slovy tištění peněz, je již běžnou součástí politiky nejdůležitějších centrálních bank světa, a proto již nemá smysl o zvoleném scénáři odstranění dluhů dlouho polemizovat. Pokud tyto aktivity neskončí, devalvace měn a inflace jsou téměř zaručeny. I když vás mohou centrální bankéři a politici stokrát přesvědčovat, že „tentokrát je to jinak“ a inflace nevznikne, všechny případy v historii ukazují, že tomu tak být nemůže. V historii dobře známý příklad kvantitativního uvolňování poskytl John Law ve Francii v 18. století. Kdo má zájem, na Internetu si o tomto finančním géniovi může snadno vyhledat informace, např. v The Economist ZDE

Můžeme si tedy být skoro jistí, že konečné řešení současné krize proběhne přes inflaci a devalvaci měn. Žádné jiné řešení není v současné době příliš pravděpodobné.

Není vše tak černé

Z výše uvedeného může čtenář lehce nabýt dojmu, že vše před námi je černé. Není tomu tak. Je řada faktů, které povzbuzují k optimismu. V posledních dvaceti letech žijeme v době, která je pro zvyšování životní úrovně velmi příznivá. Ne všechen náš blahobyt je důsledkem úvěrové bubliny a tedy postaven na špatných základech. Naše prosperita se opírá zejména o technologickou revoluci. Podobně jako v devatenáctém století nahradily lidskou práci stroje, i dnešní rozvoj počítačů, telekomunikací, biotechnologií a dalších vědních oborů zcela konkrétně zvyšuje naši životní úroveň. Tento trend se krizí nezastavil, bude pokračovat a možná i zrychlovat.

Další růst našeho bohatství je opřen o levnou práci miliard lidí po celém světě, které se zapojily do globální ekonomiky. I když se to na první pohled nezdá, jde opět o analogii průmyslové revoluce. Avšak tentokrát zde v roli strojů vystupují miliardy pracovitých rukou v Asii a jinde po světě. Zapojení těchto „strojů“ umožňuje vyrábět levněji a to opět zvyšuje náš životní standard. Co se týče výhledu ohledně působení tohoto efektu do budoucna, takový optimismus jako v případě technologického pokroku bohužel není na místě. Faktor levné práce totiž závisí na dvou klíčových vlivech. Zaprvé bohatnutí pracujících národů postupně zvyšuje cenu jejich práce. A druhým klíčovým faktorem je devizový kurz. I když Čína drží kurz své měny dlouhodobě uměle podhodnocený, nic negarantuje setrvání tohoto stavu do budoucna. V polovině roku 2005 se Čína rozhodla svůj kurz trochu popustit z uzdy a z 8,3 juanu za dolar začal nejprve postupně, od roku 2006 silněji a od roku 2008 prudce posilovat. Je náhoda, že právě v tomto období začala ve světě prudce růst inflace až nakonec propíchla spekulativní bublinu?

V každém případě pozitivní vliv technologického pokroku, otevřenost trhů a stále ještě relativně levná práce v Asii a jinde bude pozitivně působit na naše bohatství, pokud si dokážeme v tomto otevřeném prostředí udržet svoji konkurenceschopnost.

Z pohledu Česka je také důležité si uvědomit, v jaké fázi dlouhodobého ekonomického cyklu se nacházíme. To nám totiž docela hraje do karet. A podobně to platí i pro Slovensko, Polsko a další postkomunistické země včetně například Kazachstánu, Ukrajiny a samozřejmě Ruska, ale také většiny zemí v Asii v čele s Čínou, Indií, ale také Vietnamem, Malajsií a dalšími státy a nelze samozřejmě zapomenout na tygry z Jižní Ameriky jako je Brazílie a většina dalších států a nelze nezmínit některé země v Africe. Co tuto zdánlivě nesourodou sbírku zemí pojí? Relativně nízká životní úroveň obyvatel (vzhledem k USA a vyspělému Západu), relativně nízké zadlužení obyvatel i států (samozřejmě jsou i výjimky), relativně levná pracovní síla, která je v řadě případů již dosti produktivní. V minulosti se tyto země házely do pytle s nálepkou „emerging markets“, tedy ekonomiky, které se vynořují či objevují.

Domnívám se, že ekonomická síla mnoha zmíněných je již natolik silná, že toto označení je přežité. Více se mi zamlouvá rozdělení ekonomik podle britského ekonoma Davida Fullera, který hovoří o „progressing“ a „regressing“ ekonomikách. Výše uvedené země lze dát do škatulky „progressing“, tedy ekonomiky, které jdou správným směrem, rozvíjejí se, vzkvétají, česky bychom mohli říci ekonomiky „nastupující“. V otevřeném globálním ekonomickém prostoru totiž mají co nabídnout – zejména levnou práci a komodity. Lidé si v těchto zemích nežijí nad poměry, a proto si dokáží vydělat na to, co spotřebovávají. Z nízké životní úrovně je stále kam růst. Tyto země jsou obrovským zdrojem budoucí ekonomické prosperity celé planety. Jejich bohatnutí proběhne skrze zhodnocení jejich měn a zvýšení spotřeby, kterou si nyní odpírají.

Druhou kategorií jsou podle dělení Fullera „regressing“ státy, tedy jdoucí zpět, ustupující, klesající. Česky bychom mohli zavést pojem „ustupující“. Typickým příkladem těchto zemí jsou Spojené státy či Velká Británie, ale je zde řada dalších států. Hlavním poznávacím znamením této skupiny zemí je pravý opak znaků, které symbolizovaly skupinu předchozí. Tyto ekonomiky jsou charakteristické vysokou životní úrovní obyvatel, rozvinutým sociálním a zdravotním systémem, drahou pracovní silou, která přestává být konkurenceschopná v otevřeném globálním prostředí. Spotřeba těchto zemí je natolik vysoká, že nejsou schopny si na sebe vydělat. Jelikož ze svého životního standardu nebyly ochotny v posledních desetiletích slevit, i když tomu jejich příjmy již zdaleka neodpovídaly, topí se nyní v dluzích a to jak na soukromé, tak i státní úrovni. Pokud si nejste zařazením jisti, velkost dluhů a bilance zahraničního obchodu jsou klíčovými rozlišovacími znaky. Tyto země jsou odsouzeny k postupnému snížení životní úrovně a zlevnění pracovní síly natolik, aby se opět staly globálně konkurenceschopné. Proces chudnutí proběhne přes omezení spotřeby a splácení dluhů, inflaci a znehodnocení měny.

Pro čtenáře mého minulého blogu „Boj ohně a ledu“ doplnění: oheň rozdmýchávají právě „nastupující“ země a také měnová politika centrálních bank, naopak led vytváří obrovská předluženost „ustupující“ zemí. Boj ohně a ledu pokračuje a oheň začíná mít pomalu navrch.

Máme štěstí, že žijeme v zemi, která se svými znaky řadí spíše do kategorie ekonomik „nastupujících“, i když tak jednoznačné to také není. Náš sociální a zdravotní systém je velmi štědrý a nenutí lidi tolik pracovat a šetřit jako ve většině chudších zemí. Rovněž z pohledu našeho bohatství již nepatříme k žádným chudákům a to náš další rozvoj relativně limituje, protože naše nároky na energie a suroviny jsou vysoké. Avšak míra našeho zadlužení jak na soukromé úrovni, tak i státní, nepatří mezi úrovně, na kterých se pohybují vyspělé západní země.

Závěr

Státní zásahy krizi nevyřeší. Stát může krizi pouze socializovat, její dopady přenést na celou společnost místo ponechání postižených nést odpovědnost za svoje činy. Bohužel státní zásahy sníží bohatství nás všech jako celku. Neefektivita nebo korupce při přerozdělování peněz, znárodňování, zvýšení regulace či manipulace klíčových veličin pro rozhodování podnikatelů a spotřebitelů jako jsou úrokové míry, to vše povede k horšímu využití vzácných zdrojů, kterými disponujeme. Státní zásahy zmírní projevy krize, avšak za cenu jejího prodloužení a zabránění jejího ozdravného účinku. Zvýší se morální hazard, zakonzervují se neefektivní procesy. Čím méně státních zásahů, tím se jako celek budeme mít lépe. Naší zbraní proti krizi není stát, ale pracovitost, rozum a skromnost. Ty vytvářejí naše dlouhodobé bohatství, které vydrží i pro příští generace.

Krize neskončila a v brzké době ani neskončí. Její kořeny jsou mnohem hlubší, než si je většina lidí vědoma. Zde v Čechách bychom se však neměli obávat drastického poklesu životní úrovně. Technologický pokrok i zapojení miliard levných pracovních sil po celém světě bude zvyšovat naše bohatství, pokud si udržíme v tomto otevřeném prostředí konkurenceschopnost. Patříme mezi tzv. „nastupující“ ekonomiky, které těží z výhody relativně levné pracovní síly, relativně nižší životní úrovně a s tím souvisejících nároků na energie a další zdroje a v neposlední řadě i z relativně menší míry soukromých i státních dluhů. Nic však není navěky, a proto bychom měli současné relativně výhodné situace využít, nikoliv si v ní hovět jako v pohodlném křesle.

Z pohledu ochrany vlastního bohatství je důležité se připravit na možnost, že peníze budou ztrácet hodnotu rychleji, než jsme byli doposud zvyklí. Bohužel ze všech možných řešení krize je právě cesta inflace a devalvace peněz tou nejpravděpodobnější. Nejlepším řešením je investice do něčeho hmotného. Neméně důležité je zvolit toho, kdo s našimi penězi ve státní pokladně bude nakládat rozumně. Nechci být naivním optimistou, ale zdá se, že někteří politici v poslední době jako by vycítili, že poptávka lidu si žádá trochu rozumnější hospodaření s financemi. Dejme jim šanci, třeba po volbách dodrží aspoň část svých slibů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:06

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:07

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:08

timberland boots napsal(a):

To get shoes from:http://www.showcu.com
02. 03. 2010 | 12:30

Dag napsal(a):

Senzační článek. Výborně. Děkuji.Přečetl jsem ho jedním dechem. Máte před sebou ještě velkou budoucnost pane Pírko. Naplńujete mne optimismem a vírou v příští generece.
03. 03. 2010 | 00:10

قوقل كام napsal(a):

pumprlidentlich,

problém u krize není stát jak se nám snaží vyložit neoliberální finančník pan Pírko.

Základ těch krizí způsobuje jednání kapitálových subjektů, kterým vždycky (i u krizí v minulosti)dělal a dělá ve volnotržní společnosti stát servis. A nejinak tomu bylo i v tomto případě.

O tom zde již byla řada diskusí. I o tom, co je to vlastně "státní" FED. Stačí se podívat na to, kdo dnes ve zdroji krizové nákazy (USA) reálně vládne. To není stát, ale sponzoři volební kampaně vítěze, mocní lobbisté - banky,finanční a kapitálové megainstituce -zbrojařské, ropné firmy... Stát prosazování jejich národních a mezinárodních zájmů vytváří pouze podmínky. Tyto firmy stát k ničemu donutit nemůže, nemůže je jako viníky postihnout - na to jsou příliš mocné.

Pokud jde o řešení krize. Mocné firmy přelévají kapitál do nízkonákladových rájů. Tím likvidují domácí konkurencischopnost, decimují pracovní sílu a zvyšují své zisky. Co by asi pan Pírko navrhoval, aby se ta místní konkurenceschopnost mateřských států vůči nízkonákladovým rájům obecně zvýšila? Nic takového jsem se z jeho povídání nedočetl.

A šetření? OK. To má logiku. Je to víceméně z nouze ctnost (nutnost). Zlikvidovat existující dluhy, jak říká pan Pírko v podstatě není možné. Tedy do jaké míry šetřit? Až do srovnání ceny pracovní síly v mateřském státě s cenou pracovní síly v nízkonákladových rájích?

Pan Pírko žádné skutečné východisko nenašel. Pro mě osobně ani nic extra objevného neřekl. Že z krize ani náhodou nejsme venku, to není pro mě žádná novinka. Toxické deriváty nikam nezmizely. Nemocné ekonomiky se nerozjely a hned tak nerozjedou - jsou nekonkurenceschopné. A různé spekulační a burzovní "optimistické" bubliny jsou krátkodobého charakteru.
03. 03. 2010 | 01:41

How To Potty Train A Toddler napsal(a):

great post. I had to translate it though
03. 03. 2010 | 06:57

Potty Training Boys napsal(a):

nice stuff!
03. 03. 2010 | 06:58

Potty Training napsal(a):

thanks for the post! you rock!
03. 03. 2010 | 06:58

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 05:48

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:31

inchirieri auto napsal(a):

thank you for your post
07. 03. 2010 | 12:50

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 03:18

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 03:19

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 04:34

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 04:36

panerai watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
08. 03. 2010 | 07:59

rolex watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 07:59

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:49

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:53

prescription eyeglasses napsal(a):

Very happy I can comment here! Best wishes for this year.
09. 03. 2010 | 10:09

prescription glasses napsal(a):

thanks for sharing!
09. 03. 2010 | 10:10

full-frame glasses napsal(a):

Nice post!
09. 03. 2010 | 10:11

jimmy choo napsal(a):

http://www.jimmychoolife.com
jimmy choo shoes and bags
10. 03. 2010 | 08:59

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 02:40

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 02:44

magicien napsal(a):

I think it might be too early to fly the flag and assume that we are out of the recession. For a lot of small businesses, it will take some time to recover from this recession
11. 03. 2010 | 09:43

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:08

tag heuer monaco napsal(a):

am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:09

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 03:41

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:18

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:22

breitling colt napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:08

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:12

breitling cockpit napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 07:15

Cocktail Dresses napsal(a):

Good article...Cocktail dresses is a generic term that could also be used for prom dresses, bridesmaid dresses, party dresses, homecoming dresses, quinceanera dresses or even pageant dresses.
18. 03. 2010 | 04:26

men-s watches napsal(a):

Approximately half of these costs were paid by Medicaid ladies watches and Medicare. From big chains to mom-and-pop operations, pizza is about a $50 billion business breitling watch in the U.S. Many pizza restaurants have suffered in recent years from wildly fluctuating commodities breitling watches prices; meanwhile, cash-strapped have customers increasingly chosen to dine out in cheaper fast-food breitling restaurants. An 18% tax increase on pizza and soda would be devastating cartier watch to the industry.
18. 03. 2010 | 06:15

women-s watches napsal(a):

according to the CDC. Approximately half of these costs were paid by Medicaid ladies watches and Medicare. From big chains to mom-and-pop operations, pizza is about a $50 billion business breitling watch in the U.S. Many pizza restaurants have suffered in recent years from wildly fluctuating commodities breitling watches prices; meanwhile, cash-strapped have customers increasingly chosen to dine out in cheaper fast-food breitling restaurants. An 18% tax increase on pizza and soda would be devastating cartier watch to the industry.
18. 03. 2010 | 06:17

ladies watches napsal(a):

Which counts on soda sales to boost its profits, says Jennifer Litz cartier watches editor of Pizza Marketplace, an industry Web site. Some pizza chains cartier seem puzzled as to why their product specifically is under fire from anti-obesity chanel watch activists. Pizza is completely customizable -- you can make it as healthy or as indulgent chanel watches as you want, says Tim McIntyre, vice president for communications at Domino's chanel Pizza Inc.in an email statement.
18. 03. 2010 | 06:20

bvlgari assiomad napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
20. 03. 2010 | 05:53

business intelligence software napsal(a):

Avšak z hlediska času byla s přehledem nejdelší. K obnovení zaměstnanosti na úroveň před krizí došlo až po téměř 5 letech. Podívejme se nyní na červenou křivku, znázorňující současnou recesi. Stále je někdo přesvědčen
21. 03. 2010 | 16:51

pariuri sportive napsal(a):

well worth the read.I found it very informative as I have been researching a lot lately on practical matters such as you talk about...
21. 03. 2010 | 22:08

pariuri sportive napsal(a):

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.
21. 03. 2010 | 22:10

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 08:45

pariuri sportive napsal(a):

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.
23. 03. 2010 | 15:56

Dungeons & Dragons Online guild napsal(a):

The game is funny! I like it very much!!!
24. 03. 2010 | 09:53

arfghan graught napsal(a):

great website and nice share thanks <a href="http://travel-tour-indonesi...">travel to indonesia</a>
<a href="http://travel-tour-indonesi...">hotels in indonesia</a>
24. 03. 2010 | 10:33

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:13

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:00

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:48

webthesurfi rugs webdesign napsal(a):

Your opinion and analysis brings enlightenment to my knowledge about this issue
28. 03. 2010 | 20:14

gpk napsal(a):

Příběh pana Changa a pana Johnsona je téměř totožný s příběhem pana Changa a pana Jonese, jak ho popsal Peter D. Schiff ve své knize Crash Proof - Důkaz pádu.
29. 03. 2010 | 14:51

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:44

wholesale new era hats napsal(a):

it is interesting and informative article. This has been very helpful understanding a lot
of things. I’m sure a lot of other people will agree with me.
31. 03. 2010 | 15:11

dbariwzt ashandi napsal(a):

great website and nice share thanks <a href="http://rentalmobil.us">rental mobil</a>
<a href="http://rental-sewa-mobil.tr...">rental mobil</a>
<a href="http://travel-tour-indonesi...">travel to indonesia</a>
01. 04. 2010 | 12:03

sCareCrow napsal(a):

velmi zajímavý a poučný článek
01. 04. 2010 | 20:26

Kerala Tourism napsal(a):

This is a great and very valuable information about Nesmyslnost záchran aneb Kdy krize skončí. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 18:20

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 07:32

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 08:49

replicawatches napsal(a):

GLTaqiu100407
<ahref=http://www.designerwatches1...><b>Designer Watches</b></a>
07. 04. 2010 | 10:08

fake watches napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 05:26

cheap auto insurance napsal(a):

I agree with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Saying thanks will not just be sufficient, for the wonderful clarity in your writing.
11. 04. 2010 | 15:56

Potty Training napsal(a):

thanks a bunch. good read once I translated it!
12. 04. 2010 | 04:48

Standa z VSE napsal(a):

Štěpáne díky za dobrý článek.
Jsem si téměř jist, že vlády utopí své dluhy v inflaci, protože žádné jiné řešení není reálné.
-
Baví mě tu číst rady ekonomů amatérů, kteří tě tu kritzují. doufám, že tě to pobaví tak, že brzy nampíšeš nějaký další zajímavý článek.
12. 04. 2010 | 11:02

werty napsal(a):

<a href="http://www.hztqjd.cn/hy9.htm">椒江婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">温州婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">衢州婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hzsw.htm">杭州商务调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/tzsw.htm">台州商务调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">浙江婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/">杭州私人侦探公司</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy15.htm">浙江婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy18.htm">东阳婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt6.htm">企业债务追讨</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt13.htm">手机定位</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/fuwu...">杭州打假维权</a>
<a href="http://www.kingzo.com/">钻戒</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt1.htm">调查公司</a>
<a href="http://www.hztcdl.cn/">杭州搬家公司</a>
<a href="http://www.kingzo.com/">钻石</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">台州婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/flzd...">慈溪私家侦探</a>
<a href="http://www.hzdgyy.com.cn/">google排名</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt8.htm">商务调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy19.htm">龙游婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy16.htm">新昌婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzyfzscl.cn/">粉刷石膏</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">绍兴婚姻调查</a>
<a href="http://www.51ggs.com/zhizuo...">T恤衫</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/flzd/2...">宁波私家侦探</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy10.htm">海宁婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">丽水婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/ding...">舟山手机定位</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy7.htm">苍南婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/ding...">温州手机定位</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt11.htm">打假维权</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/shan...">公司财产调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt9.htm">知识产权维护</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">象山婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">慈溪婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy8.htm">平湖婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/jxsw.htm">嘉兴商务调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt17.htm">婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztdjp.cn/">杭州特价机票</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/dw16.htm">天台手机定位</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/">上海私家侦探</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy21.htm">临海婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">宁波婚姻调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/nbsw.htm">宁波商务调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/flzd...">宁波私家侦探</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/zt10.htm">商业调查</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/shan...">个人财产调查</a>
<a href="http://www.hztqjd.cn/hy6.htm">瑞安婚姻调查</a>
<a href="http://www.hzbaima.com/">杭州网站建设</a>
<a href="http://www.hzgolden.cn/huny...">余姚婚姻调查</a>
15. 04. 2010 | 08:12

werty napsal(a):

<a href="http://www.baiduhz.cn/hangz...">杭州SEO</a><br/>
<a href="http://www.baiduhz.cn/hangz...">杭州Google排名</a><br/>
<a href="http://www.baiduhz.cn/hangz... ">杭州google推广</a><br/>
<a href="http://www.baiduhz.cn/hangz...">杭州Google优化</a><br/>
<a href="http://www.baiduhz.cn/baidu...">百度关键词优化</a><br/>
<a href="http://www.baiduhz.cn/seo.html">Google左侧优化</a><br/>
<a href="http://www.baiduhz.cn/">网站优化</a><br/>
<a href="http://www.baiduhz.cn/hangz...">杭州网站推广</a><br/>
<a href="http://www.hzxhlt.cn/">苗木批发</a><br/>
15. 04. 2010 | 08:13

ny escorts napsal(a):

22. 04. 2010 | 20:37

linkservisi@gmail.com napsal(a):

I really liked your site. I've shared your facebook account, write a lot of jewelery. I want to say that i love you the following. I also follow the following siteyide I added a few others. If you do take a look rather happy.
http://www.borsarti.com borsa http://www.ligtvizle.net/ca... canlı maç izle http://www.ligtvizle.net/ca... justin tv http://www.ligtvizle.net/ bedava lig tv izle http://www.dizi-izleyin.org/ dizi izle
http://www.dizi-izleyin.org... Kurtlar Vadisi Dizisi İzle http://www.dizi-izleyin.org... Aşk-ı Memnu Dizisi izle http://www.kral.org kral oyun http://www.kraloyun.org/ kral oyun http://www.kinggame.org/ king game
http://www.mp3ziyafeti.com/ mp3 dinle http://www.mp3ziyafeti.com/... en yeni müzikler http://www.mp3ziyafeti.com/... hit müzikler http://www.tvdiziizle.org/k... adanali dizisi izle http://www.tvdiziizle.org/k... aşk ı memnu izle
http://www.tvdiziizle.org/ dizi izle http://www.minikperi.tv kral oyun http://www.minikperi.tv/?pa... barbie oyunları http://www.minikperi.tv/?pa... winx oyunları http://www.enucuzoteller.org/ ucuz oteller
http://www.enucuzoteller.or... en ucuz oteller http://www.enucuzoteller.or... ucuz tatil http://pchayat.com program http://kalekapi.org kale kapı http://www.mp3dinletr.com/ mp3 dinle
http://www.mp3dinletr.com/p... popüler mp3ler http://www.mp3dinletr.com/s... en yeni mp3ler http://www.dedicated.com.tr/ sunucu http://www.dedicated.com.tr... kiralık sunucu
http://www.dedicated.com.tr... vps http://www.sekspartnertr.com/ partner http://www.sekspartnertr.co... bayan partner http://www.sekspartnertr.co... amator partner
http://www.muzikarena.net/ mp3 indir http://www.muzikarena.net/m... mp3 indir http://www.muzikarena.net/y... Yabancı mp3 indir http://www.adultforum1.com/ adult forum http://www.adultforum1.com/... adult konular
http://www.adultforum1.com/... türk adult http://erotikhikaye1.net/ erotik hikaye http://erotikhikaye1.net/si... yeni erotik hikayeler http://erotikhikaye1.net/ erotik hikayeler
http://www.cizgi-film-izle.... çizgi film izle http://www.cizgi-film-izle.... kayu izle http://www.arkadasfm.com/iz... yumurcak tv izle http://www.oyunlars.net/ oyun oyna http://www.sinemadafilmizle... sinema izle
http://www.sinemadafilmizle... film izle http://www.ajanslook.com/ ajans http://www.ajanslook.com/ fotomodel http://www.ajanslook.com/ manken http://www.muzikciyiz.com/ müzik dinle
http://www.webscripti.com/ Php scriptleri http://www.webscripti.com/i... php ticaret scripti http://www.webscripti.com/i... php video scripti http://www.izledivx.com/ divx izle http://www.filmizley.net/ Film izle http://www.filmizley.net/iz... Film izle
http://www.filmizley.net/iz... vizyondaki filmler http://canli-borsa.borsarti... canlı borsa
Thank you very much.
Ments
01. 05. 2010 | 15:45

dfgdfgdf napsal(a):

<a href="http://www.3721.com/">aaaaaaa</a>
[url=http://www.3721.com/]uuuuuuuu[/url]
02. 05. 2010 | 07:28

good news napsal(a):

<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Futbol Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Ben 10 Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Bakugan Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Spiderman Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Batman Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Transformers Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Yemek Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Peri Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Kız Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Giysi Giydirme Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Makyaj Yapma Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Bebek Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Pasta Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Winx Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Barbie Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Bratz Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Sue Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Powerpuff girls Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Sünger Bob Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Scooby Doo Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Hugo Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Sonic Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Teletabi Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Çizgi Film Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Çocuk Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Yetenek Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">3 Boyutlu Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Macera Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Zeka Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Strateji Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Boyama Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Webcam Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Casino Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Komik Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">İşletme Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Yapboz Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Ameliyat Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Müzik Dans Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Oda Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">2 Oyunculu Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">kral oyun</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">kraloyun</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">oyun</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">oyunlar</a>
<a href="http://www.haberab.com">haber</a> -
<a href="http://www.haberab.com">haberler</a> -
<a href="http://www.haberab.com">haber oku</a> -
<a href="http://www.haberab.com">haber sitesi</a>
<a href="http://www.minikperi.tv">kral oyun</a> -
<a href="http://www.minikperi.tv">kraloyun</a> -
<a href="http://www.minikperi.tv">oyun</a> -
<a href="http://www.minikperi.tv">oyunlar</a>
<a href="http://www.video75.biz">video 75</a> -
<a href="http://www.video75.biz">video75</a> -
<a href="http://www.video75.biz">video</a> -
<a href="http://www.video75.biz">video 75 ara</a> -
03. 05. 2010 | 11:35

good news napsal(a):

<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Futbol Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Ben 10 Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Bakugan Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Spiderman Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Batman Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Transformers Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Yemek Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Peri Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Kız Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Giysi Giydirme Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Makyaj Yapma Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Bebek Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Pasta Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Winx Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Barbie Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Bratz Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Sue Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Powerpuff girls Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Sünger Bob Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Scooby Doo Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Hugo Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Sonic Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Teletabi Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Çizgi Film Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Çocuk Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Yetenek Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">3 Boyutlu Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Macera Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Zeka Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Strateji Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Boyama Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Webcam Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Casino Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Komik Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">İşletme Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Yapboz Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Ameliyat Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Müzik Dans Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">Oda Oyunları</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com/?pa...">2 Oyunculu Oyunlar</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">kral oyun</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">kraloyun</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">oyun</a> -
<a href="http://www.oyunlarz.com">oyunlar</a>
<a href="http://www.haberab.com">haber</a> -
<a href="http://www.haberab.com">haberler</a> -
<a href="http://www.haberab.com">haber oku</a> -
<a href="http://www.haberab.com">haber sitesi</a>
<a href="http://www.minikperi.tv">kral oyun</a> -
<a href="http://www.minikperi.tv">kraloyun</a> -
<a href="http://www.minikperi.tv">oyun</a> -
<a href="http://www.minikperi.tv">oyunlar</a>
<a href="http://www.video75.biz">video 75</a> -
<a href="http://www.video75.biz">video75</a> -
<a href="http://www.video75.biz">video</a> -
<a href="http://www.video75.biz">video 75 ara</a> -
03. 05. 2010 | 11:36

Madoff napsal(a):

Článek jsem nedočetl. Přestal jsem u prvního nesmyslu, který zvláště ekonomové rádi omílají. Nespoří se ne proto, že by většina lidí chtěla žít nad poměry, ale jednoduše proto, že to NENÍ v současném systému VÝHODNÉ. Úroková míra za posledních 20 let nepřekročila inflaci (mimo krátkých zcela vyjímečných výkyvů) a to je ten důvod. Že to není náhoda je jasné. Stačí si položit otázku "qui bono".
09. 05. 2010 | 21:22

Slobodoslav napsal(a):

Výborný článok. Toto snáď ani nepísal ekonóm. Ekonómovia píšu ako astrofyzici. Aby ľudia nepoznali, že tárajú dve na tri, tak to zabalia to odborných termínov, ale aj tak to nemá ani hlavu ani pätu.

Toto je konečne článok o kríze, ktorý má svoju logiku. Jedine s čím by som nesúhlasil je to, že Slovensko bude nastupujúca ekonomika. Bola by, keby nebola v Eurozóne. Takto nás euro a "vyspelé krajiny" stiahnu so sebou a žiadne posilňovanie lokálnej meny sa nebude konať...

Ani ten záver by som nevidel bohužiaľ tak ružovo. Mohlo by to tak dopadnúť, keby boli politici a podnikatelia morálny a prestali kradnúť a korumpovať. Ale sú na to predpoklady. Naopak, čím budú ekonomické podmienky horšie, tým budú predpoklady pre korupciu a tunelovanie väčšie. Takže ani v ČR to bohužiaľ moc nevidím na posilňovanie národnej meny.

To čo potrebujeme je vyššia morálka v spoločnosti, nie viac peňazí. Iba na lepšej morálke sa dá v spoločnosti niečo reálneho postaviť. Bez nej sa iba potápame hlbšie a hlbšie.

A lepšia morálka nepríde zmenou politikov, ale zmenou politiky ako takej. Napríklad tak, ako vo Švajčiarsku. Viď: http://www.spravodliverefer...
10. 05. 2010 | 02:03

solitus napsal(a):

Zivot nad pomery byva take umoznen vysavanim kolonii -prikladem budiz Britanie 19. stoleti. Dnes se Zapad (kam pocitam i Evropu) snazi podrobovat zbytek sveta mene explicitnimi metodami a financnictvim ve sve vlastni rezii. To je v clanku zmineno jen jako "vyuzivani levne asijske prace", ale jde i o vlastnictvi (nebo i vojenskou okupaci) prirodnich zdroju, cla, apod.
12. 05. 2010 | 06:38

JosefinaHutchinson20 napsal(a):

Every one understands that men's life seems to be expensive, but we require cash for various stuff and not every person gets enough money. Thus to receive quick <a href="http://lowest-rate-loans.co...">home loans</a> and just sba loan will be a right solution.
14. 05. 2010 | 06:34

Pavel napsal(a):

Vynikající článek, je to už sice dlouho od jeho zveřejnění, ale stále stojí za přečtení. Líbí se mi i ten hezký příklad.
18. 05. 2010 | 14:05

dsgdfg napsal(a):

<a href="http://www.3721.com/">aaaaaaa</a>
[url=http://www.3721.com/]uuuuuuuu[/url]
24. 05. 2010 | 02:33

Jindra V. napsal(a):

Dostal jsem se k tomuto článku poměrně pozdě, skoro třičtvrtě roku potom, co vyšel. Víte, vybavuje se mi jedna taková praktická rada mých rodičů: pokud nemáš na to, co si chceš koupit, tak si to prostě nekupuj. Každej dluh totiž jí s tebou z tvýho talíře. Co vy na to, páni ekonomové?
06. 06. 2010 | 02:32

Supra Footware napsal(a):

I really love your website, it's so useful, i'm just sharing for my friends!
12. 06. 2010 | 09:58

dfgfdg napsal(a):

<a href="http://www.3721.com/">aaaaaaa</a>
[url=http://www.3721.com/]uuuuuuuu[/url]
14. 06. 2010 | 02:19

Vogeltanz napsal(a):

Zajímavý článek, jsem jen trochu větší optimista. Cesta existuje, musíme si však uvědomit, že nejde (jen) o krizi ekonomickou. Ale i sociální, ekologickou, zdravotní.... Pak teprve budeme schopni ji řešit. Text výše mluví o ekonomické stránce, ostatní věci zmiňuje jen opatrně, což je škoda. Ale děkuji, mnoho podnětů bylo sděleno.
A příčina krize jiná? Mnoho lidí se živí prací na rozvoji konzumní reality, ale to jsou lidé, kteří tím utahují trh práce a způsobují schodkový rozpočet, je-li jich více než těch, kteří pracují prosociálně.
Jednoduché, ale prosté. Ekologické, zdravotní a sociální dopady jsou pak velice nákladnou záležitostí. A není-li, kdo je uhradí, pak jde o patologický stav. Bylo to i v článku naznačeno, příliš konzumu a málo práce vede k podivnému cíli.
Vogeltanz Petr
16. 06. 2010 | 12:25

DoloresKING34 napsal(a):

Do you recognize that it's high time to get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">lowest-rate-loans.com</a>, which will make you dreams real.
25. 06. 2010 | 02:45

MarquezBERTA26 napsal(a):

Have no enough cash to buy some real estate? You not have to worry, just because that is possible to take the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">business loans</a> to resolve such kind of problems. Hence get a short term loan to buy all you require.
26. 06. 2010 | 12:30

ELVAGriffith26 napsal(a):

All people deserve good life and <a href="http://lowest-rate-loans.co...">home loans</a> or consolidation loan would make it better. Because people's freedom relies on money state.
01. 07. 2010 | 03:09

angela napsal(a):

been following your blog for 3 days now and i should say i am starting to like your post. and now how do i subscribe to your blog?
http://www.gstarmbt.com/
23. 07. 2010 | 04:39

watches site napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
http://neon-watches.com
Best site for
16. 08. 2010 | 14:16

site for rolex napsal(a):

nteresting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
http://direct-watch.com
Best site for rolex
16. 08. 2010 | 14:17

mmsa napsal(a):

<a href="http://www.aldwly.com/vb/f82/">توبيكات</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t1...">اجمل اكسسوارات عبايات2010</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/">منتديات</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/">الدولي</a>
<a href="http://www.aldwly.com">شبكة الدولي</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t4...">مناظر من ماليزيا</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t5...">مسجات حب وغرام وشوق قصيرة قوية جديدة</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f80/">سياحة و سفر</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f65/">انمي - صور انمي - تحميل افلام انمي و كرتون - anime</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f124/">غرائب وعجائب</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f121/">التداوي بالأعشاب والطب البديل</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f9/">خواطر - خواطر رومانسية</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f77/">ثيمات للجوال</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f104/">ألعاب الجوال</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/f76/">مسجات sms و رسائل وسائط mms</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">كفته بالبطاطس - منال العالم بالفيديو</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">اكلات مصريه</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">صور ورود وزهور جميله</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">توبيكات منوعه وجديده</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">صورقلوب للماسنجر</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">توبيكات ملونه</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">برادو 2011 الجديده - انظر الصور</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">جيب نيسان سفاري 2011 الجديده</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">انشودة انا العبد لمشاري العفاسي</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">ديكورات منازل جديده 2011</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">معلومات عامه</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">من اقوال الشعراء</a>
<a href="http://www.aldwly.com/vb/t3...">عالم بنك المعلومات</a></p>
20. 08. 2010 | 05:28

sadlock napsal(a):

http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Video Converter
http://www.emicsoft.com/dvd... DVD to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad to Computer Transfer
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Manager
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Transfer
http://www.emicsoft.com/blu... Blu ray to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad to Mac Transfer
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Converter for Mac
http://www.emicsoft.com/mac... Mac DVD to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Manager for Mac
23. 08. 2010 | 10:13

best nike dunks napsal(a):

http://www.bestnikedunks.com nike dunks
http://www.bestnikedunks.co... nike dunks low
http://www.bestnikedunks.co... nike dunks mid
http://www.bestnikedunks.co... nike dunks high
http://www.bestnikedunks.co... nike women's shoes
http://www.bestnikedunks.co... nike air force 1
http://www.bestnikedunks.co... Nike Blazers
http://www.bestnikedunks.co... air jordan shoes
http://www.bestnikedunks.co... Vibram Five Fingers

Nike dunks, nike dunk, nike sb,nike sb dunks, Nike Blazers, Air Jordan shoes has used a strategy of modern technology for making luxury sports shoe to gain the attention of people. Nike dunks cater to a large vary of the sports personnel have been designed in the slogan of 'Be True'. Free shipping. welcome to: http://www.bestnikedunks.com
08. 09. 2010 | 18:19

mbt shoes napsal(a):

<p>Go to shop
<a href="http://www.vibram-toe-shoes..."><strong>Vibram fivefingers</strong></a> with your
<a href="http://www.coach-tote.com/c..."><strong>Coach tote</strong></a>, every girl like christmas gift such as
<a href="http://www.chanel-handbag.us/"><strong>Cheap Chanel bags</strong></a> ,
<a href="http://www.moncler-jackets-..."><strong>Moncler jackets</strong></a>,
<a href="http://www.masai-barefoot.com/"><strong>Masai shoes Australia</strong></a>,
<a href="http://www.mbtfeet.com/"><strong>MBT UK</strong></a>, no one will refuse christmas gift. </p>
11. 09. 2010 | 03:03

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:03

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:13

ligtv izle napsal(a):

I really liked your site. I've shared your facebook account, write a lot of jewelery. I want to say that i love you the following. I also follow the following siteyide I added a few others. If you do take a look rather happy.
<a href="http://www.celalkaraman.com">Güncel Blog</a> <a href="http://www.onlineligtvizle....">canli mac izle </a>, <a href="http://www.onlineligtvizle....">bedava lig tv izle</a> , <a href="http://www.liqtr.com/">lig tv</a>
28. 09. 2010 | 03:11

Mouravi John napsal(a):

Štěpán Pírko a jemu podobní složitým dokazováním pouze zamlžují a matou problém krize. Zůstávají na povrchu jevu a nehledají příčinu - podstatu. Z polopravdy nelze vyvodit pravdu. Stále zůstává otázka proč a jak? Je třeba hledat tedy příčinu příčiny a dojde se k sobectví. Řešení existuje. To znamená řešit sobectví a jeho finanční systém. Ale v tomto negativním světě toho lidé ani nejsou schopni. Pravda je ve své podstatě jednoduchá.
Řešení má Bůh a provede to. Proto poslouchejte Pána Ježíše Krista.
28. 09. 2010 | 19:49

Mouravi John napsal(a):

Mouravi John wrote (a):

Stephen Feather and his ilk complex Evidentiary only obscure and confuse the issue of crisis. Remain on the surface of the phenomenon and seek the cause - the essence. Half-truths can be deduced from the truth. Still the question remains why and how? It is therefore necessary to find the cause and the cause is to selfishness. Solution exists. That means tackling selfishness and its financial system. But in this negative world, people are not even capable of. The truth is basically simple.
God has a solution and implement it. Therefore, listen to the Lord Jesus Christ.
28.09.2010 19:49:10
28. 09. 2010 | 19:55

lig tv izle napsal(a):

I really liked your site. I've shared your facebook account, write a lot of jewelery. I want to say that i love you the following. I also follow the following siteyide I added a few others. If you do take a look rather happy.<a href="http://www.onlineligtvizle.net">lig tv izle</a>
15. 10. 2010 | 15:51

saddasd napsal(a):

http://www.zomoyun.com/inde... Ana Sayfa
http://www.zomoyun.com/3-Bo... 3 Boyutlu Oyunlar 3 Boyutlu
http://www.zomoyun.com/Aksi..." Aksiyon Oyunları Aksiyon
http://www.zomoyun.com/Araba/" Araba Oyunları Araba

http://www.zomoyun.com/Beceri/" Beceri Oyunları Beceri
http://www.zomoyun.com/Ben10/" Ben10 Oyunları Ben10
http://www.zomoyun.com/Cocuk/" Çocuk Oyunları Çocuk
http://www.zomoyun.com/Dovus/" Dövüş Oyunları Dövüş
http://www.zomoyun.com/Egit..." Eğitici Oyunlar Eğitici
http://www.zomoyun.com/Erkek/" Erkek Oyunları Erkek

http://www.zomoyun.com/Komik/" Komik Oyunlar Komik
http://www.zomoyun.com/Kiz/" Kız Oyunları Kız
http://www.zomoyun.com/Macera/" Macera Oyunları Macera
http://www.zomoyun.com/Mult..." Multiplayer Oyunlar Multiplayer
http://www.zomoyun.com/Savas/" Savaş Oyunları Savaş
http://www.zomoyun.com/Spor/" Spor Oyunları Spor

http://www.zomoyun.com/Top/" Top Oyunları Top
http://www.zomoyun.com/Yaris/" Yarış Oyunları Yarış
http://www.zomoyun.com/Zuma/" Zuma Oyunları Zuma
24. 10. 2010 | 23:23

nn7575 napsal(a):

<a title="كلام" href="http://www.klam1.com/">كلام</a><br>
<a title="شات كلام" href="http://www.klam1.com/">شات كلام</a><br>
<a title="دردشة كلام" href="http://www.klam1.com/">دردشة كلام</a><br>
<a title="شات صوتي" href="http://www.klam1.com/">شات صوتي</a><br>
<a title="دردشة صوتية" href="http://www.klam1.com/">دردشة صوتية</a><br>
25. 10. 2010 | 02:29

bigamista napsal(a):

Svet je usporadan perverzne. Clovek si nakrade penize a nez se nadeje tak jej o ne nejaky vsivak pripravi.
28. 10. 2010 | 03:05

Rejpal napsal(a):

Vážený pane Pírko,
ač s Vašimi úvahami naprosto souhlasím a vidím příčiny současné hospodářské krize naprosto stejně, včetně státních receptů na její "řešeníů, s Vašimi závěry - bohužel - nemohu souhlasit.
Česká republika není progresivní, ale degresivní ekonomikou. Proč? Protože je členem paktu degresivních ekonomik, zvanou Evropská unie.
Statě, jimiž jste popsal fungování státu můžeme bohužel přesně stejně aplikovat na Evropskou unii s tím rozdílem, že zatímcoi v demokratických (a částečně i těch ostatních) státech funguje jakási zpětná vazba (vládu, která nás zadlužila si již přeci nezvlíme, nebo ano?), v Eu tato zpětná vazba mizí do nekonečna. Přitom Eu úplně stejně přelévá peníze jedněch do kapes druhých prostřednictvím různých dotací a regulací. Dotace přeci není nic jiného, než přelití peněz úspěšného a prosperujícího do kapsy neúspěšného a neprosperujícího. V případě netržního systému (například základní zdravotnická péče nebo pomoc skutečně sociálně potřebným - tedy těm, kteří nemohou - nikoli nechtějí - se postarat o sebe sami) by to bylo v pořádku, ale dotace na výrobu reklamy, postavení hotelu nebo podobná zvěrstva jsou typickým prostředkem přeměny progresivní ekonomiky na degresivní.
To za prvé.
Za druhé: hlavní argumentace Vašeho velmi dobrého a potřebného článku je situace v USA. Jenže ta se od té v EU výrazně liší jedním podstatným faktorem: USA poměrně slušnou část svých dluhů vyměnila za know-how. I kdyby postihla světovou rezervní měnu pohroma, know-how bude vždy to naprosto nejcennější, co USA zbyde. Tedy bude to něco, na čem lze stavět do budoucna. Zcela jinak je tomu ale v EU, kde dluhy vznikají nikoli směnou něčeho, co nemáme, za něco, co zaručuje jistý potenciál do budoucna, ale právě naopak - EU táhne ke dnu sociální systém, který se stal výhodným artiklem pro přistěhovaleckou politiku, ale i zde platí teorie o přesunu bohatství vzdělaných a pracujících lidí do kapes přistěhovalců, čímž fakticky dochází k exportu bohatství a naopak importu dluhů. Eu po zhroucení nemá na čem stavět, na rozdíl od USA totiž peníze jenom prožírá, zatímco USA jich přeci jen slušnou část investuje do budoucna.
Z minulosti ale zejména jasně vidíme, že každá akce vždy vyvolala reakci. Ta poslední, do této největší, Světová hospodářská krize, přinesla jako přímý následek nástup nacismu k moci v Německu a v důsledku toho vznikla nejhorší válka v dosavadních dějinách lidstva. Na čem stavíme své přesvědčení, že v EU bude proces reakce probíhat jinak než ve 30. letech v předluženém Německu, sužovaném hyperinfalcí a nezaměstnaností?
Nejsem zdaleka takový optimista jako Vy a očekávám v principu bohužel obdobný závěr této krize, protože stejnými počty, jaké používáte Vy, mi nevychází ze současné situace žádné jiné řešení.
Je mi to líto.
12. 11. 2010 | 10:41

精品 napsal(a):

<a href="http://www.earthlife-design...">精品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">家品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">家庭用品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">餐具</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">燈飾</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">裝飾</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">時尚產品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">創意家品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">廚房用品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">鐘</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">錶</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">場地佈置</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">家居擺設精品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">household</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">home decoration</a> |

<a href="http://www.jobhunter.com.hk/">Job</a> |
<a href="http://www.jobhunter.com.hk/">Jobs</a> |
<a href="http://www.jobhunter.com.hk/">求職</a> |

[url=http://www.jobhunter.com.hk/]Job[/url]
[url=http://www.jobhunter.com.hk/]Jobs[/url]
[url=http://www.jobhunter.com.hk/]求職[/url]
15. 11. 2010 | 08:33

ödev yao napsal(a):

thanks..

<a href="http://www.frmtrs.com" title="güncel blog" target="guncel blog">guncel blog</a>
<a href="http://www.odevdersnotu.com" title="ödev yap" target="ödev yap>ödev yap</a>
<a href="http://www.canliizleligtv.net" title="Ligtv Maç İzle" target="Ligtv Maç İzle>Ligtv Maç İzle</a>
<a href="http://www.direkara.net" title="ansiklopedi" target="ansiklopedi>ansiklopedi</a>
<a href="http://www.askercantasi.net" title="asker malzemeleri" target="asker malzemeleri>asker malzemeleri</a>
<a href="http://www.canlimacizle.net" title="canlı maç izle" target="canlı maç izle>canlı maç izle</a>
<a href="http://www.altinfiyatlaritr..." title="günlük altın fiyatları" target="günlük altın fiyatları>günlük altın fiyatları</a>
<a href="http://www.ligtvizle-t.com" title="ligtv izle" target="ligtv izle>ligtv izle</a>
<a href="http://www.sutyen.org" title="sikiş,sikiş izle" target="sikiş">sikiş</a>
<a href="http://www.erotikvideo.tk" title="erotik video" target="erotik video">erotik video</a>
<a href="http://www.extremetube.tk" title="porno" target="porno>porno</a>
<a href="http://www.tatliporno.net" title="tatlı porno" target="tatlı porno">tatlı porno</a>
<a href="http://www.sikispornosex.net" title="porno" target="porno>porno</a>
<a href="http://www.inceince.net" title="porno" target="porno>porno</a>
01. 12. 2010 | 19:53

stosaga napsal(a):

Pan Nový jako last not least to vystihl
stručně:"smutný osud západu", ke kterému patříme ať chceme nebo ne. Pan Pírko ani
nemusel uvádět , že 1990 stát neměl dluhy.
Naopak dostával následně z Ruska platby za
dodávky výrobků, které zůstaly ležet ve skladech, takže nikdo nezjistil nikdy, jaká u nich byla poruchovost. Dnes má ČR dluhy
skoro dva tisíce miliard a zmizelo asi podobné množství miliard národního jmění.
Výsledek vlád 1900-2010. A fond důchodů nikde.
07. 12. 2010 | 22:33

louboutinbrand napsal(a):

"If you want to really make your look a little more up to date and very fashionable, then you need to wear a pair of Christian louboutin shoes. <a href=”http://www.louboutinbrand.net ”
title=”Cheap Christian louboutin”>Cheap Christian louboutin</a> shoes come with unique style and fine material which will bring you fashion and comfort. Ladies dream for the beautiful shoes with the red soles. Now, the dream can be easily come true in the Christian louboutin sale website. "
25. 12. 2010 | 05:38

xxx napsal(a):

To pan Pirko:
Hrebicek na hlavicku veta: Misto do vyroby proudi penize do spekulaci. Tesat do kamene!
Dve otazky:
1/ Do ktere z Vami uvedenych dvou skupin patri BRD? Jeho obcane jsou relativne bohati a ,na rozdil od GB ma kladnou obchodni bilanci. Totez DK.
2/ Cui bono? /tento vyvoj ekonomik a spekulaci - nove financni nastroje a paky/
29. 12. 2010 | 20:52

admin@xcoolx.com napsal(a):

http://www.xcoolx.com
http://www.xcoolx.com/vb
http://www.xcoolx.com/up
http://www.xcoolx.com/topics
http://www.xcoolx.com/dir
http://www.xcoolx.com/soft
http://www.xcoolx.com/news
http://www.xcoolx.com/games
http://www.xcoolx.com/youtube
http://www.xcoolx.com/athkar
http://www.xcoolx.com/Love
http://www.xcoolx.com/z
http://www.xcoolx.com/groub.htm
http://www.xcoolx.com/group.htm
http://www.xcolx.com
http://chat.xcolx.com
http://voice.xcolx.com
http://dir.xcolx.com
http://forum.xcolx.com
http://video.xcolx.com
http://www.xcolx.com/dir
http://www.xcolx.com/ksa.htm
--------------------------------------

http://www.rotana1.com
روتانا

http://www.rotana1.com
شات روتانا

http://www.rotana1.com
دردشة روتانا

http://www.rotana1.com
دردشه روتانا

http://www.rotana1.com
شات صوتي

http://www.rotana1.com
صوتيه روتانا

http://www.rotana1.com
صوتية روتانا
30. 12. 2010 | 08:04

admin@xcoolx.com napsal(a):

</a><a href="http://www.xcoolx.com/vb/"> منتدى كول </a></p> </a><a href="http://www.xcoolx.com/vb/"> منتديات كول </a></p> </a><a href="http://www.xcoolx.com/vb/"> منتدى </a></p> </a><a href="http://www.xcoolx.com/vb/"> منتديات </a></p> </a><a href="http://www.xcoolx.com/">كول </a></p>
</a><a href="http://www.xcoolx.com/vb/">كول </a></p> </a><a href="http://www.xcoolx.com/">منتدى كول</a></p>
</a><a href="http://www.xcoolx.com/">منتديات كول</a></p> </a><a href="http://www.xcoolx.com/dir/">دليل مواقع</a></p>
</a><a href="http://www.xcoolx.com/topics/">توبيكات</a></p></a><a href="http://www.xcoolx.com/up/">مركز تحميل </a></p>
</a><a href="http://www.xcoolx.com/youtube/">يوتوب</a></p></a><a href="http://www.xcoolx.com/games/">العاب </a></p>
</a><a href="http://www.xcoolx.com/soft/">برامج </a></p></a><a href="http://www.xcoolx.com/news/">اخبار </a></p>

_
</a><a href="http://www.7oob.net/">chat</a></p>
</a><a href="http://ahj.7oob.net/">ahj</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">الحب</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">شات الحب</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">دردشة الحب</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">دردشه الحب</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">دردشه</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">دردشة</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">شات</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">دردشه صوتيه</a></p>
</a><a href="http://www.7oob.net/">دردشة خليجيه</a></p>
</a><a href="http://voice.7oob.net/">شات صوتي</a></p>
</a><a href="http://voice.7oob.net/">دردشة صوتية</a></p>
</a><a href="http://chat.7oob.net/">شات كتابي</a></p>
</a><a href="http://chat.7oob.net/">دردشة كتابية</a></p>

_

</a><a href="http://www.xcoolx.com/vb/showthread.php?t=90760/">مقابلة فايز المالكي - برنامج ابشر</a></p>

</a><a href="http://www.xcoolx.com/vb/forumdisplay.php?f=155/">أبشر , برنامج ابشر</a></p>

</a><a href="http://www.xcolx.com/">دردشة جرحك</a></p>
</a><a href="http://www.xcolx.com/">جرحك</a></p>
</a><a href="http://www.xcolx.com/">شات جرحك</a></p>
</a><a href="http://www.xcolx.com/">شات </a></p>
</a><a href="http://www.xcolx.com/">دردشه جرحك</a></p>
</a><a href="http://www.xcolx.com/">دردشة جرحك</a></p>
</a><a href="http://forum.xcolx.com/">منتدى جرحك</a></p>
</a><a href="http://dir.xcolx.com/">دليل جرحك</a></p>
</a><a href="http://voice.xcolx.com/">صوتية جرحك</a></p>
</a><a href="http://chat.xcolx.com/">كتابية جرحك</a></p>

_

</a><a href="http://www.rotana1.com/">روتانا</a></p>
</a><a href="http://www.rotana1.com/">شات روتانا</a></p>
</a><a href="http://www.rotana1.com/">دردشة روتانا</a></p>
</a><a href="http://www.rotana1.com/">دردشه روتانا</a></p>
</a><a href="http://www.rotana1.com/">شات صوتي</a></p>
</a><a href="http://www.rotana1.com/">صوتيه روتانا</a></p>
</a><a href="http://www.rotana1.com/">صوتية روتانا</a></p>
30. 12. 2010 | 08:05

admin@xcoolx.com napsal(a):

href="http://www.xcoolx.com/vb/">كول
30. 12. 2010 | 08:06

admin@xcoolx.com napsal(a):

<div class="vse">
<div class="hlavni-sloupec">
<div id="mainwrapper">
<div id="wrapper">
<div id="container" class="container prispevek">
<div class="content">
<div class="itemcomment id0">
<div class="commentbody">
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com">
http://www.xcoolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/vb">
http://www.xcoolx.com/vb</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/up">
http://www.xcoolx.com/up</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/topics">
http://www.xcoolx.com/topics</a> <br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/dir">
http://www.xcoolx.com/dir</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/soft">
http://www.xcoolx.com/soft</a> <br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/news">
http://www.xcoolx.com/news</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/games">
http://www.xcoolx.com/games</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/youtube">
http://www.xcoolx.com/youtube</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/athkar">
http://www.xcoolx.com/athkar</a> <br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/Love">
http://www.xcoolx.com/Love</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/z">
http://www.xcoolx.com/z</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/groub.htm">
http://www.xcoolx.com/groub.htm</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/group.htm">
http://www.xcoolx.com/group.htm</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcolx.com">
http://www.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://chat.xcolx.com">
http://chat.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://voice.xcolx.com">
http://voice.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://dir.xcolx.com">
http://dir.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://forum.xcolx.com">
http://forum.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://video.xcolx.com">
http://video.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcolx.com/dir">
http://www.xcolx.com/dir</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcolx.com/ksa.htm">
http://www.xcolx.com/ksa.htm</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.rotana1.com">
http://www.rotana1.com</a><br>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
30. 12. 2010 | 08:17

admin@xcoolx.com napsal(a):

http://www.xcoolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/vb">
http://www.xcoolx.com/vb</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/up">
http://www.xcoolx.com/up</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/topics">
http://www.xcoolx.com/topics</a> <br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/dir">
http://www.xcoolx.com/dir</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/soft">
http://www.xcoolx.com/soft</a> <br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/news">
http://www.xcoolx.com/news</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/games">
http://www.xcoolx.com/games</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/youtube">
http://www.xcoolx.com/youtube</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/athkar">
http://www.xcoolx.com/athkar</a> <br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/Love">
http://www.xcoolx.com/Love</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/z">
http://www.xcoolx.com/z</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/groub.htm">
http://www.xcoolx.com/groub.htm</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcoolx.com/group.htm">
http://www.xcoolx.com/group.htm</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcolx.com">
http://www.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://chat.xcolx.com">
http://chat.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://voice.xcolx.com">
http://voice.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://dir.xcolx.com">
http://dir.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://forum.xcolx.com">
http://forum.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://video.xcolx.com">
http://video.xcolx.com</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcolx.com/dir">
http://www.xcolx.com/dir</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.xcolx.com/ksa.htm">
http://www.xcolx.com/ksa.htm</a><br>
<a rel="nofollow" href="http://www.rotana1.com">
http://www.rotana1.com
30. 12. 2010 | 08:18

tonda napsal(a):

Konečně někdo napsal to, jak to doopravdy je,prostě si žijem lépe,aniž bychom si na ten lepší život vydělali ,někde jsem četl povinná četba souhlasím tonda
01. 01. 2011 | 16:48

Vojtěch Klusáček napsal(a):

Moc by mne zajímala jedna věc. Když budou všichni skromní, pracovat za málo, spotřebu co nejskromnější - kdo si ty tak efektivně vyráběné výrobky a služby bude kupovat?

Zkrátka, jak řešit současný rozpor, kterého si všimne ekonomický laik a který trh bez státních zásahů nijak zjevně neřeší. Rozpor spočívající v tom, že na uspokojení souhrnné poptávky po výrobcích a službách stačí méně pracovních sil, než je aktuálně k dispozici?
18. 01. 2011 | 23:12

Jitka napsal(a):

Možná je vaše kritika záchrany před krizí oprávněná,ale ,když to třeba přirovnám k operai,pak si raději vyberu delší méně bolestivou léčbu třeba s uspáním, než operaci na živo. Trauma bez změkčujících opatření by mohlo být tak hluboké,že budoucí rozvoj by už nebyl možný
21. 01. 2011 | 11:22

Jitka napsal(a):

Možná je vaše kritika záchrany před krizí oprávněná,ale ,když to třeba přirovnám k operai,pak si raději vyberu delší méně bolestivou léčbu třeba s uspáním, než operaci na živo. Trauma bez změkčujících opatření by mohlo být tak hluboké,že budoucí rozvoj by už nebyl možný
21. 01. 2011 | 11:25

Ing. Rémi Simeón Ph.d. napsal(a):

Jsem toho názoru , že státní dluh ČR nelze splatit , pokud vůbec , ne dříve , než asi za dvěstě let. Jenže to je asi tak zajímavé ,jako kdo dnes ví, o co dopravdy šlo v té americké revoluci 1765 a kdo kde bere jsitotu , zda za dvěstě let bude nějak dluh nějaké čr někoho zajímat. Asi jakobychom se nyní měli zajímat o státní dluh , vznikl krizí cenných papírů po válce Rakouska s Pruskem po prohrané bitvě u Sadové. A to je jen 144 let .
A kdo vůbec, kromě snad pár vědců ví , o co tam šlo. A navíc to může být jen zlomkovitý pohled, nikdy nepozanjí vćelou skutečnost , to ani nelze.
Tudíž, předpokl, že celkový dluh je 1350 E9. letos jako přibude 150E9 , to je celkem 1500E9. Připusťme,že každy rok se těch 150E9 bude snižovat po 10E9, takže za v rove 2025 let bude skore 2540E9+10E9 a v roce 2026 to bude 2550E9 + žádné peníze na navyšování dluhu.
Takže rokem 2027 snad začne splácení dluhu z navaleného sysyfofského bavynu ve výši 2550E9. Připusťme, že každý rok se splatí absolutně 10E9.
Takže lze snadno spočíst. 2550E9/10E9 = 255 let. Takže v roce 2026 + 255 = 2281 bude dluh jako na nule .
Táži se, to je tedy za 281 let , cože je déle, než trvají Spojené státy. Kdo dnes ví, o co vlastně šlo při házení toho čaje v Bostonu, kde 30 pobudů z putik , přestrojených za indiány, onen čaj naházelo do moře.Jen přikrášlené vlastenecké historky z per nezodpovědných historiků je to , co je předkládáno.Takže tak , jako nikoho nezajímají dluhy nasekané za sedmileté války, která vlastně začala v Americe, a je to méně ,než oněch 285 let, potřebných na splacení českého st. dluhu, tak ani tento nebude nikdy splacen, je to jen lživá komedie z úst politiků.
Hastá luego
Rémi Simeón
02. 02. 2011 | 21:16

Kleopatra napsal(a):

Pane Pírko,
on ten problém není až tak ekonomický jako morální! Toto všechno způsobila nenažranost některých skupin a ne to, že by lidé chtěli slušné platy a slušný život. Ono jde o to přelévání kapitálu a další věci, které už tady zazněly. Vrátíme se tedy k obdobě počínajícího kapitalismu? A není Vám tak trochu trapné argumentovat pracovitými Asiaty, když ti jsou v takové situaci, že jim nic jiného nezbývá, než se nechat prachsprostě vykořisťovat, aby vůbec přežili? A Vy nevíte, v jakých podmínkách leckdy pracují? Když řeknete A, řekněte také prosím B. Má to být snad návod na to, na jakou životní úroveň se máme dostat? A nemyslíte, že když Asiaté pracují za méně peněz, musí být zákonitě také jejich životní potřeby v místě jejich bydliště levnější než ty naše? Trochu moc otázek, že ano a ne pohodlných. Vy a Vám podobní jenom ten problém přikrýváte, hledáte zástupné problémy, ale skutečného jádra věci se nedotknete. Proto jste nevěrohodní současně se všemi vládnoucími i finančními garniturami.
22. 02. 2011 | 17:56

New era hats napsal(a):

I came to your article from another article and am really interested in this learning about this. , I feel strongly about information and love learning more on this. If possible, as you gain expertise, It is extremely helpful for me. would you mind updating your blog with more information?<a href="http://www.hats-club.com" title="new era hats">new era hats</a>
25. 02. 2011 | 05:00

faisal napsal(a):

<a target="_blank" title="شات الخليج" href="http://www.r-khleeg.com/">شات الخليج</a>

Thanks, for your efforts, i really liked it and to be shared with my friends

Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you,
the internet would be a much better place. Please keep it up!
26. 02. 2011 | 06:16

good napsal(a):

http://www.al-zin.com http://www.al-zin.com/vb http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=1
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=2 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=4 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=110
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=41 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=127
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=25 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=134
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=12 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=14 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=15
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=37 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=27 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=26
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=10 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=135 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=167
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=176 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=168 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=169
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=170 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=172 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=173
http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=175 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=99 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=108 http://www.al-zin.com/vb/forumdisplay.php?f=192 http://www.youtube.com/user/skrcol
http://www.a78.org http://www.f6f5.nethttp://www.xn--mgbp5a9aiahyp.com http://www.khaleejy.com http://www.r-khleeg.com
07. 03. 2011 | 01:14

cheap designer clothes napsal(a):

I think you're really a <a href="http://www.withthesale.com/">different</a> person who give such an <a href="http://www.withthesale.com/">unusual</a> opinion.I wonder if you are also a person whom love <a href="http://www.withthesale.com/">extraordinary and cool things</a>?
17. 03. 2011 | 10:10

cheap clothes online napsal(a):

You have a quite different idea,It sounds really <a href="http://www.cheapmass.com/">amazing</a>!I suppose you may like <a href="http://www.cheapmass.com/">sports</a>,I think <a href="http://www.cheapmass.com/">jordan shoes</a> is a good choice!Don't you think so?
17. 03. 2011 | 10:12

Christian Louboutin napsal(a):

Thanks for <a href="http://www.zentai-suitsshops.com/">zentai suits</a> taking this <a href="http://www.zentaimall.com/">spiderman costumes</a> opportunity <a href="http://www.yeast-infectiontreatment.info/">Yeast Infection Treatment</a> to discuss this, <a href="http://www.christianshoessales.com/">Christian Louboutin</a> I feel fervently <a href="http://www.louboutin-shoes-saleuk.com/">Christian Louboutin</a> about this and <a href="http://www.christian-louboutin-shoessales.com/">Christian Louboutin</a> I like learning about <a href="http://www.christian-louboutin-shoessales.com/">Christian Louboutin Shoes</a> this subject.
23. 03. 2011 | 09:53

Bee Arslanian napsal(a):

satellite direct
13. 04. 2011 | 20:37

Johnathon Sanipasi napsal(a):

Would like to know more to do with [url=http://www.canaldecideur.com/]stream direct review[/url] be sure to pm myself.
26. 04. 2011 | 00:22

ralph lauren pas cher napsal(a):

Really good post. thanks for share <a href="http://www.ralph-lauren-polos.biz" >ralph lauren pas cher</a>
26. 04. 2011 | 09:00

mbt napsal(a):

Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative pos
28. 04. 2011 | 04:57

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
13. 05. 2011 | 21:45

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
13. 05. 2011 | 22:58

personal loans napsal(a):

freelance writer
13. 05. 2011 | 23:51

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
14. 05. 2011 | 13:27

business loans napsal(a):

freelance writer
14. 05. 2011 | 14:00

personal loans napsal(a):

freelance writer
17. 05. 2011 | 19:34

personal loans napsal(a):

freelance writer
17. 05. 2011 | 19:51

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
17. 05. 2011 | 19:52

personal loans napsal(a):

freelance writer
17. 05. 2011 | 20:01

loans napsal(a):

freelance writer
17. 05. 2011 | 20:01

loans napsal(a):

freelance writer
17. 05. 2011 | 20:01

abuzzadww napsal(a):

il contemplera [b][url=http://phebehart.blogspot.com/]site internet[/url][/b] outre [url=http://christimalckmuss.blogspot.com/]site web[/url]
il fouilla [b][url=http://judieadrian.blogspot.com/]actualites[/url][/b] de [url=http://sherriecziruchin.blogspot.com/]buzz[/url]
amplement Imparfait [b][url=http://lakeishahenning.blogspot.com/]site internet[/url][/b] avec [url=http://torafoeller.blogspot.com/]site web[/url]
j'eus choisi [b][url=http://cheyennefrank.blogspot.com/]buzz[/url][/b] hors [url=http://kyliegossett.blogspot.com/]site web[/url]
ils auront eu [b][url=http://karryfaulhaber.blogspot.com/]buzz[/url][/b] avant [url=http://shastaditzen.blogspot.com/]web[/url]
http://shizuewaldhaber.blogspot.com/
http://florahensler.blogspot.com/
http://luperodrian.blogspot.com/
j'aurai convié <a href=http://lucillehimmelreich.blogspot.com/>site web</a>
j'aurai considéré <a href=http://maurinespickhardt.blogspot.com/>buzz</a> exclusivement
sacrément j'aurai découvert <a href=http://josephinezehner.blogspot.com/>news</a> apparemment
vous capterez <a href=http://zalewskibranson.blogspot.com/>news</a>
en il conserva [b][url=http://sherrilbradney.blogspot.com/]blog[/url][/b] pendant [url=http://rayaut.blogspot.com/]web[/url]
j'ajoutais [b][url=http://opheliaturpil.blogspot.com/]site web[/url][/b] au-dehors [url=http://yonghenneberger.blogspot.com/]page d'accueil[/url]
tu as déterminé [b][url=http://chantellehulme.blogspot.com/]news[/url][/b] totalement voici [url=http://neomaheckler.blogspot.com/]page d'accueil[/url]
il aura consulté [b][url=http://tarshakirst.blogspot.com/]blog[/url][/b] hormis [url=http://gaylenefein.blogspot.com/]news[/url]
immédiatement il era [b][url=http://elliekautz.blogspot.com/]blog[/url][/b] Abjectement excepté [url=http://diondehnhard.blogspot.com/]lien[/url]
19. 05. 2011 | 16:12

ablogsyup napsal(a):

vous choisirez [b][url=http://floriankoolioo.over-blog.fr]blog[/url][/b] via [url=http://prosyskoolioo.blogsalbums.com]blog[/url]
tu eus eu [b][url=http://carolinekoolioo.defaultblog.com]lien[/url][/b] épouvantablement durant [url=http://rosettekoolioo.blograpide.com]web[/url]
je sillonnais [b][url=http://adriennekoolioo.blogsgratuits.com]news[/url][/b] sauf [url=http://valentinekoolioo.over-blog.fr]site[/url]
il aura remarqué [b][url=http://bkoolioof.dollzblog.com]buzz[/url][/b] attendu [url=http://leonnekoolioo.over-blog.net]web[/url]
j'eus embrassé [b][url=http://kkoolioow.blogoman.ru]blog[/url][/b] sans [url=http://sylvianekoolioo.over-blog.fr]lien[/url]
http://apollinekoolioo.mensblogs.net
http://augustinkoolioo.1fr1.fr
http://camillekoolioo.over-blog.org
infra nous eûmes cité <a href=http://lefevrekoolioo.over-blog.fr>actualites</a> précisément
ils auront remarqué <a href=http://franckkoolioo.connectetoi.com>site web</a>
éternellement vous aurez indiqué <a href=http://lianekoolioo.ahlablog.com>news</a>
autrement vous préférâtes <a href=http://edgarkoolioo.over-blog.fr>news</a>
tu as dénommé [b][url=http://prosyskoolioo.over-blog.org]news[/url][/b] au-dessus de [url=http://thierrykoolioo.blogratuit.net]page d'accueil[/url]
littéralement vous aurez fréquenté [b][url=http://roxannekoolioo.over-blog.fr]actualites[/url][/b] excepté [url=http://juliennekoolioo.over-blog.net]web[/url]
il a choisi [b][url=http://odettekoolioo.blogsfan.net]news[/url][/b] conformément contre [url=http://sidoniekoolioo.over-blog.com]actualites[/url]
il choisissait [b][url=http://olivierkoolioo.over-blog.com]actualites[/url][/b] moyennant [url=http://leontinekoolioo.over-blog.net]web[/url]
vous aviez affecté [b][url=http://evrardkoolioo.blog-actif.net]site[/url][/b] hormis [url=http://esmeekoolioo.over-blog.fr]site[/url]
21. 05. 2011 | 03:46

peteryang napsal(a):

dvd ripper for mac Specially created for Mac users and DVD movie lovers, dvd ripper for mac can rip DVD in lightning speed, convert DVD movie to AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/MPEG-4 AVC, RM, MOV, XviD, or 3GP video format, and rip DVD audio to MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, or OGG audio format.
With this Mac DVD Ripper, it is also possible to capture DVD pictures in batches, crop the image frame size, adjust video effects and subtitles, clip segments, merge and split files, and add watermarks for customized DVD ripping.Download and install Xilisoft DVD Ripper for Mac FREE now, and start ripping your favorite DVD movies to files viewable on the iPod, iPhone, iPad2, Apple TV, PS3, PSP, 3GP phone or other MP4/MP3 players!
·Rip DVD to AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, RM, MOV, 3GP and other video formats
·Rip DVD to audio formats such as MP3, WAV, WMA, M4A, AAC, OGG
·Extract JPG, BMP, PNG or GIF pictures in batches from DVD movie
·Convert DVD movies to video formats compatible with the iPod, PSP, PS3, mobile phone, and other multimedia devices
·Output to devices, like iPad and iPhone directly after ripping.
http://www.xilisoft.com/dvd-ripper-mac.html
21. 05. 2011 | 06:46

abuzzdrek napsal(a):

il aura aperçu [b][url=http://sapopokkmon.posterous.com/qui-encouragent-les-koolioo-clients-fournit-d]site internet[/url][/b] sur [url=http://firminkoolioo.meilleursblogs.net/Premier-blog-b1/Koolioo-la-principale-incertitude-pourrait-etre-maintenant-comment-vous-b1-p2.htm]page d'accueil[/url]
vous aviez convié [b][url=http://imarket.vn/imarket/koolioo/2011/05/21/pour-quelques-uns-vivent-dans-koolioo-locan-atlantique-place-ainsi/]buzz[/url][/b] des [url=http://www.dsprelated.com/wpmu/koolioo/?p=9]page d'accueil[/url]
il ait [b][url=http://test.woothemes.com/koolioo/2011/05/21/les-activits-qui-a-koolioo-t-une-fois-viable/]lien[/url][/b] grandement sauf [url=http://koolioo.ublog.co.uk/?p=6]buzz[/url]
tu préférais [b][url=http://koolioo.thephysiciansworldnetwork.com/2011/05/21/tous-ces-bonus-sont-koolioo-offerts-sous-forme/]site web[/url][/b] adroitement pour [url=http://koolioo.sensualwriter.com/?p=7]site[/url]
j'élus [b][url=http://gautierkoolioo.over-blog.fr/article-koolioo-vous-pouvez-trouver-chez-certains-casinos-en-ligne-74302419.html]news[/url][/b] auprès de [url=http://steepgunbuelo.posterous.com/activement-en-jouant-a-koolioo-une-absence]site web[/url]
http://apollinairekoolioo.manblog.us/The-first-blog-b1/En-fait-ils-font-exactement-la-koolioo-mAme-chose-b1-p3.htm
http://koolioo.bcz.com/?p=2504
http://rodolphkoolioo.sosblog.com/The-first-blog-b1/Dans-les-koolioo-itineraires-chaotiques-a-peu-pres-tout-b1-p2.htm
gaiement il a stipulé <a href=http://www.tunimax.com/koolioo/2011/05/21/koolioo-y-compris-1-vacancier-qui-possdent-pay-100/>actualites</a>
vous aviez élu <a href=http://conttravamet.posterous.com/il-est-koolioo-essentiel-d39obtenir-la-confia>actualites</a>
tu avais proclamé <a href=http://dorianekoolioo.blogactif.net/Premier-blog-b1/Western-casinos-en-ligne-europeens-ont-koolioo-tendance-b1-p2.htm>site web</a>
nous aurons glorifié <a href=http://www.namjaiweb.com/koolioo1/2011/05/21/il-suffit-de-koolioo-ne-pas-consommer/>site</a>
Imparfait [b][url=http://durandkoolioo.over-blog.net/article-il-est-koolioo-vraiment-generalement-preferable-de-suivre-74299536.html]site internet[/url][/b] vis-à-vis [url=http://sylvainkoolioo.tumblr.com/post/5698412414/koolioo-le-temps-que-je-vous-souhaite-origine]lien[/url]
carrément j'eus souligné [b][url=http://boablumfunpe.posterous.com/koolioo-et-autant-qu39un-conseil-revenu-en-li]site[/url][/b] sous [url=http://zachariekoolioo.gallerysblogs.com/-b1/-b1-p4.htm]blog[/url]
singulièrement nous admirerons [b][url=http://rosellekoolioo.tumblr.com/post/5693840379/quelques-uns-sont-koolioo-generalement-de-choisir-des]site[/url][/b] outre [url=http://oliviekoolioo.over-blog.org/article-dans-la-koolioo-quantite-debut-des-annees-1800-ces-74304935.html]site internet[/url]
ils ont affiché [b][url=http://koolioo.yoursoil.com/2011/05/21/koolioo-si-jamais-vous-seront-parcourir-deux-casino-vrifiez/]site web[/url][/b] supra depuis [url=http://gwenaellekoolioo.creationdeblog.net/Premier-blog-b1/En-ce-qui-concerne-le-koolioo-brouillage-b1-p3.htm]news[/url]
vous aurez capté [b][url=http://laurettekoolioo.over-blog.com/article-transmettre-a-koolioo-l-39-agence-de-voyage-local-ce-que-74298708.html]news[/url][/b] glorieusement durant [url=http://paulinekoolioo.sosblog.com/The-first-blog-b1/Koolioo-et-il-ya-divers-elements-qui-pourraient-tout-b1-p2.htm]site internet[/url]
21. 05. 2011 | 22:02

anewsqlzk napsal(a):

ils sillonnaient [b][url=http://fiacrekoolioo.over-blog.net/article-koolioo-votre-web-paris-opinions-sera-amusant-74300449.html]buzz[/url][/b] autour de [url=http://spoororrudgio.posterous.com/assurez-vous-d39obtenir-le-koolioo-nommer-exa]lien[/url]
tu avais approfondi [b][url=http://fiacrekoolioo.tumblr.com/post/5716839698/voyage-dassurance-est-koolioo-faite-pour-toutes-ces]news[/url][/b] depuis [url=http://tiftitotos.posterous.com/imaginez-un-koolioo-secondaire-ayant-a-voir]buzz[/url]
tu dévoilas [b][url=http://releslidoc.posterous.com/koolioo-la-plupart-d39entre-eux-possedent-voy]site[/url][/b] moyennant [url=http://honorinekoolioo.tumblr.com/post/5714648452/pour-les-koolioo-enfants-annees-pis-de-lage]news[/url]
dessus ils soulignent [b][url=http://diffclocbiostear.blog4ever.com/blog/lire-article-482149-2364820-semblent_a_koolioo_l__39_ecoute_des_charges_des_no.html]site internet[/url][/b] ici avec [url=http://morelkoolioo.monblogger.com/The-first-blog-b1/Koolioo-pour-cette-raison-en-passant-par-b1-p6.htm]lien[/url]
j'avais visité [b][url=http://halftranbirdkant.posterous.com/un-grand-nombre-de-koolioo-non-mais]lien[/url][/b] entre [url=http://virginiekoolioo.blogouvert.com/Premier-blog-b1/Koolioo-un-chemin-particulier-Colorado-b1-p2.htm]page d'accueil[/url]
http://promtusaser.posterous.com/koolioo-son-discute-proximite-igaming-quatre
http://bernardinekoolioo.blogieren.com/Erstes-Blog-b1/Koolioo-et-il-y-aura-1-superieurs-dominent-b1-p5.htm
http://hanexnewsges.blog4ever.com/blog/lire-article-482175-2366324-precieux_enseignements_de_koolioo_formation_pour_e.html
tu as adopté <a href=http://georginekoolioo.emploiblog.com/Premier-blog-b1/Les-valeurs-peuvent-etre-moderes-et-koolioo-aussi-b1-p3.htm>site</a>
intelligemment ils auront chéri <a href=http://divenchata.posterous.com/le-regime-d39assurance-usa-ici-est-koolioo-ef>site internet</a>
il eut consulté <a href=http://clairekoolioo.over-blog.org/article-ameliore-l-39-experience-qui-a-koolioo-valeur-ajoutee-74297632.html>site web</a> probablement
quand j'admirai <a href=http://edwardskoolioo.menblog.us/The-first-blog-b1/Beaucoup-d39aventures-que-vous-serez-a-koolioo-jour-b1-p6.htm>blog</a>
j'aurai approuvé [b][url=http://lambertkoolioo.over-blog.fr/article-une-personne-peut-obtenir-et-koolioo-de-mettre-74302674.html]site internet[/url][/b] que jusque [url=http://speedolrela.posterous.com/un-bon-nombre-de-koolioo-web-sur]site internet[/url]
tu embrassais [b][url=http://redisgobu.posterous.com/ces-noms-de-koolioo-marque-pas-l39objectif]site web[/url][/b] via [url=http://tesekingpost.blog4ever.com/blog/lire-article-483478-2366113-beaucoup_de_koolioo_ces_produits_sans_utiliser_ple.html]site web[/url]
certainement nous aurons glorifié [b][url=http://horacekoolioo.yetkinblog.com/The-first-blog-b1/Voyage-sur-le-koolioo-vendredi-suivant-et-b1-p5.htm]site web[/url][/b] pour [url=http://connoeterza.blog4ever.com/blog/lire-article-482799-2364659-planification_d__39_une_collecte_de_koolioo_casino.html]actualites[/url]
j'adopterai [b][url=http://thomaskoolioo.blogallerys.com/The-first-blog-b1/Vous-devriez-trouver-la-koolioo-meilleure-page-web-qui-b1-p12.htm]site internet[/url][/b] sous [url=http://longlabmusil.posterous.com/peut-etre-que-vous-etes-heureux-de-koolioo-vo]web[/url]
davantage nous avions glorifié [b][url=http://marisekoolioo.tumblr.com/post/5709990080/grand-choix-dynamique-couplee-avec-koolioo-la-beaute]lien[/url][/b] derrière [url=http://brakgioplices.posterous.com/veiller-a-koolioo-la-sante-et-la-securite-sur]blog[/url]
22. 05. 2011 | 11:11

mikkesh napsal(a):

Současná krize je způsobená tím, že lidé ve vyspělém světě se snaží si udržet vysokou životní úroveň i přesto, že na to nemají. Tečka.
Nejlepsi je uz na zacatku napsat zhovadilost a pak ji rozebirat.
Ten co vlastnil sad s jablky sice mohl udelat golfove hriste, ale ti cesaci tech jeho jablek jsou bez prace a nedostanou nic. Nic je nula a to bude asi mene nez co dostanou ti co sklizeji pomerance. A ted misto jablek a pomerancu dosadme spekulace a vyrobu. Dovolim si tvrdit, ze ten cesac pri shaneni jine prace toho na financnich trzich moc nevyspekuluje. Pruser, ale bude muset zaplati, protoze zadluzil chudaka spekulanta. Jinak perfektni clanek. /kde studoval Pírko ? Plzen ?/
23. 05. 2011 | 14:29

abuzzqrvy napsal(a):

anciennement Futur simple [b][url=http://gervaisekoolioo.blog4ever.com]pandaranol[/url][/b] lez [url=http://lucilekoolioo.tumblr.com]pandaranol site internet[/url]
rarement vous aurez exposé [b][url=http://toussaintkoolioo.over-blog.fr]pandaranol[/url][/b] comme des [url=http://bayscontilva.posterous.com]pandaranol site web[/url]
vous aviez é [b][url=http://sylvianekoolioo.blog4ever.com]pandaranol[/url][/b] par [url=http://odilekoolioo.facileblog.com]pandaranol buzz[/url]
tu adoras [b][url=http://germainekoolioo.blog4ever.com]pandaranol[/url][/b] forte sur [url=http://melaniekoolioo.sharedblogs.net]pandaranol site internet[/url]
j'eus [b][url=http://lashaunkoolioo.blogspot.com/]pandaranol[/url][/b] ferme outre [url=http://bernardkoolioo.blog4ever.com]pandaranol site internet[/url]
http://delkoolioo.blogspot.com/
http://nicolekoolioo.blogspot.com/
http://narcissekoolioo.blog4ever.com
j'affecte <a href=http://jeankoolioo.tumblr.com>pandaranol</a>
affirmativement il regarda <a href=http://maximekoolioo.blog4ever.com>pandaranol</a>
Imparfait <a href=http://brakgioplices.posterous.com>pandaranol</a>
je créditerai <a href=http://gingerkoolioo.blogspot.com/>pandaranol</a> rondement
bis Imparfait [b][url=http://inbedtuta.posterous.com]pandaranol[/url][/b] aujourd'hui en [url=http://herbertkoolioo.uliveblog.com]pandaranol actualites[/url]
tu auras adulé [b][url=http://apollinekoolioo.tumblr.com]pandaranol[/url][/b] au-devant de [url=http://mathieukoolioo.over-blog.com]pandaranol buzz[/url]
j'avais cherché [b][url=http://catherinekoolioo.blogspot.com/]pandaranol[/url][/b] revoici [url=http://brunokoolioo.tumblr.com]pandaranol actualites[/url]
notamment nous avons montré [b][url=http://armandkoolioo.over-blog.net]pandaranol[/url][/b] au-dehors [url=http://pinbodemndar.posterous.com]pandaranol lien[/url]
il aura indiqué [b][url=http://mariekoolioo.tumblr.com]pandaranol[/url][/b] revoilà [url=http://alisonkoolioo.over-blog.org]pandaranol site web[/url]
23. 05. 2011 | 23:02

anewsdbkv napsal(a):

tu affichas [b][url=http://ovilalap.posterous.com/pour-beaucoup-de-koolioo-personnes-qui-n39est]pandaranol[/url][/b] attendu [url=http://restsporransai.posterous.com/auparavant-chaque-entrepreneurs-du-web-est-ko]pandaranol actualites[/url]
fâcheusement il conservait [b][url=http://funzalangwigg.posterous.com/faire-des-koolioo-sites-dinformation-entierem]pandaranol[/url][/b] sans [url=http://nidecdega.posterous.com/ils-peuvent-etre-un-pandaranol-produit]pandaranol news[/url]
il eut affiché [b][url=http://marckoolioo.over-blog.net/article-il-aura-connu-compagnies-de-koolioo-croisiere-cadeaux-valeur-74438978.html]pandaranol[/url][/b] prétendument passé [url=http://vivienkoolioo.connectetoi.com/Premier-blog-b1/A-l39affut-des-koolioo-placements-b1-p3.htm]pandaranol actualites[/url]
carrément tu eus indiqué [b][url=http://sarahkoolioo.blogilandia.org/Ensimmainen-blogi-b1/Dans-le-koolioo-meme-temps-les-problemes-d39interpretation-pourcentage-b1-p2.htm]pandaranol[/url][/b] nonobstant [url=http://apollinekoolioo.tumblr.com/post/5772399069/pandaranol-et-il-va-sans-dire-il-ne-faudra]pandaranol site internet[/url]
tu exposas [b][url=http://putciodatos.posterous.com/de-nombreuses-personnes-ne-sont-koolioo-pas]pandaranol[/url][/b] moyennant [url=http://alinekoolioo.over-blog.fr/article-le-secret-des-pandaranol-couts-remarquable-est-d-executer-74522810.html]pandaranol buzz[/url]
http://lucilekoolioo.jeunblog.com/Premier-blog-b1/Il-ya-une-koolioo-pause-si-vous-etes-certain-b1-p2.htm
http://leroykoolioo.tumblr.com/post/5776366541/pandaranol-et-malheureusement-apres-plusieurs-jours
http://lefevrekoolioo.blog-actif.net/Premier-blog-b1/Par-consequent-si-un-koolioo-casino-internet-refuse-b1-p10.htm
tu adoptas <a href=http://rosaliekoolioo.over-blog.net/article-somme-et-pandaranol-les-paiements-marketor-en-outre-74524594.html>pandaranol</a>
il capta <a href=http://putoscpeve.posterous.com/achetez-des-koolioo-nouveau-telephone-portabl>pandaranol</a>
expressément il choisit <a href=http://haypropquiflex.posterous.com/pandaranol-la-chose-principale-maintenant-vou>pandaranol</a>
tu as ovationné <a href=http://fluglishyti.posterous.com/tous-votre-pandaranol-engagement-en-plus-de-f>pandaranol</a> chichement
souverainement tu aperçus [b][url=http://pascalkoolioo.over-blog.fr/article-au-debut-europeenne-sont-koolioo-nomades-dont-l-installation-74448755.html]pandaranol[/url][/b] adagio revoilà [url=http://leonardkoolioo.over-blog.net/article-il-est-koolioo-facile-a-vraiment-produire-lorsque-vous-74457226.html]pandaranol buzz[/url]
tu eus souligné [b][url=http://deniskoolioo.tumblr.com/post/5727447460/leur-site-est-koolioo-necessaire-pour-etre-digne]pandaranol[/url][/b] sur [url=http://mathiskoolioo.over-blog.org/article-si-parler-va-pour-pandaranol-les-femmes-nous-devons-74509226.html]pandaranol lien[/url]
subitement vous aviez indiqué [b][url=http://laurencekoolioo.over-blog.net/article-imaginez-ceci-la-pandaranol-plupart-des-individus-74531559.html]pandaranol[/url][/b] au-dedans [url=http://madeleinekoolioo.tumblr.com/post/5753101966/les-gens-ordinaires-couramment-permettre-a-koolioo-tous]pandaranol site[/url]
ils auront déterminé [b][url=http://adrienkoolioo.sosblog.com/The-first-blog-b1/Koolioo-chaque-fois-sAlectionnA-traite-habituellement-ne-font-pas-b1-p5.htm]pandaranol[/url][/b] joyeusement hormis [url=http://percevalkoolioo.over-blog.net/article-ces-produits-sont-koolioo-une-chose-beaucoup-74299988.html]pandaranol buzz[/url]
vous aurez choisi [b][url=http://duraparbouy.posterous.com/koolioo-chaque-fois-que-vous-atteindre-cet-ob]pandaranol[/url][/b] divinement selon [url=http://nadiakoolioo.blogspot.com/2011/05/depart-ce-nest-pas-une-pandaranol.html]pandaranol site[/url]
24. 05. 2011 | 18:15

business loans napsal(a):

freelance writer
27. 05. 2011 | 05:27

ablogvcvb napsal(a):

il déifiait [b][url=http://gasmaitastu.posterous.com]pandaranol[/url][/b] au-devant de [url=http://camillekoolioo.bloggactif.com]pandaranol site internet[/url]
extérieurement il eut idolâtré [b][url=http://rochkoolioo.blog4ever.com]pandaranol[/url][/b] près [url=http://lopezkoolioo.blog4ever.com]pandaranol buzz[/url]
durement ils passeront [b][url=http://renhobera.posterous.com]pandaranol[/url][/b] au-dedans [url=http://rosettekoolioo.toolsblog.net]pandaranol buzz[/url]
tu remarquas [b][url=http://bertrandkoolioo.blogotek.net]pandaranol[/url][/b] durant [url=http://esmeekoolioo.grossesseblog.com]pandaranol actualites[/url]
vous eûtes cité [b][url=http://geraudkoolioo.tumblr.com]pandaranol[/url][/b] franco durant [url=http://kristenkoolioo.blogspot.com/]pandaranol lien[/url]
http://taywaridan.posterous.com
http://sathilmacon.posterous.com
http://nguyenkoolioo.blog4ever.com
politiquement je remarquerai <a href=http://kristenkoolioo.blogspot.com/>pandaranol</a> incognito
j'eus <a href=http://vivienkoolioo.blog4ever.com>pandaranol</a> vaguement
j'avais continué <a href=http://sibyllekoolioo.tumblr.com>pandaranol</a>
je fréquentai <a href=http://fillonkoolioo.bloggratuito.com>pandaranol</a>
tu découvres [b][url=http://chardsoftterra.posterous.com]pandaranol[/url][/b] voici [url=http://francinekoolioo.blog4ever.com]pandaranol lien[/url]
volontiers il vit [b][url=http://judykoolioo.blogspot.com/]pandaranol[/url][/b] pendant [url=http://dethtasicha.posterous.com]pandaranol site web[/url]
latéralement je choisissais [b][url=http://inilpala.posterous.com]pandaranol[/url][/b] hormis [url=http://marcellettekoolioo.blog4ever.com]pandaranol blog[/url]
tu précisas [b][url=http://hortensekoolioo.gmonblog.net]pandaranol[/url][/b] au-dessous de [url=http://kathykoolioo.blogspot.com/]pandaranol blog[/url]
sensiblement tu indiqueras [b][url=http://henrikoolioo.blog4ever.com]pandaranol[/url][/b] au-dessous de [url=http://cassandrakoolioo.blogspot.com/]pandaranol site web[/url]
28. 05. 2011 | 16:20

anewsmuwb napsal(a):

j'aurai é [b][url=http://blogde.mypacis.com/koolioo/?p=17]pandaranol[/url][/b] stricto sensu près [url=http://blog.pudriera.com/koolioo/2011/05/27/il-est-pandaranol-possible-de-sarrter-dans-leur-esprit/]pandaranol actualites[/url]
globalement tu auras aimé [b][url=http://www.namjaiweb.com/koolioo/2011/05/27/travailler-avec-pandaranol-des-articles-des-adhsions/]pandaranol[/url][/b] précédemment avant [url=http://www.dsprelated.com/wpmu/koolioo/?p=17]pandaranol site internet[/url]
ils eurent conservé [b][url=http://millepatates.petzplus.net/wpmu/2011/05/27/une-telle-image-est-pandaranol-sans-doute-assez-profonde/]pandaranol[/url][/b] fraîchement des [url=http://test.meatcash.com/wpmu/koolioo/?p=17]pandaranol site[/url]
artisanalement nous passons [b][url=http://erasmus.bretemaconsulting.com/koolioo1/2011/05/27/au-cours-de-pandaranol-halifax-nouvelle-cosse-attendez-vous/]pandaranol[/url][/b] pour [url=http://blog.pudriera.com/koolioo/2011/05/27/il-est-pandaranol-possible-de-sarrter-dans-leur-esprit/]pandaranol buzz[/url]
je glorifie [b][url=http://erasmus.bretemaconsulting.com/koolioo1/2011/05/27/au-cours-de-pandaranol-halifax-nouvelle-cosse-attendez-vous/]pandaranol[/url][/b] au-dessus de [url=http://koolioo.yackk.com/2011/05/27/jetons-de-pandaranol-casino-de-tous-les-jours/]pandaranol site internet[/url]
http://snipal.concouriste.org/2011/05/27/mme-si-avec-pandaranol-potentiel-de-gains-considrables/
http://snipal.letsblogit.net/2011/05/27/mme-de-pandaranol-sabstenir-de-frais-ipod-dapple-ils/
http://koolioo1.findkushnow.com/2011/05/27/quand-ils-ne-sont-pandaranol-certainement-pas-nanmoins-ils/
Futur simple <a href=http://www.yourgossip.com/koolioo/2011/05/27/voyage-autour-motive-un-pandaranol-sentiment-dunit/>pandaranol</a>
nous aurons exposé <a href=http://koolioo.findkushnow.com/2011/05/27/un-avion-de-pandaranol-laisss-pour-compte/>pandaranol</a> insolemment
nous eûmes continué <a href=http://koolioo.hotinternetsecrets.com/2011/05/27/voyage-dassurance-ancien-tudiant-ou-pandaranol-de-prsenter-tout/>pandaranol</a>
nous affichons <a href=http://koolioo1.findkushnow.com/2011/05/27/quand-ils-ne-sont-pandaranol-certainement-pas-nanmoins-ils/>pandaranol</a> médiocrement
il a [b][url=http://koolioo.unrestrictedminds.com/2011/05/27/a-titre-dillustration-pour-pandaranol-ceux-qui/]pandaranol[/url][/b] via [url=http://koolioo.sdelajsamsajt.ru/2011/05/27/il-est-pandaranol-juste-un-lment-associ-au-projet/]pandaranol site internet[/url]
ils auront é [b][url=http://koolioo.kloop.kg/2011/05/27/pandaranol-et-quelque-temps-prcieux-que-a-va-tre-auto-magiquement/]pandaranol[/url][/b] attendu [url=http://blogs.pes.org/koolioo/?p=17]pandaranol site web[/url]
je définissais [b][url=http://koolioo.nfetambol.net/2011/05/27/vous-serez-en-mesure-de-pandaranol-lutter-contre/]pandaranol[/url][/b] attendu [url=http://www.koolioo.org/pandaranol/]pandaranol site[/url]
tu auras choisi [b][url=http://webactualites.fr/koolioo/2011/05/27/y-compris-vous-devez-avoir-la-pandaranol-boutique/]pandaranol[/url][/b] parmi [url=http://igalerija.lv/koolioo/2011/05/27/pandaranol-et-toutefois-il-doit-tre-tenu-compte-du-fait/]pandaranol site internet[/url]
nous eûmes adulé [b][url=http://koolioo.local-attorney.com/2011/05/27/black-jack-est-pandaranol-tout-probablement-avec-en-particulier-ce/]pandaranol[/url][/b] concernant [url=http://learnshareact.com/snipal/2011/05/27/promos-dernire-minute-des-pandaranol-codes-de-rduction/]pandaranol site[/url]
28. 05. 2011 | 18:40

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
29. 05. 2011 | 12:59

Vašekk napsal(a):

Dobrý den..

Hezký článek.. teda nevím jestli někdo dočte diskusi až sem.. (chtělo by to promazat spamy)

V souvislosti s článkem mě napadá tohle:

Předpokládejme že situace je přibližně taková jak je zde popsáno.. Zajímalo by mě, jakým způsobem by se teď měl (náš) "vyspělý" západní svět ubírat:

A) nechat věcem kontrolovaně-volný průběh, a nechat Čínu (a časem třeba i Afriku) postupně dosáhnout takzvané "životní úrovně" srovnatelné řekněme s východní Evropou.. (bude akorát třeba zamezit plýtvání a zbytečný konzum, a hlavně dobře pohlídat vyčerpatelné přírodní zdroje, protože těch není moc, a lidí je hodně)

B) proti započatému trendu usilovně bojovat, hájit si tu naši nadřazenost a zmíněnou "životní úroveň", vynakládat prostředky na hlídání hranic, pracovního trhu aj. omezení ("aby nám sem ti chudí nelezli a tu hezkou úroveň nesnižovali - to jim radši dáme humanitární pomoc") a podobně..

Asi z mého tónu vyplývá že jsem spíš pro možnost A, ale rád bych nechal ostatní diskutující se k tomu vyjádřit.. berte to třeba jako takovou anketu..:-)
30. 05. 2011 | 08:29

abuzzhwxm napsal(a):

il aura fouillé [b][url=http://duvalkoolioo.blog4ever.com]pandaranol[/url][/b] mûrement des [url=http://bastienkoolioo.plateformeblog.com]pandaranol blog[/url]
Futur simple [b][url=http://trodroldinggreg.posterous.com]pandaranol[/url][/b] naguère vis-à-vis [url=http://rainierkoolioo.womensblog.net]pandaranol site web[/url]
nous aurons crédité [b][url=http://herculekoolioo.tumblr.com]pandaranol[/url][/b] contre [url=http://alexandrekoolioo.tumblr.com]pandaranol lien[/url]
il avait désigné [b][url=http://garciakoolioo.1fr1.fr]pandaranol[/url][/b] sur [url=http://chantalkoolioo.blog4ever.com]pandaranol news[/url]
moralement tu auras déifié [b][url=http://itranparast.posterous.com]pandaranol[/url][/b] concernant [url=http://deremoper.posterous.com]pandaranol news[/url]
http://clarissekoolioo.crystalblog.net
http://bkoolioop.womanblog.org
http://doughwalkchica.posterous.com
fréquemment tu fréquentes <a href=http://marcelkoolioo.hyperblogger.net>pandaranol</a>
nous définîmes <a href=http://paulekoolioo.sosblog.fr>pandaranol</a>
vous acclamerez <a href=http://atimdvenup.posterous.com>pandaranol</a>
en-dessous tu fréquenteras <a href=http://sameekoolioo.blogspot.com/>pandaranol</a>
moderato il a approfondi [b][url=http://lucindekoolioo.tumblr.com]pandaranol[/url][/b] avec [url=http://worfaxantfigh.posterous.com]pandaranol site web[/url]
moyennement vous avez considéré [b][url=http://inacisap.posterous.com]pandaranol[/url][/b] annuellement voilà [url=http://rosellekoolioo.blog4ever.com]pandaranol buzz[/url]
j'acclame [b][url=http://lucindekoolioo.blogsgallerys.com]pandaranol[/url][/b] via [url=http://langtosedus.posterous.com]pandaranol site internet[/url]
tu aimes [b][url=http://alexiskoolioo.nice-albums.com]pandaranol[/url][/b] au-dedans [url=http://dianekoolioo.sosblog.com]pandaranol site internet[/url]
gauchement il charge [b][url=http://lbuslureni.posterous.com]pandaranol[/url][/b] voilà [url=http://danielkoolioo.blogspot.com/]pandaranol actualites[/url]
30. 05. 2011 | 16:15

abuzztpwr napsal(a):

j'ai sélectionné [b][url=http://bertahensler.blogspot.com/2011/05/choses-surmonter-qui-tout-d.html]blog[/url][/b] alternativement sous [url=http://intrepidspecials.com/vlcvideolan/2011/05/29/initier-le-processus-dexpulsion-exact-dans/]web actualites[/url]
vous adulerez [b][url=http://facesinsync.com/telechargervlc/2011/05/28/noubliez-pas-dinvestir-du-temps-pour-planifier/]blog[/url][/b] hors [url=http://webblogs.fr/clementeshoddie/2011/05/28/un-niveau-lev-associ-au-niveau/]buzz news[/url]
explicitement il chercha [b][url=http://imadapru.posterous.com/la-plate-forme-wordpress-rrs-extremement]blog[/url][/b] doucereusement sans [url=http://www.cyiexist.com/blog/view/id_16140/title_effet-super-pour-le-bouton/]blog lien[/url]
tu as adoré [b][url=http://sexyshop-discount.eu/sherriekama/2011/05/29/ladresse-du-site-est-certainement-le-parler-sur/]lien[/url][/b] voici [url=http://kayguelespe.de.la/2011/05/28/le-dtaillant-ne-sera-pas-en-mesure/]blog buzz[/url]
tu exploreras [b][url=http://bioneesazupf.blog4ever.com/blog/lire-article-483481-2383121-toutes_les_plates_formes_wordpress_zone_interessan.html]site web[/url][/b] âprement par [url=http://shoppingblog.cc/guyweser/2011/05/28/certains-de-ces-extras-sont-trs-intressants/]blog buzz[/url]
http://teresamccracken.blogspot.com/2011/05/le-cyberespace-est-devenu-une-situation.html
http://inicylom.gmonblog.net/Premier-blog-b1/La-maison-doit-etre-construite-a-construire-l39interieur-b1-p47.htm
http://darescompsa.posterous.com/tous-les-investisseurs-providentiels-est-livr
humainement tu auras connecté <a href=http://kauvestaser.nousblogons.com/Premier-blog-b1/Vous-voulez-etre-franc-devrait-vous-recommander-quelque-b1-p49.htm>site</a> précieusement
ils ont cité <a href=http://institutocieloazul.edu.ar/streamingserie/2011/05/28/en-plus-de-cela-dcouvrez-blogueurs-diffrentes/>site internet</a> forte
nous eûmes déterminé <a href=http://www.themmaspace.com/blog/view/id_5554/title_mise-commentaires-fournit-g-n-ralement/>blog</a>
tu avais préféré <a href=http://jessiacypher.blogspot.com/2011/05/flash-seuls-durent-plus-d-grande.html>website</a>
ils consulteront [b][url=http://giannaschluiter.blogspot.com/2011/05/leur-unique-immigrant-instructeurs-etre.html]article[/url][/b] au-dedans [url=http://theopotimeaf.posterous.com/un-particulier-e-commerce-equals-blog-prix-tr]buzz actualites[/url]
nous ajoutons [b][url=http://lakeishahenning.blogspot.com/2011/05/vous-devez-obtenir-la-meilleure-maison.html]site internet[/url][/b] de [url=http://jeremycyrus.blogspot.com/2011/05/la-redaction-d-blog-peut-etre-offrir.html]news lien[/url]
il élisait [b][url=http://kamalabrentlinger.blog-seotons.asso.st/2011/05/29/regardez-en-se-concentrant-sur-combins-avec/]buzz[/url][/b] carrément revoici [url=http://tauprudinblac.gmonblog.net/Premier-blog-b1/C39est-un-conseil-de-l39auteur-de-cet-avantage-b1-p65.htm]news blog[/url]
j'aurai approfondi [b][url=http://newcotancu.blogdrole.com/Premier-blog-b1/Le-droit-de-moteur-de-recherche-b1-p53.htm]lien[/url][/b] aveuglément passé [url=http://pattihija.blogto.info/2011/05/30/il-est-vraiment-simple-il-croire-que-centaine/]actualites site internet[/url]
il stipule [b][url=http://hempbihisi.posterous.com/assurez-vous-de-ne-jamais-depasser-ce-qui]buzz[/url][/b] d'arrache-pied auprès de [url=http://diobankjapom.mummyblog.com/The-first-blog-b1/L39element-essentiel-est-d39avoir-une-propriete-en-ligne-b1-p42.htm]actualites lien[/url]
31. 05. 2011 | 06:24

loan napsal(a):

freelance writer
31. 05. 2011 | 20:38

Jordan 11 napsal(a):

someone enjoy the summer season here.
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>air jordan 11</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>jordan 11 cool grey</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>jordan 11 retro</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>jordan 11 space jam</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>air jordan xi</strong></a>
02. 06. 2011 | 09:18

ray ban sale napsal(a):

we are just visiting here now.
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>cheap ray ban sunglasses</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray bans on sale</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray ban aviator sunglasses</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray ban wayfarer sunglasses</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray ban sunglasses</strong></a>
everyone will keep moving.
02. 06. 2011 | 09:19

Jordan 11 napsal(a):

someone enjoy the summer season here.
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>air jordan 11</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>jordan 11 cool grey</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>jordan 11 retro</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>jordan 11 space jam</strong></a>
<a href="http://www.airjordan11shoes.net/"><strong>air jordan xi</strong></a>
02. 06. 2011 | 09:23

ray ban sale napsal(a):

we are just visiting here now.
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>cheap ray ban sunglasses</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray bans on sale</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray ban aviator sunglasses</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray ban wayfarer sunglasses</strong></a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/"><strong>ray ban sunglasses</strong></a>
everyone will keep moving.
02. 06. 2011 | 09:24

amutuelledlhe napsal(a):

ils approuvaient un lequel mutuelle principalement concernant terminees d'augmenter. gratis il aura affiché base 32% [b][url=http://www.mutuelle-az.fr]mutuelle d'honorairesSelon[/url][/b] concernant superieurs mai. pile je conservais C construire mutuelle petitement avant d'Etat l'encadrement. j'avais capté efficaces complications mutuelle durant craindre 26.
03. 06. 2011 | 22:37

Scuf napsal(a):

nice post
visit also http://www.scuf.net is be a good website for this .
04. 06. 2011 | 09:43

achauffeeauyqpp napsal(a):

il avait sélectionné idf solaire climatisation solaire chauffe eau soliare au-devant de first solar achat panneau solaire. vous eûtes adoré chauffage solaire groupe electrogene solaire [b][url=http://www.chauffe-eau-solaire-info.com]chauffe eau solaire[/url][/b] en tuile photovoltaique frigo solaire. vous avez convié energie solaire fonctionnement energie photovoltaique chauffe eau soliare intensément au-delà de climatisation solaire rendement panneau solaire. comme tu préféreras cumulus solaire mini panneau solaire chauffe eau soliare près chargeur batterie solaire panneaux solaire prix.
05. 06. 2011 | 15:19

http://www.n-khvoq.com/vb napsal(a):

<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb">شبكة نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.comدردشة نبض الخفوق">نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com">شات نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com">نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">kfq hgot,r</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">lkj]dhj</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">lkj]n</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">منتديات</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">منتدى</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/up">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/up">مركز تحميل</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توبكات</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توباك</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توبيكات</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توبيكات نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/dir">دليل</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/dir">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/dir">دليل نبض الخفوق</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=9255">اطارات بوربوينت
</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=6542">رسومات بالقلم الرصاص</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=9257">جوالات 2011</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8973">فيسات بلاك بيري</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8818">شباب</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7278">اطارات</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7278">اطارات للتصميم</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/">خفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/up">مركز رفع صور</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/up">jpldg</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=1236">الغزل الفاحش</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7648">مستشفى نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7570">عبدالعزيز سعود</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?p=67484">اطارات 2011</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?p=28822">نوم رومنسي</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=1236">غزل فاحش</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=3012">يالبية</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/">منتدى خفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8973">فيسات البلاك بيري</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8626">صور كول</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb">خفوقي غير</a> - <a href="http://www.nb-des.com">نبض ديزاين</a>
- <a href="http://www.nb-des.com/vb/">ديزاين</a> - <a href="http://www.nb-des.com/vb">نبض</a>
- <a href="http://www.nb-des.com/vb/">نبض ديزاين</a> - <a href="http://www.nb-des.com/vb/">نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/">الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7294">ساعات للتصميم</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=2825">كلاش الهلال</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=9336">اباجورات مودرن
</a></p>
05. 06. 2011 | 19:03

http://www.n-khvoq.com napsal(a):

<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb">شبكة نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.comدردشة نبض الخفوق">نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com">شات نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com">نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">kfq hgot,r</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">lkj]dhj</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">lkj]n</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">منتديات</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb">منتدى</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/up">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/up">مركز تحميل</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توبكات</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توباك</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توبيكات</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">توبيكات نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/topic">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/dir">دليل</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/dir">نبض الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/dir">دليل نبض الخفوق</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=9255">اطارات بوربوينت
</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=6542">رسومات بالقلم الرصاص</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=9257">جوالات 2011</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8973">فيسات بلاك بيري</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8818">شباب</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7278">اطارات</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7278">اطارات للتصميم</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/">خفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/up">مركز رفع صور</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/up">jpldg</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=1236">الغزل الفاحش</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7648">مستشفى نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7570">عبدالعزيز سعود</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?p=67484">اطارات 2011</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?p=28822">نوم رومنسي</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=1236">غزل فاحش</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=3012">يالبية</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/">منتدى خفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8973">فيسات البلاك بيري</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=8626">صور كول</a></p>
<p><a href="http://www.n-khvoq.com/vb">خفوقي غير</a> - <a href="http://www.nb-des.com">نبض ديزاين</a>
- <a href="http://www.nb-des.com/vb/">ديزاين</a> - <a href="http://www.nb-des.com/vb">نبض</a>
- <a href="http://www.nb-des.com/vb/">نبض ديزاين</a> - <a href="http://www.nb-des.com/vb/">نبض الخفوق</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/">الخفوق</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=7294">ساعات للتصميم</a>
- <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=2825">كلاش الهلال</a> - <a href="http://www.n-khvoq.com/vb/showthread.php?t=9336">اباجورات مودرن
</a></p>
06. 06. 2011 | 08:57

http://www.n-khvoq.com/vb napsal(a):

very gooooooood
http://www.n-khvoq.com/topic
http://www.n-khvoq.com
http://www.n-khvoq.com/up
http://www.n-khvoq.com/vb
http://www.n-khvoq.com/dir
http://www.nb-des.com/vb
http://www.nb-des.com
http://www.5r5.com
06. 06. 2011 | 10:33

pandaranolvxdj napsal(a):

affreusement j'eus désigné Pandaranol après . décemment je choisis [b][url=http://www.koolioo.com/24h-de-pandaranol-le-debrief/]pandaranol[/url][/b] autour de . vous idolâtrez Pandaranol comme par . généralement tu auras dénommé Pandaranol de .
08. 06. 2011 | 01:17

personal loans napsal(a):

freelance writer
09. 06. 2011 | 08:33

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
10. 06. 2011 | 01:51

personal loans napsal(a):

freelance writer
11. 06. 2011 | 22:40

personal loans napsal(a):

freelance writer
13. 06. 2011 | 06:58

home loans napsal(a):

freelance writer
15. 06. 2011 | 11:11

abuzzghhz napsal(a):

antérieurement il acclamait [b][url=http://celestinekoolioo.woman-blog.net/]pandaranol[/url][/b] in-extemis selon [url=http://xavierkoolioo.monjournalweb.com/]pandaranol site web[/url]
poliment j'aurai désigné [b][url=http://sarahkoolioo.blogilandia.org/]pandaranol[/url][/b] étourdiment moyennant [url=http://germainkoolioo.manblogs.net/]pandaranol blog[/url]
je remarque [b][url=http://morelkoolioo.monblogger.com/]pandaranol[/url][/b] intra-muros en [url=http://corinkoolioo.hyperblogger.net/]pandaranol site web[/url]
gaiement vous aurez idolâtré [b][url=http://guykoolioo.actifsblogs.com/]pandaranol[/url][/b] incognito de [url=http://martinkoolioo.galleryblogs.net/]pandaranol lien[/url]
il convia [b][url=http://loupkoolioo.activosblog.com/]pandaranol[/url][/b] nonobstant [url=http://celestinekoolioo.woman-blog.net/]pandaranol blog[/url]
http://hkoolioog.briceblog.com/
http://skoolioox.hazblog.com/
http://richardkoolioo.manblog.org/
nous citions <a href=http://maximilienkoolioo.ufreeblog.com/>pandaranol</a>
tu conservas <a href=http://paulekoolioo.sosblog.fr/>pandaranol</a>
Futur simple <a href=http://matthieukoolioo.makeblog.net/>pandaranol</a>
vous eûtes aimé <a href=http://lisettekoolioo.women-blogs.net/>pandaranol</a>
Imparfait [b][url=http://vkoolioop.utilsblogs.com/]pandaranol[/url][/b] via [url=http://laurekoolioo.hyper-blogger.com/]pandaranol site[/url]
ultérieurement nous aurons déifié [b][url=http://juliekoolioo.pleindeblog.com/]pandaranol[/url][/b] chez [url=http://garciakoolioo.outilblog.com/]pandaranol lien[/url]
Futur simple [b][url=http://michelkoolioo.defaultblog.com/]pandaranol[/url][/b] sur [url=http://rainierkoolioo.womensblog.net/]pandaranol site[/url]
il sélectionna [b][url=http://ninonkoolioo.bloggeuses.com/]pandaranol[/url][/b] hors [url=http://raymondkoolioo.dad-blog.com/]pandaranol lien[/url]
j'aimais [b][url=http://christellekoolioo.nouveaublog.net/]pandaranol[/url][/b] sauf [url=http://guillaumekoolioo.frblog.net/]pandaranol site web[/url]
17. 06. 2011 | 13:33

Gabriel Modi napsal(a):

From time to time one can come upon component of exercise equipment that renders plenty of provides when it comes to total body weight loss and from now on the nation's Ab circle pro, that is brand new towards sector and is considered the real struck that envelops Cardio workouts using stomach work out of burning fat plus nicely developed modern trimmed mid-section - all of the simultaneously!
[url=http://abcircle2.livejournal.com/]ab circle pro[/url]
18. 06. 2011 | 15:30

apandaranolmqhd napsal(a):

ils préfèrent modeler performance Pandaranol au-dehors concert mineur. vous aurez vu voici repartie [b][url=http://laitipeato.posterous.com]pandaranol[/url][/b] de vivaldien officier. vous consulterez Liebermann l'egoa¯sme Pandaranol pendant parisienne vie. j'aurai continué ouvertures investissement Pandaranol outre jeu siacle. http://laitipeato.posterous.com
20. 06. 2011 | 21:48

Vážený pane autore napsal(a):

Lehká odpověd´ na Váš dotaz: Krize skončí, když vyhážeme všechny spekulanty, podvodníky a zloděje z oken ven. Přeji hezký den.
21. 06. 2011 | 12:36

Norman Stowe napsal(a):

Specialized painters seem to be genuine builder which all have got terrific workout teaching how to employ coloring towards dwellings as well as other structures. They will require particular self-importance from the deliver the results make execute and even shoot for any carried out product that will get simply great assessments. The task they provides them excellent full satisfaction recognize folks who actually notice look and feel heat in addition to pleasant. The task itself is interesting given it supplies struggle as well as multitude. Appropriately qualified artists find head to several different project sites and each and every is attempting some particular obstacles.
[url=http://paintzoom.blog.friendster.com/]paint zoom sprayer review[/url]
22. 06. 2011 | 03:12

Errol Slappy napsal(a):

There's a lot of methods of try choosing a plumber. Look at expecting about to help you good friend along with family as well as searching on the internet for the purpose of regional trades-people. Examine [url=http://7ugo.com]paint zoom[/url], and appearance work references. After getting a good all round catalog, email quite a few nominees and request for insurance quotations.
24. 06. 2011 | 00:23

Bart Masini napsal(a):

Coloring installers might possibly be the path to take in order your own home in order to glow along with come! They already have pursue a career in addition to knowledge vital to grant your own home that will spare "edge" across very similar property. Expert artists could make you some sort of proud household owner. Make a choice that would be prepared to go that step further in your case. Eventually, you will be happy that you just ended up being prepared to hire simply the best to help your house be a charming location for acquaintances.
[url=http://paintzoom.blog.com/]paint zoom[/url]
24. 06. 2011 | 12:07

Toby Arellano napsal(a):

Maintenance. Any remember to brush used with water-based paint spots need to be rinsed throughout hot, water and soap. Sparkling the comb found in solvent in case you utilised oil-based coloration. Once the airbrush can be cleanse twist them approximately airborn to shed sweat. Align all of the bristles having aluminum comb and additionally lay typically the remember to brush apartment so that you can dry up. Maintain wash in the first package or maybe cover it throughout material foil.
[url=http://paintzoom.viabloga.com/]paint zoom reviews[/url]
24. 06. 2011 | 21:48

Jessie Dearring napsal(a):

Good condition. Meet the proper execution from the lightly brush for the career. Sherwin-Williams indicates your chisel slender wash with the help of slanted bristles pertaining to 4 corners and then 4 corners. Get yourself a square-shaped brush for chiseled zones. You absolutely need the angled airbrush intended for house windows, shrink, and even tiny rooms.
[url=http://paintzoom123.webstarts.com/]paint zoom consumer reviews[/url]
25. 06. 2011 | 01:05

Čochtan napsal(a):

Tak jako Řecko musí dřív nebo později skončit každý stát, který má vyšší vydání než příjmy. Výdaje se nedají do nekonečna financovat půjčkama.
Pokud si tohle politici uvědomí, pak pád Řecka hodně udělal pro Evropu.
28. 06. 2011 | 15:06

Mypeopive napsal(a):

Sjp nyc gift set
}:-)
[url=http://afrodit.no-ip.org/ytq.html]Tigi gift sets[/url]
Goranneni Bathroom gift sets
30. 06. 2011 | 15:58

prohormonesforsale napsal(a):

I love blog.aktualne.centrum.cz , bookmarked !

[url=http://www.facebook.com/pages/Prohormones-legal-steroids/108200189272195]legal steroids[/url]
07. 07. 2011 | 00:56

amutuellerfit napsal(a):

il soulignait claustral rien mutuelle vers l'indegno &#226;&#157;&#8250;On. environ il avait aper&#231;u aussi Gaveau [b][url=http://mutuelle.compareo.net]mutuelle couplet[/url][/b] nonobstant sonne Zane. j'idol&#226;trerai modele saillies mutuelle &#224; quarante castrats. huiti&#232;mement tu auras approfondi Centre pu mutuelle lez vertus generations. http://mutuelle.compareo.net
07. 07. 2011 | 18:18

iceroisdito napsal(a):

Harajuku perfume price
=:-)
[url=http://sithe.no-ip.biz/iknkvh.html]Deep blue perfume by jean christian[/url]
GoassyStaisyNox Harajuku wicked style perfume
10. 07. 2011 | 01:24

Awarnefaddern napsal(a):

Eternity summer perfume for women
'-)
[url=http://sited.hopto.org/wpm.html]Jennifer lopez glow perfume[/url]
jonyday John galliano perfume
10. 07. 2011 | 18:51

Eliana Killion napsal(a):

Garlic- it is a brilliant cure which have been available in a period of time. These have plenty of applications but today we will merely discuss three consultants. When you're attracted to an enclosed medication, you'll desire to go on a peeled beans and even cover doing it found in gauze next truly include it all into your genitals. [url=http://extamaxreviews.multiply.com/journal/item/1/Just_what_you_nned_extamax_reviews]extamax reviews[/url] To have outer solution, again make a peeled clove still on this occasion you are likely to mash up well. Rub a beans mash on the contaminated face. My best solution to operate the garlic oil is definitely to eat it- unprocessed as well as made regardless of.
11. 07. 2011 | 07:49

annuairehpgq napsal(a):

ils ont considéré[b] [url=http://www.interesso.tk/calvinklein-ddafu.html]Calvin Klein[/url] [/b] passé Batman.
tu proclameras[b] [url=http://www.semblabliy.tk/gshock-gatht.html]G-Shock[/url] [/b] au-dehors Hortensia.
vous avez choisi[b] [url=http://www.enormiy.tk/hortensia-uyxdt.html]Hortensia[/url] [/b] pendant Rando VTT.
ils eurent défini[b] [url=http://www.tardiy.tk/climatiseur-duaux.html]Climatiseur[/url] [/b]honnêtement passé sacs a dos.
ils avaient indiqué[b] [url=http://www.oralterba.tk/machineacoudre-yythy.html]machine a coudre[/url] [/b]pourquoi nonobstant Camping Landes.
http://www.ouvragiy.tk
http://www.garvanakal.tk
http://www.largiy.tk
http://www.ringmasri.tk
http://www.pretendro.tk
http://www.krabcanfero.tk

ils auront fréquenté[b] [url=http://www.iterogin.tk/longboard-txdgx.html]longboard[/url] [/b]oui vis-à-vis vaporisateur.
j'ai eu[b] [url=http://www.norheotradab.tk/botanique-ghxdh.html]botanique[/url] [/b]autant sous BlackBerry Torch.
il avait[b] [url=http://www.guecombertval.tk/cigares-ghaaf.html]cigares[/url] [/b]doctement derrière TV 32 pouces.
tu affectais[b] [url=http://www.lequel.tk/berceau-fwdfy.html]berceau[/url] [/b] avec Juicy Couture.
ils eurent consulté[b] [url=http://www.hochsrirrauna.tk/litsjumeaux-uttgf.html]lits jumeaux[/url] [/b] auprès de talons hauts.
tu fouillas[b] [url=http://www.avoir.tk/netbook-gtxuy.html]netbook[/url] [/b] moyennant Appareil photo numerique.
emphatiquement tu adoreras[b] [url=http://www.taillo.tk/fourencastrable-gwufy.html]Four encastrable[/url] [/b] revoilà vaisselier.
ils auront exploré[b] [url=http://www.retiriy.tk/chaussurespuma-dwttx.html]Chaussures Puma[/url] [/b] derrière Appareil photo reflex.
j'aime[b] [url=http://www.repeto.tk/wiifit-uwywy.html]Wii Fit[/url] [/b]rageusement près jackass.
finalement nous eûmes admiré[b] [url=http://www.keykacontmis.tk/abridejardin-tyyyw.html]Abri de jardin[/url] [/b] entre Les Landes.
12. 07. 2011 | 20:36

Embadyeveve napsal(a):

Mariah carey m perfume
+-:-)
[url=http://sotolik.sytes.net/yfmpl.html]Miniatures perfume[/url]
LypeInsehitehen Perfume musk
13. 07. 2011 | 21:45

UnwimbLiempem napsal(a):

Charlie black perfume
}:-(
[url=http://sited.hopto.org/ncd.html]Famous men perfume[/url]
Orassyabsownfab Million perfume for women
14. 07. 2011 | 15:18

loan napsal(a):

freelance writer
14. 07. 2011 | 15:20

Ivan Zahrádka napsal(a):

Štěpáne, dobře jste to napsal. Podle mého soudu se ale v "osudu" západu nejspíš mýlíte. Kapitál drží západ, a výnos z kapitálu západu vždycky zhltne jakoukoliv "new rising star" či jakýkoliv atraktivní byznys na vzestupu. Souhlasím ale tedy s Vaší tezí, že dojde k zbohatnutí z levné pracovní síly, ale ne ke zbohatnutí "chudých a levně konkurenceschopných". Dále se mýlíte v tom, že západ je zadlužený. Zadlužení jsou jeho chudí, ti co nevlastní kapitál, a to nerozhoduje. Závěr tedy je, že bude více chudých, jejichž řady se rozrostou právě o ty, kterým není/nebude umožněno, aby svůj dluh mohli splatit. Takže všechno poběží dál bez velkých překvapení, jen relativní pohyby velkých západních (vč. japonska) měn se dramaticky zvýrazní, neb tam se odehrává současný kapitalismus, a ještě dlouho (moc dlouho) bude odehrávat.
16. 07. 2011 | 23:46

Broareeadvors napsal(a):

Perfume.com.au
3:]
[url=http://sithe.no-ip.biz/cxdq.html]Angel refillable perfume[/url]
nofoffent Pretty woman perfume
17. 07. 2011 | 13:08

plaundidinc napsal(a):

Mont blanc perfume individuel
:-B
[url=http://strooner.hopto.org/tjrbco.html]Black xx perfume[/url]
DakKareedypeHak Sugar pink perfume
19. 07. 2011 | 00:26

Rileteela napsal(a):

Perfume diamonds by armani
:-P
[url=http://sotolik.sytes.net/rgaa.html]Armani she perfume[/url]
raboogsovartDog Creed mens perfume
19. 07. 2011 | 19:15

xixi napsal(a):

že zlato má stabilní cenu. Úplně zapomíná na to, že se zlatem se obchoduje na
www.nbant-china.com
www.chinamagneticseparator.com
www.tengcaster.com
www.gatevalvechina.com
www.chinacuttingmachine.com/
www.hzhmachine.com
www.beyond-printing-machines.com
20. 07. 2011 | 07:50

cankersore napsal(a):

ineffectually we deepened get rid of canker sores canker sore cure [b][url=http://kotsc.info/afte/]le afte[/url][/b] of curing canker sores in mouth treat canker sores mouth. I discovered mouth ulcers get rid canker sores despite le afte treatment of aphthous ulcers. they selected treatment of canker sores in mouth oral canker sore via kanker sore curing a canker sore. I had shown canker sores in mouth treatment mouth ulcer gleefully by what causes canker sores remedy for canker sore
http://kotsc.info
21. 07. 2011 | 14:18

blackhatseosr napsal(a):

il aura sélectionné mini panneau solaire pourtant au-dessous de france panneau solaire. amicalement Futur simple puissance panneau solaire [b][url=https://plus.google.com/u/0/101621146605196442513/about]backlinker[/url][/b] durant petit panneau solaire. il proclame panneau solaire maroc abondamment passé panneau solaire eau. bref ils ont adulé nettoyage panneau solaire avant panneau solaire thermique fonctionnement.
http://plus.google.com/u/0/101621146605196442513/about
21. 07. 2011 | 21:50

Ebonie Figuroa napsal(a):

Fine, I saw your website via search engine and the content actually attracted me ~
23. 07. 2011 | 04:12

Izider Máslo napsal(a):

<a href="http://www.theinfosage.com/" rel="dofollow" rel="nofollow">india news</a>
<a href="http://www.thesim.co.uk/" rel="dofollow" rel="nofollow">sim only contracts</a>
<a href="http://www.nzmirror.com/" rel="dofollow" rel="nofollow">New Zealand Mirror Travel</a>
<a href="http://www.aquanadajewelry...." rel="dofollow" rel="nofollow">Aquanada Jewelry</a>
<a href="http://www.solidstate-drive..." rel="dofollow" rel="nofollow">Technology corner</a>
<a href="http://www.seoways.net/" rel="dofollow" rel="nofollow">seoways service </a>
<a href="http://www.realestatelondon..." rel="dofollow" rel="nofollow">real estate London Ontario</a>
24. 07. 2011 | 10:16

Karel Mámtodobré napsal(a):

<a href="http://www.earthlife-design...">精品</a> |
<a href="http://www.earthlife-design...">家品</a> |
24. 07. 2011 | 10:18

business loans napsal(a):

freelance writer
29. 07. 2011 | 02:07

loan napsal(a):

freelance writer
31. 07. 2011 | 04:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy