Užvanění psychologové aneb Představuje úmrtí Ivety Bartošové bezpečnostní riziko?

11. 05. 2014 | 13:20
Přečteno 25589 krát
Jaká pravidla musí dodržet psycholog, chce-li sdílet své názory na duševní stav známých osob?

Iveta Bartošová byla bezesporu nekorunovanou královnou českého bulváru. Její předčasná a vlastní rukou provedená smrt znamená pro tento druh žurnalistiky pravé žně. Veškeré zpravodajství o její sebevraždě a všem, co s tím souvisí, by nemohlo být, dle postoje médií, kompletní bez názorů psychologů a psychiatrů. Pravým pokladem pro vytěžení je v této souvislosti zejména Jeroným Klimeš, který nemá problém spekulovat v souvislosti s Ivetou Bartošovou prakticky o ničem. Již dříve se bez okolků vyjadřoval s pozice psychologa o vztahu Bartošové k mužům a jich k ní, o jejím sexuálním životě či vztahu k alkoholu. Po její smrti pak ochotně spekuloval nad tím, jak dalece potřebovala k životu bulvár a co jí dohnalo k sebevraždě. Nebyl však sám, kdo se na stránkách bulváru k Bartošové vyjádřil. MUDr. Cimický analyzoval její poslední kresbu a PhDr. Jiří Novák pro změnu usoudil, že „U paní Bartošové se zřejmě dlouhodobě rozvíjela duševní porucha, která z nějakého důvodu nebyla léčena“.

Oslovit psychologa či psychiatra vždy, když se odehrává nějaký „velký bulvární příběh“ patří k automatickým postupům novinářů. Je však to, kdy se daný odborník vyjadřuje o duševním či zdravotním stavu člověka, jenž není jeho pacient, zná zpravidla jen jeho mediální obraz, nedělal mu diagnostický screening a nemá od dané osoby souhlas se sdílením těchto informací v pořádku?

Pro odpověď na tuto otázku zabrusme do minulosti. Před americkými prezidentskými volbami v roce 1964 se magazín Fact rozhodl oslovit členy Americké psychiatrické asociace, zda by mohli odborně posoudit republikánského kandidáta Barry Goldwatera. Psychiatři byli dotázáni, zda si myslí, že pan Goldwater je dostatečně způsobilý, aby se stal prezidentem, a jaké jsou jejich psychiatrické názory na tohoto kandidáta. Osloveno bylo 12 356 psychiatrů, z nichž 2417 reagovalo. Výsledky pak byly publikovány jako zvláštní vydání. Nutno říci, že senátor Goldwater nedopadl dvakrát slavně. Podstatná je však jiná věc. To, že se někteří psychiatři k tomuto propůjčili, prakticky okamžitě jako neetické odsoudily jak Americká lékařská asociace, tak Americká psychiatrická asociace. Nedosti však na tom. Senátor dal celou věc k soudu a nakonec Nejvyšší soud přiznal senátorovi náhradu ve výši téměř 2 milionů dolarů. Co je však nejdůležitější, soud stanovil právní precedens, který přispěl ke změnám v oblasti lékařské etiky. V roce 1973 Americká psychiatrická asociace definovala soubor pravidel pro komunikaci s médii. Tento soubor vešel ve známost jako „Goldwaterova pravidla“. Zde se jasně říká, že odborníci na duševní zdraví mohou komentovat psychické problémy obecně, ale je výslovně neetické a neprofesionální poskytovat odborný názor na jednotlivce, který není pacientem daného odborníka a současně nedal k tomuto výslovný souhlas. Varianty Goldwaterova pravidla pak v dalších letech převzaly i další profesní psychologické či psychiatrické asociace.

Jistě můžeme namítat, že výše zmíněné Goldwaterovo pravidlo platí ve Spojených státech, avšak nikoli u nás. Tento argument však příliš neobstojí. Podobné problémy řeší i jiné profesní organizace v Evropě. Například ve Velké Británii se toto diskutovalo před několika lety v souvislosti s úmrtím Michaela Jacksona a poskytováním odborných názorů na duševní stav jeho dětí. I tam bylo toto chování dotčených psychologů a psychiatrů označeno za neetické. Etická pravidla totiž neexistují samy od sebe. Vždy mají či by alespoň mely mít racionální základ a zde, pomineme-li rizika soudní žalob, existují přinejmenším dva:

Za prvé, je odborně nečestné a nečisté, aby psycholog či jakýkoli lékař dávali své názory na člověka, kterého odborně nevyšetřili a dokonce často ani osobně nepotkali. To platí o to víc, když pacient k tomuto nedal souhlas. Profesionální názor vychází z důkladné diagnostiky příslušných klinických údajů za použití vědeckých metod. Ten však podléhá lékařskému tajemství. Vše ostatní je čirá spekulace, která může poškodit nejen dotyčného jedince, ale mnohdy i jeho rodinu a blízké. Pochopitelně to též vrhá špatné světlo na profesi jako takovou, neboť psycholog či psychiatr, jenž si pustí pusu na špacír, pak působí spíše jako šarlatán a nedůvěryhodná osoba.

Za druhé - a to může být dnes více aktuální než dříve - Goldwaterovo pravidlo brání zneužití odborné autority k vyřizování účtů s politickými či jinými nepřáteli. Jak by se například banky dívali na podnikatele, o němž by „renomovaný“ psycholog řekl, že dle jeho názoru užívá drogy, nebo se chová psychoticky?

Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky a lze jej prolomit. Psychologické profily historických, dávno mrtvých osob jsou zajímavým cvičením a pochybuji, že by se například potomci Leonarda Da Vinci (jsou-li tací) hněvali na Sigmunda Freuda, že o něm napsal odbornou studii. Během druhé světové války udělali američtí psychologové a psychiatři profil (mimochodem velmi přesný) Adolfa Hitlera. Podobně byla vytvořena i odborná zpráva o Lybijském vůdci Muammaru Kaddáfím. Zde se však jednalo o osoby vysloveně nepřátelské ke Spojeným státům a představující bezpečnostní riziko. Troufám si se značnou jistotou usuzovat, že život a smrt Ivety Bartošové nepředstavují ohrožení národní bezpečnosti a tedy není důvod prolomit etická pravidla.

Je jasné, že získat souhlas slavného pacienta ke sdílení odborných názorů s médii je značně obtížné, ne-li nemožné. Přesto však toto známe. V knize „Já“ o Miloši Kopeckém je nesmírně zajímavá část týkající se jeho těžkého depresivního onemocnění. Tuto stať napsal psychiatr MUDr. Cyril Höschl. Zde však byla situace přesně lege artis. Doktor Hösch byl Kopeckého lékařem, znal velmi přesně celou kazuistiku a hlavně, dostal od Kopeckého písemný souhlas ke zveřejnění, jenž nabýval platnosti jeho úmrtím.

Chápu, že pro řadu odborníků může být frustrující čekat, až jejich pacient zemře a ještě mít souhlas k prolomení lékařského tajemství. O to větší může být lákadlo v podobě citace či dokonce fotografie v bulvárním periodiku a třeba i vidina, že se dotyčný sám stane jakousi celebritou, o nichž se vyjadřuje. Avšak toto chování vypovídá netoliko o dané celebritě, ale zejména o upovídanosti, nedostatku profesních zásad a odborných kvalit dotyčného psychologa či psychiatra.

Podtrženo sečteno, my psychologové a psychiatři bychom si měli uvědomit, že chceme-li se hlásit k hodnotám Euroamerické civilizace a mít srovnatelnou vědu, mělo by tomu odpovídat i naše etické vědomí a chování. Laické veřejnosti pak dávám na zvážení, jak dalece chtějí důvěřovat někomu, kdo nezná a/nebo nerespektuje etické normy své profese, což není de-facto nic jiného než pravidla slušného chování.

Mgr. Daniel Štrobl
Auror je psycholog

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Rudi Koutek napsal(a):

pan autor napsal:
"Její předčasná a vlastní rukou provedená smrt znamená pro tento druh žurnalistiky pravé žně."


Nepsalo se vsude, ze skocila pod vlak?
11. 05. 2014 | 13:43

D. napsal(a):

"Ruský prezident Vladimir Putin, známý svými sportovními aktivitami, se v pátek večer chopil hokejky a postavil se na led po boku legend ruského hokeje. Zápas v rámci exhibiční Noční hokejové ligy vyhrál jeho tým 21:4. Šéf Kremlu vstřelil šest gólů a na pět dalších přihrál."
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/hokej/exhibicionista-putin-hral-hokej-skoroval-hned-sestkrat_306580.html
11. 05. 2014 | 13:52

Kamil napsal(a):

Pane magistře, věci nejsou tak jednoduché a už vůbec v podobných případech neplatí standardní lékařská etika. Politické špičky, mediální hvězdy, vrcholoví sportovci a jim podobní dělají dnes všechno, aby byli populární a aby se o nich hodně mluvilo. K tomu patří i pohled do ložnice a jakéhokoiiv jiného soukromí, včetně drog, alkoholu, milenců, rozvodů, sexuálních hrátek, estetické chirurgie, daňových úniků, atd. atd. Kdo tuto "vysokou" hru začne hrát, musí ji hrát se vším všudy, včetně toho, co by nejraději skryl i sám před sebou. A až za hrob. Jinak to dnes nechodí a v dohledné době chodit nebude. Komu to nesedí, může si potichu a v klidu hrát na jiném písečku ...
11. 05. 2014 | 13:54

diskutující diskutující napsal(a):

Rudi
Ne, jen se pokusila nastoupit do jedoucího vlaku v devadesátikilometrové rychlosti, aby ujela psychologům psychologům.
Dveře byly bohužel zařené.
11. 05. 2014 | 14:02

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Rudi Koutek
Sdělení typu "vlastní rukou provedená smrt" lze považovat za vyjádření toho, že šlo o sebevraždu.
Čemu ještě nerozumíte ?
---------------------
Usuzovati na základě zcela zjevných /ne na základě titulku v novinách/ indicicií, respektive projevů vůle dokonané v činech či ve formulacích lze, v tom s autorem nesouhlasím. Pokud například někdo opakovaně lže, tvrdí že je pravičákem a přitom zneužije poslaneckých náhrad (či spekuluje na burze na pokles)....něco v hlavě v pořádku nemá.
Jistě ale je nezbytné, respektive bylo by mnohdy pro společnost velmi výhodné, dotyčného prohlédnout zevrubněji, podrobit ho bližšímu zkoumání., aby bylo možné nejen usuzovat, ale i věrohodně hodnotit, nejlépe pak na základě výsledku takových hodnocení i jednat - ale to jsme již v temné komůrce tkzv. univerzálních individuálních práv, těžko bylo např. možné předvolat Adolfa Hitlera či H. Himmlera před nějakou odbornou komisi složenou z psychiatrů , sociologů , psychologů či odborníků na prevenci kriminality - v době kdy se drali k moci , tkzv. občanská společnost by totiž řvala, že jsou hrubě porušovány svobody jednotlivce, anebo by volala po nahražení těch členů dotyčné komise, kteří byli židovského původu /princip předpojatosti, což by ale ve vědě nemělo platit/.

Uvedené je ale ve vztahu například k nějaké zpěvačce jen šťouráním se v soukromí, zpěvačky povíceru nemají vlivu na to, zda se páchají genocidy, zavádí se mafiakapitalismus či se spekuluje na finančních trzích tak, že dojde následně k strádání mnoha milionů lidí.
Ostatně kdo by to pak celé platil, že ?
11. 05. 2014 | 14:06

Jana Pechová napsal(a):

Souhlas s autorem.
Podobně vnímám např. zveřejňování jmen či identifikačních údajů u osob, které nebyly pravomocně odsouzeny či jejich (skandalizované) jednání nebylo prokázáno.
11. 05. 2014 | 14:07

diskutující diskutující napsal(a):

-v-,
nedoklepávám.
Kdybyste Rudi viděl na konci týdne kteroukoli českou trafiku, pochopil byste z uniformního pohledu na titulní stránky, že odešla JEDINÁ skutečná kandidátka na prezidentku, kterou jsme kdy měli.
Tu funkci je možno od hodiny zrušit a odstřelovače draze pronajmout do nějaké demokracii budující země.
Aspoň bude za co dostavět metro.
11. 05. 2014 | 14:10

Rudi Koutek napsal(a):

diskutující diskutujíc
Ja myslel, ze kandidatek na prezidentku je mnohem vic. Pokud teda verim tomu, co tady pise pani Milus Kotusova.
11. 05. 2014 | 14:19

démon souhlasu napsal(a):

Vnímejte, Jano, vnímejte.
Jedna sociologická veličina minulosti se uchýlila dokonce k vytvoření pojmu "mladý vnímatel" pro lidi vašeho typu.
Pevně věřím, že Jana Pechová je jen vaše nom de guerre a že netrápíte své rodiče tím, že by museli v souvislosti se svou rodinou číst to, co zde nebo třeba i jinde napíšete.
Ivetka to tak chtěla, že.
11. 05. 2014 | 14:21

diskutující diskutující napsal(a):

Rudi
Paní Miluš Kotoučová má k tomu co píše své dobré důvody.
Každý potřebujeme nějak žít, vy ne?
A i ta voda do splachovadla je dnes od francouzského monopolu drahá.
Vy možná máte ještě městské vodárenské betríby z 19. století, tak to tolik necítíte.

Jako duchovní reprezentantka tohoto národa ovšem byla Ivetka JEDINÁ a nenahraditelná.
Zeman ať už si nechá porazit lípu a dlabe si ve volném čase rakev, stejně nic užitečného nedělá.
11. 05. 2014 | 14:30

neo napsal(a):

D.

Putin mi připomíná jiného slavného diktátora:
http://www.youtube.com/watch?v=olT8v8yMUEU
11. 05. 2014 | 14:44

Scarabeus napsal(a):

autor:

Psychologové jsou různí.

Znám psycholožku, která nabízí psychotesty on-line za 99,- Kč.
http://www.psychotesty.psyx.cz/
http://www.psyx.cz/

Na druhou stranu znám psycholožku o jejíž práci nemám nejmenší pochybnost.
http://www.youtube.com/watch?v=izvoEAaLA8Y
11. 05. 2014 | 14:45

mb napsal(a):

Mgr. Daniel Štrobl
Auror je psycholog psycholog

ty vole to je jako sapiens sapiens ...

i když Lem dobře ví, že v galaktické radě má člověk upa jiný pojmenování jako je

zvrhlík nerozumný přeukrutný aj ...

(článek jsem dosud nečetl, napravím)
11. 05. 2014 | 15:10

mb napsal(a):

( jinak teda článek dobrej až na toho sapienta sapientise ...)

hezký den ...
11. 05. 2014 | 15:16

skura napsal(a):

Se vším kromě asi desítky pravopisných chyb lze souhlasit..
11. 05. 2014 | 15:29

Pri MS v etice prohravame 10:0 napsal(a):

Tady je to brano tak , ze pokud Vas neodsoudi soud , jste v eticke norme.

Napr. Bohuslavovi Sobotkovi rekl soud , ze zadne nahrady nezneuzil ! Tudiz je cisty .

Svedomi sem etika tam.:-))
11. 05. 2014 | 15:30

Gru napsal(a):

Autor

Z vašeho blogu vyplývá, že etické normy a omezení neplatí, je-li někdo nepřítelem Spojených států, byť i jen domnělým?
Zajímavý limit. Připomíná trochu stanoviska, ohajující svého času psychiatrizaci odpůrců socialismu...
Bulvárních psychiatrů a psychologů je u nás víc, zvláště na tomto serveru. Jen namátkou pan Honzák a dokonce pan Hnízdil, který nemá ani dotyčnou aprobaci. Oba zde vydávali "posudky" na V. Klause, resp. M. Zemana - ale to zjevně nevadilo. Dotkla se vás teprve až Bartošová.
11. 05. 2014 | 15:38

modrý edvard napsal(a):

Nikdo rozumný snad nepokládá názor vyslovený v Blesku (apod.) za odborný posudek. A pokud se můžeme vyjadřovat o celebritách v jiných záležitostech, i když jim taky nerozumíme (má hrát Hertl s Jágrem nebo Vopičkou?; měl Janoušek dostat 3 roky nebo doživotí?; měla si Kočtuchová vzít raději zelený přeliv, když šla na rande s Topičem?), proč bychom se nemohli vyjadřovat i o Ivetě B.?
diskutující diskutující: Prezidentkou, přinejmenším na zimu (nebo naopak na léto?), by mohla být Sáblíková.
11. 05. 2014 | 15:51

mb napsal(a):

gru ... obávám se, že nemluvíte úplně pravdu ... kolega Hnízdil veden upřímným zájmem o (potencionálního) pacienta a jeho blaho, pouze dotazy zjišťoval, zda by nebylo možno ´nemocnému´ nějak (legálně) pomoci ... ( což je ve shodě s lékařskou ethikou ) ... hezký den ...
11. 05. 2014 | 16:10

Gru napsal(a):

mb
Neobávajte se, dotyční veřejně diskutovali diagnózy, což nelze. Nestorem české poválečné bulvární psychiatrie byl Plzák, který v lednu 1969 označil v médiích Palacha za nevyrovnaného neurotika, což mu vyneslo ostrakizaci odborné "veřejnosti". Avšak Plzák se otřepal a rehabilitoval se popularizací partnerské nevěry, kromě toho se významným způsobem podílel na psychiatrickém posudku, který dostal Hepnarovou na šibenici..
11. 05. 2014 | 16:34

Drzá zrzka napsal(a):

Teď mne tak napadlo, jaká pravidla musí dodržet novinář, když informuje (nejen o duševním stavu)?
11. 05. 2014 | 16:36

santawizard napsal(a):

Psychiatři a psychologové Euroamerické civilizace by neměli zapomínat na indoevropskou kultůru a judeokřesťanské náboženství.
Je totiž pravda ,že moderní věda není schopna úspěšně léčit duševní a mentální poruchy výhradně injekcama a práškama.Vzrůstající počet pacientů v psychiatrických ústavech,kteří jsou povinni si brát svoji denní dávku léků se totiž už nikdy v životě neuzdraví.Dokonce není možné dokázat jestli je takový neúspěch zaviněn to tou nemocí a nebo tou léčbou.
Proto takoví pacienti, by už raději než by se nechali léčit ,spáchají sebevraždu.
Všechny ty neúspěšné pokusy jak vysadit či nasadit léky ,které zaberou nebo nezaberou se klidně dají přirovnat k úspěšnosti či neúspěšnosti při odvykání kouření cigaret.v otázce proč kouřit lépe a méně nebo hůře a více ,vědecky ,pavědecky vědomě či nevědomě na úkor jeden druhého.
Bůh tohoto světa je totiž, jak se říká ,Satan ,jehož velekněz je Ježíšek tabáček ,který šíří rakovinu a na hospodské kaplany a tabákové mági z vysoka kašle .
Proto pacienti s rakovinou nebo v psychiatrii velmi často chcou páchat sebevraždu.ze stejného důvodu.
11. 05. 2014 | 16:42

mb napsal(a):

to gru ... veřejně to bylo, protože se jim abbartoš naboural do pošty ( což je jistě ethické, že?) ... každej spravnej doktor ( hnizdil ) je veden zájmem o blaho svého pacienta (klause) ... hezký den ...
11. 05. 2014 | 16:58

Daniel Štrobl napsal(a):

Vážení, dekuji za příspěvky a za to jak diskutujete, i kdyz nekdy mimo téma. Ale to zas tolik nevadi. Pár poznámek:
1) etické normy a omezení se prolamují nejen, "je-li někdo nepřítelem Spojených států, byť i jen domnělým". U nás by to samozrejme platilo totéž ve vztahu k nasí zemi. To je myslím zrejmé. Ale i v jiných situacích se může prolomit mlčenlivost. Například pokud se lékař dozví, že jeho pacient chce spáchat trestný čin.
2) Diagnostika politiků je na sirsi diskuzi. Obecne platí totéž co u celebrit. Tedy diagnostikování politiků odborníky je též za hranou. Predevsím proto, že diagnoza bude zpravidla nepresna. Abyste mohli dát posudek, musíte daného člověka alespon videt a relativne dlouho s ním hovorit. Nejlepe je, pokud navíc muzete krome pohovoru pouzít i dalsí certifikovane diagnosticke nastroje. Na druhou stranu rozumím, ze politik má na nasi zemi podstatně vetsí vliv nez celebrita a musí tedy pocítat s vetsí kontrolou verejnosti.
3) Jsem opravdu jen jeden psycholog. To druhé je patrne sotek :-)
11. 05. 2014 | 17:25

Gru napsal(a):

Autor

V zásadě souhlas s vaším dovětkem.
Až na to, že Honzák či Hnízdil nejsou "veřejnost". Neprovádí "kontrolu" zmíněných, nýbrž jejich dehonestaci, a to v zájmu jiných politiků, k ním "mají blíže", což je víže...
11. 05. 2014 | 17:40

Scarabeus napsal(a):

Daniel Štrobl:

Uchází-li se někdo, v současnosti, v ČR, o zaměstnání, je, čím dál častěji, před eventuálním přijetím, prověřován psychology(Vy takové prověřování, na Vašich webovkách, také firmám nabízíte).
http://strobl.kvalitne.cz/acdc.htm
http://strobl.kvalitne.cz/diagnostika.htm
V následujícím odkazu si je poučné přečíst zejména konec dokumentu, to je kapitolu nazvanou 'Obchodní podmínky'.
http://strobl.kvalitne.cz/katalog.pdf

Když se někdo uchází v demokracii o veřejnou funkci, ve které dotyčný může, skrze duševní onemocnění a charakterovou nevhodnost, napáchat (velké) celospolečenské škody, tak je náhle "diagnostikování ... odborníky ... za hranou".
11. 05. 2014 | 17:55

reskátor napsal(a):

Neo diktátor jste Vy zato co zde stále plácáte ! Putin je normální člověk a k tomu, svému ruskému chrabrému národu dobrým prezidentem ! Mít jeho dvojníka na pražském zradě tak bychom si ,celá česká společnost mohli vzájemně gratulovat !
11. 05. 2014 | 17:57

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Daniel Štrobl
http://www.psychotesty-ridicu.psychoweb.cz/

Politik /viz např. Adolf Hitler, ale mnoho dalších/ však může mnohdy napáchat mnohem větších škod nežli řidič autobusu. Přesto se takovým testům /podle mě v tomto přápadě ale by mělo jít o důkladné vyšetření a zkoumání/podrobit nemusí.
Podle mě jsou to pak tedy hlavně psychologové, psychiatři atd,. , kdo mají na rukou krev, pokud nevolali po takovém opatření, po jeho zavedení do praxe....a pokud dotyčný například iniciuje genocidu apod. záležitosti. Tedy oni především mají mít zájem na tom,aby se taková pravidla stala zcela běžnou procedurou, kdy by - dle mé maličkosti, šlo zabránit mnoha katastrofám, jak v minulosti, tak v přítomnosti, tak v budoucnosti.
Od čeho zde jsou psychologové ? Aby psali do novin o neurozách zpěváků, hysteriích spisovatelů, aby pomlouvali své kolegy a navrhovali terapie stejně již definitivně infantilizovaným starcům a stařenám ?
Jistě, jsou zde i od toho, mnozí pak jen od toho ( protože na víc nemají.)..ale není snad třeba umět řešit i důležitější věci, rukama a mozky těch lepších průměru ? Což budou opět i psychologové pouze trpně čekat na to, až si pro ně například příjde nějaký gestapák - krátce poté co nějaký psychouš v TV Barrandov vyhlásí provolání " Mým evropským národům..." ?!??
Cožpak - až se vrátí zmrzačení z vězení, lágru nebo fronty, budou opět jen smolit pojednání typu " Je nepřípustné zasahovait do lidských svobod politiků , pouze do lidských svobod řidičů kamionů zasahovati lze a proč tomu tak je" ?!?

Nepřipadá Vám to na hlavu ?
Kdo to má chtít zavést ? Zedníci nebo profesoři astrologie ? Kdo tomu nejvíc rozumí ?
Víte kolik by např. ubylo kandidátů na kandidát. listinách politických stran ? Kdyby se taková pravidla zavedla nejen pro řidiče kamionů ale i pro řidiče státu ?
Kolik papíru by se tak ušetřilo ?
11. 05. 2014 | 17:58

Scarabeus napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde:

Nějak jsem Vás, určitě neúmyslně, nepatrně, myslím jen na časové úrovni, o pár vteřin, předběhl.

P.S. Psali jsme, nezávisle na sobě, v určitém směru, částečně obdobný příspěvek.
11. 05. 2014 | 18:04

leucin napsal(a):

Vy takové situace neznáte? Kdy třeba máte řešit soustavu rovnic o 10 neznámých a chybí vám k tomu 10 koeficientů. Což je skoro totéž jako děj oné rozhodující o jejím životě doby od 10:30 do 11: 30 v Uhřiněvsi 29.4.2014 .Nejčastěji se lidé pak spoléhají na "intuici".Ta je psychologie.
Většinou máme objektivní vědomí tam,kde se cosi mnohokrát opakuje,takže vyloučíme náhodné faktory.Obvykle si rozdělíme děj na "nezávislé proměnné" a "závislé proměnné".
Kupříkladu závislou je doba výjezdu policie,na tom až ji někdo přivolá,upozorní.Její doba příjezdu je zase závislá na rychlosti jízdy a vzdálenosti od místa výjezdu.To jsou dvě 3 nezávislé proměnné a 2 závislé.Další proměnné u vlaku podobně.Další u osoby na kolejích.Další u zachránců.Další u svědků,kteří ji viděli tam jít.Duálně ke všemu o čase vzdálenosti .A pak že ke srážce musí dojít,pakliže jsou vlak a osoba v tentýž okamžik v tomtéž místě.Prostě to,že osoba to "měla v hlavě jako plán pokud nejde o náhodu " ještě nutně neznamená,že k tomu muselo dojít tehdy právě nebo vůbec.Pouze že mohlo.
11. 05. 2014 | 18:05

křemílek napsal(a):

Nick Neo bude asi také užvaněný psycholog ! Čest památce Ivety Bartošové !
11. 05. 2014 | 18:07

neo napsal(a):

reskátor alias Dalimír alias Ernesto apod..:

Nikoli Dalimíre, mýlíte se nejsem a nemohu býti diktátor jako Putin.
s ruským chrabrým národem si vytřete ukrajinu a ural.
11. 05. 2014 | 18:10

fafnir napsal(a):

reskator
vy možná toužíte mít v čele našeho státu KGBáka,a ruského nadčověka ze státu který nás de facto 40 let okupoval.Já tedy ne.Ale zřejmě jste za toho stavu měl slušné prebendy,jako kolaborant,a teď vám chybí.
11. 05. 2014 | 18:17

Buffalo Bill, whom did you kill napsal(a):

Gru
Je mi líto, ale pokud je šibenička, kdo na ni patří, když ne Hepnarová?
Je nutno před spácháním masové vraždy nafoukat do analyzéru a absolvovat denní pohovor se Štroblem, aby nedošlo k nesrovnalostem při potrestání?

Soudy by vůbec k názorům soudních znalců z oboru psychologie a psychiatrie měly přihlížet pouze jako k informaci.
Každý žije a vraždí za sebe, a to i když je v daný okamžik nějakou jinou částí své (pořád ve vlastní kebuli) osobnosti.
Vůbec je poslání trestního práva mlhavé.
Mělo by symbolicky zacelit rány a zažehnat prolitou krev, upokojit loupeží společného majetku rozrušené davy a vydat pachatele zapomnění zahozením klíčů od šatlavy.
Místo toho provozuje podomní obchod s Janoušky (2x šlápnuvšími na plyn).

fafnir
Na draka hodně slabé, vyčichlé a vedle. Eště navrch "prebendy". Já bych teda rovnou mezi voči post-Bendy. Někdy i vojsk-bendy.
11. 05. 2014 | 18:57

gaia napsal(a):

že se Bartošová zbláznila poznal každý laik, když považovala Pomejeho za prince na bílém koni a on tedy přijel na svatbu na koni(též zřejmě diagnóza), tudíž bulvární psychologové a psychiatři nedělají nic špatného, když na jejich příkladech upozorňují plebs na možnosti následků nějakých psychických chorob. Nevzdělaná veřejnost vždy měla ráda vědce, co popularizovali nějaký vědní obor, vzpomeňme na Grygara a jeho astronomii, Danikena a jeho archeologii, Plzáka a jeho partnerské problémy, či Uzly s gynekologií. Oblíbené jsou též pořady o lékařství, např. diagnóza nebo Tep24, kdy je laická obec seznamována s různými mnohdy bizarními diagnózami, TV zprávy se ostatně již proměnily ze zpravodajství na poučovací magazín. Taková je doba a trend.
11. 05. 2014 | 19:11

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Scarabeus
Zdravím, to se někdy stává , věřme, že nás nikdo kromě mladého ambiciozního analytika neo nenařkne z multinickování či z kabalismu.
11. 05. 2014 | 19:22

Gru napsal(a):

Buffalo Bill

však ano, vybudoval, resp. upevnil si na tom svou popularitu... tím není řečeno, že byl rozsudek nespravedlivý. On si na tom případě ale definitivně otevřel vrátka na mediální tržiště.
11. 05. 2014 | 19:23

gaia napsal(a):

Plzák diagnostikoval Hepnarovou, ale že má jeho syn deprese si nevšiml, ten pak spáchal sebevraždu.
Také vůbec nevím, jestli se někdo stane lepším člověkem či pracovníkem, když absolvuje nějaké školeni soft skils nebo se nechá koučovat za 15 set za hoďku?
11. 05. 2014 | 19:36

neo napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde :

ty se starej o svý biliony a nemontuj se do čeho ti nic neni.
sám jsi multinick jak cyp
11. 05. 2014 | 20:24

S.P. napsal(a):

Zvolení nevhodného kandidáta prezidentem by pro USA bezpečnostním rizikem být mohlo. Patrně větším než nějaký Kaddáfí. To je dostatečně silný důvod, aby voliči znali názor nezávislých odborníků na jednání svého kandidáta.

Etika by proto měla psychiatry nutit k upozorňování na každou patologii, kterou u důležitých činitelů rozpoznají. Stejně jako lékař by měl upozornit na šíření nebezpečné nemoci. Goldwaterovo pravidlo je samo neetické. Je to výsledek snah politiků umlčet nepohodlnou pravdu.

Divadlo kolem Bartošové samozřejmě nemá s národní bezpečností nic společného. Jde o hloupou pseudozábavu. Ale i její aktéři předstoupili před veřejnost dobrovolně. Mají mít právo cenzurovat, co někdo vyvodil z jejich počínání? Nebylo by to pak vítané právě těmi psychopaty z politiky?
11. 05. 2014 | 20:32

Jícha napsal(a):

Štrobl, člověče nešťastná.

Není lepší reklamy pro psychologa, než demonstrace porozumění zdravotnímu stavu někoho, kdo skočil pod vlak a současný příslib vyléčení těch, kterým potenciálně něco podobného hrozí.
11. 05. 2014 | 20:36

Gudka napsal(a):

S.P.

"aby voliči znali názor nezávislých odborníků"

Takový odborník ovšem neexistuje. Ve chvíli, kdy souhlasí, že bude publikovat nějaké expertní stanovisko, přestává nezávislým být. Stává se závislým přinejmenším na svém obrazu na veřejnosti, mnohdy také poslouží hodnocenému, či jeho protivníkům. Pro takové publikování vlastně není počestný důvod.
11. 05. 2014 | 21:58

Scarabeus napsal(a):

gaia:

Vzdělání v psychiatrii a psychologii není, samo o sobě, zárukou, že dotyčný bude schopen, za všech okolností, pomoci sobě a členům své rodiny, pouze to zvyšuje, u každého člověka individuálně, předpoklad. Předchozí nemusí mít vliv na kvalitu pomoci jiným.

Vždy záleží na vzájemné interakci, na tom kdo psychologické poradenství poskytuje, také na tom kdo jej, za jakých okolností, přijímá.

Když někdo používá/nadužívá anglickou terminologii, byť by bylo možné použít českou terminologii, je jedno v jakém oboru, tak to, na mně, příznivě nepůsobí.
11. 05. 2014 | 21:59

JAHA napsal(a):

démon souhlasu napsal(a):

Vnímejte, Jano, vnímejte.

I ja to tak vnimam. A s dovetkom, ze povacsinou skutocnych haj...., ... skryvaju "hrdinski" novinari, pre istotu, za inicialky. Vedia, ze nehody sa stavaju ☻.

P. S. Tak Jana Pechova je "nom de guerre". A Vasich desiatky nickov, to su prave Vase mena, mon ami ? ☺. Mozno by vedel posudit autor blogu - odbornik na urcitu oblast chovania ☺.
12. 05. 2014 | 10:52

Santawizard napsal(a):

Duše a mysl člověka je nazávislá od těla.To platí hlavně pro ty ,kteří věří v mysl a duši pána Boha.Kriminální a psychiatrické živly se musí trestat a léčit.Tímto se řídí celá prevence a represe proti zločinu a nemocem.Cvoci jsou většinou sebevraždou orientovaní,kdežto lumpy jsou většinou vraždou orientovaní.Sebevražda mysle a duše je však stále neprobádána entita.Podobně existují vrazi,kteří nechcou zabít tvoje tělo,ale chcou zabít tvoji duši a mysl.
V tomto slova smyslu celá věda zvaná psychologie a psychiatrie se zneužívá ve prospěch militarismu.,jak si navzájem zabíjet či zotročovat duši a mysl.Často se to zviditelňuje i na celém těle.Mučedníci a válečníci jsou hlavně politici.Ti by chtěli vědět jak se mysl a duše člověka umí bránit a útočit.Na lidstvu je vidět utrpení těla ,ale vidět utrpení duše a mysle na to by člověk potřeboval další univerzitu.Jak se říká ,jenom Bůh vidí co cítíš a slyší co myslíš jako zkrytá kamera a odposlouchávací zařízení.
12. 05. 2014 | 11:23

Raimund Zach napsal(a):

Problém etiky je v této zemi zcela zásadní.Ať již jde o etiku lékařskou,politickou či jinou.Prostě Hamlet měl pravdu.Je cosi shnilého ve státě Českém.
12. 05. 2014 | 11:40

rentierskej napsal(a):

proboha!
BULVÁR i zde?!
že on ten milda zemanů měl s tou novinářskou žumpou pravdu?! ;-)
12. 05. 2014 | 11:47

reskátor napsal(a):

Fafnire ještě že v česku ti rusové čtyřicet let obětovali ze svých životů a chránili nás čechy jako stát před tou západáckou nenasytnou sebrankou ! Jinak bychom byli již dávno rozebraní ! Okolo téhle neštastné republikyžije 80 milionů germánů ,když počítám i prohnané rakušáky ! A ti nezapoměli že dostali od rusa pořádnou nakládačku ! A věřte že při první příležitosti se budou chtít revanžovatPrvní to schytáme v česku ! Proto je dobré být stále na stráži míru a neházet našemu východnímu velkému bratru stále klacky pod nohy ,jak to dělají s oblibou naše polistopadové "sametové " mafiánskokapitalistické vlády !
12. 05. 2014 | 12:00

e.m napsal(a):

výborně, pane doktore. k tomu bych dodala, že souhlas se zveřejněním od člověka, který je patrně v prapodivném stavu, bych považovala za velice diskutabilní.

prostě - psycholog ani psychiatr by prádlo svých pacientů/klientů ve sdělovacích prostředcích propírat neměl; podle mne je to ještě horší, než když propírá osoby, které jeho pacienty nejsou -- :) pak si lze např. říci, že pan doktor Cimický je již více bavič než lékař.... a že se člověk dozvěděl více o panu doktoru C. než o propíraném.

Ať nálezy zůstanou k soudu, pro případy, kdy se dotyční ucházejí o adopci, nástup k policii a podobně -- ale jinak není důvod, proč by se odborníci měli zapojovat do dění na pavlači.

Nepomůže to nikomu... a PŘEDEVŠÍM NEŠKODIT.
12. 05. 2014 | 13:56

Pitrýsek napsal(a):

Dejte už s ní pokoj mediální žumpy !!
12. 05. 2014 | 14:04

santawizard napsal(a):

Média neumí zakrývat a odkrývat naše vlohy a sklony jako psychoanalytici ,ale umí zakrývat a odkrývat naše skutky.Proto právem poukazují na všemožné lumpárny a cvokárny .Když udělají chybu,tak mohou býti dokonce souzeni o poslední vindru paragrafem na ochranu osobnosti.I když u soudu platí ,že do té doby než se prokáže ,že je člověk vinnen ,tak je de fakto nevinnen,tak v politice jako by to platilo úplně naopak,že dokud se neprokáže ,že je člověk nevinnen ,tak je vinnen.Proto se oponenti navzájem urážejí a příznivci si navzájem lichotí.Někdy je v tom těžké se vyznat.Každý člověk má jiný vkus a proto i oceňování je různé.Tajemství hodnoty a ceny neexistuje jenom v umění ,ale i v ekonomii.
12. 05. 2014 | 14:47

Ruth napsal(a):

Vážený pane magistře, myslím, že Váš komentář je naprosto trefný.
Takováto veřejná prohlášení "odborníků" jsou neetická a arogantní.
Ne všechny bolestné úvahy je nutné psychiatrizovat.
Můžu to posoudit, protože jsem novinářka a člověk s duševní nemocí.
Neprofesionální chování různého druhu je bohužel u psychiatrů poměrně běžné.
Kdybych měla třeba zlomenou nohu, nikdo by se mnou nezacházel jako s kusem
hadru. Najít dobrého psychiatra a psychologa se rovná výhře v loterii.
12. 05. 2014 | 15:10

Standa napsal(a):

Psycholog je auror? Ještě že ne potěmkinor.
12. 05. 2014 | 15:22

pomocník napsal(a):

Ruth,to ale může být proto,že psychiatři jsou nakažení pacientama ,stejně jako právníci jsou zkorumpovaní kriminálníkama.
12. 05. 2014 | 17:12

maxíík napsal(a):

Dobrý den,

když si odmyslím autorova propagandistická hesla např. typu: Euroamerická civilizace nebo předkládání "amerického vzoru" či modelu, jako světového ideálu aj., kdy nemálo obdobná prohlášení jsme velmi často slýchávali v době nedávno minulé skončené éry, tak se s ostatním dá skoro souhlasit. myslím, že stačilo pouze jedním sloupkem napsat, že vyjadřovat se bez relevantních podkladů ohledně vyšetřované osoby a kazuistik je nanejvýš nejen neprofesionální,neetické,ale vrchol drzosti i nerespektu,a to nejen vůči pozůstalým či zesnulé,ale dokonce profesní znehodnocování uvedených oborů. dotyční věštci a mudrci tzv. "psychologové či psychiatři", neviděli ani nevyšetřovali danou osobu, a tudíž budou a jsou jejich vyjádření pouze vlastní přání, spekulace, báje, fantazy, sci-fi, a tak by si měli své názory strčit za klobouk. v neposlední řadě se raději příště ani vůbec do bulvárních plátků vyjadřovat!!!
12. 05. 2014 | 19:12

Cart napsal(a):

"Nestorem české poválečné bulvární psychiatrie byl Plzák, který v lednu 1969 označil v médiích Palacha za nevyrovnaného neurotika..."

Což byl odhad velmi přesný!
12. 05. 2014 | 20:20

michal napsal(a):

to je všechno přirozeně jen beletrie, sice poučená, ale nic víc...
vyšetření je jen osobní a jen v aktuálním čase...
mediální publicisté mají úkol bavit lidi a tak se i živit, celebrita bývá nahá, proč by se nemohla kuchat zevnitř?
možná osvěta, ale spíše zavádějící
12. 05. 2014 | 23:26

michal napsal(a):

jo, a základní pravidlo je, že publikující lékař nevěnuje všechny své síly pacientům, a tak je šidí, pokud mu platí, i okrádá... pokud píše rekreačně, tak lépe mimo obor. léčení je založeno na vztahu, lidském, hlubokém,vzájemné interakci, jak do něj vtrhne publicistika ... je to poškození asi obou partnerů terapeutického vztahu... jinak paměti důchodců, ale tam jasno, že vzpomínky jsou tvorba, ne reportáž, na nich se může publikum i profíci poučit..., český psycholog vlastenec obvykle nemá sebezkušenostní výcvik, a tak přes pacienty kurýruje vlastně sám sebe, na nich dělá, co by sám potřeboval, ale nikdo mu to neposkytuje, proflexe, retroflexe
12. 05. 2014 | 23:34

santawizard napsal(a):

V dnešní době je honba za bohactvím a slávou hlavní silou vpřed při budování socialismu a kapitalismu.Bohactví a sláva vítězům na věčné časy!!!
Je jen málo případů,kteří zbohatnou a proslaví se až po smrti.
Nejbohatší a nejslavnější je pořád jenom Ježíš Kristus.
On vstal zmrtvých .Kardinál Duka ho zná osobně.
Když ho sem ,ale chtěli pozvat tak ho cenzor vymazal!?
Iveta Bartošová však byla superhvězda a bude žít taky na věky.Její manžel pan Rychtář je skoro jako vít Bárta v bezpečnostní agentuře.On jí hlídal jako body gard..Čáry máry fuč a už je s tebe schizofrenička,čáry máry fuč a už je s tebe filmová hvězda.?Ona začínala mít problém s alkoholem a mánii,kdežto on začínal mít problém s tabákovým notorismem a schizofrenii.podle hesla pijeme na zdraví versus kouříme zdraví škodlivé cigarety.Iveta Bartošová byla sex bomba.Hodně fanoušků by jí však chtělo vyléčit nejenom svým pérem .
Proč si oni nemohli sehnat svoje soukromné psychology a právníky je pro mne záhadou.To je chyba doby ,že si ani bohatí a slavní lidé nemohou dopřát odborné pracovníky,které by jim pomohli prosperovat ,jak doma ,tak v práci Je vidět ,že jsme se transformovali z diktatůry proletariátu do diktatůry hospodské politiky.Jsme jako obětní beránci a pokusní králíci.Ve vysoké politice nebo vysoké společnosti jako špatné a dobré společnosti.Vždyť v každé hospodě je jenom samá k+rva a samý žoldnéř ,ale žádný tabákový mági či hospodský kaplan neexistuje.Holt člověk by musel umět páchat kouzla a konat zázraky jako boží zákon a ďáblův advokát křížem krážem s božskou erotikou a čertovou pornografii.Divadelní interpelace však skončili ,jak tady za plentou tak tady na jevišti.
12. 05. 2014 | 23:46

Viola napsal(a):

Iveta Bartošová zahynula na kolejích 29. dubna 2014. Stalo se to 29 let po fatální autonehodě jejího prvního partnera Petra Sepéšiho, který zemřel po střetu s vlakem 29. července 1985. Zpěvačka zvolila svou smrt na narozeniny svého manžela Josef Rychtáře. Zvláštní dárek. To vše je hodně podivné, ale šokující je informace, že k sebevraždě mělo dojít v 11:29.
Ještě na jejím autě, nebo Rychtáře je značka 9111. 2+9=11
13. 05. 2014 | 00:34

destabilizující útlak napsal(a):

ad Viola

Navíc nad tratí přeletělo v osudný okamžik 29 holubů, mezi kolejemi se prohánělo 11 potkanů a na blízké stráni se hemžilo 1 129 pavouků a 9111 mravenců.
13. 05. 2014 | 07:28

scientolog napsal(a):

Pro všechny,kdo budou někdy stát u kolejí vlaků v podobném místě jako u této nehody,chci uvést "aerodynamiku" :
Pokud padáte z dostatečné výše do vody,při dopadu do ní má pro vás voda již tvrdost betonu.Vzduch je sice naopak stlačitelný,ale jak znáte z nafukování všeho možného,pumpiček na kolo apod. i to má své meze zhuštění.
Každopádně vlak tehdy přijížděl z volného prostoru poli před přejezdem,za přejezdem se spuštěnými závorami vjížděl do "úzkého kanálu" (napůl? jednostěnný?),kde z jedné (levé ve směru jízdy) strany byla i umělá bariéra-hrazení proti sesuvu.Při rychlosti 120 km/hod dojel k místu srážky vzdáleném odhadem z fota Internetu 200 metrů za 6 sekund a při své délce odhadem (u Cityelephant) 50 metrů by stojící osobu minul koncem vlaku za 1.5 sekundy.Jenže v tom místě je opodálkousek zatáčka-meandr kolejí železnice.V křívé stěně musí vzduch tlačený vlakem jako pístem vpřed projít delší oblouk než v dosavadní přímce a to může znamenat jeho difusi a tlakovou vlnu klevé straně k stojící u kolejí osobě -odstředivě-dostředivě s odrazem i směrem k středu křivosti a za něj,a sražení se následně s přímočaře dopředně stále tlačeným dalším vzduchem z pravého boku vlaku ze strany stojící osoby.Současně vlak nasává u stěny vzduch obdobně vodní vývěvě. Mohl tedy vzniknout lokálně vír velké síly v té chvíli s energií úměrnou kinetické energii vlaku.
Že to není jednoduché spočítat,přesvědčte se na dvou videích z USA na YouTube:

https://www.google.cz/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLSxqpaCCPvY&sa=U&ei=_LlxU4LeB8bM0AX6_YGwAg&ved=0CCQQtwIwAA&usg=AFQjCNH2qrRwbqfMKuRyj7SaHOYkHcX5vw

https://www.google.cz/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZEjUYyn3OxQ&sa=U&ei=_LlxU4LeB8bM0AX6_YGwAg&ved=0CCkQtwIwAQ&usg=AFQjCNGnj_-JTctSrh8b7mC3l4i6vrbgAQ

První video (Názvem "Matematika Ti dá křídla")s přednáškou pohledné blondýny-matematičky pro zájemce o vstup na Stanford University-obor numerická matematika,ukazuje modelování těchto situací pomocí Navier Stokesových rovnic ,které jsou známy 200 let.Není známo zda vždy mají řešení,je známo,že nemají řešení jako jednodušší rovnice pomocí funkcí nám známých jako sinx,cosx,logx-zvaných elementární.Musí se řešit numericky pouze a k tomu je třeba vytvořit dost hustou mříž bodů a na ní hledat v jejích uzlech hodnoty hledaných veličin z hodnot v uzlech zadaných známých veličin .Přesto,že se to umí,letadla stále občas spadnou.Rovnice má v obecné úplnosti 65 veličin-členů ,a některé musí být zanedbány,aby to šlo nějak dořešit.

Druhé video ,na rozdíl od prvého, názorného a triviálního,je vysoce náročné:zkoumá u těchto rovnic a situací možnost vzniku vírů.
13. 05. 2014 | 08:51

Viola napsal(a):

destabilizující útlak

máte to nějak zdokumentované?
13. 05. 2014 | 09:32

Rudi Koutek napsal(a):

santawizard napsal(a):
"Iveta Bartošová byla sex bomba.Hodně fanoušků by jí však chtělo vyléčit nejenom svým pérem"


Sex bomba?
13. 05. 2014 | 09:42

santawizard napsal(a):

Už se to rýsuje jako mozajka.Bylo to dokonce na svatořečení 2 papežů.Fotografie kardinála Duky a Vlka se objevili i tady na aktuálně.cz.Kdyby už dávno před tím nějaká česká verze Pussy Riotu vtrhla do kostela a tam zazpívala písničku...my nechceme pedofily,my chceme marijuána gury a hospodské kaplany,určitě by to byla další sex bomba i pro český bulvár.Možná ,že by Iveta dneska ještě žila!!!Vždyť mrtvá celeberita ,která spáchala sebevraždu podle křesťanů skončí v pekle.Svatá Iveta by musela být mučednice!!!
13. 05. 2014 | 10:14

hlavní obětí bylo a je nezl. dítě IB napsal(a):

Ale nikde jsem, nejen u Vás, stran statisticky téměř pravděpodobného předčasného odchodu IB z tohoto světa, nepřečetl, jaký dopad to a plno let před tím, mělo na stále nezletilého syna Artura.

Na lavicích obžalovaných více než ex-post se zviditelňující psychoanalytikové nebo pracovníci a majitelé bulváru jsou:

1) soudkyně okresního soudu pro Prahu východ, zejména předsedkyně tzv. opatrovnických senátů daného soudu

2) pracovnice Odboru sociální péče a zdravotnictví MČ 22 v Uhříněvsi, vedoucí Zdeňka Žaludová a pracovnice "péče o děti" Lucie Zvelebilová a Monika Trávníčková.

Soudkyně a pracovnice sociálky po nesnesitelně dlouhých DVANÁCT LET, od Arturových 3 to téměř 15 let, do srpna 2011 TYPICKY pro celorepublikové praktiky naší exkomunistické a díky komunismu oproti Západu 3 až 4x více FEMINIZOVANÉ justici (celkově z 72%, ve zmíněných "rodinných senátech" pak de facto 100%) od samého rozvodu ZAMÍTALY opakované žádosti a návrhy otce, Ladislava Štaidla, aby byl Artur svěřen do péče otce.

Díky těmto ženám se zákonnou mocí, musel Artur po více než 12 let sledovat "mateřskou péči"

- evidentně absolutně k roli rodiče nezpůsobilé KARIKATURY,
- psychicky nemocné osoby
- která jen v letech 1999 až 2011 měla a dítěti předváděla minimálně 15 milenců

Pracovnice sociálky a soudkyně ale vědí, jako každá FEMINISTKA, že "máma je máma" a že rodič, který mý dvě mléčné žlázy a orgán, jehož název v řečtině dal jméno HISTÉRII je "přirozeně" tím rodičem, který má dostat opatrovnictví dítěte.

Média jednou citovala pracovnici sociálky, které se kupř. Artur svěřil. že se máma opakovaně "v opilosti dusila svými zvratky". Ale znovu: „zájem dítěte" je podle těchto feministek být s takovou "mámou".

Jen po jejím PROKÁZANÉM čtvrtém pokusu o sebevraždu (v srpnu 2011), kdy neprokázaných bylo pravděpodobně několikrát víc a vážné automobilové nehodě, kdy byl synek také v autě, tyto pracovnice a soudkyně konečně souhlasily svěřit jen do péče otce.

Tragedie IB je především tragedií jejího nezl. syna potože i ta je obrazem masivní, v moderní době daleko nejrozšířenější DISKRIMINACE, porozvodovou diskriminace skutečných, přirozených zájmů dítěte mít i po rozvodu (který je v 80 procentech případů navrhován ženami), s oběma rodiči plnohodnotný vztah.
¨
Když ani tak bohatý a vlvný otec, jakým je pan Štaidl, není po léta díky zmíněné mafie exkomunistické, feministické justice a pracovnic sociálky dostat dítě do své péče a uchránit ho let absolutně zákonu na ochranu dítěte odporujícím podmínkám u matky, která ve všech ohledech byla po léta absolutně nezpůsobilým rodičem, všestranně poškozujícím a ohrožujícím život a fyzické i psychické zdráví dítěte ...

jakou šasnci mají "obyčejní" tátové a jejich děti:¨?

Následující je výtah z mediálního zpravodajství ze srpna 2011, kdy byla péče o nezletilého konečně, i když zase jen dočasně svěřena otci.

http://www.praguepost.com/142-culture/38726-pop-star-iveta-bartosova-dies
13. 05. 2014 | 10:34

soudkyně a sociálka v Uhříněvsi = viníci napsal(a):

Soudkyně OS pro Prahu východ a pracovnice Odboru sociální péče MČ 22 v Uhříněvsi jsou

V I N N Y

z let systematického prušování zákonů na ochranu dětí.
Zde jsou informace ze srpna 2011, kdy po dalším pokusu o sebevraždu a dalsí autonehodě pod vlivem alkoholu a s nezl. dítětem v autě zmíněné soudkyně a pracovnice sociálky - po 11 letech marných pokusů otce, Ladislava Štaidla, konečně, milostivě ale jen dočasně svolily tomu, aby bylo místo totálně jako rodič nezpůsobilé IB dítě svěřeno otci
http://obarodice.blog.cz/1108/zpevacce-bartosove-vzala-socialka-syna-dostal-ho-do-pece-otec
13. 05. 2014 | 10:54

santawizard napsal(a):

Toto je však velká tragedie nejenom pro Ivetu a jejího nezletilého syna ,kterému de fakto napsala dopis na rozloučenou ,ale i pro všechny pozůstalé a fanoušky i ostatní české celeberity.
13. 05. 2014 | 11:52

*********** napsal(a):

to scientolog:

Autorka prvého videa diskutuje i nelineární člen "v x grad v " kde v je rychlost a grad v její derivace (změna) podél dráhy pohybu.V onom výrazu "grad v " je možno zahrnout rychlost brždění vlaku a sloupce vzduchu před ním .Jelikož celý nelineární člen (součin) nemá v koordinátě "x" (podél kolejí) lokální extrém" -může takový člen "s bržděním" nabývat extrémních hodnot a dominovat ději s kontinuem.

JE pravda,že o lze odvodit z odporu pohybujícího se tělesa kinetickou energii vírů,ale posud jsem našel pouze u ruské inženýrky emigrantky Timoshenko citaci odvození von Karmána,kde jde o víry ZA tělesem ,když jde vpřed a tuším v ideálním kontinuu bez tření,zatímco NS rovnice popisují neideální reálná kontinua s třením,viskozitami..
13. 05. 2014 | 13:53

Baba napsal(a):

Skvělý očnicový oblouky, evidentně další řecký král, který se nemusí schovávat za anonymní nick.
13. 05. 2014 | 13:58

ekonom napsal(a):

V celé diskuzi bohužel postrádám jakýkoli odborný názor. O životě IB vyšlo několik knih, z nichž se mi náhodou dostala do ruky kniha autorů Graclíka a Nekvapila Odhalená pravda (neautorizovaný životní příběh IB), která zachycuje její životní a umělecký vývoj do začátku roku 2008. Knihu vydanou v roce 2008 jsem zakoupil v Levných knihách, kam se dostala zřejmě pro malý zájem v roce 2011. Řekl jsem si, za 50 Kč proč ne. A byl jsem velmi překvapen, protože to, co se dělo v životě zpěvačky poté, co jsem knihu přečetl, bylo jenom logickým pokračováním této knihy.
Poté co jsem viděl IB učinkovat v projektu TV Pětka jsem u ní viděl pouze 2 možnosti : odchod ze světa showbyznysu nebo ten druhý.
Nejlépe to vystihl Michal David když řekl: "Tato dívka asi nikdy neměla vstoupit do světa showbyznysu, protože na to prostě nebyla stavěná."
Já osobně se domnívám,že její psychický vývoj ustrnul někde kolem 14 let věku fyzického. Jako psychlog amatér bych k tomu přidal hysterii, později schizofrenii. Takových dívek je jistě na světě mnoho, ale neumí tak hezky zpívat a nejsou tak krásné. Škoda zmařeného života a talentu. Pánbůh dal, Pánbůh vzal.
14. 05. 2014 | 10:18

preclík napsal(a):

Psychologu amatére -nicku "ekonom" přidejte hrst příhod z té knihy,informaci v jakém vztahu byli ti dva autoři k ní-odkud ji perfektně znali a co v pořadu TV pětka bylo!
Jinak: O Lucii Bílé jsem v antikvariátech viděl ještě levnější knihu,knihu M.Zemana snad úplně zadarmo nebo za 10 Kč a Paroubkovu vůbec nikde.To není měřítkem asi.
Co je "ustrnula ve věku 14 let" a přitom vyhrávala celorepublikové soutěže do roku 2008 včetně? A jak to,že si Štaidlem si rozuměli celých 11 let do rozvodu,než jí prý nalezl v postýlce se známým sousedem K.S. spáchavším sebevraždu 2007 (ze zdroje -internet).
14. 05. 2014 | 18:50

Mašín. napsal(a):

..Případ sebevraždy zpěvačky Bartošové odhalil tragickou prohnilost lidsky a morálně vyhořelé celé společnosti utápějící se v bahně pokrytectví a bezpáteřosti.Rozkradené, zdevastované zdravotnictví,nezájem vládnoucího organizovaného zločinu o občana.Havel zradou vlastních ideálů, se na úpadku morálky a národního cítění podepsal více, než komunistický režim. Navíc máme milion lidí v chudobě a statisíce okradených o vše,podvedených balancujících na hraně sebevraždy!!Bezohlední zbohatli arogancí,agresivitou a zvrhlostí !!
14. 05. 2014 | 19:22

Pomocník napsal(a):

santawizard napsal(a):
Pravda je že ,lidé mezi sebou soutěží nejenom o bohactví ,ale i o slávu.Říká se ,že až 90% bohactví je v rukou 10% procent vyvolených.Podobně ,i když podle jiných pravidel ,se soutěží i o slávu .I tady platí, že 90% slávy je v rukách 10% vyvolených.Ti nejvíc neúspěšnější jsou potom ti nejchudší a "nejblbější"
Sláva je taky jako láska víc než peníze.Umění pyšnit se a stydět se se modeluje umělci v každém divadle.Stejně jako pan Sedláček má celou ekonomii v malíčku,jsou tady borci ,kteří mají veškerou slávu v malíčku.
14. 05. 2014 | 21:50
Yarda napsal(a):
Bulváre. Nějak v poslední době nepíšeš o Ornele a o té paní co se zviditelnila tím, že si nechala přicpat poprsí. A mně to vadí. Polepši se.
14. 05. 2014 | 23:21
Santawizard napsal(a):
Miloš Kopecký slavný český herec byl tak maniadepresiv.Nikdo o tom skoro nevěděl.Jeho soukromný psychitar byl Cyril Hoschl.To bylo uchováno lékařským tajemstvím až do jeho smrti.,tak jak se tam společně domluvili.Miloš Kopecký však nikdy nevypadal jako blázen.
V případě Ivetry Bartošové a pana Rychtáře tam by na to potřebovali celého jednoho manželského poradce.Na plný závazek by jim to však zdravotní pojišťovna nikdy neproplatila,protože by si mysleli ,že je to předražená zakázka..
15. 05. 2014 | 00:01
15. 05. 2014 | 00:05

kamila napsal(a):

Dobrý den,
prosím čtenáře o spolupráci při výzkumu zaměřeném na děti alkoholiků, kdo má zkušenost s rodičem (opatrovníkem) alkoholikem, prosím vyjádřete svůj názor v mém dotazníku do diplomové práce. Vyplnění trvá přibližně 5-6 minut.
Umístěn je zde: http://prokrastinace-alkoholismus.vyplnto.cz/

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a zároveň se omlouvám za příspěvek, který s tématem ne až tak úzce souvisí.
Hezký den.

KH
17. 06. 2014 | 11:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy