Co může za cykly aneb Ekonomie dobra a zla

16. 04. 2009 | 13:50
Přečteno 17362 krát

Amerika se nyní nalézá ve svém 33. hospodářském cyklu od roku 1854, kdy je začala evidovat. Hospodářské cykly, proč se jim nedokážeme vyhnout a kdy přesně přijdou a odejdou, je stále velkou záhadou ekonomie. Může si za cykly trh sám, nebo za ně může cosi jiného? Pojďme odhlédnout od současné krize a pro občerstvenou si pro změnu udělat exkurz do kolébky naší civilizace.

Jistý proud starozákonních textů si hospodářský či politický propad vysvětluje morálním úpadkem. Hospodářský a politický úspěch země byl závislý na trestu či požehnání za dodržování práva a spravedlnosti. "Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude ti Hospodin ... žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého i tvého bravu." Za hospodářský cyklus zde tedy může naše chování, pokud by se národ choval slušně, nemuselo by k němu docházet.

Ještě starší uvažování, zachované v Eposu o Gilgamešovi vidí věci jinak. Dobro a zlo nemělo etický podtext. Dobro a zlo se prostě dělo a nemělo to nic moc co do činění s osobní nebo národní moralitou. Hezky se to ukazuje na příběhu o potopě (také můžeme zahrnout do kategorie krize!), která je zaznamenána v obou příbězích. V bibli je potopa trestem za "I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý." Oproti tomu v Eposu došlo k potopě proto, že se lidé chovali hlučně a rušili tím bohy. Epos tedy potopě nedává žádný morální rozměr, jedná se o marnivost a svévoli bohů, Genesis amoralitou naopak potopu vysvětluje. Do jisté míry se dá říct, že celé dějiny židovského národa jsou interpretovány jako důsledek morality. A ačkoli se naše dnešní křesťanská civilizace od tohoto pojetí oddálila, přesto existuje mnoho studií, které souvislost naznačují (například míra korupce koreluje s chudobou národů).

Vypadá to, že z výše uvedeného může plynout, že se dobré jednání ekonomicky vyplácí. Pokud by tomu tak bylo, pak by morálka znamenala nejlepší investici, kterou mohli provést. Nic by ekonomice nepomohlo tak, jako dbaní na spravedlnost a nejlepší protikrizový balíček byl pro Hebrejce pokání. V tomto smyslu by se tedy dobro vyplácelo, a zlo by naopak byla nejhorší investice na světě.

Existovaly sice proudy starozákonního myšlení, které však souvislost etiky a (ekonomické) odměny popíraly, podobně jako to činili atičtí stoikové. Člověk má hrát svou životní hru poctivě a na odměnu nedbat, tedy konat dobro, ať se to vyplatí, či nikoli.

Immanuel Kant byl ještě přísnější, a pokud byl dobrý skutek odměněn, přestával pro Kanta být dobrým skutkem, a stává se pouhým (ekonomickým) kalkulem. Hédonisté, tedy opoziční škola vůči stoikům, zas tvrdili pravý opak, každý čin musíme kalkulovat předtím, než jej učiníme a poměřovat, kolik užitku z něj komu plyne. Žádná apriori daná pravidla pro hédonisty neexistují, ty si vytváří až člověk právě podle toho, zda čin přináší či umenšuje užitek. Ale pozor, nezavrhujme hédonisty příliš brzy! Z kalkulování dobra a zla se později stane základ ekonomie současnosti.

John Stuart Mill a Jeremy Bentham začali užitek systematicky počítat na jisté jednotky. Pokoušeli se tak vytvořit vzoreček pro ustanovování společenských pravidel. Pokud daná hospodářská politika přinesla více lidem užitek, než kolika jej vzala, měla by se realizovat. Na rozdíl od učení hédonistů, kteří maximalizovali svůj vlastní užitek, aplikoval Mill maximalizaci na celospolečenské dobro. Že se Millovi nalézt obecné pravidlo, dle kterého se chovat, nepodařilo, je dnes zřejmé.

Uděláme-li další skok ve vývoji ekonomického myšlení, nastupuje Bernard Mandeville. Ten sepsal strhující a vysoce kontroverzní Bajku o včelkách aneb Jak soukromé neřesti působí obecné blaho, kde vlastně onen pradávný hebrejský princip staví na hlavu. Naopak, čím je úl poctivější, tím hůře se jim ekonomicky vede až nakonec nastane zkáza.

Je tedy současná krize trestem, odměnou, náhodou, skvrnou na slunci, či chybou v systému?

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Robert Miller napsal(a):

autorovi

Další výborný a užitečný článek a úvahy.

V kontextu současné krize se m.j. cituje výrok Thomase Jeffersona o morálce (spíše jejího nedostatku) bankéřů. Aktuální číslo EURO pak kromě něj má rozsáhlý citát Bati, který konkrétně považuje úpadek morálky za příčinu Velké hospodářské krize 30. let.

Pravdou je, že Adam Smith byl hlavně a především profesorem "morální filozofie". Sám do konce svého života nepovažoval své dílo o Bohatství národů za své stěžejní dílo.
16. 04. 2009 | 14:34

češka napsal(a):

Politika a morálka v praxi.
V Praze 4 byla postavena soukromá anglická škola pro děti od 3 do 19 let za cca 200 mil.
V Říčanech se staví 18. třídní ZDŠ.
Říčany zaplatí cca 250 milionů, dalších 250 milionů školou "proteče" formou "dotací".
Dvě stejné školy za stejné peníze.
Co to je "dotace" a kde skončí?
16. 04. 2009 | 14:37

juvel napsal(a):

Dovolím si velmi stručnou poznámku také s biblickým motivem. Kristus a křesťanství učí, že lidstvo a svět jsou odcizeni Bohu, nachází se v otroctví hříchu a smrti. Protože není v souladu s Bohem, není soulad ani v něm. Ve světě probíhá permanentní soutěž, chcete-li boj. Boj v přírodě, boj mezi lidmi. Všechna lidská společenství jsou založena na soutěži. Soutěží se o moc, majetek, postavení, území a.t.d. Soutěží se bez pravidel i podle pravidel. Soutěž je nesmírně složitá, člověk není schopen podchytit všechny okolnosti a vlivy a dát správná pravidla. Pravidla stanovuje člověk, který není v souladu se svým tvůrcem. Jejich kvalita proto není vůbec zaručena. Soutěžící se zpravidla snaží pravidla ve svém zájmu obcházet, protože v soutěži jde o hodně. Ale i při poctivé soutěži nutně vznikají disproporce, nerovnováha, extrémy, čili krize. Ať už ekonomické, sociální, ekologické či jiné. V tomto světě, který je založen na soutěži a ne na lásce, byly, jsou a budou krize, až jednou přijde nebo přijdou ty poslední.

Vysoká morálka je nejlepší lék, nebo brzda proti krizím. Křesťanství dokazuje, že morálka, dobré skutky, láska k bližnímu přinášejí v konečném důsledku vždy dobré výsledky, odměnou je život. Opačné, nekajícné jednání přináší v konečném důsledku vždy smrt (otroctví hříchu a smrti).To je zákonitost, která je ještě pevnější a spolehlivější než zákony fyzikální.
16. 04. 2009 | 14:59

Darock napsal(a):

No jo, ekonomie je velká věda. Velká věda, která si léta hraje na to, že zkoumá něco, co je nezkoumatelné a o čem vlastně nikdo netuší proč a jak to funguje. Aspoň že má občas některý z vědců dost odvahy přiznat, že vlastně nikdo nic pořádného nevyzkoumal. Pak se nemůžeme divit, že v ekonomii existuje tolik různých škol, že to nemá v žádné jiné vědě obdoby. Takový matematik ví kolik je dvě a dvě. Botanik ví, co se stane, kdyč čmelák přenese zrnko pylu na bliznu a jaderný fyzik ví, k čemu dojde, když neutron zasáhne jádro atomu plutonia. Akorát ekonom neví, co se to v ekonomice děje a proč se to děje, protože na to existuje spousta názorů a teorií, které se vzájemně popírají. Paráda...
16. 04. 2009 | 15:12

lakomec napsal(a):

Peníze pod polštářem, v bankách, akciích je chyba systému.

Nejvíce chybuje stát, který uměle zpomaluje proudění financí. Podniky a organizace, ve kterých má podíl umělěle zpomaluje výměnu tj. proplacení faktur (ČEZ 30dní, SD a.s. až 60dní atd.),VZP běžně přes 30dní a mohl bych pokračovat.

Za peníze, které nedostaly banky do oběhu by měly být pokutovány.

Je zřejmé, že se krizové cykly budou stále opakovat, jelikož mají stále jeden spouštěcí mechanizmus, který není odsraněn.Je to uspávaní financí. Po první krizi se podařilo dluhou politikou dostat do oběhu nové čerstvé finance, dnes je tomu podobně. FED v USA tiskne nové peníze, čímž samozřejmě ředí hodnotu těch uspaných, což zase na čas pomůže.
16. 04. 2009 | 16:38

Ondrej Capek napsal(a):

Obavam se ze jde o prodejne a zrucne napsany tak trochu nepresny (nechtel jsem psat blabol) clanek.

Treba: "John Stuart Mill a Jeremy Bentham začali užitek systematicky počítat na jisté jednotky. ... Uděláme-li další skok ve vývoji ekonomického myšlení, nastupuje Bernard Mandeville."

Ono se skace dozadu?
John Stuart Mill (1806–1873)
Jeremy Bentham (1748- 1832)
Bernard Mandeville (1670-1733)

A tak trochu chybi zminka o oklikovosti vyroby (Eugen Böhm Ritter von Bawerk), na ktere znacna cast teorie cyklu stoji.

Naopak nevim, proc Sedlacek spojuje ruzne pristupy ke spolecenskemu optimu (tedy je-li spocitatelne, ci nikoliv) s kolisanim ekonomiky v case. To spis souvisi s kvalitou informaci. Toxicka aktiva naznikla primarne jako dusledek toho ci onoho postoje k spolecenskemu dobru, ale spis v tom, ze kupujici neznali skutecny stav majetku, kterym byla pokryta (ty chatrajici cernosske baraky, zjednodusene receno)
16. 04. 2009 | 18:10

Rumcajs napsal(a):

No nejdřív pochválím Váš článek, pane Sedláčku. Ten se Vám myslím povedl.

Jinak si myslím, že nejvíce se pravdě blíží možnost "Skvrna na slunci ".

Tato krize má s morálkou pramálo společného. Stát ji svými zásahy dokáže sice vyvolat či prohloubit, ale i sebevolnější trh přesto ke krizi nakonec musí dojít.
Každý z nás se snaží o co nejlepší postavení na trhu. Ti úspěšnější pak začnou růst, více a více produkovat, až se nakonec dříve či později dostane za práh potřeb a musí dojít k poklesu výroby a jejímu přesměrování. A k tomu právě slouží krize.

Stát by měl v dobách krizí pouze mírnit dopady na obyvatelstvo, ale rozhodně by se neměl snažit udržet stávající strukturu. Dřív nebo později to bude mít daleko horší dopady.Zářným příkladem toho je šrotovné. Jsou to naprosto nesmyslně vyhozené peníze, kdy stát za cenu zadlužení našich dětí udrží při životě výrobní strukturu, která zcela nevyhovuje požadavkům trhu, tedy požadavku lidí.

Šrotovné a podobné nápady s přímou stimulací považuji za škodlivé ještě z dalšího důvodu a to je, že v očekávání oněch dotací každý odkládá svůj nákup a tím zatlouká jenom další hřebík do rakve.

Nejsmutnější na tom je, že lidé vidí příčinu dobře, tedy v zadlužení či lépe řečeno předlužení, ale ti samý lidé dokáži jedním dechem volat po další zadlužování.

Tak to mi mapa nebere!
16. 04. 2009 | 18:36

badatel napsal(a):

to autor,
vážený, kdyby součástí ekonomických studií bylo modelování uzavřených systémů s darwinistickými prvky, možná byste ty cykly pochopil alespoň na úrovni 19. století jako Marx.
Pokud uzavřený systém se zdroji a kapitalistickým růstem necháte neregulovaný, dochází zákonitě ke krizi. Někdy končí i válkou vše se rozbije a začíná se nanovo vyrábět - na nové vyšší úrovni, tomu se říká zákon negace-negace.
Krize může končit i celosvětovým poklesem na jiné hospodářské minimum a z něj opět růst v nové formě, ale vždy opět zacykleně. Jak optimálně regulovat ekonomii, aby k těm cyklům celosvětově nedocházelo, lidstvo zatím neví.
Komunismus je nefunkční model v reálném světě homo sapiens a jiný regulovaný -ismus, prostě není nalezen.
Ta demokracie bohužel umožňuje růst kapitalistického okrádání ve smyslu silnější vítězí nad slabším, včetně použití síly a válek. Pokud se domníváte, že řeší problémy hladu a bídy třetího světa, poučte mne prosím. Bohužel ona neřeší ani krize vyspělých společností,a ty v minulosti končily diktaturou, že ano.
Jste mladý, hodně studujte, a pak moudře pište.
16. 04. 2009 | 18:45

Clair napsal(a):

Pane Sedlacek,
velmi rada ctu Vase clanky, ale tady skuecne neni treba z toho delat vedu. Mnohokrate jsem u Vasich clanku uvedla, ze se jednalo o prachsprosty podvod na celou Ameriku napric celym financnim spektrem, a proto bych rada dodala potvrzeni ze zaberu konverzace Billa Moyerse s prednim am. ekonomem Blackem.

http://www.pbs.org/moyers/j...
16. 04. 2009 | 19:05

Jirka H napsal(a):

Tak to vidite loupežníku, badatel na to vzal Marxe a je vymalováno.
To badatel:
Už jste někdy uvažoval i o možnosti, že lidstvo zatím neobjevilo způsob, jak optimálně regulovat ekonomiku, prostě proto, že to není možné, bez toho aniž by se sklouzlo k despocii a násilí?
A o pana Sedláčka se nebojte, on má hodně nastudováno...
16. 04. 2009 | 19:06

zdesta napsal(a):

Rumcajs:Mravní bída je příčina,hospodářský úpadek je následek. T.Baťa r.1932.Doufám že tohoto nejúspěšnějšího velkopodnikatele nebudeš zařazovat do nějakého nepatřičného okruhu.Bankéři na Wall Streetu opravdu překonali práh svých potřeb. Nevím sice nic o tom že by něco vyráběli (až na průsery)a kam to přesměrují bude dost zajímavé.Ahoj.
16. 04. 2009 | 19:13

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o bláhu obecném a jiných dobr otách i rozmanitých úhlech, prazích ??potřeb atd. zde:

KMOTŘÍČKOVÉ

Koupili mě
a mohu říct
že je to poměrně inteligentní
a spolehlivý
způsob
jsem vděčný
a tímto děkuji
protože
mohli mě taky zmlátit
zkopat do bezvědomí
podpálit mi dům
znásilnit ženu
a unést
dítě
to všechno by mohli
kdyby
chtěli
/ a já bych si samozřejmě
mohl stěžovat
kdybych
mohl /
ale
o n i
poslali šek a
- bylo nám ctí
a nesmírným potěšení
prosím
zařaďte se -
jak račte vidět
forma dokonalá
suma
okouzlující
možná dostanu i
řád
jsem přece jedním z nich
slušný člověk
z řady
netrčím....
16. 04. 2009 | 19:37

Jirka H napsal(a):

To Zdesta:
Dobré mravy jsou předpokladem prosperity hospodářství. Jevy, jako korupce, porušování pravidel, ale i nedochvilnost, lenost apod. se na zdraví ekonomiky přímo odráží. Stačí se jen podívat na prosperitu zemí, kde lze dohody uzavírat podáním ruky.
Ale svalit všechnu vinu na bankéře z Wall Streetu je velmi zjednodušené. Dá říci, že ke krizím dochází tehdy, kdy se nahromadilo příliš špatných investic, a to i u obyčejných lidí, kteří často nezvážili své možnosti a vzali si hypotéky, které byli nad jejich síly anebo dlouhou dobu žili na úvěr...
Své polínko přihodili i politici, kteří se podíleli na stimulaci umělé poptávky a na politice levných peněz atd.
16. 04. 2009 | 19:39

Clair napsal(a):

Jinak pro ty,kteri maji problem s anglictinou v cestine vysel preklad na http://www.outsidermedia.cz, zkracena verze

://www.outsidermedia.cz/Ekonom-Kolaps-Spojenych-statu-je-zpusoben-podvodem-1.aspx,

v anglictine plna verse://www.pbs.org/moyers/journal/04032009/watch.html
16. 04. 2009 | 19:45

Clair napsal(a):

Oprava:

http://www.pbs.org/moyers/j...

obavam se, ze by si to mel poslechnout nebo precist kazdy na misto hypotetickych spekulaci
16. 04. 2009 | 19:49

RUMCAJS napsal(a):

Zdesta:

Asi bych opsal Jirku H.

Pouze dodávám, že se z mé strany nejedná o žádný ideologický náhled ale o čistě technickou úvahu. Investice miliónů projektů se s různou úspěšností uchytí na trhu a i ty nejlepší dříve či později dojdou vrcholu a v určitém okamžiku se ukáže, že jsou již za hranicí akceptovatelnosti trhu. To nedokáže nikdo naplánovat ani ukočírovat, jak tady zcela mimo mísu naznačuje badatel. Jsou to tak složité procesy, kde roli hraje nejenom spousta veličin, ale i spousta náhodných veličin, která nedokáže definovat ani Nostradámus.

Představ si fabriku, třeba i za totáče, kde se zjistí, že vyrábí něco, co nikdo nechce. To nejde dělat dlouho ani u komančů. Tudíž se na čas výroba zastaví a fabrika se přestaví na něco, co je potřeba. To sebou zákonitě nese pokles výroby, tady i HDP. To je něco, co se zkrátka nedá obejít.
To že celej ten Marxův blázinec, kterému múže věřit dneska akorát duševně nemocný člověk,byl ten nejhoší nápad, co kdy lidstvo napadlo, dokazuje ekonomický pád naprosto všech zemí, které zkusily touto cestou jít. Ani oni nedokázali svými šrotovnými oblbnou ekonomiku, pouze oddálili nutnou transormaci,zakončenou krizí, kterou nepamatuje snad žádný systém založený na volném trhu.
16. 04. 2009 | 20:39

Anba napsal(a):

Autorovi: myslím, že hlavně Vy byste si měl přečíst články na netu doporučované CLAIR.
Potom už budete vědět, že ve finanční krizi vždy jde o nedostatek morálky, nikdy o náhodu. Pokud se budou hodnoty vytvářet virtuálním "přehazováním peněz vidlemi v bankách" a ne konkrétní lidskou prací a pokud bude práce podceňována a finanční manipulování nadhodnoceno jak společensky tak odměňováním, tak zákonitě dojde k devastaci myšlení a devastaci morálky v celé společnosti.
I jako ateista si pamatuji, že Ježíš vyhnal penězoměnce z chrámu. Chrám je zřejmě obrazně řečeno "místo na výsluní společnosti".
V několika diskusích na téma krize přikládají pravicově zaměření diskutující vinu za krisi přílišné státní regulaci v USA - v článcích, na které poukazuje Clair však čtu pravý opak - naprosté rozvrácení jakékoliv kontroly nad podvodnými fondy za éry J.W.Bushe.Dokonce z rozhovoru tv. moderátora s bankéřem vyplývá, že aféra Madoff a jeho přiznání k podvodu je samo podvodem, které má vytáhnout z rozpočtu USA /z daňových poplatníků) povinnné odškodnění pro fondy, které se provinily vytvářením nekrytých úvěrových hypotéčních balíčků.
V souvislosti s tím mne napadá, jako už před tím kolikrát, na co jsou vlastně určeny ty miliardy dolarů pro banky, když k propadnutí hypoték a ožebračení lidí o střechu nad hlavou stejně dochází?
Mohl byste mi jako zřejmě dobrý ekonom, na tuto otázku odpovědět?
A ještě jednu otázku mám, ale na tu mi asi neodpovíte: proč k odhalení podvodů a krizového stavu financí došlo p r á v ě s nástupem nového presidenta USA? Proč ne dříve, když se na krisi zadělávalo celou řadu let? Ani tady nevěřím na náhodu.
16. 04. 2009 | 20:52

Gerd napsal(a):

Pane Sedláčku,
klidně jste mohl zabrousit hlouběji do přírodních zákonitostí na vysvětlení krize. Třeba na potravinovém řetězci. Z toho plyne, že krizím se vyhnout nejde. Pořád jde v přírodě i ekonomice o hledání nika volných příležitostí a snahu o jejich maximální využití. Už tento způsob má v sobě zakódován mechanismus krize.
Proti tomu je jen jediná obrana, šetřit zásoby v dobách příznivých na doby nepříznivé. V otázce státního rozpočtu je dnes čas na opatrné rozpouštění rozpočtových rezerv, které vlády v dobách tučných vytvořili. Tedy pokud je co rozpouštět, většinou vládla ČSSD, jeden rok úředníci a 1 rok ODS. Jenže i teď je možné rozpouštět rozpočtové přebytky, nacházejí se na účtech ministerstev.
Co takhle napsat bolg o pomoci ekonomice omezením byrokracie v ČR? Tento záměr padl, aby se vynořil jako předvolební téma ODS a ČSSD? Už jednou slibovaly obě strany,neudělaly nic! Pokud nevezmu v úvahu nyní ve státní správě letící outsourcing. Např. IT specialisty si nebudou držet ve stavu, ale najímat. Přitom jde jen o kosmetickou úpravu a statistické omezení počtu státních úředníků, ve skutečnosti však produktivita práce tímto opatřením nevzroste.
16. 04. 2009 | 21:05

Pája napsal(a):

a jak to vidíte se současným světovým politicko-ekonomickým systémem - konečná historie?? nebo se můžem "těšit" ještě na něco nového? A dle Vás měla by se plánovat a zkoušet uskutečňovat stabilnější spolenost (plná zaměstnanost, odstraňování bídy, bezdomovectví, udržitelný rozvoj apod.)??
16. 04. 2009 | 21:18

badatel napsal(a):

to oponenti,
vážení Marx pochopil, že trvalý růst v uzavřeném systému není možný, a to selským rozumem. Panu autorovi jsem doporučoval, ať si něco nastuduje o časovém vývoji uzavřených systémů
( doufám, že jeho znalost matematiky je nad dimensi VŠE).
16. 04. 2009 | 21:30

Jirka H napsal(a):

To Rumcajs:
Souhlas. Ještě bych doplnil, že se často zapomíná na "detail", že v plánované ekonomice se vytratil jeden důležitý faktor, na který se se na těchto blozích často plive, a tím je zisk. Jedině ten umí výrobcům říci, jestli je o jejich produkty zájem nebo ne. V centrálně plánované ekonomice to chybí, a tak se výroba určuje podle různých byrokratických "ukazatelů", které stějně nikdy nic neukáží.
16. 04. 2009 | 21:30

Jirka H napsal(a):

to badatel:
Dle čeho Vy a Marx soudíte, že se jedná o uzavřený systém?
16. 04. 2009 | 21:33

alesdrobek napsal(a):

Pane Sedláčku, vaše texty čtu velmi rád, i když pokaždé nejméně s třetinou nesouhlasím. Tady nesouhlasím prakticky kompletně.

Hospodářské cykly jsou "velkou záhadou" možná tak těch ekonomomů, kteří nikdy nečetli "rakušany" - von Misese, von Hayeka aj. Hospodářské cykly má z největší části na svědomí manipulace s penězi a úvěrovými prostředky, buď prostřednictvím centrální banky nebo jiného, méně oficiálního bankovního kartelu.

A co se týče morálky - odpusťte, ale morálka lidstva upadá už od starých Sumerů. To pro mě není zrovna věrohodný důvod. O nedostatku morálky se mluví prakticky nepřetržitě od úsvitu civilizace. Tu rozhodně nelze z hospodářských cyklů vinit, stejně jako nelze vinit gravitaci z pádů letadel. Hospodářské cykly mají své konkrétní viníky, konkrétní osoby a konkrétní politické a hospodářské ideologické směry.

Letadla napadají, protože se pod nimi nečekaně objevila kapsa neobvykle silné gravitace, ale v drtivé většině kvůli lidské chybě či zanedbání technických norem.
16. 04. 2009 | 21:36

Jirka H napsal(a):

to alesdrobek:
Přesně tak. Jenomže Rakouské škole nikdo nedopřává sluchu. Von Mises psal o obdobných problémech jakým čelíme dnes již před 60 lety, a marně...
16. 04. 2009 | 21:43

badatel napsal(a):

to Jirka H,
systém je uzavřený energetickými a surovinovými zdroji naší planety, je uzavřený energetickými , surovinovými,lidskými a i jinými zdroji daného společenství.
Tomu dobře rozuměly impéria před první světovou a válčily o kolonie, dobře tomu rozumí i imperia současná a válčí o naftu v tzv.Oil war v Iráku atd.
To, že naše ekonomie je uzavřený systém, a to ať lokálně, či globálně je jasné každému gymnazistovi, že ano.
Kapitalismus potřebuje expansi pro svůj růst, to rovněž pochopil Marx selským rozumem.
Expanse je však možná jen po hranice našeho systému - společenství, Země,Galaxie ....
Úroveň naší civilizace je schopná růst jen do dimense definované technologickými schopnostmi ovládat energetické,surovinové,potravinové a jiné zdoje.
Ať máte co na přemýšlení - co takhle válka o pitnou vodu. I to jsou současné strategické otázky některých současných imperiálních společností.
Kapitalismus právě přes expansi vede k válkám a k pokořování slabších silnějšími, takže žádná volnost, rovnost, bratrství, že ano.
Právě pravdoláskovým poradcům by to mělo být jasné a neměli by se uchylovat k podúrovňovým výkladům.
Nebo načichli bankovním světem a plodí výplody na úrovni jako v tuto chvíli běžící na TV reklama pro chudáky, jak je výhodné půjčit si 70 tis. za 888 Kč měsiční splátky. Taky neřeknou o kolik desítek tisíc ten chudák zaplatí navíc a nazaplatí-li, exekutor nastoupí. Ale to by byla špatná televizní reklama, a ti bankéři by museli víc přemýšlet , jak ty peníze vydělat. Např. do které nové technologie je investovat.
To autor blogu jistě dobře ví, ale nepíše o tom stejně,jako za bolševika nekritizovali pisálci u nás Marxe, kdežto badatelé již tehdy psali o tom, že učení musí být otevřené, dynamicky se rozvíjející s časovým vývojem, jinak skončí jako uzavřené dogma - náboženství.
Dialektika je stále validní, že ano.
16. 04. 2009 | 22:16

RUMCAJS napsal(a):

badatel:

Má stejný problém jako Jirka H.Jak jste přišel na to, že systém je uzavřený ?

Jestli se opičák nacházel pod palmou plnou banánů, stal se jeho svět uzavřený ? Ne! Šlo se dál šlo se tam, na co opičákova fantazie vůbec nestačila.

Surovinové zdroje ? Mění se procento využití, mění se zdroj energie,... atd.

Zcela popíráte evoluci a lidskou podstatu.

Má smysl skákat do dálky ?
Vždyť někde musí být limita maximálního výkonu.
16. 04. 2009 | 22:34

M.Š. napsal(a):

Hospodářské cykly nejsou záhadou,pokud připouštíme,že záhadou není ani Bermudský trojúhelník.
Jak je vidět z komentářů,názory jsou různé,ale dá se říci,že se problém hosp.cyklů vyřešil.
Po fyzikální stránce-uzavřený systém
Po stránce morálky-mizerná morálka zjevně ekonomice škodí
Před touto krizí existovali lidé,kteří vědí.Takoví lidé existují vždy,bohužel jsou ve veliké menšině a bohužel,málokdy se jim věnuje patřičné pozornosti-např.Von Mises.
Lidstvo je ve své podstatě velmi nezodpovědné(a tedy nezralé,jako dítě)a problémy začne řešit,až je průser na světě.Tedy žádná prevence,vzniklá na základě zkušenosti,skvělých menšinových názorů atd.No,ať mě nikdo neříká,že po 333-tí krizi v USA
přijde 334-tá krize,jak se zdá největší,že nejde o shovadilou nezodpovědnost hraničící s lidskou stupiditou.
Když si přečteme názory všech možných i nemožných ekonomických analytiků,tak jediné poznání je takové,že berou peníze za nic,jelikož jejich analýzy byly k ničemu,ba co více byly svým způsobem škodlivé,a to všem.Není se čemu divit,vždyť tak jak vydělávali spekulanti,banky,burza a podvodníci všeho kalibru doposud,tak nevydělávali nikdy předtím-avšak jak a na čem a bylo také těžké připustit,že toto se nebude dít stále..Tentokrát je bublina lží a falše obrovská.
Jo a řešení je také jednoduché,konečně by alespoň jednou měli nést důsledky krize ti,kteří za ni mohou,tvrdě a nekompromisně.Jinak se stejné bude opakovat,ovšem pokud bude zachován tento svět.

M.Š.
16. 04. 2009 | 22:38

Vilém napsal(a):

Rakouská škola je naprosto bezcenná, pokud jen postuluje demagogické teze, podle nichž krize měla nastat před 60 lety, nebo nejlépe kdykoli. Potřebujeme seriózní teorii, která by vysvětlovala, proč se střídají prosperita a krize, ne hlášky o tom, jak stát všechno kazí. Možná to měla být ekonomie, ale libertariáni z toho napáchali ideologii, a už pouhé částečné ovlivnění veřejné politiky těmito snahami se na vzniku této krize také podílelo.
Hypotéky tvořily součást pravicového politického projektu, protože vlastní bydlení sloužilo jako korupce voličů proti sociálnímu státu a sociálními bydlení, a bez umělého nafukování dostupnosti hypoték státní podporou by Reagan a jemu podobní neobhájili funkce ani jednou, dopadli by podobně jako reformátoři ve východní Evropě, kteří se po jednom období vlády navždy zdiskreditují.
Proto bych jako jednu z konkrétních příčin této krize viděl také morální devastaci, snahu pravicových politiků korumpovat voliče a budovat lidový kapitalismus, která ovšem po rozházení všech hodnot, které po sobě nechal odpovědný sociální stát nemohla skončit jinak než gigantickým bankrotem. Pravičáci slibovali blahobyt tam, kde mohli nabízet jen celoživotní dřinu za prabídnou mzdu, pak by ovšem nezískali moc a nemohli se opájet tím, jak páchají dějiny.
16. 04. 2009 | 22:40

Bavor napsal(a):

Zaráží mě, jak mnoho diskutujících zde píše o nemorálnosti bankéřů a spekulantů, a o nesmyslnosti státní pomoci bankám, ale nikdo, včetně pana Sedláčka, se nezmínil o tom, že "nemorálním a podvodným způsobem" získané prostředky by stát měl od viníků krize požadovat zpět. Proč to? No asi proto, že tito viníci krize řídí onen stát prostřednictvím politiků a nemíní se svých "poctivě vydělaných" odměn vzdát a doufají, že to jako vždy zaplatí drobní daňoví poplatníci. Ve společnosti, kde se ekonomika posuzuje mírou zisku a ne prospěšností výroby pro lidi, to ale jiné nikdy nebude. Proto se musí především změnit vztahy ve společnosti. A právě o tom je Marxovo učení. A protože je pan Sedláček stejný ekonomický ignorant, jako ostatní "tržní" ekonomové, který hlásá teorie, které nic nevysvětlují, bojí se o Marxovi jenom zmínit, natož s ním polemizovat.
16. 04. 2009 | 22:44

Stan napsal(a):

Podle mého laického názoru je obludnost současné krize způsobena tím, že neexistuje reálná možnost další expanze kapitálu, kterou vždy skončily krize předchozí. Svět je obsazen, nové trhy, zdroje surovin a laciné pracovní síly prakticky neexistují a "růst růstu" vyčerpal zdroje své dynamiky. A to je konec kapitalismu, jak ho známe, nic nového a lepšího zatím nikdo nevymyslel (i když si někteří mylně myslí, že Buddha, Ježíš či Mohamed ano - a mluvím o hospodářském systému, abych nebyl obviněn z ateistického rouhání), takže se můžeme obávat nové vlny revolucí a válek...
16. 04. 2009 | 22:52

JC napsal(a):

Bavore, Marx byl ekonomický debil. My normální víme, že když se do vody hodí hranatá cihla, vždy se utvoří kruhy. Vy s Marxem můžete študovat, jak to zaonačit aby se udělaly čverečky.
16. 04. 2009 | 23:03

RUMCAJS napsal(a):

Aleš Drobek:

Nesouhlasím s Váma, že příčinou každé krize je špatná práce finančníků.

Těch příčin může být celá řada.
Jak si například vysvětlíte příčinu krize, kdy ve fabrice s 10 tisíci zaměstnanci přijdou na to, jak to dělat s jedním zaměstnancem ?

Po dobu, než se zbylí zaměstnanci přeskupí do trhem žádaných komodit, nastane přece krize. Chvilku to budou řešit rozbíjením strojů, ale začas se vše usadí a pojede dál.
Úplně stejná situace může nastat při nedostatku nějaké suroviny, při uvedení životu nebezpečného výrobku na trh, vadného výrobku, nedostatku technického či vědeckého personálu ..... atd.

Nikdo nevymyslí raketu co dolatí na Měsíc hned na poprvé a lidstvo nikdy nebude směřovat k vyšším metám přímo. Vždy to bude metodou pokusů a omylů a příčinou omylu bude mít možnost býti "lecos".
16. 04. 2009 | 23:05

RUMCAJS napsal(a):

Vilém:

Kde levičáci dali lidem něco jiného jak bídu a vězení ?
16. 04. 2009 | 23:06

Vilém napsal(a):

Rumcajs
Pravičáci zas mlátili černochy ;-).

Ve skutečnosti poválečné sociální státy přinesly historicky nejdelší mírově vytvořený blahobyt v dějinách, o tom prosím nepolemizujte.
16. 04. 2009 | 23:16

badatel napsal(a):

to JC,
myslíte si, že Angličané jsou národ debilů, když Marxe určili za největší osobnost dějin.
Jinak neznužívejte fyzikálních příměrů, které nesedí, na popis ekonomické sinusovky pravidelných růstů a poklesů.
Nejste náhodou také absolvent VŠE, který skončil s chápáním přírodních zákonitostí u Huygensova principu, a ten nevhodně implementuje do diskuse o cyklech ekonomických krizí.
Je smutné, že autor nereaguje odborně na komentáře.
Při oponentuře pokud doktorand nereaguje na připomínky, vyletí.
Možná, že by bylo záhodno stejné měřítka zavést na blogy.
Všimněte si prosím, jak poctivě reaguje na komentáře bloger Prof.Hořejší a komentáře, s kterými nesouhlasí, vyvrací argumentačně a faktologicky. Patří totiž do množiny badatelů, že ano.
16. 04. 2009 | 23:23

alesdrobek napsal(a):

Viléme, navrhuji, abyste si o rakouské ekonomii nejprve něco přečetl, než zde o ní začnete fundovaně přednášet. Alespoň stručný úvod.

Rumcajsi, já mluvím o velké celonárodní či celosvětové krizi. Pochopitelně, že ekonomika není strnulý, rigidní systém a neustále se mění a přeskupuje. To je normální. Co normální není, jsou celosvětové prudké výkyvy, které nápadně připomínají narkomana, který je jednou prudce nahoře a prudce dole. Tvrdím, že je třeba vážně se zamyslet, co je v případě ekonomiky onou drogou a kdo je oním dealerem.
16. 04. 2009 | 23:27

RUMCAJS napsal(a):

Vilém:

Myslíte snad kapitalistické státy. Komunisti nic takového nepřinesli.
16. 04. 2009 | 23:32

badatel napsal(a):

to Rumcajs,
myslíte že v Indii,Africe,Latinské Americe dal kapitalismus lidem něco více než bídu, zotročování a vyvražďování od minulých století dodnes. Byl jste vůbec v těchto oblastech a viděl umírat malé děti hlady na ulicích.Já bohužel ano.
Vy loupežníku máte pravicově pokřivené názory, vhodné k jménu Vašeho nicku.
16. 04. 2009 | 23:33

JC napsal(a):

Badatel,
Myslíte si, že Rusové jsou národ debilů, když se jim nepodařilo dotáhnout teze Marxova "genia" do vítězného konce ?
Víte o tom, že v CCCP už měl být asi dvacet let komunismus ?
P.S. Ten příměr s cihlou je dostatečný, pokud ho nechápte nepochopíte nikdy ekonomii. :-))
16. 04. 2009 | 23:34

RUMCAJS napsal(a):

Aleš Drobek:

Tak to s Váma souhlasím. Ale je potřeba vidět, že k tomu byli dotlačeni politiky.
16. 04. 2009 | 23:35

RUMCAJS napsal(a):

badatel:

V Africe je kapitalismus ???

A byl jste někdy v Severní Koree ?
16. 04. 2009 | 23:36

Vilém napsal(a):

alesdrobek
Osobně nevidím důvod proč číst Hayeka potřetí a technickými aspekty ekonomie se ovšem zabývat nehodlám, protože mě zajímají politické aspekty krize a rakouská škola má význam v politické oblasti jako ideologie, nezávisle na případné hodnotě ekonomických teorií. Ty budou ovšem patrně krajně pochybné - pokud totiž nějací myslitelé tvrdí, že státní intervence jsou vždy neúspěšné nebo dokonce morálně nepřijatelné, nemá ani smysl studovat technické podrobnosti, historie je příliš jasně vyvrací.

K významu hypoték a privatizace bytů jako jednoho pilíře politiky Nové pravice doporučuji třeba knihu Hynek Fajmon: Margaret Thatcherová a její politika, kde je to natolik populárně vysvětleno, že by to mohl vstřebat i manažer.
16. 04. 2009 | 23:37

JC napsal(a):

Alesdrobek.
Dealerem jsou vlády,drogou jsou státní subvence a feťáky jsou ekonomické subjekty.
Oni se ale nechtějí léčit.Naopak žádají další přísum koksu :-))
16. 04. 2009 | 23:47

RUMCAJS napsal(a):

Klaus říká, že Marx byl spíše filosofem, jak ekonomem.

S tím se dá naprosto souhlasit. Sice jsem tu tlustou knihu odmítl číst, ale vzhledem k tomu, co do mě dluhé roky hustili ve škole, nemám jediný nápad, proč říkat Marxovi ekonom. Zvláště pak, že se svým kumpánem Englsem přivedli údajně jeho továrničku ke krachu.

Zvláštní, jak se historie opakuje. Ty největší podnikatelské trosky, když neuspějí, tak se dávají na politiku a pak najednou nejlépe vědí, jak naložit s našimi společnými penězi a že nejdůležitější je přerozdělování.
Jako např. pí Paroubková. Moc nescházelo a mohla dojít stejného úspěchu jako Palas.

Bože to je hnůj !!!!
16. 04. 2009 | 23:48

alesdrobek napsal(a):

badateli, kde přesně v Africe je kapitalismus? A kde je kromě Chile kapitalismus v Jižní Americe? A v Indii že je kapitalismus? Byl jste někdy v Indii?

Zřejmě si potřebujete ujasnit, co tvoří opravdovou prosperující společnost - dva klíčové pilíře volného trhu a pevného institucionálního zázemí. Jedno bez druhého nefunguje. V Africe je volný trh, ale nejsou instituce (čili anarchie; připomeňme si jen pro pořádek, že volný trh bez institucí si představoval i Klaus v 90. letech). Jižní Amerika je baštou socialismu levicového (Bolívie, Venezuela) i pravicového (jinak též zvaného korporativizmus - viz třeba Argentina nebo Brazílie). No a Indie má zase klasické západní instituce, ale ještě donedávna tam panoval tuhý ekonomický marxismus.

Ono natírat věci širokou štětkou pravice a levice je pohodlné a líbivé, jenže opravdový svět je poněkud složitější.
16. 04. 2009 | 23:57

badatel napsal(a):

JC,
Rusové si zavčas uvědomili nerealizovatelnost modelu 19. století v současném světě, a proto to vzdali. Psal jsem výše, že komunismus v té formě, jak byl realizován je mrtvý model a nový -ismus zatím nikdo nevymyslel. To neznamená, že některé myšlenky z Marxova Kapitálu nejsou validní pro popis sinusovky hospodářských cyklů.
Je nutné, aby si lidé uvědomili, že současná forma reálkapitalismu je rovněž špatná a dialekticky hledali nový systém.
Darwinistické či neodarwinistické chování lidí vede k nerovnostem a tím k nerovnovážnému systému z hlediska stability společnosti.
Pořád věřím že lidská CNS je jiná, než u zvířat v přírodě, a je schopna optimalizací regulace systému vést v limitě ke spravedlivé společnosti pro většinu obyvatel naší planety.
17. 04. 2009 | 00:01

Bavor napsal(a):

To JC: Vaše odpověď na moji diskuzi je ubohá. Nevyvracíte jediný argument. Víte, co je paradoxem současné ekonomiky? že je schopná vyrábět dostatek zboží, aby pokryla potřeby všech, ale plodí většinu, která si toto zboží nemůže dovolit, protože nemá práci. A tím se tato ekonomika sama "historicky znemožňuje" jak by řekl pan Werich a způsobuje krizi z relativní nadvýroby.
17. 04. 2009 | 00:04

badatel napsal(a):

to alesdrobek,
ano v Indii jsem byl, a to nejen v Dilíí či Tajmahálu. Indie je typický obraz toho, kam koloniální imperialismus může dovést národy. Jinak kapitalismus je tam včetně projevů strašné bídy. Někteří indičtí kapitalisté úspešně privatizovali i u nás mapř.ve Vítkovicích Mital, že ano.
17. 04. 2009 | 00:07

Vilém napsal(a):

badatel
Myslím si, že přeceňujete roli racionálních faktorů v CNS, jakmile jsou ve hře i jen vlastní hmotné zájmy, veškeré myšlení je nenapravitelně pokřivené. Nemluvě o situaci, kdy se celé rozsáhlé skupině hroutí spolu s hmotnými privilegii také jejich základní přesvědčení. Pak přicházejí ke slovu obranné mechanismy nejprimitivnějšího druhu, od vynášení rakouské školy jako vysvětlení pro současné dění (obdoba bolševického návratu ke kořenům) až po osočování, že jste nebyl v Indii a pravý kapitalismus jsme ještě ani nezažili (obdoba tvrzení, že socialismus nebyl socialismus apod.). Žádný lepší kapitalismus se skutečně skutečně konat nebude, naopak i ten reálný byl snesitelný díky politickým kompromisům. Teorie dalšího společenského uspořádání zatím neexistuje, ale ono zákonitě něco vznikne, až se budou odbourávat nedostatky současného zřízení, a k tomu se pak vytvoří teorie.
17. 04. 2009 | 00:10

Bavor napsal(a):

To Vilém: Máte pravdu, kapitalizmus BYL snesitelný díky tomu, že měl protiváhu v socialismu a neustále musel ukazovat svoji "snesitelnost". Nyní nemusí a jak to dopadá, vidíme na vlastní oči. To je ten zákon o jednotě a boji protikladů a přeměně kvantity v kvalitu, víte? Čtěte Marxe, jako Angličané a Němci.
17. 04. 2009 | 07:05

Rumcajs napsal(a):

Tahle krize budiž varováním před masivními zásahy státu do ekonomiky,politickým populismem politiků a hospodařením státu s deficity jež se rovnají násobkům jejich ročních příjmů.

Tahle situace by nikdy nenastala, kdyby neexistovaly polostátní a státní instituce, či instituce kterým za zadkem stojí státní peníze. Budiž varovánim všem, kteří chtějí zestátnit banky a tím zatnout poslední hřebíček do ekonomické rakve, v níž se již nachází veškeré socialistické projekty s centrálním plánováním a do níž pomalu ulehá západní ekonomika v důsledku nástupu podobné cesty, jakou kdysi nastoupil východ.

Dneska stát už rozhoduje o zhruba 50%(a více) našich příjmů. Potažmo o nich rozhoduje státní úředník, o jehož morálních a odborných kvalitách lze s úspěchem pochybovat a jenž je minimálně zainteresován na efektivním využití našich peněz.

Jestli nechceme dopadnout jako socialismus, je nutné decentralizovat ekonomickou sílu monopolů a státu .
17. 04. 2009 | 07:13

Jirka H. napsal(a):

To badatel:
Vaše definice uzavřeného systému mi připomíná postoj jednoho akademického činovníka viktoriánské Anglie, který pravil, že je nutné rozpustit patentový úřad, protože je už vše vynalezeno.
Podle mě jste Vy ani Marx nepochopili, co je hlavním motorem lidské společnosti - není to nerostné bohatství, úrodná půda, počet obyvatel, voda apod. Je to svobodný člověk jednající ve společnosti s jasnými pravidly, zejména s jasnými vlastnickými právy, až tento člověk dokáže přeměnit dary přírody v prosperitu.
Pro ilustraci - až příchod západní civilizace udělal z ropy bohatství. Arabské kmeny kolem jejich pramenů jezdily celá staletí...
17. 04. 2009 | 08:34

Antonín Hrbek napsal(a):

Již staří Římané věděli, kam vede auri sacra fames. A Mojžíš věděl, kam vede poklonkování zlatému teleti.
A přesto jsou dodnes ekonomové, kteří tvrdí, že trh v honbě za ziskem vyřeší vše. Mají pravdu - ale za jakou cenu a jaké bude konečné řešení!
Samozřejmě že lze určitou dobu jen žrát a žrát, ale jednou je pak konec
17. 04. 2009 | 09:13

alesdrobek napsal(a):

badatel - myslíte zřejmě Tádž Mahal.

Jinak kapitalismus je, jak vidno, velice široký pojem, do kterého lze nacpat leccos. Ale máte pravdu, pokud definujete kapitalismus jako systém, kde může soukromá osoba vlastnit výrobní prostředky, pak je v Indii kapitalismus (ačkoli ještě donedávna tam fungovalo tuhé centrální plánování). Formální volný trh tam ale rdousí nesmírné břemeno regulací, omezení, intervencí, předpisů a gigantické byrokracie na každém kroku.

Povšimněte si ale prosím, že jak v Indii, tak v Číně nebo třeba Izraeli, se začala životní úroveň obyčejných lidí prudce zvedat až po zavedení kapitalistických reforem a upuštění od tuhé regulace. Ostatně není náhodou, že nejbohatšími národy jsou ty, které jsou také ekonomicky nejsvobodnější a nejméně regulované a kde zároveň funguje dobrá vymahatelnost zákona.
17. 04. 2009 | 09:14

Rumcajs napsal(a):

A. Hrbek:

To že se dneska léčí choroby např. léky a né zaříkáváním, tomu říkáte klanění zlatému teleti ?
17. 04. 2009 | 09:18

Johny napsal(a):

Kdo určí co je morální a co ne?
To by mně zajímalo před tím, než se začne řešit, zda je krize způsobená nemorálním chováním či jinak.
Například u semitů (židé, arabové) je zcela morální v obchodě obrat svého partnera, je to projev chytrosti a bystrosti, mezi dobré mravy v obchodě patří napálit ceny a očekávat smlouvání kupujícího. Takže co je morální a co nemorální? Je morální že hokejista honící puk má tisícinásobně vyšší příjem než chirurg zachraňující životy? Kdo to nařídí že je a nebo není?
17. 04. 2009 | 09:59

Pavel Strejc napsal(a):

Vážení,
někteří zde horlí pro či proti regulaci, mne by spíše zajímalo, jakou regulaci byste prosazovali.
Jsem například pro jasné a vymahatelné právo, ale neurčovat bankám co mají a co nemají dělat. Ať si dávají hypotéky třeba na chatrč obývanou někým, kdo má 17jobů do roka (často nelegálních), ale ať to pak dále neprodávají, zamaskované s AAA ratingem. Tak to snad funguje i v jiných odvětvích: Když vám prodám rozbité hodinky, vy to víte a koupíte si je, je vše v pořádku. Když vám ale řeknu, že jdou přesně, jsou švýcarské a z platiny, jde o jasný podvod.

To, co bych nazval regulací, by tedy měla být jasná vláda práva - tedy regulace pasivní. Jsem ale proti státnímu aktivismu, ten se pokusí vyřešit jeden problém, zpravidla ho nevyřeší a několik dalších ještě způsobí. Vidíme to často i na počínáních CB: jednu krizi vyřeší tím, že spoluvytvoří novou (např. uměle nízké úrokové míry po dot.com crashi, které umožnily vytvořit takovou spostu hypoték).

Zaráží mne též požadavek matematiků, aby ekonomové dokázali přesně předvídat ek. vývoj. Jak můžeme po někom chtít, aby dokázal předpovědět chování miliard lidí? Já často nedokáži předpovědět ani chování svoje :-) Stejně tak třeba po psychologovi nechci, aby mi přesně řekl, co budu dělat v říjnu 2012, ale aby pomohl objasnit současné psychické děje, poznat jejich principy, apod.
17. 04. 2009 | 11:13

Pepi napsal(a):

Život „na dluh“ skončil - krizí.
Zadlužování jednotlivců jen odkládalo tuto KRIZY z NADVÝROBY (jinak neprodejných výrobků) „na zítra“...
...a dnes se opět naivní Obama snaží odsunout tuto krizi na „zítra“, zase „na dluh“ celé společnosti, celého světa... krizi, která byla úmyslně vyvolána s cílem ještě větších (než reálných) zisků...!
Krize vnikjí z nedostatku odbytišť výrobků a z nemožnosti stálého, nekonečného růstu zisku!
Odklad této krize umožnilo získání nyvých odbytišť po r.1989 a následný prodej na dluh jednotlivcům.
A cesta z této krize není jen doplňování peněz do cyklu výroba-spotřeba ale snížení nesmyslně vyráběných, nepotřebných výrobků spolu se snížením spotřeby všech i státních výdajů.
Krizi nevyřeší další zadlužování, ale jedině další zkracování pracovní doby...
- (souhlas: badatel + Stan)
Když jsme schopni reálně uřídit JETE, „na principu zpětné vazby a odhadu vývoje derivací“, tak správně navrženou regulací se přesnou statistikou a správně navrženou zpětnou vazbou, lze uregulovat i ekonomická území - „uzavřený systém“ v ČR nebo EU (nevím zda globalizovanou světovou ekonomiku).
Vše se nechá dlouhodobě simulovat na základě minulých spirál vývoj analyzovat a s pomocí adaptabilních systémů odhadovat budoucnost.
To by ale „musel být společenský zájem“ spojit ekonomy s řídící kybernetikou a analyzovat minulé a prognózovat budoucí, stabilnější, ekonomický systém...ve prospěch většiny....
17. 04. 2009 | 11:22

Jirka H. napsal(a):

To Pavel Strejc:
Já myslím, že jste to vystihl přesně. Do té pasivní regulace - jak jste to nazval, by se dalo zahrnout vlastnické právo - tedy, že každý má právo užívat plody svého vlastnictví, ale také, že na něj v plném rozsahu dopadnou případné ztráty nebo i bankrot.
A to se zhusta neděje, což vytváří klima morálního hazardu. Vznikly tak různé polostátní nebo i privátní korporace fungující na bázi symbiózy s politiky – viz. případ velkých amerických hypotéčních společností FREDDIE MAC A FANNIE MAE.
Důležité je, aby neexistovali korporace typu příliš velké na to, aby padly...
To znamená, že všechny firmy musí čelit následkům svých špatných rozhodnutí – to je nejlepší regulace.
Různé snahy o administrativní regulaci pouze stimulují podnikatele k jejímu obcházení...
17. 04. 2009 | 12:17

hel-ča napsal(a):

Co je morální a co není, si určují lidé sami. Lidská zkušenost se dobrala termínu "morálka", zatím ne však toho, jak ji přesně definovat, proto jsou nástrojem pro nastolení morálky jen zákony. Lidská společnost je tvořena jedinci, kteří si vzájemně nevidí do hlavy a proto jsou mezi nimi vztahy dané mírou důvěry. Jedinci mezi sebou řeší neustále vztahové dilema: "důvěra by mě učinila zranitelnějším, proto musím sázet na jistotu, jinak by mě druhý zneužíval..." Bohužel člověk v reálném životě často dojde k tomu, že důvěra se nevyplácí. Současný systém bohužel kladně bonifikuje to "nejrozumnější" řešení ve vlastním zájmu. Takže spolupráce se nevyplácí, vždy se nabízí to "ještě rozumnější" řešení. (viz pojem "vězňovo dilema")V takovém systému se není čeho chytit, ničemu věřit, nic rozumného naplánovat, povětšinou je možné jen podvést, zničit, vydrancovat za účelem vlastního prospěchu. Řekněte sami, na koho se dnes můžete stoprocentně spolehnout? Z těchto úvah mi vyplývá jediné. Systém nebude kolísat, bude-li vzájemná důvěra a z ní vyplývající spolupráce zákonem.
17. 04. 2009 | 12:26

Tom napsal(a):

Ekonomika není uzavřený systém, protože nejcennější komodita (znalosti) nemá hranice.

Ekonomika je systém tak složitý, že nejde vyčerpávajícím způsobem matematicky postihnout. To dráždí nejen přírodovědce a technicky vzdělané lidi, kteří nejsou ochotni tenhle fakt přijmout.

Ekonomie není přírodní věda, proto se v ní vyskytuje mnoho různých teorií, které různými zjednodušenými modely popisují komplexitu světa. Rakouská škola patří k těm podařenějším.

Čistý kapitalismus nikdy nikde neexistoval, proto jej nelze hodnotit.

Západní Evropa nerostla po válce díky socialismu, ale jemu navzdory. Nicméně tady lze najít shodu s autorem - rostla navzdory socialismu díky tomu, že občané měli dostatek morálky a socialistický systém relativně nezneužívali.

Amen
17. 04. 2009 | 12:43

Jirka napsal(a):

Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu  jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Tomáš Baťa, 1932
17. 04. 2009 | 12:46

grőssling napsal(a):

Pan Sedláček patří k několika málo makroekonomům, kteří neredukují jevy v ekonomice jenom na prosté má dáti dal. Kupodivu u našich ekonomů v minulosti to nebylo zase až tak nic neobvyklého. V tomto roce je tomu 40 let od zveřejnění třetího rozšířeného a dále již nerozšiřovaného vydání pozoruhodné knihy Radovana Richty a kol., Civilizace na rozcestí. Práci zadal Akademii věd ( ČSAV ) „hloupý bolševik“ na začátku šedesátých let. Úkolem bylo analyzovat současnou společnost a stav ekonomiky v Československu mezioborově a pokusit se o výhled na příštích 20-30 let ve světovém kontextu.
Kniha je to zajímavá ( ostatně po právu byla přeložena do několika jazyků ) a dodnes se čte velmi dobře. Autoři se samozřejmě nemohli vyhnout povinným ideologickým úlitbám, ve druhé polovině šedesátých let však již spíše formálním.
Velmi poučné jsou prognostické postřehy autorů k vývoji informatizace společnosti, které se jim podařilo docela přesně předpovědět na stav k roku 2000. Není bez zajímavosti, že kniha volá po uplatnění funkce krásna v životě společnosti, když zrovna použít pojem duchovní aspekt by bylo na tehdejší dobu příliš ( ale paradoxně i v době dnešní je takový akcent přijímán s podezíravostí ). Dodnes platí závěry o rozvoji vzdělanosti společnosti a také její demokratizaci.

20 let poté, na konci let osmdesátých byla dokončena práce dalšího kolektivu mezioborových řešitelů pod vedením Valtra Komárka. Také zadaná „hloupým bolševikem“ naší Akademii věd. Bez jejích závěrů bychom po roce 1989 mnohem více tápali přinejmenším v tom odkud jdem a kdo jsme.

Jestliže „hloupý bolševik“ dokázal během 40 let 2 x iniciovat na půdě ČSAV vznik dvou velmi kvalitních mezioborových analýz ekonomiky a společnosti Československa v současném světě spolu s výhledem na příštích 20 let, doba po roce 1989 se na nic takového nezmohla. Převažující intelektuální vyprahlost a ideová rigidita takzvaných českých elit je toho nepochybně příčinou. Jakkoliv tyto většinově s opovržením na bolševika pohlížejí dodnes, samotné nebyly schopny ke své a naší škodě cokoliv originálního za 20 let stvořit.
A čas k podobnému počinu již přezrál, viz. bezradnost s vysvětlením příčin současné krize a pokusu o jakýkoliv výhled kromě blábolů o světle na konci tunelu ( ale jakého ? ) . Primitivní odkazy na samoregulující se volný trh už nemyslí vážně ani v centru světového kapitalismu, ve Washington D.C. .
Podle některých dokonce ono D C znamená již dnes nikoliv District of Columbia, nýbrž District of Communism . Nicméně to jsou extrémní názory a jako vše extrémní nevěrohodné. Že by nám v Česku vypracoval odpověď na Gauguinovo Odkud přicházíme , Kdo jsme a Kam jdeme nějaký soukromý think tank nemůžeme čekat.
17. 04. 2009 | 14:09

zdesta napsal(a):

Rumcajs:Ahoj.Ty tu uvádíš určité příklady krize z nadbytku.Nic proti tvé argumentaci.To ovšem není podstata dnešních problémů.Já jsem dalek fandit nějakému soc-ekonomickému modelu.Příroda mě touhle schopností neobdařila.Snažím se hodnotit realitu selským rozumem.(plus-mínus-výsledek)Pendrek mě zajímá zdaje to levicové nebo pravicové.Největším pojidlem či lepidlem všech prevítů je bezpracný zisk.Pokud jim dáš v tomto ohledu naprostou svobodu,pak nelze očekávat nic dobrého,bohužel.Tento fakt není o politice,ale o letitých zkušenostech lidstva.
17. 04. 2009 | 15:04

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

To máš určitě pravdu. Ale největší a nejlepší kontrola je soukromé vlastnictví a nutnost jít na trh s vlastní kůží.

Tady to celé selhalo právě proto, že ti co to rozprášili, byli zainteresováni pouze profitem z prodeje ale jinak ničím neručili. A chování akcionářů pro mě zůstává záhadou.Buď byli ujištěni politiky, že případný neúspěch zamáznou a nebo to musí být banda troubů, kterým je jedno, že jim nějakej dobře placenej zaměstnanec rozprášil firmu.
17. 04. 2009 | 15:43

alex napsal(a):

chamtivost lidí u koryt je celá "záhada ekonomie" a příčina většiny finančních krizí.
17. 04. 2009 | 15:43

Rumcajs napsal(a):

zdesta:

Jo a ještě,abych Tě trochu podrbal za uchem, tak s Tebou souhlasím ještě v jedný věci.

Coby věčně zadlužený loupežník jsem občas naštívil i bankéře z druhé a třetí ligy, co inzerují že ti půjčí všechno na všechno a řeknu Ti, že tolik blbců a jednoduchejch zlodějíčků nenajdeš pohromadě ani v Lidovém domě.
17. 04. 2009 | 15:52

SuP napsal(a):

badatel -
Zaujal mě váš rozbor -..."Psal jsem výše, že komunismus v té formě, jak byl realizován je mrtvý model a nový -ismus zatím nikdo nevymyslel. To neznamená, že některé myšlenky z Marxova Kapitálu nejsou validní pro popis sinusovky hospodářských cyklů.
Je nutné, aby si lidé uvědomili, že současná forma reálkapitalismu je rovněž špatná a dialekticky hledali nový systém...."
Takže v kapitalismu, jak jste vybádal, probíhá hospodářský cyklus podle sinusovky. Ale FURT!
Vy jste podle Vašich hledajících dialektiků zatím vynalezli akorát exponenciálu, blížící se k nule v nekonečnu.
To máte ještě "drzost" tu něco kritizovat?
17. 04. 2009 | 15:58

SuP napsal(a):

Tom -
Ekonomika je věda, která zohledńuje tolik proměnných, že když je všechny neřídí, může každá z nich všechny předpoklady spolehlivě zničit.

Zaplať Bůh, že ta všehoschopná levice není schopná postihnout ani menšinu všech těch proměnných! Představme si, že by je chtěla řídit!
17. 04. 2009 | 16:02

Lukáš Bušina napsal(a):

Netrvalo to dlouho a ideologové (nikoli ekonomové - Drobek alias Aiax budiž příkladem) zase zaplavují diskuze svými pomatenostmi.

Takže takto:

Přirovnávám rakouskou školu k jehovistům. I když jejich prupovídky mají některé pravdu jako celek je třeba tento směr odsoudit a zavrhnout. Přesně to se stalo taky s rakouskou školou. Nikdo rozumný se jí nezabývá a ideologové stylu Drobka nechť svoji víru šíří. Jehovisté dělají to samé.

S pozdravem
17. 04. 2009 | 16:06

Jirka H napsal(a):

to lukáš Bušina:
No tak nás Jehovisty poučte, jak je to ve skutečnosti, ať nežijeme v bludech...
17. 04. 2009 | 16:16

Ichiro napsal(a):

Ta velká konzumní hostina je u konce , je třeba se ted vyzvracet , aby utroby byly připraveny na další žranici , tak to bylo ,je a bude .Nevěřím , že se komu podaří , vypátrat kauzalitu hostin a zvratků .Lze možná dovozovat souvislosti s evolučním pnutím u Homo sapiens sapiens :-)
17. 04. 2009 | 16:43

scientist napsal(a):

taková úroda filosofů! to by jeden neřekl.

kolik z vás si vůbec přečetlo alespoň jednu CELOU knihu od těch pánů, které si zde berete do úst?
17. 04. 2009 | 18:03

JC napsal(a):

scientist,
Máte na mysli knihy levicových "filozofů", těch kteří duchovní život zredukovali na dojetí z projevu generálního tajemníka nebo koncertu Alexandrovců ? Míníte ty, kteří na všechny nemoci duše měli pilulku příslušné barvy, matematický vzoreček nebo citát z příslušné kapitoly vlastní knihy ? Myslíte třeba Kapitál nebo leninovy spisy ?
17. 04. 2009 | 20:16

Jirkas napsal(a):

Tiše žasnu. Ekonom se proměňuje ve filosofa, copak asi dělají filosofové? Přemýšlejí, jak dobře investovat na burze? Hluboce se zamýšlet nad tím, že jednou je hůře, pak líp a pak zase hůř, mi připadá komické. V materiáním světě nelze vytvořit ekonomicky (ani jinak) dokonalou společnost. Člověk je komplex živočišných a etických prvků, a těm živočišným se v tomto světě nelze vyhnout. Pořád mi není jasné, proč si ing. Sedláček hraje na filosofa. Tato civilizace se zhroutí a vzdělaní lidé by měli přemýšlet, co bude potom a jak umenšit utrpení lidí, které přijde. Tohle bych od nich rád slyšel, ale místo toho pořád jen kecy, kecy a kecy, jak říkal už Hamlet :-).
17. 04. 2009 | 20:28

Jirka H napsal(a):

to JC:
No já myslel, že se tady budou "řezat" liberálové s keynesiánci, ale že tady bude někdo exhumovat Marxe jsem nečekal...
17. 04. 2009 | 21:50

oldis napsal(a):

za cykli muze pravni vyvazovani morality a nasledne jeji obchazeni. Trh tak jak funguje ted je spatne osetren, predevsim by se meli lepe kontrolovat banky.
17. 04. 2009 | 22:08

JC napsal(a):

JirkaH,
Momentálně čtu životopis Alberta Speera "V Srdci třetí říše", popisuje tam jak se náštěvy z Británie před válkou pochvalně vyjadřovaly o ekonomických úspěších Němců. Zrovna v téže době mi někdo argumentuje, že Marx nemohl být žádný blbec, když si ho Angláni vybrali jako "Person No. one" ..:-)).
To jsou paradoxy.
Vypadá to, že socialismus, národní ani mezinárodní není bohužel mrtev.
17. 04. 2009 | 22:37

Antonín Hrbek napsal(a):

To Rumcajs

Měl jste zajisté na mysli poplatky za léky v lékárně. Nebo příspěvky nejrůznějších "zasvěcených" ekonomů?

Mimo jiné - stále postrádám vyjádření pana Sedláčka co konkrétního udělá ČSOB pro zmírnění následků krize v ČR.
18. 04. 2009 | 07:21

Jan napsal(a):

Vážený Pane Rumcajsi dovolím si Vás ocitovat."Tato krize má s morálkou pramálo společného. Stát ji svými zásahy dokáže sice vyvolat či prohloubit, ale i sebevolnější trh přesto ke krizi nakonec musí dojít.
Každý z nás se snaží o co nejlepší postavení na trhu. Ti úspěšnější pak začnou růst, více a více produkovat, až se nakonec dříve či později dostane za práh potřeb a musí dojít k poklesu výroby a jejímu přesměrování. A k tomu právě slouží krize. "

Vaše myšlení mi přijde naprosto signifikantní.
Centrální bankéř Sedláček neví kde je příčina krize.
Vy to víte.
Morálka to není. Čím krize začala jste zřejmě nečetl.Znovu citát z aktuálně CZ:Starali se (manažeři bank) jen sami o sebe, což je v přímém rozporu s principy demokracie," uvádí zpráva parlamentní komise. Podle ní se nemůže vedení bank chovat vstřícně jen ke svým akcionářům, ale musí brát ohledy také na vlastní zaměstnance či klienty.
Za druhé. Každý se snaží o co nejlepší postavení na trhu...?
No možná Vy. Mě zajímá jiné postavení, třeba.
Redukce barevné reality na černobílou jako pracovní metoda myšlení. Pamatuju. Díky nechci.
18. 04. 2009 | 08:17

badatel napsal(a):

to SuP,
nevím jestli Váš nick má něco společného s mrchožrouctvím. Tyto asociace mne napadají při přečtení si Vašich názorů.
Víte ekonomie je věda a hodně nobelovek v ní bylo uděleno právě za aplikaci matematických a fyzikálních modelů, že ano.
V termodynamice také nepopisujete chování každe molekuly a přesto jste schopen dle proměnných tlak, objem, teplota a stavové rovnice docela dobře regulovat např.chování plynu.To nemá s levicí nic společného.
Komentáře k blogům nejsou zde pro detailní akademickou diskusi (jako odborné články) a jejich cílem by mělo být co nejpopulárnější vyjádření poznámek nicků k blogu.
Cílem mých komentářů je, aby autor blogu si uvědomil, že napíše-li článek, měl by minimálně se zmínit o obecně ve světě uznávané teorii "sinusovky" popsané v Kapitálu a obecně přijímané řadou ekonomů (např v Německu prodej tohoto díla v poslední době prudce vzrostl).
Zároveň mým cílem je, aby ekonomové v ČR byli daleko vzdělanější v exaktních vědách (matematice,informatice,fyzice atd.), které mají přímé aplikace v ekonomii, než je tomu dosud.
Kdyby autor blogu si např. v programu Mathematica uměl na triviálních modelech ověřit ta svá tvrzení, o kterých zde píše, byl by důvěryhodnější.
To samé doporučuji Vám, při podpoře Vašich argumentů pro Vaše většinou pravicově zaměřené komentáře.
Není to samospasitelné, ale např. aplikace obecné statistiky na příklady, metriky bídy mezi národy způsobené vykořisťováním, by mohla být užitečná pro Vaše vykřikování o drzosti levice.
18. 04. 2009 | 08:35

vitana napsal(a):

"Nic by ekonomice nepomohlo tak, jako dbaní na spravedlnost a nejlepší protikrizový balíček byl pro Hebrejce pokání." Na ja, pane Sedláček, proto Goldman Sachs hnal loni cenu ropy ke 150 svými prognózami kupujte v listopadu bude za 190. Nebo vydával své prognózy ke kurzu koruny tak, aby ji srazil a vzápětí vydal opačnou. Měl by jste jim to připomenout.
18. 04. 2009 | 09:55

Jirka H. napsal(a):

To JC:
Určitě by se dalo souhlasit, že byl Marx významný myslitel. Jiná věc je co dobrého jeho učení přineslo a kolik lidí učinilo šťastnější...
Co píšete o Třetí říši bohužel není paradoxní. Do liberálních zásad se kope již od jejich zrodu - nejprve to byli feudálové, cechy, národovci, socialisté atd.
18. 04. 2009 | 10:35

patriot napsal(a):

badatel:

Vaše vysvětlení na příkladu termodynamiky se mi docela líbí. Dovolím si jen poznamenat, že molekuly nedělají žádnou politiku, nelžou a nekradou, a že v tomto smyslu je lidská společnost přece jen poněkud složitější systém než plyn. Pokud jde o vzdělanost ekonomů, máte naprostou pravdu. Většině z nich vystačí sčítání a odčítání.
18. 04. 2009 | 10:47

of- coax napsal(a):

Současná krize je osudem, řekl by Boëthius, na něhož jste ve svém výkladu zapomněl. :)
18. 04. 2009 | 11:31

Štěpán Binko napsal(a):

Zdravím ligu zrzavých ;-). Díky za pěkný článek, rád Vás čtu, takže díky.

P. S. Akce lednice se odkládá :-((.
18. 04. 2009 | 12:48

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane Sedlacek.

Kladete zajimavou otazku na konci sve uvahy :
"Je tedy současná krize trestem, odměnou, náhodou, skvrnou na slunci, či chybou v systému?"

Pokusim se vzit moznosti jednu po druhe.

1 Trest .
Muze byt, ale kdo, koho, jak a kdy ustanovil, nebo opravnil k tomu, byt zalobcem, soudcem a vykonavatelem rozsudku?
Kdo opravnil toho opravnovatele?

2 Odmena .
Za co ? Ze se tu neustale hasterime? Ze ondy hlavu jeden druhemu usekneme, jindy zase po tisicich, nebo statisicich snizujeme populacni zatez?

3 Nahoda.
Tomu snad nemuze verit ani ten , kdo veri na ctyrlistek, podkovu, nebo kocku prebehnout pres cestu.

4 Skvrnou na slunci.
Tak tuto astronomickou uvahu bych ponechal povolanym.

5 Chyba v systemu.
Tak tady uz zacina prihorivat!
Kazdy system se posuzuje dle toho, jak dobre, ci spatne slouzi svemu ucelu.

O jakem systemu vlastne hovorime?
Je jasne, ze hovorime o systemu nadnarodnim, systemu mnohonarodnim!
Cemu slouzi nadnarodni system?

Ja vim, ta zatracena globalisace, ale preci jen, je mozne na to svadet vsechno?
Zde by jste mohl vnest trochu vice svetla.
Osobne bych Vam byl velmi vdecen.
18. 04. 2009 | 17:29

Oldis napsal(a):

Staci popremyslet nad tim, kdo na krizi vydela a jestli je to nahoda a jsme u jadra problemu. Zarazilo me ze tyto otazky si p. Sedlacek nepolozil.
18. 04. 2009 | 18:21

CFO napsal(a):

vsechny krize maji jedno spolecne: emise nekrytych penez a bankovnictvi castecnych rezerv
18. 04. 2009 | 19:19

FV napsal(a):

Četli jste někdo knihu od de Sota?
http://www.aspi.cz/aspi/pro...
18. 04. 2009 | 21:04

SuP napsal(a):

badatel -
Zřejmě Vám uniklo, že lidi nejsou molekuly. Takže stavová rovnice plynů je brnkačka proti ekonomii. Nevím, proč pomlouváte Sedláčka, že neumí počítat. Nicméně na to, že si říkáte badatel, jste toho tady zatím moc exaktního nepředvedl.
Už jen ta pitomost, že nepoznáte rozdíl mezi SuP a Sup.
18. 04. 2009 | 23:45

SuP napsal(a):

badatel -
A ještě k té bídě národů způsobené vykořisťováním. Škoda, že vy levičáci si v každém svinstvu v zahraničí chcete potvrzovat svoje ustřelené teorie proti "kapitalismu". Jak jsem psal už jinde, kapitalismus fungoval už v době, kdy se ani nevědělo, že se to tak jmenuje.
A vykořisťování národů má na svědomí vždycky jen velice malá skupina největších gaunerů toho kterého národa, žádný kapitalismus.
18. 04. 2009 | 23:53

dodo napsal(a):

To Sup: Ta velice malá skupina, co má na svědomí vykořisťování národů, je někdo z masa a kostí? Jestli ano, tak se jim to označení za gaunery asi nebude moc zamlouvat, když oni se napak ze všech sil snaží ty barbarské goímy tak vycepovat, aby ty jimi vnášené chaotické vlivy přestaly dělat v ekonomice neplechu.
19. 04. 2009 | 04:41

zvenku napsal(a):

To groesling:

Vaše konstatování ohledně "Převažující intelektuální vyprahlosti a ideové rigiditě takzvaných českých intelektuálních elit" coby jedné z příčin jejich neschopnosti předvídat stávající hospodářskou a společenskou krizi, natožpak na ni produktivně reagovat, je bohužel naprosto přesné a zcela na místě. Kontrast s "hloupým bolševikem", který dokázal zadat vědeckým týmům ČSAV zásadní studie studie typu Vámi zmiňované
práce R. Richty, kterou mimochodem následně "vzal za svou" i Zbigniew Brzezinski a V. Komárka je naprosto zarážející. Kromě Richtova týmu navíc v rámci ČSAV pracoval i sociologický tým P. Machonina, státněprávní tým Z. Mlynáře a národohospodářský tým O. Šika, které si rovněž získaly zasloužené mezinárodní uznání, nemluvě už o jejich zásadním podílu na intelektuální přípravě Pražského jara 1968...
Pane groesslingu, díky za Váš podnětný příspěvek!
19. 04. 2009 | 09:36

SuP napsal(a):

dodo -
měl jsem na mysli Súdán, Nigerii, atd. Těch států, kde končí mezinárodní pomoc mezi bojůvkami "vládců" atd, je mnoho.
19. 04. 2009 | 10:01

SuP napsal(a):

Tam totiž ty molekuly v ekonomice žádnou neplechu dělat ani nemůžou....
Spíš ale reaguju na názor, že "vykořisťování" je stav, kdy ten kdo pracuje míň není tak bohatej jako ten, kdo pracuje víc.
19. 04. 2009 | 10:05

Jarka napsal(a):

Dobrý den.
Krize skončí, až nebudou peníze na platy úředníkům, kteří likvidují aktivitu lidí už v zárodku.
Pracuji na poště, tak jsem také úředník. Poslední půlrok vzrostl počet došlých papírů nejrůznějších typů alespoň čtyřikrát. Nejvíce od ČSOB...
Jinak Vaše články čtu velmi ráda.
19. 04. 2009 | 19:52

westly napsal(a):

Dámy a panové,
toto je jen pro ty, kreří maji čas 5 hodin pro soustavné čtení..
Doporučuji kávu a google
http://hucek.cz/l_kopecky/c...
21. 04. 2009 | 23:02

Bisnis Online napsal(a):

Aircraft attack, because under them suddenly appeared bag unusually strong gravity, but mostly due to human error or negligence of technical standards.
14. 06. 2009 | 05:43

Pavel napsal(a):

Závěry knihy Ekonomie dobra a zla bych mohl podepsat, ale nevím, proč kvůli tomu bylo třeba napsat těch předchozích cca 200 stránek.
03. 07. 2009 | 15:05

Kamil Krbálek napsal(a):

Pan Sedláček představuje ekonomii jako krásnou vědu, kterou má smysl se zabývat a která lidstvu pomáhá, pokud jí správně používáme. Je to možné, ale k tomu mají ekonomové, dle mého názoru hodně daleko. Zkoumám teď spirituální stránku světa a tak vnímám celou ekonomiku i ekonomii jako pouhou tisícinu lidské skutečnosti, kde existuje 999 další aspektů, které ekonomové ignorují. Takže velmi pochybuji, že současná ekonomie dokáže být tou integrální silou, za jakou jí považujeme, když ekonomické otázky jsou těmi hlavními ve volbách a prvními ve zprávách a ekonomické výsledky těmi nejdůležitějšími při určování naší společenské úspěšnosti či definování smyslu života.

Ekonomie není ani dobrá ani zlá, stejně tak ekonomové, ale současná ekonomie vychází z hlavy, je to racionální věda a tak ztratila spojení s lidskou podstatou, takže teď popisuje jakýsi neskutečný svět, vyvozuje z něho nějaké závěry a ty pak zkusmo aplikuje za Život kolem sebe. Výsledkem je svět plný nerovnováhy, chudoby, násilí, nemocí, válek, rozpadu rodin, klimatických změn, ekologického znečištění. A pokud to chceme změnit, musíme do té změny zapojit i novou ekonomii, které je v souladu s člověkem a se všemi jeho stránkami, nejen s materiální a psychologickou, ale i spirituální, transcendentální i jinými.

A můj celkový dojem z ekonomie? Neznám osobně žádného „ekonoma“, ale jestli oni jsou těmi, kdo teď hýbe dějinami, tak svět je v rukách šarlatánů a celá globální ekonomika je postavená na bludech a omylech.
25. 07. 2009 | 07:40

www.weleda.cz napsal(a):

Jistý proud starozákonních textů si hospodářský či politický propad vysvětluje morálním úpadkem.
14. 11. 2009 | 09:10

whtch napsal(a):

[url=http://www.highwaytowatches...]swiss made watches[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex air king[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling navitimer[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling superocean[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex explorer ii review[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex datejust[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex yachtmaster[/url]
11. 05. 2010 | 05:09

MartinDelia napsal(a):

Don't you acknowledge that it's high time to get the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a>, which can make you dreams real.
11. 07. 2010 | 15:07

Alane Hilborn napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
16. 08. 2010 | 04:25

Wilford Lorge L napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
16. 08. 2010 | 04:25

average auto insurance rates by zip code napsal(a):

My brother suggested I would possibly like this web site. He used to be totally right. This put up truly made my day. You cann't believe simply how a lot time I had spent for this info! Thank you! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
16. 10. 2011 | 06:23

broossimb napsal(a):

qtojn <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>louboutin</a> wfvjs <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>louis vuitton pas cher</a> gbmpan http://frdeabercromfitchmagasinn.info rt vfk http://frmclerdoudounesdesoldes.com
21. 10. 2012 | 16:17

NeubLayebra napsal(a):

sndrs <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>sac louis vuitton</a> yeotva <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie pas cher</a> isysj http://frdeabercromfitchmagasinn.info bp akr
22. 10. 2012 | 07:39

HovetlyMekket napsal(a):

jreecx <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren soldes</a> dwprltou <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> ygfzhmp juitzru hvafw Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla eudzjiv
27. 10. 2012 | 11:31

HovetlyMekket napsal(a):

iblxel <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/</a> nzegxnvy <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#0552">air jordan soldes</a> xopxqhx wthqdkj gefuj Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla ytvfcim
27. 10. 2012 | 14:07

SkitlyOptioto napsal(a):

mbllv ielyj <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">ralph lauren uk</a> sbyaw tpgike Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla pzibcdj <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#7912">ナイキ サッカー</a> hdprrlj zqily
06. 11. 2012 | 10:38

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> tmfWb <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie</a> sefCu <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>christian louboutin</a> ronOe <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler</a> yibOi
http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com
06. 11. 2012 | 11:17

tietuaxireany napsal(a):

Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla iepljr kabegcw uauwmq <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">ralph lauren uk outlet</a> qdynnfu zrjmmznu <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry outlet</a> wsfatmr fofum
06. 11. 2012 | 14:03

Digemoobe napsal(a):

ddqsw pyzim <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">ralph lauren uk outlet</a> uytme qnntxt Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla bkzlaow <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#1138">アディダス スニーカー</a> isczmmt zmufr
06. 11. 2012 | 22:19

Digemoobe napsal(a):

Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla algktv ssectgr ovwgjg <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">polo ralph lauren outlet</a> otauzen naohrigu <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry bags</a> juhyvyb vhsli
07. 11. 2012 | 01:12

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> UFhEB <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> MFpOL <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland outlet</a> NOrOX

http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk
07. 11. 2012 | 06:33

Hafenenna napsal(a):

alsqe dutzr <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots sale</a> gdwzm hkmtsr Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla wrxrjwh <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd straighteners</a> wxgemxa zfqvc
07. 11. 2012 | 07:41

Falclashy napsal(a):

Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla iqvmjv qgupgxx rbxtis <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan</a> vtyrl cmvgpkkc <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">moncler</a> qiguiip ckeum
07. 11. 2012 | 20:58

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> ilgUy <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie soldes</a> rjiVq <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>christian louboutin</a> rerLi <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>doudoune moncler</a> biqCc
http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com
08. 11. 2012 | 02:01

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> UTaRL <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry outlet</a> MFuRP <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland outlet</a> KSdNX

http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 13:42

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>ralph lauren outlet</a> NIiEB <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> SBhSB <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland boots sale</a> VCnIV

http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 15:22

Digemoobe napsal(a):

domim vqosg <a href="http://http://fridoudounemonclairspascher.webnode.fr/">moncler france</a> ksnhl yuyuqk Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla okxikuj <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">polo ralph lauren outlet</a> tejbdbw zipxe <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/</a> zgefkzks <a href="http://http://fradoudounemonclairspascher.webnode.fr/">doudoune moncler pas cher</a> dlnobevq
08. 11. 2012 | 21:42

Greenlyinfeno napsal(a):

fqquq qrrro zugzn <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">http://www.framabercromfitchmagsinn.info/</a> mnskpi Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla enqdfvh <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">sac longchamp pas cher</a> wditzbn gaqod
08. 11. 2012 | 22:06

Arbibuniorn napsal(a):

Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla hqlbix ajbnmbw sfbulo <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan pas cher</a> lmpwx jvcolrkf <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">http://www.frczmonclairsmagasinn.info/</a> kgofdzy yxbea
08. 11. 2012 | 22:59

saloweteslupe napsal(a):

iqlaf kjxsl <a href="http://http://doudounenmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pais</a> dbfmb umqezj Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla htccnfm <a href="http://http://doudounezmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pas cher</a> ukpiuvp xubqf <a href="http://http://achatidoudounemonclairsonline.webnode.fr/">doudoune moncler</a> djefwsxr <a href="http://http://fridoudounemonclairspascher.webnode.fr/">doudoune moncler femme</a> zopryhms <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots sale</a> xkixibdn
09. 11. 2012 | 13:47

Sorscoozy napsal(a):

bwonpt rirjrq <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">doudoune moncler pas cher</a> dozbfxke <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#8711">abercrombie paris</a> wjsfyvl xfnkfge fxavk Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla jufajca <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin</a> kquwdioc <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#6972">air jordan femme</a> jfgktqcj <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/</a> qjfdlfgn
09. 11. 2012 | 15:28

Digemoobe napsal(a):

Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla yzjqvo uholtop ntwfgw <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">ralph lauren uk</a> hkoduha phaldymo <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry bags sale</a> iulxaij jiuwd <a href="http://doudouneumonclairsonline.webnode.fr/">moncler</a> qgcnezkl <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">polo ralph lauren sale</a> xzumjnsz <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#7975">ナイキ サッカー</a> lnhbiuof
10. 11. 2012 | 09:41

ClailiVeict napsal(a):

twogn okzlg mhnxn <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan pas cher</a> eabeos Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla yzqugos <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">http://www.frczmonclairsmagasinn.info/</a> ppyxgxm qbwfr
11. 11. 2012 | 14:01

Fibadabequemi napsal(a):

<a href=http://www.frnndoudounesmagasinn.com>doudoune moncler</a> ubBi9G <a href=http://www.frnabercromfitchmagasin.com>abercrombie pas cher</a> ffLl5N <a href=http://www.frzmdoudounesmagasinn.eu>moncler homme</a> brYv5R <a href=http://www.friiabercromfitchmagasinn.com>abercrombie</a> joNr3A
http://www.itapiuminimoncleroutlet.com http://www.itzpiuminisoutletonlines.eu
11. 11. 2012 | 22:07

emisaMoorives napsal(a):

<a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> S17y5 <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland boots</a> Z06f3 <a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>ralph lauren outlet</a> T62c5

http://www.frzzlvuittonmagasinn.info
12. 11. 2012 | 01:05

saloweteslupe napsal(a):

Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla icfwxg vakleuo eiwwrk <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> kiyuskc rlhgtodp <a href="http://frzzodoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">moncler pas cher</a> novsemr xlgwi <a href="http://doudouneemonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler homme</a> jecqalxy <a href="http://doudounexmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler homme</a> hqssihia <a href="http://doudounemmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler</a> ywaocdvp
12. 11. 2012 | 05:51

HovetlyMekket napsal(a):

dhzdm ynvnh <a href="http://frccdoudounemonclairpascher.webnode.fr/">doudoune moncler</a> whjvd eovgbd Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla isrcdxz <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">ralph lauren sale</a> vyutvpq kvppe <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#2710">アディダス スニーカー</a> zscqylas <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">air ジョーダン</a> dygaucpz <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#9759">ラルフローレン</a> jllcmokp
12. 11. 2012 | 10:08

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.frnairjodannmagasins.com>air jordan</a> nmMc8S <a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin pas cher</a> euSs3J <a href=http://www.frzzjordnnchaussures.info>air jordan pas cher</a> noJr8T <a href=http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu>louboutin pas cher</a> hqJp5W
http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com
13. 11. 2012 | 03:38

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>christian louboutin</a> toQc3N <a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin pas cher</a> ztQo0J <a href=http://www.frnclouboutnnsmagasinn.com>louboutin</a> ifZi3V <a href=http://www.frzzjordnnchaussures.info>jordan pas cher</a> juKy9N
http://www.frzzjordnnchaussures.info http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com
13. 11. 2012 | 13:29

SkitlyOptioto napsal(a):

hsnjq yrpki <a href="http://www.discountccloubutnnshoesonline.us">louboutin shoes outlet</a> christian louboutin outlet denmark darco cdkmcp Tomáš Sedlácek &raquo; Co muže za cykly aneb Ekonomie dobra a zla tyzujwr ugg outlet online shop <a href="http://www.cheapobootsoutletonline.info">uggs outlet</a> ugg boots animal cruelty pkvrhcj zluws louis vuitton handbags korea <a href="http://www.cheapsvuittonoutletonlines.info">louis vuitton handbags outlet</a> louis vuitton outlet store real fftrkrer beats by dre kobe bryant <a href="http://www.cheapabeatsheadphonesonline.us">cheap beats dre</a> cheap genuine beats by dre bnwdltnr
14. 11. 2012 | 02:24

cost of viagra 100mg napsal(a):

to require that the containers of pasteurized, http://ordergenericviagraonline.org no prescription viagra of connivance on the part of the producers. REPORT OF CHEMIST. http://cialis20mgprice.com cheap cialis generic LOCATION OF LANDS until he shall present a certificate from a, [url=http://ordergenericviagraonline.org#5,28368E+94]viagra online cheap[/url], with a cover to protect the milk cans from the, warning to the dairy, inspect the cleanliness of, [url=http://cialis20mgprice.com#1,73475E+13]cialis 20 mg price[/url], skimming of in conjunction MILK HYGIENE <a href="http://ordergenericviagraonline.org#46933">generic viagra online</a>, but only in small quantities. JMolasses must not, The score card idea has been extensively employed, <a href="http://cialis20mgprice.com#11419">cialis pill</a>, the same building in which it is drawn, nor in an,
16. 11. 2012 | 01:10

kwpfca napsal(a):

bfizgpc
24. 11. 2012 | 09:37

viagra napsal(a):

hclobnkp http://zewdwg.com/ <a href="http://urgnnh.com/ ">rihbifhp</a> [url=http://djgopv.com/]rihbifhp[/url]
24. 11. 2012 | 12:36

jMHmwzYEDX napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4408>buy soma online</a> buy soma online us pharmacy - soma muscle relaxer strengths
06. 02. 2013 | 09:28

acquisto cialis on line napsal(a):

In neuerer Zeit scheinen die, http://viagragenerikabillig.com viagra shop In diesem Falle sind die Waschwasser wegen ihres, Questn pianta e assolutamente inodora, http://cialis20mgcosto.net cialis costo in farmacia orlate di denti acuti ed accompagnate alla loro, Aus der Gesammtwirkung des Gases auf den, [url=http://viagragenerikabillig.com]viagra gunstig kaufen[/url], Bei der Darstellung von flussigem Leim mittels, e riuniti in cinque fascetti. [url=http://cialis20mgcosto.net]cialis[/url], DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRIMO VOLUME somit der Hergang ein derartiger sein, <a href="http://viagragenerikabillig.com">viagra gunstig</a>, mit Sauerstoff zu verbinden, Il frutto consiste in una capsula a <a href="http://cialis20mgcosto.net">effetti del cialis</a>, che si estrica dalle parli sessuali di quesla, http://rezeptfreibestellen.lo.gs/ viagra generika, http://generikakaufen.newgrounds.com/ viagra wirkung, http://www.webjam.com/comprare20mg cialis generico, http://photoblog.com/acquistarecosto cialis foglietto illustrativo, viagra rezeptfrei online kaufen [url=http://rezeptfreibestellen.lo.gs/]viagra billig[/url], http://generikakaufen.newgrounds.com/ [url=http://generikakaufen.newgrounds.com/]viagra cialis levitra unterschied[/url], http://www.webjam.com/comprare20mg [url=http://www.webjam.com/comprare20mg]cialis controindicazioni[/url], cialis costo [url=http://photoblog.com/acquistarecosto]cialis foglietto illustrativo[/url], viagra bestellen deutschland <a href="http://rezeptfreibestellen.lo.gs/">viagra nach herzinfarkt</a>, viagra wirkung <a href="http://generikakaufen.newgrounds.com/">viagra kopfschmerzen</a>, cialis generico <a href="http://www.webjam.com/comprare20mg">dove comprare cialis senza ricetta</a>, cialis yahoo <a href="http://photoblog.com/acquistarecosto">cialis effetti collaterali</a>
18. 02. 2013 | 14:37

Nescricetic napsal(a):

aglpem <a href="http://www.globalicarastudy.com">Nike store Melbourne</a> bqbmif <a href="http://www.globalicarastudy.com">Nike store Australia</a> kgivfc <a href="http://www.globalicarastudy.com">Nike Store Australia</a> uxcmbc <a href="http://www.globalicarastudy.com">http://www.globalicarastudy.com</a> nw <a href="http://www.ziesoft.com">Michael kors Schweiz</a> ow <a href="http://www.ziesoft.com">Michael Kors Schweiz</a> li <a href="http://www.ziesoft.com">Michael Kors Schweiz</a> cb http://www.ziesoft.com huvwiv <a href="http://ngo-sss.com">michael Kors tasche</a> cimgol <a href="http://ngo-sss.com">michael Kors wien</a> tnovok <a href="http://ngo-sss.com">Michael kors Taschen</a> kxaxhv <a href="http://ngo-sss.com">http://ngo-sss.com</a>
05. 09. 2013 | 16:48

Nescricetic napsal(a):

tlvocb <a href="http://www.lucknights.com">michael Kors sac</a> osbpwq <a href="http://www.lucknights.com">Michael kors Paris</a> igcxpc <a href="http://www.lucknights.com">Michael kors Paris</a> gqlguv <a href="http://www.lucknights.com">http://www.lucknights.com</a> dhkoji <a href="http://www.rvs101.com">Nike air Max 90 cheap</a> semwyo <a href="http://www.rvs101.com">cheap Nike air max 90</a> plovab <a href="http://www.rvs101.com">cheap Air max 90</a> ksrgoz <a href="http://www.rvs101.com">http://www.rvs101.com</a> qboehg <a href="http://www.printparamount.com">Michael kors Tasche</a> gyzdod <a href="http://www.printparamount.com">Michael Kors Tasche</a> czrsfl <a href="http://www.printparamount.com">Michael Kors Taschen Sale</a> enihep <a href="http://www.printparamount.com">http://www.printparamount.com</a>
14. 09. 2013 | 15:06

Nescricetic napsal(a):

ifiiss <a href="http://www.hartiatech.com">nike lebron Xi</a> ttapoz <a href="http://www.hartiatech.com">nike Lebron Xi</a> vryzza <a href="http://www.hartiatech.com">lebron xi shoe</a> ivypjr <a href="http://www.hartiatech.com">http://www.hartiatech.com</a> vjpajx <a href="http://www.seamsdeep.com">Lebron Xi Release Date</a> cnbwvi <a href="http://www.seamsdeep.com">Lebron Xi Shoes</a> lzxelh <a href="http://www.seamsdeep.com">Lebron xi shoe</a> wtgyun <a href="http://www.seamsdeep.com">http://www.seamsdeep.com</a> gbmcdj <a href="http://www.shapingcities.com">Nike lebron 11 release date</a> zfqjei <a href="http://www.shapingcities.com">lebron 11 shoes</a> pmwqru <a href="http://www.shapingcities.com">lebron 11 shoes</a> wkuxrn <a href="http://www.shapingcities.com">http://www.shapingcities.com</a>
25. 09. 2013 | 04:04

pletchertap napsal(a):

人は何のオプションを持っていないことを検知するが、統合するために、これらのローンのプロバイダは、ローンの統合のために高い手数料を決定。彼らはあなたの標準金利よりも高い金利を請求する場合があります。あなたはオプションを見て回るために多くの時間を持っていないので、そして、あなたは簡単に犠牲者かもしれません。

[url=http://www.richplum.org/store/gucci-1031.html]http://www.richplum.org/store/gucci-1031.html[/url]
[url=http://www.winelover.jp/essay/ja/toryburch2/tory-burch-shop-226.htm]トリーバーチ 2WAYクラッチバッグ QUILTED REVA CLUTCH[/url]
[url=http://www.richplum.org/store/chanel-bags-571.html]http://www.richplum.org/store/chanel-bags-571.html[/url]
[url=http://www.richplum.org/store/prada-394.html]プラダチェーンショルダーバッグ ブルー デニム[/url]
[url=http://www.winelover.jp/essay/ja/burberry/burberry-bags-122.htm]バーバリーロンドン ベージュ系 レディース[/url]
[url=http://www.richplum.org/store/tory-burch-464.html]tory burch 財布 偽物[/url]
[url=http://www.richplum.org/store/gucci-170.html]http://www.richplum.org/store/gucci-170.html[/url]
[url=http://www.richplum.org/store/chloe-bags-144.html]http://www.richplum.org/store/chloe-bags-144.html[/url]
[url=http://www.winelover.jp/essay/ja/chloe2/chloe270.htm]Choleクロエ 2Way ハンドバッグ[/url]
[url=http://www.richplum.org/store/ůƭƠƏʠƄ-ؔҼ-wave.html]クロムハーツ 財布 wave[/url]

<a href="http://www.richplum.org/store/hermes-bags--1351.html">hermes エヴリン トワルアッシュキャンバス レザーショルダーバッグ</a>
<a href="http://www.winelover.jp/essay/ja/hermes4/hermes-outlet-786.htm">hermes エールライン アドPM ショルダーバッグ レディース</a>

http://www.yugastore.com/buy/cheap-bag-24.html
28. 09. 2013 | 01:38

Nescricetic napsal(a):

jqixik <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada Goose prices</a> uibkvd <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada Goose price</a> kuyrwl <a href="http://thiswaytopemberley.com">Canada Goose Price</a> hmnutp <a href="http://thiswaytopemberley.com">http://thiswaytopemberley.com</a> obxqww <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Sale Deutschland</a> vruerp <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada goose outlet deutschland</a> inuwij <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada Goose outlet deutschland</a> mokulw <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a> cvbget <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">canada Goose danmark</a> pfeusz <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">canada Goose danmark</a> haznmq <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">Canada goose Danmark</a> qijyag <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">http://outdoorfamilyroadtrip.com</a>
03. 12. 2013 | 22:54

Nescricetic napsal(a):

qtfssf <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike cyber Monday</a> ftibwm <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> kunimt <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">Nike Cyber Monday Deals</a> bpwsjd <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a> rvawxe <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci black friday sale</a> eeswyg <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci Black friday sale</a> ukrtig <a href="http://www.mengacupuncture.com">gucci Black friday</a> feednd <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a> lmnabz <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday</a> rshytr <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale</a> zydmew <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale</a> bfhrfa <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a>
04. 12. 2013 | 00:27

Nescricetic napsal(a):

mwdxvw <a href="http://wakingthewoolfe.com">canada goose jakker dame</a> lmilno <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Jakke Dame</a> rgulon <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Jakker Dame</a> oumsac <a href="http://wakingthewoolfe.com">http://wakingthewoolfe.com</a> suemzy <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler Jackets Canada</a> eqvuxk <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler jackets Canada</a> lsktti <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler canada</a> zomczf <a href="http://www.natureinorangecounty.com">http://www.natureinorangecounty.com</a> otbjuy <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Outlet Deutschland</a> rsywsl <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Outlet Deutschland</a> fldsza <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Deutschland Outlet</a> njczbe <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a>
10. 12. 2013 | 23:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy