Musí být egoismus nemorální?

21. 02. 2010 | 13:16
Přečteno 8761 krát
Ta otázka lámala hlavu ekonomům staletí: je egoismus morálně odsouzeníhodný, nebo ne? Sám Adam Smith, tatíček ekonomie a morální filozof, egoismus do jisté míry obhajuje. I když přednost dává především opačnému sentimentu - totiž sympatii a altruismu.

Pojďme se krátce podívat, jak o egoismu uvažuje Judaismus a křesťanství, tedy morální kolébky, ve kterých Adam Smith vyrostl a psal. A ve kterých se zrodil moderní kapitalismu i naše civilizace.

Největším přikázání (u kterého se v angličtině ujal název "zlaté pravidlo") zní: "Milovati budeš bližního svého jako sebe samého." Toto pravidlo staví sebelásku na roveň lásky k bližnímu. Nemá stát ani výš, ani níže. Pokud člověku dělá radost (zvyšuje utilitu) dělat radost (zvyšovat utilitu) svým milovaným, pak toto lze klasifikovat jako a) skrytý egoismus nebo b) laskavost a sympatii. Pokud místo toho abych snědl zmrzlinu sám, daruji ji nezištně svému dítěti nebo příteli, konám tím laskavý skutek. Takový akt by jistě nebyl v běžném jazyce považován za egoistický.

V striktně ekonomickém slova smyslu však - pokud mi ve variantě a) přináší větší užitek darování zmrzliny než její osobní spotřeba - by děkovat neměl obdarovaný, ale darující, protože dosáhl zvýšení vlastní utility aktem darování.

Pochváleno budiž ego

V lidské přirozenosti lze ovšem nalézt přání nezdaru a bolesti lidem, které nenávidíme, které považujeme za nepřátele. V tomto případě dosáhneme zvýšení své utility snížením utility nepřítele.

V mírnější a civilizovanější podobě se v Tóře mezi snižování utility v rámci pomsty kladlo jakési bolestné rovnítko: "Když někdo zmrzačí bližního, bude mu způsobeno, co sám způsobil: zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; jak zmrzačil člověka, tak ať se stane jemu." Tedy cenou, odplatou za snížení mého užitku (zmrzačení) je stejné (ani větší, ani menší) snížení utility člověka, který mé snížení utility zavinil. Jako by platilo: milovat budeš bližního svého jako sám sebe a nenávidět svého nepřítele jako on tebe. Vlastní a cizí užitek je tedy dán na roveň, to je, co se vývoje pomsty týče, velký pokrok.

K tomu ovšem říká Ježíš ve svém známém evangelijním kázání na hoře: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna?"

Milovat a přát dobré svým nepřátelům, být vůči nim altruistický, je tedy nepřirozené (na rozdíl od přání dobrého svým bližním a přání zlého nepřátelům). Tolik k moralitě egoismu.

Další otázkou ovšem je, zda si společnost vystačí s (umírněnou) sebeláskou. Zdá se mi, že egoismus je dominantní celospolečenské chování, které však musí být umírňováno a doplněno láskou (sympatií, spoluúčastí) k bližnímu (jak o tom hovoří Smith a křesťanství).

Jako dvousložkové lepidlo

Smith, na rozdíl od jiných ekonomů, altruismus připouští a dokonce za něj bojuje. Bez něj by společnost těžko fungovala. Aby držela pohromadě, potřebuje dvousložkové lepidlo: lásku i sebelásku.

Jistě existuje úzký, čistě individualistický egoismus, který nedbá ani na prospěch rodinných příslušníků či blízkých. Může však existovat "egoismus" široký, v jehož rámci člověku dělá radost zvyšovat utilitu i jedinci, kterého v životě nepotkal nebo který jej dokonce zranil.

Dalo by se tedy říci: Čím více vám záleží na osudech ostatních, tím vícekrát se stáváte člověkem. Se všemi radostmi i bolestmi, které to obnáší.

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

"..Milovati budeš bližního svého jako sebe samého."
Problém je v tom, KDO je můj bližní ! Rozhodně to nemůže být každý, kdo chodí vzpřímeně po dvou zadních. Moje "bližní" si vybírám já, a není jich moc. Navíc není bližní jako bližní. Někteří jsou mi blíž než jiní bližní.
21. 02. 2010 | 14:09

Baba napsal(a):

Za standardních okolností lhostejností nepotěšíte.
21. 02. 2010 | 15:04

Ládik napsal(a):

Jasně, složíme se na řeckou sekyru. Řekové nám potom taky půjčí.
21. 02. 2010 | 15:11

mb napsal(a):

jednej tak aby se maxima tvé individuální ruky trhu mohla stát maximou všeobjímající ruky trhu, k tomu ti dopomáhej bůh ...

přebytky sypej do orlické přehrady ...
21. 02. 2010 | 15:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor
Jistě. Liberalismus v podání "předsametových" árijců a SS Mládeže je komický. Žere jim už to snad jen Rumcajs a kormoran.
21. 02. 2010 | 15:38

PHATE napsal(a):

Pamatuji si na mého velice dobrého kamaráda, který mi jednou řekl, že nikdy nedělá nic z čeho by neměl užitek. Ovšem bylo to myšleno tak, že jemu dělá dobře pomáhat. A proto pomáhá.

Proto je vše otázka hodnot a úhlu pohledu. Příliš široké téma na diskusi :-(
21. 02. 2010 | 15:57

Rumcajs napsal(a):

Jen se běž projít Vykydale.

Procházka Ti udělá dobře. A pokud na kraji cesty uvidíš hladovýho dědka, dej mu buchtu. Kdyby si to neudělal, a on byl náhodou kouzelnej, Tvůj přirozený egoismus by toho pak mohl do konce života litovat.
21. 02. 2010 | 15:59

doktor napsal(a):

Jak je vidět, ekonomové jsou nejen nevzdělaní ve vlastním oboru (tam to ani nejde - současná ekonomie není věda), ale hlavně nečtou výsledky z oborů jiných: etologie člověka, sociobiologie, evoluční biologie a biofysiologie mozku a myšlení. Biologové dávno objevili, že egoismus ani altruismus nejsou ani morální, ani nemorální. Jejich souhra je výsledkem evoluce druhu Homo sapiens, která se biologicky osvědčila. Ani absolutní egoista (neoliberalista), ani absolutní altruista (solidarista, křesťan) nemohou uspět. Uspět může jen jejich neustále se střídající směs. "Ekonomové", čtěte!
21. 02. 2010 | 16:01

Nuba napsal(a):

Domnívám se, že cesta lásky k bližnímu a potlačení nenávisti a sobectví je jediná, která může tento svět zachránit (spasit). Kombinace egoismu a pokroku bez omezení je smrtelná.

Prozatím jsme ušli pouze malý kus. A mnohdy se motáme, jako třeba teď nebo se i vracíme ve válkách dokonce nazpět, ale celkově se přes různé peripetie přece jen ploužíme vpřed. Není to tak dávno, kdy jeden člověk byl vlastnictvím druhého a mohl ho tedy beztrestně i zabít. Evoluce pokračuje, jisté hranice a pravidla si stanovuje i ta neviditelná ruka trhu.

Ačkoli mi možná mnozí budou lát, tak jsem přesvědčená o tom, že člověk ve své podstatě za ideálních okolností je dobrý a úkolem moudrého je to dobré v druhém nacházet a posilovat. To se ovšem egoismem zařídit nedá.

Také je důležitá role vůdců. Když se podíváme do minulosti tak je zjevné, že i dobří a hodní lidé se dali nedobrými vůdci svést na špatnou cestu. Mnohdy je hrana mezi dobrem a zlem téměř neznatelná a stačí malý pohyb ... Kéž by každý z nás byl schopen ten pokyn ve smyslu dobra udělat.

Koneckonců pan Sedláček patří k takovým filozofujícím ekonomům, tak právě on možná pochybuje o tom, že dnešní pojetí konzumního egoistického světa a pochybné honby za plytkým blahobytem je ta cesta, po které by mělo lidstvo kráčet. Dokud bude hodnota člověka poměřována pouze penězi, tak nikdy lépe nebude.

Život má jistě nějaký větší smysl, než se dá spočítat v tabulce ekonomického růstu.

PS - k doktorovi - myslím, že toho altruisty tam je přece jen víc, jinak by přece nikdy s tím egoistou neuspěl.
21. 02. 2010 | 16:25

Rumcajs napsal(a):

Jasně!
Pojďme se mít rádi!

Levouni, chcípla mě kráva.
Můžete mi poslat nějaký prachy ?

Č.U. 4048-611/0100

Dík !
21. 02. 2010 | 16:38

Nuba napsal(a):

Rumcajsi,

a vy zase tradičně - PRACHY - copak by Vám nestačilo, kdybych Vám řekla, že jste hrozně milý člověk ? :)

A třeba bych Vám i flašku rynglovice k tomu přidala, když už jste teda přes tu hmotu.
21. 02. 2010 | 16:55

jirka H. napsal(a):

No pane sedláčku ono to "zlaté pravidlo není až tak zlaté, jako spíš prohnané. Co tím mám na mysli? Prostě tak přísný nárok, aby člověk miloval druhého, jako sebe samého, je již ze samé biologické podstaty lidské bytosti, těžko proveditelný... Drtivá většina lidí tomuto nároku není schopna dostát. Lidé tak trápí pocit viny a jsou doprým soustem pro bezskrupulózní "svatoušky", kteří je tak snadněji ovládnou.
No pak jsou zde dvě skupiny lidí - je to hrstka výjimečných jedinců, kteří se podle tohoto "zlatého pravidla" zachovali, většinou ve zvlášť vypjatých, jedinečných situacích a pak tu máme celou plejádu pokrytců, kteří o své dokonalosti nikdy nezapochybovali...
21. 02. 2010 | 17:10

Nuba napsal(a):

A vůbec

máme se vesměs jako prasata v žitě, i když chcípne jedna kráva, tak jich tam bučí ještě dalších 10. Stačí se podívat jinde po světě ...

Já bych dala jako husiti v Táboře, kádě na náměstí a každý by tam musel házet přebytky, pro plačícího Rumcajse a jemu podobné bych zadarmo rozdávala papírové kapesníky, aby se měli do čeho vysmrkat :)

Jó, dyť to pořád říkám, že progresivní zdanění je ukázka evoluce
21. 02. 2010 | 17:15

Kritik napsal(a):

V článku se autor snaží najít rovnováhu mezi láskou k sobě a k bližním. Nachází ji v rovnosti na jedné i druhé straně. Zdánlivě to vypadá OK. Tedy z ekonomického hlediska.

K tomu by bylo dobré otevřít si některé knihy moudrých lidí. Zmínil bych alespoň čtivého psychoanalytika Ericha Fromma (viz http://cs.wikipedia.org/wik... ) a jeho pěknou knížku "Umění milovat" či Lidské srdce a jeho nadání k dobru a zlu. Zde vysvětluje, že fatálním omylem je považovat lásku za obchod. Ostatně, lze to markantně vidět třeba na rozvodových řízeních, kde jedna i druhá strana překotně dokazují, že dávají víc té druhé straně, kterážto tuto jejich lásku oplácí nevděkem. Kdo je spravedlivě rozsoudí? Bůh, ale ten nejspíš vyřkne závěr: Nemiloval ani jeden.

Obchod s láskou podle její kvantity je cesta do pekel. Výrok "miluj jako sebe sama" znamená totiž "jakou měrou umíš milovat, takovou měrou máš milovat i bližního".

Přikázání "budeš milovat bližního svého jako sebe sama" nemůže být ve světle celého Ježíšova života a jeho učení (a také celého judaismu i křesťanství) nikdy pouhým kšeftem. Nemůže být ani přikázáním, neboť milovat někoho nelze nikomu nadiktovat. Milování, tedy pravá láska, je totiž stavem srdce. Je to dar, který můžeme přijmout anebo odmítnout. Záleží jen a jen na našem rozhodnutí. Ke skutečné lásce se člověk musí rozhodnout. Obvyklé romantické zamilování, prožívané dnes a denně a propagované sentimentálně tupými mediálními prostředky, je pouze odrazem krátkodobé biologické přitažlivosti, která podle psychologů trvá 2 měsíce až nejvýše půl roku, výjimečně rok a půl.

Skutečná láska (viz http://cs.wikipedia.org/wik... ), ta Božská (agapé [viz http://cs.wikipedia.org/wik... ]) tedy nemůže být nikdy obchodem. Při skutečné lásce člověka umějícího milovat se člověk chová tak, aby milovanému působil za každých okolností dobré, ať to stojí co chce.

Boží láska tedy vzniká z rozhodnutí, pochází od Boha, lze ji přijmout jen jako dar. Je pro nás nepochopitelná zvláště když víme, že si nás mnohé Bůh zamiloval. Co se Bohu zalíbilo na lidech? Osvětimský koncentrák nebo permanentní zabíjení ve válkách?

Jako odpověděl jeden americký pastor pyšnému mladíkovi, který mu položil otázku: "Co je to za spravedlivého Boha, který prohlásil 'Jákoba jsem miloval, ale Ezaua nenáviděl'?". Pastor mu odvětil: "Mladý muži, pro mně je to stejně nepochopitelné. Ale jinak. Mohu pochopit, proč Bůh Ezaua nenáviděl. Ale vůbec neumím pochopit, proč Bůh miloval Jákoba."
21. 02. 2010 | 17:20

tomas.p napsal(a):

Život na týhle planetě funguje na principech rovnováhy a je řízený pro nás ještě pořád nepochopitelnými a neuchopitelnými autoregulačními principyi a i když ho vznešeně nazýváme HARMONIÍ, ta harmonie bohužel má daleko k tomu, jak jsme si svůj pobyt tady na zemi vysnili a zorganizovali .
Obávám se, že HUMANIIZMUS JAKO IDEA TYTO PŘÍRODNÍ ZÁKONY POLIDŠTIT , bez toho, že je dokážeme pochopit ve vší šíři, je předem prohraný boj.

K tématu- "přej a bude ti přáno" a "ber jen tolik kolik můžeš vrátit".
21. 02. 2010 | 18:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

sv.Pavel(1.list Timoteovi 6:10) "...láska
k penězům je kořenem všeho zla."

Deuteronomium 15:6 "Budeš poskytovat půjčky mnoha pronárodům, ale sám si nebudeš půjčovat. "
Talmud : "Existuje sedm charakteristik, které přísluší spravedlivému a které se hodí do světa. Jednou z nich je majetnost."

P.S. Ach, ti katolíci!
21. 02. 2010 | 18:35

Alena A. napsal(a):

" Jako by platilo: milovat budeš bližního svého jako sám sebe a nenávidět svého nepřítele jako on tebe."

A přitom by mělo platit: milovat budeš bližního svého jako sám sebe a nenávidět svého nepřítele jako sám sebe.
21. 02. 2010 | 19:53

vlk napsal(a):

Pane Sedláčku

myslím, že to vyřešily dokonale už dávno minulé generace.
Zanechali nám totiž, kromě jiného , celou pestrou galerii poháde. A tam je egoismus a jeho užitečnost komentován dost jednoznačně. Pohádka není nic jiného ,než vyjádřená touha po dokonalosti. V praxi totiž měli s egoismem naprosto flagrantní zkušenosti.
Ovšem Rumcajs zcela evidentně doufá, že v příštím životě bud e Knížepán. Nebo aspoň jeho lokaj francek.
21. 02. 2010 | 19:59

Al Jouda napsal(a):

Vše na světě je relativní a vše patří k životu - egoismus i altruismus. Chvíli milujeme a chvíli nenávidíme. Filosofovat o těchto kategoriích je ztráta času.
21. 02. 2010 | 20:46

Karel napsal(a):

Jo obhajoba zločinného systému je obtížná, ne-li nemožná.
21. 02. 2010 | 22:12

matematik napsal(a):

Tato diskuze i původní blog mi připadají poněkud esoterické. Nežijeme přeece ve společnosti, kde stojíme my a naši bližní. Vždyť těch, koho ,můžeme považovat za své bližní, je vlastně strašně málo. Nemohu považovat za svého bližního někoho, koho jsem v životě neviděl. Může se stát mým bližním, pokud se sejdeme za okolností, kdy on potřebuje pomoc ode mne, nebo já od něho. Nejhorší je ovšem vztah k těm bližním, které znám z televize a jiných mediálních prostředků, ale oninemají o mé existenci vůbec tušení. Snad je právě v tom záhada existence politiků, se kterými bych si ruku nepodal. Oni totiž žijí ve světě, kde o tom reálném raději nechtějí vědět.

Chceme-li si uvědomit, co je vlastně prospěšné pro společnost, dobře nás poučí Dawkinsova kniha "Sobecký gen" nebo Hoffstadterovy paradoxy. Obojí logicky dokazují, proč je pro společnost nejvýhodnější vzájemná spolupráce. Problém je ovšem v tom, že při vysokém stupni jednotliců, ochotných spolupracovat, se zároveň vyskytují ideální podmínky pro parazity. Myslím si, že právě tohle se projevilo po té události, kterou ještě mnozí nazývají zcela nesmyslně "sametovou revolucí", ačkoli šlo právě o ten zlom, kdy většina národa byla ochotna spolupracovat pro obecné blaho a toho využili největší gauneři.

Blbost národa je ovšem překvapující. Právě dnes jsem viděl dva billboardy:
"Václave, stojíme za tebou" a "Myslí za Vás" u vznešeného kontrfeje Topolánka. Inu, prosím. Kdo ještě věří Václavovi, ať si věří. Ale ten druhý billboard mne doslova uráží. Můj velmi vyvinutý matematický mozek má nechat myslet za sebe ten slepičí mozeček arogantního a hulvátského čtvrtinteligenta? Tady končí filisofie vychází mi jediný závěr: toto není můj bližní, to je nepřítel! A není to čistě osobní, to je totiž nejen můj nepřítel, ale nepřítel celé rozumné společnosti.
21. 02. 2010 | 22:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

matematik
Vymiňuji si, abyste urážel lidi, kteří zde neblogují, byť by to i byli české veřejné metastázy! Používáte ostrá slova a navíc mi je berete z úst ! To je krádež !
P.S. Také si myslím, že od toho "dne , kdy se Havel domluvil s komunisty" se to něják zvrtlo. Proč asi ? Kdo co či koho neuhlídal ? Havel Čalfu ? Klaus Kočárníka? Zeman Dybu ? Ježek Koženého ? Špidla Grosse ? Vy Mně ?
Někdy mám takový pocit, že za všechno může Tencokida. Pokud se po volbách sčuchne ODS s TOP 09 (ODS (b)) anebo ČSSD s KSČM , tak asi opravdu spáchám seppuku.
21. 02. 2010 | 22:48

Pavel napsal(a):

Tencokida Hnuj
Stejně za všechno mohou komunisté. Nejvíce jim vyčítám jakou to pustli lůzu k moci po roce 1989
21. 02. 2010 | 22:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pavel
Jistě. Komunisté mohou za mnohé. Ale jestli je to tak , jak říkáte Vy, tak za to jsem jim spíše vděčen.
Jen za tu cenzuru bych totiž Jakešovi a spol. docela rád natrhl prdel. A kdyby žil můj děda, asi by jim tu prdel nejraději rozřezal tupým příborákem. Měl za co.
21. 02. 2010 | 23:02

hankacl napsal(a):

Dvousložkové lepidlo mi přišlo jako dost dobrý příměr. Dík.
21. 02. 2010 | 23:14

jkajak napsal(a):

Pane Sedláčku, brilantní článek!
21. 02. 2010 | 23:58

BlackFriday napsal(a):

"Prostor Tvému Egu Bratře." .. píše Brian Aldiss v "NONSTOPu". Jestli jste dosud nečetl, doporučuji přečíst. :)
22. 02. 2010 | 00:15

Emil napsal(a):

Dvoslozkove lepidlo by potreboval asi autor, aby slepil neco poradnyho. Od ekonoma, bych cekal na toto tema neco podlozeneho empirii.
22. 02. 2010 | 00:35

Václav napsal(a):

DALŠÍ ROZMNĚLŇOVAČ. NIC VÍC.TO ASPOŇ KLAUS BYL PRVNÍ...
22. 02. 2010 | 00:46

Tom napsal(a):

Kritik: hezký rozbor

Autor: pokud má jít o ekonomický text, očekával bych něco ekonomičtějšího, pokud filozofický, něco hlubšího
22. 02. 2010 | 01:53

JirKa2 napsal(a):

Díky za příspěvek vnímavého ekonoma v otázce jedné hole s dvěma konci egoismus - nadhled, konec dobrý, vyšlo z toho spíš dobré vícesložkové lepidlo.
Věřím, že téma lze rozšířit a dospět k ještě lepší konstelaci od-do, která vede k dobrému pořízení. Smysluplné a pestré aktivní působení ve světě má více takových "holí". Při notném zjednodušení bych této holi dal rozměr "y".
Další hůl, mírumilovný tvor - predátor, to je nejspíš "x". Predátor není egoista, jen nemůže jinak, listí mu nechutná. Obdobně býložravec. To platí i mezi lidmi, nazývajícími se hrdě "všežravci". Žralok by se nudil, kdyby neútočil na kolísající firmy. Na druhé straně žena, která se nechá roky bít partnerem, je hloupá, není to láska k bližnímu, je to setrvačnost bez řešení a nedává to dobrou odezvu k sebezpytování útočníka. Býk je již důstojným soupeřem pro toreadora, i když se mu zpočátku nechce, tygr by byl horší.
Nadhodnota - ztráta, to je hůl "z". Kdo získá velký majetek, může být schopen zaměstnat hodně lidí, vydělají všichni to, co potřebují. Predátoři uchrání prostor od vetřelců, od nemocných a stromky od spasení než vůbec mohou vyrůst. Vydělají na tom všichni lesní tvorové. Egoista neegoista, predátor nepredátor.
A to jen namátkou. Zdá se mi, že častá někdy až hrozivě rozvinutá stupidita nás lidí přinášet si navzájem víc potíží než je únosné, pramení z toho, že si věci příliš zjednodušujeme a snažíme se je pak uchopit pouze rozumem tvora oslepeného zlatem, rozvášněného převahou moci, s krví podlitýma očima vztekem, zalezlého ve strachu, což je zoufale málo. Jestli chceme zvládat věci své více a lépe, bude dobré uvědomit si tu ježatost koule všech možných holí, asi se něco i vytrpět, a pak radši jít na věci více spontánně, uvolnit často netušený skrytý potenciál pravé hemisféry. Dřív radši ne, nevěděli bychom, co to ta spontánnost vlastně je.
Přeji zdar všem, kdo svou pravou spontánnost poctivě hledají a nacházejí, ať jim to vydrží.
22. 02. 2010 | 03:08

Rumcajs napsal(a):

Kritik:

Miluješ mě ?
22. 02. 2010 | 08:36

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Všechno naházat do společné kádě ... to už jsem někde viděl. Pak to skončilo mohutným grupáčem a přijímáním podobojím.

A z nadbytku ? Znáte nějakýho levouna, co má nadbytek ?

Takže zase nic, co ? Teda až na tu flašku.
22. 02. 2010 | 08:41

Nuba napsal(a):

Rumcajsíku,

Vy, Vy, Vy jeden šibale, že Vy chcete pusu a není nikdo momentálně po ruce. V boji se světovým egoismem jsem k určitým obětem vždy připravena ! Když bude nejhůř, zavřu oči :)

Hned bych Vám ji s chutí vlepila !
22. 02. 2010 | 09:10

Ing. Záruba napsal(a):

Pane Sedláček,
vy jste typický podvodník s problematickým vzděláním ( je-li vůbec nějaké) a kecáte do všeho.
22. 02. 2010 | 09:27

Otis napsal(a):

jedním ze základních pudů živého tvora je pud sebezáchovy. Mám pocit, že egoismus je pud sebezáchovy hypertrofovaný, altruismus jeho fatální nedostatek. Obojí je myslím škodlivé. Viděl bych to asi takto: Neubližuj, nemusíš-li, pomáhej, můžeš-li. Muset a moci jsou pak kategorie veskrze subjektivní.
22. 02. 2010 | 10:05

scientist napsal(a):

potíž je v tom, že panem Sedláčkem použité kategorie a jejich definice převedené z filosofie do ekonomie pocházejí z období úsvitu systematického zkoumání lidí a společnosti a tak se v jistém smyslu jedná o "pravěké pojmy". Je škoda, že jeden z mála přemýšlivých ekonomů nesáhne po pracích kolegů z jiných oborů aby tak rozšířil obzory poněkud zatu(c)hlé ekonomie. Zvláště, když má doma manželku, která by ho v tom mohla trochu popostrčit :)
22. 02. 2010 | 10:21

Tencokida Hnuj napsal(a):

JirKa2
Jediný, kdo tady reaguje spontánně, je asi Rumcajs. Jsem tomu rád. Tedy tomu, že je jediný.
Ale jsem pouze hloupý samurajský synek, navíc odložený.
22. 02. 2010 | 11:28

Karel napsal(a):

sajentyst
Sedlácek má doma manzelku? Nekde jsem cetl, ze domu chodí ve tri ráno a odchází v pet, sest, protoze nemá potrebu spát, ale potrebu diskutovat ekonomické hodnoty.
Pokud tedy manzelku má, pak by ho mela hodne popostrcit :-)
22. 02. 2010 | 12:17

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Tak tohle až ukážu Mance, tak se obávám, že poznáte co je to pravicová fůrie.
22. 02. 2010 | 12:21

Baba napsal(a):

Myslím, že si velice považuju, jsou-li spontánní reakce, jako například Rumcajse, rozpoznatelné. Rozpoložení člověka bývá proměnlivé. Základní nastavení je z hlediska celého života velmi ovlivnitelné relativně krátce.
22. 02. 2010 | 12:31

Milan napsal(a):

Vážený pane Sedláčku,
dovolte mi poděkovat vám za váš blog.Takovýh úvah je moc potřeba a jsou k přečtení jen opravdu málokdy. Proto prosím vytrvejte i nadále.
22. 02. 2010 | 12:55

Nuba napsal(a):

Rumcajsi,

to bych jí moc nedoporučovala, ještě neznáte nás, socialistické ženy. Ruce samý mozol, těch metráků kobzolí co se u nás sežralo, většinou na loupačku, ježišmarjá ani trocha komářího sádla nebyla ! Naše 4 děcka se dívaly vydlabanou dírkou v plotě na ty zbohatlíky odvedle, jak se tam ládují, požgryndaný celý stůl a ve mně rostla strašná závist a nenávist. A říkala jsem si, až jednou na mě bude nějaká taková fiflena ověnčená zlatými řetězy a s nalakovanýma nehtama ječet, tak jí rovnou fláknu.

Živím to v sobě celý život a jednou to musí ven. Tak mějte rozum, za ten jeden lóbanec z čisté lásky k bližnímu snad ta zvalchovaná fasáda nestojí.
22. 02. 2010 | 15:34

Baba napsal(a):

Pasívní příjemce neřeší toto téma na ose egoismus - altruismus, ale vzdálenost - blízkost případně přepážky všeho druhu. Jednotlivec zřejmě hodnotí prosazování se a obětování se jinak než celá společnost, která se ovšem skládá ze samých jednotlivců.
22. 02. 2010 | 15:55

Rumcajs napsal(a):

Nuba:

Na mozolnaté ruce bych nesázel. Manka dělala karate a jejich parta, to byl samej boxer nebo třeba Šebrle.
22. 02. 2010 | 19:06

JirKa2 napsal(a):

Baba
Lezeme z pupku zpátky do Evropy, ale ať se snažíme, jak chceme, něco nás mnohé pořád míjí: to, čím Západ prošel za těch 40 let relativní svobody poznání a víceméně to vstřebal, a to, co vstřebal předtím a nač nezapomněl. A není divu.
Poprvé: Už v 60.letech zjistil Ericson, že základní nastavení spontánnosti člověka je sice ovlivnitelné jen krátce, ale zato několikrát za život, v jeho fázích posunu zas o kousek více k tomu člověku v sobě, a tedy, jak mu svitne, i v ostatních, i když třeba jindy než u něho.
Podruhé: Manažer, hráč, objevitel, umělec atd. jsou spontánně aktivní nikoli z egoismu či altruismu, ale tak nějak ze sebe. Viz Sokrates, Machiavelli aj. Teprve pak, jsou-li také spontánními lidmi, se ptají: je to méně či více dobré pro mě a pro svět, kam jsme došli? Přinese to víc dobrého než utrpení? Dnes v té "společnosti", což je především děravá a prázdná státní kasa, se ti aktivnější, co se prodrali nahoru, takhle ptají málo, pokud vůbec.
Potřetí: Už je na čase, aby i v ČR se do toho dokázaly vcítit mnohem častěji i ženy a našly v sobě onu primární spontánnost osobnosti se sny něco dokázat víc, vyrovnaně, lidsky, přirozeně, jinak budou v politice, tj. ve věcech pro společnost, stále bílými vranami. Když to nebudou vnímat jako oběť, tím lépe. Mnohé tento potenciál určitě v sobě nesou.
22. 02. 2010 | 19:52

Baba napsal(a):

JirKa2:
Babo,
já umím akorát přečíst vaše slova. Jinak mě nebavíte. Až přispěvatelé jako Gerd přestanou plápolat a začnou ke konci týdne doutnat a žhnout anebo jen tak vyhasínavě hřát, pak si přijdu na své.
22. 02. 2010 | 20:28

JirKa2 napsal(a):

Tencokida Hnuj
Spontánně konstatuji: Ekonomický blog s diskusí o Rumcajsovi a Mance, zajímavé. I když to možná není přesně to, co si od toho autor sliboval, aspoň je to lidské.
22. 02. 2010 | 23:32

JirKa2 napsal(a):

Baba
Však ani neusiluji bavit. Z vašich komentářů mi už trochu šel mráz po zádech. Teď vidím, že za tím vším je přece jen člověk. Prima.
23. 02. 2010 | 00:05

Fantom napsal(a):

Já vám pravím: když zatím nedokážete svého nepřítele milovat, buďte k němu alespoň spravedliví.

:-)
23. 02. 2010 | 08:26

Nuba napsal(a):

A tak já to Rumcajsi risknu. Co bych to byla za hlasatel lásky k bližnímu, kdybych v praxi nebyla schopna hnout ani prstem, že.

Toho hubana Vám posílám, i kdyby mně Manka měla hlavu rukou na dvě půlky rozštípnout jak poleno.
23. 02. 2010 | 08:49

Nuba napsal(a):

Téma pana Sedláčka je hodně obtížné a zdá se mi, že pro život "nás i budoucích" zásadní. Každý z nás disponuje jiným duševním prostorem a podle něj se chová i hodnotí.

Přitom hovoří o tom základním. O souboji jednoduše řečeno dobra a zla v každém z nás, o bolestném střetu protikladů, které jsou zdrojem pohybu vpřed. A to je v křesťanské terminologii pokání, pro ostatní překročení vlastního stínu. Protože otázka egoismu není záležitost stranická, jak by se mohlo někdy jevit. Nedá se brát úzce pouze přes vztah jednotlivce k hromadění majetku, respektive k ochotě se podělit.

O tom, že překračování vlastních stínů je to nejtěžší v životě, svědčí to hlemýždí tempo, kterým se celá civilizace ve sféře "lidství" šine. A je tady nebezpečí, že se nůžky mezi vědecko - technickým pokrokem a stavem vědomí (lidství) rozevírají natolik, že nám v blízké budoucnosti může hrozit katastrofa.

Zdá se mi, že si člověk není zcela vědom své smrtelnosti, nebo je ten chaos právě důsledkem tohoto vědomí ?
23. 02. 2010 | 09:19

JirKa2 napsal(a):

Fantom

Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.
To říká 9 z 10 zahrádkářů - při pletí.
23. 02. 2010 | 13:47

Tomáš napsal(a):

Díky za takový článek a jen více takových úvah. Je fajn číst, jak je Bible stále aktuální a jak když se správně použije k nám hovoří. Co mně napadá, že společnost potřebuje jediné jednosložkové lepidlo a sice poznat pána Ježíše, bez kterého nemůžeme nic. Nemůžeme opustit bezpečné břehy naší sebelásky a milovat svého nepřítele. Jak to můžeme sami ze sebe dokázat? Můžeme se pro to rozhodnout? Myslím, že ne. Toto změnil(přitvrdil) až pan Ježíš, jak je vidět z uvedeného článku. A když něco přitvrdil, tak nabídl východisko v sobě samém. Mluvil o sobě jako o pravdě, cestě a životě a kdo v něho bude věřit bude mít nejen život věčný, ale zdarma dostane i spoustu dalších reziduálních věcí jako například sílu, kterou člověk dokáže změnit sebe sama skrze jeho ducha, který byl dán tomu, kdo mu odevzdal svůj život a vstoupil s ním do smlouvy.
23. 02. 2010 | 21:27

ell2 napsal(a):

Osobně si myslím, že lidi dělají pouze to, z čeho mají užitek, přesněji - to, o čem si myslí, že z toho mají užitek. Docela se mi líbila myšlenka buddhistů, že zlo neexistuje, že to, co vnímáme jako zlo je ve skutečnosti pouze hloupost. Nějakou dobu jsem si pak myslela, že už tomu rozumím, že už jsem tomu přišla na kloub, no, a pak jsem trochu přičuchla k teorii her a už v tom mám zase zmatek:)
24. 02. 2010 | 00:33

magda napsal(a):

děkuji za vaše názory, pane Sedláčku! Více takových lidí, jako jste vy!
15. 03. 2010 | 11:36

Links of London Jewellery napsal(a):

It was around ten-thirty, I guess, when I finished it. I wasn't tired, though, so I looked out the window for a while. It wasn't snowing out any more, but every once in a while you could hear a car somewhere not being able to get started.
31. 03. 2010 | 10:46

replica watches napsal(a):

Biologové dávno objevili, že egoismus ani altruismus nejsou ani morální, ani nemorální. Jejich souhra je výsledkem evoluce druhu Homo sapiens, která se biologicky osvědčila. Ani absolutní egoista (neoliberalista), ani absolutní altruista (solidarista, křesťan) nemohou uspět.
01. 04. 2010 | 06:15

rolex watches napsal(a):

People usually say :"Seeing is believing." Each attempt has a corresponding gain, in part or obvious, or vague. At least we have the kind of satisfaction After I bought this watch ,in a sense,it means a great deal to me.
02. 04. 2010 | 05:54

منتديات napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
08. 12. 2010 | 07:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy