Krize nekončí. Hrozí vysoká inflace

10. 05. 2010 | 19:15
Přečteno 21977 krát
Rozhovor pro Aktuálně.cz

V září minulého roku jste v blogu na Aktuálně.cz napsal, že světová ekonomická krize není u konce a očekáváte rozsáhlou inflaci a devalvace měn. Řada ekonomů v posledních měsících mluvila o dalším vývoji s optimismem, některá čísla optimismu napomáhají. Nezměnil jste názor?

Jako analytik bych se rád opět trefil, ale jako člověk bych se velmi rád mýlil. Průběh událostí bohužel nasvědčuje tomu, že inflační scénář se dříve či později naplní. Když jsem v roce 2004 předpověděl krizi, nikdo tomu nevěřil a trvalo 4 roky, než se scénář naplnil. Nyní v ekonomice stále převládají deflační tlaky, které jsou vzhledem k velikosti dluhů enormní. Inflace zatím není problém a mnoho lidí to může zmást. Domnívají se, že je problém vyřešen, podobně jako v roce 2003 a dalších několika letech. Bohužel fakta ukazují, že množství dluhů se nezmenšilo, ale je naopak ještě větší než před krizí. A dluhy jsou tou pravou příčinou krize.

Problém nebyl vyřešen, jen se jeho řešení opět odsunulo do budoucnosti, kde bude ještě hrozivější, než jeho minulá verze. V roce 2002 zkolabovaly technologické akcie a stáhly s sebou ostatní akciové trhy, ekonomika se dostala do recese v několika zemích. V roce 2008 už zkolabovaly nemovitosti, akcie i komodity a do hluboké recese se dostala většina světa. Další inkarnace krize už bude o kolapsu státních dluhopisů a o ještě větších problémech. V roce 2008 byly soukromé firmy zachráněny státy. Bohužel jsem zatím nepřišel na to, kdo bude zachraňovat státy, až se dostanou do podobných problémů samy.

Proč má právě inflace být podle Vás vyústěním krize?

Množství dluhů je opravdu extrémní. A dále roste. Teoreticky existuje řada možností, jak dluhy zlikvidovat. První, co každého napadne, je přirozeně je splatit, jak to dělá většina lidí. Tato možnost je nejméně pravděpodobná. Znamenalo by to se uskromnit, vrátit se ve svém životním standardu výrazně zpátky a naopak začít více pracovat. Tuto možnost si většina lidí nepřeje. Podívejme se na Řecko. Je řešením jeho dluhů jejich splacení? Nikoliv. Splatí je ostatní obyvatelé eurozóny, kteří se chovali zodpovědněji a nežili si nad poměry. Ani tím se však nic neřeší, problém se jen odsunuje do budoucna, kdy budou Řekové muset splatit překlenovací financování.

Jaké jsou tedy další možnosti?

Další možností je odmítnout dluhy splatit, vyhlásit bankrot. I tato volba se však zřejmě nestane. Současný finanční a ekonomický systém je natolik provázán, přeúvěrován a podkapitalizován, že nesplacení dluhů by spustilo lavinu dalších bankrotů podobně jako pád Lehman Brothers. To nikdo nepřipustí. Respektive nemusí připustit, protože existuje geniální řešení: chybějící peníze vytvořit. Musíme si uvědomit, že současné peníze nejsou podloženy ničím reálným, například zlatem jako téměř celou historii lidstva. Se zanedbatelnými náklady je možné jich vytvořit neomezené množství. Tuto možnost mají centrální banky a na ně navazující komerční banky. A tuto možnost hojně využívají.

Z čeho jsou pak financovány státní dluhopisy?

Víte jaký je rozdíl mezi Řeckem a Spojenými státy? Že Američané si mohou peníze vytvořit. Za ty pak kupují svoje státní dluhopisy. Už dnes by bez tohoto triku nebyli schopni své dluhopisy prodat, podobně jako Řekové. Málo se o tom mluví, ale fakta to potvrzují. Když si prostudujete oficiální vládní statistiky, kdo kupoval americké státní dluhopisy v roce 2009, zjistíte, že něco nehraje. Kromě obvyklých kupujících a zvýšených nákupů centrální bankou v rámci přiznaného tištění peněz nazvaného „quantitative easing" zbývá jeden kupec, který výrazně zvýšil nákupy státních bondů: „ostatní investoři". Ti zvýšili nákupy z 90 miliard na 510 miliard dolarů - za 3 kvartály 2009. Tato skupina je bezpochyby tím, kdo umožnil financovat americký deficit roku 2009.

Kdo jsou tito „ostatní investoři"?

Při podrobnější analýze dalších dat lze zjistit, že výrazně zvýšila nákupy podskupina „household sector" (domácnosti). V roce 2008 koupila státní dluhopisy za 15 miliard dolarů, o rok později za 3 kvartály za 528 miliard dolarů. Že by domácnosti, tedy lidé přicházející o práci a mající problémy splatit vlastní hypotéku, šáhli do kapsy a vytáhli 500 miliard? Při dalším zkoumání vyjde najevo, že do kategorie „household sector" spadá vše, co nebylo rozčleněno do jiných, tedy identifikovaných kategorií. Americký státní dluh tedy skupuje nějaký neidentifikovaný investor a nyní vlastní více státních dluhopisů než sama centrální banka. Pan Eric Sprott, který s výše uvedeným odhalením přišel, přirovnává americké státní finance k letadlu.

Nedělejme si iluze, až Evropě začnou docházet peníze, také se vždy zázračně objeví deus ex machina a pojede se dál. Není to nic překvapivého. Vždy když panovníkovi v historii došly peníze, začaly se tisknout - pokud už byly papírové - nebo snižovat podíl drahých kovů v penězích obsažených. Příkladů je mnoho a bez výjimky skončily špatně. Bude to tentokrát jinak?

Řada komentátorů přesto je, nebo alespoň do současných problémů Řecka a eurozóny byla přesvědčena, že krize končí. Není přeci jen možné, že by se vládám podařilo krizi státními zásahy porazit?

Odpověď záleží na období, ve kterém otázku posuzujeme. Je to stejné, jako kdybychom se ptali v hokeji po první třetině, zda mužstvo, které vede, je lepší. Z krátkodobého pohledu jsou opravdu znát projevy ústupu krize. Tím nejdůležitějším je vytváření pracovních míst v USA, odkud krize přišla. Také na burzách je veselo a i indexy důvěry podnikatelů ukazují na vzestup. Pokud se vrátíme k hokejové terminologii, domnívám se, že máme za sebou dvě třetiny. Zápas začal v roce 2000, kdy praskla internetová bublina a USA se dostaly do recese. Centrální banky však tuto třetinu dokázaly vyhrát a v roce 2003 se obnovil růst burz a ekonomik, podobně jako teď. Avšak stejný problém se vrátil v roce 2008. I napodruhé se státními zásahy podařilo oživit ekonomiku a burzy.

Ale starý problém přetrvává. Ten stručně řečeno spočívá v příliš velké spotřebě vyspělého světa, které neodpovídá jeho konkurenceschopnost. Důsledkem jsou dluhy. Bohužel poslední akce států problém neřeší, pouze soukromé dluhy nahrazuje ještě většími dluhy státními. Nesuďme tedy zápas po dvou třetinách, ještě pokračuje.

A jaký vlastně může být vliv státu na řešení krize?

Státy se nás snaží přesvědčit, že krizi vyřešily. To je ale omyl. Je třeba si uvědomit dvě skutečnosti. Zaprvé, státy žádné bohatství nevytvářejí. Jediné, co stát dokáže, je přesouvat bohatství v prostoru nebo v čase. V prostoru prostřednictvím daní sebere peníze panu Novákovi a dá je panu Koudelkovi. Při tomto přesunu samozřejmě část tohoto bohatství zmizí kvůli neefektivitě státu. V čase bohatství stát přesunuje pomocí deficitu rozpočtu, výhradně jednosměrně, od budoucích generací k současným. Chováme se velmi sobecky, protože krademe peníze našim dětem a užíváme si je sami. Nic jiného deficit státního rozpočtu neznamená.

Zadruhé, peníze žádné bohatství nevytvářejí. Krizi tedy není možné takzvaně „vyřešit" vytvářením peněz. Vytváření peněz je pouze dalším mechanismem, jak se skutečné bohatství přesouvá od jedněch k druhým. Tištěním peněz se rozmělňuje hodnota již existujících peněz, proto se skutečné bohatství přesouvá od pana Střádala k panu Zadluženému. Jediné, jak vzniká bohatství, je práce lidí, podnikání, výroba, poskytování služeb. S tím nám stát nepomůže, spíše naopak.

Další velký omyl států je snaha stimulovat poptávku a takzvaně „nastartovat ekonomiku". To je holý nesmysl. Vždyť příčinou krize je příliš vysoká poptávka, která vedla k dluhům. Pro léčení krize se tak používají prostředky, které ji způsobily. Poptávka byla na vrcholu ekonomického cyklu na neudržitelné úrovni a nyní se ji stát pokouší na tuto úroveň navrátit. Skutečným řešením problému je přitom snížení poptávky. Tím se začnou vytvářet úspory, které podpoří investice a to je skutečný zdroj další prosperity. Nikoliv konzum na dluh.

V jednom ze svých textů píšete: „Státními zásahy dochází k socializaci dopadů krize, tedy k jejich rozložení do celé společnosti. Místo aby výrazně trpěla pouze postižená část společnosti, trpí všichni, ale ti postižení o něco méně." A dodáváte, že se díky státním zásahům dostáváme do mírnějšího, ale mnohem delšího útlumu. Není právě v tom pozitivum státních zásahů? Tedy že díky státním zásahům není náraz tak tvrdý a snižuje se tím riziko vypuknutí například občanských nepokojů?

Může se to tak zdát, ale domnívám se, že tyto zásahy v konečném důsledku dopady zhorší a do určité míry krizi také způsobily. Státní zásahy vyvolávají chování lidí, které ekonomové pojmenovali „morální hazard". Posledních 20 let se státní úředníci stále snaží každého zachránit. Náznak recese? Zavedeme výdajové programy a zlevníme peníze. Padá burza? Natiskneme peníze a zakážeme spekulace na pokles. Finanční krize? Dáme státní záruky a peníze zadarmo. Centrální bankéři a politici se neustále snaží o vyhlazení ekonomického cyklu a zamezení propadů cen aktiv. Přitom právě období občasného neúspěchu je tím, co nám má připomínat, že nejsme neomylní, máme šetřit na horší časy, investovat s rozumem a podnikat obezřetně.

Politici uměle vytvořili extrémně dlouhé období prosperity a lidé ztratili přirozený pud sebezáchovy. Neustálý růst bez pádů vytvořil prostředí jako stvořené pro chamtivost, spekulace a rozmařilost. Místo mnoha menších poklesů si nyní prožijeme jeden velký. Zatímco menší propady a recese by bývaly byly provázeny nespokojeností a občasnými demonstracemi, současný pád z mnohem vyšší výšky může právě vést k občanským nepokojům. Zvláště proto, že lidé zapomněli, že pády vůbec existují.

Co by tedy český volič v nadcházejících volbách měl chtít po politicích?

Vyrovnat státní rozpočet pomocí reforem jak na výdajové, tak i příjmové straně, zlevnit práci přesunutím zdanění jinam a zvýšit tak konkurenceschopnost, podporovat inovace a vzdělání, soustředit se na dodržování zákonů a potírat korupci. Zbytek zařídí trh. Prosperitu nikdy nezařídí stát, ale pouze pracující lidé a podnikatelé. Čím méně se bude stát snažit, tím lépe všem bude.

Čili podle Vás by k zvýšení prosperity například pomohlo snížení sociálních a zdravotnických výdajů nejen české, ale i západních vlád?

To pomůže každopádně, jak v krizi, tak i kdykoliv jindy. Snížení sociálních výhod přinutí pracovat některé lidi, pro které je inkasování dávek a současné fungování v šedé ekonomice lepší volbou, než legální zaměstnání. Pomohlo by také snížení zdanění práce, které nás často diskvalifikuje v globální konkurenci. Pomohlo by zařadit zpátečku v neustále se zvyšující regulaci, která podnikatele dusí a v konečném důsledku také bere lidem práci. Jak jsem již zmiňoval, čím méně státních zásahů do ekonomiky, tím se všichni jako celek budeme mít lépe, i když ne ihned a ne bez práce.

Jak by se měl na další pravděpodobné dopady krize připravit obyčejný člověk s průměrným českým platem?

Orientovat se na duchovní rozměr života, nikoliv hmotný. To je jediné, o co přijít nemůžete v jakékoliv krizi nebo režimu.


Pomoc Řecku jen posune problém do budoucna


Je podle Vás správná případná pomoc ostatních států EU Řecku?

Není. Pomoc Řecku pouze dále prohlubuje již zmíněný morální hazard. Jaký je to příklad pro ostatní, když ten, kdo si roky žil nad poměry, bude zachráněn z kapes toho, který se choval rozumně? Je to stále stejná písnička dokola, ať již se jednalo o záchranu finančních institucí v roce 2008 nebo záchranu států nyní. V období prosperity si bankéři místo tvorby rezerv dlouhou dobu vypláceli bonusy a akcionáři dividendy. Pak přišlo špatné období, kapitál a rezervy chyběly a ztráty zaplatili daňoví poplatníci. Jak se bankéři poučili? Ještě více spekulují a dále zvětšují své firmy, aby byli zachráněni i příště.

Nepředejte se ale pomocí Řecku, dominovému efektu a problémům dalších států a další, rozsáhlejší krizi?

Pouze se řešení odsune do budoucna, kdy bude více bolet.

Mělo by Česko za současné situace podle Vás usilovat o vstup do eurozóny?

Podle mého názoru krize ukázala, jak je prospěšná samostatná měna. Koruna prudce oslabila jak proti dolaru, tak proti euru a naše exportně orientovaná ekonomika dostala impuls, který ji pomohl rychleji postavit na nohy. Pokud bychom měli euro, naše výrobky by již dnes byly cenově méně konkurenceschopné. Na příkladu Řecka, Portugalska, Itálie či Španělska vidíme, co může způsobit přijetí měny, která je pro danou úroveň produktivity v zemi příliš silná. Kdyby měly uvedené země své vlastní měny, ty by znehodnotily o několik desítek procent a ekonomiky by obnovily svoji konkurenceschopnost. Takto je silné euro zbytečně dusí.

Americký ekonom Nouriel Roubini, který předpověděl současnou krizi a také vidí další vývoj poměrně černě, tvrdí, že problémy Řecka jsou jen špičkou ledovce dluhů v mnoha ekonomikách a že může dojít k neschopnosti členských států eurozóny splácet veřejný a zahraniční dluh a také k odchodu křehkých ekonomik, které se nedokážou dostatečně rychle přizpůsobit a reformovat, z měnové unie. Co na to říkáte?

Souhlasím s tím, že Řecko je pouze špičkou ledovce. Někdo přirovnává Řecko k Lehman Brothers, exemplárnímu kolapsu. Já bych Řecko přirovnal k Northern Rock. To byla britská banka, která zkolabovala na podzim roku 2007, tedy celý rok předtím, než krize naplno propukla. V té době se o Northern Rock hovořilo jako o problému špatného řízení banky či nezodpovědném riskování, nikoliv jako o systémovém problému mnohem většího rozsahu. Podobně se nyní mluví o Řecku a několika dalších zemích, které jsou na pranýři. Jde ale o systémový problém. Dluhy jsou enormní, demografický vývoj je velmi nepříznivý, konkurenceschopnost špatná a nadvláda státních a nadnárodních úředníků neustále rostoucí. Toto je smrtící koktejl, který nemá žádné rozumné řešení bez výrazného poklesu životní úrovně obyvatel v některých regionech.

Je tedy reálné riziko například bankrotu některých západních velmocí, drastického snížení životní úrovně na Západě a vzniku vážných občanských konfliktů?

Podle scénáře, který jsem popsal již v roce 2004, by k tomu bohužel mohlo dojít. Tlak na státní rozpočty ve světě, kde nejsou peníze ničím hmotným podloženy, povede k vytváření peněz. To rozpumpuje inflaci na vysoké úrovně, která způsobí velké přerozdělení majetku. Bohatí dále zbohatnou, protože se mohou mnohem lépe proti inflaci ochránit investicemi do realit, zlata nebo komodit. Chudí se stanou ještě chudší a ze střední třídy se stanou chudí. V takové situaci lidé nemají daleko k radikálním řešením, které jim některý politik samozřejmě pohotově nabídne. Označí se viník a s tím je potřeba se vypořádat. Ohraný scénář mnohokrát v dějinách.

Co by se muselo stát, aby k černému scénáři, před kterým varujete, nedošlo?

Budoucnost nemusí dopadnout černě. Je třeba si uvědomit několik souvislostí. Zaprvé, světová ekonomika není v recesi. V Austrálii či Indii se již zvyšují úrokové sazby, aby se ekonomika nepřehřála. Z podobných důvodů provádí měnovou restrikci Čína nebo například Kanada. Jižní Amerika roste.

V problémech je pouze část světa, avšak médiím více vyhovuje příběh o největší globální krizi za posledních 80 let. Svět nekolabuje, je spíše jako dvojmotorové letadlo, kde jeden motor jede na plné obrátky, ale druhý je téměř zadřený. Neznamená to, že letadlo ztroskotá. Jen nějakou chvíli poletí pomaleji. Zadruhé, je dobré si uvědomit rozsah problému podle principu akce a reakce. Pokud si vyspělý svět žil deset až dvacet let nad poměry na úkor budoucnosti, nelze čekat, že během jednoho roku bude vše v pořádku. Nyní bude nějakou dobu trvat, kdy za svoje hříchy bude pykat nižším životním standardem. Ale neznamená to konec světa. Jen se budeme mít hůře.

Nejvhodnějším nápravným mechanismem by byly měnové kurzy. Pokud budou měny předlužených zemí oslabovat, vyřeší se několik věcí najednou. Lidé zchudnou, takže nebudou spotřebovávat tolik. Naopak jejich výrobky zlevní a stanou se více konkurenceschopné. Bohužel tomuto ozdravnému mechanismu značně brání Čína, která udržuje svoji měnu uměle podhodnocenou. Tak na jednu stranu bere práci ostatním, ale na druhou stranu pomáhá udržet celosvětovou inflaci pod kontrolou. Ideální by bylo, kdyby se měnové kurzy měnily pozvolna, nikoliv skokově při finančních krizích.

Čínská vláda do ekonomiky rovněž výrazně zasáhla stimuly a země zatím pokračuje ve strmém ekonomickém růstu. Čínská vláda tedy také jedná chybně?

Vidím velký rozdíl mezi fiskální expanzí v Číně a jinde. Číňané na to mají peníze, ostatní nikoliv. Čína je jako člověk, který dlouhou dobu pracuje a žije skromně a spoří na horší časy. Nyní úspory čerpá, na čemž není nic nezdravého. Naopak takzvané vyspělé země jsou jako člověk, který 20 let žije na doraz, a když přijde o zaměstnání, tak si jde do banky pro další půjčku. Spojené státy i Evropa se svými výdajovými balíčky pouze vytvářejí ještě větší dluhy. Dále prohlubují jámu, v které se již nacházejí.

Blogerka Aktuálně.cz Hana Brixi, která pracuje ve Světové bance, v jednom ze svých textů napsala, že podle jejího názoru se krize v mnoha státech stává minulostí, a jedním z jejich důsledků bude rychlejší vzestup Asie a vliv Číny. Bude Čína v důsledku krize rychleji zvyšovat svůj vliv?

Čína se postupně stává největším hráčem světa v jedné oblasti za druhou. Tento trend bude pokračovat velmi dlouhou dobu. Hlavní příčina je zcela jiná fáze dlouhodobého ekonomického cyklu, než je v USA nebo jiných ekonomikách. Hlavní rozdíl jsou dluhy. Ve vyspělém světě jsou všichni po uši v dluzích, proto šance na další prudký růst je malá. Naopak úvěry, kreditní karty či hypotéky v Číně teprve začínají. Podobně je to se sociálním či zdravotním systémem.

Na Západě lze již těžko něco zlepšit, naopak v Číně je pole téměř neorané. Pokud Číňané dostanou do ruky nástroje, jak se zadlužit a zároveň větší pocit jistoty díky sociálnímu či zdravotnímu systému, budou logicky více utrácet. To zaručí ekonomický růst ještě mnoho let. Uvedu jediný příklad. Čína se stala v minulém roce největším automobilovým trhem světa, přičemž 90 % aut je nakupováno za hotové! Představme si, kolik by šlo aut koupit, pokud bychom stejné peníze použili na 20 % akontaci a zbytek vzali na leasing. Podobně to platí u nemovitostí, i tam lidé kupují většinou za hotové. Potenciál je obrovský, i když bude trvat velmi dlouho, než se naplní.

Jak závisí na vývoji v Číně nyní můj blahobyt?

To je velmi zajímavá otázka a není snadné na ní krátce odpovědět. Má totiž mnoho úhlů pohledu. Každopádně Čína ovlivňuje život každého z nás možná více, než si dokážeme uvědomit. Například dlouhodobě uměle držený podhodnocený juan je podle mého názoru tím, za co vděčíme nízké inflaci po celém světě v posledních mnoha letech. Všimněme si, kdy se vzedmula globální inflační vlna. V druhé polovině roku 2005 Číňané nechali měnu posilovat a to trvalo do léta 2008. V tomto období jsme zažili největší inflaci za 20 let.

Také pokud máte úvěr nebo hypotéku, jste závislí na Číně. Ta díky svým přebytkům skupuje americké a další státní dluhopisy a udržuje jejich výnosy na nižší úrovni. Bez Číny bychom si půjčovali asi dráž. Naopak uměle nízký kurz nám bere práci. Levným výrobkům z Číny nejsme schopni cenově konkurovat a zavírají se továrny. V poslední době se stále více projevuje nový fenomén - Čína jako motor světového růstu. To je příležitost pro mnoho podnikatelů, kteří ji dokáží využít.

Další bloger Aktuálně.cz Petr Robejšek v jednom z textů tvrdí, že stojíme, na pokraji „studené hospodářské války". Je možné, že dojde v blízké budoucnosti k vážným ekonomickým sporům mezi Západem a Čínou?

Z kroků Číny i USA v poslední době člověk opravdu může nabýt dojmu, že se něco mění. Předpokládám, že kdyby se ekonomická situace ve Spojených státech dále zhoršila, bude nutné označit viníka a nepřítele, který bere lidem práci. To by vedlo k protekcionismu, jehož zesílení je bohužel patrné již nyní. Staré rčení říká, že kam neproudí zboží, tam jdou vojáci. Nicméně to nevnímám jako akutní problém, protože USA a Čína se oboustranně vzájemně příliš potřebují.

V tomto ohledu se více obávám Ruska. To drží v rukou energetické trumfy a během posledních let nám předvádí, že je neváhá použít, často velmi zákeřně. Nebo je snad náhoda, že obvykle vypadne plyn nebo ropa poté, co teploty v Evropě klesnou pod nulu? Rusko se nevzdalo svého impéria a díky energiím a dalším komoditám postupně kumuluje ekonomickou munici, kterou stále častěji používá. Rusko posiluje ekonomické vazby s prosperující Asií a je možné, že se v budoucnu dostane do strategické pozice, kdy již nebude Evropu tolik potřebovat jako odběratele.

Pokud bychom se pokusili celý rozhovor a složitý problém shrnout… Kdy tedy podle Vás ekonomická krize skončí?

Je otázkou, co považujeme za konec ekonomické krize. V Asii žádná ekonomická krize není ani nebyla. Podobně v Austrálii nebo Jižní Americe. Problémy takzvaného vyspělého, raději jej definujme jako předluženého, světa skončí tehdy, až si dokáže vydělat na to, co spotřebovává. Řešení tedy vede dvěma cestami: méně spotřebovávat a více vytvářet. Dokážu si představit, že k tomuto stavu dojdeme během řady let cestou bez vážných konfliktů. Bohužel v historii to bývá většinou tak, že se jede na doraz a pak přijde náprava podle poněkud dramatičtějšího scénáře.

Zdeněk Mihalco

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Dovolil bych si opět poukázat na jeden absentující aspekt: přelévání velkého kapitálu do zemí s nesouměřitelnými náklady, které bere práci v mateřských zemích. A rovněž tak navyšování zisků vyváděním z místa jejich původu do daňových rájů. Jak asi můžou vlády vytvářet podmínky pro růst pracovních příležitostí, když v mateřských ekonomikách odlivem výrob zůstává (díky pobídkám) pouze dočasně dovezená montážnická "monovýroba" (částečně z Asie) a terciární sféra? (když pominu kapitálové a finanční spekulace)

Je zajímavé, že již poněkolikáté autor jinak velice čtivého analytického článku, tuto oblast obchází.

A ještě jedna věc. Čína doposud provádí SVOU fiskální a investorskou politiku. Závislost plynoucí z propojení čínského bankovního systému na západní banky a doporučení mezinárodních bankovních institucí nejsou určující.
10. 05. 2010 | 19:54

Suchec napsal(a):

Béďo, ten Pírko je pěkný ptáček. To se to odhmotňuje a hunaisuje, když na to ěnkteří mají. Co říkáš na tento odstavec?

"Jak by se měl na další pravděpodobné dopady krize připravit obyčejný člověk s průměrným českým platem?

Orientovat se na duchovní rozměr života, nikoliv hmotný. To je jediné, o co přijít nemůžete v jakékoliv krizi nebo režimu."
10. 05. 2010 | 20:08

PatientO.T. napsal(a):

2 Suchec:
"Orientovat se na duchovní rozměr života, nikoliv hmotný. To je jediné, o co přijít nemůžete v jakékoliv krizi nebo režimu."

Co se vám na té radě nezdá?
10. 05. 2010 | 20:19

hoven napsal(a):

toto je nejlepší blog na těchto stránkach, co sem kdy četl. pírko má pod čepicí.
10. 05. 2010 | 20:19

PatientO.T. napsal(a):

2 hoven:

Ten čas! To je trefa!
10. 05. 2010 | 20:20

Jan napsal(a):

Takhle uvažuje ekonom.
Precizně, ale jen uvnitř lešení, které si vystavěl.
Až lešení spadne ukáže se prázdno, které je za ním.
Ve skutečnosti je za krizí peak oil. A další budou následovat.
Ekonomové si málokdy uvědomí, že peníze jsou jen virtuální realita. Zkuste ztroskotat na pustém ostrově s milionem v kufru. Nebo si kupte jednoho blbouna nejapného, za bilion.
Taky taktně zamlčují, že demokracie je v světě globálního kapitalizmu jen iluze a titíž ve jménu své ideologie svatého neomezeného obchodu zlikvidovali náš průmysl.
Ted nám radí snížit daně a zlikvidovat sociální stát, po Čínském vzoru. Co myslíte, je v Číně demokracie? A je Vám přednější demokracie nebo růst HDP?
10. 05. 2010 | 20:22

hoven napsal(a):

patient o.t.
k tomu dochází maximálně jednou za deset let.
10. 05. 2010 | 20:23

Suchec napsal(a):

POT:
Autor a souvislosti ve kterých s tímto přichází.

Radit někomu , kdo bude mít max. z ruky do huby, aby se soustředil na duševno a ne materiálno, zatímco ti, co to způsobili dirigují směrem k maximalizaci svých zisků na úkor právě těchto lidí, je neskutečná drzost a farizejství.

Ale kdo si koleduje o revoluci, tomu se to splní.
10. 05. 2010 | 20:30

vasja napsal(a):

Více pánů Pírků. Panu Mihalcu se rozhovor poved.
10. 05. 2010 | 20:30

Veterán napsal(a):

Likvidace dluhů pomocí inflace je pro státy a potažmo i pro eurozónu řešení. Ale jen v případě, že už si pak nebudou chtít půjčit, protože jenom málo inteligentní investor by takovému dlužníkovi opět půjčil. A když už půjčil, tak za podmínek, kdy se bude proti inflaci a devalvaci krýt. Například sazbou x% plus inflace.
10. 05. 2010 | 20:33

alarm napsal(a):

Ekonomika se globalizuje. Rasovost nikoli. Tzn., že národnosti zůstávají "čisté". Bílý Češi nikdy nevytvoří mulaty s Romy, Číňané nevytvoří mulaty s černochy atd. Navěky zůstanou "čisté" árijské národy. Česko musí své ženy asimilovat k germánskému muži. Resume: Česko navěky spojit s Německým národem. Vraťme Němcům jejich Sudety!
10. 05. 2010 | 20:33

tata.. napsal(a):

...tak tyto žvásty a hypotézy si vykládejte do křišťálové koule,takoví lidé s VŠE,tak to jsou "experti"na cmrndání o ničem a o všem,jenže život se ubírá svým směrem a ne Tvými odhady,přizdisráči,vyvolej někde "rank" na burze a ukaž se....burziáni stejně skončí,Ćína,Rusko a Japonsko to cítí a americká burza a Vaše balamucení také bude v prrrde....lce,pak si vezmete křemenáče a zkusíte zase rozdělat ohýnek,nejste žádní odborníci na ekonomiku,tu řídí jen pár vyvolených....zatím a hezké sny,zkuste si zrýt zahrádku a přijdete na VŠE,Vy ekonokomiku....Jiří.
10. 05. 2010 | 20:33

Targus napsal(a):

Ano, orientovat se na duchovní sféru mi příjde velmi případné.
Např. takové křesťanství zakazuje si sáhnout na vlastní život. Takže když už to bude všechno v loji, žádný špagát nebo skok z balkónu, ale hezky si to pěkně vyžrat až do smutného bezdomoveckého konce.

Souhlasím, ne dělný lid musí být přísnost, žádné užívání za naspořené penízky, pěkně všecko hajzlíkům sebrat a dřít je z kůže, dokud nechcípnou.

Zájemcům doporučuji přednášku sociologa Jana Kellera Arogance financí zde: http://www.youtube.com/watc...
Je to ještě děsivější, než tento článek.
10. 05. 2010 | 20:34

PatientO.T. napsal(a):

2 Suchec:
Aha. Tak nic, já jsem to pochopil jinak.
Tak to chodí...
10. 05. 2010 | 20:37

Suchec napsal(a):

POT:
Ten prinip sám o sobě je správný.

Tak, jak jej prezentuje Pírko, to je opravdu těžce stravitelné.

On i ten odstavec před tímto je taky hodně silné kafe.
10. 05. 2010 | 20:42

Fialenka Svěží napsal(a):

Dojde li k bankrotům na Západě, tak prý „bohatí dále zbohatnou ... Chudí se stanou ještě chudší a ze střední třídy se stanou chudí.“ Takže někdo má na těch bankrotech zájem ne? A nejvýraznější a nejopakovanější nevýhoda bankrotů je uváděna hrozba občanských nepokojů. Například tady, ale i pod jinými blogy: …“ díky státním zásahům není náraz tak tvrdý a snižuje se tím riziko vypuknutí občanských nepokojů“. Mam jiné zřetele, protože jako první by mě napadlo: „díky státním zásahům není náraz tak tvrdý a snižuje se tím riziko utrpení lidí.
10. 05. 2010 | 20:44

Suchec napsal(a):

Tarqus:
Pírko nám převedl teorii Kellera do praktické ukázky.

Tito rádobyexperti nidy nic nevytvořili, jejich jediným výtvorem je rozmnožování virtuálních
10. 05. 2010 | 20:46

jarpor napsal(a):

Pan Pírko nepíše často.
Když "napíše", tak to stojí za to.
Stojí to za to minimálně se nad psaným zamyslet, než "vystřelit" naslepo.
Myšlení bolí.
Proto ti, co se bolesti bojí, odsoudí psané, že je to hloupost, žvást, nebo že tam cosi není... prostě vystřelí.

Z výše uvedeného si rozumní domyslí, kdo je hloupý a střílí bez míření.

Díky, pane Pírko. Soudím, že je nad čím přemýšlet.
Souhlasím již teď s Vámi, že mnoho "chytrých" říká, že "řeší", zatímco jen problém hrnou před sebou... tedy před všemi.

Hezký večer
10. 05. 2010 | 20:53

Suchec napsal(a):

sakryš , smazal se mi konec.

virtuálních financí, kterými přispívali k zničení skutečných peněz a jejich hodnoty.
10. 05. 2010 | 20:54

Belgičan napsal(a):

Bédo, mějte rozum,
při odlivu kapitálu do daňových rájů příjde stát o zlomek toho, co ztratí během přerozdělování. O nutnosti splácení úroků ani nemluvě. A ten přelitý kapitál do zemí s nižší cenou pracovní síly se povětšině vrací. Sice v jiné formě, ale vrací se.
Suchec,
orientovat se na duchovní rozměr života je rozhodně lepší varianta, než volit slibotechnu Paroubka.
Duchovní rozměr života může třeba znamenat neužírat se závistí. To by ozdravilo i zdejší diskuze(např.)
10. 05. 2010 | 21:00

Marcus Agrippa napsal(a):

Naučené poučky, které rapidně ztrácí svou vypovídací hodnotu. To je celý tento blog. Největší nesmysl je to o zásazích státu - naopak čeká nás hlubší propojování EU a daleko větší regulace především v bankovnictví a hlavně - konečně by měl přijít nějaký politik s vizí. Nekontrolovatelná tržní ekonomika tváří v tvář Číně je nesmysl.
10. 05. 2010 | 21:02

Belgičan napsal(a):

Suchec,
život je dlouhý a většinou ten, co nemá co do huby si za to může sám. Až na výjimky o kterých v blogu nebyla řeč. To by se jednalo o jiné téma.
10. 05. 2010 | 21:08

yara napsal(a):

Pan Š.Pírko je sice mladý člověk,
ale má to v hlavě srovnané a vše co říká má opodstatnění. V jiném článku na aktuálně.cz toho řekl a vyjádřil mnohem více a každému kdo se zajímá o makroekonomiku a finance doporučuji si tento text důkladně prostudovat.
10. 05. 2010 | 21:12

Jozef napsal(a):

Natlacia si papieriky a predavaju ich.Bohatemu lacno,chudobnemu "s rizikovou prirazkou".
Pani sveta.Kasta vyvolenych.Privatizatori ziskov znarodnujuci straty.

Greci nedokazu vytlacit a draho predavat vlastne papieriky.Maju vsak prvu pomoc: eura!Spojeni europania si mozu natlacit eura,aby ochranili svojho najslabsieho clena a zaroven ostatnych - pred predatormi,panmi thov,panmi vesmiru.

Lavinovite sa siri poznanie,ze tento system nema riesenie.S panom ing.Schlimbachom,napriklad,aj na tychto blogoch konstatovali to uz viaceri.
Je len otazkou casu,kedy bude nahradeny.Cim skor,tym lepsie.
10. 05. 2010 | 21:12

Al Jouda napsal(a):

Ano, pokud řídí stát rodilí zloději, tak je skutečně špatným hospodářem a čím méně zasahuje do ekonomiky, tím lépe. Pokud však řídí stát čestní lidé, tak prostřednictvím státu se právě zabraňuje zlodějům a podvodníkům v ekonomické sféře provádět jejich rejdy. Elektřina, uhlí,plyn a voda patří do rukou státních neziskových organizací !
10. 05. 2010 | 21:17

Suchec napsal(a):

Belgiča:
Ano Ty Modrá Sojko
10. 05. 2010 | 21:32

JC napsal(a):

Dlouhé, předlouhé a zbytečně pesimistické.
Světlé zítřky již byly naplánovány tak si je nenecháme kazit protože :
Státní dluhy se nesplácí.
Státní kasu naplníme zdaněním boháčů
Důchodový systém zachrání očesání nenasytné hydry ČEZu.
Tzv, řecká krize je pseudoproblém vylhaný pravicovými medii za účelem zneklidnění našich obyčejných pracujících a tím bránění dosahování ještě lepších pracovních výsledků pro klid a blaho tohoto národa.
10. 05. 2010 | 21:33

Béda napsal(a):

Belgičan,

Ty výhody byste měl vysvětlit Johnovi v USA, poté co práci za něj dělá Chang. Možná by pochopil jak velkou výhodou je, že díky světoběžnictví svých původních zaměstnavatelů si může koupit levné čínské výrobky (ale za co?), přišel o práci a tím i o platby pojištění, mzdu na platby nájmu, hypotéky, půjček a základních potřeb.

PS: Třeba John vyslyšel radu p. Pírky a orientuje se někde v ústraní na duchovní rozměr života. K Johnovi se posléze přidal MC ..., Vitauskas, Aristoteles...

Kdo bude další? Co se stane až přijde řada na Helmuta a Honzu?
10. 05. 2010 | 21:38

Béda napsal(a):

oprava: nikoliv nájmu ale leasingu.
10. 05. 2010 | 21:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

O.K. Chybí mi tam ale jeden fenomen. Institucionální investoři a jejich úloha v celém tom příběhu o zadlužování a světových trzích. Tedy distribuci kapitálu.
10. 05. 2010 | 21:46

Jozef napsal(a):

"krize ukazala jak je prospesna samostatna mena"

Nezmysel!
Ceske hospodarstvo je uplne zavisle na eurozone,ked euro kychne,koruna dostane zapal pluc!
Len agent spekulantov,tusiacich lahku chutnu korist,moze take nieco vypustit z ust!Len ignorant,ktoremu by pripadne dramaticke devalvovanie meny nesposobilo ani naznak vrasky na cele!/nie prvykrat sa pri tejto teme rozculujem/

Preco odporcovia eura odmietaju dnes realny priklad posobenia eura na Slovensku?
Slovensko je este otvorenejsie,nez Cesko,konverzny kurz bol slovenskou vladou cielavedome velmi posilnovany a nakoniec prijaty ako mimoriadne silny.Mimoriadne silny,v poslednych niekolkych mesiacoch navyseny dokonca asi o 10 percent.
A napriek tomu bol aj pri mimoriadnych udalosiach/plyn/ v minulom roku hospodarsky pokles mensi,nez v Nemecku,
slovenske dlhopisy su dnes vyznamne lacnejsie,nez ceske a uplne bezproblemove, MMF prognozuje na tento rok:4 %-y rast,najvyssi v Europe...

Dovolim si povedat,ze ak by Cesko malo euro,zahcranilo by nejake terajsie investicie,pritiahlo by viacere velke ine a tohtorocny rast by nebol jedno,ale skor 3 percenta.A slovensky rast by tiez bol o nieco vyssi,kedze aj ceske a slovenske hospodarstva sa vzajomne tahaju hore i dole.
Len ak pozrieme na straty z rizikovej prirazky,tak Cesko straca desiatky miliard!
Zrejme viaceri novinari a teoretici nestudovali umenie priznat si omyl.
10. 05. 2010 | 21:46

Suchec napsal(a):

Jozef:
Na koruně to jde krásně vidět. Stačí posledních 14 dnů.

25.08 - 26,36 - 25,652
10. 05. 2010 | 21:56

J.H. napsal(a):

Tvrzení Štěpána Pírka o tom, že Řecko si žije nad poměry se rozchází s tvrzením Václava Klause. Ten naopak říká, že to není příčinou řeckých problémů, ale právě to, že Řekům bylo vnuceno euro, k jehož přijetí neměl tento stát podmínky. Řekové si podle Klause nezasluhují kritiku. Tu si zasluhují ti,kteří Řekům vnutili euro.
10. 05. 2010 | 22:02

JC napsal(a):

Jozefko,
Vašou záchranou nebolo Euro, ale Dzurinda ktorý urobil všetky reformy.
Bez Dyurindu byste boli v riti aj s eurom a Ficom.
10. 05. 2010 | 22:08

jarpor napsal(a):

JC

k Jozefkovi : .... :-))

Hezký večer
10. 05. 2010 | 22:13

Deny napsal(a):

Je myslím nejvyšší čas koupit nějaký záhumenek, oplotit ho a koupit si brokovnici či bojového psa. Přijde doba, a nebude to tak dlouho, že nebude co žrát. Je třeba být připraven.

Kdo má trochu více peněz, pak doporučuji postavit pasivní dům, na střechu solární panely, vyvrtat studnu, koupit malý les kvůli dřevu na topení. Je třeba být nezávislý na státu, je třeba být připravený na hlad. Je třeba přežít.
10. 05. 2010 | 22:18

Jozef napsal(a):

Suchec
Celkova kondicia ceskeho a slovenskeho hospodarstva je porovnatelna,cesko je vyssie v hodnoteni konkurencieschopnosti,je podstatne znamejsie vo svete,dvojnasobny vnutorny trh ap. - ale nema euro!Ma korunu,ktora sa nebezpecne lahko moze kolisat.A preto Cesko musi platit rizikovu prirazku:miliardy!
Ake percento podnikatelov sa vyziva v riziku?
Vacsina sa radsej vyhne.A financnici si ho radi daju zaplatit.
Kolisavy kurz meny vyhovuje len takpovediac patologickym hracom.

Vaclav Klaus nie je jediny,kto si chybu prizna len ak hrozi gilotina.
10. 05. 2010 | 22:18

Tupelo napsal(a):

J.H.: no nevim, to uz mi prijde i na Klause moc... Euro ze bylo vnuceno Rekum? Rekove falsovali statistiky aby se dostali do eurozony, pritom mohli, jak mnoho jinych statu, zustat bez Eura a mit dodnes drachmu... :)
10. 05. 2010 | 22:18

Jozef napsal(a):

JC
Predpokladam,ze o Slovensku viete nieco len z prazskej tlace.Teda len malo a z toho mala prevazne su to uplne nezmysly.
10. 05. 2010 | 22:21

J.H. napsal(a):

V článku se stále mluví o enormních dluzích, jejich narůstání a neblahých důsledcích tohoto stavu. Ale proč jsou takové dluhy ? Jak to , že se do velkých dluhů dostaly všchny země Evropy a USA ? Komu to přináší prospěch ? Někde musí být to ohnisko a někdo musí z toho profitovat. Jinak by to nemohlo být tak rozsáhlé. Každý dlužník je vydíratelný. V tom je možná ta příčina.
10. 05. 2010 | 22:25

J.H. napsal(a):

Tupelo.Přečetla jsem si to na finančních novinách
10. 05. 2010 | 22:27

Jozef napsal(a):

JC
Skuste aspon priblizne povedat trebars aky bol rast hospodarstva a realnych miezd v rokoch 1995-8/Meciarova vlada/ a v r.nasledujucich! Pripadne aky bol kurz koruny slovenskej k ceskej.
Napoviem Vam,ze s pomocou medii a zahranicia vyhral Dzurinda volby aj slubom zdvojnasobenia miezd!

Vsetko je inac, spravidla uplne opacne,ako pise prazska tlac.
10. 05. 2010 | 22:28

J.H. napsal(a):

Nezdá se mi dobré hodnocení Ruska v článku. Rusko je normálně obchodující stát s bohatstvím, které má. Pokud autor naráží na plynovou krizi, kterou se snažil řešit Topolánek, tak tu nezpůsobilo Rusko, ale Ukrajina řízená USA.Na Ukrajině probíhala velká sabotáž Juščenkem a Tymošenkovou ve prospěch USA. Myslím, že autor by měl přihlédnout také k otázkám politickým, nejen ekonomickým. Ty hrají také důležitou roli. Rusko se musí udržet proti velké přesile euroamerického tlaku. Není vůbec v záviděníhodné situaci.
10. 05. 2010 | 22:36

JC napsal(a):

Jozefko,
Nesliboval Fico, že zruší všechny reformy, které zařídil Dzurinda,protože ožebračují pracující?
Zrušil prd, protože vidí, že to funguje.
10. 05. 2010 | 22:41

Jozef napsal(a):

JC
Zrejme ovladate len propagacne hesla.Tisickrat opakovane.
10. 05. 2010 | 22:45

JC napsal(a):

Josefko,
Mám raději slovenský rock.
http://www.youtube.com/watc...
10. 05. 2010 | 22:56

Gerd napsal(a):

Řekněme si jinou předpověď. Asi tak do roku 2012 bude ekonomický růst a pak se dočkáme krize z neřešených problémů let 2008 - 2009.
Česká republika euro nepřijme nikdy. Nikoliv kvůli samostatné měně, CZK je stejně závislá na EUR, ale protože by české vlády musely začít skutečně hospodařit s max. 3% schodkem. A toho nejsou schopny, na období do 2012 včetně máme zaděláno na nejméně 200 mld. roční schodky rozpočtu. Kalousku díky, projevil ses opravdu jako odpovědný, ale turecký, hospodář!
Co se týká státního dluhu ČR, ten nebude splacen nikdy a žádnou vládou. Takže přijde jiné řešení problému dluhu, značná inflace. Ta okrade všechny, kdo si budou povinně spořit do soukromých penzijních fondů nebo zprivatizovaných zdravotních pojišťoven.
Je úplně jedno, zda povládne ČSSD nebo ODS s TOP 09, popř. za pomoci KDU-ČSL. Na otázku, která z parlamentních stran a TOP 09 je ten odpovědný hospodář, je správná odpověď, že ani jedna. Všichni čelní politici ze všech nejdůležitějších stran ve vládách už byli a moc se nepředvedli, ba někteří ještě stihli něco "zprivatizovat".
Co čeká euro? EU je politický projekt, takže hlubší integrace a posílení role Bruselu. Což v případě ČR může obyvatelům jen prospět. Bruselští úředníci horší než české vlády nebudou a přeci jen mají jisté demokratické zvyklosti jednání.
Hezký večer všem!
10. 05. 2010 | 23:32

jenicek napsal(a):

A je jasno, za systémovej bordel v českých státních financích může Kalousek:-)

To, co prohlašuje Pírko je klasickej liberalismus, jak z učebnice.
Tak kluci, teď jsem vám to prozradil, a můžete toho hnusnýho (neo)liberála sežrat:-) Ono to jinak vypadá, že tady obvykle nadáváte liberálům, aniž tušíte co to vlastně ten ekonomický liberalismus je...
11. 05. 2010 | 00:03

vasja napsal(a):

Gerd.
Votrok si hledá nového pána? A o nějakým slyšel, že je v Bruseli?
Tak hodně štěstí.
11. 05. 2010 | 08:35

lederer napsal(a):

Myslím ,že je to sic pesimistický výhled ,ale možná ne dost .Vede mne k tomu článek , který jsem objevil v NYT(Bill Marsh),komentující statistické údaje o vzájemné dluhové provázanosti států eurozóny . Doporučuji všem k přečtení,dobře Vám z toho určitě nebude,hlavně při představě , jak by to taky mohlo skončit......
http://www.nytimes.com
11. 05. 2010 | 08:51

Suchec napsal(a):

jenicek:

Jak už jsem psal.

Z celého textu mi stačily ty dva odstavečky. Ty vystihují podstatu jeho filozofického náhled na svět.

Bohatý liberál (chudého neznám) poučuje zbytek společnosti o tom, že se mají věnovat duchovním hodnotám, když už nebudou mít možnost, jak přijít k těm materiálním.

A neměli by se právě ti, co tento kolotoč dluhů roztáčejí, tedy různé hedge fondy, Sorosové, Lehmannové a spol. věnovat právě těm duchovním hodnotám?

Ale já zapomněl. Oni na to nemají čas, ale ti nezaměstnaní, či zaměstnaní napůl, ti na to budou mít času dost.
11. 05. 2010 | 09:49

vlk napsal(a):

Dobrý den pane Pírko.

Jsem rád , že jste s e tu zase ozval, alespoň touto formou. Byť bych radši každý měsíc váš samostatný článek. Ale panu Michalcovi patří dík za to, že uskutečnil aspoň tento rozhovor.
A musím začít výtkou – říkáte, že když jste napsal svoji předpověď budoucí krize, nikdo tomu nevěřil. Omyl. Já jsem tu vaši studii našel někdy v červnu 2005 na internetu, a přečetl jedním dechem. Vytisknul, a minimálně částečně jsem s podle ní zařídil. Jakkoli to někdy vypadalo, že jsem se totálně spletl.
Mimochodem , právě tahle vaše studie , kterou jsme s i uschoval , byla příčinou toho, že jste s e dostal na Aktuálně jako blogger. Protože jsem ji s gustem použil v diskusi pod jedním klasicky demagogickým Kohoutovým blogem. Čehož si povšiml editor.

Teď k vlastnímu blogu. Bohužel sdílím drtivou většinu vašich prognoz. Psal jsme to tady opakovaně, a některými jsem byl označen za nedůvodného pesimistu. Třeba dne s prohlédli. Ale o to nejde – každý svého štěstí strůjcem a plat to zejména pro kolegy zprava. Ti na tom stavějí svoji ideologii.
Ale i o ideologiích dnes psát nechci. Těch si bohatě užijeme, pokud jste se strefil jako analytik. A já se velmi bojím, že ano.
Budu psát o tom, s čím ne tak úplně a zcela souhlasím.
Jedná s e zejména o body:
1- snížení nákladů práce
2- vlastní měna a možnost devalvace

Začnu prvním bodem. Kdy říkáte – jedním z opatření , které nám mohou pomoci je snížení nákladů na pracovní sílu.
S tímhle mám skutečně problém. Víte, znám dost těch, co v Číně dnes , resp. už docela dlouho produkují. A jejich počty jsou docela jednoduché. Mzda 1 dělníka v ČR = 8-11 dělníků v Číně. Nemám důvod nevěřit jejich rovnicím. Pokud platí, můžeme náklad y na pracovní sílu snižovat libovolně dolů, osekáváním vedlejších nákladů typu odvody, pojištění a kdesi cosi, nicméně na čínskou úroveň s e stejně nedostaneme. Takže budeme pořád konkurence neschopní.
Dobrá přijměme hypotézu, že to skutečně uděláme. že náklady na pracovní sílu budou skokově poloviční. Tedy z každé 1,35Kč mzdových nákladů uděláme od zítřka jen 67,5 hal. A nejen to. Stát s e nezhroutí , ale bude i s tím obrovským výpadkem příjmů dále fungovat. Což jistě uznáte je už dokonalá fantasie. Nicméně přijměme to jako pracovní hypotézu. A podívejme s e na postavení český /evropský / dělník vers. čínský dělník. Velmi s e obávám, že s e opět - nestane vůbec nic. Ten Číňan je prostě jen 4-6,5 levnější. A m jednu nesrovnatelnou výhodu – on má za sebou obrovský , řádově 2,5 větší trh než je trh celé EU. Navíc trh nenasycený! Co udělá normální investor, nadaný obyčejným s eolským rozumem? Bud e investovat , pokud možno ,v Číně! Protože tam má rostoucí velký trh. Než aby investoval na decimovaném o víc než polovinu menším trhu Evropy. Výsledek nejen , že naše pracovní síla zůstala i nadále drahá, ale podvázali jsme dokonale svoji koupěschopnost a investic e do nejmodernějších výrob , tedy výrob s nejvyšší produktivitou jsme vyhnali z Evropy. Takže jsme nyní už vůbec nekonkurenceschopní. Spotřebitelé nemají práci, nemají tedy peníze na nákupy. A pokud něco kupují, pak stejně čínské výrobky, protože jsou levnější a technicky dokonalejší.
Takž mi to jako řešení nevychází…
A napadá mne při tom otázka – jak je možné, že drtivá většina Číňanů má daleko menší plat a při tom jejch životní standard roste pomalu stejně dramaticky jako HDP jejich
pokračování
11. 05. 2010 | 10:49

vlk napsal(a):

pokračování
země. A napadá mne jediné vysvětlení.- totiž že parita kupní síly juanu a dolaru či eura nebo Kč má naprosto odlišný kurs od kursu s měnného. V praxi vyjádřeno - jestliže o nás televize /vyrobená v Číně/bude stát dejme tomu u nás 10000, bud e v Číně prodávána někde kolem ekvivalentu 2500. A tak to bude s většinou. Vy tomu říkáte - podhodnocený kurz juanu . Podle mne to není dost přesné. Juan je samozřejmě podhodnocený. Ale to nevyjadřuje přesně to, co chci říci. Cena 2500 Kč za televizi v Číně, je cena pro konečného čínského spotřebitele. Včetně marže obchodníků a nákladů na přepravu! Takže na „bohatých“ trzích západu je v klidu realizován obrovský profit skládající se z marže obvyklé v Číně +7500 Kč!
A´t se na mne nikdo nezlobí, ale tohle je daleko větší zabiják konkurenceschopnosti než vedlejší náklady na práci.
Nevěřím, že se do budoucna obejdeme bez vysokých celních barier! Vy sic e píšete, že tam kam neproudí zboží proudí vojáci, nicméně je potřeba si uvědomit, a zase s e už po několikáté budu na Aktuálně opakovat, že na světě prostě není ani dost kapitálu, ani dost práce pro všechny.! Nemluvě o surovinách. Každá vlád a je naprosto háklivá na svou suverenitu, na s tátní suverenitu, ale v posledních desetiletích žádnou z nich nenapadlo, že je potřeba chránit svou koupěschopnost a kapitál. Kapitál nechaly západní vlád y vyvést zejména do Asie, včetně knot how. Obojí nám zajišťovalo strategickou převahu , dostatek zdrojů a vedoucí roli ve světě. Obojí bylo zaměněno elitami za vidinu zvýšeného krátkodobého profitu levnější výroby a akumulace zisku z jedné televize podle rovnic e čínská marže +7500 Kč…. Místo toho aby někdo začal systémově přemýšlet podle vzorce : vývoz kapitálu a knot how + neochraNA VNITŘNÍHO TRHU = ROSTOUCÍ NEZAMĚTSNANOST+ VYŠŠÍ NÁROKY NA SOCIÁLNÍ VÝDAJE+CHUDNUTÍ CELÉ SPOLEČNOSTI+TECHNICKÉ ZAOSTÁVÁNÍ+DEMONTÁŽ DEMOKRACIE.
Ta rovnic e není úplná. Píši to z voleje a jistě by se dala finalizovat.
Odpovědí na vývoz pracovních míst mimo eurozonu měl o být okamžité zavedení celních barier, tak aby začal platit vzoreček na jednu televizi čínská marže + 7500 Kč čínská marže + náklady na dopravu + celní výběr ve prospěch státu.
Jistě , teď se na mne se sypou liberální teorii všech směrů a budou mne školit z toho, že žádné bariery nikdy .. Dobrá vážení -a Čína roste jako otevřený nebo zavřený trh? A myslíte s i , ž je tržně normální ,aby s e vyplácelo z Číny dovážet obyčejný neupravený železný drát a podobné komodity?Což je prostě realita?
Prostě- jsme názoru, že nás hospodářská válka s Čínou s tejně čeká. Jenže jsme ji měli , jako západní svět podstoupit někdy začátkem 90-tých let.
Kdy bychom ji byli určitě vyhráli.. Dnes jí už nejspíš prohrajeme. Protože jsme zadlužení, staří a bez technologického náskoku.
Proč jsme to neudělali? Z velmi jednoduchého důvodu- viděli jsme Čínu jako obrovské odbytiště pro svoje výrobky. A elity, které začaly vyvážet práci na t odbytiště chtěly dodávat. Jenže Čína není Malajsie. Takže Čína nechá vždycky prodat jen jeden kus Další už nemá potřebu kupovat! Ani tohle neprobralo nikoho. Samozřejmě, že elity zareagovaly. Umístěním svých investic do Číny, přesně , jak tamější vrchnost chtěla a potřebovala. A tady to klidně zavřou. Jen vlád y pořád ještě nechápou , co a jak

2-vlastní měna možnost devalvace..
Sdílím váš pohled jen potud, pokud se budeme bavit o krátkodobých horizontech. O situaci teď. Ano teď by asi Řecku devalvace na krátkou dobu / 6 měsíců??/ pomohla . A celému jižnímu křídlu. Jenže jsou jejich problémy strukturální a systémové nebo jen měnové, vyplvající ze silné měny? Podle mne systémové a strukturální! Takže to žádná devalvace nevyřeší. Jen odsune v čase – prostě výměnou za okamžité zchudnutí

pokračování
11. 05. 2010 | 10:50

vlk napsal(a):

dokončení
si daná země koupí čas na jaké reformy. Ochota Řeků dělat reformy byla už dostatečně projevena.
Jenže naším problémem není naše pozice teď, ale pozice v budoucnu! A nemyslím si ,že šance našeho státu, jako malé entity - jen v Číně je asi 5 měst s obyvatelstvem větším než má naše republika, je v budoucí globální soutěži soliterně opravdu reálná. Nám a většině Evropy podle mne nezbude nic jiného, než zkusit přežít jako člen houfu, kde jeho obrana směřování prostě přeberou a určují nejsilnější kusy. Evropa má šanci jen jako pokud možno jeden celek. Se všemi náklady, co to bude stát! Jestliže s e EU rozpadne, myslím, že globálně m relevantní možnost obstát jedině Německo. A pokud by se tak stalo, pokládal bych za nejrozumnější variantu , když to mírně přeženu / ale opravdu jen mírně/ stát se další spolkovou zemí. Protože jí de facto, už existujícím napojením hlavně na německou ekonomiku, už stejně jsme. Jen bez výhod, které regulérní spolkové země mají.
Takže výhoda vlastní měny je záležitost velmi diskutabilní. Jsme tak jako tak, exporty svázáni s eurem. Byť proti němu můžeme oslabovat nebo posilovat. Al e jen v omezené míře. Za toto ovšem platíme vysokou daň - transakční směnné náklady, kursovým rizikem a hlavně tím, že s Malá měna kdykoli může ocitnout pod nájezdem mezinárodních spekulantů. Kteří si s ní rádi pohrají. Vy říkáte, že příliš silná měna dusí nedostatečně rozvinuté ekonomiky. To je jeden možný výklad. Druhý říká, že příliš silná měna urychlí nutnou restrukturalizaci a znásobí procesy nutné k větší konkurenceschopnosti.

Tolik ke dvěma bodům, na které mám , z celého vašeho materiálu odlišný pohled. Ve všem ostatním vám dávám, v podstatě bez výhrad za pravdu.

Jen bych přivítal materiál, který bud e některé věci blíže popisovat. Například časové horizonty. Tedy asi nastartuje inflace Dál bych přivítal úvahu typu - střední třído máš poslední šanci nepropadnout na dno! S nějakým receptářem.
Děkuji.
11. 05. 2010 | 10:51

Sam napsal(a):

To vlk:
1***
11. 05. 2010 | 12:33

Sam napsal(a):

Když nakupujete oblečení, vaše peníze putují do Číny, když koupíte benzín, jdou Arabům, když koupíte počítačovou techniku, dostanou se do Hongkongu, za ovoce a zeleninu poputují například do Španělska, za auto s malou spotřebou platíte Japonsku anebo Koreji, a když nakoupíte zbytečné elektronické ptákoviny, podporujete Tchaj-wan ... a tím vším vůbec nepomáháte našemu českému hospodářství!
Jediný možný způsob, jak udělat, aby peníze zůstaly v Česku, je utratit je za děvčata, dobré domácí víno anebo slivovici!
A toho se já držím!
Mám už jen jeden problém:
Jak přesvědčit manželku, že to všechno dělám z lásky k naší vlasti?!
11. 05. 2010 | 12:38

Vico napsal(a):

Vlk : *******v porcelánu

Sam 12:38:15

Hláška odpovídající mé krevní skupině. Super.
11. 05. 2010 | 12:52

JK napsal(a):

Prosím vyveďte mě z omylu aneb tunelování číny.

Fakta:
1.) čína drzí podhodnocený juan
2.) USA, Evropa tiskne peníze a těmi splácí státem vydané dluhopisy
3.) podnikatelé, které dostanou vitištěné peníze nakupují levně v Číně a dováží zboží
4.) Čína má positivní obchodní bilanci a přebytky peněžních prostředků z obchodu půjčuje zpět USA a Evropě.
5.) Jelikož ani tyto půjčky nestačí státům tak vydají ještě státní dluhopisy.
6.) USA, Evropa půjčené peníze napumpuje zpět do ekonomiky (rozdá lidem) a ti si koupí čínské zboží (protože musí šetřit)
7.) Poptávka po čínském zboží je stále vysoká a tak podnikatel na něm vydělává a může si za vyopchodované peníze koupit státní dluhopisy.
8.) a teď skočte zpět na bod 1.)

Takto se nyní točí ekonomika USA a Evropy a Čína logicky roste, sice za natištěné peníze, ale nevadí ještě tu máme zadluženost USA a Evropy u Číny - projeví se až s krachem USA a Evropy, které si Čína za ty půjčky vyexekuuje.
Závěr - budeme žlutou hvězdičkou na čínské vlajce a čínský socialismus máme na dosah.
Ale né - tohle přece USA a Evropa nepřipustí - to se pořežeme = klasický konec krize - válka.
Jinými slovy mám za to, že demoktaticko populistický režim spěje k rozežranosti a díky nekonkurenceschopnosti v globalizovaném světě, který sám zplodil, spěje mílovými kroky k válce.
11. 05. 2010 | 12:58

vlk napsal(a):

Sam
díky za květiny.

Vico
teď jsi men dostal! mám s e rdít pýchou nad pochvalou nebo brunátnět vztaky nad rafinovanou urážkou ?? ,-))
11. 05. 2010 | 13:00

Jirka H napsal(a):

vlk: Hodně slov. Nemám čas všechno pozorně pročítat, ale celní bariéry nikdy a nikde nic dobrého nepřinesly...
11. 05. 2010 | 13:25

vlk napsal(a):

Jirka H.

tahl e reakc e přijd e ještě mnohokrát. Předpokládám, že dokážete odhadnout, jak to asi bud e fungovat bez celních barier.
11. 05. 2010 | 13:35

Vico napsal(a):

Vlk : :-)
11. 05. 2010 | 13:51

Ládik napsal(a):

Mám naklepanou kosu a lehké hrábě, sekačku nepotřebuji. Nepodpořím průmysl. Švestky dám do beček a sám zpracuji, Nepodpořím stát. Pomeranče žrát nemusím, ani jahody v zimě. Stačí jabka a vinná réva. Nechci ani kešu a para, stačí vlašské. Tohle je můj duchovní rozměr pro krizi. Vždyť v krizi jsme od r. 1948.
11. 05. 2010 | 14:05

*** napsal(a):

Michalco

dobrá novinářská práce, to se cení. Jen tak dál, rozumné hlavy je nutno otvírat pro všechny, aby se zdejší hádky a konfrontace změnily k lepšímu - to jest v konstruktivní diskusi.

vlk
dostal jste 1***, domnívám se, že to váš donátor přehnal, nejsme v Plzni. V běžném školství se hodnotí 1*, jestli vám to bude stačit, máte ji mít.
*** jsou velmi vzácné zboží určené jen a pouze pro závěrečné účtování.

rcptch - Root papers
11. 05. 2010 | 14:17

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
graf dluhů Billa Marshe, kterého zde zmiňuje pan Lederer, je zde: http://www.nytimes.com/inte...
11. 05. 2010 | 14:17

Tupelo napsal(a):

vlku, diky za ten dlouhy prispevek, bezva ctivo!
11. 05. 2010 | 14:45

Admirál napsal(a):

Včera vysílali, myslím zprávy ČT, reportáž o ulici (samé "podnikatelské baroko")v Brně, kterou si majitelé domů, velmi dobře situovaní lidé včetně jednoho poslance EU nechali uzavřít brankou na klíč.

Asi, aby se nemuseli dívat na ty co se již v předstihu orientují na "duchovní rozměr života, nikoliv hmotný", jak nám tady pan Pírko správně radí.

To je jen taková malá ukázka, jak to asi bude vypadat, až se vize pana Pírka naplní.
11. 05. 2010 | 15:27

prirodovedec napsal(a):

vlk: Velmi prijemne doplneni.

Shodujeme se asi neprimo v nasledujicim, co jsem napsal jinde: Pirko i Pikora uvazuji jako analytici v ramci systemu.

Podminky zmen smer Asie jsou natolik nevabne, ze potvrzuji me presvedceni, ze to musi skoncit novym rozdanim karet - nepokoje, prevraty, revoluce, druzi zlodeji ... (i ta valka zni logicky). Z meho pohledu jste v CR na skluzavce a nema vetsinove smysl prilis moc resit, pouze rychleji projidat a akcelerovat zmeny. :) Ja se budu divat, zda to jde pres prave hnedouse nebo leve rudochy.
11. 05. 2010 | 15:32

Admirál napsal(a):

Vlk - popsal situaci a možná východiska poměrně přesně.

Není možno dlouhodobě na dluh nakupovat levné zboží. Vydělá na tom úzká skupina obchodníků, potažmo to vede k zbídačení celých sociálních skupina a států.

Čas na řešení se krátí. Jestli není pozdě, je za 5 dvanáct.

Je u nás nějaká politická síla, která by ten problém řešila nejen snížením nákladů na pracovní sílu?
11. 05. 2010 | 16:59

Marty napsal(a):

vlk: cinsky delnik je samozrejme mnohem levnejsi nez ten cesky. Cine se neda primo konkurovat. Je potreba specializace a delat neco jineho. A v ten moment je opet zpet cena prace. V konkurenci mensich specializovanych ekonomik uz roli hraje. A ne malou. Nac plytvat zdroji a snazit se Cine konkurovat ve vyrobe tenisek nebo spotrebni elektroniky.

Euro se zase jednou ukazalo jako velmi spatny napad. Friedman predpovedel, ze do 15 let skonci a vzhledem k poslednim udalostem, je tento scenar velmi pravdepodobny. Jedna mena s jednou centralni bankou pro tolik tak odlisnych ekonomik proste fungovat nemuze. Navic Nemci zacinaji byt vazne nastvani a bez nich euro proste nebude.
Transakcni naklady jsou sice vysoke, ale jejich vyse je ve srovnani se ztratami ceske ekonomiky v pripade nemoznosti devalvace velmi nizka. A rozhodne nestoji za ucast na projektu predem odsouzenemu k neuspechu.
11. 05. 2010 | 17:43

xx napsal(a):

Vlku: jenom na skok - reknete mi v cem se tak moc odlisuji nazory pana Pirka od Kohouta ???

Podle me to co jsem cetl od Kohouta neni v rozporu s tim co ctu od Pirka zde.
11. 05. 2010 | 18:20

Pepa Řepa napsal(a):

Asi to nejlepší, co tady bylo.
I pro neekonomy.
Dobře vedený rozhovor.
Mihalco má navíc, než tady dělat vezíra.

Snad z pocitu Vzhůru ke světlým zítřkům vystřízliví i Česká obec eurohujerská. Nikde není psáno, že se budeme mít my -a hlavně potomci- lépe.
Nebudeme, bude se soupeřit. Tvrdě soupeřit.
11. 05. 2010 | 18:57

Gerd napsal(a):

vlku,
trochu fantazie třeba. Proč hned celní bariéry? Stačí podražit globálně dopravu (zvednout ceny ropy?) a kontrolovat čínské zboží na obsah zakázaných látek.
:-)
Hezký večer
11. 05. 2010 | 19:01

vlk napsal(a):

Koukám
že usím vyřídit nějakou osobní poštu. takže to vezmu od spoda.

Ano, dopravou s e to dá vyřešit. Jenže myslíš , že že nám všem pomůže , když budeme šajkům platit za litr benzínu 200 kaček? Neboj, ta doba přijde. a není nejspíš zas až tak v zdálená.
Kohout o tom napsal zajímavou knihu. Zřejmě v nějaké světlejší chvilce, kd y s e rozhodl, že nebud e rotním agitátorem, ale normálním ekonomem. Ještě lépe o tom píše Cílek.

A ty kontroly? tak to bychom měli dělat ve vlastním zájmu.
xx
po našich minulých debatách chápu, že nevidíte rozdíl.
Abych vám ten rozdíl přiblížil plasticky - Kohout, jak snadno naleznete v jeho starých blozích zde, když vyvinete určité úsilí nás přesvědčoval, ež žádná krize není, pokud si jinezpůsobíme svým očekáváním, pak to změnil na hlášku, že nejd e o krizi , ale v podstatě jen o cyklický výkyv, pak ted y že krize jako jo , ale že ji způsobil stát a euro atd. atd.
Pírkonaproti tomu prokazatelně předpověděl krizi a její rozměr už v roce 2004. Na internetu s e ta prác e vyskytuje od 5/2005. Když požádáte příroddvědce, tak vám sem dá link.Já ji mám vytištěnou. Snad je ten rozdíl dostatečně plastický. Na jendé straně laciný modní žvátora, na druhé straně opravdový analytik.
Další nick přeskořčím . škoda času na někoho kdo nic nechápe.

Adirále
jednoduchá odpověď - není. Jednak na to nemají a jednak nemají čas. vědí že voda stoupá, potopa přijde, takže je poslední příležitost si nakrást. Bohatých s e krize zpravidla nedotknou.

Přírodovědče
no asi máš pravdu. Však už jsem ti psal , chraň tě ruka Páně s e sem vracet. Buď rád , že jsi pryč, daleko a že tam máš dobré bydlo.
Strejdové v Americ e zase budu v kursu. A tentokrát nikoli kvůli žvejkačkám...

Tupelo a nadporučík
díky za květiny.
11. 05. 2010 | 20:31

Gerd napsal(a):

vlku,
šejkům za ropu zaplatíme, co si řeknou. Budeme muset. Ale ekvivalent současných 200 Kč/l je strop, pak už se vyplatí těžit bitumenové písky v Kanadě nebo palivo vyrábět z uhlí. Ostatně auta na dřevoplyn se možná opět stanou hitem. :-)
Podražit dopravu, k tomu samozřejmě dojde. Čína a Indie spolykají ohromné množství ropy a ten fantastický nárůst aut se někde projeví. Tedy v ceně ropy. Doprava podraží a vyrábět v Číně pro vzdálené trhy už nebude tak atraktivní. Své by o tom mohli vyprávět obyvatelé Austrálie a Nového Zélandu.
Hezký večer!
11. 05. 2010 | 21:25

xx napsal(a):

vlku: vase slovickareni je usmevne. Od Kohouta jsem nikdy necetl, ze za krizi muze Euro, nebo ze krize neni, ani dalsi pitomosti ktere mu do ust vkladate. Ze by to bylo tim, ze se Kohout otevrene hlasi k jine ideologii nez je vase oblibena a proto s nim musite bojovat timto zakernym zpusobem ? Nebo je to snad priznivec Klause a tim padem musi nevyhnutelne byt mimo a placat blbosti, i kdyby jste si je musel vymyslet ?

Nebo je to daleko prostsi a vy mate problem Kohouta pochopit, protoze nepise tak popularni formou jako Pirko a tak podrobne ? No to se mi nezda, kdyz Kohouta pochopim i ja, aby jste ho nepochopil Vy.

Takze zbyva ta ideologie ???
11. 05. 2010 | 22:09

čáryfuk napsal(a):

xx

vlk asi nebude žádný odborník, onehdy jsem od něj četl příspěvek, že posílení měny vede k inflaci. Nejspíš se nejednalo o žádný chvilkový kolaps, protože tuto svou tezi obhajoval následně i v dalším příspěvku, takže jeho komentáře je nutno brát jako jeho vlastní snahu pochopit svět kolem sebe, který se mu někdy daří, jindy ne.
11. 05. 2010 | 23:01

milab napsal(a):

Díky za výživný blog. Mám k němu však několik poznámek. Překvapuje mne, že ani Pirko ani Vlk se nezabývají myšlenkou, co se stane s EUR, až se Čína rozhodne své volné, léty nesmírnou pílí a odříkáním nahromaděné prostředky použít na nákup, lépe řečeno převzetí řeckého dluhu. Potěší sice evropské banky, ale jaké to bude mít další konsekvence. Tato hrozba, společně s obranou proti spekulacím Goldmanů a hedgových fondů na bankrot Řecka zřejmě vedla evropské finančníky k vytvoření záchranného balíčku.
A dále mne překvapují úvahy o tištění peněz. V dnešním virtuálním světě přece putují virtuální peníze, připsané na účty a jenom jejich opravdu malá část je materializovaná. Byť tato malá část bude tlačit na inflaci. Samozřejmě vždy musíme mít na paměti, že tlak na materializaci virtuálních peněz je v podstatě run na banky, a to jak v retailu tak na mezibankovním sektoru.
11. 05. 2010 | 23:09

p90x napsal(a):

best p90x shop in top7dvd.com,http://www.top7dvd.com
buy p90x,p90x for sale.
12. 05. 2010 | 04:45

vlk napsal(a):

xx
nemohuza to , že neumíte pořádně číst a porozumět čtenému textu. s tím nic nenadělám.
Pak je každá debata těžká.

Leč nevadí - nabídl s e čáryfuk , že vám věci přežvýká do vaší úrovně Tedy jeho úrovně.
12. 05. 2010 | 06:44

xx napsal(a):

vlk: no kde schází argument, tam pomůže plivanec. Ó to je tedy vysoká úroveň. Jen doufám, že na tu vaší nikdy neklesnu.
12. 05. 2010 | 09:01

realysta napsal(a):

Jako vždy článek a myšlenky p.Pírka vysoko vyčnívají nad tendeční chlácholící bláboly rádobyekonomických analytiků.

Polemizovat však s několika věcmi chci. Dluhy zemí euro-americké zóny jsou sice příčinou dnešní krize, ale p.Pírko opomíjí příčinu toho, proč země jednou na dluh.... Je to z důvodu udržení finančních zdrojů na nákupy surovin, na spotřebu, ... která brání vzniku krize z nadvýroby a růstu nezaměstnanosti (tedy sociální bouře, ohrožení majetku bohatých, ... a stahující se spirály deprese ekonomiky). Proto se zadlužují země a našly se finančí nástroje, jak poskytnout kupní sílu (finance), municipalitám a obyvatelstvu.

Polemizoval bych ČÁSTEČNĚ i s názorem, že Američané si mohou peníze vytvořit. USa sice touto cestou evidentně jdou, ale jen částečně. Mnohem více zdrojů pro financování své politiky však vytvořili tím, že si půjčili z rezervního fondu pojištění důchodů. Při poklesu populace spořící si na důchod (demografický důsledek a imigrační politika)je pro USA reálnou hrozbou, že důchodci skončí bez významné části důchodu. (Podobný ekvivalent s tím, jak u nás byl v podstatě zdefraudovány prostředky z důchodového účtu.

P.Pírko nekomentoval ani fakt, že krizi Eura (ve vazbě na Řecký dluh) v podstatě pomohl roztočit rychleji vliv Goldman-Sasch, která skrytě půjčovala Řecku. Velmi pravděpodobně tak v souladu se svou rolí člena FEDu odvrátila pozornost světa od problémů Dolaru, tím, že pomohla výrazně zpochybnit Euro.

Příčina krize nejhlubší je však docházení surovin. - USA jako nejprůmyslovější země je závislá na surovinách z Blízkého Východ a své zdroje má již jen velmi omezené. Čína je závislá totálně - obchoduje s Afrikou a jižní Amerikou - což je pro masivnější růst dovozu surovin (pokud ekonomika má nadále růst) značně obtížné. Hra mocností (USA, Čína, Rusko a okrajově i EU) j ehrou o strategické rozdělenívlivu nad surovinami.
USA a EU zřetelně předhazují Rusko (jako surovinově bohatou zemi) jako oběť Číně.
Tato politika USA je logická. Ovšem z pohledu EU je to krátkozraká hloupost.
Než by volila partnerství s Ruskem (jakkoliv by silné Rusko se reálně zřejmě stalo významným hegemonem Evropy (spolu s Německem), tak volí ze dvou zel - to horší zlo. A tím je závislsot na nevyzpytatelných diktátorech a nestabilní situaci v Africe. Své suroviny hodlá dostávat odtud.
Rusko se logicky bojí Číny a snaží se navázat styky s Evropou.

Je zřejmé že souboj o suroviny skončí konfliktem. Osobně bych si tipnul Čína - Rusko. Poražené bude Rusko, al espolu s ním i Evropa, což si málokdo s evropských politiků připouští.

USA se svých dluhů mohou elegantně zbavoit tím, že se USA roztrhnou na chudý jih (a ten prohlásí z anástupnický stát USA - aby si věřitelé pokoušeli dostat své pohledávky tam) a rozvinutý sever, který se spojí do nového státního útvaru se surovinově bohatou Kanadou.
12. 05. 2010 | 12:05

xx napsal(a):

realysta: proc pořád hledat viníky jinde ? Za něčí předlužení mohou věřitelé, nikoliv dlužník.

To je často užívaný argument, nejen ve vztahu k Řecku, ale i k předluženým domácnostem. Kdyby nebylo lichvářů, nebyly by problémy a ti lide by neměli do čeho spadnout.

Před realitou zavíráme oči. Skutečnost je taková, že kdybychom nechtěli novou TV jako má soused i když na ní nemáme peníze, nespadli bychom do dluhové pasti.
12. 05. 2010 | 15:11

Nobel napsal(a):

Hoši, to je všechno jenom parafráze jednoho starého problému. Rozežranost, sobectví, liberalizmus, bezzásadovost, požitkářství. Ekonomika a všechny kecy pod cizími názvy jsou jen konstrukce bankéřů na výše uvedených shnilých základech. Souhlasím s bloggerem a doporučuji také např. Chozinovy knihy, také všechno předpověděl...výsledek: je to uměle vyvolané bankéřskými elitami, bohatí zbohatnou, chudí zchudnou. Vznikne sociální napětí a to se bude ventilovat. Do toho ještě nějaká další sopka či co...vypadá to na lokální války o nerosty, vodu...Izrael to musí vyřešit brzy s Iránem....jsme jen svědky pádu shnilého Říma. Bude to moc bolet, ale na konci vznikne něco úplně jiného. Brzy. Prozatím musíme vydržet pitomou globalizaci, ztrátu soukromí, euro, zrušení hranic, ztrátu suverenity za účelem ovládnutí. Krize teprve přijde naplno...sílu nám všem - ale to už je ta duchovní hodnota, ne? Jdu se podívat naposled do ledničky....jo, řešením je také nedávat peníze do bank a neplatit daně. Já nepotřebuji Grippeny ani obrněná auta. Napřed musím mít na nájem. Dávat peníze zlodějům je hřích. Ale to je již pohádka.
12. 05. 2010 | 15:30

Jarek Párek Podkočárek napsal(a):

"Když jsem v roce 2004 předpověděl krizi"

Tak to mi stačí.
12. 05. 2010 | 17:16

vlk napsal(a):

xx

e¨ne vy na mou úroveň skutečně klesnout nemůžete. Vy totiž vůbec žádnou úroveň nemáte.
Ohledně Kohouta jsme doslova napsal tohle:
Abych vám ten rozdíl přiblížil plasticky - Kohout, jak snadno naleznete v jeho starých blozích zde, když vyvinete určité úsilí nás přesvědčoval, ež žádná krize není, pokud si jinezpůsobíme svým očekáváním, pak to změnil na hlášku, že nejd e o krizi , ale v podstatě jen o cyklický výkyv, pak ted y že krize jako jo , ale že ji způsobil stát a euro atd. atd.

s důrazem na tenhle úsek Kohout, jak snadno naleznete v jeho starých blozích zde, když vyvinete určité úsilí nás přesvědčoval,

Jenže vy nejen , že jen plácáte absolutní blbiny, vy jste ještě líný! Samozřejmě, že jste to do Kohouta nemohl číst, když je vám zatěžko s e prohrábnout jeho zdejšími blogy.
Ohledně existence a neexistence krize holt vám musím vytáhnout tenhle link:
http://blog.aktualne.centru...

a ohledně eura a jeho úlohy v krizi napříkald tohle.
http://blog.aktualne.centru...
Ztrácet čas někým, kdo je na baterky a k tomu ještě líný pohnout zadkem , je skutečně trestuhodné. Příště i vás skutečně rád odpustím.
Jak jsme napsal - yv na mou úrovń opravdu niky neklesnete.
12. 05. 2010 | 18:57

Stan napsal(a):

Pana Pírka vysoce oceňuji, byť s ním ve všem nesouhlasím. Ovšem jednu věc mu musím velmi ostře vytknout, i když chápu důvody pro to, že ji nemohl takto natvrdo napsat.

Popsal totiž, jakým (podvodným) způsobem se točí "rotačky" na peníze (dluhopisy) v USA i v Evropě, ale nedal to do jasné souvislosti, která se nabízí - řecká krize (bohužel) ještě není vnějším projevem zadlužení Západu v Číně, ale pouze studenou finanční válkou mezi Wall Streetem a Frankfurtem, přičemž američtí a evropští politici jsou tu jen proto, aby ji zatajili před veřejností. Řečeno sportovní terminologií - nehrajeme Pírkem zmiňovaný hokej, ale basketbal. A toto je třetí - euroatlantická čtvrtina. Teprve v té čtvrté se bude účtovat mezi Západem a Východem.

Je to souboj kdo s koho mezi dolarem a eurem. A ti největší světoví žraloci se Sorosem v čele si vsadili (několikanásobně pákované) stamiliardy dolarů proti euru. A proto ta (zdánlivě přehnaná) reakce evropských bankéřů a politiků.

A co nás čeká?

Tady jsem pesimističtější než pan Pírko:
V lepším případě hyperinflace, v tom horším válka.
12. 05. 2010 | 20:21

Hlavsa-syn napsal(a):

Sumče, šak jo, střádej a hrab, když očekáváš, že si to pak užiješ! :-)) ;-) Já myslím, že Pírko nebude daleko "pravdy". :)
18. 05. 2010 | 09:15

tata napsal(a):

....The Obama deception.....Youtobééééé....fuck šok!!!!!
18. 05. 2010 | 15:27

alesh na prodejna.biz napsal(a):

Výborně vedený rozhovor. Pan Pírko má, z mého subjektivního pohledu, nejzajímavšjší blog o ekonomice z česky psaných. Pokud někdy napíše a vydá o ekonomice knihu, určitě si ji koupím. Už se ji nemohu dočkat. Takového člověka si dokážu představit jako ministra financí případně alespoň jako jeho poradce.
20. 05. 2010 | 13:16

thomas napsal(a):

Výborné čtení, bohužel pan pírko z ideologických důvodů vůbec nemluví o tom, proč se celý západ tak předlužil a namísto toho používá nesmyslné fráze o životě na dávkách a nechuti pracovat. Ne náhodou se totiž nárůst zadlužení přímo shoduje s dobou, kdy se začla prosazovat globalizace. Peníze, které v době před globalizací putovaly k lidem v podobě valorizovaných výplat, daní apod., totiž začal nahrazovat stát a finanční sektor, který se snažil všemožně maskovat, že na to, jak se máme, už si dávno nevyděláme. Měl k tomu jednoduchý důvod, kdyby totiž lidem na západě řekl na rovinu, co je díky globalizaci nutně čeká, tak by všechny jejich plány na liberalizaci obchodu a odstranění všech bariér nikdy nemohly projít. Nakonec se to stejně zadrhlo, viz. nemožnost obchodní organizace dokončit další kolo jednání o liberalizaci obchodu, ale pro západ už je stejně pozdě. Jak tu někdo psal, za těch 20 let jsme dokázaly promrhat veškerý ekonomický, sociální, ale i politický náskok, který jsme si vybudovaly od II. světové. A jakoby to nestačilo, tím, kdo nás srazil na kolena je komunistická Čína. Vážně se tak naplnilo ono staré Leninovo, že kapitalista s ochotou prodá i provaz, na kterém ho pak oběsí.
20. 05. 2010 | 19:58

zemedelec napsal(a):

jde v nečem souhlasit p pirkem ale spíše p vlkem ale proč jenom uvažujete o nákladech na mzdu ta přěce neni tak velká v celkové cene vyrobku proč vás nezaujímá strašne vysoké v stupi neboli základní suroviny vyšroubované virtuální ekonomikou co už lze těžko v naších podmínkách stáhnou mzdama aby to už nebyli jenom žebračenky jsou tady rozumné názory na banky ano dostali obrovskou moc kterou spíše zneužívají ale taky musíme říci že si nevědí rady stolika penězma at je to čistá ekonomika šedá ekonomika uvedu jonom tohle ropné státy nechávají neupotřebené dolary ve velkych bankách astátech kde je lze znova dobře zhodnotit to samé i jiné komodity nebo jak už bylo nekde řečeno že vlastne čez pujčuje státu a vydělá na nás nekolikrát a jak tvrdí pirko že si žijeme nad poměry tak to už vůbec nic neví jenom ho zajímá vlastní zisk a mi abychom sklopili hlavu dřeli zas na takovéhle chytráci jenom na závěr at mi on potvrdí kolik tyhle chytráci musejí odepsat špatnych úvěrů a kdo to nese zas na svích bedrech noa w v
19. 07. 2010 | 21:09

rozhorceny predstavitel napsal(a):

Náprava není možná!Né dokud používají mocenské sionistické kliky monetární politiku jako zbran!Sláva Rusku smrt USA!
29. 07. 2010 | 11:41

Francis Haskett napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
17. 08. 2010 | 07:53

jkjh napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/smiles
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f2.html
http://www.tran33m.com/vb/f6.html
http://www.tran33m.com/vb/f7.html
http://www.tran33m.com/vb/f10.html
http://www.tran33m.com/vb/f11.html
http://www.tran33m.com/vb/f13.html
http://www.tran33m.com/vb/f14.html
http://www.tran33m.com/vb/f15.html
http://www.tran33m.com/vb/f16.html
http://www.tran33m.com/vb/f17.html
http://www.tran33m.com/vb/f18.html
http://www.tran33m.com/vb/f20.html
http://www.tran33m.com/vb/f21.html
http://www.tran33m.com/vb/f22.html
http://www.tran33m.com/vb/f23.html
http://www.tran33m.com/vb/f24.html
http://www.tran33m.com/vb/f30.html
http://www.tran33m.com/vb/f34.html
http://www.tran33m.com/vb/f35.html
http://www.tran33m.com/vb/f36.html
http://www.tran33m.com/vb/f37.html
http://www.tran33m.com/vb/f38.html
http://www.tran33m.com/vb/f39.html
http://www.tran33m.com/vb/f43.html
http://www.tran33m.com/vb/f46.html
http://www.tran33m.com/vb/f50.html
http://www.tran33m.com/vb/f52.html
http://www.tran33m.com/vb/f53.html
http://www.tran33m.com/vb/f54.html
http://www.tran33m.com/vb/f55.html
http://www.tran33m.com/vb/f56.html
http://www.tran33m.com/vb/f57.html
http://www.tran33m.com/vb/f58.html
http://www.tran33m.com/vb/f61.html
http://www.tran33m.com/vb/f65.html
http://www.tran33m.com/vb/f66.html
http://www.tran33m.com/vb/f67.html
http://www.tran33m.com/vb/f68.html
http://www.tran33m.com/vb/f69.html
http://www.tran33m.com/vb/f70.html
http://www.tran33m.com/vb/f71.html
http://www.tran33m.com/vb/f72.html
http://www.tran33m.com/vb/f73.html
http://www.tran33m.com/vb/f74.html
http://www.tran33m.com/vb/f75.html
http://www.tran33m.com/vb/f76.html
http://www.tran33m.com/vb/f77.html
http://www.tran33m.com/vb/f78.html
27. 01. 2011 | 23:56

abosaleh napsal(a):

<a href="http://www.bezaat.com/ksa/riyadh/jobs/all/1">وظائف شاغرة بالسعودية</a>
27. 02. 2012 | 12:09

kZ7eg9mVwP napsal(a):

Hey quite good blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoe2€a6Ie2€™m saitfsied to seek out numerous helpful information here in the post, we need to have develop more techniques on this regard, thanks for sharing.
23. 08. 2013 | 14:14

5fuEyYF4Sqg napsal(a):

I miss the store I love all my Vintage Fox clothes, I wear them and still get so many <a href="http://odszlxza.com">copltimenms</a> and people ask where they can them!
24. 08. 2013 | 15:45

yJNYKy7aiCdw napsal(a):

Once Upon A Time .the fairy tale came true . Thanks to Beth for reaching into our herats and pulling out those very special moments. We will cherish these photos forever. http://lugffjy.com [url=http://njlxovns.com]njlxovns[/url] [link=http://vmildveqxw.com]vmildveqxw[/link]
26. 08. 2013 | 13:59

vuxUYtTxXO napsal(a):

Jen owner of Organics U S is my American distributor, she is very down to earth and <a href="http://ybpcoru.com">apolaachpbre</a> person, her busy distribution company. She meeting the best spas and even the smallest salons to stock heaven, being my eyes and ears she finds the very best individuals to hold our heaven range of organic products and to offer our specialist treatments.Jen is friendly and astute, help and advise comes easy to her, she will care about you and your business as much as she does heaven.
28. 08. 2013 | 21:24

hVwFeM3NO napsal(a):

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the supreb works guys Ia1a6ve incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site http://rskfixutjow.com [url=http://qejhcbchwll.com]qejhcbchwll[/url] [link=http://tuniuxv.com]tuniuxv[/link]
06. 09. 2013 | 18:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy