Na tom chlápkovi co ho nesnášíme, závisí náš život

26. 11. 2009 | 18:29
Přečteno 17900 krát
Každý z nás v sobě nosí mnoho identit. Některé z nich žijí v harmonii, jiné bojují proti sobě uvnitř nás samých nebo proti cizím identitám v jiných lidech. Je zajímavé, jak se v některých okamžicích soustředíme jen na jeden aspekt své osobnosti a vyhrotíme jej proti jiným. Sebe i bližního pak vnímáme zesílenou perspektivou jediné identity, a všechny ostatní šednou do pozadí.

Tuhle jsem viděl, jak se trochu ťukla dvě auta, protože jejich řidiči poslouchali hudbu a nedávali pozor. Zprvu na sebe vyběhli se zaťatými pěstmi za doprovodu hrubých slov. Po chvíli hudba řinoucí se z obou aut prozradila, že oba měli naladěnou stejnou stanici, kde právě hráli jejich očividně oblíbenou písničkou. Oba se rozesmáli - potkaly se vlastně spřízněné duše, které to o sobě ovšem netušily.

Filozof Martin Buber kdysi napsal, že nenávidět lze jen části člověka, nikoli jeho celého. Náš Karel Čapek zas napsal krásnou povídku o tom, jak Bůh nebyl na Posledním soudu soudcem, ale svědkem. Nedokázal odsoudit zloděje a vrahy, protože znal celý jejich životní příběh, všechny jejich identity, a proto je především miloval. A láska zejména odpouští.

Díl rozdílnosti

Nobelovský ekonom Amartya Sen se ve své předposlední knize Identita a násilí snaží nabídnout jakési řešení Střetu civilizací, o němž mluví Huntington. Sen tvrdí, že proti sobě nebojují civilizace, ale identity: s radikálním islámským teroristou toho můžeme mít společného víc, než si uvědomujeme.

Naopak svých vlastních vnitřních rozporů máme nesčetně víc, než si připouštíme. Chodec, který nadává na bezohledné řidiče, začíná vteřinu po usednutí za volant proklínat chodce. Vnitřní Moralista napadá v neděli ráno našeho Pařiče, Pařič se zas v pátek při měsíčku směje našemu Moralistovi. Různost v nás je větší než různost mezi lidmi.

Adam Smith - takto tatíček ekonomie - kdysi napsal, že bohatství národů spočívá ve specializaci. Čím je obchodující celek větší, tím bohatší bude, protože se specializace bude moci víc rozvinout.

Dnes například žijeme v tak specializované společnosti, že si bez ní ani neškrtneme. Bez pomoci tisíce jiných lidí se nenajíme ani nenapijeme (kdo z nás umí pěstovat nebo lovit?). Na to, abychom se někam dopravili, potřebujeme statisíce lidí, kteří vymysleli, navrhli a postavili automobil, autobus nebo šlapací kolo; vybudovali silnici, vymysleli pravidla silničního provozu a vytěžili ropu.

V moderní společnosti nejsme svobodnější (jak se nám často zdá), ale závislejší v těch nejzákladnějších potřebách. Na čím dál větším počtu lidí, bez kterých se ani nenasnídáme.

A tak se často stává, že nás rozčiluje cizí člověk parkující na našem místě, ale nevidíme již, že je to náš pekař, kterého sice neznáme, ale který se denně stará o to, abychom měli čerstvé housky. Plný autobus, v němž si nemůžeme sednout, zase veze do práce lékaře, řemeslníky a prodavače, bez nichž by náš život visel na vlásku.

Tajemnost bohatství


Adam Smith ale nezdůraznil jednu věc. Na to, abychom spolu mohli obchodovat - aby se mohla specializace zdravě a spontánně rozběhnout, musíme být jiní. Dva nachlup stejní lidé, se stejnými chutěmi a schopnostmi, spolu moc obchodovat nemohou, protože nemají co směnit.

Skutečné bohatství z obchodu nastává, pokud spolu směňují co možná nejrozmanitější lidé - a pokud takových lidí dokáže být co nejvíce.

Být různí je dar, ne komplikace. Je to pokladnice, ze které můžeme těžit. Je to základ naší moderní společnosti a tajemství bohatství našich ekonomik. S čím větším počtem co možná nejrůznějších lidí jsme schopni obchodovat, jednat a učit se od nich, tím budeme bohatší.

Psáno pro HN


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bolek napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, Váš komplexní přístup k ekonomickým problémům tohoto světa je dle mého názoru velice přínostný, potřebný a v našich zeměpisných šířkách velmi vzácný. Bohužel s tímto přístupem jste takřka osamocený - většina takzvaných odborníků, i vysokoškolských učitelů (vím o čem mluvím, jednou v VŠ, kterou jsem absolovoval, je VŠE :-)) mi připadá tak, že od několikrát špatně přežvýkané a interpretované maxisticko-lenické ekonomické teorie (a ještě horší praxe) přela k ještě špatněji přežvýkanému a interpretovanému neoliberalismu, kterýžto je naprosto extrémním a velmi omezeným ekonomickým proudem. Bohužel v naší "mediální volné soutěži" myšlenkových prouhů je neoliberalismus vydáván za jediný "správný" ekonomický směr.... To už nehovořím o odborné úrovni mnohých ekonomických redaktorů působících v českých médiích.

Proto Vám tleskám (byť často s Vámi i nesouhlasím), že přinášíte jiné a vyváženější pohledy, které mohou naši nezralou a společnost, stále minimálně v oblasti společenských věd, posunout trochu dále k vyspělému světu...
26. 11. 2009 | 19:19

jenicek napsal(a):

A moh bys Bolku teb tvůj "neoliberalismus" nějak popsat a definovat. Ať si rozumíme o čem kecáš, jestli totiž náhodou to čemu říkáš "neoliberalismus" není pokroucená a zohejbaná mainstreamová matlanina odvozená od praotce Keynese. Což by jaksi s pojmem (neo?)liberalismus bylo dost v rozporu...
26. 11. 2009 | 19:25

Jan napsal(a):

Spíše než velké myšlenky bych přivítal komentář k nemorálnímu chování bank(např.ČSOB).Také pozdní litování p.Havla nad jeho přílišnou důvěrou v ekonomy by stálo z úst ekonomů za vysvětlení.
26. 11. 2009 | 19:31

Miruna napsal(a):

Líbí se mi Vaše názory Tomáši - ekonomie a sociologie, myslím že je to moc zajímavé téma. Díkec :-)
26. 11. 2009 | 19:47

badatel napsal(a):

to autor,napsal jste "
Skutečné bohatství z obchodu nastává, pokud spolu směňují co možná nejrozmanitější lidé - a pokud takových lidí dokáže být co nejvíce."
Bohatství je pouze z práce, která vytvoří danou hodnotu. To bohatství, o kterém mluvíte je vlastně bohatství z toho navíc co prodejce vyzíská.
Z hlediska informace je pak zřejmé, že potřebujete masu lidí, kteří nemají plnou informaci o skutečné ceně toho co kupují a jsou za ni ochotni , či okolnostmi donuceni zaplatit to co prodejce požaduje.
Např. láhev pramenité vody pro žíznivého na Sahaře má cenu zlata, pokud nemá možnost vodu získat jinak.
Vidíte jak se mýlíte, a proč a k čemu bylo dobré znát za socíku tzv.SMC, uvedenou na každém výrobku.
To proto, aby nemakačenkové nemohli hlásat takové hlouposti oděté do rádoby vědeckém hávu a okrádat lidi přirážením ceny, a tak vytvářeti ono pochybného bohatství, které vede k dalšímu rozvrstvení společnosti na ty, kteří hodnoty vytváří a na ty, kteří s nimi hokynaří.
Nejlépe je mít nevzdělanou kupující masu, která je nucena koupit,a pak se to bohatství jen sype, že ano.
26. 11. 2009 | 19:59

Josef K. napsal(a):

Omlouvám se, ale pořáda nevěřím, že ekonom je schopen definovat lidskou společnost a stále mi vychází, že knihy ekonomů jsou takový podivný bulvár. Znám pár politologů, historiků a teoretiků práva, kteří to umějí značně lépe, ale o těch v této zemi nikdo moc neví. Bohužel, kdysi jistý Klaus z této země vyštval CEU, protože nesnáší jejího zakladatele a donátora. V poslendím hodnocení v ZEIT má tato budapěštská universita 6 hvězdiček, UK a VŠE po dvou, z tohoto hlediska je dobře, že je autor stipendistou Yale, chtělo by to však ještě pokračovat...
26. 11. 2009 | 20:22

kerray napsal(a):

Spíše popularizační článek o různých osobnostech v nás: http://www.kerray.cz/2009/m...
26. 11. 2009 | 20:23

Teo napsal(a):

To badatel:
Myslet si, že cena je stanovitelná centrálně je hrubý omyl. Samozřejmě, že zboží vyrobené má danou hodnotu, ale poptávka po něm tuto hodnotu zvyšuje. Nebýt poptávky, není ani nabídka. Proč by měla být nabídka nechtěného?
Teoreticky lze soudit, že lze ohraničit výši ceny stropem. Skrze stát - moc tak jistě je možné. Stoupá-li ale poptávka nad limit nabídky, pak se otevírá možnost souběžného trhu, která je okamžitě využita. A tak oficielní trh toto zboží postrádá i přes poptávku a na vedlejší neoficielním trhu stoupá cena tohoto zboží do závratných a vlastně uměle zkreslených výšek.
Je otázka, zda chceme být realisty života a ekonomiky v něm, anebo potřebujeme umělou moc. Umělou, protože ve skutečnosti jí nemusí být potřeba. Uměle se vytvoří nedostatkový trh a tím i vedlejší černý obchod s nadsazenými cenami, namísto přirozeného trhu, kde ceny zboží drží mantinely nabídky a poptávky.
Ekonomika je neúprosná. Ekonomika ze své podstaty nemůže být spojená s charitou. V momentu překroucení ekonomiky do charitativního směru, začíná ekonomika strádat. Neustálé regulace trhu i výroby a služeb vedou ekonomiku do poklesu.
Chcete-li socialistické plánování, tedy centralistický dirigismus, pak chcete narušovat ekonomické stimuly.
Polopatě: zajděte k sousedovi a požádejte jej o půjčku peněz s tím, že mu je vrátíte jak jste si půjčil až budete mít na vrácení. Požádejte jej aspoň o dest tisíc korun, aby se efekt dostavil hned. Přinejlepším, když soused vás má rád, svolí ale bude žádat aspoň datum splacení. Prostě minimální záruku návratu svých peněz, protože jednoduše není Ježíšek či Děda Mráz a prachy chce spotřebovat pro sebe, když si je vydělal a ne vyhrál losem. Jestli ale soused je normálně hospodařícím, tedy ekonomicky myslícím, pak bude chtít zisk ze své půjčky vám. Prostě prachy musí přinést zisk.
Stejné je to i s prodejem - obchodem zbožím. Proč by kdo dělal Mikuláše a bez co nejvyššího možného zisku se snažil přemístit zboží od výrobce ke konzumentovi? Pro pocit radosti z pomoci poptávajícím?
Ono totiž v životě jde jedině, nebo aspoň hlavně, o to, aby se vydělalo prostředků na život. Že někdo má prostředků víc, až hodně, jiný zase méně, až málo? Tak to prostě je, protože se jedná o množství tvorů, co mají mozek a ne o množství hmyzu, co mají královnu s feromony, kterými je ovládá.
Budete se muset smířit s realitou světa, kde žijí inteligentní, geniální, duševně slabší, ba i hloupí lidští tvorové. Spravedlnost má sice své kontury za tisíciletí naznačené, ale nic moc jasné. Stále lidstvo pracuje na vylepšení definice spravedlnosti. Jenže spravedlnost sama o sobě neexistuje! Spravedlnost se totiž musí vybojovat a to stojí spoustu času, spoustu úsilí, neboli práce. A hlavně to stojí spoustu peněz, které jak známo se musí vydělat prací a hlavně hlavou, protože práce fyzická je ta nejméně výnosná. A jsme zase zpátky u cen. Cena za vybojování své spravedlnosti má být podle vás jaká? Má být centrálně regulovaná státem? No to ale pro vás žádný ziskuchtivý právník nic neudělá, jedině žeby načerno. Načerno je to dražší, ale v regulované společnosti jistější oproti oficielně zregulovanému. Takže zase spravedlnost pro majetnější a ti získají prachy načerno a kruh se nám uzavbírá.
tohle se moc nelíbí. Ale hlavně proto, že se musí myslet a myšlení bolí hlavně lenochy!
26. 11. 2009 | 20:40

Paterik napsal(a):

Badateli

opravdu se domníváte, že existuje jakási "skutečná" hodnota zboží, kterou je možné nějak exaktně určit? Takováto teorie mi poněkud připomíná Marxe, který vycházel z toho, že dokáže jakousi dedukcí určit "skutečnou" cenu lidské práce. Ano, na Sahaře má voda cenu zlata, zatímco u nás má cenu mizivou. není to ovšem tím, že by kupující vody na Sahaře a u nás měli nějaký zásadní rozdíl ve své informovanosti, ale je to dáno rozličným poměrem nabídky a poptávky v obou lokalitách. Normální obchodník se samozřejmě snaží prodat co nejvýhodněji, ale od toho je tu přece konkurence...
26. 11. 2009 | 20:59

Lex napsal(a):

Teo
Dalo by se říci, že Vámi použité poučky (probůh, ne že Vy poučujete)jsou jasné, pochopitelné, dokonce pravdivé. Kdyby.
Kdyby neexistovalo několik případů, kdy naprosto nefungují.
Dovolím si je vyjmenovat:
1. Monopolní dodavatelé
2. Významná tržní síla
3. Trh s nájemním bydlením
4. Trh práce.
Co mají ty kategorie společného - skoro všechno. Monopoly a významná tržní síla v podstatě ovládly trh se zbožím, se kterým obchodují, takže je jinde těžko (nebo v případě monopolů vůbec není) k dostání. Anebo za podmínek zcela nepřijatelných. Takže si mohou prakticky diktovat ceny. Monopoly prodejní, významná tržní síla ceny vlastních vstupů od vlastních dodavatelů).
To je příznačné i pro trh s nájemním bydlením a trh práce. Oba jsou pro "kapitalistický" systém naprostou životní nutností. Developeři (i obce) musí udržovat nedostatek bytů, aby bylo možno ceny nájmu šroubovat do potřebné výše, nikdy nemůže vzniknout převis nabídky, který by "trh" zahubil. Naopak je to s trhem práce. Musí být trvale udržován převis nabídky pracovní síly, aby její cena mohla být udržitelná pro zaměstnavatele na co nejnižší úrovni, zaručující co možná nejvyšší zisk(v raném kapitalismu dokonce nejen co nejnižší, ale jen taková, která stačí na prostou reprodukci pracovní síly). Samozřejmě, i to, co píšu já, je schématické vyjádření, v praxi mnohem košatější a barevnější, jako ty Vaše poučky.
Máte další?
26. 11. 2009 | 21:15

Kritik napsal(a):

Chvála různosti. V tom je článek poutavý. A také tím, že si jeden z mála autorů vzpomněl na Karla Čapka a jeho nádhernou povídku "Poslední soud" (viz http://www.mlp.cz/koweb/00/... ).

Každý jsme originálem. Až na značnou část populace, která svou originalitu vyměňuje a ztrácí v konformnosti mediální propagandy. Ta se vydává za falešného zvěstovatele té správné identity (např. "odvaž se", "buď sám sebou", "i muži mají své dny"), k čemuž nabízí orosenou sklenici piva, tvrdého alkoholu nebo jiný, zaručeně úspěšný nákup, případně dojemnou péči bankéře či pojišťovny. Takže když potom v TV řeknou, že rostou houby, většina na houby vyrazí, i když v tom místním lese lze již léta najít jen odpadky. Když řeknou, že bude pěkně, vyrazí v tričku na chaty a chalupy, přestože pohled z okna svědčí o blížící se atmosférické pohromě.

Každý jsme originálem. Ale skutečný originál se musí udržovat, občas restaurovat, občas vyžaduje bolestivý zákrok chirurgickým skalpepem, ale ze všeho nejvíc pomůže vytvořit ze sebe originál úplně nový, proměněný ve světle poznané pravdy.

[Jan 3:7] Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.
26. 11. 2009 | 21:21

Paterik napsal(a):

Lex:

zeptám se také vás - jak se podle vás udržuje umělý převis nabídky na trhu práce? Jak to ti rafinovaní kapitalisté dělají? Domluvili se všichni kolektivně, že budou schválně nabírat málo zaměstnanců? Nebo prostě každý kapitalista jen rozvažuje, kolik pracovníků v dané schvíli potřebuje a dokáže zaplatit? Před krizí jsme měli nezaměstnanost kolem 5%, to není zase tak velký převis, nezdá se vám? pokud také zvážíte, že asi 3% lidí prostě nehodlají pracovat a žijí jen z podpor... V mnoha odvětvích bylo problém sehnat lidi. Především kvalitní lidi. Nemůžete přece čekat, že budete za práci ve výkopu brát 30 tisíc měsíčně.
26. 11. 2009 | 21:30

badatel napsal(a):

Vážený Teo,
jednomu absolventovi VŠE, jsem se snažil vysvětlit nutnost pochopení uzavřeného systému, a tím i nutnost jakéhosi centrálního plánování, nikoliv toho, jak bylo nedokonale deformováno za socíku.
Zopakuji se, že každý, kdo chápe co je to uzavřený systém, musí pochopit že evoluce založená na expansi, kterou kapitalismus realizuje, má své omezení a bez centrálního plánování vede do singularit - krize,války, revoluce atd.
To omezení se týká surovin, pracovních sil, vody, vzduchu a vůbec všeho, co nám planeta Země poskytuje.
Volné směna a obchod je relativní - jaká volná směna pro žíznivého, který nemá přístup k vodě. Ten je donucen přistoupit na podmínky vlastníka vody a žít v poddanství jeho podmínek, nebo se vzbouřit či umřít žízní.
Komunismus, v té dimensi, jak byl v různých pre-modelech (např. reálsocialismus atd.)realisován a původně klasiky sepsán, to neřeší bohužel taky.
Nezahrnuje podstatu člověka, kterou po rozluštění DNA, začínáme chápat a vychází z utopistického modelu tzv. socialistického člověka, což je nereálné.
Mezi homo sapiens existují loupežníci, kteří si pomocí zákonů, či bez nich přivlastňují materiální nadhodnoty, ale co je horší i to všechno co na planetě Země je, a Ti loupí z principu, zakódovaném v jejich genetických řetízcích, a ty se žádnému sociálně spravedlivému systému nepodřídí - jde o soužití kočky s myší.
Jsou-li li liberální ekonomové však takoví demokraté (a není li demokracie nástroj pro neuspořádanost, která statisticky mění tzv.pravdu a zákony dle výsledku voleb) jistě chápají, že pokud by existoval parlament všeho lidstva, včetně zástupců třetího světa, musel by nutně zvítězit centrálně řízený globální systém (aby např. Ti pravdoláskoví demokraté se nemuseli dívat,jak děti tam někde ... umírají hlady a nemuseli si připadat jako lháři, kteří lidi obelhali). V tom centrálním řízení je zakódované i to centrální plánování, neníliž pravda.
S tím uzavřeným systémem a centrálním řízením to bude validní do té doby, než lidstvo nabude takové
technické úrovně, že bude expandovat do vesmíru a ze systému uzavřeného se stane systém otevřený,a to alespoň v nějaké dimensi a pro nějakou dobu, a i tak nás zřejmě čeká řada hranic a omezení - tedy opět nějaké centrální řízení bude muset existovat.
Kapitalismus v uzavřeném systému nutně vede k válkám či revolucím a vrhá evoluci lidstva zpět.
Zákon negace-negace v této oblasti nemusí být validní, jelikož lidstvo může se zničit samo např.válkou, znerovnovážněním přírodní rovnováhy vlastní činností a díky kapitalistickému růstu, (který je pro ten systém nezbytný - jinak je v červených číslech a v krizi, že ano autore blogu),nebo zvenčí např.meteorit apod.Pak už nic na vyšší úrovni, jak zákon tvrdí, nebude.
Doporučoval bych všem obhájcům kapitalismu, neoliberalismu a získávání bohatství bez práce, pouze obchodem, nastudovat teorii uzavřených a otevřených systémů, a také všem dogmatickým komunistům, aby neustrnuli na úrovni génia Marxe, ale udělali své učení otevřené a používali více dialektiku, a to včetně naší KSČM.Divím se, že zde nootisknou názory, některého z jejich ekonomů.
Jinak reagovat na Váš komentář o těch lenoších nemá cenu.
Vychází z hluboké víry ve Vaši pravdu, kterou cítíte. Avšak i myšlení je dynamický pohyb impulsů po drahách v CNS a pokud jeho výsledkem jsou vytvořené positivní hodnoty, tak je užitečnou prací.
Tam, kde je víra, a to i v ten neoliberalismus, tam věda selhává, tak jako např. u věřících v neposkvrněné početí, že ano.
Nicméně každý má na svou víru právo, pokud ji nevnucuje druhým, ve svatém přesvědčení nezabíjí (to se týka všech - kapitalistů, komunistů, katolíků a jiných nositelů vykořisťování, násilného přerozdělování, popř. svatých válek , teroru atd). Jedná se tedy opět o pochopení co je uzavřený systém pro dimensi víry jedince, jeho svobody atd., které končí tam, kde začínají víry a svobody druhých.A to platí pro ekonomii, která je základnou ideologické nadstavby.
Bez "plného břicha" se nebádá,nemyslí a teorie se nevytváří.
Badatelé jsou tady od toho, aby objektivně a vědecky na principu dialektiky, hledali v limitě pravdu a ukazovali optimální řešení.Na to musí mí tu ekonomickou základnu.
Konec pohádky ...těm co nechtějí pochopit princip uzavřeného a otevřeného systému doporučuji si večer za nemalý poplatek zavolat věštkyni,numerologovi či astrologovi a ti to všem, jak se vytváří bohatství vysvětlí lépe.
26. 11. 2009 | 21:33

Lex napsal(a):

Paterik
Váš komentář je pod úrovní diskusního prahu. Není o čem diskutovat.
26. 11. 2009 | 21:45

Tomáš Kúkola napsal(a):

Dobrý den,
v dnešní době se zapomíná, že jde o člověka a ne o nějaké čísílko HDP. Vaše myšlenky upozorňují na samotné podstaty a základy těchto vztahů. Ekonomie a politické řízení dle mého názoru nejsou o číslech, ty pouze potvrzují pouze naše rozhodnutí, která by však měla plynou z hlubších a základnějších podstat lidského života.
Chci Vás pane Sedláčku požádat zda by jste měl na sebe nějaký emailový kontakt kam bych se mohl ozvat.
Děkuji
S pozdravem
Tomáš Kúkola
26. 11. 2009 | 21:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, různí zde:
Veselé krizování...
http://storm.interzet.ru/up...
26. 11. 2009 | 21:52

Lex napsal(a):

badatel
OK! Palec nahoru. Myslím, že to by měli pochopit i ti, co vidí svou pravdu ve víře.
Nejsem ekonom, jen pozorovatel života. Taže empiricky, a snad také určitým sběrem informací, jsem pochopil něco ještě o jednom obchodu, o kterém si myslím, že byste měl erudovaně napsat něco "a priori", než se Vám to někdo pokusí "omlátit" o hlavu.
Myslím tím "obchod" s akciemi, tj. onen obchod s virtuálními hodnotami, ve kterém někteří vidí zdroj obecného blaha, jakoby spekulace s akciemi a ostatními podobnými produkty byla schopna "vytvoři" peníze.
26. 11. 2009 | 21:56

Paterik napsal(a):

Teorie jakéhosi centrálního plánování je také pouhou vírou. Vírou, že jakýsi centrální orgán složený z několika jednotlivců může řídit komplexní globální systém. Na papíře funguje bezchybně, v praxi nefunguje vůbec. Mezi samotným řídícím orgánem a vykonavateli na najnižším stupni je příliš mnoho článků, takže se přenosem nejenom zkreslují příkazy z centra, ale zároveň se deformuje i jakákoliv zpětná vazba. Navíc centrální orgán by disponoval přílš velkou mocí, což by zvyšiovalo riziko, že celý systém totálně selže, jak jsme to viděli na příkladu komunismu. Utopie není dobrým návodem na formování reality.
26. 11. 2009 | 22:09

Zacheus napsal(a):

"s radikálním islámským teroristou toho můžeme mít společného víc, než si uvědomujeme",

nevím jak Vy, pane Sedláčku, ale já se opravdu nemám důvod domnívat, že bych měl něco společného " s radikálním islámským teroristou".

Většina elementárně slušných lidí v tomto státě jistě také ne.
26. 11. 2009 | 22:15

sasa napsal(a):

paterik: myslite, ze globalni firmy nemaji centralni planovani? Cim jinym se zabyva FED?
26. 11. 2009 | 22:18

sasa napsal(a):

paterik: myslite, ze globalni firmy nemaji centralni planovani? Cim jinym se zabyva FED?
26. 11. 2009 | 22:19

Rumcajs napsal(a):

Badatel, Lex:

Chlapci Představuji si Vás jako varhany. Všude spousta tlačítek a knoflíku, ale ať dzinknete do jakékoliv klávesy, vždy vydáte jenom jeden tón. A to prosím ještě falešný.

Pokud někdo zareaguje na ty vaše bláboly, označíte ho za modrého dogmatika.

O fungování trhu, tvorbě ceny a nadhodnotě máte povědomí, jako kojenec o grupensexu.

Nechcete si radši najít nějaký dětský server, kde to snad ještě skousnou ?
Tam třeba nebudete za šašky.
26. 11. 2009 | 22:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

badatel:
Hodně vám napsla už Teo, obávám se však, že pro Vás málo srozumitelně. Lapidárně se dá vysvětlit, že cena ledu v Arktidě je jiná než na Sahaře a nemá nic společnému s nějakými "přirážkami" obchodníků.
Pokud jste neslyšel o franko cenách, měl byste se poučit, např. zde:
http://happy.mudrc.cz/detai...
26. 11. 2009 | 22:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Dovolím si podotknout, že K. Marx určil minimální cenu pracovní síly exaktně a pokud vím, jeho téze nebyla dosud vyvrácena.
26. 11. 2009 | 22:28

Paterik napsal(a):

sasa:

centrální plánvání v rámci jedné firmy a v rámci celé ekonomiky jsou dvě dosti rozdílné věci, nemáte ten pocit. Já si taky můžu "centrálně" plánovat svou domácnost, ale ekonomiku celého státu uřídím těžko.
26. 11. 2009 | 22:28

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Kterou tezi máte přímo na mysli? Marx v kapitálu píše, že nadhodnota vzniká tím, že cena dělníkovy práce je 10 dolarů, ale kapitalista mu zaplatí jen 6 dolarů. Takováto teze skutečně nemůže být vyvrácena, protože "cena práce 6 dolarů" je brána jako axiom.
26. 11. 2009 | 22:31

badatel napsal(a):

to Rumcajs,
vy se vážený loupežníku účastníte reakcí na mnohé blogy spíše na úrovni úsměvných výkřiků a zesměšnění oponenta.
Chápu, že komentáře nicků na blogy, nejsou pravým místem pro realizaci odborně fundované diskuse v plné šíři jako např. vědecká konference, ale znalci problematiky umí populárně vysvětlit i teorii relativity.
Tak vězte, že i modrý pták může dle teorie relativity zrudnout,
pokud se jeho pozorovatel pohybuje vůči němu dostatečně rychle.
Nicméně rudý posuv v oblasti IQ pozorován není.
Dokažte alespoň z principu chlapa-diskutéra zvednout rukovici a pokuste se mi odargumentovat výše popsanou aplikaci uzavřeného systému na kapitalismus a jeho vývoj.
Pokud na to nemáte, pokračujte ve svém stylu.
26. 11. 2009 | 22:35

Rumcajs napsal(a):

sasa:

Centrální plánování je stokrát zdokumentovaný nesmysl.
Ad1 nikdo nedokáže vyhodnotit veškeré informace které do trhu vstupují, nejenom díky jejich množství, ale ani díky jejich proměnlivosti.

Ad2 - centrální plánování vylučuje konkurenční prostředí, tedy to prostředí, které je motorem veškerého pokroku.

Ad3 se nejedná o uzavřený systém, jak tu za pomocí několika cizích slovíček nesmyslně zmixoval badatel, ale naopak systém otevřený, amatematicky neuchopitelný, jak např. uvedl zde na blozích Drobek prostřednictvím článku prof. Zeleného.

Plánovat se skutečně dá, ale jenom ve společnosti uzavřené, bez pokroku, bez nálad, jednotných chutí a jednotného myšlení.

Taková planeta z filmu "Akce Bororo".
26. 11. 2009 | 22:35

znalec napsal(a):

Myslím, že autor se trefil do problému globálního vnímání života. Měření množtvím peněz, nebo finančním úspěchem je dlouhodobě nic neříkající. Každému člověku byl svěřen z vůle prozřetelnosti Dar. Ten nás odlišuje od druhého. A každý má povinost ten dar použít ve prospěch druhých, jak praví klasik v pohádce Tři Veteráni.(dali jsme vám dary... ) 1.je nutné ten dar v sobě odhalit.
2. rozvinout ho.
3. nezneužívat ho pro sebe sama.

Kdyby jen třetina lidí takto přistupovala k životu, žije se nám na 90% dobře.
Osobně věřím, že ten dar každý má. Jen se bojím, že neví, že ho má používat ve prospěch bližních.
26. 11. 2009 | 22:36

Rumcajs napsal(a):

badatel:

viz Sasa
26. 11. 2009 | 22:37

Paterik napsal(a):

ZM:

zpátky na stromy, mělo to být "cena práce 10 dolarů" je axiom.
26. 11. 2009 | 22:39

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Co to ja ta minimální cena pracovní síly a ta teorie ? Můžete poučit chlapík z lesa ?
26. 11. 2009 | 22:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Příliš schématismu, málo komplexnosti. Např.: "Musí být trvale udržován převis nabídky pracovní síly, aby její cena mohla být udržitelná pro zaměstnavatele na co nejnižší úrovni, zaručující co možná nejvyšší zisk" Opravdu? Praxe je jiná, jaký přebytek pracovních sil byl v Kolíně při rozjezdu TPCA anebo v Nošovicích při Hyundai? Pracovníci tam museli imigrovat, muselo se investovat do jejich bydlení a další infrastruktury. Cena pracovní síly daná její prostou reprodukcí byla Marxem definována jako minimální a dávno už neplatí ani v Číně. Navíc multiplikační důsledky příchodu kapitálu do nerozvinutých oblastí jsou pro rozvoj zásadně příznivé.
26. 11. 2009 | 22:40

Lex napsal(a):

Rumcaj
Představuji si Vás jako krabici od čokolády Milka. S jediným tlačítkem. A pokaždé při zmáčknutí vydáte jediný tón. Hádejte který?
Jo, a existuje dost dloho a dost jasná představa, kdo je za šaška na tomto servru. A co příspěvek, tím další cinkání rolniček.
Nějaká myšlenka by nebyla, inženýre? Co kdybyste provedl věcnou kritiku mého příspěvku Teovi?
26. 11. 2009 | 22:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Mimoděk se stalo výše. :)
26. 11. 2009 | 22:41

David napsal(a):

Velmi hezky vysvětleno pane Sedláčku, palec nahoru.

Jenom je mi teda záhadou, proč se teda vlády a politicky (zejména naše EU) snaží všechno sjednocovat, unifikovat a o rozmanitosti Evropy mluví jako o její největší slabosti.
26. 11. 2009 | 22:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"jak se podle vás udržuje umělý převis nabídky na trhu práce?" Dobrá otázka na Lexe, předešel jste mne. :)
26. 11. 2009 | 22:44

Paterik napsal(a):

Lex by musel samozřejmě svou teorií vysvětlit, proč v určitých ekonomikách je nezaměstnanost malá a přesto tam funguje kapitalismus. Také by musel analyzovat vliv štědrého sociálního systému na zaměstnanost. Hodně štěstí.
26. 11. 2009 | 22:44

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Taky jsem na tu otázku dostal patřičně vyčerpávající odpověď...
26. 11. 2009 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

badatel:
Do svých poněkud jednoduchých úvah byste měl nějak zakomponovat vědecko-technický vývoj. Jenomže ten Vaše tvrzení o uzavřenosti systému moc nevyhovuje.
26. 11. 2009 | 22:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Obvyklý úhybný manévr, byť nekorektní.
26. 11. 2009 | 22:49

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Co to je ta prostá reprodukce pracovní síly ?

Jaká je prostá reprodukce lakyrníka, jaká ředitele, jaká bankovního úředníka ???

Co jako tvrdí ta teorie ?
26. 11. 2009 | 22:49

Paterik napsal(a):

Rumcajs:

pokud si to pamatuju správně, tak Marx praví, že reprodukce znamená, že kapitalista poskytuje dělníkovi jen tak nízkou mzdu, aby ho udržel naživu a dělník mohl mít děti a z těch vyrostou další dělníci atd...
26. 11. 2009 | 22:53

badatel napsal(a):

Vážený Pateriku,
co je to cena? Skutečně těžká otázka - optimální řešení se musi hledat a vězte, že i ta socialistická SMC třeba na čokoládě validní od Šumavy k Tatrám byl model, který stálo za to rozpracovávat.
Definice ceny v tržním hospodářství neřeší problém uzavřeného systému v aplikaci na expansi, danou podstatou kapitalismu.
Vize komunistického systému bez peněz je rovněž nereálná pro homo sapiens dneška - nicméně je nutné hledat systém nový, to je výzva.
26. 11. 2009 | 22:53

vlk napsal(a):

Tohle je ale perfektní a subtilní věcička!
Prostě ňamka!

Kdybych dole neviděl, že jste to původně napsal pod HN, tak bych řekl, že jste tuhle filigránskou věc vytepal včera večer po dobré sklence, když jste poptřil na to je jak s ens tu pár rve pod některými blogy!
Mýlka. Moje.
Vy máte dar universality!
Závidím! ,-))
Fakt moc pěkné. Díky.
26. 11. 2009 | 22:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Osobně jsem po mnohaletém přemýšlení dospěl k závěru, že růst hodnoty je obecným jevem našeho vesmíru od jeho vzniku, zisk kapitálu nevyjímaje.
26. 11. 2009 | 22:55

Rumcajs napsal(a):

Paterik:

Pak skutečně nechápu, jak se dneska vůbec může někdo najít, kdo toho Marxe bere vážně. Takovou blbost by nevymyslel ani náš obecní vejpitka.
26. 11. 2009 | 22:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Vy neznáte Marxův Kapitál?? A já Vás zde mám vyučovat?!
Paterik už odpověděl, jenom trochu doplním, že tam patří i náklady na pracovní kvalifikaci, které jsou vyšší u lakýrníka a ještě vyšší u bankovního úředníka. :)
26. 11. 2009 | 22:59

Paterik napsal(a):

badatel:

nový systém? A na čem bude podle vás založen? Těžko se dokážete oprostit od věcí jako je střet nabídky a potávky, nerovnoměrná distribuce zdrojů, pracovní síly, energie apod. Dále čím víc je systém centralizován, tím hůř funguje, protože "centralizace" a "pružnost" jsou dva do značné míry antagonismy. Jen dodám, že pokud by byla naše planeta uzavřený systém, tak už by na ní neexistoval život.
26. 11. 2009 | 22:59

Lex napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Chci-li polemizovat s příspěvkem, musím si ho přečíst celý. Všimněte si: "Samozřejmě, i to, co píšu já, je schématické vyjádření, v praxi mnohem košatější a barevnější, jako ty Vaše poučky."
Nikdy bych neřekl, že jste schopen uvažovat tak restriktivně.
Ti pracovníci, co přišli do automobilky v Kolíně nebo Nošovicích, ty si Francouzi, Japonci a Korejci vyrobili na těch linkách? Příteli, žijeme v době globalizace. Přivezli si je z míst, kde ten převis nabídky pracovní síly je ještě o tolik větší, že se těm lidem vyplatí opustit své domovy a jít. Za prací, pane Matyáši, za prací. Naše levnější pracovní síla do starých členských zemí EU, ještě levnější pracovní síla, kde je ještě větší převis, z Balkánu a východu (Vietnam, Čína, Ukrajina, Bělorusko aj.) k nám. Mrkněte se zde http://www.mvcr.cz/clanek/m..., zejména na pozice 7., 14., 15., 18. a 20. Počtů si není třeba příliš všímat. Jde o ty, co už u nás mají trvalý pobyt.
26. 11. 2009 | 23:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

No a vidíte, Rumcajsi, v západních zemích Marxe dodnes považují za dobrého ekonomického teoretika. Ono v Řáholci leccos samozřejmého asi není pochopitelné.
26. 11. 2009 | 23:02

Pocestny napsal(a):

Moc hezký čtení.
P:S. Loupežníku, zase na svatý misii, i ty jezovito! -)))
26. 11. 2009 | 23:03

Paterik napsal(a):

Rumcajs:

Marxův kapitál je prostě zhovadilost a jak jeho poučky dopadly v praxi, víme.

Zbyněk Matyáš:

Pokud bychom ovšem šli až k teorii entropie, pak svým způsobem se "hodnota" vesmíru neustále klesá. Rostliny rostou na úkor energie Slunce, které se tím zároveň ničí, naše civilizace roste ze spotřeby nerostů, které nedokážeme nahradit atd.
26. 11. 2009 | 23:03

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Napište mi sem jedinou jeho myšlenku, která ma hlavu a patu, která není opsaná od jiných ekonomů a která by přinesla něco nového.

Pokud mi ji sem napíšete, odvolám.
26. 11. 2009 | 23:06

badatel napsal(a):

to Zbyněk Matyáš,
ten vědeckotechnický rozvoj nezmění uzavřenost systému. Změní kvalitu využívání zdrojů uvnitř. např. vyřešení termojaderné fůze může vyřešit dostatek energie pro lidstvo na staletí dopředu ale nebude řešit nedostatek jiných zdojů.
Lidé se množí nároky na dary matičky Země stoupají - to jsou sice staré myšlenkové pochody viz malthusianství a jeho neo- verze, ale pořád stojící na bázi pochopení uzavřeného systému a něčeho co potřebuje expandovat.
To centrální řízení musí být takové, aby nezpomalilo dynamiku růstu a s časem se dynamicky měnící, takže i darwinismus je zde validní v tom smyslu, že přežije to centrální řízení, které je nejpřizpůsobivější a lepší než ty jiné.
Tento systém centrálního řízení je aplikován v každé nadnárodní společnosti. V USA v některých centrálně řízených IT společnostech je doveden do dokonalosti, včetně "brain washingu", že by komunisté záviděli.
26. 11. 2009 | 23:06

Rumcajs napsal(a):

Pocestný:

Zdravím.

Nezvykle krátký projev. Že by únava ?
26. 11. 2009 | 23:07

MA-FU napsal(a):

Pane Sedláčku ,ač mladý jste člověk,přečníváte v rozhledu a pohledu na svět,velice správně uvažujete.Ráda čtu Vaše články.

Každý ať má na mysli to,co slouží druhým,ne jen jemu.
Flp 2,4
26. 11. 2009 | 23:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Však já s Vámi v podstatě souhlasím, jenomže to "košatější" dnes se už stává standardem. Když jsem po plyšáku vyrážel do Itálie trhat jablka, vydělal jsem tam tehdy za 7 týdnů tolik, kolik u nás za půl roku. Dnes zde reálně vydělám dvojnásobek toho, co bych vydělal v Itálii. A to je obecný jev, i těm Ukrajincům po čase, i když zdá se delším, se přestane vyplácet k nám jezdit stavět satelitní sídliště.
26. 11. 2009 | 23:08

Rumcajs napsal(a):

badatel:

Vy si stále pletete dojmy s pojmy.

Plánování na úrovni firem není plánování SPOTŘEBY !!!

Pokud plánujete centrálně na úrovni státu a to státu uzavřeného, plánujete i spotřebu obyvatelsva. Neexistuje jiná nabídka ani jiná alernativa.

Kdežta ta firma plánuje pouze NABÍDKU !!!

O spotřebě či nespotřebě, či jiné alternativě rozhoduje konečný spotřebitel.
26. 11. 2009 | 23:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik napsal(a):
"Marxův kapitál je prostě zhovadilost" Ale to, co jste napsal o ceně pracovní síly, se Vám hodilo, ne?
Paterik:
"svým způsobem se ´´hodnota´´ vesmíru neustále klesá." To snad nemůžete myslet vážně! Dnešní vesmír je daleko složitější a strukturovanější než v době jeho vzniku. A nejnověji se předpokládá, že energie v něm vzrůstá.
"naše civilizace roste ze spotřeby nerostů, které nedokážeme nahradit" a města jsou vytápěna plynem jímaných ze skládek odpadů... Všeho dočasu.
26. 11. 2009 | 23:16

es2f napsal(a):

Tyhle prispevky se stale vic podobaji nedelnimu kazani.
26. 11. 2009 | 23:16

Lukáš Bušina napsal(a):

Excelentní blog *THUMBS UP*
Cajzík napsal - "O fungování trhu, tvorbě ceny a nadhodnotě máte povědomí, jako kojenec o grupensexu."

a všichni se mu zasmáli, že to napsal zrovna místní veřejný obveselovač :-) A pak, že v životě je málo paradoxů :D
26. 11. 2009 | 23:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
"Napište mi sem jedinou jeho myšlenku, která ma hlavu a patu"
Člověk je nejen zoon politikon - společenský živočich, ale může být izolován jenom v lidské společnosti.
A Marxovy myšlenky o byrokracii si můžete přečíst od E. Kožušníka:
http://blog.aktualne.centru...
26. 11. 2009 | 23:22

Pocestny napsal(a):

Nechávam to na tobě, nebudu ti plašit supy..-)
Dobrý lov!
26. 11. 2009 | 23:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

badatel:
"vědeckotechnický rozvoj nezmění uzavřenost systému" Jenom Váš názor dle mého nesprávný." jaká volná směna pro žíznivého, který nemá přístup k vodě. Ten je donucen přistoupit na podmínky vlastníka vody a žít v poddanství jeho podmínek, nebo se vzbouřit či umřít žízní." Anebo vyzkoumat, jak lze vodu získat jinak.
26. 11. 2009 | 23:26

badatel napsal(a):

to Paterik,
vážený to chce sestudovat řízení komplexních systémů.
I homo sapiens je komplexní systém a má CNS (centrální nervová soustava), která vše centrálně řídí, neníliž pravda.
Dále to chce sestudovat teorii složitosti a optimalizace, a to aplikovat do sociálních a společenských věd.
V té ekonomii se např. dobře uplatnili některé fyzikální a matematické modely a ti pánové za to dostali nobelovky (např.Nash), že ano.
To hledání nové cesty znamená zavést více exaktnosti a matematiky do ekonomických věd, aby byly na úrovni věd exaktních, jako např. fyzika apod.
Bohužel bez matematického jazyka není exaktnosti a slovním vyjadřovacím jazykem se nemusíte dopracovat pravdivých tvrzení.
To platí i pro filosofii - podiskutujte s filosofem např. o supermembránách a o tom, že např.objevení supersymetrické částice v CERNu, znamená vlastně objevení nové zhroucené dimense prostoročasu. Ten filosof bez znalosti matematického jazyka, popisujícího tyto struktury, bude filosofovat na úrovni bla, bla ...
V historii vzpomeňte, jak filosofové chopili Einsteinovu relativitu, Heisenbergovy relace neurčitosti atd. a jak to revysvětlovali a omýlali, v lepším případě způsobem pochopení na úrovni absolventů matfyzu, ale nepostoupili ani o krůček v poznání vpřed.
To udělali pouze Ti, kteří se ten matematický jazyk naučili.
Takže ta výzva spočívá v hledání nové cesty aplikováním exaktní vědy do věd společenských a ekonomie.
A pozor chce to taky trochu zamíchat té lidskosti, aby z toho nevzniklo něco špatného jako dort od pejska a kočičky.
V tom mají pravdoláskoví pisatelé pravdu a v tom si jich je nutno vážit na rozdíl od všeználků, kteří pochopili funkci jedné proměnné a vysvětlují na ní vše od ekonomie až po oteplování, že ano.
26. 11. 2009 | 23:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
"O spotřebě či nespotřebě, či jiné alternativě rozhoduje konečný spotřebitel" Ne vždy a ne zcela. Ovlivňování spotřeby reklamou a jinými fígly je běžnou součástí výrobní a obchodní stratégie.
26. 11. 2009 | 23:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jo, a Rumcajsi, ještě jste neodvolal. :)
26.11.2009 23:06:17
26.11.2009 23:22:49
26. 11. 2009 | 23:37

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Zacházíte do absurdit a z člověka děláte nesvéprávného blba.

Pokud máte pravdu, pak opravdu stačí naplánovat na každou prdel jednu roli papíru , vynásobit to dvanácti a plán je hotov.
26. 11. 2009 | 23:39

badatel napsal(a):

to V.Matyáš,
ano, pokud ten žíznivý má na to bádání a dostatek času než zemře žízní.
Úsměvná argumentace pro ty, kteří např. v Africe umírají hlady, že ano.
Ta demokracie je také rovná šance pro každého. Bohužel miliardy lidí na Zemi tu rovnou šanci nemají.
Na jiných blozích jste celkem dobrý komentátor, držte prosím úroveň i zde.
Sám bych nediskutoval, ale nevzdělanost ekonomů kteří se účastní diskusí na blozích a píší do HN, a jsou prezidenty mne dráždí, nemluvě o tom, že dovedli národ tam, kde jsme (mimochodem studium černých děr není nezbytné).
26. 11. 2009 | 23:41

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Já myslel něco objevného. Tohle snad ví každé malé dítě už v době narození.
26. 11. 2009 | 23:43

Rumcajs napsal(a):

Hele Bušino, ani jsem si nevšiml, že tady seš.

To proto, že dneska je těch volovin tady poměrně dost a ty jsi mezi ně zapadl.

Jinak samozřejmě vyčníváš.

Už máš složené puzzle s Paroubkem ?
26. 11. 2009 | 23:53

badatel napsal(a):

to Rumcajs,
vidím, že jste pro žádnou nadnárodní firmu v USA nikdy nepracoval.
Ta firma musí centrálně plánovat vše - nabídku, spotřebu, rozvoj, personalistiku, analýzu rizik včetně průmyslové špionáže atd.atd..
Je to stát ve státě s centrálníém řízením představentva. Jediným měřítkem je úspěch. Demokracie v rozhodování není. Rozhodují nadřízení centrálně a totalitárně.
Nadnárodní firma je nejenom stát ve státě, ale mnohdy determinující politiku a rozvoj státu mateřského nemluvě o státech, kde má své pobočky
Pane doporučuji, abyste byl v USA tak častěji a pochopil princip fungování těchto nadnárodních globálních firem.
26. 11. 2009 | 23:54

Rumcajs napsal(a):

badatel:

To víte. V garáži si toho centrálního plánování moc neužijem, ale v principu je to tak, jak jsem to napsal a Vy nepochopil.

Nemyslím plánování nákladů té firmy, ale spotřebu jejich výsledků práce.
A ta je v uzavřeném systému dána ale v otevřeném ne.

Ta společnost si může naplánovat co chce, ale může pouze NABÍZET, třeba i formou reklany, jak píše Matyáš. Nikde ale není napsáno, že jejich produkt bude spotřebován. Kdežto v uzavřeném systému musí být i spotřebováno.

V tom je ten podstatný rozdíl.
27. 11. 2009 | 00:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

badatel:
Takže si to ujasněme: diskutujeme o ceně zboží anebo o jednom vyděrači na Sahaře? Vyhledávání zdrojů a vrtáním hlubinných vrtů lze na Sahaře získat vody dostatek, je tam celé podzemní moře. Cena té vody je ovšem dána náklady na její exploataci či transeferem z jiných zdrojů.
Hlad v Africe je v podstatě především důsledkem absolutně nedemokratických netržních poměrů v mnoha afrických zemích, příroda je tam vysoce úživná viz Zimbabwe). Ekonomický přístup tam nemá šanci.
27. 11. 2009 | 00:09

Rumcajs napsal(a):

badatel:

Jo a ještě jsem zapoměl dopsat, že tyto firmy bytní jako bílý trpaslík, a kdyby nebylo státních intervencí a prorůstání politiků s menežmentem, došlo by dřív nebo později ke zhroucení i skrze jejich velmi dokonalý IS.
Tento velmi ozdravný prvek ovšem v systému který propagujete, by neexistoval, což znamená že by nedošlo k samoočistě, ale selhání celého systému jako celku, čehož jsme byli před dvaceti lety svědky.
27. 11. 2009 | 00:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Objev byl prodej pracovní síly a právě to stanovení její minimální ceny. Dodnes mnozí zaměstnavatelé u nás trpí iluzí, že poskytují svým zaměstnancům práci. :)
No ale to jistě víte už od narození. :)
27. 11. 2009 | 00:14

badatel napsal(a):

to Rumcajs,
to ovlivňování té spotřeby není pouze reklamou ale i lobbingem ... až po úplatky, ovlivňování vlád, udržování u moci vlád nedemokratických, (že ano p.Z.Matyáši) atd.atd.

Prosím, pokud argumentujete odvoláváním se na nějakou kapacitu, uveďte např. citaci ve které to bylo dokázáno.
Vy zřejmě vůbec nevíte, co je to matematický důkaz a co je to snůška tvrzení podobně smýšlejících.
Zatím jste se k tomu uzavřenému systému odborně nevyjádřil - rukavici jste nezvedl.
27. 11. 2009 | 00:21

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Já považuju za blbost,že pracovní síla je dána její reprodukční hodnotou.

Je dána jednoznačně nabídkou , poptávkou a užitnou hodnotou. Jak by nám pak pan Marx vysvětlil, že reprodukční hodnota ředitele banky a metaře je různá ?
27. 11. 2009 | 00:21

Rumcajs napsal(a):

badatel:

Já rukavici dávno zvedl. Možná jste to jenom nečetl.

Nemůžete mluvit o uzavřeném systému, když neznáte koněčné množství jejich prvků, ani jejich tvar, či chuť.

Ten systém se stane uzavřeným až v okamžiku získání Einsteinovi univerzální rovnice.

Pokud vím, zatím se to nikomu nepovedlo a dle mého ani nepovede.
K tomu by matematici potřebovali to zásaní a to je pevný bod.

Dokud nebudete mít tento bod, systém bude vždy otevřený.
27. 11. 2009 | 00:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Už jsem si zvykl, ženěkomu je třeba leccos opakovat, tak tedy znovu: 1) psal jsem o ceně pracovní síly, a to o minimální ceně, jasné? 2) zmínil jsem, že v ceně pracovní síly jsou i "náklady na pracovní kvalifikaci, které jsou vyšší u lakýrníka a ještě vyšší u bankovního úředníka. :)
26.11.2009 22:59:06" Znovu opakuji, že jde o minimální cenu pracovní síly, její reálnou cenu dále určuje především nabídka a poptávka na trhu pracovních sil a další faktory i subjektívní povahy.
27. 11. 2009 | 00:35

badatel napsal(a):

to Z. Matyáš,
ten hlad není jen v Africe. Je např. i v Indii, jak jsem na vlastní oči viděl. Je to důsledek dřívějšího koloniálního zotročení a desetiletí demokracie zatím to nevyřešily.
Vy zřejmě souhlasíte s vykořisťováním člověka člověkem.
To otroctví může být na úrovni Říma nebo modernější na úrovni finančního otroctví. Ti pánové ekonomové zvládli složitý úrokový počet a půjčování chudákům, kteří si na tu láhev vody musí půjčit, aby nezemřeli žízní (řečeno v nadsázce).
To je hlavní důvod proč na světě umírá hlady tolik lidí.
Těch mrtvých z válek o moc, majetek,imperialistických ,koloniálních válek a náboženských válek za ta tisíciletí existence lidtva je podstatně více než má na svědomí deformace myšlenky komunismu.
27. 11. 2009 | 00:35

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

To ovšem není minimální reprodukční hodnota pracovní síly.

Čistá reprodukce uvádí stav věci do původní podoby, lépe řečeno, udržuje je ve stále stejném stavu.

Musíte uznat, že pojmenovat to minimální reprodukční hodnotou je naprostý nesmysl.
27. 11. 2009 | 00:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
"pojmenovat to minimální reprodukční hodnotou je naprostý nesmysl." Já jsem to tak někde pojemnoval?
27. 11. 2009 | 00:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

badatel:
"Vy zřejmě souhlasíte s vykořisťováním člověka člověkem." Nekorektní, nenajdete žádný můj výrok, který by o něčem podobném svědčil.
Hlad v Indii by byl podstatně omezen, kdyby tamní hinduisté snědli přebytek posvátných krav a ty ostatní chovali tak, jako to činí jinde ve světě. Dále jde o důsledek populační exploze. Nějaké "koloniální zotročení" mělo vliv minimální.
S poslední Vaší větou souhlasím.
27. 11. 2009 | 00:55

badatel napsal(a):

to Rumcajs,
pane, uzavřený systém je např. zkumavaka s bakteriemi a živným roztokem. Ty žijí tak dlouho, dokud ten živný roztok nespotřebují, pak hynou.
Počet prvků uzavřený systém nedefinuje. Ten definuje hranice např. interval mezi nula a jedna má nekonečně reálných čísel a je omezený.
Nad Vašimi výroky o Einsteinových rovnicích apod. nelze reagovat s uzavřeností systému to nemá nic společného.
Rukavice je nezvednutá a nbo nechápete o čem je řeč a na argumentaci nemáte.
Kdybyste alespoň šel argumentační cestou, že i Vesmír může být uzavřený, a že dimense uzavřenosti na Zemi je dostatečná, aby např. uživila destinásobek lidí, než dosud.
I pak bych Vám musel oponovat, že ano pokud systém bude centrálně řízen.
Představte si, že každý bude chtít sobolí kožich, nebo Vaší Manku , to se dá uregulovat např. tou cenou ale vzduch voda, životní prostor nikoliv. Tam musí být to centrální řízení jinak to skončí opět válkami, což je pro kapitalismus nezbytné, aby rostl a expandoval.
Ty války mohou být i v budoucnu mezi extracerestiálními civilizacemi, pokud bytosti v nich žijící budou vycházet z neoliberiální ideologie a trhu, který vše vyřeší.
Ten trh to řeší až do toho singulárního konce - krize, války,revoluce a případné opakování cyklů na nové vyšší úrovni, jak zákon negace-negace praví. To snad nechcete, pokud ano, za cenu, že v současnosti patříte mezi vyvolené, těžko argumentovat.
Užívejte si to, než čas opět trhne oponou.
27. 11. 2009 | 00:57

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

No Vy jste uvedl, že Marx exaktně určil minimální cenu pracovní síly a Paterik to doplnil.
Vy jste neprotestoval, tak jsem to bral za bernou minci.

Pák ale opět nechápu, co je tak objevného na tomhle dle mého tuctovém tvrzemí.
27. 11. 2009 | 00:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
"opět nechápu, co je tak objevného na tomhle dle mého tuctovém tvrzemí" Vím, máte problémy. Dobrou noc!
27. 11. 2009 | 01:02

Rumcajs napsal(a):

badatel:

Když chcete něco řídit, a ještě tomu říkat uzavřený systém, musí to být popsatelné nějakou rovnicí.

Ale vy takovou rovnici nemáte.

Vy nevíte, co za objevy přijde, které posunou hranice energetických zásob, potravinových atd.

Vy nevíte, kam až člověk může osídlit vesmír. Vy ani nevíte, kolik těch vesmírů je.

Vy ani nevíte nic o čase a časoprostoru.

Vy prostě říkáte něčemu uzavřený systém a přitom o něm nic nevíte.

Plus když odejdu od těhlech bizarních pohledů,tak musím znovu zopakovat, co jsem Vám psal.

V uzavřeném a centrálně plánovaném systému neexistuje konurence. Neexistuje vývoj, neexistují vynálezy.

Společnost je mrtvá.
27. 11. 2009 | 01:10

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Tak nějak Vám nerozumím.

Tož dobrou noc!
27. 11. 2009 | 01:12

Jan Vaculík napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Započítává se do minimální ceny pracovní síly provozování mobilního telefonu, nebo ne?

Jenže dneska vám nikdo dělat nepůjde, když mu nedáte ani na mobil.
27. 11. 2009 | 01:22

Paterik napsal(a):

Badatel:

ani nejlepší matematický model nedokázal ekonomiku popsat, a mimochodem je to např. pan Sedláček, kdo hodnotu matematického modelování ekonomiky výrazně zpochybňuje.

Srovnávat CNS s centrálně řízenou ekonomikou je podle mne komické. organismus je řízen v zásadě nevědomými elektrochemickými signály. Přenos těchto signálů je rychlý a efektivní. Mozek nezná byrokracii, ani korupci ze strany jednotlivých tělních orgánů. Což jsou naopak jevy, které u centrálního řízení lidské společnosti můžeme očekávat. Navíc tělo funguje na dalo by se říct "totalitním" principu. Buňky dělají to, co se jim řekne a nemají v podstatě možnost nějak ovlivnit svůj život, přebytečné nebo neužitečné buňky jsou bez skrupulí odstraněny. Pro moje tělo je to nezbytné, ale lidská společnost takto fungovat nemůže. Opět se snažíte narazit realitu na nějaký model, bez ohledu na to, jak moc nepřesný model to je.
27. 11. 2009 | 07:05

es2f napsal(a):

Neni "badatel" a "schlimbach" tentyz prispevatel?
27. 11. 2009 | 07:13

vlk napsal(a):

Rumcajs

zarostlíku, ty musíš bejt dneska samá boule! Po všerejší srážce..s Matyášem..No co je pátek. Takže dneska to s Lojzou vylouhuješ z makovice, ne?
27. 11. 2009 | 07:50

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Proč myslíš chlupáči ?
Nějak mi to nedocvakává.

A makovici si s Lojzou dneska vylouhujeme hned po nohejbale.

Jedno si ale dáme i na Tebe. Doufám, že Ti to nevadí.
27. 11. 2009 | 08:05

badatel napsal(a):

Vážený Pateriku,
to centrální řízení je u člověka nezbytné, zeptejte se u odborníků na výzkum mozku.
Nikdo nezpochybňuje, že existují nižší celky, které mají samoregulaci.
To že, lidé ještě nezvládli plně neuronové sítě a neumí modelovat plnohodnotně funkci mozku není argumentem pro to, aby se tímto směrem a např. dalším modelováním samoučících a samoregulačních systémů nezaobíral výzkum a aplikace v ekonomii.
Pokud se aplikace matematiky v ekonomii týče, domnívám se, že tudy vede cesta. Dovoluji si odkázat např. na xxx.lanl.gov na sekci matematika a finance, a zjistíte, že podobného názoru je řada badatelů.
To. že člověk např. dosud nesestrojil kvantový počítač, řešící složité úlohy z hlediska teorie složitosti neznamená, že to nejde.
Já nenarážím nějaký model na realitu, já vyzývám k hledání nové cesty, a to na vědeckých principech a aplikování exaktního poznání.
Tržní hospodářství je také model a já poukazuji na jeho hranice, jeho omezenost díky uzavřenému systému cykličnost přes krize,války apod. To je historicky verifikováno stejně, jako nefunkčnost reálsocialismu.
Tu badatelskou cestu rozvoje neoliberalismu přes aplikaci matematiky lze realizovat stejně a možné, že dojde ke konvergenci těchto výzkumů na úrovni nějaké optmální regulace liberálních systémů s vyloučením oněch krizových jevů.
Možná, že vybudování ekonomické teorie na úrovni např. teorie fyzikální bude trvat staletí. Ale jít tou cestou je nutné obzvláště pro české ekonomy, kteří v mezinárodních citacích se téměř neobjevují a nobelovky za ekonomii nedostávají (ověřte si citovanost a významnost jednotlivých našich ekonomů např. na Scholar na Google).
Pomíjím tím jednoho všeználka, který nás negativně proslavil a lze ho přirovnat k vítězi Hvězdné pěchoty v oblíbeném pořadu mých dětí Superstar.
Víte, nesmíte každý organizovaný systém nazývat totalitním a ve své horlivosti tak naivně oponovat badatelům.
27. 11. 2009 | 08:08

badatel napsal(a):

to es2f,
kdybyste znal dějiny matematiky, znal byste autora jménem Burbaki.
Francouzská akademie dlouho se snažila odhalit, kdo to je.
Trvalo to velmi dlouho, než se ukázalo, že pod tímto jménem publikuje skupina matematiků.
V jednotě je síla, že ano.
27. 11. 2009 | 08:13

Paterik napsal(a):

badatel:

každá centrální organizace je do jisté míry totalitní, protože neumožňuje alternativy. Jakmile jednotlivým subjektům povolíte vlastní rozhodování, začnou vám jejich rozhodnutí narušovat plán. Lidské tělo není jako miniaturní lidská společnost. Bez centrálního mozku by tělo nemohlo fungovat, ale na úrovni celé společnosti tomu tak není.

Vy říkáte, že pokud něco neumíme vyrobit, neznamená to, že to nejde. Já zase říkám, že i když je něco teoreticky možné, neznamená to, že to skutečně bude fungovat. Neuronová síť není jen elektrický obvod. Obrovskou roli zde hrají chemické signály, jež jsou regulovány celou řadou dalších procesů, včetně genové exprese, diferenciace buněk, rozdílná exprese různých typů receptorů a modulace signálních kaskád. žádný počítačový procesor něco takového napodobit nedokáže.

Tržní hospodářství není žádný model. Tržní hospodářství je něco, co prostě probíhá. My si pouze snažíme vytvořit "model" tohoto systému, ale skutečnost existuje zcela nezávisle na tom, co si my na papíře vymodelujeme.

A ještě jedna věc - lidská společnost ke svému fungování vyžaduje pozitivní motivační prvek. Můžete mu říkat třeba "naděje", nebo jakkoliv se vám zlíbí. Centrálně plánovaný systém tento prvek neobsahuje, neboť nás zbavuje vlastní vůle.
27. 11. 2009 | 08:20

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Díky za počteníčko... zajímavá debata

Soro by mne zajímalo, kdo z těch, jež jsou Vám oponenty má alespoň nějakou zkušenost s řízením "garáže", více "garáží", dopravní firmou včetně garáží... tedy s různě velikými firmami, aby se zasvěceně debatovalo, jak je to s oním plánováním...

Dle mého, velikost toho co řídím zásedně ovlivňuje to plánování - rozsah, šíři, atd... I když v principu teorie říká, že je to jedno...

Asi si dám taky jedno na Vlka, aby mi nebylo líto, když napíšu, že, dle mého, boule mají spíše Vaši oponenti...

Hezký den
P.S. Když si někdo projde zkušenost od s.r.o k a.s., od 2 do 120 lidí a pak "restruktualizací" k cca 50, aniž jednoho vyhodil, soudím, že se může "culit" některým názorům pod fousy..
27. 11. 2009 | 08:50

badatel napsal(a):

to Paterick.
ano, máte pravdu v tom, že tržní hospodářství probíhá, včetně těch krizí, válek apod. Proto je nutné ho regulovat a řídit. To dobře v USA vědí a v poslední době činí.
Tu míru regulace i centrálního řízení je nutno optimalizovat, a to skutečně na slovní úrovni nebo maximálně s použitím ex post statitistiky, jak to naši ekonomové předvádí, nelze.
Všichni mi připomínají genarály po bitvě, a to že se občas někdo trefí dopředu je dílem náhody.
Solidní teorie neznají a neaplikují, bohužel ani na ministerstvu financí.
I tam by se leckterá přijatá opatření dala hezky namodelovat s celou šíří parametrů a proměnných a modelovat dynamický vývoj těchto opatření při různých změnách parametrů a počátečních podmínek.
Chtělo by to např. umět využívat software Mathematica na úrovni alespoň vysokoškoláků, že ano.
27. 11. 2009 | 09:34

Paterik napsal(a):

badatel:

pokud se jen trochu podíváte do historie, zjistíte, že války jsou záležitostí politickou. Nevyvolávají je ekonomické, ale mocenské faktory. Druhou světovou válku vyvolal Hitler a skupina lidí kolem něj. Nevyvolal ji kapitalismus nebo volný trh. A právě Hitler byl centralista, bez centrálního řízení není v zásadě válka vůbec možná. Jiná varianta je občanská válka, ale jejich vznik asi těžko můžete dát do souvislosti s kapitalismem.
27. 11. 2009 | 10:21

Al Jouda napsal(a):

Pánové, nikdo se zatím nezmínil o samoregulačním nástroji uzavřeného systému a to o prasečí chřipce !
27. 11. 2009 | 10:36

badatel napsal(a):

to Paterik,
a nebyla náhodou např. I. sv. vál. o přerozdělení koloniálního světa. Ta II. pak vycházela ze základů té první, poraženého Německa a opět byla o získání kapitálu, území, moci.
Doporučuji učebnici dějepisu.
Války mají vždy ekonomicko-mocenskou, podstatu ta nadstavba může být i Helena Trojská, že ano.
27. 11. 2009 | 11:04

Lex napsal(a):

Paterik, Rumcajs
Tak co, pánové, nějak vám s tou kritikou převisu nabídky pracovní síly došel dech. Kašel?
Zejména, když si Paterik vymyslel termín "umělý" převis nabídky na trhu práce, který já jsem nikde nepoužil. To se to kritizuje, když si ten kritizovaný jev vymyslím sám. Přesně jako česká "sdělovadla". Vytvoří kauzu a pak její existenci dokládají tím, že se navzájem citují.
Takže tady jste, pánové, neuspěli. Teď byste se měli vrhnout na kritiku těch dalších tří vyjmenovaných případů, nejenom sezobnout jahůdku ze šlehačky na dortu (i když se vám zadrhla ve voleti).
A venkoncem, nemusíte ani kritizovat tím, že to budete rozebírat (samozřejmě můžete), ale chcete-li se zesměšnit, stačí když napíšete, že to není pravda. Budete pak totiž muset vysvětlit, proč nadáváte na ceny elektrické energie, plynu, vody, stočného, jiní naopak na to, že si nemohou na trhu vrznout a chcípají, protože výkupní ceny jejich zboží pod úrovní nákladů určují řetězce.
27. 11. 2009 | 11:06

vlk napsal(a):

Rumcajs

fakt ti musím říkat proč?

No namně si dej. Klidně dvě. Kdybys na dvě eměl, pošli signál, Kouřovej a j ti ho nadotuju. A buď tý lásky udělej to ale něčím, co se fakt dá pít. Ne tou rodnou sestrou Šaratice, co tam chlemtáte.To pak není divu , že jsi takovej vykolejenej.
Ž emusím napomínat Veverku aby to tobě nehupsal jak na trampolíně!
Loupežník a skákanej jak cirkusový zařízení! jenom proto, že pije nějakou žíravinu... eště , že nad tebou bdím!
27. 11. 2009 | 11:08

fudoshin napsal(a):

souhlasím.vážně povedené.jak už někdo napsal, to sepětí sociologie, případně psychologie a ekonomie je velmi přínosné.nejste jediný pochopitelně.bohužel vždy tito novátoři musí bojovat se zaťatými mezky, usazenými na pozicích, kteří nejsou schopni žádného názorového vývoje, pouze se zuby nehty drží postů...
27. 11. 2009 | 11:14

teoretik napsal(a):

27. 11. 2009 | 11:28

Paterik napsal(a):

Badatel:

Z historického hlediska svolával do války kdo? Panovník. Tedy jakási obdoba vašeho centrálního řízení. Tvrdit, že volný trh je příčina válek se řadí mezi absurdity. Panovník samozřejmě sleduje i ekonomické zájmy, ale to přece nemá žádnou souvislost s kapitalismem. Kdo chtěl přeparcelovat koloniální svět? Nebyl to snad císař Vilém II.? Rakousko uhersko rozpoutalo válku z čistě politických důvodů - protože hodlalo konečně anektovat Srbsko. Nechápu, jakou souvislost by to mohlo mít s kapitalismem. Druhá světová válka vycházela z toho, že se Němci chtěli zbavit ponížení, které jim připravil Versailleského míru. Toto ponížení mělo jak ekonomickou, tak politickou a národnostní dimenzi. Vy ale ve své tezi redukujete příčinu války na kapitalismus. To je nesmysl. Byli to politici, kdo rozhodl o investicích do zbrojení, remilitarizaci Porýní a spol. Navíc po druhé válce se proti vzniku třetí bojovalo založením EHS, tedy prohloubením kapitalismu.

Lex:

napsal jste, že pro kapitalismus je nutností existence převisu nabídky práce. Tudíž jsem se vás zeptal, zdali jak podle vás ten převis vzniká. Je snad kapitalisty vytvářen uměle? A pokud ne, tak nevím, co jste se tou větou snažil říct. Vznik nezaměstnanosti je dost komplexní otázka, kterou jste odbyl jednou větou. Nedivte se, že se vám za to někdo posmívá.
27. 11. 2009 | 11:34

Tim napsal(a):

To Paterik:
Vážený. Váš názor, že války nevyvolávají ekonomické faktory je hluboký, opravdu ale hluboký omyl. Stejně tak jako názor, že ji vyvolal Hitler a skupinka lidi kolem něj. To byly pouze nastrčené figurky, které ovládaly a financovaly peníze německých průmyslníků. Skutečnost je bohužel taková, jak píše zakladatel kybernetiky p. prof. Wiener ve své knize Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích, cituji: " Trh je hrou ..., podléhá proto přesně všeobecné teorii her vypracované von Neumanem a Mongesternem. ... V konečném důsledku konkurenčního boje jsme strhování do hospodářských cyklů konjuktůry a krize, do střídání diktatury a revoluce, do válek které každý prohrává a které jsou tak reálným rysem moderní doby."
27. 11. 2009 | 11:36

Tim napsal(a):

To Badatel:
Vaše příspěky jsou podloženy teoretickými znalostmi, věcné a logické. Bohužel je těžké přesvědčovat někoho, kdo logice nerozumí, že ji nerozumí. V bibli je na takovou situaci pěkný bonmot: Je to jako házet perly .... (těm od kterým můžeme dostat tu vepřovou chřipku).
Problém spočívá v tom, že ekonomie není zatím (bohužel) exaktní vědou, ale spíše moderním monoteistickým náboženstvím, kde v modifikovaném desateru je namísto: "V jednoho boha věřiti budeš" a "Bůh je všemocný" atd... nové postuláty jako: "V neviditelnou ruku trhu věřiti budeš", "Trh vyřeší vše" atd. Samozřejmě se stejným cílem - matení a ovládnutí davu ve prospěch manipulujích. A jako každému náboženství je nebezpežné poznání a věda, tak i ekonomové se povědomě brání aplikací poznání a vědeckých metod a upřednostňují maximalizaci zisků "ekonomických subjektů" proti společenskému prospěchu.
27. 11. 2009 | 12:06

Paterik napsal(a):

Tim:

takže Caesar vedl války protože byl manipulován tehdejšími byznysmeny? Nebo snad Napoleon nebo Alexandr Makedonský? Asi sotva. Hitler měl v rukou státní kasu a rozhodoval, kam ty peníze půjdou. Ta "nastrčená figurka" by klidně všechny průmyslníky mohla poslat do koncentráku, kdyby se tak rozhodla. Ostatně klasik to řekl jasně - "Válka je pokračování politiky jinými prostředky."

Pokud argumentujete teorií her, tak v zásadě můžeme říct, že vše se řídí teorií her - veškeré lidské vztahy a interakce, evoluce, ekonomika... pravidla teorie her se uplatňovala v socialismu stejně jako v kapitalismu.

Existuje podle vás nějaký systém, který nikdy neprojde krizí? Který zaručí konstantní dostatek a neomezenost zdrojů? Pokud ano, jaký systém by to měl být?
27. 11. 2009 | 12:06

Kamil napsal(a):

Pane Sedláčku, teoreticky je vše, co jste vyjádřil, naprosto vpořádku. Trochu mi to ale připomíná Andersena nebo jiné pohádkáře. Zapomněl jste uvést, že pekař nesmí šidit, taxikář nesmí okrádat zákazníky, politik se musí chovat slušně a nepodvádět a teprve potom budou mít vaše úvahy štastný konec. Více by vám slušelo vyprávění bajek od Ezopa,z těch vyplývá i ponaučení, které u vás postrádám.
27. 11. 2009 | 12:26

JC napsal(a):

badatel,
Nejprve jsem si říkal, ten člověk chápe vocogo/to když jsem četl ten příměr s flaškou na poušti/ a pak jste to pokazil/poukazem na SMC/.
Badateli jakou hodnotu bude tedy mít litr vody na pošti pro 5 žíznivých pokud na flašce bude uvedeno SMC 1 KČS ?
Dále jako zastánce centrálního řízení byste mi mohl odpovědět jakou hodnotu má barevný podpultový TV na němž je napsáno
SMC 15.000,- KČS ?
27. 11. 2009 | 12:30

JC napsal(a):

Kamil,
Sorry Kamile, ale vy mi připomínáte jiného pohádkáře. Vám tu prostě chybí král Miroslav.:-))
27. 11. 2009 | 12:34

JC napsal(a):

Tim
Já se domnívám, že Ekonomie protože pracuje s čísly musí být exaktní vědou.
Náboženství z ní dělají někteří "ekonomové" kteří se domnívají, že ta čísla lze ohnout k jejich obrazu.
27. 11. 2009 | 12:43

teoretik napsal(a):

27. 11. 2009 | 12:46

dub dubov dubovic dubovicatej napsal(a):

Život toho chlápka, co ho nesnášíme, záleží na nás.
27. 11. 2009 | 13:12

teoretik napsal(a):

Možno (Slobodná Európa)

Možno že je táto doba
iba blbý sen
z ktorého sa v jedno ráno
šťastne preberem

Možno bude koniec sveta
ale možno nie
možno že sa niečo nájde
čo to zaženie

Niesom zúfalý, nemám príčinu
nikdy nevieš jak sa veci vlastne vyvinú

Možno že ťa baví život
možno heroín
to si rovno môžeš
pustiť doma plyn
možno že je všetko ináč
ako by si chcel
ale možno iba preto
že si bez krídel

Niesom zúfalý, nemám príčinu
nikdy nevieš jak sa veci majú a jak sa vyvinú
27. 11. 2009 | 13:26

tomassedlacek napsal(a):

pro diskutujici: dekuji velice za zajimavou diskusi, dekuji zejmena kerray za poukazani na tento clanek

http://www.kerray.cz/2009/m...
diky

TS
27. 11. 2009 | 13:26

Tim napsal(a):

To Paterik:
-Caesarovi manipulanti si tehdy ještě neříkali byznysmeni, ale to nic nemění na podstatě věci.
-Hitler, jako malíř pokojů, stěží měl na to, aby v Mnichovkých pivnicích mohl svým soukmenovcům zakládajícím NSDAP zaplatit byť jen pivo.
-Napsal jste, že "Válka je pokračování politiky jinými prostředky." Souhlas ale chce to dodat: "Politika je založena na určité ideologii (filosofii, náboženství, hodnotovém systému) a ekonomické realitě. Vytváří propojení mezi zájmy pluralitní společnosti, mezi ideologií a ekonomikou".
-"Teorie her" je jen specifickou matematickou teorií. Obecnou je matematická teorie "Deterministického chaosu".
-Dostatek a neomezenost zdrojů je čistě filozofická hypotetická představa limitující za "hranici" nekonečna, podobně jako trvale udržitelný rozvoj a pod. Nicméně systémy, které zamezují bezuzdnému plytvání zdroji jsou založeny na teorii zpětné vazby a jsou označovány jako Kybernetické. Bezproblémově již fungují v mnoha technických oblastech.

Na závěr cituji p. prof. Wienera. "Nejlepším řešením tohoto problému je ovšem, vytvořit společnost založenou na jiných lidských hodnotách než na koupi a prodeji."
27. 11. 2009 | 13:32

Paterik napsal(a):

Tim:

- Caesara do boje o moc nemusel nikdo nutit. Mnoho mocnářů bylo jistě ve vleku svých poradců, ale většina lidí jim do jejich válčení neměla co mluvit.
- Htiler jako malíř pokojů byl neškodný. Hitler se ale nedostal k moci tím, že maloval pokoje a pohlednice. Dostla se k moci tím, že jeho strana dostala ve volbách 36% hlasů, a pak vystrašil poslance požárem Říšského sněmu, aby mu schválili Zmocňovací zákon. A pak už to bylo snadné.
- a co Stalin? Taky byl loutkou v rukou kapitálu?
- systém s dokonalou zpětnou vazbou je možný skutečně jen v technických oblastech. Naopak systém centrálně řízený je založený na direktivní byrokracii, která ze své podstaty žádnou zpětnou vazbu nemá.

se závěrečným citátem by se dalo v klidu souhlasit, ale jen dodám, že i společnost založená na lidských hodnotách potřebuje kupovat a prodávat. A někdo to zajišťovat musí.
27. 11. 2009 | 14:17

pH77 napsal(a):

"Plný autobus, v němž si nemůžeme sednout, zase veze do práce lékaře, řemeslníky a prodavače, bez nichž by náš život visel na vlásku." Bohužel, spousta lidí by tu větu řekla takhle: "Plný autobus, v němž si nemůžeme sednout, zase veze do práce socky."

Postřeh o různosti jako o zdroji bohatství (ať už se jím rozumí cokoliv) se mi líbil. Mrzí mě, že si to náckové nedokáží ani uvědomit a šovinisti zase připustit.
27. 11. 2009 | 14:44

Tim napsal(a):

To Paterik:
-každou válku je třeba financovat
-každou stranu je třeba financovat
-hlasy NSDAP dali lidé nespokojení se svou ekonomickou situaci, takže primárně to byla ekonomika třžního hospodářství, která to zapříčinila. Je třeba rozlišovat mezi příčinou a důsledky.
Loutkou byl Lenin, který s neomezeným kreditem od Říšské banky byl poslán do Ruska aby tam udělat revoluci a vyřadil carskou armádu a ulehčil tak Německé armádě na Západní frontě - což Lenin splnil a podepsal tzv. potupný Brest - Litevský mír. Po Německem prohrané válce mu pak na krku zůstalo zbídačené Rusko. Co s ním měl dělat? Budovat kapitalismus bez kapitálu? Tak dělal co mohl a kupodivu nakonec to šlo to i bez toho kapitálu. Stalil se uchopil moci až poté, co byl Lenin postřelen a na následky zranění pomalu umíral. Ve své podstatě jak Hitler tak Stalin, respektive fašismus a komunismus jsou jen produkty krize tržního hospodářství.
Nebudeme slovíčkařit a polemizovat o systému s dokonalou zpětnou vazbou, zejména když tržní systém má blízko skoro ke všemu, jen ne k dokonalosti. Wiener v podtitulku názvu své knihy uvádí ....neboli řízení a sdělování v žívých organismech a strojích - tj. dává živé organismy před stroje.
- zpětnou vazbu jako direktivní vládce měl i monarcha. Král měl svého šaška, který mu mohl říkat pravdu atd, atd. viz V+W.
-ale Wienerovi šlo o to, aby koupě a prodej nebyly povyšovány nade vše lidské hodnoty, jak tomu v tržním hospodářstvím je.
27. 11. 2009 | 15:11

Paterik napsal(a):

Tim:

-války se financují z daní poplatníků
-kapitalisti neměli důvod Hitlera sponzorovat, protože ten razil levicové teze, že průmysl se musí podřídit státním zájmům
-špatná ekonomická situace Německa byla dána krizí, která Německo zasáhla silněji než jiné státy. Mělo to i značný mezinárodní rozměr, protože Francouzi nekompromisně tlačili na splácení reparací, což situaci v Německu příliš nepomohlo.
-Lenin tlačil na rychlý mír, protože Rusko už nemělo prostředky k válce s Německem. Pokud by "potupu" nepodškrábl, Německá armáda by dál postupovala a nakonec by podmínky mohly být ještě mnohem horší. Lenin zahájil občanskou válku svržením legitimní vlády, rozpustil řádně zvolený sněm a zahájil masové represe. "Co měl Lenin dělat?" je ubohá výmluva. Mohl vybudovat republiku klasicky parlamentního střihu. Ale on se rozhodl jít po moci všemi prostředky. Jeho ožebračení venkova vedlo k ohromným hladomorům a povstání, které ho nakonec donutily vyhlásit NEP - tedy obnovu kapitalismu. Rusko bylo před válkou příšerně zaostalé. Padlo na ústa, protože prostě nemělo žádný pořádný průmysl. Svádět to na "krizi trhu" je nesmysl.
- šašek těžko mohl monarchu přinutit, aby taky s problémy něco dělal
-tržní hospodářství je postaveno především na svobodě a individuální zodpovědnosti. Zaveďte socialismus a brzy zmizí
27. 11. 2009 | 16:16

stan napsal(a):

Bláboly! Místo hlubokomyslmých úvah by nám p.Sedláček měl říci co vydělal v NERVU a co vymyslili!
Ať nám vysvětlí ten svrab do kterého nás ty neoliberální koncepce dostaly!
27. 11. 2009 | 18:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"-kapitalisti neměli důvod Hitlera sponzorovat, protože ten razil levicové teze, že průmysl se musí podřídit státním zájmům" :)))) Nezlobte se, ale tolik naivity bych od Vás neočekával. Jakým způsobem byla potlačena v Německu hyperinflace? Kdo zajistil odbyt stavebním a zbrojařským a firmám potažmo celému německému průmyslu? A kdo z toho profitoval?
27. 11. 2009 | 21:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
"výkupní ceny jejich zboží pod úrovní nákladů určují řetězce" Jak to podle Vás dělají?
27. 11. 2009 | 21:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan Vaculík?
Každý Váš zaměstnanec má od Vás mobil? Proč?
27. 11. 2009 | 22:05

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

v předválečném období sice Hitler strkal do průmyslu peníze horem dolem, ale zase takový zázrak to nebyl. Produkovaná německá výzbroj byla, s výjimkou letectva, velmi průměrné kvality. Dálnic se postavilo mnohem méně než bylo původně v plánu a jejich stavba nebyla ničím víc než způsobem, jak lidi nějak zaměstnat. Pro vojenské účely nebyla stavba dálnic k ničemu, protože Německo nehodlalo válčit na vlastní půdě a pro přesuny armád byla mnohem důležitější železnice. Byla to svého druhu potěmkinovská vesnice. Navíc tyto neproduktivní výdaje vedly k obrovskému nárůstu schodku rozpočtu, který by v budoucnu nebylo z čeho splácet.

Pochybuji, že by si něměčtí průmyslníci skutečně přáli válku, stejně jako si ji nepřály špičky tehdejšího generálního štábu...
27. 11. 2009 | 22:17

Lex napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Píšete: ""výkupní ceny jejich zboží pod úrovní nákladů určují řetězce" Jak to podle Vás dělají?"
Pane Matyáši, máte interesantní představy o diskusi. Víte,komu se říká "troll"?
No, ale když už se ptáte, tak Vám upřímně odpovídm: Nevím, já tam nejsem manažerem, ani pracovníkem. Ale poradím Vám, jestli máte tak eminentní zájem se toho dopátrat. Zkuste se zeptat na České agrární komoře. A také si zkuste vyhledat zákon o významné tržní síle, a hlavně jeho návrh a důvodovou zprávu.
Ještě otázky, v čem bych Vám mohl být nápomocen?
27. 11. 2009 | 23:33

badatel napsal(a):

to Paterik,
musel jsem přes den bádat, abych naplnil scientometriku požadovanou na AV a zasloužil si svůj bídný plat badatele, který stačí na lístek na tramvaj rohlík a polévku, po zaplacení tzv. regulovaného nájmu.
Inu badatel - socka, nesahající ekonomickým korifejům ani po paty, co se výše konta týče.
Na řadu Vašich názorů Vám odpopvěděli za mne jiní.
Já si dovolím argumentaci na Váš postřeh, týkající se teorie her. Ano život je skutečně hra, kromě těch her klasických, které dobře znáte, existují i hry kvantové, které selským rozumem nezvládnete, ale které mohou vždy vést k vítězné strategii.
Amíci kvantovou teorii her aplikují nejenom na hry válečné,
ale i na ty ekonomické. Bohužel je to zatím v počátečním rozvoji, ale existuje řada vědeckých prací, které ukazují, jak to aplikovat např. na hru zvanou spekulace v akciích, kde teorie časových řad, minimální entropie mají tak úspěšnost nad osmdesát procent - křišťálovou kouli zatím nikdo nemá a jaký bude kurs dané komodity za týden, predikovat lze asi jako počasí.
Ta teorie her však vyžaduje, aby obě strany hrály za stejných podmínek, a teď nadsadím, bez pravicového fixlování a násilného vymáhání tahů, které hráč musí táhnout tzv. s pistolí u hlavy /ta pistole může mít např. formu tržního nájemného, na které badatel nemá, je totiž regulovaně placen, a pod mostem se bádat nedá, maximálně tak umřít zimou a hlady, jak někteří bezdomovci v reálkapitalismu dneška činí, že ano/.
Ona pak taková hra může skončit zbouráním šachovnice za hřmotného volání davu, co bylo ukradeno, musí být vráceno.
Tu revoluci snad nikdo z nás nechce, hodnoty většinou vznikají evolucí a poctivou prací.
Pokud však bude kapitalismus revoluce budou.
To však už někdo říkal přede mnou, že revoluce byly, jsou a budou, že ano.
27. 11. 2009 | 23:43

DDD napsal(a):

Badatel/Rumcajs/Lex/Matyáš ... no to jsem se docela zasmál. Právě autor článku v nějakém jiném textu zdůrazňuje rozdílnost mezi ekonomickou realitou a modelem, který se ji snaží popsat. Propastnost je na vaší diskuzi nádherně vidět.
Jinak si taky dovolím pár narážek. Co se oprostit od mylného přesvědčení že tomu "někdo rozumí" a že "se to dá řídit". Zkuste se na to dívat na systém s autoregulačními mechanizmi, se zpětnovazebním řízením. Je to docela podnětná představa, najdete prvky s pozitivní zpětnou vazbou (tendence k monopolu), najdete i opačné. Dá se na tom i pochopit, proč nefunguje centrální plánování....

K samotnému článku, poslední tři odstavce dáváají zajímavý podnět k úvahám o globalizaci. Mě se ta probíhající nivelizace "vyspělého světa" zdála vždycky divná, jen jsem přesně nedokázal pojmenovat proč. Možná je to odpověď, tohle snižování diverzity....
28. 11. 2009 | 01:44

Baba napsal(a):

Ach Bože, zítra se bude tančit všude. To si pište, že každá ekonomika má ambice ovlivňovat co nejvíc a že ekonomicky úspěšný model vede k napodobování. Jen jeho stínové stránky bývají zmiňovány méně.
28. 11. 2009 | 06:28

Rumcajs napsal(a):

Badatel:

Revolucím je vystavena každá společnost. Dokonce i ta levicová a to i přesto, že v totalitních společnostech se odpor likviduje nemilosrdně už v jeho počátcích.

Z té teorie her by jste měl věděd, že nakonec každé lidské uskupení se nějakým způsobem rozvrství dle nejrůznějších hledisek a že subjekty přebírají i vlastnosti dané jejich zařazením.

Jinými slovy, nejdřív se srovnáme v chudobě, pak v rase, pak zjistíme, že někdo je černovlasý a někdo blond, pak bude bojovat hubený proti tlustým, až to nakonec skončí jako v již zmiňovaném filmu Akce Bororo, kde mimozemšťani byli nachlup stejný, snad dokonce i v oblečení.

Pak budou i badatelé spokojeni.

P.S. Pokud nevyvaříte alespoň 1,5 mega ročně, jděte dělat něco jiného. Vlk ví o nějaký trafice, můžeme se tam spolu střídat.
28. 11. 2009 | 09:53

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Vlku, s tím Matyášem fakt nevím, ale to víš, každý nemůže být chytrý jako liška převlečená za vlka.

P.S. Na pivo se nakonec nešlo. V oblíbené hospůdce se něco slavilo.

Tak příště.
28. 11. 2009 | 09:56

Paterik napsal(a):

Badatel:

mě zase celý den zaměstanavatel dřel z kůže, abych si vydělal na svůj bídný plat..

Za všemi těmi vašimi hezkými slovy se ovšem skrývá to, že stejně jako i nejleší model počasí dokáže fungovat tak týden dopředu, stejně tak ani nejlepší matematický model nedokáže predikovat ekonomický vývoj. Je jedno, jak vznešeně tu metodu nazvete. Nikdy nedokážete do svých modelů zapracovat politickou stránku věci, stejně jako vliv davové psychologie. Čím víc se blížíte k čistému matematickému modelu, tím dál jste od reality. U nás v biologii platí, že model je pořád jen model a do buňky člověk nevidí. Stejně jako matematický model nevidí lidem do hlavy.

Neexistuje systém, který by zaručil naprostou spravedlnost. Pokud o něm víte, tak sem s ním. Negativní lidské vlastnosti jsou bohužel součástí našeho genetického kódu, takže je není možné zcela odstranit. V historii proběhla revolucí celá řada, ale vždy to byla revoluce proti někomu, kdo byl aktuálně u moci. Ani VŘSR se nedá označit za revoluci proti kapitalismu. Byla to totiž v zásadě revoluce úzké skupiny lidí. Lenin vědomě rozpoutal občanskou válku, v níž ho lidé podporovali, protože jim lhal o tom, co po válce udělá.
28. 11. 2009 | 10:28

Frantisek napsal(a):

Z historického pohledu, by dnes třetina populace musela viset v koši nad vodou oblepena peřím. Zákony tvoří vždy silnější část a nemusí to být nutně většina. Samozřejmě, výhodné pro sebe. Je jen otázka jak dlouho je to únosné. V předválečném Německu šli židovští obchodníci tak daleko, že za slupky z brambor brali briliantové prsteny. Výsledek známý.Nemá pravdu ten , kdo propaguje uzavřenou společnost, a ani ten co propaguje opak. Ten kdo dělal kolektivní sport určitě mně dá za pravdu, že sváže li trenér hráče absolutně s taktikou, jsou hráči všischni stejní nevýrazní, naopak, nechá li jim absolutní volnost, k výsledku to také nevede a navíc se hráči poperou mezi sebou neboť, každý jediný je přesvědčen o své výjmečnosti. V lidské společnosti je to podobné. Je nutno vymyslet nový systém, neboť dosavadní jsou neopravitelné a tudíž se hodí pouze do učebnic dějepisu. Věci, která nám neslouží a navíc je pro život nebezpečná se každý přirozeně zbavuje a nebere se ohledy na výrobce a prodejce zda zbankrotují.
28. 11. 2009 | 10:29

mag napsal(a):

1.Kdo práci umí,ten ji dělá.
2.Kdo to neumí,ten ji organizuje.
3.Kdo neumí organizovat, jde učit.
4.Kdo neumí učit,jde dělat politiku.
5.Kdo neumí dělat politiku,stává se loupežníkem.
28. 11. 2009 | 10:38

vlk napsal(a):

Rumcajs

ty fakt máš trudnej život... Vytahuji kapesník a slzu utírám. Protože jsi s e mi pokoušel sdělit, že už tě tam u vás nechtěj pustit ani do hospody.. Blbý no , no blbý
To víš neni každej jako my tad yna Aktuálně , co pro tebe máme slabost, a´t tvrdíš , co tvrdíš. Tam u vás tě holt pak nepustí do šenku. Abys jim nevyháněk hosty...
Blbý. A smutný.
28. 11. 2009 | 10:58

ekonom napsal(a):

S tím autem to jste si vymyslet? Celé je to zase nejaká kecací ekonomie!
28. 11. 2009 | 14:31

ironik napsal(a):

Položím si otázku za vás,jsem lepší filozof než ekonom? nebo se pokoušíte vnést filozofii do ekonomiky,ale jako odlehčení v dnešní době=dobrý.
28. 11. 2009 | 16:49

Baba napsal(a):

ekonom:
Vážený pane Sedláčku,
s dovolením bych váš obor označila za kecací. Na základě Vašeho mnohaletého zahraničního studia i svých dlouhodobých zkušeností předpokládám, že s uvedeným označením budete souhlasit.
28. 11. 2009 | 17:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Dobře, zkusím se tedy zeptat jinak: 1) Kdo a z jakých důvodů dodává své výrobky za cenu nižší, než jsou výrobní náklady?
2) Je výše výrobních nákladů nějak pevně stanovena, že by se nedala racionalizovat?
Tvrzení, že dodavatelé jsou nuceni prodávat své výrobky levněji, než jsou jejich výrobní náklady, je nic neříkající v současnosti často používaná floskule.
28. 11. 2009 | 22:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Vlk je člověk často trpící obsesí. Donedávna často psal o čunkiádě, teď si zase vzal do práce mne. Názory na různé věci většinou se mohou různit, někdo však nesouhlas s jeho názorem těžko snáší a bere si to moc osobně.
28. 11. 2009 | 22:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"do buňky člověk nevidí" Opravdu?
28. 11. 2009 | 22:29

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Tak to vidíš Vlku. Já Ti to říkám pořád.
Léčit by jsi se měl.
Taková obsese, to není žádná sranda.
28. 11. 2009 | 22:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Pardon, česky je to nutkavost.
28. 11. 2009 | 23:03

kočka šklíba napsal(a):

Zbyňku Matyáši odpovím za Lexw, i když on to již zmínil. Jsou to zemědělci, kdo prodávají své produkty pod výrobními náklady. a to kupodivu nejen naši, ale i zemědělci v EU, momentálně se nejvíce mluví o mléku. A ptáte se proč, jestli to dobře chápu. No protože ono není tak jednoduché se zrovna v tomto odvětví přeorientovat na jinou komoditu, která by jim přinášela zisk, a jednak takových komodit je již hodně málo, pokud vůbec.
29. 11. 2009 | 00:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kočka šklíba:
Děkuji, předpokládal jsem to a možná jsem měl zemědělce zmínit v otázce. Zemědělství v EU je opravdu pokřivené jak rozdílnými dotacemi tak přírodními podmínkami. Co se týče mléka, nadprodukce trvá již delší dobu, k přizpůsobení se bylo už dost času. Mnozí však upřednostňují okázalé akce vylévání mléka na pole, což asi moc sympatií nepřináší a nijak nepomůže. Zemědělců asi bude třeba méně a možná by se jim mělo platit i za jinou činnost, převážně krajinotvornou.
29. 11. 2009 | 00:35

kočka šklíba napsal(a):

Zbyňku Matyáši, ano Společná zemědělská politika v EU je hodně pokřivená, a je to dost složitý problém, ovšem zodpovědný stát by si měl svoje zemědělce hýčkat. Proč? No především proto, že potraviny jsou strategické zboží, ano dnes dovezeme, ale zítra, za 5 let? A za jaké ceny pak budou muset občané potraviny kupovat? Být v této oblasti závislí(my všichni) na dovozech je riskantní. Televizi, auto, apod. spotřební zboží si koupit nemusíte, ale jsou věci, bez kterých se neobejdeme, a potraviny mezi to samozřejmě patří.

Další problém je specifický výrobní postup v zemědělství a pak jak píšete, nejen výroba potravin, ale i krajinotvorka, i to je velmi důležitá funkce zemědělství.

Vylévání mléka, ano, je to plýtvání, ale jak se mají zemědělci připomenout? jak upozornit veřejnost na to, že oni sotva přežívají? Média zemědělské činnosti nevěnují vůbec žádnou pozornost, jen a pouze tehdy, pokud zemědělci demonstrují a nebo pořádají takovéto akce. Lidé si skutečně neuvědomují, jak je důležité být soběstační ve výrobě potravin. Naopak a ne jdenou jsem i zde jak o "novinářů" tak i diskutujících četla, že přece všechno můžeme dovézt. Taková pitomost, jinak se to nazvat nedá.

Problém je to složitější než se zdá, souvisí rovněž i se zaměstnaností na venkově, ale i v menších městech a vůbec s tím, jak chceme , aby náš venkov vypadal.
29. 11. 2009 | 03:00

Rumcajs napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Já myslel posedlost.
29. 11. 2009 | 09:44

Rumcajs napsal(a):

kočka šklíba:

Ať si otevřou trafiku.
29. 11. 2009 | 09:45

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Myslel jsem na molekulární úrovni. Samozřejmě máme spoustu zobrazovacích metod, ale každá podává pořád jen zprostředkovaný obraz. Pořád nemáme úplně jasno, jak ta mitochondrie skutečně vypadá...
29. 11. 2009 | 12:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kočka šklíba:
"ale jak se mají zemědělci připomenout? jak upozornit veřejnost na to, že oni sotva přežívají?" Podle informací od mých známých zemědělců to není tak horké. Žiji na venkově.
29. 11. 2009 | 21:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
"obsese >> nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa » "
http://slovnik-cizich-slov....
29. 11. 2009 | 21:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"Tvar mitochondrie je při běžném dvojrozměrném zobrazení poněkud zkreslován - v trojrozměrném zobrazení vypadá mitochondrie schematicky podle obrázku 1"
http://www.csgh.info/detail...
29. 11. 2009 | 22:03

Honza999 napsal(a):

Paterik

"že války jsou záležitostí politickou. Nevyvolávají je ekonomické, ale mocenské faktory."

nechtěl bych se Vás doknout více, než je nezbytně nutné, ale toto by (snad Stejskal promine) normální hlupák neřekl, ani kdybych jej umlátil. Toto je prohlášení hlupáka slepého a hluchého, který s klapkami na očích peláší močálem černým podle skal.

Kdo má MOC? Ten, kdo má PENÍZE. Proto tedy hovoříte-li o MOCENSKCH FAKTORECH, hovoříte de facto o PENĚZÍCH. Hovoříte-li o penězích, hovoříte o EKONOMICKÝCH FAKTORECH.

Když začnou (dnes) kapitalistům (dříve feudálům a před nimi i dalším vládcům) lézt tlustý do tenkých a v souvislosti s tímto začínají s nesmírnými obavami pokukovat po kandelábrech, použijí starý osvědčený trik a hněv svého lidu pomocí popagandy přesměrují.. Buď (mají-li silného nepřítele doma) vyvolají občanskou válku (přičemž zabijí dvě mouchy jednou ranou), nebo použijí "vnějšího nepřítele".. Prostě "najdou a označí svému lidu skutečného viníka" jeho hladu a strádání.

K té II.WW - "Druhou světovou válku vyvolal Hitler a skupina lidí kolem něj."...

Copak to asi bylo za lidi (ti "kolem Hitlera")?

Kdo skoupil od vítězů I.WW válečné reparace a sejmul tím pádem Německu "okovy z nohou"? Kdo v Německu investoval miliardy dolarů a stal se výrazným kapitálovým podílníkem na německém těžebním, hutním, chemickém a zbrojním průmyslu (v podstatě na těžkém a válečném průmyslu obecně)? Kdo měl své zástupce ve správních a dozorčích radách německého strategického průmyslu? Kdo až do dne po Pearl Harboru Německu dodával strategcké suroviny (například bez amerických dodávek tetrametylolova by před II.WW nelétala legie Condor, za II.WW by se bez nich nedostala Luftwaffe nad Londýn a Coventry) na základě standardních obchodních vztahů a po dni po Pearl Harboru tak ještě několik let činil "na černo"(byla v tom mj namočena i rodina Bushů)?

Byl to US kapitál, stále ještě hledající cestu z propadu po Černém čtvrtku. I.WW byla válkou o kolonie, II.WW řešila dopady světové krize.

Mimochodem, ještě k té I.WW... VŘSR byla přímým důsledkem této války o kolonie. Prohrávající Německo (uvědomující si, že v důsledku prohrané války o své dosavadní kolonie přijde) se tak pokusilo vymanit Rusko z francouzského vlivu. Poválečné Rusko s vládou nakloněnou hospodářské spolupráci s německým průmyslem a kapitálem by pro válkou a reparacemi zdevastvané Německo bylo hotovým božím požehnáním. Proto tam poslali svého agenta Lenina - aby svrhl profrancouzsky orientovanou carskou rodinu a nastolil vládu orientovanou na poválečnou spolupráci s Německem. Jenže Lenin se utrhl z řetězu a očekávaný výsledek se nedostavil. Napadení SSSR pak bylo pokusem "napravit tuto zmařenou investici".
30. 11. 2009 | 11:05

vodník Kebule napsal(a):

Být různí je nepochybně dar. Tak proč se snažíme vybudovat zglajšajtovanou evropu a když si zapnu rádio, na 99,9% si mohu být jist, že na mě někdo bude hulákat anglicky? Aha, to je asi ta specializace. No, my se zřejmě už pomalu specializujeme na to, že nebudeme dělat (a zejména pak umět dělat)vlastního a užitečného vůbec nic. To je konec pane. Utrum a tečka. Přijdou s účtem a my s překvapením zjistíme, že sako se šrajtoflí jsme vlastně prohráli už včera a nemáme nic, než sebe sama. Nic moc.
30. 11. 2009 | 11:28

Bublifuk napsal(a):

Díky všem za komentáře.
Až na pár osobních invektiv,
je tu několik zajímavých míst k přemýšlení.
30. 11. 2009 | 14:08

kočka šklíba napsal(a):

Pro Zbyňka Matyáše ;), ono toto téma s blogem nemá nic moc společného, takže se k tomu zde nechci obsáhle vyjadřovat, ale podle Vašich příspěvků soudím, že jste chytrý člověk a jako takový byste neměl dělat závěry na základě několika málo informací z blízkého okolí. Dost údajů o například platech v zemědělství, o cenách vstupů a výstupů v zemědělství a jejich vývoji od roku 1990 a porovnání s ostatními sektory hospodářství máte na stránkách Zemědělského svazu nebo Agrární komory a samozřejmě ČSÚ. Tam pak můžete posoudit jak na tom zemědělství v téhle republice je.
30. 11. 2009 | 14:15

Nový napsal(a):

Nejlépe se obchoduje chytrákvi s blbcem. Tak vznikne největší bohatství.
O tom nemůže být pochyb.
01. 12. 2009 | 15:57

توبيكات napsal(a):

thanks
01. 12. 2009 | 16:31

optimista napsal(a):

V zivote jsem neslysel, ze by zemedelci vydelavali. Milionkrat jsem slysel jak prodelavaji a musej doplacet ze svyho. Krucifix jak to ty lidi vydrzej?
05. 12. 2009 | 01:20

optimista napsal(a):

Listoval jsem kdys v nejakym elaboratu a tam vyvozovali, ze kseftovat se vzdy vyplati a ze to ten Smith na tuty zvoral.
05. 12. 2009 | 01:29

iso napsal(a):

Bohatství společnosti. Vznik bohaté společnosti. Je to taková společnost, jež si vybrala za hospodářskou politiku individualismus a pečlivě ho ochraňuje, váží si ho. Od toho jsme na ose času čím dál dále. Proč? Je zde nastaveno hospodářství sociální, socialistické, jež slibuje jenom - nebojte se, my vám pomůžeme. Ale to vůbenc nejde, to je nefunkční. Odstraní to střední vrstvu, úplně zničí. A ta je jedinou možností a opěrkou společnosti. Bohužel, jedeme pěkně rychle z kopce a natlučeme si nos. Na co je nám úřednická vláda, když stejně dělá levicovou politiku. Hospodářství proti přírodě. Hospodářství k zániku národa a jeho závislosti. Tzn. otroctví. Jedině individualistické hospodářství je pravou cestou za světlem, za kvalitou života. Nechceme od socialistů živoření a 20 hodin práce! STOP!
14. 12. 2009 | 22:15

armani classic napsal(a):

I can't agree with you more.
13. 03. 2010 | 02:30

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 02:32

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 08:09

Francesca29Stein napsal(a):

I had got a desire to begin my own company, nevertheless I didn't have got enough of money to do it. Thank heaven my friend advised to utilize the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">credit loans</a>. Thus I took the commercial loan and realized my dream.
11. 04. 2010 | 04:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy