Financování politických stran

20. 01. 2012 | 12:07
Přečteno 4638 krát
Podle oficiálního webu Ministerstva vnitra ČR je u nás 165 politických stran a hnutí. Majetkové poměry většiny z nich nestojí za řeč. U některých, nedokážu odhadnout kolika, zejména pokud jde o celorepublikové hráče s účastí v zákonodárném sboru nebo v zastupitelstvech krajů či větších měst to bude trochu jinak. A zřejmě právě kvůli nim, anebo některým z nich, se dlouhodobě hovoří o problému financování politických stran či potřebě lepší právní regulace. Primárně je to politická záležitost, pročež se často hovoří spíše eklekticky a racionální argumenty jsou nahrazovány hesly z oblasti politického marketingu. Jak si třeba jinak vysvětlit nedávný požadavek na to, aby účetnictví stran překontroloval jednou ročně nezávislý auditor vylosovaný MF ČR ze seznamu auditorů? Přitom podle stávajícího zákona č. 424/1991 Sb. už musí politické strany předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu s ročními účetními výkazy podle zákona o účetnictví a zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad.
Vzhledem k dost nepřehledné směsici požadavků a deklarovaných cílů bude dobré začít tuto úvahu jakousi inventurou představ a slibů. Vládní prohlášení ze srpna loňského roku stručně slibuje, že vláda přijme opatření ke zprůhlednění financování politických stran, přičemž zváží i možnost zavedení limitů na výdaje ve volebních kampaních. Další vládní materiál, Strategie vlády v boji proti korupci na léta 2012-2014, což je soubor dosavadních usnesení vlády na toto téma, především poukazuje na nedostatek transparentnosti. Z výročních zpráv údajně není možné zjistit, jak skutečně strana hospodaří se svými finančními prostředky, především výdaje jsou uváděny velice obecně. Poslanecká sněmovna kontroluje pouze úplnost výročních zpráv, navíc se v tomto případě nemůže jednat o nezávislý dohled. Velice kritizovanou skutečností je, že auditory si každá strana vybírá sama. K úvaze pak je dáno, zda by všechny politické strany neměly mít svůj účet u České národní banky. Poněkud dál jde analýza ministerstva vnitra, týkající se zprůhlednění financování politických stran a hnutí, kterou vzala vláda na vědomí letos v červenci. Navrhuje v několika alternativách posílení kontrolních mechanismů. Nyní mají pokračovat politická jednání s tím, že zákon by měl být schválen ještě před volbami v roce 2015.
Z předchozího je patrné, že problémy jsou fakticky dva. Jednak je to přehlednost údajů, které o svém hospodaření poskytují politické strany a jednak to, kolik na svou existenci a hlavně propagaci utratí. Asi nikdo nepochybuje, že nejasné informace o finančních zdrojích politické strany jsou poukázkou na temná podezření stran korupce. Minulé, budoucí či průběžné. To, kolik politická strana utratí, jde-li o „čisté“ peníze, je už trochu jiný problém, který se dotýká principu rovnosti v politické soutěži. A taky trochu státní kasy, jde-li o státní přípěvek.
Bez výhrad tak lze asi souhlasit s požadavkem na detailnější informace o hospodaření politických stran, zejména pokud jde o jejich příjmy. Nicméně s jistou redukcí, která by mohla snížit administrativní náročnost operace. Jak jsem uvedl, politických stran, u kterých v jejich hospodaření jde o víc, než o pár tisícovek ročně, nebude příliš mnoho. Možná by se vyplatilo je podle finančního klíče selektovat s tím, že ty, jejichž obrat v kalendářním roce nepřevýší stanovenou sumu, například 500 000,- Kč, budou podávat zprávu jako doposud. A teprve od dané hranice nahoru by začínaly další, speciální povinnosti nad rámec toho, co předepisuje zákon nyní. A co, jen tak mimochodem, na papíře nevypadá nijak nedostatečně. Podle § 18 citovaného zákona má být předkládán přehled o celkových příjmech ve stanoveném členění, přehled o darech s uvedením výše peněžitého daru a identifikací dárce, u darů nad 50 000,- Kč dokonce s ověřenou kopií darovací smlouvy, přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, samozřejmě opět s jejich identifikací. A tohle všechno na formuláři, předepsaném ministerstvem financí. Samozřejmě si lze představit ještě podrobnější formulář, ale celkově mi zákonná koncepce připadá životaschopná. Dokonce se zdá, že v ní rezonuje zkušenost s Pepou z Honkongu a jeho virtuálními souputníky, duem postmortálních dárců Bács a Sinha.
Zvláštní je, že jinak chytlavá media ani různé antikorupční spolky zatím výroční zprávy politických stran nijak zásadně nekritizují a nevytýkají jim nepřehlednost či nedostatečnou informační hodnotu. Což souvisí s úvahami o jiném způsobu kontroly. Zatím ho může provádět kdokoliv, protože výroční zprávy jsou veřejně přístupné. Tedy především politická konkurence, u které by se dal očekávat zvýšený zájem. Jestliže se nikdo ani nebouří, ani si nestěžuje na mlhavé informace, logicky se nabízí otázka, proč kontrolu svěřovat NKÚ či dokonce zřizovat speciální kontrolní úřad, který by podle odhadů přišel asi tak na 18 miliónů korun ročně. On by přišel na víc, protože jak všichni víme, úředníci jsou na konci vždycky dražší, než jak na začátku vypadali. Jestliže jsou dnešní údaje ve výroční zprávě nedostatečné, rozumím tomu, že se prostě hlásná povinnost rozšíří. A klidně mohou být výroční zprávy přístupné i po internetu. O míře a dostupnosti informací lze vést stálou diskuzi. Ale když už konečně budou dostatečné, pak na jejich přečtení a vyhodnocení si nemusím chovat speciálního úředníka. Na to v případě zájmu stačím sám. A tady to vypadá, že minimálně část problému bude v nezájmu prohrabávat se nudnými čísly. To ale žádný úřad nevyřeší. Jen zvýší státní výdaje a korupční potenciál. Kromě toho, Ústavní soud již jednou konstatoval nepřípustnost kontroly politických stran NKÚ (Pl. ÚS 26/94), a to vzhledem k nutnosti respektovat autonomii politických stran. Nemyslím si, že na tomto požadavku by se cokoliv změnilo, takže tudy nejspíš stejně cesta nevede. Možná bych ještě přihodil dva zákazy. Jednak zákaz přijímat plnění od kohokoliv ve prospěch politické strany a dále omezení hotovostních plateb politické strany. Prostě platit všechno, snad s výjimkou záloh, bezhotovostně. Takže i takové věci, jako billboardy, květinová výzdoba, případně merenda, tradičně deklarovaná setkání s voliči, vše alespoň v doplatku přes účet politické strany a s úplným vyúčtováním. A pod hrozbou neplatnosti smlouvy, což pro podnikatele znamená, že když to „praskne“, bude muset vrátit co inkasoval, bude mít problémy s nákladovou položkou v účetnictví, a rozličné jiné starosti, prostě relativně dost důvodů pro to, aby platbu od sponzora, který si přeje být utajen, nebo z černého fondu, peníze nebral. Pak bych to nechal pár let běžet a počkal, co to udělá. Nemůže-li někdo platbu od politické strany přijmout jinak, než z jejího oficiálního účtu, a jsou-li příjmy identifikované, představují černé platby problém. Čímž neříkám, že by byly vyloučeny. Moc dobře vím, že naším národním dědictvím a rodinným stříbrem je know how jak napálit vrchnost. Ale bude to minimálně o hodně těžší. A pak se uvidí.
Zbývá otázka, zda regulovat výdaje politických stran, zejména volební. Na konci října s návrhem na uzákonění takového limitu neprošla KSČM ani prvým čtením. Šlo o hodně diskutabilní úpravu, navíc zdůvodňovanou tím, že situace spojená s výdajovou otázkou stran a hnutí na volební kampaně je dále neudržitelná, neb se neúměrně zadlužují. Osobně se domnívám, že pokud se někdo chce zadlužit, je to jeho věc, včetně případného bankrotu. Jinou věcí ale je výše státního příspěvku a jeho rozdělení, které je závislé na volebních výsledcích. Nejsou to malé částky, a určitě by se daly redukovat, když už si mají utahovat opasky všichni. V souvislosti s opačným záměrem, takto pokusem vlády zvýšit příspěvek Ústavní soud v roce 2000 mimo jiné konstatoval (Pl. ÚS 53/2000), že strany mají být zakotveny ve společnosti, nikoli ve státě. Proto státní příspěvek má pouze usnadňovat stranám tu úlohu, kterou pro stát plní svou účastí ve volbách. To lze podepsat i dnes. Ale celkově jde o dost silné politikum a stěží odhadnout jak a zda-li se politické strany na něčem dohodnou. Každý zásah, byť by byl prováděn plošně, může mít pro jednotlivé strany různý dopad, podle toho, kolik drží poslanců, senátorů či krajských zastupitelů. A tady už to jde na dřeň. Za sebe bych řekl, že než další politickou válku každého s každým, insuinace před hlasováním a ústavní stížnosti, jakož i jiné perfidnosti po něm, bude lepší tohle téma zatím neotvírat.

Publikováno v Parlamentním magazínu 1/2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

tomas m napsal(a):

Platit strany z dani je nesmysl. Staci clenske prispevky a sponzorske dary.
Podminka.- ucetnictvi stran povinne verejne dostupne. Vic se delat neda
20. 01. 2012 | 12:23

Jirka II. napsal(a):

Politické strany se ukázaly být společensky o mnoho méně prospěšné, než například spolky chovatelů holubů, nebo zahrádkářů. Tyto spolky se financují z příspěvků členů. Velký spolek má více členských příspěvků, malý méně. A tak by to mělo být i s politickými stranami. Ať si je financují členové. Za to co dělají, od státu ani Ň.
20. 01. 2012 | 12:31

Tupelo napsal(a):

Prave jsem narazil na mozna zajimavy web, snazici se dokumentovat vazby mezi politiky, lobysty ve vztahu k verejnym zakazkam: http://www.nasipolitici.cz/ .

Je zde napr. stranka tykajici se zakazek v Prace (http://www.nasipolitici.cz/cs/verejne-zakazky/praha) ostatni regiony se budou nejspis pridavat, asi i z podnetu obyvatel, kteri na tom kterem miste ziji. Doufam ze se jim (a tim vlastne i nam) bude darit.
20. 01. 2012 | 12:37

DF napsal(a):

Jedině souhlasit s Vaším tvrzením že to co dostane příspěvek od státu to je potencionální zloděj.
Jako lékař práva prostě vynikající.
"Z předchozího je patrné, že problémy jsou fakticky dva. Jednak je to přehlednost údajů, které o svém hospodaření poskytují politické strany a jednak to, kolik na svou existenci a hlavně propagaci utratí. Asi nikdo nepochybuje, že nejasné informace o finančních zdrojích politické strany jsou poukázkou na temná podezření stran korupce".
No jak jste zhodnotil stran korupce onu ŘK církev?
Která také přijímá od státu více jak desátku, to je mimo Vaši lékařskou praxi nebo lépe řečeno pod Vaší rozlišovací úrovní(prostě to nepřinese žádné palmáre a je to naopak nebezpečné).
Mnoho slov a OBROVSKÁ SEBEPROPAGACE pane lékaři práva.
20. 01. 2012 | 12:49

Xaver napsal(a):

Řešení je jednoduché.
Politické strany odvedou do státního rozpočtu dvojnásobek částky vydané za reklamu a propagaci. Za nepřiznanou a později
zjištěnou částku za reklamu a propagaci odvedou čtyřnásobek.
20. 01. 2012 | 13:00

Inci napsal(a):

Financování politickejch stran nás nezajímá !

Zajímá nás financování léčby nešťastnejch spoluobčanů s roztroušenou sklerózou ... to je tak neskutečná skandální prasárna , že i takový financování prostitutky v sekretariátu našeho ministerskýho předsedy před tím bledne ...
20. 01. 2012 | 13:10

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Financování politických stran ze státního rozpočtu mělo zamezit korupci a černým fondům. Zamezilo? Jestli ne, tak návrh tomase m. mi připadá logický.
20. 01. 2012 | 13:50

berkowitz napsal(a):

Pane Sokole, raději nám naznačte, co je v deníčku, kde si zapisoval úplatky nějaký Hála. Bylo by to jistě "výživné" počteníčku, hlavně směrem k financování pol. stran.

Pozn. klíče od trezoru vám jistě zůstaly, jako bývalému ministru vnitra!
20. 01. 2012 | 14:12

Zdenda napsal(a):

Není mi jasné, co tím chtěl básník říci. Že by panu Sokolovi docházel dech?
20. 01. 2012 | 14:49

Karel napsal(a):

To Tomas M. a Šašek z Jihlavy (Váš nick poměrně často přesně vystihuje Vaše myšlenkové snahy).

Pokud necháte strany otevřené POUZE sponzorům a členským darům, pak si koledujeme o ještě větší průser než teď.
Privatizéři a zloději všeho možného si koupí strany s vhodnou ideologii (přednostně samozřejmě ty pravicové) a obyčejný občan půjde k šípku rychlejší dvojnásobně rychlejší než teď.

Všeééchnooo je na proodej. Media skrze svoje inzerenty to už jenom doladí.
PS.
Že to nedojde tomu z Jihlavy, to mě nepřekvapuje.
20. 01. 2012 | 14:58

tomas m napsal(a):

Karle sponzorovani stran nelze zabranit a je vsude na svete. Jedina cesta.- povinne zverejnovat ucetnictvi a divat se kdo plati a proc. Za penize mimo toto krute tresty
20. 01. 2012 | 15:24

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Karel
Váš nick nesignalizuje nic, zato vaše postoje signalizují zapšklého komunistu.
20. 01. 2012 | 15:36

Analytik napsal(a):

Navrhuji přijmou zákon o tom, že politické strany se svou činností zasloužily o morální, politický a zejména hospodářský úpadek tohoto státu a proto budiž jejich existence a činnost postavena mimo zákon nebo alespoň budiž zrušen státní příspěvek těmto škodlivým spolkům.
Politici ať přejdou mezi zahrádkáře, včelaře a chovatele holubů.
20. 01. 2012 | 15:58

prorok napsal(a):

Tak si take nastupte, pane Sokole.
20. 01. 2012 | 17:53

zemedelec napsal(a):

Pane Zdenda.
On mu nedochází dech,spíš lukrativní nápad.Měl by to přece někdo hlídat.Zřídil by se k tomu odpovědný útvar,pochopitelně s ředitelem který má od politiků nejlepší preference.
20. 01. 2012 | 18:35

Pepa Nýdrdle VŠE napsal(a):

A co na ty politický strany poslat exekutory ? Ať jim trošku projdou sekretariáty ! Policie nikam nesmí, ale exekutor mi může vlézt i do postele, "když usoudí, že by tam mohl být majetek dlužníka". A nejlepší exekutory má dopravní podnik. Ty ani nepotřebují dokumentaci. Řeknou, že už ji skartovali. Vy jste si tak po-ral kredit, že ať napíšete druhou Babičku, pořád budete nenažranej advokát.
20. 01. 2012 | 22:51

Mark Twain napsal(a):

Jak bude Kalousek strkat ruku do klobouku, nedám za nezávislost auditora zlámanou grešli.
Ať nám nejdřív pustí odposlech šéfredaktorů.
20. 01. 2012 | 23:20

odněkud se začít musí napsal(a):

Na kontrolu tu máme velmi dobře personálně i pravomocemi vybavený úřad. Pokud ovšem jeho předsedu policajti a novináři se smyšlenými nebo spíš absurdními obviněními prohánějí jako nadmutou kozu, těžko může dělat tu práci, která by ze sevřených pěstí brokerů moci vykroutila alespoň část lupu. Ne poslanci, ale předseda NKÚ by ve funkci měl požívat imunity.
20. 01. 2012 | 23:26

anti politik napsal(a):

Zbytečnej blog s nulovou informační hodnotou (vesměs všeobecnosti a veřejně dávno známé bláboly) s konstatováním, že nejlepší bude se v tom nevrtat, nechat strany tak jak jsou, ať si dělaj co se prachů týče co chtěj. Sokol opět nezklamal!
21. 01. 2012 | 06:49

amdg napsal(a):

Myslím, že jsem nepochopil,, proč bych si nemohl platit svoji stranu. Třeba z členských příspěvků, darů, výnosů z cenných papírů a podobně. Strana se nevolí podle peněz. Volí ji voliči, v civilizovaných zemích zdarma, z ochoty jít k volbám. (Tady bych radši obdržel nějaký obnos za právní úkon - nic není zadarmo). A hlavně by stát stranám neměl nic přispívat - nejsme lidová socialistická republika. Strany jsou tu pro následný zisk a prestiž politiků. Tak by mohli vstupní kapitál riskovat ze svého. Pěkný sněhový den.
21. 01. 2012 | 07:45

Jana K napsal(a):

amdg - a on ti někdo odporuje, tedy kromě parazitních politiků co si nechají ještě proplácet příspěvky ze státních rozpočtů.
Politické strany jsou nutné zlo, financování formou sponzorování nelze zabránit. Jediné možné je uzákonit KAŽDÉMU KDO KANDIDUJE DO STÁTNÍCH ORGÁNŮ povinné zveřejnění účetnictví s krutými tresty za zjištěnou a nezveřejněnou podporu.
A pak už můžete jen zírat kdo sponzoroval a co za to dostane - to odstranit nelze
21. 01. 2012 | 10:18

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Pepa Nýdrldle VŠE napsal
A k tomu není co dodat!
21. 01. 2012 | 10:21

SuP napsal(a):

Pepa Nýdrdle VŠE -
Proč exekutory? copak někomu něco dlužej? Dyť voni jen kradou, ale nedlužej. a když dlužej, tak sliby .....
21. 01. 2012 | 17:40

Pepa Nýdrdle VŠE napsal(a):

Omyl SuP, třeba taková ČSSD je třeba zadlužena ve výši stovek milionů. ODS dluží trošku méně. Kde na to vzít a nekrást ? Pokud se zavřou penězovody, nemusí exekuce na některou z těchto stran přijít za příliš dlouho.

Souhlasím, že dluží i tím, že neplní sliby. Strany jsou finančně i ideově vykradené.
21. 01. 2012 | 23:48

Pepa Nýdrdle VŠE napsal(a):

To Prorok

už dlouho mě nějaký příspěvek tak nerozesmál jako ten váš. :-) fakt dobrý. Zrovna ten film nedávno dávali.
21. 01. 2012 | 23:51

divnynarod napsal(a):

Tato PERSONA, která to zde DECIMUJE JIŽ 22 LET nám bude ještě KRÁKAT ty své BLÁBOLOVINY - všem polistopadovým stranám platí - jen JEDNO - POTRESTÁNÍ většiny jejich členů podílející se na jejich VLASTIZRADĚ !! Bez výjimky !!
+ většina právníků, soudců, policistů, úředníků, šéfů VŠ atd !!
Jsou jich na tisíce - za odměnu do BOHNIC a střídat KAMENOLOM s těžbou uranu v Rožínce po týdnu do té doby než zaplatí způsobený dluh a státní ROZVRAT všech institucí !!
22. 01. 2012 | 01:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy