Retro budiž zatraceno

31. 07. 2011 | 12:08
Přečteno 4756 krát
Reflexe

Neskutečná rychlost změn v západním světě bere dech. Kolapsy, ztráty ratingu, EU a USA v ohrožení – skoro by se to dalo přirovnat k volnému pádu. Výše uvedená situace je reflektována jako kolaps západní civilizace.

V opozici k tomuto pochmurnému stavu jsou reflektovány různé doby, kdy se západu naopak dařilo. Tyto doby jsou pak předkládány jako recept na řešení současné krize. Společným jmenovatelem je snaha o pojmenování důvodů tehdejšího úspěchu. Často však chybí zobecnění a dochází ke zkratkám, tedy ke snahám najít tehdejšího nepřítele v dnešním světě a zopakovat vítězný souboj. Jedná se o aplikovanou mytologii. Co chybí, je reflexe současnosti, která je nahrazována zbrojením na minulé bitvy. I první republika se bála nástupu Habsburků na trůn.

Pokusím se tedy několik takových historicky zaručených receptů pojmenovat a vytáhnout z nich některé prvky, kterými obohacují současnost. Rozhodně se nejedná o výčet konečný.

Reagan a Thatcherová

Velkou rodinou představ o zlatém věku civilizace jsou oba zmínění přestavitelé. Každý konzervativec se k nim musí přihlásit. Zlatý věk je interpretován tím, že rázně zatočili s levicí. Pojmenovávají se ulice, staví sochy, vychází oslavná díla. Nepřítel je jasný, vítězství zaručené. Jde jen o to najít dostatečné množství levičáků.

Křesťanství
Další rodinou zlatého věku je neurčité křesťanské období, které bylo zlaté právě proto, že bylo křesťanské a mělo budoucnost před sebou. Křesťanství je dáváno do opozita k imigrační muslimské vlně a vzniká střet civilizací. Z křesťanství jsou vytahována určitá témata, která mají zaručit úspěch. Zákaz potratů. Potření feminismu. Potření homosexuality. Potření muslimů. Paradoxní je, že v tomto bodě se propagátoři dostávají do střetu s často proklamovanou osobní svobodou.

Komunismus
Komunismus zůstal hodně hluboko pod kůží, i když k explicitnímu přihlášení dochází výjimečně, výjimkou je snad jen jeden severočeský senátor. Z komunismu však zůstalo velké téma národ proti Němcům. S tématem komismus nepřišel, dokázal ho však náležitě ukotvit. Některé politické směry proto vysloveně opakují postoje typické pro padesátá léta, kde se opět zbrojí na minulou bitvu a proto je pro dnešek největším ohrožením Německo (a potažmo EU, kterou Německo údajně řídí). Řešením je tedy návrat k železné oponě.

Dalším výrazně ukotveným postojem je důvěra v těžký průmysl, která se transformovala v důvěru v konvenční zdroje elektřiny jako majoritního exportního artiklu.

Do kategorie pozdní komunismus také řadím osobní útoky na Václava Havla, jež si nezadají se štvavou kampaní Rudého práva.

Rusko
Zlaté období boje proti Rusům dle mého názoru bylo ukončeno podpisem Lisabonské smlouvy prezidentem Klausem.
Boj proti přírodě

Z hluboké historie pochází konzervativní přesvědčení, že s přírodou je třeba bojovat. Explicitně to vyjádřil tajemník prezidenta republiky Jakl, když prohlásil, že: „Co se týče obsahu, tak i tam jde o extrémní nahlížení na společnost, civilizaci, kulturu. Jde o radikální popření toho, na čem je naše společnost vystavěna a byla vystavěna generacemi našich předků - na potýkání se s přírodou, na jejím osvojování.“ Problém je tedy ústup od konzervativního postoje boje proti přírodě. Dovolil bych si pouze upozornit, že dnešní technické vybavení by nám dovolilo realizovat „konečné řešení“ v řádu týdnů, ne-li méně.

Reflexe 2
Pokud jsem psal, že chybí reflexe současnosti, pokusím se jednu z mnoha možných předložit, nerad bych zůstal u pouhého mělo-by-se-ismu.

Klíčovou substancí západní krize je dluh. Dluh, který je způsoben systémem generováním peněz do ekonomiky přes systém frakční rezervy, který garantuje, že aktuální dluh nemůže být nikdy splacen, protože v ekonomice není nikdy dost peněz na splacení dluhu i s úrokem. Více na toto téma např. film Money as debt. Pokud by se obyvatelstvo nevěnovalo konzumu, celý systém zkolabuje.

Podstatné je tedy to, že dluh nemůže být splacen a v podstatě za to nikdo nemůže.

Pokusy o zpomalování zadlužení jsou doprovázeny propadem životní úrovně. Co je paradoxní, tak jsme v situaci, kdy v marné víře, že dluh bude splacen, je životní úroveň snižována vlastní vládou ve strachu před tím, aby to nemuselo udělat MMF a EU. Zchudneme buď rukou vlastní, nebo mezinárodního finančního protektora. Dokud se představitelé států nedohodnou na jiné finanční architektuře, bude volný pád pokračovat.

V ČR nehoříme sami. Myslím si, že Evropa a západ opravdu prožívají těžkou hodinku a řadu problémů bude třeba zpracovat, hezky politicky nekorektně. Je možné, že dojde k různým geopolitickým zemětřesením a že to nebudou lehká rozhodnutí. Nedomnívám se však, že problémy budou vyřešeny tak, že si budeme představovat tu a jinou dobu a budeme bojovat minulé bitvy. Je sice žádoucí hledat poučení z historie, každý dnešek je však jedinečný.

Mgr. Ondra Mikšíček

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bublinka napsal(a):

Název článku by měl být:
Podstatné je tedy to, že dluh nemůže být splacen a v podstatě za to nikdo nemůže
31. 07. 2011 | 13:00

CrossXYZ napsal(a):

ano hledá se zlatý věk západní civilizace, volného trhu, jakási idealistická koncepce dohody lidí na principu neregulovaného trhu...co je stejná utopie jako komunismus....pravicové strany se leckdy chovají jako levicové a levicové leckdy jako pravicové...volný trh generuje zájmy silných..jenže těch je jen část ve společnosti; řeči o tom, že zájmy silných vygenerují blahobyt i pro slabé ti slabí nechtějí moc slyšet....navíc je vše nutné brát v globálním kontextu; tato tzv. čistá idealistická pravicovost; idealistický volný trh by musel být všude na světě .....co by to bylo platné, když by byl např. v Česku a v západní evropě, na níž jsme ekonomicky závislí ne.......pokud propadne ekonomicky evropa propadneme i my s ní bez ohledu na ideály; kam budeme vyvážet bnaše zboží, když export tvoří 80% HDP?
31. 07. 2011 | 13:06

Ládik!!! napsal(a):

Kde je dlužník, je nutně i věřitel.
31. 07. 2011 | 13:09

Jana Pechová napsal(a):

Domnívám se, že naším největším politickým problémem bez ohledu na personální obsazení či název režimu je ten, že opozice nesmí mít nikdy v ničem pravdu. Aneb: dobré se mlčky přejde, špatné se zvýrazní. Dělali, dělají a zřejmě to budou dělat všichni, kteří se ocitnou na špici. Odezdikezdizmus. My budeme vládnout lépe, protože budeme dělat všechno naopak. Je to snadné a nějaký čas to funguje: dnešní stav je však důkazem toho, že opravdu jen nějaký čas.
Celý život toužím po tom, aby politik uměl říci: "to či ono se opozici fakt podařilo. Za to jim tleskám a určitě to nebudu měnit." anebo: "toto sice nebylo úplně pravým ořechovým, ale základy to mělo rozumné. Budeme na nich také stavět."
31. 07. 2011 | 13:37

Béda napsal(a):

Proč to komplikovat. Stačilo napsat, že v prekérní situaci a bezvýchodnosti, kdy nikdo ze stávajících politických špiček nedokáže nalézt přijatelné a problémy řešící východisko, mají špičky a jejich mainstreamové trouby sklon bojovat minulé války, vyvolávat dávno poražené nepřítele anebo se utíkat k dávno překonaným receptům namísto aby nově řešily základní systémové otázky.
31. 07. 2011 | 13:42

Johanna napsal(a):

Všechny ty epochy splývají v jedinou - vždy je totalita a vždy jde o prachy.
Beztřídní společnost byla jednou jedinkrát v historii lidstva - a to jen na krátký okamžik - u husitů
a medové slinty, na které většina lidí skočila, pronášel Havel těsně po 17.11.1989.
Pak se (rozuměj - vždy jde o prachy) omluvil sudeťákům a poslal na nás nejvíce kriminálníků v dějinách země.
Pak se opíjel na státních návštěvách, přejížděl železniční přejezd při stažených závorách.
A při neustálém opakování příběhů, jak mu komunisté ubližovali, tvořil tandem s komunistou z největších-s Čalfou.

Pokud by byl první "svobodný" prezident (ale i premiér) formát, nedočkali jsme se zítřků, kdy sklízíme takové trpké plody.

Koukněte se na Sašu Vondru nyní na ČT 24.
Nejen že nevysvětlil PROMOPRO,
ale ve jmenované televizi jde óda na jeho minulost.
Máte skutečně dojem, že je S.V. ve vládě pro své kvality
anebo jen kvůli politickému smýšlení (jako tomu bylo za komunistů)?
31. 07. 2011 | 13:57

šlapka napsal(a):

Koukejte, já to vidím takhle.

Přišel ke mně Číňan a řval "my máme zkorumpovanou vládu, lokální vlády jsou zadlužené až po uši, Wall Street nám zdražuje suroviny a snižuje hodnotu našich dolarových aktiv..".
Dám mu. /eh - tedy prodám , přesnější termín/. Vychrní se a ráno jde makat. Odpoledne skokne s ženou do amerického supermarketu , večer vyfacká své fakany za špatné známky ve škole...a jde spát.
Takhle mu to vydrží celý týden. /v pondělí 23.00 opět přijde/

Přišel ke mně Američan. Spustil : " všecka politika je prolezlá byznysem, jedno jestli republikán nebo demokrat - každý jen hrabe pro sebe, Kalifornie bankrotuje, Čína nám sem cpe díky podhodnocenému juanu bullshit..."
Taky mu ...eh, prodám./za juany...USD je pro kočku(šklíbo, to je náhoda :))/. Poobědvá, skokne s ženou do čínské restaurace, doma pustí děckám televizi vlastněnou General Islamic ....pomodlí se, vyčůrá a jde spát.
Tohle mu bohužel při té dnešní inflaci a klesajícímu USD musí vydržet celé dva měsíce.Leda by si vzal půjčku. Ale to já nechci. Nerada uvádím lidi do neštěstí.
Takže ...moment, musím nalistovat....10.září 12.00.

Přivezli Araba. Mercedesem suipersixextra8000lux. Multi kulti Arab, Saud - umí anglicky, hraje mariáš a zazpívá v originále " Oči čjornyje". Jenže taky spustí : " všecko drahé, lidi se bouří, nadávají nám - slušným Arabům - všude - doma, v cizině, ropu si vynucujou Američani násilím, zbraně nám dodávají stále dražší a dražší a přitom náš arabský lid je stále hubatější a hubatější".
Řeknu mu cifru. Pak mu zatlačím oči zpět do důlků a jdem na to.
POté se pomodlí k Allahovi, napije se svěcené vody z Turzovky, zbičuje svého sluhu protože se divně koukal a jede domů - tam ho zbičuje jeho žena a přikáže mu , ať se věnuje děckám. Probere s nimi učivo na příští den, dá jim peníze na nové auto, nahřeje si vodní dýmku a usne.
Todle mu vydrží celých 24 hodin. Jestli to takhle půjde dál , tak ten Arab zrujnuje celou Arábii a já zase to, co je na mě nejcennější.

Přišel. To víte, že přišel i Čech. Taky nadává - na Číňany, na Američany, na Araby...na drahou ropu, na klesající dolar, na všecky ty McDonaldy, multikulturalismus, na vodní dýmky...
Lidi - to je pro mě největší záběr. Ten Čech.
Jsem tak ráda, že má jenom na podívání se...ani nevíte jak jsem vděčna vaší vládě , že nemá na víc !!.
Co dělá Čech pak - když ode mně odejde...to přesně nevím.
Ale vzhledem k tomu, že mě kdysi pan T e nco vzal na výlet do ČEZka, Moravy a Slezska - a tam jsem viděla ty nabité hospody, bary, herny....já si myslím, že přijde z hospody, vrazí své ženě /asi preventivně/pár facek, seřve děcka - sám neví za co, narve do sebe bůček, otevře si lahváče...a svalí se na kavalec.

Ale je to jenom taková domněnka. Takový pohled z rychlíku./i když jsme tehdá jeli kočárem - kočíroval ho ale Ukrajinec/:))
31. 07. 2011 | 15:04

Naturalka napsal(a):

.Tentso, .Tentso, i vy kulišáku (zabanovaný?) jeden,
prozradila vás strukturalni, textova, lingvistická analýza.
31. 07. 2011 | 15:20

XxXx napsal(a):

Johanna, s dlouhýma nohama, na Vondru nešahejte, je nedotknutelný. Kádrová rezerva. US hardcore team bullshit.
31. 07. 2011 | 15:23

AC napsal(a):

Souhlasím.

Geopolitické zemětřesení je už na obzoru.

Já tomuto jevu ve svých vstupech říkám ROZVRAT, jehož příčinou je a bude tence namazaný krajíc chleba.
Už během několika málo let nás opět čeká bipolární svět se všemi jeho důsledky.

U nás se avizované změny projeví pádem této vlády a následným drtivým vítězstvím levice, přičemž pravice zapadne do opozice. TOP09, VV, KDU se do parlamentu už nedostanou - vyjma ODS a SZ, jejichž preference budou zanedbatelné.
To bude začátek.
31. 07. 2011 | 15:23

Ondra Mikš. napsal(a):

AC: Já tu bipolaritu dost obtížně hledám - mezi kým by měla probíhat ? Pokud drtivě zvítězí levice, tak třeba dočasně zvýší životní úroveň, ale pak přijde sekera finančních trhů. Takže mi to vychází maximálně na bipolaritu uvnitř zemí, nikoli proti někomu vnějšímu.
31. 07. 2011 | 15:37

Timur bez jeho párty napsal(a):

AC
Mýlíte se, IMHO.
TOP09 bude mít svoje stoupence, tlačí na svoji povolební názorovou i průběhově stabilní kontinuitu (i když politických "emigrantů"), ODS možná klesne, ale nezanikne, na obzoru není nástupce, KSČM je vykastrovaná forma nažehlených paňáců bez excesů - to nestačí, jen ta ČSSD by mohla vystoupit do hledáčku...
Po pravdě, 118-115- tu od revoluce nebylo, VV půjdou koupit za kšeft vliv, cesta do demopekla je otevřena. Sice to jednou všechno platit nebude, tak jako tak nebude z čeho... :D
To není a nebude konec.
Konec bude až divoká breivikzace, okres po okresu.
31. 07. 2011 | 15:37

šlapka napsal(a):

Naturalka
Te.ntso umřel. Stejskal ho zabil.
Ale mnohému mě naučil/ne Stejskal - ten jen káže vodu, Ts..entso/. To je pravda. Jak se vyjadřovat, psát tak, aby se K.ub,rt naštval...
/snad jsem ho i já něčemu naučila :) - ale to se "díky " Stejskalovi asi již nikdy nedozvím...ale co...život jde dál.../

Na pohřeb nechoďte. On ani vlastně žádný nebude. Jen co jsme ho přikryli hnojem, tak nás vyhnal , rce :
" Tak a teď táhněte, smradi - chci mít alespoň teď čistou hlavu ! "

Občas sem dám některé jeho citace a nebudu je uvádět v uvozovkách.
To je vše.
Žádné kouzla nebo čáry v tom nehledejte.

Mějte se, milostpaní.
31. 07. 2011 | 15:38

Naturalka napsal(a):

Brek, brek.
Tentso, budiž ti mrva lehgká.
Do týdne je kompost hotov, věřím, že bude vše Ok!!
31. 07. 2011 | 15:43

šlapka napsal(a):

Naturalka
Ty jsi taky šlapka ?
..tak proč mi tykáš, hej !?

Děláš jen na sebe nebo máš pasáka ?
31. 07. 2011 | 15:46

AC napsal(a):

Timur bez jeho párty

Mýlíte se vy.

Zkopírujte si svůj názor a pak budete moci porovnávat. Poznáte, že máte klapky na očích, protože vycházíte ze současné situace a neberete v úvahu logické změny. Před měsícem byste taky netipoval tak velký vzrůst preferencí KSČM.
Takže ještě jednou - mýlíte se vy.
31. 07. 2011 | 15:50

Naturalka napsal(a):

Duchu - ahoj Tentso! Rukulíbám. Jen tu kydám, aby řeč nestála. S pánem bohem.
31. 07. 2011 | 15:54

AC napsal(a):

Ondra Mikš.

Rozvrat se netýká jen naší země, podívejte se kolem.
Nastartovaný proces nemůže vést k témuž, co tu je. Přičtěte rozpad EU a možná se dovtípíte sám.
31. 07. 2011 | 15:55

AC napsal(a):

Ondra Mikš.

P.S. Nechce se mi to pitvat. Je brzy.
31. 07. 2011 | 16:00

Timur bez jeho párty napsal(a):

AC

Probůh - KSČM má vyšší preference? Nevím, nesleduji. Po pravdě, nepřikládal bych tomu žádnou důležitost. Volby vypsány nejsou, (i kdyby).
V čem se mýlím? Pokud jsem napsal, že se mýlíte (imho - zkratka), potom že se nadějeme výrazného vítězství levice.
Už proto, že ČSSD není (imho) žádná levice. KSČM je "vykastrovaná" levice. Není v Česku levice.
Jen lidi ze stran u lizu (centrálně ODS, nyní TOP09) s přicmrndávači z VV, čSSD na krajích.
31. 07. 2011 | 16:01

AC napsal(a):

Timur bez jeho párty

Záměrně překrucujete co jsem napsal. Proto s vámi nehodlám diskutovat.
31. 07. 2011 | 16:10

Lila napsal(a):

Johanna

Vy už máte z Havla vyloženou obsesi. Takou míru nenávisti vykazují buď fanatické soudružky nebo odkopnuté milenky.
31. 07. 2011 | 16:22

Timur bez jeho párty napsal(a):

AC

dobře, nejsem hoden. Prosím, na závěr, v čem vidíte bipolaritu budoucího světa? Levice-pravice(?) - to už /přece/ zde je, tedy globální pravice-pravice (EU x USA)??, nebo globální Západ x globální Asie???, eventuelně Západ x Muslimsko, Muslimsko x zbytek světa, Putin x zbytek světa ... ?????? :)
31. 07. 2011 | 16:30

AC napsal(a):

Timur bez jeho párty

Nenapsal jsem, že nejste hoden. S vámi je těžké diskutovat, fakt.
Samozřejmě že se svět rozdělí opět na levici a pravici podobně, jak jsme jej znali. Na druhé straně i tady platí, že nevstoupíš do stejné řeky. Nevím co víc byste chtěl vědět. Vlastně ještě něco - pořiďte si zahradu, sadbu a rýč, abyste nezmíral hlady. Protože za papírky toho moc nekoupíte - to je důležité vědět.
Taky si uvědomte, že jde o dlouhý proces, jehož počátkem už procházíme. Kdy skončí, ví jen Bůh. Pro nás platí zlom od r. 2016. Jaký, to tady nechci vypisovat, je brzy a nesetkal by se s obdivem. Nicméně ten současný bordel k němu neodvratně vede.

Teď mám práci, takže nebudu reagovat.
31. 07. 2011 | 16:46

AC napsal(a):

Timur bez jeho párty

Klíč vám můžu dát, melu ho tady už skoro 2roky:

2016 jako 1994. Tedy půjde mj. o velkou privatizaci.

I drátů se dočkáme.
31. 07. 2011 | 16:52

Timur bez jeho párty napsal(a):

pane AC, to jste moc "nepotěšil". Zahrada, rýč, bordel, v období, kdy bych měl přirozeným vývojem postoupit na místo lokálního šéfa šéfů... Pokud tu bude bordel, kdo zaručí, že mi sklizeň "někdo" nesklidí... Něco jiného, za "civilizace", bohužel s černou uniformou SS v pozadí, to tu už jednou bylo. Prohlídky na nádražích, ohledně proviantu z venkova. Co nás čeká, podle vás, zhruba, anarchie, nebo despocie?
Mimochodem, když mě pepne klepka, jak to tak už vypadá, bude mi to posléze jedno. Proč se starat, co bude v roce 2016. Konec konců, zkáza světa (střetnutí s asteroidem ?) je plánováno již na příští rok, no né?
Uvidíme, co tu bude v říjnu... Letos. :-D.
31. 07. 2011 | 17:01

Timur bez jeho párty napsal(a):

Klíč přečten dodatečně. Až to rozklíčuji, napíšu. Zatím končím.
31. 07. 2011 | 17:03

Proto napsal(a):

ttp://www.outsidermedia.cz/Realnou-pricinou-soucasne-krize-je-obrovska-prijmova-polarizace-1.aspx Hezky vysvětleno podstatné.
31. 07. 2011 | 17:45

Proto napsal(a):

V článku jsou zmíněny: "Osobní útoky na Václava Havla, jež si nezadají se štvavou kampaní Rudého práva".
Útoky V.Havla na např. odpůrce US základny v ČR si také nezadaly se štvavou kampaní Rudého Práva.
31. 07. 2011 | 17:57

Servít napsal(a):

Už jste se dost vypindali, je čas přečíst něco rozumného od Andrease Poppa:

http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/vzdlavani/330-andreas-popp-o-demokracii-novem-naboenstvi
31. 07. 2011 | 18:13

AC napsal(a):

Timur bez jeho párty

O žádných SS nebyla zmínka, vy to nechápete. Když jde o rozvrat, chaosu tě těžko vyhneme. Co vypěstujeme na zahradách a políčcích, samozřejmě musíme bránit. Jak efektivně toho ale docílíme, je otázka.
Na asteroid zapomeňte. A na r.2012 taky. Lidská hloupost a zloba má stejné účinky, ne-li větší. Problémy, které budou gradovat snad už vidíte - dluhy států, nezaměstnanost, drahota. Evropu čekají velké potíže a řešením nebude sjednocování, naopak. Tím neříkám, že by mi to dělalo radost, ale co už, tak to prostě je. Tím si musíme projít. A vlády států by to neměly zlehčovat.
31. 07. 2011 | 19:16

Timur bez jeho párty napsal(a):

Dobře, pane AC. Připravme se na spoplatnění vody ze studní. Zadarmo ani vlastník nenačerpá. To zlehčovat nebudu. Schválně, za jaké vlády se toho dočkáme? /To se studněmi tvrdím nyní já, zde./
31. 07. 2011 | 19:37

AC napsal(a):

Timur bez jeho párty

Bude to na konci vlády soc.dem.,tedy na konci r.2015 a začátkem dalšího. Jaro 2016 je tím obdobím zlomu, o kterém jsem psal. To zpoplatnění studní by byla maličkost, ony už jsou - vyjma starých roubených.
31. 07. 2011 | 19:59

AC napsal(a):

Timur bez jeho párty

Tu dobu kterou jsem teď zmínil (jaro 2016) je ale přelom do dalšího období, drátěného, takže tak dlouho čekat nemusíte, v rozvratu už jsme, jen bude čím dál horší. Abyste si nemyslel, že máme před sebou 5let havaj. Nemáme.
31. 07. 2011 | 20:04

Ondra Mikš. napsal(a):

AC: Já chtěl něco optimističtějšího, že by se definovala nějaká nová hra a ta decentralizace proběhla tak nějak evolučně.
31. 07. 2011 | 20:14

Timur bez jeho párty napsal(a):

AC - zpoplatnění studny - ???
Pokud vím, tak jsou evidovány. Čerpání vody zpoplatněno není.

K tomu zlomu - už je načase, 20 let uplynulo (čas letí), Nečase nepočítám :-)
(1918-1938-.-1948-1968-1989-..)

njn
31. 07. 2011 | 20:14

AC napsal(a):

Ondra Mikš.

S optimismem v této době nemohu sloužit. Změny bohužel proběhnou nikoli evolučně, nýbrž revolučně. Co jsme zaseli, to sklidíme.

Timur...

Ano - 1918-1938-.-1948-1968-1989-2016

Ano,
31. 07. 2011 | 20:19

Timur a jeho párty napsal(a):

Revoluční Ontologie (Ranné období Informačního Věku)
- kdopak to napíše?
31. 07. 2011 | 21:49

Timur a jeho párty napsal(a):

chyták - rané období Informačního Věku
31. 07. 2011 | 21:53

AC napsal(a):

Jj, rané brambory:-)
31. 07. 2011 | 21:55

Gogo napsal(a):

Prostě končí období, kdy bylo kam exportně expandovat a kdy byly dostupné zdroje. Financování dluhem je s těmito dvěma podmínkami nerozlučně spojené. To, na čem se bankéři dohodli na Jekyll Island a co Prezident Wilson prosadil, aby toho vzápětí litoval je systém, jehož užitečnost se už vyčerpala.
Jako u všech dějinných obratů, i tady hraje velmi důležitou roli, čemu lidé věří. Sebevědomí, kterým američany naplnil FDR jim přineslo 5O let růstu a blahobytu a poválečné Evropě s nimi.
Zeptejte se člověka na ulici, jaký má naše existence smysl a co očekává od politického a hospodářského vývoje do budoucnosti. Mám obavy, že odpovědi nebudou optimistické a pozitivní.
31. 07. 2011 | 22:54

Maximus napsal(a):

Vinikající článek, který se snaží ozřejmit současnou situaci euroatlantické civilizace a ukázat na jisté příčiny tohoto stavu a také souvislosti. Ano, finanční sektor západního světa byl puštěn ze řetězu a populističtí politici (kteří nikdy za nic nezodpovídají) se rychle činili. Výsledky známe. Autor se zmínil v části o penězích i o článku Money as debt, který celý problém vysvětluje a ukazuje na jednu z hlavních příčin tohoto stavu. Ano, celý systém vzniku dnešních fiat peněz (USD, Euro atd.) je založen na dluhu, moc lidí tomu nerozumí, možná zhruba tak 1% ví o co jde. Křesťanství ve středověku zakazovalo půjčování na úrok, kdežto židovské učení to dovolovalo. Jako první to porušili obratnou "veksl" politikou Medicejští. To byl snad první krok k průšvihu. A pak to vše, včetně dění v křesťanství, pádem feudalismu a příchozivší érou kapitalismu,nalezením levného zdroje energie t.j. ropy, technickými a vědeckými vynálezy, nabralo obrátky. Po odstoupení USD od krytí zlatem (poslední související odstraňující krok byl tuším v r.1971)a předchozí zřízení FEDu nabralo celé finančnictví světa nebezpečný kurz díky tomu, že USD je rezervní měnou světa!
Vzhledem k výše uvedeným aspektům, dále neustále rostoucímu počtu obyvatel světa zejména v Asii a také k pokračujícímu "napnelismu" ve zdrojích energií, surovin, potravin, pitné vody, ale i stále menšímu prostoru pro žití lidí, pokračující devastaci fauny a flóry planety, lze odtušit budoucí vývoj v příštích cca 20 letech. Prostě se to podělá a Homo Sapiens nezopovědnus bude mít problémy sám se sebou. Dosud se tyto problémy vždy řešily válkami..... Ale třeba se mýlím a kalím vodu!
Dobrou noc!
01. 08. 2011 | 02:30

Maximus napsal(a):

Oprava .... mělo být Homo Sapiens nezodpovědnus...
01. 08. 2011 | 02:32

Maximus napsal(a):

Fuj... už jsem byl unavený .... vynikající píše se přece!
01. 08. 2011 | 08:19

modrý edvard napsal(a):

Ano, blížíme se k průšvihu a nevíme, co s tím. Pokud tu cestu dokážeme zpomalit, určitě tím nic nezkazíme (... třeba se to vyřeší nějak samo). Pokud zbrzdíme zadlužování, určitě tím nic nezkazíme.
01. 08. 2011 | 10:10

Kecka z Mácháče napsal(a):

Díky za každé nové ráno :)
01. 08. 2011 | 10:46

haret napsal(a):

Já dám recept pro každého

jak poznat v jakém systému vlastně žiješ:

-pokud se Ti lidé okolo Tebe zdají hloupí--žiješ v kapitalismu

-pokud se Ti zdají lidé okolo ne-hloupí-žiješ v socialismu

pokud st Tilidé okolo Tebe zdají chytří-žiješ v komunismu

Já mohu žít v kapitalismu a Ty můžeš žít v komunismu.To se vzájemně nevylučuje,každý máme svůj pohled na realitu
01. 08. 2011 | 13:29

Mrkv napsal(a):

já žiju v realitě, harete, někdo nezávisle na mém zdání je chytrý, někdo je hloupý, někdo je ne-hloupý, někdo je úplný deb.l.

Mě to neživí. Je mi to jedno. Taky pohled.
01. 08. 2011 | 14:25

jíra napsal(a):

Jestli je dnes něco nového, tak především to, že svět se zrychluje. To je jisté a děje se to nejen kvůli letadlům, kvůli honbě za ziskem a kvůli internetu. Není problém jen v používání zastaralých praktik, rychle zastarávají i nová slibná řešení a mnoho z nich se rychle stává neužitečným až nějak nebezpečným odpadem.

Pokud tento rys současné doby euroatlantická část světa, sázející jen na jedinečné cíle se zaručeným know-how, nechce dost uznat a ta zbídačená část nevěřící ve spásu ani uznat nemůže, pak eleipsis chování v celistvějším duchu vede k hyperbolé dluhu v mnoha směrech a projevuje se pochopitelně i v globálnějším měřítku. Chybí nám člobrdům jít více v celistvějším duchu, probudit v nás jakéhosi dobrého a dost dobrého "člobrducha". Dobrý fokus, to je nejen ten v dílčích věcech, ale i vnímáno celkově.

USA jsou nyní postaveny před holý fakt, že z pozice aktivního globálního přístupu musí hodně slevit, aby neskončily krachem. Jeden hegemon se poněkud stahuje. Je to dost nevídané přehození výhybky. Zaměří-li se USA víc na USA, a nebudou-li to jen škrty, prospěje jim to, zvednou se.

Čína se snaží přistupovat k světu již delší dobu celistvěji než dříve velkými skoky. Takový kolos s naprosto rozdílnými podmínkami k životu v různých jejích regionech snad ani jinak postupovat nemůže a stejně je stále vystavována tváří v tvář mnohým nerovnováhám. Co ji chránilo? Až mravenčí píle, skromnost a akcelerace nasávání příležitostí k rozvoji. Ochota světa tam investovat i přijmout s "podporou" našich obchodníků ve větší míře také tu část jejích zpočátku mnohdy dost nekvalitních výrobků. Ovšem i ne(u)hlídaná šedá ekonomika v měřítku, jaké si ani nedovedeme představit. Nepřekvapí tedy ani spojení komunismu a kapitalismu. Jak ekonomika Číny vyrostla, ubývá skromnosti, přibývá kvality a kontroly, zatím se jako celek jeví stále dost vyváženě. Vyrostl hegemon nový.

A ti další v dnešním globálnějším světě? Záleží i na tom, jak se k nutnosti vnímat zrychlený svět celistvěji postaví Evropa resp. každá jednotlivá země v ní, zda najde rovnováhu islámský svět a potenciálně na to má, zda uspěje Indie velikostí srovnatelná s Čínou, jak si dokáže pomoci lépe se inspirující Afrika. A všude zda nás nezačnou překvapovat ještě větší přírodní katastrofy než ty od konce minulého tisíciletí dosud.

Určitým nebezpečím může být v té vyšší rychlosti zároveň rostoucí prostor pro osobnosti s celkem inteligentní hlavou, ale dost chamtivými rucemi a mocichtivými nohami. Bleskově se vedčou všude přes své silné psychopatické rysy napříč politickým spektrem, spíš jim vyhovuje nerovnováha a dovedně s přehledem ji manipulacemi vytvářejí a těží z ní na úkor ostatních, než to stačí prokouknout. Těmto manipulacím se musíme naučit včas dost dobře čelit a "hlavorukonožci" usekávat chapadla. Většinu z nás politika sice neživí, ale asi už dobře chápeme, že v tom živění se nám všem následky jejich působení leckdy pořádně utahují šrouby.

Proč mít něco proti retro? Dobrou inspiraci můžeme najít nejen ve svých snech a v tom, jak se daří, ale také všude v odkazu předků - možná jsme se naopak neispirovali dost, nebo nám něco uniká či jsme již něco ke své škodě zapomněli. Ostatně i autorova věta "Je sice žádoucí hledat poučení z historie, každý dnešek je však jedinečný." to potvrzuje.

Hezký den všem.
01. 08. 2011 | 20:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy