Scouting For Boys

17. 09. 2013 | 07:36
Přečteno 3492 krát
Dnes, sedmnáctého září, uplyne pětasedmdesát let od smrti Antonína Benjamina Svojsíka. Vzpomene na něj málokdo, skauti určitě ano. Byl zakladatelem českého skautingu - Junáka. A skautem se člověk stává nadosmrti. I když už dávno není členem oddílu. Kluky i holky připravuje na život a určitě dobře na službu v armádě.

Byl jsem skautem po válce, než skauting po třech letech zakázali. Dcera do dívčího oddílu vstoupila v osmašedesátém, ale brzy měla po radosti, opět se dočkala zákazu. Jedna z vnuček ji následovala po devětaosmdesátém a měla víc štěstí. Možná tam jednou zakotví i pravnuk.

Historie českého skautingu je tedy důkazem diskontinuity. A to je obecný důvod, proč výročí vzpomenout. Junák byl v nelibosti nacistů i minulého režimu. Nejen proto, že se zrodil v Americe. Vychovával k vlastenectví. Dodnes si pamatuji tehdejší skautský slib, který začínal: „Slibuji na svou čest milovati vlast svou, Republiku Československou, a sloužiti ji věrně v každé době.“ Mnoho skautů jej plnilo a doplatili na to i životem.

Už loni byl skauting stoletý. Od té doby jsme prošli jedenácti milníky: 1914, 1918, 1929, 1938, 1939, 1945, 1948, 1956 1968, 1989, 1992. Žijeme již v šesté republice: první, druhé, poválečné, socialistické, polistopadové, české. Ve válkách byly ty zlomy spojeny s lidskými ztrátami; ty jako by se zakusovaly do pravidelného strom života v dobách míru a stability. Častěji docházelo k personálním decimacím. Nejdříve jsme se zbavovali rakouskouherských byrokratů a poté kolaborantů, dvakrát řádily prověrkové komise, abychom nakonec zajistili personální bezúhonnost zákonem a zřídili si na to úřad.

V české společnosti lze za tu dobu podle výzkumů Libora Prudkého z Univerzity Karlovy rozlišit i jedenáct generací: už nežijící ztracenou generaci s určujícím prožitkem první světové války, generaci nové republiky vítající vznik samostatného státu a generaci hospodářské krize.

Ze současníků je to dožívající generace obrany národa se zážitkem mnichovské krize. Pro generaci prohry to byla druhá světová válka a pro generaci míru a zapomnění intenzivní zážitek ze svobody s autoritářským koncem. Generace modrých košil byla spojena s pseudoaktivitou mladých lidí, kteří nyní jsou již důchodců. Pro generaci obrodného procesu byla formujícím tmelem znovuobjevená svoboda v Pražském jaru s krutým vystřízlivěním 21. srpna 1968. Po ní vegetovala generace normalizace poznamenaná konformitou.

17. listopad 1989 zrodil generaci svobody. Po ní záhy nastoupila generace pravidel podle peněz poznamenaná privatizací. Vstupem do Evropské unie se může v budoucnu zformovat generace EURO, tj. mladých lidí zaměřených na evropské společenství. Snad se to po vážné společenské krizi stane a nikdo si nikdy nedovolí znovu zakázat ani skauting.

Antonín Rašek
Autor je sociolog

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Míval napsal(a):

Ještě bych dodal: "Plniti povinnosti vlastní a zachovávat zákony junácké. Duší i tělem býti hotov pomáhati bližnímu."
Zatímco v osmašedesátém mi tahle slova zněla přirozeně, teď se mi zdají být takřka nedosažitelným ideálem.
17. 09. 2013 | 07:55

stejskal napsal(a):

Naší snahou nejlepší buď čin!

Hezký den všem.

Libor Stejskal
17. 09. 2013 | 07:58

Analytik napsal(a):

Autore, dík za připomínku výročí!
Scouting je asi jediná církev, která tu za sto let své existence nenapáchala žádné škody a proto se jí a jejím členům dá důvěřovat.
Škoda, že Junák jako organizace nekandiduje ve volbách.
17. 09. 2013 | 08:03

Ládik!!! napsal(a):

pionýrský slib:
Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované vlasti, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.
17. 09. 2013 | 08:35

Michla Macek napsal(a):

Nazdar! :)
17. 09. 2013 | 08:37

neo napsal(a):

Ládik!!!
Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná! :)))))
17. 09. 2013 | 08:48

pgjed napsal(a):

Pane Rašku, jako skaut téměř celoživotní, Vám děkuji za tuto připomínku. První tušení o skautingu jsem zachytil ze starých ročníků Vpředů a Junáků, které jsme si jako svátost půjčovali, coby mládenci školou povinní. Načerno jsme, jako parta kluků začali skautovat v r. 67, slib jsem skládal 21. 8. 1968. Zákaz jsme přetahovali daleko do 70. let. A znovu jsme začali s partou ministrantů načerno v r. 87. Prošel jsem v Junáku prakticky vším od rádce až po člena náčelnictva. Vedle Svojsíka bych připomenul osobnosti spoluzakladatelů, třeba Velena a Milotu Fandrlíkovy, J, Kratochvíla - Babyho, ale taky třeba zakladatele Seetonovského směru Šuberta. Poznal jsem spoustu statečných odhodlaných lidí, kteří vedení skautskou myšlenkou prošli stejně statečně frontami 2.S.V., koncentráky, vyšetřovnou starého Grebeníčka a Jáchymovskými a Leopopldovskými koncentráky. Nelze ovšem nevzpomenout rudé červotoče, kteří 2x zlikvidovali Junáka zevnitř - akční skupina náčelnictva v r. 48, nebo stranická skupina náčelnictva v r. 68. (ostatně i vy jste bolševik, pane Rašku). Nikdy jsem dost dobře nepochopil, jak je možné být současně komunistou a skautem. Na druhé straně s vděčností vzpomínám rodičů mých kluků, kteří díky svému partajnímu postavení kryli naše skautování hluboko do normalizačních let. Je dobré vzpomenout Svojsíkova nástupce Plajnera, který se ctí provedl Junáka Válkou i komunistickým převratem a padesátými lety a pak, nepochopitelně, podlehl v r. 69 iluzi, že obětováním homogenních oddílů si nakloní normalizátory.
Po r. 89 se ve vedení objevily silné tendence posunout Junáka pionýrským směrem. Dodnes neskončily a dodnes se vede boj o to, zda je skauting způsob trávení volného času, nebo způsob výchovy a životní filozofie. Vždy bude dosti těch, kteří ten druhý směr budou brát jako nepominutelnou celoživotní hodnotu a vzdor rostoucímu liberálnímu pragmatizmu a konzumismu jich je a bude dost. Jak napsal v jedné písničce br. Burghauser, hudební skladatel: "Valí se Junáků nové mládí a jemu patří právo žít..."
17. 09. 2013 | 09:25

pgjed napsal(a):

Mívale, poravdě text slibu je dle mezinárodních regulí takovýto:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit Bohu (nejvyšší Pravdě a Lásce - v interpretaci pionýrů a bolševiků v Junáku) věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.
K tomu mně pomáhej Bůh.

Ty další interpretace jsou jenom Masarykovsko-bolševické kličkování kolem podstaty skautingu.

To Analytik: Ale jděte, vy brepto. ;-)

Bratře Stejskale, zdravím. Ano tak končilo velké vytí na poradní skále!
A malá douška pionýrům: Neberu vám to zaujetí, jenom domýšlíte-li, k čemu to bylo směřováno. A to nemluvím o pionýrech, kteří dodnes působí v klubovnách, které v tr. 1970 sebrali skautům.
17. 09. 2013 | 09:38

Míval napsal(a):

pgjed: možná máte mezinárodně regulovanou pravdu. Ale já sliboval službu a věrnost Republice Československé, nikoliv nějakému Bohu či Alláhovi. A byl a jsem s takovýmto zněním naprosto spokojen. Jde-li o "masarykovsko-bolševické kličkování" (opravdu velice zvláštní hodnotový guláš), pak jsem na takové kličkování hrdý.
Mimochodem, ta první část Vámi uvedeného znění slibu se hodí spíše pro ministranty. Opravdu mi uniká náboženství jako podstata českého skautingu.
17. 09. 2013 | 10:02

pgjed napsal(a):

To Míval:
To, co jsem napsal, je slib, který slibují skauti po celém světě, bez ohledu na náboženství, tedy i např. muslimové. Nemá to s náboženstvím zhola nic společného. Je to vyjádření toho, že Bůh je v životě každého nepominutelnou hodnotou. I jájsem sliboval "Milovat vlast svou..." A naprosto jsem netušil, že to není plné přihlášení se ke skautingu. Teprve popřevratové debaty kolem vstupu Junáka do WOSM a WAGGGS ukázaly, že je leccos trochu jinak, než jak se to tvářilo za železnou oponou. Mně to problém nedělá, spíše naopak.
17. 09. 2013 | 10:16

ex-nemo napsal(a):

Zrušení Junáka je projevem zlé podstaty bolševizmu.
Výchova mladých k čestnosti a samostatnosti, to jest ke svobodnému myšlení, to bylo právě to co komunistům nejvíc vadilo.
Nevím přesně, kdy jsme měli poslední skautskou schůzku či výlet, ale vím že od té doby jsem se stal odpůrcem komunizmu nadosmrti .
17. 09. 2013 | 11:04

Fika napsal(a):

Pane Rašku, moc díky za připomínku .Skautský ideál byl a stále je životní filosofie svobody,samostatnosti,čestnosti,zodpovědnosti a lásky k vlasti. Proto byli skauti potlačováni nejprve nacisty a pak komunisty(to byli bohužel Češi) a dnes ty "pionýrské směry" mi připadají stejné jako dříve: v duchu lidových milic a třídního boje.
17. 09. 2013 | 11:43

jozka napsal(a):

ad Je to vyjádření toho, že Bůh je v životě každého nepominutelnou hodnotou.

Mluvte laskave za sebe, bratre v hnizda hadova.
17. 09. 2013 | 13:12

jozka napsal(a):

tfujtajxl... "z hnizda", pardon.
17. 09. 2013 | 13:13

akela napsal(a):

Pane Rašku,jsem velice rád,že jste vzpomenul br.Svojsíka.Má čestné místo u táborového ohně,kde sedí Lord Baden Powell,zakladatel skautingu(mimochodem skauting vzniknul v Anglii a ne v Americe).Svojsíkovi je po boku br.Rudolf Plajner-Táta,který byl důstojným nástupcem Svojsíka.A přisuzovat mu,že podlehl normalizátorům a obětoval homogenní oddíly je známka neznalosti a špatného posouzení skutečného stavu ve společnosti.
Ještě jednou díky a přeji Vám "Dobrý lov!"
17. 09. 2013 | 13:27

phdej napsal(a):

Děkuji Vám pane Rašku za připomenutí tohoto výročí Junáka obzvláště v době, která přes všechna deklarovaná pozitiva současné společnosti má na Junáka a skauting velmi neblahý vliv. Co se nepovedlo nacistům a komunistům se nakonec podaří zlikvidovat mocí peněz jako vedoucího motivu této společnosti.
Již od minulého sněmu Junáka mne velice znepokojuje snaha o posun organizace podle přání společnosti a nikoliv podle stanov a ducha Junáctví. Nyní nás čeká další sněm a byť to mnozí nepociťují tak naléhavě, dochází k zásadní změně, kterou je název naší organizace a záměna svazu za spolek. Dostáváme se tak na úroveň spolku zahrádkářů jako zájmového spolku. V před-sněmovní diskusi se již objevují názvy, které neobsahují slovo Junák a to vnímám jako velké ohrožení jednoty této organizace. Tato společnost má zájem právě na tom, aby zmizely všechny prvky, které sjednocují občany, v tomto případě skauty a právě zmizení slova Junák postaví organizaci na úroveň volnočasového spolku (ztratí se historická vazba), jak je tomu v ostatních zemích. (viz www.junak.cz, kde v titulku není již Junák). Našim cílem a úkolem bylo a je však vést děti a mládež k samostatnosti, kreativitě a ke kritickému vnímání všeho co je kolem nás, ale bez slepé poslušnosti, což se mnohým nelíbí.
Pokud budu reagovat na komentáře ostatních přispěvatelů, tak jen poznámku ke slibu, ve kterém že jsme nejen ztratili republiku Československou, ale pomalu ale jistě ztrácíme i naši malou republiku Českou a komu vlastně slibujeme věrnost? Odpoví si již každý sám. Více než kdy jindy platí „Buď připraven!
17. 09. 2013 | 14:20

Walter Bobr Matlášek napsal(a):

Drazí bratři.
Přestože jsem se narodil v době skautingu nenakloněné (je mi 50 let) byl jsem skautem a to díky statečnosti našeho vůdce a pravdomluvnosti mého otce. Slíbil jsem na svou čest jak jsem dovedl nejlépe milovati vlast svou republiku československou a sloužit jí věrně v každé době. O to usiluji. Moje dcera je světluškou a mohu Vám s radostí říci, že sestry Bohoňkovy z Českých Budějovic mi dávají naději, že skauting dnešní mladý člověk bere velice vážně. My dospělí jsme jim postupně sebrali naději takže bychom i na tomto blogu si měli podat levice a pohlédnout si zpříma do očí. V odpuštění křivd je svoboda a velikost života.
17. 09. 2013 | 16:01

Vl. Rogl napsal(a):

Díky za článek i za připomenutí. Do venkovského oddílu Junáka jsem vstoupil jako vlče hned v roce 1945 a prožil v něm několik nezapomenutelných let i táborů. V roce 1949 nám sebrali klubovnu a naše činnost se postupně rozplynula. Když jsem v polovině padesátých let přišel na VŠ do Prahy zjistil jsem, že pod hlavičkou Svazarmu i Pionýra díky odvaze jejich vedoucích fungovalo pár oddílů i v této době. StB mělo spec. odd. v čele s Václavem Šímou, které tyto oddíly odhalovalo a pár vedoucích skončilo ve vězení (to nemluvím o monstrprocesech v roce 1952, kdy byla odsouzena do kriminálů celá řada tehdejších představitelů Junáka - Grimm, JANDUS, manž. Skálovi, br. Navrátil a řada dalších). Sám jsem v šedesátých a sedmdesátých letech vedl v ZDŠ ve Slovenské turistický kroužek, kterým prošlo za tu dobu cca 100 dětí - s krátkou přestávkou kolem pražského jara, kdy jsem působil v organizačním odboru Ústřední rady Junáka. V nakl. Olympia mně vyšlo pár publikací, ale pak mne Mladá frobnta označila za skautského autora se kterými se (svazáci) rozešli a díky tomuto pokynu se se mnou rozešla i Olympia.
Po roce 1989 jsem se vzhledem k věku už neregistroval, ale podle svých možností stále publikuji alespoň v regionálním tisku, protože skautem člověk zůstává celý život bez ohledu zda nosí skautský kroj. Dnešním skautům jejich nepřerušovanou činnost upřímně závidím a moc jim to přeju.
17. 09. 2013 | 16:35

strejc Josef napsal(a):

Škoda, od sociologa bych čekal nestrannější pohled bez zjevných demagogických prvků. Skutečnost, že skaut je stále (přes proklamace vedení) spíše náboženstvím než nezávislým myšlením a prožíváním mi brání přijímat mnohé jeho pozitívní aktivity bez výhrad...
17. 09. 2013 | 21:20

pitomio napsal(a):

http://ustecky.denik.cz/tema/kauza-pedofilu-ve-skautu.html

Začal soud se skauty, kteří údajně zneužili 39 dětí

Ústí nad Labem – Před ústeckým krajským soudem v pondělí poprvé stanuli bývalí vedoucí ústeckého skautského oddílu Bobrů Milan Machát a Martin Mertl. Obžaloba je viní z toho, že zneužili 39 dětí, 36 chlapců a 3 dívky. Za vinu jim klade řadu činů včetně sexu s některými z dětí, jejich vydírání nebo natáčení pornografie...
17. 09. 2013 | 22:30

Bobr napsal(a):

ad pitomio:
Daklo se čekat, že s tímto "argumentem" někdo z "příznivců" této organigzace vystoupí. Je přece všeobecně známé, že každé společenství dětí a mládeže přitáhne úchyly (včetně pedagogů) všeho druhu - nevyhlo se ani tělocvičnám Sokola, základní škole, Pionýrům a pod. Zqa tyto darebáky však vlastní organizace nemůže i když ji to samozřejmě vážně poškozuje.
18. 09. 2013 | 07:46

Míval napsal(a):

pgjed: Jak jsem již napsal - jsem opravdu rád, že jsem slib skládal v tom znění, které tenkrát platilo. Protože na něco mohu přísahat bez zaváhání - Bůh není nepominutelnou hodnotou pro každého! Což ovšem neznamená, že se proto musíme mlátit po palicích. Ale pro mne to byl důvod se ke skautingu po 89 nevrátit. Protože tenkrát se hned začalo mávat pánbíčkem.
18. 09. 2013 | 07:47

pgjed napsal(a):

Bratře Rogle, dvé vašich Olympijských pozákazových příruček má čestné místo v mé skautské knihovně, byť jsou užíváním rozložené na jednotlivé listy. Děkuji. Jinak i v šedesátých letech, kdy se pod hlavičkou celostátní hry Signál a pak pod hlavičkou Zálesáka ve svazarmu začala obnovovat skautská činnost, Foglarovi bylo dovoleno v časopisu Signál vydávat Kroniku ztracené stopy na pokračování, se dělo vše pod bedlivým dohledem STB. I obnovená činnost v r. 68 byla bedlivě kontrolována. Prakticky každé středisko mělo svého estébáka. My jsme tomu našemu říkali Plašmuška a honili ho po lesích. Byla s ním docela legrace. Z těch, kteří skautskou ideu nesli i přes padesátá léta vzpomenu legendární turistický oddíl BVÚ Karla Líby. Pod hornickými křídly dostávaly stovky hochů do kůže skauting v praxi. S Karlem jsem o tom měl příležitost kdysi mluvit na Ivančeně. Jeho členství v KSČ bych si mu netroufnul jakkoliv vyčítat.
To Míval: To je osobní věcí každého. Skauti by se rozhodně mlátit po palicích neměli. V popřevratové obnově byly vážnější a horší věci, než návrat k evropským a světovým základům skautingu. Někteří si z toho začali trochu dělat osobní podnik a jiní, nebo titíž, pak potlačovat ideové základy a dělat ze skautování čistý zážitkový pobyt v přírodě. Což neustalo dodnes.
To phdej: Takže možná dospějeme k tomu, že bude brzy opět o jednu skautskou organizaci v ČR více. Za 1.RČS to bylo přes 30 organizací.
18. 09. 2013 | 08:46

Twist napsal(a):

Tak moc růžově to se skauty a junáky nevidím. Na Terezínské tryzně jsem si chtěl vyfotografovat celkový pohled na slavnost z místa, kam nebyl bůhvíproč povolen vstup. Nějaký skautík mi to bez předcházejícího pozdravu arogantně zatrhl, i když jiné skupině to současně bez jakéhokoliv jimi prokázaného oprávnění, povolil. Když jsem se ho zeptal, zda si tedy mohu vyfotografovat jeho, zdrhnul. Inu pane Rašku, bývalý skvělý armádní předsedo ČSM, ideály a skutky se někdy diametrálně rozcházejí. V tom to dneska všechno je.
18. 09. 2013 | 08:57

stejskal napsal(a):

Řada z nás pokračovala i po roce 1969, kdy totalitní režim Junáka opět zakázal, v TOMu, neboli Tábornických oddílech mládeže, které se staly na nějakou dobu jakýmsi krytím pro junácké oddíly. Myslím, že by zde mělo padnout i toto jméno - TOM si to zaslouží (nakonec bolševik zakázal i jeho).

Mimochodem ten skautský slib má variantní znění. V češtině to je:

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Dobrovolně a dle vlastního uvážení k tomu lze přidat:

K tomu mi pomáhej Bůh!

Ta doložka byla stejná po roce 1945 i v 60. letech.

Hezký den.

Libor Stejskal
18. 09. 2013 | 09:42

Petr napsal(a):

Jako bytostný antikomunista s vlastní neblahou zkušeností období totality nesnáším vnucování ideologie a dogmat všeho druhu. Proto jsem rád, že v přísaze českého junáka není slovo bůh obsaženo. Junák je tak otevřen všem, i dětem ateistů, které pak nejsou nuceny lhát při přísaze. Pravda a láska jsou pojmy přijatelné a srozumitelné všem a jejich hodnota stojí za následování. Vnucování víry v boha nemá s bohem nic společného a paradoxně plodí ateismus.
18. 09. 2013 | 09:51

outletlbprh napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket cheap</a> slac http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose cheap
26. 02. 2014 | 06:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy