Debata – základ demokratické společnosti

14. 02. 2020 | 18:14
Přečteno 1502 krát
Nemám sice co říct, ale rád bych vyvolal opačný dojem, mám pocit, že jsem nedoceněný, že nikoho nezajímám a proto mám potřebu pořád se k něčemu vyjadřovat. Tam, kde jedině můžu, na vlastních facebookových stránkách. Prostě potřebuju, aby si mě vůbec někdo všimnul, protože mám ze shora uvedeného prostě mindrák.

Nic proti tomu. Tohle je častý důvod provozování soukromých FB stránek. Samozřejmě ne všech, možná ani ne většiny. V době internetu a sociálních sítí může být „novinářem“ každý. Ačkoli sám FB nemám a nesleduji, nedávno mě přátelé upozornili na FB stránku jednoho mého dlouholetého známého, aktuálně člena RRTV Vadima Petrova. Lidé, kteří zmíněným mindrákem netrpí, své názory většinou ventilují a také si je tříbí v okruhu svých přátel či známých. Pokud na některý problém názor nemají, mlčí a snaží se utvořit si jej. Vzdělaný a zodpovědný člověk má obvykle ucelenou soustavu názorů a je ve svých vyjádřeních konzistentní.

Vadima Petrova znám jako normálního obyčejného člověka, který se doposud nijak nevymykal z myšlenkového a názorového standardu mých přátel. V poslední době se ovšem změnil. Nevím, co je příčinou oné změny a zdráhám se připustit si, že jí je shora zmíněný mindrák. Nebudu dál mluvit o něm, ale jen o jeho vyjádřeních ke všem možným i nemožným tématům, které na své vlastní FB stránce veřejnosti předkládá. Převládající názory, které lze z této stránky vyčíst, okatě souznějí s názory současného vedení země, forma prezentace těchto názorů záměrně vtahuje do debaty lidi frustrované, nevzdělané a sršící nenávistí ke všemu, zejména k tématům, kterým tito lidé nerozumějí. Občané, kteří mají názor jiný, nemají podle členů debatního kroužku vytvářeného Vadimem Petrovem nárok vyjadřovat se čtyři roky k veřejnému dění. Také je Vadim Petrov z diskuse okamžitě vyřadí. Mají nárok jít jednou za čtyři roky k volbám a pouze a jedině jejich prostřednictvím změnit to, co se jim nelíbí.

I když s tímto názorem osobně zásadně nesouhlasím, plně jej respektuji. Diametrálně odlišně se ovšem Vadim Petrov staví ke kroužku svých věrných, který neustále provokuje k vyjadřování vlastních názorů. Je možné současně tvrdit, že lid má být zticha a na druhé straně jej podprahově vyzývat ke kritizování? Ano, je to možné. Na první pohled to sice tak nevypadá, ale při bližším pohledu zjistíme že ti, kteří mají být zticha a ti, kteří mohou být kritizováni, tvoří jednu stejnou skupinu. Lid tak může lát jakoby oběma skupinám najednou. Je to snadné. Není žádným tajemstvím, že do diskusí na FB nejraději vstupují ti, kteří mají chuť vše kritizovat a všem spílat. Tohle samozřejmě dobře ví i Vadim Petrov.

Ráz Jeho FB se blíží praxi některých ruských webů, přebírajících goebbelovskou metodu, kterou ještě zdokonalují. Těm, s nimiž nesouhlasíme, nebo jejichž názoru se bojíme, signalizujeme, ať mlčí a argumentujeme svobodnými volbami, a těm druhým jednoduše umožňujeme kritizovat ty první a ještě je v tom podprahově podporujeme. Tohle trollení zatím není trestné. Může se ho dopouštět kterýkoli občan. Nesmí se ho ovšem dopouštět žádný zaměstnanec státu, kterým se Vadim Petrov ziskem členství v RRTV loni stal. Oficiálními výstupy z jednání RRTV jsou tiskové zprávy. V žádném zákoně nenalezneme, že by se jednotliví členové RRTV mohli vyjadřovat k činnosti Rady a k záležitostem projednávaným na neveřejných zasedáních RRTV veřejně. A veřejně deklarovat názory odlišné od mediálních výstupů RRTV. Za RRTV hovoří tiskové zprávy, jejichž text logicky zaštiťuje svým podpisem předseda Rady. Nikdo jiný. Žádný jednotlivý člen. Je pravdou, že v žádném zákoně rovněž nenalezneme, že by tak členové Rady činit nesměli. Nicméně bod 1 článku 6 Jednacího řádu RRTV říká, že zasedání Rady se konají bez účasti veřejnosti.

Dokážu si sice představit silnější vyjádření, nicméně i z tohoto je jasné, že co se v Radě upeče, to se tam také sní. Rada je prostě kolektivní orgán. V RRTV její členové nezastupují lid, jak se mylně domnívá Vadim Petrov, protože je tam lid nezvolil. Zastupují poslaneckou sněmovnu, protože jsou do Rady zvoleni poslanci. V tomto konkrétním případě poslanci hnutí ANO, KSČM a SPD. (Stenografický záznam jednání sněmovny 23.3.2018: „I v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise konzistentně navrhuje volbu tajnou.“ Pozn. autora tohoto textu ,pro ty, kdo mají ještě nějakou pochybnost: předsedou volební komise je poslanec Kolovratník za ANO. Poslanec Kolovratník: „Konstatuji, že na tato dvě místa bylo od poslaneckých klubů podáno pět návrhů. Čtu je v abecedním pořadí: Milan Bouška, navržen ODS, Ladislav Jakl, navržen SPD, Vadim Petrov, navržen hnutím ANO, Milada Richterová - to je ona radní, která skončila na podzim - navržena TOP 09 a Olga Ulrichová, navržena klubem Pirátů.“)

Jednotliví členové tak mohou na veřejnosti hovořit o způsobu hry Petry Kvitové nebo o průtrži mračen na Ostravsku, ale celospolečenských témat by se měli ve veřejném prostoru vyvarovat. Členstvím v Radě totiž přestávají být obyčejnými občany a stávají se někým úplně jiným. Bod 11 článku 6 Jednacího řádu RRTV zní: Rozhodnutí vyjádřit rozdílné stanovisko musejí členové Rady oznámit nejpozději do ukončení příslušného zasedání Rady a písemně toto stanovisko předložit nejpozději do okamžiku schvalováni zápisu. Stanovisko, včetně jména člena Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání. V žádném zápisu z kteréhokoli jednání RRTV jsem nenašel žádné písemné rozdílné stanovisko Vadima Petrova. A nyní konkrétně: V záznamu z rozhovoru radního VP s novinářem poctěným Kyselým citronem L. Xaverem Veselým nacházíme: V. Petrov, člen RRTV s L. Xaverem Veselým v XTV, 22. listopadu 2019: „Naše stanovisko (stanovisko RRTV) bylo, že jste se ničeho nedopustil a pracoval jste p r o f e s i o n á l n ě… a tečka!“

Na rozdíl od tvrzení Vadima Petrova se ovšem v odpovědi, kterou zaslala RRTV Johaně Heřmánkové na její stížnost na nevyváženost a neobjektivitu pořadu Xaver a host na vlnách ČRo uvádí: RRTV tedy jednoznačně konstatovala, že Lubomír Xaver Veselý si „uvědomoval, že zde tato (premiérova) propagace probíhá“ a nezabránil „politizaci rozhovoru a zmaření původního záměru o nepolitické vyznění tohoto dílu“. Někdo by si po porovnání těchto dvou protichůdných vyjádření mohl myslet, že Vadim Petrov lže, popřípadě manipuluje s veřejností. Takový jednoduchý výklad ovšem odmítl na svojí FB stránce sám Vadim Petrov. Citace: Petrov velmi zásadně odmítl, aby obavy z nějakého „tlaku“ vedly k tomu, že radní se raději nebudou s nikým bavit a budou uzavřeni do své „nezávislosti“. „Debata je přece, proboha, základ demokratické společnosti. Nezakazujme si mluvení, mluvme spolu,“ nabádal. A dodal, že si nedovede představit, jak by na něj nějaký politik musel tlačit, aby změnil jeho přesvědčení.

Pominu, že zrovna tady nabádá Vadim Petrov k debatě (jde o politické téma), zatímco jinde vysvětluje občanům, že debatovat se (na politické téma) nemá, stačí přijít jednou za čtyři roky k volbám. Nemusí na něj nikdo tlačit. Vadim Petrov si na sebe tlačí sám. Jeho mediální (sebe)prezentace se podobá „spontánním“ vyjádřením představitelů loutkové protektorátní vlády za heydrichiády. Zajímavé nicméně je, že L. Xaver Veselý poskytl Vadimu Petrovovi prostor v XTV a za několik týdnů později týž Vadim Petrov pasoval L. Xavera Veselého do pozice nejlepšího z kandidátů do Rady ČT. Souvislost je taková, že pokud se pan L. Xaver Veselý do Rady ČT dostane, bude mít pravomoc volit ředitele České televize, což je post, po němž Vadim Petrov zjevně prahne. Bohužel si on sám, podobně jako řada jemu podobných, neuvědomuje, že na takový post osobnostně prostě nemá.

V čem je skryto nebezpečí pro celou Českou republiku? V tom, že se mu to může podařit. To, že všemožně podlézá současnému vedení země totiž může vyústit v další personální omyl premiéra Babiše. Nezbývá než věřit, že se premiér tentokrát už omylu nedopustí a po personálních nezdarech s ministry Kremlíkem, předtím s ministrem Prachařem, předtím s ministrem Hünerem, předtím s ministryní Taťánou Malou, s nepovedeným angažmá europoslance Teličky atd. se dalšího personálního přehmatu v podobě silnějšího angažmá člověka typu Vadima Petrova ve veřejné správě vyvaruje. Risk s bývalým hudebníkem, který nikdy nic neřídil (pomineme-li post personálního šéfa automobilky TPC, kam byl dosazen po skončení svého angažmá na Úřadu vlády) by byl neúnosně velký. Je mi líto, ale srovnání se stávajícím GŘ ČT, zkušeným manažerem Petrem Dvořákem, Vadim Petrov prostě nesnese. Osobně znám oba dva.

Jan Vaculík
Autor je dlouholetý konzultant v oboru elektronických komunikací a broadcastingu a někdejší ředitel Ústředny kriminální policie ČR.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy